Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 2 december 2023.   Mededelingen  Voorbereidingen m.b.t. aansluiting actieve signalering op Mijn Youforce Actieve signalering kent de mogelijkheid tot het verzenden van signalen aan de huidige Youforce Portal. Voor Online gebruikers zullen deze in de nabije toekomst ook aan Mijn Youforce kunnen worden aangeboden. Wat betreft Beaufort zal dit functioneel vrijwel geen impact hebben: het betreffen met name technische  aanpassingen. De voordelen liggen vooral op de integratie met en weergave in Mijn Youforce. In dit kader adviseren we om dynamische signaalteksten te gebruiken in plaats van algemene signaalteksten.  Voorbeelden van algemene signaalteksten zijn 'Medewerker is jarig' of 'Het contract van de medewerker verloopt'. Dynamische signalen maken de notificatie veel concreter en kan eenvoudig worden aangepast in de signaaldefinitie (systeemfunctie 417610). Dit doe je door in de signaal tekst dynamische componenten in de vorm van rubriekcodes toe te passen. Beaufort zal tijdens het genereren van de actie de bij de rubriekcode behorende waarde ophalen en in de signaal tekst opnemen. De rubriekcode moet tussen vierkante haken staan. Voorbeeld: 'Medewerker [P00301] is op [P00321] jarig: bloemetje sturen!' zal op actieniveau (e-mail, to-do-lijst) leiden tot 'Medewerker Aartsen is op 12 mei jarig: bloemetje sturen!'. Het moment van daadwerkelijke aansluiting van actieve signalering op Mijn Youforce zal later worden gecommuniceerd. Tot die tijd blijft binnen Beaufort alles bij het oude, maar het aanpassen naar dynamische signaalteksten kan wel al worden doorgevoerd. Als je meer informatie over Mijn Youforce wilt, klik hier. Nieuwe PI rubrieken Deze release bevat net als vorige maand onder de motorkap een aantal nieuwe PI rubrieken. Deze rubrieken zullen in de verbeterde best practice 'Zorg' worden gebruikt. Hier zal vanzelfsprekend nog nader over gecommuniceerd worden. Het betreft de PI rubrieken PI0378 t/m PI0392.     Wet- en regelgeving Werkgebonden personenmobiliteit (CO2 registratie) Waarom  Zoals aangegeven in het bericht van 18 juli 2023  zullen we werkgebonden personenmobiliteit ondersteunen in Youforce voor zakelijke dienstreizen en woon-werkverkeer. Registratie voor werkgebonden personenmobiliteit is verplicht voor werkgevers met meer dan 100 medewerkers. Meer informatie over of het voor jouw organisatie verplicht is, kun je terugvinden in de handreiking van de overheid. Je kan vanaf 1  januari 2024 de registratie van werkgebonden personenmobiliteit in Youforce vastleggen. De wettelijke verplichting hiertoe is uitgesteld naar 1 juli 2024, zie dit artikel. Voor 1 juli 2025 moet de werkgebonden personen mobiliteit worden aangegeven in het het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Wij zorgen ervoor dat in Youforce een rapportage beschikbaar komt die je kan gebruiken voor de opgave in het RVO portaal. Hoe  In dit artikel leggen we uit hoe de werkgebonden personenmobiliteit ingericht en toegepast wordt.  In dit kader levert HR Core Beaufort een aantal nieuwe PI-rubrieken uit welke eerder ook al als download op de Community beschikbaar zijn gesteld. Actie  Om de nieuwe PI-rubrieken ook binnen Self Service beschikbaar te krijgen dien je systeemfunctie 175510 (Incidentele export TM en HSS) uit te voeren met minimaal de optie 'Rubriekentabel en referentiewaarden' aangevinkt.     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-12-2023. Het betreft salarisregeling 04. Hoe De genoemde salarisregeling (04) voor de Ambulancezorg is per 1 december 2023 aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Vanaf 5 december is de salarisregeling beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Gehandicaptenzorg: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 2023-12. Het betreft hier alleen verhoging van de bedragen en geen schaalwijzigingen. Het betreft salarisregeling 38. Hoe De genoemde salarisregeling (38) voor de Gehandicaptenzorg is per december 2023 aangepast voor wat betreft de salarisbedragen. Actie Vanaf 5 december is de salaristabel beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Ziekenhuizen: salaristabel Waarom Vanaf 5 december is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 2023-12. Het betreft salarisregeling 35. Hoe De genoemde salarisregeling (35) voor de Ziekenhuizen is per december 2023 aangepast voor wat betreft de salarisbedragen. Actie Vanaf 5 december is de salaristabel beschikbaar. In Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Waterschappen: CAO minimumloon Waarom In Gemal is in de december release met terugwerkende kracht het CAO minimumloon per uur per juli 2023 aangepast. Hoe  Door de werkgevergegevens te downloaden komt dit CAO minimumloon per uur ook beschikbaar in HR Core Beaufort. Actie Download de werkgevergegevens in Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort Salarisadministratie → Werkgever → 430005 Importeren Gemal Direct.  Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO Waterschappen: Nieuwe PI-rubriek  Waarom In de september release (2023-09/upgrade 38) en oktober release (2023-10/upgrade 39) hebben we PI-rubrieken uitgeleverd t.b.v. het persoonlijk budget. Aansluitend is nog een verzoek binnen gekomen voor een aanvullende rubriek inzake 'Aantal maanden proeftijd'. Deze wordt in deze release uitgeleverd.  Hoe In HR Core Beaufort is de volgende rubriek toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0367 Aantal maanden proeftijd Actie  Om te zijner tijd in HR Self Service gebruik te kunnen maken van deze rubriek moet de rubriek op dat moment worden toegevoegd aan de aanvullende rubrieken set voor Self Service.     Nieuw  Vrije organisatorische eenheid gegevens  Waarom Organisatorische eenheden spelen een grote rol binnen HR Core Beaufort en andere onderdelen van het Visma | Raet portfolio. Met functie 170000 (Organisatiestructuur) kunnen de relevante OE gerelateerde gegevens worden onderhouden. In de dagelijkse praktijk blijkt er echter behoefte te zijn aan het kunnen vastleggen van extra klant specifieke gegevens die niet in het standaard scherm beschikbaar zijn. In dit kader is de wens geuit om -net zoals dat al mogelijk is voor functies- naast de standaard set gegevens ook eigen rubrieken vast te kunnen leggen bij organisatorische eenheden. Hoe  Het is nu mogelijk om via functie 100003 (Systeemfuncties) een of meerdere eigen schermen te definiëren  van type 'A' (eigen venster actueel) en gegevenssoort 'OE' (organisatorische eenheid). Op dit eigen scherm kun je eigen rubrieken van gegevenssoort 'OE' plaatsen. Het aanmaken en autoriseren geschiedt op standaard wijze (meer info in de help tekst). De nieuwe functie hoeft niet geplaatst te worden: HR Core Beaufort zal deze automatisch opnemen in functie 170000 (Organisatiestructuur).        In geval van dergelijke eigen schermen zal in functie 170000 (Organisatiestructuur) een knop 'Vrije gegevens' zichtbaar zijn. Na selectie van een organisatorische eenheid en het klikken op deze knop zal afhankelijk van het aantal eigen 'OE' schermen eerst een selectiemogelijkheid beschikbaar komen waarmee je het gewenste scherm kiest. Na die keuze verschijnt het geselecteerde scherm waarin de eigen rubrieken kunnen worden ingezien/onderhouden. Als er sprake is van slechts één eigen 'OE' scherm, zal dit automatisch verschijnen zonder selectieoptie.         Actie Als je van deze nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken dien je hiervoor afhankelijk van het aantal extra eigen gegevens je wilt toevoegen een of meerdere eigen schermen te definiëren. En uiteraard eigen rubrieken vastleggen om deze aan de eigen schermen toe te kunnen voegen.     Gewijzigd en verbeterd  Update van EDI bericht UWV Ziektewet uitkering Waarom  Vanuit HR Core Beaufort kunnen EDI berichten aangemaakt worden voor het UWV. Eén van die berichten is het bericht 'UWV ziektewet uitkering' gebaseerd op de berichtspecificatie UWV-ZW-ZM, versie 0304. Deze versie expireert op 31 december 2023, wat de reden is om vanuit HR Core Beaufort aan te sluiten op de meest recente berichtspecificatie van het UWV (versie 0406 rev 8). Hoe  De kop van ALLE berichten die aangemaakt worden voor het UWV is geactualiseerd. De actualisatie betreft gegevens die betrekking hebben op Visma Raet. De xsd verwijziging is aangepast van UwvZwZiekteMelding-v0304-b01.xsd naar UwvZwZiekteMelding-v0406-b01.xsd. De inhoudelijke wijzigingen in de meest recente versie zijn, naast enkele aanpassingen in de referentiewaardes van een aantal gegevens die gebruikt worden bij het opstellen van het bericht:   Rubriek Waarde Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) P02255 - Fase-indeling F&Z 2 Fase 2 met uitzendbeding Vervallen P02255 - Fase-indeling F&Z 38 A zndr uitznd+loonuitslt Vervallen P02255 - Fase-indeling F&Z 42 Fase 2 zndr uitzendbeding Vervallen P02220 - Code reden aangifte AO 99 Overig Vervallen   Daarnaast zijn de volgende xsd's toegevoegd aan de xsd directory van HR Core Beaufort: UwvZwZiekteMelding-v0406-b01.xsd UWVML-Basetypes-v0441.xsd Actie Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.   Gemal salarisregelingen en inpastabellen Waarom  Met het uitfaseren van de IBU is er ook nagedacht over een nieuwe manier van het beschikbaar maken van de benodigde salarisregelingen en/of inpastabellen (salaristabellen) die gebruikt worden in HR Core Beaufort.  Hoe  Payroll Gemal heeft de beschikking over de salarisregelingen die binnen een klantomgeving worden gebruikt. Op basis van deze informatie levert Payroll Gemal elke maand automatisch de gebruikte salarisregelingen en inpastabellen op via de File-API. Alleen indien Gemal heeft aangekondigd dat er een wijziging in de regeling en/of inpastabel heeft plaatsgevonden en deze wil je ook beschikbaar hebben in HR Core Beaufort dan moet de functie 'Importeren inpastabellen' of 'Import geg.salarisregeling' worden uitgevoerd. Je hebt dus altijd de beschikking over de nieuwste versie van de salaristabellen op de J-drive (online klanten) of in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten). De naamgeving van de bestanden is als volgt opgebouwd: Gemal_Salaristabellen_<klantnummer>_<salaristabelnummer>_20.dat (Salarisregeling) Gemal_Salaristabellen_<klantnummer>_<salaristabelnummer>_22.dat (Salaristabel)   HR Core Online De bestanden worden geautomatiseerd overgebracht naar de J-drive in de nieuwe gecreëerde directory 'Payroll-tables' De stuurgegevens SALPATH (Pad naar importbestanden) en SALFILE (Naam importbestanden) worden gewijzigd naar vaste stuurgegevens en de waarden aangepast naar de nieuwe naamgeving en locatie om uniforme werkwijze voor HR Core online klanten te bewerkstelligen: SALPATH - waarde wordt J:\RAET\Payroll-tables SALFILE   - waarde wordt Gemal_Sal*.dat   HR Core on-prem  De salarisregelingen en inpastabellen zijn beschikbaar via de nieuwe Bestandsuitwisseling. Je kunt hiervoor de gewenste gebruiker autoriseren om de bestanden te downloaden naar de lokale omgeving. Menu pad > functie: Applicatiebeheer > Importeren gegevens > Importeren inpastabellen en Import geg.salarisregeling Deze functies zijn niet gewijzigd, ze reageren op de inhoud van de stuurgegevens en de functies kunnen nu voor online klanten zonder tussenkomst van het handmatig downloaden en uploaden van de salarisregeling en/of inpastabellen worden uitgevoerd. On-prem klanten moeten via Bestandsuitwisseling nog wel de bestanden ophalen. Voor de goede orde: deze wijziging heeft alleen betrekking op het ophalen/klaarzetten van de bestanden. In die gevallen dat er relevante wijzigingen zijn in de salarisregeling/inpastabellen) dien je deze nog steeds op de huidige (handmatige) wijze te importeren. Actie  HR Core Online -  Je hoeft geen verdere actie te ondernemen. HR Core on-prem - Indien je gebruik gaat maken van de nieuwe bestanden via bestandsuitwisseling zul je de waarde van het stuurgegeven SALFILE moeten aanpassen naar Gemal_Sal*.dat.   Waarnemingstoelage (Rubriek P11185) toepasbaar voor directe doorbelasting Waarom  De rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) was niet beschikbaar voor de directe doorbelasting. Hoe De rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) is vanaf nu beschikbaar voor de directe doorbelasting. Actie Bij het vastleggen van de waarde 999999,99 bij de directe doorbelasting rubriek P02796 (Waarde directe doorbelasting) wordt het hele resultaat doorbelast naar de opgegeven kostenplaats/kostensoort/kostendrager. Zie ook de releasenotes van Payroll Gemal release 12-2023.     Opgeloste meldingen Mutaties met een ingangsdatum in de toekomst niet verwerkt (change 4901692) Melding Vanuit de externe systemen kunnen mutaties worden aangeleverd met een ingangsdatum in de toekomst (voorbij de huidige dag) en deze mutaties zijn bedoeld voor de huidige salarisproductieperiode.  Deze toekomst mutaties werden niet verwerkt d.m.v. het automatisch verwerken van indirect mutaties. Oplossing  Een fout in de programmatuur zorgde ervoor dat deze mutaties niet verwerkt werden en deze fout is hersteld. Actie Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.   EDI Codes registratie arbeidsgehandicapt  (change 2851332) Melding De codes voor het gegeven 'Reden instroom' gebruikt bij de registratie van arbeidsgehandicapten zijn niet meer up-to-date. Oplossing De waardes voor de code reden instroom zoals tot nu toe werden gehanteerd bij het registreren van een arbeidshandicap verwezen naar 1 van de onderdelen van art 29B dan wel art 90 van de Ziektewet. De waarde werd 1 op 1 overgezet naar de rubriek P02221 Code reden toepassing art 29B ZW. Deze rubriek werd op zijn beurt gebruikt in  de samenstelling van EDI berichten voor het UWV. Inmiddels is dit gebruik van de code reden instroom komen te vervallen. Om die reden is gekozen om het gegeven Code reden instroom een andere betekenis te geven, door in deze rubriek de situaties vast te leggen die geleid hebben tot een no-risk polis bij het arbeidsgehandicapt geval. De nieuwe waardes 01A tot en met 10A verwijzen naar een situatie en de bijbehorende voorwaarden voor de no-risk polis. Deze bijbehorende voorwaarden zijn vastgelegd  in de aangepaste help tekst van deze functie. Actie  De codes die voorheen konden worden gebruikt zijn nog steeds beschikbaar (met de toevoeging (oud) in de omschrijving) en verwijzen  nog steeds naar art 29B en art 90 van de ZW. Als je besluit om de verwijzingen naar art 29B en art 90 te vervangen door een verwijzing naar de situatie van de no-risk polis, dan kan dit op een moment naar eigen inzicht uitgevoerd worden. Uitbreiding verslag Importeren tijdregistratie (change 5282666) Melding Op het verslag 'Importeren tijdregistratie' wordt aan het eind een 3-tal totalen vermeld. Het aantal vermeld bij 'Aantal niet in TR-Activiteit opgenomen regels' was niet duidelijk voor welke regels dit nu werkelijk betrof en leidde tot gebruikersvragen. Oplossing Er is een extra optie 'Uitgebreid verslag' toegevoegd aan het scherm 'Import tijdregistratie'. Als het aankruisvakje van Uitgebreid verslag is aangevinkt wordt op het verslag ook een uitgesplitst overzicht van het aantal niet in TR-Activiteiten opgenomen regels getoond. In de schermvoorbeelden hieronder wordt de nieuwe optie weergegeven en in het geel de aanvullingen op het verslag. Ook als de checkbox niet is aangevinkt wordt er al meer informatie mbt de niet in TR opgenomen regels weergegeven. Als de checkbox wél is aangevinkt wordt per regel een uitgebreide omschrijving getoond waarom de regel niet in TR is opgenomen.           Actie  Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.     Aanmaken backup bestanden 'Incidentele export TM en HSS'  (change 5381102) Melding Sinds de overgang van de IBU naar de FileAPI als transportmiddel van de exportbestanden worden de backup bestanden van de 'Incidentele export TM en HSS' (systeemfunctie 175510) niet meer in alle gevallen correct aangemaakt. Deze backup bestanden zijn echter nodig in het kader van het vullen van de sandbox-omgevingen. Oplossing Het backup proces van deze exportfunctie is aangepast zodat de backup bestanden worden weggeschreven in de BACKUP folder voordat de bestanden in de ZEND folder worden geplaatst (en opgepakt door de FileAPI). Actie  Je hoeft geen verdere acties te ondernemen.  
Volledig artikel weergeven
27-11-2023 10:06 (Bijgewerkt op 28-11-2023)
 • 7 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 2300 Weergaven
    CAO informatie CAO VVT - Nieuwe CAO Op 11 april is via de community door Payroll Gemal een vooraankondiging gepubliceerd omtrent de nieuw CAO VVT. Inmiddels is alle benodigde informatie vanuit de werkgeversvereniging aanwezig en de wijzigingen naar aanleiding daarvan worden in de Gemal release 2022-05 doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen: Salaristabellen De bedragen voor de salarisregeling (15) zijn aangepast en ook die voor de garantie salarisregelingen IMF (12) en V&V (39). Salarisschalen gewijzigd bij Salarisregeling 15  Bij salarisregeling 15 gelden meer wijzigingen:  Schaal 5 is hernoemd naar WMJL (wettelijk minimum jeugdloon). Schaal 0010 is vervallen. Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 0015. Vanuit Actiz is ons mondeling medegedeeld dat hierbij moet worden uitgegaan van het omschalen naar de anciënniteit met het naast hogere bedrag in schaal 15. Actiz heeft aangegeven deze instructie begin mei zelf ook te publiceren. Mochten hier nog verdere vragen over zijn, dan verwijzen wij graag naar Actiz. Gewijzigde salarisschalen waarbij de aanloopperiodieken vervallen. Hieronder geven we per wijziging aan welke acties je kunt ondernemen om de benodigde wijzigingen in Beaufort door te voeren. Deze acties zijn noodzakelijk nadat je de nieuwe salarisregeling - die op Youforce wordt gepubliceerd - hebt ingelezen in Beaufort. Aandachtspunten bij de hieronder beschreven werkwijze indirect muteren: Voordat je de indirecte mutaties definieert, moet je eerst de nieuwe salarisregelingen importeren. Alle wijzigingen moet je met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 vastleggen. Pas nadat ALLE indirect mutaties zijn gedefinieerd, kun je ze laten verwerken. Salaristabellen (salarisregelingen 15, 12 en 39): Voor de wijziging van de salaristabellen hoef je niets anders te doen dan de nieuwe salaristabellen in Beaufort in te lezen. Schaal 5 hernoemd naar WMJL (salarisregeling 15): Omdat schaal 5 met terugwerkende kracht vanaf 2022-03 niet meer in Gemal bestaat, moeten de werknemers met schaal 5 worden overgezet naar de “nieuwe” WMJL schaal. Als dat is gebeurd, kun je schaal 5 uit Beaufort verwijderen. Dat laatste is alleen mogelijk als er geen enkel dienstverband meer is gekoppeld aan schaal 5. Je kunt er ook voor kiezen schaal 5 te hernoemen naar "Vervallen". Je kunt de benodigde wijzigingen uitvoeren met de functie Collectief muteren. Selecteer hiervoor in het Beaufort menu achtereenvolgens Salarisadministratie en dan Collectief muteren. Je kunt de collectieve mutaties aanmaken via onderstaande stappen.  Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 5 in. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 5 die overgezet moeten worden naar schaal WMJL. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Geef in het pulldown menu Ingangsdatum wijziging de waarde 1 maart 2022 op Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde WMJL kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Schaal 10 is vervallen (salarisregeling 15): Als er nog werknemers in deze schaal zaten, dienen deze te worden omgeschaald naar schaal 15. Je kunt per schaal en anciënniteit collectieve mutaties maken met hulp van onderstaande stappen. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 10 in. Klik op <Toevoegen> en selecteer de rubriek P00326 Anciënniteit salaris. Het veld Anciënniteit verschijnt in het venster. Vul in het veld Anciënniteit de waarde 00 of 01 of 02 of 03 of 04 in al naar gelang de anciënniteit waarvoor je de collectieve mutaties wilt definiëren. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. Je hebt nu alle werknemers geselecteerd met schaal 10 die overgezet moeten worden naar schaal 15. Klik op Accepteren. Je kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie schaal definiëren Selecteer als doel rubriek P01151 Schaal. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe waarde 15 kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de schaal wordt gewijzigd. Collectieve mutaties anciënniteit definiëren Selecteer wederom de doelgroep zoals hiervoor beschreven. Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit. Selecteer bij Bewerking doel: Waarde toekennen. Het veld Waarde verschijnt waarin je de nieuwe anciënniteit kunt invullen. Klik op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit wordt gewijzigd. Gewijzigde salarisschalen (salarisregeling 15) Er zijn in enkele schalen aanloopperiodieken vervallen. Zie onderstaand voorbeeld van schaal 15.  Oude situatie:   Nieuwe situatie:   Als er nog werknemers op de aanloopschalen staan, moeten deze worden omgeschaald. Je kunt collectieve mutaties maken via onderstaande stappen. Deze stappen zijn uitgewerkt voor schaal 15, maar er zijn meerdere schalen die aanpassingen behoeven. Doelgroep selecteren Selecteer in het tabblad Dienstverband regeling 15 in het veld Salarisregeling. Ga naar het tabblad Vrije selectie, klik op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P01151 Schaal. Het veld Schaal verschijnt in het venster. Vul in het veld Schaal de waarde 15 in. Klik nog een keer op <Toevoegen> en selecteer vervolgens uit het index venster de rubriek P00326 Anciënniteit/Functiejaren. Vul in het veld Ancien/func via het Zoekprofiel uit het menu Extra, het volgende zoekcriterium in: “niet leeg”. Ga naar het tabblad Resultaat selectie en selecteer alle medewerkers op dit tabblad. U hebt nu alle werknemers geselecteerd waarvoor de anciënniteit moet worden verhoogd. Klik op Accepteren. U kunt nu de collectieve mutatie definiëren zoals hieronder is aangegeven. Collectieve mutatie definiëren Selecteer als doel rubriek P00326 Anciënniteit/functie. Selecteer bij Bewerking doel: Formule toepassen. Het veld Formule verschijnt waarin je een formule kunt invullen. Klik op de index knop achter dit veld. Nu toont Beaufort het tabblad Formule samenstellen. Je kunt de formule gaan definiëren in het invoerveld Formule. In dat veld toont Beaufort al de rubriek P00326 S. Voeg daaraan toe -2. Deze waarde moet rechts van de rubriek code staan: P00326 S -2. Klik op Accepteren. De formule is gereed. Klik opnieuw op Accepteren om de collectieve mutaties aan te maken. Beaufort toont een controle-overzicht. Je hebt nu voor alle geselecteerde medewerkers een indirecte mutatie gemaakt waarmee de anciënniteit met 2 wordt verlaagd. Vergelijkbare wijzigingen dienen te worden doorgevoerd voor de volgende schalen: Schaal Formule Voorbeeld 15 (voorbeeld)  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 20 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 25 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 30 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 35 P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 40  P00326(S)-2 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 3 45 P00326(S)+1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 6 55 P00326(S)-1 Anciënniteit 5 wordt anciënniteit 4 Verwerken indirecte mutaties Na het maken van alle collectieve mutaties moet je de 'gewone' processtappen in Beaufort doorlopen: Beoordelen indirecte mutaties en deze verwerken in het menu Divers - Indirect muteren. De bruto salarissen (opnieuw) berekenen in het menu Salarisadministratie - Salarisregelingen. Controleren Controleer of alle medewerkers de juiste schaal/anciënniteit hebben gekregen. Stagevergoeding en leerlingschalen De stagevergoeding is per 1 januari aangepast conform de salarisinformatie vanuit de werkgeversvereniging Actiz. De leerlingen tussen de 16 en 20 jaar krijgen, conform cao-akkoord, minimumloon + 10%.  Hiervoor zijn de bedragen bij nieuw toegevoegde inpasnummers 9410 t/m 9414 opgenomen. Voor de leerlingen die het wettelijk minimumloon +10% dienen te krijgen, kunnen inpasnummers 9410 t/m 9414 worden vastgelegd op rubriek P01152 Inpassingsnr salaris, afhankelijk van de leeftijd. Er is voor deze werknemers geen schaal aangemaakt, dus daarom dient rubriek P01152 Inpassingsnr salaris te worden gebruikt.  Let op: bovenstaande handreiking is bedoeld om je te helpen met het converteren van de schalen en anciënniteiten. We kunnen jouw situatie niet beoordelen en het is dus mogelijk dat bovenstaande niet voor jou van toepassing is. Als je gebruik maakt van collectieve mutaties, let dan altijd goed op of de juiste set met medewerkers is geselecteerd. Opgeloste meldingen  WAB rubrieken ten onrechte verplicht in IB-47 situatie (change 2861571) Melding In Beaufort zijn de WAB gerelateerde rubrieken (P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst, P12474 Code oproepovereenkomst) verplicht ook in geval van een IB-47 situatie. Dit is niet juist. Oplossing In het geval dat rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv Wet APPA) heeft, zullen de rubrieken P08259, P12294 en P12474 niet meer verplicht zijn. Actie Daar waar van toepassing, kun je de betreffende rubrieken leeg maken. Waardebereik rubriek P00504 Procentuele inschaling (change 3125164) Melding Er is geen controle op minimum en/of maximum waarde van rubriek P00504 Procentuele inschaling. Oplossing De controle op de minimum en/of maximum waarde is toegevoegd aan de rubriek P00504 Procentuele inschaling. Actie Er is geen actie nodig. Salarismutatie waarde nieuwe codes CZ (change 3302593) Melding De salarismutaties van de rubrieken P00690, P00691 en P00692 Aantal IZZ CZ Zorg worden in Payrol Gemal verwerkt als decimaal en niet als geheel getal. Oplossing De vermenigvuldig factor bij de exportkenmerken was vastgelegd als 1,00, echter dit moet zijn 100,00. Dit is gewijzigd. Actie Er is geen actie nodig. Profielwaarden niet opgenomen (change 3379172) Melding Het is niet mogelijk de rubrieken van de kilometerregeling 6 t/m 10 op te nemen als profielwaarde.  Oplossing De rubriekcodes P11905, P11907, P11909, P11911 en P11913 (kilometerregeling 6 t/m 10) zijn nu op te nemen als profielwaarde. Actie Er is geen actie nodig. Melding in venster In- en uitdienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH), verschijnt bij het opslaan van gegevens ten onrechte de melding (0129) ''Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster In- en uitdienstgegevens is aangepast, zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat deze release de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen de inrichting in deze release beschikbaar om voorbereidingen te kunnen treffen in Self Service. Vervallen rubrieken Onderstaande rubrieken waren nog gekoppeld aan exportcodes die hergebruikt zijn voor betaald ouderschapsverlof. Vanaf deze release zijn deze rubrieken vervallen en niet langer gekoppeld aan een exportcode. Rubriek Omschrijving P02535 (Vervallen) Percentage korting levensloopverlof P07205 (Vervallen) Levensloopverlof uren/wk P07215 (Vervallen) Levensloopverlof uren/mnd P02536 (Vervallen) Levensloopverlof pensioenpremie P13195 (Vervallen) premiekorting PFZW vv5 P02537 (Vervallen) Levensloopverlof percentage pensioenpremie P01302 (Vervallen) Korting levensloopverlof P03639 (Vervallen) Levensloopverlof bedrag doorbetaling Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving (BOSV = betaald ouderschapsverlof) P02482 Bet. ouderschapsverlof dagloon 02482 BOSV dagloon P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering 00672 BOSV uitkering P12535 Percentage korting betaald ouderschapsverlof 02535 Perc BOSV P13205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk 03205 BOSV uren per wk P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd 03215 BOSV uren per mnd P12536 Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie 02536 BOSV pens prem P23195 Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW 03195 BOSV verl pr PFZW P12537 Bet.ouderschapsverlof perc pensioen premie 02537 BOSV perc pens pr P11302 Korting bet. ouderschapsverlof 01302 Korting BOSV P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 00639 BOSV doorbetaling P01511 Type betaling bet. ouderschapsvrlf 01511 BOSV type betaling P01571 Code reden aanvraag bet ouderschapsvrlf - - P01572 Aantal kinderen bet ouderschapsvrlf - - P01573 Datum gewenste aanvang bet ouderschapsvrlf - - P01574 Geboortedt kind bet ouderschapsvrlf - - P01575 Aantal wkn bet ouderschapsvrlf - - P01576 Indicatie verlof opgenomen - - P01577 Uitkering aan wn bet ouderschapsvrlf - - P01578 IBAN bet ouderschapsvrlf - - P01579 BIC buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01580 Naam bank buitenland bet ouderschapsvrlf - - P01581 Plaats bank buitenland aanvullend geboorteverlof - - P01582 Landcode ISO bank bet ouderschapsvrlf - - P01583 Datum aanvraag uitkering WIBO bet ouderschapsvrlf - - P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) - - P03573 Datum aanvang betaalverzoek 1 - - P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 1 - - P03576 Indicatie verlof opgenomen - - P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 1 - - P03578 IBAN betaalverzoek 1 - - P03579 BIC buitenland betaalverzoek 1 - - P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 1 - - P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 1 - - P04573 Datum aanvang betaalverzoek 2 - - P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 - - P04576 Indicatie verlof opgenomen - - P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 - - P04578 IBAN betaalverzoek 2 - - P04579 BIC buitenland betaalverzoek 2 - - P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 - - P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 - - Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P01511 0 - Werkgeversbetaling (UWV betaalt aan werkgever) 1 - Werknemersbetaling (UWV betaalt aan werknemer) P01571 06 - Betaald ouderschapsverlof bij geboorte 07 - Betaald ouderschapsverlof bij adoptie 08 - Betaald ouderschapsverlof bij pleegzorg 09 - Betaald ouderschapsverlof bij samenwonend P01576 1 - Ja 2 - Nee P01577 1 - Ja 2 - Nee P01582  Dezelfde waarden als voor de bestaande rubriek P08252 (Landcode ISO) P03576 1 - Ja 2 - Nee P03577 1 - Ja 2 - Nee P04576 1 - Ja 2 - Nee P04577 1 - Ja 2 - Nee Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00639 BOSV doorbetaling P93639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling 01302 Betaald oud vrlf P91302 Betaald ouderschapsverlof 02275 BOSV uren P93275 Bet. ouderschapsverlof uren 02400 Vrijwvrtz BOSV P93400 Vrijwillige voortzetting bet. ouderschapsverlof 01540 BOSV dagloon P93540 Bet. ouderschapsverlof dagloon 00672 BOSV uitkering P92672 Bet. ouderschapsverlof uitkering Nieuwe stuurgegevens Er zijn twee nieuwe stuurgegevens toegevoegd, waarin je de te gebruiken verlofsoorten voor onbetaald- en betaald ouderschapsverlof kunt vastleggen. Stuurgegeven OOSVRLF BOSVRLF Omschrijving Verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Verlofsoort betaald ouderschapsverlof Nieuwe functies Functie/Procedure Functie omschrijving 163701 (F) Aanvr. bet. ouderschapsverlof 703010 ((P) Aanvr. bet. ouderschapsverlof Nieuwe gebeurtenis Code gebeurtenis Omschrijving 0602 Betaald ouderschapsverlof 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV Nieuwe EDI-berichtsoort Ontvanger nr. Gebeurtenis Berichtsoort Omschrijving 16 (UWV Digi-ZSM) 7 0602 UWV-WAZO-3 UWV bet. ouderschapsvrlf 16 (UWV Digi-ZSM 8 0603 UWV-WAZO-4 UWV BOSV aanvullend 1  
Volledig artikel weergeven
22-04-2022 15:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 2397 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 27 januari 2024.   Mededelingen  Stuurgegeven EXP_SAL aangepast per 2024-02 release (online klanten) Sinds november 2022 is het mogelijk om zonder handmatige interactie de salarismutatiebestanden (SBFT*-files) naar Payroll Gemal te versturen. Dit hebben we destijds gecommuniceerd op de Community, zie dit bericht. Deze mogelijkheid wordt door het gros van onze Online klanten al gebruikt, maar het blijkt dat een aantal dit nog niet heeft geactiveerd. Zoals al eerder gecommuniceerd zijn we voornemens dit automatisch voor alle Online klanten te activeren per de 2024-02 release. Het stuurgegeven zal dan worden gevuld met de nieuwe locatie en zal niet meer te wijzigen zijn.  HR Core Beaufort upgrade file beschikbaar in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten) In het kader van het uitfaseren van de IBU is de upgrade van HR Core Beaufort vanaf de 2024-02 release alleen beschikbaar in Bestandsuitwisseling. De oude route via 'Zend en ontvang' is voor het downloaden van het upgradebestand dan niet meer operationeel. Om het upgrade bestand (BeaufortRelease030543.zip) te kunnen downloaden moet je wel het recht 'Ontvang HR Core Upgrades' toekennen aan degene(n) die het bestand gaat/gaan downloaden. Dit recht kun je toekennen via 'Mijn Youforce - Autorisatiebeheer', applicatie 'HR Core OnPremise'. Zie ook dit bericht op de Community. Nieuwe PI rubrieken Deze release bevat net als in eerdere maanden (2023-11 en 2023-12) onder de motorkap een aantal nieuwe PI rubrieken. Deze rubrieken zullen in de verbeterde best practice 'Zorg' worden gebruikt. Hier zal vanzelfsprekend nog nader over worden gecommuniceerd. Het betreft de PI rubrieken PI0393 t/m PI0401. Naamgeving bestanden op de J-drive voor folder hosted-klant-files Om bestanden vanuit HR Core Beaufort lokaal te kunnen gebruiken is het mogelijk om de bestanden op de J-drive in de map 'hosted-klant-files' te plaatsen zodat ze beschikbaar zijn in Bestandsuitwisseling. Op de community (onderdeel Youforce API's & bestandsuitwisseling) is het bericht Gewijzigde naamgeving bestanden voor inzenden met IBU, Bestandsuitwisseling en File API geplaatst betreffende de naamgeving van bestanden. We brengen het hier even onder de aandacht omdat we zien dat er wel eens bestanden met onjuiste tekens worden aangemaakt. Indien de naamgeving niet voldoet wordt het bestand afgekeurd door Bestandsuitwisseling. De maximum lengte van de bestandsnaam is gelijk aan de standaard Windows limiet van 255 karakters waarbij de volgende karakters zijn toegestaan: Alle alfanumerieke karakters: letters (klein en hoofd) en cijfers Underscore (_), min-teken (-), punt (.), komma (,), dollar-teken ($) en ronde haakjes ( en ) Spatie   CAO wijzigingen CAO VVT: Vergoeding slaap- / aanwezigheidsdiensten Waarom Op 9 januari heeft de werkgeversvereniging laten weten dat de uur-vergoedingen voor slaap/aanwezigheidsdiensten als arbeidstijd worden gezien. Daarom dient de vergoeding per uur minimaal het minimum uurloon te zijn. Voor 21 jaar en ouder is dat €13,27, maar voor jongeren ligt die vergoeding lager. De vergoeding van €15,- ligt voor alle leeftijden hoog genoeg, maar de vergoeding van €7,50 is in sommige gevallen te laag.  Hoe Zie dit bericht op de Payroll Gemal community (en tevens de Payroll Gemal releasenotes 2024-02). Actie Het is niet mogelijk om vanuit tijdregistratie in HR Core onderscheid te maken op basis van leeftijd. Tijdregistratie zal daarom slaap / aanwezigheidsdiensten op ma-vr blijven aanbieden op invoercode 00867, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Als je gebruik maakt van tijdregistratie, zul je zelf de mutaties moeten aanpassen naar de juiste invoercode bij werknemers jonger dan 21 jaar.  Als je gebruik maakt van een ander systeem dan tijdregistratie, dan dien je na te gaan of dat systeem wel onderscheid kan maken op basis van leeftijd en kan aanleveren op de juiste invoercode.   CAO Sociaal Werk: Tweede salarisregeling Waarom De CAO Sociaal Werk kent sinds 1 januari 2022 2 salarisregelingen: één met en één zonder arbeidsmarkttoelage. Payroll Gemal en HR Core Beaufort kenden tot nu toe slechts de salarisregeling (01) zonder arbeidsmarkttoelage, waarbij met een rubriek P11921 Code procentuele toelageregeling 1 kan worden aangegeven of er wel of geen sprake is van de hiervoor genoemde arbeidsmarkttoelage. De combinatie van salarisregeling 01 en de waarde van rubriek P11192 leidde in de praktijk tot problemen bij verdere berekeningen in Payroll Gemal. Vandaar dat besloten is om een tweede salarisregeling (85) in het leven te roepen waarin de arbeidsmarkttoelage is inbegrepen.  Zie ook de releasenotes Payroll Gemal 2024-02. Hoe De nieuwe salaristabel (85) zal vanaf 30 januari beschikbaar komen: HRCore Beaufort OnLine: de salarisbestanden staan op de J-schijf/Payroll-tables. HRCore Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden tijdelijk nog beschikbaar via Zenden en Ontvangen. Ter info: er staan per salarisregeling 2 bestanden, waarbij het advies is beide te importeren: de nieuwe salarisregeling ('_20.dat bestand) de nieuwe salaristabellen ('_22.dat bestand) Allereerst moet de nieuwe salarisregeling 85 in HR Core Beaufort worden gedefinieerd en geïmporteerd. Vervolgens moeten alle medewerkers die vallen onder salarisregeling 01 en waarbij rubriek P11921 is vastgelegd met waarde 1 handmatig of middels collectieve mutaties omgezet worden van salarisregeling 01 naar salarisregeling 85. De werkwijze met betrekking tot collectief muteren wordt hieronder beschreven. Actie Definiëren en importeren salarisregeling 85 Functie 202000 Salarisregeling extern, toevoegen: 85 Sociaal werk incl toelage. Functie 215000 Salarisregeling: salarisregeling met eigen code en omschrijving toevoegen* en koppelen aan externe code 85 Sociaal werk incl toelage. Kijk qua invoer van de benodigde velden voor salarisregeling 85 naar de waarden van salarisregeling 01. Functie 215015 Import geg. salarisregeling: Importeren van salarisregeling 85. Functie 215010 Import inpastabellen: Importeren van inpastabellen salarisregeling 85. (*) Je kunt in Beaufort de nieuwe salarisregeling onder een andere code dan de externe code 85 vastleggen. Het advies is echter om de interne code zoveel mogelijk gelijk te houden aan de externe code.   Aanmaken en verwerken collectieve mutaties Functie 700120 Collectieve mutaties: in onderstaande volgorde de volgende collectieve mutaties definiëren met afwijkende ingangsdatum 1 januari 2024: Stap Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde 1 P00314 Salarisregeling = 01 en P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P00314 Stam  Waarde toekennen eigen code toegekend in functie 215000 2 P08307 Salarisregeling garantiesalaris = 01 en P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P08307 Stam Waarde toekennen eigen code toegekend in functie 215000 3 P11921 Code procentuele toelageregeling 1 = 1 P11921 Stam Waarde toekennen 0 Functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. Als onderdeel van het verwerken van de indirecte mutaties wordt ook het nieuwe bruto salaris en/of garantiesalaris bepaald. Op het verwerkingsverslag is dit kenbaar als een verwijzing naar procesactie 91.     Gewijzigd en verbeterd Berekenen P01617 WVP eerste AO-dag Waarom De berekening van P01617 WVP eerste AO-dag is onderdeel van de oude Actieve Signalering Poortwachter (ASP) functionaliteit. Deze WVP datum houdt in geval van doorlopende ziektegevallen rekening met de daadwerkelijke verzuimdagen uitgezonderd ziektegevallen t.g.v. zwangerschapsverlof. Tegenwoordig wordt de Poortwachter wetgeving ondersteund vanuit andere modules in het Visma|Raet portfolio (Verzuim Management) en is de ASP functionaliteit in HR Core Beaufort gedeactiveerd middels een waarde 'N' voor het het stuurgegeven ASP_AAN (Actieve signalering poortwachter actief). De rubriek P01617  WVP eerste AO-dag heeft echter wel nog steeds toegevoegde waarde in het kader van rapportages binnen Youforce Reporting.  Hierdoor is besloten om deze rubriek onderhuids altijd te berekenen, ongeacht de waarde van het stuurgegeven ASP_AAN. Hoe Vanaf deze release zal P01617 WVP eerste AO-dag ongeacht de waarde van ASP_AAN tijdens het opvoeren of wijzigen van een ziektegeval worden berekend. Wil je deze rubriek ook berekenen voor reeds bestaande openstaande ziektegevallen kan dat middels de functie Genereren AS-P acties openstaande ziektegevallen in Beaufort Service. Ook hier gebeurt dat ongeacht de waarde van ASP_AAN.  In die uitzonderingsgevallen dat ASP_AAN de waarde 'J' heeft zullen naast het berekenen van P01617 ook de Poortwachter acties aangemaakt worden (en op enig moment zichtbaar worden in het scherm 'Uit te voeren acties'). Het genereren van deze acties vereist echter wel aanvullende ASP inrichting in HR Core Beaufort.  Hieronder worden in tabelvorm de diverse situaties weergegeven.   Actie ASP_AAN = J ASP_AAN = N Berekening P01617 Ja Ja Genereren AS-P acties  Ja Nee Jouw actie Afhankelijk van de toegevoegde rapportagewaarde van P01617 in jouw organisatie kun je voor de openstaande ziektegevallen de Beaufort Service functie 'Genereren AS-P acties' uitvoeren.     Waarschuwing openstaand ziektegeval bij registratie arbeidsgehandicapte Waarom Als bij het opvoeren van een nieuwe ziektegeval sprake is van een arbeidsgehandicapte registratie, dan wordt deze samenloop vastgelegd bij het nieuwe ziektegeval. Omgekeerd is er bij het vastleggen van een nieuwe arbeidsgehandicapte registratie geen controle op een eventuele samenloop met een openstaand ziektegeval. In deze release is de controle op een openstaand ziektegeval toegevoegd aan de functie voor het registreren van een nieuwe arbeidsgehandicapte situatie. Deze controle heeft uitsluitend een informerende rol richting Beaufort gebruiker: er zijn verder geen vervolgstappen aan verbonden. Hoe Bij het opvoeren van een nieuwe arbeidsgehandicapte situatie middels procedure 701001 Registratie arbeidsgehandicapt, wordt aan de hand van de ingangsdatum gecontroleerd of er op die datum sprake is van een openstaand ziektegeval. Als dat het geval is wordt onderstaande melding getoond. Nadat op de knop OK is gedrukt, kun je doorgaan met het opvoeren van de arbeidsgehandicapte situatie.   Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Rubriek P12889 Kwartaaltabel loonheffing Waarom In de release notes van 2024-01 is aangegeven dat de rubriek P12889 onterecht op vervallen is geplaatst, hetgeen we in de 2024-02 release weer zouden corrigeren.  Hoe De omschrijving van de rubriek wordt nu met de februari release aangepast naar Student/scholier. Jouw actie Heb je conform de beschrijving in de release notes van 2024-01 de tekst zelf al gewijzigd naar "Kwartaaltabel LH" dan hoef je daar geen actie op te ondernemen. Met deze februari release wordt de omschrijving weer automatisch aangepast c.q. de eventuele handmatige aanpassing overschreven.     Opgeloste meldingen Onterechte melding bij bepalen bruto salaris (change 4638365)  In geval het reguliere salaris en het garantiesalaris van een dienstverband gebaseerd zijn op 2 verschillende salarisregelingen, verschijnt bij het bepalen van het garantiesalaris ten onrechte de melding '(PI_0359) Schaal ancienniteit garantiesalaris xx is niet aanwezig'. Deze melding wordt veroorzaakt door het feit dat in bepaalde situaties bij het bepalen van de salarisregeling voor het garantiesalaris abusievelijk de salarisregeling voor het reguliere salaris werd gebruikt. Oplossing Bij het bepalen van het garantiesalaris wordt nu altijd de salarisregeling gebruikt zoals vastgelegd in het tabblad Garantiesalaris van het venster Salaris. Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Incomplete export referentiewaarden in het 'rst_rubriekwaarde*.xml' bestand (change 5382228) Melding In het rubriekwaardenbestand aangemaakt met functie 177025 (Aanm. incidentele export RST) werden in sommige gevallen niet alle referentiewaarden volledig geëxporteerd. Oplossing Deze bug is opgelost zodat alle referentiewaarden zowel qua code als omschrijving volledig worden geëxporteerd. Dit hebben we ook geverifieerd voor de vergelijkbare functie 175510 (Incidentele export TM en HSS). Jouw actie Als je twijfels hebt inzake de compleetheid van de referentiewaarden kun je het rubriekwaardebestand met functie 177025 (Aanm. incidentele export RST')  opnieuw aanmaken.   Weergave waarde 'Werkuren per jaar" (rubriek S03463) op scherm 'Cao en Salarisgegevens' (change 5582843) Melding In geval van decimale waarden bij het instellingsgegeven S03463 (Werkuren per jaar), werden deze op het scherm 'Cao en Salarisgegevens' weergegeven als '00'. Een waarde 1882,29 werd bijvoorbeeld weergegeven als 1882,00. Zie ook dit bericht op de Community. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat nu op het scherm de juiste waarde wordt weergegeven. Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
19-01-2024 12:47 (Bijgewerkt op 23-01-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1648 Weergaven
