Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att anställningen ska gälla för en viss tid när det finns exempelvis ett behov av extra arbetskraft för en kortare tid eller när någon behöver ersättas med en vikarie.   När du lägger upp en person i transPA med en visstidsanställning behöver du också välja ett av följande alternativ: Vikarie Extra Övrigt   Vad är det då som skiljer dessa tre?   Visstid Vikarie används när man anställer en person för att ersätta en annan anställd som ex är föräldraledig, är sjuk eller har semester. I transPA behöver du även ange vem vikariatet är för. Under semestertider kan man ange semestervikarie istället för ett namn om vikarien inte ersätter bara en person, eller om man på förhand inte vet vem som kommer ersättas. Då behöver man i efterhand kunna visa vilka som ersatts genom ex en lista. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid beräknas hela kontraktets period. Övertiden beräknas enligt vald arbetstidsförläggning.   Visstid Extra används vid behov av extra arbetskraft vid tillfälliga och kortsiktiga behov. Denna använder man för att anställa personer som jobbar extra, alltså enstaka dagar eller timmar vid behov. Den anställde har rätt att få betalt för minst 4 timmar per tillfälle vilket det finns stöd för i transPA. Vid visstid extra räknas endast de faktiskt arbetade dagarna när anställningsperioden ska räknas ihop. Lägg upp anställningen en månad i taget och när månaden är slut går man in i kontraktet och trycker på hämta så räknas det fram hur många dagar den anställde arbetat. Detta ska man sedan skriva ut, skriva under och skicka till facket. Övertid uppstår då den anställde arbetat mer än 40 timmar per vecka.      Under Verktyg-Inställningar- Löneberäkning behöver rutan "Övertid för extraanställda beräknas efter 40 tim/vecka vara ifylld.   Visstid Övrigt kan användas för en visstidsanställning som inte är något av alternativen ovan och det går att ange anledningen när kontraktet läggs upp:   Anledningar för visstid övrigt kan ex vara säsongsarbete. Det kan också vara en visstidsanställning utan särskild anledning, alltså den kollektivavtalade allmän visstid eller den i nya LAS som heter särskild visstid.   Detta alternativ används när den anställde är tänkt att arbeta heltid under kontraktets period. Övertiden beräknas enligt vald arbetstidsförläggning. All tid i kontraktet räknas som anställningstid.   Här kan du läsa om arbetstidsförläggning enligt transportavtalet.
Visa fullständig artikel
29-09-2022 09:14 (Uppdaterad 25-11-2022)
 • 0 Svar
 • 6 gilla
 • 1111 Visningar
Nu när hösten kommit har de flesta anställda tagit ut sin sommarsemester och det är dags att se över hur många semesterdagar som finns kvar. Minst 20 semesterdagar ska tas ut och det som överskrider 20 kan den anställde få spara i upp till 5 år. Om den anställde inte har tagit tillräckligt många dagar är det läge att göra en plan för hur dessa ska tas ut.    Tänk på att det är ditt ansvar som arbetsgivare att säkerställa att personalen tar ut sin ledighet varje år.   Kontrollera även om det finns anställda som har semesterdagar kvar som är sparade i fem år och gör en plan även för hur dessa ska tas ut. Årets semesterdagar måste tas ut först innan de sparade kan användas.   Kom också ihåg: Om den anställde är långtidsfrånvarande behöver inte några dagar tas ut utan dessa ligger kvar till den anställde är åter i tjänst. Om den anställde ex blev sjuk under semestern har denne rätt att ta ut semesterledigheten vid annat tillfälle.     Glöm inte att semester alltid ska tas ut i ledighet och inte i pengar!
