Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Apraksts kā Excel failā iegūt inventarizācijas kopsavilkumu no elektroniskās inventarizācijas rezultātiem.
Skatīt visu rakstu
13-09-2023 12:17 (Atjaunots 26-04-2024)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1031 Skatījumi
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1056 Skatījumi
Rakstā apskatīta ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku <Inventarizācijas veikšanas veids>.
Skatīt visu rakstu
21-09-2023 15:50
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 206 Skatījumi
Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:41 (Atjaunots 14-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 543 Skatījumi
Tikai pāris darbības un ir sasaiste metarēķinam un moduļa Pamatlīdzekļi dokumentiem.
Skatīt visu rakstu
22-03-2023 11:02
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 407 Skatījumi
Rakstā pieejamas galvanās lietas par Pamatlīdzekļu funkcionalitāti.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:58 (Atjaunots 20-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1133 Skatījumi
Instrukcija par nolietojumu metodes "Lineārā (no atlikušās vērtības)" pielietojumu un metožu maiņu kartītēm.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 17:06 (Atjaunots 15-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1769 Skatījumi
Instrukcija, kā pamatlīdzekļu kartītē obligāti aizpildāmos laukus iekrāsot.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:44 (Atjaunots 15-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 975 Skatījumi
Padomi, kā samazināt manuālās darbības, veidojot pamatlīdzekļu nolietojuma dokumentus, izmantojot automatizēto darbu.
Skatīt visu rakstu
03-06-2020 11:27 (Atjaunots 15-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 903 Skatījumi
Instrukcija, kā strādā manuālais un elektroniskais inventarizācijas veids.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 12:56 (Atjaunots 10-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 900 Skatījumi
  Pamācība, kā rīkoties, ja vienas pamatlīdzekļu kartītes iegāde tiek segta no vairākiem finansējumu avotiem.
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 11:06 (Atjaunots 10-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1046 Skatījumi
Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Jaunatrasto pamatlīdzekļu apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts pamatlīdzeklis.   Jaunatrastajam pamatlīdzeklim nepieciešams izveidot Horizon Pamatlīdzekļa kartīti statusā “Sagatave” un to piesaistīt inventarizācijas rezultāta rindā laukā Kartīte.   Jaunās pamatlīdzekļa kartītes piesaisti inventarizācijas rezultāta rindas ierakstam var veikt manuāli vai automatizēti (Darbības -> Piemeklēt klasifikatoru vērtības).    Svarīgi! Programma automatizētu pamatlīdzekļa kartītes piesaisti veic tikai tad, ja inventarizācija veikta pēc lauka “Inventāra numurs”.   2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta ģenerēšana   Inventarizācijas laikā konstatētās atšķirības apstrādā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā. Inventarizācijas dokuments tiek ģenerēts pēc faktiski noskenētas, jeb jaunās atbildīgās personas, iekrāso vajadzīgos ierakstus, Darbības → Ģenerēt PL inventarizācijas dokumentu → PL inventarizācija.  Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti ir jāveido ar inventarizācijas saraksta datumu, uz kuru tika ielasīti atlikumi.   Svarīgi! Iezīmējot pamatlīdzekļu rindas, jāizvēlas tikai vienas atbildīgās personas pamatlīdzekļi, jo programma veido vienu dokumentu visām iezīmētajām rindām, nedalot pa personām.   Pirms tālākas dokumenta apstrādes tas pēc uzģenerāšanas ir jāsaglabā. Tālākai apstrādei dokumenti ir pieejami Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL inventarizācijas dokumentu saraksts.     Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā – uzskaites dati un tumšajā drukā – faktiski noskenētie dati.    Svarīgi! Rindu apstrāde inventarizācijas dokumentā ir jāsāk ar jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu sakārtošanu. Jaunatrastais pamatlīdzeklis - kolonna <EksDok.Numurs> ir tukša Neatrasts pamatlīdzeklis -  <Inventarizācijas veikšanas veids> ir 0. Rindu apstrādi veic izmantojot pogu  .   Jauno pamatlīdzekļu kartīšu ņemšana uzskaitē notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā.   Neatrasto pamatlīdzekļu norakstīšana notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu.   Svarīgi! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato. Ja jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu nav, vai tie jau ir apstrādāti, iespējams izmantot pogu  , lai pārbaudītu vai ir kādi pamatlīdzekļi, kuriem uzskaites dati atšķiras no faktiskajiem. Vienādām rindām ailē <Apstrādāts> tiek aizpildīta apstrādes pazīme.  Ar filtra    palīdzību atlasa atšķirīgās rindas, iezīmē un Ģenerēt iekšējo kustību.  
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 698 Skatījumi
Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:43 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 277 Skatījumi
Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:42 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 412 Skatījumi
Detalizēts apraksts kā Horizon izveidot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas sarakstus manuālai (neelektroniskai) inventarizācijai.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 13:50
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 456 Skatījumi
Instrukcija, kā nodrošināt, lai numuri ir unikāli gan inventāra, gan pamatlīdzekļu sarakstā.
Skatīt visu rakstu
22-01-2020 16:37 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1133 Skatījumi
Apraksts par pamatlīdzekļu un inventāra pieteikumu veidošanas iespējām Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-03-2019 09:56 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1054 Skatījumi
<Sarēķināt dokumenta summas> - obligāta darbība pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentā.
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 11:52 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 777 Skatījumi
Apraksts, kā pareizi aizpildīt pamatlīdzekļu iegādes dokumentu aizpildi.
Skatīt visu rakstu
15-01-2018 16:15 (Atjaunots 08-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1835 Skatījumi
Apraksts kā iegūt atskaites datus izdrukā un ar Publicēto atskaišu iespējām arī Excel failā.
Skatīt visu rakstu
27-06-2022 14:38
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 954 Skatījumi