Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Traktamente är en ersättning som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd för hans/hennes ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Enligt skattereglerna har den anställde rätt till avdrag för sina ökade levnadskostnader under tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Rätten till avdrag förutsätter att det är en tjänsteresa med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Traktamente är egentligen inte skattefritt men om arbetsgivaren betalar traktamente som inte överstiger de avdragsgilla schablonbelopp som finns, ska den anställde inte deklarera traktamentet och inte heller göra avdrag.   Bussbranschavtalet anger hur mycket som ska ges i traktamente för olika typer av resor. Många gånger överstiger dessa schablonbeloppet, så därför måste TransPA beräkna en totalsumma, en skattepliktig och en skattefri del. Läs mer om detta under Skatteverkets regler för traktamenten.   Värt att notera är att resor i TransPA även används till att beräkna arbetstiden enligt §5  mom. 2 punkt 2, arbete med dygnsvila på bortaort. Det betyder att under varje 24-timmars period på resa kommer minsta arbetstid vara 8 timmar. Om föraren har tidrapporterat mindre än så, kommer arbetstiden höjas till 8 timmar ändå. Hemkomstdagen räknas arbetstiden som verklig rapporterad tid. Observera att detta endast gäller arbetad tid, och påverkar inte OB och andra tillägg som utgår per timme.    I de fall då ingen övernattning har skett, behöver föraren inte registrera resan. Vill man använda sig av resetillägg får man i så fall skapa särskilda arbetsuppgifter i transPA som ger rätt belopp per tillfälle. Som krav för samtliga resetillägg gäller att avståndet mellan hemorten och stationeringsorten är mer än 50 km. Fr o m 1 januari 2023 är traktamentesersättningarna följande: För linjetrafik gäller ett resetillägg på 42 kr per dag om frånvarotiden överstiger 9 timmar. För beställningstrafik är resetillägget 289 kr om frånvarotiden överstiger 9 timmar och 464 kr om den överstiger 12 timmar.   Korttidstraktamente inrikes I samband med att förare registrerar sina resor i TransPA, beräknas vad föraren ska få i traktamente från Bussbranschavtalet. En förutsättning för att traktamente ska utgå överhuvudtaget är att resan är tillräckligt lång för att kräva en övernattning, en gräns som är 15 timmar. Det resulterar i sin tur i 2 halvdygn korttidstraktamente dag och för varje påbörjad 12-timmars period ges ytterligare ett halvdygn. Det ger också ett korttidstraktamente logi och 24 timmar senare går gränsen för ytterligare ett logitraktamente, o s v.   Beloppen som ges för varje halvdygn sätts under register-lönegrupper - Bussbranschavtalet och för varje lönegrupp som används. Välj en lönegrupp och klicka på redigera på senaste avtalsperioden, t ex 2022-10-01 och du får upp följande bild. Av detta kan utläsas att du, precis som anges i Bussbranschavtalet, får 297 x 2 + 298 = 892 kr för ett dygns bortavaro. (nya belopp fr o m 2023-01-01).     Om ni som arbetsgivare står för måltider och/eller boende ska den anställde inte ha betalt för detta, och heller inte kunna göra ett schablonmässigt avdrag i den skattefria delen. Genom att föraren markerar antalet måltider och logi hon eller han har fått betalda (se nedan) reduceras respektive belopp. Fri frukost motsvarar 15%, fri lunch och fri middag motsvarar 35% vardera, av ett helt dygns korttidstraktamente. Notera att det är antalet måltider som är intressant här, inte vilka klockslag som personen i fråga är på resa, d v s per  24-timmarsperiod kan maximalt finnas en frukost, en lunch och en middag, men oväsentligt vilket datum som de är markerade på, så ange endast de måltider ni verkligen står för. Om man har stått för en frukost, en lunch och en middag under ett dygn för den anställde, kommer detta reducera traktamentet men lämna 15% kvar, för eventuella småutgifter, d v s 89,10 kr. Samtidigt reduceras självklart den skattefria delen med lika många måltider, se nedan.   