Visa fullständig artikel
11-11-2021 08:18 (Uppdaterad 28-09-2023)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1205 Visningar
För att det skall bli rätt semesterdaglön när de anställda tar ut semester, krävs det att aktuellt belopp är registrerat i transPA. Eftersom semesterberäkningen inte sker i transPA behöver värdet först beräknas i ert lönesystem. När ni har beräknat semesterlön/dag är det dags att fylla i fältet på varje person i personalregistret i transPA.  Detta görs på personalkortet-> Fliken Lön.  Tips! Efter ni har sparat semesterlön/dag på den anställde ni är inne på kan ni klicka på pilen i det blå listfältet för att komma till nästa person i personalregistret.     Inläsning av semesterlön Önskar ni att vi hjälper er med detta, kan vi läsa in beloppet på de anställda. Skicka i så fall ett Excel dokument där Företag, Anställningsnummer, och Semesterlön/dag framgår, till support.transpa@visma.com Då kommer vi att uppdatera värdet direkt i ert transPA. Eftersom denna tjänst inte ingår i ordinarie support, kommer vi att debitera 595 kr exkl. moms per företag för arbetet.   I denna artikel kan ni läsa mer om transPA semester saldo . Arbetar ni med semesterfaktor för schemalagd personal kan ni läsa mer om det i denna artikel   Detta gäller för anställda som går på Transportavtalet.
Visa fullständig artikel
03-04-2019 15:51 (Uppdaterad 27-04-2022)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 2529 Visningar
I samband med att en anställd loggar in för att tidrapportera, eller när du sätter ett lösenord för en anställd i personalregistret, kan följande ruta dyka upp:       Här vill jag förtydliga att lösenordet inte har läckt från mytranspa.com, utan är Google Chrome som har flaggat upp lösenordet för att vara för lätt. Det är kanske för kort, för lätt att gissa tex QWERTY, samma som användarnamnet, etc, och rekommenderas inte av Google själva. Att man ska ha säkra lösenord är något som vi själva förespråkar också, men finns ingen sådan kontroll i denna inloggning. För dig som systemanvändare, och sedan när även anställda ska logga in med Visma Connect, kommer säkerhetskraven vara helt annorlunda, bl a 8 tecken minimum och svartlistade "för lätta lösenord". Än så länge kan du istället sätta lösenord du vill till era anställda, och be dem sedan ändra till något som bara de vet, så fort de kan. Vi hade önskat att Google kunde ha uttryckt sig på ett annat vis, men då vet du i alla fall att något dataintrång inte har skett.
Visa fullständig artikel
05-10-2020 22:45
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1326 Visningar
Här hittar du manualen för hur man rapporterar tid som anställd, som PDF, på svenska och engelska.    
Visa fullständig artikel
03-08-2018 16:23 (Uppdaterad 07-12-2021)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 7293 Visningar
Vill ni ha ut en rapport för en speciell löneart? Eller en lista på alla medarbetare med deras löner och tillägg? Många användningsområden finns, kanske är ni intresserade av rörelser av ATF där ni kan välja lönearter för intjänanden och uttag. Eller vill ni se hur mycket undertid som finns för en specifik anställd eller ett delområde i er verksamhet.   Rapporten Utbetald lön har allt du behöver, Ni kan få summering per anställd eller per löneart.   Om ni vill ha ett förfinat urval och ni inte kommer hela vägen i TransPA, prova gärna att exportera rapporten till Excel som har en filtrering som är riktigt vass ⭐   Vi börjar med att titta på verktygsfältet.    Som standard så grupperas rapporten på löneperiod. De anställda som ingått i löneperioden ligger därför efter varandra med respektive lönerader. Det betyder att summeringen sker på samtliga anställda totalt för hela löneperioden.   För att rapporten skall laddas klicka på     Vill ni få summering per anställd klickar du på     Vill du istället få en summering per löneart klickar du på        Löneberäkningen i TransPA har vi också med summering av samtliga lönerader med skattepliktigt belopp och bruttolön. Dessa visas som standard inte i rapporten eftersom de skulle isåfall ingå i totalsumman, och då hade det blivit fel totalsumma. Vill du ändå se dem klicka på    Frågor och svar: Vi tar månadsvis efter lönekörning ut en lista för att kontrollera skattepliktig lön. Vi stämmer av denna totalsumma mot det totalbelopp som visas i vårt löneprogram för att inte utbetalningen ska bli felaktig. Hur gör vi detta enklast via denna rapport?    