Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Er is een nieuwe CAO Grondstoffen, Energie en Omgeving afgesloten met een looptijd van 1 april 2024 - 31 maart 2026. Hierin zijn onder andere de volgende zaken voor de salarisadministratie van belang.   Loonafspraken Op gebied van loon is afgesproken: Er geldt per 1 april 2024 een salariswijziging van 5,5%, zowel voor de Services-CAO, de Proces-CAO en de de Services Salarisregeling 2003 [1]. Ook per 1 april geldt een verhoging van het CAO minimumuurloon van €14,00 naar € 15,00. Dit wordt gerealiseerd door het verhogen van de salarisbedragen in de schalen die lager zijn. Uitgangspunt hierbij is het aantal maanduren van de sector. (Het uur- en maandbedrag op zich is niet in GDI opgenomen). De vergoedingen voor consignatiedienst zijn ook verhoogd en gewijzigd maar de consignatiedienst is niet als regeling voor de sector GEO in Payroll Gemal opgenomen. Per januari 2025 wordt de oude werkgeversbijdrage levensloop van 1,94% verhoogd naar 2% en overgezet naar de pensioengevende eindejaarsuitkering. Per 1 januari 2025 volgt nog een verhoging van het schaalsalaris Per 1 april 2025 volgt nog een verhoging van het CAO minimumuurloon van € 15,00 naar € 16,00. We komen te zijner tijd in de releasenotes voor 2025 terug op de items die dan van toepassing zijn. Ook de minimum vakantietoeslag gerelateerd aan de salariswijziging passen we aan [2]. Vervallen van tredes Voor de salarisregeling Proces-cao komt in schaal PR-B trede 02 te vervallen omdat deze vanwege het minimum uurloon van € 15,- gelijk werd aan 03. Voor de salarisregeling Services-cao komt in schaal SE-B trede 01 te vervallen omdat deze vanwege het minimum uurloon van € 15,- nagenoeg gelijk werd aan 02. De vervallen tredes hebben we gehandhaafd in de schaal maar met bedrag 0,00. Stel dat je medewerkers hierop verloonde, moet je ze inschalen op een andere trede.   Maximum bonus Het maximum van de bonus-regeling wordt verhoogd naar 10% voor de schalen tot en met I (vanaf J was dit al 10%). Zoals aangegeven in de handleiding Gemal bij het onderdeel CAO-inrichting (4.1)  is hiervoor in Gemal geen speciale invoercode voor benoemd.   Stagevergoeding In het kader van “Arbeidsmarkt en Opleiding” is afgesproken dat bij een stageovereenkomst van minimaal een maand, de stagevergoeding per 1 april 2024 tenminste € 350,00 bruto per maand bedraagt bij een volledige werkweek. Voor stages op basis van een kortere werkweek geldt de vergoeding naar rato.    In de salarisregeling hebben we daarom per 1 april 2024 het nieuwe inpassingsnummer 8888 opgenomen met als bedrag € 350,00. Je kunt dit aansturen door bij de stagiair vast te leggen: invoercode 02316 met waarde 8888. Bij de stagiair moet je dan ook aangeven dat sprake is van code salarisregeling (invoercode 02314) = 48 (GEO). Denk daarnaast ook aan andere specifieke aansturingen bij stagiairs zoals: de Code soortloner (invoercode 02332) moet 1 zijn. bij invoercode 02890 waarde 3 aangeven dat deze werknemer niet moet worden meegeteld in de bezetting. Een eventueel percentage deelbetrekking kan direct worden vastgelegd via invoercode 02404. de Code ZW (invoercode 02124) moet 1 zijn. de Code aard arbeidsverhouding (invoercode 02268) is 07 (stagiair). de Code pensioenfonds (invoercode 02315) is 0 (nul of niet vastgelegd). Beloning BBL’er In de salarisregeling voor GEO zijn niet langer jeugdbedragen opgenomen. Ook in het kader van “Arbeidsmarkt en Opleiding” is afgesproken dat degene die vanaf 1 april 2024 start met een BBL/LWT-opleiding, en de leeftijd van 20 jaar nog niet heeft bereikt, een percentage ontvangt van de schaal van de betreffende functie waarvoor de opleiding wordt gevolgd: 90% bij 19 jaar, 80% bij 18 jaar en 70% bij 16 of 17 jaar.   Je moet bij de BBL’er vastleggen invoercode 02400 met de waarde (percentage jeugdaftrek) 30,00 voor 16-/17-jarigen, 20,00 bij 18-jarigen en 10,00 bij 19 jarigen. Hierdoor wordt het salaris gekort met het betreffende percentage. Je moet bij leeftijdsverandering zelf het percentage aanpassen maar bij het bereiken van de 20-jarige leeftijd zal Gemal automatisch stoppen met het toepassen van de jeugdaftrek. BBL/LWT-opleidingen die vóór 1 april 2024 zijn aangegaan, blijven doorlopen onder de afspraken die zijn gemaakt onder de tot 1 april 2024 geldende cao.   Nieuwe bedragen We stellen de nieuwe salaristabel beschikbaar per 5 april 2024, afhankelijk van je HR-systeem: HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf; HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.   Meer informatie [1] Code salarisregeling = 48 (werkgevercode 03003 of invoercode 02314). [2] Gemal Direct Inrichting bij Werkgevergegevens > Algemene regelingen > vakantietoeslag > Div vakantietoeslag, werkgevercode 03206.
Volledig artikel weergeven
05-04-2024 09:00 (Bijgewerkt op 04-04-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 230 Weergaven
Er is een onderhandelingsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO GEO met een looptijd van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026. Dit akkoord is nu voorgelegd aan de leden en is dus nog niet definitief. We zullen je verder informeren over het moment dat we de nieuwe gegevens beschikbaar stellen in Gemal afhankelijk van de uitslag en de beschikbaarheid van de nieuwe salarisbedragen.
Volledig artikel weergeven
27-03-2024 17:00
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 96 Weergaven