Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Šī brīža viena no aktuālām tēmām ir dīkstāves apmaksa. Ir izveidota instrukcija dīkstāves konfigurēšanai sistēmā.
Skatīt visu rakstu
25-03-2020 06:50 (Atjaunots 25-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 8 vērtējumi
 • 2035 Skatījumi
Izveidots dokuments Ikgadējiem konfigurācijas uzstādījumiem 2023.gadam Algu modulī
Skatīt visu rakstu
29-12-2022 17:08
 • 0 Atbildes
 • 7 vērtējumi
 • 2778 Skatījumi
Svarīgākās izmaiņas personas kartītē no Horizon 565. versijas
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:52 (Atjaunots 21-07-2021)
 • 1 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 3215 Skatījumi
Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.
Skatīt visu rakstu
29-12-2023 11:06
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1411 Skatījumi
2021.gada maijā, jūnijā un novembrī tiek pārcelta darba diena (MK 30.06.2020 rīkojumā Nr.354). Kā veikt uzskaiti un apmaksāt prombūtnes dienu, kas iekrīt pārceltā darba dienā, par to ir aprakstīts šajā rakstā.
Skatīt visu rakstu
21-04-2021 11:09 (Atjaunots 09-06-2021)
 • 15 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 8504 Skatījumi
Apraksts, kādi uzlabojumi no 540. versijas pieejami Ieturējumu kontroles funkcionalitātē.
Skatīt visu rakstu
18-06-2019 07:54 (Atjaunots 18-06-2019)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 1635 Skatījumi
Gads pagājis pēc nodokļu reformas, taču joprojām ne visiem ir skaidrs kā pareizi jāveic IIN aprēķins, ja darbiniekam ir algas nodokļa grāmatiņa (neapliekamais minimums, apgādājamie, papildatvieglojumi) un EDS sistēmā norādījis, lai piemēro nodokļa likmi 23%, kā arī kur to norādīt Horizon.   Kur to norādīt Horizon? Personas kartīte -> Saistītie dati -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija     Kā tiek aprēķināts IIN? Darbiniekam bruto alga 2000 euro, atvieglojums par 1 apgādājamo, iesniegums par nodokļa 23% piemērošanu un piemērojams 3.grupas invaliditātes papildu atvieglojums: IIN1 = 2000 eur * 23% = 460 euro IIN2 = VSAOI (11%) + atviegl.par apgād. + papildu atvieglojums = 220 + 230 + 120 = 570 * 20% = 114 euro IIN = IIN1 - IIN2= 460 - 114 = 346 euro    Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojums: Ja ienākuma izmaksātājam jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – nodoklis), piemērojot nodokļa likmi 23 %, attaisnotajiem izdevumiem (VSAOI) un atskaitījumiem (prognozētajam mēneša neapliekamajam minimumam, atvieglojumiem, t.sk. arī  papildu atvieglojumiem) piemēro 20 % likmi un nodokļa summu, kas aprēķināta no atskaitījumiem, atņem no aprēķinātās nodokļa summas (no visa ienākuma, piemērojot 23 % likmi).   Kā tas uzrādīsies Paziņojumā par IIN? VID EDS ir veiktas izmaiņas veidlapas “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātājām summām” skaitlisko vērtību korektuma pārbaudēs, pievienojot ailei “16 Ieturētais nodoklis” papildus kontroli. Tātad laukam “15 Ienākums, no kura, aprēķināts nodoklis” nav aritmētiskas sakarības ar lauku “16 Ieturētais nodoklis” Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām: Ieņēmumi 05 2000 Neapliekamie ienākumi 06   Neapliekamais minimums 07   Atvieglojumi par apgādājamiem 08 230 Papildu atvieglojuma kods 09a 0 9 0 Summa 09 120 Attaisnotie izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 220 Iemaksas privātajos pensiju fondos 11   dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas 12   dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas 13   izdevumi 14   Ienākums, no kura aprēķināts nodoklis (05.-06.-07.-08.-09.-10.-11.-12.-13.-14.rinda) 15 1430 Ieturētais nodoklis 16 346   VID informē, ka izvērtējot jautājuma aktualitāti, tiks izskatīta iespēja papildināt metodisko materiālu ar minētajiem piemēriem.