1. Efter att du klickat på utbetald lön och menyraden syns, klicka på denna symbolen med miniräknaren för att även visa summeringslönearter. 2. Klicka nu på filterikonen för att aktivera filtrering. Ställ dig på löneartskolumnen. Skriv "skattepliktig lön" och klicka till höger på tratten.       Klart! Nu har du fått en fullständig lista över endast lönearten skattepliktig lön som avser oktober månad (i detta exempelfall). Har ni många anställda och skulle vilja slippa bläddra så välj att visa fler än de 50 poster som är valda som standard per sida.    Har ni en mindre skärm och tycker att ni behöver skrolla till höger för att se mest relevant information så går det fint att flytta kolumner i rapporten. Som i detta fall där jag valt att flytta belopp till vänster så den syns bredvid lönearten:                
Visa fullständig artikel
23-03-2020 09:32 (Uppdaterad 20-06-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1787 Visningar
Vill ni få bättre kontroll över att personalen verkligen har påbörjat sitt pass i tid? Har det hänt att en tur skulle ha körts men chauffören inte fanns på plats tid?   I TransPA finns det en funktion som gör att det kan larma för de personer som inte har påbörjat sitt arbetspass senast 2 minuter efter start. Larmet går som SMS till de mobilnummer som anges på den stationsort som passet tillhör.   För att komma igång med funktionen gå till verktyg-inställningar-företagsinställningar. Under rubriken larm kryssar du i att ni vill aktivera funktionen. Varje sms kostar 0,95 kr/st.   Kontrollen utför på alla personer som rapporterar sin tid med stämpelklocka eller kvittering av pass.   Larmet skickas när det saknas instämplingsaktivitet, tidrapport, eller frånvaro registrerad med samma starttid som passet.   Under register-stationsort lägger ni till vilken stationsort & mobilnummer larmet skall gå till.     Kvittering av Arbetspass Detta alternativ innebär att personalen skall kvittera alla sina arbetspass. Vid kvittering skapas en tidrapport som är likvärdig med det planerade passet. Denna funktion är användbar om arbetstagaren alltid ska få betalt för den planerade tiden. Eftersom kvitteringen kan ske när som helst under dagen är den även användbar i samband med möjligheten till larm. Ett pass som är kvitterat kan förändras av personalen tills tidrapporten blivit attesterad. När kvittering tillämpas är det fortfarande möjligt för personalen att lägga till nya tidrapporter för dagar där det saknas pass.  
Visa fullständig artikel
05-09-2019 13:08 (Uppdaterad 05-09-2019)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1471 Visningar
Skriv till support.transpa@visma.com om du vill börja använda verktyget.     Börja använda övertidsnycklar Denna artikel beskriver hur du knyter en övertidsnyckel din personal och hur övertid beräknas i Löneberäkningen. Vill du veta hur du registrerar en övertidsnyckel och varför det kan underlätta för dig löser du först denna artikeln.   Vilken form av övertidsberäkning som skall tillämpas anges per person. Under fliken lön kan du välja mellan alternativen Enligt avtal, Enligt övertidsnyckel och Inte alls. Enligt avtal - innebär att övertiden beräknas enligt kollektivavtalets regler. Detta alternativ är alltid förvalt och tillämpas om du inte aktivt väljer något av de andra alternativen. Enligt övertidsnyckel - innebär att övertiden beräknas enligt den nyckel som du väljer. Alla regler för övertidsberäkning som finns i kollektivavtalet ersätts med det som du har angivit i den valda nyckeln. Inte alls - innebär att övertid aldrig kommer att beräknas för denna person. Välj övertidsnyckel När du väljer alternativet Enligt övertidsnyckel visa en lista över alla aktiva nycklar som har skapats. Välj den som du vill skall tillämpas för just denna person. Glöm inte att Spara för att valet skall träda i kraft. Tips! Om du vill gå igenom många personer och ange övertidsnyckel kan du använda bläddra-knapparna längst upp till höger. Du kan då snabbt hoppa till nästa person i listan och ligga kvar på samma flik.   