Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
  Mededelingen Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding niet meer beschikbaar Waarom Voor het uitbetalen van de Transitievergoeding is het niet meer nodig is om een medewerker te kopiëren. Daarom hebben, zoals eerder aangekondigd, vanaf deze release de menukeuze hiervoor uit het menu verwijderd. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding De menukeuze Kopiëren medewerker - Transitievergoeding is per 2022-02 uit het menu verwijderd. Actie Als je dit nog niet hebt gedaan, stap dan over op de nieuwe manier van uitbetalen. In de release notes 2021-12 en 2022-01 kun je lezen hoe je dit doet. Nieuw Thuiswerkvergoeding op declaratiebasis Waarom Met ingang van 2022 is het mogelijk om in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten een thuiswerkvergoeding op declaratiebasis vast te leggen. Daarom hebben we vanaf deze release de velden hiervoor toegevoegd aan de arbeidsvoorwaardenschermen. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Aan het scherm met de bedrijfsinstellingen en medewerkerinstellingen zijn voor het vastleggen van de thuiswerkvergoeding de volgende velden toegevoegd: Nieuwe velden thuiswerkvergoeding schermen Reiskosten Belastingvrij bedrag per dag thuiswerkvergoeding Het bedrag dat je belastingvrij aan een medewerker mag vergoeden voor elke thuiswerkdag. Dit is een alleen lezen veld, je kunt de waarde niet aanpassen.  Thuiswerkvergoeding per dag Hier kun je op bedrijfsniveau de vergoeding per thuiswerkdag vastleggen. Dit bedrag kun je bij de medewerker overschrijven. Werkkosten toepassen thuiswerkvergoeding Hier leg je vast of de belaste thuiswerkvergoeding onder de werkkosten moet vallen. Aantal dagen thuiswerkvergoeding Alleen medewerkerscherm Geef voor de medewerker het aantal dagen op waarmee Payroll Business de thuiswerkvergoeding voor de periode moet berekenen. Let op Als je hier een waarde vastlegt, overschijf je de waarde van het dagelement Aantal dagen thuiswerkvergoeding (dag). Hoe werkt het? Het aantal thuiswerkdagen kan je invullen: in het veld Aantal dagen thuiswerkvergoeding en is geldig voor de afrekenperiode of via het dagelement Aantal dagen thuiswerkvergoeding (dag); dit doe je via Medewerker > Contract > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen). Als in het veld Aantal dagen thuiswerkvergoeding waarde aanwezig is, dan negeert Payroll Business de ingevoerde waarden van het dagelement. Het Aantal thuiswerkdagen wordt vermenigvuldigd met het bedrag dat aan het einde van de periode aanwezig is in het veld Thuiswerkvergoeding per dag. Om te bepalen wat er belast en onbelast uitgekeerd mag worden, toetst Payroll Business deze vergoeding aan het bedrag dat is vastgelegd in het veld Belastingvrij bedrag per dag thuiswerkvergoeding. Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, leg dan de bijbehorende waarden vast in de hiervoor genoemde velden. Gewijzigd en verbeterd Performance scherm Bedrijfslogo verbeterd Waarom Via het scherm Bedrijfslogo kun je het logo van jouw organisatie laten toevoegen aan de salarisstrook en de jaaropgaaf. Omdat het uploaden van de afbeelding van het bedrijfslogo erg lang duurde, hebben we de performance van het scherm verbeterd. Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo Als je een logobestand kiest en opslaat, zie je het resultaat nu meteen terug in het scherm. Voorheen duurde het vijf minuten voordat je het resultaat zag. Hoe krijg je het beste resultaat? Je kunt een logo uploaden, tot een maximum van 125 KB. Op de salarisstrook en jaaropgaaf wordt dit verkleind, waardoor je een scherper resultaat krijgt. De verhouding van de afbeelding moet gelijk zijn aan 2 :  1 (breedte : hoogte). Dit is inclusief witruimte. Gaat het om een smal en hoog logo, maak de afbeelding dan breder, zodat er links en rechts van het logo witruimte ontstaat.  Gaat het om een breed en laag logo, zorg dan voor witruimte boven en onder het logo. Als het logo op de loonstrook of jaaropgave erg klein oogt of onscherp is, vraag dan om een origineel logobestand dat je via een grafische editor, bijvoorbeeld Microsoft Paint, kunt bewerken zoals hierboven beschreven.  Actie Er is geen actie nodig. Verwerkingseenheid niet meer meegenomen bij Transitievergoeding Waarom Bij het automatisch aanmaken van een tweede contract voor het uitbetalen van een eventuele transitievergoeding, werd tot nu toe de Verwerkingseenheid van het hoofdcontract meegekopieerd naar het nevencontract. Om problemen met de loonaangifte te voorkomen, is het echter nodig het aantal uren en dagen dat Payroll Business had vastgesteld, handmatig op 0 te stellen. Daarom wordt de Verwerkingseenheid voortaan niet meer meegekopieerd naar het nevencontract. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Als je een medewerker uit dienst meldt en er wordt automatisch een tweede contract aangemaakt, dan neemt Payroll Business de verwerkingseenheid van het hoofdcontract niet meer over in het nevencontract. Actie Er is geen actie nodig. Mutatieverslag op te vragen in meerdere talen Waarom Omdat steeds vaker het verzoek kregen om HR Core en Payroll Business beschikbaar te stellen in andere talen, hebben we alle gegevenselementen vertaald in het Engels, Frans en Duits. Ook passen we iedere release een aantal schermen aan en vertalen we de rapporten, zodat de taal ook daar overal goed wordt weergegeven. Deze release hebben we het Mutatieverslag aangepast. Hoe Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Aan het scherm Mutatieverslag is het veld Rapportage-taal toegevoegd, waarmee je kunt opgeven in welke taal je het rapport wilt opvragen. De taal die je zelf als laatste hebt gebruikt is vooringevuld. Vraag je het rapport bijvoorbeeld in het Engels op, dan zijn zijn de volgende zaken in het Engels weergegeven: kolomkopppen namen van de gegevenselementen validatiewaarden Nederlands: Burgelijke staat = Gehuwd Engels: Marital status = Married De manier waarop het rapport werkt is verder niet veranderd. Nog niet alles is vertaald Goed om te weten: een paar specifieke zaken zijn nog niet vertaald, deze volgen later: De gebruikte afkortingen voor GE (gegevenselement), AV (arbeidsvoorwaarde) of LC (looncomponent)  De namen van verlofregelingen, werkpatronen en arbeidsvoorwaardeclusters  Actie Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Instellingen > Vastlegging > Vrije velden Instellingen > Vastlegging > Waardelijsten Als je in jouw organisatie gebruikt maakt van Alternatieve omschrijvingen, vrije velden en/of waardenlijsten, controleer dan je het rapport voor de eerste keer opvraagt in een andere taal, de vertalingen hiervan.  Nul invoeren bij  Afwijkend percentage vakantietoeslag en Afwijkend ophogingspercentage overig Waarom Het was bij de pensioenen en fondsen met een vaste grondslag niet mogelijk om bij een medewerker het percentage vakantietoeslag of het ophogingspercentage overig op nul te zetten. Daarom hebben we velden toegevoegd waarin je wel de waarde nul kunt vastleggen.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioenen vaste grondslag Aan de schermen met medewerkerinstellingen voor pensioenen met een vaste grondslag zijn de volgende velden toegevoegd: Afw. percentage vakantietoeslag Je kunt in dit veld een afwijkend percentage vakantietoeslag opgeven. Laat het veld leeg, als je wilt dat het systeem rekent met het percentage vakantietoeslag dat is vastgelegd in het scherm van de bedrijfs-CAO. Vul hier de waarde 0 in als je niet wilt dat het systeem rekent met het percentage vakantietoeslag van het scherm bedrijfs-CAO. Er wordt geen rekening gehouden met een eventueel minimum en/of maximum aan vakantietoeslag. Afw. ophogingspercentage overig - eigen (Pens.) Let op: dit veld is alleen toegevoegd bij de eigen regelingen. Je kunt in dit veld een afwijkend ophogingspercentage overig opgeven. Laat dit veld dan leeg, als je wilt dat het systeem rekent met het ophogingspercentage vakantietoeslag dat is vastgelegd in de referentietabel, Vul hier de waarde 0 in als je niet wilt dat het systeem rekent met het ophogingspercentage vakantietoeslag uit de referentietabel. Actie Als je niet wilt dat Payroll Business het ophogingspercentage toepast bij een medeweker, vul dan een nul in bij de bovengenoemde velden.     
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 15:39 (Bijgewerkt op 27-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 640 Weergaven
Mededelingen  Naam veld Soort contract wijzigt binnenkort in Contract onbepaalde/bepaalde tijd Waarom  In het scherm Arbeidscontract kunt bij Soort contract aangeven of er sprake is van een contract voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd, of dat dit niet van toepassing is. In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen heet deze rubriek Code contract onbepaalde/bepaalde tijd.  Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidscontract Vanaf release 2019-07 is de naam van het veld aangepast aan de specificaties van de Belastingdienst: Contract onbepaalde/bepaalde tijd. Dit heeft geen invloed op de berekening of manier van vastleggen. Uw actie  Pas zo nodig uw werkinstructies tijdig aan. Gebruikerservaring verbeterd Waarom  We werken hard aan het verbeteren van de gebruikerservaring van HR Core Business en Payroll Business, waaronder het verbeteren van de look en feel. Door het aanbrengen van subtiele wijzigingen streven wij naar een nieuwe, frisse look. Het resultaat van deze verbeteringen verwachten we deze zomer uit te leveren. Hoe  Zo komt de functie Zoek in het menu meer prominent bovenaan het menu te staan en hebben ook onze iconen een update gekregen. Daarnaast brengen wij nieuwe nuances aan in de kleurstelling binnen de schermen, waardoor de eindgebruiker die langere tijd achter elkaar in de applicatie werkt, een prettiger beeldschermcontrast ervaart. Uw actie  Er is geen actie nodig. Beëindigde gegevenselementen verwijderen uit Self Service-formulieren Waarom  Door gewijzigde wet- en regelgeving zijn bepaalde gegevenselementen niet langer relevant in Payroll Business. Bij het ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving worden dergelijke gegevenselementen inactief gemaakt of uit de schermen verwijderd. Vanaf deze release hebben wij de betreffende gegevenselementen beëindigd, waardoor u ze nergens meer in Payroll Business kunt gebruiken; dit geldt ook voor Self Service-formulieren. Hoe  Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij de inactieve gegevenselementen beëindigd. In de tabel hieronder, ziet u om welke gegevenselementen het gaat.  Gegevenselement Nummer Gegevenselement Gegevenselement Nummer Gegevenselement Opslaan als 8092 Premievrijst.oudere wn. (Overg.reg.2009) toepassen 10309752 Opslaan als 8093 WAO premie basis vrijstelling 10310166 Salarisstroken en jaaropgaven FINBOX 8117 WAO basis grondslag vrijstelling 10310167 Aanvullende ouderenkorting 10000597 Ontslag uitkering eenm. 10310173 WAO/WIA perc vrijstelling ouderen 10001138 Blokkeren premiekorting bij 65 jaar 10310440 WAO/WIA premievrijst. ouderen berekenen 10201688 Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapten 10311836 Ontslag uitkering 10202695 Indicatie premiekorting nwe arb.verh. oudere wn 10311837 Ontslag uitkering eenm 10202697 Ontslagvergoed Adam 10312045 Bezwaarlijk individualiseerbaar loon ( GTT verg ) 10300139 Ontslagvergoed april 2009 10312047 Bezwaarlijk individualiseerbaar loon ( GTT verstr) 10300140 Ontslagvergoeding 10312049 Personeelsfeest ( ET verg ) 10300141 Korting p/j indienst nemen arbeidsgehandicapte wn 10313954 Personeelsfeest ( ET verstr ) 10300142 Korting p/j arbeidsgeh wn doelgroep banenafspraak 10313955 Personeelsreis ( ET verg ) 10300143 Cum arbeidsgehandicaptenkorting laag excl ophoging 10314260 Personeelsreis ( ET verstr ) 10300144 Cum arbeidsgehandicaptenkorting laag incl ophoging 10314261 Loon bestemmingskarakter ( ET verg ) 10300145 Cum arbeidsgehandicaptenkorting hoog excl ophoging 10314262 Loon bestemmingskarakter ( ET verstr ) 10300146 Cum arbeidsgehandicaptenkorting hoog incl ophoging 10314263 Geschenken in natura ( VT verstr ) 10300147 Cumulatief toetsloon arbeidsgehandicaptenkorting 10314265 Bovenmatige kostenverg vast ( GTT ) 10300149 Cumulatief toegepaste arbeidsgehandicaptenkorting 10314266 Bovenmatige kostenverstr periode  GTT ) 10300150 Toepassen tijdelijke heffingskorting 10512680 Bovenmatige kostenverg periode ( GTT ) 10300151 Indicatie premiekorting nwe arb.verh. jongere wn 10514925 Bovenmatige kostenverstr vast ( GTT ) 10300152 Korting p/j jongere werkn die in dienst komen 10514926 Ontslag uitkering eenm 10304318 Premiekorting nieuwe arb.verh. jongere einddatum 10514927 Ontslag uitkering onbelast 10304320 Transitievergoeding 10516459 Ontslag uitkering eenm. (premiepl.) 10306687 Soort premiekorting arbeidsgehandicapten 10516907 Ontslag uitkering éénmalig 10308948 Korting p/j arbeidsgehandicapte wn herplaatst 10519134 Korting p/j werkn 50 jr/ouder die in dienst komen 10309068 Indicatie premiekort arb gehandicapte wn 10519135 Korting p/j werkn 62 jr/ouder 10309071 Indicatie premiekort doelgroep banenafspraak 10519136 Percentage tbv bep. normloon ouderen bij stukloon 10309072 Indicatie premiekort herplaatsen arb gehandic wn 10519137 Uw actie  Controleer of de beëindigde gegevenselementen gebruikt worden in uw Self Service-formulieren. Als u beëindigde gegevenselementen in deze formulieren gebruikt, moet u ze hieruit verwijderen. Dit om te voorkomen dat u foutmeldingen krijgt bij het uploaden van de gegevens van deze formulieren.   Gewijzigd en verbeterd  Uitbetaling netto looncomponenten naar specifieke rekening medewerker Waarom Het was nog niet mogelijk om voor looncomponenten de netto waarde te laten overboeken naar een aparte bankrekening van een medewerker. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Medewerker > Medewerker(s) > Overboekingen SEPA Via de grondslag Looncomponenten specifieke rekening kunt u op klant- of bedrijfsniveau de looncomponenten vastleggen, waarvan de medewerker het netto resultaat kan laten storten naar een aparte bankrekening.Bij de medewerker legt u vervolgens in het scherm Overboekingen SEPA bij een rekeningsoort vast dat er sprake is van een specifieke rekening door te kiezen voor de waarde Looncomponent specifieke rekening. Het netto bedrag van de geselecteerde looncomponenten in de grondslag worden dan voor de medewerker naar de specifieke rekening gestort. Dit is zichtbaar op de salarisspecificatie en in de betalingsoverzichten. Uw actie Als u medewerkers de keuze wilt geven om voor bepaalde looncomponenten het netto bedrag te laten uitbetalen naar een specifieke rekening, moet u dit inrichten zoals hierboven is beschreven. Onbetaald verlof met geldigheid vast in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof Waarom Vanaf release 2019-05 is het mogelijk om in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) ervoor te kiezen Ouderschapsverlof vast te leggen met een vaste waarde die geldig is totdat u deze waarde weer wijzigt. Hierdoor is het niet meer nodig het ouderschapsverlof iedere periode vast te leggen, zie Release notes Payroll Business 2019-05, onderwerp Ouderschapsverlof met geldigheid vast in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof . Het is wenselijk om dit ook te realiseren voor het Onbetaald verlof dat u vastlegt in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing), zodat u ook Onbetaald verlof niet meer iedere periode opnieuw hoeft vast te leggen. Daarom is het nu mogelijk om In  de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing), nu ook Onbetaald verlof vast te leggen met een vast percentage of vast aantal uren. U moet er wel zelf rekening mee houden dat het juiste aantal verloonde uren per maand wordt berekend.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden> Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het medewerkerscherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) zijn de volgende velden toegevoegd: Onbetaald verlof percentage vast Hier kunt u het percentage opgeven dat geldt voor de duur van het onbetaald verlof. U moet zelf het percentage weer op nul stellen, zodra het onbetaald verlof is beëindigd. Onbetaald verlof uren vast Hier kunt u het aantal uren opgeven dat geldt voor de duur van het onbetaald verlof. U moet zelf het aantal uren weer op nul stellen, zodra het onbetaald verlof is beëindigd. Door het percentage of de uren vast te leggen via deze velden, past Payroll Business iedere periode het percentage of de uren toe, totdat u dit op nul stelt. U hoeft dan niet iedere periode het percentage of de uren onbetaald verlof voor de medewerker in te vullen. De ingevulde waarden blijven van toepassing totdat u deze wijzigt. Denk er hierbij aan voor de juiste aangifte van de verloonde uren aan de Belastingdienst, de vermelde uren en het percentage in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) te controleren, omdat de verloonde uren per periode kunnen verschillen.  Wilt u onbetaald verlof voor één periode vastleggen, gebruik dan de velden Onbetaald verlof percentage periode of Onbetaald verlof uren periode. Hiermee legt u vast dat u het onbetaald verlof eenmalig wilt toepassen.  Let op Denk er aan dat als u de uren invult, u ook het percentage opgeeft, zodat de uren voor de loonaangifte op de juiste manier gekort worden. Uw actie Wilt u Onbetaald verlof vastleggen als vaste waarde, geeft dit dan op in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) in de velden Onbetaald verlof  percentage vast en de Onbetaald verlof uren Vast. Let op: vult u daarnaast ook een waarde in bij de velden Onbetaald verlof percentage/uren periode, dan zijn deze waarden van toepassing voor de betreffende periode.  Uitbreiding looncomponenten werkgeverslasten Waarom Vanuit het Raet Ideeënportaal is de wens afkomstig om het aantal looncomponenten met alleen een werkgeverslast uit te breiden, om het mogelijk te maken declaratieflows voor zakelijke uitgaves te ondersteunen.  Hoe Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen (Vast/Periode) Aan de huidige 20 beschikbare vergoedingen met alleen een werkgeverslast zijn er 10 toegevoegd. Bij het selecteren van een vrije looncomponent, kunt u nu uit 30 beschikbare vergoedingen met alleen werkgeverslast kiezen.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Vrije looncomponent tegen bijzonder tarief Waarom Vanuit het Raet Ideeënportaal is de wens afkomstig om een vrije looncomponent tegen bijzonder tarief te hebben. Deze kunt u dan gebruiken als additionele vergoedingen, zoals een bonus, tegen bijzonder tarief belast moeten worden. Hoe Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen (Vast/Periode) Aan de vrije looncomponenten zijn tien vergoedingen tegen bijzonder tarief toegevoegd. Bij het selecteren van een vrije looncomponent, ziet u nu tien looncomponenten voor Vaste vergoeding Bijzonder tarief met het rekeneigenschappencluster Eenmalige bruto vergoeding (belasting- en premieplichtig). Uw actie Er is geen actie nodig. Reiskosten werkkostenregeling uitgesplitst Waarom Het was alleen mogelijk om de werkkostenregeling toe te passen voor alle reiskosten tegelijk, dus voor woon-werk en declaraties. Hiervoor was in het scherm Reiskosten één veld Werkkosten toepassen beschikbaar. Het is echter wenselijk om per reiskostensoort een keuze te kunnen maken. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Vanaf deze release is het mogelijk om per 1-1-2019 de werkkosten voor de reiskosten woon-werk en de declaraties apart vast te leggen. Dit kan zowel in het bedrijfs- en het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Hiervoor is in de schermen het volgende gewijzigd. De naam van het veld Werkkosten toepassen is gewijzigd in Werkkosten toepassen (Vaste reiskosten W-W). U kunt dit veld nu gebruiken om vast te leggen of u voor de reiskosten woon-werk de werkkosten wel of niet wilt toepassen. Aan de schermen voor reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd, waarin u kunt vastleggen of u voor declaraties van reiskosten de werkkosten wel of niet wilt toepassen: Werkkosten toepassen vergoeding per km (1 t/m 10) Werkkosten toepassen OV vergoeding declaratie Werkkosten toepassen verg. per decl aanv. bel. (1 t/m 2) Uw actie Als u de werkkosten per reiskostensoort wilt inrichten, moet u dit vastleggen in de hierboven genoemde velden. Waar in het oude veld Werkkosten toepassen de waarde Ja was vastgelegd, hebben wij er via een conversie voor gezorgd dat de overige velden ook op Ja gezet zijn. Daarnaast zijn de nieuwe gegevens standaard in de rapportages van de soorten werkkosten opgenomen. Wij adviseren u deze te controleren en zo nodig aan te passen via de betreffende grondslagen. Boekingsdefinitie - selecteren van looncomponenten Waarom Bij het selecteren van looncomponenten voor een boekingsdefinitie was het alleen mogelijk te kiezen voor daadwerkelijk toegepaste looncomponenten. Vooral bij de eerste inrichting van van de journalisering is dat niet gewenst. Hoe Beheer > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Aan het tabblad Looncomponenten is de optie Alle elementen toegevoegd. Als u deze optie aanvinkt, kunt u selecteren uit alle mogelijke looncomponenten in plaats van alleen uit de daadwerkelijk toegepaste looncomponenten. Uw actie Er is geen actie nodig. Boekingsgroep - kopiëren Boekingsdefinitie en Boekingsregels Waarom Bij het aanmaken van boekingsdefinities en boekingsregels hebben de verschillende boekingsdefinities en boekingsregels vaak een vrijwel identieke inrichting. Het was echter nog niet mogelijk een bestaande boekingsdefinitie of boekingsregel te kopiëren. Hoe Beheer > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Beheer > Boekingsgroep > Boekingsregels In het ingangsscherm met de lijst van boekingsdefinities en boekingsregels staat nu aan het einde van de regel ook een icoon waarmee u de betreffende definitie of regel kunt kopiëren. Klikt u op het icoon Kopiëren, dan opent het scherm met de gegevens van de betreffende boekingsdefinitie / boekingsregel. In het veld bovenin het scherm is u de naam van de nieuwe definitie of regel ingevuld. Dit is naam de gekopieerde definitie of regel met de toevoeging (copy). Deze naam kunt u zo nodig wijzigen. De andere gegevens in de diverse tabbladen zijn overgenomen van het origineel. U kunt deze gegevens aanpassen, met uitzondering van de Soort boekingsdefinitie. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatische journalisering – selectie per overzichtdefinitie mogelijk Waarom Bij het toepassen van automatische journalisering was het alleen mogelijk alle overzichtdefinties met het Bestandsformaat pdf te laten genereren of geen enkele overzichtdefinitie. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Overzichtdefinitie Let op: hiervoor moet u aanloggen met een Journaleringsgebruikersgroep. Aan het tabblad Details is de optie Automatisch journaliseren toegevoegd. Plaats hier een vinkje, als u wilt dat deze overzichtdefinitie gebruikt wordt bij automatisch journaliseren. Om de werking hetzelfde te houden als voorheen, hebben wij ervoor gezorgd bij deze optie initieel aangevinkt voor alle overzichtdefinities waar bij Bestandsformaat voor pdf is gekozen.  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces  > Automatische journalisering Hiervoor kunt u aanloggen met een normale Payroll Business-gebruikersgroep. In dit scherm is het oude veld Overzicht(en) journaalposten vervangen door het veld Aanmaken overzicht(en) journaalposten. U kunt kiezen uit Ja of Nee, of u kunt dit veld leeg laten om op te schakelen naar een waarde op hoger niveau. Om de werking hetzelfde te houden als voorheen, hebben wij ervoor gezorgd dat in het nieuwe veld initieel de waarde Ja is ingevuld, als in het oude veld was gekozen voor Automatisch aanmaken (PDF-formaat). Let op: er is geconstateerd dat het uitzetten van de optie geen effect heeft. De overzichten waarvoor is aangegeven dat ze moeten worden gegenereerd bij automatische journalisering, worden altijd aangemaakt. Dit was voorheen ook het geval als u bij het oude veld Overzicht(en) journaalposten voor Geen had gekozen. Dit gaan we een volgende release oplossen, zodat er geen overzichten worden gemaakt als bij Aanmaken overzicht(en) journaalposten voor Nee is gekozen. Uw actie Er is geen actie nodig. Auto van de zaak - nieuwe velden Datum 1e toelating en Datum overname auto Waarom  Als de datum 1e toelating van een auto afwijkt van de datum 1e tenaamstelling, kunt u dit vanaf deze release apart vastleggen in het nieuwe veld Datum 1e toelating auto. Payroll Business gebruikt deze datum voor het bepalen van de duur dat een reductietarief toegepast mag worden voor auto's met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2017. Is er geen datum 1e toelating ingevuld, dan bepaalt Payroll Business deze duur op basis van de datum 1e tenaamstelling auto, zoals u reeds gewend bent. Voortaan kunt u ook de datum vastleggen waarop een auto van eigenaar is gewisseld. Dit veld is puur registratief en heeft geen invloed op de duur van het reductietarief.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak Aan het medewerkerscherm Auto van de zaak zijn vanaf deze release de volgende velden toegevoegd: 1e datum toelating auto Hier kunt u de datum 1e toelating auto invullen, als deze afwijkt van de datum 1e tenaamstelling auto. Datum overname auto Hier kunt u eventueel de datum invullen waarop de auto van eigenaar is gewisseld, dit veld is uitsluitend bedoeld voor registratiedoeleinden.  Let op Voor de velden 1e datum toelating auto en 1e datum tenaamst auto geldt het volgende: Als voor een auto vanaf 1 januari 2017 beide datums zijn ingevuld en de 1e datum tenaamst auto wijkt af van de 1e datum toelating auto, dan wordt het bijtellingspercentage bepaald op basis van de 1e datum toelating auto.  Als u de 1e datum toelating auto én de 1e datum tenaamst auto niet vastlegt, blijft Payroll Business de ingevoerde categorie met het bijbehorende percentage toepassen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 60 maanden looptijd.  Als u één van deze datums vastlegt, leidt Payroll Business het bijtellingspercentage -reductietarief of standaardtarief-  af van de categorie en deze datum. Na 60 maanden vervalt het reductietarief en geldt het standaardtarief. Ook de splitsing (alleen voor auto's zonder CO2-uitstoot) in de grondslag vindt dan plaats. Uw actie U kunt de 1e datum toelating auto vastleggen, als deze afwijkt van de 1e datum tenaamst auto. Als u de (afwijkende) datum 1e datum toelating auto heeft ingevuld in het veld 1e datum tenaamst auto, dan kunt u ervoor kiezen om deze datum voortaan vast te leggen in de het veld Datum 1e toelating auto. De berekening van de duur van de kortingsperiode vindt dan plaats op basis van de datum 1e toelating auto. Wilt u dat de berekening van de duur van de kortingsperiode blijft plaatsvinden op basis van de datum die is ingevuld bij het veld 1e datum tenaamst auto, laat dan het veld 1e datum toelating auto leeg. Wilt u voor u zelf de datum vastleggen waarop een auto van eigenaar is gewisseld, dan kunt u dit nu doen in het veld Datum overname auto. Het vastleggen van deze datum is alleen voor registratieve doeleinden en leidt niet tot een automatische berekening.  Arbeidsvoorwaardenclusters en risicogroep in profielgroepen Waarom Het was nog niet mogelijk om arbeidsvoorwaardenclusters of risicogroepen toe te voegen aan profielen waarmee u een profielgroep samenstelt. Het toepassen van deze gegevens in een profiel is wel wenselijk, omdat u deze gegevens moet invullen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker en deze gegevens meestal standaard waarden bevatten. Het kunnen opnemen van deze gegevens in profielen en dus in profielgroepen reduceert het handmatig vastleggen ervan en daarmee ook de foutgevoeligheid.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Aan de lijst met gegevenselementen van een profiel zijn de volgende elementen toegevoegd: Code element Naam element Soort element 101 Arbeidsvoorwaardencluster Normaal 297 Risicogroep Normaal 193 Bedrijf CAO Normaal Let op: als u voor het arbeidsvoorwaardencluster de bijbehorende waarde vastlegt, ziet u de naam van het arbeidsvoorwaardencluster en het bedrijf waarbinnen het gebruikt wordt. Kiest u een arbeidsvoorwaardencluster dat niet binnen het gebruikte bedrijf is gedefinieerd en u past het profiel toe, dan wordt dit arbeidsvoorwaardencluster niet ingevuld bij de medewerker.  U kunt een maximum van 10 profielen toepassen binnen een profielgroep.  Uw actie Omdat profielgroepen zijn vastgelegd op klantniveau en arbeidsvoorwaardenclusters, risicogroepen en bedrijf CAO worden ingericht op bedrijfsniveau, adviseren wij u aan de naam van het profiel waarin u een van deze elementen opneemt, de naam van het bedrijf toe te voegen waarvoor het arbeidsvoorwaardencluster geldt. Hierdoor borgt u dat het gehele profiel met het arbeidsvoorwaardencluster, risicogroep of de bedrijf CAO binnen het juiste bedrijf wordt toegepast.  