Mine områder
Hjelp

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
I forbindelse med at mange kunder går over til Visma.net Payroll opplever vi et synkende antall henvendelser på support på Huldt & Lillevik. Vi ønsker derfor å øke intern opplæring på Visma.net Payroll slik at vi kan ivareta økende support på denne programvaren. På bakgrunn av dette vil det derfor bli endringer i åpningstidene på telefon for Huldt & Lillevik support fra og med mandag 21.03.22.    Nye åpningstider på telefon: Mandag - Fredag 09.00 - 14.00   Vi ønsker å minne våre kunder på at vi fortsatt er tilgjengelig på chat og pr. mail til vanlige åpningstider: Mandag - Fredag 09.00 - 16.00
Vis hele artikkelen
07-03-2022 10:34 (Sist oppdatert 07-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 366 Visninger
Flere av våre kunder får nå feilmeldingen 505-Forholdet mellom timelønn og antall timer er ulogisk på a-melding retur.   Hvis du har fått denne feilen må du sjekke om du har riktig lønnsbeskrivelse på lønnsarten du har brukt.   Denne feilmeldingen kan komme hvis du har rapportert timelønn og antall timer og disse opplysningene gir en timelønnssats på over 10 000 kroner. Timelønnssatsen for en inntektsmottaker er normalt lavere. Feilmeldingen skyldes ofte at du har brukt feil lønnsbeskrivelse (timelønn) på lønnsarten (for eksempel brukt lønnsbeskrivelse timelønn på bonus med antall 1 og beløp kr 20.000).   Hvis du har brukt feil lønnsbeskrivelse må a-meldingen annulleres, lønnsbeskrivelsen endres til riktig på lønnsarten og a-meldingen sendes inn på nytt.  
Vis hele artikkelen
08-02-2022 10:53 (Sist oppdatert 08-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 357 Visninger
Flere av våre kunder får nå feilmelding 504-Antall timer oppgitt på timelønn er over 300 på a-melding retur. Du har da oppgitt over 300 timer for samme kalendermåned. Det er nesten dobbelt så mye som det en full stilling utgjør i en normal arbeidsmåned (162,5 timer). Du skal oppgi antall timer som ligger til grunn for utbetalingen.   Feilmelding kommer ofte ved etterbetaling, eller hvis du utbetaler tillegg og legger inn antall timer. I disse tilfellene skal du sette på hake for utelate antall på lønnsarten.     For å rette feilen må du annullere a-meldingen, sette på haken for å utelate antall på lønnsarten og sende inn a-meldingen på nytt.
Vis hele artikkelen
08-02-2022 10:51
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 447 Visninger
For du går i gang med registrering av permittering i lønnsystemet, anbefaler vi at du leser denne artikkelen fra vår juridiske avdeling. Her finner du svar på blandt annet hvilke start- og sluttdatoer du skal benytte, arbeid i permitteringsperioden og permittering i kombinasjon med annet type fravær.    Tidsrom for permittering må registreres under Fravær | Registrere fravær og ferie.  Vet du ikke sluttdato kan du ha et åpent fravær, og legge inn sluttdato når den er kjent.    OBS! Hvis en ansatt slutter midt i en permitteringsperiode, må også permitteringen avsluttes med samme dato under Fravær | Registrere fravær og ferie. Har du allerede lagt inn en tildato, kan denne overskrives og endres.    Har du ikke opprettet fraværskode for permittering , kan du gjøre det under Fravær | Fraværskoder. Finn et ledig nummer du kan opprette den på. Den må ha type permittering for at denne skal bli med i a-meldingen.      Fraværet blir automatisk hentet inn i a-meldinga når du lager den. Du trenger ikke overføre fravær til lønn for at dette skal bli med i A-melding.  Vi anbefaler å sende inn a-melding med kun arbeidsforhold med en gang, og ikke vente til den 5 i påfølgende måned. Dette for at de  ansatte skal inn med riktige opplysninger til en hver tid, slik at behandlingen går enklere hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.   For å legge hvor stor % permittering en person har, legger du dette i kolonnen syk %, se eksempel. Hvis personene er 100 % permittert endre status til permittert under Kartotek | Personer, slik at de ikke blir med i lønnsberegningen. Arbeidsforholdet skal ikke avsluttes.           