Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Om ni har innestående saldo på er personal i ert lönesystem när ni börjar med TransPA t ex kompsaldo är det bra att registrera in samma saldo i TransPA innan första löneöverföringen, detta för att saldona ska stämma överens med varandra i båda systemen.   Gå till en anställd  i personalregistret, välj fliken lön-Saldo. Klicka på Lägg till ny.   Välj vilken typ av saldo ni vill lägga till, skriv in antalet timmar och klicka sedan på spara.   Om det är ett saldo som inte stämmer klicka på "pennan" för att redigera, skriv in rätt antal timmar klicka sedan på spara.
Visa fullständig artikel
15-03-2020 23:39 (Uppdaterad 15-03-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1083 Visningar
Vill ni få bättre kontroll över att personalen verkligen har påbörjat sitt pass i tid? Har det hänt att en tur skulle ha körts men chauffören inte fanns på plats tid?   I TransPA finns det en funktion som gör att det kan larma för de personer som inte har påbörjat sitt arbetspass senast 2 minuter efter start. Larmet går som SMS till de mobilnummer som anges på den stationsort som passet tillhör.   För att komma igång med funktionen gå till verktyg-inställningar-företagsinställningar. Under rubriken larm kryssar du i att ni vill aktivera funktionen. Varje sms kostar 0,95 kr/st.   Kontrollen utför på alla personer som rapporterar sin tid med stämpelklocka eller kvittering av pass.   Larmet skickas när det saknas instämplingsaktivitet, tidrapport, eller frånvaro registrerad med samma starttid som passet.   Under register-stationsort lägger ni till vilken stationsort & mobilnummer larmet skall gå till.     Kvittering av Arbetspass Detta alternativ innebär att personalen skall kvittera alla sina arbetspass. Vid kvittering skapas en tidrapport som är likvärdig med det planerade passet. Denna funktion är användbar om arbetstagaren alltid ska få betalt för den planerade tiden. Eftersom kvitteringen kan ske när som helst under dagen är den även användbar i samband med möjligheten till larm. Ett pass som är kvitterat kan förändras av personalen tills tidrapporten blivit attesterad. När kvittering tillämpas är det fortfarande möjligt för personalen att lägga till nya tidrapporter för dagar där det saknas pass.  
Visa fullständig artikel
05-09-2019 13:08 (Uppdaterad 05-09-2019)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1471 Visningar
I kompetensmatrisen kan du se vem och hur många som har en viss kompetens, men framförallt vem som saknar en bestämd kompetens. Rapporten visar som standard de kompetenstyper som minst en av det anställda har, och de anställda som har minst en kompetens. Vill du se alla kompetenstyper och anställda kickar du på 
Visa fullständig artikel
05-02-2019 15:34 (Uppdaterad 15-04-2019)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1632 Visningar
Ta gärna för vana att alltid registrera utrustning du lämnar ut i TransPA så du vet vem som har vad. Det kan vara särskilt viktigt när det gäller skyddsutrustning men också viktiga saker du vill hålla extra koll på, t ex nycklar, tankkort eller telefoner. Det görs på fliken Utrustning i ditt personalregister. Klicka på Lägg till utrustning, välj utrustningsgrupp och vilken artikel och hur många och spara. Använder du saldohantering samtidigt hur många som är kvar av artikeln.   Om du har identitetshantering får du också välja exakt vilket exemplar du lämnar ut, om det så är tankkortsnummer, nyckelnumret, telefonnumret till en mobiltelefon eller dylikt. Då ser det istället ut enligt nedan.   Hit går du också när utrustning återlämnas eller förbrukas. Ändra datum och ändra status och spara. Vid saldohantering kommer saldot öka ifall artikeln är återlämnad, men inte om den är förbrukad, precis om man kan förvänta sig.
Visa fullständig artikel
13-08-2018 14:25
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1193 Visningar
I detta nya analysverktyg kan du snabbt och enkelt få svar på frågor så som: Vilka personer har en viss kompetens? Hur mycket tid för kompetensutveckling har genomförts under året för en person eller en grupp av personer? Vilken kompetens har en viss person? Vilka kompetenser behöver förnyas under den kommande tremånaders-perioden? I listan visas all kompetens som finns registrerat på personalen. Du ser när kompetensutvecklingen genomfördes, hur många timmar det var och om det finns en sista giltighetsdag för den. Som förslag är listan grupperad efter kompetenstypen. Detta ger dig en överblick över vilka personer som har en viss typ av kompetens. Du kan dock ändra grupperingen till vilken som helst av kolumnerna . Om du t ex vill gruppera listan så att du kan se vilka kompetenser varje person har tar du först bort den nuvarande grupperingen genom att klicka på krysset i aktuellt grupperingsval  Klicka sedan på rubriken för kolumnen namn och dra den upp till grupperingsområdet. Då kommer listan att se ut så här. Notera att det längst till höger i listan visas vilka grupper personen tillhör. Det ger dig möjlighet att ta fram en analys per stationsort, arbetsgrupp m fl. Det är även möjligt att exportera listan till Excel.   Det går även att filtrera listan. Klicka på knappen (se figur nedan). Då visas en filtreringsrad ovanför rubrikraden. När du anger värden där filtreras raderna så att endast de rader som uppfyller ditt val visas. Detta innebär att du kan fram en lista för en viss tidsperiod eller för en viss stationsort.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 15:22
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1215 Visningar