Opgeloste meldingen Proforma, berekening Loonheffing (change 1310072) Beheer > Salarisberekening > Proforma Als u via Proforma en een bruto-netto berekening uitvoerde met de looncomponent Levensloop eenmalig, dan was de berekening van de Loonheffing niet altijd juist.. Oplossing  Dit is opgelost, zodat vanaf deze release bij de looncomponent Levensloop eenmalig een juist bedrag aan Loonheffing wordt berekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Adresgegevens Medewerker mailmerge velden (change 1332353) Medewerker > Medewerker > Adresgegevens Medewerker In het scherm Adresgegevens Medewerker staan linksonder enkele afgeleide velden die u niet zelf kunt muteren, maar die het systeem bepaalt op basis van de gegevens die u vastlegt bij de adresgegevens. Voor de volgende velden was de lengte te kort, waardoor de inhoud soms niet correct was en zelfs niet meer aangepast kon worden. Straat / Huisnummer (mailmerge) Postcode / Woonplaats (mailmerge) Oplossing De lengte van de velden Straat / Huisnummer (mailmerge) en Postcode / Woonplaats (mailmerge) is nu aangepast naar 100 posities. Let op: het veld Straat / Huisnummer (mailmerge) wordt samengesteld uit de Straat+Huisnummer+Huisnummertoevoeging+Locatieomschrijving van het postadres of medewerkeradres. Omdat deze velden gezamenlijk maximaal uit 102 posities kunnen bestaan, kan dit betekenen dat in het veld Straat / Huisnummer (mailmerge) de twee laatste karakters van de Locatieomschrijving niet worden opgeslagen. Uw actie Als voor een medewerker de genoemde mailmerge velden niet correct zijn vastgelegd, kunt u dit nu corrigeren. U doet dit door een van de adresvelden van het postadres of medewerkeradres te wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld iets in het Huisnummer (Postadres) of de Postcode (postadres). Sla deze wijziging(en) op, muteer vervolgens weer terug naar de juiste waarde en sla dit weer op. De waarde in het afgeleide veld wordt dan correct weergegeven als u na korte tijd de gegevens opnieuw ophaalt. Geen PAWW-premie bij sommige medewerkers (change 1302727) Waarom Als in het scherm Loonheffingen bij het veld Studenten / Scholierenregeling de waarde Ja was ingevuld, werd er voor de betreffende medewerkers geen PAWW-premie berekend. Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Dit is vanaf deze release opgelost met ingang van 1-1-2019. Payroll Business berekent ook PAWW-premie voor medewerkers bij wie Studenten / Scholierenregeling  op Ja staat.  Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW-premie ten onrechte berekend over spaarbedrag levensloop (change 1303458) Waarom Er werd PAWW-premie berekend over het spaarbedrag levensloop. Omdat dit ingehouden spaarbedrag deel uit maakt van kolom 7 (Aftrekposten) en niet van kolom 3 (Loon in geld) van de loonstaat was dit bedrag onterecht opgenomen in de berekening van de PAWW-premie. Hoe Dit is vanaf deze release opgelost met ingang van 1-1-2019. Er wordt geen PAWW-premie meer berekend over het spaarbedrag levensloop. Uw actie Er is geen actie nodig. Als dit van toepassing is, vindt er een correctie plaats van de PAWW-premie. PAWW-premie ten onrechte niet berekend over opname levensloop (change 1310054) Waarom De PAWW-premie werd niet berekend over de levensloopopname. Omdat de levensloopopname onderdeel is van kolom 3 van de loonstaat, moet er wel premieberekening PAWW plaatsvinden. Hoe In deze release is dit met ingang van 1-1-2019 opgelost en vindt er wel premieberekening voor de PAWW plaats over de levensloopopname. Uw actie Er is geen actie nodig. Als dit van toepassing is, vindt er een correctie plaat van de PAWW-premie. Medewerkeridentificatie loonaangifte niet meer te achterhalen (change 1389974) Waarom Bij het  terugkoppelen van fouten, vermeldt de Belastingdienst via een technisch nummer welke medewerkers het betreft. In het zoekscherm van het rapport Controleoverzicht loonaangifte kon u voorheen dit nummer opzoeken. Sinds de vorige release was dit niet meer mogelijk. In de releasenotes van mei is dit toegelicht in het onderwerp Personeelsnummer en nummer inkomstenverhouding in de loonaangifte. Oplossing Rapporten > Controle >  Controleoverzicht loonaangifte Aan het Controleoverzicht loonaangifte is de kolom Werknemer-ID toegevoegd.  Uw actie Als u het technische nummer wilt achterhalen dat de Belastingdienst vermeldt, bij het terugkoppelen van fouten in de loonaangifte van een medewerker, vraag dan het Controleoverzicht loonaangifte op van de betreffende periode. In het excel- of pdf-bestand kunt u vervolgens zoeken naar het betreffende nummer (ctrl+F) en ziet u om welke medewerker het gaat.  Controleoverzicht loonaangifte - Afdrachtvermindering en Eindheffing gebruik bestelauto (change 1155034) Waarom In het Controleoverzicht loonaangifte was bij Details de kolom Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk opgenomen als laatste kolom. Omdat het bedrag voor deze afdrachtvermindering  geen medewerkergegeven is, maar een collectief gegeven was de waarde altijd 0,00. Daarom is het niet zinvol deze kolom te handhaven. Als u de loonaangifte automatisch wilt verzenden, kunt u het bedrag Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk vastleggen op bedrijfsniveau. Dit geldt overigens ook voor het bedrag Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto.  Beide bedragen waren echter in het Controleoverzicht loonaangifte niet opgenomen in het Overzicht met elementen (1e blad pdf / 1e tabblad excel). Oplossing Rapporten > Controle >  Controleoverzicht loonaangifte In het Controleoverzicht loonaangifte is bij Details is de laatste kolom Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk verwijderd. Aan het Overzicht (1e blad pdf / 1e tabblad excel) met elementen zijn per bedrijf de volgende bedragen toegevoegd: Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto Als u bij Selecteren collectieve aangiftegegevens kiest voor Ja in het scherm Interfaces - Loonaangifte, worden beide bedragen voortaan opgenomen in het Controleoverzicht Loonaangifte, ze worden in dat geval namelijk ook doorgegeven aan de loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 5/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 20:05 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 617 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 2  juli 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
14-06-2022 10:02 (Bijgewerkt op 23-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 630 Weergaven
  In deze versie... Aangepast in versie 2 Onder Mededelingen hebben we het onderwerp Toelichting datum eerste tenaamstelling auto van de zaak toegevoegd. Mededelingen Online release sessies  Waarom  Klanten hebben ons via feedback gevraagd om naast de Release notes een online release sessie te realiseren, waarin wij de aanpassingen van de betreffende release nader toelichten. Wij geven hieraan graag gehoor. Hoe Vanaf de release van maart starten we als pilot in de week na de release een kennissessie van één uur, waarin we de belangrijkste zaken uit de release nader toelichten. Tijdens de sessie besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je als klant actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de Release notes en de Acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld te verduidelijken. De eerste release sessie zal plaats vinden op dinsdag 2 maart om 14.00 uur. Hoe je je voor de release sessie kan aanmelden, laten we zo snel mogelijk weten via de Community.  Toelichting datum eerste tenaamstelling auto van de zaak Medewerker > Arbeidsvoorwaarden > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak Naar aanleiding van een aantal meldingen over de auto van de zaak en het ontbreken van de 1e datum tenaamst auto hebben we hieronder nogmaals de tekst hierover opgenomen, die we indertijd in de Release notes Payroll Business 2019-02 hierover hebben gepubliceerd.  Als je wilt dat Payroll Business het bijtellingspercentage (reductietarief of standaardtarief) afleidt van de categorie en de datum eerste tenaamstelling, moet je voor de betreffende medewerkers in het veld 1e datum tenaamst auto de datum eerste tenaamstelling vastleggen. Als je de datum eerste tenaamstelling niet vastlegt, blijft Payroll Business de ingevoerde categorie met het bijbehorende percentage toepassen. Na 60 maanden vervalt het reductietarief en geldt het standaardtarief. Ook de splitsing (alleen voor auto's zonder CO2-uitstoot ) in de grondslag vindt dan plaats.  De datum eerste toelating wordt nog niet ondersteund. Deze datum wijkt alleen af van de datum eerste tenaamstelling als er sprake is van een geïmporteerde auto uit het buitenland. Als dit het geval is, vul dan handmatig de categorie van de auto in zodat Payroll Business het juiste percentage berekent of vul de datum eerste toelating in bij het veld 1e datum tenaamst auto.  Gewijzigd en verbeterd Verwerkingsverslag Externe mutaties verbeterd Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we de performance en leesbaarheid van het rapport Verwerkingsverslag Externe Mutaties verbeterd. Hoe Beheer > Externe mutaties > Verwerken Externe mutaties Na het importeren van de externe mutaties komt het rapport Verwerkingsverslag Externe Mutaties net als voorheen automatisch in Mijn rapporten te staan. De extensie van het rapport is veranderd van xls naar xlsx, zodat het rapport beter leesbaar is. Dit houdt in dat de kolommen niet meer zijn samengevoegd en dat het rapport nu is onderverdeeld in de volgende tabbladen: Parameters Validatie import Validatie mutaties Actie Er is geen actie nodig. Een nieuw aangemaakt rapport heeft automatisch de nieuwe lay-out. Levensmiddelen, Grootwinkelbedrijven - 4-wekenverloning - Berekening variabel pensioen vanaf Waarom Bij het pensioenfonds voor Levensmiddelen wordt iemand deelnemer per de eerste van de maand. Als een deelnemer de eindleeftijd bereikt, betaalt hij of zij ook premie op de eerste van de maand waarin het bereiken van de eindleeftijd plaatsvindt. Voor de variabele pensioenregelingen kon je het begin van de deelname regelen door in de referentietabel bij 03 Toetsmoment deelname te kiezen voor optie 2 (= Einde maand). Als je voor dit toetsmoment had gekozen en in het scherm Interfaces > Loonaangifte bij het veld Pensioenaangifte PA formaat de waarde Ja was ingevuld, werd er pensioenpremie berekend per het begin van de maand. Dit ging echter niet goed als ook de eindleeftijd moest worden bepaald en er was sprake van 4-wekenverloning. Daarom hebben we de referentietabellen voor variabele pensioenen aangepast. Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces Vanaf deze release hebben we met ingang van 1-1-2021 de volgende referentietabellen aangepast: Pensioenen/fondsen benoemde regeling (variabel) Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) Om de pensioenberekening op de juiste datum te laten aanvangen en beëindigen hebben we in deze tabellen de volgende velden aangepast: Aan het veld 03 Toets begin deelname is de optie 6 Eerste dag vd maand toegevoegd. Aan het veld 17 Toets einde deelname is de optie 6 Eerste dag vd mnd toegevoegd. Voor toetsmoment 2 in het veld 03 Toets begin deelname is er geen koppeling meer met het veld Pensioenaangifte PA formaat in het scherm Interfaces > Loonaangifte. Hierdoor vindt het berekenen van de pensioenpremie niet meer plaats vanaf de eerste van de maand maar vanaf het begin van de verloningsperiode. Actie Als je de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) gebruikt en bij de velden 03 Toets begin deelname en 17 Toets einde deelname hebt gekozen voor toetsmoment 2 terwijl in het scherm Interfaces > Loonaangifte het veld Pensioenaangifte PA formaat de waarde Ja heeft, dan moet je dit per 1-1-2021 wijzigen in toetsmoment 6. Gebruik je de regeling Pensioenen/fondsen benoemde regeling (variabel), dan past CAO-services dit voor de betreffende CAO aan en laat dit via de gebruikelijke kanalen weten. Veld geslacht uitgebreid met waarden 0 en 9 (2265398) Waarom Het veld geslacht voldeed niet aan de wettelijke waardenlijst. Volgens deze wettelijke lijst moet het ook mogelijk zijn om naast de waarden 1 (man) en 2 (vrouw) ook te kunnen kiezen uit de waarden 0 (onbekend) of 9 (niet gespecificeerd). In het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst wordt uitgelegd wanneer je de waarden 0 en 9 mag gebruiken. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Vanaf deze release zijn met ingang van 1-1-2021 aan de waardenlijst van het veld Geslacht de waarden 0 (onbekend) en 9 (niet gespecificeerd) toegevoegd, zodat je nu kunt kiezen uit vier mogelijkheden.  Daarnaast is er de mogelijkheid hiervan af te wijken en alleen de keuzes 1 (man) en 2 (vrouw) te blijven gebruiken. In dat geval kun je de twee nieuwe waarden uit de waardenlijst verwijderen. Nieuw foutsignaal Ook is er een nieuw foutsignaal aangemaakt dat in het Signaleringsverslag staat als je in het veld Geslacht een andere waarde opgeeft dan is toegestaan: 0202 - Code geslacht ongelijk aan 0, 1, 2 of 9. Actie Als je de twee nieuwe waarden voor het veld Geslacht niet wilt gebruiken, verwijder deze dan uit de waardenlijst. Dit doe je via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst. Als het nieuwe foutsignaal in het Signaleringsverslag staat, pas de waarde in het veld Geslacht dan aan. Doe je dit niet, dan wordt dit afgekeurd in de loonaangifte. Uitruil reiskostenvergoeding nu ook mogelijk tegen bijzonder tarief (2041777) Waarom In 2020 is het mogelijk gemaakt om in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten het uitruilen van de reiskostenvergoeding te laten plaatsvinden in een specifieke periode tegen het normale belastingtarief. Het was nog niet mogelijk de uitruil te laten plaatsvinden tegen bijzonder tarief. Hoe Instellingen > Berekening >  Arbeidsvoorwaardengegevens > Reiskosten Aan het arbeidsvoorwaardenscherm Reiskosten is het volgende veld toegevoegd: Fiscale ruimte uitruilen tegen bijzonder tarief Als je voor het uitruilen van de reiskosten een specifieke periode hebt opgegeven en je wilt dat het uitruilen plaatsvindt tegen bijzonder tarief, kun je dit veld op Ja zetten.   Standaard is dit veld leeg. Actie Omdat het nieuwe veld standaard leeg is, blijft de berekeningsmethodiek hetzelfde. Zet het veld alleen op Ja, als je gebruik maakt van een fiscale uitruil waarbij je een specifieke periode hebt opgegeven en je wilt dat de uitruil plaatsvindt tegen bijzonder tarief. Opgeloste meldingen Bepaalde berekeningsmethodes Reiskosten hielden geen rekening met maximering kilometers (765639) Melding Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Bij Berekeningsmethode 10 of 11 voor het berekenen van reiskosten, hield Payroll Business geen rekening met het maximum aantal te vergoeden kilometers.  Oplossing  Dit is aangepast, zodat Payroll Business vanaf deze release met ingang van 1-1-2021 ook bij Berekeningsmethode 10 en 11 rekening houdt met het maximum aantal te vergoeden kilometers, als deze bij de medewerker zijn ingevuld. Actie Er is geen actie nodig. Als je voor het vergoeden van reiskosten berekeningsmethode 10 en11 gebruikt en het maximum aantal te vergoeden kilometers is ingevuld, dan gaat de berekening nu goed.  Externe mutaties - inlezen dagelement afwijkende reisdagen met waarde nul (2351961) Melding Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Bij het inlezen van Afwijkende reisdagen als dagelement met een waarde 0 via Externe mutaties, werd bij het importeren hiervan de waarde 0 niet opgeslagen in het veld Afwijkende reisdagen van het arbeidsvoorwaardenscherm Reiskosten. Oplossing Dit is vanaf deze release opgelost met ingang van 1-1-2021, zodat Payroll Business nu ook de Afwijkende reisdagen met een waarde 0 op de juiste manier importeert en opslaat.  Actie Er is geen actie nodig.  Medewerkers uit dienst hadden ten onrechte berekening voor Normuren per week (1616995)  Melding Bij medewerkers die uit dienst zijn gegaan, berekende Payroll Business soms ten onrechte nog de Normuren per week. Oplossing Dit is vanaf deze release opgelost met ingang van 1-1-2021, zodat Payroll Business bij medewerkers die u nu uit dienst meldt niet meer ten onrechte de Normuren per week berekent.  Actie Er is geen actie nodig. Grondslag levensloop aanpassen werkte niet (2405439) Melding  Bij het berekenen van de levensloop was het niet mogelijk rekening te houden met het verlagen van de grondslag door verlof en/of ziekte. Doordat deze verlaging niet juist plaatsvond, was ook de berekening onjuist. Het was niet mogelijk de sublooncomponenten deel te laten uitmaken van de berekening. Oplossing Instellingen > Berekening > Grondslag Vanaf de februari release zijn de volgende nieuwe grondslagen in Payroll Business opgenomen waarin je de sublooncomponenten van onder andere het verlof kan toevoegen:  Levensloop bijdrage - verlaging sublooncomponenten Levensloop sparen -  verlaging sublooncomponenten Actie Als je bij het berekenen van de levensloopbijdrage of levensloopsparen wilt dat Payroll Business rekening houdt met de verlaging via sublooncomponenten, dan kun je deze met ingang van 01-01-2021 opnemen in de nieuwe grondslagen. Aantal direct uitbetaalde vakantieuren ten onrechte berekend (2405363) Melding  Als er gedurende het jaar bij een medewerker gewisseld werd van de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel) naar één van de arbeidsvoorwaarden Salaris (vast) of Salaris Salarisschaal, bleef Payroll Business ten onrechte vakantieuren berekenen die werden opgeteld bij de verloonde uren die via de Loonaangifte aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Deze berekening bleven plaatsvinden tot het einde van het jaar of tot het einde van het dienstverband. Het onterecht berekenen van de vakantieuren vond plaats als in de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel) bij het veld Gebruik maken van direct uitbetalen vakantieuren voor Ja was gekozen. Oplossing Dit is vanaf deze release opgelost met ingang van 1-1-2021, zodat er niet meer ten onrechte teveel verloonde uren via de Loonaangifte aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Actie Voor de loonaangiftes vanaf 2021 is geen actie nodig. Als er in jouw organisatie in 2020 vanwege dit probleem teveel verloonde uren via de loonaangifte aan de Belastingdienst zijn doorgegeven, neem dan contact op met de Service Desk om te overleggen hoe je dit het beste kunt oplossen. Dit hangt af van de manier waarop Payroll Business is ingericht. Aanvullend geboorteverlof - dagelement voor registreren verlofuren ontbrak (2377768) Melding Binnen de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof kent iedere verlofsoort naast een periode-element, ook een dagelement waarop je uren kunt registreren. Voor de onlangs geïntroduceerde verlofsoort Aanvullend geboorteverlof was er echter nog geen dag-element beschikbaar.   Oplossing  Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen (dagvergoedingen) Vanaf de release van februari is er voor Aanvullend Geboorteverlof het volgende dagelement beschikbaar: Aanvullend geboorteverlof uren (dag) - Tellen Verlof uren Actie Vanaf deze release kunt je het hierboven genoemde dagelement gebruiken voor het registeren van aanvullend geboorteverlof.  Waardenlijst - gegevenselement verdween na wijzigen peildatum (2393841)  Melding Vanaf release 2021-01 kun je de waardelijsten onderhouden in meerdere talen, bijvoorbeeld voor het weergeven op de loonstrook van de namen van afdelingen of functies in meerdere talen. Als je echter de peildatum veranderde, moest je het betreffende gegevenselement opnieuw selecteren. Oplossing Instellingen > Vastlegging > Waardelijsten Payroll Business is aangepast, zodat bij verandering van de peildatum een eerder gekozen gegevenselement actief blijft, zodat je het niet opnieuw hoeft te selecteren. Ook de eerder gekozen taal blijft actief. Actie Er is geen actie nodig. Collectieve loonstaat - onjuist bij gebruik optie Groeperen (2404455) Melding Als je bij het opvragen van de Collectieve loonstaat de optie Groeperen op gebruikte, gingen het volgende niet goed: Als het overzicht voor het voorgaande jaar werd opgevraagd, werden er geen gegevens getoond. Als het overzicht voor het huidige jaar werd opgevraagd, werd kolom 18 niet getoond.  Oplossing Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat Dit is aangepast, zodat bovenstaande fouten niet meer voorkomen. Actie Er is geen actie nodig. Selecteren arbeidsvoorwaarden Grafische Bedrijfsfondsen niet mogelijk bij CAO 3798 (24444785) Melding Voor CAO 3798 Uitgeverijbedrijf was het niet mogelijk om de arbeidsvoorwaarden Grafische bedrijfsfondsen in te richten. Deze waren nog niet beschikbaar gesteld voor deze CAO. Oplossing De oplossing hiervoor hebben we uitgeleverd op maandag 11 januari 2021, zodat het vanaf die datum mogelijk is de arbeidsvoorwaarden Grafische bedrijfsfondsen ook bij CAO 3798 te selecteren.  Actie Er is geen actie nodig. De arbeidsvoorwaarden worden automatisch aan de CAO toegevoegd. Payrollelement Loonstaat (3) - loon in geld foutief vastgesteld bij transitievergoeding in combinatie met PAWW (2446409) Melding Als je voor het uitbetalen van de transitievergoeding een medewerker opnieuw hebt vastgelegd en je over die transitievergoeding PAWW liet berekenen, werd het payrollelement Loonstaat (3) - loon in geld foutief vastgesteld voor de loonstaat. De berekende PAWW-premie werd dan ten onrechte opgeteld bij de waarde van dit payrollelement. Het berekenen en uitbetalen van de transitievergoeding was wel juist.   Oplossing Dit is vanaf deze release hersteld met ingang van het afrekenjaar 2021 Actie Er is geen actie nodig. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) - diverse verbeteringen Melding Het nieuwe rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) had nog enkele kinderziektes, deze zijn opgelost. Oplossing Verbeteringen in het werken met definities Bij de elementen die je in de definitie hebt opgenomen, worden voortaan ook de geldigheidsduur en rekeneigenschap vermeld, voor zover van toepassing. Het was mogelijk om één element meerdere keren in een definitie op te nemen. Het rapport werkte dan vervolgens niet meer. Voortaan krijg je een foutmelding als je dit (per ongeluk) probeert.  De peildatum die je gebruikte, werd ten onrechte opgeslagen in de definitie. Daardoor kon het gebeuren dat, als je de definitie een paar maanden later gebruikte, het rapport met een andere peildatum werd uitgevoerd dan je dacht. Dit is opgelost, Het kiezen van een definitie beïnvloedt nu niet meer de peildatum. De default peildatum wordt bepaald door de plek in de verloningscyclus, deze kun je vervolgens aanpassen als je over een ander tijdvak wilt rapporteren. Verbeteringen van het rapport zelf Als je sublooncomponenten opvroeg, dit zijn meestal kortingen op het salaris, werkte het rapport niet meer. Dit is opgelost. Als je een nieuwe definitie voor het eerst uitvoerde, stond in het rapport toch de standaard titel Ad hoc rapportage. Dit is opgelost, vanaf de eerste keer dat je de definitie uitvoert, zie je nu meteen de juiste titel. Als een medewerker in het scherm Dienstverband was gekoppeld aan een werkpatroon dat alleen voor die medewerker was aangemaakt via de knop Medewerker werkpatronen, was in het rapport alleen een technisch nummer te zien, in plaats van de omschrijving van het werkpatroon (change 2406935). Dit is opgelost. Actie Bij reeds bestaande definities worden - indien aanwezig - dubbele elementen automatisch verwijderd. Mocht je last hebben gehad van dit probleem, dan hoef je dus niets te doen. Wet- en regelgeving Signalering L1704 - Soort ink fout als loon uit overwerk niet 0 Melding In de januari release hebben we de volgende melding in Payroll Business opgenomen: L1704 Richting de Belastingdienst mag alleen Overwerk doorgegeven worden als Soort inkomen gelijk is aan 11, 13, 15 of 17. Door een fout in Payroll business, werd dit signaal echter niet aangemaakt in het Signaleringsverslag.  Oplossing Dit is opgelost, zodat deze foutmelding vanaf deze release met terugwerkende kracht vanaf de salarisverwerking van periode 1 in het Signaleringsverslag komt te staan. Hierbij geven we ook door wat er is ingericht. Dus als er onterecht overwerk is ingericht, geven we dit nu door in plaats van het weg te halen.  Actie Als deze melding in het Signaleringsverslag verschijnt, is er ten onrechte overwerk vastgelegd voor de betreffende persoon en is het nodig dit te herstellen. Publishing Date : 1/28/2021
Volledig artikel weergeven
21-01-2021 22:01 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 607 Weergaven
Mededelingen  Minimumlonen per 1 juli 2019 Na de publicatie van de bedragen van het minimum(jeugd)loon per 01-07-2019, hebben wij de wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Minimum(jeugd)loon.  Ook zijn voor een aantal CAO’s wijzigingen op basis van het minimumloon doorgevoerd in de salarisschalen per 01-07-2019. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Salarisschaal met als doelgroep de CAO. Voor het berekenen van de Minimum vakantietoeslag zijn voor bepaalde CAO's per 01-07-2019 de percentages in de referentietabel Leeftijd percentages gewijzigd, conform de percentages die met ingang van die datum per leeftijd gelden voor het minimum(jeugd)loon. U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Leeftijd percentages met als doelgroep de CAO.  Maximum dagloon ziektewet per 1 juli 2019 Na de publicatie van de nieuwe bedragen voor de daglonen per 01-07-2019, hebben wij deze wijziging doorgevoerd in Payroll Business.  Gebruikerservaring verbeterd Zoals aangekondig in de release notes van juni, werken hard aan het verbeteren van de gebruikerservaring  van HR Core Business en Payroll Business, zoals het verbeteren van de look en feel. Na het inloggen ziet u vanaf deze release de volgende wijzigingen: De functie Zoek in het menu staat nu meer prominent bovenaan in het menu.  De iconen hebben een update gekregen. Er zijn nieuwe nuances aangebracht in de kleurstelling binnen de schermen. Dit geeft een prettiger beeldschermcontrast als u langere tijd achter elkaar in de applicatie werkt. Nieuw  Werknemersverzekering WIA - premie op basis van maanden voor AOW-leeftijd Waarom  Voor een werknemersverzekering WIA waarbij het premiepercentage wordt vastgesteld op basis van de maanden voorafgaand aan de AOW-leeftijd, moest u het premiepercentage handmatig aanpassen. Zo gelden bijvoorbeeld bij de CAO Kleinmetaal de volgende aanpassingen: Tot 62 maanden voor de AOW-leeftijd is er sprake een percentage van 0,828% Daarna tot 24 maanden voor de AOW-leeftijd wordt het percentage verlaagd naar 0,06% Vanaf deze release is dit geautomatiseerd, zodat fouten in de berekening door het niet tijdig aanpassen van de premiepercentages tot het verleden behoren. Hoe  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > WIA hiaat Aan het arbeidsvoorwaardenscherm WIA hiaat is het veld Berekeningsmethode (WIA hiaat) toegevoegd met de opties: in maanden voor AOW leeftijd Standaard (leeftijd in jaren) Kiest u voor In maanden voor AOW leeftijd, dan gebruikt Payroll Business als basis voor de berekening de referentietabel Pensioen/fondsen maanden voor AOW.  U kunt dit vastleggen per 01-01-2019.  Omdat er halverwege de periode zal worden gepeild, wordt ook voor 4-weken verloningen de eerste periode volledig verrekend.    Uw actie  Wilt u de de berekenmethode premie op basis van maanden voor AOW-leeftijd gaan gebruiken, selecteer deze dan in de arbeidsvoorwaarde WIA hiaat. Gebruikt u een eigen regeling, zorg er dan voor dat de bijbehorende referentietabel Pensioenen/fondsen maanden voor AOW (eigen rgl) is ingevuld.  Nieuwe berekeningsmethode bij Reiskosten Waarom  Voor het laten berekenen van reiskostenvergoeding op basis van een staffeltabel, moest u voorheen veel handmatige berekeningen uitvoeren. Daarom is het mogelijk gemaakt de vergoedingen vast te leggen per staffel en daarna de reiskosten te laten berekenen op basis van de kilometers enkele reis woon-werk. Hierdoor is het gebruik van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten eenvoudiger en efficiënter evenals uw reiskostenadministratie.   Hoe  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Aan het veld Berekeningsmethode in het scherm Reiskosten is methode 11 Dagen bepaling fiscus / reisdagen per week / Tabel staffel toegevoegd: Dag.Bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel staffel Aan de functie Referentietabellen beheer is aan de lijst bij Referentietabel de nieuwe tabel Reiskosten woonwerk staffel toegevoegd. De nieuwe berekeningsmethode 11 gebruikt deze referentietabel om de vaste vergoeding en kilometervergoeding voor de stap te bepalen en deze daarna toe te passen. Meer informatie hierover vindt u in de online help. U kunt de nieuwe berekeningsmethode gebruiken vanaf 1 januari 2019. Uw actie Als u de nieuwe berekeningsmethode wilt toepassen moet u de tabel Reiskosten woonwerk staffel via het scherm Referentietabellen beheer inrichten en bij uw bedrijf (of medewerkers) deze berekeningsmethode selecteren. Voor het toepassen van deze methode zijn (minimaal) de volgende velden nodig: berekeningsmethode (11 - Dag.bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel staffel ) Fiscale reisdagen (jaar) Vaste reisdagen per week Kilometers enkele reis Gewijzigd en verbeterd  Naam veld Soort contract gewijzigd in Contract onbep. / bep. tijd Waarom In het scherm Arbeidscontract kunt bij Soort contract aangeven of er sprake is van een contract voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd, of dat dit niet van toepassing is. In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen heet deze rubriek Code contract onbepaalde/bepaalde tijd. Zoals wij hebben aangekondigd in de release notes van juni, gaan we dezelfde naamgeving hanteren Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Vanaf deze release is de naam van het veld aangepast aan de specificaties van de Belastingdienst: Contract onbep. / bep. tijd. Deze naamswijziging heeft geen invloed op de berekening of manier van vastleggen. Uw actie Pas zo nodig uw werkinstructies aan. Overzichten Personeelsmanagement Waarom Voor deze rapporten wordt nu de nieuwste technologie toegepast. Hoe Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht indiensttredingen Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht uitdiensttredingen Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht jubilea Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht verjaardagen In het scherm waarmee u de overzichten opvraagt, is de default keuze voor Opslaan als aangepast naar Pdf. De rapporten zien er nu volgens onze huidige standaard uit. Het verschil is vooral zichtbaar als u hebt gekozen voor het formaat Excel; In het excelbestand staan de rapportparameters nu in een apart tabblad. In het rapport Overzicht jubilea wordt de waarde voor het jubileum nu als eerste kolom in het rapport getoond, in plaatst van als laatste kolom. In het rapport Overzicht verjaardagen wordt nu de naam van de maand als eerste kolom in het rapport getoond. Uw actie Er is geen actie nodig. Uren uitsluiten voor premieberekening Pensioenfonds landbouw Waarom Bij de variabelen pensioenen is er een aparte optie om de premies voor de pensioenfonds voor de landbouw te berekenen. Hiervoor kunt u in de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) bij de velden 11 Soort dagen en 12 Franchise-factor kiezen voor de waarde 7 gewogen dagen. De pensioenberekening vindt dan plaats op basis van de werkelijke uren in de periode. Het was echter niet mogelijk om hier eventuele uren uit te sluiten. Hoe Vanaf deze release is het met ingang van 1-1-2019 mogelijk uren uit te sluiten voor de berekening van het pensioen, door deze uren te muteren in de grondslag Correctie franchise-uren (pens. srt.) var grsl.  