Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma YouServe

Sorteren op:
In onze nieuwsbrief van december 2022 hebben we je verzocht om de nieuwe Whk / Aof beschikking 2023 uiterlijk met de salarismutaties voor de maand januari 2023 bij je salaristeam in te leveren.   Als je later in 2023 deze beschikking inlevert, worden de premieafdrachten over 2023 wel herrekend en worden correctieberichten 2023 in de loonaangifte verwerkt, maar kan je te maken krijgen met een verhoogde afdracht die je in één keer moet betalen.   Laat het salaristeam ook weten als jouw onderneming eigenrisicodrager (ER) is geworden per 1 januari 2023, of juist weer is teruggekeerd naar de publieke verzekering via UWV. In deze situaties ontvang je ook een beschikking van de Belastingdienst.   Vanaf vorig jaar (2022) is de basispremie Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds) vervangen door een  gedifferentieerde Aof premie. Kleine werkgevers betalen een lagere Aof premie dan (middel)grote werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet in de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken voor herverzekering van loonkosten tijdens ziekte. Dit kan o.a. via de MKB-verzuimontzorgverzekering.   Kleine werkgever: De Belastingdienst geeft op de beschikking aan of de werkgever voor de Whk premie en de Aof premie een kleine of (middel)grote onderneming is. De grens bij een kleine werkgever wordt in 2023 gesteld op 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.   Controle en bezwaar maken: Het is belangrijk dat je de ontvangen beschikking goed controleert. Zijn de juiste loonsommen gebruikt  en zijn de toegerekende uitkeringslasten wel juist. Voor de toegerekende uitkeringslasten kun je een  specificatie instroomgegevens bij de Belastingdienst opvragen. Je hebt de mogelijkheid om binnen 6  weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie.   Kleine werkgevers betalen een vaste sectorale premie en krijgen in plaats van een beschikking een  ‘mededeling’ van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2023. Tegen de hoogte van de  sectorpremie kan geen bezwaar worden gemaakt.   Meer informatie: Meer informatie over deze beschikking kunt je vinden op de website van de Belastingdienst via onderstaande link.   Link: Belastingdienst en Nieuwsoverzicht voor Werkgever  
Volledig artikel weergeven
17-01-2023 12:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 112 Weergaven
In de maand februari 2023 zullen, zonder nader tegenbericht, de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen worden doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie februari 2023: Kraamzorg 2,00%     Cao Eenmalige uitkeringen in februari: Kunsteducatie Bruto € 250,00 naar rato omvang dienstverband voor werknemers indienst op 31 december 2022. Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden.    
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 11:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 150 Weergaven
In de maand januari 2023 zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen doorgevoerd:  Cao Salarisverhogingen in productie januari 2023  Huisartsenzorg 4,35% Jeugdzorg 3,00% Kunsteducatie € 100,00 bruto verhoging per trede uit het loongebouw Netwerkbedrijven (NWb) 4,00% Provinciale sector (Provincies) 4,00% Sociaal Werk 2,00% Waterbedrijven Vaste bedragen  per schaal t/m schaal 13 en voor schaal 14 en hoger 4,75% UMC 6,00% Minimumloon januari 2023 Algemene informatie Cao's met schalen op basis van het wettelijk minimumloon Per 1 januari 2023 zal het wettelijk minimumloon met 10,15% worden geïndexeerd. Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband bedraagt dan bruto € 1934,40 per maand (was bruto € 1756,20). Salarisschalen gebaseerd op het wettelijk minimumloon zullen door ons aangepast worden na publicatie door de werkgeversverenigingen.
