atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Mija Zaļūksne VISMA
Video prezentācija par Horizon integrāciju ar mūsdienīgu interneta veikalu
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Video prezentācija par dažādiem Horizon rīkiem, kas palīdz taupīt laiku
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Infodiena 2020 ekspertu gatavotās video prezentācijas
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎04-11-2020 14:32
Inventāra uzskaite nodrošina: inventāra uzskaiti, identificējot katru inventāra vienību; atbildībā un lietošanā esošā inventāra uzskaiti; inventāra vērtības pakāpenisku norakstīšanu; inventāra lietošanas ilguma aprēķinu un kontroli.   Licences pieejamas šādā komplektācijā:   Kods (idenitifikators) Nosaukums H191 Inventāra uzskaite (+100). Licences tips -Apjoma   Instalācijas instrukcija   Pēc iegādes ražotāja pārstāvis veic licences aktivizāciju. Funkcionalitātes pievienošana RVS Horizon notiek sistēmas administratoram veicot ceļu Sistēma->Administrēt->Licences informācija un nospiežot pogu "Atjaunot licences datus".   Lietotāja rokasgrāmata un tehniskais apraksts   ŠEIT   ir pieejams risinājuma tehniskais apraksts un lietotāja rokasgrāmata.   Ražotājs   Visma Enterprise SIA
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎02-11-2020 21:56
  Instrukcija kā Realizācijas modulī pārcelt saistības no viena vai vairākiem debitoriem uz citu. Analogi iespējams rīkoties Apgādes modulī.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎02-11-2020 12:35
Instrukcija, kā veikt kases aparāta UVS SENTO LAN-E FB 1 konfigurāciju.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎30-10-2020 11:48
Horizon ir pievienota iespēja rakstīt ziņas par dokumentiem vai pamatdatu kartītēm citiem Horizon lietotājiem.
Skatīt visu rakstu
laurabriviba VISMA
Integrācijas serveris (REST) nodrošina RVS Horizon integrācijas saskarni, kas izmantojama programmas savietošanai ar citām sistēmām. Integrācijas servera (REST) papildinājumi nepieciešami, ja klients, kas iegādājies Integrācijas servera (REST) licenci vai tās abonēšanu, vēlas integrēt vairāk sistēmu nekā nodrošina viena integrācijas servera iespējas.   Licences pieejamas šādā komplektācijā: Kods (idenitifikators) Nosaukums H45_ABO Integrācijas serveris (REST) (H45). Licences tips - Abonoments uz 3 mēnešiem - uz Instalāciju H4531 Horizon licences:  Integrācijas servera (REST) papildinājums (H4531) H4531_ABO Horizon licenču abonēšana:  Integrācijas servera (REST) papildinājums (H4531). Licences tips - Abonoments uz 3 mēnešiem - uz Instalāciju       Tehniskais apraksts: https://horizon-rest-doc.visma.lv/lv/Guide/RestManual?ContentId=282067211   Instalācijas instrukcija: Pēc iegādes ražotāja pārsāvis veic licences aktivizāciju. Funkcionalitātes pievienošana RVS Horizon notiek sistēmas administratoram veicot ceļu Sistēma->Administrēt->Licences informācija un nospiežot pogu "Atjaunot licences datus".   Lietotāja rokasgrāmata: https://horizon-rest-doc.visma.lv/lv   Ražotājs:  Visma Enterprise SIA
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Līga Rudzīte VISMA ‎27-10-2020 16:44
Virsstundu aprēķinu izmaiņas sākot no 565. versijas
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Ieva Ēvalde VISMA ‎20-10-2020 09:12
Instrukcija Horizon sistēmas pielāgošanai un datu sagatavošanai, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.662 prasības.
Skatīt visu rakstu
Ieva Ēvalde VISMA
Rakstā apskatīti biežāk lietotie personāla brīdinājumi un to konfigurācija.