OFTE STILTE SPØRSMÅL   Jeg har ansatte som jobber deltid, og som nå er delvis permittert. Hva skal jeg legge inn i kolonnen “syk%” under fraværsregistreringen? Under fraværsregistreringen legger du inn prosenten den ansatte er permittert. Du skal med andre ord ikke regne om permitteringsprosenten ut i fra stillingsprosent. F.eks. Den ansatte jobber normalt 60% og blir 50% permittert, dvs. at arbeidskravet i permitteringsperioden er 30%. Deltidsprosenten skal ikke endres. Under fraværet legger du inn permittering, med 50% i kolonnen syk%.   Jeg har en ansatt som er delvis sykemeldt når alle ansatte i firmaet blir permittert fra 1. april. Hvordan registrerer jeg dette? Du skal rapportere opprinnelig startdato for permitteringen, også for den ansatte som er sykemeldt. Dette vil si at du også må avslutte sykemeldingen i lønnsystemet, for videre å registrere permitteringen. Legg inn 1. april som startdato på permitteringen og 100% i kolonnen syk%. Sykemeldingen vil videre håndteres mellom NAV og arbeidstaker, og arbeidstaker vil fortsette å få sykepenger fra NAV så lenge han/hun er sykmeldt. I tillegg vil den ansatte kunne søke om dagpenger dersom arbeidstakeren er mindre enn 50% sykemeldt. Så snart den ansatte er friskmeldt må han/hun søke dagpenger fra NAV. Arbeidstakeren må selv gi informasjon til NAV om han/hun er sykemeldt.  Les forøvrig artikkelen fra vår juriske avdeling ang. rapportering av permitteringen her og info til arbeidstaker fra NAV her.   Skal arbeidsgiver sende inn inntektsmelding og skatteopplysninger ved permitteringer? Nei, du skal ikke sende inntektsmelding. NAV henter selv inntektene den ansatte hadde siste 12 eller 36 avsluttende måneder før den ansatte søkte dagpenger, fra tidligere a-meldinger.   Skal jeg endre deltidsprosenten på arbeidsforholdet som følge av at de ansatte blir permittert? Nei, deltidsprosenten på arbeidsforholdet skal kun endres dersom den ansatte faktisk går opp eller ned i stillingsprosent. Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt, dvs. at arbeidsforholdet består slik det er avtalt før permitteringsbehovet oppsto.   Hva skal rapporteres som første permitteringsdato under Fravær | Registrere fravær og ferie? Det er første dag man blir permittert som skal innrapporteres, det vil si første dag i lønnspliktperioden for arbeidsgiver.   Jeg har registrert permittering tilbake i tid, må jeg også sende a-melding tilbake i tid?  Nei, du trenger ikke sende a-melding tilbake i tid, det er godt nok at dette blir med i nyeste a-meldingsmåned.     
Vis hele artikkelen
13-03-2020 10:49 (Sist oppdatert 08-02-2022)
 • 51 Svar
 • 0 liker
 • 24829 Visninger
Microsoft har lagt inn en regel som tillater at vi sender elektroniske lønnslipper til hotmail, live, outlook og msn.com adresser. Vi har nå testet via kunde at de med hotmail, live, outlook og msn nå mottar slippene. 28.01.2022   Hvis du har ansatte som ikke har fått tilsendt slipper, og har lagret slippene til disk, så kan man prøve og sende disse via Historiske Elektroniske Lønnslipper. Man kan begrense på ansattnummer på denne rapporten slik at ikke alle får de tilsendt på nytt.
Vis hele artikkelen
17-01-2022 11:37 (Sist oppdatert 28-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 639 Visninger
Dette gjelder kun deg som ikke har integrasjon mellom H&L og Visma.net, men importerer reisetransaksjoner med fil - og benytter kostnadsbærere.   På grunn av ny funksjon med mulighet for oppsett av MVA koder i Visma.net Expense (som ikke støttes i H&L) så har det kommet inn en ny kolonne i lønnsfilen som gjør at kostnadsbærere blir forskjøvet en kolonne til høyre.  Dette vil føre til at kostnadsbærerne ikke blir riktig på lønnstransaksjonene ved import av lønnsfilen.   Har du ikke overført filen til H&L? Åpne lønnsfilen du henter fra Visma.net Expense i Excel og slett kolonne M "VAt Code". Deretter lagre filen i CSV format.      Ved import av lønnsfilen så vil nå kostnadsærerne legge seg på riktig felt i H&L.   Har du overført lønnsfilen til H&L og lønnskjøringen ikke er godkjent? Slett det som er importert og importer csv. filen på nytt etter at kolonne M er fjernet i filen.   Har du overført lønnsfilen til H&L og lønnskjøringen er godkjent? ta kontakt med oss på support og vi kan rette historiske transaksjoner med et script.      