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 08:32 (Bijgewerkt op 16-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 439 Weergaven
Aanleveren beschikking 2023 aan uw salaristeam: Om vanaf 2023 in de loonaangifte direct de juiste bedragen te berekenen voor de premieafdracht  Whk en Aof, verzoeken wij je de nieuwe Whk / Aof beschikking 2023 uiterlijk met de salarismutaties  voor de maand januari 2023 bij je salaristeam aan te leveren.    Laat het salaristeam ook weten als jouw onderneming eigenrisicodrager (ER) is geworden per 1 januari 2023, of juist weer is teruggekeerd naar de publieke verzekering via UWV. In deze situaties ontvangt je ook een beschikking van de Belastingdienst.    Vanaf vorig jaar (2022) wordt de basispremie Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds) vervangen door een  gedifferentieerde Aof premie. Kleine werkgevers betalen een lagere Aof premie dan (middel)grote werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet in de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken voor herverzekering van loonkosten tijdens ziekte. Dit kan o.a. via de MKB-verzuimontzorgverzekering.   Kleine werkgever: De Belastingdienst geeft op de beschikking aan of de werkgever voor de Whk premie en de Aof premie een kleine of (middel)grote onderneming is. De grens bij een kleine werkgever wordt in 2023 gesteld op 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.    Controle en bezwaar maken: Het is belangrijk dat je de ontvangen beschikking goed controleert. Zijn de juiste loonsommen gebruikt en zijn de toegerekende uitkeringslasten wel juist. Voor de toegerekende uitkeringslasten kunt je een  specificatie instroomgegevens bij de Belastingdienst opvragen. Je hebt de mogelijkheid om binnen 6  weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie.   Kleine werkgevers betalen een vaste sectorale premie en krijgen in plaats van een beschikking een  ‘mededeling’ van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2023. Tegen de hoogte van de  sectorpremie kan geen bezwaar worden gemaakt.   Meer informatie: Meer informatie over deze beschikking kunt je vinden op de website van de Belastingdienst via onderstaande link. Link: Belastingdienst en Nieuwsoverzicht voor Werkgever
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 08:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 183 Weergaven
Jaarwerkproductie 2022: Tot welke datum kun je nog mutaties aanleveren voor de jaarwerkproductie 2022?   De uiterste inleverdatum voor mutaties die nog in de jaarwerkproductie 2022 verwerkt moeten worden, is woensdag 4 januari 2023.     Welke mutaties kunt je nog wel in de jaarwerkproductie 2022 aanleveren?  Nieuwe werknemers met een datum in-dienst in 2022 die nog niet zijn aangemeld. Werknemers die nog uit-dienst gemeld moeten worden in 2022.  Herrekeningmutaties van vaste looncomponenten over 2022, zoals een deeltijdpercentage.  Meeruren en kostendeclaraties van werknemers die in 2022 uitdienst zijn getreden.    Algemene informatie jaarwerkproductie 2022:   Aan de jaarwerkproductie 2022 wordt géén fiscaal tijdvak gekoppeld. Mutaties voor extra uren, oproepuren, overwerkuren, ORT vergoedingen en reiskostendeclaraties over de maand december 2022, worden daarom verwerkt in uw salarisproductie van januari 2023.     Extra informatie jaarwerkproductie 2022: Via e-mail heb je eind november van je salaristeam extra informatie ontvangen over de  jaarwerkproductie 2022. Deze informatie gaat dan over de jaarovergang 2022-2023, de WKR (werkkostenregeling) en de geschenkenregeling.  
Volledig artikel weergeven
18-11-2022 14:33 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 588 Weergaven
In de maand december zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen doorgevoerd:   Cao Eenmalige uitkering in december: Rijk Eenmalige uitkering van bruto € 450,00 op fulltime basis voor werknemers indienst op 1 december 2022     Gemeenten / SGO Eenmalige bruto-uitkering, bedrag afhankelijk van inschaling (€ 750,00 / € 375,00) en PT% op 1 december 2022.     Cao Betaling EJU en IKB in maand december: Diverse cao's In diverse cao's wordt in de maand december de vaste eindejaarsuitkering betaald. Diverse cao's In cao's waarbij de werknemers bruto IKB rechten opbouwen, zullen de resterende saldo's in de maand december worden uitbetaald
Volledig artikel weergeven
11-11-2022 16:01 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 167 Weergaven