Mededelingen  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau In de release van februari 2022 hebben een wijziging uitgeleverd inzake de vervanging van rubriek P05013 door rubriek P15013. Met rubriek P05013 (Youforce gebruiker) kun je op dienstverbandniveau aangeven of de betreffende medewerker een Youforce login dient te ontvangen. De waarde van deze rubriek P05013 werd vervolgens naar het Portaal geëxporteerd met de functie 180127 - Aanmaken exp. gebruikersbeheer.  Omdat het Portaal echter geen dienstverbandniveau kent zoals Beaufort dat heeft, leidde de verwerking hiervan regelmatig tot problemen die vervolgens handmatig met behulp van de Servicedesk gecorrigeerd moesten worden. Om dit soort situaties te voorkomen is besloten de aansturing vanuit Beaufort op persoonsniveau te laten plaatsvinden, hetgeen in lijn is met de werking van het Youforce Portaal. Om deze wijziging door te voeren kun je sinds februari een conversie uitvoeren die alle benodigde wijzigingen binnen Beaufort doorvoert. Omdat er mogelijk ook sprake is van wijzigingen in HRSS kan deze conversie op een voor jouw organisatie geschikt moment worden uitgevoerd, Mocht je hier nog niet aan toe zijn gekomen, bij deze de reminder om de conversie alsnog in te gaan plannen! Medio mei 2023 willen we de oude aanlevering op basis van P05013 stopzetten. Meer informatie kan worden teruggevonden in de release notes van de 2022-02 release.   IKV en 1916 / 1917 bestanden In het kader van de toekomstige splitsing van dienstverbanden in IKV's introduceert Payroll Gemal in deze release twee nieuwe lijstnummers om de uitvoerresultaten per IKV in plaats van per dienstverband beschikbaar te stellen. Naast de huidige lijstnummers 1916 en 1917, die ongewijzigd blijven,  worden de volgende lijstnummers geïntroduceerd: Lijstnummer 1918 bevat de data uit het 1916 bestand op IKV niveau Lijstnummer 1919 bevat de data uit het 1917 bestand op IKV niveau De ondersteuning in HR Core Beaufort voor het importeren van 1916 en 1917 bestanden en het verwerken van de perioderesultaten blijft ongewijzigd. De ondersteuning voor het importeren en verwerken van 1918 en 1919 bestanden wordt daarentegen vooralsnog niet toegevoegd!   CAO Waterbedrijven: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterbedrijven definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag op fulltime basis.  Dit brutobedrag kan verschillen per schaal. De aangepaste salarisregeling 22 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in de rubrieken  S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Waterschappen: salarisregeling Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01. Actie Per 1-1-2023 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 125,00 en 2,5 % op fulltime basis.  De aangepaste salarisregeling 29 kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast. Per 1-1-2023 is tevens een CAO minimum uurloon ingevoerd van € 14,00. Om in HR Core Beaufort te kunnen rekenen met het CAO minimum uurloon moet een synchronisatie van de werkgever gegevens worden uitgevoerd, waarna het CAO minimumloon beschikbaar is in rubriek S03461 CAO minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand.   CAO Kraamzorg: salarisregeling Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de CAO Kraamzorg een nieuwe salarisregeling. Deze salaris regeling (81) kun je vanaf 3 januari downloaden in Gemal en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. De nieuwe salarisregeling bevat voor de schalen 15 tot en met 50 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1015, 1020, 1025 en 1030  De aanloopperiodieken 0 en 1 komen te vervallen in de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050; daarnaast worden deze schalen aan de "bovenkant" uitgebreid met een extra anciënniteit. Als gevolg van de wijze waarop HR Core Beaufort de nieuwe versie van de salarisregeling inleest is de uitbreiding van de schalen 1035, 1040, 1045 en 1050 mogelijk niet direct duidelijk. Bijvoorbeeld: schaal 1035 bestaat in de oude regeling uit 14 anciënniteiten genummerd 0 t/m 13, in de nieuwe regeling bestaat schaal 1035 uit 13 anciënniteiten genummerd 0 t/m 12 (2 aanloop anciënniteiten vervallen en er komt aan de "bovenkant" 1 anciënniteit bij). Bij de import van de nieuwe regeling worden de anciënniteiten 0 tm 12 overschreven door de nieuwe anciënniteiten en blijft de ancienniteit 13 bestaan als "restant" van de oude regeling. Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030 ,1035, 1040, 1045 en 1050 moeten worden omgeschaald volgens onderstaande was-wordt tabel. Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 (Collectieve mutaties) uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kraamzorg van toepassing zijn.   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 15 Schaal 1015   FWG 15 Schaal 1015   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5003 0 0 5005 Aanloopperiodiek 1 1 5004 0 0 5005 0 2 5005 0 0 5005 1 3 5006 1 1 5006 2 4 5007 2 2 5007 3 5 5008 3 3 5008 4 6 5009 4 4 5009 5 7 5010 5 5 5010 6 8 5011 6 6 5011 7 9 5012 7 7 5012 8 10 5013 8 8 5013   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 20 Schaal 1020   FWG 20 Schaal 1020   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5005 0 0 5007 Aanloopperiodiek 1 1 5006 0 0 5007 0 2 5007 0 0 5007 1 3 5008 1 1 5008 2 4 5009 2 2 5009 3 5 5010 3 3 5010 4 6 5011 4 4 5011 5 7 5012 5 5 5012 6 8 5013 6 6 5013 7 9 5014 7 7 5014 8 10 5015 8 8 5015   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 25 Schaal 1025   FWG 25 Schaal 1025   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 30 Schaal 1030   FWG 30 Schaal 1030   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5006 0 0 5008 Aanloopperiodiek 1 1 5007 0 0 5008 0 2 5008 0 0 5008 1 3 5009 1 1 5009 2 4 5010 2 2 5010 3 5 5011 3 3 5011 4 6 5012 4 4 5012 5 7 5013 5 5 5013 6 8 5014 6 6 5014 7 9 5015 7 7 5015 8 10 5016 8 8 5016 9 11 5017 9 9 5017 10 12 5018 10 10 5018   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 35 Schaal 1035   FWG 35 Schaal 1035   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5008 0 0 5010 Aanloopperiodiek 1 1 5009 0 0 5010 0 2 5010 0 0 5010 1 3 5011 1 1 5011 2 4 5012 2 2 5012 3 5 5013 3 3 5013 4 6 5014 4 4 5014 5 7 5015 5 5 5015 6 8 5016 6 6 5016 7 9 5017 7 7 5017 8 10 5018 8 8 5018 9 11 5019 9 9 5019 10 12 5020 10 10 5020 11 13 5021 11 11 5021   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 40 Schaal 1040   FWG 40 Schaal 1040   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5010 0 0 5012 Aanloopperiodiek 1 1 5011 0 0 5012 0 2 5012 0 0 5012 1 3 5014 1 1 5014 2 4 5016 2 2 5016 3 5 5017 3 3 5017 4 6 5018 4 4 5018 5 7 5019 5 5 5019 6 8 5020 6 6 5020 7 9 5021 7 7 5021 8 10 5022 8 8 5022 9 11 5023 9 9 5023 10 12 5024 10 10 5024       11 11 5025   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 45 Schaal 1045   FWG 45 Schaal 1045   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5016 0 0 5020 Aanloopperiodiek 1 1 5018 0 0 5020 0 2 5020 0 0 5020 1 3 5021 1 1 5021 2 4 5022 2 2 5022 3 5 5023 3 3 5023 4 6 5024 4 4 5024 5 7 5025 5 5 5025 6 8 5026 6 6 5026 7 9 5027 7 7 5027 8 10 5028 8 8 5028       9 9 5029   WAS in BO4 WORDT in BO4 FWG 50 Schaal 1050   FWG 50 Schaal 1050   Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Periodiek Anciënniteit Inpasnummer Aanloopperiodiek 0 0 5018 0 0 5021 Aanloopperiodiek 1 1 5020 0 0 5021 0 2 5021 0 0 5021 1 3 5023 1 1 5023 2 4 5025 2 2 5025 3 5 5027 3 3 5027 4 6 5028 4 4 5028 5 7 5029 5 5 5029 6 8 5030 6 6 5030 7 9 5031 7 7 5031 8 10 5032 8 8 5032 9 11 5033 9 9 5033 10 12 5034 10 10 5034       11 11 5035   Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen aanloopperiodieken 0 en 1 in de schalen 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045 en 1050 Verwijderen van de volgende vervallen anciënniteiten die een "restant" zijn van de oude salarisregeling: Schaal Anciënniteit 1015 9 en 10 1020 9 en 10 1025 10 en 11 1030 11 en 12 1035 13 1040 12 1045 10 1050 12   Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. In dergelijke gevallen moeten de medewerkers in de "nieuwe" bovenste anciënniteit van een schaal geblokkeerd worden voor het automatisch toekennen van een periodiek, om te voorkomen dat de medewerker een anciënniteit krijgt toegekend die niet meer bestaat in Payroll Gemal.  Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: wachtdienstvergoeding In de release 2023-01 van Payroll Gemal wordt gewag gemaakt van een inrichting op C(AO) niveau van de Wachtdienstvergoeding zoals beschreven in de CAO Kraamzorg. Hoewel dergelijke inrichting op C-niveau niet beschikbaar is in HR Core Beaufort zal de benodigde inrichting beschikbaar komen in release 2023-02. Tot dat kan gebruik gemaakt worden van de reguliere rubrieken P00865 t/m P00868 (Bruto diversen 00865 tot en met 00868) aangezien met deze rubriekcodes de Gemal invoercodes 0865 tot en met 0868 worden aangestuurd.   Overige salarisregelingen Naast de hiervoor genoemde gewijzigde salarisregelingen 81 Kraamzorg, 22 Waterbedrijven en 29 Waterschappen zijn er nog een aantal salarisregelingen die wijzigen per januari 2023. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties uitgevoerd te worden, anders dan het downloaden en importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Sociale werkvoorziening (WSW) 15 Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 Universitair medische centra (UMC) 35 Ziekenhuizen 37 Jeugdzorg 40 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 48 Energie- en nutsbedrijven sector GEO 61 Middelbaar Beroepsonderwijs   Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten. Momenteel zijn we druk bezig om hiervoor uitbreidingen binnen Tijdregistratie door te voeren. Het plan was om deze uitbreidingen met de februari 2023 release van HR Core Beaufort uit te leveren. De technische realisatie blijkt echter veel complexer te zijn dan gedacht waardoor dit niet gaat lukken. We streven nu naar de maart 2023 release, al kunnen we ook dit nog niet met 100% zekerheid toezeggen. We realiseren ons dat we hiermee te laat ondersteuning bieden in Tijdregistratie voor de nieuwe vergoedingsregels in de cao VVT. De enige mogelijkheid om de vergoedingen goed aan te sturen naar Gemal is om deze buiten Tijdregistratie om handmatig of via indirect muteren aan te bieden met behulp van vier nieuwe rubrieken. Deze worden namelijk wel met deze januari release geleverd, zie hiervoor onderdeel "CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten" in deze release notes. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak. Om u toch voor te bereiden op de uitbreidingen in Tijdregistratie geven wij u hieronder alvast een indruk: deze wijzigingen zijn echter nog niet beschikbaar in de programmatuur. Let op, deze uitbreidingen zijn dus specifiek voor de CAO VVT.  In totaal zullen er drie nieuwe regelingen, vier nieuwe activiteitsoorten en drie nieuwe medewerker regelingen worden geleverd.  Regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT Voor de standaard vergoeding van bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten komt er een nieuwe regeling Bereikbaarheid/Aanwezigheid VVT.  Deze regeling vergoedt de vaste vergoeding per uur á 3,50, 7,00, 7,50 en 15,00 voor deze vier diensten.  Deze regeling is verbonden met twee activiteitsoorten, 81 Consignatie/Bereikbaarheid VVT en 82 Aanwezigheid/Slaap VVT.  Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Regeling bereikbaarheid/aanwezigheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Consignatie/Bereikbaarheidsdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de 25% toeslag, de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 10 Gewerkte uren tijdens Consignatie/ Bereikbaarheid VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Consignatie/ Bereikbaarheid VVT” toegevoegd. Regeling arbeidsvergoeding Aanwezigheids-/Slaapdienst VVT Deze regeling regelt de vergoeding van aanwezigheids- en slaapdiensten als de medewerker is opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Deze regeling vergoedt de eventuele onregelmatigheidstoeslag en de compensatie uren. Deze laatste natuurlijk in samenwerking met de rekenregel in de activiteit. Deze regeling is verbonden met activiteitsoort 11 Gewerkte uren tijdens Aanwezigheid/Slaap VVT. Voor deze regeling wordt de medewerker regeling “Arbeidsvergoeding Aanwezigheid/Slaap VVT” toegevoegd. Herstelmutaties over 2022 Doordat de nieuwe vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten worden verwerkt met behulp van nieuwe regelingen kunnen herstelmutaties voor deze diensten die vergoed moeten worden volgens de regels van 2022, nog steeds vastgelegd worden met behulp van de ‘oude’ activiteiten. Deze oude activiteiten zijn immers nog verbonden met de ‘oude’ regelingen en activiteitsoorten:  Regeling bereikb.h./aanw.h. (activiteitsoorten 91, 92 en 93) Regeling slaapdiensten (activiteitsoort 94)  Regeling arb. verg. BAS dienst (activiteitsoort 06) Dit is een uitzonderlijke situatie omdat Tijdregistratie normaliter herstelmutaties afrekent tegen de actuele regels. Deze heeft u op enig moment immers ingericht (gewijzigd) in de bestaande regelingen. Omdat er vanwege het afwijkende karakter van de vergoedingsregels voor 2023 geheel nieuwe regelingen nodig zijn is dit voordeel ontstaan.   Nieuw Uitbreiding rubrieken reiskosten Waarom Er is een toenemende vraag naar registratie van specifieke soorten reizen met specifieke type voertuigen. Daarom introduceert Payroll Gemal 25 nieuwe codes die kunnen worden geconfigureerd om reistype/voertuigcombinaties te registreren. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Export code P05575 t/m P05599  Aantal reiskosten fiscaal 1 t/m Aantal reiskosten fiscaal 25 00575 t/m 00599 Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Gewijzigd en verbeterd Omzetten cafetariaregeling codes van levensloop naar BOSV De laatste uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gerelateerd zijn aan de levensloopregeling worden omgezet naar uitvoercodes, exportcodes en rubrieken die gebruikt kunnen worden voor Betaald Ouderschapsverlof (BOSV). Om redenen die te maken hebben met de rubrieksgewijze opslag van gegevens in HR Core Beaufort, worden de omschrijvingen van uitvoercodes en exportcodes aangepast en vervolgens gekoppeld aan nieuwe rubrieken.   Gewijzigde rubrieken: rubriekcode omschrijving exportcode omschrijving   P08055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P08155 Correctie korting BOSV 02055 Corr krt BOSV nieuw   Gewijzigde en nieuwe importrubrieken: rubriekcode omschrijving uitvoercode omschrijving   P92055 (Vervallen) Correctie grondslag korting levensloop     gewijzigd P92060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1     gewijzigd P92061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2     gewijzigd P92062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3     gewijzigd P93055 Correctie korting BOSV 02055 Corr. krt. BOSV nieuw P93060 Correctie procentuele toelage 4 02060 Corr. proc.toel 4 nieuw P93061 Correctie procentuele toelage 5 02061 Corr. proc.toel 5 nieuw P93062 Correctie procentuele toelage 6 02062 Corr. proc.toel 6 nieuw   Wijziging ABP meetelwaarde Voor pensioenfonds ABP moet worden aangegeven hoe de onderhavige dienstverbanden meegenomen moeten worden in de berekeningen. Hiertoe zijn de referentiewaarden van rubriek P00421 'ABP meetelwaarde' aangepast: De omschrijving van referentiewaarde PT1 is gewijzigd naar 'Per telt voor 37,5%' (externe codering 7) Referentiewaarde 'PT2' (WGP per telt voor 0%) is toegevoegd met externe codering 8 De exportcode gekoppeld aan rubriek P00421 is ongewijzigd gebleven: 02421. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes.   Instantie- en uitkeringsbetalingen WW/WIA/WAJONG Waarom Vooruitlopend op een toekomstige introductie van het begrip IKV, kan vanaf 2023 voor een WW, WIA of Wajong uitkering een apart dienstverband worden aangemaakt. Dit geldt uiteraard voor losse uitkeringen, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. Payroll Gemal zal in dit kader de benodigde conversie uitvoeren. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2023-01, onderdeel '2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV'. Om er voor te zorgen dat Beaufort in sync blijft met Gemal wordt hier ook voorzien in een vergelijkbare conversie. Deze is beschikbaar in Beaufort Service en staat beschreven in de sectie 'Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie'. Hoe Om uitkeringsbetalingen vanaf 2023 op IKV wijze te kunnen vastleggen is het nodige gewijzigd aan de inrichting van rubrieken en referentiewaardes. De wijzigingen in de inrichting staan beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong'). Daarnaast zijn er enkele functionele aanpassingen doorgevoerd in bestaande functies van HR Core Beaufort om een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken te kunnen vastleggen. Tenslotte is er een conversie toegevoegd aan het Beaufort Service menu, nodig om bij bestaande dienstverbanden, voor zover die WW/WIA/Wajong gegevens bevatten, een aantal van de nieuwe en gewijzigde rubrieken van de juiste waarde te voorzien. Daarnaast worden een aantal rubrieken die vervallen op nul gesteld. Functionele aanpassingen In de release notes voor Payroll Gemal is een overzicht opgenomen met daarin de belangrijkste invoercodes bij het vastleggen van een uitkeringsbetaling voor WW, WIA of Wajong. De vertaling van invoercodes naar Beaufort rubrieken levert het volgende overzicht: Type uitkeringsbetaling Werknemer in-dienst? Rubriek P03516 Code type IKV Rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding Rubriek P02122 Code WW Rubriek P02123 Code WIA Rubriek P02124 Code ZW P00333 Soort loonheffingstabel WW Ja 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WW Nee 6 - WW-loongerelateerde uitkering OF 7 WW-vervolguitkering 33 - nWW 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen WIA Ja 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 1/1/1 - Verzekerd en premieplichtig 1 - wit WIA Nee 9 - IVA-uitkering OF 10 - WGA-uitkering 32 - WAO omschr nakijken 38 - Samenloop van Wajong/WAO/IVA/WG, omschr nakijken 39 - IVA 40 - WGA 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen Wajong Ja 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 1/1/1 -Verzekerd en premieplichtig 1 - wit Wajong Nee 8 - Wajong-uitkering 37 - Wajong 0/0/0 - Niet verzekerd en niet premieplichtig 2 - groen   Naar aanleiding van de gewijzigde inrichting (zoals beschreven in de secties 'IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong' en 'IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong') zijn de volgende wijzigingen in de Beaufort schermen doorgevoerd: Rubriek P03516 Code type IKV is nu beschikbaar in functie 160066 Loonaangiftegegevens.  Daarnaast is de naam van de functie 164003 en procedure 701002 (WAO-WIA dagbedrag) gewijzigd in 'WAO-WIA gegevens' en zijn de volgende rubrieken toegevoegd aan deze functie : P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P02618 Percentage aanvulling WIA P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA P01884 Percentage minimum garantieloon Andere nieuwe rubrieken dienen eventueel zelf op een eigen scherm geplaatst te worden,   Instantie- en uitkeringsbetalingen: conversie Waarom Payroll Gemal voert een automatische conversie uit van alle dienstverbanden die een WW/WIA/Wajong uitkering betreffen bij het opstarten van de januari productie van 2023. Deze conversie beperkt zich tot de gegevens die zijn opgeslagen in Payroll Gemal. De beschrijving van de conversie die door Payroll Gemal wordt uitgevoerd is te vinden in Deel C-Uitkeringsbetalingen WW WIA WAJONG van het document Handleiding Gemal wijzigingen 2023 ivm IKV, gepubliceerd in de Kennisbank Youforce Payroll Gemal van de Visma|Raet Community. Om de gegevens in Payroll Gemal en HR Core Beaufort synchroon te houden moet eenzelfde conversie van WW/WIA/Wajong dienstverbanden, in dienst op 1 januari 2023, uitgevoerd worden in HR Core Beaufort. De conversie in HR Core Beaufort wordt NIET automatisch uitgevoerd. Je moet deze conversie zelf uitvoeren op een voor de organisatie geschikt moment, maar bij voorkeur op het moment dat je de januari productie in Payroll Gemal opstart. De conversie is beschikbaar in het Beaufort Service menu. De conversie produceert een rapport waarin staat vermeld welke dienstverbanden en rubrieken geconverteerd zijn en welke rubrieken op nul zijn gesteld. Omdat Payroll Gemal zelf haar conversie uitvoert zal de conversie in Beaufort niet tot salarismutaties leiden, tenzij sprake is van nog niet aangeleverde stam en variabele mutaties van die rubrieken die betrokken zijn in de conversie. Hoe De conversie is beschikbaar in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie uitkeringsbetalingen/instantiebetalingen WW/WIA/WAJONG.  De conversie is technisch identiek aan de Gemal conversie en waarbij de volgende rubrieken zijn betrokken:   Rubriek Omschrijving P03516 type IKV P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking P00005 WIA uitk dagbedrag P00674 Uitkering Wajong dagbedrag P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen P00637 VT Wajong P00072 Vakantietoeslag over WAO-WIA uitkering P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) P00858 Code berekening WW/wachtgeld P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering P00404 Percentage deelbetrekking P02618 Percentage aanvulling WIA P01884 Percentage minimum garantieloon   De conversie houdt bij welke dienstverbanden zijn gecontroleerd en zo nodig geconverteerd. Wanneer er enige conversie plaats vindt van dienstverbandgegevens dan wordt een verslag aangemaakt waarin per dienstverband wordt aangegeven: welke dienstverband is geconverteerd per geconverteerde stamrubriek de oude en de nieuwe waarde. per nog niet aangeleverde rubriek; de indicatie stam/variabel en de oude en de nieuwe waarde.   CAO VVT: Vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten Waarom Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding voor het ingeroosterd zijn voor een bereikbaarheids-, consignatie- of aanwezigheidsdienst niet langer een aantal '18-en', maar een vast bedrag per ingeroosterd uur. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. Hoe In Gemal zijn de vier mogelijke bedragen per uur op C-niveau ingericht bij de CAO VVT als vergoeding per eenheid. Dit is gedaan op basis van de bestaande Gemal invoercodes 00865 en 00866 (bereikbaarheids-  en consignatiediensten) en 00867 en 00868 (slaap-en aanwezigheidsdiensten).  Om onderscheid te hebben tussen deze invoercodes voor de CAO VVT welke worden gebruikt voor de vergoeding bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten en de bestaande invoercodes bruto diversen, zijn hiervoor in Beaufort vier nieuwe rubrieken - specifiek voor de CAO VVT -  ingericht: P16865 t/m P16868. Deze rubrieken verwijzen (net als de bestaande rubrieken P00865 t/m P00868) ook naar de Gemal invoercodes 00865 t/m 00868.  De Beaufort rubrieken  P00865 t/m P00868 zijn dus onveranderd. Ook voor rubriek P06941 (Netto diversen 00941) is een gelijke constructie beschikbaar in Gemal en hiervoor is in Beaufort de nieuwe rubriek P16941 'Eenheid thuiswerkvergoeding' toegevoegd. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2023-01.   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P16865 Uren bereikbaarheid VVT ma-vr Uren BRD VVT  ma-vr 00865 P16866 Uren bereikbaarheid VVT za-zo Uren BRD VVT za-zo 00866 P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr  Uren SLD VVT ma-vr 00867 P16868 Uren slaapdienst VVT za-zo Uren SLD VVT za-zo 00868 P16941 Eenheid thuiswerkvergoeding Eenheid thuisw. vergoeding 00941 Actie Zie ook 'Vooraankondiging: Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT'   Omzetting rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) naar rubriek P06205 Waarom Op het ideeën portaal (onderdeel van de Beaufort Community) is door gebruikers aangegeven dat het zeer wenselijk is om rubriek P13205 (Bet. ouderschapsverlof uren/wk) te kunnen gebruiken in combinatie met de PY/PZ functionaliteit in HRSS. Vooralsnog was dit niet mogelijk voor deze rubriek. Hoe In het Beaufort scherm 'Rubrieken' kunnen via de knop HSS datums bij de geselecteerde rubriek de corresponderende PY/PZ rubrieken aangemaakt worden.  Een van de randvoorwaarden hiervoor is dat de rubriek moet beginnen met 'P0'. Dit omdat de eerste twee posities vervangen worden door PY (begindatum) en PZ (einddatum), waarbij de laatste 4 posities de posities van de te gebruiken rubriek zijn. Een voorbeeld is rubriek P02518 met de corresponderende PY2518 en PZ2518 rubrieken. Om dit mogelijk te maken voor P13205 hebben we een nieuwe rubriek P06205 geïntroduceerd met dezelfde eigenschappen als rubriek P13205. Bij de rubriek P06205 is het daarom wel mogelijk om de PY/PZ functionaliteit te gebruiken.  Voor het omzetten van rubriek P13205 naar rubriek P06205 is een conversie gemaakt die je zelf kunt uitvoeren op een eigen te bepalen tijdstip. Dit omdat er mogelijk aanpassingen in HRSS dan wel eigen Beaufort schermen benodigd zijn. De conversie wijzigt het volgende:  Een bij een dienstverband vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Een in een rubrieken set vastgelegde rubriek P13205 wordt gewijzigd naar P06205.  Bij de rubriek P13205 wordt de omschrijving 'Vervallen' toegevoegd en tevens worden de exportkenmerken verwijderd. Er worden door de conversie geen salarismutaties aangemaakt voor rubriek P06205. Zorg er dan ook voor dat er geen nog aan te leveren salarismutaties met betrekking tot P13205 gereed staan.  We adviseren om een overzicht salarismutaties te draaien voor rubriek P13205 en de eventuele vastgelegde P13205 mutaties nogmaals handmatig te boeken op de rubriek P06205. In die gevallen waarin je al een P06205 waarde hebt vastgelegd voordat de conversie is uitgevoerd, zal deze niét door de conversie worden overschreven.  De conversie is beschikbaar in het Service menu van Beaufort: Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort' en dan de optie 'Conversie BOSV P13205 naar P06205 (PY/PZ))'. Na het uitvoeren van deze conversie wordt een kort verslag aangemaakt. De conversie is eenmalig en kan niet nogmaals worden uitgevoerd. De rubriek P13205 zal in de loop van het jaar 2023 komen te vervallen. Details hierover zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd in de release notes. Actie Rubriek P06205 dien je zelf toe te voegen op een eigen scherm van Beaufort. Je kan de rubriek P13205 van het eigen scherm afhalen na de conversie. Omdat er sprake is van een nieuwe rubriek, zul je ook de aansturing vanuit de Self Service formulieren moeten aanpassen door P13205 te vervangen door P06205.    Opgeloste meldingen Rubrieken directe doorbelasting (change 3931814)  Melding Diverse rubrieken zijn niet te selecteren voor directe doorbelasting. Oplossing De volgende 4 rubrieken zijn nu te gebruiken voor de directe doorbelasting. Rubriek Omschrijving P00672 Bet. ouderschapsverlof uitkering P09004 Werktijdverm. ivm seniorenregeling P10639 Bet. ouderschapsverlof doorbetaling P11302 Korting bet. ouderschapsverlof   Wet- en regelgeving Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2023 zijn de wijzigingen als volgt: waarde omschrijving reden  0043 ARCHITECTENBUREAUS nieuw 0679 ZORGVERVOER EN TAXI gewijzigde omschrijving 0979 MUSEUM CAO gewijzigde omschrijving 1027 DE VOLKSBANK gewijzigde omschrijving 1424 ENERGIE- EN NUTSBEDR KABEL EN TELCO SECTOR CAO gewijzigde omschrijving 1625 DNV CAO gewijzigde omschrijving 8105 KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREG TANDHEELK PRAKTIJKEN gewijzigde omschrijving 2297 Vervallen waarde vervallen De waarden 2425 en 2878 zijn vervangen door nieuwe waarden: code oud code nieuw nieuw 2425 BRANCHE KINDEROPVANG NEDERLAND 1612 KINDEROPVANG VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDEROPVANG 2878 ENERGIE CAO 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2023.     Verhoging AOW-leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de berekening van de AOW-leeftijd door de overheid herzien, omdat de wet de pensioenleeftijd voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De pensioenleeftijd vanaf 2028 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd door te voeren dient je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren.  Loonaangifte / UPA wijzigingen 2023  Door jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving veranderen een aantal gegevens met betrekking tot de Belastingaangifte (Loonaangifte) en de Pensioenfondsen (UPA). Voor het jaar 2023 is het effect voor Beaufort beperkt tot een aanpassing in een controle én enkele wijzigingen in de omschrijvingen van bestaande waarden en nieuwe referentiewaarden voor het element P00850 (Reden uit dienst LA/UPA).   Nieuwe referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 50 Ontslag publ.rechtelijk onbekwaamh/ongeschikth P00850 51 Ontslag publ.rechtelijk leeftijd/pensionering P00850 91 Arbeidsverhouding loopt door bij nieuwe WG P00850 92 Nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde WG   Gewijzigde  referentiewaardes en omschrijvingen: Rubriek Waarde Omschrijving P00850 5 Door WG vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid P00850 6 Door WG vanwege bedrijfseconomische redenen P00850 20 Opzegging initiatief/door toedoen werknemer P00850 90 Arbeidsverh loopt door, administratief einde IKV   Naast deze inrichtingswijzigingen zijn ook de voorwaarden inzake het vastleggen van het veld 'Uit dienst LA/UPA' (P00850) gewijzigd. Hiertoe hebben we de bestaande controles aangepast waardoor het veld nu ook muteerbaar is in geval van een code aard arbeidsverhouding gelijk aan 07 (stagiar) of 18 (publiekrechterlijk). De volledige controle omtrent het muteerbaar zijn van rubriek P00850 is als volgt: Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 én Code aard arbeidsverhouding (P02268) = 01, 04, 06, 07, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 79, 81, 82 of 83 én Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Daarnaast is de controle toegevoegd dat als de code aard arbeidsverhouding (P02268) niet gelijk is aan de waarde 18 of 83, de reden uit dienst LA/UPA (P00850) niet de waarde 50 of 51 mag bevatten.   IKV - Instantiebetaling WW, WIA, Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving   02457   WG/WN bet uitker gewijzigd 02618   Perc aanv WIA gewijzigd 02619   Omrekprc garln WIA gewijzigd 01884 wn Perc min gar loon nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoer codes: code omschrijving   1871 brt garln wachtg gewijzigd 1884 min garantieln nieuw 1896 net garl wachtg nieuw   Gewijzigde/nieuwe standaard rubrieken: code omschrijving prompt export code waardebereik   P00457 Werkgevers/werknemersbetaling uitkering WG/WN bet uitker   0 = Werkgeversbetaling (UWV via WG naar WN) 1 = Werknemersbetaling (UWV naar WN) gewijzigd P02618 Percentage aanvulling WIA Perc aanvulling WIA     gewijzigd P02619 Omrekenpercentage garantieloon WIA Omrekprc garln WIA     gewijzigd P01884 Percentage minimum garantieloon Perc min gar loon 01884   nieuw P91871 Bruto garantieloon wachtgelder brt garln wachtg     nieuw P91884 Minimum garantieloon min garantiel     nieuw P91896 Netto garantieloon wachtgelder net garl wachtg     nieuw Nieuwe importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   1871 brt garln wachtg P91871 nieuw 1884 min garantieln P91884 nieuw 1896 net garl wachtg P91896 nieuw   IKV - Uitkeringsbetalingen WW/WIA/Wajong  WIA, Wajong en WW uitkeringen kunnen worden betaald als ‘losse’ uitkering, maar ook in combinatie met loon of een aanvulling vanuit de werkgever. De combinatie met loon doet zich voor als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of deeltijdontslag krijgt. De combinatie met een aanvulling doet zich voor als de werkgever daar een regeling voor heeft afgesproken. Loon, uitkering en aanvulling op de uitkering mogen dus allemaal betaald worden op 1 IKV maar vanaf 2023 kunnen er ook aparte IKV’s worden aangemaakt voor loon + aanvulling enerzijds en uitkering anderzijds. In een dergelijk geval moet de berekening in Gemal ook gesplitst worden. Voor de ondersteuning hiervan zijn van bestaande rubrieken de naamgeving aangepast en nieuwe codes beschikbaar gesteld. Een beschrijving over het gebruik van deze wijziging kun je terugvinden in de release notes van Payroll Gemal 2023-01/2 Wijzigingen ivm IKV.   Gewijzigde/nieuwe export codes: code ind omschrijving verval datum   02516   Type IKV   nieuw 02607   Wajong/Arbeidsbep   gewijzigd 02492   WG betaling UFO   gewijzigd 02845   Vervallen 2023-01 gewijzigd 02338   Vervallen 2023-01 gewijzigd 00674 WN Uitk wajong dagbdr   nieuw 02847 WN Afw Wajong dagen   gewijzigd 01005   WIA uitk dagbedr   gewijzigd 00673   VT Wajong   nieuw   Gewijzigde/nieuwe uitvoercodes code omschrijving   634 WW uitkering nieuw 986 Wachtgeld gewijzigd 674 Wajong uitkering gewijzigd 673 VT Wajong gewijzigd   Gewijzigde/nieuwe rubrieken standaard rubrieken code omschrijving prompt export code referentiewaarden waardebereik   P03516 Type IKV Type IKV 02516 0 = Hoofd IKV 1 = Tijdelijke uitbreiding 2 = Transitievergoeding 3 = AGBV uitkering 4 = Zwangerschapsuitkering 6 = WW-loongerelateerde uitkering 7 = WW-vervolguitkering 8 = Wajong-uitkering 9 = IVA-uitkering 10 = WGA-uitkering 11 = RVU 12 = Aanvulling op SV na einde DV   nieuw P02607 Code Wajong / Arbeidsbeperking     0 = Geen WAO-WIA 1 = (Vervallen) WIA-WGA uitk vlgns nw ber 2 = (Vervallen) WIA-IVA uitk vlgns nw be 3 = (Vervallen) WAO uitk vlgns nw ber 4 = Wajong 5 = Participatiewet   gewijzigd P00492 Werkgeverbetaling UFO         gewijzigd P00674 Uitkering Wajong dagbedrag Uitk wajong dagbdr 00674     nieuw P02847 Afw Wajong uitkeringsdagen Afw Wajong dagen 02847     nieuw P00005 WIA uitk dagbedrag         gewijzigd P00673 VT Wajong VT Wajong 00673     nieuw P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs Vervallen       gewijzigd P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) Vervallen       gewijzigd P92634 WW uitkering WW uitkering       nieuw P92986 Wachtgeld Wachtgeld       nieuw P92674 Wajong uitkering Wajong uitkering       nieuw P92673 VT Wajong VT Wajong       nieuw P00858 Code berekening WW/wachtgeld       0 = Geen wachtgeldregeling 1 = Bruto wachtgeldregeling 2 = Netto wachtgeldregeling gewijzigd Nieuwe/gewijzigde importrubrieken: import code omschrijving rubriek code   00634 WW uitkering P92634 nieuw 00986 Wachtgeld P92986 gewijzigd 00674 Wajong uitkering P92674 nieuw 00673 VT Wajong P92673 nieuw   Loonstaat op IKV-niveau Ter voorbereiding op de volledige introductie van IKV per, naar verwacht, januari 2025 introduceert Payroll Gemal al delen van de IKV-oplossing. In dit geval gaat het om de individuele loonstaat die beschikbaar komt op dienstverband- en IKV-niveau. Voor een individuele loonstaat op dienstverbandniveau is enige aanvullende informatie nodig om het IKV vast te stellen dat bij het maken van de opgave voorop loopt en hiervoor is een nieuwe rubriek geïntroduceerd.  Geen actie betekent simpelweg een presentatie zoals ie altijd is geweest. Voor nadere informatie over het gebruik van deze rubriek verwijzen we naar de release notes van Payroll Gemal.   code omschrijving prompt export code exportcode omschrijving waardebereik P02994 Presenteren obv welke IKV Present obv IKV 02994 Present obv IKV (gewijzigd) 0 = obv basiscontract 1 = Presentatie sal.strook/loonstaat DV obv dit IKV   Minimum loon aangepast Vanaf 01-01-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1934,40 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1785,60   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2023 zijn dit de volgende rubrieken en exportcodes:   Rubrieken rubriekcode omschrijving prompt  P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgeld (zorg) Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoeg 2 IKV Vervallen P08260 (Vervallen) Levensloopjaren Vervallen P00988 (Vervallen) Instellingsnummer hoofd DV Vervallen P00989 (Vervallen) Registratie nummer hoofd DV Vervallen   Exportcodes exportcode omschrijving verval_dt  02273 Vervallen  1-1-2023 02845 Vervallen  1-1-2023 02338 Vervallen 1-1-2023 02260 Vervallen 1-1-2022 02988 Vervallen 1-1-2022 02989 Vervallen 1-1-2022  
Volledig artikel weergeven
23-12-2022 14:51 (Bijgewerkt op 06-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2698 Weergaven
  Mededelingen  CAO Ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids en consignatiediensten In de releasenotes van release 2022-08 (upgrade 25) hebben we de mededeling gedaan dat het streven is om de wijzigingen met betrekking tot consignatiediensten in de release 2022-10 uit te leveren. Door een onverwachte samenloop van omstandigheden zijn we hier niet in geslaagd. De wijzigingen zullen beschikbaar komen in release 2022-11 van HR Core Beaufort. CAO Ziekenhuizen trede 8 van schaal 103 In de release notes van Payroll Gemal 2022-10 is vermeld dat voor de CAO Ziekenhuizen te vroeg een trede 8 van salarisschaal 103 is geïntroduceerd. Om de medewerkers te herkennen welke mogelijk te vroeg in trede 8 zijn ingeschaald is een selectie procedure beschreven in het PDF document dat is bijgevoegd bij het Payroll Gemal onderwerp. Om aansluitend hierop deze medewerkers weer correct in te schalen, kan in Beaufort de volgende procedure worden gevolgd: Selecteer via procedure 700101-Alle dienstverbandgegevens het scherm Salaris bij een geselecteerd dienstverband Plaats de cursor op het veld Anciënniteit en raadpleeg via het topmenu Rubriek > Historie de ingangsdatum van de huidige anciënniteit. Als de ingangsdatum van anciënniteit 8 ligt tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, dan komt het dienstverband in aanmerking voor een aanpassing met terugwerkende kracht Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de oude schaal/anciënniteit nog geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig de anciënniteit en eventueel schaal naar de oude waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Indien van toepassing wijzig per periode 07-2022 of later de anciënniteit naar 08:  Selecteer in het topmenu Rubriek de optie Ingangsdatum wijziging en wijzig de datum naar de ingangsdatum waarop de schaal/anciënniteit geldig zou moeten zijn. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren) Wijzig anciënniteit en eventueel schaal naar de nieuwe waarde. Bewaar wijziging d.m.v. groen vinkje (Accepteren)    Gewijzigd en verbeterd  Vaste Directe Doorbelasting Waarom In release 2021-03 (change 2331735) is een verbetering doorgevoerd inzake directe doorbelastingen. In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen. Dit issue is destijds opgelost voor de variabele directe doorbelastingen, maar had wel een beperking in zich met betrekking tot de import van vaste (stam) directe doorbelastingen. Op basis van klantwensen is deze beperking met betrekking tot de import van vaste directe doorbelasting opgelost. Hoe De verbetering is nu ook doorgevoerd voor de vaste directe doorbelasting zodat deze zonder problemen via indirecte mutaties kunnen worden geïmporteerd en verwerkt.   Uitbreiding functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom In de vorige release (2022-09) hebben we de nieuwe functie 430050 - Raadplegen importmutaties API in een basisversie uitgeleverd. Toen hebben we al aangegeven dat voor deze release nog enkele functionele uitbreidingen op de rol staan. Hoe Om een betere selectie en weergave van de mutaties te ondersteunen, is aan functie 430050 - Raadplegen importmutaties API de selectie mogelijkheid 'externe referentie' toegevoegd. De externe referentie betreft een  -optionele- technische identificatie van de mutatieregel, bepaald door het bronsysteem. Let op: om technische redenen wordt op basis van dit selectieargument het hele DPIA100 record doorzocht. Als je de volledige externe referentie ingeeft zal dit tot de juiste zoekresultaten leiden, maar als je slechts delen van de externe referentie ingeeft kunnen ook andere resultaten worden getoond als deze in het DPIA100 record voorkomen. Naast het extra selectieargument is aan de functie een extra tabblad genaamd 'Details mutatie' toegevoegd. Dit tabblad toont alle relevante informatie van de in het eerste tabblad geselecteerde mutatie. Het tabblad geeft de volgende gegevens weer: DPIA100 mutatieregel (het volledige mutatierecord) Aanleverend proces Rubriekcode Object_id (kan bestaan uit persoonsnummer, dienstverbandnummer, technische sleutels) Indicatie stam/variabel Creatiedatum mutatie Creatiegebruiker Waarde (rubriek) Ingangsdatum Externe referentie Soort productie Periode prod jaarwerk Aangeleverd op (datum/tijd waarop mutatie is aangeleverd)   Opgeloste meldingen EDI-bericht 'Aanvullend geboorteverlof' afgekeurd door het UWV (change 3552424) Melding Een EDI-bericht met betrekking tot 'Aanvullend geboorteverlof' verzonden meer dan 28 dagen vóór de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof wordt afgekeurd door het UWV.  Oplossing In het berichtenverkeer wordt vanaf deze release rekening gehouden met een maximum periode van 4 weken (28 dagen) vóór de ingangsdatum aanvullend geboorteverlof: Als de berichtsoort UWV-WAZO-2 (UWV aanvullend geboorteverlof) wordt toegevoegd dan wordt er ook een bericht conditie aangemaakt met het aantal wachtdagen van -28 met betrekking tot de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof (rubriek P01473). Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en nog geen bericht conditie voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) aanwezig, dan wordt ook de bericht conditie toegevoegd met het aantal wachtdagen -28 op rubriek (P01473).   Is er al een EDI-bericht 'UWV aanvullend geboorteverlof' toegevoegd en eventueel een bericht condities aanwezig voor rubriek P01473 (Ingangsdatum aanvullend geboorteverlof) dan wordt ook bij de bericht conditie het aantal wachtdagen op -28 gezet, ongeacht of deze al een waarde -28 heeft. Het aantal wachtdagen in de conditie betekent dat een EDI bericht UWV aanvullend geboorteverlof niet eerder zal worden verstuurd dan 28 dagen voor de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof. Actie Geen, de aanvullende berichtcondities worden automatisch toegevoegd aan eventuele bestaande EDI berichten tijdens het installeren van de upgrade.   Weergave systeemmutaties bij functie Incidentele variabele mutaties (change 3569242) Melding Indien in procedure 700350 - Incidentele variabele mutaties bij een (bestaande) variabele mutatie uitsluitend de verrekenperiode wordt gewijzigd en niet de waarde, wordt deze mutatie niet gelogd als systeemmutatie.  Voor de goede orde: er werden wel de correcte salarismutaties aangemaakt. Oplossing Update: abusievelijk hebben we eerder gecommuniceerd dat de oplossing voor dit issue in de 2022-10 release uitgeleverd zou worden. Helaas is dat niet het geval, de oplossing wordt in de 2022-11 release uitgeleverd. Actie Geen   Bij selectie help tekst 'Een dienstverband verwijderen' via tab 'Search' wordt Beaufort afgesloten. (3785260) Melding Als in de Help via het tabblad Search het onderwerp 'Een dienstverband verwijderen' wordt geselecteerd, resulteert dat in het onverwacht afsluiten van Beaufort. Oplossing Na installatie van deze release is deze technische bug opgelost en kan dit topic op reguliere wijze worden opgevraagd.   Nieuw Nieuwe CAO veiligheidsregio's Voor de CAO 'Veiligheidsregio's' is de CAO code 82 toegevoegd en als salarisregeling extern code 82. Vanaf 4 oktober is het mogelijk salarisregeling 82 te downloaden uit Payroll Gemal en de CAO code 82 vast te leggen bij dienstverbanden. Nadere informatie over de CAO kun je nalezen in de releasenotes van Gemal. Actie Als deze wijziging voor jouw organisatie relevant is, dan moet de volgende actie ondernomen worden: Nadat de werkgevergegevens zijn aangepast in Payroll Gemal moet in HR Core Beaufort een synchronisatie van werkgevergegevens worden aangevraagd met de functies 430010 - Aanvraag synch. Gemal Direct en moet het resultaat geïmporteerd worden met functie 430005 - Importeren Gemal Direct Downloaden salarisregeling 82 van Gemal Direct Aanmaken nieuwe salarisregeling 82 in HR Core Beaufort en deze salarisregeling koppelen aan de externe salarisregeling 82 met functie 215000  - Salarisregeling Controleer voor de inrichting van de nieuwe salarisregeling eerst salarisregeling 34 De gedownloade salarisregeling 82 importeren in HR Core Beaufort met functie 215015 - Import geg. salarisregeling Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van salarisregeling 34 naar 82 Alle relevante dienstverbanden via een collectieve mutatie overzetten van garantie salarisregeling 34 naar 82 Pas waar nodig de schaal/anciënniteit aan, dit geldt ook voor het garantiesalaris  Alle relevante dienstverbanden herzien waarbij op dienstverband niveau code afwijkende CAO (P00317) met waarde 34 is vastgelegd.   Wet- en regelgeving Automatisch herzien van de WW-premies Per 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het onderscheid tussen hoge, lage en herziene WW premies. In de Payroll Gemal release 10-2022 wordt automatische ondersteuning geboden in het herzien van de WW premie. Om de herrekening te kunnen sturen is er een Payroll Gemal invoercode toegevoegd welke ook is opgenomen in Beaufort. Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12266 Herzien WW premie 02266 Herzien ww premie   Nieuwe referentiewaarden bij de rubriek Rubriek Referentiewaarden P12266 0  Automatisch herzien 1  Wel herzien 2 Niet herzien   Referentiewaarden rubrieken Betaald Ouderschapsverlof P12536 en P23195 Bij de introductie van de rubrieken P12536 (Bet. ouderschapsverlof pensioenpremie) en P23195 (Bet. ouderschapsverlof premiekorting PFZW) was er nog niet in de referentiewaarden voorzien. Deze zijn alsnog toegevoegd. Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden P12536 0 ABP=1; PFZW= 4 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 1 WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 WG betaalt ook WN deel; PFZW vrijw voortzetting 3 WN betaalt ook WG deel; PFZW vrijw voortzetting 4 Geen pens.premie verlofdeel; PFZW: vrijw voortz. 5 PFZW: Verlofreg geen invloed pens. berekening P23195 0  Geen korting PFZW toepassen 1  Wel korting PFZW toepassen   WAB 30% regeling uitvoercodes gewijzigde omschrijvingen In de Beaufort release 2022-09/upgrade 26 zijn een aantal nieuwe rubrieken beschikbaar gesteld voor de WAB 30% regeling. Van een aantal rubrieken zijn de omschrijvingen herzien. Zie voor de nieuwe omschrijving onderstaande tabel. Gewijzigde omschrijvingen Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02466 Premieversch. WAB P92466 Herziene premie 02467 Perc over totaal P92467 Perc overschrijding op pers. niveau 02468 Perc progn totaal P92468 Prognose perc. overschijding op pers. niveau   Voor meer informatie omtrent de release kalender, klik hier.
