avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Lønnsarten for feriepenger forsvinner i lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
08-04-2013 20:38 (Sist oppdatert 26-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1187 Visninger
09-04-2013 16:32 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1103 Visninger
Ønsker du at utbetalte feriepenger skal bli med i "Lønn" nederst på lønnsslippen?
Vis hele artikkelen
08-04-2013 20:37 (Sist oppdatert 26-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1032 Visninger
09-04-2013 16:31 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 973 Visninger
I steden for å opprette egne fraværsmaler til ansatte i redusert stilling,  kan du settet at kalenderen skal ta hensyn til stillingsbrøken til de ansatte.    Lønnshistorikk ansatt  Før du starter med denne funksjonen må ansattes historikk være riktig da beregning av fridager blir satt ut i fra stillingsbrøken som ligger under arkfane "8- Historikk / Lønn".    Kjør rapporten "Kontroll av stillingsbrøk i lønnshistorikk" som du finner under "Utksrifter / Kontrollrapporter".  Lønnshistorikken må være riktig for at Visma Lønn skal lage en fraværsmal ut i fra stillingsbrøken til de ansatte.   Rapporten skriver ut stillingsbrøk på ansatt i valgt periode (dato fra/til) i utskriftsparamteret. Dersom rapporten skriver ut "Stillingsbrøk er ulik ansatt" må du sjekke lønnshistorikken "8- Historikk / Lønn". Her må du kontrollere at ingen linjer har overlapp med datoer eller at det står to linjer uten en "Til dato".   Ansatt Du må krysse av i nytt felt på ansatt "Lag kalender ut fra stillingsbrøk" som du ser på arkfane "7- Personalopplysninger". Angir du huke her blir fraværskalenderen kopiert ut på ansatt.    MERK! Har en ansatt f.eks 80% stilling og fri en dag i uken må du fortsatt opprette egen fraværsmal på den ansatte som før, for at statistikker skal bli 100% korrekt. Huken på ansatt vil angi i dette tilfelle 20% fri mandag til fredag.    Du kan endre på eksisterende ansatte eller utvalgte ansatte. Skal du angi huken på alle ansatte kan du gjøre det i "Ansattlister". Hent frem kolonnen "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" med tabelloppsett. Videre kan du masseoppdatere på samtlige ansatte.  Masseoppdaterer du, må du kjøre en rapport "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" for å kopiere ut fraværsmal på valgte ansatte. Rapporten finner du under "Utskrifter / Fraværsrapporter".    Vil du at feltet på ansatt "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" skal bli automatisk satt på når du oppretter nyansatt kan du velge det på "Lønnsopplysninger" under "Grunndata / Firmaopplysninger".    MERK! Benytter dere Visma.net Calendar, må du etter at du har endret på de ansatte, overføre disse nye verdiene. Dette gjør du ved å velge "Visma.net Eksport" og under "Feriesaldo og fridager" velge "overfør".  Relaterte brukertips: Fraværsrapporter Fraværsmal
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 03-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 928 Visninger
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen.
Vis hele artikkelen
18-01-2019 11:29 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 946 Visninger
09-04-2013 16:29 (Sist oppdatert 05-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 840 Visninger
Med rutinen "Import av fraværstransaksjoner" kan du importere fravær til Visma Lønn via CSV.fil. Gå til "Rutiner / Fravær / Import fraværstransaksjoner".  Trykk på 'Finn', last opp filen og trykk på "Start" i denne dialogen:   Oppbygging av filen Filen må inneholde følgende felter: "Ansattnr", "Fraværskode", "Startdato" eller "Sluttdato". Hvis en eller flere av disse mangler, vil du få en logg-fil som viser eventuelle meldinger/feil. Eksempel Ansatt nummer 2 har fraværskode 10 (vannkopper) i perioden 03.01.2019 - 05.01.2019 og fraværskode 1 (egenmelding) 05.02.2019.   I dette tilfellet vil filen se slik ut: Ansatt;Frav.kode;Beskrivelse;Grad;Fradato;Tildato 2;10;"Vannkopper";100.000000;03.01.2019;05.01.2019 2;1;"Egenmelding";100.000000;05.02.2019;05.02.2019   Merk! Headingen i importfilen MÅ se slik ut: Ansatt;Frav.kode;Beskrivelse;Grad;Fradato;Tildato   Spørsmål til support Hvis jeg importerer samme fil flere ganger, hva skjer i Visma Lønn da? Da vil det bli dobbelt opp med i fraværsregistreringen i Visma Lønn noe som igjen vil gi en mengde alarmer. Ta derfor gjerne en sikkerhetskopi før import.     
Vis hele artikkelen
06-09-2019 09:31 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 851 Visninger
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.  Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata, Ansvarsenheter", hent frem via tabelloppsett, "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarslig]. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord lik Postnummer+P+etternav+! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601Plarsen!" For eksempel: For Åserud bosatt i postnr. 1601 blir passordet følgelig "1601Pserud!"   NB! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.    
Vis hele artikkelen
03-05-2018 14:49 (Sist oppdatert 13-05-2020)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 842 Visninger
09-04-2013 16:29 (Sist oppdatert 21-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 786 Visninger
Visma Lønn kan du bruke som et godt hjelpemiddel vedrørende oppfølging av sykmeldte. Systemet har støtte for NAVs krav rundt aktiv oppfølging av langstidssykmeldte ansatte.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 18:28 (Sist oppdatert 17-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 768 Visninger
Under "Grunndata / Fravær" finner du "Fraværsbetingelser". Fraværsbetingelsene på den ansatte overstyrer standardverdiene som ligger på fraværskodene.
Vis hele artikkelen
27-03-2019 14:24 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 780 Visninger
08-04-2013 20:52 (Sist oppdatert 03-09-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 699 Visninger
Dersom du har sendt en inntektsmelding med f.eks. feil beløp i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" så kan du sende en endring ved å følge denne rutinen:
Vis hele artikkelen
18-03-2019 15:47 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 693 Visninger
Oppsett for Velferdspermisjon i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
23-05-2018 14:30 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 642 Visninger
09-04-2013 16:30 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 637 Visninger
Oppsett for Ikke mulig dagsverk 
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:25 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 578 Visninger
Oppsett for Fravær i timer - Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:24 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 567 Visninger
Helligdager i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:25 (Sist oppdatert 23-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 509 Visninger
Oppsett for sykemelding uten arbeidsgiverperiode i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:31 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 529 Visninger
Selvbetjening