Salarisproductie en loonaangifte maand december 2022: Heb je alle relevante salarismutaties voor dit jaar al doorgegeven aan je salaristeam?   Controleer of je voor onderstaande onderwerpen nog mutaties hebt voor het kalenderjaar 2022. Lever deze mutaties dan uiterlijk in de maand december aan bij je salaristeam.   Te controleren onderwerpen:  Gage betalingen aan a rtiesten. Auto van de zaak.  Beschikking Gedifferentieerde Whk premie 2022 (bij wijzigingen in 2022 de laatste beschikking).  Gebruikelijkloonregeling en verzekeringsplicht voor de DGA (Directeur-grootaandeelhouder) en familieleden (Handboek LH 2022, hoofdstuk 18.1).  Inkomensnorm (deskundigheidsvereiste) binnen de 30%-regeling voor werknemers komend uit het buitenland. (Handboek LH 2022, hoofdstuk 19.4).  Nacalculatie vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vastgesteld via methode 1 (36 weken-eis)  als de reisafstand groter is dan 75 km enkele reis.(Handboek LH 2022, hoofdstuk 23.1.2).  Loonkostenvoordeel (LKV): Zijn de juiste documenten aanwezig om LKV aan te vragen en zijn de  mutaties hiervoor doorgegeven aan uw salaristeam? (Handboek LH 2022, hoofdstuk 27). Juiste urenverantwoording voor subsidies LIV en LKV (Handboek LH 2022, hoofdstuk 27).  Werkkostenregeling (WKR) (Handboek Loonheffingen 2022, hoofdstuk 10 en 22).   Loonaangifte maand december 2022: De loonaangifte over de maand december 2022 wordt pas tegen het einde van de maand januari 2023 door jouw salaristeam bij de Belastingdienst ingediend. Je ontvangt de mail met de  melding dat de loonaangifte over de maand december 2022 is ingediend, daarom pas in de laatste  week van januari 2023.   Link: Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2022  
Volledig artikel weergeven
18-11-2022 14:27
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 313 Weergaven
In de maand november zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen doorgevoerd: Cao Salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen in productie november:     Provincies Met twk tot 1 januari 2022 worden de functieschalen met € 75,00 verhoogd (op fulltime basis). Vanaf 1 juli 2022 worden de salarisbedragen met 3,00% opnieuw verhoogd en wordt een minimum uurloon van € 14,00 per uur ingevoerd.             AMS (salarisregeling binnen cao ZKH) 2,00% salarisverhoging met twk tot 1 januari 2022 en een eenmalige uitkering van bruto € 250,00 op fulltime basis.             Cao Betaling EJU in maand november:       Huisarts in dienst bij een huisarts (HIDHA)       Rijkspersoneel       UMC       VVT      
Volledig artikel weergeven
10-10-2022 12:19 (Bijgewerkt op 11-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 352 Weergaven
In de maand oktober zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen  doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie oktober: Huisarts in dienst bij een huisarts (HIDHA) 2,50% salarisverhoging plus 0,30% verhoging i.v.m. de stijging van de SPH-pensioenpremie (onderhandelingsakkoord nieuwe cao met een looptijd van 1 augustus 2022 t/m 30 april 2024).     Cao Eenmalige uitkering in productie oktober: Energie, sector Netwerkbedrijven (Nwb) Bruto € 1250,00 op fulltime basis voor werknemers indienst op 1 oktober 2022 (onderhandelingsakkoord nieuwe cao met een looptijd van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023). Onderwijs, sector VO Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) ontvangt in oktober een bruto eenmalige uitkering van € 275,00.
Volledig artikel weergeven
13-09-2022 13:47 (Bijgewerkt op 10-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 449 Weergaven
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vanaf dat moment geldt binnen de gehele EU dezelfde privacy wetgeving. Visma stelt al jaren de hoogste eisen aan zichzelf als het gaat om gegevensbescherming en privacy en uiteraard hebben wij alles in werking gesteld om te voldoen aan de nieuwe aangescherpte regelgeving. Zodat klanten en wijzelf als Visma kunnen voldoen aan de AVG. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen; de mensen van wie gegevens worden verwerkt, veelal medewerkers, pensioengerechtigden of sollicitanten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken - Visma, maar ook jouw organisatie - krijgen meer verplichtingen. Uiteraard hebben wij met veel zorg gekeken naar de implicaties voor onze software. In de scenario’s waar jij zelf niet rechtstreeks aanpassingen kunt doen in de software, staan onze BPO Servicedesk én ons Service Center voor je klaar.