Beräkna lön I löneberäkningen arbetar du på samma sätt som tidigare. För personer med en angiven övertidsnyckel kommer den avtalsstyrda övertiden att ersättas med nyckelns beräkning men presenteras på exakt samma sätt. Det presenteras en lönerad för övertiden, du kan klicka på den för att få information om hur den har beräknats och du kan även flytta övertiden till kompbank och flexbank. Du kan använda övertidsnycklar för alla typer av anställningsformer och för både heltid och deltid. Några saker att tänka på: När du beräknar lön per månad och har en avstämningsperiod som avser en vecka kommer de veckor som har avslutats under avräkningsmånaden att tas med i beräkningsunderlaget. Det innebär att om den sista veckan i månaden fortsätter in i nästa månad kommer hela övertidsberäkningen för den veckan att tas med i nästa månads beräkning. Övertiden presenteras alltid som en lönerad. Den delas alltså inte upp mellan grundtimlön och övertidsersättning.  Kalkylverktyg Om du för diskussioner kring att teckna en lokal överenskommelse kring övertidsberäkningen kan du använda TransPA som ett kalkylhjälpmedel för att beräkna övertidskostnaden vid olika former av övertidsberäkning. Genom att lägga upp några varianter på övertidsnycklar och växla mellan dessa i löneberäkningen får du en snabb bild av hur övertiden kommer att uppstå. Du kan även gå tillbaka till gamla löneperioder och jämföra vad resultatet hade blivit om det funnits en lokal överenskommelse vid den tiden.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:48 (Uppdaterad 21-09-2020)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1707 Visningar
Semesterhanteringen som finns i TransPA är förhållandevis enkel och när det gäller att överblicka era anställdas semesterdagar och hålla reda på dess saldon så vill vi hänvisa till ert löneprogram i första hand. TransPA hanterar endast uttagna semesterdagar och tar ej hänsyn till saldot i obetalda, betalda eller kvarvarande dagar. Om ert löneprogram har varning då dagar är slut så ta gärna hjälp av den, då TransPA saknar sådan funktion idag.    När man lägger frånvarotyp semester i TransPA så presenteras i löneberäkningen semester följt av antal och semesterlön/dag.  Notera: Värdet för semesterlön/dag plockas från detta fält som finns angivet för varje person under fliken lön - se bild här nedan (används för Transportavtalet). Detta värde räknas fram i ert löneprogram när ni gjort  semesterårsavslut, efter alla händelser och avvikelser har registrerats fram till och med 31 mars för er med semestårsavslut 31/3. Beloppet skickas inte över från löneprogrammet till TransPA - ni måste därför årligen själv ansvara för att uppdatera beloppet semesterlön/dag för samtliga era anställda.   Det saldo som finns i TransPA kallas uttagen semester. Saldot räknar upp från 0 och uppdateras när ni sparat lön. När ni sparar månadslönen för maj månad skapas det upp en ny rad med uttagen semester för detta år.  Skulle ni vilja få dit raden före dess, spara maj månad och öppna upp den igen, så kan du därefter ange det nya värdet för semesterlön. Har ni istället semesterår 1 januari - 31 december, för exempelvis bussbranschavtalet, kommer nytt år för uttagen semester skapas upp då ni sparar februarilönen med januaris händelser och avvikelser. I saldokolumnen här nedan syns uttagna semesterdagar för semesteråren 2014, 2015 och 2016. I de fall då anställd vill plocka av sparade semesterdagar så finns ingen funktion att styra detta i TransPA, utan här krävs en manuell hantering i ert löneprogram det man behöver göra är att byta ut raden uttag betalda semesterdagar mot t ex sparade dagar. Tänk då på att TransPA ej kommer skilja denna semesterdag från annan, utan den kommer läggas till som vanligt i saldot uttagen semester.     I denna artikel kan ni läsa om Semesterdaglön.   