Vis hele artikkelen
26-01-2022 15:05 (Sist oppdatert 26-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 634 Visninger
Bakgrunn: Vismas mailservere har siste 2-3 år slitt med svartelisting av mailservere. Vi har pr. idag ingen servere igjen på gammel løsning som ikke er hardt rammet av dette, og hele den gamle mailserverplattformen fjernes derfor f.o.m. 2022.   Derfor skifter vi til ny plattform hvor mailserver nå heter in-v3.mailjet.com. (Bilde av innstillinger fra Verktøy|Systemoppsett i HLCloud.)   Avsender vil heretter være: Firmanavn AS <hlpayslip.noreply@hlasp.visma.com>(Firmanavn AS er kundens firmanavn.) Eksempelbilde av elektronisk lønnslipp sendt fra ny mailplattform. Hvis mottaker(den ansatte) velger å svare på denne eposten så skal svaret sendes til mailadressen som ligger inne på Kartotek|Firmaoppsett i Lønn, selv om avsender som vises i mailen er en Visma mailadresse.   Rent teknisk sett så sendes nå mailene på en riktigere måte, som tilfredstiller nye sendekrav.   Buggen på Historiske Elektroniske Lønnslipper er Løst.    Vi gjør oppmerksom på at enkeltrapporter har en autentiseringsbug og dermed ikke vil bli hverken sendt eller levert. Men rapporter kan lagres til disk, så dette bør man kunne leve med.   Så vil vi gjøre oppmerksom på at selv om mailene sendes korrekt så er ikke det noen garanti for at de mottas i andre enden hos mottaker.   Det kan også være utfordrende mot firmaepost, men det er ikke noe vi får testet mot.
Vis hele artikkelen
22-12-2021 16:12 (Sist oppdatert 18-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1162 Visninger
Hvordan hente A-melding retur manuelt
Vis hele artikkelen
10-05-2017 24:45 (Sist oppdatert 07-01-2022)
 • 6 Svar
 • 0 liker
 • 3141 Visninger
Oppgraderingen av Cloud/HLASP 6/1-22 er nå ferdig kl.2330.   Vi oppgraderer Lønn i Cloud med en bugfix som retter autentiseringsfeilen på Historiske Elektroniske Lønnslipper. Så f.o.m. fredag 7/1 så kan man igjen bruke Historiske Elektroniske Lønnslipper.   Vi beklager evt. ulemper dette måtte medføre.   Hilsen Cloudteamet
Vis hele artikkelen
06-01-2022 17:37 (Sist oppdatert 06-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 279 Visninger
Versjon 2872 mangler et nytt skattetrinn for 2022, denne slår også ut ved en feil i 2021 for ansatte med lønn på over ca 83.000 i mnd.   Det blir også generert feil arbeidsgiveravgift i a-meldingen ved flere arbeidsforhold i samme kommune.   Alle som har versjon 2872 må oppgradere til versjon 5.21.4/5.22.1 (2874). Du finner mer informasjon her. 
Vis hele artikkelen
04-01-2022 11:58 (Sist oppdatert 04-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 578 Visninger
Bytt ut vedlagte Unit_Update_sp.sql i Updatekatalogen i Programmappa til Lønn. Defaultlokasjon er C:\Program Files (x86)\HuldtLillevik\Lonn\Update\   Logg inn i Lønn på nytt og oppgrader som normalt.    NB: Bugfixversjon 2874 retter denne feilen.(Bare oppgrader til denne versjonen som normalt.)