Tänk också på att högsta värde för skattefritt traktamente är det verkliga traktamentet de får. När du klickat på raden för skattefritt traktamente visas Skatteverkets belopp inom den gula markeringen i kalendern, men totalsumman kan aldrig bli högre än korttidstraktamente dag plus korttidstraktamente logi.    Korttidstraktamente utomlands Eftersom Bussbranschavtalet säger att traktamente för beställningstrafik utomlands ska räknas precis enligt Skatteverkets regler, kommer TransPA presentera korttidstraktamente dag och logi som summerat blir samma som det skattefria traktamentet. Den anställde behöver med andra ord inte skatta för någon del av traktamentet eller ta upp det i sin deklaration, då det ligger under schablonens gräns. Läs hur det totala traktamentet beräknas nedan, under Skattefritt traktamente utomlands.   Skattefritt traktamente inrikes Skattefria delen av traktamentet beräknas utifrån verktyg-inställningar-länder. Det innebär för tillfället 260 kr för ett helt dygn, 130 kr per halvdygn. Man räknar här kalenderdagar. Det betyder att man får 2 halvdygn för avresedagen under förutsättning att man startar resan innan 12:00. På hemkomstdagen får man 1 halvdygn, om man kommer hem innan kl 19:00, efter 19:00 får man 2 st. Kommer man hem innan kl 06:00 får man inget skattefritt traktamente den dagen.       Om arbetsgivaren står för måltider ska reduktion av den skattefria traktamentet ske, med 52 kr för frukost, 91 kr för lunch och 91 kr för middag, men viktigt att bara markera de måltider som du som arbetsgivare faktiskt stått för. Om frukost, lunch och middag är betalda av er, återstår 26 kr per heldygn, tänkt att motsvara småutgifter när man är på resa.    Skattefritt traktamente logi är 130 kr som schablon, alltså motsvarande ett halvdygn. Detta förutsätter att resa går över hela natten (gränsen går vid 4:30). Det gäller inte om arbetsgivaren står för boendet, d v s reduceras då med 100%.   Skattefritt traktamente utomlands I Verktyg-inställningar-Länder anges normalbeloppet för varje aktuellt land. Ett normalbelopp är den skattefria delen av ett traktamente som får ges vid en hel dag på resa utomlands. Vad som är hel- respektive halvdag är samma beräkning som för skattefria traktamenten inrikes. För logi ges ett halvt normalbelopp per övernattning, baserat på landet där övernattningen skett, alltså var man befann sig 04:30. Ifall arbetsgivaren betalar för boende ska hela det skattefria traktamentet för logi reduceras bort. Markera raden skattefritt traktamente i löneberäkningen så ser ni den skattefria delen för varje land. Ni kan "hovra" över de gula blocken för att se hela traktamentes beloppet.  För en resa som går över fler länder är det land man spenderar mest tid mellan kl 06:00 - 00:00 som avgör beloppet. Det gäller till exempel avrese- och hemkomstdagen, som alltså kan ge svenska skattefria traktamenten ifall man huvuddelen av dagen befinner sig i Sverige.   Ifall arbetsgivaren står för kost ska den skattefria delen reduceras med 15% för frukost, 35% för lunch och 35% för middag. Det gör att 15% återstår av beloppet för dagen, till för småutgifter när man befinner sig utomlands. Notera att det är antalet måltider som avgör reduktionen, så var noga att inte klicka i för många, utan endast de måltider du verkligen stått för. Som tumregel kan det endast finnas en frukost, en lunch och en middag per 24-timmarsperiod av resa.    Skattepliktigt traktamente Efter att totalt traktamente för månaden (dagtraktamente plus logi) och skattefritt traktamente har beräknats, sätts skattepliktigt traktamente till differensen av dessa. Den går därför heller inte att ändra, utan kan bara komma från den differensen som blir. På samma sätt som skattepliktig lön endast kan komma av bruttolön minus skattefritt traktamente.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 11:56 (Uppdaterad 22-03-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2754 Visningar