Voor de doorgifte van de uren naar het pensioenfonds wordt rekening gehouden met de uren in de grondslag Correctie franchise-uren (Pens.) var grsl. Uw actie Als u voor de pensioenberekening van het Pensioenfonds landbouw bepaalde uren wilt uitsluiten, kunt u dit vanaf 1-1-2019 inrichten via de grondslag Correctie franchise-uren (pens. srt.) var grsl. Indicatie geslacht wordt uitgebreid in een volgende release Waarom In de uitgave van januari 2019 van de gegevensspecificatie voor de Loonaangifte, zijn de mogelijke waarden voor het veld Geslacht uitgebreid, zodat het mogelijk is personen die zich niet willen uitspreken voor man of vrouw, correct te registreren.  Hoe Medewerker > Instroom > Aanmaken medewerker (Stap 1) Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Medewerker > Medewerker Medewerker > Medewerker > Partnergegevens Om te voldoen aan de nieuwe specificaties voor de Loonaangifte bevat de referentietabel die hoort bij de velden Geslacht en Geslacht partner vanaf een volgende release de volgende waarden: Code Geslacht Omschrijving 0 Onbekend 1 Man 2 Vrouw 9 Niet gespecificeerd Let op: deze code's worden doorgegeven aan de Loonaangifte en de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze waarden zijn ook beschikbaar in andere gekoppelde/ontvangende systemen, zoals HR Self Service en Management Informatie. Aanhef De inhoud van het veld Aanhef wordt automatisch gegenereerd op basis van de velden Geslacht en Naam medewerker. Vanaf een volgende release wordt dit veld daarom als volgt samengesteld: Geslacht Naam medewerker Aanhef Samengestelde naam Onbekend Jansen <Leeg> Jansen Man Jansen De heer De heer Jansen Vrouw Jansen Mevrouw  Mevrouw Jansen Niet gespecificeerd Jansen <Leeg> Jansen Uw actie Als u via interfaces gegevens uit Payroll Business in uw eigen systemen importeert waarin de velden Geslacht of Aanhef zijn opgenomen, controleer dan of uw systemen de nieuwe waardes correct kunnen ontvangen en pas zo nodig uw importproces hierop aan.   Toepassing arbeidsvoorwaardencluster in profiel Waarom Als u binnen een profiel een arbeidsvoorwaardencluster had geselecteerd, werd dit cluster automatisch toegepast bij het toekennen van een profiel. Hierdoor werd iedere keer dat het profiel werd toegepast, het bestaande arbeidsvoorwaardencluster overschreven. Omdat dit niet altijd wenselijk is, wordt vanaf deze release het arbeidsvoorwaardencluster uit het profiel niet meer automatisch toegepast, maar als voorgestelde waarde getoond. Hoe Medewerker > Instroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Als een arbeidsvoorwaardencluster aan een profiel is toegevoegd en u past dit profiel toe via de wizard Aanmaken medewerker of via snelinvoer, dan wordt het arbeidsvoorwaardencluster als voorgestelde waarde getoond. U kunt het betreffende arbeidsvoorwaardencluster daadwerkelijk toepassen, door op de knop Arbeidsvoorwaardencluster toepassen te klikken.  Uw actie Er is geen actie nodig. Trede-ophoging op basis van dienstjaren Waarom Voor bepaalde sectoren is het loongebouw opgebouwd uit loonschalen en bijbehorende tredes op basis van dienstjaren nadat eerst schaaltredes op basis van leeftijd zijn toegepast. Daarom is het nu mogelijk gemaakt de schaaltredes automatisch te laten verhogen op basis van dienstjaren. Hierbij kunt u er voor kiezen het peilmoment op basis van de datum in dienst te laten plaatsvinden aan het begin of aan het eind van de periode.  Hoe Instellingingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Salaris (Salarisschaal)  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Salaris (Variabel Bruto) Gebruikt u de arbeidsvoorwaardenvarianten Salaris - Salarisschaal en/of Salaris - variabel bruto, dan kunt u vanaf deze release de trede automatisch laten ophogen bij het bereiken van een nieuw dienstjaar. Het ophogen van de trede vindt plaats: of in de periode van indienst organisatie als de medewerker een extra dienstjaar heeft bereikt of in de periode van indienst als de medewerker een extra dienstjaar heeft bereikt en de Datum indienst organisatie niet is ingevuld. of in de periode van verjaring als de medewerker voor het bereiken van de ingestelde leeftijd vanaf in dienst is gekomen en inmiddels die leeftijd heeft bereikt. voor alle gevallen geldt: er moet een volgende trede aanwezig zijn in de referentietabel Salarisschalen voor de schaal, categorie en periodiciteit. als een afwijkend salaris (of afwijkend salaris uurloon) is ingevoerd, vindt er geen trede-ophoging plaats. Deze wijziging is actief per 1-1-2019. Meer informatie vindt u in de online help. Uw actie De standaardinstelling voor deze functionaliteit is dat deze niet wordt uitgevoerd; Als u de schaaltrede op basis van leeftijd of anciënniteit wilt (laten) toepassen, legt u dit vast in de arbeidsvoorwaarde op bedrijfsniveau. Hier geeft u ook het peilmoment op.  Veld Correctie overige heffingskortingen eenmalig van scherm verwijderd Waarom Het veld Correctie overige heffingskortingen eenmalig wordt niet meer doorgegeven naar de Loonaangifte en heeft ook geen invloed op het berekenen van de loonheffing. Omdat dit veld geen functie meer heeft, is het uit de programmatuur verwijderd.  Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Het veld Correctie overige heffingskortingen eenmalig hebben we van het scherm Loonheffingen verwijderd per 01-01-2019. Uw actie Als u dit veld (technisch nummer is 10513926) in een Self Service-formulier gebruikt, moet u het ook hier verwijderen. PAWW in grondslag variabele pensioenen Waarom Sinds 2018 kunt u in Payroll Business de PAWW-premie laten berekenen. Klanten hebben de wens geuit dat de inhouding van de PAWW de grondslag van variabele pensioenen moet verlagen. De inhouding van de PAWW-premie werd tot nu toe alleen meegenomen bij het berekenen van de variabele pensioenen WIA hiaat en WIA hiaat extra. Vanaf deze release gaat dit ook gelden voor de overige acht variabele pensioenen. Hoe Instellingen > Berekening > Stichting PAWW Aan het scherm Stichting PAWW is is vanaf 01-01-2019 het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen toegevoegd. Hiermee kunt u vastleggen (Ja/Nee) of de PAWW wel of niet moet worden meegenomen voor de grondslag van variabele pensioenen. Als standaardwaarde is hier op het niveau Nederland de waarde Nee ingevuld. Let op: in release 2019-07 hebben wij alvast dit veld aan het scherm Stichting PAWW toegevoegd. Het aanpassen van de rekenregels gaan we in een volgende release opleveren. Uw actie Als u wilt dat de inhouding van de PAWW de grondslag van variabele pensioenen verlaagt dan kun u bij het nieuwe veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen kiezen voor Ja. De vroegst mogelijke ingangsdatum hiervoor is 01-01-2019.  Let op: als u nu al zowel de premie WIA hiaat of WIA hiaat extra als de premie PAWW laat berekenen en u wilt deze berekening ongewijzigd houden, dan  moet u bij het veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pensioen de waarde Ja invullen.  met ingang van 01-01-2019. Dit houdt in dat voor eventuele andere pensioenberekeningen de grondslag ook wordt verlaagd met de inhouding PAWW, zodra de rekenregels hiervoor zijn aangepast.  Journalisering - nieuw Exportrubriek kopiëren Waarom Bij het aanmaken van een exportregel komt het vaak voor dat bepaalde exportrubrieken vrijwel dezelfde inrichting hebben. Daarom is het vanaf deze release mogelijk een bestaande exportrubriek te kopiëren. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Exportrubriek In het ingangsscherm met de lijst van exportrubrieken van een bepaalde exportregel is aan het einde van de regel het icoon Kopiëren toegevoegd. Als u hierop klikt, opent u een scherm met de gegevens van de betreffende exportrubriek. In het veld Omschrijving rubriek is aan de oorspronkelijke omschrijving van de gekopieerde rubriek de tekst (copy) toegevoegd. Deze omschrijving kunt u zo nodig wijzigen. De andere gegevens in de beide tabbladen zijn overgenomen van de gekopieerde rubriek en kunt u waar nodig aanpassen. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Pensioenfonds PGB meldt verschil tussen contracturen en verloonde uren periode (change 1526663) Waarom Voor het pensioenfonds PGB werden de contracturen per week zonder decimalen doorgegeven in het UPA-bestand. Dit was echter niet correct en werd door het betreffende pensioenfonds gemeld.  Hoe Met ingang 1-1-2019 worden nu de werkelijke contracturen per week inclusief decimalen vastgelegd in het payrollelement Contracturen per week (UPA) en doorgegeven in het UPA-bestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Uren Pensioenfonds landbouw bij 80-85-100 regeling niet correct (change 1114287) Waarom Bij gebruik van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, werden de premies voor het pensioenfonds landbouw (BPL) niet omgerekend naar rato van het percentage dat was ingevuld was voor de pensioenopbouw. Hierdoor werder er onjuiste uren doorgegeven via de pensioen interface. Hoe Dit is opgelost. Voor medewerkers die deelnemen aan het Generatiepact, moet in de pensioenregeling het veld Generatiepact - Benoemd / eigen op Ja staan, zodat de juiste uren worden bepaald waarmee Payroll Business dan rekent.   Uw actie Controleer (bij de medewerker) de waarde die is ingevuld in het veld Generatiepact - Benoemd of eigen. Is hier Ja ingevuld, dan hoeft u verder niets aan te passen. Vakantietoeslag op basis afloopdatum contract niet goed berekend (change 1540083) Waarom Het is mogelijk om de vakantietoeslag te laten uitbetalen tot de afloopdatum van het contact. Dit kan alleen als de afloopperiode vakantietoeslag later is dan de betaalperiode. Het uitbetalen van de vakantietoeslag ging niet goed: Als de afloopdatum in dezelfde periode viel als de betaalperiode. Er werd dan ten onrechte te veel vakantietoeslag bepaald. Als de afloopdatum in een eerdere periode viel, kwam het soms voor dat er over de betreffende periode geen reservering plaatsvond. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Vakantietoeslag De programmatuur is met ingang van 1-1-2019 aangepast, zodat het uitbetalen op basis van de afloopdatum van het contract correct verloopt. Let op: als de correctieperiode, die is vastgelegd in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag, ligt vóór de eindperiode van de reserveringsperiode of dit veld is gevuld met de waarde 99, dan kan het voorkomen dat er voor de vakantietoeslag meerdere verrekeningen en uitbetalingen plaatsvinden. Uw actie Er is geen actie nodig. Onvolledige bronwaarde eindejaarsuitkering Flex Benefits (change 1074316) Melding  Het opbouwen van de eindejaarsuitkering vindt plaats van januari t/m december en het uitbetalen vindt plaats in november. Payroll Business leverde voor de bronwaarde in Flex Benefits in november echter alleen de reservering t/m november aan, waardoor er een onvolledige bronwaarde werd getoond.   Oplossing  Dit is opgelost. De bronwaarde in november toont vanaf deze release de volledige opbouw.  Uw actie Er is geen actie nodig. Negatief netto alleen verrekenen bij berekend netto resultaat (change 1401349) Melding  In het scherm Overboekingen SEPA kunt u via het veld Netto negatief resultaat automatisch boeken aangeven of het berekende negatieve netto resultaat van een vorige periode automatisch moet worden ingehouden in de huidige periode. Tot nu toe werd een negatief netto altijd ingehouden, ongeacht of er in de huidige periode een berekening van andere looncomponenten had plaatsgevonden. Hierdoor kwam het soms voor dat de inhouding van het negatieve netto in de huidige periode plaatsvond, terwijl er geen andere looncomponenten waren berekend, wat dan weer hetzelfde negatieve netto resultaat gaf.   Oplossing Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Vanaf deze release is de regeling per 01-07-2019 aangepast en wordt het negatieve netto van de vorige periode alleen in de huidige periode ingehouden als er in de huidige periode een ander netto resultaat is. Uw actie Er is geen actie nodig. Proforma gaf geen resultaat (change 1325860) Melding  Als bij een medewerker de arbeidsvoorwaarde Salaris - variabel bruto  werd gewijzigd naar Salaris - Salarisschaal werd er geen proformaresultaat berekend. Dit kwam doordat het veld Trede was leeggemaakt.  Oplossing Beheer > Salarisberekening > Proforma Wij hebben ervoor gezorgd dat voortaan altijd de originele waarde van het veld Trede behouden blijft. Daarnaast hebben we de kolom Meenemen van het Proforma-scherm verwijderd, omdat die het scherm onnodig complex maakte en geen extra functionaliteit toevoegde. Door in de kolom Rekenwaarde de waarde leeg te maken, wordt deze niet meegenomen. Daarnaast kunt u altijd naar de originele waarden terugkeren door het scherm te vernieuwen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Verlofsaldo bij uitdiensttreding niet altijd correct afgerekend (change 1366271) Melding  Als een medewerker uit dienst ging, werd het verlofsaldo in de volgende situatie niet correct afgerekend.  De medewerker heeft de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto).  Van de medewerker zijn verlofrechten overgeboekt van het oude jaar naar het nieuwe jaar.  De medewerker heeft in het nieuwe jaar geen verlofrechten opgebouwd..  Oplossing  Met ingang van 1-1-2019 is de programmatuur aangepast, waardoor het verlofsaldo in de hiervoor genoemde situatie voortaan wel correct wordt afgerekend.  Uw actie Er is geen actie nodig. Reisafstand automatisch bepalen nu ook mogelijk via profielen Payroll business en Payroll business Consultant Waarom Voor klanten die alleen een Payroll Business profiel hadden, was het niet mogelijk de functie gebruik voor het automatisch bepalen van de reisafstand te gebruiken. De inrichting hiervoor was alleen mogelijk via een HR Core profiel. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker Instellingen > Algemeen > Vestiging Instellingen > Berekening > Stuurgegevens reisafstandsbepaling Instellingen > Berekening > Reisafstand collectief bepalen Vanaf deze release is de programmatuur als volgt aangepast zodat het automatisch bepalen van de reisafstand ook beschikbaar is via de profielen Payroll Business en Payroll Business Consultant. Aan het scherm Medewerker is het veld Vestiging toegevoegd. Aan het menu Instellingen > Algemeen is het klant-/bedrijfsscherm Vestiging toegevoegd. Aan het menu Instellingen > Berekening zijn de klant-/bedrijfsschermen Stuurgegevens reisafstandsbepaling en Reisafstand collectief bepalen toegevoegd. Uw actie Als u de automatische reisafstandsbepaling wilt gaan gebruiken, kunt u nu de inrichting hiervoor vastleggen via de hiervoor genoemde schermen en het veld Vestiging. Meer informatie vindt u in de online help in de onderwerpen Stuurgegevens reisafstandsbepaling en Reisafstand collectief bepalen onder Schermen en velden > Instellingen > Berekening. Verkeerde weergave Extra Bank Account op loonstrook en Afrekenmatrix medewerker Waarom Vanaf de juni release is het  mogelijk om via een grondslag een netto bedrag automatisch te laten overmaken naar een aparte bankrekening. Deze nieuwe functionaliteit betaalde wel het juiste netto bedrag uit dat in het betaalbestand stond, maar op de salarisstrook en in de Afrekenmatrix medewerker werd niet het juiste bedrag weergegeven. Hoe Vanaf de juli release komen deze foutieve weergaves van het bedrag niet meer voor en zijn alle overzichten met elkaar in overeenstemming. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/28/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:07 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 612 Weergaven
Mededeling Feedback op onze applicatie Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en deze ook opgepakt. In de afgelopen releases hebben we een aantal nieuwe functionaliteiten en worklows beschikbaar gesteld en vanaf deze release zouden we hierover graag direct feedback willen ontvangen. Daarom vragen we deze en vanaf deze release jouw feedback over de volgende functionaliteiten: Medewerker > Instroom > Herindienst Medewerker > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker Medewerker > Doorstroom > Verwijderen Doorstroomindicatie Actie Als je gebruik maakt van een van bovenstaande  functionaliteiten, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen. Nieuw Exporteren en importeren referentietabellen via Excel Waarom  Vanaf deze release is het mogelijk om Referentietabellen, van bijvoorbeeld pensioenen of salarisschalen te exporteren en importeren via Excel. Hierdoor is het niet altijd nodig om het CSV-formaat te gebruiken. Hoe  Instellingen >  Berekening > Referentietabellen beheer Aan het scherm Referentietabellen beheer is de knop Exporteren Excel toegevoegd waarmee je de betreffende referentietabel naar Excel kunt exporteren. Het Excel-bestand wordt klaargezet in Mijn rapporten. Vervolgens kun je de inhoud van de referentietabel aanpassen en het bestand weer importeren via de knop Importeren bestand. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Vertaling Niet van toepassing verbeterd (3447165) Melding  De vertaling van de keuze Niet van toepassing was niet overal consequent. Dit viel met name op bij de indicaties Oproepovereenkomst en Schriftelijke arbeidsovereenkomst op Engelse loonstroken. Oplossing  Bij alle velden is de omschrijving van de validatiewaarde Niet van toepassing gecontroleerd en indien nodig aangepast naar: Not applicable Nicht zutreffend Ne s'applique pas Actie Er is geen actie nodig. Stagiairs uit dienst niet meer zichtbaar bij zoeken over bedrijven heen (3417298) Melding  Als je naar medewerkers zocht over de bedrijven heen, door eerst in het navigatiepad op de klant te klikken, kon je stagiairs die uit dienst waren gegaan niet meer terugvinden. Als je vervolgens eerst navigeerde naar een specifiek bedrijf en dan zocht, dan was de medewerker wel zichtbaar. Oplossing  Dit is opgelost, zodat alle medewerkers die uit dienst zijn gegaan, weer correct worden weergegeven.  Deze groep medewerkers wordt zichtbaar als je via de rechtermuisknop het vinkje Alleen medewerkers in dienst  uit zet. Deze manier van werken is verder niet gewijzigd. Actie Er is geen actie nodig.  Arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget niet stopgezet bij uitdienstmelding (3397742) Melding De arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget bleef doorrekenen wanneer een medewerker uit dienst was gegaan. Hierdoor moest je de berekening handmatig stopzetten. Oplossing Dit is opgelost. Voortaan stopt ook de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget automatisch als een medewerker uit dienst gaat, net als de andere arbeidsvoorwaarden. Hierdoor is het niet langer nodig de arbeidsvoorwaardenschermen voor het Mobiliteitsbudget leeg te maken per de datum uit dienst om de berekening te laten stoppen. Actie Er is geen actie nodig.  Groepering en sortering Mutatieverslag (geen change) Melding  Als je bij het maken van het Mutatieverslag een groepeerkenmerk kiest, krijgt het rapport een extra (eerste) kolom, met daarin bijvoorbeeld de functie of afdeling:  Het rapport werd echter niet gesorteerd op die eerste kolom, dat is niet handig. Als een medewerker meerdere contracten had, werden de medewerkermutaties dubbel weergegeven. Oplossing  Als je nu een groepeerkenmerk kiest, wordt het rapport ook als eerste gesorteerd op bijvoorbeeld de gekozen afdeling of functie. Daarbinnen op medewerkercode of medewerkernaam. Als een medewerker meerdere contracten heeft, wordt alleen het groepeerkenmerk van het hoofdcontract gebruikt. Medewerkermutaties worden niet meer dubbel weergegeven. Actie  Er is geen actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
19-05-2022 15:55
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 609 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Nummer inkomstenverhouding is voortaan een contractgegeven Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving rondom inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen moet een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd kunnen hebben. Om die reden is het nummer IKV de vorige releas op het scherm Arbeidscontract gezet. In deze release is het gegeven ook daadwerkelijk een contractgegeven geworden. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslagen Wijzigingen van het nummer inkomstenverhouding zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie, en zijn dus te zien op het rapport met een Contract ID. Bij alle bestaande transitievergoedingen is het Nummer inkomstenverhouding als mutatie aan het contract toegevoegd, met als muteerder RPD Technisch grote aantallen. Actie Er is geen actie nodig. Externe HR applicaties kunnen het nummer inkomstenverhouding gewoon als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch op het hoofdcontract terecht  Loonaangiftedetails niet meer op de oude manier beschikbaar Waarom De medewerkergegevens voor de loonaangifte waren tot voor kort beschikbaar via Medewerker > Interfaces > Loonaangifte. Bijvoorbeeld: Soort inkomen, Aard arbeidsverhouding en Incidentele inkomstenvermindering. In de vorige release zijn deze gegevens ondergebracht in nieuwe schermen, die je via het menu kunt benaderen  Hoe Arbeidsrelatie > Instellingen > Loonaangifte  (HR Core) Medewerker  > Instellingen > Loonaangifte  (Payrol only) In dit scherm kun je vanaf nu uitsluitend de medewerker blokkeren voor de loonaangifte. Dit is overigens alleen nodig in zeer specifieke gevallen. Medewerker  > Contract > Arbeidscontract Hier wijzig je sinds de vorige release Soort inkomen en Aard arbeidsrelatie. Medewerker  > Contract > Loonaangifte (contract) In dit scherm zijn sinds de vorige release de overige loonaangiftegegevens beschikbaar. Alleen de gegevens van het hoofdcontract kun je wijzigen, die van het nevencontract (de transitievergoeding) zijn alleen-lezen. Actie Er is geen actie nodig. Het onderhoud van de reguliere loonaangiftegegevens doe je voortaan uitsluitend via de nieuwe schermen. Betaald ouderschapsverlof is hoger dan de uitkering Waarom  De hoogte van de uitkering tijdens betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer en dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximum dagloon. In de CAO of arbeidsovereenkomst kunt u echter hebben afgesproken dat u de uitkering aanvult.  Indien u dit doet moet deze aanvulling naar de Loonaangifte worden doorgegeven via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering. Vanaf deze release berekent Payroll Business deze aanvulling op de uitkering automatisch en wordt deze doorgegeven naar de Loonaangifte. Hoe  Naast het bedrag dat wordt uitgekeerd aan betaald ouderschapsverlof berekent Payroll Business nu ook het bedrag van de uitkering. Indien het uitgekeerde bedrag hoger is dan de berekende uitkering dan wordt het verschil bepaald en dit verschil is zichtbaar in de volgende elementen: Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 1 - boven 70%.  Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 2 - boven 70%. Het payroll element Aang.- Verstr aanv op uitk wn verzekering contract. Tevens wordt dit verschil dan doorgegeven naar de Loonaangifte via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering.  Actie Er is geen actie nodig.     Opgeloste meldingen De einddatum ANW-hiaatregeling werd niet in een payrollelement gezet (3660394) Melding  In het UPA-bericht ontbrak de einddatum in de rubriek RegelingEinddatum als een medewerker alleen ANW-hiaat had. Oplossing In de ANW-hiaatregeling wordt nu de einddatum deelname bepaald en doorgegeven aan de UPA-regeling.  De UPA-regeling zorgt er voor dat in het UPA-veld RegelingEinddatum de einddatum komt te staan. Actie Er is geen actie nodig. Na afsluiting van de salarisverwerking, zal in de huidige en in de vorige periode de rubriek RegelingEinddatum aanwezig zijn. Medewerkers met ouderschapsverlof bij wie het pensioen op 100% doorloopt (3324040) Melding  Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van de ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en werknemer een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte. Tot deze release was deze optie nog niet in Payroll Business beschikbaar en gingen de inhouding en aangifte ervan niet goed. Oplossing Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (benoemd ) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen ouderschapsverlof - PME kiezen voor Ja.  Actie Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022.  Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen.  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 13:59 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 622 Weergaven