Volledig artikel weergeven
23-09-2022 15:07 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1336 Weergaven
  Mededelingen Vooraankondiging: functionaliteit betaald ouderschapsverlof Per 2 augustus 2022 mogen werknemers gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Dit verlof duurt maximaal 9 weken en de werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering van het UWV. Die uitkering vraag je als werkgever aan en betaal je in principe namens het UWV uit op de salarisstrook. Wij ontvangen reeds veel vragen over de ontwikkeling van functionaliteit voor deze nieuwe wetgeving. Daarom schetsen we hier een beknopt tijdspad van de functionaliteit die we gaan leveren. De betreffende functionaliteit zal in meer detail worden toegelicht in de release waarin deze wordt geleverd. Dit betreft het tijdspad voor Beaufort. Er wordt daarnaast op korte termijn algemene communicatie geplaatst vanuit heel Youforce. Zie ook de release notes 2022-04 van Gemal (publicatiedatum 30 maart) voor een tijdspad voor dat product. In release 2022-05 wordt de basisinrichting voor deze regeling vrijgegeven. Dit betreft o.a. nieuwe rubrieken en stuurgegevens waarmee vanaf augustus het ouderschapsverlof in Beaufort en Self Service aangestuurd kan worden. De oplossing zal wat Beaufort betreft in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die voor het aanvullend geboorteverlof. We leveren de nieuwe inrichting al eerder uit om je in de gelegenheid te stellen voorbereidingen te treffen in Self Service. In latere releases zullen we de overige functionaliteit uitleveren. Denk hierbij aan de Beaufort aanvraagschermen en het benodigde EDI verkeer naar het UWV. CAO waterbedrijven - Benaming schalen aangepast Zie ook release notes Payroll Gemal 2022-04. De benaming van de salarisschalen van salarisregeling 22 Waterbedrijven is gebaseerd op een systematiek uit het verleden die tegenwoordig problemen oplevert bij de herkenbaarheid van de schalen. Om de herkenbaarheid te verbeteren, is voor gekozen de salarisregeling tijdelijk aan te passen door iedere salarisschaal twee keer op te nemen : 1 keer onder de oude naam en 1 keer onder de nieuwe naam. Deze aanpassing van de salarisregeling is tijdelijk en zal in release 2022-07 door Payroll Gemal beëindigd worden. Als de salarisregeling wordt gebruikt is het dringende verzoek om alle actieve dienstverbanden vóór release 2022-07 over te zetten van de oude schaal naar de nieuwe schaal. Overzetten van de oude - naar de nieuwe schaal kun je doen met de functie 700120 Collectieve mutaties of door van ieder individueel dienstverband de schaal te wijzigen in de functie 160052 Salaris. Vergeet bij deze omzetting niet om ook de schaal van een eventueel garantiesalaris om te zetten. Nieuwe toelagenregeling en vervallen levensloopregeling In release 2022-01 zijn de levensloopregelingen 1, 2 en 3 komen te vervallen, waarna in release 2022-03 een aantal van de exportcodes die gebruikt werden om deze regelingen aan te sturen zijn hergebruikt om vanaf dat moment de toelagenregelingen 4, 5 en 6 aan te sturen. Inmiddels is gebleken dat een aantal gebruikers in HR Core Beaufort één of meerdere van de levensloopregelingen feitelijk al in gebruik had genomen als toelagenregeling. Als je één van de levensloopregelingen al in gebruik hebt als een toelagenregeling, dan is het zaak om de rubrieken van de gebruikte levensloopregeling over te zetten naar de corresponderende toelagenregeling als volgt: Levensloopregeling 1 Toelagenregeling 4 Rubriek Omschrijving Exportcode Rubriek Omschrijving Exportcode P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens 1 01393 P11393 Percentage toelage 4 01393 P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1 02060 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1 02567 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Levensloopregeling 2 Toelagenregeling 5 P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 2 01396 P11396 Percentage toelage 5 01396 P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2 02061 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2 02568 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Levensloopregeling 3 Toelagenregeling 6 P01399 (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3 01399 P11399 Percentage toelage 6 01399 P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3 02062 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3 02569 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Als het nodig is om rubrieken volgens bovenstaand schema over te zetten van een levensloopregeling naar een toelagenregeling, dan kan dit gedaan worden in een afwijkende sessie GSA (Geen mutaties salarisverwerking) aangezien de gegevens al onder de juiste invoercodes geregistreerd zijn in Payroll Gemal en daarom niet opnieuw aangeleverd hoeven te worden.  Een afwijkende sessie kan gestart worden via de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Nieuw CAO minimumloon per uur Waarom Met ingang van 2022-01 is het mogelijk om een per CAO afgesproken minimumloon per uur te hanteren. In release 2022-02 hebben we de hiervoor benodigde rubrieken toegevoegd aan HR Core Beaufort en de synchronisatie van werkgevergegevens aangepast. In deze release hebben we de indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris aangepast, zodat de berekening gebruik maakt van het CAO minimum uurloon. Voorwaarde hiervoor is dat het CAO minimum uurloon is ingericht in Payroll Gemal en door middel van een synchronisatie van werkgevergegevens beschikbaar is in HR Core Beaufort. Hoe De aangepaste indicatieve berekening van het bruto salaris en het bruto garantiesalaris is beschikbaar in de volgende functies: 160060 Bepalen brutosalarissen 160052 Salarisgegevens. Bij het starten van deze functie wordt een berekening uitgevoerd afhankelijk van de waarde van het stuurgegeven HERBSAL. Daarnaast wordt een berekening uitgevoerd bij het opslaan van gewijzigde salarisgegevens. Een berekende aanvulling op het salaris tot het bedrag van het CAO minimumloon wordt in het tabblad Opbouw salaris gepresenteerd als Aanvulling minimumloon. Het CAO minimumloon wordt uitsluitend toegepast als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is: Voor de instelling is een CAO minimum uurloon en een CAO minimumloon bekend (respectievelijk rubrieken S03461 en S03462). De medewerker wordt verloond volgens middels schaal/anciënniteit. De medewerker valt niet onder het minimum jeugdloon. De medewerker is niet geblokkeerd voor de toepassing van het CAO minimumloon. Actie Nadat het CAO minimumloon is ingericht in Payroll Gemal moet een synchronisatie van werkgevergegevens met Gemal Direct worden uitgevoerd via de functies 430010 Aanvraag synch. Gemal Direct en 430005 Importeren Gemal Direct. Nadat de gegevens voor het CAO minimumloon beschikbaar zijn gekomen in HR Core Beaufort, kan een herberekening van het bruto salaris worden uitgevoerd met de functie 160060 Bepalen brutosalarissen. Verwijderd Officelink  Waarom Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie. Het is oud en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in de Youforce HR-processen. Ter info: in april zal ook versie 2.0 van de Template Editor worden uitgerold. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Meer informatie op de Community. Zoals al geruime tijd is aangekondigd in eerdere release notes en op de community, zal in deze release de Officelink functionaliteit in Beaufort daadwerkelijk komen te vervallen. Hoe Alle relevante functies met betrekking tot Officelink (functietypen L, C, D en E) zijn uit de menu's verwijderd. Deze kunnen ook niet meer opnieuw geactiveerd of ingericht worden. Ook in de helptekst zullen de verwijzingen naar Officelink zijn verdwenen. Actie Eigen (klant specifieke) Officelink functies en/of procedures dien je zelf te de-autoriseren, zodat ze niet meer in de Beaufort menu's aanwezig zijn. Gewijzigd en verbeterd Voorkomen deling door 0 bij niet ingevulde startdatum verlofberekening Waarom Bij het verwerken van indirecte verlofmutaties verscheen in bepaalde gevallen de foutmelding 'divide by zero' (delen door 0),  waarna het verwerkingsproces werd afgebroken. De reden hiervan was dat bij de onderhavige verlofsoortregeling de startmaand niet was ingevuld. Hoe Om deze foutsituatie te voorkomen, wordt in deze situatie het volgende uitgevoerd: 1) Is de startmaand van een verlofsoortregeling leeg, dan wordt deze overgenomen van de betreffende verlofregeling; 2) Is de startmaand van de verlofregeling ook leeg, dan wordt als startmaand de waarde 1 genomen. In die gevallen dat deze uitzonderingssituaties van kracht zijn, wordt dit op het verwerkingsverslag van Indirect muteren afgedrukt met de melding dat de startmaand van de verlofsoort en/of verlofregeling niet gevuld zijn. Op basis daarvan kun je de verlofinrichting als aanpassen. Ook op het overzicht 'Verslag verlofrechtenberekening' wordt melding PI_0520 of PI_0547 getoond bij de dienstverbanden die vallen onder de verlofregeling. Datzelfde geldt ook voor de functie 'Eindejaarsverwerking verlof'.  Actie Constateer je melding PI_0520 of PI_0547, controleer dan bij de verlofsoortregeling en/of verlofregeling of de startmaand juist is ingevuld en voer de juiste waarde in. Aanpassing rubriekeigenschappen en exportcodes Waarom Voor de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. Hierbij moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Omschrijving rubriek (en exportcode) Minimum-/maximumwaarde en bereik Vervangende mutatie Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn. Ingeval de omschrijving van de rubriek wijzigt, is tevens de omschrijving van de bijbehorende exportcode aangepast. Voor de rubrieken P00425 en P00431 zijn uitsluitend positieve waarden toegestaan, vandaar dat het bereik is gewijzigd naar '+'. Rubriek Omschrijving Min Max Bereik Vervangende mutatie DIW <> begindt loonper Herrek vorig jaar P00425   0,00   +     J P00431 Afwijkende dagen WAO-WIA uitkering 0,00   +       P00005 Uitkering WIA dagbedrag 0,00     J     P00077 Uitkering IP dagbedrag 0,00     J     P00570           J   Actie Bij een wijziging van de omschrijving van een rubriek is het advies om in de functie 210000 Rubrieken de bijbehorende vensteromschrijving van de rubriek aan te passen aan de gewijzigde omschrijving. Opgeloste meldingen Rubrieken voor waarnemingstoelage worden ten onrechte leeggemaakt (change 3030206) Melding Als een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling wordt verwerkt, dan worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage leeggemaakt, ook al is de waarde van P00332 of P00314 niet gewijzigd door de indirecte mutatie. De rubrieken die ten onrechte worden leeggemaakt zijn: P02095 Waarneming schaal P02096 Waarneming ancienniteit P02117 Waarneming proc. inschaling P12102 Waarneming rato Oplossing Als door een indirecte mutatie van rubriek P00332 Code soort loner of P00314 Code salarisregeling de reeds aanwezige waarde van de rubriek niet wijzigt, worden de rubrieken voor de waarnemingstoelage niet langer leeg gemaakt. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. WAB-indicatoren ten onrechte verplicht (change 3042174) Melding Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de WAB-indicatoren ten onrechte verplicht rubrieken. Oplossing Als rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding de waarde 55 (Uitkering ihkv wet APPA) heeft, zijn de volgende rubrieken niet langer verplicht: P02268 Code aarde arbeidsverhouding P08259 Code contract (on)bepaalde tijd P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst P12474 Code oproepovereenkomst Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitbreiding reden uit dienst LA/UPA verplicht  (change 3322200) Melding De reden uit dienst LA/UPA is verplicht in een aantal combinaties van rubriek codes en hierin ontbreken de codes arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24. Oplossing De controle hierop is uitgebreid met code arbeidsverhouding (P02268) 21, 22, 23 en 24 en is geworden: De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als de Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  de Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 21, 22, 23,24, 82 of 83 EN de Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Maximaal aantal items (dagen) op scherm 'Werkpatroon werknemer' bereikt (change 3110340) Melding Op het scherm 'Werkpatroon werknemer' is het aantal items beperkt tot 14, maar het blijkt dat er gebruik wordt gemaakt van meer dan 14. Oplossing De beperking van 14 items is gewijzigd naar 99. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Melding 'Uniface 9 has stopped working' bij Synchroniseren inzet (change 3284742) Melding In een specifieke situatie werden inzetregels niet goed afgehandeld (verwijderd) bij de functie Synchroniseren inzet. En er werd dan een pop-up melding gegeven met de tekst 'Uniface 9 has stopped working'.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat op een juiste wijze de te verwijderen inzetregels worden verwijderd. Actie Als deze situatie zich bij jou heeft voorgedaan voor deze release, dan kun je Synchroniseren inzet nogmaals draaien. Melding in venster In- en uit dienstgegevens (change 3307234) Melding In een specifieke situatie waarbij het mogelijk is om te kiezen uit meerdere standaard werktijden (stuurgegeven NORMUREN) in combinatie met het gescheiden vastleggen van contract- en uitbreidingsuren (stuurgegeven UURMETH) verschijnt bij het opslaan van gegevens "ten onrechte de melding (0129) Veld is verplicht". Oplossing De werking van het venster Ïn- en uitdienstgegevens is aangepast zodat het in de beschreven situatie mogelijk is om een afwijkende standaard werktijd te selecteren en op te slaan. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 10:59 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1646 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 29 juni 2024.   Mededelingen Best practice 'batchopdrachten' In dit bericht hebben we jou al op de hoogte gebracht van batchopdrachten en hun mogelijke impact op de performance van Beaufort. Inmiddels staat de door ons geadviseerde best practice ook op de Community. Deze is gebaseerd op de optimale verhouding tussen technische performance enerzijds en de functionele toegevoegde waarde van de batchopdracht in relatie tot de betreffende systeemfunctie anderzijds. Simpelweg alle batchopdrachten met een hoge herhaal frequentie vastleggen klinkt wellicht aantrekkelijk maar heeft in de praktijk vaak geen zin. In de best practice tabel zie je de meest toegepaste batchfuncties en de daarbij behorende periodiciteit.  Aan jou het verzoek de batchinrichting zoals die nu in jullie omgeving staat, kritisch te bekijken en waar van toepassing (en mogelijk) te conformeren aan bovenstaande best practice. Dit kun je doen middels functie 800004-Wachtrij alle batchopdrachten. Soms zien we ook dat een batchopdracht meerdere keren voorkomt, dat is met de juiste periodiciteit ook niet nodig. Deze kunnen eenvoudig worden verwijderd, In dit 4Me kennisartikel staat beschreven hoe je batchopdrachten kunt verwijderen. HR Core Beaufort Online niet beschikbaar zaterdag 6 juli 2024 Eerder hebben we jou al geïnformeerd over het technisch onderhoud dat zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli. HR Core Beaufort Online zal dan van 07:00 tot 22:00 niet beschikbaar zijn. De batchverwerking blijft wel gewoon draaien. Ook zullen mutaties vanuit andere systemen gewoon blijven worden geïmporteerd en verwerkt. De Beaufort applicatie zelf zal echter niet beschikbaar zijn. Voor meer informatie zie dit bericht op de Community. Vooraankondiging vervallen Gemal maatwerk rondom stagiaires Dit bericht is ook gepubliceerd in de release notes van Payroll Gemal 2024-06/3 Vooraankondiging vervallen maatwerk rondom stagiaires.  Op dit moment zit er in de programmatuur van Payroll Gemal een “vangnet” voor stagiaires. Er zijn enkele codes die, als deze niet zijn opgegeven bij die stagiaire, alsnog onder water in Gemal worden gegenereerd. Dit betreft de volgende rubrieken: P00339 (i.c. 02339) Aanvulling minimumloon = 1 (geen regeling minimumloon toepassen)  P00890 (i.c. 02890) Code niet in bezetting = 2 (werknemer wordt niet geteld in de bezetting) P00341 (i.c. 02341) Code minimum vakantietoeslag = 1 (geen minimum vakantietoeslag toepassen) P00343 (i.c. 02343) Code geen vakantietoeslag = 1 (geen vakantietoeslag berekenen) Daarnaast wordt ook een eventuele eindejaarsuitkering geblokkeerd. Bijvoorbeeld P00006 (i.c. 01006) Eindejaarsuitkering 1 met waarde 0,01 voor eindejaarsuitkering 1. Gemal gaat dit “vangnet” echter verwijderen, om verschillende redenen: Er is in de huidige systematiek geen ruimte voor afwijkingen, omdat de programmatuur in dit geval een keuze voorschrijft die leidend is.  Er is op dit moment niet zichtbaar dat het vangnet in werking treedt, want als de codes onder water worden gegenereerd komen deze niet op de vaste personeelsgegevens te staan. Dit schept onduidelijkheid.  Er is een goed alternatief door de codes mee te geven in de HRSS workflow. Dit is ook te automatiseren, maar dan is het zichtbaar welke keuzes er zijn gemaakt.  We zien dat in de praktijk de codes ook voor het overgrote deel al worden opgegeven bij de stagiaires. We zijn daarom ook van plan dit vangnet uit Gemal te verwijderen per 2025-01. Actie Zorg dat in het proces (bijvoorbeeld in HR Self Service) van het opvoeren van een nieuwe stagiair de bovenstaande codes en de code van de eindejaarsuitkering worden meegegeven naar Beaufort.  Zorg ervoor dat dit voor bestaande stagiaires ook alsnog gebeurt. U kunt bovenstaande codes eventueel ook opnemen in een Beaufort profiel (zie functie 100024 Onderhouden profielen).   Wet- en regelgeving Minimum uurloon Waarom  Per 1 juli is het wettelijk minimum uurloon aangepast. De tabel van HR Core Beaufort is hierop aangepast. Hoe De bedragen minimumuurloon in functie 215001 Minimumloon zijn aangepast. Vanaf 1 juli 2024 is dit 13,68 per uur. De percentages voor 15 t/m 20 jarigen zijn ongewijzigd.  Actie  Bereken de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon met ingang van 1 juli 2024 opnieuw: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO wijzigingen CAO Aan de slag: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. We hebben, naar aanleiding van de wijziging van het minimumloon, enkele bedragen aangepast ter hoogte van het minimumloon 2210,24 euro. Het gaat om de schalen 1 met trede 0 tot en met 2 en schaal 2 trede 0 en 1 en schaal 3 trede 0. Ook is het minimum jeugdloon aangepast per 1 juli 2024. Het betreft salarisregeling 84. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO AMS: Aparte cao voor arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (CAO 45) Waarom Vanaf deze release is binnen Payroll Gemal een aparte CAO 'Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS)' (CAO code 45) beschikbaar. Hoe In Payroll Gemal kun je op instellingniveau cao 45 opgeven (werkgevercode 03002 code Cao) of kun je op werknemerniveau rubriek P00317 code afwijkende CAO de waarde 45 geven. Actie In HR Core Beaufort dient u de volgende acties uit te voeren: Als je een aparte AMS-instelling hebt: Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal, nadat werkgevercode 03002 code Cao in Payroll Gemal is gewijzigd in waarde 45 en importeer deze in HR Core Beaufort met functie: Salarisadministratie → Werkgever → 430005 Importeren Gemal Direct.  Loop de individuele werknemers langs of er rubrieken (invoercodes) zijn die door de nieuwe inrichting overbodig zijn geworden.  Als je afwijkende rubrieken/invoercodes hebt vastgelegd bij werknemers met AMS: Geef rubriek P00317 code afwijkende CAO de waarde 45. Het advies is om ook de andere rubrieken (invoercodes) bij deze werknemers na te lopen. Wellicht dat sommige andere rubrieken dan ook niet meer nodig zijn door de nieuwe inrichting in Payroll Gemal. Zie voor meer informatie ook de release notes van Payroll Gemal.   CAO AMS: Duurzame inzetbaarheid en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Waarom  In de nieuwe regeling AMS die onlangs is gepubliceerd is te lezen dat er een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden wordt geïntroduceerd. Dit is in het kader van duurzame inzetbaarheid.  Hoe Onderdeel hiervan is het kopen en verkopen van verlof. Dit wordt ondersteund via Flex Benefits. Mogelijk wilt je gekochte dagen op een eigen verlofsoort boeken in de verlofmodule van HR Core Beaufort. Actie Creëer een nieuwe verlofsoort in de de HR Core Beaufort verlofmodule en richt deze verlofsoort in Flex Benefits in als doel voor het kopen van verlof.  Voor meer informatie omtrent de inrichting in Flex Benefits zie de online help voor de FB beheerder. Hierbij kunnen de volgende hoofdstukken interessant zijn: hoofdstuk Bronnen en Doelen > Extra tijd meermaals hoofdstuk Bronnen en Doelen > FAB-verlof kopen hoofdstuk Procedures > Standaard flexpakket inrichten - verplicht > Verwerking inrichten.   CAO Gemeenten/SGO: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. Participatieschaal A, ten behoeve van de banenafspraak, is aangepast. Het betreft salarisregeling 34. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Gemeenten/SGO: Decentrale bestuurders, salariswijziging Rijk Waarom In de nieuwe CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2024-07 sprake is van een salariswijziging. In de regel wijzigt de bezoldiging van de burgemeester en wethouders (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Hoe Voor B&W heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 Rijkspersoneel, rubriek P00314 (i.c. 02314) Code salarisregeling vastgelegd met een betreffend inpasnummer. Actie  Zie onderdeel "CAO Rijkspersoneel: Salarisregeling"  in deze release notes voor het importeren van de salarisregeling.   CAO GEO: Salarisregeling i.v.m. wijziging garantieschaal a.g.v. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. Met ingang van 1 juli 2024 zijn de inpasnummers 700 tot en met 705 aangepast in verband met het gewijzigd minimumloon.  Het betreft salarisregeling 48. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO GGZ: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. We hebben de Participatieschaal PWWB ten behoeve van de banenafspraak en de jeugdschaal (schaal 1100), aangepast aan de wijziging van het minimum uurloon. Het betreft salarisregeling 40. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Huisartsenzorg: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. De eerste 5 inpasnummers (9001 - 9005) die worden gebruikt in de schalen 1 en 2, zijn gelijk aan het minimumloon. Deze inpasnummers hebben we aangepast conform de verhoging van het wettelijk minimum uurloon. Het betreft salarisregeling 32. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Jeugdzorg: Salarisregeling Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juli 2024. Het betreft salarisregeling 37. Schaal met I/D-banen De bedragen voor de I/D-banen zijn op dit moment nog niet bij ons bekend. Daarom zijn inpasnummers 9110 - 9119 en 9800 - 9807, die worden gebruikt in de schalen 0201 en GARB, nog niet bijgewerkt. Zodra wij deze bedragen ontvangen zullen we deze zo snel mogelijk opnemen in een eerstvolgende release.  Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Kinderopvang: Tegemoetkoming zorgverzekering Waarom In de nieuwe cao die vanaf 1 juli 2024 geldt is voor de tegemoetkoming zorgverzekering afgesproken dat de vergoeding van €8 bruto per maand, die ook al in de oude cao was opgenomen, nu ook geldt voor werknemers boven schaal 6. Geldt nu dus voor alle medewerkers. Hoe Deze tegemoetkoming is in Gemal opgenomen op toelagenregeling 02. Actie Ook bij werknemers boven schaal 6 mag deze toelagenregeling nu worden vastgelegd met rubriek P02622 Code toelagenregeling 2, waarde 1.    CAO Kraamzorg: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. In salarisschaal 1005 zijn bedragen opgenomen voor het jeugdminimumloon van 16 tot 21 jarigen. Deze bedragen hebben we opgehoogd conform de verhoging van het wettelijke minimum uurloon. Het betreft salarisregeling 81. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO MBO: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. We hebben salarisbedragen die onder het minimum maandloon  (2.188,80 ) zijn gezakt aangepast. Tevens zijn de bedragen  van de participatiebanen aangepast.  Het betreft salarisregeling 61. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Politie: Salarisregeling Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juli 2024. Het betreft salarisregeling 25. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Politie: Tegemoetkoming aspiranten Waarom De norm bij de CAO Politie is een 36-urige werkweek alhoewel een groot deel van de populatie nog op 38 uur zit met een bijbehorende deeltijdfactor van 38/36 = 105,56%. Bij de aspiranten komen medewerkers voor die een tegemoetkoming krijgen gebaseerd op een afwijkende werkweek van 38 uur in plaats van 36 uur. Hoe De bedoeling is dat deze aspiranten ook (en met terugwerkende kracht tot 2024-01) een 36-urige werkweek krijgen met gelijkblijvende tegemoetkoming. Actie Het is aan werkgever om bij de betreffende medewerkers met terugwerkende kracht tot 2024-01: de aansturing voor afwijkende normuren van 38 uur te verwijderen, bijvoorbeeld door verwijderen waarde rubriek P02486 Cd norm-uren fulltime per week (i.c. 02480) = 2  (zie In- en uitdienstgegevens venster). het percentage deelbetrekking vast te leggen met 105,56%. De aanpassing van deeltijdfactor en tegemoetkomingsbedragen heeft een aantal gevolgen: Wanneer de medewerker 105,56% werkt, is de tegemoetkoming zo’n € 0,06 hoger dan voorheen maar dit is een geaccepteerd verschil; De eenmalige uitkering van € 200,00 die van 2024-01 t/m 2024-06 is uitbetaald, was ongemaximeerd gerelateerd aan deeltijdfactor. De betreffende aspirant gaat van 100% naar 105,56% en zal met twk dus € 211,12 per maand ontvangen.   CAO Provincies: Salarisschaal banenafspraak en Stagevergoeding   Waarom Conform CAO, volgt de schaal A (in Beaufort/Gemal schaal PA-A) voor participatie-banenafspraak het wettelijk minimumloon. Voor de CAO Provincies is dat per 2024-07 € 2.101,25, waarbij schaal A loopt van 100% tot 120% WML (€ 2.521,50). NB - Verder is in deze gewijzigde salarisregeling al het bedrag stagevergoeding van € 700,00 opgenomen met het inpasnummer 8888 dat je vanaf 1 augustus bij de stagiair kunt vastleggen.  Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (28) beschikbaar per 2 juli.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Voor de stage vergoeding gaan we een nieuw inpasnummer in gebruik nemen: 8888. Dit inpasnummer is alvast opgenomen in deze salaristabel (per 2024-07). Actie Je kunt de nieuwe salarisregeling importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.  Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Provincies: Decentrale bestuurders, salariswijziging Rijk Waarom In de nieuwe CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2024-07 sprake is van een salariswijziging. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Commissaris van de Koning en Leden Gedeputeerde Staten (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.  Hoe Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 Rijkspersoneel, rubriek P00314 (i.c. 02314) Code salarisregeling vastgelegd met een betreffend inpasnummer. Actie  Zie onderdeel "CAO Rijkspersoneel: Salarisregeling"  in deze release notes voor het importeren van de salarisregeling.   CAO Rijkspersoneel: Salarisregeling Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging (nieuwe cao) per 1 juli 2024. Het betreft salarisregeling 13. Arbeidsbeperkten Voor de arbeidsbeperkten kent de salarisregeling Rijk een schaal PART die de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon volgt en dus tegelijk met de CAO ook verandert per 2024-07. Voor de CAO Rijk wordt voor 2024 uitgegaan van 262 werkbare dagen, waardoor het berekende maandbedrag ((262 * 7,2) / 12) * € 13,68) uitkomt op (afgerond) € 2.150,50. Dit bedrag geldt dan ook als het 100%-bedrag dat in de schaal PART van salarisregeling 13 telkens voor elke treden met 2% wordt verhoogd tot 120%. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Rijkspersoneel: CAO minimumloon Waarom Voordat er een wettelijk minimum uurloon kwam, was er al op CAO-niveau een minimumuurloon afgesproken resulterend in CAO minimum maandloon. Hierbij werd door de regelgever het minimumuurloon vastgesteld verhoogd met het IKB maar dan zonder het onderdeel vakantietoeslag. Dit CAO uurloon stond dan ook niet in verhouding tot het gepubliceerde CAO maandloon terwijl dit voor de berekening in Gemal wel verondersteld werd. Om fouten in Gemal te voorkomen werd daarom de waarde van werkgevercode 03461 CAO minimumloon per uur in GDI leeggelaten. In sommige situaties blijkt dit leeglaten bij het synchroniseren van werkgevergegevens richting HR Core Beaufort problemen te geven bij de functie bepalen bruto salarissen. Hoe Daarom kiest Payroll Gemal er voor in vervolg ook de waarde van werkgevercode 03462 CAO minimumloon per maand leeg te laten in GDI: voor een belangrijk deel van onze doelgroep (de decentrale bestuurders) speelt dit gegeven niet. Voor de overige werkgevers is het uitgangspunt dat deze verlonen conform de gepubliceerde schalen van de CAO Rijk. Aangezien het CAO minimum maandloon overeenkomt met de laagste trede van de eerste schaal van de CAO Rijk, is de verwachting dat zich hierbij dan ook geen conflict voordoet. Actie  Om de werkgeverrubrieken S03461 CAO Minimumloon per uur en S03462 CAO minimumloon per maand in HR Core Beaufort ook leeg te maken dien je de werkgevergegevens te synchroniseren: Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Sociaal werk: Salarisregeling Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juli 2024. Het betreft de reguliere salaristabel (salarisregeling 01) en de salaristabel inclusief arbeidsmarkttoeslag (salarisregeling 85). Schaal met I/D-banen De bedragen voor de I/D-banen zijn aangepast op basis van wat de werkgeversvereniging heeft doorgegeven. Daarom zijn inpasnummers 9200 - 9220, die worden gebruikt in schalen 000D en 000I, bijgewerkt. Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregelingen kunnen worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Inpasnummers salarisregeling 85 Bij het introduceren van salarisregeling 85 (Payroll Gemal release notes 2024-02/21) is gemeld dat de inpasnummers van salarisregeling 85 niet overeenkwamen met de inpasnummers van schalen 4 t/m 9 van salarisregeling 01. Dit hebben we in deze versie van salaristabel 85 aangepast. Nu gebruikt salarisregeling 85 dezelfde inpasnummers voor de schalen 4 t/m 9 als salarisregeling 01. Let daarbij op als je werknemers op inpasnummers verloond! Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Sociale Werkvoorziening: Salarisregeling i.v.m.  aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. Het betreft salarisregeling 06. NB1 - Ook in deze nieuwe tabel komen in de diverse schalen bedragen voor die onder het maandloon liggen van € 2.150,50 gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon. We nemen de bedragen op zoals gepubliceerd. Dat wil zeggen dat in die gevallen er vanuit Gemal automatisch aanvulling plaatsvindt tot het maandloon van € 2.150,50 tenzij je dit geblokkeerd hebt. NB2 - In deze tabel komen ook nog steeds de jeugdbedragen voor die inmiddels niet meer in de publicatie van de koepel zijn opgenomen. Wij verzoeken jou, voor zover hiervan nog gebruik wordt gemaakt, een andere inschaling te gaan gebruiken. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO UMC: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. We hebben de Participatieschaal PART, ten behoeve van de participatiebanen, aangepast aan de wijziging van het wettelijke minimum uurloon. Het betreft salarisregeling 33. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Veiligheidsregio: Salarisregeling i.v.m. aanpassing salarisverhoging en minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging en aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. Het betreft salarisregeling 82. De salarissen worden vanaf 1 mei 2024 met terugwerkende kracht verhoogd met 6,4%. De koepel schrijft: Op 28 juni 2024 vindt in een Algemene Vergadering van de WVSV formele besluitvorming plaats, maar met de koepel is afgesproken dat deze wijziging in juli 2024 wordt verwerkt. De dienstverbanden worden in Payroll Gemal herrekend vanaf mei en dit is zichtbaar met reden 07-10 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG). De bedragen van schaal A (in Gemal schaal PA-A) voor de participatie-banenafspraak zijn aangepast, conform de wijziging minimumloon. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht.   CAO VVT: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon en gevolgen nieuwe jaaruren Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de aanpassing minimumloon per 1 juli 2024. Het betreft:  Salaristabel 15 (hoofd-salarisregeling);  De eerste vier inpasnummers Orrientatiebaan; inpasnummer 9300 Minimumloonschaal; Inpasnummers 116-121 Hulp in de huishouding; Ipnr 9200 en 8001 Minimumloonschaal +10%; 0410-0414 Salaristabel 12 (IMF tabel); de eerste drie inpasnummers Salaristabel 39 (garantietabel); de eerste vier inpasnummers Naast de nieuwe bedragen omtrent het minimumloon heeft de werkgeversvereniging ook aangegeven dat ze per 1 juli een aantal jaaruren van 1872 uur gaan hanteren voor de berekening van het minimum maandloon. Ze hebben daarbij ook aangegeven dat de werknemers die in de eerste helft van het jaar een maandloon hebben gekregen op basis van 1882,29 uur dat niet hoeven terug te betalen. De nieuwe methodiek gaat in per 01-07-2024.  Gemal heeft op basis daarvan onderstaande werkgevercodes gewijzigd per 2024-07: Werkgevercode 03463 (Beaufort instellingsgegeven S03463) naar 1872 uur Werkgevercode 03311 (Beaufort instellingsgegeven S00986) leeggehaald: uurloon van iedereen is nu gebaseerd op 1872 uur op jaarbasis en 156 uur op maandbasis Werkgevercode 08212 aangepast naar 156 uur: uurloon ORT voor werknemers op het minimumloon is nu 1/156e van het maandloon Werkgevercode 08202 aangepast naar 156 uur: uurloon OVW voor werknemers op het minimumloon is nu 1/156e van het maandloon De minimum vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn niet gewijzigd. Aanpassing stagevergoeding Naast de schalen voor het minimumloon, is ook de stagevergoeding bijgewerkt naar aanleiding van de informatie vanuit de werkgeversvereniging. Dit betreft inpasnummer 0402. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  De nieuwe werkgevergegevens moeten geïmporteerd worden in Hr Core Beaufort. Zie volgend onderdeel Actie  Actie Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Als je bij werknemers rubriek P02486 (i.c. 02480) Cd norm-uren fulltime per week, P00336 (i.c. 02336) Code ORD of P00347 (i.c. 02347) Code overwerk had vastliggen om de afwijkende uren aan te sturen die op werkgevercodes 03311 (is Beaufort instellingsgegeven S00986), 08212 of 08202 waren vastgelegd, dan moeten deze rubrieken weer op de oude waarde worden gezet. Let op, mogelijk heeft u andere werkgevercodes gebruikt om de afwijkende uren vast te leggen, zie toelichting release notes Payroll Gemal CAO VVT 2024-04/34 Minimumloon per uur.  Maak (indien gevuld) instellingsgegeven S00983 Normuren per week 1 inst leeg zodat deze weer overeenkomt met instellingsgegeven S00986 Uren per periode 1 inst (is werkgevercode 03311). Let op, ook hiervoor geldt dat u mogelijk een andere werkgevercode heeft gebruikt om de afwijkende uren vast te leggen, zie toelichting release notes Payroll Gemal CAO VVT 2024-04/34 Minimumloon per uur. In dat geval moet u wellicht de overeenkomstige S00984 Normuren per week 2 of S00985 Normuren per week 3 leegmaken. De salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Waterbedrijven: Salarisregeling i.v.m. aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024. Voor de  CAO waterbedrijven is in het kader van de Participatiewet schaal PART [1] aangepast. Salarisregeling 22. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Waterschappen: Salarisregeling inclusief aanpassing minimumloon Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juli 2024 en de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024. Het betreft salarisregeling 29. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Waterschappen: Decentrale bestuurders, salariswijziging Rijk Waarom In de nieuwe CAO voor Rijkspersoneel is afgesproken dat voor 2024-07 sprake is van een salariswijziging. In de regel wijzigt de bezoldiging van de Voorzitter en leden Dagelijks bestuur (decentrale politieke ambtsdragers) overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk Hoe Voor deze medewerkers heb je daarom waarschijnlijk de code salarisregeling 13 Rijkspersoneel, rubriek P00314 (i.c. 02314) Code salarisregeling vastgelegd met een betreffend inpasnummer. Actie  Zie onderdeel "CAO Rijkspersoneel: Salarisregeling"  in deze release notes voor het importeren van de salarisregeling.     CAO Ziekenhuizen: Salarisregeling i.v.m. bedragen BVP'ers Waarom Vanaf 2 juli is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de bedragen die per 1 juli gaan gelden voor de BVP'ers. Het betreft salarisregeling 35. Wij hebben de bedragen die per 1 juli gaan gelden voor de BVP'ers ontvangen van de NVZ. Daarbij bleek echter dat er voor de berekening van het minimum maandbedrag (waar de BVP bedragen op gebaseerd zijn) uitgegaan moet worden van 1878 jaaruren. Bij de bedragen die door de NVZ waren gepubliceerd was uitgegaan van 1886,40 uur (36 uur / 5 x 262 werkbare dagen) en dit aantal was door Payroll Gemal ook ingericht op werkgevercode 03463 Werkuren per jaar.   Als we met terugwerkende kracht deze jaaruren en de bedragen bij de BVP'ers zouden aanpassen, dan zou dit leiden tot vorderingen. Na overleg met de NVZ is ervoor gekozen om de bedragen van januari in tact te laten voor het eerste half jaar en vanaf 1 juli 1878 jaaruren aan te houden. De bedragen die per 1 juli gelden gaan daarom uit van 1878 uur. De bedragen van 1 januari tot 1 juli gaan nog uit van 1886,40 uur. Hoe In Payroll Gemal zijn daarom per 1 juli twee dingen aangepast: Werkgevercode 03463 Werkuren per jaar De bedragen van de BVP'ers op inpasnummers 9416 - 9421, schaal 1100 De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de BVP'ers.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Om de gewijzigde werkgevercode 03463 (in Beaufort instellingsrubriek S03463) Werkuren per jaar ook in Beaufort te wijzigen, download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  De salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling       Nieuw Inrichting vijf nieuwe Payroll Gemal verlofregelingen in HR Core Beaufort Waarom Gemal kent reeds 15 reguliere verlofregelingen en regeling 16 voor generatiebeleid. Van deze regelingen zijn nr 1 t/m 8 echter in gebruik voor algemene ondersteuning van specifieke verloftypen. Regeling 8 t/m 15 zijn ooit geïntroduceerd als ‘vrije’ regelingen. Dat betekent dat je deze regelingen naar eigen inzicht en behoefte kunt gebruiken. Iedereen maakt daar andere keuzes in, dat betekent dat inmiddels de meeste ‘vrije’ regelingen wel in gebruik zijn bij één of meer werkgevers. In CAO’s worden af en toe regelingen geïntroduceerd die we ook goed kunnen ondersteunen middels een verlofregeling. Bij zo’n ontwikkeling zijn we echter vaak genoodzaakt om een ‘vrije’ regeling in te richten voor dit doel. We onderzoeken altijd vooraf welke regeling het minst gebruikt wordt binnen de betreffende sector, maar het is helaas niet altijd mogelijk om een regeling te vinden die door niemand wordt gebruikt. De werkgevers die deze regeling reeds zelf hadden ingericht moeten dan hun inrichting verhuizen en mogelijk workflows aanpassen. Dat brengt het nodige meerwerk voor die werkgevers met zich mee. Om deze reden hebben we besloten 5 nieuwe verlofregelingen toe te voegen, verlofregeling 17 t/m 21. Deze regelingen zijn specifiek bedoeld voor ondersteuning op CAO of Algemeen niveau. We blokkeren de functionaliteit niet, omdat het in sommige regelingen nodig zou kunnen zijn dat je zelf keuzes maakt, aanvullend op onze ondersteuning. Wel raden we je met klem aan deze regelingen niet in te richten voor een eigen regeling. Je neemt dan het risico dat je je regeling moet verhuizen als wij deze in gebruik nemen voor ondersteuning. Vanwege de specifieke bestemming van deze regelingen, zullen wij geen onderzoek uitvoeren voordat we deze regelingen in gebruik nemen.  