Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Conform het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” maken (actieve) voorzitters en dagelijks bestuurders (maar niet de volksvertegenwoordigers) ook aanspraak op de eenmalige uitkering van € 1.200,00, die voor CAO Rijk is afgesproken voor mei (eventueel naar rato bij wethouders met een aangepaste tijdbestedingsnorm) [1]. Heb je de code CAO = 10 (Rijk) aangestuurd bijvoorbeeld via invoercode 02317, dan zal deze uitkering tot uitbetaling komen met uitvoercode 01004. Zie ook het desbetreffende onderwerp  voor de CAO Rijk. De tekst van uitvoercode 01004 is een gegeven op instellingsniveau dat niet automatisch wordt aangepast bij gebruik van afwijkende code CAO invoercode 02317. Je kunt er voor kiezen om de tekst zelf aan te passen (GDI > Werkgevergegevens > In- en uitvoercodes > Tekst bij uitvoercode) voor zover je de uitkeringsregeling 02 niet in gebruik hebt.   Meer informatie [1] Circulaire dd 25 april 2024 met kenmerk 2024-0000241577 "Eenmalige uitkering decentrale bestuurders in mei 2024".
Volledig artikel weergeven
01-05-2024 08:40 (Bijgewerkt op 01-05-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 281 Weergaven