Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas ).   1. Jaunatrasto pamatlīdzekļu apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts pamatlīdzeklis.   Jaunatrastajam pamatlīdzeklim nepieciešams izveidot Horizon Pamatlīdzekļa kartīti statusā “Sagatave” un to piesaistīt inventarizācijas rezultāta rindā laukā Kartīte.   Jaunās pamatlīdzekļa kartītes piesaisti inventarizācijas rezultāta rindas ierakstam var veikt manuāli vai automatizēti ( Darbības -> Piemeklēt klasifikatoru vērtības ).    Svarīgi!  Programma automatizētu pamatlīdzekļa kartītes piesaisti veic tikai tad, ja inventarizācija veikta pēc lauka “Inventāra numurs”.   2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta ģenerēšana   Inventarizācijas laikā konstatētās atšķirības apstrādā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā. Inventarizācijas dokuments tiek ģenerēts pēc faktiski noskenētas, jeb jaunās atbildīgās personas, iekrāso vajadzīgos ierakstus, Darbības → Ģenerēt PL inventarizācijas dokumentu → PL inventarizācija.   Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti ir jāveido ar inventarizācijas saraksta datumu, uz kuru tika ielasīti atlikumi.   Svarīgi! Iezīmējot pamatlīdzekļu rindas, jāizvēlas tikai vienas atbildīgās personas pamatlīdzekļi, jo programma veido vienu dokumentu visām iezīmētajām rindām, nedalot pa personām.   Pirms tālākas dokumenta apstrādes tas pēc uzģenerāšanas ir jāsaglabā. Tālākai apstrādei dokumenti ir pieejami Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL inventarizācijas dokumentu saraksts.     Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā – uzskaites dati un tumšajā drukā – faktiski noskenētie dati.    Svarīgi! Rindu apstrāde inventarizācijas dokumentā ir jāsāk ar jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu sakārtošanu. Jaunatrastais pamatlīdzeklis - kolonna <EksDok.Numurs> ir tukša Neatrasts pamatlīdzeklis -  <Inventarizācijas veikšanas veids> ir 0. Rindu apstrādi veic izmantojot pogu  .   Jauno pamatlīdzekļu kartīšu ņemšana uzskaitē notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā.   Neatrasto pamatlīdzekļu norakstīšana notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu.   Svarīgi! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato. Ja jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu nav, vai tie jau ir apstrādāti, iespējams izmantot pogu   , lai pārbaudītu vai ir kādi pamatlīdzekļi, kuriem uzskaites dati atšķiras no faktiskajiem. Vienādām rindām ailē <Apstrādāts> tiek aizpildīta apstrādes pazīme.  Ar filtra    palīdzību atlasa atšķirīgās rindas, iezīmē un Ģenerēt iekšējo kustību.  
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 17:32 (Atjaunots 13-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 32 Skatījumi
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators.  Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad jums jāpieņem lēmums vai vēlaties pāriet uz VZD adreses tipu. Droši drīkstat arī turpināt lietot NĪP adrešu tipu, kamēr tas apmierina jūsu vajadzības. Ja ir vēlme pāriet uz VZD adresēm , tad nepieciešams izveidot pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem kāds ir esošais NĪP adreses kods un kāds ir jaunais valsts adrešu reģistra kods. Kad šis darbs ir veikts iespējams pārslēgt adreses tipu un veicot datu labošanu no Excel nomainīt nekustamā īpašuma objektiem piesaistās adreses. Pēc adreses tipa pārslēgšanas NĪP modulis vairs neredz objektiem piesaistītās vecās adreses un sistēma nestrādās korekti, kamēr netiks veikta labošana.      Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 14-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 340 Skatījumi
Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:43 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 31 Skatījumi
Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:42 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 38 Skatījumi
Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 17:41 (Atjaunots 07-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 40 Skatījumi
Detalizēts apraksts kā Horizon izveidot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas sarakstus manuālai (neelektroniskai) inventarizācijai.
Skatīt visu rakstu
07-09-2022 13:50
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 40 Skatījumi
Instrukcija, kā nodrošināt, lai numuri ir unikāli gan inventāra, gan pamatlīdzekļu sarakstā.
Skatīt visu rakstu
22-01-2020 16:37 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 792 Skatījumi
Apraksts par pamatlīdzekļu un inventāra pieteikumu veidošanas iespējām Horizon.
Skatīt visu rakstu
18-03-2019 09:56 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 762 Skatījumi
<Sarēķināt dokumenta summas> - obligāta darbība pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentā.
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 11:52 (Atjaunots 11-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 554 Skatījumi
Apraksts, kā pareizi aizpildīt pamatlīdzekļu iegādes dokumentu aizpildi .
Skatīt visu rakstu
15-01-2018 16:15 (Atjaunots 08-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1165 Skatījumi
  Pamācība, kā rīkoties, ja vienas pamatlīdzekļu kartītes iegāde tiek segta no vairākiem finansējumu avotiem.
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 11:06 (Atjaunots 08-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 680 Skatījumi
Instrukcija par nolietojumu metodes "Lineārā (no atlikušās vērtības)" pielietojumu un metožu maiņu kartītēm.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 17:06 (Atjaunots 08-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1314 Skatījumi
Apraksts kā iegūt atskaites datus izdrukā un ar Publicēto atskaišu iespējām arī Excel failā.
Skatīt visu rakstu
27-06-2022 14:38
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 354 Skatījumi
Kā efektivizēt lauka <Lietotājs> izmantošanu pamatlīdzekļu un inventāra modulī, ja uzskaite pa lietotājiem pēc būtības nav nepieciešama?
Skatīt visu rakstu
09-08-2019 08:01 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 682 Skatījumi
Padomi, kā samazināt manuālās darbības, veidojot pamatlīdzekļu nolietojuma dokumentus, izmantojot automatizēto darbu.
Skatīt visu rakstu
03-06-2020 11:27
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 571 Skatījumi
Rakstā pieejamas galvanās lietas un sīkāks apraksts par Pamatlīdzekļu funkcionalitāti.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:58 (Atjaunots 16-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 777 Skatījumi
Kā efektīvi un ātri izdrukāt svītrkodus jauniegādātājiem inventāriem vai pamatlīdzekļiem? 
Skatīt visu rakstu
27-11-2019 15:57 (Atjaunots 27-11-2019)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 833 Skatījumi
Instrukcija, kā atrast ar pamatlīdzekļu dokumentu visus saistītos dokumentus.
Skatīt visu rakstu
31-07-2019 07:45
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 696 Skatījumi
Instrukcija, kādas pamatlīdzekļu moduļa izmaiņas var veikt pats lietotājs.
Skatīt visu rakstu
10-07-2019 10:26
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 614 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot PL nolietojuma metodi "Lineārā - no atlikušās vērtības".
Skatīt visu rakstu
07-06-2019 07:35 (Atjaunots 07-06-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1440 Skatījumi