atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Mija Zaļūksne VISMA
Ja maksājuma uzdevuma pamatojumā ir norādīti vairāki MID numuri, tad, sarakstā Iespējamie maksājumi (Dokumenti → Vecāku maksas → Iespējamie maksājumi) veicot maksājumu un tabeļu rindu atlasi un sasaisti, programma darbojas pēc algoritma: Apmaksa tabeļu rindām tiek piesaistīta tādā secībā, kādā MID numuri ir uzskaitīti maksājuma uzdevuma pamatojumā; Vispirms pilnībā tiek segta pirmās piemeklētās tabeles rindas neapmaksātā summa 1. likmei, pēc tam 2. likmei, tad nākošās rindas utt.; Ja apmaksas summa ir lielāka kā kopējā parāda summa, tad pārmaksa pēc visu rindu nosegšanas tiek uzskaitīta uz pēdējās apstrādātās tabeles rindas 1. likmi.
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
No 550. versijas pieejami uzlabojumi uzņēmumiem, kuriem vienas noliktavas ietvaros ir nepieciešams definēt vairākas sortimentu grupas un ierobežot preču saņemšanu noliktavā, kuras ir ārpus definētajiem sortimentiem. Katrai sortimentu grupai ir iespējams piešķirt krāsu, lai, veicot preču pasūtīšanu, sarakstā “Preču bilance” dati būtu ērtāk uztverami.   Noliktavas sortimentu grupas   Izveidots jauns pamatdatu saraksts noliktavas sortimentu grupu uzskaitei. ( Pamatdati → Noliktava → Kartītēm → Noliktavas sortimentu grupas). Sarakstā veido sortimentu grupas tām noliktavām, kurās ir paredzēts veikt preču sortimenta kontroli.     Nomenklatūru sarakstā (Pamatdati → Noliktava → Nomenklatūras) nomenklatūru kartītes iekļauj vai izslēdz no noliktavu sortimentu grupām. Nomenklatūru kartītes noliktavas sortimentu grupās iespējams iekļaut vai izslēgt: - Nomenklatūras kartītes lappusē “Sortimentu grupas”; - Nomenklatūru sarakstā iezīmējot kartītes un izvēloties Darbības → Sortimentu grupa → Iekļaut vai Izslēgt. Noliktavas sortimentu grupu kontroli ieslēdz ar kontroles un vides parametru “Kontrolēt noliktavas sortimentam atbilstošās nomenklatūras” (Sistēma → Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri). Parametrs atrodas zem parametru grupas “Nomenklatūras” un noklusēti ir izslēgts. Kontroli iespējams uzstādīt brīdinošu vai aizliedzošu.     Kontrole tiek veikta šādos dokumentu pamatveidos: Saņemšanas pavadzīme Atpakaļsaņemšanas pavadzīme Iekšējās kustības pavadzīme Loģistikas pasūtījums Loģistikas iekšējais pasūtījums Dokumentu ievadot manuāli, nomenklatūru izvēles sarakstā noklusēti tiks piedāvātas tikai noliktavas sortimentu grupās iekļautās nomenklatūras. Ja kontrole ir brīdinoša, tad lietotājam iespējams atcelt filtru un izvēlēties nomenklatūru ārpus sortimenta. Ja kontrole ir aizliedzoša, tad nomenklatūru dokumentā iekļaut nav iespējams.   Saņemšanas pavadzīmes importa gadījumā no XML faila (izmantojot dzini IMPINVIN.DLL.dll), pavadzīme tiks izveidota ar visām failā iekļautajām nomenklatūrām - arī tām, kuras nav iekļautas sortimentā. Kontrole šādā gadījumā tiks veikta, izpildot pavadzīmi.    Noliktavas sortimentu grupu lauki ir pievienoti sarakstā “Preču bilance” ( Dokumenti → Loģistika → Preču bilance).   Svarīgi! Ja vairākām noliktavas sortimentu grupām vienas noliktavas ietvaros ir piešķirta vienāda krāsa, tad sarakstā šo sortimentu preču rindās krāsa netiks attēlota.    