De introductie van deze regelingen gaat gepaard met een reeks nieuwe rubrieken en importrubrieken in HR Core Beaufort. Hoe Nieuwe rubrieken met exportcodes: rubriekcode omschrijving vensteromschr. waardebereik exportcode omschrijving P01514 Verlofregeling 17 Percentage korting Verlofreg 17 %krt   01514 Verlofreg 17 %krt P01515 Verlofregeling 18 Percentage korting Verlofreg 18 %krt   01515 Verlofreg 18 %krt P01516 Verlofregeling 19 Percentage korting Verlofreg 19 %krt   01516 Verlofreg 19 %krt P01517 Verlofregeling 20 Percentage korting Verlofreg 20 %krt   01517 Verlofreg 20 %krt P01518 Verlofregeling 21 Percentage korting Verlofreg 21 %krt   01518 Verlofreg 21 %krt             P01519 Verlofregeling 17 uren per week Verlofreg 17 uren wk   01519 Verlofreg 17 uren wk P01520 Verlofregeling 18 uren per week Verlofreg 18 uren wk   01520 Verlofreg 18 uren wk P01521 Verlofregeling 19 uren per week Verlofreg 19 uren wk   01521 Verlofreg 19 uren wk P01522 Verlofregeling 20 uren per week Verlofreg 20 uren wk   01522 Verlofreg 20 uren wk P01523 Verlofregeling 21 uren per week Verlofreg 21 uren wk   01523 Verlofreg 21 uren wk             P01524 Verlofregeling 17 uren per maand Verlofr 17 uren mnd   01524 Verlofr 17 uren mnd P01525 Verlofregeling 18 uren per maand Verlofr 18 uren mnd   01525 Verlofr 18 uren mnd P01526 Verlofregeling 19 uren per maand Verlofr 19 uren mnd   01526 Verlofr 19 uren mnd P01527 Verlofregeling 20 uren per maand Verlofr 20 uren mnd   01527 Verlofr 20 uren mnd P01528 Verlofregeling 21 uren per maand Verlofr 21 uren mnd   01528 Verlofr 21 uren mnd             P01531 Verlofregeling 17 perc doorbetaling Verlofr 17 % doorbet   01531 Verlofr 17 % doorbet P01532 Verlofregeling 18 perc doorbetaling Verlofr 18 % doorbet   01532 Verlofr 18 % doorbet P01533 Verlofregeling 19 perc doorbetaling Verlofr 19 % doorbet   01533 Verlofr 19 % doorbet P01534 Verlofregeling 20 perc doorbetaling Verlofr 20 % doorbet   01534 Verlofr 20 % doorbet P01535 Verlofregeling 21 perc doorbetaling Verlofr 21 % doorbet   01535 Verlofr 21 % doorbet             P03605 Verlofregeling 17 bedrag doorbetaling Verlofreg 17 doorbet   00605 Verlofreg 17 doorbet P03606 Verlofregeling 18 bedrag doorbetaling Verlofreg 18 doorbet   00606 Verlofreg 18 doorbet P03607 Verlofregeling 19 bedrag doorbetaling Verlofreg 19 doorbet   00607 Verlofreg 19 doorbet P03608 Verlofregeling 20 bedrag doorbetaling Verlofreg 20 doorbet   00608 Verlofreg 20 doorbet P03609 Verlofregeling 21 bedrag doorbetaling Verlofreg 21 doorbet   00609 Verlofreg 21 doorbet             P03600 Korting verlofregeling 17 Korting verlofreg 17   00600 Korting verlofreg 17 P03601 Korting verlofregeling 18 Korting verlofreg 18   00601 Korting verlofreg 18 P03602 Korting verlofregeling 19 Korting verlofreg 19   00602 Korting verlofreg 19 P03603 Korting verlofregeling 20 Korting verlofreg 20   00603 Korting verlofreg 20 P03604 Korting verlofregeling 21 Korting verlofreg 21   00604 Korting verlofreg 21             P01536 Verlofregeling 17 pensioenpremie Verlofreg 17 penspr 0 = ABP = 1; PFZW = 4 1 = WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 = WG betaald ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 = WN betaald ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 = Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortz. 5 = PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber 01536 Verlofreg 17 penspr P01537 Verlofregeling 18 pensioenpremie Verlofreg 18 penspr 0 = ABP = 1; PFZW = 4 1 = WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 = WG betaald ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 = WN betaald ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 = Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortz. 5 = PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber 01537 Verlofreg 18 penspr P01538 Verlofregeling 19 pensioenpremie Verlofreg 19 penspr 0 = ABP = 1; PFZW = 4 1 = WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 = WG betaald ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 = WN betaald ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 = Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortz. 5 = PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber 01538 Verlofreg 19 penspr P01539 Verlofregeling 20 pensioenpremie Verlofreg 20 penspr 0 = ABP = 1; PFZW = 4 1 = WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 = WG betaald ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 = WN betaald ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 = Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortz. 5 = PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber 01539 Verlofreg 20 penspr P01540 Verlofregeling 21 pensioenpremie Verlofreg 21 penspr 0 = ABP = 1; PFZW = 4 1 = WG/WN verdelen premie; PFZW: vrijw voortzetting 2 = WG betaald ook WN deel; PFZW: vrijw voortzetting 3 = WN betaald ook WG deel; PFZW: vrijw voortzetting 4 = Geen premiebet vrlfdl; PFZW: geen vrijw voortz. 5 = PFZW: Verlofreg geen invloed op pensioenber 01540 Verlofreg 21 penspr             P11541 Verlof premie PFWZ vrijw voortz 17 Vrl pr pfzw vv 17 0 = Geen korting PFZW toepassen 1 = Wel korting PFZW toepassen 01541 Vrl pr pfzw vv 17 P11542 Verlof premie PFWZ vrijw voortz 18 Vrl pr pfzw vv 18 0 = Geen korting PFZW toepassen 1 = Wel korting PFZW toepassen 01542 Vrl pr pfzw vv 18 P11543 Verlof premie PFWZ vrijw voortz 19 Vrl pr pfzw vv 19 0 = Geen korting PFZW toepassen 1 = Wel korting PFZW toepassen 01543 Vrl pr pfzw vv 19 P11544 Verlof premie PFWZ vrijw voortz 20 Vrl pr pfzw vv 20 0 = Geen korting PFZW toepassen 1 = Wel korting PFZW toepassen 01544 Vrl pr pfzw vv 20 P11545 Verlof premie PFWZ vrijw voortz 21 Vrl pr pfzw vv 21 0 = Geen korting PFZW toepassen 1 = Wel korting PFZW toepassen 01545 Vrl pr pfzw vv 21             P01550 Verlofreg 17 perc pensioenpremie Verlofr 17 prc pp   01550 Verlofr 17 prc pp P01551 Verlofreg 18 perc pensioenpremie Verlofr 18 prc pp   01551 Verlofr 18 prc pp P01552 Verlofreg 19 perc pensioenpremie Verlofr 19 prc pp   01552 Verlofr 19 prc pp P01553 Verlofreg 20 perc pensioenpremie Verlofr 20 prc pp   01553 Verlofr 20 prc pp P01554 Verlofreg 21 perc pensioenpremie Verlofr 21 prc pp   01554 Verlofr 21 prc pp             P01560 Verlofreg 17 meetelw ABP pens opb Vrl rg 17 mtw ABP 0 = = 1 1 = geen aanpassing meetelwaarde 2 = aanpassing meetelwaarde 01560 Vrl rg 17 mtw ABP P01561 Verlofreg 18 meetelw ABP pens opb Vrl rg 18 mtw ABP 0 = = 1 1 = geen aanpassing meetelwaarde 2 = aanpassing meetelwaarde 01561 Vrl rg 18 mtw ABP P01562 Verlofreg 19 meetelw ABP pens opb Vrl rg 19 mtw ABP 0 = = 1 1 = geen aanpassing meetelwaarde 2 = aanpassing meetelwaarde 01562 Vrl rg 19 mtw ABP P01563 Verlofreg 20 meetelw ABP pens opb Vrl rg 20 mtw ABP 0 = = 1 1 = geen aanpassing meetelwaarde 2 = aanpassing meetelwaarde 01563 Vrl rg 20 mtw ABP P01564 Verlofreg 21 meetelw ABP pens opb Vrl rg 21 mtw ABP 0 = = 1 1 = geen aanpassing meetelwaarde 2 = aanpassing meetelwaarde 01564 Vrl rg 21 mtw ABP             P01565 Verlofuren verlofreg 17 tbv bezetting Verlofurn vlrg 17   01565 Verlofurn vlrg 17 P01566 Verlofuren verlofreg 18 tbv bezetting Verlofurn vlrg 18   01566 Verlofurn vlrg 18 P01567 Verlofuren verlofreg 19 tbv bezetting Verlofurn vlrg 19   01567 Verlofurn vlrg 19 P01568 Verlofuren verlofreg 20 tbv bezetting Verlofurn vlrg 20   01568 Verlofurn vlrg 20 P01569 Verlofuren verlofreg 21 tbv bezetting Verlofurn vlrg 21   01569 Verlofurn vlrg 21   Nieuwe importrubrieken met uitvoercodes: rubriekcode omschrijving uitvoercode omschrijving P92600 Korting Verlofregeling 17 00600 Verlofreg 17 P92601 Korting Verlofregeling 18 00601 Verlofreg 18 P92602 Korting Verlofregeling 19 00602 Verlofreg 19 P92603 Korting Verlofregeling 20 00603 Verlofreg 20 P92604 Korting Verlofregeling 21 00604 Verlofreg 21         P92605 Doorbetaling verlofregeling 17 00605 Vrlr 17 doorbet. P92606 Doorbetaling verlofregeling 18 00606 Vrlr 18 doorbet. P92607 Doorbetaling verlofregeling 19 00607 Vrlr 19 doorbet. P92608 Doorbetaling verlofregeling 20 00608 Vrlr 20 doorbet. P92609 Doorbetaling verlofregeling 21 00609 Vrlr 21 doorbet.         P92440 Verlofregeling 17 uren per maand 02440 Verlofreg 17 uren P92441 Verlofregeling 18 uren per maand 02441 Verlofreg 18 uren P92442 Verlofregeling 19 uren per maand 02442 Verlofreg 19 uren P92443 Verlofregeling 20 uren per maand 02443 Verlofreg 20 uren P92444 Verlofregeling 21 uren per maand 02444 Verlofreg 21 uren         P92450 Uren vrijw voortz verlofregeling 17 02450 Vrijwvrtz verl 17 P92451 Uren vrijw voortz verlofregeling 18 02451 Vrijwvrtz verl 18 P92452 Uren vrijw voortz verlofregeling 19 02452 Vrijwvrtz verl 19 P92453 Uren vrijw voortz verlofregeling 20 02453 Vrijwvrtz verl 20 P92454 Uren vrijw voortz verlofregeling 21 02454 Vrijwvrtz verl 21         P92469 Factor bezetting verlofregeling 17 02469 Fc bzw verlofr 17 P92470 Factor bezetting verlofregeling 18 02470 Fc bzw verlofr 18 P92471 Factor bezetting verlofregeling 19 02471 Fc bzw verlofr 19 P92472 Factor bezetting verlofregeling 20 02472 Fc bzw verlofr 20 P92473 Factor bezetting verlofregeling 21 02473 Fc bzw verlofr 21         P92474 Loonkosten wg verlofregeling 17 02474 Lk.wg.verlrg 17 P92475 Loonkosten wg verlofregeling 18 02475 Lk.wg.verlrg 18 P92476 Loonkosten wg verlofregeling 19 02476 Lk.wg.verlrg 19 P92477 Loonkosten wg verlofregeling 20 02477 Lk.wg.verlrg 20 P92478 Loonkosten wg verlofregeling 21 02478 Lk.wg.verlrg 21 Actie  Geen aanvullende actie vereist.     Gewijzigd en verbeterd Dienstverbanden die niet zichtbaar zijn in Beaufort Waarom Zo nu en dan krijgen we klantmeldingen binnen waarbij sprake is van niet zichtbare dienstverbanden. Hiermee bedoelen we dienstverbanden die weliswaar in de database aanwezig zijn, maar door het ontbreken van bepaalde (technische) velden niet zichtbaar zijn in Beaufort zelf. Een tweetal velden zijn in dit kader relevant: oe_hier_sl maar met name het veld oe_autor.  Als je organisatorische eenheden toevoegt aan de OE structuur zónder deze daarna te actualiseren zal dit veld oe_autor wat ook in de OE tabel voorkomt, niet gevuld worden. Als het stuurgegeven ORGLAAG de waarde 'N' heeft, is die niet geactualiseerde OE vervolgens gewoon te selecteren en toe te kennen aan dienstverbanden. Mocht daarna het stuurgegeven ORGLAAG omgezet worden naar 'J' zal het betreffende dienstverband 'onzichtbaar worden aangezien Beaufort niet de juiste autorisatie kan bepalen en daardoor het dienstverband simpelweg niet tonen. Los daarvan zal de export van de OE tabel - ongeacht de waarde van ORGLAAG - altijd de complete tabel exporteren, dus inclusief eventuele niet geactualiseerde OE's. En langs die route in HRSS worden toegekend aan nieuwe dienstverbanden, die vervolgens onzichtbaar blijken in Beaufort. Issues die op zich voorkomen kunnen worden door na een wijziging in de OE structuur functie 170001 (Actualiseren organisatiestructuur) uit te voeren. Omdat er sporadisch ook situaties zijn waarbij het andere veld oe_hier_sl niet gevuld blijkt hebben we functie 999520 (Database check-up) uitgebreid met een optie waarmee beide velden gecorrigeerd kunnen worden. Vervolgens kun je het zichtbaar geworden dienstverband in Beaufort selecteren en bijwerken dan wel verwijderen. Hoe Aan systeemfunctie 999520 (Database check-up) zijn onder de sectie 'Dienstverbanden' twee nieuwe opties toegevoegd:  OE check: deze optie controleert op dienstverband niveau het gevuld zijn van de velden oe_autor en oe_hier_sl en zal hier een verslag van genereren. Herstel fouten: deze optie zal op basis van de controle de lege velden vullen. Deze optie is alleen aan te vinken in combinatie met de optie 'OE check'. Actie Als je alleen de controle wil uitvoeren: Start functie 999520 (Database check-up) Vink de optie 'OE check' aan en druk op Accepteren.  De verwerking kan plaatsvinden in de batch of direct. De controle resultaten worden getoond in een verslag, waarbij per dienstverband (Object) wordt aangegeven of de velden OE_AUTOR en/of OE_HIER_SL leeg zijn. Als je ook direct de controle resultaten wilt herstellen: Start functie 999520 (Database check-up) Vink zowel de optie 'OE check' als 'Herstel fouten' aan en druk op Accepteren.  De verwerking kan plaatsvinden in de batch of direct. Als alleen OE_AUTOR niet is gevuld dan wordt op de achtergrond de functie 'Actualiseren organisatiestructuur' gedraaid en wordt het veld gevuld met de juiste waarde. Als zowel OE_HIER_SL  als OE_AUTOR niet is gevuld, worden deze gevuld op basis van de hoogste Organisatie Eenheid. Dit kun je hierna zelf wijzigen bij het weer zichtbaar gemaakte dienstverband.  Nadat de controle en het herstel is uitgevoerd, verschijnt een verslag. De dienstverbanden genoemd in dit verslag zijn nu weer zichtbaar/te selecteren.   Verwijderen verlofgegevens bij datum uit dienst Waarom Als bij een medewerker de datum uit dienst wordt gevuld zal Beaufort een herberekening doen van de verlofrechten tot deze datum uit dienst. Tevens zal Beaufort eventuele toekomstige verlof gerelateerde gegevens verwijderen.  Wat dat laatste betreft werden echter niet alle te verwijderen verlofgegevens ook daadwerkelijk verwijderd. Dit betrof mutaties op de verlofrubrieken P01455 (Verjaringsmoment verlofrechten) en P01456 (Te verjaren verlofrechten). Hoewel dit verder weinig impact had, is dit uiteraard geen wenselijke situatie. Hoe  De programmatuur van Beaufort is zodanig aangepast dat nu ook de P01455/P01456 mutaties (die in een andere tabel werden opgeslagen) correct worden verwijderd. Tevens is er functionaliteit ontwikkeld om de abusievelijk niet verwijderde verlofgegevens alsnog te verwijderen. Zie hiervoor het kopje 'Actie'. Actie Beaufort Service is uitgebreid met een (eenmalige) optie om de overbodige P01455/P01456 mutaties te verwijderen. Je wordt geadviseerd deze functie ongeacht of je weet of er sprake is van loze P01455/P01456 mutaties, altijd uit te voeren. Procedure: Start het Service menu. Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort'. Start de optie 'Verwijderen overbodige P01455/P01456 mutaties. Als het programma heeft gedraaid krijgt je de printerkeuze, selecteer je keuze en accepteer (vinkje). Na uitvoeren verschijnt het verslag conform het voorbeeld hieronder.    Opgeloste meldingen PKB: berekening aantal FTE (change 6187454) Melding In de vorige release (2024-06) hebben we in het kader van het vervallen van de Payroll Gemal uitvoercodes 1988 en 1989 een wijziging doorgevoerd in de berekening van het aantal FTE in de module Personele Kostenbewaking. In deze aangepaste berekening bleek echter nog een omissie te zitten qua stagaires. Deze werden ook meegeteld waardoor het aantal FTE niet conform verwachting was. Oplossing De berekening is zodanig aangepast dat de stagiaires niet meer worden meegenomen in de berekening van het aantal FTE.  Actie In de PKB module kunnen de journaalposten opnieuw worden opgebouwd en aangemaakt met de functies 218062 en 218013.    Foutieve omschrijving geslacht (change 6222848) Melding In de Beaufort 2024-04 release (april) zijn een aantal gender gerelateerde wijzigingen doorgevoerd. Dit betrof o.a. het toevoegen van de nieuwe referentiewaarden 'Onbekend' en 'Niet gespecificeerd'.  Helaas bleek voor nieuw opgevoerde personen de omschrijving van het geslacht niet correct te worden weggeschreven in de Historie en Mutatieverantwoording. Voor de goede orde: het betreft uitsluitend de omschrijving, de code werd wel correct weggeschreven. Oplossing Dit issue is vanaf deze release opgelost. Voor nieuw op te voeren personen zal de juiste omschrijving bij de vastgelegde code geslacht worden opgeslagen. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventueel aangepast omschrijving van het geslacht bij de rubriek. Actie Voor opgevoerde personen vanaf release 2024-04 is dus sprake van een incorrecte omschrijving in de database. Wat betreft de Historie kun je dit met de volgende stappen corrigeren.  De omschrijving zal worden gevuld/aangepast voor de historie records van de rubrieken P00330 (Geslacht) en P01033 (Geslacht partner) met een ingangsdatum vanaf 01-01-2024.  Voor de goede orde: toen er nog sprake was van alleen de waarden M(an) en V(rouw) was er nog geen sprake van referentiewaarden met een omschrijving en werd alleen de code opgeslagen. Start het Service menu en log in Selecteer de optie 'Uitvoeren conversie Beaufort' Verwerk nu de optie 'Correctie omschrijving historie van geslachtsrubrieken' Deze optie kan eenmalig worden uitgevoerd. Op het aangemaakte verslag worden per rubriek en geslachtswaarde vermeld hoeveel records er gewijzigd zijn. Sluit het Service menu Na het uitvoeren van de correctie verschijnt een kort verslag met het correctie resultaat.     Dubbel IKV nummer bij invullen BSN-nummer (change 5925639) Melding In de 2024-01 release hebben we een extra controle op de unieke combinatie van BSN en IKV nummer geïmplementeerd. Daar waar nodig werden ook automatisch IKV nummers aangepast. Het is gebleken dat deze automatische correctie in sommige gevallen te ver werd doorgevoerd wat tot afkeurmeldingen in Payroll Gemal leidde. Er werd dan bijvoorbeeld een IKV nummer aangepast voor een dienstverband uit dienst of voor een dienstverband wat in voorgaande jaren al in dienst was getreden. Oplossing De BSN/IKV nummer controles worden nog steeds toegepast maar het wijzigen van een IKV nummer zal alleen nog maar plaatsvinden bij dienstverbanden welke in het huidige jaar in dienst zijn gekomen. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Checkbox 'Blokkade minloon/uur' (P12940) (change 6235007) Melding In de release notes 2024-06 van HR Core Beaufort hebben we geschreven dat de checkbox 'Blokkade minloon/uur' op het scherm 'Salarisgegevens' niet werd weergeven als deze was aangevinkt. Oplossing  De programmatuur is zodanig aangepast dat de checkbox 'Blokkade minloon/uur' nu altijd op de juiste wijze wordt weergegeven. Ter info met betrekking tot de meldingen in de onderste statusbalk na het opslaan: Als er wijzigingen zijn doorgevoerd mbt de berekende (bruto) waarden, dan zal er in de statusbalk vermeld worden dat het wegschrijven succesvol was. Als een wijziging wordt opgeslagen die geen gevolg heeft voor de berekende (bruto) waarden, dan zullen er 2 meldingen verschijnen in de statusbalk. Eén met betrekking tot het succesvol wegschrijven en direct daarna de melding 'Geen veranderingen gevonden; Bewaren is niet uitgevoerd'. Dit laatste is het geval omdat dit scherm technisch twee separate 'delen' kent die trapsgewijs worden opgeslagen. Actie Geen aanvullende actie vereist.  
Volledig artikel weergeven
21-06-2024 15:01 (Bijgewerkt op 01-07-2024)
 • 11 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1599 Weergaven
    Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 1 juni 2024.   Mededelingen Potentiële vertragingen in de batchverwerking  Af en toe krijgen we klantmeldingen met betrekking tot vertraging in de batchverwerking.  Vertraging die soms wordt veroorzaakt door incidentele issues, maar vaak ook het gevolg is van geplande omstandigheden. In dat laatste kader het volgende. Naast de maandelijkse HR Core Beaufort releases op zaterdag vinden er op de geplande zondagen ook maandelijkse (security) patches op de Infrastructuur plaats. Hierdoor zijn de diverse applicaties niet beschikbaar tussen 18.00 en 24.00 uur. Gedurende die periode wordt ook de batchverwerking stop gezet en na het patchen weer gestart. Dit kan betekenen dat de door jou vastgelegde batchopdrachten niet exact volgens de geplande tijden zullen worden uitgevoerd en er sprake is van een stukje vertraging. Deze achterstand is echter van zeer tijdelijke aard en wordt weer snel ingelopen. Bug omtrent checkbox 'Blokkade minloon/uur' (P12940) We zijn op de hoogte van een bug inzake de werking van de checkbox 'Blokkade minloon/uur' (rubriek P12940) op het scherm 'Salarisgegevens'. Hoewel deze checkbox gewoon bruikbaar is en de gekozen waarde correct opslaat in de database, wordt deze waarde een volgende keer dat het scherm wordt opgestart, niet correct getoond. Dus als je de checkbox hebt aangevinkt, wordt een volgende keer dat het scherm wordt gestart de checkbox weergegeven als niét aangevinkt.     Nogmaals: de technische werking is correct, alleen de weergave op het scherm zelf gaat niet goed. Wil je toch controleren of de checkbox aan staat kun je de tab 'Garantiesalaris' openen en dan weer terug gaan naar de tab 'Salarisgegevens': dan zal de juiste waarde wél worden getoond. Uiteraard wordt deze bug z.s.m. opgelost, maar we benoemen het hier expliciet in verband met het topic 'CAO Provincies: CAO minimumloon' verderop in deze release notes.     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg: Salarisregeling Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 04. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Energie- en nutsbedrijven - sector advies: Beëindiging ondersteuning  Waarom In 2023 heeft Payroll Gemal aangekondigd dat de ondersteuning van de CAO 45 Energie- en nutsbedrijven - sector advies zal worden beëindigd. In deze release van HR Core Beaufort zal de omschrijving van deze CAO de status 'Vervallen' krijgen. Hoe Vervallen CAO code:   CAO code Omschrijving 45 Energie-Nuts Advies (verv)   Anders dan in Payroll Gemal blijft in HR Core Beaufort de bovenstaande vervallen code beschikbaar. Dit wordt gedaan om historische referentiewaarden correct weer te geven. Actie Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00317 Code afwijkende CAO met waarde 45 gewijzigd worden in 00 Geen CAO van toepassing. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Vrije selectie te selecteren op rubriek P00317. Als het goed is komt rubriek P00317 Code afwijkende CAO met waarde 45 echter niet meer voor bij actieve dienstverbanden! Je hoeft dan niets te doen.   CAO Gehandicaptenzorg: Salarisregeling Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 38. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Kraamzorg: Salaristabel (januari en april) Update 23-05-2024 Inmiddels is duidelijk dat de CAO verhogingen met de salarisbetaling van juni uitbetaald dienen te worden. Daarvoor wordt 4 juni een nieuwe salaristabel klaargezet die gedownload moet worden naar HR Core Beaufort.  Deze salaristabel bevat de bedragen geldig per 1 juni 2024. Zie het volgende onderdeel "CAO Kraamzorg: Salaristabel (Juni)" voor verdere instructies. In Payroll Gemal wordt er automatisch voor gezorgd dat in de juni productie ook de salarisverhogingen van januari en april met terugwerkende kracht worden herrekend! Zie voor meer informatie de Payroll Gemal release notes.   Onderstaande berichten zijn eerder gepubliceerd op de community. Voor de volledigheid wordt het hier herhaald. Update 08-05-2024 Gisteren 7 mei is een nieuwe salaristabel beschikbaar gesteld in verband met de salarisverhogingen per januari en april 2024. Het betreft salarisregeling 81. Door omstandigheden is deze salarisverhoging vooralsnog uitgesteld. Zie voor meer informatie dit bericht op de Payroll Gemal Community.  Indien je de salaristabel al  hebt geïmporteerd in HR Core Beaufort dan moet dit helaas worden teruggedraaid voor de mei productie. Daarvoor dien je opnieuw de 'oude' salaristabel te importeren die vandaag is klaargezet:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.   Als je nog niet de nieuwe salaristabel had geïmporteerd, is er vooralsnog geen verdere actie nodig. Actie De herstelde salarisregeling kan vanaf 8 mei worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling Origineel bericht 06-05-2024 Vanaf 7 mei is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging voor  januari en april 2024. Het betreft salarisregeling 81. De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Let op! Bij het ophalen van de salaristabel is alleen de laatste versie (2024-04) zichtbaar. De reden daarvoor is dat Beaufort één versie handhaaft voor de presentatie en dat is de laatst beschikbare versie. In Gemal wordt er met terugwerkende kracht per januari het juiste salaris berekend.  Actie Deze salarisregeling kan vanaf 7 mei worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Kraamzorg: Salaristabel (juni) Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 81. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salaristabel kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Provincies: CAO minimumloon Waarom In Gemal is in de juni release met terugwerkende kracht het CAO minimumloon per uur per 1 januari 2024 aangepast. Hoe  Door de werkgevergegevens te downloaden komt dit CAO minimumloon per uur ook beschikbaar in HR Core Beaufort. Actie Download de werkgevergegevens in Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort Salarisadministratie → Werkgever → 430005 Importeren Gemal Direct.  Let op: Medewerkers die verloond worden via de Participatieschaal A (in Beaufort schaal PA-A) moet je voor zover nog niet gedaan, blokkeren door met terugwerkende kracht tot 2024-01 rubriek P12940 Ind blokkade min.loon per uur waarde J = “Ja” vast te leggen of in het dienstverband-salaris scherm Blokkade minloon/uur aan te vinken (met terugwerkende kracht tot 2024-01). Op schaal A zijn de cao-loonstijgingen niet van toepassing. Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht.   CAO Provincies: Salarisregeling Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Provincies een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (28) beschikbaar per 3 juni.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Per 1-1-2024 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 25,00 en 4,25 % op fulltime basis. Je kunt de nieuwe salarisregeling importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.  Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit, het percentage inschaling (P00504) handmatig met terugwerkende kracht moet worden berekend en aangepast. Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie → Salarisregelingen → 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht.   CAO Provincies: Diversiteitsverlof Waarom In 2023 liep een pilot diversiteitsverlof (‘kies je feestdagen’) waarbij de medewerker de zeven benoemde feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en eerste en tweede Kerstdag) kon omruilen voor dagen die passen bij de eigen levensovertuiging. Deze pilot is nu omgezet naar een structurele regeling in de CAO. Hoe Wij willen u er op attenderen dat het in de HR Core Beaufort verlofmodule mogelijk is om per dienstverband een eigen feestdagenkalender te kiezen. Hiervoor richt u meerdere feestdagenkalenders met eigen verlofsoorten. Vervolgens richt u een verlofsoort Feestdagen in waarop het tegoed aan verlofuren wordt berekend. Op deze verlofsoort boekt u vervolgens uren af op de dagen dat er feestdagenverlof wordt opgenomen. Dit laatste kan eventueel collectief. Actie Indien gewenst inrichten van de verlofmodule. Zie voor meer informatie de Beaufort Help, onderwerp "Feestdagenkalender onderhouden". In de paragraaf 'Voorwaarden en werkwijze bij toepassen feestdagenkalender' staan de benodigde stappen beschreven.   CAO VVT: Uitvoercode grondslag PFZW zonder ziekte  Waarom De CAO VVT heeft VRZ-regelingen ingericht voor WGA-hiaat. Deze verzekering is afgesloten bij Loyalis.  In de polisvoorwaarden staat dat de grondslag van de verzekeringen in het geval van ziekte niet mag worden verlaagd. Hoe Om dit doel te bereiken is er in Gemal een nieuwe uitvoercode, nummer 1568, toegevoegd en in Beaufort is aansluitend een rubriek toegevoegd. Rubriek Omschrijving Uitvoercode P99568 PFZW verschil ziek 1568 Actie  Voor meer  detail informatie i.v.m. dit onderwerp verwijzen we naar de Gemal release notes. Mocht je de uitvoercode willen toepassen binnen de PKB functionaliteit dien je deze met functie 218051 ('Bepalen relevante uitvoercodes') relevant te maken.    CAO Ziekenhuizen: Salarisregeling Waarom Vanaf 4 juni is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1 juni 2024. Het betreft salarisregeling 35. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Ziekenhuizen: Uitvoercode grondslag PFZW zonder ziekte Waarom De CAO Ziekenhuizen heeft VRZ-regelingen ingericht voor WGA-hiaat. Deze verzekering is afgesloten bij Loyalis. Bij de ziekenhuizen zijn via Loyalis ook verzekeringen afgesloten voor beroepsarbeidsongeschiktheid en WIA-bodem. In de polisvoorwaarden staat dat de grondslag van de verzekeringen in het geval van ziekte niet mag worden verlaagd. Hoe Om dit doel te bereiken is er in Gemal een nieuwe uitvoercode, nummer 1568, toegevoegd en in Beaufort is aansluitend een rubriek toegevoegd. Rubriek Omschrijving Uitvoercode P99568 PFZW verschil ziek 1568 Actie  Voor meer  detail informatie i.v.m. dit onderwerp verwijzen we naar de Gemal release notes. Mocht je de uitvoercode willen toepassen binnen de PKB functionaliteit dien je deze met functie 218051 ('Bepalen relevante uitvoercodes') relevant te maken.    Nieuw Uitvoeren functie 'Controleren salarismutaties WN' in batch Waarom Reeds geruime tijd kent Beaufort de functie 'Controleren salarismutaties WN' (160220). Hiermee kun je (een selectie van) de nog niet aangeleverde salarismutaties op een aantal aanleverkenmerken laten controleren en in sommige gevallen automatisch laten corrigeren. In geval van een groot aantal te controleren salarismutaties kan deze functie resulteren in een lange doorlooptijd, waardoor het wenselijk is deze ook in batch te kunnen draaien. Hoe Na het ingeven van de selectieparameters in het selectiescherm 'Selectie salarismutaties werknemer' en het drukken op de knop 'Accepteren', verschijnt nu eerst het batchscherm met de mogelijkheid om de functie direct uit te voeren dan wel in de batch te plaatsen: Bij de optie 'Direct uitvoeren' is de werking verder als vanouds: de controles worden uitgevoerd en er volgt een scherm met de controle resultaten en details.  De resultaten kunnen ook indien gewenst geprint worden middels de printeroptie in de menubalk. Bij de optie 'In batch plaatsen' wordt de functie (inclusief selectieparameters) als batchopdracht met de opgegeven periodiciteit  klaargezet voor verwerking. Ook hier is de verdere verwerking conform andere batchopdrachten.  Het controleresultaat zal worden weggeschreven als verwerkingsverslag in de PRT folder. De opbouw van dit verslag is identiek aan het printbare verslag bij de optie 'Direct uitvoeren'. Actie Als de functie direct wordt uitgevoerd vinden er waar van toepassing al automatische correcties plaats op basis van de rubrieksinstellingen. Ook kun je in het scherm nog handmatig foutieve mutaties aanpassen.  Dat laatste is uiteraard niet mogelijk in de batch variant. Wel zullen ook daar indien van toepassing de automatische correcties plaatsvinden.  Wil je na de batchcontrole alsnog handmatige wijzigingen doorvoeren, kun je de controles nogmaals maar dan 'direct' uitvoeren. De controles zullen dan veelal veel sneller zijn afgerond omdat de automatische correctie al heeft plaatsgevonden. We adviseren de functie uitsluitend 'eenmalig' in batch te draaien.   PFZW: Volledig doorgeven van de pensioenopbouw voor het generatiebeleid Waarom Pensioenfonds PFZW kent op dit moment bij verlofsoorten de vrijwillige voortzetting Pensioen. Als door het opnemen van verlof de pensioenopbouw gekort wordt, kan de medewerker voor vrijwillige voortzetting pensioenopbouw kiezen. Dit is een pensioenopbouw die buiten de UPA-levering plaatsvindt. De medewerker krijgt een offerte van het pensioenfonds en de werkgever krijgt een aparte factuur voor de pensioenafdracht. Aangezien dit een omslachtige administratie betreft, heeft PFZW besloten voor een aantal verlofsoorten deze pensioenopbouw toe te staan via de UPA-aanlevering. Voor de verlofsoorten aanvullend geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof en kortdurend zorgverlof is het nu al mogelijk om dit via de UPA-berichten aan te sturen. Voor generatiebeleid was dit echter nog niet mogelijk.  Hoe In het kader van de pensioenopbouw voor het generatiebeleid is een nieuwe rubriek- en exportcode gedefinieerd. Met deze nieuwe rubriek P03050 Percentage extra Pensioenopbouw (exportcode 3050) kun je als werkgever per werknemer het percentage opgegeven dat vanwege generatiebeleid niet uitbetaald wordt, maar wel pensioengevend mag zijn. Het vrijwillig voortzetten door invoercode 03188 - generatiebeleid, percentage vrijwillige voortzetting pensioenfonds (P05188) is in deze situatie niet meer nodig, behalve voor bestaande gevallen.  Voorbeeld: generatiebeleid 80-90-100 - medewerker werkt 80% krijgt 90% uitbetaald, deze 90% is pensioengevend en met 10% opgave op code P03050 wordt de pensioenopbouw 100%.  Deze gegevens gaan automatisch mee in het UPA-bericht, inclusief een indicatie dat dit generatiebeleid betreft. Let op: deze nieuwe manier van werken is alleen bedoeld voor nieuwe gevallen, reeds lopende gevallen zullen blijven werken via de oude vrijwillige voortzetting. Actie In geval van nieuwe medewerkers daar waar van toepassing de nieuwe rubriek P03050 muteren.     Gewijzigd en verbeterd PY/PZ rubrieken alleen voor rubrieken in het formaat P0xxxx. Waarom De keten HRSS-HR Core Beaufort kent PY/PZ rubrieken waarmee in HRSS startdatums (Y) en einddatums (Z) aangestuurd kunnen worden. Een willekeurig voorbeeld is rubriek P00006 (Eindejaarsuitkering 1) waarbij PY0006 de startdatum van die rubriek vormt en PZ0006 de einddatum. Deze  PY/PZ-functionaliteit is alleen van toepassing op P0xxxx-rubrieken. Dit omdat 1 positie van de rubriekcode na de 'P' nodig is om het onderscheid tussen startdatum (Y) en einddatum (Z) te bewerkstelligen én de keten eenduidig moet kunnen achterhalen bij welke rubriek de PY/PZ equivalenten horen.  Het was echter wel mogelijk om voor andere Pxxxxx-elementen PY/PZ-rubrieken aan te maken en dat is niet gewenst. Hoe De programmatuur is gewijzigd zodat alleen voor P0xxxx rubrieken er PY/PZ-rubrieken aangemaakt kunnen worden. In alle overige gevallen zal de knop 'HRSS datum' waarmee deze PY/PZ rubrieken aangemaakt kunnen worden. niet verschijnen. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Actieve Signalering: lange signaaltekst verplicht bij een signaaldefinitie t.b.v. Mijn Youforce Waarom In de module Actieve Signalering kun je met functie 417610 verschillende signaaldefinities vastleggen, waaronder signalen ten behoeve van Mijn Youforce. Hierbij kunnen zowel korte als lange signaalteksten worden gedefinieerd. Ten behoeve van Mijn Youforce is de lange signaaltekst leidend, maar was in die situatie tot op heden geen verplicht gegeven.  Hoe Als in functie 417610 (Signaaldefinitie) een definitie wordt vastgelegd ten behoeve van de centrale takenlijst Youforce, is vanaf deze release de 'signaaltekst lang'  een verplicht gegeven. Actie In de meeste gevallen zal de 'signaaltekst lang' al gevuld zijn. Mocht je echter signaaldefinities hebben tbv Mijn Youforce waarbij dat niet het geval is, dien je deze te vullen. Dat kan met een nieuwe tekst, maar uiteraard kan ook de 'signaaltekst kort' er in gekopieerd worden. Dit geldt overigens alleen voor BOL klanten.     Opgeloste meldingen Referentiewaarde 'WIA 60+ regeling' ontbreekt bij rubriek P04406 (change 5804487)  Melding Rubriek P04406 (Code oms WAO/WIA klasse) kent een referentietabel met daarin een groot aantal waarden. Hierin ontbrak de waarde "WIA 60+ regeling" . Oplossing Deze waarde is toegevoegd aan de referentiewaarden met code 25 en omschrijving 'WIA 60+ regeling'. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Arbeidsgehandicapte status 'No risk periode' verwijderd, maar blijft staan in VerzuimManagement (change 5920648) Melding Als bij de AGH no risk periode de einddatum werd verwijderd of gewijzigd, werd deze wijziging niet doorgegeven via de export Tactische Modules (175505). Hierdoor werd VerzuimManagement niet correct bijgewerkt. Oplossing De export is aangepast, zodat ook de mutaties in bovengenoemde situatie correct worden geëxporteerd. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Velden uren/deeltijdpercentage niet berekend na mutatie uren (change 5947510) Melding Naast de reguliere vastlegging van '% deelbetrekking' en 'uren per week', kent Beaufort ook de mogelijkheid tot vastlegging van '% deelbetrekking contract'/'% deelbetrekking uitbreiding' en 'contracturen per week'/'uitbreidingsuren per week'. Dit op basis van het stuurgegeven 'UURMETH'. In dat laatste geval worden de totaalrubrieken P01109 (uren per week) en P00404 (percentage deelbetrekking) berekend op basis van de 4 contract- en uitbreidingsrubrieken.  In sommige gevallen werd P01109 en P00404 niet correct berekend. Oplossing Beaufort kent rubrieken die een onderlinge samenhang hebben. Ook de hierboven genoemde rubrieken P03109-Contracturen in uren, P04109-Uitbreidingsuren in uren, P01404-Percentage deelbetrekking contract en P02404-Percentage deelbetrekking uitbreiding behoren hier toe. Een wijziging in de ene rubriek zal automatisch tot een herberekening van de andere leiden.  Als deze rubrieken als onverwerkte indirecte mutatie aanwezig zijn en een van deze rubrieken wordt in een Beaufort venster als toekomstmutatie gemuteerd dan krijgt deze indirecte mutatie de procescode TMT, wat afwijkt van de andere gerelateerde rubrieken. Hierdoor ontbreekt tijdens de verwerking van de indirecte mutaties de originele samenhang van deze rubrieken wat kan leiden tot afwijkende berekende resultaten.  Om dit te voorkomen wordt geadviseerd om wijzigingen pas door te voeren ná verwerking van de indirecte mutaties. Of deze opnieuw aan te leveren vanuit de bron. Om deze situatie duidelijker richting de gebruiker te communiceren hebben we de melding die verschijnt bij het vastleggen van een toekomstmutatie in het scherm 'In- en uitdienstgegevens' uitgebreid: "Het aanleverende proces wordt gewijzigd in toekomstmutatie. Dit kan gevolgen hebben voor rubrieken die een onderlinge samenhang hebben. Zie voor de mogelijke impact de voorbeelden in de helptekst.".  In de helptekst 'Toekomstige mutaties vastleggen, wijzigen of verwijderen' hebben we een en ander toegelicht. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Periodieken toekennen (change 5927150) Melding Bij het toekennen van een periodiek werd in uitzonderingsgevallen de nieuwe anciënniteit onterecht verhoogd naar de hoogste anciënniteit van een jeugdschaal. Tevens werd in een periode volgend op die van de toegekende periodiek nogmaals onterecht een periodiek toegekend. Oplossing Voor beide problemen is de programmatuur aangepast zodat deze niet meer voorkomen. Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   Garantiesalaris wordt dubbel gevuld in scherm Garantiesalaris (change 4694009) Melding Bij het wijzigen van het garantie-inpasnummer naar een garantieschaal/anciënniteit via indirect muteren, werd op het scherm 'Garantiesalaris' het inpasnummer onterecht niet leeggemaakt.  Oplossing Het proces 'Verwerken indirecte mutaties' is inzake garantiesalaris uitgebreid met aanvullende controles en procesacties: In geval van aanlevering van een schaal/anciënniteit zal Beaufort controleren of er op dienstverband niveau een inpasnummer is vastgelegd. Als dat het geval is wordt die leeggemaakt. Op het verwerkingsverslag wordt dan de volgende melding gegeven: "Het inpasnummer garantiesalaris is leeggemaakt in verband met aanlevering schaal/anciënniteit garantiesalaris". In geval van aanlevering van een inpasnummer zal Beaufort controleren of er op dienstverband niveau een schaal/anciënniteit is vastgelegd. Als dat het geval is wordt die leeggemaakt. Op het verwerkingsverslag wordt dan de volgende melding gegeven: "De schaal/anciënniteit garantiesalaris is leeggemaakt in verband met aanlevering inpasnummer garantiesalaris". Actie Geen verdere actie noodzakelijk.   PKB: berekening aantal FTE (change 6187454) Melding In het kader van de recente gender wijzigingen zijn in Payroll Gemal ook de uitvoercodes 1988 en 1989 komen te vervallen. Hierdoor ging de berekening van het aantal FTE in de module Personele Kostenbewaking (die op deze uitvoercodes gebaseerd was) mis en werd een waarde '0,00' getoond. Oplossing De berekening is aangepast en vindt nu plaats op andere uitvoercodes (01991, 01506 en 02301). Deze oplossing is voor de Online klanten al tussentijds uitgerold, zie voor meer informatie ook dit bericht op de Community. Actie De uitvoercodes 01991, 01506 en 02301 moeten in de PKB module als 'relevante uitvoercodes' zijn geoormerkt.  Dit kun je controleren en indien nodig aanpassen met functie 218051 ('Bepalen relevante uitvoercodes'). De drie genoemde uitvoercodes moeten in de rechterkolom van onderstaand scherm staan:     De vervallen codes 01988 en 01989 kunnen naar de 'niet relevante uitvoercodes' verplaatst worden.  Om dit te bewerkstelligen dien je eerst bij de functie 218053 ('Verdeelsleutel salarisresultaat') de betreffende uitvoercodes onder het kopje 'Salarisuren Tijdregistratie' te verwijderen.  Vervolgens kunnen in PKB de journaalposten worden opgebouwd en aangemaakt met de functies 218062 en 218013.   
