Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
Partijen hebben een nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 maart 2023, die de CAO Bestuurders PO/VO zal gaan vervangen. Daarvoor gaan we CAO code 30 (de huidige CAO Bestuurders VO) inrichten, aangezien deze al veel gelijkenis heeft. In de CAO is onderstaande van toepassing: De wijziging betreft dat beide Bestuurders CAO PO en VO onder één nieuwe CAO verder gaan, geënt op de CAO Bestuurders VO Er is sprake van een nieuw loongebouw gebaseerd op 7 schalen met een min-/max- salarisbedrag.   Het percentage Eindejaarsuitkering is 7,4%  (Bestuurders PO heeft nu 6,3%). De norm/fulltime betreft een 40 urige werkweek.   Gekozen oplossing: Omdat de nieuwe CAO Bestuurders Funderend Onderwijs is geënt op de CAO Besturen VO (CAO code 30), wordt CAO 30 leidend voor deze nieuwe CAO. Voor wat betreft het nieuwe loongebouw: we hebben met enkele klanten hierover gesproken; een nominale variant of een nieuwe salaristabel met een percentage aansturing over het maximum bedrag. De voorkeur heeft de nominale oplossing mits de naam van de schaal op strook zichtbaar is. Voor dit doel gebruiken we invoercode 02979 ‘alfanumerieke personeelsinformatie 10’. Deze invoercode is hernoemt naar ‘Salarisschaal’. Omdat CAO 30 leidend wordt, behoeft de eindejaarsuitkering geen aanpassing: daar is 7,4% reeds van toepassing die bij omzetting van de CAO Code per 1/1/22 leidt tot een aanvullende opbouw eindejaarsuitkering. De norm van cao 30 is ook reeds gebaseerd op 40 uur/wk en 173,33 uur/mnd. Werkgevercode 03002 en invoercode 02317: Hernoemen van CAO code 30 (CAO Besturen VO) naar CAO Bestuurders FO (Funderend Onderwijs). Met werkgevercode 31251 is met een C-waarde ingeregeld dat invoercode 02979 op de salarisspecificatie wordt afgedrukt.   Hoe kom je tot een implementatie van inschaling van deze Bestuurders: Conform de Handreiking Remuneratiebeleid Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 van de VTOI-NVTK, bepaal je de inschaling. Dit wordt bepaald in overleg en kunnen wij daarom niet converteren. Het salaris van januari 2022 + 3% wordt het nieuwe salarisbedrag tenzij dit boven de WNT norm is. Daarmee zijn de voorwaarden compleet voor verloning CAO Bestuurders Funderend Onderwijs.   <Actie> Leg onderstaande per 1/1/22 vast (advies is dit eerst in een proefproductie te doen).   Werkgeverscode 03002 (of invoercode 02317) waarde 30 indien CAO Bestuurder PO. Invoercode 02332 waarde 2 (om nominaal te kunnen verlonen ipv via een salaristabel). Invoercode 02350 het salarisbedrag. Invoercode 02979 ingeschaalde schaal.   De herrekening vindt automatisch plaats door de opvoer van het gewijzigde salaris.   Aandachtspunten: Normuren: de CAO Bestuurders PO kent andere normuren; controleer bij bijvoorbeeld uitruil uren of BAPO, of op dat vlak een herrekening plaatsvindt. Dit komt door het samengaan van de CAO-en met 1 norm waarde. Salarisregelingen: de salarisregeling (-tabel) 30 en 75 blijven intact zodat wanneer je nog geen nieuw salaris hebt bepaald, er gewoon op de huidige manier verloond blijft worden. Op termijn gaan we CAO code 31 en Salarisregelingen 30 en 75 schonen en zullen dit t.z.t. berichten. Maandelijkse uitbetaling VT EJU: het vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (7,4%) worden maandelijks opgebouwd zoals gebruikelijk; wanneer je conform artikel 3.3 een afspraak hebt gemaakt dit maandelijks uit te laten betalen dan staan hieronder de codes waarmee je dit kunt doen: Invoercode 01006 waarde 0,07 Invoercode 02342 waarde 1 Bij overstap naar een maandelijkse uitbetaling van de VT/EJU moet worden nagedacht hoe om te gaan met de reservering VT/EJU die tot dit moment is gedaan, ook rekening houdend met de WNT. CAO CBS/LA: de Code CAO CBS/LA (werkgeverscode 07005) is bij de VTOI-NVTK nagevraagd en is nog niet bekend. Sectorindeling APG: Het PO en VO rekenen met verschillende percentages AOP, 0,8% bij PO en 0,9% bij VO. Dit wordt aangestuurd met werkgeverscode 04211. Vooralsnog blijft dit ongewijzigd. We hebben bij APG hier aandacht voor gevraagd. ABP 2023: Het pensioen in 2023 wordt door de salarisverhoging vanaf januari 2022 (peilmaand ABP) hoger conform specificatie ABP.  
Volledig artikel weergeven
03-10-2022 13:00 (Bijgewerkt op 05-10-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 534 Weergaven