I TransPA finns helgdagar inlagda t o m 2024. Du hittar dem i Register -> Helgdagar. Där kan du också lägga till eller ta bort egna dagar. Nedan ser du även historiska helgdagar för år 2023. Vi adderar helgdagar i nedanstående avtal i oktober/november varje år. Håll utkik i våra nyheter (prenumerera gärna) för att få information när detta sker.   Transport och Utlandsavtalet Alla röda dagar i kalendern som infaller måndag-lördag räknas som helgdagar. + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton   Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskafton 2024-03-30 Lördag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstafton 2024-05-18 Lördag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskafton 2023-04-08 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstafton 2020-05-27 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 OBS! I TransPA finns ett viktigt vägval att göra, huruvida er verksamhet bedriver kontinuerligt skiftarbete eller ej. Var noga med att kontrollera och välja rätt inställning för att få önskad effekt av helgdagar på söndagar som finns bland de vi skapar upp. Det är endast om ni har inställningen aktiverad som söndagarna påverkar genom reducering av anställdas arbetstidsmått då dessa helgdagar infaller.  Inställningen går att välja för var och en anställd på personkortet.   Bakgrund: Inför skapandet av 2024 års helgdagar så har vi beslutat oss för att även addera helgdagar som inträffar på söndagar i er miljö för att minimera ert manuella arbete.    Bussbranschavtalet   Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton    Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyårsdagen 2023-01-01 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskdagen 2023-04-09 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstdagen 2023-05-28 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Julafton 2023-12-24 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 Nyårsafton 2023-12-31      Maskinföraravtalet Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Trettondedag jul 2024-01-06 Lördag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Påskdagen 2024-03-31 Söndag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Pingstdagen 2024-05-19 Söndag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Midsommardagen 2024-06-22 Lördag Alla helgons dag 2024-11-02 Lördag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyårsdagen 2023-01-01 Trettondedag Jul 2023-01-06 Långfredagen 2023-04-07 Påskafton 2023-04-08 Påskdagen 2023-04-09 Annandag påsk 2023-04-10 Första maj 2023-05-01 Kristi himmelfärdsdagen 2023-05-18 Pingstafton 2020-05-27 Pingstdagen 2023-05-28 Sveriges nationaldag 2023-06-06 Midsommarafton 2023-06-23 Midsommardagen 2023-06-24 Alla Helgons dag 2023-11-04 Julafton 2023-12-24 Juldagen 2023-12-25 Annandag jul 2023-12-26 Nyårsafton 2023-12-31   Tariffavtalet (Norge) Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskeaften + Pinseaften + Julaften + Nyttårsaften     Helgdagar 2024 Nyttårsdag 2024-01-01 Måndag Skjærtorsdag 2024-03-28 Torsdag Langfredag 2024-03-29 Fredag Påskeaften 2024-03-30 Lördag Første påskedag 2024-03-31 Söndag Andre Påskedag 2024-04-01 Måndag Første mai 2024-05-01 Onsdag Kristi Himmelsfartsdag 2024-05-09 Torsdag Grunnlovsdag 2024-05-17 Fredag Pinseaften 2024-05-18 Lördag Første pisnedag 2024-05-19 Söndag Andre Pinsedag 2024-05-20 Måndag Julaften 2024-12-24 Tisdag Første juldag 2024-12-25 Onsdag Andre juledag 2024-12-26 Tirdag Nyttårsaften 2024-12-31 Tisdag   Helgdagar 2023 Nyttårsdag 2023-01-01 Skjærtorsdag 2023-04-06 Langfredag 2023-04-07 Påskeaften 2023-04-08 Første påskedag 2023-04-09 Andre Påskedag 2023-04-10 Første mai 2023-05-01 Grunnlovsdag 2023-05-17 Kristi Himmelsfartsdag 2023-05-18 Pinseaften 