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:23 (Uppdaterad 30-12-2021)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1974 Visningar
Här hittar du all information om din personal, samt redigerar uppgifter och lägger in ny personal.   Här följer en beskrivning av gränssnittet:               1                              2 1. Gruppera på Trafikområde, Stationsort, Arbetsledare, Arbetsgrupp eller Semestergrupp. 2. Filtreringsfunktion. Filtrera på ovanstående begrepp eller använd som sökfunktion.      3      4       5                        6 3. Lägg till ny personal 4. Växla mellan inaktiva och aktiv personal 5. Länk till rapporten "Allmänt" För en komplett rapport av personalen 6. Sorterings funktion. Klicka på rubriken du vill sortera på. Du kan sortera i stigande   eller fallande   ordning.   Samtliga inställningar sparas på dig som användare, så att du behåller samma vy även i framtiden.   Lägga till ny personal Efter att du klickat Lägg till personal   kommer följande ruta upp: Ange Förnamn, Efternamn och Signatur. Signaturen kan bestå av bokstäver eller siffror och måste vara unik. Signaturen används internt i TransPA och visas inte för den anställde. Inställningar för inloggning (Visma Connect) Fyll i den anställdes e-postadress, denna kommer att användas för inloggning till tidrapporteringen. Land och Språk kan också anges och Mobiltelefonnummer (valfritt). Det mobilnummer du anger här kan användas för att återställa inloggningen till den anställde. Som standard är "Aktivera login omedelbart" aktiverad, vilket betyder att så snart du sparat uppgifterna på denna sida så skickas ett välkomstmejl till den anställde e-postadess. I välkomstmejlet beskrivs hur den anställde skapar sitt lösenord, och loggar in första gången. Vill du registrera personalen utan att bjuda in dem ännu, så kan du trycka här   Du kan då välja själv när personalen skall motta välkomstmejlet.  När du är klar klickar du på "Spara och bjud in" alternativt "Spara". Övriga personuppgifter kan nu skrivas in, och observera att även anställningsnumret måste vara unikt. Förarkortsnummer är viktigt att det blir rätt, om ni vill ha färdskrivardata tillgängligt i TransPA. Fyll i 14 eller 16 siffor. Läs mer hur man aktiverar färdskrivarkoppling. Välj på vilket sätt personen ska tidrapportera och klicka i Ändra lösenord för att sätta personens initiala lösenord, det går ändra av den anställde själv senare. Glöm inte att spara alla ändringar genom att klicka på "Spara".   Fortsätt sedan att göra flikarna, Anställningskontrakt, Lön,  Lönetillägg, Utrustning, Kompetens och Dokument och din anställde är klar!     
Visa fullständig artikel
09-10-2023 08:34 (Uppdaterad 27-10-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1222 Visningar
Har ni utökat er verksamhet, eller behöver hjälp med att lägga in flera nya medarbetare i TransPA eller importera ny data på befintliga anställda.  Så kan vi hjälpa er att importera detta. Kontakta supporten för att få en uppladdningslänk för excel dokumentet eller prisuppgift och tidsbokning av tjänsten Support.transpa@visma.com. Tänk på !! För av vi skall kunna behandla er data på ett säkert och bra sätt behöver ni skicka denna personliga datan via vår Visma Filehub som är ett säkerhetsverktyg för just denna transporten av personlig data & bilder Kontakta oss i supporten för att få en inloggning där du kan ladda upp exceldokument.   Import av Allmän info ( Ny personal )  Anställd namn Personnummer Anställningsnummer mejladress Signatur (Blir det samma som anställningsnummer om inget annat anges) Kommentar Gatuadress Postnummer Postort Telefonnummer Förarkortsnummer Semesterlön per dag Semesterfaktor Tidrapporteringsmetod (Stämpelklocka eller tidregistrering) Yrkeskategori Vi behöver ha uppgifterna i ett  excel dokument där de olika Rubrikerna är kolumner och de anställda som rader.  All information behöver inte finnas i dokumentet. Import av Utvidgad info ( på befintlig personal ) Önskas inläsning av övriga uppgifter så kan vi hjälpa till med en Utvidgad Import. I Utvidgad import kan dessa värden ingå Stationsort Arbetsgrupp Trafikområde Semestergrupp Kompetens Anhöriga Saldo Utrustning Lönetillägg Fordon Med mera....   Semester dag lön Vill ni ha hjälp med att uppdatera semesterdag/värde på era anställda kan vi hjälpa er att uppdatera detta för endast 595 kr exkl moms per bolag i databasen.    Vi behöver ha uppgifterna i ett  excel dokument där de olika Rubrikerna är kolumner och de anställda som rader.  Anställd Anställningsnummer Semesterlön/dag Kontakta oss i Supporten för att få en inloggning till Visma Filehub för uppladdning av exceldokumentet  support.transpa@visma.com