Skatīt visu rakstu
Aiva Bondare VISMA
Instrukcija, kā izmantot automatizēto darbu "NPI/I pārgrāmatošana"
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Didzis Liepiņš VISMA ‎06-10-2020 11:49
Klientiem ir pieejama Horizon 565. versija
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Horizon Metarēķinu modulī ir iespēja gan manuāli, gan automatizēti importēt saņemtos e-rēķinus no XML formāta, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Pēc saņemtā e-rēķina importa lietotāji ģenerētajā metarēķinā var labot un precizēt rēķina datus, piemēram, rindiņās norādot dimensijas, precizējot līgumu, pēc kura šis rēķins saņemts u.tml. Dažkārt ir nepieciešams apvienot rindu pakalpojumu datus, ja piegādātājs savā uzskaites sistēmā dala rindu informāciju sīkāk, vai, tieši otrādi - sadalīt rindu pakalpojumu informāciju vairākās rindiņās tieši savas uzskaites dēļ, piemēram, lai vienu saņemto pakalpojumu uzskaitītu pa vairākām struktūrvienībām. Ja tas tiek darīts, tad lietotājs vairs nevar pašā metarēķinā apskatīt, kāda bija oriģināli saņemtā informācija no piegādātāja, piemēram, rindiņu summas un to PVN %. Tāpat, līdz šim, metarēķinu importa procesā bija iesaistītas mapes, kurās tika saglabāti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi apstrādātie e-rēķinu XML faili. Neapstrādāto failu mapē faili varēja nokļūt gadījumos, ja importa procesā notika kļūda vai XML failā bija nepietiekami aizpildīti dati, lai izveidotos metarēķins. Turklāt lietotājam bija jāzina, ka ar noteiktu regularitāti nepieciešams pārbaudīt, vai kāds fails nav pārvietots uz neapstrādāto failu mapi; īpaši tas varēja radīt problēmas, ja imports tika veikts ar automatizēto darbu.   Lai optimizētu šo importa procesu un radītu iespēju apskatīt e-rēķina oriģinālos datus, mapes vairs netiek izmantotas, un Metarēķinu modulis papildināts ar jaunu sarakstu - Metarēķinu imports (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) - kurā tiek saglabāti pilnīgi visi e-rēķini - arī tādi, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei.     Manuāli e-rēķinu importu ir iespējams veikt izvēlnēs: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Imports - PEPPOL formāts Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports → Pievienot   Automatizētu e-rēķinu importu nodrošina automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Manuālā e-rēķinu importa nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt: metarēķina dokumenta tipu, kuru izmantot automātiskai metarēķina izveidei. failu glabātuvi, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins. vai imports tiks veikts no direktorijas, vai no Horizon HUB integrācijas ar Fitek e-rēķinu platformas.   Importa laikā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes vai Horizon HUB, un rezultātā tiek izveidoti metarēķinu importa ieraksti ar e-rēķinu oriģinālajiem datiem un pievienotajiem failiem (gan pats e-rēķina XML fails, gan tajā iekļautais PDF formāta fails). Tālāk tiek automātiski ģenerēts metarēķinu dokuments, kurā tiek piemeklēti atbilstošie Horizon dati, tādi kā klients, bankas rēķins, pakalpojumi rēķina rindās utt. Uz metarēķinu tiek pārnests tikai e-rēķinam pievienotais fails PDF formātā. Metarēķinu importa ierakstam, kuram ģenerējies atbilstošs metarēķins, statuss ir Apstrādāts. Gadījumā, ja importa ieraksts nesatur pietiekami daudz datu, lai izveidotos kvalitatīvs metarēķina dokuments, sistēma šādu ierakstu atstāj statusā Neapstrādāts. Šādā situācijā lietotājam vajadzētu apskatīt šī ieraksta ievadformu un sazināties ar piegādātāju, ja dati nav korekti. Ja ar piegādātāju ir panākta vienošanās, ka e-rēķina saturs nav pareizs un atkārtoti tiks sūtīts cits e-rēķins, tad importa ierakstam ir iespēja nomainīt statusu uz Apstrādāts (Darbības → Mainīt statusu → Apstrādāts), lai sistēma pie nākamā e-rēķinu importa nemēģinātu vēlreiz ģenerēt metarēķinu visiem neapstrādātajiem metarēķina importa ierakstiem. Metarēķinu importa sarakstā ir iespējams izskatā pievienot importa ieraksta statusu, kā arī informāciju par ģenerēto metarēķinu.     Lai lietotājiem nebūtu regulāri jāpārbauda manuāli, vai kāds metarēķina importa ieraksts nav statusā Neapstrādāts, ir izveidota iespēja izveidot brīdinājumu šim sarakstam. Atverot metarēķina importa ierakstu uz apskati, var apskatīt saņemtā e-rēķina oriģinālos datus.     Ja nepieciešams apskatīt ģenerēto metarēķinu, to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+M vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt metarēķinu”. Tāpat arī metarēķinu sarakstā ir iespējams izlikt izskatā informāciju par piesaistīto metarēķina importa ierakstu.     Ja ir atvērts metarēķins un vajadzība apskatīt oriģinālos e-rēķinu datus, tad to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+I vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt importa ierakstu”.  
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Līga Rudzīte VISMA ‎01-09-2020 15:14
Izveidota jauna funkcionalitāte “eDNL”, kas nodrošina darba nespēju lapu no VID EDS elektronisku ielādi sistēmā.
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Svarīgākās izmaiņas personas kartītē no Horizon 565. versijas
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎15-09-2020 14:38
  Informācija par to, kādi saraksti un atskaites pieejami Publicētajās atskaitēs.
Skatīt visu rakstu
Aiva Bondare VISMA
Kā ērti pārskatīt pievienoto failu priekšskatījumus?
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Agnese Vilhovika VISMA ‎19-08-2020 14:08
Ja arī jums ir bijusi situācija, kad bruto daudzums ražošanas specifikācijā ir atšķirīgs no neto daudzuma, taču neizprotat, kā tiek veikts aprēķins, lasiet raksta turpinājumā.
Skatīt visu rakstu
Izceltā tēma