2023-05-27 Første pisnedag 2023-05-28 Andre Pinsedag 2023-05-29 Julaften 2023-12-24 Første juldag 2023-12-25 Andre juledag 2023-12-26 Nyttårsaften 2023-12-31     TMA, Transports tjänstemannaavtal Alla röda dagar i kalendern oavsett vilken veckodag de infaller på + Påskafton + Pingstafton + Midsommarafton + Julafton + Nyårsafton     Helgdagar 2024 Nyårsdagen 2024-01-01 Måndag Långfredagen 2024-03-29 Fredag Annandag påsk 2024-04-01 Måndag Första maj 2024-05-01 Onsdag Kristi himmelfärdsdag 2024-05-09 Torsdag Sveriges nationaldag 2024-06-06 Torsdag Midsommarafton 2024-06-21 Fredag Julafton 2024-12-24 Tisdag Juldagen 2024-12-25 Onsdag Annandag jul 2024-12-26 Torsdag Nyårsafton 2024-12-31 Tisdag      
Visa fullständig artikel
19-11-2020 07:31 (Uppdaterad 14-11-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 2852 Visningar
I transPA finns det stöd för att beräkna arbetstidsmått efter schemaperiod enligt bussbranschavtalet. I löneberäkningen visas värden som anger hur mycket tid som arbetstagaren skall utföra och hur mycket som faktiskt är utfört. Man får också hjälp där övertid och undertid presenteras. När en schemaperiod har avslutats presenteras dessa värden i löneberäkningen:   Planerad tid: Anger den arbetstid som arbetstagaren skall utföra under en schemaperiod. Exempel: en arbetstagare tillhör en lönegrupp som är inställd på schemaperiod 8 veckor och 40 tim/helgfri vecka. När en schemaperiod har avslutats kommer detta värde att vara 320 tim (eventuellt reducerat för infallande helgdagar). Detta värde skall inte förväxlas med den faktiskt schemalagda arbetstiden.   Rapporterad tid: Anger den rapporterade tiden under den aktuella schemaperioden. Både arbetstid och frånvarotid ingår i detta värde.   Undertid: Anger att arbetstagarens rapporterade tid är lägre än planerad tid.   Övertid: Anger att arbetstagarens rapporterade tid är högre än planerad tid. Detta värde visas i listan över med beloppslönearter.   Om dessa värden inte visas i löneberäkningen innebär det att schemaperioden inte har avslutats under avräkningsperioden (=månaden före löneperioden). Avstämningen sker alltså inte under denna löneperiod. Den kommer att ske i en kommande löneperiod. Utöver dessa värden visas även Arbetad tid. Tänk på att detta värde alltid visar arbetad tid för den aktuella avräkningsperioden. Den har alltså inte någon betydelse för avstämningen av en schemaperiod men är användbar för att få en snabb överblick över en månad och att ta fram rapporter över en längre period. Funktionen bygger på att arbetstidsförläggningen "schemaperiod" ställs in med önskat antal veckor i lönegruppen.   Exempel: Vi börjar med att titta i lönegruppen som ni finner under Register- Lönegrupper- Bussbranschavtalet. Här syns inställningen för lönegruppen "2 år schemaperiod" där arbetstidsförläggningen är satt på schemaperiod i 8 veckor. Schemaperioden börjar med startdatum 27 mars. Vi har också ställt in arbetstidsmåttet till 40 timmar per helgfri vecka.     I löneberäkningen har vi nu kommit fram till utbetalning juni med maj månads avvikelser. Vår schemaperiod är från 27 mars och 8 veckor framåt, dvs. t o m 21 maj. Nu känner transPA av att schemaperioden avslutas och därmed visas planerad arbetstid. Klicka på raden planerad arbetstid så ser vi att perioden avslutas den 21 maj och att den innehåller 288 timmar (här har transPA reducerat arbetstidsmåttet från 320 timmar p.g.a fyra infallande helgdagar den 7 april 10 april 1 maj och 18 maj ) Observera att transPA inte tar hänsyn till det schema som finns utlagt när arbetstidsmåttet beräknas. Här räknas alltså istället 8h per helgfri vardag.       Sker inga förändringar av schemaperiod så kommer nästa period som avräknas bli från 22 maj till 16 juli. Här krävs ingen ändring av datum i lönegruppen för att få hjälp framåt - transPA  känner av inställningen på 8 veckor och fortsätter räkna nya schemaperioder.                