Mededelingen Wet en Regelgeving 2022 Vanaf deze oktober release gaan we in elke release delen voor het jaarwerk 2022 opleveren. In de maandelijkse release notes vind je informatie over de wijzigingen die invloed hebben op de inrichting. De overige zaken vind je, zoals ieder jaar in de speciale release notes Jaarovergang die we in december publiceren. Ook komt er dit jaar weer een Kennissessie Jaarovergang, waarin we alles over de jaarovergangwijzigingen uitleggen. Je kunt je hiervoor opgeven via de Academy. Zodra de datum van deze kennissessie bekend is, laten we dit weten via de release notes en/of de Community. Verhuizing datacenter op 1, 2 en 3 oktober De gegevens voor medewerkers, salarissen, dienstverbanden, etc die je dagelijks invoert via onze software, slaan wij op in ons datacenter. Omdat de huidige locatie gaat sluiten, gaat dit datacenter begin oktober verhuizen. Wanneer vindt de verhuizing plaats? Vanaf vrijdagavond 1 oktober 2021, 18.00 uur t/m zondag 3 oktober 20.00 uur verhuizen wij alle gegevens naar een andere locatie. Dit betekent dat in dit tijdsblok onze applicaties binnen het Youforce Portaal niet beschikbaar zijn. We hebben geprobeerd dit tijdsblok zorgvuldig te kiezen. Dus na de maandelijkse piek met mutaties, na de zomer en na de salarisuitbetalingen. Wat betekent dat voor jou? In de periode van de verhuizing zijn het Youforce Portaal en alle Youforce-applicaties niet beschikbaar. Vanaf zondag 3 oktober 20.00 uur zijn alle applicaties weer beschikbaar. Uiteraard houden wij je de komende periode op de hoogte en herinneren we je regelmatig aan deze verhuizing. Daarnaast hebben wij de antwoorden op veelgestelde vragen gepubliceerd, die je kunt bekijken en downloaden via deze link.  Heb je een vraag die hier niet bij staat? Stel deze dan via 4Me: kies de service Youforce (Portal) met als onderwerp Datacenter. Nieuw Verzamelloonstaat volgens opgave Belastingdienst Waarom  Veel klanten hebben ons nadrukkelijk verzocht om het mogelijk te maken in de Verzamelloonstaat alle kolommen op te nemen, zoals de Belastingdienst dat voorschrijft. Daarom hebben we vanaf deze release de eerste aanpassingen voor de Verzamelloonstaat doorgevoerd. In komende releases volgen er nog meer aanpassingen, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt het rapport in een keer over alle bedrijven heen af te roepen. Hoe Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat Vanaf deze release hebben we de Verzamelloonstaat als volgt aangepast:  Aan het tabblad Specificatie per medewerker zijn veel extra kolommen toegevoegd, zodat je heel veel extra informatie over de periodes kunt vinden. Er is een tabblad toegevoegd met uitleg over de kolommen, waarbij we ook uitleg geven over de diverse kolommen waarin een waarde staat. Als je de Verzamelloonstaat opvraagt, wordt deze vanaf release 2021-10 in de nieuwe lay-out getoond. Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd Referentietabel Pensioenen/fondsen Corr. Verlof Waarom In release 2021-06 hebben we de referentietabellen Pensioenen/fondsen benoemd/eigen (vast) – Corr. Verlof beschikbaar gesteld waarmee je per pensioensoort en pensioenvariant kunt aangeven of een verlofsoort wel of niet meedoet voor het corrigeren van de premie. We hebben nu geconstateerd dat het mogelijk was om deze referentietabel foutief te importeren met lege waarden in de verlofsoort. Dit zorgde dan voor een foutieve berekening.  Hoe  Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Pensioenen/fondsen Corr. Verlof We hebben de controle op de import verbeterd, zodat het niet meer mogelijk is referentietabellen Pensioenen/fondsen benoemd/eigen (vast) – Corr. foutief, dat wil zeggen met lege waarden, in te lezen. Actie Er is geen actie nodig.  Interface Loonaangifte - veld Aantal stage periodes huidig jaar - werknemersverz heeft nu 6 decimalen Waarom Als een stagiair na de stageperiode in dienst komt, is het verplicht de stagevergoeding mee te nemen in de grondslag voor de werknemersverzekeringen. In het interfacescherm Loonaangifte kun je hiervoor de stagevergoeding vastleggen en het aantal  stageperiodes. Het was echter niet mogelijk in het veld Aantal stage periodes huidig jaar - werknemersverz een waarde met decimalen op te geven. Hierdoor werd het maximumloon voor de werknemersverzekeringen niet helemaal juist berekend, als er sprake was van gebroken stageperiodes. Daarom kun je vanaf deze release het aantal stageperiodes vastleggen met decimalen.   Hoe Medewerker > Medewerker > Interfaces > interface Loonaangifte In het veld Aantal stage periodes huidg jaar - werknemersverz kun je nu een waarde met 6 decimalen vastleggen. Denk eraan dat je daarbij de gebroken stageperiodes berekent op basis van 260 werkdagen. Bij maandverloning moet je de gebroken werkdagen delen door 21,666667. Bij 4-weken verloning moet je de gebroken werkdagen delen door 20.  Voorbeeld Bedrijf heeft maandverloning. Een stagiair komt op 18-1-2021 stage lopen. Op 21-5-2021 is de stage beëindigd.  De stage periode voor januari is 10 (werkdagen) / 21,666667 = 0,461538. De stage periode voor februari = 1. De stage periode voor maart = 1. De stage periode voor april = 1. De stage periode voor mei is 14 (werkdagen) / 21,666667 = 0,646154. Totaal aantal stageperiodes is dan: 0,461538 + 1 + 1 + 1 + 0,646154 = 4,107692. Actie Indien gewenst, kun je het aantal stageperiodes nu ook vastleggen met decimalen. Salarisstrook viewer - velden niet volledig leesbaar Waarom Als je bij het openen van de Salarisstrook viewer het internetscherm niet op volledige grootte had staan, werden de velden achter het veld Medewerker verkleind, waardoor ze niet volledig leesbaar waren. Hoe  Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer Dit is opgelost. Als je nu de Salarisstrook viewer opent in een verkleind internetscherm, behouden de velden achter het veld Medewerker hun formaat en blijven dus leesbaar. Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Verrekenen fiscale ruimte reiskostenvergoeding met opgenomen looncomponenten Melding Als je buiten de arbeidsvoorwaarde Reiskosten om een onbelaste vergoeding uitkeert als (aanvulling op) reiskosten, werd die vergoeding niet meegenomen in de berekening van de fiscale ruimte. De fiscale ruimte was dan lager, dan in de arbeidsvoorwaarde was berekend. Oplossing Instellingen > Berekening > Grondslag Om dit te corrigeren, hebben we aan de grondslagen de nieuwe grondslag Reiskosten - fiscale ruimte gebruiken toegevoegd, waarin je de onbelaste looncomponenten kunt plaatsen die het systeem bij het berekenen van de fiscale ruimte moet meenemen.  Actie Als je onbelaste looncomponenten wilt meenemen in de berekening van de fiscalen ruimte, plaats deze dan in de nieuwe grondslag Reiskosten - fiscale ruimte gebruiken. Medewerker gaat met AOW - Extra toetsmoment Eerste dag van de maand (2828399) Melding Tot nu toe was het niet mogelijk om een pensioen- of fondsregeling met een vaste grondslag te laten beëindigen op de eerste dag van de maand dat een deelnemer de AOW-leeftijd bereikt of op een vaste eindleeftijd. Hierdoor werd een verkeerde datum aangemaakt voor einde deelname en werd deze verkeerde datum ook doorgegeven. Oplossing Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Aan de kolom Toets einde deelname van de referentietabellen Pensioenen/fondsen eigenregeling (vast) en Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is een extra toetsmoment toegevoegd, namelijk: 6 Eerste dag vd maand.  Dit extra toetsmoment is beschikbaar vanaf release 2021-10 en kun je vastleggen vanaf de Peildatum 1-1-2022. Actie Als het bovenstaande in jouw organisatie van toepassing is voor een van de pensioenregelingen met een vaste grondslag en dit is een eigen regeling, pas dan de referentietabel aan. Voor benoemde pensioenregelingen zal CAO services dit voor je doen. 30% salarisnorm niet gehaald - 30%-regeling excl. extraterritoriale kosten (2883114) Melding Bij gebruik van de arbeidsvoorwaardevariant 30%-regeling exclusief extraterratoriale kosten en berekening van een verlaagd percentage, sluit het fiscale loon na toepassing van de 30%-regeling bij sommige medewerkers precies aan op het norminkomen; in sommige gevallen moet het fiscale loon echter hoger zijn dan het norminkomen. Oplossing Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > 30%-regeling Excl extraterritoriale kosten Aan het scherm met bedrijfsinstellingen is het volgende veld toegevoegd: Norminkomen verhogen met 0,01. Vul je hier Ja in, dan wordt het norminkomen tijdens de berekening met 1 cent verhoogd. Hierdoor wordt de bruto inhouding 1 cent lager en het berekende fiscale loon 1 cent hoger, zodat het voldoet aan de eis dat het hoger moet zijn dan het norminkomen. Actie Als je wilt dat het fiscale loon altijd hoger is dan het norminkomen, vul dan bij het veld Norminkomen verhogen met 0,01 de waarde Ja in. Wijziging salaristrede geeft niet gewenste resultaat (2832307) Melding Soms werd een mutatie die was ingevoerd door een gebruiker, niet meegenomen in een salarisverwerking nadat de datum in dienst van de medewerker was gewijzigd. Dit kwam voor als er al een (voorlopige) verwerking voor de medewerker had plaatsgevonden en daarna de datum in dienst was gewijzigd. Als je bijvoorbeeld aan een medewerker een salarisschaal en -trede hebt toegekend en, nadat de medewerker al (voorlopig) is verloond, de datum indienst wijzigt en ook de salaristrede, dan kon de Payroll engine het nieuwe schaalbedrag niet altijd meer vastleggen. Wijzig je de datum in dienst, dan worden er in de applicatie automatisch een aantal zaken gewijzigd. Deze mutaties krijgen dan de gebruiker die de datum indienst heeft gewijzigd als muteerder; dat geldt dan ook voor mutaties die oorspronkelijk door de Payroll engine zijn gemaakt. In Payroll Business krijgen mutaties die zijn vastgelegd door een gebruiker prioriteit boven mutaties met Payroll engine als muteerder en daarom kon de Payroll engine niet altijd nieuwe mutaties aanmaken zodat de waarde die voor de wijziging van de datum indienst actief was, actief bleef. Oplossing Bij een wijziging van de datum in dienst krijgen (indien aanwezig) de door de Payroll engine aangemaakte mutaties niet meer de gebruiker die de datum indienst heeft gewijzigd als muteerder, maar worden de mutaties van de Payroll engine inactief zodat bij een nieuwe verwerking deze mutaties opnieuw kunnen worden aangemaakt.  Actie Deze aanpassing is actief vanaf deze release. Heeft dit zich bij een van uw medewerkers voorgedaan en is de medewerker inmiddels al definitief verloond, dan kunt u de datum in dienst niet meer aanpassen. Bij nieuwe situaties zal dit niet meer optreden. Signaleringsverslag - Vakantietoeslag onder wettelijk minimum versus Release (2878991) Melding Er verschijnen nog steeds meldingen in het Signaleringsverslag dat het vakantiegeld dat een medewerker heeft ontvangen, onder het wettelijk minimum ligt. Dit komt omdat er door afrondingsverschillen een verschil van een of enkele eurocenten is ontstaan. Als de instelling van het veld Controleren op wettelijk minimum gelijk is aan Controleren en aanvullen dan staan die eurocenten in de Afrekenmatrix en worden tegelijk met het vakantiegeld uitbetaald. De melding dat het vakantiegeld onder het minimum ligt, verschijnt dan ook in het Signaleringsverslag. Als wordt betaald in een andere peridoe dan de eindperiode, zie je het signaal zowel in de eindperiode als in de betaalperiode. Dit komt omdat de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag en de controle een net iets andere berekeningsmethodiek gebruiken. Oplossing De regeling die de controle op het minimumloon en de minimale vakantietoeslag uitvoert, is zo aangepast dat een verschil tot 6 cent nu wordt genegeerd: u kunt dit verschil mogelijk nog wel zien in het rapport met payrollelementen, maar het signaal staat niet meer in het Signaleringsverslag en er is geen uitbetaling van de aanvulling op het vakantiegeld als dit minder is dan 6 cent. Actie Let op het volgende. Als er afgelopen mei een aanvulling van enkele eurocenten is uitgekeerd op het vakantiegeld, kan er als gevolg van deze wijziging een TWK-berekening plaatsvinden waarbij de eurocenten worden teruggeboekt. Journalisering vrijval eindejaarsuitkering (2879134) Melding Als een medewerker uit dienst gaat en de eindejaarsuitkering moet worden uitbetaald in de periode na uit dienst, dan werden de reserveringen niet tegengeboekt. Oplossing Met ingang van 01-01-2021 worden vanaf deze release in genoemde situatie de reserveringen weer tegengeboekt via de betreffende looncomponenten. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Code reden einde inkomstenverhouding per 2022 Waarom Vanaf 2022 hebben de Belastingdienst en het Uniform Pensioenfonds de Code reden einde inkomstenverhouding aangepast en aan elkaar gelijk gemaakt. Dit betekent dat de lijst met codes per 2022 verandert. We hebben deze lijst per release toegevoegd, zodat de codes voor eventuele uitdienstmeldingen in de toekomst al zijn aangepast voor 2022 en de aangifte ervan goed gaat,  Wijzigingen per 2022 De waarden 80 en 81 van de UPA zijn vervangen door 05 en 06. De waarde 02 die de Belastingdienst hanteerde op basis van de waarden 80 en 81 die de klant had ingevuld, vervallen ook. De Belastingdienst hanteert nu ook de daadwerkelijke waarde van 05 en 06, zodat daar geen verschil meer in zit. Actie Instelling > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Gebruik je eigen redenen uit dienst, dan is het nodig de conversietabel aan te passen per 2022. Hierbij moet je alle waarden die verwijzen naar 80 en/of 81 wijzigen naar 05/06. Als dit niet is gebeurd, wordt er bij een uitdienstmelding met een van de codes 80 of 81 geen aangifte aangemaakt.  Let op: als je deze waardes aanlevert vanuit een ander HR-systeem, denk er dan aan dat deze validatiewaarden ook daarin moeten worden aangepast. Gebruik je de waardenlijst van de Belastingdienst op Landniveau, dan hoef je hier niets voor te doen.  Officiële lijst Belastingdienst gaan gebruiken Als je ervoor kiest om de officiële lijst van de Belastingdienst te gaan gebruiken, doe dan per 2022 het volgende: . in dat geval kan per 2022 een aantal dingen worden verwijderd / uitgezet: Verwijder de eigen gemaakte  waardenlijst. Dit doe je via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst.   Leg in de Interface loonaangifte vast dat je geen gebruik maakt van de Conversietabel reden uit dienst door het veld leeg te maken. Dit doe je via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Interface Loonaangifte. Publishing Date : 9/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-09-2021 15:08 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 593 Weergaven
Mededelingen Update meerdere Inkomstenverhoudingen en Transitievergoeding Zoals je in de release notes kunt lezen, zijn we onze applicatie aan het voorbereiden om voor het uitbetalen van een transitievergoeding meerdere inkomstenverhoudingen (IKV's) onder één medewerker te kunnen aanmaken. We zijn deze functionaliteit nu aan het testen om er voor te zorgen dat het beschikbaar stellen ervan zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Omdat we nog aanvullende testen willen uitvoeren en een pilot-traject met een aantal klanten ingaan, hebben we besloten de functionaliteit nog niet op te leveren in de juli release. Deze pilotklanten gaan we apart benaderen. Via de release notes en de berichtgeving op de Payroll Business Community houden we je op de hoogte van de vervolgstappen en de planning.  Feedback op onze applicatie Waarom  Vanaf de release van april vragen wij je via een gesloten vraag om feedback op onze applicatie. Hiermee kun je ons laten weten wat jij van specifieke functionaliteiten vindt en of deze aansluiten bij jouw behoefte. Om de inmiddels verkregen informatie beter te kunnen interpreteren, gaan we de komende maanden via het stellen van een paar gerichte vragen jouw feedback vragen over bepaalde processen. Hoe Als je een gebruikersgroep kiest, vragen we je via een cijfer aan te geven in hoeverre je HR Core/Payroll Business aan anderen zou aanraden en kun je je antwoord toelichten. Een soortgelijke vraag gaan we ook stellen na het voltooien van een proces. Vragen worden alleen gesteld gedurende een bepaalde periode voor die specifieke functionaliteit. Afhankelijk van de periode wordt een vraag nooit meer dan twee keer aan je gesteld en jouw antwoorden blijven anoniem.  Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden, zodat wij beter weten wat jij van bepaalde processen en schermen vindt. Hierdoor stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. Nieuw Nieuwe schermen inkomstenverhoudingen Waarom  Binnenkort wordt het mogelijk om meerdere inkomstenverhoudingen aan één medewerker toe te kennen. Dit maakt het uitbetalen van transitievergoedingen makkelijker. Vanaf deze release hebben we alvast de nodige schermen hiervoor opgenomen in Payroll Business Hoe  Medewerker > Inkomstenverhouding Aan het menu Inkomstenverhouding zijn de volgende menu-ingangen toegevoegd:  Loonheffingen (IKV) Dit scherm bevat alle gegevens die invloed hebben op de bruto-netto berekening van een inkomstenverhouding . Loonaangifte (IKV) Dit scherm bevat alle aanvullende gegevens voor de loonaangifte. Met uitzondering van de begin- en einddatum, kunt u de gegevens in deze schermen nog niet wijzigen.  De eigenschappen van de inkomstenverhouding blijft u vastleggen bij de medewerker, zoals u dat gewend bent. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het in de toekomst nodig zijn om het begin of het einde van de inkomstenverhouding te corrigeren. Uw actie  Er is op dit moment nog geen actie nodig. Uitbetaling UWV Aanvullend geboorteverlof (WIEG) verrekenen Waarom Als het uitbetaalde bedrag voor aanvullend geboorteverlof verschilt van het bedrag dat UWV heeft uitgekeerd, kun je het verschil laten verrekenen. Dit is alleen mogelijk als je als werkgever meer hebt uitbetaald, dan UWV heeft uitgekeerd. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden> Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) is het veld Verrekenen voordeel werknemer (aanv.geb.verlof) toegevoegd. Kies Ja als u wilt dat het uitbetaalde bedrag wordt gecorrigeerd. Kies Nee als u uw werknemer het voordeel laat houden. Let op: als je als werkgever meer van het UWV hebt ontvangen dan aan de medewerker is uitgekeerd, wordt het verschil altijd uitbetaald aan de medewerker. Om het verschil te laten verrekenen, moet je het veld Beëindiging tbv verrekening (aanv.geb.verlof) op Ja zetten. Hiermee geef je aan dat het aanvullend geboorteverlof in deze periode is beëindigd en berekent Payroll Business het verschil tussen het bedrag dat UWV heeft uitgekeerd en het eerder berekende bedrag dat je als werkgever hebt uitgekeerd.  Let op: hiermee wordt niet de arbeidsvoorwaarde of de berekening van de uren of het percentage van het aanvullend verlof beëindigd. Als het berekenen van aanvullend geboorteverlof niet meer hoeft plaats te vinden, moet je de ingevulde uren of percentages voor aanvullend geboortverlof, die nog in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) staan, apart verwijderen, Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Automatisch invullen Uniek Persoonlijk Id met medewerkercode Waarom Voor aanpalende applicaties, waaronder Verzuimmanagement en Talent Management is het nodig unieke personen te kunnen identificeren. Daarom wordt het in de toekomst verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken. Hiermee kun je binnen een klant medewerkers met dezelfde UPI aan elkaar koppelen en in de toekomst als één persoon doorleveren aan de Visma | Raet applicaties.  Om ervoor te zorgen dat het invullen van een UPI weinig inspanning kost, kun je vanaf deze release het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch laten vullen met de medewerkercode. Gebruik je de functionaliteit voor het automatisch genereren van de medewerkercode, dan kun je er nu voor kiezen om deze medewerkercode ook te gebruiken als UPI en automatisch te laten invullen in het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers. Gebruik je medewerkercodes die niet automatisch worden gegenereerd, dan kun je het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch laten invullen met de reeds aanwezige medewerkercode, zie het onderwerp Uniek Persoonlijk Id bestaande medewerkers bijwerken hierna. Hoe Instellingen > Vastlegging > Stuurgegevens medewerkercode Aan het scherm Stuurgegevens medewerkercode waarmee je regelt dat je bij het aanmaken van een nieuwe medewerker de medewerkcode automatisch laat genereren en toekennen, is de optie UPI Automatisch vullen toegevoegd. Zet u deze optie aan, dan vult het systeem de automatisch genereerde medewerkercode ook in bij het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI). Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de gegevens in het scherm Stuurgegevens medewerkercode zijn vastgelegd, zoals hierboven beschreven.  Uniek Persoonlijk Id bestaande medewerkers bijwerken Waarom  Het is mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe medewerker het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch te laten vullen met de medewerkercode. Om er voor te zorgen dat je ook voor bestaande medewerkers de medewerkcode als UPI kunt gebruiken en deze niet handmatig hoeft in te vullen, is er nu een optie waarmee je het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) automatisch kunt vullen met de medewerkercode.   Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers Aan het scherm Medewerkers is vanaf deze release het veld UPI bijwerken toegevoegd. Hiermee regel je dat het systeem voor een bestaande medewerker de medewerkcode invult in het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI). Dit werkt als volgt: Zet het veld UPI bijwerken op Ja. Zodra u dit doet wordt het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) read only. Klik op Opslaan en ververs vervolgens het scherm. In het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) is nu de medewerkercode ingevuld en het veld is niet langer read only. Het veld UPI bijwerken is leeggemaakt, omdat het veld is bijgewerkt. Tijdens het bijwerken, controleert het systeem of de UPI uniek is binnen de klant. Dit houdt in dat bij een gelijke UPI de medewerker dezelfde achternaam en geboortedatum moet hebben. Als dit niet zo is, zie je een foutmelding. Let op: als je de UPI bijwerkt met de medewerkercode via het veld UPI bijwerken en deze daarna handmatig overschrijft, dan geldt deze overschreven waarde.  Uw actie Er is geen actie nodig. Algemene verbeteringen rapportageschermen - zoekfunctie medewerker verbeterd Waarom  Zoals we in eerdere release notes hebben gemeld, hebben we in de afgelopen releases de rapportages verbeterd door ervoor te zorgen dat je in alle rapportageschermen op dezelfde manier naar een medewerker kunt zoeken. In deze release hebben we dit als laatste voor de hieronder genoemde rapportage gedaan. Hoe Rapporten > Vastlegging > Toegekende arbeidsvoorwaarden Rapporten > Berekening > Payroll Elementen Rapporten > Controle > Werkkosten Voor de volgende rapporten hebben we het zoekscherm voor het zoeken naar een bepaalde medewerker vervangen door een lijst met zoekfunctie. Toegekende arbeidsvoorwaarden Payrollelementen Werkkosten Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-06-2020 22:12 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 581 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 1 oktober 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL V2 Ja  Versie 2   -   29-09-2022 YouServe HRYou - HR Core Business EN V2 Ja  Version 2 -  29-09-2022 YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
14-09-2022 08:23 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 588 Weergaven
Mededelingen  Wet Invoering Extra Geboorteverlof Waarom  Per 1 juli 2020 wordt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, in het kort WIEG, van kracht. Dit houdt in dat partners na de geboorte van hun kind 5 keer de contracturen per week aan geboorteverlof mogen opnemen. Daarom gaan we in Payroll Business alvast de velden opnemen voor het aansturen van dit geboorteverlof. Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing)  Vanaf de volgende release (2020-05) zijn aan het arbeidsvoorwaardescherm Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) de velden voor Aanvullend geboorteverlof toegevoegd. De koppeling met het verlof in HR Core is op dat moment nog niet beschikbaar. Deze gaan we later apart opleveren.  Uw actie  Als een medewerker geboorteverlof wil opnemen, kan zij of hij dit maximaal vier weken voor aanvang aanvragen bij UWV en legt u dit vast via de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (Uitsplitsing) met een ingangsdatum die ligt op of na 1 juli 2020.  Nieuw Reden uit dienst nu ook verplicht bij import externe mutaties en HRSS Waarom  Vanaf januari 2020 is het verplicht voor de loonaangifte en pensioenaangifte om bij iemand die je uit dienst meldt, ook de reden hiervan op te geven. Vanaf de release van februari was het al verplicht om voor een medewerker die je via het scherm Medewerker uit dienst meldt, een reden op te geven bij het veld Reden uit dienst. Is er geen reden opgegeven, dan kun je de gegevens in het scherm niet opslaan. Als je echter een medewerker uit dienst meldde door het importeren van een Datum uitdienst via bijvoorbeeld Import/export > Importeren CSV, externe koppelingen via Batch input of mutaties vanuit HRSS, vond er geen controle plaats op de aanwezigheid van de reden uit dienst.  Met ingang van deze release is dit gewijzigd en controleert het systeem of bij het importeren van een Datum uitdienst via bovengenoemde bestanden de Reden uit dienst aanwezig is. Ontbreekt in dit geval de reden uit dienst, dan wordt het bestand niet verwerkt om foutieve aangiftes te voorkomen.  Hoe Bevat een bestand dat je importeert een Datum uitdienst, dan controleert het systeem of ook de Reden uit dienst voor de betreffende medewerker aanwezig is. Ontbreekt de reden uit dienst, dan meldt het systeem dit en wordt het hele bestand afgekeurd.  Uw actie Als je mutaties voor het uit dienst melden van een medewerker niet via het medewerkerscherm in Payroll Business vastlegt, maar via een Interface of via HRSS,  dan moet je deze interface of het HRSS formulier aanpassen zodat je de mutatiestroom kunt blijven gebruiken. Tussentijds betalen genereert nu ook automatisch een rapport Alleen beschikbaar voor administratiekantoren  Waarom In de maart release hebben we het mogelijk gemaakt om via een Productiegroep tussentijdse betalingen uit te voeren voor meerdere bedrijven tegelijk.  Vanaf deze release kun je automatisch het bijbehorende controlerapport laten genereren voor alle bedrijven die in de Productiegroep zijn opgenomen. Hoe Administratiebeheer - Inrichting > Algemeen > Productiegroep Aan het scherm Productiegroep zijn de hieronder vermelde velden toegevoegd waarmee u kunt aansturen of het systeem bij tussentijds betalen wel of niet automatisch een controlerapport moet genereren. Log in met de gebruikersgroep voor Administratiebeheer. Ga naar Administratiebeheer - Inrichting > Algemeen > Productiegroep. Het scherm Productiegroep opent, waarmee u een productiegroep kunt selecteren of toevoegen. Vanaf deze release kun je hier ook de instellingen voor het controlerapport vastleggen via de volgende nieuwe velden: Veld Omschrijving Rapport tussentijdse betalingen (evaluatie) Als u wilt dat het rapport bij elke evaluatie (zonder daadwerkelijke betalingen), wordt gemaakt, kies dan hier het uitvoerformaat.  CSV Excel PDF Als u dit veld optie leeg laat, wordt er geen rapport gegenereerd zolang u alleen evalueert en nog niet betaalt. Rapport tussentijdse betalingen (definitief) Als u wilt dat het rapport wordt gemaakt op het moment dat er betaald wordt, kies dan hier het uitvoerformaat.  CSV Excel PDF Als u dit veld leeg laat, wordt het rapport niet automatisch gegenereerd op het moment dat u betaalt. Let op: het resultaat is altijd het rapport Tussentijdse betalingen, waarbij in het ene geval de gegevens worden getoond op basis van alleen een evaluatie, in het andere geval is er ook daadwerkelijk betaald (definitief).  Het rapport wordt getoond bij Rapporten > Gedeelde rapporten voor de gebruikersgroep Administratiebeheer. Je krijgt een rapport voor elk bedrijf dat in de productiegroep is opgenomen. Als er geen betalingen zijn om te vermelden, staat in het rapport de tekst: geen gegevens gevonden. Uw actie Als je de Monitor voor Tussentijdse betalingen gebruikt en je wilt graag dat het controlerapport automatisch wordt gegenereerd, geef dan in de hierboven genoemde nieuwe velden het formaat op. Initieel zijn deze velden leeg. Nieuwe gebruikersinstelling voor zoeken op medewerkercode Waarom Naar aanleiding van een wens in het ideeënportaal is het vanaf deze release mogelijk om standaard op medewerkercode te zoeken als je een scherm opent. Voorheen stond de standaard zoekwaarde altijd ingesteld op medewerkernaam. Je moest dan eerst de zoekselectie wijzigen in Medewerkercode, voordat je op de medewerkercode kon gaan zoeken.  Hoe Icoon Gebruikersinstellingen linksonder in het scherm Als je op het icoon Gebruikersinstellingen  linksonder in het scherm klikt, open je het scherm waarin je op gebruikersniveau de volgende instellingen kunt vastleggen: gebruikersinstellingen - zoeken op medewerkercode bedrijfskeuzemenu configureren Klik je bovenaan op Gebruikersinstellingen, dan zie je de optie Zoeken op medewerkercode. Plaats hier een vinkje als je wilt dat het zoekveld in elk zoekscherm standaard op Medewerkercode staat. Als je deze optie niet aanvinkt, staat het zoekveld net als voorheen standaard op Medewerkernaam.  Uw actie Als je voortaan wilt zoeken op medewerkercode, plaats dan een vinkje bij de optie Zoeken op medewerkercode, zoals hierboven beschreven.   Nieuw scherm arbeidsvoorwaardenpakket toegevoegd aan wizards Waarom De wens bestond om in één overzicht de arbeidsvoorwaarden, vaste en periodieke inhoudingen en vergoedingen te kunnen inzien, toevoegen en wijzigen. Aan de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding was dit nieuwe scherm al toegevoegd, vanaf de maart release is dit scherm ook toegevoegd aan de andere wizards.   Hoe Instroom/Uitstroom > Aanmaken medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker transitievergoeding > Arbeidsvoorwaardenpakket Instroom/Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep > Arbeidsvoorwaardenpakket Het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket bevat de arbeidsvoorwaarden en eventueel de vergoedingen en vergoedingen (vast/periode). De Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) maken géén deel uit van het Arbeidsvoorwaardenpakket. Verder geldt voor het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket het volgende: Je kunt op de gebruikelijke manier arbeidsvoorwaarden toevoegen via het icoon Toevoegen .  Je kunt de andere vergoedingen en inhoudingen ook  toevoegen via dit icoon  . Let op: deze maken geen deel uit van het arbeidsvoorwaardencluster, maar je kunt ze hier wel voor de medewerker toevoegen aan het Arbeidsvoorwaardenpakket. Je kunt de bedragen bij de vergoedingen en inhoudingen vin het scherm arbeidsvoorwaardenpakket invoeren via Bewerken .  De bedragen die je hier invoert, zie je dan terug als je hetzelfde scherm opent via Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de schermen van de arbeidsvoorwaarden die je vastlegt via de functie Arbeidsvoorwaardenpakket. Open je daarna hetzelfde arbeidsvoorwaardenscherm via Medewerker > Contract Arbeidsvoorwaarden, dan zie je de wijziging daar terug. De functie Arbeidsvoorwaardenpakket bestaat naast de huidige schermen voor arbeidsvoorwaarden en vergoedingen/inhoudingen (vast/periode). Wijzigingen die je invoert via een scherm dat je opent via het Arbeidsvoorwaardenpakket ziet je terug als je hetzelfde scherm opent via de functie Arbeidsvoorwaarden of via Vergoedingen en inhoudingen (Vast/Periode). Andersom geldt hetzelfde. Let op: de wijzigingen zijn pas opgeslagen als je hebt geklikt op de knop Opslaan rechtsonder in het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket. Uw actie Er is geen actie nodig Gewijzigd en verbeterd  APG Baksteen - Verloonde uren parttimers nu correct berekend en doorgegeven Waarom Voor het correct aanleveren van de verloonde uren bij APG Baksteen moeten de uren voor de parttime medewerkers worden omgerekend op basis van 38 uur, als de fulltime werkweek van het bedrijf afwijkt van deze 38 uur. Doordat deze uren nu niet worden herrekend, veroorzaakt dit uitval bij het aanleveren van de pensioengegevens. Hoe Vanaf deze release is de programmatuur met ingang van 1-1-2020 aangepast, zodat voor het pensioenfonds APG Baksteen de correcte uren worden berekend en doorgegeven in de APG-aangifte. Uw actie Indien van toepassing, moet je een salarisverwerking uitvoeren met startdatum 1-1-2020 voor een juiste aanlevering aan APG Baksteen. Voor het laten uitvoeren van de salarisberekening met startdatum 1-1-2020 kun je contact opnemen met de Service Desk. APG Baksteen - Excedentverzekering Waarom Klanten die zijn aangesloten bij APG Baksteen en zijn verzekerd voor de Beter Excedentregeling (BEXC), moeten dit product bij iedere medewerker aanleveren. Dit geldt ook als er voor de betreffende medewerker geen premieafdracht plaatsvindt. Tot nu toe werden deze productgegevens alleen aangeleverd bij medewerkers waarbij premie werd berekend. Hoe Met ingang van 1-1-2020 is dit aangepast, zodat de Beter Excedentregeling (BEXC) nu voor alle medewerkers wordt aangeleverd. Uw actie Indien van toepassing, moet je een salarisverwerking uitvoeren met startdatum 1-1-2020 voor een juiste aanlevering aan APG Baksteen. Voor het laten uitvoeren van de salarisberekening met startdatum 1-1-2020 kun je contact opnemen met de Service Desk. Rekenmethode transitievergoeding aangepast Waarom  De berekening van de transitievergoeding over het deel dat betrekking heeft op een gebroken jaar, wordt door de overheid anders berekend dan in Payroll Business.  Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Voorstel transitievergoeding  In Payroll Business is vanaf deze release de rekenmethodiek aangepast, zodat deze aansluit bij de methodiek van de overheid. Hierdoor kan het zijn dat voor eerder berekende transitievergoedingen, de voorlopige transitievergoeding na een salarisverwerking die u na deze release uitvoert, een ander bedrag laat zien. Als je aan een medewerker reeds een transitievergoeding hebt uitbetaald op basis van de eerder berekende voorlopige transitievergoeding, kun je ervoor kiezen het verschil met de medewerker alsnog te verrekenen.  Uw actie Er is geen actie nodig, tenzij je ervoor kiest om na de nieuwe berekening een eventueel verschil met het eerder berekende bedrag te laten verrekenen.  Blokkeren deelname SPAWW in wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding Waarom Als je een medewerker kopieerde vanwege het uitbetalen van een transitievergoeding, werd er geen rekening gehouden met de instellingen voor Blokkeren deelname SPAWW. Als het veld Blokkeren deelname SPAWW op Ja staat, is het logisch als deze instelling ook wordt overgenomen bij het kopiëren van de gegevens van de medewerker voor het uitbetalen van een transitievergoeding. Daarom neemt Payroll Business vanaf deze release bij het kopiëren van een medewerker deze instelling over.    Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding > Loonheffingen Bij het kopiëren van de medewerker wordt voortaan de waarde van het veld Blokkeren deelname SPAWW in het scherm Loonheffingen overgenomen. Als het nodig is, toch een andere waarde op te geven, kan dit natuurlijk alsnog.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Knop Afdruk samenvoegen was verdwenen (change 1924197) Melding De knop Afdruk samenvoegen die rechtsboven in het scherm hoort te staan, was niet meer beschikbaar in het scherm Medewerkers. Oplossing We hebben ervoor gezorgd dat deze knop weer beschikbaar is. Uw actie Er is geen actie nodig. Contracturen per week (UPA) niet correct berekend Waarom Als een medewerker halverwege de periode uit dienst was getreden, werd het payrollelement Contracturen per week (UPA) niet correct berekend waardoor de waarde te hoog was. Hoe Vanaf deze release is de berekening met ingang van 1-1-2020 aangepast, zodat de contracturen per week voor UPA correct worden berekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Code meetelling aangepast voor APG Architecten (PFAB) (change 1885135) Waarom In de APG-aangifte voor Architecten werd voor iedere medewerker de Code meetelling met de waarde Ja doorgegeven. Wanneer een medewerker echter de eindleeftijd van de pensioenberekening bereikt, moet vanaf dat moment de Code meetelling worden doorgegeven met de waarde Nee. Het niet correct doorgeven van deze waarde, veroorzaakte uitval bij de pensioenaanlevering. Hoe Met ingang van 1-1-2020 is dit aangepast. Voor medewerkers die de eindleeftijd van de pensioenberekening hebben bereikt, wordt nu de Code meetelling met de waarde Nee aangeleverd. Alleen in de periode waarin de sociaal fondspremie geïnd wordt, zal de Code meetelling Ja worden meegegeven.  Uw actie Er is geen actie nodig. Knop Historie ineens niet meer aanwezig in interfacescherm Overboekingen SEPA (change 1806189) Melding Via het interfacescherm Overboekingen SEPA kun je betaalgegevens vastleggen zoals betaaldatum, betaalroute, etc. In dit scherm was het echter niet meer mogelijk om de wijzigingshistorie van deze velden te bekijken omdat de knop Historie  niet meer beschikbaar was.  Oplossing Instellingen >Gegevensuitwisseling > Interfaces > Overboekingen SEPA Vanaf deze release is dit hersteld en kun je in het scherm Overboekingen SEPA de historie weer oproepen via de bekende knop  rechtsboven in het scherm. Uw actie Voor u is er geen actie nodig. Export Journaalpost met formaat xlsx via automatische journalisering gaf een corrupt bestand (change 1746155) Melding Als er een journaalexport werd uitgevoerd met het exportformaat xslx, zag je bij het openen van dit bestand de foutmelding: The file format or file extension is not valid. Verify that the file has not been corrupted. Oplossing Journalisering > Exportverwerking Vanaf deze release is dit opgelost en kun je via de journaalexport weer een bestand genereren met het formaat xslx, zonder dat deze melding verschijnt bij het openen van het exportrapport. Uw actie Er is geen actie nodig. Ad-hoc (uitgebreid) definitie niet te verwijderen (change 1965537) Melding Als je bij de Ad-hoc rapportage uitgebreid ervoor had gekozen om de rapportdefinitie op te slaan, lukte het niet om deze bestaande definitie later te verwijderen omdat de knop Verwijderen onderin het scherm inactief was. Oplossing Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Dit is opgelost. Vanaf deze release is het weer mogelijk een bestaande definitie te verwijderen. Uw actie Vanaf deze release is het weer mogelijk om een definitie die je als gebruiker hebt opgeslagen, te verwijderen.  Controle minimumloon niet altijd gebaseerd op juiste aantal uren (change 1887163) Melding Als je gebruik maakt van de controle op het minimumloon en de grondslag Uren loonaangifte een waarde bevat, dan berekent Payroll Business voor die controle een deeltijdfactor die gebaseerd is op de waarde van het payrollelement Aantal verloonde uren. In deze grondslag en in dit payrollelement kunnen echter ook uren zijn meegenomen die wel naar de loonaangifte moeten, maar die geen rol spelen bij de controle op het minimumloon. Voorbeelden hiervan zijn uitbetaalde vakantieuren en uitbetaalde uren voor consignatiediensten. Payroll Business berekent dan een te hoge deeltijdfactor en een te hoog minimumloon. Oplossing Instellingen > Berekening > Grondslag Vanaf deze release zijn hiervoor de nieuwe grondslag Uren minimumloon controle en het nieuwe payrollelement Aantal verloonde uren minimum loon in Payroll Business opgenomen. In deze grondslag kunt u de extra uren opnemen die Payroll Business mee moet nemen voor de controle op het minimumloon. Het totaal aantal uren dat mee moet doen voor de controle op het minimumloon, plaatst Payroll Business in het payrollelement Aantal verloonde uren minimum loon. De deeltijdfactor voor de minimumlooncontrole is nu gebaseerd op de uren die in dit payrollelement staan, waardoor er geen te hoog minimumloon wordt berekend. Deze nieuwe grondslag is al vooraf ingevuld en heeft dezelfde standaardinrichting als de grondslag Uren loonaangifte.  Uw actie Als je in een salarisscherm via het veld Controleren op wettelijk minimumloon hebt aangegeven dat je deze controle gebruikt, dan moet je de inrichting van de nieuwe grondslag Uren minimumloon controle controleren. Uren die nog niet in deze grondslag staan en wel mee moeten doen voor de controle, moet je aan deze grondslag toevoegen. Uren die in deze grondslag staan en niet mee moeten doen voor de controle moet je uit deze grondslag verwijderen.  Saldo en uitkering vakantietoeslag foutief of niet afgerekend (change 1889280 / 854933) Melding Als een medewerker op de eerste maandag van een afrekenperiode uit dienst werd gemeld en deze maandag ook de eerste werkdag van de periode was, dan werd bij toepassing van de peil- of combinatiemethode vakantietoeslag geen vakantietoeslag uitbetaald. Dit kwam omdat de laatste dag in dienst van de medewerker dan in het weekend lag, waardoor er geen werkdagen waren en er geen salaris werd betaald. Hierdoor kon er geen grondslag worden bepaald voor het berekenen van de  vakantietoeslag. Let op: deze situatie kwam alleen voor bij maandverloning en niet bij vierweken verloning. Oplossing Dit is opgelost met ingang van 01-01-2020 door in deze situatie uit te gaan van de grondslag van de vorige periode, waardoor er wel vakantietoeslag wordt berekend en uitbetaald. Uw actie Er is geen actie nodig. Standaard percentage bijtelling Fiets van de zaak (change 1961763) Melding In het medewerkerscherm Fiets van de zaak was in het veld Percentage bijtelling fiets van de zaak geen standaardwaarde ingevuld, waardoor er geen bijtelling werd berekend Als tijdelijke oplossing kon je om de bijtelling te laten berekenen, in het veld Fiscale bijtelling bedrag afwijkend fiets het berekende bedrag invullen.    Oplossing Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Fiets van de zaak Vanaf deze release is in het veld Percentage bijtelling fiets van de zaak de standaardwaarde 7% ingevuld zodat Payroll Business automatisch de bijtelling nu berekent voor de medewerkers aan wie de arbeidsvoorwaarde is toegekend. Uw actie Er is geen actie nodig. Als je het veld Fiscale bijtelling bedrag afwijkend fiets hebt gevuld om de 7% bijtelling toe te passen, kan deze vanaf deze release leeg gemaakt worden.  Publishing Date : 3/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-03-2020 22:17 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 569 Weergaven
Nieuw  Loondoorbetaling bij arbeidsongeschikheid op basis van duur dienstverband Waarom  Vanuit de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, wordt het percentage loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bepaald door de duur van het dienstverband.  Hoe  Instellingen > Berekeningen > Arbeidsvoorwaardegegevens > Salaris (variabel bruto) Het doorbetalingspercentage kunt u vastleggen bij de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto). U kunt hier vanaf de ingangsdatum 1 september 2019 aangeven of de referentietabel toegepast moet worden om het doorbetalingspercentage voor de ziekte af te leiden op basis van de duur van het dienstverband. Als u handmatig een percentage vastlegt in het medewerkersscherm dan heeft dat prioriteit.  Uw actie  Voor de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn de percentages voor loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid al ingericht. Als u andere percentages wilt gebruiken, kunt u de referentietabel op bedrijfsniveau inrichten. Declaratie overige privékosten auto van de zaak Waarom Het element Decl. overige privékosten (auto vd zaak) ) is één periode geldig. Hierdoor is het niet mogelijk via dit element meerdere declaraties per afrekeningsperiode in te dienen. Per 1 september 2019 is voor het declareren van overige privékosten voor de auto van de zaak een dagelement in Payroll Business opgenomen. Hiermee kunt u via het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) meerdere bedragen per periode indienen. In tegenstelling tot de andere privébijdragen, wordt dit bedrag niet uitbetaald maar in mindering gebracht op de fiscale bijtelling. Hierdoor is het niet meer nodig om alle declaraties in een periode eerst te zelf op te tellen. U kunt meerdere bedragen per periode indienen via het scherm dagvergoedingen op element  Decl. overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem.  Hoe Medewerker > Contract > Vergoedingen & inhoudingen (dagvergoedingen) In het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) kunt u via het dagelement Decl overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem elke declaratie afzonderlijk vastleggen. U kunt de declaraties zo nodig verbijzonderen. Payroll Business verrekent dit met de fiscale bijtelling. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de fiscale bijtelling. Let er op dat de fiscale bijtelling nu negatief kan worden. De Belastingdienst staat die toe, maar op jaarbasis mag de totale fiscale bijtelling niet negatief zijn. Payroll Business controleert dit zowel per periode als op jaarbasis en corrigeert een eventuele negatieve fiscale bijtelling.   Let op: als u in een periode zowel het dagelement vastlegt als het periodeveld Decl. overige privékosten (auto van de zaak), dan rekent Payroll Business met de waarde van het periode-element en niet met de declaraties van het dagelement. Uw actie Als u per 1 september 2019 gebruik wilt maken van het dagelement Decl overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem, houdt er dan rekening mee dat u niet ook het veld Decl. overige privékosten (auto vd zaak) in de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak invult.  Gewijzigd en verbeterd  TKP Landbouw - Werkelijke uren in pensioenaanlevering niet meer afgetopt Waarom Voor het pensioenfonds TKP landbouw wordt het pensioen berekend op basis van de werkelijke uren. Echter in de aanlevering van de pensioengegevens werden deze uren afgetopt op 173,33 uur als deze hoger waren. Hoe Met ingang van deze release is dit aangepast, zodat de uren niet meer afgetopt worden. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Onterechte foutmelding bij Datum uit dienst is gelijk aan datum in dienst vervangen door waarschuwing (change 1092301) Melding  Als u een medewerker weer uit dienst meldde per de datum in dienst en deze medewerker was definitief verloond, verscheen de volgende foutmelding in het Signaleringsverslag: Controleer geboortedatum met Datum uit dienst bij datum indienst gelijk aan datum uit dienst. Oplossing De programmatuur is aangepast, zodat: De bovengenoemde foutmelding in die situatie niet meer verschijnt. Er voor die situatie voortaan de volgende waarschuwing in het Signaleringsverslag verschijnt: Datum uit dienst is gelijk aan datum in dienst. Deze waarschuwing verschijnt als u een medewerker uit dienst meldt met dezelfde datum uit dienst als datum in dienst en er een definitieve verloning heeft plaatsgevonden waardoor minimaal één looncomponent wordt gecorrigeerd. Het is namelijk mogelijk dat deze medewerker al is doorgegeven aan andere systemen, zoals Betaalmanager en Loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Combinatiemethode vakantietoeslag werkte niet met korting sublooncodes (change 1585728)  Melding  Bij verlaging van sublooncomponenten hield de (basis) grondslag van de vakantietoeslag geen rekening met een correctie van de sublooncomponenten. Dit kwam doordat in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Nee was ingevuld. Hierdoor worden er geen sublooncomponenten Korting ziekengeld 1 t/m 5 aangemaakt, maar wordt de korting rechtstreeks verwerkt in het uit te betalen ziekengeld. Doordat er geen sublooncomponent berekend is, kan deze dus ook niet meegenomen worden in de grondslag Vakantietoeslag - verlaging sublooncomponenten. Dus wordt de vakantietoeslag berekend op basis van de grondslag Vakantietoeslag - basisgrondslag. Het reguliere salaris is niet zichtbaar in de Afrekenmatrix medewerker, omdat het geheel wordt tegengeboekt door het ziektegeld.  Oplossing De oplossing voor dit probleem is dus vrij eenvoudig, namelijk in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Ja invullen. De sublooncomponenten worden dan wel aangemaakt en zijn dus beschikbaar voor de grondslagen waarin deze zijn opgenomen. Uw actie Als u wilt dat de verlaging van de sublooncomponenten wordt toegepast, vul dan in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Ja in. TWK Engelse strook gemarkeerd met V in plaats van sterretje (change 1623774) Melding Als voor een medewerker bij wie de taal Engels is geselecteerd, een berekening met terugwerkende kracht (TWK) werd uitgevoerd, werd deze berekening op de loonstrook gemarkeerd met de letter V in plaats van het gebruikelijke sterretje *. Oplossing Voortaan wordt ook in de Engelstalige strook weer het sterretje * gebruikt voor het markeren van TWK-berekeningen. Uw actie Er is geen actie nodig. Geen online help over interface TKP landbouw (change 362627) Vanaf deze release is in de online help een procedurebeschrijving opgenomen voor de Interface Pensioenfonds Landbouw.  Online help loonbeslag in combinatie met vakantietoeslag (change 364138) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loonbeslag Melding In Payroll Business wordt voor de arbeidsvoorwaarde Loonbeslag de volgende situatie niet ondersteund: Als het netto salaris iedere periode lager is dan de beslagvrije voet, maar in de periode waarin de vakantietoeslag wordt uitbetaald, het totale netto boven de beslagvrije voet komt, dan moet u dit handmatig corrigeren. U moet dan de vakantietoeslag op maandbasis bepalen. Als het totale netto salaris + 1/12 (1/13 bij 4-weken) deel van de vakantietoeslag nog onder de beslagvrije voet blijft, dan valt de vakantietoeslag niet onder het loonbeslag. Als door het bijtellen van de vakantietoeslag het totaal boven de beslagvrije voet uitkomt, dan moet het verschil worden afgedragen aan de beslagleggende partij. Workaround Via het veld Uitsluiten eenmalig (Loonbeslag) kunt u het bedrag aan vakantietoeslag dat onder de beslagvrije voet valt, uitsluiten. Het bedrag wordt dan uitgekeerd naar de salarisrekening. Oplossing Deze uitleg is vanaf deze release ook opgenomen in de online help bij Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Loonbeslag > Loonbeslag verwerken. Publishing Date : 7/23/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 19:50 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 563 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 26 november 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
09-11-2022 08:06 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 562 Weergaven
Mededelingen  Vertalingen schermen Een deel van de schermen van HR Core Business en Payroll Business werd tot nu toe in het Engels en Duits weergegeven. Wij krijgen echter steeds vaker het verzoek om de applicatie volledig beschikbaar te stellen in andere talen. In de loop van dit jaar gaan wij daarom de meertaligheid uitbreiden en alle schermen controleren: Schermen voor de HR professional worden vertaald in het Engels, Duits en Frans. Schermen voor payroll professionals en overige gebruikers worden vertaald in het Engels. Vanaf deze release is een groot gedeelte van de schermen van het menu Medewerkers gecontroleerd en vertaald. De overige menukeuzes volgen in de komende releases. Zodra dit menu volledig vertaald is, laten we dit weten.  Let op: sommige velden hebben een waardenlijst die op het niveau Klant of Bedrijf is gedefinieerd. In dat geval bent u zelf de beheerder van de lijst, en ook van de vertalingen. Deze kunt u onderhouden via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst.  Online release sessie juli 2021 Ook voor de release van juli hebben we een sessie ingepland waarin we alles uitleggen over release 2021-07 en jullie meenemen in de toekomstige aanpassingen. De online release sessie juli 2021 vindt plaats op dinsdag 29 juni, 14.00 uur. Je kunt je aanmelden via de Evenementenkalender van de Community voor Payroll Business of hiervoor contact opnemen met jouw Customer Success Manager. Feedback op onze applicatie Vorig jaar zijn we gestart met Customer Effort Score (CES) waarmee je via de schermen AVG Wissen persoonsgegevens en Voorstel Transitievergoeding feedback kon geven op de werking ervan. We hebben hierover goede feedback gekregen en deze ook opgepakt. Zoals je hieronder bij Nieuw kunt lezen is vanaf deze release de nieuwe functionaliteit Salarisberekening voor 1 medewerker beschikbaar, waarmee je een salarisberekening kunt starten voor één specifieke medewerker. Vanaf deze release zouden we graag direct feedback op deze nieuwe functionaliteit willen ontvangen. Actie Als je gebruik maakt van de functie om een salarisberekening voor 1 medewerker uit te voeren, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen. Nieuw  Salarisberekening voor één medewerker Waarom  Normaal gesproken start je een salarisberekening om mutaties te verwerken, zodat je daarna de resultaten kunt controleren. Het verwerkingsproces detecteert mutaties die nog niet zijn verwerkt en rekent dan voor de betreffende medewerkers opnieuw een resultaat uit. Hierbij worden dan meestal meerdere medewerkers opnieuw uitgerekend, namelijk alle medewerkers met nieuwe mutaties. Bijvoorbeeld: als je zelf al veel mutaties hebt vastgelegd, als er ook collega's aan werk zijn of als er dagelijks mutaties vanuit een self-service applicatie binnenkomen.  Maar vaak ben je alleen geïnteresseerd in de resultaten voor de medewerker waar je op dat moment mee bezig bent. Toch moet je dan altijd wachten tot de salarisberekening voor alle gemuteerde medewerkers klaar is. Hoe Medewerker > Medewerker > Diverse schermen Medewerker > Contract > Diverse schermen Aan diverse medewerker- en contractschermen, zoals Medewerker, Arbeidscontract of Vergoedingen/inhoudingen (dagvergoedingen), hebben we rechts bovenin het scherm het nieuwe icoon toegevoegd. Hiermee start je een salarisberekening uitsluitend voor de medewerker waar je op dat moment mee bezig bent. Eventuele mutaties van andere medewerkers worden niet opgepakt: de berekening is daardoor sneller klaar, zodat je vrijwel meteen het resultaat voor die ene medewerker kunt controleren! Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening In het scherm Salarisberekening zie je de verwerking terug met een speciaal icoon  . Daaraan kun je zien dat het om een verwerking voor één specifieke medewerker gaat. Belangrijk om te weten De berekening is een vervolgverwerking, geen Proforma salarisberekening: de resultaten worden dus bewaard! Maar net als bij een normale vervolgverwerking kun je onbeperkt mutaties aanpassen en weer opnieuw een verwerking starten zolang het resultaat niet naar tevredenheid is. Pas bij het uitvoeren van een Salarisberekening met afsluiting of alleen een afsluiting, zijn de resultaten definitief. Deze berekening voor één medewerker kun je alleen starten als er in de betreffende periode minimaal een eerste verwerking is geweest. Als de normale cyclus al is afgesloten, kun je ook een aanvullende verwerking starten om de cyclus weer te openen. Wees je er van bewust dat je alleen die ene medewerker verwerkt. Alle andere medewerkers waarvoor mutaties zijn vastgelegd sinds de vorige vervolgverwerking, moeten in principe dus nog verwerkt worden, tenzij je dat niet wilt. Er valt dus iets te kiezen: Als je er zeker van wilt zijn dat altijd alle mutaties verwerkt worden, voer dan altijd ook nog een normale vervolgverwerking uit, voordat je afsluit.  Als je juist niet wilt dat er nog nieuwe mutaties verwerkt worden, behalve voor jouw specifieke medewerker, gebruik dan deze nieuwe functionaliteit en sluit daarna de verwerkingscyclus af met de optie Alleen afsluiting. Actie  Gebruik het nieuwe icoontje  als je snel de resultaten wilt controleren van mutaties van één specifieke medewerker. Zie eventueel de online help voor meer gedetailleerde informatie, onderwerp Procedurebeschrijvingen > Berekening voor één medewerker. Verwijderen contract en inkomstenverhouding Waarom Het kan voorkomen dat je een uitdiensttreding ongedaan moet maken of moet wijzigen omdat de datum achteraf vroeger blijkt te liggen.  Als er daarbij ook recht is op transitievergoeding, kan dit tot gevolg hebben: dat er een tweede contract en tweede inkomstenverhouding zijn aangemaakt, die bij nader indien niet nodig zijn dat er een derde contract en derde inkomstenverhouding (IKV) zijn aangemaakt, met een vroegere ingangsdatum Het is dan wenselijk om een contract en/of de bijbehorende inkomstenverhouding te kunnen verwijderen, voordat je de actuele periode afsluit. Hoe Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonheffingen (IKV) Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonaangifte (IKV) Aan deze schermen is de knop Verwijderen toegevoegd, waarmee  je een IKV kunt verwijderen, als er niet (meer) vanuit een contract naar wordt verwezen. Medewerker > Contract > Arbeidscontract  In dit scherm is voortaan de knop Verwijderen zichtbaar, als het om een nevencontract gaat. Een dergelijk contract kun je verwijderen zolang er nog geen definitieve (afgesloten) verwerkingsresultaten zijn. Actie Verwijder eerst het arbeidscontract, indien van toepassing en verwijder daarna de inkomstenverhouding. Gewijzigd en verbeterd  Verbeteringen Contractschermen, scherm Arbeidsvoorwaardengegevens en schermen Inkomstenverhouding Waarom Via onze feedbackkanalen hebben veel klanten aangegeven dat consistentie en snelheid van de schermen die dagelijks worden gebruikt van essentieel belang is om de HR- en Salarisadministratie te kunnen voeren. Om de gebruikersvriendelijkheid en snelheid van onze applicatie te verbeteren, hebben we daarom de schermen van het menu Contract aangepast evenals het scherm Arbeidsvoorwaardengegevens. De komende tijd gaan we meer van dit soort schermen aanpakken op basis van feedback. Hoe Contractschermen Medewerker > Contract > Arbeidscontract Medewerker > Contract > Dienstverband Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen (Vast/Periode ) Medewerker > Contract > Vergoedingen en Inhoudingen (Dagvergoedingen) Medewerker > Contract > Uurlonen Medewerker > Contract > Rooster Medewerker > Contract > Loonkostenvoordelen Medewerker > Contract > Kostenplaatsverdeling Medewerker > Contract > Jaaroverstijgende Cumulatieven Om het gebruiksgemak en de snelheid te verbeteren, hebben we in deze release de bovenstaande schermen aangepast op de volgende punten: Als je een medewerker hebt geselecteerd en er is sprake van één contract, dan opent voor bovenstaande schermen direct het detailscherm. Je hoeft dus niet meer ook nog te klikken op de regel Basiscontract. Als er meerdere contracten zijn, bijvoorbeeld Transitievergoeding, dan opent het detailscherm niet direct, maar moet je nog wel voor een contract kiezen.  Als er maar één contract is en je kiest in het detailscherm onderin voor Annuleren, dan ga je terug naar een leeg zoekscherm waarin je kunt zoeken naar een nieuwe medewerker. Als er maar één contract is en je klikt in het detailscherm bovenaan op de medewerkernaam, dan ga je terug naar een leeg zoekscherm waarin je kunt zoeken naar een nieuwe medewerker. Als er meerdere contracten zijn en je kiest in het detailscherm onderin voor Annuleren, dan ga je terug naar het scherm van de medewerker waarin je kan kiezen voor het andere contract. Als er meerdere contracten zijn en je klikt in het detailscherm bovenaan op de medewerkernaam, dan ga je terug naar het scherm van de medewerker waarin je kan kiezen voor het andere contract. Scherm Arbeidsvoorwaardengegevens Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardengegevens Om het gebruiksgemak en de snelheid te verbeteren, hebben we in deze release het scherm Arbeidsvoorwaardengegevens als volgt aangepast.  Het scherm opende altijd met de gehele lijst medewerkers met alle daarbij horende Interfaces. Voortaan opent het scherm op dezelfde manier als bijvoorbeeld andere medewerkerschermen. Je ziet een leeg scherm, waarin je kunt zoeken naar de gewenste medewerker of arbeidsvoorwaarden. Schermen menu Inkomstenverhouding Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonheffingen (IKV) Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonaangifte (IKV) Om het gebruiksgemak en de snelheid te verbeteren, hebben we in deze release de bovenstaande schermen op de volgende punten aangepast: Als je een medewerker hebt geselecteerd en er is sprake van één inkomstenverhouding, dan opent voor bovenstaande schermen direct het detailscherm. Je hoeft dus niet meer ook nog te klikken op de regel IKV. Als er meerdere inkomstenverhoudingen zijn, bijvoorbeeld Transitievergoeding, dan opent het detailscherm niet direct, maar moet je nog wel voor een inkomstenverhouding kiezen. Als er maar één inkomstenverhouding is en je kiest in het detailscherm onderin voor Annuleren, dan ga je terug naar een leeg zoekscherm waarin je kunt zoeken naar een nieuwe medewerker. Als er maar één inkomstenverhouding is en je klikt in het detailscherm bovenaan op de medewerkernaam, dan ga je terug naar een leeg zoekscherm waarin je kunt zoeken naar een nieuwe medewerker. Als er meerdere inkomstenverhoudingen zijn en je kiest in het detailscherm onderin voor Annuleren, dan ga je terug naar het scherm van de medewerker waarin je kan kiezen voor de andere inkomstenverhouding. Als er meerdere inkomstenverhoudingen zijn en je klikt in het detailscherm bovenaan op de medewerkernaam, dan ga je terug naar het scherm van de medewerker waarin je kan kiezen voor de andere inkomstenverhouding. Actie Er is geen actie nodig.  Gegevenselement Afwijkende transitievergoeding - vervallen is beëindigd met ingang van 1-1-2021 Waarom  Voor de afwijkende transitievergoeding zijn er twee gegevenselementen gedefinieerd: Afwijkende transitievergoeding - vervallen Afwijkende transitievergoeding Het gegevenselement Afwijkende transitievergoeding - vervallen is vanaf 2020 niet meer in gebruik. Hoewel het gegevenselement nog wel zichtbaar was en je het kon selecteren, hebben mutaties die hiermee zijn vastgelegd, vanaf 2020 geen effect meer en leiden ook niet meer tot een uitbetaling. Daarom hebben we het gegevenselement beëindigd. Hoe  Het gegevenselement Afwijkende transitievergoeding - vervallen is met ingang van 1-1-2021 beëindigd. Vanaf die datum is dit gegevenselement niet meer zichtbaar en niet meer te selecteren.  Actie Er is geen actie nodig.  Saldo tijd-voor-tijd was niet beschikbaar voor rapporten Management Informatie (2746130) Waarom Het saldo tijd-voor-tijd (TVT) werd tot nu toe niet doorgegeven naar Management Informatie (MI), waardoor dit saldo ontbrak in de rapporten. Hoe Vanaf deze release wordt het Saldo TVT wel doorgegeven aan de MI-database.  Actie Het Saldo TVT is vanaf release 2021-07 dus automatisch beschikbaar voor MI-rapporten, daarvoor hoef je niets te doen. Als je Saldo TVT voor eerdere periodes van 2021 in MI-rapporten wilt opnemen, vraag dan via onze Service Desk een salarisberekening aan met de startdatum vanaf 1-1-2021. Hierdoor wordt het Saldo TVT vanaf periode 01-2021 alsnog doorgegeven aan de aan MI-database. Opgeloste meldingen Signaleringsverslag - onterechte signalering: Loon SV mag niet 0 zijn (2739024) Melding Als er sprake is van twee inkomstenverhoudingen in 1 periode, dan verscheen soms onterecht de signalering Loon SV mag niet 0 zijn. Oplossing We hebben de signalering aangescherpt, zodat deze in dit geval niet meer onterecht verschijnt. Actie Er is geen actie nodig. Aanvullend geboorteverlof en inrichten looncomponenten (2448668) Melding Als bij aanvullend geboorteverlof meer betaald wordt aan de werknemer dan het UWV uitkeert, moet dit extra bedrag via de loonaangifte worden doorgegeven als Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen.  