Volledig artikel weergeven
17-12-2021 13:11 (Bijgewerkt op 20-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 263 Weergaven
In de maand september zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen  doorgevoerd:   Cao Salarisverhogingen in productie september:     Kinderopvang 0,50% salarisverhoging per 1 september.     Rijkspersoneel 2,50% salarisverhoging plus een vast bedrag aan verhoging van € 75,00 met TWK tot 1 juli 2022.     Cao Eenmalige uitkering (vooraankondiging):     Rijkspersoneel De eenmalige uitkering in de nieuwe cao 2022-2024 van bruto € 450,00 op fulltime basis onder diverse voorwaarden (o.a. in dienst op 1 december 2022) zal in de maand december 2022 betaalbaar gesteld worden.       Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
16-08-2022 15:59 (Bijgewerkt op 13-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 352 Weergaven
In de maand augustus zijn de volgende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen doorgevoerd: Cao Salarisverhogingen in productie augustus: Onderwijs, sector VO 4,75 % salaris verhoging met TWK tot 1 juli 2022. UMC 2,00% voor de salarisschalen 1 t/m 10 (tenminste € 61,00 p/mnd op fulltime basis). Voor de schalen 11 en hoger geldt 1,00% salarisverhoging (tenminste € 46,00 p/mnd op fulltime basis) Cao Eenmalige uitkering in productie augustus: Nederlandse Universiteiten € 400,00 op fulltime basis. Voor werknemers die een minimumuurloon van € 14,00 p/uur ontvangen geldt een eenmalige uitkering van € 750,00 op fulltime basis. Onderwijs, sector VO Bruto € 500,00 op fulltime basis voor leraren en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) onder diverse voorwaarden (o.a. in dienst op 1 juli 2022).   Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
15-07-2022 16:13 (Bijgewerkt op 16-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 225 Weergaven
Verwerkte salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen in juli 2022. Wij actualiseren dit overzicht als nieuwe regelingen bekend zijn.   Cao Salarisverhogingen per 1 juli 0043 Architectenbureaus 0,75% 0050 Apotheken 2,50% 0140 Parketvloerenonderneming 3,00% 0163 Openbaar Vervoer (streekvervoer) 2,80% (eindbod werkgevers) 0214 Openbare Bibliotheken  2,00% 0233 Houthandel (actualisatie) € 60,00 structurele loonsverhoging op fulltime basis ingaande 1 juni 2022 0405 Kappersbedrijf 4,50% 0465 Banden en Wielenbranche 1,50% 0549 Detailhandel in aardappelen, groente en fruit 1,81% 0573 Pluimveeverwerkende Industrie 2,00% 0592 Gesp. Detailhandel in Bloemen en Planten 1,80% 0725 Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) 1,00% 0727 Retail Non-Food 4,36% 0730 Technische Groothandel 1,00% 0776 Papierindustrie 2,50% 0848 Kartoflex Lonen + € 85,00 0880 Zeilmakerijen 1,25% 0924 Reisbranche 3,00% 0979 Museum 2,50% 1193 Tentoonstellingsbedrijven 2,00% 1291 Nederlandse Horeca Gilde (NHG Cao) 1,00% 1841 Groothandel in Bloembollen 2,00% 1944 Open Teelten 2,00% (eindbod werkgevers) 1991 Schoentechniek 1,00% 2994 Nederlandse Poppodia 2,50% 3798 Uitgeverijbedrijf 2,90% 3855 Zwembaden 0,30% 4202 SZS Hiswa 1,25% Cao’s Metaal en Techniek (M&T): 0822 Carrosseriebedrijf (M&T) 0824 Metaalverwerkingsbedrijf (M&T) 0826 Isolatiebedrijf (M&T) 0827 Goud- en Zilvernijverheid (M&T) 2297 Technisch Installatiebedrijf (M&T) Loonschalen + € 42,50 Cao Eenmalige uitkeringen in juli 2022 Cao’s Metaal en Techniek (M&T) Bruto € 382,50 naar rato dienstverband voor werknemers in dienst op 1 juli 2022. 0848 Kartoflex Bruto € 150,00 naar rato dienstverband voor werknemers in dienst op 1 juli 2022. 1496 Bakkersbedrijf Bruto € 300,00 naar rato dienstverband en aantal  maanden indienst vanaf juli 2021.   Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 11:06 (Bijgewerkt op 19-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 344 Weergaven
Voorlopig bekende salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen in augustus 2022. Wij actualiseren dit overzicht als nieuwe regelingen bekend zijn.    Cao Salarisverhogingen per 1 augustus: 0465 Banden en Wielenbranche 1,50% 1618 Uitvaartbranche 3,00% (onderhandelingsakkoord)   Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.  
Volledig artikel weergeven
21-07-2022 10:23
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 159 Weergaven
Bekijk hieronder de belangrijkste cao-wijzigingen binnen de zakelijke markt voor de maand juni 2022.  Cao Salarisverhogingen per 1 juni  2022 0026 Vleessector 3,30% (onderhandelingsakkoord) 0748 Slagersbedrijf 3,50% (onderhandelingsakkoord) 0041 Handel in Bouwmaterialen   2,50% 0253 Houtverwerkende industrie 1,25% (absolute verhoging + € 50,00) 0316 Levensmiddelenbedrijf 2,50% 0533 Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen VGL 2,50% 0823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2,30% 1496 Bakkersbedrijf AB-lonen 3,45% IB-lonen 3,20%  1639 Doe-het-Zelfbranche 3,00% (onderhandelingsresultaat)  Cao Eenmalige uitkeringen in juni 2022: 0026 Vleessector Bruto € 300,00 (onderhandelingsakkoord)   Algemeen: Voor meer informatie over salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen verwijzen we u graag naar de website van uw vakbond of werkgeversvereniging.