Visa fullständig artikel
30-08-2023 15:26 (Uppdaterad 30-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 467 Visningar
Den 1/1 2019 sker ändringar i Sjuklönelagen som påverkar hur karensavdraget hanteras i  Bussbranschavtalet. Karensavdraget kommer framöver att vara 20% av den sjuklön som arbetstagaren beräknas att få under en genomsnittlig vecka. Det betyder att karensdagen som alltid hamnade på första sjukdagen avvecklas och ersätts med karensavdrag.   Observera att valet att använda den nya beräkningen av karensavdrag, inte aktiveras per automatik. Läs mer här  Vid aktivering av de nya reglerna för karensavdrag, kommer hanteringen i TransPA framöver att ske på följande sätt.   Kategori: Anställda med Månadslön eller Veckolön. Vid sjukdom kommer TransPA att visa:   Sjukfrånvaro = Antal timmars total sjukfrånvaro Karensavdrag = 20% av ordinarie veckoarbetstid. Sjuklön = Antal timmars Sjukfrånvaro - Karensavdrag   Genomsnittlig veckoarbetstid beräknas utifrån arbetstidsmåttet i lönegruppen   Exempel 1: Kalle går på 40 timmar i veckan. Han är schemalagd att arbeta 8 timmar, måndag till fredag. Vid lunch på måndag blir Kalle sjuk och är först tillbaks på arbetet på torsdag morgon.   Resultatet i Löneberäkningen blir: Uppställningen för hela veckan blir så här:   Observera Karenstiden är 20% av veckoarbetstiden och alltså 8 timmar i ovanstående exempel. Karensen utfaller då för 4 timmar på måndag och 4 timmar på tisdag. (I den gamla beräkningen skulle Kalle enbart få 4 timmar karens för måndagen) Karensavdraget sker i timmar, och sjuklönen beräknas för kvarstående sjukfrånvaro efter karensavdraget. Detta förenklar överföring till lönesystemen då det kontanta avdraget fortfarande endast hanteras av lönearten Sjukfrånvaro och beloppet för Sjuklön är efter karensavdraget. Ingen förändring i beräkningen av á-pris för Sjuklön eller Sjukfrånvaro.   Exempel 2:  Lisa går på 38,25 timmar. På onsdagen är hon schemalagd att arbeta 10 timmar. Hon blir dock sjuk hela onsdagen men är frisk igen på torsdag morgon.  Resultatet i Löneberäkningen blir: Sjukfrånvaro för hela perioden.  Karensavdraget är 7,65 timmar (20% av 38,25) Sjuklön på 2,35 timmar. (10-7,65)   Observera Karensavdraget sker inte för hela dagen, därför genereras sjuklön redan för en del av första dagen.    Kategori: Anställda med med Timlön och visstid extra. För anställda med oregelbunden arbetstid beräknas istället en genomsnittlig veckoarbetstid. Vid sjukdom kommer TransPA att visa: Sjukfrånvaro = Antal timmars total sjukfrånvaro (inget timavdrag) Karensavdrag = 20% av genomsnittlig veckoarbetstid. Sjuklön = Antal timmars Sjukfrånvaro - Karensavdrag   För att beräkna genomsnittlig kontrollerar vi tidigare arbetstid 12 veckor tillbaks. Genomsnittet beräknas endast för de veckor där arbetstid identifieras. Finns det ingen arbetstid för de sista 12 veckorna, uppskattas genomsnittlig veckoarbetstid baserat på registrerad sjukfrånvaro i innevarande vecka.   Exempel 3: Lasse jobbar extra och brukar hjälpa till på företaget en vecka per månad.  Vecka 44 är han inplanerad att arbeta, men blir sjuk. TransPA kontrollerar då arbetstiden i perioden vecka 32-43.  Det visar sig att Lasse har arbetat: 25 timmar vecka 32, 30 timmar vecka 36 och 28 timmar vecka 40. Beräkningen blir då (25+30+28) / 3 = 27,67 timmars genomsnittlig veckoarbetstid. Karensavdrag blir 20% * 27,67 = 5,53 timmar.   Exempel 4: Anna är behovsanställd och brukar hjälpa till på företaget under sommaren. Hon är inplanerad att arbeta 30 timmar första veckan i juli. Arbetsgivaren registrerar sjuk för alla 30 timmar. Eftersom Anna inte har inrapporterad arbetstid de senaste 12 veckor, uppskattas karensavdraget utifrån den registrerade sjukfrånvaron i innevarande vecka. Det betyder att Anna får 30 * 20% = 6 timmars karensavdrag.    