Oplossing Vanaf deze release wordt het extra bedrag per 01-01-2021 via de Loonaangifte correct doorgegeven als Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen. Daarnaast is het vanaf deze release mogelijk om vanaf 01-01-2021 het aanvullend geboorteverlof te laten berekenen op basis van het SV-loon. Actie Voor het doorgeven aan de loonaangifte van Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekeringen is geen actie nodig; Payroll Business berekent dit met terugwerkende kracht. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) Als je het aanvullend geboorteverlof wilt laten berekenen op basis van het SV-loon, kies dan in het bedrijfsscherm Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) bij Gebruikt loon aanvullend geboorteverlof voor SV loon. Instellingen > Berekening > SV loon berekenen  Het scherm SV loon berekenen moet je dan ook overeenkomstig inrichten.  Kies bij SV Dagloon berekenen voor Ja. Geef bij Dagen voor berekening SV loon op met hoeveel dagen Payroll Business moet rekenen.  Geef bij Afrekenperiodes ophalen voor SV loon op hoeveel afrekenperiodes Payroll Business in de berekening moet meenemen. Let ook op bij Loondoorbetaling bij ziekte Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing/Referentietabel) Als je Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing / Referentietabel) gebruikt en in het bedrijfsscherm bij Dagloon ziektegeld berekening hebt gekozen voor Op basis van SV loon, moet je ook de juiste inrichting vastleggen in het scherm SV loon berekenen. zie hierboven. Afrekenmatrix fout bij Transitievergoeding in combinatie met Groeperen (19488198)  Melding Als er bij een medewerker een transitievergoeding werd uitbetaald via een tweede contract, stonden de bedragen dubbel in de Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever, als je de optie Groeperen had gebruikt.  Oplossing Met ingang van deze release is deze fout hersteld. Actie Er is geen actie nodig.  UPA - Voorletters doorgeven in hoofdletters Melding Voor sommige pensioenfondsen moet je in de pensioenaangifte (UPA) de voorletters doorgeven in hoofdletters. Als je hieraan niet voldeed, kreeg je hierover een melding.   Oplossing Vanaf deze release zenden wij de voorletter(s) van de partner en van de medewerker altijd in hoofdletters. Actie Als je meldingen hebt ontvangen over voorletters die hoofdletters moeten zijn, kun je voor eerdere perioden de UPA-aangifte herstarten. Dit doe je via Beheer > Gegevensuitwisseling >Handmatig starten automatische interfaces. Codes Loonaangifte eerste IKV soms onterecht meegenomen bij IKV Transitievergoeding (Foutmelding L2047 en L1906) Melding Als je voor het verlonen van de transitievergoeding gebruik maakte van het automatisch aanmaken van een tweede contract, werden soms enkele codes voor de Loonaangifte van de inkomstenverhouding (IKV) van het hoofdcontract onterecht meegenomen bij de IKV van de Transitievergoeding.  Dit gold onder andere voor de volgende velden: Incidentele inkomstenvermindering Invloed verzekeringsplicht Omdat de waarde werd overgenomen vanuit de IKV van het hoofdcontract naar de IKV van de Transitievergoeding, leidde dit in combinatie met het Soort inkomen van de Transitievergoeding tot foutmeldingen (L2047 en L1906) bij de aangifte van de Loonaangifte van de Transitievergoeding. Oplossing Payroll Business is aangepast, zodat vanaf deze release voor het aangeven van de loonaangiftecodes rekening wordt gehouden met de juiste IKV. Actie Als je hierover meldingen van de Belastingdienst hebt ontvangen over eerdere periodes, kun je een herstart van de Loonaangifte aanvragen. Compensatie variabel pensioen teruggedraaid bij uitdiensttreding (2747336) Melding Als een medewerker uit dienst gaat en een tweede contract en inkomstenverhouding (IKV) worden aangemaakt voor de transitievergoeding, dan werd in de laatste periode soms de compensatie variabel pensioen niet meer berekend of zelfs teruggedraaid als deze eerder wel was berekend. Oplossing Dit is gecorrigeerd met ingang van 1 januari 2021.  Actie Als je een handmatige correctie hebt ingevoerd omdat de compensatie variabel pensioen niet meer werd berekend, ga dan na of het nodig is om deze correctie ongedaan te maken. Wet- en regelgeving Verkeerde validatielijst bij Code Verzekeringssituatie ZVW Melding In een eerdere release is ten onrechte een validatielijst met verkeerde waarden voor de Code verzekeringssituatie ZVW opengesteld. Hierdoor was het mogelijk oude waardes te selecteren die vervolgens een fout in de loonaangifteketen veroorzaakten. Oplossing Wij hebben de oplossing hiervoor op 16 juni 2021 uitgeleverd via extra onderhoud, zodat je nu alleen de juiste waardes kunt kiezen. Actie Er is geen actie nodig. Wij hebben contact opgenomen met de klanten bij wie dit voorkwam. Maximum dagloon Ziektewet aangepast per 1-7-2021 Vanaf 1-7-2021 bedraagt het Maximum dagloon voor de Ziektewet 225,57. Wij hebben de standaardwaarde hiervoor aangepast met ingang van deze datum.  . Publishing Date : 6/17/2021
Volledig artikel weergeven
17-06-2021 20:57 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 546 Weergaven
Mededelingen Online release sessies Op dinsdag 2 maart zijn we als pilot gestart met een release sessie, waarin we de release van die maand hebben toegelicht en dinsdag 30 maart vond de kennissessie voor de april release plaats. De komende maanden zetten we de pilot voort en vindt in de week na de release een kennissessie van één uur plaats, waarin we de belangrijkste zaken uit deze release nader toelichten. We besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je als klant actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de release notes en de acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld, te verduidelijken. De release sessie over de release van mei vindt plaats op dinsdag 04 mei 14.00 uur. Je kunt je aanmelden via de Evenementenkalender in de community of hiervoor contact opnemen met jouw Customer Success Manager. Feedback op onze applicatie Vorig jaar zijn we gestart met Customer Effort Score (CES) waarmee je via de schermen AVG Wissen persoonsgegevens en Voorstel Transitievergoeding feedback kon geven op de werking ervan. We hebben hierover goede feedback gekregen en deze ook opgepakt. De laatste maanden hebben we veel fouten en wensen opgelost voor het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid). De bedoeling is dat de uitgebreide ad hoc rapportage op den duur het oudere rapport Ad-hoc rapportage vervangt en dat we dit oude rapport uit het menu te halen. We willen nu graag feedback ontvangen over de uitgebreide ad hoc rapportage, om te weten te komen of deze nu goed werkt en of alle wensen erin zijn verwerkt. Daarom vragen we je vanaf deze release om na het uitvoeren van het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) feedback te geven op de werking van dit rapport.   Vanaf de mei release vragen we geen feedback meer over het scherm AVG Wissen persoonsgegevens. Actie Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.  Nieuw Korting verlof in Pensioeninrichting Waarom  Op dit moment is het alleen mogelijk om voor drie verlofsoorten de eventuele korting op te nemen in de de pensioenberekening. Omdat steeds meer klanten ook voor de overige verlofsoorten verlof inrichten met een doorbetalingspercentage van minder dan 100%, gaan we het mogelijk maken deze kortingen ook op te nemen in de berekening van de pensioenregeling. We zijn bezig met de pensioeninrichting hierop voor te voorbereiden. Dit houdt in dat deze inrichting vanaf de juni release uit de arbeidsvoorwaarden verdwijnt en je in plaats hiervan referentietabellen gebruikt. Hoe  Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Als voorbereiding op de aanpassingen in juni, is vanaf de mei release in de lijst van het veld Referentietabel de nieuwe referentietabel Pensioenen/fondsen eigen (vast ) - Correctie verlof al zichtbaar. Je kunt deze inrichten, maar dit heeft nog geen effect op de berekening. In de Release notes van juni leggen we uit hoe de nieuwe manier van inrichten werkt en wat je hiervoor eventueel moet doen. Actie Voor bestaande klanten is er geen actie nodig. Wij gaan de waardes converteren vanuit de arbeidsvoorwaarden naar de nieuwe referentietabellen. Gewijzigd en verbeterd Rapport Standenregister aangepast Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. Vanaf deze release hebben we het rapport Standenregister aangepast. Hoe Rapporten > Controle > Standenregister Het Standenregister wordt voortaan aangemaakt in XSLX-formaat en niet meer in het oudere XLS-formaat. Je kunt het rapport nu ook opslaan als Pdf. Actie Er is geen actie nodig. Benefitbudget reservering via werkgever – Automatisch uitbetalen in periode na uitdiensttreding Waarom Als een medewerker uit dienst ging en het veld als veld Saldo automatisch afrekenen bij uitdienst stond op Ja, dan vond het afrekenen van het saldo automatisch plaats in de periode van uitdienst. Het was niet mogelijk om het afrekenen automatisch te laten plaatsvinden in de periode na uitdienst. Vanaf deze release is dit aangepast en is dit wel mogelijk.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Benefitbudget res. via werkgever Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Benefitbudget res via werkgever Aan het bedrijfsscherm en medewerkersscherm Benefitbudget res via werkgever is het volgende veld toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Benefit) Eindafrekening in de periode van uitdienst = standaardwaarde Eindafrekening na de periode van uitdienst Hiermee kies je of Payroll Business de afrekening automatisch moet uitvoeren in de periode waarin de medewerker uit dienst gaat of in de periode daarna.  Actie Het veld Afrekening bij uitdienst (Benefit) staat standaard op Eindafrekening in de periode van uitdienst. Dit is de oude situatie. Als je wilt dat de afrekening plaatsvindt na de periode waarin de medewerker uit dienst treedt, kies dan de waarde Eindafrekening na de periode van uitdienst. Benefitbudget reservering via werkgever – Grondslag verlagen Waarom Het was al mogelijk om de grondslagen Benefitbudget en Benefitbudget1 te verlagen met de verlofkortingen of de verlof- en ziekteverlofkortingen. Het was echter niet mogelijk om een selectie van de kortingen te maken. Hiervoor zijn nu twee nieuwe grondslagen beschikbaar waarin u de gewenste sub-looncomponenten (verlof- en ziektekortingen) kunt plaatsen. De oorspronkelijke bedragen worden dan alleen met die sub-looncomponenten verlaagd. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Vanaf deze release zijn aan de functie Grondslag de volgende grondslagen toegevoegd: Benefitbudget – Verlaging sublooncomponenten Benefitbudget1 – Verlaging sublooncomponenten Als je bij het veld Grondslag Benefitbudget Hoog/laag kiest voor Oorspronkelijk bedrag, worden de oorspronkelijke bedragen verlaagd met de sub-looncomponenten die in de nieuwe grondslagen zijn vastgelegd.   Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kun je deze inrichten vanaf de peildatum 1-1-2021. Maximaal aantal posities Telefoonnummer privé en mobiel in V3 koppeling Waarom De Romus V3 koppeling kent een maximaal aantal posities voor de velden Telefoonnummer privé en Telefoonnummer mobiel. Als er meer posities worden ingevuld met veel informatie, loopt de koppeling stuk. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Voor de velden Telefoonnummer privé en Telefoonnummer mobiel geven we voortaan maximaal de eerste 25 posities door. Als het veld een waarde met meer posities bevat, wordt deze in de V3 koppeling afgekapt. Actie Als het afkappen op 25 posities niet het gewenste resultaat in de V3 koppeling geeft, pas dan de ingevulde waarden zo aan dat het gewenste resultaat wordt doorgestuurd naar de V3 koppeling. Opgeloste meldingen UPA - Productkenmerk en -variant werden ten onrechte doorgegeven (2122633) Melding Soms werd een product dat was beëindigd, ten onrechte bij medewerkers doorgegeven in de UPA-aangifte. Dit kwam omdat het gegevenselement UPA Regelingkenmerk in de achtergrond onterecht een waarde bleef houden. Oplossing We hebben dit opgelost met ingang van 1-1-2021 en de oplossing uitgeleverd op 6 april 2021.  Als je een productkenmerk leegmaakt in de referentietabel van de Pensioenen en fondsen (vast of variabel) of in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen, dan worden vanaf deze periode de volgende gegevenselementen leeggemaakt en worden er geen regelinggegevens meer geleverd: UPA Regelingkenmerk (nn) UPA Regelingvariant (nn) UPA Relatienummer aansluiting (nn)  Actie Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende salarisverwerking wordt dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd en aangeleverd in de UPA-aangifte.  Datum uit dienst en Reden uit dienst soms niet in UPA Melding Als een medewerker op de laatste werkdag van de periode uit dienst ging en dit werd als mutatie ingevoerd in dezelfde periode, werden soms de Datum uit dienst en de Reden uit dienst niet meegeleverd in de UPA-aangifte. Ook in de periode hierna werd de Datum uit dienst niet meegeleverd. Oplossing Met ingang van deze release is dit opgelost per 1-1-2021. Actie Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende salarisverwerking wordt dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd en aangeleverd in de UPA-aangifte.  Signaal L1801 Belastingdienst - SV loon niet vastgesteld bij doorwerkende AOW-er (2581448) Melding De loonaangifte geeft foutmelding L1801, SV loon heeft ten onrechte de waarde 0. In het najaar van 2020 is voor het veld Bijzondere medewerker ten onrechte de validatiewaarde AOW-er met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking weer beschikbaar gekomen in 2020. Indien u bij een doorwerkende AOW-er deze waarde heeft vastgelegd wordt er ten onrechte geen SV loon vastgesteld, terwijl dit juist wel vastgesteld moet worden. Oplossing  Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Deze fout hebben wij met ingang van 1-1-2021 hersteld. Vanaf die datum stelt Payroll Business bij een doorwerkende AOW-er wel weer SV-loon vast. Dit gebeurt ook als je in het betreffende veld de waarde AOW-er met loon uit tegenw. dienstbetrekking hebt vastgelegd. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat het met ingang van 1-1-2021 niet meer mogelijk is deze waarde vast te leggen gelegd bij het veld Bijzondere medewerker. We hebben deze oplossing uitgeleverd op 12-3-2021.   Actie Als je bij een medewerker de waarde AOW-er met loon uit tegenw. dienstbetrekking hebt vastgelegd: met een ingangsdatum op of na 1-1-2021 (bij maandverloning) of op of na 4-1-2021 (bij 4-weken verloning), hoef je niets te doen. Het systeem zal automatisch een herberekening uitvoeren. met een ingangsdatum voor 1-1-2021 (bij maandverloning) of voor 4-1-2021 (bij 4 weken verloning), moet je voor 2020 zelf het SV-loon in de loonaangifte corrigeren. Payrollelement Loonstaat (12) - Loon voor de ZVW Melding Als de Transitievergoeding via een aparte inkomstenverhouding (IKV) wordt verloond, werd soms het Loon voor de ZVW van de Transitievergoeding ook getoond bij het hoofdcontract. Oplossing Vanaf deze release is dit aangepast. De bedragen van het Loon voor de ZVW worden uitgesplitst en getoond per IKV. Actie Er is geen actie nodig. Onterechte betalingen Gratificatie / Winstdeling (2653997) Melding  Als van de arbeidsvoorwaarde Gratificatie en Winstdeling de overgang werd gemaakt van de variant Peilmethode of Combinatiemethode naar Opbouwmethode, werd de opbouw van de peilmethode niet beëindigd. Dit leidde tot onverwachte en onterechte betalingen van gratificatie of winstdeling. Oplossing Dit is opgelost, de reserveringen van de peilmethoden worden voortaan beëindigd als de arbeidsvariant wijzigt van combinatie- of peilmethode naar de opbouwmethode. Actie Als er een verwerking fout is gegaan op basis van deze inrichting, kun je deze opnieuw laten uitvoeren vanaf de periode dat de fout zich voordeed. Uitbetaling bij ziekte en gebruik generatiepact ging niet goed (2660296) Melding Als een medewerker de volledige periode ziek was, werd de vermindering voor de generatiepactregeling niet bepaald. Oplossing Vanaf deze release is dit per peildatum 1-1-2021 opgelost. Als in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact bij een van de velden Generatiepact Grondslag verlaagd 1 t/m 3 is gekozen voor Verlaagd bedrag geselecteerd, dan wordt de vermindering nu wel bepaald. Uitbreiding - korting wel of niet meenemen in vermindering generatiepact Ook hebben we deze arbeidsvoorwaarde uitgebreid. Als je voor een specifieke verlofsoort of ziektesoort wil bepalen of een korting wel of niet moet worden meegenomen in de vermindering van het generatiepact, kunt je dit nu als volgt inrichten:  Als bij een van de velden Generatiepact Grondslag verlaagd 1 t/m 3 de waarde Oorspronkelijk bedrag is geselecteerd, dan is er de mogelijkheid om via de nieuwe grondslagen Generatiepact vermindering (1 t/m 3) Verlaging sublooncomp om de gewenste sublooncomponenten met de kortingsbedragen vast te leggen, zodat deze meegaan in de bepaling van de vermindering. Let op: je kunt een sublooncomponent alleen aan de grondslag toevoegen op het niveau waar ook de looncomponent in de looncomponentenregeling is opgenomen. Actie Je hoeft de inrichting alleen aan te passen als er in plaats van alle kortingen, specifieke sublooncomponenten gekort moeten worden. Verwerkingsverslag externe mutaties - ontbrekende informatie (2574706) Melding Bij het inlezen van externe mutaties, vermeldde het gegenereerde rapport ten onterechte dat het aantal verwerkte personen 0 was.  Oplossing Dit is aangepast, zodat vanaf deze release het rapport het juiste aantal verwerkte personen vermeldt. Actie Er is geen actie nodig. Mutatieverslag - Weergave beëindigd arbeidsvoorwaardencluster (2544941) Melding Als een arbeidsvoorwaardencluster was voorzien van een einddatum, werd de omschrijving niet goed weergegeven bij de mutaties in het Mutatieverslag: er was in dat geval alleen een technisch nummer zichtbaar. Oplossing Het probleem is opgelost, de omschrijving wordt nu getoond. Actie Er is geen actie nodig. Afronding dagvergoeding uren in Mutatieverslag soms onjuist (2630615) Melding Bij het invoeren van uren via Vergoedingen en Inhoudingen (dagvergoedingen) werd in het Mutatieverslag de ingevoerde waarde soms afgekapt tot 1 cijfer achter de komma. Dit kwam onder andere voor als je bij gewerkte uren een waarde van meer dan 100 uur had ingevoerd. Oplossing Vanaf de release van mei 2021 is het Mutatieverslag aangepast, zodat de waarde bij het aantal ingevoerde uren niet meer wordt afgekapt op1 positie achter de komma. Actie Er is geen actie nodig. In sommige rapportageschermen ontbrak de knop Definitie verwijderen (2653193) Melding Bij een aantal rapportages was de knop Definitie verwijderen verdwenen, waarmee je een eenmaal opgeslagen rapportdefinitie kunt verwijderen.  Hoe Dit is opgelost. Vanaf deze release hebben we de knop Definitie verwijderen weer toegevoegd aan de volgende rapportageschermen: Berekening > Looncomponenten uitvoer Vastlegging > Mutatieverslag Salarisspecificaties > Afrekenmatrix medewerker/werkgever/per periode Actie Er is geen actie nodig. Het is nu weer mogelijk definities te verwijderen.  Wet- en regelgeving Oomschrijving Basispremie WAO/IVA/WGA gewijzigd naar AOF Waarom De Belastingdienst heeft voor de premie, de grondslag en het premieloon de tekst WAO/IVA/WGA gewijzigd in AOF (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Een voorbeeld hiervan is WAO/IVA/WGA premie basis welke nu gewijzigd is in Aof premie basis. De Belastingdienst heeft niet alles aangepast. Bijvoorbeeld op het scherm Medewerker > Loonheffingen is het veld WAO/IVA/WGA verzekerd niet aangepast. Hoe Gegevenselementen, payrollelementen, headers in overzichten en velden in schermen zijn waar nodig aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Referentietabel Sociale verzekeringen vereenvoudigd Melding De referentietabel Sociale verzekeringen leidde tot vragen omdat er nog vier rijen in stonden voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De ZVW kent echter maar twee tarieven, namelijk het hoge tarief dat geldt als de werkgever de ZVW-heffing moet betalen en het lage tarief dat geldt als de werknemer de ZVW-premie moet betalen.  Oplossing Vanaf deze release is dit aangepast. De referentietabel Sociale verzekeringen kent nu nog maar twee rijen voor de ZVW. De eerste rij bevat het percentage dat de werkgever moet betalen en de tweede rij het percentage dat de werknemer moet betalen.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 15:25 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 540 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Uniforme Pensioenaangifte (UPA) - rapport Aangifte details Vanaf deze release hebben we het rapport Aangifte details, dat in de oude module bekend was als Download werknemergegevens, toegevoegd aan de UPA-aangifte. Hiervoor hebben we het bestaande rapport Aangifte details gebruikt, dat je al kent uit de Loonaangifte. Het gaat om hetzelfde rapport, alleen kun je het nu opvragen vanuit het gebruikersprofiel Uniforme pensioenaangifte. Het bevat dan de tabbladen en gegevens die betrekking hebben op de Pensioenaangifte. De elementen en tabbladen voor de Loonaangifte zijn eruit weggelaten.  Uniforme Pensioenaangifte - rapport Aangifte details Rapporten > Aangifte details Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen. Het rapport wordt standaard aangemaakt in het Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit bijvoorbeeld Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, zoals csv of oudere  Excel-versies. De gegevens zijn gegroepeerd in de volgende tabbladen: Inkomstenverhouding: Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, nummer inkomstenverhouding (IKV), naam van de medewerker en alle berekende bedragen. Inkomstenperiode: Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen. Sector Dit gegeven word apart vermeld, omdat er in de aangifte in principe meerdere waarden binnen een aangiftetijdvak kunnen voorkomen. Regelinggegevens Hier vind je per regelingkenmerk en regelingvariant de  details van de regeling: Regelingloon Premiegrondslag Premie totaal Premie wn Aantal verloonde uren periode Verlof Hier vind je de opgaaf van verlofsoorten en -uren per inkomstenverhouding. Intrekkingen Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes.  Legenda Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen. Rapport-parameters Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef aan welke tijdvakken je wilt zien: Alleen de tijdvakken die je met deze aangifte aangeeft. Alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Pensioenuitvoerder kenbaar zijn gemaakt of kenbaar worden gemaakt als de aangifte nog niet is verzonden.  Klik op Rapport uitvoeren. Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten. Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m Het rapport toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen. Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken. APG - rapport Aangifte details Vanaf deze release hebben we het rapport Aangifte details, dat in de oude module bekend was als Download werknemergegevens toegevoegd aan de APG-aangifte. Hiervoor hebben we het bestaande rapport Aangifte details gebruikt, dat je al kent uit de Loonaangifte. Het gaat om hetzelfde rapport, alleen kun je het nu opvragen vanuit het gebruikersprofiel APG-aangifte. Het bevat dan de tabbladen en gegevens die betrekking hebben op de Pensioenaangifte. De elementen en tabbladen voor de Loonaangifte zijn eruit weggelaten.  APG-aangifte - rapport Aangifte details Rapporten > Aangifte details Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen. Het rapport wordt standaard aangemaakt in het Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit bijvoorbeeld Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, zoals csv of oudere  Excel-versies. De gegevens zijn gegroepeerd in zes tabbladen: Inkomstenverhouding: Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, nummer inkomstenverhouding (IKV), naam van de medewerker en alle berekende bedragen. Inkomstenperiode: Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen. PensioenVerzekering Hier vind je per regelingkenmerk en regelingvariant de  details van de regeling: Regelingloon Premiegrondslag Premie totaal Premie wn Aantal verloonde uren periode Intrekkingen Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes.  Legenda Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen. Rapport-parameters: Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef aan welke tijdvakken je wilt zien: Alleen de tijdvakken die je met deze aangifte aangeeft. Alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Pensioenuitvoerder kenbaar zijn gemaakt of kenbaar worden gemaakt als de aangifte nog niet is verzonden.  Klik op Rapport uitvoeren. Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m Het rapport toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen. Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken. Benefitbudget reservering via werkgever - Corrigeren saldo Waarom In Release 2023-07 is het mogelijk gemaakt om in bepaalde situaties een hoger bedrag Benefitbudget uit te betalen dan het gereserveerde saldo. Bij automatisch uitbetalen van het saldo in de periode van uitbetalen, kan het voorkomen dat dit teveel uitgekeerde bedrag weer wordt ingehouden. Ook is het  omslachtig om bij de overgang van een medewerker naar een ander bedrijf, het saldo van de reserveringen over te zetten. Daarom hebben we aan het medewerkerscherm Benefitbudget res. via werkgever een veld toegevoegd waarmee je het saldo kunt corrigeren. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Benefitbudget res. via werkgever Met ingang van 1-9-2023 is aan het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget res.via werkgever het veld Correctie saldo (Ben. Budg.) toegevoegd. In de periode waarin in dit veld een bedrag is ingevuld, wordt het saldo met dit bedrag verhoogd. Gaat het om een negatief bedrag, dan wordt het saldo hiermee verlaagd. Actie Als je het saldo bij een medewerker wilt aanpassen, kun je hier in de betreffende periode het bedrag opgeven waarmee je het saldo wilt verhogen of verlagen. Vakantiegeld periodiek uitbetalen Waarom Als je vakantiegeld iedere periode wilt laten uitbetalen, dan was dat alleen mogelijk door de arbeidsvoorwaardevariant te wijzigen naar Betalen per periode. Dit kon je echter alleen zonder problemen doen in de eerste periode van het vakantierechtjaar. Daarom hebben we het vanaf oktober 2023 mogelijk gemaakt het vakantiegeld iedere periode te laten uitbetalen, terwijl de medewerker gekoppeld blijft aan de opbouw-, peil- of combinatiemethode. Je kan deze instelling wijzigen in de loop van een vakantierechtjaar. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Vakantietoeslag Met ingang van 1-10-2023 is aan het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Vakantietoeslag het volgende veld toegevoegd: Vakantiegeld iedere periode uitbetalen In de periode waarin je dit veld op Ja zet, wordt het opgebouwde saldo uitgekeerd en vanaf de volgende periode wordt de vakantietoeslag periodiek uitgekeerd. Vanaf de periode waarin je dit veld op Nee zet of leeg maakt, wordt het saldo opgebouwd en uitbetaald in de betaalperiode. Let wel op als de betaalperiode vóór de eindperiode ligt, zie hiervoor de toelichting bij dit veld in de online help, onderwerp Medewerkerinstellingen vakantietoeslag. Actie Als je bij een medewerker het vakantiegeld periodiek wil laten uitbetalen, dan kun je het veld Vakantiegeld iedere periode uitbetalen op Ja zetten. Gratificatie en Winstdeling periodiek uitbetalen Waarom Als je gratificatie of winstdeling iedere periode wilt laten uitbetalen, dan was dat alleen mogelijk door de arbeidsvoorwaardevariant te wijzigen naar Betalen per periode. Dit kon je echter alleen zonder problemen doen in de eerste periode van het opbouw/rechtjaar. Daarom hebben we het vanaf oktober 2023 mogelijk gemaakt gratificatie en winstdeling iedere periode te laten uitbetalen, terwijl de medewerker gekoppeld blijft aan de opbouw-, peil- of combinatiemethode. Je kan deze instelling wijzigen in de loop van een opbouw/rechtjaar. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Gratificatie Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Winstdeling Met ingang van 1-10-2023 zijn aan de medewerkerschermen van de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling respectievelijk de volgende velden toegevoegd: Gratificatie iedere periode uitbetalen Winstdeling iedere periode uitbetalen In de periode waarin dit veld op Ja zet wordt het opgebouwde saldo uitbetaald en vanaf de volgende periode wordt de gratificatie/winstdeling periodiek uitbetaald. Vanaf de periode waarin je dit veld op Nee zet of leeg maakt, wordt saldo opgebouwd en uitbetaald in de betaalperiode. Let wel op als de betaalperiode vóór de eindperiode ligt, zie hiervoor de toelichting in de online help, onderwerpen Medewerkerinstellingen gratificatie en Inleiding winstdeling. Actie Als je bij een medewerker de gratificatie of winstdeling periodiek wil laten uitbetalen dan kun je de hierboven genoemde velden op Ja zetten.     Opgeloste melding Technische code organisatorische eenheid op loonstrook in plaats van omschrijving (change 4969044) Melding Op de loonstrook werd sinds de juli release de technische code van de Organisatorische eenheid getoond in plaats van de omschrijving.  Hoe  Dit probleem hebben we via extra onderhoud op 8 september verholpen. Actie Om ervoor te zorgen dat de omschrijving voor de Organisatorische eenheid weer wordt getoond, moet je een herberekening opstarten.  