Skatīt visu rakstu
20-02-2019 09:00 (Atjaunots 14-03-2019)
 • 9 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 15176 Skatījumi
Lai varētu aprēķināt un nogrāmatot uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu samaksas un sociālā nodokļa darba devēja daļu, nepieciešams veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Atvaļinājuma uzkrājumi tiek veidoti ikgadējam atvaļinājumam un ir iespējams tos veidot arī  papildatvaļinājumiem par bērniem. Dokumenta sagatavošanu un aprēķināšanu var veikt pēc nepieciešamības - katru mēnesi, ceturksni vai tikai gada beigās. Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process:  Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošana (pēc tekošā mēneša algas aprēķina); Atvaļinājuma rezerves dokumenta aprēķins; Izmaksu saraksta sagatavošana, kurā iekļauj atvaļinājuma rezervju aprēķinus, un nogrāmatošana; Nākamajā mēnesī kopā ar pilno algas aprēķinu tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezervju dienas un summas. Pirms dokumenta veidošanas jābūt sakārtotai konfigurācijai. Vairāk par to ŠEIT Atvaļinājuma rezerves dokuments Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Atvaļinājuma rezerve   Ieteicams dokumentu veidot pēc algas aprēķina, lai būtu vieglāk pārrēķināt aprēķinātos atvaļinājuma uzkrājumus, ja tāda nepieciešamība rastos. Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, obligāti aizpilda sekojošus laukus: Dokumenta datums - norāda dokumenta datums,t.i., par kuru mēnesi dokuments tiek veidots; Aprēķina mēnesis - norāda mēnesi, kurā dokuments tiks aprēķināts; Samaksa - norāda atvaļinājuma uzkrājuma samaksas veidu. Darbiniekus dokumentā pievieno izmantojot pogu  Otrs variants ir norādot administratīvo struktūrvienību un spiežot pogu      Atvaļinājuma rezerves dokumentā neiekļauj (dzēš) darbiniekus: kuriem uzkrātās atvaļinājuma dienas ir 0; kuriem atvaļinājuma dienas ir par daudz izlietotas, t.i., ar mīnus zīmi; kuri tekošajā mēnesī ir atbrīvoti (tos sistēma automātiski nofiltrē un nepiedāvā pie darbinieku pievienošanas); kuri jau ir pievienoti citā atvaļinājuma rezerves dokumentā par to pašu mēnesi un ar tādu pašu samaksas veidu (sistēma uzrādīs kļūdu);     Uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits tiek aprēķināts pamatojoties uz piesaistītā atvaļinājuma rezerves fonda informāciju. Ja dienu skaits nav korekts, tad jāpārbauda atvaļinājuma rezerves fonds, dienu izlietojums un nepieciešamības gadījumā tajā veic korekcijas. Vidējās izpeļņas aprēķins Ja aprēķinātā vidējā izpeļņa ir 0, tad rindiņa tiek iekrāsota sarkanā krāsā un, dokumentu saglabājot, tiek parādīts brīdinājums par to:   Šādas situācijas var rasties, ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, piem., bērna kopšanas atvaļinājumā, darba nespējas lapa B, vai atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina. Ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, tad nepieciešams mainīt izpeļņas periodu uz tādu, kurā darbiniekam bija aprēķināta darba samaksa. Lai pārrēķinātu vidējo izpeļņu, jāspiež poga      Ja atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina, tad pareizas summas dokumentā būs redzams pēc šī aprēķina veikšanas un nospiežot    Vidējās izpeļņas aprēķina protokols Atvaļinājuma rezerves dokumentā ir iespējams apskatīties vidējās izpeļņas aprēķina protokolu par norādīto periodu. Lai to izdarītu, jāspiež poga         Atvaļinājumu rezerves dokumenta aprēķins un grāmatošana Lai papildus atvaļinājumu uzkrājumu summai tiktu aprēķināta sociālā nodokļa darba devēja daļa un šīs summas tiktu nogrāmatotas, atvaļinājumu rezerves dokumentu ir nepieciešams aprēķināt. Dokumenti - Algas - Algas aprēķins - Darbības - Pilns aprēķins vai Atsevišķu samaksas veida aprēķins Aprēķinu ieteicams veikt ar Pilnu aprēķinu. Ja to kādu iemeslu dēļ nav iespējams, aprēķinu veic ar Atsevišķu samaksas veidu aprēķinu. Lai aprēķini notiktu korekti, atlases filtrā ir jābūt norādītiem sekojošiem parametriem:   Atverot izmaksas rindu uz apskati, ir redzami aprēķina rezultāti, kas satur sekojošu informāciju: Uzkrātas saistības par neizmantoto atvaļinājumu - dienas un summa; Sociālā nodokļa darba devēja daļa atvaļinājuma uzkrājumiem.   Aprēķinus ievieto izmaksu sarakstā, kuru nepieciešams nogrāmatot. Nākamajā mēnesī kopā ar pirmo pilno algas aprēķinu, tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezerves summas un dienas.     Šī iemesla dēļ ir svarīgi atvaļinājuma rezervi izrēķināt, pirms sāk rēķināt nākamo mēnesi. Piemēram, ja tiks izrēķināta alga par janvāri, februāri un tikai tad tiks aprēķināti atvaļinājuma uzkrājumi par decembri, tad vēlreiz būs nepieciešams veikt pilnu aprēķinu janvārī, lai nostornētu decembrī aprēķināto.   Lai veiktu jaunu atvaļinājuma rezerves aprēķinu nākamajā mēnesī (ceturksnī, gadā), veido jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu.
Skatīt visu rakstu
27-12-2023 11:57 (Atjaunots 27-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1113 Skatījumi
Kā saprast vai būs nepieciešams palielināt licencē Darba samaksa pieļaujamo darbinieku skaitu algu aprēķiniem, par to lasīt rakstā.
Skatīt visu rakstu
02-09-2021 12:46 (Atjaunots 02-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 567 Skatījumi
Izveidota jauna funkcionalitāte “eDNL”, kas nodrošina darba nespēju lapu no VID EDS elektronisku ielādi sistēmā.
Skatīt visu rakstu
26-11-2020 12:44 (Atjaunots 16-11-2021)
 • 16 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 10640 Skatījumi
Padoms, kā pareizi veikt mēneša vidējās izpeļņas aprēķinu, atbrīvojot darbinieku no darba.
Skatīt visu rakstu
22-08-2019 07:59
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 5454 Skatījumi
Ja darba devējs noslēdzis ar apdrošināšanas kompāniju veselības un negadījuma apdrošināšanas līgumu, nodrošinot darbiniekiem veselības polises, šīs summas jāuzrāda katra darbinieka Paziņojumā par IIN. Kā jāveic konfigurācija, lai pareizi tiktu aprēķināti nodokļi veselības polisēm un uzrādītu izdrukā Paziņojums par IIN, skatīt pielikumā pievienoto instrukciju "Veselības apdrošināšana".
Skatīt visu rakstu
27-03-2019 15:18 (Atjaunots 27-03-2019)
 • 6 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 6501 Skatījumi
Apraksts, ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu un/vai izveidotu kalendāru sakārtot atbilstoši 2024.g. nosacījumiem.