Volledig artikel weergeven
24-05-2024 18:00 (Bijgewerkt op 29-05-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1034 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 4 mei 2024.   Mededelingen Vervallen optie 'Handleiding salarisverwerker' Via de Beaufort menu optie 'Help' was de optie Handleiding Salarisverwerker beschikbaar. Deze optie is al geruime tijd niet meer actief en is om die reden verwijderd uit het menu. Actie  Wil je de handleiding van de salarisverwerker inzien dan kan je dit in de Youforce omgeving via deze link.     Wet- en regelgeving Wettelijk Minimum Vakantietoeslag presenteren op loonstrook Waarom Voor de nieuw op de loonstrook gepresenteerde minimum vakantietoeslag worden twee nieuwe importrubrieken in Beaufort geïntroduceerd zijnde P91800 en P99875: P91800 Wettelijk Minimum Vak. Toeslag toont de waarde van het minimum VT. De cumulatie van het wettelijk minimum VT wordt getoond op P99875 Opbouw Wettelijk Minimum Vak. Toeslag. Om de waarde van de importrubriek  P91800 Wettelijk Minimum Vak. Toeslag te overschrijven wordt een nieuwe rubriek P11800 Schriftelijke afspraak Vak. Toeslag (Gemal invoercode 01800) geïntroduceerd. Deze rubriek kun je gebruiken bij de situatie dat er met een werknemer met meer dan 3 keer het minimumloon een schriftelijke afspraak is om geen of minder vakantietoeslag uit te betalen. Voor meer informatie zie de Gemal release notes. Hoe Er zijn twee nieuwe importrubrieken geïntroduceerd en gekoppeld aan de betreffende Gemal uitvoercodes. Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01800 Wettelijk Min VT P91800 Wettelijk Minimum Vak. Toeslag 02875 Opb Wet Min VT P99875 Opbouw Wettelijk Minimum Vak. Toeslag   Tevens is er een nieuwe rubriek geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal invoercode. Invoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01800 Schr afspr VT P11800 Schriftelijke afspraak Vak. Toeslag Actie Geen specifieke actie vereist.     CAO wijzigingen  CAO UMC: Salarisregeling Waarom Vanaf 30 april is er een nieuwe salaristabel beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-5-2024. Het betreft salarisregeling 33. Hoe De genoemde salarisregeling is aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie De salarisregeling kan worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling CAO UMC: Balansverlof Waarom  In de nieuwe cao wordt Balansverlof geïntroduceerd.   Hoe Om Balansverlof te registreren in HR Core Beaufort kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort worden opgenomen.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók de nieuwe verlofsoort zal worden getoond in voorgaande jaren.  De verlofsoort kan worden ingericht in Flex Benefits om als doel te dienen voor het omzetten van de eindejaarsuitkering en vakantiegeld in verlofuren. Bestaande verlofuren (opgebouwd voor 1 januari 2024) en bovenwettelijke uren kunnen omgezet worden naar Balans verlof door gebruik te maken van de functie 163022 Collectief mut. Verlofrecht. Deze functie kunt u immers ook voor één dienstverband gebruiken. Voor meeruren en overwerkuren kun je een verlofrechtmutatie maken voor de nieuwe verlofsoort Balansverlof. CAO UMC: Vakantieverlof Waarom  In de nieuwe cao is voor vakantieverlof sprake van wettelijk en bovenwettelijke verlof.   Hoe Indien er in de verlofadministratie nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijk en bovenwettelijke verlof dan dient er een nieuwe verlofsoort (bovenwettelijk) te worden opgenomen in de verlofregeling.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók de nieuwe verlofsoort zal worden getoond en berekend in voorgaande jaren.  CAO UMC: Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten Waarom De vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten vond voorheen plaats op de rubrieken P00037, P00038, P00039 en P00040 (gekoppeld aan de Gemal codes 01037-01040).  In de nieuwe cao is een bedrag per uur beschreven. Dit bedrag wordt ingericht als bedrag per eenheid.  Hoe In HR Core Beaufort is hiervoor een set nieuwe rubrieken opgenomen:   Rubriek Omschrijving Export code  In Payroll Gemal ingericht bedrag P56865 Uren bereikbaarheidsdienst UMC ma-vr  00865 €5,- P56866 Uren bereikbaarheidsdienst UMC za-zo  00866 €10,- P56867 Uren consignatiedienst UMC ma-vr  00867 €5,- P56868 Uren consignatiedienst UMC za-zo  00868 €10,- P56869 Uren aanwezigheidsdienst UMC ma-vr 00869 €6,25 P56870 Uren aanwezigheidsdienst UMC za-zo  00870 €12,50 Actie In Payroll Gemal zal een conversie plaatsvinden waarbij de ingevoerde waarden van invoercodes 01037 - 01040 worden omgezet naar de corresponderende invoercode bij bedrag per eenheid:   Invoercode oud Invoercode nieuw 01037 00865 01038 00869 01039 00866 01040 00870 Consignatiediensten waren er in de oude cao nog niet, dus die diensten hoeven niet te worden geconverteerd. Er zal, naast de conversie in Gemal, ook een automatische herrekening worden aangestuurd. Deze herrekening is zichtbaar met reden 05-08 in Mutaties en Signalen Gemal (MSG).  Let op! Het is van belang dat ook in HR Core Beaufort deze conversie wordt doorgevoerd in verband met mogelijk terugwerkende kracht mutaties in komende salarisperioden. Hierbij moeten de ingevoerde waarden vanaf salarisperiode 2024-02 worden omgezet naar de nieuwe rubrieken volgens de volgende tabel:   Rubriek oud Rubriek nieuw P00037 P56865 P00038 P56869 P00039 P56866 P00040 P56870 Aangezien rubrieken P00037 t/m P00040 als tellende mutaties zijn ingericht kan géén gebruik worden gemaakt van functie 700120 Collectieve mutaties (de rubrieken kunnen dan niet als bron dienen voor het overzetten van waarden) en dient de conversie handmatig plaats te vinden.      Gewijzigd en verbeterd  Studenten en scholierenregeling Waarom De studenten-en scholierenregeling wordt aangestuurd met rubriek P12889 student/scholier. Er is geconstateerd dat bij medewerkers met meerdere dienstverbanden de loonheffing mogelijk niet juist berekend wordt in perioden waarin rubriek P12889 Student/scholier bij de gekoppelde dienstverbanden een verschillende waarde heeft of als het studenten/scholieren dienstverband opgevolgd wordt door een regulier dienstverband. Hoe Om dit op te lossen is ervoor gekozen rubriek P12889 Student/scholier te kenmerken als 'gekoppelde rubriek' voor gekoppelde dienstverbanden. Dit heeft als consequentie dat gekoppelde dienstverbanden in een berekeningsperiode altijd dezelfde waarde moeten hebben bij deze rubriek.  De gekoppelde rubriek P12889 wordt vanaf nu meegenomen in de functies 700170 Koppelen dienstverbanden en 700180 Controleren gekoppelde DV. Door de gegevens van de gekoppelde dienstverbanden te synchroniseren wordt gegarandeerd dat ook de waarden van rubriek P12889 Student/scholier gelijk zijn.  Op het “details” venster (via de knop details in functie 700170 Koppelen dienstverbanden) is onderaan de rubriek P12889 Student/scholier toegevoegd. Ook zijn er drie reeds eerder vervallen rubrieken verwijderd van dit “details” venster, te weten:    Rubriek Omschrijving P00345 (Vervallen) Speciale werknemers P02270 Anoniem LH (Vervallen) P02271 Anoniem ZVW/WN (Vervallen) Actie In Payroll Gemal zal, om eventuele foutieve situaties te kunnen herkennen een automatische herrekening gemaakt worden voor alle MDV-situaties waarin ten minste 1 registratienummer rubriek P12889 / invoercode 02889 student/scholier de waarde 1 heeft. Deze herrekening is herkenbaar in MSG met reden 05-03. Het advies is om de dienstverbanden die door deze herrekening zijn geraakt goed te controleren en indien nodig de rubriek P12889 student/scholier alsnog met de juiste waarde te muteren in HR Core Beaufort.   Vijftien sets van correctiecodes grondslagen verwijderd Waarom We hebben vastgesteld dat een 15-tal sets van rubrieken en importrubrieken (Payroll Gemal in- en uitvoercodes) voor de correctie van grondslagen in hun geheel niet worden gebruikt. Daarom komen deze codes te vervallen.  Met deze codes kon je per werknemer de doorwerking naar grondslagen corrigeren of blokkeren. De rubrieken waren onderdeel van verlof- en kortingsregelingen in Payroll Gemal. Hoe De volgende rubrieken zijn vervallen:   Rubriek Omschrijving Prompt P08155 (Vervallen) Correctie korting BOSV Vervallen P08056 (Vervallen) Corr grondsl korting ouderschapsverlof Vervallen P08057 (Vervallen) Correctie grondslag korting PAS Vervallen P08058 (Vervallen) Correctie korting onbetaald verlof Vervallen P08059 (Vervallen) Corr grondsl korting langdurig ziek Vervallen P08074 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof kort Vervallen P08075 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof lang Vervallen P08076 (Vervallen) Corr grondsl korting calam.verlof Vervallen P08077 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 9 Vervallen P08078 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 10 Vervallen P12218 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 11 Vervallen P02381 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 12 Vervallen P02384 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 13 Vervallen P02387 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 14 Vervallen P02394 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 15 Vervallen   De volgende (import)rubrieken zijn vervallen:   Rubriek Omschrijving Prompt P93055 (Vervallen) Correctie korting BOSV Vervallen P92056 (Vervallen) Corr grondsl korting ouderschapsverlof Vervallen P92057 (Vervallen) Correctie grondslag korting PAS Vervallen P92058 (Vervallen) Corr grondsl korting onbetaald verlof Vervallen P92059 (Vervallen) Corr grondsl korting langdurig ziek Vervallen P92074 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof kort Vervallen P92075 (Vervallen) Corr grondsl korting zorgverlof lang Vervallen P92076 (Vervallen) Corr grondsl korting calam.verlof Vervallen P92077 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 9 Vervallen P92078 (Vervallen) Corr grondsl kortingsregeling 10 Vervallen P92218 (Vervallen) Corr krt reg 11 Vervallen P92381 (Vervallen) Corr krt reg 12 Vervallen P92384 (Vervallen) Corr krt reg 13 Vervallen P92387 (Vervallen) Corr krt reg 14 Vervallen P92394 (Vervallen) Corr krt reg 15 Vervallen Actie Er is geen verdere actie nodig.     Opgeloste meldingen Verjaren verlof saldo niet goed weergegeven (change 4593936) Melding Na het uitvoeren van de functie 163010 Eindejaarsverwerking verlof werd in specifieke gevallen het verjaarde verlof niet goed weergegeven. In plaats van het te verjaren saldo werd er nul uren gepresenteerd.  Oplossing Zoals aangegeven ontstond deze fout enkel in een hele specifieke situatie: De verjaartermijn van de verlofsoort is een equivalent van hele jaren én was gelijk aan of groter dan 24 maanden, dus in geval van verjaartermijn  = 24 of 36 of 48 of 60 etc.  De verjaring had betrekking op de eerste keer dat er saldo werd verjaard sinds de indiensttreding van de medewerker. Voorbeelden hiervan: In dienst in 2020 in combinatie met verjaartermijn = 60: in 2024 wordt het te verjaren saldo berekend voor verlofjaar 2025. In dienst in 2022 in combinatie met verjaartermijn = 24: in 2024 wordt het te verjaren saldo berekend voor verlofjaar 2025. In dit soort situaties werd een onjuist te verjaren saldo van nul uren gepresenteerd. Hierop is functie 163010 Eindejaarsverwerking verlof gecorrigeerd en toont nu ook in de beschreven specifieke situatie het correcte saldo te verjaren verlofrechten.  Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk. Bij een volgende berekening van te verjaren verlofrechten zal het juiste saldo worden getoond.   Bij wijzigen arbeidsrelatie worden niet alle salarismutaties aangemaakt (change 5957094) Melding Bij het wijzigen van een arbeidsrelatie zónder koppeling naar de salarisverwerker naar een arbeidsrelatie mét koppeling naar de salarisverwerker werden soms niet alle salarismutaties aangemaakt.  Oplossing  De oorzaak hiervan bleek te liggen in het feit dat op het het moment dat de arbeidsrelatie werd gewijzigd er ook een exportproces 'Aanmaken export TM' draaide waarbij een databasetabel werd gelocked. Deze lock veroorzaakte dat niet alle mutaties konden worden weggeschreven in deze tabel. Met ingang van deze release is het lockingmechanisme in de genoemde exportfunctie aangepast waardoor dit issue zich niet meer zou moeten voordoen. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.   Foutmelding bij TMT mutatie op P03109 via popup 'Onderhoud toekomstige mutaties' (change 5840278) Melding  Bij het onderhoud van toekomstige mutaties op rubriek P03109 (contracturen per week) middels rechtermuisknop, optie Rubriek → Toekomst, verscheen een 'Indirection failure' melding in de statusbalk. Hoewel dit verder geen gevolgen had qua werking, dient deze melding uiteraard niet te verschijnen. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast waardoor de statusbalk melding niet meer verschijnt. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk.   Aantal uur verjaring verlof wordt niet juist getoond (change 5210897) Melding  Op het scherm Verlofrechten werknemer veld  "Vrj. recht." en Muteren verlof werknemer veld "Vrj. datum/Vrj. recht." worden uren boven het aantal van 999 niet juist weergegeven. B.v.  8.208,00 wordt afgekapt naar 8,21. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast en het juiste aantal wordt nu correct weergegeven. Actie Geen aanvullende actie noodzakelijk  
Volledig artikel weergeven
29-04-2024 10:20
 • 5 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1228 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 02 maart 2024.   Mededelingen  HR Core Beaufort upgrade file beschikbaar in Bestandsuitwisseling (on-prem klanten) In het kader van het uitfaseren van de IBU is de upgrade van HR Core Beaufort vanaf de 2024-03 release alleen beschikbaar in Bestandsuitwisseling. De oude route via 'Zend en ontvang' is voor het downloaden van het upgradebestand dan niet meer operationeel. Om het upgrade bestand (BeaufortRelease030544.zip) te kunnen downloaden moet je wel het recht 'Ontvang HR Core Upgrades' toekennen aan degene(n) die het bestand gaat/gaan downloaden. Dit recht kun je toekennen via 'Mijn Youforce - Autorisatiebeheer', applicatie 'HR Core OnPremise'. Zie ook dit bericht op de Community. Je kunt de upgrade zoals altijd installeren op het moment dat het jou uitkomt, maar het upgradebestand dient wel binnen 30 dagen te worden gedownload! Gebruik P02345 Afwijkende jaaruren fulltime bij afwijkende normuren In januari 2024 is het minimumuurloon geïntroduceerd in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarbij zijn instellingsgegeven S03463 Werkuren per jaar (Gemal werkgevercode 03463)  en rubriek P02345 Afwijkende jaaruren fulltime (Gemal invoercode 02345) ingevoerd.  In de Gemal release notes 2024-01 Minimum uurloon, onderdelen "Nieuwe berekening" en "Exact aantal jaaruren" is uitgelegd hoe deze gegevens gebruikt worden voor de berekening van het minimum maandloon.  Nu willen we voor alle duidelijkheid onder de aandacht brengen dat ook in de situatie dat een werknemer “afwijkende normuren” kent (middels opgeven van rubriek P02486 Code norm-uren fulltime per week / Gemal invoercode 02480), er gebruik gemaakt moet worden van rubriek  P02345 Afwijkende jaaruren fulltime. Door de afwijkende normuren zullen immers ook de jaaruren afwijken. Het opgeven van P02345 Afwijkende jaaruren fulltime is ook nodig voor een medewerker met afwijkende normuren en een percentage deelbetrekking van 100%! Zie ook Gemal release notes 2024-03 Minimum maandbedrag bij afwijkende normuren. Voorbeeld met afwijkende normuren:  Standaard uren instelling = 36,00 S03463 Werkuren per jaar = 1872,00 Medewerker kent afwijkende normuren = 32,00, parttime percentage = 100% P02345 Afwijkende jaaruren fulltime moet dan zijn 1664,00 Minimum maandloon is dan: (1664 / 12) * 13,27 = 1840,11 Bij niet opgeven van P02345 Afwijkende jaaruren fulltime wordt gerekend met S03463 Werkuren per jaar: (1872 / 12) * 13,27 = 2070,12 wat dus leidt tot een te hoog minimum maandloon!     CAO wijzigingen CAO Ambulancezorg Waarom In Payroll Gemal is werkgevercode 03463 werkuren per jaar aangepast naar de waarde 1886,40. Om de berekening van het minimum loon ook in HR Core Beaufort goed te laten gaan moet dit gegeven worden overgehaald naar HR Core Beaufort.  Hoe Door het downloaden en importeren van werkgevergegevens en vervolgens het opnieuw berekenen van de bruto salarissen wordt het eventuele minimumloon correct berekend in HR Core Beaufort. Actie Download vanaf 5 maart de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Voor meer informatie omtrent het downloaden van het WG synchronisatiebestand via bestandsuitwisseling, zie dit kennisartikel. Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden. Dit is nodig ihkv het tonen van de actuele bruto salarissen in HR Core Beaufort: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO VVT: Salarisregeling Waarom Vanaf 5 maart zijn er nieuwe salaristabellen beschikbaar in verband met de salarisverhoging per 1-3-2024. Het betreft salarisregelingen 15, 12 en 39. Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling.  Actie Deze salarisregeling(en) kunnen worden geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   Cao VVT: Vergoeding slaap- / aanwezigheidsdiensten Waarom In de HR Core Beaufort release notes van 2024-02 hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke werkwijze met betrekking tot de vergoeding van slaap-/aanwezigheidsdiensten zodat minimaal het geldende minimumuurloon wordt vergoed. Daarbij werd verwezen naar dit bericht op de Payroll Gemal community (en tevens de Payroll Gemal releasenotes 2024-02). Met de 2024-03 release introduceert Payroll Gemal een definitieve oplossing zodat de tijdelijke werkwijze beëindigd kan worden.   Hoe Met de nieuwe werkwijze kunnen bedragen per eenheid  zodanig worden ingericht in Payroll Gemal dat er een automatische toetsing plaatsvindt aan het minimumuurloon. Daardoor kunt u de uren “slaap- / aanwezigheidsdiensten” weer gewoon aanleveren op de oorspronkelijke rubriek P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr. Ook voor tijdregistratie worden de uren nu weer geboekt op de juiste code.  Actie Inrichten van toetsing op minimumuurloon bij bedragen per eenheid in Payroll Gemal. Zie hiervoor de release notes Payroll Gemal 2024-03.   CAO Ziekenhuizen Waarom In Payroll Gemal is werkgevercode 03463 werkuren per jaar aangepast met de waarde 1886,40. Om de berekening van het minimum loon ook in HR Core Beaufort goed te laten gaan moet dit gegeven worden overgehaald naar HR Core Beaufort.  Hoe Door het downloaden en importeren van werkgevergegevens en vervolgens het opnieuw berekenen van de bruto salarissen wordt het eventuele minimumloon correct berekend in HR Core Beaufort. Actie Download vanaf 5 maart de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Voor meer informatie omtrent het downloaden van het WG synchronisatiebestand via bestandsuitwisseling, zie dit kennisartikel. Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden. Dit is nodig ihkv het tonen van de actuele bruto salarissen in HR Core Beaufort: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling     Gewijzigd en verbeterd Samenloop salary split en 30%-regeling Waarom De belastingdienst heeft onlangs beslist dat de grondslag van de 30%-regeling zich beperkt tot het loon dat in Nederland wordt belast en dat over het deel van het loon dat door een salary split in het buitenland wordt belast, de 30%-regeling niet mag worden toegepast.  Als gevolg daarvan introduceert Payroll Gemal een tweetal uitvoercodes waarop het loon dat in het buitenland wordt belast, volgens witte tabel en volgens groene tabel, wordt gepresenteerd. Deze uitvoercodes kunnen vervolgens in de grondslag van de 30%-regeling worden gestopt. Als bijkomend voordeel wordt er inzichtelijk gemaakt welk deel van het inkomen in het buitenland wordt belast. Zie ook release notes Payroll Gemal 2024-02. Hoe Er zijn een tweetal nieuwe importrubrieken geïntroduceerd en gekoppeld aan de Gemal uitvoercodes. Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02382 Belast buitenl wt P92382 Belast buitenland wit 02383 Belast buitenl gt P92383 Belast buitenland groen Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Afdrukken vanuit Specificatie Manager Waarom Payroll Gemal introduceert de mogelijkheid om het werknemersexemplaar van de salarisspecificatie en de jaaropgaaf af te drukken vanuit de Specificatie Manager,  Hoe Om aan te kunnen geven dat de salarisspecificatie en de jaaropgaaf moeten worden afgedrukt vanuit de Specificatie Manager, wordt een nieuwe exportcode en rubriek geïntroduceerd: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02989 Afdr specificatie/jaaropgaaf uit Spec Man 02989 Afdr uit Spec Man Rubriek Waarde Omschrijving P02989 0 Niet afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf P02989 1 Wel afdrukken salarisspecificatie / jaaropgaaf           Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Blokkeren aanvulling minimumloon Waarom Op dit moment is er in de Gemal programmatuur maatwerk voor bepaalde inpasnummers omtrent het blokkeren van de aanvulling tot het minimumloon. Deze inpasnummers worden in dat maatwerk uitgesloten van aanvulling. Onder water wordt er voor die inpasnummers de invoercode 02339 code minimumloon met waarde 1 (geen regeling minimumloon toepassen) gegenereerd.  Dit maatwerk is echter niet langer wenselijk en ook niet inzichtelijk. Vandaar dat Gemal dit maatwerk gaat verwijderen.  Hoe Onderdeel van dit maatwerk betreft inpasnummers 9401, 9402 en 9702 die binnen de zorgcao's worden gebruikt voor stagiaires. Deze stagiaires worden vastgelegd met P02268 Code aard arbeidsverhouding = 07. Met het verwijderen van het maatwerk is het daarom van belang dat rubriek P00339 code aanvulling minimumloon met waarde 1 in het proces van in dienst melden wordt meegegeven bij een stagiaire. Actie Geef bij bestaande stagiaires rubriek P00339 = 1 op. Dit kan met functie 700120 Collectieve mutaties:  Selectie Doelrubriek  waarde doel Bewerking doel Waarde P02268 Code aard arbeidsverhouding = 07 P00339 Stam  Waarde toekennen 1 Daarna deze mutaties verwerken met functie 100252 Verwerken indirecte mutaties: indirecte mutaties van aanleverend proces CMT Collectieve mutaties. Voor nieuwe stagiaires kunt u rubriek P00339 = 1 eventueel ook opnemen in een profiel als u daar gebruik van maakt. Dit betreft functie 100024 Onderhouden profielen.   Vervallen codes Waarom  Jaarlijks worden door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Als gevolg hiervan worden de exportkenmerken van een aantal rubrieken in HR Core Beaufort verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken worden ongeldig gemaakt en worden niet aangeleverd aan Payroll Gemal. Hoe Het betreft de volgende rubrieken waarvoor de exportkenmerken zijn verwijderd: Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P02273 (Vervallen) Dagloon bepaling 02273 Vervallen P02338 (Vervallen) Samenvoegen 2 IKVs 02338 Vervallen P02845 (Vervallen) Wachtgelder (zorg) 02845 Vervallen Jouw actie Geen aanvullende actie benodigd.   Maanduren verlof alleen positief Waarom Het is gebleken dat de mogelijkheden wat betreft het vastleggen van de uren per maand (rubrieken P01945 t/m P01949) tussen HR Core Beaufort en Payroll Gemal onderling afweken. Met name wat betreft het kunnen registreren van positieve én negatieve waarden. Deze verschillen zijn met ingang van deze release opgeheven en bieden beide applicaties dezelfde registratiemogelijkheden. Hoe De configuratie van de rubrieken P01945 t/m P01949 zijn gewijzigd zodat alleen nog een positieve waarde kan worden vastgelegd. Actie Geen aanvullende actie benodigd.     Opgeloste meldingen Melding 'De exportbestanden ... zijn aan de IBU client aangeboden' (change 5012178)  Melding Tot voor kort werd voor het transport van bestanden gebruik gemaakt van de IBU client, Deze rol van de IBU is voor een belangrijk deel al overgenomen door de File API. Diverse exportfuncties in HR Core Beaufort gaven echter als laatste stap nog steeds de melding dat de exportbestanden 'aan de IBU client zijn aangeboden'. Dergelijke meldingen dekken dus niet meer de lading. Oplossing  De IBU gerelateerde meldingen zijn met ingang van deze release veralgemeniseerd. Om dit te verduidelijken een voorbeeld van de aangepaste meldingen:     Melding Oude situatie (PI_9767) De exportbestanden ten behoeve van HR Self Service zijn aan de IBU client aangeboden Nieuwe situatie (PI_9767) De exportbestanden ten behoeve van HR Self Service zijn ter verwerking aangeboden Actie  Geen aanvullende actie benodigd.   Database lock scherm Salaris (change 5620852) Melding In geval van een mutatie op de TAB 'Salarisgegevens' of 'Garantiesalaris' (onderdeel functie/procedurestap 'Salaris'), waarbij wordt geschakeld naar een andere TAB binnen deze functie zónder de wijziging op te slaan leidde dit ertoe dat databasetabellen geblokkeerd werden totdat de wijziging alsnog werd opgeslagen of teruggedraaid. Deze database locks konden tot dat moment leiden tot onder andere performance issues. Oplossing Nu zal in dit soort situaties bij het schakelen naar een andere tab in de functie/procedurestap 'Salaris' een popup verschijnen met een drietal opties: Ja: hiermee wordt de wijziging opgeslagen voordat naar de andere TAB worden genavigeerd Nee: hiermee wordt de wijziging niet opgeslagen (teruggedraaid naar de oude waarde) voordat naar de andere TAB worden genavigeerd Annuleren: hiermee wordt de wijziging niet opgeslagen (teruggedraaid naar de oude waarde) en blijf je in de huidige TAB In deze TABS wordt onderhuids ook het indicatieve bruto salaris berekend. Indien niet alle gegevens beschikbaar zijn verschijnt een probleemrapport. Om je extra te attenderen op het feit dat door een dergelijke foutsituatie de berekening niet kan worden uitgevoerd, een extra melding aan dat rapport toegevoegd:  'Omdat er een fout is opgetreden in de salarisberekening ziet u oude waarden staan bij de schermsectie “Berekend (bruto)” en het tabblad “Opbouw salaris”. De door u gewijzigde salarisgegevens zijn wel opgeslagen'. Deze extra melding wordt alleen weergeven in geval van foutsituaties én waarbij er wordt genavigeerd naar een van de andere TABS 'Salarisgegevens', 'Garantiesalaris' of  'Opbouw salaris' én er wordt gekozen voor de optie 'Ja' (opslaan wijzigingen).   Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Verwerken indirecte mutaties in afwijkende sessie COR niet mogelijk (change 5484819) Melding Als in een correctieproductie op december een variabele mutatie werd opgegeven waarvoor 'herrekenen vorig jaar' niet toegestaan is, werd deze afgekeurd bij het verwerken van de indirecte mutaties met de melding "Herrekenen vorig jaar is niet toegestaan voor deze rubriek". Deze afkeur was niet terecht omdat de COR sessie op het vorige jaar betrekking had, zonder dat er sprake was van herrekening. Oplossing De programmatuur is aangepast zodat de bovengeschetste mutatie niet wordt afgekeurd. Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Indirecte mutaties niet verwerkt (change 5112100) Melding In bepaalde gevallen werden niet alle indirecte mutaties verwerkt en leek het verwerkingsproces te hangen of te eindigen met een '-10' foutmelding. Oplossing Dit issue trad op bij het verwerken van een mutatie op P00830 (datum uit dienst) in combinatie met andere dienstverband mutaties welke vóór de P00830 mutaties werden verwerkt én waarbij de ingangsdatum ongelijk was aan de ingangsdatum van de P00830 mutatie. Deze specifieke situatie is opgelost door de volgorde in de verwerking aan te passen.  Actie Geen aanvullende actie benodigd.   Export TM: herstelmelding wordt niet altijd geëxporteerd naar RVM (change 5626954, 5708886) Melding  In de export TM (functie 175505) werden in uitzonderingsgevallen niet alle relevante mutaties geëxporteerd. Een voorbeeld hiervan was het ontbreken van een herstelmelding in de export naar RVM. Oplossing Dit issue kon zich voordoen in geval van de export van mutatiebestanden in een situatie waarbij de data om technische redenen niet kon worden opgehaald (zie ook de opgeloste change 5620852 hierboven). In een dergelijk geval werd er geen exportbestand aangemaakt (wat ook op het verwerkingsverslag werd gemeld), maar werd wél de peildatum bijgewerkt.  Hierdoor konden er mutaties tussen wal en schip vallen. Dit is in deze release opgelost: in die situatie waarin geen exportbestand aangemaakt kan worden, zal ook de peildatum niet worden aangepast. Actie Geen aanvullende actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
26-02-2024 09:08 (Bijgewerkt op 27-02-2024)
 • 3 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1535 Weergaven
  Release datum Deze release wordt voor de online omgevingen vrijgegeven op zaterdag 30 december 2023. Aan de in huis klanten wordt de upgrade 3 januari ter beschikking gesteld.   Mededelingen  Rubriek ten onrechte vervallen Rubriek P12889 Kwartaaltabel loonheffing is in deze release ten onrechte vervallen verklaard door in de omschrijving de tekst "(Vervallen)" toe te voegen aan de bestaande omschrijving en de vensteromschrijving te vervangen door de tekst "Vervallen".  Deze aanpassing zal in release 2024-02 ongedaan gemaakt worden. Vooruitlopend daarop kun je eventueel zelf in functie 210000 Rubrieken de vensteromschrijving wijzigen in ""Kwartaaltabel LH". Aanpassen stuurgegeven EXP_SAL per 2024-02 Sinds november 2022 is het mogelijk om zonder handmatige interactie de salarismutatiebestanden (SBFT*-files) naar Payroll Gemal te versturen. Dit hebben we destijds gecommuniceerd op de Community, zie dit bericht. Deze mogelijkheid wordt door het gros van onze klanten al gebruikt, maar het blijkt dat een aantal dit nog niet heeft geactiveerd. In het kader van een uniforme werkwijze binnen Beaufort Online zijn we voornemens dit automatisch voor iedereen te activeren per de 2024-02 release. Het stuurgegeven zal dan worden gevuld met de nieuwe locatie en zal niet meer te wijzigen zijn. Mocht je al eerder over willen gaan, kan dat uiteraard door het stuurgegeven zelf al aan te passen. Gebruik folders J-drive i.c.m. File API/Bestandsuitwisseling In het kader van de uitfasering van de IBU en het in gebruik nemen van de File API en de nieuwe Bestandsuitwisseling zijn het afgelopen jaar extra folders gecreëerd op de J-drive. Ter informatie hieronder een overzicht van de folders en waarvoor ze gebruikt worden.  Folder Doel Hosted-klant De originele folder voor het versturen van bestanden vanuit de HR Core Online omgeving naar de lokale omgeving via zenden/ontvangen i.c.m. de IBU. Met de uitfasering van de IBU zal ook deze folder komen te vervallen in de loop van volgend jaar. Hosted-klant-files Dit is de nieuwe folder voor het versturen van bestanden vanuit de HR Core Online omgeving naar de lokale omgeving via de nieuwe Bestandsuitwisseling. Hosted-klant-exports Deze folder wordt door HR Core Online gebruikt om de bestanden aangemaakt door de BINT-exports naar de File API te sturen.  Dit betreft de XML-bestanden van de functies ‘Aanmaken export RST (177020)’ en ‘Aanm. incidentele export RST (177025)’ Opmerking: We zien regelmatig dat in deze folder ook andere bestanden worden geplaatst. Dit is niet de bedoeling en deze bestanden zullen dan ook worden geschoond. De folder kan niet gebruikt worden als opslagplaats voor andere bestanden dan de XML-bestanden. Klant-hosted De folder voor het ontvangen van bestanden van de lokale omgeving naar HR Core Online. Hierin komen zowel de bestanden die nu nog via de IBU binnenkomen als via de nieuwe bestandsuitwisseling.  Payroll-exports Deze folder wordt door HR Core Online gebruikt om de SBFT-bestanden automatisch via de File API te versturen naar Payroll Gemal. Opmerking: We zien regelmatig dat ook in deze folder andere bestanden worden geplaatst. Dit is niet de bedoeling en deze bestanden zullen dan ook worden geschoond. De folder kan niet gebruikt worden als opslagplaats voor andere bestanden dan de SBFT-bestanden. Payroll-tables In deze folder worden de salarisregelingen en inpastabellen neergezet zodra er vanuit Payroll Gemal een release wordt gedaan.      Wet- en regelgeving Minimum uurloon Waarom  Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd waarbij het minimumloon per maand komt te vervallen. De programmatuur en tabellen van HR Core Beaufort zijn hierop aangepast. Hoe De functie 215001 Minimumloon is aangepast. In plaats van een maand of 4 weken minimumloon bedrag toont deze tabel vanaf nu het bedrag minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 is dit 13,27 per uur. De percentages voor 15 t/m 20 jarigen zijn ongewijzigd.       De nieuwe werkgevercode 03463 Werkuren per jaar moet vanuit Payroll Gemal worden gesynchroniseerd met HR Core Beaufort. Hiermee komt rubriek S03463 Werkuren per jaar beschikbaar, welke benodigd is voor de ondersteuning van de minimumloon berekening. Deze rubriek is zichtbaar in functie 710000 Alle instellingsgegevens, CAO en Salarisgegevens. Zie onderdeel Actie voor instructies inzake het synchroniseren.      Naast de nieuwe werkgeverrubriek is in HR Core Beaufort ook de volgende dienstverband rubriek toegevoegd:   Rubriekcode Omschrijving P02345 Afwijkende jaaruren fulltime   Deze is gekoppeld aan Gemal invoercode 02345. Hiermee kan (indien van toepassing) op dienstverband niveau het afwijkende aantal jaaruren op fulltime basis worden vastgelegd. Deze rubriek is van belang bij de berekening van het minimum maandloon o.b.v. het nieuwe minimum uurloon in die gevallen dat de jaaruren van het dienstverband afwijken van de jaaruren op instellingsniveau. Zie ook de Payroll Gemal release notes 2024-01 (onderdelen "Nieuwe berekening" en "Exact aantal jaaruren") voor meer informatie. Rubriek P02345 is geplaatst op het scherm "In- en uitdienstgegevens".     De berekening van het bruto salaris inclusief een eventuele aanvulling minimumloon is aangepast. Dit betreft de functies: 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedurestap Salaris 700103 Salaris 160060 Bepalen brutosalarissen 160059 Toekennen periodieke verhoging Tenslotte zijn er in het kader van terugkoppeling resultaatgegevens een tweetal nieuwe rubrieken gedefinieerd: Rubriekcode Omschrijving rubriekcode Importrubriek P92322 Toegepast minimum uurloon 02322 P92323 Toegepast minimum maandloon 02323   Als je meer informatie wilt over het nieuwe minimum uurloon en de gevolgen van de invoering hiervan verwijzen we naar de release notes Payroll Gemal 2024-01, onderwerp 'Minimum uurloon'. Actie  Download de werkgevergegevens vanuit Payroll Gemal en importeer deze in HR Core Beaufort met functie 430005 Importeren Gemal Direct. Deze functie is terug te vinden in het menu 'Salarisadministratie', submenu 'Werkgever'.  Vul voor de dienstverbanden waarvoor een afwijkend aantal jaaruren fulltime geldt (ten opzichte van de jaaruren op instellingsniveau) deze uren vast met  rubriek P02345 Afwijkende jaaruren fulltime.  Let er daarbij op dat zowel de uren op instellingsniveau (S03463) als op dienstverbandniveau (P02345) op fulltime basis is.  Daarna kunnen de bruto salarissen inclusief de eventuele aanvulling minimumloon opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   Aftopping 30%-regeling op WNT-norm Waarom  In de nieuwsbrief loonheffingen van 2023 is een maximumgrens bekend gemaakt voor die werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling. Deze grens bedraagt 30% van de WNT norm. Het moment waarop de maximumgrens wordt toegepast is afhankelijk van het feit of de werknemer in december 2022 wel of niet al gebruik maakte van de 30%-regeling: Voor medewerkers die in december 2022 al gebruik maakten van de regeling is het nieuwe maximum van kracht met ingang van 1 januari 2026 Voor medewerkers die pas na december 2022 gebruik zijn gaan maken van de 30% regeling is nieuwe maximum van kracht per 1 januari 2024 Om aan te geven of de maximumgrens voor de 30%-regeling van toepassing is wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Zie ook release notes Payroll Gemal 2024-01. Hoe  Nieuw Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02844 Max 30%-regeling toepassen 02844 Max 30%-regeling Rubriek Waarde Omschrijving P02844 0 Maximum toepassen P02844 1 Maximum niet toepassen             Gewijzigd Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01671 Grdsl 30% ongemax P99671 Grondslag 30% ongemaximeerd Actie  Payroll Gemal heeft er voor gekozen om bij iedere dienstverband dat gebruik maakt van de 30%-regeling het maximum toe te passen ongeacht de datum van december 2022. Dit om naheffingen te voorkomen. Voor dienstverbanden die in december 2022 reeds gebruik maakten van de 30%-regeling moet je zelf waarde 1 bij rubriek P02844 vastleggen, en niet vergeten om deze waarde te wijzigen naar waarde 0 per 1 januari 2026.   Alleenstaande ouderenkorting  Waarom  Vanaf 1 januari 2024 wordt de alleenstaande ouderenkorting verwerkt in de Loonheffingstabellen. Als een werknemer recht heeft op loonheffingskorting , kan voor de werknemer ook alleenstaande ouderenkorting  van toepassing zijn onder voorwaarde dat de werknemer een AOW uitkering ontvangt en alleenstaande is. Om aan te geven of de alleenstaande ouderenkorting van toepassing is, wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2024-01. Hoe  Nieuw Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12260 Alleenstaande ouderenkorting 02260 Alleenst. ouderenkorting Rubriek Waarde Omschrijving P12260 0 Geen alleenstaande ouderenkorting toepassen P12260 1 Wel alleenstaande ouderenkorting toepassen Actie Geen aanvullende actie nodig.   Update codes CAO CBS/LA Waarom Jaarlijks worden de waarden voor de code CAO CBS/LA (Rubriek P00842) gewijzigd. Hoe Voor het jaar 2024 zijn de wijzigingen als volgt: De waarden 0049, 0468, 1045, 1747 en 1752 zijn vervangen door nieuwe waarden:   code oud code nieuw nieuw 0049 VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG  2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0468 ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN 1471 WENB SECTOR 1045 THUISZORG 2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 1747 LANDELIJKE ONDERWIJS VERZORGINGSINSTELLINGEN 9999 GEEN REGULIERE CAO VAN TOEPASSING 1752 VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN ARBEID EN GEZONDHEID 2948 VVT EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG Actie De genoemde vervanging van de oude naar de nieuwe waarden leidt niet tot een automatische conversie. Dit kun je doen d.m.v. een collectieve mutatie (700120) met een ingangsdatum van 1 januari 2024.     Beëindiging ondersteuning CAO Bibliotheken, Kunsteducatie en Gezondheidscentra  Waarom  In 2022 en 2023 heeft Payroll Gemal verscheidene malen aangekondigd dat de ondersteuning van de CAO's 9 Bibliotheken, 17 Gezondheidscentra en 37 Kunsteducatie, inclusief de gerelateerde salaristabellen, zal worden beëindigd . In deze release van HR Core Beaufort zullen de betreffende codes voor CAO's en salaristabellen de status 'Vervallen' krijgen. Zie releasenotes Payroll Gemal 2024-01/.. Hoe Vervallen CAO codes CAO code Omschrijving 9 Bibliotheken (verv) 17 Gezondheidscentra (verv) 37 Kunsteducatie (verv)   Vervallen salarisregelingen Salarisregeling Omschrijving 10 Gezondheidscentra (verv) 11 Bibliotheken (verv) 31 Kunsteducatie (verv)   Anders dan in Payroll Gemal blijven in HR Core Beaufort de bovenstaande vervallen codes beschikbaar en is het strikt genomen niet noodzakelijke om de hieronder beschreven conversie uit te voeren.  Actie  Om bij instellingen de CAO code te wijzigen moet een synchronisatie van de werkgevergegevens uitgevoerd worden. Bij instellingen die voorheen gekoppeld waren aan één van de vervallen CAO codes zal deze gewijzigd worden in waarde 0 Geen CAO van toepassing. Om bij  instellingen de code salarisregeling te wijzigen moet in het venster CAO en Salarisgegevens van de procedure 710000 Alle instellingsgegevens de code salarisregeling 10, 11 of 31 gewijzigd te worden in 00 Geen salarisrgeling. Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00317 Code afwijkende CAO met waarde 1, 17 of 37 gewijzigd worden in 00 Geen CAO van toepassing. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Vrije selectie te selecteren op rubriek P00317. Bij dienstverbanden in dienst moet de rubriek P00314 Code salarisregeling met waarde 10, 11 of 31 gewijzigd worden in 00 Geen Salarisregeling. Deze wijziging kan worden uitgevoerd via het definiëren van collectieve mutaties met functie 700120 Collectieve mutaties of interactief via procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens door in het tabblad Dienstverband te selecteren op Salarisregeling.   Bepalen AOW leeftijd Waarom Jaarlijks wordt de AOW-leeftijd door de overheid bepaald, omdat deze de AOW gerechtigde leeftijd steeds voor de komende 5 jaar bekend moet maken. De  AOW gerechtigde leeftijd vanaf 2029 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Hoe  Rubriek P00323 startdatum AOW wordt in HR Core Beaufort op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daarnaast zal HR Core Beaufort in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren. In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel:    Geboren AOW gerechtigd na:   vanaf t/m   2018 1952 4 1952 12 66 jr     792 mnd 2019, 2020 en 2021 1953 1 1955 8 66 jr + 4 mnd 796 mnd 2022 1955 9 1956 5 66 jr + 7 mnd 799 mnd 2023 1956 6 1957 2 66 jr + 10 mnd 802 mnd 2024, 2025. 2026, 2027 1957 3 1960 12 67 jr     804 mnd 2028, 2029 1961 1 2100 12 67 jr+ 3 mnd 807 mnd Actie Om voor bestaande medewerkers de nieuwe AOW leeftijd te bepalen moet je in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uitvoeren.    CAO wijzigingen  CAO Ambulancezorg: bereikbaarheidsdienst Waarom  In de oude cao is voor bereikbaarheidsdiensten een uurbedrag vastgelegd. In de oude cao moest dit echter gebeuren via de Gemal invoercodes 01480 en 01481. Nu Gemal de functionaliteit van beloning per eenheid heeft, kan Gemal dit met die functionaliteit inregelen. Om te voorkomen dat je halverwege het jaar moet overstappen, zet Gemal dit op 1 januari 2024 aan. In Beaufort leveren we in dit kader twee nieuwe rubrieken uit waarmee het aantal uren kan worden vastgelegd. Deze rubrieken zijn gekoppeld aan de exportcodes 00865 en 00866. Deze rubrieken zijn ook beschikbaar voor de directe doorbelasting. Daarnaast komt een nieuwe rubriek beschikbaar waarmee het aantal diensten op feestdagen kan worden opgegeven. Deze rubriek is gekoppeld aan exportcode 01062. Ook deze rubriek is beschikbaar voor directe doorbelasting. Hoe Rubriek Omschrijving Exportcode P46865 Aantal uren bereikbaarheidstoeslag Ma-Vr 00865 P46866 Aantal uren bereikbaarheidstoeslag Za-Zo 00866 P46062 Aantal diensten bereikbaarheidstoeslag Fe 01062 Actie Geen verdere actie van toepassing.   CAO Gehandicaptenzorg: ORT grens  Waarom  De CAO kende een maximum uurloon ORT, welke komt te vervallen per 01-01-2024. Hierdoor is er dus niet langer sprake van een maximum uurloon ORT, maar wordt het daadwerkelijke uurloon betaald.  Daarnaast wordt ook de uitzondering omtrent functiegroep 65 en hoger (die eerst geen recht hadden op ORT) geschrapt. Hierdoor hebben alle werknemers recht op ORT. Hoe  Indien je gebruik maakt van de module Tijdregistratie en er een grenswaarde (Maximum schaal en Maximum inpasnummer) is ingesteld voor de toepassing van de regeling "Onregelmatigheid" dan zal deze verwijderd moeten worden.   Ook het inpasnummer maximum vergoeding (uurloon) dien je te verwijderen indien gevuld.    Actie  Verwijder Maximum schaal, Maximum inpasnummer en Inpasnummer maximum vergoeding uit de regeling "Onregelmatigheid" op het moment dat je met de februari productie gaat beginnen.     CAO Gemeenten en SGO: Salarisregeling Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Gemeenten en de SGO een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (34) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevatten de nieuwe salarisregelingen voor de schalen 1, 2, 3 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen.  Periodieken 0 t/m 2 Salarisschaal 1 komen te vervallen Periodieken 0 en 1 Salarisschaal 2 komen te vervallen Periodiek 0 Salarisschaal 3 komt te vervallen Ook de inpasnummers van deze vervallen periodieken komen te vervallen, dit betreft:  Schaal 0001: 8001, 8002, 8003 Schaal 0002: 8013, 8014 Schaal 0003: 8025 Daarnaast zijn er in de salarisregeling nog inpasnummers opgenomen die inmiddels geruime tijd vervallen zijn. Dit betreft de nummers in de range 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406.  Actie Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 1 periodieken 0, 1 en 2 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 4 van salarisschaal 1 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 2 periodieken 0 en 1 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 2 van salarisschaal 2 Alle medewerkers ingeschaald in salarisschaal 3 periodiek 0 moeten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 worden omgeschaald naar periodiek 1 van salarisschaal 3 Indien er nog medewerkers zijn die verloond worden via inpasnummers in de range 9001 t/m 9102 en de nummers 9401, 9402 en 9406 moeten worden aangepast Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Gemeente en CAO SGO van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: Verwijderen vervallen periodieken  in de schalen 1, 2 en 3 Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden. Berekenen van het indicatieve bruto salaris voor alle medewerkers met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Let op: Het herberekenen van de indicatieve brutosalarissen met een datum ingang wijziging van 1 januari 2024 leidt niet in alle gevallen tot een correcte berekening. Redenen hiervoor is dat bij het gebruik van een datum ingang wijziging (DIW) iedere wijziging van schaal, anciënniteit, inpasnummer of percentage inschaling sinds de datum ingang wijziging resulteert in een foutieve berekening.   CAO Gemeenten en SGO: Betaald Ouderschapsverlof 2024  Waarom  Met ingang van 31-12-2023 wijzigt de regeling voor betaald ouderschapsverlof in de CAO's Gemeenten en Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). Ten opzichte van de voorgaande regeling in de CAO is de (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon tijdens ouderschapsverlof vereenvoudigd, waardoor het ondersteunen van de regeling in HR Beaufort eenvoudiger wordt. LET OP: onderstaand geldt uitsluitend wanneer de CAO Gemeenten en SGO van toepassing is, Is deze CAO niet van toepassing, dan wijzigt er niets in in de wijze waarop de uren voor UWV betaald en onbetaald ouderschapsverlof kunnen worden vastgelegd in HR Core Beaufort en doorgegeven aan Payroll Gemal.  