Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Izveidota jauna funkcionalitāte “eDNL”, kas nodrošina darba nespēju lapu no VID EDS elektronisku ielādi sistēmā.
Skatīt visu rakstu
26-11-2020 12:44 (Atjaunots 16-11-2021)
 • 16 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 10640 Skatījumi
2021.gada maijā, jūnijā un novembrī tiek pārcelta darba diena (MK 30.06.2020 rīkojumā Nr.354). Kā veikt uzskaiti un apmaksāt prombūtnes dienu, kas iekrīt pārceltā darba dienā, par to ir aprakstīts šajā rakstā.
Skatīt visu rakstu
21-04-2021 11:09 (Atjaunots 09-06-2021)
 • 15 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 8505 Skatījumi
Ar 1. jūliju mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanas kārtība autoratlīdzībām. Pārejas periodā no 01.07.2021. - 31.12.2021 var tikt piemēroti 3 režīmi. Rakstā tiek aprakstīts, kā rīkoties katrā no šiem režīmiem.
Skatīt visu rakstu
16-06-2021 12:38 (Atjaunots 27-12-2022)
 • 11 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 6612 Skatījumi
Gads pagājis pēc nodokļu reformas, taču joprojām ne visiem ir skaidrs kā pareizi jāveic IIN aprēķins, ja darbiniekam ir algas nodokļa grāmatiņa (neapliekamais minimums, apgādājamie, papildatvieglojumi) un EDS sistēmā norādījis, lai piemēro nodokļa likmi 23%, kā arī kur to norādīt Horizon.   Kur to norādīt Horizon? Personas kartīte -> Saistītie dati -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija     Kā tiek aprēķināts IIN? Darbiniekam bruto alga 2000 euro, atvieglojums par 1 apgādājamo, iesniegums par nodokļa 23% piemērošanu un piemērojams 3.grupas invaliditātes papildu atvieglojums: IIN1 = 2000 eur * 23% = 460 euro IIN2 = VSAOI (11%) + atviegl.par apgād. + papildu atvieglojums = 220 + 230 + 120 = 570 * 20% = 114 euro IIN = IIN1 - IIN2= 460 - 114 = 346 euro    Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojums: Ja ienākuma izmaksātājam jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – nodoklis), piemērojot nodokļa likmi 23 %, attaisnotajiem izdevumiem (VSAOI) un atskaitījumiem (prognozētajam mēneša neapliekamajam minimumam, atvieglojumiem, t.sk. arī  papildu atvieglojumiem) piemēro 20 % likmi un nodokļa summu, kas aprēķināta no atskaitījumiem, atņem no aprēķinātās nodokļa summas (no visa ienākuma, piemērojot 23 % likmi).   Kā tas uzrādīsies Paziņojumā par IIN? VID EDS ir veiktas izmaiņas veidlapas “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātājām summām” skaitlisko vērtību korektuma pārbaudēs, pievienojot ailei “16 Ieturētais nodoklis” papildus kontroli. Tātad laukam “15 Ienākums, no kura, aprēķināts nodoklis” nav aritmētiskas sakarības ar lauku “16 Ieturētais nodoklis” Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām: Ieņēmumi 05 2000 Neapliekamie ienākumi 06   Neapliekamais minimums 07   Atvieglojumi par apgādājamiem 08 230 Papildu atvieglojuma kods 09a 0 9 0 Summa 09 120 Attaisnotie izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 220 Iemaksas privātajos pensiju fondos 11   dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas 12   dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas 13   izdevumi 14   Ienākums, no kura aprēķināts nodoklis (05.-06.-07.-08.-09.-10.-11.-12.-13.-14.rinda) 15 1430 Ieturētais nodoklis 16 346   VID informē, ka izvērtējot jautājuma aktualitāti, tiks izskatīta iespēja papildināt metodisko materiālu ar minētajiem piemēriem.
Skatīt visu rakstu
20-02-2019 09:00 (Atjaunots 14-03-2019)
 • 9 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 15176 Skatījumi
Sākot no 27.05.2022. ir spēkā jauns ienākuma veids 1066 Ukrainas civiliedzīvotāju darba algai.
Skatīt visu rakstu
02-06-2022 14:48 (Atjaunots 08-02-2023)
 • 8 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3334 Skatījumi
Kā rīkoties, lai nodrošinātu 24. septembra svētku dienas pareizu uzskaiti sistēmā.
Skatīt visu rakstu
01-08-2018 12:59 (Atjaunots 01-08-2018)
 • 7 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 7085 Skatījumi
Apraksts, ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu un/vai izveidotu kalendāru sakārtot atbilstoši 2024.g. nosacījumiem.
Skatīt visu rakstu
11-12-2023 11:08
 • 6 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2077 Skatījumi
Virsstundu aprēķinu izmaiņas sākot no 565. versijas
Skatīt visu rakstu
15-09-2020 13:51 (Atjaunots 27-10-2020)
 • 6 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 4161 Skatījumi
Ja darba devējs noslēdzis ar apdrošināšanas kompāniju veselības un negadījuma apdrošināšanas līgumu, nodrošinot darbiniekiem veselības polises, šīs summas jāuzrāda katra darbinieka Paziņojumā par IIN. Kā jāveic konfigurācija, lai pareizi tiktu aprēķināti nodokļi veselības polisēm un uzrādītu izdrukā Paziņojums par IIN, skatīt pielikumā pievienoto instrukciju "Veselības apdrošināšana".