Visa fullständig artikel
24-10-2022 08:00 (Uppdaterad 13-10-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 892 Visningar
Vad är arbetstidsförläggning och var ställer man in det?   Arbetstidens förläggning beskriver hur den ordinarie arbetstiden kan förläggas.   I TransPA finns det fem alternativa arbetstidsförläggnigar att välja mellan: Huvudregel, Arbetstidsschema, Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom A, Schemalöst arbete enligt 3 § 5 mom B samt Lokal överenskommelse ( 3 § 6 mom). Dessa alternativ ligger till grund för hur lönen skall beräknas i löneberäkningen.   Arbetstidsförläggning väljs vid uppskapande av anställningskontrakt på en anställd under fliken anställningskontrakt.   Här nedan finner du en lathund som beskriver kort på hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån den arbetstidsförläggning ni väljer på personkortet. Vi beskriver även när schema behöver användas i systemet.   TransPA hanterar ett antal lokala överenskommelser. Dessa skall förhandlas med Transport.   När man har angivit på en anställd att lokal överenskommelse skall användas hämtas principen för övertidsberäkning från den lönegrupp som den anställde tillhör. Detta innebär att man på ett företag kan ha olika former av lokala överenskommelser för olika grupper av anställda. Om du öppnar en lönegrupp så finns dessa inställningar i den högra halvan. Övriga kryssrutor. När detta alternativ används kommer alltid den schemalagda arbetstiden att föreslås när chauffören rapporterar frånvaro av något slag. Ex. en chaufför blir sjuk på en dag där det ligger ett schema på 10 timmar. Vid frånvarorapportering föreslås nu 10 tim. Om dagen inte är schemalagd blir frånvaroavdraget 0. När detta alternativ används kommer transPA att beräkna övertid när arbete utförs på en dag som inte är schemalagd. Detta alternativ innebär att arbetstidsmåttet för avräkningsperioden endast reduceras för de helgdagar som är schemalagda. Periodens arbetstidsmått reduceras med den schemalagda tiden. Styr hur arbetstidsmåttet skall påverkas av helgdagar och frånvarodagar. Om du kryssar i denna förblir alltid arbetstidsmåttet samma oavsett om det infaller helgdagar under månaden eller om den anställde varit sjuk eller varit ledig Detta alternativ innebär att övertidsersättning ej utgår på röd dag. Här nedan finner du en lathund som beskriver hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån de inställningar ni har valt i lönegruppen vid lokal överenskommelse.  Vi beskriver även när schema behöver användas i systemet. Det finns möjlighet att beräkna sjuklön utifrån schemat vid lokalöverenskommelse om man kryssar i inställningen i lönegruppen ”föreslå schemalagd tid vid frånvaro"   I denna artikel kan ni läsa mer om beräkning av sjuklön vid schemalösa arbetstidsförläggningar som 3 § 5b och schemalösa lokala överenskommelser.   Här är ett exempel på beräkning av sjuklön vid schemalöst arbete enligt schemalöst arbete 3 § 5 mom B                  
Visa fullständig artikel
15-06-2022 12:16 (Uppdaterad 17-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2898 Visningar
Jag har en anställd som varit sjuk fler än 10 gånger under en 12 -månadersperiod hur gör jag i TransPA så att den anställde inte får karenstid?   Det finns en inställning på personkortet under fliken lön "Omfattas av högriskskydd" som ni kan kryssa i. Denna inställning gör att den anställde får sjuklön från första dagen. Tänk på att ni behöver kryssa ur denna inställning när den anställde inte längre omfattas av högriskskydd. 
Visa fullständig artikel
12-11-2021 16:23 (Uppdaterad 12-11-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 953 Visningar
Om ni har innestående saldo på er personal i ert lönesystem när ni börjar med TransPA t ex kompsaldo är det bra att registrera in samma saldo i TransPA innan första löneöverföringen, detta för att saldona ska stämma överens med varandra i båda systemen.   Gå till en anställd  i personalregistret, välj fliken lön-Saldo. Klicka på Lägg till ny.   Välj vilken typ av saldo ni vill lägga till, skriv in antalet timmar och klicka sedan på spara.   Om det är ett saldo som inte stämmer klicka på "pennan" för att redigera, skriv in rätt antal timmar klicka sedan på spara.