Skatīt visu rakstu
11-12-2023 11:08
 • 6 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2077 Skatījumi
Pirms atvaļinājuma rezerves dokumenta veidošanas, sistēmā jābūt sagatavotiem sekojošiem datiem: Izveidotiem atvaļinājumu rezerves fondiem (Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → Atvaļinājumu rezerves fondi); Darbiniekam piesaistīts atvaļinājumu rezerves fonds (Dokumenti -> Personāla uzskaite → Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem); Darbiniekiem veikts uzkrājuma aprēķins par tekošo darba periodu (manuāli vai ar automatizētā darba palīdzību); Izveidots viens vai vairāki dokumenta tipi Atvaļinājuma rezervei;  Atvaļinājuma rezerves dokumenta tips Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Korekta atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanai,  nepieciešams definēt vienu vai vairākus atvaļinājuma rezerves dokumenta tipus. Ir vairāki iemesli, kas nosaka, ka jāveido vairāki dokumenta tipi: ja atvaļinājumu aprēķiniem tiek izmantoti dažādi samaksas veidi, piem., Ikgadējais atvaļinājums normālam darba laikam un Ikgadējais atvaļinājums summētam darba laikam, tad arī atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem ir jāizmanto atbilstoši aprēķina algorimti, t.i., jābūt izveidotiem vairākiem atvaļinājumu uzkrājumu samaksas veidiem, kas katrs tiks sasaistīti ar atvaļinājumu rezerves dokumenta tipu; Ja tiek izmantoti vairāki atvaļinājuma rezerves fondi, piem., Ikgadējais atvaļinājums (28.k.d), Ikgadējais atvaļinājums (56.k.d.) vai citi.   Dokumentu tipiem ar pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” lpp. “Lauku atribūti” jābūt norādītām vērtībām: Samaksas veids - uzkrājumu aprēķina algoritms; Atvaļinājuma rezerves fonds - par kuru atvaļinājuma rezerves fondu dokumentā tiks ielasītas uzkrātās atvaļinājuma dienas; Aktīvas prombūtnes uz mēneša beigām - kā tiks izskaitļotas prombūtnes no uzkrājuma, kas sākas dokumenta sagatavošanas mēnesī un turpinās nākamajā mēnesī (Pilnā apmērā; Dalīt); Izpeļņas periods - kāds būs vidējās izpeļņas periods (Iekļauj tekošo; Neiekļauj tekošo); Algoritms dienu aprēķinam; Tiesiskās attiecības dokumenta aizpildē - par kurām tiesiskajām attiecībām tiks ielasītas uzkrātās dienas, ja darbiniekam vienlaicīgi ir spēkā vairākas tiesiskās attiecības (Visas; Noklusētās); Citi - pēc izvēles;     Tiklīdz uzstādījumi ir sakārtoti, var veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Par to vairāk lasīt ŠEIT.
Skatīt visu rakstu
27-12-2023 11:57 (Atjaunots 12-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 364 Skatījumi
1-Atlīdzība pārskatā (Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību) atbilstoši izmaiņām, kas tika apstiprinātas 04.10.2022. MK noteikumos Nr.662, kas paredz datus sākot no 01.01.2023. iesniegt, vadoties pēc naudas plūsmas.
Skatīt visu rakstu
16-03-2023 15:28
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 717 Skatījumi
Informācija no VID:  Informējam, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu versijas (vai jaunākās): Microsoft Edge 41 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 52 Apple Safari 7 MAC OSS Ja atskaišu ielādei izmanto, piem., Internet Explorer pārlūku, tad dati EDS sistēmā vairs neielasās.
Skatīt visu rakstu
15-01-2020 14:43 (Atjaunots 15-01-2020)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1093 Skatījumi
Kā panākt, lai pietiek izveidot vienu publicēto atskaiti un HoP dati tiek filtrēti pēc personas, kas pieslēgusies HoP.
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 21-02-2023)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1653 Skatījumi
Atvaļinājuma rezerves aprēķināšana izmantojot ARF atskaiti "Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem".
Skatīt visu rakstu
29-05-2019 12:34 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2444 Skatījumi
Instrukcija, kā rīkoties, ja darbinieks atvaļinājuma laikā saslimst, bet atvaļinājuma nauda jau izmaksāta.
Skatīt visu rakstu
24-04-2019 08:58
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 3004 Skatījumi