Hoe  HR Core Beaufort kent voor het betaald en onbetaald ouderschapsverlof twee verlofsoorten, die je zelf kunt inrichten en via de stuurgegevens BOSVRLF Verlofsoort Wettelijk Betaald Ouderschapsverlof en OOSVRLF Verlofsoort Wettelijk Onbetaald Ouderschapsverlof als verlofsoorten voor Wettelijk Betaald en Wettelijk Onbetaald Ouderschapsverlof . Als deze inrichting is gedaan worden de uren, geboekt op de hiervoor genoemde verlofsoorten, maandelijks bepaald en aangeleverd aan Payroll Gemal (functie 163025 Berekenen uren ouderschapsverlof) als salarismutaties voor de verlofregelingen 5 en 3. In de gehanteerde praktijk van CAO Gemeenten tot eind 2023 werd verlofregeling 3 (aangestuurd door stuurgegeven OOSVRLF) niet gebruikt voor het vastleggen van Onbetaald Ouderschapsverlof, maar voor het vastleggen van CAO betaald ouderschapsverlof. Tevens werd daarbij geadviseerd een zelf te kiezen vrije verlofregeling te gebruiken voor het daadwerkelijke Onbetaald Ouderschapsverlof. Met ingang van 1 januari 2024 worden 2 nieuwe stuurgegevens geïntroduceerd voor het ondersteunen van het betaald en onbetaald ouderschapsverlof volgens de CAO Gemeenten en SGO: GBOSVRLF Gemeente Verlofsoort Betaald Ouderschapsverlof Dit stuurgegeven bevat de code van de verlofsoort die wordt gebruikt voor het administreren van de verlofrechten en verlofopnames van het CAO betaald ouderschapsverlof zoals beschreven in de CAO Gemeenten en SGO. Via dit stuurgegeven wordt verlofregeling 3 in Payroll Gemal aangestuurd. GOOSVRLF Gemeente Verlofsoort Onbetaald Ouderschapsverlof Dit stuurgegeven bevat de code van de verlofsoort die wordt gebruikt voor het administreren van de verlofrechten en verlofopnames van het CAO onbetaald ouderschapsverlof zoals beschreven in de CAO Gemeenten en SGO. Via dit stuurgegeven wordt verlofregeling 12 in Payroll Gemal aangestuurd. Om de verlofopnames van de verlofsoorten geïdentificeerd door de stuurgegevens GBOSVRL en GOOSVRLF te berekenen en aan te leveren aan Payroll Gemal, is de functie 163025 Berekenen uren ouderschapsverlof aangepast, zodat nu ook de verlofsoorten achter de stuurgegevens GBOSVRLF en GOOSVRLF worden berekend en aangeleverd. Voor de volledigheid onderstaand een  overzicht:   Stuurgegeven Omschrijving Toepassing Verlofregeling Gemal Berekende rubriek Omschrijving Invoercode Opmerking BOSVRLF Verlofsoort wettelijk betaald ouderschapsverlof alle cao's 5 P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd 03215 UWV OOSVRLF Verlofsoort wettelijk onbetaald ouderschapsverlof niet-gemeenten 3 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd 03213   GBOSVRLF Gemeente verlofsrt betaald ouderschapsverlof Gemeenten en SGO 3 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd 03213 Percentage doorbetaling werknemer vastleggen in rubriek P10613 GOOSVRLF Gemeente verlofsrt *) onbetaald ouderschapsverlof Gemeenten en SGO 12 P01946 verlofregeling 12 uren/mnd 01946 Was voorheen een zelfgekozen verlofregeling in Gemal *) Mogelijk moet deze verlofsoort nog aangemaakt worden in HR Core Beaufort en toegevoegd aan de verlofregeling Actie  Om, conform de CAO Gemeenten en SGO, gebruik te kunnen maken van de aangepaste functionaliteit moet je een aantal gegevens omgezet worden. Uitgangspunt bij deze omzetting is de gehanteerde praktijk van CAO Gemeenten tot eind 2023 waarbij verlofregeling 3 (aangestuurd door stuurgegeven OOSVRLF) niet werd gebruikt voor het vastleggen van Onbetaald Ouderschapsverlof, maar voor het vastleggen van CAO betaald ouderschapsverlof. Tevens werd daarbij geadviseerd een zelf te kiezen vrije verlofregeling te gebruiken voor het daadwerkelijke Onbetaald Ouderschapsverlof. De inhoud van stuurgegeven OOSVRLF moet worden gekopieerd naar stuurgegeven GBOSVRLF. De inhoud van stuurgegeven OOSVRLF moet worden leeggemaakt De inhoud van stuurgegeven GOOSVRLF moet worden gevuld met de verlofsoort die voorheen gebruikt werd voor het vastleggen van onbetaald verlof. Voor meer informatie zie ook dit en dit bericht op  de Community.   CAO Huisartsenzorg: Verlofpotje voor PLB regeling Waarom  In de nieuwe cao wordt een PLB-regeling (persoonlijk levensfasebudget) geïntroduceerd. Dit is een verlofpotje waarin uren worden gespaard.  Het is nog niet duidelijk of er ook uren kunnen worden verkocht. Daarover komt meer duidelijkheid als de totale tekst van de cao is gepubliceerd.   Hoe Om het verlofpotje te kunnen registreren in HR Core Beaufort kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort worden opgenomen.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók de nieuwe verlofsoort zal worden berekend.  De verlofsoort kan eventueel geïmporteerd worden in Flex Benefits om als bron te dienen voor het doel "Verlof verkopen" als de medewerker het verlof wil omzetten in geld.    CAO Jeugdzorg: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Jeugdzorg een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (37) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schalen 1, 2 en 3 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De schalen 1, 2 en 3 komen te vervallen. Medewerker in deze schalen worden overgeschaald naar schaal 4 volgens onderstaande tabel: Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de schalen 1, 2 en 3 moeten worden omgeschaald naar schaal 4: Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Jeugdzorg van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald moet aansluitend het volgende gebeuren: verwijderen vervallen schalen 1, 2 en 3. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen schalen en  anciënniteiten te verwijderen omdat een schaal/anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen schalen en anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kinderopvang: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Kinderopvang een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (46) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van alle inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schalen 1 t/m 15 een aantal wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De eerste anciënniteit (anciënniteit 0) van Salarisschalen 2 t/m 15 komt te vervallen Salarisschalen 1 t/m 15 worden aan de 'bovenkant' uitgebreid met twee nieuwe anciënniteiten Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moet het volgende gebeuren: Alle medewerkers ingeschaald in de eerste anciënniteit (anciënniteit 0) van de schalen 2 t/m 15 moeten worden omgeschaald naar de naast hogere anciënniteit (anciënniteit 1).  Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Voor medewerker die zijn ingeschaald op de hoogste anciënniteit van de schaal moet mogelijk de eerstvolgende periodiek weer worden ingesteld als dat niet meer het geval is (bijvoorbeeld omdat ze al lange tijd op de hoogste anciënniteit zijn ingeschaald).  Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Kinderopvang van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald kan de vervallen anciënniteit 0 in de schalen 2 t/m 15 verwijderd worden. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Kraamzorg: Salarisregeling Waarom Per 1 januari is het minimum maandloon omgezet naar een minimum uurloon. Zoals in de Gemal release notes 2024-01 geschreven, zullen wij nog steeds een minimum maandbedrag berekenen. De eerste paar inpasnummers van de salaristabel van de cao kraamzorg bevatten het minimum maandloon. Die inpasnummers (5001 - 5007) zijn onderdeel van schalen 5, 10 en 15. Wij hebben hier nu het minimum maandbedrag opgenomen, gebaseerd op 1872 jaaruren (1872 x €13,27 / 12 maanden = €2.070,12).  De overige bedragen zijn nog niet aangepast, omdat de koepel nog in onderhandeling is over een nieuwe CAO. De nieuwe bedragen zijn daarom nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen wij hierop actie ondernemen en uiteraard informeren via de bekende kanalen.  Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (81) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Importeer de salaristabel in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Daarna kunnen de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij 'Alle salarisregelingen' of selecteer de gewenste salarisregeling   CAO Middelbaar beroepsonderwijs: Salarisregeling  Waarom Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de CAO Middelbaar beroepsonderwijs een nieuwe salarisregeling. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (61) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Naast een aanpassing van de bedragen van de inpasnummers bevat de nieuwe salarisregeling voor de schaal "PART" (participatiebanen) enkele wijzigingen waarop actie moet worden ondernomen om de volgende redenen: De tredes/anciënniteiten 6 en 7 van Salarisschalen "PART" komen te vervallen Actie  Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling, moeten alle medewerkers ingeschaald in de trede/anciënniteit 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van de schaal "PART" worden omgeschaald volgens de volgende tabel:   trede/anciënniteit oud trede/anciënniteit nieuw 2 1 3 2 4 2 5 3 6 4 7 5   Let op: als er sprake is van een garantiesalaris dan moet het garantiesalaris ook omgeschaald worden. Dit omschalen kun je op reguliere wijze via functie 700120 Collectieve mutaties uitvoeren. Deze methodiek hebben we beschreven in de 2022-05 release notes. Let op: de daar genoemde waarden wijken uiteraard af van de waarden zoals die voor CAO Middelbaar beroepsonderwijs van toepassing zijn. Nadat alle medewerkers zijn omgeschaald kunnen de vervallen tredes/anciënniteiten 6 en 7 in de schaal "PART" verwijderd worden. Vaak zal het niet mogelijk zijn om vervallen anciënniteiten te verwijderen omdat een anciënniteit nog relaties heeft met een medewerker uit dienst of met historische gegevens. Meer informatie omtrent het verwijderen van vervallen anciënniteiten is in dit kennisartikel terug te vinden.   CAO Sociaal werk: Bovenwettelijk verlof Waarom In de CAO staat dat per 1 januari 2024 het bovenwettelijk verlof als tijd moet worden opgenomen in het IKB.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof worden opgenomen. Een nieuwe verlofsoort is nodig als er een afwijkende verjaringstermijn geld voor het verlof ten opzichte van het wettelijk verlof.  Actie  Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof. Denk daarbij aan het aanzetten van de indexeer-termijn. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 óók het bovenwettelijk verlof zal worden berekend.  De verlofsoort Bovenwettelijk verlof kan vervolgens geïmporteerd worden in Flex Benefits om als bron te dienen voor het doel "Verlof verkopen" als de medewerker het verlof wil omzetten in geld.    CAO VVT: Co-assistenten  Waarom  In de cao staat:   hebben tijdens hun coschappen bij een VVT-organisatie recht op een onkostenvergoeding van € 100,- netto per maand/ € 495,- bruto per maand (vanaf 1 januari 2024). Je ontvangt deze vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten en kosten van levensonderhoud en huisvesting. Vanaf 1 januari 2024 geldt dat je deze onkostenvergoeding ontvangt voor de periode waarin je bij in de VVT organisatie coschap loopt op maandbasis. Is je coschap korter dan de periode van een maand, dan wordt de vergoeding naar rato toegekend van het aantal weken (op hele weken naar boven afgerond) waarin je in de betreffende maand coschap loopt.  Hoe De nieuwe vergoeding kan worden uitbetaald op een bruto diverse code. Let erop dat deze vergoeding maandelijks dient te worden uitbetaald, maar dat er hier geen sprake is van een dienstverband. De coassistent is bijvoorbeeld niet verzekerd voor de ZW, WW of WIA. Actie  Neem de benodigde actie voor de maandelijkse vergoeding.    CAO VVT: ORT grens  Waarom  De CAO kende een maximum uurloon ORT, welke komt te vervallen per 01-01-2024. Hierdoor is er dus niet langer sprake van een maximum uurloon ORT, maar wordt het daadwerkelijke uurloon betaald.  Daarnaast wordt ook de uitzondering omtrent functiegroep 65 en hoger (die eerst geen recht hadden op ORT) geschrapt. Hierdoor hebben alle werknemers recht op ORT, mits van toepassing. Hoe  Indien je gebruik maakt van de module Tijdregistratie en er een grenswaarde (Maximum schaal en Maximum inpasnummer) is ingesteld voor de toepassing van de regeling "Onregelmatigheid" dan zal deze verwijderd moeten worden.   Ook het inpasnummer maximum vergoeding (uurloon) dien je te verwijderen indien gevuld.    Actie  Verwijder Maximum schaal, Maximum inpasnummer en Inpasnummer maximum vergoeding uit de regeling "Onregelmatigheid"  op het moment dat je met de februari productie gaat beginnen.     CAO Waterschappen: Salarisregeling Waarom Recentelijk is een nieuwe CAO Waterschappen definitief geworden. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voor de aanpassingen die hieruit voortvloeien voor Payroll Gemal verwijzen we je naar de release notes van Payroll Gemal voor release 2024-01. Hoe We stellen de nieuwe salaristabel (29) beschikbaar per 3 januari.  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Premise: de bestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Per 1-1-2024 zijn de schaalbedragen verhoogd met een bruto bedrag van € 25,00 en 3,0 % op fulltime basis. Je kunt de nieuwe salarisregeling importeren in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling.  Aangezien de verloning van medewerkers gebaseerd is op een percentage inschaling (RSP) betekent dit dat voor iedere medewerker die niet op 100% inschaling zit, het percentage inschaling (P00504) handmatig moet worden berekend en aangepast.   CAO Waterschappen : Extra bovenwettelijke verlofdag Waarom In de nieuwe CAO voor 2024 is een extra bovenwettelijke verlofdag opgenomen.  Hoe Hiervoor kan in de verlofregeling een nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof worden opgenomen. Een nieuwe verlofsoort is nodig als er een afwijkende verjaringstermijn geld voor het verlof ten opzichte van het wettelijk verlof.  Actie Definieer een nieuwe verlofregeling met daarin opgenomen de nieuwe verlofsoort Bovenwettelijk verlof. Laat de nieuwe verlofregeling bij de medewerkers ingaan per 1-1-2024. Een nieuwe verlofregeling wordt geadviseerd omdat bij gebruik van de oude verlofregeling (t/m 31-12-2023 ) bij een eventuele terugwerkende kracht mutatie over jaren vóór 2024 de extra verlofdag dan óók zal worden berekend.    Overige salarisregelingen Waarom Naast de hiervoor genoemde salarisregelingen zijn er nog een aantal andere salarisregelingen die wijzigen met ingang van januari 2024. In sommige gevallen enkel vanwege nieuwe minimumloon bedragen. Voor deze salarisregelingen hoeven geen andere acties te worden uitgevoerd, anders dan het downloaden en/of importeren in HR Core Beaufort. Het betreft de volgende salarisregelingen: 01 Sociaal werk 06 Soc werkvoorziening (WSW) 13 Rijkspersoneel 15 VVT 22 Waterbedrijven 25 Politie 28 Provincies 32 Huisartsenzorg 33 UMC's 35 Ziekenhuizen 40 GGZ 48 Energie- en Nutsbedrijven sector GEO 84 Aan de Slag Hoe De genoemde salarisregelingen zijn aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen en worden per 3 januari ter beschikking gesteld:  HR Core Beaufort Online: de salarisbestanden staan op de J-schijf (folder Payroll-tables) HR Core Beaufort On Prem: de salarisbestanden staan klaar bij Bestandsuitwisseling. Voor werkgevers die nog niet over zijn op Bestandsuitwisseling zijn de bestanden nog tijdelijk beschikbaar via Zenden en Ontvangen Actie Nadat de nieuwe salarisregeling is geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling kunnen daarna de bruto salarissen opnieuw bepaald worden: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> 160060 Bepalen bruto salarissen   Kilometervergoeding  Waarom  In diverse CAO's worden per 01-01-2024 de vergoedingen per kilometer verhoogd.  Hoe  Als u gebruik maakt van een kilometerregeling dan dient u in HR Core Beaufort wellicht de km prijs aan te passen.     Actie  Pas indien nodig de kilometer prijs aan in functie 200009 Kilometerregeling.     Gewijzigd en verbeterd Aanlevering ziektegegevens salarisperiode achteraf Waarom  In Beaufort is via een stuurgegeven ZMSNPER aan te geven of er ziektegegevens worden vastgelegd worden met betrekking tot de huidige periode, 1 periode achteraf of 2 perioden achteraf. Op instelling niveau is dit ook aan te geven d.m.v. de werkgevercode S03055 en wijkt dan af van de waarde van het stuurgegeven ZMSNPER. Er is onderzocht of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van '2 perioden achteraf' en dit is niet het geval. Om die reden is besloten deze optie in de keten met Payroll Gemal te laten vervallen. Zie voor meer informatie ook de release notes van Payroll Gemal 2024-01. Hoe In Beaufort is bij het stuurgegeven ZMSNPER en bij werkgevercode S03055 de waarde 2 (2 perioden achteraf) vervallen.  Actie Als er nog een waarde 2 is vastgelegd bij het stuurgegeven en/of de werkgevercode dan moet deze worden gewijzigd naar 1 of 0. De waarde van het stuurgegeven is te wijzigen met functie 100010 Wijzigen stuurgegevens. Met procedure 5001 Overige Werkgevergegevens kan de waarde van de werkgevercode S03055 worden gewijzigd. Het betreft het veld 'ZG sal.per. achteraf'.     Mutaties op roltoewijzingen organisatorische eenheid gelogd Waarom Onlangs hebben we de functionaliteit met betrekking tot vastlegging van roltoewijzingen uitgebreid. Door het toegenomen gebruik hiervan en daarmee de kans op foutjes in de vastlegging van de roltoewijzingen, is het gewenst dat de roltoewijzing mutaties worden vastgelegd in de systeemmutaties. Op basis van die logging kan worden nagegaan wie welke wijziging op welk moment heeft doorgevoerd.  Hoe Roltoewijzing mutaties worden vanaf nu gelogd in de systeemmutaties. Het opvragen van de mutaties kan via de functie 100026 Raadplegen systeemmutaties met behulp van de bullet 'Overig'. Het betreft de rubrieken: P01061 Org.eenheid P01062 Rol org. eenheid P01063 Ing.toewijz.rol oe P01064 Einde toewijz.rol oe P01065 Oms toewijzing  Actie Geen aanvullende actie vereist.   Vervallen IZZ functionaliteit voor aantal x bedrag  Waarom  HR Core Beaufort kende 2 methodieken voor de opgave van de IZZ verzekering: Opgave van het aantal verzekerden per pakket middels een rubriekcode per pakket, waarna Payroll Gemal dit omrekende tot een verschuldigde premie per pakket Het inlezen van een IZZ borderel middels indirecte mutaties met een bedrag per pakket Besloten is om de eerstgenoemde methode met ingang van 1 januari 2024 te laten vervallen, omdat deze methode onderhoudsgevoelig is voor alle partijen, terwijl daarnaast de betrokken verzekeraars (VGZ en CZ) het aanmaken van een IZZ borderel ondersteunen. Hoe Een groot aantal rubrieken waarbij het aantal verzekerden per pakket kon worden gespecificeerd komen te vervallen, met dien verstande dat het voor deze rubrieken nog wel mogelijk blijft om deze rubrieken met terugwerkende kracht te muteren over 2023.   Rubriek Omschrijving Prompt P12006 t/m P12011 (Vervallen) Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 to r6 Vervallen P03260 t/m P03265 (Vervallen) Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1 to 6 Vervallen P02281 t/m P02286 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ natura R1 to R6 Vervallen P02275 t/m P02280 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ restitutie R1 to R6 Vervallen P12012 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Instap Vervallen P02287 (Vervallen) Aantal verzekerden Zorg voor Zorg Vervallen P02292/P02288/P02290 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ extra 1 / 2 / 3 Vervallen P02291 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt Vervallen P09126 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed Vervallen P09127 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter Vervallen P09128 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Tand Goed Vervallen P09129 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Tand Beter Vervallen P09130 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenland Vervallen P04131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ actief Vervallen P04215 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ fit Vervallen P04216 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ gezond Vervallen P03280/P03281 (Vervallen) aant CZ Bewust regeling 1 / 2 Vervallen P03282 t/m P03287 (Vervallen) aant CZ Natura regeling 1 to 6 Vervallen P03288 t/m P03293 (Vervallen) aant CZ Restitutie regeling 1 to 6 Vervallen P00690 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Start Vervallen P00691 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Beter Vervallen P00692 (Vervallen) Aant IZZ CZ Zorg Tand Vervallen P03294 (Vervallen) aant CZ Goed Vervallen P03295 (Vervallen) aant CZ Zorg voor de Zorg Vervallen P03296 (Vervallen) aant CZ Compl Vervallen Actie  Het inlezen van de IZZ borderel is feitelijk het inlezen van een bestand met indirecte mutaties met procescode IZZ.  Als deze methodiek nog niet eerder is gebruikt moet functie 100414 IZZ mutaties geautoriseerd worden voor alle gebruikersgroepen die bevoegd zijn een IZZ borderel in te lezen en te verwerken. Dat kun je doen met functie 100003 Systeemfuncties. Het inlezen en verwerken van de IZZ borderel kan worden uitgevoerd met de functies 100254 Import externe ind. mutaties respectievelijk 100252 Verwerken indirecte mutaties   Aanpassing rubrieken in gebruik voor ziektegegevens salarisverwerker Waarom In het verleden zijn een aantal rubrieken die in gebruik waren voor het aanmaken van de ziektegegevens voor de salarisverwerker (functie 164300) ten onrechte gemarkeerd als vervallen. Hoewel deze omissie geen effect heeft op de functionaliteit, is toch besloten om deze aanpassing in de rubriekomschrijving en de vensteromschrijving terug te draaien. Hoe  De omschrijving en vensteromschrijving van de volgende rubrieken is aangepast: Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) Vensteromschr. (oud) Vensteromschr. (nieuw) P01770 Verwerkingsperiode ziektegegevens(Vervallen) Verwerkingsperiode ziektegegevens Vervallen  Verwerkingsperiode P01771 Datum aanmaak ziektegegevens salaris verw.(Vervall Datum aanmaak ziektegegevens salaris verw.  Vervallen Dt aanmaak mutaties P01772 Percentage ziek(Vervallen) Percentage ziek  Vervallen Percentage ziek P01773 Ziektedagen(Vervallen) Ziektedagen  Vervallen Ziektedgn (corr dgn) P01774 Ziektedagen t.b.v. Uitvoeringsinstelling(Vervallen Ziektedagen t.b.v. Uitvoeringsinstelling  Vervallen Dgn berekening zkgld P01775 Kalender wachtdagen(Vervallen) Kalender wachtdagen  Vervallen Wachtdagen P01777 Percentage ziek afwijkend(Vervallen) Percentage ziek afwijkend  Vervallen Percentage ziek afw P01778 Ziektedagen afwijkend(Vervallen) Ziektedagen afwijkend  Vervallen Ziektedagen afw P01780 Zwangerschapsverlofdagen(Vervallen) Zwangerschapsverlofdagen  Vervallen Zwangersch.dgn (cor) P01781 Zwangerschapsverlofdagen t.b.v. UWV(Vervallen) Zwangerschapsverlofdagen t.b.v. UWV  Vervallen Uitkdgn WAZO/ZW vrlf P01782 % ziek t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Percentage ziek t.g.v. zwangerschap  Vervallen % ziek tgv zwanger P01783 Ziektedagen t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen t.g.v. zwangerschap  Vervallen Dgn ziek tgv zwanger P01784 Percentage ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend(Verv Percentage ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend  Vervallen % zk tgv zwanger afw P01785 Ziektedagen t.g.v. zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen ziek t.g.v. zwangerschap afwijkend  Vervallen Dgn zk tgv zwang afw P01788 Datum aanmaak ziektemutaties(Vervallen) Datum aanmaak ziektemutaties  Vervallen Datum aanmaak zms P01789 Datum ingang ziektemutaties(Vervallen) Datum ingang ziektemutaties  Vervallen Datum ingang zms P01790 Percentage ziek(Vervallen) Percentage ziek  Vervallen Percentage ziek P01791 Ziektedagen voor correctie gewerkte dagen(Vervalle Ziektedagen voor correctie gewerkte dagen  Vervallen Ziektedgn (corr dgn) P01792 Ziektedagen voor berekening ziekengeld(Vervallen) Ziektedagen voor berekening ziekengeld  Vervallen Dgn berekening zkgld P01793 Kalender wachtdagen(Vervallen) Kalender wachtdagen  Vervallen Wachtdagen P01795 Percentage ziek afwijkend(Vervallen) Percentage ziek afwijkend  Vervallen Percentage ziek afw P01796 Ziektedagen afwijkend(Vervallen) Ziektedagen afwijkend  Vervallen Ziektedagen afw P01798 Zwangerschapsdagen corr gewerkte dagen(Vervallen) Zwangerschapsdagen corr gewerkte dagen  Vervallen Zwangersch.dgn (cor) P01799 Zwangerschapsdagen(Vervallen) Zwangerschapsdagen  Vervallen Uitkdgn WAZO/ZW vrlf P01800 Percentage ziek tgv zwangerschap(Vervallen) Percentage ziek tgv zwangerschap  Vervallen % ziek tgv zwanger P01801 Ziektedagen tgv zwangerschap(Vervallen) Ziektedagen tgv zwangerschap  Vervallen Dgn ziek tgv zwanger P01802 Percentage ziek tgv zwangerschap afw(Vervallen)  Percentage ziek tgv zwangerschap afw  Vervallen % zk tgv zwanger afw P01803 Ziektedagen zwangerschap afw (3e)(Vervallen)  Ziektedagen zwangerschap afw  Vervallen Dgn zk tgv zwang afw Actie Geen verdere actie vereist.   Gebruik van het '&'-karakter niet langer toegestaan in rolcode  Waarom In functie 170010 Rollen org. eenheid kunnen de diverse rollen worden vastgelegd en onderhouden. Tot op heden werd bij het vastleggen van een nieuwe rolcode ook het karakter '&' toegestaan, maar in de praktijk kan dit tot issues leiden bij de gegevensuitwisseling middels de  API's. Hoe  Vanaf deze upgrade is het niet langer toegestaan om het '&'-karakter te gebruiken bij het opvoeren van een nieuwe rol. In een dergelijk geval zal een melding verschijnen in de statusbalk onderin het Beaufort scherm. Actie Geen verdere actie benodigd: gebruikers die gebruik maken van het '&'-karakter in bestaande roldefinities zijn hierover separaat benaderd.   Extra controle op unieke combinatie BSN en IKV nummer  Waarom Afgelopen jaar is in de keten HR Core Beaufort/Payroll Gemal sprake geweest van loonaangiftes die elkaar hebben overschreven. Dit omdat de combinatie van burgerservicenummer (BSN) en inkomstenverhouding nummer (IKV) nummer niet uniek was. Dit kan gebeuren wanneer voor een reeds bestaande persoon in plaats van een (aanvullend) nieuw dienstverband, een nieuw persoon en dienstverband wordt opgevoerd in hetzelfde (datum-in-dienst) jaar van de reeds bestaande persoon/dienstverband combinatie. Tijdens het opvoeren van de nieuwe persoon wordt in eerste instantie alleen een persoonsnummer en eigen naam bepaald en nog geen BSN nummer. Vervolgens wordt het nieuwe dienstverband aangemaakt en wordt er automatisch een IKV nummer gegenereerd terwijl er nog geen BSN nummer is vastgelegd. Het systeem herkent dan niet dat het om dezelfde persoon gaat (hetzelfde BSN nummer) en genereert een initieel IKV nummer. Het systeem geeft hier overigens wel een melding over:    Als dan later via de persoonsgegevens het BSN nummer (gelijk aan BSN van de reeds bestaande persoon) alsnog wordt vastgelegd bij de nieuwe persoon kan er een dubbele combinatie van BSN en IKV nummer ontstaan. De waarschuwing was eerder al gegeven dat de gebruiker in deze situatie moet controleren of het IKV nummer wel uniek is, maar dit wordt in de praktijk vaak vergeten.   Hoe Om ook met de hiervoor beschreven werkwijze te garanderen dat de combinatie van BSN en IKV altijd uniek is, is er een extra controle inclusief eventuele automatische correctie van het IKV nummer ingebouwd. Deze controle wordt uitgevoerd wanneer het BSN nummer wordt vastgelegd of gewijzigd. HR Core Beaufort controleert dan voor alle dienstverbanden van de betreffende persoon of het IKV nummer uniek is binnen het BSN nummer. Indien een IKV nummer niet uniek is, wordt automatisch een nieuw uniek IKV nummer bepaald voor het dienstverband.  Actie De controle en eventuele correctie wordt alleen uitgevoerd als het BSN nummer wordt vastgelegd of gewijzigd. Eventuele reeds bestaande dubbele IKV nummers binnen een BSN nummer worden niet automatisch hersteld. U moet dus zelf nog actie ondernemen op eventuele reeds bestaande situaties waarbij dubbele IKV nummers kunnen voorkomen. Het gaat hierbij om recente indiensttredingen via bovenstaande werkwijze waarbij een nieuwe persoon is aangemaakt.     Opgeloste meldingen TWK correctie niet verwerkt (change 5391076) Melding  Rubriek P08252 Landcode ISO kan niet met terugwerkende kracht worden gemuteerd en als zodanig worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Oplossing  De inrichting van rubriek P08252 is aangepast. Hiermee wordt een TWK mutatie op deze rubriek nu wel toegestaan. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Verwerken indirecte mutaties zonder productiesoort gaat niet altijd goed (change 4268271)  Melding Indirecte mutaties zonder meegeleverde productiesoort worden verwerkt op basis van het dan actieve (afwijkende) sessiegegeven in HR Core Beaufort. Geconstateerd is dat indirecte mutaties van een aantal rubrieken zonder productiesoort niet correct werden verwerkt als het afwijkende sessiegegeven de waarde JWP heeft. Oplossing  Dit issue is door een aanpassing in de programmatuur opgelost. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Foutieve berekening eenmalige uitkering HBO (change 5272338) Waarom De berekende werktijdfactor d.m.v. de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum voor het HBO resulteerde in een waarde met een punt i.p.v. een komma. Tijdens het aanleverproces werd deze hierdoor als gevolg van een standaard transformatie vermenigvuldigd met een factor 100. Met als gevolg een veel te hoge WTF. Hoe De Beaufort programmatuur is hierop aangepast, zodat de salarismutatie nu juist wordt aangemaakt. Actie Geen aanvullende actie vereist.   Vervallen codes en rubrieken Codes en/of rubrieken welke zijn vervallen of komen te vervallen worden in Beaufort gekenmerkt met de tekst 'vervallen'. Voor 2024 zijn dit de volgende rubrieken, uitvoercodes en exportcodes: Rubrieken: Rubriekcode/Omschrijving/Prompt P02539    (Vervallen) ABP meetellingswaarde VPL                       Vervallen P90306    (Vervallen) Premie VPL                                                  Vervallen P90501    (Vervallen) Afdrachtpremie VPL                                    Vervallen P90679    (Vervallen) Afdr grondslag VPL                                     Vervallen P90758    (Vervallen) Cumulatieve uitkering IP                             Vervallen P90761    (Vervallen) Cum.tarief/prestatie                                    Vervallen P90764    (Vervallen) Cum. compensatie ZW                                Vervallen P90772    (Vervallen) Cum. UWV uitkering                                   Vervallen P90780    (Vervallen) Cum premie ZVW                                        Vervallen P90781    (Vervallen) Cumulatieve premie Zw herverzekering     Vervallen P90783    (Vervallen) Cum.pens.sparen                                         Vervallen P90784    (Vervallen) Cum.wg.pens.spa                                         Vervallen P90785    (Vervallen) Cum. kost inw/bew                                      Vervallen P90787    (Vervallen) Cum. premie VUT                                         Vervallen P90798    (Vervallen) Cum. coord.loon SV                                     Vervallen P90805    (Vervallen) Cum. ziektedagen                                        Vervallen P90810    (Vervallen) Cum. salarisdagen                                        Vervallen P90811    (Vervallen) Cum. recht eindejaarsuitkering 1                 Vervallen P90812    (Vervallen) Kostendrager loonverdeling 2                      Vervallen P90829    (Vervallen) Cum. bijdragegrondslag                               Vervallen P90883    (Vervallen) Cum. afdrachtgr.OP/NP                                Vervallen P90887    (Vervallen) Cum afdracht VPL                                         Vervallen P91940    (Vervallen) Afrd. vrgjr VPL                                              Vervallen   Uitvoercodes: Uitvoercode/Omschrijving 1306    Vervallen 1501    Vervallen 1679    Vervallen 1940    Vervallen 2758    Vervallen 2761    Vervallen 2764    Vervallen 2772    Vervallen 2780    Vervallen 2781    Vervallen 2782    Vervallen 2783    Vervallen 2784    Vervallen 2785    Vervallen 2787    Vervallen 2798    Vervallen 2805    Vervallen 2810    Vervallen 2811    Vervallen 2812    Vervallen 2829    Vervallen 2883    Vervallen 2887    Vervallen   Exportcodes: Exportcode Omschrijving Vervaldatum 02539 Vervallen 01-01-2023  
Volledig artikel weergeven
22-12-2023 14:39 (Bijgewerkt op 04-01-2024)
 • 18 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 4199 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 30 september 2023.   Mededelingen  Herinnering: Gegevensuitwisseling HR Self Service en HR Core Beaufort Online via de data API Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Voor meer informatie klik hier.      CAO wijzigingen CAO VVT: salarisregeling Waarom Recent is de CAO VVT afgesloten. Hierbij is de looptijd verlengd tot en met 31 december 2024. In de CAO zijn afspraken gemaakt voor een salarisverhoging per 1-10-2023. De CAO VVT heeft vanuit de historie drie salaristabellen. Salaristabel 15 is de hoofdsalarisregeling, salaristabel 12 is de oude IMF tabel en salarisregeling 39 is de oude garantietabel. Hoe De genoemde salarisregelingen (15, 12 en 39) voor de VVT zijn per 1 oktober aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Zodra de van toepassing zijnde salarisregeling beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Vervolgens de functie bepalen bruto salarissen uitvoeren: Salarisadministratie --> Salarisregelingen --> Bepalen bruto salarissen Laat het vinkje staan bij Alle salarisregelingen of selecteer de gewenste salarisregeling Met het veld Selectiedatum kunt u de dienstverbanden selecteren waarvoor de herberekening geldt, namelijk alle dienstverbanden die op of na de opgegeven datum actief zijn.   CAO algemeen: berekening aanvulling uitkering UWV AGBV en BOSV  Waarom Payroll Gemal heeft klantmeldingen gekregen waarbij wordt gesteld dat zij de aanvulling op de AGBV en BOSV niet volledig conform de CAO vaststellen. Hoe Naast de (verwachte) totale uitkering van het UWV zal Payroll Gemal ook de uitkering berekenen waarin alleen het zuivere salaris is opgenomen. Hiervoor zijn in HR Core Beaufort 4 nieuwe rubrieken en twee nieuwe uitvoercodes benodigd.   Rubriekcode Omschrijving exportcode uitvoercode   P01549 BOSV uitkering zuiver 01549   nieuw P11688 AGBV uitkering zuiver 01688   rubriekcode nieuw, hergebruik exportcode P12694 AGBV percentage uitkering zuiver 02694   rubriekcode nieuw, hergebruik exportcode P12694 BOSV percentage uitkering zuiver 02695   rubriekcode nieuw, hergebruik exportcode P99549 BOSV uitkering zuiver   01549 rubriekcode nieuw, hergebruik importcode P99688 AGBV uitkering zuiver   01688 rubriekcode nieuw, hergebruik importcode Actie Voor meer gedetailleerde informatie betreft de wijziging zie de release notes van Payroll Gemal.   CAO Waterschappen:  PI-rubrieken voor Waterschappen  Waarom In Beaufort release 2023-09 (upgrade 38) zijn nieuwe PI-rubrieken doorgevoerd voor Waterschappen.  Aanvullend worden er in deze release nog 2 PI-rubrieken aan toegevoegd. Hoe In HR Core Beaufort zijn de volgende rubrieken toegevoegd: Rubriekcode Omschrijving PI0328 AS start Afr. Indienst PI0329 Datum einde proeftijd Actie Om te zijner tijd in HR Self Service gebruik te kunnen maken van deze rubrieken moeten deze rubrieken op dat moment worden toegevoegd aan de aanvullende rubrieken set voor Self Service. Ook wordt u dan geadviseerd om de batchopdracht met betrekking tot deze export opnieuw aan te maken.  Zoals eerder aangegeven volgt meer informatie met betrekking tot deze best practice zo spoedig mogelijk.    Gewijzigd en verbeterd Prognose module vervallen Waarom De Payroll Gemal module Prognose is uit gefaseerd en daarmee zijn de in Beaufort gerelateerd rubrieken/codes komen te vervallen. Hoe In dit kader is bij de volgende rubrieken/codes de omschrijving gewijzigd naar 'vervallen'.   Exportcode Uitvoercode Omschrijving Rubriekcode Omschrijving 02959   Vervallen P02959 Vervallen   2141 t/m 2150 Vervallen P92141 t/m P92150 Vervallen Actie Geen aanvullende actie vereist.   Opbouwen verdeeluren PKB Waarom Het afgelopen jaar is gebleken dat er voor een aantal Tijdregistratieregelingen geen verdeeluren werden opgebouwd voor de module Personele Kostenbewaking (PKB). Het betreft de volgende regelingen:  Crisisdienst (CRD) Arbeidsvergoeding crisisdienst (AVCRD) Consignatiedienst (CSD) Bereikbaarheids-, consignatie-, aanwezigheids- en slaapdienst VVT (VVT) Arbeidsvergoeding bereikbaarheids- en consignatiedienst VVT (AVCBV) Arbeidsvergoeding aanwezigheids- en slaapdienst VVT (AVASV) In het verwerkingsverslag van de functie 218010 “Opbouwen verdeeluren” werden foutmeldingen getoond bij gebruik van deze regelingen.  Hoe Met deze release wordt dit hersteld. Basisuren en toeslaguren van bovenstaande regelingen worden nu opgenomen in het verdeelurenbestand voor PKB. Het gevolg is dat deze basis en toeslaguren nu meegenomen worden in de kostentoerekening en journalisering van PKB. De uren worden nu toegerekend aan de werkelijke kostensoort, -plaats en -drager op basis van de Tijdregistratie activiteiten (dienstrooster).  Actie Om ervoor te zorgen dat de Gemal resultaten (kosten) herverdeeld worden binnen PKB op basis van deze nieuwe verdeeluren dien je er wel voor te zorgen dat de uitvoercodes gekoppeld worden aan de juiste Beaufort rubrieken in de functie 218053 “Verdeelsleutel sal resultaat”. In onderstaande tabel zie je de relatie tussen rubrieken en uitvoercodes voor de basis en toeslaguren van de betreffende regelingen.       Let op: Het Gemal resultaat voor de toeslaguren van regelingen Crisisdienst (CRD) en Consignatiedienst (CSD) is opgenomen in één uitvoercode (01057). In de inrichting van de verdeelsleutel dient de ‘weging uren in Tijdregistratie’ dus “Gewogen” te zijn.  Indien je andere rubrieken gebruikt voor de toeslaguren in de diverse regelingen dien je natuurlijk de daarbij behorende uitvoercode te koppelen.    Rubrieken geschikt gemaakt voor directe doorbelasting Waarom Er is gebleken dat een aantal rubrieken in Beaufort niet beschikbaar waren voor het gebruik bij directe doorbelasting, terwijl dat wel is toegestaan in Payroll Gemal.  Hoe De set Beaufort rubrieken die kunnen worden toegepast binnen de directe doorbelasting functionaliteit is geconformeerd aan de set die in Payroll Gemal als zodanig is toegestaan.  In onderstaand overzicht de rubrieken welke nu ook geschikt zijn voor Directe Doorbelasting.    Rubriek Omschrijving Rubriek Omschrijving Rubriek Omschrijving Rubriek Omschrijving P00422 Percentage wachtgeld P02093 verlofuren die buiten max blijven P05585 Aantal reiskosten fiscaal 11 P07221 Seniorenverlof HBO uren/wk P00424 Percentage doorbetaling langdurig ziek P02094 verlofuren die buiten max blijven P05586 Aantal reiskosten fiscaal 12 P07222 Senioren verlof HBU uren/mnd P00580 Uren CRD bereikbaarheid (1e percentage) P02435 Nabetaling uitkering vorig jaar P05587 Aantal reiskosten fiscaal 13 P11906 Aantal kms kmregeling 6 P00581 Uren CRD bereikbaarheid (2e percentage) P02967 Uren crd-beschikbaarheidstoeslag feestdagen P05588 Aantal reiskosten fiscaal 14 P11908 Aantal kms kmregeling 7 P00582 Uren crisisdienst CRD overige dagen P02968 Uren crd-beschikbaarheidstoeslag za/zo P05589 Aantal reiskosten fiscaal 15 P11910 Aantal kms kmregeling 8 P00583 Uren crisisdienst CRD zat/zon P02969 Uren crd-beschikbaarheidstoeslag overige dagen P05590 Aantal reiskosten fiscaal 16 P11912 Aantal kms kmregeling 9 P00584 Uren crisisdienst CRD feestdagen P03454 Uren bereikbaarheid + 50 % P05591 Aantal reiskosten fiscaal 17 P11914 Aantal kms kmregeling 10 P00628 Eindejaarsuitkering 8 P03635 Langdurig ziek bedrag doorbetaling P05592 Aantal reiskosten fiscaal 18 P11921 Code procentuele toelageregeling 1 P00629 Eindejaarsuitkering 9 P03636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling P05593 Aantal reiskosten fiscaal 19 P11922 Code procentuele toelageregeling 2 P00673 VT Wajong P03637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling P05594 Aantal reiskosten fiscaal 20 P11923 Code procentuele toelageregeling 3 P00675 Korting verlofregeling 11 P03638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling P05595 Aantal reiskosten fiscaal 21 P11925 Percentage korting verlofregeling 11 P00676 Korting verlofregeling 12 P03640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling P05596 Aantal reiskosten fiscaal 22 P11926 Percentage korting verlofregeling 12 P00677 Korting verlofregeling 13 P03641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling P05597 Aantal reiskosten fiscaal 23 P11927 Percentage korting verlofregeling 13 P00678 Korting verlofregeling 14 P03642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling P05598 Aantal reiskosten fiscaal 24 P11928 Percentage korting verlofregeling 14 P00679 Korting verlofregeling 15 P03643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling P05599 Aantal reiskosten fiscaal 25 P11929 Percentage korting verlofregeling 15 P00999 Uren toeslag crd-arbeid 50% P03644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling P06205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk P12535 Percentage korting betaald ouderschapsverlof P01303 Extra uren 2 P03645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling P07200 Langdurig ziek % korting P13178 Aantal crisisdiensten voorwacht P01935 Verlofregeling 11 uren/wk P03646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling P07201 Langdurig ziek uren/wk P13179 Aantal crisisdiensten P01936 Verlofregeling 12 uren/wk P03647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling P07202 Senioren regeling uren/wk P13205 Bet. ouderschapsverlof uren/wk P01937 Verlofregeling 13 uren/wk P03648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling P07203 Ouderschapsverlof uren/wk P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd P01938 Verlofregeling 14 uren/wk P03649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling P07204 Onbetaald verlof uren/wk P16865 Uren bereikbaarheid VVT ma-vr P01939 Verlofregeling 15 uren/wk P03670 Vergoeding dienstreis 9 P07206 Zorgverlof kort uren/wk P16866 Uren bereikbaarheid VVT za-zo P01945 Verlofregeling 11 uren/mnd P03671 Vergoeding dienstreis 10 P07207 Zorgverlof lang uren/wk P16867 Uren slaapdienst VVT ma-vr P01946 Verlofregeling 12 uren/mnd P04204 Reiskosten eenheden-2 P07208 Calamiteitenverlof uren/wk P16868 Uren slaapdienst VVT za-zo P01947 Verlofregeling 13 uren/mnd P04205 Reiskosten eenheden-3 P07209 Verlofregeling 9 uren/wk P16941 Eenheid thuiswerkvergoeding P01948 Verlofregeling 14 uren/mnd P05575 Aantal reiskosten fiscaal 1 P07210 Verlofregeling 10 uren/wk P21000 Uren toeslag crd-arbeid 100% P01949 Verlofregeling 15 uren/mnd P05576 Aantal reiskosten fiscaal 2 P07211 Landurig ziek uren/mnd P26865 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr oproep P01967 Crd-beschikbaarheidstoeslag P05577 Aantal reiskosten fiscaal 3 P07212 Senioren regeling uren/mnd P26866 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs oproep P01968 Uren crd-beschikbaarheidstslag 100% P05578 Aantal reiskosten fiscaal 4 P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd P26867 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr z. oproep P01981 Vergoeding dienstreis 8 P05579 Aantal reiskosten fiscaal 5 P07214 Onbetaald verlof uren/mnd P26868 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs z. oproep P01990 Uren consignatiedienst feestdagen P05580 Aantal reiskosten fiscaal 6 P07216 Zorgverlof kort uren/mnd     P01991 Uren consignatiedienst zat/zon P05581 Aantal reiskosten fiscaal 7 P07217 Zorgverlof lang uren/mnd     P01992 Uren consignatiedienst overige dagen P05582 Aantal reiskosten fiscaal 8 P07218 Calamiteitenverlof uren/mnd     P01993 Uren consignatiedienst + 50 % P05583 Aantal reiskosten fiscaal 9 P07219 Verlofregeling 9 uren/mnd     P02092 verlofuren die buiten max blijven P05584 Aantal reiskosten fiscaal 10 P07220 Verlofregeling 10 uren/mnd       Actie Geen aanvullende actie vereist.   Presentatie rubrieken op scherm 'Variabele directe doorbelasting' Waarom Beaufort kent verschillende rubrieken welke verwijzen naar eenzelfde exportcode. Een voorbeeld hiervan is dat rubrieken P06865, P16865, P26865 en P36865 eenzelfde exportcode hebben, zijnde 00865. Dit is veelal gedaan om een rubriek een meer passende CAO specifieke naam te geven voor  CAO gerelateerde functionaliteit, bv tijdregistratie. Als er een mutatie was op de rubrieken P16865, P26865 of P36865 dan werd deze rubriek altijd op het scherm 'Var. directe doorbelasting' (systeemfunctie 700118) weergegeven als rubriek P06865. Dit was niet correct, de oorspronkelijke rubriek zou getoond moeten worden. Hoe Dit probleem is opgelost middels een technische aanpassing waarbij de juiste (technische) relatie gelegd wordt naar de de oorspronkelijke juiste rubriekcode. Hierdoor is de weergave op het scherm 'Var. directe doorbelasting' na installatie van deze release nu correct.  De genoemde technische relatie is voor rubriek P02795 (Rubriekcode directe doorbelasting) zichtbaar in de systeemmutaties. Voorbeeld: Deze (technische) relatie is bij een systeemmutatie (o.a. systeemfunctie 100026) zichtbaar in de omschrijving van de nieuwe waarde van rubriek P02795 (Rubriekcode directe doorbelasting) als bijvoorbeeld 'RUBRIEK_KD=P36865;LOGON_ID=192714;DPIC503_SL=88'.  Deze omschrijving is vanuit gebruikersperspectief verder niet interessant en kan genegeerd worden. De waarde van rubriek P02795 heeft vanzelfsprekend nog steeds de vastgelegd waarde van de exportcode waarop doorbelast wordt. Deze oplossing is vanaf de 2023-10 release actief. Voer je nog P02795 mutaties door vóór deze release dan wordt nog steeds de eerste rubriek uit de reeks (bijvoorbeeld rubriek P06865) weergegeven.  Dit heeft verder geen consequenties voor het muteren dan wel de verwerking in Payroll Gemal. Actie Geen aanvullende actie vereist.