Vis hele artikkelen
21-12-2021 09:28 (Sist oppdatert 21-12-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 605 Visninger
Det du lurer på, lurer også mange andre på. Her får du en oversikt over spørsmålene mange stiller oss når de ringer support:   Må jeg ha ny versjon for å kjøre årsavslutning? Svar: Du må ha ny versjon for å overføre til nytt år, men alt annet i årsavslutningen kan du gjøre i tidligere versjon. Du kan utføre tom. punkt 22. i kjørejournalen. Den finner du her.   Hvilke datoer må jeg ta hensyn til i forbindelse med årsavslutning? Svar: 05.01.22 Innsending av a-melding for desember 2021 17.01.21 Betale skatt og arbeidsgiveravgift termin 6 2021 01.02.21 Sammenstillingsoppgave/personoppsummering til ansatte   Jeg har gjort en feil tidligere i år. Hvordan skal jeg korrigere? Svar:  Lønnen må alltid korrigeres den måneden feilen har skjedd. Du kan altså ikke korrigere alt på lønn i desember. Dette gjelder også hvis du har overført til nytt år og skal sende en a-melding korreksjon.   Jeg har kjørt en ekstrakjøring i tillegg til lønnskjøringen for desember, hva gjør jeg med a-melding? Svar: Du sender inn a-meldingen på vanlig måte. I mottaket vil den slå seg sammen med den a-meldingen du allerede har sendt inn. Den vil ikke overskrive det som allerede er sendt inn. Dersom du ikke har sendt inn a-melding allerede, kan du sende begge samtidig.   Hvilke rapporter nullstiller seg og er viktige å ta ut før overgang til nytt år? Svar: Det er viktig at du tar ut disse rapportene: Feriepengeliste: Rapporter | Avstemming | Feriepengeliste Avstemmingsliste pr. lønnsbeskrivelse: Rapporter | Avstemming | Avstemmingsliste pr. lønnsbeskrivelse. Avstemmingsliste pr. konto: Rapporter | Avstemming | Avstemmingsliste pr. konto   Vi har innberettet EKOM på alle ansatte i 2021, men ønsker å gi dette som skattefri gave. Hvordan retter vi det? Svar:  Hvis du ønsker å korrigere naturalytelser som allerede er rapportert i 2021 må du gjøre dette i  ekstrakjøring  for hver periode det gjelder. Du trenger ikke å innberette gaven på annen måte, så lenge den er under det trekkfrie beløpet.   Kan jeg kjøre lønn på to år samtidig?  Svar: Nei, dette er ikke mulig etter at A-ordningen kom. Men det er mulig å sende korreksjoner i a-melding på forrige år etter overføring til nytt år, dersom det er behov for dette. Du finner beskrivelse på dette her.   Kan jeg legge inn variable lønnsarter klar til lønn i januar, før jeg har overført til nytt år? Svar: Ja, disse blir ikke borte og vil da ligge klare til lønnskjøring etter overgang til nytt år.   Må personoppsummeringen sendes ut til de ansatte før jeg overfører til nytt år?   Svar: Nei, du kan sende denne også etter overføring til nytt år.   Skal Personoppsummeringen sendes per post eller kan den sendes på mail?  Svar: Dette bestemmer du selv. Du kan sende enten per post eller på mail i valget "Elektronisk personoppsummering".    Jeg har tidligere brukt Huldt & Lillevik Lønn og har tatt i bruk Payroll i løpet av 2021. Må jeg sende ut personoppsummering/sammenstillingsoppgave fra begge systemer? Svar: Ja. Hittilverdier er ikke med over i Payroll, så du må sende en fra Huldt & Lillevik Lønn med den lønnen du har kjørt der, og en i Payroll for lønn som er kjørt der.      
Vis hele artikkelen
25-11-2021 11:26 (Sist oppdatert 26-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1560 Visninger
Før du ringer oss i januar anbefaler vi at du ser gjennom innholdet i denne artikkelen. Her finner du tips som kan hjelpe deg gjennom årsavslutningen. Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Huldt & Lillevik sine supporttjenester, vil du i perioder kunne oppleve noe ventetid.  Du kan kontakte oss på chat her for spørsmål knyttet til årsavslutningen.  Når du ringer inn på support, får du spørsmål om å sette deg på callback. Vi anbefaler at du velger å sette deg på callback, slik at du får gjort andre ting mens du venter   Du kan bestille årsavslutningskurs i Huldt & Lillevik Lønn her. Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement.   Årsavslutningsboka for 2021 inneholder både regler og en gjennomgang av årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn.   Her finner du kjørejournalen for årsavslutning.   Veiledningen  til a-meldingen finner du her.   Frister: 5. januar: frist for å sende a-melding for desember 17. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1. februar: frist for å sende sammenstillingsoppgave (personoppsummering) til de ansatte   Brukertips -  her har vi samlet noen brukertips rundt årsavslutning. Du finner alle relevante brukertips under "Brukertips" og kategorien "Årsavslutning". Under finner du en oversikt over noen av brukertipsene under denne kategorien.   Kontrollere arbeidsforhold Du finner informasjon om hvordan du kontrollerer arbeidsforhold her.   Kontrollere lønnsarter  Du finner en beskrivelse på hvordan du skal kontrollere at lønnsartene dine er riktig kodet iht. veiledningen til A-ordningen her.   Avstemming av lønn mot regnskap Du finner informasjon om hvilke lister som bør tas ut i forbindelse med avstemming her. Her finner du et microkurs om avstemming av arbeidsgiveravgift.   Ofte stilte spørsmål I denne artikkelen finner du svar på spørsmålene mange stiller oss i forbindelse med årsavslutning.  