Skatīt visu rakstu
27-03-2019 15:18 (Atjaunots 27-03-2019)
 • 6 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 6501 Skatījumi
Sākot ar 600.versiju, ir nodrošināts Darba devēja ziņojums tiešsaistē ar VID EDS Sākot ar 605.versiju, ir nodrošināts Paziņojums par IIN tiešsaistē ar VID EDS
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 13:07 (Atjaunots 15-02-2024)
 • 5 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3532 Skatījumi
Instrukcija, kā izveidot piemaksu kontroles nosacījumu aprakstus.
Skatīt visu rakstu
09-01-2019 12:38 (Atjaunots 31-10-2023)
 • 5 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2586 Skatījumi
Pieejama instrukcija, kur aprakstīts, kā jāveic datu konfigurācija un atskaites “Pārskats par darba samaksas struktūru (5-darbs)”  izveide.
Skatīt visu rakstu
16-02-2023 07:48 (Atjaunots 06-04-2023)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1688 Skatījumi
Sākot ar 01.01.2021., darbinieka izdevumus saistībā ar attālināto darbu, darba devējs var kompensēt 30 eur apmērā, neapliekot ar nodokļiem. Rakstā aprakstīts, kas jādara, lai to nodrošinātu programmā.
Skatīt visu rakstu
15-02-2021 14:45
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1956 Skatījumi
UIN pārskats par nerezidentiem veidlapa.
Skatīt visu rakstu
18-04-2018 16:26 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2485 Skatījumi
09.11.2021. VID savā mājas lapā publicēja informāciju, kurā tika uzrādīts, ka Attālinātā darba kompensācijai ir piešķirts jauns ienākuma veida kods 3063 un ar šo kodu jānodod atskaiti par 2021.gadā izmaksātām attālinātā darba kompensācijām. Esam izstrādājuši iespēju izveidot Paziņojumu par IIN attālinātā darba kompensācijai, neveidojot jaunas tiesiskās attiecības un turpinot maksāt kopā ar darba algu.
Skatīt visu rakstu
30-12-2021 09:25 (Atjaunots 28-12-2021)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1555 Skatījumi
Kā panākt, lai pietiek izveidot vienu publicēto atskaiti un HoP dati tiek filtrēti pēc personas, kas pieslēgusies HoP.
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 21-02-2023)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1653 Skatījumi
Svarīgākās izmaiņas personas kartītē no Horizon 565. versijas
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:52 (Atjaunots 21-07-2021)
 • 1 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 3215 Skatījumi
Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.
Skatīt visu rakstu
29-12-2023 11:06
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1411 Skatījumi
Ja uzņēmumā vai iestādē ir noteikts maksimālais piemaksu apjoms vienam darbiniekam laika periodā, šo nosacījumu izpildei Horizon sistēmā var sekot līdzi ar piemaksu kontroles mehānisma palīdzību.    Piemaksu kontroles nosacījumu konfigurēšana ir aprakstīta ŠAJĀ rakstā.    Pēc tam, kad kontroles nosacījumi nokonfigurēti, ir iespējams kontroli ieslēgt arī rīkojumos par piemaksām, lai piešķirto piemaksu apjomu varētu pārbaudīt jau rīkojuma ievades brīdī.   Lai ieslēgu piemaksu kontroli rīkojumā:   1. Rīkojuma veida konfigurācija (Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi) Rīkojuma veidā jābūt norādītam, kāda veida piemaksa no rīkojuma tiks ģenerēta, šīs piemaksas samaksas veidam jābūt iekļautam piemaksu kontroles nosacījumu konfigurācijā.   2. Rīkojuma dokumenta tips(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti jāpievieno jaunu atribūtu Atļaut piemaksu kontroli -> Jā.   3. Piemaksu kontrole rīkojuma ievades brīdī Lai pārbaudītu darbiniekam piešķirto piemaksu apjomu, rīkojuma ievadformā jānospiež poga Piemaksu kontrolei:   Ja kontroles nosacījumi ir pārkāpti, sadaļā Piemaksu kontroles nosacījumi rindas iekrāsosies sarkanas. Sadaļā Piemaksas redzamas visas darbiniekam piešķirtās piemaksas laika periodā.   4. Brīdinājums Saglabājot rīkojumu, kurā neizpildās piemaksu kontroles nosacījumi, sistēma izdos brīdinājumu. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts bez izmaiņām.   5. Rīkojums ar personu sarakstu Kontrole iespējama arī rīkojumā par vairākiem darbiniekiem (rīkojums ar sarakstu). Rīkojuma ievadlogā nospiežot pogu Piemaksu kontrolei, atveras tāds pats kontroles logs kā rīkojumā par vienu darbinieku, taču laukā Darbinieks/PAD, jāizvēlas, par kuru darbinieku apskatīt datus:   6. Rīkojuma ievade no pašapkalpošanās sistēmas HoP (Personāls+) Mēģinot saglabāt vai pieteikt rīkojumu, tiek izdots brīdinājums. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts/pieteikts bez izmaiņām.  
Skatīt visu rakstu
31-10-2023 10:18
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 261 Skatījumi