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 10:45
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 267 Weergaven
De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2022 weer geïndexeerd. De indexering bedraagt afgerond 1,81%. Het fulltime wettelijk minimumloon vanaf 21 jaar bedraagt vanaf 1 juli 2022 bruto € 1.756,20 per maand.  De indexering van 1,81% geldt ook voor de minimumjeugdlonen bij BBL-ers. Voor BBL-ers van 18, 19 of 20 jaar geldt echter een afwijkende (lagere) staffel.   Organisaties in de zakelijke markt:  Salarisschalen gebaseerd op het wettelijk minimumloon zullen worden geïndexeerd met 1,81%.   Not-for-profit organisaties: In diverse cao’s zijn salarisschalen gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze salarisschalen worden door ons aangepast na publicatie door de werkgeversvereniging.      Bekijk de nieuwe tabellen over het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 op de website van de Rijksoverheid.  
Volledig artikel weergeven
17-06-2022 09:38 (Bijgewerkt op 23-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 371 Weergaven
Zijn er werknemers die in het begin van de coronacrisis langdurig ziek zijn geworden? Deze subsidieregeling stimuleert werkgevers om een vrijwillige verlengde loondoorbetaling af te spreken met de betreffende werknemers, zodat de periode voor herstel en re-integratie wordt verlengd. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling. Het doel is om daarmee langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor het werk in de zorg.   Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen’ (DUS) kun je alle voorwaarden lezen over deze subsidieregeling.   Let op, de periode waarin je deze subsidieaanvraag kunt indienen loopt van 15 juni t/m 31 juli 2022.   Link Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Volledig artikel weergeven
17-06-2022 11:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 247 Weergaven
Zijn er grensarbeiders uit België en/of Duitsland bij jouw in dienst?  Per 1 juli is de reguliere wet- en regelgeving - van vóór de invoering van de tijdelijke Corona maatregelen - voor grensarbeiders weer van toepassing. Wat mogelijk (blijvend) is gewijzigd, is de manier van werken van de werknemer. Wellicht blijven medewerkers in het woonland thuiswerken. Per individuele situatie is het daarom verstandig opnieuw te beoordelen of de woon-werk situatie is gewijzigd ten opzichte van voor de corona-periode, en/of op basis daarvan ook de belasting en sociale verzekeringssituatie is gewijzigd.   Op onze Visma YouServe website kun je lezen wat de impact kan zijn als werknemers vanaf 1 juli 2022   in het woonland blijven werken. Je kunt hier ook lezen waar je terecht kunt met al jouw vragen over medewerkers die in het buitenland wonen.    Link: Visma YouServe en afspraken grensarbeiders afgeschaft per 1 juli 2022  
Volledig artikel weergeven
17-06-2022 09:54
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 177 Weergaven
Vervallen in jouw organisatie de wettelijke vakantiedagen over 2021 op 1 juli 2022? Wettelijke vakantiedagen over 2021 vervallen volgens art. 7:640a BW op 1 juli 2022. In de cao of in  een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan eventueel een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken.    Als binnen jouw organisatie de wettelijke vakantiedagen over 2021 op 1 juli 2022 gaan vervallen, dan  is het wel noodzakelijk dat je in voldoende mate aan de zorg- en informatieplicht hebt voldaan naar de werknemers toe.    Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de werknemers daadwerkelijk in staat gesteld zijn om hun wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen. Je bent ook verplicht om tijdig en nauwkeurig de werknemers te informeren als zij de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen dreigen te verliezen.    Als je niet aan deze zorg- en informatieplicht voldoet, mag je de wettelijke vakantiedagen over 2021 niet laten vervallen op 1 juli 2022. Deze vakantiedagen verjaren dan mogelijk pas na 5 jaar.   Lees meer over ‘hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen’ op de website van de Rijksoverheid.
Volledig artikel weergeven
17-06-2022 09:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 382 Weergaven
YouServe HRYou community... Hoe zit dat? Bekijk deze video om snel op de hoogte te zijn.
Volledig artikel weergeven
21-01-2022 09:56
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 297 Weergaven