Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Update 01-05-2024   Recentelijk is het principe-akkoord voor een nieuwe CAO Rijk ondertekend waarmee de nieuwe CAO definitief is geworden. De nieuwe CAO kent een looptijd van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Hierin vindt onder andere met ingang van juli 2024 een salariswijziging plaats maar op deze en andere wijzigingen zullen we later nog terugkomen. Er is daarnaast ook afgesproken om nog voor mei 2024 een eenmalige uitkering te doen, daarom volgende informatie.   Eenmalige uitkering mei 2024 Voor mei 2024 is een eenmalige uitkering afgesproken vanwege de hoge inflatie na het afsluiten van de vorige CAO. Deze is vergelijkbaar met de eenmalige uitkering van april 2023. Hiervoor gelden de volgende specificaties: de uitkering is van toepassing voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden; er geldt hierbij een peildatum indienst van 01-05-2024; het uit te keren fulltime bedrag is € 1.200,00 bruto; het bedrag moet bepaald worden naar rato van de deeltijdfactor op 01-05-2024; gedeeltelijke doorbetaling van het maandinkomen zoals bijvoorbeeld bij verlofregelingen zijn niet van invloed op de hoogte van het bedrag; bij volledig ontbreken van maandinkomen vindt geen uitkering plaats tenzij dit is als gevolg van een periode van maximaal zes weken verlof op grond van de CAO Rijk, of op grond van de Wet arbeid en zorg of vanwege een VWNW-verlofperiode; de uitkering is pensioengevend. Inrichting per 2024-05 We hebben de uitkering ingericht in GDI > Werkgevergegevens > Eindejaarsuitkeringen > Definitie uitkeringen bij 02 Eenm. uitkering mei. De uitkering wordt uitbetaald met uitvoercode 01004 met als standaardtekst “Eenm. uitk. mei” Omdat de uitkering pensioengevend is, nemen we de uitbetaling op in de grondslag ABP als telling voor de variabelen opbouw ABP volgend jaar (uitvoercode 01004 in grondslag werkgevercode 55056). In afwijking van vorige uitkeringen hebben we nu de stagiairs vanuit de inrichting uitgesloten van de uitkering (werkgevercode 25207 = 4) en geldt de aansturing dat deeltijdfactor automatisch op de eerste dag van de maand gepeild wordt (werkgevercode 25222 = 6) Gezien het incidentele karakter moet deze uitkering niet meegenomen worden als arbeidsvoorwaardenbedrag ten behoeve van de loonaangifte. We kunnen in Payroll Gemal niet onderscheiden naar volledige / of gedeeltelijke korting of naar de reden van de (verlof)korting. Je kunt zelf de betaling blokkeren door invoercode 01004 in de stamgegevens vast te leggen met waarde 0,01 per 2024-05. Wil je een afwijkend bedrag vastleggen, dan blokkeer je de uitkering en gebruik je een bruto diversen code (denk eraan om deze dan ook in de grondslag ABP op te nemen). Actie Inventariseer en blokkeer desgewenst de betreffende medewerkers voor de eenmalige uitkering. Meer informatie [1] De code CAO (werkgevercode 03002 / invoercode 02317) voor Rijk in Gemal = 10, de code salarisregeling (werkgevercode 03003 / invoercode 02314) = 13.   Update 29-04-2024   We zullen op 1 mei voor de nieuwe CAO Rijk een tussentijdse aanpassing doen om de eenmalige uitkering voor mei 2024 door te voeren in Gemal. Inmiddels is bekend geworden dat deze uitkering ook van toepassing is voor de decentrale bestuurders conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers”. Over de bijzonderheden van deze uitkering zullen we je nog nader informeren.    Oorspronkelijk bericht 24-04-2024   Eén dezer dagen vindt ondertekening plaats van de nieuwe CAO Rijk waardoor deze definitief wordt. De nieuwe CAO kent een looptijd van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025 maar desondanks is afgesproken om nog voor mei 2024 een eenmalige uitkering te doen. We zullen je begin volgende week nog nader informeren over de doorwerking hiervan in Gemal voor CAO Rijk(volgers) en voor APPA-leden.
Volledig artikel weergeven
24-04-2024 13:30 (Bijgewerkt op 01-05-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 270 Weergaven