Volledig artikel weergeven
22-09-2023 12:49 (Bijgewerkt op 02-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1316 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 29 juli 2023.   Mededelingen  Gegevensuitwisseling HR Self Service en HR Core Beaufort Online via de data API Sinds enige tijd kennen we voor Online klanten naast de gegevensuitwisseling via bestanden ook een eigentijdse variant op basis van de data API. Een groot aantal Online klanten is inmiddels al over op deze manier van gegevensuitwisseling van HRSS naar Beaufort.  Medio oktober gaan we ook de overige Online klanten overzetten naar de data API. Voor meer context, de voordelen en een aantal klantervaringen zie dit bericht op de Youforce HR Core Beaufort community, Actie In oktober zet Visma | Raet de bestanden om naar de API, daar hoeft jouw organisatie niets voor te doen. De processen voor im- en export blijven hetzelfde. Wil je controleren of een  mutatie verzonden en verwerkt is, dan geldt wel een andere werkwijze. In dit artikel in onze kennisbank lees je hier meer over. Wil je al voor oktober overstappen naar de API dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager. Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Voor meer informatie klik hier.      CAO wijzigingen CAO Kraamzorg: salarisregeling Waarom Vooruitlopend op de onderhandelingen voor een nieuwe CAO, die na de zomer opgestart worden. Is besloten om een tussentijdse salarisverhoging in de vorm van een procentuele verhoging door te voeren voor de Kraamzorg. Actie Zodra salarisregeling 81 beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht.   CAO Kraamzorg: wachtdiensten  Waarom In de CAO Kraamzorg is een toeslagregeling opgenomen voor zogenaamde wachtdiensten en de gewerkte uren tijdens zo'n wachtdienst. Payroll Gemal heeft 4 generieke invoercodes apart gezet als specifieke invoercodes voor de CAO Kraamzorg. Hoe In Beaufort zijn hiervoor de volgende rubrieken opgenomen: Rubriekcode Rubriekcode omschrijving Uitvoercode P26865 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr oproep 00865 P26866 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs oproep 00866 P26867 Aantal wachtdienst Kraamzorg ma-vr z. oproep 00867 P26868 Aantal wachtdienst Kraamzorg za-zo-fs z. oproep 00868 Actie Voor meer informatie betreffende het gebruik van de nieuwe codes wordt verwezen naar de Gemal release notes.   CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten Waarom  Met ingang van 1 juli 2023 wordt de vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten binnen de cao Ziekenhuizen toegekend per dienst. De huidige regelingen binnen HR Core Beaufort Tijdregistratie zijn niet geschikt voor deze nieuwe vergoedingen. Vandaar dat is besloten om in overleg met de betrokken roosterleveranciers (Ortec, Interflex, Monaco, Intus en Paralax) een oplossing te realiseren via Beaufort Indirect Muteren. Wij hebben u hier al eerder over geïnformeerd. Graag geven wij u nogmaals het advies om contact op te nemen met uw roosterleverancier om vast te stellen wanneer zij de oplossing kunnen leveren. In deze release notes geven we meer informatie over de werkwijze. Daarbij wordt ook stilgestaan bij het gebruik van Variabele Directe Doorbelasting voor een juiste kostentoerekening. Hoe  Nieuwe Beaufort rubrieken / Gemal invoercodes Voor het doorgeven van de aantallen bereikbaarheids- en/of aanwezigheidsdiensten zijn de volgende 6 nieuwe rubrieken aangemaakt in HR Core Beaufort: P36865 - Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh feestdag (Gemal invoercode 00865) P36866 - Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh za-zo (Gemal invoercode 00866) P36867 - Aantal bereikbaarheidsdiensten Zkh overige dagen (Gemal invoercode 00867) P36868 - Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh feestdag (Gemal invoercode 00868) P36869 - Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh za-zo (Gemal invoercode 00869) P36870 - Aantal aanwezigheidsdiensten Zkh overige dagen (Gemal invoercode 00870) Met deze rubrieken geeft u het aantal diensten op. Een dienst tot 12 uur geldt als 1 dienst, een dienst langer dan 12 uur moet naar rato worden omgerekend, bijvoorbeeld 15 uur wordt 1,25 dienst. Dit conform de rekenregels van de nieuwe cao. Gemal rekent vervolgens het aantal diensten om met het in de cao genoemde bedrag per eenheid. Deze rubrieken kunnen handmatig worden opgegeven in Beaufort of worden geïmporteerd via indirecte mutaties via een zogenaamd DPIA100 bestand.  Dit laatste is wat is afgesproken met de rooster leveranciers in de sector Ziekenhuizen. Zij leveren dus niet langer bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten aan via de import van de Beaufort module Tijdregistratie! Tijdregistratie heeft ook geen geschikte regelingen om de vergoeding te berekenen.   Kostentoerekening Omdat  bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten (voor de cao Ziekenhuizen) niet langer worden doorgegeven aan Tijdregistratie komen de uren ook niet terecht in de verdeeluren PKB. Dit betekent dat de kosten in PKB niet toegerekend kunnen worden aan de juiste kostensoort, -plaats en -drager combinaties conform het gewerkte rooster.  Daarom is met de rooster leveranciers afgesproken dat zij naast het aantal bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten ook variabele directe doorbelastingen zullen doorgeven via indirect muteren voor de juiste kostentoerekening van deze diensten. De variabele directe doorbelastingen bevatten het aantal diensten dat per kostensoort, -plaats en -drager combinatie moet worden doorbelast. Daarmee zullen de kosten in Gemal op de juiste manier worden gejournaliseerd en is er dus geen herverdeling in PKB meer nodig.   Beaufort kent overigens zowel stam als variabele directe doorbelastingen. Voor beide zijn aparte procedures aanwezig in Beaufort: 700119 Directe doorbelasting en 700118 Variabele directe doorbelasting. Wellicht dient u deze nog te autoriseren voor gebruik. Ook kunnen directe doorbelastingen dus worden doorgegeven via indirect muteren (DPIA100 bestand). Directe Doorbelasting rubrieken: P02792 Kostensoort directe doorbelasting -> sleutel van de kostensoort P02793 Kostenplaats directe doorbelasting  -> sleutel van de kostenplaats P02794 Kostendrager directe doorbelasting -> sleutel van de kostendrager P02795 Rubriekcode directe doorbelasting -> door te belasten rubriek P02796 Waarde directe doorbelasting -> waarde van de doorbelasting / hoeveelheid door te belasten Deze rubrieken worden via het indirect muteren bestand (DPIA100) als ‘setjes’ aangeleverd, waarbij de verbindende factor het object_id betreft. Een setje is (P02792 en/of P02793 en/of P02794) én P02795 én P02796. Voorbeeld variabele directe doorbelasting via DPIA100:   Actie  Om de zes nieuwe rubrieken (P36865 t/m P36870) beschikbaar te krijgen in Beaufort dient u een xml bestand te installeren. Deze xml maakt geen onderdeel uit van de Augustus release, maar wordt los geleverd via een separaat bericht op de Community. Om variabele directe doorbelastingen te kunnen gebruiken dient u het stuurgegeven DOORBEL de waarde “directe” te geven. In Gemal activeert u de directe doorbelastingen middels werkgevercode 03060 = 1. Dit betekent dat u niet langer gebruik kunt maken van de “speciale” doorbelasting. Ook niet voor andere rubrieken of door gebruik te maken van Beaufort functies!  Nu is dat geen probleem want met directe doorbelasting kunt u hetzelfde bereiken als met speciale doorbelasting.  Let op! U zult dus zelf gebruikte speciale doorbelastingen om moeten zetten naar directe doorbelastingen in de periode dat u directe doorbelastingen gaat gebruiken.  Bij speciale doorbelasting geeft u een doorbelasting voor een rubriek voor een bepaalde waarde op door naar een regel in de loonverdeling te wijzen (te koppelen aan). Via deze verwijzing bepaalt u de kostensoort, -plaats en -drager.  Bij een directe doorbelasting geeft u deze kostensoort, -plaats en -drager combinatie direct op in de doorbelasting. Deze combinatie hoeft dus niet voor te komen in de loonverdeling. Daarmee is directe doorbelasting feitelijk nog flexibeler dan speciale doorbelasting. Wel kennen Beaufort en Gemal enkele beperkingen: In totaal kunnen er 99 stam en variabele directe doorbelastingen (tezamen) worden vastgelegd.  Van de 99 directe doorbelastingen kunt u een deel reserveren voor stam directe doorbelastingen middels het stuurgegeven DDMAXS ‘Maximum volgnummer directe doorbelasting stam’ (standaard 10). Dit stuurgegeven kunt u zelf wijzigen. Legt u meer directe doorbelastingen vast in Beaufort dan worden deze geboekt vanaf de overloopwaarde in stuurgegeven OWTSLDD ‘Overloopwaarde technische sleutel Directe Doorbelasting’, de zogenaamde overloop range. Deze doorbelastingen worden in Gemal afgekeurd. Dit stuurgegeven kunt u niet zelf wijzigen. In totaal mogen er slechts 20 verschillende kostensoort, -plaats en -drager combinaties worden gebruikt binnen de (stam en variabele) loonverdeling en de 99 (stam en variabele) directe doorbelastingen. Wel kunt u deze combinaties dus gebruiken i.c.m. meerdere rubrieken/invoercodes. Opmerkingen: In die gevallen waar sprake is van correcties c.q. TWK mutaties moeten deze via de oude codes in Tijdregistratie worden aangeleverd! De nieuwe bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten dienen dus niet aangeleverd te worden aan Tijdregistratie. Omdat er vanuit de rooster leverancier veelal sprake is van 'maatwerk' koppelingen, geldt het dringende advies contact op te nemen met uw rooster leverancier.  Niet alle DPIA100 procescodes ondersteunen de import en verwerking van directe doorbelastingen. Mogelijk dat de procescode die bij u wordt toegepast bijgewerkt moet worden. Voor meer informatie zie dit bericht. Directe doorbelastingen kunnen niet met terugwerkende kracht gemuteerd worden. Wel is het mogelijk deze TWK te muteren met behulp van systeemfunctie 700118 (Var. Directe doorbelasting). Als u een reeds vastgelegde directe doorbelasting opvraagt in systeemfunctie 700118 wordt een onjuiste rubriek weergegeven. Bijvoorbeeld rubriek P06865 i.p.v. rubriek P36865. Dit is een weergave probleem dat wordt veroorzaakt doordat er meerdere rubrieken zijn gekoppeld aan dezelfde exportcode en wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Dit weergave issue heeft echter geen gevolgen voor de salarismutaties. Die worden op de juiste exportcodes aangemaakt.   CAO MBO Waarom  Onlangs is de CAO MBO 2023-2024 goedgekeurd. Als gevolg van deze goedkeuring zullen een aantal wijzigingen in HR Core Beaufort en Payroll Gemal doorgevoerd worden in deze release. Hoe  De salarisregeling (61)  voor het middelbaar onderwijs is per 1 juli aangepast met de verhogingen zoals overeengekomen in de CAO. Tevens komen per 1 juli 2023 de jeugdschalen J18, J19 en J20 te vervallen. Daarnaast ontvangt elke werknemer die op 1 juli in dienst is in de maand augustus een eenmalige uitkering van € 1000,00 bruto per FTE. Actie Zodra de salarisregeling 61 beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Medewerkers die zijn ingeschaald in de jeugdschalen J18, J19 en J20 moeten, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023, worden ingeschaald in een  andere schaal. Zie dit kennisartikel met betrekking tot het opnieuw bepalen van de brutosalarissen met terugwerkende kracht. Voor de eenmalige uitkering per 1 juli 2023 is het zaak om voor elke medewerker die op peildatum 1 juli 2023 in dienst is, de wtf op de peildatum door te geven aan Payroll Gemal in rubriek P02853. Om rubriek P02853 te vullen kan het beste gebruik gemaakt worden van de rubriek PE1238 WTF week incl. Let op Bij het gebruik van de functie 700120 Collectieve mutaties voor het vullen van de waarde van de rubriek P02853 WTF op peildatum, kan gebruik gemaakt worden van een afwijkende datum ingang wijziging, maar deze datum ingang wijziging wordt alleen toegepast op de doelrubriek P02853 WTF op peildatum. De bronrubriek PE1238 is altijd gebaseerd op de actuele waarde. Doelrubriek  P02853 kan zowel vast als variabel worden vastgelegd. Hou met de keuze voor "Stam" of "Variabel vervangend" rekening met de keuzes uit het verleden. Met rubriek P01417 Eindejaarsuitkering 7 kan de berekening van de eenmalige uitkering geblokkeerd worden door in deze rubriek waarde 0,01 vast te leggen. Hoe hier rekening mee bij het vullen van rubriek P02853.   CAO HBO Waarom Zeer recent is de CAO HBO afgesloten met een looptijd van 1 april 2023 tot 1 juli 2024. In de CAO zijn afspraken gemaakt voor een salarisverhoging per 1-7-2023 en een en een eenmalige uitkering per 1 september. Hoe De salarisregeling (36) voor het HBO is per 1 juli aangepast voor wat betreft de bedragen van de salarisschalen. Actie Zodra de salarisregeling 36 beschikbaar is in Payroll Gemal kan deze worden gedownload en geïmporteerd in HR Core Beaufort met de functie 215015 Import geg. salarisregeling. Let op! Voor wat betreft de medewerkers in de schalen 1 tot en met 12 is er sprake van een nominale verhoging van in combinatie met een procentuele verhoging. Dit resulteert voor deze medewerkers in een aangepast RSP-percentage. HR Core Beaufort en Payroll Gemal voorzien niet in het berekenen van een aangepast RSP-percentage. De door u berekende aangepaste RSP-percentages moeten in HR Core Beaufort met een terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 worden vastgelegd.     Gewijzigd en verbeterd IB47 in nieuw formaat Waarom Per 2023 moet de IB-47 aangifte over het dan afgelopen jaar 2022 in een nieuw format worden opgesteld. Het IB47GEG bestand maakt plaats voor een XML. Gemal heeft hiervoor nieuwe en gewijzigde codes en codeomschrijving doorgevoerd en Beaufort sluit hierbij aan met eenzelfde wijziging. Hoe Zie onderstaande tabel voor de nieuwe en gewijzigde uitvoercodes:   Uitvoercode standaard tekst   2140 Bedrag UBD nieuw 2550 UBD cum bedr lev nieuw 2177 Cum bedrag UBD nieuw 1560 UBD fisc indUBD fisc ind gewijzigd   Zie onderstaande tabel voor de nieuwe en gewijzigde rubriekcodes:   Rubriekcode omschrijving exportcode omschrijving   P01304 Afwijkend bedrag uitbetaling derden 01304 Afw. bedrag UBD nieuw P02876 Code uitbetaling derden   Code UBD gewijzigd P00876 (Vervallen) Percentage FPU opbouw vervallen (02876)   gewijzigd P92140 Bedrag uitbetaling derden     nieuw P92550 Uitbetaling derden cum bedrag levering     nieuw P92177 Cumulatief bedrag uitbetaling derden     nieuw P90560 Indicatie fiscale normen uitbetaling derden     gewijzigd   Zie onderstaande tabel voor de gewijzigde rubriekwaarden:   Rubriekcode rubriekwaarden   P02876 0 = Automatische vaststelling UBD aangifte 1 = Wel UBD aangifte aanmaken 2 = Geen UBD aangifte maken gewijzigd   Zie onderstaande tabel voor de nieuwe en gewijzigde importrubrieken:   Rubriekcode import omschrijving rubriekcode   02140 Bedrag UBD P92140 nieuw 02550 UBD cum bedr lev P92550 nieuw 02177 Cum bedrag UBD P92177 nieuw 01560 UBD fisc ind   gewijzigd Actie Zie voor meer informatie over deze wijziging de Gemal release notes.   Aanpassing omschrijving stuurgegeven SS_GGSRT Waarom Het stuurgegeven SS_GGSRT heeft als omschrijving 'Gegevenssoorten rubriekenset HSS export'. Dit stuurgegeven wordt weliswaar gebruikt voor de export naar HRSS maar óók voor de export Tactische modules. Dit leidde tot onnodige verwarring. Hoe Om de reden dat het stuurgegeven voor beide genoemde exports wordt gebruikt is de naamgeving gewijzigd naar 'Gegevenssoorten rubriekenset HSS/TM export'.  Als waarde bij het stuurgegeven SS_GGSRT staat ook de gegevenssoort AG (Arbeidsgehandicapt) opgenomen. Deze gegevenssoort wordt ondersteunt in de export voor Tactische modules maar niét voor de export naar HRSS. Deze situatie was al het geval en is niet gewijzigd. Om dit te verduidelijken is in de HELP van de functie 'Samenst. rubriekenset TM/HSS' (175530) nu beschreven dat de gegevenssoort AG alleen van toepassing is voor de export Tactische module en niet voor de export HRSS. Actie Geen verdere actie benodigd.
Volledig artikel weergeven
24-07-2023 09:18 (Bijgewerkt op 27-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1230 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 1 juli 2023.   Mededelingen Herinnering: P15013 (Youforce gebruiker) op PS-niveau vervangt P05013 (Youforce gebruiker) op DV-niveau Voor meer informatie klik hier.  Herinnering: Aanmaken export HRSS verdelen over meerdere bestanden Voor meer informatie klik hier.      Wet- en regelgeving Minimum loon aangepast Vanaf 01-07-2023 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1995,00 W4W (Wettelijk minimumloon 4-weken) + W4B (Wettelijk minimumloon 4-weken BBL): € 1841,60   Nieuw Nieuwe rubrieken t.b.v. Nétive Waarom Visma Raet kent een integratie met Nétive. Nétive levert software op het gebied van werving, selectie en inhuur van uitzendkrachten. Voor deze integratie waarbij HR Core Beaufort is betrokken, zijn 4 nieuwe rubrieken gerealiseerd.   Rubriekcode Omschrijving P08500 Inschrijver (Nétive) P08501 Overeengekomen uurtarief (Nétive) P08502 Organisatie (Nétive) P08503 Werklocatie (Nétive)     Gewijzigd en verbeterd Lengte van PI rubrieken telefoonnummer en contactpersoon uitgebreid Waarom Buitenlandse telefoonnummers kunnen een lengte hebben van meer dan 12 cijfers en konden in een dergelijk geval niet volledig worden vastgelegd. De lengte van onderstaande 4 rubrieken is uitgebreid naar 15 cijfers. Ook zijn de 2 rubrieken voor de vastlegging van de contactpersoon uitgebreid van 25 naar 50 posities. Rubriekcode Rubriek omschrijving Lengte oud Lengte nieuw PI0035 Telefoonnummer 1 12 15 PI0036 Telefoonnummer 2 12 15 PI0039 Telefoonnummer 1 12 15 PI0040 Telefoonnummer 2 12 15 PI0033 Naam 1e contactpersoon 25 50 PI0037 Naam 2e contactpersoon 25 50     Uitbreiding roltoewijzing functionaliteit in functie Organisatiestructuur Waarom In release 2023-05 is de wens gerealiseerd voor uitbreiding van de functie 700010 (Roltoewijzing Persoon) met: het uit kunnen sluiten van inactieve organisatorische eenheden bij het toekennen van een rol  het collectief vast kunnen leggen van een einddatum bij alle organisatorische eenheden en rollen Voor meer informatie klik hier. De invalshoek van deze functie betreft de persoon. Uit de praktijk blijkt dat er ook een vergelijkbare behoefte leeft vanuit de invalshoek 'organisatorische eenheid'. Om die reden is deze functionaliteit is nu ook toegevoegd aan de functie 170000 Organisatiestructuur, scherm Gegevens organisatorische eenheid. Hoe Op het scherm Gegevens organisatorische eenheid zijn de checkboxen 'Boom optie' en 'Incl. inactief' toegevoegd. Als de selectie 'Boom optie' is aangevinkt zal de betreffende persoon/rol bij de geselecteerde OE én de onderliggende actieve OE's worden weggeschreven.  Als naast de 'Boom optie' ook de optie 'Incl. inactief' is aangevinkt worden de wijzigingen óók bij de inactieve OE's in de betreffende boomstructuur aangebracht.  De volgende mutaties worden i.c.m. de 'Boom optie' en 'Incl. inactief' ondersteund: het toevoegen van een nieuwe persoon/rol het verwijderen van een persoon/rol het toevoegen/wijzigen van een einddatum het toevoegen/wijzigen van een omschrijving Bij het wijzigen van een einddatum of omschrijving met de 'Boom optie' zullen uitsluitend waarden worden gewijzigd die gelijk zijn aan de einddatum en/of omschrijving op het scherm.  M.a.w.: als een onderliggende OE reeds een andere einddatum/omschrijving heeft, zal deze niet worden gewijzigd. Om technische redenen worden wijzigingen op 'scherm sessie' niveau opgeslagen. Dat betekent dat als je een rol A specifiek voor de geselecteerde OE wilt opslaan en vervolgens - zonder het scherm af te sluiten - een andere rol B mét boomoptie wilt vastleggen, beide rollen A en B mét boomoptie worden opgeslagen. Dit is eenvoudig te omzeilen door na de eerste mutatie voor de geselecteerde OE het scherm even te verlaten en vervolgens de overige mutaties vast te leggen. Scherm voorbeeld:     Opgeloste meldingen Ingangsdatum systeemmutatie onjuist in de correctie productie (change 4011321) Melding Na het kopiëren met systeemfunctie 700005 'Kopiëren t.b.v. corr. productie' bleken de COR mutaties in de Mutatieverantwoording een onjuiste ingangsdatum te hebben gekregen. De COR salarismutaties hadden wél de juiste ingangsdatum. Voorbeeld: de ingangsdatum van de salarismutatie is 01-01-2023 (TWK) waarbij in de Mutatielogging de ingangsdatum 01-02-2023 werd weggeschreven (periode van de salarisverwerking). Dit had ook de ingangsdatum 01-01-2023 moeten zijn.    Oplossing Systeemfunctie 700005 'Kopiëren t.b.v. corr. productie' is aangepast zodat ook bij een terugwerkende kracht mutatie de juiste ingangsdatum wordt overgenomen van de salarismutatie. Actie Geen verdere actie benodigd.   Dagen voor berekening ziekengeld onterecht aangemaakt (change 2042901) Melding Bij een regulier ziektegeval, geen vangnetsituatie, wordt onterecht de dagen voor berekening ziekengeld, rubriek P00436, aangemaakt. Oplossing De functie 164300 'aanmaken ziektegeg. sal.verw' is hierop aangepast zodat alléén als het ziektegeval een vangnetsituatie betreft de dagen voor berekening ziekengeld (rubriek P00436) wordt aangemaakt. Actie Geen verdere actie benodigd.    
Volledig artikel weergeven
26-06-2023 08:41 (Bijgewerkt op 26-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1101 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 25 februari 2023.   Mededelingen  Uitbreidingen Tijdregistratie voor de CAO VVT In de release notes van januari 2023 hebben we u reeds geïnformeerd dat we druk bezig zijn met het realiseren van uitbreidingen in de module Tijdregistratie. De uitbreidingen zijn nodig voor de ondersteuning van de vergoedingen voor bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten per 1 januari 2023 binnen de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) . Helaas gaat het ons niet lukken om deze uitbreidingen met de maart release te leveren. We gaan deze uitbreidingen leveren met de april release. Nogmaals onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.  Exportbestanden t.b.v. Raet Opleidingsmanagement (ROM) HR Core Beaufort kent diverse exportmechanismen welke in de loop der tijd zijn verbeterd of zelfs vervangen door andere exportfuncties. Een van die vervallen exportfuncties betreft de export van medewerker gegevens in CSV formaat naar Raet Opleidingsmanagement (ROM). Als het stuurgegeven ROM_AAN de waarde 'J' heeft zullen vanuit exportfunctie 175500 naast de reguliere HSS bestanden ook bestanden ten behoeve van ROM met de benaming ss_001_<datum>_<tijd>.csv worden aangemaakt. Geruime tijd geleden is deze export vervangen de export Tactische Modules (175505) in XML formaat. We zijn dan ook voornemens de oude CSV export tbv ROM medio mei te deactiveren. Voor de goede orde: de reguliere HSS export via functie 175500 blijft uiteraard gehandhaafd,   Wet- en regelgeving  Vervallen correctiecodes levensloop  Waarom  Bij het laten vervallen van de levensloopregelingen in Payroll Gemal zijn een aantal invoer- en uitvoercodes die betrekking hebben op levensloop- en cafetariaregelingen ten onrechte buiten schot gebleven. In deze release worden de betrokken invoer- en uitvoercodes en de daaraan gerelateerde rubrieken gemarkeerd als vervallen. Hoe  De volgende inrichting wordt aangepast in HR Core Beaufort. Vervallen rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P18060 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 4 02060 Vervallen P18061 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 5 02061 Vervallen P18062 (Vervallen) Corr grondslag toelage blokkeren 6 02062 Vervallen   Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93060 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 4 02060 Vervallen P93061 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 5 02061 Vervallen P93062 (Vervallen) Correctie procentuele toelage 6 02062 Vervallen Actie  Geen verdere actie nodig. Uitkeringen VTWK op eigen uitvoercode  Waarom Werknemers zien bij een nabetaling over het vorige jaar op de salarisstrook geen uitsplitsing van een ‘gewone’ nabetaling en een nabetaling vanwege een uitkering. Hierdoor kunnen vanuit het UWV vragen worden gesteld omdat het UWV een verhoogd SV-loon ziet en op basis daarvan de actuele uitkering gekort zou moeten worden. Medewerkers kunnen op dat soort vragen vanuit hun salarisstrook geen antwoord geven. Hoe  Om dit verschil duidelijker te maken moet de nabetaling over vorig jaar worden gesplitst in een 'Nabetaling uitkering vorig jaar' en 'Bruto nabetaling vorig jaar'.  De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort.   Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet VJ Uitk   Nieuwe importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93435 Nabetaling uitkering vorig jaar 01435 Nabet uitkering vorig jr P91066 Bruto nabetaling vorig jaar 01066 Bruto nabet vorig jaar Actie  Geen verdere actie nodig. Aanvullende verzekeringen IZZ VGZ  Waarom  In Payroll Gemal kan voor CZ en VGZ de premie voor de IZZ zorgverzekering worden verwerkt. Deze pakketten kunnen in HR Core Beaufort worden aangestuurd door per pakket het aantal deelnemers te specificeren.  De VGZ heeft voor 2023 drie nieuwe aanvullende pakketten geïntroduceerd, die beschikbaar komen in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. Daarnaast komt 1 pakket 'Buitenland wereld' te vervallen omdat dit pakket is samengevoegd met het pakket 'Buitenland Europa'. Dit laatst genoemde pakket zal worden hernoemd van 'Buitenland Europa' naar 'Buitenland'. Hoe De volgende inrichting wordt toegevoegd HR Core Beaufort Nieuwe en gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P09131 (Vervallen) Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld geen   P04215 Aantal verzekerden VGZ fit 02215 Aant bundel fit P04216 Aantal verzekerden VGZ gezond 02216 Aant bundel gezond P04131 Aantal verzekerden VGZ actief 03131 Aant bundel actief P09130 Aantal verzekerden VGZ buitenland 03130 Aant buitenland Actie Wanneer er nog deelnemers zijn geregistreerd voor het pakket P09131, dan moeten deze deelnemers worden overgezet naar pakket P09130. Nadat de deelnemers zijn overgezet, moet het aantal deelnemers voor het pakket P09131 op nul gezet worden. Geconstateerd is dat dat bij de hiervoor genoemde nieuwe rubrieken P04215, P04216 en P04131 de eigenschappen 'Herrekenen binnen huidig jaar' en 'Herrekenen over voorgaand jaar' per abuis niet zijn aangevinkt. Je kunt deze eigenschappen alsnog aanvinken door de functie 210001 te starten, de betreffende rubriek te zoeken en deze eigenschappen aan te vinken.       CAO wijzigingen  Splitsing salaris Waarom  In release 2023-02 is de Salaris splitsing opgenomen en beschreven in de release notes. Er ontbrak echter nog een Gemal uitvoercode en deze is in release 2023-03 alsnog opgenomen. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort. Nieuwe uitvoercode: code omschrijving 01933 Afdr PV zond. LHK Nieuwe importrubrieken: Uitvoercode Omschrijving Rubriekcode Omschrijving 01933 Afgedr PV zonder LHK P91933 Afgedragen premie volksverzekeringen zonder LHK Actie  Geen verdere actie nodig.   Gewijzigd en verbeterd Waardebereik rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld)  Waarom De configuratie van rubriek P00858 (Code berekening WW/wachtgeld) was incompleet met betrekking tot het gebruik van referentiewaarden. Hierdoor kon de waarde niet geselecteerd worden met behulp van een referentietabel maar moest de waarde rechtstreeks ingevoerd worden. Hoe  De configuratie van de rubriek is gewijzigd zodat de waarden op reguliere wijze geselecteerd kunnen worden via de referentietabel. Het betreft de volgende waarden: 0 - Geen wachtgeldregeling 1 - Bruto wachtgeldregeling 2 - Netto wachtgeldregeling   Actie  Geen verdere actie nodig.     Opgeloste meldingen  Lengte rubriek P00672 (BOSV uitkering) (change 4203652)  Melding De lengte van de rubriek P00672 (BOSV uitkering) stond een maximale invoer toe van 999,99 (6 posities waarvan 2 decimalen). In de praktijk moeten echter ook grotere bedragen vastgelegd kunnen worden. Oplossing De lengte van rubriek P00672 is gewijzigd naar 10 met aantal decimalen 2. Hiermee kunnen alle denkbare waarden worden vastgelegd. Actie  Geen verdere actie nodig.   Scherm 'Salarisgegevens' vergrendelt de dienstverbandentabel (change 4004358) Melding  Als het scherm 'Salarisgegevens' wordt geopend en het bruto salaris (P01161) (her)berekend moet worden, kan het betreffende dienstverband in de database worden vergrendeld. Hierdoor kunnen andere functionaliteiten die dat dienstverband ook willen ophalen benaderen, resulteren in een blauw scherm of algemene 'retrieve errors'. Dit is het geval totdat het scherm 'Salarisgegevens' voor dat dienstverband weer wordt gesloten. Oplossing   De programmatuur is dusdanig aangepast dat bij aanroep van het scherm 'Salarisgegevens'  geen sprake meer is van vergrendeling van het geselecteerde dienstverband. Actie  Geen verdere actie nodig.   Import van rubrieken P02095 en P02096 bij een nieuwe medewerker (change 3801261)  Melding Tijdens het verwerken van een geïmporteerd nieuw dienstverband inclusief waarnemingstoelage rubrieken, werd onterecht een proces actie getriggerd die de rubrieken van de waarnemingstoelage weer leeg maakte. Oplossing  Aanpassing in de programmatuur waardoor de waarden in zo’n geval niet meer worden geleegd.  Actie  Geen verdere actie nodig.   Omschrijving uitvoercode 01998 (change 4253318) Melding De omschrijving van de Beaufort uitvoercode 01998 staat onterecht op 'Vervallen'. Oplossing  De omschrijving van de uitvoercode 01998 en bijbehorende rubriek P92998 is gewijzigd naar "Loon samenloop', conform de omschrijvingen in Payroll Gemal.  Actie Geen verdere actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
17-02-2023 16:10 (Bijgewerkt op 23-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1195 Weergaven
  Release datum Deze release wordt vrijgegeven op zaterdag 28 januari 2023.   Mededelingen  Onvolledige verwerking resultaatgegevens (TRES) Indien je gebruik maakt van TRES en problemen ondervindt met betrekking tot het niet compleet inlezen van de resultaatgegevens kun je de waarde van het stuurgegeven HPIA011 (Aantal rubrieken uit de rubriekentabel in memory) aanpassen naar 1000. Door deze wijziging wordt het inleesissue opgelost, wel kan de performance van deze functie hierdoor afnemen. De functie 'Wijzigen stuurgegevens' (100010) is terug te vinden via Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens.   Salaristabellen CAO VVT De nieuwe salaristabellen ten behoeve van de CAO VVT worden van kracht per 1 maart 2023. Hoewel deze al eerder door Payroll Gemal ter beschikking worden gesteld dienen deze uiteraard niet vóór 1 maart in HR Core Beaufort te worden ingelezen. Dit om te voorkomen dat voortijdig met de nieuwe tabellen wordt gewerkt.   Wet- en regelgeving Splitsing salaris Waarom  Het kan voorkomen dat een werknemer in twee landen werkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werknemer in Nederland werkt, maar in België woont. Als deze werknemer drie dagen thuis werkt (in België) en twee dagen op kantoor (in Nederland), is er sprake van een zogenaamde “salaris split”.  Ter ondersteuning van de berekening van de evenredigheidsmethode in Gemal is aanvullende inrichting in Beaufort vereist. Hoe  De volgende inrichting wordt toegevoegd aan HR Core Beaufort.   Nieuwe exportcode code omschrijving 01512 Perc. salary split   Nieuwe uitvoercode code omschrijving 01911 Afgdr pr. volksvz   Nieuwe rubrieken code omschrijving prompt export code P01512 Percentage salary split Perc salary split 01512 P91911 Afgedragen premie volksverzekeringen Afgdr pr. volksvz     Nieuwe importrubrieken code omschrijving Rubriekcode 01912 Afgdr pr. volksvz P91911   Opmerking: in de maart release (2023-03) zal in dit kader nog een extra uitvoercode worden uitgeleverd (01933-Afdr PV zond. LHK). Actie  Indien deze situatie in jouw organisatie voorkomt, kunnen de nieuwe rubrieken worden toegevoegd aan een eigen scherm en/of formulier in HRSS.   CAO wijzigingen  CAO Sociaal werk - gebruik ORT percentages in verband met maximum uurloon ORT Waarom  Voor het juist aansturen van de berekening van ORT dient voor de CAO Sociaal werk onderscheid gemaakt te worden tussen twee sets van Gemal invoercodes voor de ORT toeslag. Hoe  Standaard zijn dit de rubrieken/invoercodes P00031/01031, t/m P00034/01034. Maar als de medewerker recht heeft op de arbeidsmarkttoeslag van 1,13% dan moet de volgende set rubrieken/invoercodes gebruikt worden, P00060/01060, P00113/01113 t/m P00115/01115.  Zie voor meer informatie de Gemal release notes van februari 2023, onderdeel CAO Sociaal werk, 2023-02/.. Maximum uurloon ORT in combinatie met arbeidsmarkttoeslag. Actie  In de Beaufort module Tijdregistratie kan dit geregeld worden door twee onregelmatigheidsregelingen in te richten met de twee verschillende rubriekensets. Voer in functie 200272 een nieuwe tweede regeling (02) op en sla deze op. Beaufort zal vervolgens vragen of er een kopie van een bestaande regeling gemaakt moet worden. Kies 'Ja' en selecteer regeling 01. Wijzig vervolgens in het tabblad 'Percentages' van de nieuwe regeling 02 de rubrieken zoals hierboven benoemd. Mocht je meer onderscheid willen zien tussen beide regelingen pas dan eventueel de omschrijvingsvelden aan. In de medewerker regeling (functie 704000) geef je dan vervolgens voor de medewerker aan welke onregelmatigheidsregeling voor hem/haar van toepassing is. Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling onregelmatigheid (functie 200272) Menu pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen tijdregistratie (functie 704000)   Gewijzigd en verbeterd  Rubriek P02249 Berekende einddatum WAZO verlof dient handmatig aangepast te kunnen worden (HCB4-I-194) Waarom Er zijn situaties denkbaar waarbij de automatisch door HR Core Beaufort berekende einddatum WAZO verlof gewijzigd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerkster die in dienst wordt genomen waarbij de WAZO al voor de datum in dienst is ingegaan. Nu is dit een berekend veld en kan niet worden gewijzigd. Dit is wel wenselijk en is door gebruikers als Idee ingeschoten op het Ideeën portaal van de Beaufort Community. Hoe  We hebben dit idee als volgt geïmplementeerd: het gegeven 'Berekende einddatum WAZO' (rubriek P02249) wordt nog steeds automatisch berekend maar is nu op het scherm Bevalling wel te muteren de eventuele ingevoerde waarde moet uiteraard een geldige datum zijn het veld blijft - onder dezelfde voorwaarden als voorheen - een verplicht veld: de datum mag dus wijzigen, maar kan niet leeg worden gemaakt Wordt een andere rubriek gewijzigd welke de automatische (her)berekening van rubriek P02249 start, dan wordt P02249 opnieuw berekend en opgeslagen. Dit ongeacht een eventuele eerdere handmatige aanpassing.  Actie  De actuele gevallen die het betreft kunnen handmatig worden aangepast naar de van toepassing zijnde einddatum.   Landcode ME - Montenegro toegevoegd Waarom HR Core Beaufort kent ten behoeve van diverse functies de ISO-landcodes. Deze zijn terug te vinden in de functie 'Land' (203024). De landcode Montenegro (ME) was nog niet opgenomen in deze inrichting. Hoe  Landcode ME met omschrijving Montenegro is toegevoegd aan de tabel van functie 'Land' (203024).  Opmerking: de functie 'Land' (203024) kent ook een kolom 'Ext. code'. Deze kolom heeft feitelijk geen functionele waarde meer en hoeft voor nieuwe landcodes, zoals ME, niet gevuld te zijn. Actie  Geen verdere actie benodigd.   Opgeloste meldingen  Historie rubriek overbodige regel (change 4023166)  Melding  Naar aanleiding van een recente wijziging (release 11-2022) in functie 160220-Controleren salarismutaties WN wordt nu in geval van een automatisch gecorrigeerde salarismutatie* een overbodige extra regel in de historie van die rubriek weggeschreven. Dit is bijvoorbeeld in het kader van rapportages niet wenselijk. ( * ) Een automatische correctie kan betrekking hebben op o.a. de salariskenmerken 'afwijkende ingangsdatum', 'TWK huidig jaar' en 'TWK vorig jaar'. In geval een afwijkende ingangsdatum voor een bepaalde rubriek niet is toegestaan o.b.v. de rubriekskenmerken maar daar bij de vastgelegde salarismutatie wel sprake van is, zal de automatische correctie deze terugzetten naar de 1e dag van de salarisperiode. Oplossing Na installatie van deze release zal er in een dergelijk geval geen extra regel meer in de historie worden weggeschreven. Actie Indien je hinder ondervindt van de extra historieregel, kan deze handmatig via de functie 'Onderhouden historie' (700300) worden verwijderd.  