Visa fullständig artikel
30-01-2019 13:46 (Uppdaterad 30-08-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 4328 Visningar
För anställda enligt Bussbranschavtalet så räknas arbetstiden som standard alltid upp till 3 timmar. Tex om en tidrapport eller schemapass registreras med arbete från kl 8.00-9.00 så kommer den att visas som 3 timmars arbetstid i TransPA. Nu finns det dock möjlighet att välja om ni önskar automatisk uppräkning eller ej.   Inställningen finns i lönegruppen: Öppna den aktuella lönegruppen Standard är uppräkning till 3 timmar. Önskas inte detta tar du bort markeringen här: Nu kommer det inte längre att ske någon automatisk uppräkning till 3 timmar.  
Visa fullständig artikel
13-08-2020 14:25 (Uppdaterad 30-08-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 957 Visningar
I produkten finns ett antal "verktyg", man kan använda i olika situationer då man vill ha anpassade beräkningar. I ert fall med bussbranschavtalet och timanställda så har vi ett förslag där ni skapar ett lönetillägg som ni sedan kan addera till utvalda personer som ska omfattas av tillägget. Observera att i detta fall vi beskriver nedan så kommer verktyget inte addera något ATF saldo som den anställde samlar på sig och tas ut i ledighet, utan alltså som ett lönetillägg där utbetalning kommer föreslås likt andra tillägg och avvikelser i löneberäkningens månatliga avräkning. Denna metod, att betala ut som ersättning istället för att samla på sig ett saldo, har formats efter diskussioner med flera av våra busskunder som har varit med och tyckt till vad de känt är mest önskvärt. Lönetillägget kommer räknas efter arbetad tid och räknas från första minuten och har ej möjlighet till något tak, 174h arbete per månad eller dylikt.  Gå till register - lönetillägg och lägg till nytt. I detta exempel skapar vi ett för timanställda där vi känner av procent utifrån timlönen. Fördelen med detta är att vi kan använda det brett, addera det på alla anställda som berörs oavsett vilken lönegrupp/erfarenhet de har. Vi bakar också in den 13% semesterersättningen. Detta betyder att vi sätter A-priset till 1,30 och att det utgår för varje arbetad timma. Om ni skulle föredrar att exkludera semesterersättningen i tillägget för att lägga på den i ett senare skede så sätter ni istället A-priset till 1,15.   Efter att ni sparat tillägget, gå gärna in på en anställd och lägg till det vid fliken lönetillägg. Lägg gärna in det i en period där befintliga tidrapporter redan finns när du testar. Nu kan ni granska resultatet redan innan ni aktiverar det i skarpt läge för alla anställda som berörs.   För att bedöma resultatet vi ser och kontrollera hur korrekt detta blir: Här kommer en metod man kan använda. Vi vet att om den anställde skulle arbetat 174h i månaden så skulle vi velat ge timlönen x 2 + semesterersättningen. Vi räknar då månadens arbetade timmar, 93,3h och delar med 174h. Därefter gångrar vi med 363,0238 vilket motsvarar värdet från denna anställds två timlöner inkl. semesterersättning (321,26 + 13% semesterersättning)  Detta ger resultatet 194,65kr, vilket är väldigt nära den summa som löneberäkningens 195kr visar.   Vi noterar också att vi helt saknar ATF som tidsrad då uttaget sker i avlöning via lönetillägg. Se exemplet här nedan som visar annan anställd med månadslön (vilket ni kanske känner igen om ni tillämpar detta). Här finns funktionen hårdkodad (kräver inget tillägg) i TransPA och beräknas med 2h per månad. I dessa fall ser ni den som tidsrad och antalet adderas istället till ATF-saldot och är tänkt att tas ut som ledighet vid lämpligt tillfälle.      Hoppas att ni kan använda detta tillägg och att det kan underlätta er lönehantering.