Volledig artikel weergeven
21-09-2023 14:40
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 572 Weergaven
Mededelingen  1. Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023 - meld je aan voor de  speciale release sessie Vanaf 2023 vindt het verzenden van de loonaangiftebestanden niet meer plaats via de aparte module Loonaangifte die je start via een tegel in het Youforce portaal, maar is het een onderdeel van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan. Om jullie hier meer over te vertellen, organiseren we dinsdag 10 januari 2023 van 14.00 tot 15.30 uur een release sessie die volledig in het teken zal staan van de nieuwe manier van Loonaangifte. Aanmelden Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor deze speciale release sessie via, klik hiervoor op de volgende link: https://community.visma.com/t5/Events/eb-p/EventsVYS 2. Informatie jaarovergang 2022-2023 Lees ook de informatie over de jaarovergang die je kunt vinden in de kennisbank van YousServe HRYou: Vooraankondiging Jaarovergang 2022-2023 - over de aanpassingen die we in Payroll Business voor de jaarovergang van 2022 naar 2023 hebben doorgevoerd Uitleg journaliseren  AWF-uitkering vanaf 2023 Veelgestelde vragen Jaarovergang 2022-2023 Gewijzigd en verbeterd 3. Rapportages aangepast met nieuwe grondslag en premie voor AWF-uitkering Waarom Als je als werkgever een uitkering betaalt aan de werknemer, dan moet je vanaf 2023 in de loonaangifte de AWf-premie apart aanleveren. Hoe Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat / Controleoverzicht loonaangifte Met ingang van 2023 hebben we de Verzamelloonstaat en het Controleoverzicht loonaangifte hierop aangepast. Actie Er is geen actie nodig. 4. Aanpassingen APG Architecten (PFAB) - Code meetelling / aanleveren pensioenproduct Waarom Uit een controle is gebleken dat bij medewerkers die in de loop van de periode uitdienst gingen, de Code meetelling niet met de waarde Ja naar de loonaangifte werd gestuurd. Ook werd het pensioenproduct niet meer aangeleverd. Hoe We hebben dit hersteld met ingang van 1-1-2022 zodat deze gegevens nu correct worden doorgestuurd. Actie Er is geen actie nodig. Als dit in jouw organisatie voorkwam, worden de betreffende gegevens in een eerstvolgende salarisverwerking aangepast. Na de het definitief verwerken van de betreffende periode wordt de APG-aangifte verzonden inclusief deze correcties.   Opgeloste meldingen 5. DUWO APG wonen signaal 112 en 170 (3995552) Melding Als een medewerker deelneemt aan een generatiepactregeling, werden in de APG-aangifte niet alle uren correct ingevuld. Oplossing Wij hebben de programmatuur aangepast met ingang van 1-1-2022, zodat de uren van de pensioenproducten gelijk zijn aan de uren in het blok werknemergegevens en correct worden aangeleverd in de APG-aangifte. Actie Instellingen > Berekening > Grondslag Maak je in jouw bedrijf gebruik van het Generatiepact, zorg er dan voor dat voor het correct aanleveren in de APG-aangifte: in de grondslag Uren loonaangifte het gegevenselement Generatiepact Correctie uren Loonaangifte is opgenomen. in de grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface de volgende gegevenselementen zijn opgenomen: Generatiepact Correctie uren Loonaangifte Generatiepact Correctie uren pensioenaangifte 
Volledig artikel weergeven
03-01-2023 11:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 542 Weergaven
Mededelingen  Vertalingen schermen Een deel van de schermen van HR Core Business en Payroll Business werd tot nu toe in het Engels en Duits weergegeven. Wij krijgen echter steeds vaker het verzoek om de applicatie volledig beschikbaar te stellen in andere talen. In de loop van dit jaar gaan wij daarom de meertaligheid uitbreiden en alle schermen controleren: Schermen voor de HR professional worden vertaald in het Engels, Duits en Frans. Schermen voor payroll professionals en overige gebruikers worden vertaald in het Engels. Vanaf deze release is een groot gedeelte van de schermen van het menu Medewerkers gecontroleerd en vertaald. De overige menukeuzes volgen in de komende releases. Zodra dit menu volledig vertaald is, laten we dit weten.  Let op: sommige velden hebben een waardenlijst die op het niveau Klant of Bedrijf is gedefinieerd. In dat geval bent u zelf de beheerder van de lijst, en ook van de vertalingen. Deze kunt u onderhouden via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst.  Online release sessies Op dinsdag 2 maart zijn we als pilot gestart met een release sessie, waarin we de release van die maand hebben toegelicht en dinsdag 30 maart vond de kennissessie voor de april release plaats. De komende maanden zetten we de pilot voort en vindt in de week na de release een kennissessie van één uur plaats, waarin we de belangrijkste zaken uit deze release nader toelichten. We besteden we extra aandacht aan de zaken waarvoor je als klant actie moet ondernemen om gewijzigde of nieuwe functionaliteit juist en volledig te gaan gebruiken. Hiermee hopen we de release notes en de acties die bij bepaalde onderwerpen zijn vermeld, te verduidelijken. De release sessie over de release van mei vindt plaats op dinsdag 01 juni 14.00 uur. Je kunt je aanmelden via de Evenementenkalender in de community of hiervoor contact opnemen met jouw Customer Success Manager. Nieuw  Technische nummers gegevenselementen en waardelijsten Waarom  Om de gebruikersvriendelijkheid van de schermen van HR Core Business en Payroll Business te vergroten, proberen we het gebruik van technische codes te vermijden. Toch kan het soms handig zijn om technische nummers te zien, bijvoorbeeld: Als je gegevens wilt importeren via een spreadsheet, in de spreadsheet moet dan het nummer van het gegevenselement worden vermeld. Als je een koppeling wilt maken met velden van een andere applicatie, zoals een externe HR-oplossing of een tijdregistratiesysteem. Hoe  Aan de Gebruikersinstellingen, die je opent met het icoon  links onder in het scherm, vind je vanaf deze release de volgende optie: Codes van gegevenselementen en waardenlijsten weergeven. Als je deze optie aanvinkt, zie je in de schermen twee soorten codes: de codes van de de gegevenselementen, bijvoorbeeld 37 = Burgerlijke staat  de codes van de toegestane waarden in een waardenlijst, bijvoorbeeld 1= Ongehuwd, 2=Gehuwd, enz. Codes pas zichtbaar na vertaling scherm Je ziet de codes niet meteen in alle schermen: in de loop van 2021 worden alle schermen groepsgewijs vertaald, zie de onderwerpen hierover elders in deze Release notes. Zodra een scherm goed vertaald is, zorgt deze optie ervoor dat je  - mits de optie aan staat - de technische nummers in de schermen kunt zien. Actie  Er is geen actie nodig. Als je deze optie handig vindt, zet hem dan (tijdelijk) aan. Gewijzigd en verbeterd Benefitbudgetregeling – Automatisch uitbetalen in periode na uitdiensttreding Waarom Als een medewerker uit dienst ging en het veld Saldo automatisch afrekenen bij uitdienst stond op Ja, dan vond het afrekenen van het saldo automatisch plaats in de periode van uitdienst. Het was niet mogelijk om het afrekenen automatisch te laten plaatsvinden in de periode na uitdienst. Vanaf deze release is dit aangepast en is dit wel mogelijk.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Benefitbudgetregeling Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Benefitbudgetregeling Aan het bedrijfsscherm en medewerkersscherm Benefitbudgetregeling is het volgende veld toegevoegd: Afrekening bij uitdienst (Benefit) Eindafrekening in de periode van uitdienst = standaardwaarde Eindafrekening na de periode van uitdienst Hiermee kies je of Payroll Business de afrekening automatisch moet uitvoeren in de periode waarin de medewerker uit dienst gaat of in de periode daarna.  Actie Het veld Afrekening bij uitdienst (Benefit) staat standaard op Eindafrekening in de periode van uitdienst. Dit is de oude situatie. Als je wilt dat de afrekening plaatsvindt na de periode waarin de medewerker uit dienst treedt, kies dan de waarde Eindafrekening na de periode van uitdienst. Benefitbudgetregeling – Grondslag verlagen Waarom Het was al mogelijk om de grondslagen Benefitbudget en Benefitbudget1 te verlagen met de verlofkortingen of de verlof- en ziekteverlofkortingen. Het was echter niet mogelijk om een selectie van de kortingen te maken. Hiervoor zijn nu twee nieuwe grondslagen beschikbaar waarin u de gewenste sub-looncomponenten (verlof- en ziektekortingen) kunt plaatsen. De oorspronkelijke bedragen worden dan alleen met die sub-looncomponenten verlaagd. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Vanaf deze release zijn aan de functie Grondslag de volgende grondslagen toegevoegd: Benefitbudget – Verlaging sublooncomponenten Benefitbudget1 – Verlaging sublooncomponenten Als je bij het veld Grondslag Benefitbudget Hoog/laag kiest voor Oorspronkelijk bedrag, worden de oorspronkelijke bedragen verlaagd met de sub-looncomponenten die in de nieuwe grondslagen zijn vastgelegd.   Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kun je deze inrichten vanaf de peildatum 1-1-2021. Extra bedragen voor de transitievergoeding  Waarom  Het komt regelmatig voor dat naast de wettelijke transitievergoeding ook een aanvulling wordt betaald, zoals een tekenvergoeding of een extra te ontvangen vergoeding als de medewerker voor de overeengekomen einddatum dienstverband uit dienst treedt. Ook wordt er soms een voorschot op de transitievergoeding gegeven. Daarom hebben wij het verzoek gekregen, om via de functionaliteit van de transitievergoeding extra bedragen te kunnen vastleggen voor extra bruto vergoedingen, bruto inhoudingen, netto vergoedingen en netto inhoudingen.  Hoe  Medewerker > Instroom / Uitstroom > Uitdienst met transitievergoeding We hebben in het menu Instroom/Uitstroom de functie Voorstel Transitievergoeding vervangen door de wizard Uitdienst met transitievergoeding. Deze wizard bestaat uit twee schermen: Voorstel transitievergoeding Dit is het al bestaande scherm voor de transitievergoeding en is functioneel niet gewijzigd.  Extra vergoedingen / inhoudingen transitie In dit nieuwe scherm is het mogelijk om de volgende vergoedingen en/of inhoudingen vast te leggen: 10 extra bruto vergoedingen 5 bruto inhoudingen 5 netto vergoedingen 5 netto inhoudingen Deze worden dan samen met de transitievergoeding uitbetaald of ingehouden.    Aandachtspunten Net als de bedragen in het eerste scherm kun je de bedragen in het tweede scherm vastleggen op de datum waarop de medewerker uit dienst treedt. Het utbetaling en/of inhouden vindt plaats volgens de instellingen die zijn vastgelegd via Instellingen > Berekening >Transitievergoeding: in de laatste periode dat de medewerker in dienst is, of juist in de periode daarna. Via Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket ziet u bij de arbeidsvoorwaarde Transitievergoeding de bedragen terug, maar grijs gemarkeerd: u kunt ze daar niet wijzigen. Omdat deze nieuwe functionaliteit meer mogelijkheden biedt en gemakkelijker is in het gebruik, gaan we met ingang van periode 01-2022 het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) van het arbeidsvoorwaardenscherm Transitievergoeding verwijderen. Je kunt dit veld eventueel blijven gebruiken tot en met de laatste periode van 2021.  Actie Als je extra bedragen wilt uitbetalen of inhouden bij een transitievergoeding, leg deze dan vast via het tweede wizardscherm, zoals hierboven beschreven.     Zorg via Instellingen >Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen voor de juiste omschrijving, bijvoorbeeld Tekenvergoeding: geef zowel het gegevenselement als de bijbehorende looncomponent de gewenste omschrijving. Als je het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) gebruikt, stap dan uiterlijk met ingang van periode 01-2022 over op het vastleggen van extra ontslagvergoedingen en/of inhoudingen via een van de nieuwe velden. Verbeteringen lay-out schermen Werklocatie, Klant-CAO en Bedrijf-CAO Waarom Om de gebruikersvriendelijkheid van onze applicatie te verbeteren, passen we in een scherm soms de groepering en/of de naamgeving van de velden aan. Hoe Instellingen > Algemeen > Werklocatie De gegevens zijn beter gegroepeerd: het fysieke adres is nu duidelijk gescheiden van het postadres en de Tab-volgorde is aangepast.  Instellingen > Klant-CAO - alleen voor administratiekantoren De gegevens zijn beter gegroepeerd en het veld Klant CAO code is hernoemd naar Volgnummer Klant-CAO. Hierdoor is er beter onderscheid ten opzichte van de CAO code. In principe kun je meerdere implementaties van dezelfde CAO inrichen, het volgnummer is bedoeld om daar onderscheid tussen te maken. Overigens is in veel gevallen wel als volgnummer de CAO code ingevuld, dit verandert niet. Instellingen > Bedrijf-CAO - alleen voor administratiekantoren De gegevens zijn beter gegroepeerd en het veld Bedrijf CAO code is hernoemd naar Volgnummer Bedrijf-CAO.  Actie Er is geen actie nodig. Verbeteringen scherm Interfaces op medewerkerniveau Waarom Via onze feedbackkanalen hebben veel klanten aangegeven dat consistentie en snelheid van de schermen die dagelijks worden gebruikt van essentieel belang is om de HR en Salarisadministratie te kunnen voeren. Om de gebruikersvriendelijkheid en snelheid van onze applicatie te verbeteren, hebben we daarom het scherm Interfaces op medewerkerniveau aangepast.  De komende tijd zullen meer van dit soort schermen aangepakt worden op basis van feedback. Hoe Medewerker > medewerker > Interfaces Om het gebruiksgemak en de snelheid te verbeteren, hebben we in deze release het scherm Interfaces als volgt aangepast: Het scherm opende altijd met de gehele lijst medewerkers met alle daarbij horende Interfaces. Voortaan opent het scherm op dezelfde manier als bijvoorbeeld andere medewerkerschermen. Je ziet een leeg scherm, waarin je kunt zoeken naar de gewenste medewerker of interface. Doordat het scherm altijd opende met de gehele lijst medewerkers en interfaces, hield het systeem niet de medewerker vast die was gekozen in een ander medewerkerscherm. Voortaan blijft de medewerker die je via in een andere menufunctie had geselecteerd, ook in het  is geselecteerd blijven. Als je maar één interface gebruikt, bijvoorbeeld alleen loonaangifte, hoef je voortaan niet meer na het selecteren van de medewerker de interface te kiezen. Als er maar één interface aan de medewerker is gekoppeld, wordt dit submenu meteen geopend. Dit scheelt extra klikken. Als er meerdere interfaces zijn, opent het scherm direct met die medewerker, maar moet je nog wel de interface selecteren. Actie Er is geen actie nodig. Verbeteringen scherm Arbeidsvoorwaardenpakket > Arbeidsvoorwaardescherm Waarom Om het gebruiksgemak te verbeteren, hebben we in deze release de manier waarop de peildatum werkt via het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket > Arbeidsvoorwaardenscherm aangepast. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Arbeidsvoorwaarde In het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket > Arbeidsvoorwaarde hebben we het volgende aangepast: In het overzicht van het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket waarin je een arbeidsvoorwaarde selecteert, kun je bovenin het scherm de peildatum wijzigen. Nadat je vervolgens een arbeidsvoorwaarde had geselecteerd, was het veld Peildatum uitgegrijsd en kon je de datum daar niet wijzigen. Hiervoor moest je eerst weer terug naar het overzicht met de van arbeidsvoorwaarden. Voortaan kun je de Peildatum ook aanpassen in het arbeidsvoorwaardescherm zelf.  Actie Er is geen actie nodig. Corrigeren verlof voor pensioenen/fondsen (vaste grondslag) uitgebreid Waarom Tot nu toe was het alleen mogelijk om de pensioenpremie te corrigeren voor de verlofsoorten onbetaald verlof, ouderschapsverlof en aanvullend geboorte verlof. Dit zijn verlofsoorten van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (variant Uitsplitsing). Deze arbeidsvoorwaarde kent dertien verlofsoorten en de wens was om voor alle verlofsoorten de pensioenpremie te kunnen corrigeren bij een verlofopname. Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer Voor de Pensioenen/fondsen vaste grondslag eigen regelingen en de - benoemde regelingen zijn er twee aparte referentietabellen aangemaakt, waarmee je kunt aangeven of een verlofsoort wel of niet moet worden meegenomen voor het corrigeren van de premies. Het gaat om de volgende tabellen die zijn toegevoegd aan de lijst van het veld Referentietabel: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) – Corr. Verlof Pensioenen/fondsen eigen (vast) – Corr. Verlof Via deze referentietabellen kun je per pensioensoort en pensioenvariant vastleggen of een verlofsoort meedoet voor het corrigeren van de premie. Ook kun je per pensioensoort een standaardwaarde vastleggen door het veld Variant pensioen/fonds leeg te laten. Instellingen > Berekeningen > Arbeidsvoorwaardengegevens In de bedrijfsschermen kun je via de volgende velden aangeven of je wel of niet gebruik wilt maken van de nieuwe refentietabellen. Eigen regelingen: veld Corrigeren voor opgenomen verlof (Pensioensoort) Dit veld was aanwezig in de bedrijfsschermen voor zowel de eigen als de benoemde regelingen en het was voorheen alleen mogelijk met dit veld te corrigeren voor opgenomen Onbetaald verlof en Ouderschapsverlof. Benoemde regelingen: veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioensoort - benoemd) Dit is een nieuw veld dat in de bedrijfsschermen van de benoemde regelingen het veld Corrigeren voor opgenomen verlof (Pensioensoort) vervangt, zodat je dit per pensioensoort apart kunt aanzetten. Het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (pensioensoort) is verwijderd van de arbeidsvoorwaardenschermen. Deze uitbreiding is per peildatum 1-1-2021 van toepassing. Actie Op basis van de keuze die t/m deze release in de velden Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioen soort) en Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (pensioensoort) stond in de arbeidsvoorwaarden, richten wij voor jou de referentietabel in, waarbij de kolommen voor onbetaald verlof, aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof op Ja of Nee worden gezet. Als je wilt dat ook andere verlofsoorten invloed hebben op de pensioenberekening, kun je dit in de referentietabel aanpassen. Voor de benoemde pensioenregelingen zetten we voor jou het nieuwe veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioensoort - benoemd) op Ja als Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioensoort) op Ja staat of als Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (pensioensoort) op Ja staat. Gedoneerde verlofuren nu ook doorgegeven als verloonde uren naar de Loonaangifte Waarom Binnen de arbeidsvoorwaarde Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren kan een medewerker verlofuren doneren aan een goed doel. De medewerker verkoopt verlofuren en de netto opbrengst van deze verkoop wordt door de werkgever vervolgens aan een goed doel geschonken. Deze gedoneerde uren werden ten onrechte niet naar de loonaangifte doorgeven als verloonde uren.    Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren Vanaf deze release is dit aangepast en hersteld met ingang van 1-1-2021. Vul je in het veld Uren doneren een waarde in, dan worden de ingevulde uren als verloonde uren doorgegeven naar de loonaangifte. Actie Er is geen actie nodig.  Verrekenen fiscale ruimte reiskostenvergoeding nu mogelijk met looncomponenten opgenomen in grondslag (1005886) Waarom Voor het laten verrekenen van de fiscale ruimte voor reiskosten is er nu een grondslag waarin je looncomponenten kunt opnemen die fiscaal verrekend worden als er fiscale ruimte is.  Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Aan de lijst van het veld Grondslag is per 1 januari 2021 de grondslag Reiskosten - fiscale ruimte verrekenen toegevoegd. Hierin kun je de looncomponenten opnemen die je fiscaal wilt laten verrekenen, mits er fiscale ruimte is.  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardengegevens > Reiskosten In het bedrijfs- en medewerkerscherm Reiskosten is aan het veld Fiscale ruimte verrekenen de waarde Vanuit Grondslag toegevoegd. Kies je hiervoor, dan betaalt Payroll Business de fiscale ruimte automatisch uit. Je kunt looncomponenten opnemen in de grondslag Reiskosten - Fiscale ruimte verrekenen. Payroll Business verrekent dan deze looncomponenten als er de fiscale ruimte is.   Als het bedrag van de looncomponenten groter is dan fiscaal mogelijk, zal een volgende periode het restbedrag uitgeruild worden, totdat het berekende bedrag geheel verwerkt is.  Als na de laatste afrekenperiode van het jaar het bedrag nog niet geheel verwerkt is, zal het restant niet meer verwerkt worden.  De werking is vergelijkbaar met die van het veld Reiskosten fiscale ruimte (bedrag) in het scherm Reiskosten.  Actie Als je looncomponenten fiscaal wilt verrekenen, kies dan bij het veld Fiscale ruimte verrekenen voor Vanuit grondslag en neem de betreffende looncomponenten op in de grondslag Reiskosten - Fiscale ruimte verrekenen. Opgeloste meldingen L1614 / L1615 standaard waarden verdwenen Melding Wij zien dat vanaf de loonaangifte van periode 02-2021 het aantal signaleringen 1614 en 1615 is opgelopen. De oorzaak hiervan is dat in bepaalde situaties het contractloon en de contracturen moesten worden doorgeven met de waarde 0 en dat dit vanuit Payroll Business niet altijd is gebeurd.  De Belastingdienst heeft de loonaangifte wel geaccepteerd, maar stuurt hierover wel een brief waarin staat dat dit moet worden hersteld. Zie ook het bericht Terugkoppeling Belastingdienst signalen L1514 en L1615 op de community van Payroll Business. Oplossing Op 28 april 2021 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd. Hierdoor gaat geeft Payroll Business voortaan de juiste waarde door en worden de aangiftes hersteld met terugwerkende kracht vanaf januari 2021.  Als de loonaangifte van april is verzonden vòòr 28 april, kunnen deze signaleringen nog t/m de terugkoppelingen van april in de brieven van de Belastingdienst staan. Let op: het is niet nodig hiervoor een call aan te maken, het herstel heeft al plaatsgevonden en de signaleringen zullen uiterlijk vanaf de brieven van mei niet meer voorkomen.  Uw actie Er is geen actie nodig. Berekening aanvullend geboorteverlof (2682231)  Melding Als het doorbetalingspercentage aanvullend geboorteverlof groter is dan 70% en er werd rekening gehouden met het maximum dagloon, werd soms ten onrechte een extra korting aanvullend geboorteverlof ingehouden. Oplossing Dit is opgelost per 1-1-2021. Payroll Business houdt nu bij het controleren of de doorbetaling van aanvullend geboorteverlof hoger is dan 70% van het maximum dagloon, rekening met het werkelijke doorbetalingspercentage. Actie Er is geen actie nodig. Automatische berekening Negatief netto vorige periode Melding Als in een voorgaande periode het totale saldo door een automatische inhouding van een negatief netto precies op nul uitkwam, werd het negatief netto soms in de huidige periode weer uitbetaald. Dit vond plaats als deze periode werd herberekend. Oplossing Dit is opgelost zodat vanaf nu met ingang van 01-07-2021 de voorgaande inhouding van het netto negatief niet meer wordt uitbetaald. Actie Er is geen actie nodig. Eigen bijdrage Fiets van de zaak niet correct verwerkt (2695529)  Melding Als je bij Eigen bijdrage eenmalig fiets een bedrag had vastgelegd, werd dit ten onrechte uitgekeerd in plaats van ingehouden.  Oplossing Vanaf de juni release wordt, met ingang van 01-01-2021, de eigen bijdrage eenmalig fiets ingehouden, zoals ook de bedoeling is.  Actie Er is geen actie nodig. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) - vrije velden niet altijd weergegeven (2651130 )  Melding In de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) werden vrije velden niet altijd weergegeven.  Oplossing Dit is opgelost, zodat vrije velden voortaan altijd in de rapportage worden weergegeven. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Minimumlonen per 1 juli 2021 Na de publicatie van de bedragen van het minimum(jeugd)loon per 01-07-2021, hebben wij de wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam Minimum(jeugd)loon.  Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
20-05-2021 21:45 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 533 Weergaven