Volledig artikel weergeven
20-01-2023 16:21 (Bijgewerkt op 25-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1278 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand Zie ook de release notes van Payroll Gemal 2022-09. Vanaf deze release is het niet langer mogelijk de lijstnummers 1901 t/m 1915 af te roepen in Payroll Gemal. Echter: de functionaliteit om in HR Core Beaufort een 1901 t/m 1915 bestand te importeren blijft vooralsnog gehandhaafd. Hierdoor wordt voorzien in de mogelijkheid om "oude" bestanden te kunnen importeren. Zoeken in de Help functie van HR Core Beaufort In de release notes van 2022-08 is vermeld dat de search optie in de Help geen resultaat meer opleverde. Dit probleem is met deze release verholpen en kun je weer op willekeurige zoekargumenten zoeken. Nieuwe salarisregeling 13 voor CAO Rijkspersoneel Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO Rijkspersoneel een aanpassing van de salarisregeling 13 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 30 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen betreft het aanpassen van de salarisbedragen en de invoering van het CAO-minimumloon met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 13 vanaf 30 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Daarnaast, om de functionaliteit van het CAO-minimumloon te kunnen gebruiken, moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met functie 430010 (Aanvraag synch. Gemal Direct). Actie Nadat de salarisregeling 13 is geïmporteerd moet je de volgende actie ondernemen: Voor dienstverbanden ingeschaald in de salarisschaal PART moet de aanvulling tot het CAO-minimumloon worden geblokkeerd met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 door in functie 160052 (Salaris) het veld Blokkade minloon/uur aan te vinken Voor alle medewerkers in dienst en alle medewerkers uit dienst sinds 01-07-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 het bruto salaris opnieuw berekenen functie 160060 bepalen bruto salarissen Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK. Indien je er toch voor kiest een ingangsdatum toe te passen vergeet dan niet via het dropdownmenu 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging'  de juiste ingangsdatum (01 07 2022) te kiezen. Nieuw  Nominale waarnemingstoelage toegevoegd Waarom Beaufort kende al een waarnemingstoelage gebaseerd op salarisschaal en anciënniteit.  In navolging op de mogelijkheden van Payroll Gemal is ook een nominale waarnemingstoelage toegevoegd.  Hoe  De nominale waarnemingstoelage is toegevoegd aan het bestaande scherm 'Waarnemingstoelage'. Dit scherm is te vinden via het pad Salarisadministratie > Werknemer > Alle dienstverbandgegevens >Waarnemingstoelage. Voor de vastlegging hiervan is de nieuwe rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) beschikbaar gekomen en gekoppeld aan exportcode 01185. In die gevallen waarin zowel een waarnemingstoeslag is vastgelegd op basis van schalen en anciënniteit als nominaal, zal in Payroll Gemal de nominale waarnemingstoeslag prevaleren.   Functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten) Waarom Bij de het verwerken van indirect mutaties via een bestand wordt er een back-up gemaakt van dit bestand zodat eventueel later de mutaties ter verificatie in het bestand kunnen worden ingezien. Mutaties via de API worden niet via een bestand aangeleverd maar in een tabel weggeschreven alvorens ze op reguliere wijze als indirecte mutaties worden geïmporteerd en verwerkt. Om ook hier de aan Beaufort aangeleverde mutaties te kunnen verifiëren is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' toegevoegd. Hoe  Voor de Online klanten is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' beschikbaar. Deze functie (430050) is te vinden via het pad Applicatiebeheer > Beheer import/export > Raadplegen importmutaties API en standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB. Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan zijn een aantal selectiemogelijkheden beschikbaar met daaronder in tabelvorm het zoekresultaat. De volgende selectiemogelijkheden of combinaties hiervan zijn beschikbaar: Mutaties vanaf (datum/tijd) t/m (datum/tijd). De 'vanaf datum' is standaard gevuld met de huidige dag minus 7 dagen, waardoor in eerste instantie de mutaties van afgelopen week worden getoond. Als je de mutaties van een specifieke dag wilt inzien kan dat op 2 manieren: Bij invoer van datums zónder tijd dient de 'datum t/m' 1 dag na de 'datum vanaf' te liggen. Dus als je bijvoorbeeld de mutaties van 25 augustus wilt zien, geef je als 'datum vanaf' 25 augustus op en als 'datum t/m' 26 augustus. Bij invoer van datums mét tijd geef je als 'datum/tijd vanaf' 25 augustus 00:00 uur op en als 'datum/tijd t/m' 25 augustus 23:59. Aangeleverd proces Rubriekcode Persoonsnummer Druk na het ingeven van de gewenste zoekcriteria op het 'vergrootglas' om de bijbehorende mutaties te selecteren. Deze worden in tabelvorm met de volgende kolommen weergegeven: Proces (procescode) Object-id (persoonsnummer/(dienstverbandnummer)/(technische sleutel)) Rubriek (rubriekcode) Waarde (rubriek waarde) Aangeleverd op (datum/tijd waarop de mutatie aan Beaufort is aangeleverd, niet te verwarren met de datum/tijd van daadwerkelijke import/verwerking indirecte mutaties!) Opmerking: in een volgende release zal deze functie nog worden uitgebreid met een aanvullende selectiemogelijkheid op externe referentie en de weergave van additionele informatie met betrekking tot de mutaties.   Opgeloste meldingen Beaufort start traag op (change 3367483)  Melding Bij het opstarten van Beaufort duurt het erg lang voordat het scherm verschijnt van de uit te voeren acties/signalen. Oplossing  In geval van de aanlevering van een nieuwe medewerker waarbij ook de datum uit dienst al was gevuld werden voor deze medewerker in sommige gevallen grote hoeveelheden dubbele acties gegenereerd. Dit werd veroorzaakt door een issue in de verwerkingsvolgorde van de aangeleverde rubrieken P01106 (organisatorische eenheid) en  P00830 (datum uit dienst). Dit issue in de verwerkingsvolgorde is met ingang van deze release opgelost en wordt er maar één actie gegenereerd in plaats van voor alle organisatorische eenheden binnen de organisatie. Actie Geen actie benodigd.   Wet- en regelgeving WAB 30% regeling uitvoercodes Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. In mei 2020 is in Gemal het signaleringoverzicht 30% overschrijding beschikbaar gekomen om op een vroeg tijdstip te signaleren welke medewerkers een herziene premie moeten krijgen. Vanuit Management informatiesystemen is het zeer wenselijk de informatie welke op het signaleringsoverzicht gepresenteerd wordt af te leiden uit uitvoercodes. Deze nieuwe uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd aan Beaufort. De nieuwe uitvoercodes zullen pas beschikbaar komen in release 2022-10 van Payroll Gemal. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02460 Contr uren tm hui P92460 Contracturen t/m huidige periode 02461 Verl uren tm hui P92461 Verloonde uren t/m huidige periode 02462 Perc over tm hui P92462 Percentage overschrijding t/m huidige periode 02463 Contr uren prog P92463 Contracturen jaarprognose 02464 verl uren prog P92464 Verloonde uren jaarprognose 02465 Perc over prog P92465 Percentage overschrijding jaarprognose 02466 Cum 2341 tm hui P92466 Cumulatieve grondslag WW-laag 02467 Cum 2339 tm hui P92467 Cumulatieve grondslag WW-hoog 02468 Premieversch WAB P92468 Herziene premie  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 16:15 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1141 Weergaven
  Mededelingen CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten Waarom  In de CAO ziekenhuizen zijn met ingang van 1 juli 2022 de regels omtrent de vastlegging en vergoeding van bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatiediensten gewijzigd. In de vorige release hebben we de rubrieken uitgeleverd waarmee de uren voor de consignatiediensten kunnen worden aangeleverd aan Gemal. Dit betreft de rubrieken P01990 t/m P01993. Hiermee ben je dus in staat de correcte uren voor de consignatiediensten aan te leveren vanuit het roostersysteem middels een DPIA100 bestand. Op dit moment zijn we bezig om de module Tijdregistratie gereed te maken voor een gescheiden registratie en verwerking van consignatiediensten naast de registratie en verwerking van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Deze wijziging van de consignatiediensten zal helaas nog niet in de augustus release beschikbaar zijn. Het streven is om de module Tijdregistratie in de oktober release aangepast te hebben. Voor de goede orde: als je consignatiediensten niet via Beaufort Tijdregistratie maar via externe roostersystemen vastlegt, veranderd er in dit kader niets. Hoe Het advies is om, totdat de wijziging beschikbaar komt, consignatiediensten vast te leggen in een nieuwe activiteit en deze te koppelen aan activiteitsoort 00 Dummy (tbv registratie). Op deze wijze kan de registratie van consignatiediensten gewoon plaatsvinden en in de nabije toekomst gekoppeld worden aan de nog op te leveren nieuwe regeling.  Deze handeling is alleen noodzakelijk indien je compensatie van consignatie wilt laten doorberekenen binnen de verlofregistratie in BO4. Actie Het aanmaken van een nieuwe activiteit (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) geschiedt normaliter op de hoogste organisatorische eenheid. Voor een voorbeeld van een nieuwe activiteit zie hieronder:     Ook de verwerking van bereikbaarheids- en consignatiediensten is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022, maar deze wijziging kun je zelf doorvoeren in de inrichting van de module Tijdregistratie: Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten worden niet langer gecompenseerd in vrije tijd maar in geld. Activiteiten bereikbaarheid en dag- en nachtaanwezigheid moeten met ingang van 1 juli 2022 niet langer geboekt worden op de activiteitcodes 91, 92 en 93 maar op de activiteitcodes 81, 82 en 83. Een en ander moet als volgt ingericht zijn/worden: De activiteiten 81, 82 en 83 (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteiten) moeten geconfigureerd zijn als volgt:       De rekenregel (Hoofdmenu>Tijdregistratie>Inrichting>Activiteit rekenregel) moet geconfigureerd zijn als volgt :   De rekenregel in het voorbeeld kan ook een andere zijn. De factoren/percentages voor de compensatie van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten moeten worden aangepast in de functie 200274 Regeling bereikb.h./aanw.h.:   Zodra de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe opzet van consignatiediensten beschikbaar zijn zullen we je daar uiteraard aanvullend over informeren.     Nieuwe salarisregeling 48 voor CAO energie- en nutsbedrijven Waarom  Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO energie- en nutsbedrijven een aanpassing van de salarisregeling 48 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Belangrijkste aanpassingen zijn het vervallen van salarisschaal IN-D en een aanpassing van de bedragen van salarisschaal GAR. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 48 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 48 is geïmporteerd moet je actie ondernemen i.v.m. het vervallen van salarisschaal IN-D: Medewerkers, ingeschaald in salarisschaal IN-D, moeten met terugwerkende kracht per 2022-07 worden ingeschaald in een andere schaal. Salarisschaal IN-D kan worden verwijderd (alleen mogelijk als er geen medewerkers (in- en uitdienst) meer zijn gekoppeld aan deze schaal. Als het niet mogelijk is om de salarisschaal IN-D te verwijderen, dan is het advies om in de omschrijving van de schaal aan te geven dat de schaal vervallen is m.i.v. 2022-07. Voor meer gerelateerde informatie zie de kennisartikelen met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK en het verwijderen van een vervallen anciënniteit.   Aanpassing salarisregeling 15 voor CAO VVT Waarom Na de aanpassing van het wettelijk minimumloon in juli 2022 hadden voor salarisregeling 15 de bedragen bij de inpasnummers 9410 t/m 9414 aangepast moeten worden aangezien deze gekoppeld zijn aan het minimumloon.  De aangepaste salarisregeling is per 2 augustus beschikbaar voor download. Hoe Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 15 vanaf 2 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling). Actie Nadat de salarisregeling 15 is geïmporteerd moet je de functie 160060 Bepalen brutosalarissen uitvoeren om de indicatieve bruto salarissen per die datum opnieuw te  bepalen. Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWK.   Nieuw Aanvullingen Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Op de Wet- en regelgeving community is het nodige gecommuniceerd met betrekking tot betaald ouderschapverlof, de best practices, de webinar en de FAQ. Ook hebben we je in de vorige release notes op de hoogte gebracht van de in dit kader in Beaufort doorgevoerde wijzigingen. Aanvullend hierop nog een aantal relevante opmerkingen. Alle functionaliteit geactiveerd De afgelopen maanden hebben we gefaseerd nieuwe en aangepaste functionaliteit uitgeleverd, zonder dat deze al daadwerkelijk gebruikt kon worden (uitgezonderd de inrichtingswijzigingen). Denk hierbij aan nieuwe aanvraagfuncties en aangepast EDI berichtenverkeer. Vanaf deze release wordt alle gebruikersfunctionaliteit automatisch geactiveerd.  Wel zul je het naar wens van jouw organisatie autoriseren en plaatsen in de Beaufort menu's moeten inrichten. Tijdregistratie Aan regeling algemeen is de nieuwe teller 21 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd met als advies rubriek P13215.  Aan deze regeling en eventuele andere in gebruik zijnde algemene regelingen dien je de deze of de voor jou van toepassing zijnde rubriek te koppelen. Ook is er een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) toegevoegd aan de standaard inrichting van Tijdregistratie. Op basis van deze activiteitsoort kun je zelf een nieuwe activiteit met betrekking tot betaald ouderschapsverlof inrichten. Op deze nieuwe activiteit kan vervolgens het betaald ouderschapsverlof worden geregistreerd. De verdere verwerking binnen Tijdregistratie vindt op standaard wijze plaats. Wel is het berekeningsverslag aangepast zodat ook de tellers met betrekking tot betaald ouderschapsverlof worden weergegeven: Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Deel 3 is toegevoegd 'Betaald OSV' Op het Berekeningsverslag Tijdregistratie Totaal generaal  onder Deel 3 is toegevoegd 'Betaald ouderschapsverlof' Wijziging omschrijvingen van rubrieken die bestemd zijn voor uitbetalingsaanvraag 2 en 3 Betaald ouderschapsverlof. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de rubrieksomschrijvingen en venster omschrijvingen iets aangepast, zodat deze de lading beter dekken. Werking en doel van de rubrieken is gelijk gebleven.   Rubriek Omschrijving  Venster omschrijving P03573 Datum aanvang betaalverzoek 2 Ingangsdt vrlf vzk 2 P03575 Aantal weken verlof betaalverzoek 2 Aantal wkn vzk 2 P03576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P03577 Uitkering aan wn betaalverzoek 2 Uitkering wn vrzk 2 P03578 IBAN betaalverzoek 2 IBAN betaalverzoek 2 P03579 BIC buitenland betaalverzoek 2 BIC buitenl vrzk 2 P03580 Naam bank buitenland betaalverzoek 2 Naam bank vrzk 2 P03581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 2 Plaats bank vrzk 2 P03582 Landcode ISO bank betaalverzoek 2 Land ISO bank vrzk 2 P04573 Datum aanvang betaalverzoek 3 Ingangsdt vrlf vzk 3 P04575 Aantal weken verlof betaalverzoek 3 Aantal wkn vzk 3 P04576 (ongewijzigd) Verlof opgenomen P04577 Uitkering aan wn betaalverzoek 3 Uitkering wn vrzk 3 P04578 IBAN betaalverzoek 3 IBAN betaalverzoek 3 P04579 BIC buitenland betaalverzoek 3 BIC buitenl vrzk 3 P04580 Naam bank buitenland betaalverzoek 3 Naam bank vrzk 3 P04581 Plaats bank buitenland betaalverzoek 3 Plaats bank vrzk 3 P04582 Landcode ISO bank betaalverzoek 3 Land ISO bank vrzk 3 Rubrieken toegevoegd aan de HSS rubriekenset De rubrieken P01571 t/m P01582, P03573, P03575 t/m P03582, P04573, P04575 t/m P04582 en PI0172 t/m PI0244 t.b.v. betaald ouderschapsverlof zijn toegevoegd aan de standaard rubriekenset HSS voor export naar Self Service. Aanpassing functie 233050 (Opschonen EDI berichten) Het opschonen van EDI berichten ondersteunt nu ook het verwijderen van de EDI berichten UWV-WAZO-3, UWV-WAZO-4 en UWV-WAZO-5. Aanpassing procedure 733055 en functie 233055 (Raadplegen EDI aanv.geb.verlof wordt Raadplegen EDI verlof) Deze procedure en functie hadden tot op heden uitsluitend betrekking op de EDI berichten inzake aanvullend geboorteverlof. Met ingang van deze release is zowel deze procedure als functie hernoemd naar 'Raadplegen EDI verlof' en zal de EDI berichten van zowel aanvullend geboorteverlof als die van betaald ouderschapsverlof tonen. Aanpassingen helptekst  Vanzelfsprekend is in dit kader ook de helptekst aangepast. Helaas is wel sprake van een omissie in het tabje 'Search' aan de linkerkant van het help scherm. Het opgeven van een zoekargument resulteert niet in een daadwerkelijk zoekresultaat. Hier wordt aan gewerkt en zullen we zo spoedig mogelijk oplossen. De andere twee tabs 'Contents' en 'Index' alsmede de venster specifieke helpen werken wel conform verwachting.   Gewijzigd en verbeterd Vergoeding per eenheid met afwijkende ingangsdatum Waarom In Payroll Gemal is besloten om bij een aantal invoercodes met ingang van deze release een afwijkende ingangsdatum toe te staan. Zie release notes Payroll Gemal 2022-08. HR Core Beaufort volgt deze aanpassing van Payroll Gemal door de eigenschap 'DIW <> begindt loonper' van de corresponderende rubrieken aan te vinken. Het betreft de volgende rubrieken: Rubriek Omschrijving P06969 Bedrag pauze nachtdienst P09010 Aantal geconsigneerde pauzes P09011 Aantal eenheden P09012 Aantal eenheden P09013 Aantal eenheden P09014 Aantal eenheden P09015 Aantal eenheden P09016 Aantal eenheden P09017 Aantal eenheden P09018 Aantal eenheden P09019 Aantal eenheden P09020 Aantal eenheden P09021 Aantal eenheden P09022 Aantal eenheden P09023 Aantal eenheden P09024 Aantal eenheden P09025 Aantal eenheden P09026 Aantal eenheden P09027 Aantal eenheden P09028 Aantal eenheden P09029 Aantal eenheden Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.   Wet- en regelgeving CAO Gemeenten: doorbetaling ouderschapsverlof op werknemer niveau Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Dit houdt in dat een werknemer na de geboorte (of adoptie) van een kind 9 weken betaald ouderschapsverlof mag opnemen. De betaling krijgt de vorm van een UWV uitkering tegen 70% van het (gemaximeerde) dagloon. De CAO Gemeenten kent al langer een vorm van deels betaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus past de CAO gemeente deze systematiek van doorbetaling aan waarmee ze deels willen aansluiten op de wettelijke doorbetaling ouderschapsverlof en de mogelijkheid om beide te combineren. De oorspronkelijke variant voor betaald ouderschapsverlof uit de CAO, vereist voor een makkelijke uitvoering dat ook op werknemer niveau een percentage doorbetaling kan worden vastgelegd. In dit kader is de inrichting uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken en exportcodes.   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P10611 Langdurig ziek perc doorbetaling 00611 Ld zk % doorbet P10612 Seniorenverlof perc doorbetaling 00612 Sen vrl % doorbet P10613 Ouderschapsverlof perc doorbetaling 00613 OSV % doorbet P10614 Onbetaald verlof perc doorbetaling 00614 Onb vrl % doorbet P10615 Bet. ouderschapsverlof perc doorbetaling 00615 BOSV % doorbet P10616 Zorgverlof kort perc doorbetaling 00616 Kzg vrl % doorbet P10617 Zorgverlof lang perc doorbetaling 00617 Lzg vrl % doorbet P10618 Calamiteitenverlof perc doorbetaling 00618 Cal vrl % doorbet P10619 Verlofregeling 9 perc doorbetaling 00619 Vrlr 9 % doorbet P10620 Verlofregeling 10 perc doorbetaling 00620 Vrlr 10 % doorbet P10621 Verlofregeling 11 perc doorbetaling 00621 Vrlr 11 % doorbet P10622 Verlofregeling 12 perc doorbetaling 00622 Vrlr 12 % doorbet P10623 Verlofregeling 13 perc doorbetaling 00623 Vrlr 13 % doorbet P10624 Verlofregeling 14 perc doorbetaling 00624 Vrlr 14 % doorbet P10625 Verlofregeling 15 perc doorbetaling 00625 Vrlr 15 % doorbet  
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 15:17 (Bijgewerkt op 11-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1841 Weergaven
Mededelingen Onderwijs: afschaffing lerarenportfolio Waarschijnlijk heb je al vernomen dat het lerarenportfolio gaat verdwijnen: minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft dit per brief op 17 februari 2022 aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten. De bepalingen over het Lerarenregister komen per 1 augustus  2022 niet meer voor in de diverse onderwijswetten en daarmee komt op die datum ook het lerarenportfolio te vervallen.  Wat verandert er? Vooruitlopend op de afschaffing sluit DUO per 1 juli de toegang tot het lerarenportfolio. Vanaf die datum kun je geen gegevens van leraren meer aanleveren. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het DUO.  Om onbedoelde exports te voorkomen, adviseren wij je om het stuurgegeven LR_AAN  op 'N' te zetten en eventuele aan functie 140030 - Export Lerarenregister gerelateerde batchopdrachten te verwijderen. Het wijzigen van een stuurgegeven gaat via Applicatiebeheer > Stuurgegevens > Wijzigen stuurgegevens. Betreffende functionaliteit zal op een later moment fysiek uit Beaufort worden verwijderd. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor Onderwijs klanten. Bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten In de release notes van Payroll Gemal voor release 2022-06 is melding gemaakt van het feit dat voor de verwerking van invoercodes 02540 tot en met 02548 en invoercode 02454 voortaan een percentage wordt vastgelegd in plaats van een deeltal x/18. Voor HR Core Beaufort betreft dit de rubrieken P00540 tot en met P00548 en P03454. Deze rubrieken zijn onderdeel van de inrichting van de standaardregeling 01 Regeling 1 BAW (35) in de module Tijdregistratie. In HR Core Beaufort wordt bij deze rubrieken van oudsher al een percentage vastgelegd in plaats van een deeltal x/18 waardoor de wijziging in Payroll Gemal geen onmiddellijk effect heeft op HR Core Beaufort. Dit percentage is informatief, en speelt geen rol in de periodeverwerking. Als het binnen de organisatie belangrijk is om een wijziging van de percentages vanuit historisch perspectief zichtbaar te maken, is het aan te raden om een tweede regeling voor bereikbaarheids-, consignatie- en aanwezigheidsdiensten aan te maken, die een kopie is van de bestaande regeling met dien verstande dat de percentages aangepast zijn t.o.v. de oorspronkelijke regeling. Hierbij moet niet vergeten worden om de juiste regeling toe te wijzen aan de dienstverbanden met procedure 704000 Regelingen tijdregistratie. CAO gehandicaptenzorg: minimum-uurloon In de nieuwe CAO gehandicaptenzorg is met ingang van 1 juni 2022 een minimum-uurloon afgesproken. De bedragen van de schalen en tredes van de salarisregeling worden echter niet aangepast, waardoor het herleide uurloon van bepaalde schaal/tredes ligt onder het afgesproken CAO minimum-uurloon. Om in deze gevallen het loon aan te vullen tot het CAO minimum-uurloon zal in Payroll Gemal gebruik gemaakt worden van de functionaliteit voor de aanvulling van het minimumloon. Deze aanvulling van het minimumloon wordt in HR Core Beaufort aangestuurd door de rubrieken P00339 Aanvulling min. loon en P12940 Blokkade minloon/uur in het venster Salarisgegevens. Voor het aanvullen tot het CAO minimum-uurloon hanteert Payroll Gemal als uitgangspunt dat als de rubriek P00339 Aanvulling min. Loon de waarde ‘1’ (Geen regeling) heeft, er ook geen aanvulling plaatsvindt tot het CAO minimum-uurloon en dat de rubriek P12940 Blokkade minloon/uur daarom de waarde ‘J’ moet bevatten. Om de rubriek P12940 de waarde ‘J’ te geven kun je gebruik maken van het mechanisme van collectief muteren of kun je in een bestaande procedure voor het wijzigen van salarisgegevens van een dienstverband  de rubriek P12940 van een waarde voorzien. Ongeacht welk van deze 2 werkwijzen wordt toegepast dien je rekening te houden met het onderstaande: Je moet de dienstverbanden die in dienst zijn selecteren op basis van de code salarisregeling waarde 38 en de rubriek P00339  waarde 1. Mutaties voor rubriek P12940 moeten een ingangsdatum hebben van 1 juni 2022. NIEUW Wet invoering Betaald ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 Inleiding Zoals aangekondigd treedt de Wet Invoering Betaald Ouderschapsverlof (WIBO) per 2 augustus 2022 in werking. Onderdeel van deze wet is het betaald ouderschapsverlof, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort zijn en worden doorgevoerd om de nieuwe wetgeving te ondersteunen. In de releases 2022-05 en 2022-06 van HR Core Beaufort is reeds een deel van de inrichting, nodig voor het ondersteunen van de functionaliteit, uitgeleverd. In deze release wordt het laatste deel van de inrichting uitgeleverd en daarnaast de benodigde functies voor het aanvragen en verwerken van betaald ouderschapsverlof. In release 2022-08 zullen de laatste functies worden uitgeleverd die zijn aangepast in het kader van betaald ouderschapsverlof. Dit zijn met name een aantal functies voor het raadplegen, reproduceren en opschonen van EDI berichten en het kunnen aanleveren van verlofuren betaald ouderschapsverlof via tijdregistratie. In dat laatste kader zal een nieuwe activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) en aan regeling algemeen 21 (Betaald ouderschapsverlof) worden toegevoegd. Meer info volgt in de 2022-08 release notes. Daarnaast zal in release 2022-08 de zogenaamde "feature toggle" verwijderd worden uit HR Core Beaufort. Deze "feature toggle" zorgt er voor dat een aantal van de hieronder genoemde functies nog niet kunnen worden uitgevoerd. In die gevallen verschijnt nu de melding "Het nieuwe ouderschapsverlof wordt pas vanaf 02-08-2022 actief.".  Met deze release notes willen we je echter alvast informeren hoe het een en ander vanaf augustus gaat werken.  Het proces van het aanvragen, verlenen en declareren van betaald ouderschapsverlof verloopt in de volgende stappen, die deels zowel in HR Self Service als in Beaufort uitgevoerd kunnen worden. Hieronder zal de nadruk op de werking binnen HR Core Beaufort liggen.   Aanvragen verlof door de medewerker en toekennen verlofrecht aan de medewerker Opnemen verlof door de medewerker Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Aanmaken EDI berichten voor UWV Bij deze stappen is het belangrijk om te realiseren dat het aanvragen (en opnemen) van het betaald ouderschapsverlof door de werknemer "los" staat van het declareren van het betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV. Stap 1: Aanvragen betaald ouderschapsverlof door de medewerker/Toekennen verlofrecht aan de medewerker. Het aanvragen van betaald ouderschapsverlof door de werknemer is een proces dat niet wordt ondersteund in HR Core Beaufort. Dit vindt plaats in HR Self Service. Het toekennen van het verlofrecht door de werkgever aan de werknemer is mogelijk in de bestaande procedure 703001 Verlofrechten werknemer. Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aanmaken voor betaald ouderschapsverlof, en eventueel ook onbetaald ouderschapsverlof, om het verlofrecht en de verlofopnames te kunnen registreren. De in het vorige punt aangemaakte verlofsoorten toevoegen aan verlofregelingen. Stap 2: Opnemen verlof door de medewerker De opname van betaald ouderschapsverlof wordt op dezelfde wijze geregistreerd en verwerkt als bij andere verlofsoorten:  via indirecte mutaties (import vanuit HR Self Service) of in HR Core Beaufort via de bestaande procedure 703002 Muteren verlof. Stap 3: Aanleveren opgenomen verlof aan Payroll Gemal Aanvullende inrichting in HR Core Beaufort: Verlofsoorten aangemaakt in stap 1 moeten zijn vastgelegd in stuurgegevens: BOSVRLF - verlofsoort betaald ouderschapsverlof OOSVRLF - verlofsoort onbetaald ouderschapsverlof Om aan Payroll Gemal door te geven hoeveel betaald/onbetaald ouderschapsverlof is opgenomen in een salarisperiode zijn 3 methodes mogelijk: Door maandelijks de functie 163025 Berekenen uren oudersch. verlof  uit te voeren wordt bepaald hoeveel uren Betaald ouderschapsverlof en Onbetaald ouderschapsverlof in de betreffende periode is opgenomen. Deze functie beperkt zich tot de verlofsoorten die zijn vastgelegd in de stuurgegevens BOSVRLF en OOSVRLF. Deze functie is tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Door variabele mutaties aan te maken of te importeren voor de rubrieken P13215 Bet. ouderschapsverlof uren/mnd en P07213 Ouderschapsverlof uren/mnd. Door uren betaald ouderschapsverlof aan te leveren via de module Tijdregistratie middels activiteitsoort 42 (Betaald ouderschapsverlof) gekoppeld aan Regeling algemeen 21. Deze methode komt beschikbaar in release 2022-08. De release notes van release 2022-08 zullen meer informatie bevatten over het importeren, verwerken en aanleveren van betaald ouderschapsverlof via Tijdregistratie. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van betaald ouderschapsverlof in Payroll Gemal verwijzen we naar de Gemal handleiding onderwerp Ziekte, zwangerschap. Stap 4: Declareren opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV Het declareren van opgenomen betaald ouderschapsverlof door de werkgever bij het UWV kan op twee manieren verlopen: Via een nieuw proces binnen Self Service. Meer informatie in de release notes van Self Service of op de community. Via een Aanvraag betaald ouderschapsverlof in Beaufort gecombineerd met een eerste betaalverzoek, eventueel gevolgd door een tweede of derde betaalverzoek. Aanvullende inrichting HR Core Beaufort: Nieuwe berichtsoorten voor betaald ouderschapsverlof toevoegen aan EDI ontvanger UWV-WAZO-3 (UWV bet. ouderschapsverlof)  UWV-WAZO-4 (UWV BOSV aanvullend 1) UWV-WAZO-5 (UWV BOSV aanvullend 2) Deze nieuwe berichtsoorten kunt u als volgt toevoegen aan de bestaande EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM. Ga naar Applicatiebeheer > EDI > Berichten per ontvanger > Edi-ontvanger. Selecteer EDI-ontvanger UWV Digi-ZSM en druk op de tab Soort EDI-bericht. Druk vervolgens op de knop 'Nieuw', het venster 'Index ondersteunende berichtsoorten' verschijnt. Zorg dat uitsluitend nr. 7 UWV bet. ouderschapsverlof, nr 8  UWV BOSV aanvullend 1 en 9 UWV BOSV aanvullend 2 aangevinkt zijn. Sluit het indexvenster af en druk vervolgens op 'Accepteren'. Sluit vervolgens ook de functie EDI-ontvanger af met 'Accepteren'. Als de berichtsoort slechts voor één instelling of opdrachtgever van toepassing is, geeft u in de velden Opdrachtgever en Instelling aan voor welke opdrachtgever en instelling. Als u de velden leeg laat, wordt het bericht aangemaakt voor alle instellingen (en opdrachtgevers) in Beaufort. Meer informatie vindt u op de Help pagina 'EDI-ontvangers en berichten vastleggen' van HR Core Beaufort. De aanvragen en betaalverzoeken voor betaald ouderschapsverlof in Beaufort kunnen worden onderhouden met de volgende functies procedure 703010 Aanvr. bet. ouderschapsverlof met functie 163701 Aanvr. bet. ouderschapsverlof procedure 703011 Betaalverzoek 2 BOSV met functie 163702 Betaalverzoek 2 BOSV procedure 703012 Betaalverzoek 3 BOSV met functie 163703 Betaalverzoek 3 BOSV  De nieuw toegevoegde functies en procedures zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). De nieuw toegevoegde procedures zijn standaard niet toegevoegd aan een menu. De functies 163701, 163702 en 163703 zijn tot release 2022-08 afgeschermd door de in de inleiding beschreven "feature toggle". Zoals aangegeven kunnen de aanvragen en betaalverzoeken ook worden onderhouden vanuit HR Self Service. Hiertoe zijn aan de functie 100252 Verwerken indirecte mutaties de nodige consistentiecontroles en procesactie toegevoegd. Stap 5: Aanmaken EDI berichten voor UWV De aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en het tweede en derde betaalverzoek moeten uiteindelijk resulteren in EDI berichten voor het UWV. Deze berichten worden aangemaakt volgens het bestaande EDI-proces. Hieronder een korte toelichting  van de wijzigingen in de functies. 240010 Gebeurtenis Bij het opvoeren van een aanvraag (+ eerste betaalverzoek), of een betaalverzoek wordt een gebeurtenis aangemaakt: 0602 Betaald ouderschapsverlof (aanvraag + eerste betaalverzoek) 0603 Aanvullend verzoek 1 BOSV (tweede betaalverzoek) 0604 Aanvullend verzoek 2 BOSV (derde betaalverzoek) 240020 Genereren acties Het genereren van acties zorgt voor het verwerken van de gebeurtenissen en het klaarzetten van de acties voor de betreffende EDI-ontvanger(s) en op het verwerkingsverslag worden ook de resultaten vermeld voor de gebeurtenissen 0602, 0603 en 0604. 230009 Genereren EDI-berichten Het genereren van EDI-berichten zorgt er voor dat, indien er nog openstaande acties aanwezig zijn, het WAZO bericht voor de aanvraag (+ eerste betaalverzoek) en de betaalverzoeken worden aangemaakt.   Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1756,20 W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1621,20 Betaald ouderschapsverlof - Inrichting Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen. De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022. We stellen in deze release o.a. meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om (best practice) workflows in te richten. Alle nieuwe ouderschapsverlof gerelateerde rubrieken zullen we in de augustus release toevoegen aan de HSS rubriekenset.   Nieuwe rubrieken Rubriek code Rubriek omschrijving PI0224 Is de medewerker hersteld? PI0225 Startdatum PI0226 Einddatum (t/m) PI0227 Uren AT per week PI0228 Dagen per week PI0229 Percentage loonwaarde PI0230 Eigen of aangepaste werkzaamheden PI0231 Organisatorische eenheid PI0232 Omschrijving werkzaamheden PI0233 Aantal weken verlof PI0234 Keuze Eed of Belofte PI0235 VOG aanvragen? PI0236 Signaaldatum (tbv AS) PI0237 Geboortedatum kind PI0238 Aantal weken verlof PI0239 Aantal uren verlof PI0240 Ingangsdatum PI0241 Einddatum PI0242 Signaaldatum PI0243 Aantal kinderen PI0244 Salaris fulltime   Nieuwe referentiewaarden bij de rubrieken Rubriek Referentiewaarden PI0224 01  Nee 02  Ja PI0230 01    Eigen werk 02    Aangepast (eigen) werk 03    Ander werk binnen organisatie 04    Ander werk buiten organisatie PI0233 1    1 week 2    2 weken 3    3 weken 4    4 weken 5    5 weken PI0234 01    Eed 02    Belofte PI0235 01    Nee 02    Ja PI0243 1    1 kind 2    2 kinderen 3    3 kinderen 4    4 kinderen 5    5 kinderen   Verwijderde rubrieken Rubriek code rubriek omschrijving Reden P01584 Datum BOSV naar UWV (datum wordt gegenereerd) N.a.v. gewijzigde inzichten is deze (nog niet operationele rubriek) verwijderd   CAO ziekenhuizen: bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten Uit de onlangs verschenen tekst van de nieuwe CAO Ziekenhuizen, art 10.4 en 10.5, blijkt dat vanaf periode 07-2022 bereikbaarheids- (bereikbaarheid) en consignatiediensten tegen verschillende tarieven worden beloond, waar die tarieven tot nu toe gelijk waren.  Ter ondersteuning is er een nieuwe set van rubrieken en exportcodes gecreëerd om de consignatiediensten te ondersteunen en de consignatiediensten aan Payroll Gemal te kunnen leveren, terwijl de oorspronkelijke set elementen en exportcodes de toegankelijkheidsdiensten zal blijven ondersteunen. En er is een naamswijziging doorgevoerd voor de bestaande uitvoercodes en importrubrieken ter verduidelijking. De nieuwe functionaliteit voor de consignatiedienst wordt nu nog niet ondersteund in tijdregistratie en hierover word je later geïnformeerd.   Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode P01990 Uren consignatiedienst feestdagen 01990 P01991 Uren consignatiedienst zat/zon 01991 P01992 Uren consignatiedienst overige dagen 01992 P01993 Uren consignatiedienst + 50 % 01993     Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving P90057 Bereikbaarheid/consignatiedienst P90426 Uren Bereikbaarheid/consignatiedienst   Gewijzigde omschrijving importrubriek Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst   Gewijzigde omschrijving uitvoercode Uitvoercode Omschrijving 01057 Bereik/consig dst 01926 Urn ber/cons dnst  
Volledig artikel weergeven
26-06-2022 17:27 (Bijgewerkt op 27-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2272 Weergaven
  Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  HR Core Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. Officelink maakt plaats voor Template Editor Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink. Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in jullie Youforce HR-processen. Voor het einde van het jaar leveren we een nieuwe release van Template Editor. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring. Als je nog gebruik maakt van Officelink betekent dit dat je de Officelink sjablonen moet omzetten naar de Template Editor. Ook kunnen de bestaande Youforce HR-Processen worden uitgebreid met de Template Editor, zodat deze nog meer aansluiten bij gewenste HR-ondersteuning. We stoppen met het gebruik van Officelink per april 2022. Graag komen wij met je in contact als je nog gebruik maakt van Officelink en introduceren we de Template Editor functionaliteit. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager. Gewijzigd en verbeterd Vervallen regelingen FLO Waarom  In release 2022-01 van Payroll Gemal is de aansturing van de FLO-regeling komen te vervallen, met uitzondering van de regeling 'FLO-reparatie 2018'. In release 2022-03 van HR Core Beaufort komen de corresponderende rubrieken en importrubrieken te vervallen. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-01. Vervallen rubrieken Rubriek Omschrijving P02264 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling P02265 (Vervallen) Code FLO overgangsregeling Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving P91671 (Vervallen) Levensloop > 12 % P91673 (Vervallen) Netto inleg ll Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschuifmethode PB van 36 naar 60 maanden Waarom In de CAO Sociaal Werk 2021-2023 is afgesproken dat het aantal maanden opbouw van het loopbaanbudget wordt vergroot van 36 naar 60 maanden. Dit loopbaanbudget is in Payroll Gemal en HR Core Beaufort bekend als Persoonlijk budget 3 (PB3). In dit kader zullen de maanden opbouw van alle 5 Persoonlijke budgetten (PB1 t/m PB5) worden aangepast van 36 naar 60 maanden. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Aangepaste rubrieken  Rubriek Omschrijving P02125 Correctie PB1 opschuifmethode P02126 Correctie PB2 opschuifmethode P02127 Correctie PB3 opschuifmethode P02128 Correctie PB4 opschuifmethode P02129 Correctie PB5 opschuifmethode De exportkenmerken van deze rubrieken zijn aangepast: het sleuteldeel van de exportkenmerken is opgehoogd van 36 naar 60. De rubrieken kunnen uitsluitend onderhouden worden in de reeds bestaande functies (procedurestappen) 500161 / 500162 / 500163 / 500164 / 500165 - Correctie Persoonlijk Budget 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 02590 Sld PB1 <hd jr-4> P93590 Sld PB1 <huidig jr - 4> 02591 Sld PB1 <hd jr-5> P93591 Sld PB1 <huidig jr - 5> 02592 Sld PB2 <hd jr-4> P93592 Sld PB2 <huidig jr - 4> 02593 Sld PB2 <hd jr-5> P93593 Sld PB2 <huidig jr - 5> 02594 Sld PB3 <hd jr-4> P93594 Sld PB3 <huidig jr - 4> 02595 Sld PB3 <hd jr-5> P93595 Sld PB3 <huidig jr - 5> 02596 Sld PB4 <hd jr-4> P93596 Sld PB4 <huidig jr - 4> 02597 Sld PB4 <hd jr-5> P93597 Sld PB4 <huidig jr - 5> 02598 Sld PB5 <hd jr-4> P93598 Sld PB5 <huidig jr - 4> 02599 Sld PB5 <hd jr-5> P93599 Sld PB5 <huidig jr - 5> Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Corrigeren pensioenberekening PFZW Waarom Nieuwe rubrieken toegevoegd in verband met het kunnen ingrijpen op het regelingloon PFZW (uitvoercode 02234) en de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02233) bij de pensioenberekening PFZW.  Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12409 Afwijkende verloonde uren PFZW 02409 Afw verl urn PFZW P02433 Afwijkend regelingloon PFZW 02433 Afw regloon PFZW Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling Waarom In release 2022-01 van HR Core Beaufort is de aansturing van de levensloopregelingen en toelages beëindigd. In deze release worden een aantal exportcodes en uitvoercodes die tot december 2021 gebruikt werden de aansturing van de levensloop toelages, omgevormd tot de generieke toelageregelingen 4, 5 en 6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P11393 Percentage toelage 4 01393 Perc.toelage 4 P11396 Percentage toelage 5 01396 Perc.toelage 5 P11399 Percentage toelage 6 01399 Perc.toelage 6 P12567 Toelage afwijkend bedrag 4 02567 Toelage afw bedrag 4 P12568 Toelage afwijkend bedrag 5 02568 Toelage afw bedrag 5 P12569 Toelage afwijkend bedrag 6 02569 Toelage afw bedrag 6 P18060 Correctie grondslag toelage blokkeren 4 02060 Corr. toelage blokkeren 4 P18061 Correctie grondslag toelage blokkeren 5 02061 Corr. toelage blokkeren 5 P18062 Correctie grondslag toelage blokkeren 6 02062 Corr. toelage blokkeren 6 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 01393 Toelage 4 P93393 Toelage 4 01396 Toelage 5 P93396 Toelage 5 01399 Toelage 6 P93399 Toelage 6 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Waarde terugwerkende kracht aanvullend geboorteverlof (change 3093027) Melding In HR Core Beaufort werd  bij een wijziging met terugwerkende kracht (TWK) van aanvullend geboorteverlof het verschil berekend tussen de eerder aangeleverde waarde en de nieuwe waarde. Dit is niet de juiste berekeningsmethode want Payroll Gemal verwacht de nieuwe waarde.  Oplossing HR Core Beaufort is hierop aangepast en bij een TWK mutatie wordt de nieuw ingebrachte waarde als mutatie aan Payroll Gemal geleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Uitval ziektemutaties (change 3167832) Melding Bij de verwerking van indirecte ziektemutaties bleek de volgorde van aanlevering van rubriek P01600 (Datum eerste ao-dag) tijdens import een rol te spelen. Dit kon in uitzonderingsgevallen leiden tot foutmeldingen op het verwerkingsverslag en afkeur van mutaties. Oplossing Bij het importeren van ziektemutaties worden deze eerst op de juiste rubriekvolgorde gesorteerd en daarna verwerkt.  Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Vervallen codes  Waarom Elk jaar worden er door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Hierdoor zijn de exportkenmerken van een aantal rubrieken verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken zijn ongeldig gemaakt en niet meer aan te leveren aan Payroll Gemal. Rubrieken (exportkenmerken verwijderd) Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P00345 (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Vervallen P00356 (Vervallen) Code SV 02356 Vervallen P00410 (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 Vervallen Daarnaast is geconstateerd dat van een aantal importrubrieken de prompt van de bijbehorende rubriek nog niet was aangepast, ondanks het feit dat de uitvoercode reeds vervallen was. Importrubrieken (prompt aangepast) Rubriek_kd Prompt P90513 Vervallen P92282 Vervallen P90840 Vervallen P90852 Vervallen P90969 Vervallen  
Volledig artikel weergeven
18-02-2022 09:20 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2140 Weergaven