Visa fullständig artikel
15-03-2020 23:39 (Uppdaterad 15-03-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1083 Visningar
I kompetensmatrisen kan du se vem och hur många som har en viss kompetens, men framförallt vem som saknar en bestämd kompetens. Rapporten visar som standard de kompetenstyper som minst en av det anställda har, och de anställda som har minst en kompetens. Vill du se alla kompetenstyper och anställda kickar du på 
Visa fullständig artikel
05-02-2019 15:34 (Uppdaterad 15-04-2019)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1632 Visningar
24-07-2018 15:35 (Uppdaterad 24-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2863 Visningar
Symptom - kan ej logga in i TransPA Jag kan inte logga in med mailadress som inloggningsmetod. Istället kommer en felruta som säger åtkomst nekad efter att jag angivit epostadress och lösenord.   Förslag till lösning - testa inloggning i privat läge/inkognito Välj att öppna en ny webbsida antingen som gäst eller i privat läge/inkognito och ange där connect.mytranspa.com. Gör nu ett nytt inloggningsförsök med mailadress och lösenord. Om inloggningen fungerar så kan du söka efter orsak till det inträffade i vår diagnos här nedan.   Diagnos - se över din användarprofil i webbläsaren I din webbläsare är du ofta identifierad och inloggad som en användare med mailadress. Se efter om du är inloggad med en annan epostadress/profil än den epost du försökte logga in i TransPA med.  Hur ser jag vilken profil jag använder? Så här kan det se ut i Google Chrome i en mobil. En rund profilsymbol syns högst upp när jag öppnar webbläsaren. Är du för närvarande inne på en webbsida så syns inte profilen - klicka på de tre prickarna till höger och välj "ny flik" så hamnar du här.     Klicka därefter på symbolen med din profil så ser du vilken mailadress du är inloggad med.     Om du ser att profilen inte överensstämmer med den epost du försöker logga in med så kan detta vara en orsak till inloggningsproblemet. TransPA är en Vismaprodukt. Vi och många andra Vismaprodukter använder sig av Visma Connect som inloggningsmetod och du kan finnas uppskapad sedan tidigare men med en annan mailadress. I en enkel värld finns endast en epostadress för dig som användare och då fungerar det fint, men om båda adresserna används så kan du behöva hjälpa din webbläsare att förstå vem du är så att dina inloggningar kan hållas isär och vägleda dig rätt.   Förslag för bästa användarupplevelse med enkel och problemfri inloggning En bra metod att komma runt denna problematik är att använda sig av olika profiler i din webbläsare.   Om du använder Google Chrome, finns vägledning till profiler här. Om du använder iOS med Safari, finns vägledning till profiler här.    
Visa fullständig artikel
30-05-2024 13:55 (Uppdaterad 31-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 96 Visningar
Nedan finner du manual för hur man som anställd loggar in och tidrapporterar i TransPA's tidrapporteringsportal      
Visa fullständig artikel
10-10-2023 12:55 (Uppdaterad 10-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1290 Visningar
Var ändrar jag i transPA när en anställd ska byta lönegrupp från t ex 2 år i yrket till 4 år i yrket?   Detta gör ni på personalkortet under fliken anställningskontrakt. Klicka på ”pennan” för att redigera anställningskontraktet.   Klicka på listpilen i fältet lönegrupp välj rätt lönegrupp klicka sedan på spara.   Värt att veta! Om den anställde ska byta lönegrupp som ska gälla från t ex 1 maj behöver ni göra klart avvikelserna för april månad först i löneberäkningen då avdrag och tillägg är släpandes och månadslönen är för innevarande månad, redigera månadslönen manuellt i löneberäkningen i maj till rätt månadslön. När ni har sparat lönen kan ni gå in på fliken anställningskontrakt och ändra lönegrupp. Om ni vill kan ni skriva i fältet notering vilket datum den anställde flyttas upp till ny lönegrupp.     Tips!  Använd dig av rapporten allmänt för att enkelt överblicka vilken lönegrupp de anställda ligger i samt även på ett enkelt sätt se vilka personer som behöver uppdateras. Rapporten finns under Analyser-Rapporter-Personal    Känner systemet av när en anställd ska flyttas upp till ny lönegrupp? Nej det gör inte systemet. Ett tips är att skapa upp en kompetenstyp som ni kallar t ex ”upp en lönekategori” Och på det sättet få en påminnelse när det är dags. Detta gör nu under rutan Kompetens-kompetenstyper.  Klicka på "+ Lägg till kompetenstyp"     När ni har skapat upp kompetenstypen kan ni lägga till den på personalkortet.    I vårt exempel nedan har vi nu lagt till under fliken kompetens på den anställdes personalkort  kompetenstypen som vi kallar ”upp en lönekategori” vi skriver även in en notering i fältet kommentar för att på ett enkelt sätt se vilken lönegrupp den anställde ska flyttas upp till.    Under den blå rutan på startsidan ser ni att det finns en påminnelse.   År i yrket För förare avgör antalet år i yrket i vilken lönegrupp den anställde ska inplaceras.  "År i yrket" innebär att den anställde ska ha vana från branschen.
