Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Løsning på hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
30-04-2014 18:00 (Sist oppdatert 27-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6189 Visninger
Diettgodtgjørelse, nye satser for trekkfri diettgodtgjørelse. 
Vis hele artikkelen
27-12-2017 10:21 (Sist oppdatert 15-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 7694 Visninger
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
02-12-2013 23:01 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 12768 Visninger
Kostbesparelse skal beregnes for pendlere som får refundert kost av arbeidsgiver, eller som får fri kost.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:12 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1198 Visninger
Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut MERK! Gå under arkfane 5 - Lønnsarter tilleggsopplysninger og sett på haken for "Ikke rapportere antall til a-melding".   3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnede ansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
26-02-2021 14:33 (Sist oppdatert 08-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3190 Visninger
Forslag til oppsett av fordelsbeskatning av elektronisk kommunikasjon i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
28-01-2014 02:22 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 10727 Visninger
Du har mulighet til å slå sammen flere registrerte lønnskjøringer til en lønnskjøring. Rutinen er tenkt brukt der flere lønningspersoner har registrert lønn på forskjellige kjørenummer.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:37
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1426 Visninger
Nederst på lønnsslippen er det satt av plass til 14 selvbestemte akkumulatorer (hittilverdier).
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:34 (Sist oppdatert 12-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1524 Visninger
Dessverre er det en feil i versjon 16.10 som gjør at feriepenger til gode for tidligere år som er utbetalt kommer tilbake igjen på feriepengelisten dersom du bruker rutinen "Slette ansatte som har sluttet og data oppbevart i minimum antall år automatisk etter godkjenning av lønn".   Ta kontakt med support for å få script som retter dette - kontakt oss på lonn@visma.no for mer informasjon dersom du opplever denne feilen.   Vi beklager ulempen dette medfører.
Vis hele artikkelen
11-02-2022 13:57 (Sist oppdatert 11-04-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1519 Visninger
SEB Sverige gjør formatendringer som vil påvirke forfallsdato på lønnsutbetalinger. Les mer om dette her.
Vis hele artikkelen
30-05-2022 10:27
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 409 Visninger
Det er innført ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på den delen som overstiger 750 000 kroner i lønnsinntekt fom. innteksåret 2023. Les mer om dette her.   Beregning I Visma Lønn versjon 17.10 vil dette håndteres automatisk da det er lagt inn to nye akkumulatorer (932 og 933) som summerer grunnlaget.   Kontering I "Firmaopplysninger / Lønnskontosett" er det lagt inn to nye: " Ekstra arbeidsgiveravgift" debet og kredit.   Rapporter Arbeidsgiveravgift og Ekstra Arbeidsgiveravgift blir summert sammen på følgende rapporter: A-melding terminoppgjør Innbetaling skatter og avgifter via AutoPay A-melding (A02) A-melding avstemming A-melding rapportering (A02) Rapporten "Beregnet arbeidsgiveravgift" viser avgiftsgrunnlag og beregnet avgift for Arbeidsgiveravgift og ekstra arbeidsgiveravgift.   Du kan også lese mer om dette i "Nyheter og forbedringer" for versjon 17.10.   MERK!  Du vil få en feilmelding i versjon 17.10 dersom du sender en a-melding hvor du har en lønnskjøring hvor lønn på en eller flere ansatte generer 5% i aga. Feilmeldingen sier:  "EDAG-197 - Oppgitt kombinasjon av beregningskode, sone og sats er feil". Dette skal bli løst i en patch, og vi skal informere om dette på Community når den er klar. Har du sendt a-melding? Nullstill denne, og vent med innsending av ny a-melding til patchen er lansert.
Vis hele artikkelen
02-01-2023 11:28 (Sist oppdatert 13-01-2023)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 2503 Visninger