Vis hele artikkelen
25-11-2021 12:12 (Sist oppdatert 26-11-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2548 Visninger
Mange av våre kunder spør oss om hjelp til avstemming. Vi har laget et minikurs med noen tips til hvordan du kan avstemme selv. De fleste av dere har slike avstemmingsskjemaer som blir brukt her, men har spørsmål om hva som skal fylles ut og hvor det skal fylles ut.   Denne videoen viser deg hvilke rapporter du må ta ut og hvordan du selv kan avstemme arbeidsgiveravgift.      
Vis hele artikkelen
24-11-2021 12:44 (Sist oppdatert 24-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 770 Visninger
Årets digitale årsavslutningskurs i Huldt & Lillevik Lønn finner du her.   Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement og du kan se det når du selv ønsker.   Kurset er inndelt i to deler. Del 1 inneholder lover og regler som du bør kjenne til før du skal foreta årsavslutning. Del 2 viser hvordan du utfører årsavslutning praksis i Huldt & Lillevik Lønn.
Vis hele artikkelen
22-11-2021 11:52 (Sist oppdatert 22-11-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 693 Visninger
Mange kunder har nå fått brev fra Skatteetaten om at de må korrigere negativ lønn. Lønnen må korrigeres den måneden feilen har skjedd.   Har du korrigert lønn en annen måned enn der feilen har skjedd, må du korrigere lønnen tilbake igjen denne måneden (den måneden du har fått beskjed om at er feil). Legg alle lønnsarter med motsatt fortegn, slik at negativ lønn går til utbetaling igjen. Godkjenn lønn og send a-melding.   Gjør så en ny korrigering mot den måneden du gjorde feil i utgangspunktet. Godkjenn lønn og send a-melding.   Du finner mer informasjon om hvordan du korrigerer lønn her.
Vis hele artikkelen
18-11-2021 12:17
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 552 Visninger
Vi anbefaler alle å ta i bruk kjørejournalen for årsavslutning hvert år.   Kjørejournalen vår er dynamisk, der du kan klikke på hvert trinn for å få mer informasjon. I tillegg til at du kan velge PDF for utskrift som tidligere.   Vi håper dere får god nytte av kjørejournalen, og lykke til med årsavslutningen 2021! 🙌
Vis hele artikkelen
12-11-2021 15:19 (Sist oppdatert 12-11-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2431 Visninger
Her finner du årsavslutningsboka for 2021.   Ønsker du å delta på et årsavslutningskurs? Det blir lagt ut her i siste del av november.
Vis hele artikkelen
11-11-2021 15:33
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3795 Visninger
Full skatt i desember?
Vis hele artikkelen
19-11-2015 21:30 (Sist oppdatert 04-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2289 Visninger
Avstemming i lønnssystemet bør gjøres flere ganger i løpet av året. Vi anbefaler at du som et minimum foretar en avstemming pr. 30.06, 31.10 og 31.12. Formålet er å kontrollere at data i lønnssystemet er korrekt, samt å foreta en avstemming mot regnskapet.   Under oppgavevalget   Rapporter | Avstemming   finner dere alle avstemmingslistene i Huldt & Lillevik Lønn 5.0.   Alle rapportene her, utenom   arbeidsgiveravgiftsgrunnlag pr.person og innskudd, utlån og renter   kan kun tas ut for inneværende år, og vil bli nullstilt ved overføring til nytt år. Så det er svært viktig at dere husker å skrive ut eller lagre dem som en PDF i en egen mappe marker med for eksempel «årsavslutning 2021».   Alle rapportene utenom   feriepengelisten   kan tas ut pr. periode eller kjørenummer. Feriepengelisten er flytende, og vil alltid vise status pr. dags dato.   Det kan være lurt å ta ut   Generell statistikk   for å hjelpe med avstemming mot for eksempel fagforeningstrekk, forsikringer og arbeidsgivers andel av forsikringer.   Listen A-melding oppsummering kan sjekkes mot avstemmingsrapport.   Avstemmingsrapport bestiller du under Periodens lønn | Bestille a-melding avstemmingsrapport. Angi ønsket år og mnd. Hvis du trenger å se innsendte arbeidsforhold kan du kun velge en mnd av gangen.                     Send inn på samme måte som du sender inn a-melding. Høyreklikk på retur og velg fil som slutter på .ods  for å se på listen i Excel.   Det kan være lurt å ta ut en feriepengeliste hver måned, og lagre denne i pdf. I tillegg anbefaler vi at du tar ut en feriepengeliste før du overfører til nytt år.
Vis hele artikkelen
13-11-2017 14:27 (Sist oppdatert 04-11-2021)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 5406 Visninger