Visa fullständig artikel
10-03-2023 12:42
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 864 Visningar
I Kalender Anställda finns längst till vänster på skärmen ett utrymme där du själv kan välja vilken information som ska visas om varje anställd. Förutom kontaktinformation kan du här visa nyckeltal för deras arbetstid för månaden, och vissa av dem är gjorda enkom för Bussbranschavtalet. Du kan själv se vilket avtal som statistikceller gäller i menyn för valbara statistikceller. Här nedan följer en beskrivning av dem.   För dig som använder Klartext finns samma information tillgänglig där.   Arbetstidsmått / månad Denna cell visar planerbar tid enligt ens arbetstidsförläggning och värdet sätts i samband med att första schemapasset läggs i denna månad och är sedan konstant hela månaden. För den som arbetar 40 h/vecka i helgfria veckor sätts arbetstidsmåttet till 8 x antalet vardagar. T ex 168 h vid 21 arbetsdagar, där reduktion har skett för röda dagar. Om man istället jobbar 38,25 h/vecka sätts arbetstidsmåttet till 7,65 x antalet dagar, måndag-fredag, dvs utan reduktion för röda dagar. Exempelvis 163,3 h för 22 arbetsdagar inkl röda dagar.   För den som går på fridagsschema räknas arbetstidsmåttet till antalet dagar i månaden (28, 29, 30 eller 31) minus antalet planerade fridagar x 8 eller 7,65 (beroende på veckoarbetstid). En förutsättning är alltså att fridagarna finns registrerade i TransPA, både för att rätt arbetstidsmått ska beräknas, men även för att eventuellt arbete en sådan dag ska ge upphov till övertid för arbete på fridag.   För den anställde som är inställd som visstid extra med timlön/månad, är arbetstidsmåttet alltid 174 h per månad. Arbetad tid/månad Denna cell innehåller den sammanlagda arbetstiden och frånvarotiden för månaden som visas. Uppskattad arbetstid/månad Här summeras total tid för schemapass eller tidrapporter för månaden enligt principen: om det finns en tidrapport för dagen, räkna in tidrapportens längd, annars räkna in passets längd (om det ej ligger på röd dag). Tanken är att när månaden är planerad i förtid kommer detta värde ligga omkring arbetstidsmåttet för månaden. I samband med att fler och fler tidrapporter läggs när månaden går, kommer summan att mer och mer komma av arbetad tid än av pass, och därför sluta på samma resultat som arbetad tid/månad. Men tack vare denna cell kan man tidigt se eventuell övertid jämfört med arbetstidsmåttet för månaden, om föraren jobbar extra mycket i början av månaden. Återstående arbetstid/mån Här visas hur mycket tid som är kvar att tidrapportera upp till arbetstidsmåttet, dvs arbetstidsmått/ månad minus arbetad tid/månad. Uppskattad återstående arbetstid/månad I denna cell visas differensen mellan arbetstidsmått/månad och uppskattad arbetstid/månad. Det gör att när månaden är färdigplanerad bör siffran ligga omkring 0, och all eventuell avvikelse från detta kommer resultera i planerad övertid eller undertid, om schemat följs till punkt och pricka. I samband med att man tidrapporterar för månaden kommer värdet att ändras ifall man arbetar mer eller mindre än passet för dagen. Uttagna semesterdagar/år Denna cell visar antalet uttagna semesterdagar för det kalenderår som visas.  
Visa fullständig artikel
27-12-2022 09:47 (Uppdaterad 27-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 433 Visningar