Visa fullständig artikel
05-04-2022 15:16 (Uppdaterad 29-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 734 Visningar
Har ni tips på vad som är bra att tänka på i TransPA när en anställd ska avsluta sin anställning på företaget?   Börja med att avsluta anställningskontraktet på den anställde detta gör ni under registret personal, fliken anställningskontrakt.   1. Klicka på ”pennan” för att redigera kontraktet.   2. Klicka på ”Avsluta anställning” fyll i t o m datum klicka sedan på spara.    Är bara på anställningsform Tillsvidare som valet "avsluta anställning" finns. Är det en provanställning som t ex. avslutas innan provanställningens slut ändrar man t o m datumet.     I löneberäkningen visas en varning bredvid fältet anställningskontrakt. ”Hovrar” ni över varningen kan ni läsa ”anställningskontraktet för denna person påbörjas/avslutas under denna löneperiod vilket kan innebära att grundlönen skall justeras”   I vårt exempel slutar den anställde 14/10 det innebär att den anställde inte ska ha full månadslön för oktober. Månadslön eller Dagslön behöver manuellt ersättas med aktuell timlön i löneberäkningen. OBS! Dagslön stödjs ej av Transportavtalet men finns i andra kollektivavtal.    1. Vi börjar med att ta bort månadslönen genom att klicka på den röda runda ringen längst till höger om löneraden.  2. För att lägga till en ny manuell rad klickar vi  på "+ Ny rad" 3. Klicka på den lilla listpilen välj Timlön, skriv in antalet timmar den anställde ska ha timlön för. 4. Vi väljer att skriva in en kommentar på vad vi manuellt justerar i löneberäkningen genom att  klicka på + ny rad får ni fram kommentarsfältet.  5. Spara & Lås lönen.   I November månad betalas innestående kompsaldo och arbetstidsförkortning ut. Klicka på den runda ringen i det blå fältet välj ”Betala ut innestående saldo som lön”      Nu har vi betalt ut innestående saldo med timlön och saldot ”nollas” på komp och atf efter ni har sparat & lås lönekörningen.   Intjänade och sparade semesterdagar hanteras i ert lönesystem i samband med slutlönen.   När slutlönen är exporterad och klar är det bra att sätta personen till ej aktiv. Gå in på personkortet - fliken allmänt och kryssa ur rutan Aktiv klicka sedan på spara. När personen är ej aktiv tar hen inte plats i licensen men ni har möjlighet att ta fram historik på den anställde, som t ex arbetsgivarintyg.   Tisp! Om personen finns i ett schema rekommenderar vi att ta bort den anställde från schemat, om man inte gör detta rullas pass ut i kalendern och personen kommer finnas med i olika rapporter t ex Dagbeordringslista eller Summerad tid.    I denna artikel kan ni läsa hur ni tar bort personal i ett schema.      
Visa fullständig artikel
05-04-2022 13:26 (Uppdaterad 02-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1299 Visningar