Mededelingen  Vestiging voor reisafstandsbepaling wordt binnenkort hernoemd naar Werklocatie Waarom  Op dit moment kom je op twee plaatsen het begrip Vestiging tegen: In het scherm Medewerker(s):  hier is het een verwijzing naar de locatie waar de medewerker werkt. Je kunt dit gebruiken voor de automatische bepaling van de reisafstand. Inrichting gebeurt via menu Instellingen > Algemeen > Vestiging. In het scherm Arbeidscontract:  hier is het een element met een waardelijst. Op dit gegeven kun je diverse rapporten groeperen. Ook kun je het gebruiken als verbijzonderingscriterium voor journaalposten. Inrichting gebeurt via menu Instellingen > Vastlegging > Waardelijst. Tussen deze twee begrippen gaan we binnenkort duidelijker onderscheid maken. Hoe In het scherm Medewerker(s) zal het element Vestiging in release 04-2021 worden hernoemd naar Werklocatie. In het scherm Arbeidscontract verandert er niets. Actie Als je het element Vestiging van het Medewerkerscherm gebruikt, zijn er wellicht werkinstructies in jouw organisatie die hier in april op aangepast moeten worden.  Rectificatie bericht 'Datum eerste tenaamstelling auto van de zaak' In de release notes 2021-02 hebben wij een bericht geplaatst om de werking van het veld Datum eerste tenaamstelling auto van de zaak onder de aandacht te brengen. Echter is dit bericht niet juist en willen wij de juiste werking van deze functionaliteit graag verduidelijken. Datum 1e tenaamstelling en Datum 1e toelating De 'datum 1e tenaamstelling auto' en 'datum 1e toelating auto' zijn van belang voor het bepalen van het bijtellingspercentage en de maximale cataloguswaarde waarover een eventueel reductietarief voor het privégebruik van de auto mag worden toegepast. Voor auto's met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2017, vul je de datum 1e toelating in bij het veld 1e datum toelating. Met dit jaar en deze maand leest Payroll Business de referentietabel. Voor auto's met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017, vul je de datum tenaamstelling in: dit jaar en deze maand gebruikt Payroll Business om de referentietabel te lezen. De referentietabel bevat het toe te passen (reductie)tarief en de eventuele maximale cataloguswaarde waarover het (reductie)tarief mag worden toegepast. Let op: Als je deze velden niet invult, kan Payroll Business niet bepalen of er nog recht op een reductietarief bestaat en zal altijd het bijbehorende (reductie)tarief worden toegepast. Gewijzigd en verbeterd  Aanpassingen berekening ZVW Waarom  Bij de berekening van de ZVW hebben we de naamgeving van de gebruikte payroll-elementen verduidelijkt en 2 nieuwe payroll-elementen toegevoegd. Dit om de berekening van de ZVW inzichtelijker te maken.  Hoe  Indien bij een medewerker bij het veld Verzekeringssituatie Zvw is vastgelegd dat er sprake is van verzekeringsplicht en dat de ZVW heffing door de werkgever betaald moet worden (code K), dan hebben de payroll-elementen die bij de berekening worden gebruikt nu de volgende omschrijving gekregen: Element Toelichting Oude naam ZVW loon werkgever per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZVW loon werkgever periode hoog periode ZVW loon werkgever cum Het loon tot en met deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZVW loon werkgever ZVW maximum werkgever per Het loon in deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW maximum werkgever hoog periode ZVW maximum werkgever cum Het maximum loon tot en met deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW maximum werkgever ZVW grondslag werkgever per De grondslag van deze periode welke is gebruikt bij de berekening ZVW grondslag werkgever hoog periode ZVW grondslag werkgever cum De grondslag tot en met deze periode welke is gebruikt bij de berekening ZVW grondslag werkgever ZVW heffing werkgever per De heffing die voor deze periode is berekend ZVW heffing werkgever periode ZVW heffing werkgever cum Dit is de heffing die tot en met deze periode is berekend ZVW heffing werkgever Indien bij een medewerker bij het veld Verzekeringssituatie Zvw is vastgelegd dat er sprake is van verzekeringsplicht en dat de ZVW premie door de werknemer betaald moet worden (code M), dan zijn de volgende twee payroll-elementen toegevoegd aan de berekening.  ZVW loon werknemer per. Dit is het loon in deze periode wat is gebruikt bij de berekening.  ZVW grondslag werknemer per. Dit is de grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening. Tevens hebben de payroll-elementen die bij de berekening worden gebruikt nu de volgende omschrijving gekregen. Element Toelichting Oude naam ZVW loon werknemer cum Het loon tot en met deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW loon werkn laag ZVW maximum werknemer per Het maximum loon in deze periode wat is gebruikt bij de berekening ZVW maximum werknemer periode ZVW maximum werknemer cum Het maximum loon tot en met deze periode wat is gebruikt bij de berekening. ZVW maximum werknemer ZVW grondslag werknemer cum De grondslag tot en met deze periode welke is gebruikt bij de berekening. ZVW grondslag werkn laag ZVW premie werknemer per de premie die voor deze periode is berekend ZVW laag periode ZVW heffing werknemer cum De premie die tot en met deze periode is berekend ZVW loon werkn laag Let op: Indien je alternatieve omschrijvingen heb vastgelegd voor deze payroll-elementen, dan blijven deze ongewijzigd.  Actie Er is geen actie nodig. Collectieve loonstaat aangepast Waarom Op de Collectieve loonstaat stonden nog een aantal kolommen die betrekking hebben op verouderde Wet en Regelgeving.   Hoe Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat De kolommen 6, 9, 10, 11 en 13 op dit overzicht zijn verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig.  Journalisering - Overzicht exportdefinitie verbeterd Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we het scherm, de performance en leesbaarheid van het rapport Overzicht exportdefinitie verbeterd. Hoe Journalisering > Rapporten> Instellingen  > Overzicht exportdefinitie We hebben het scherm aangepast zodat onnodige handelingen niet meer nodig zijn en waardoor dit scherm hetzelfde werkt als alle andere schermen. Tot voorheen was het nodig om het bedrijf te selecteren en met een drop-down te kiezen voor de exportdefinitie die je wilde draaien. Tevens kwam het rapport in een onleesbaar PDF-formaat beschikbaar. Hieronder de wijzigingen die gedaan zijn met betrekking tot het scherm en het rapport. De keuze om een bedrijf te selecteren is vervallen. Dit was onnodig en staat nu bovenin het scherm zoals je gewend bent. De lijst met te selecteren exportdefinities is geen drop-down meer maar een lijst van 25 keuzes per tabblad. Dit zoeken is nu gelijk aan bijvoorbeeld het zoeken naar medewerkers. Standaard staan de exportdefinities gesorteerd op alfabetische volgorde. Per kolom kun je zelf de volgorde selecteren en ervoor zorgen dat je eigen definities bovenaan komen. Het rapport is geen PDF meer, maar is aangepast naar Excel. Hierin komen verschillende tabbladen terug. Met het aanpassen naar Excel is dit overzicht beter leesbaar en bewerkbaar geworden. Actie Er is geen actie nodig. Een nieuw aangemaakt rapport heeft automatisch de nieuwe lay-out. Journalisering - Overzichtsdefinitie Waarom In de exportdefinitie kun je aangeven in welke soort bestandsformaat je het overzicht wilt inrichten. Daar stond - anders als op alle andere plekken - dat je de keuze had voor XLS in plaats van Excel. Hoe Journalisering > Instellingen  > Uitvoerdefinitie > Overzichtsdefinitie We hebben de naam van het bestandsformaat aangepast van XLS naar Excel. Actie Er is geen actie nodig. Aantallen op loonstrook Waarom Met de arbeidsvoorwaarde Belaste vergoedingen / inhoudingen is het mogelijk om een berekend aantal * tarief in een looncomponent te laten berekenen. De wens is om op de loonstrook in de kolom Berekening de aantallen van deze berekening te tonen, zodat duidelijk wordt hoe het looncomponent is berekend. Hoe Voor de Belaste vergoedingen 1 t/m 30 worden de dag-elementen opgeteld en in het periode-element van het aantal weggeschreven. Het totaal van het periode-element wordt vervolgens getoond in de kolom Berekening als eenheid op de loonstrook. In het geval er al een handmatige mutatie op het periode element is gedaan, zal er geen overschrijvende mutatie plaatsvinden. Actie Er is geen actie nodig.  APG - Aanpassing medewerkerschermen interface Waarom Met ingang van 2021 zijn er voor APG (Bouw) en APG Woondiensten (SPW) aanpassingen gedaan omdat bepaalde regelingen niet meer van toepassing zijn. Voor de doorgifte aan APG zijn er in een eerdere release al aanpassingen gedaan om de doorgifte te stoppen. Echter, er stonden op de medewerkerschermen (Medewerker > Interface) van de Periodieke interface APG (Bouw) en Periodieke interface APG (SPW) nog velden die betrekking hadden op deze regelingen. Met ingang van 1-1-2021 zijn de velden met de benaming 'Datum aanvang (pensioensoort)' verwijderd van deze schermen. Actie Er is geen actie nodig. APG - Reden uit-dienst Waarom In het interfacescherm Periodieke interface AGP (SGB,SPW,PAWW en Bouw) kan de keuze gemaakt worden om voor de reden uit-dienst een conversietabel te gebruiken via het veld APG itf. reden einde dienstverbandconv.tabel. Omdat APG gekozen heeft om de redenen uit-dienst aan te houden die ook gelden voor de loonaangifte, is het niet meer nodig om een conversietabel dubbel in te richten, speciaal voor APG. Hoe Met ingang van 1-1-2021 is het veld APG itf. reden einde dienstverbandconv.tabel verwijderd van de interfaceschermen. Wanneer er een afwijkende waardelijst gebruikt wordt voor de reden uit-dienst, dan wordt vanaf nu gebruik gemaakt van de conversietabel die in dat geval geselecteerd is in het Interfacescherm Loonaangifte in het veld Conversietabel reden uit-dienst. Zo hoeft er voor de doorgifte naar de Belastingdienst en APG vanaf nu nog maar 1 conversietabel te worden bijgehouden, wanneer er gebruik wordt gemaakt van eigen redenen. Actie Wanneer er al een conversietabel is ingericht voor de reden uit-dienst voor de loonaangifte, dan geldt deze vanaf deze release ook voor APG. Er hoeft dan geen verdere aanpassing gedaan te worden. XSD PA opties verwijderd Waarom Vanaf 2021 worden er geen gegevens meer doorgegeven via de pensioenaangifte. Op het interfacescherm Loonaangifte stonden nog aansturingsvelden voor de pensioenaangifte, die geen werking meer hadden. Hoe Met ingang van 1-1-2021 zijn de velden Pensioenaangifte PA formaat en Pensioenuitvoerder verwijderd van het interface scherm Loonaangifte. Actie Er is geen actie nodig. Rapport Afrekenmatrix per periode Waarom In eerdere release notes hebben we laten weten dat we druk bezig zijn met het verbeteren van de performance van de verschillende rapportages. In deze release hebben we de performance en leesbaarheid van het rapport Afrekenmatrix per periode verbeterd. Hoe Rapport > Berekening > Afrekenmatrix per periode De lay-out van het rapport is verbeterd zodat de kolommen beter in Excel en PDf passen en ook daadwerkelijk als kolommen worden weergegeven. Tevens zal de output van Excel niet meer XLS zijn maar XSLX. Actie Er is geen actie nodig. Een nieuw aangemaakt rapport heeft automatisch de nieuwe lay-out. Ziekengeldcomponenten splitsen Waarom Op de loonstrook en in de afrekenmatrix wordt geen onderscheid gemaakt tussen de ziektesoorten 1 t/m 10 en wachtdagen. Deze worden alle vermeld onder de noemer salaris ziekengeld. Dit kan zorgen voor extra werk bij het maken van de journaliseringsrapporten.  Hoe Met ingang van deze release heb je de mogelijkheid om ook de ziektesoorten 1 t/m 10 en de wachtdagen als aparte looncomponent te laten zien op de loonstrook en in de afrekenmatrix. Actie Er is geen actie nodig als je geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. Wil je wel gebruikmaken van deze mogelijkheid, dan moet je in de bedrijfsinstellingen van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte - Uitsplitsing of referentietabel het gegevenselement Uitsplitsen ziekengeld op Ja zetten. Daarnaast kan het zijn dat je in de grondslagen een aanpassing moet doen. Als je namelijk op dit moment het sublooncomponent ziekengeld in een grondslag gebruikt, dan moet je de betreffende grondslag aanpassen. Aan de grondslag moet je de sublooncomponenten ziekengeld 1 t/m 10 en ziekengeld wachtdag toevoegen. Uiteraard zul je bijvoorbeeld ook de journalisering moeten aanpassen als je daar de nieuwe sublooncomponenten wilt gebruiken. Ad hoc rapportage verbeterd Waarom Rapporten > Controle > Ad hoc rapportage uitgebreid In dit rapport zijn onderstaande verbeteringen doorgevoerd. Hoe Weergave eenmalige mutaties (dagmutaties) Eenmalige mutaties zijn per definitie slechts één dag geldig, bijvoorbeeld gewerkte uren of declaraties. Je legt ze vast via Vergoedingen/Inhoudingen (dagvergoedingen). Deze mutaties werden tot nu toe alleen getoond als je ze precies op de gekozen peildatum had vastgelegd. Maar als de mutatie op een andere dag in dezelfde periode was vastgelegd, kwam deze niet op het rapport te voorschijn, terwijl het rapport in principe alle input en output van de hele periode laat zien. Om die reden wordt voortaan het totaal van alle dagmutaties getoond dat hoort bij de periode waarin de gekozen peildatum ligt. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de mutaties getoond worden in het scherm Vergoedingen/Inhoudingen (dagvergoedingen). Bij vierwekenverloning wordt uiteraard gekeken naar het begin en einde van de vierwekenperiode. Voorbeeld (maandverloning) Mutatie á 15,00 op 4-3-2021 Mutatie á 20,00 op 5-3-2021 Gekozen peildatum 1-3-2021 Op het rapport wordt het totaal getoond van alle mutaties voor periode 03-2021 = 35,00.  Selectie van specifieke medewerkers - rapport sneller beschikbaar In het tweede tabblad kun je één of meerdere medewerkers selecteren voor het rapport. Het rapport wordt dan alleen uitgevoerd voor die medewerker(s). Dit is handig als je alleen geïnteresseerd bent in specifieke gevallen. Het rapport is uiteraard sneller beschikbaar als je deze optie gebruikt. De gekozen medewerkers worden niet opgeslagen in de rapportdefinitie. Actie Er is geen actie nodig. Uitsluiten variabele pensioenberekening (variabele grondslag) Waarom Er zijn pensioenfondsen die het Loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon) gebruiken voor het bepalen van het ongemaximeerde pensioengevend loon van een pensioenregeling. De pensioenfondsen maken gebruik van de volgende formule: Ongemaximeerd pensioengevend loon = (SV-loon - werknemerspercentage x franchise)/(1 - werknemerspercentage) Dit is het loon in geld als een medewerker één pensioenregeling heeft. Anders is dit niet het loon in geld. De premies die door het Pensioenfonds worden  berekend, komen dan niet overeen met de premies die Payroll Business berekent. Met de huidige inrichting was het niet mogelijk om een pensioenpremie van een variabele pensioensoort uit te sluiten van de grondslag. Hoe In deze release zijn er met ingang van 1-1-2021 in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemde regeling (variabel) en Pensioenen/fondsen eigen regeling (variabel) in het veld 10 Soort grondslag twee nieuwe grondslagen geïntroduceerd:  3 - In eigen grondslag SV-loon (kolommen uitsluiten). 4 - Niet in eigen grondslag SV-loon (kolommen uitsluiten). Code 3 - bij deze optie is de grondslag het SV-loon minus de premies die in soort grondslag 4 zijn berekend. Code 4 - bij deze optie is de grondslag het loon en loon in natura plus de premies die in soort grondslag 3 zijn berekend. Actie Wanneer de pensioenberekening van een afwijkende grondslag uitgaat, dan kan dit vanaf 1-1-2021 ingericht worden met behulp van de nieuwe grondslagen. Bij pensioenregelingen die ondersteund worden door CAO Services, zullen deze door hun aangepast worden. Indien je hier vragen over heeft, dan kun je contact opnemen met de Service Desk. Voor verdere uitleg verwijzen wij je naar de online help:  Home > Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Pensioenen en fondsen > Pensioenen en fondsen met een variabele grondslag > Referentietabellen, kolommen en kolomwaarden P&F variabele grondslag. Home > Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Pensioenen en fondsen > Pensioenen en fondsen met een variabele grondslag > Rekenvoorbeelden kolommen uitsluiten pensioenen fondsen (variabele grondslag). Opgeloste meldingen Pensioen APG (Architecten) fout bij uurloner nieuw in dienst en niet gewerkt (2037344) Melding Als een oproepkracht in dienst kwam en niet gewerkt had in de eerste periode, dan werd er geen jaarinkomen voor de betreffende pensioensoort aangemaakt en werd dit ook niet doorgegeven in de pensioenaangifte van APG Architecten (PFAB). Dit resulteerde in een signalering bij APG. Oplossing Vanaf release van maart is dit met ingang van 1-1-2021 opgelost. Vanaf dit moment wordt er wel een jaarinkomen aangemaakt en doorgegeven. Actie Er is geen actie nodig. Niet alle vrije looncomponenten zijn te selecteren voor Vergoedingen / Inhoudingen (1852549) Melding Via alternatieve omschrijvingen kan een vrij looncomponent worden uitgezocht en hier wordt dan een eigen omschrijving aan gegeven. Wanneer vervolgens het looncomponent gebruikt wordt in de menu optie Vergoedingen/Inhoudingen (vast/periode), is het looncomponent niet zichtbaar.  Oplossing In het verleden werd op verzoek van klanten, specifiek een looncomponent aangemaakt. Echter dit is al vele jaren niet meer het geval. De specifieke looncomponenten waren in het gebruik alleen zichtbaar voor die klant aan wie het looncomponent was toegewezen. In sommige plaatsen van Payroll Business was het specifieke looncomponent toch ook zichtbaar voor alle klanten en dit leverde vragen op waarom bij het gebruik van het looncomponent deze dan niet meer zichtbaar is. Dit probleem hebben we verholpen door specifieke looncomponenten generiek en dus beschikbaar te maken voor alle klanten.  Actie Indien een specifiek looncomponent werd gebruikt, kun je controleren of de naam van het component niet is gewijzigd. Verder is geen actie nodig. De rekenmethode is niet gewijzigd. Medewerker uit-dienst in lijst met ziekmeldingen (2471254) Melding Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim De lijst met ziekmeldingen toonde steeds alle medewerkers, ook degene die uit-dienst waren. De rechtermuisknop Alleen medewerkers in dienst had geen effect meer. Oplossing Dit is opgelost: voortaan zie je weer - als je het scherm opent - alleen de ziektegevallen van de medewerkers die op de peildatum in-dienst zijn. Als je via de rechtermuisknop de optie Alleen medewerkers in dienst uitzet, dan zie je alsnog de ziekmeldingen van alle medewerkers (al dan niet openstaand). Deeltijdfactor pensioen op franchise bij VCR rekenen (749295) Waarom  Als bij pensioenen de VCR-methode wordt gebruikt in combinatie met aftoppen van de deeltijdfactor, dan wordt de VCR-methode niet toegepast op de deeltijdfactor als daar wel de ruimte voor is. Hoe Met ingang van deze release wordt vanaf 01-01-2021 bij aftoppen van de deeltijdfactor en gebruik van de VCR-methode deze ook toegepast op de deeltijdfactor. Dus als in periode 01 de deeltijdfactor 0,95 is en in periode 02 is de deeltijdfactor 1,1 dan wordt er in periode 02 met een deeltijdfactor van 1,05 gerekend, ondanks dat er wordt afgetopt op 1. Actie Er is geen actie nodig.  Geen bijtelling auto (2486802) Waarom  Bij een auto van de zaak van de categorie 'Auto van 15 jaar en ouder' wordt geen fiscale bijtelling berekend. Hoe Dit is met deze release opgelost met ingang van 01-01-2021. Nu wordt de fiscale bijtelling weer correct berekend voor een auto van 15 jaar of ouder. Actie Er is geen actie nodig. Onterechte signalering op 2106 (2484937) Waarom  Het loonaangiftesignaal 2106 - Publ.recht.aanstelling, dat vanaf 2021 in Payroll Business is opgenomen, staat ten onrechte in het Signaleringsverslag. Als dit signaal voor een medewerker onterecht in het Signaleringsverslag staat, veroorzaakt het geen meldingen vanuit de Belastingdienst. Je hoeft bij de medewerker dan niets aan te passen en kun je het signaal negeren. Hoe Met ingang van de maart release is de conditie in het signaal aangepast en gaat dit signaal niet meer onterecht af. Actie Na de maart release kun je een verwerking draaien waardoor de meldingen zullen verdwijnen. Uitbreiding berekeningsmethode reiskosten op basis van Methode 2 (2349599) Waarom Op dit moment kan de 60%-regeling volgens Methode 2 paragraaf 21.1.2 Handboek Loonheffingen niet worden toegepast binnen de arbeidsvoorwaarde reiskosten voor de methodieken die gebruik maken van de vaste reisdagen. Dit zijn de rekenmethodieken: 8 - Dag. bep. fisc/Reisdag p.wk/Vergoeding per km 9 - Dag. bep. fisc/Reisdag p.wk/Vaste vergoeding 10 - Dag. bep. fisc/Reisdagen p.wk/Tabel vaste verg. 11 - Dag. bep. fisc/Reisdagen p.wk/Tabel staffel Hoe Met ingang van deze release is het mogelijk vanaf 01-01-2021 om - voor de hierboven genoemde rekenmethodieken - gebruik te maken van de 60%-regeling volgens Methode 2 paragraaf 21.1.2 Handboek Loonheffingen. In dat geval wordt voor het bepalen van de reiskosten gerekend met de contractdagen per week, als de verhouding vaste reisdagen per week / contractdagen per week groter is dan of gelijk is aan 0,6. Actie Als je hier geen gebruik van wilt maken, dan hoef je niets te doen. Wil je de 60%-regeling wel toepassen, dan moet je bij bedrijfsinstellingen van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten het gegevenselement Toepassen 60%regel (reiskosten) op Ja zetten. Als je dit niet voor alle medewerkers wilt toepassen, dan kun je dit bij de betreffende medewerker overrulen. Uiteraard is dit andersom ook mogelijk als je dit voor een specifieke medewerker juist wel zou willen toepassen. Publishing Date : 2/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 16:46 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 523 Weergaven
Mededelingen 1. Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023  In de januari release is al aangegeven dat we vanaf 2023 het verzenden van de loonaangiftebestanden onderdeel gaan maken van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan. Dit betekent dat we met alle teams druk bezig zijn om dit te realiseren en dat we naast deze nieuwe loonaangifte geen andere zaken oppakken, behalve belangrijke changes.   Updates nieuwe loonaangifte Via het bericht Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business houden we je op de hoogte van de gang van zaken over de nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit bericht, zodat je geen update mist. Release sessies In de release sessie van 10 januari hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe loonaangifte. In de Release sessie van februari, die plaatsvindt op 31 januari geven we een update van de laatste stand van zaken. Je kunt je hiervoor aanmelden via de onderstaande link. Aanmelden Release sessie Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor de Release sessie van februari. Opgeloste meldingen 2. Variabel pensioen niet in grondslag berekening 30%-regeling Excl extraterritoriale kosten (4111535) Melding Bij medewerkers met de arbeidsvoorwaardevariant 30%-regeling Excl extrateritoriale kosten die zijn gekoppeld aan een variabel pensioen - berekend over het SV-loon - werd de bruto vermindering niet meegenomen in de berekening van de pensioenpremie. Hierdoor was de berekende premie te hoog.  Oplossing Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast. Bij het berekenen van de variabele pensioenpremies wordt vanaf 1 januari 2023 over de bruto inhouding geen pensioenpremie meer berekend. Actie Als je in 2022 een correctie bij een medewerker hebt vastgelegd, omdat de pensioenpremie verkeerd werd berekend, bijvoorbeeld door het opgeven van de premie, dan kan je die correctie per 1 januari 2023 beëindigen. 3. Bijtellingspercentage elektrische auto na 60 maanden (4186969) Melding De bijtelling voor elektrische auto's 60 maanden na de datum eerste toelating, was onjuist. Het bijtellingspercentage van 16% geldt alleen voor de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde in 2023. Daarboven moet het normale bijtellingspercentage van 22% worden toegepast. In plaats daarvan werd echter over de gehele cataloguswaarde een bijtelling van 16% toegepast. Oplossing We hebben de referentietabel Fiscale bijtelling auto vd zaak hierop aangepast per 1-1-2023. Actie Er is geen actie nodig. Let op: het kan zijn dat na de de salarisverwerking een correctie over de eerdere periodes van 2023 is uitgevoerd. 4. Waarschuwing signaal 2337 ten onrechte in signaleringsverslag (4216370 ) Melding Bij medewerkers die gedurende de periode in dienst komen, werd ten onrechte signaal 2337 - Premieloon Aof laag, hoog, uitk moet 0 zijn  gegeven, terwijl voor die medewerker nog wel Aof-premie berekend moet worden. Oplossing We hebben het signaal aangepast zodat het voor deze medewerkers niet meer wordt gegeven. Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
19-01-2023 15:32
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 529 Weergaven