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē.    Svarīgi! Sākot ar 550. versiju, ir mainīts saskaņošanas process komandējumu atskaitēm. Līdz šim tika skaņots attaisnojamo izdevumu pieteikumu komplekts, kas saturēja izdevumu pieteikumus jeb informāciju par komandējuma izdevumiem (čekiem). Saskaņojot komplektu, tika uzskatīts, ka saskaņota tiek arī komandējuma atskaite. Turpmāk, jaunais risinājums paredz, ka tiek skaņota komandējuma atskaite. Saskaņojot komandējuma atskaiti, tiek saskaņoti gan komandējuma izdevumu pieteikumi, gan atskaites saturs. Jaunu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektu veidošana saskaņošanas plūsmā turpmāk nav paredzēta. Pabeigt iesākto komplektu saskaņošanu būs iespējams. Svarīgi! Pārejot uz 550. versiju, nepieciešams ieplānot laiku konfigurācijas papildināšanai programmā, lai nerastos pārrāvums saskaņošanas procesā.   Uzreiz pēc versijas maiņas nepieciešams veikt konfigurācijas darbus: Izveidot scenārijus komandējuma atskaites saskaņošanai (Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji); Izveidot saskaņošanas e-pastu sūtīšanas konfigurāciju (Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija; Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu šabloni); Definēt lietotāju tiesības komandējuma atskaites statusu uzstādīšanai jaunajiem tiesību punktiem “Apstiprināts”, “Noraidīts” (Sistēma → Administrēt → Lietotāju lomas; Lomu punkti: Dokumenti → Komandējumi → Komandējumu pieteikumi → Komandējuma atskaites statusa uzstādīšana). Lai nodrošinātu komandējumu atskaites iekļaušanu saskaņošanas plūsmā, papildināti komandējuma atskaites statusi. Pieejamie statusi ir “Sagatave”, “Pieteikts”, “Apstiprināts”, “Noraidīts” un “Slēgts”. Atļautās darbības ar attaisnojamo izdevumu pieteikumiem atkarībā no komandējuma atskaites statusa: “Sagatave” - atļauts pievienot, labot un dzēst pieteikumus; “Pieteikts” - atļauts pievienot un labot pieteikumus, aizliegts dzēst; “Apstiprināts” - atļauts tikai apskatīt; “Noraidīts” - atļauts pievienot, labot un dzēst pieteikumus. Statuss “Noraidīts” paredz, ka komandējuma atskaite ir atgriezta pieteicējam datu precizēšanai un pēc tās - atkārtotai saskaņošanai; “Slēgts” - atļauts tikai apskatīt. Statusu pārejas tiek nodrošinātas gan ar saskaņošanas funkcionalitāti, gan manuāli no komandējumu atskaites. Statusu pāreju kontrole tiek ierobežota ar kontroles un vides parametru “Kontrolēt komandējuma atskaites statusu pārejas secību” (Sistēma → Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri → Komandējumi). Izveidots jauns saskaņošanas scenārija pamatveids “Komandējuma atskaite” (Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji).     Izveidots jauns saskaņošanas uzdevumu saraksts komandējuma atskaites apstiprināšanas uzdevumiem (Dokumenti → Saskaņošana → Komandējuma atskaites dokumenti). Svarīgi! Ja programmā komandējuma atskaitei ir izveidots saskaņošanas scenārijs, tad, manuāli mainot statusu uz “Pieteikts”, automātiski tiek veidots apstiprināšanas uzdevums. Apstiprinot komandējuma atskaiti, tiek automātiski apstiprināti arī attaisnojamo izdevumu pieteikumi, kuri ir statusā “Sagatave”. Noraidītiem pieteikumiem statuss netiek mainīts. Savukārt noraidot komandējuma atskaiti, apstiprinātiem attaisnojamo izdevumu pieteikumiem statuss tiek mainīts uz “Sagatave”. Noraidītiem pieteikumiem statuss netiek mainīts.
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
Pārdošanas kases pavadzīmi parasti apmaksā ar dažādiem maksāšanas veidiem - skaidrā naudā, ar maksājuma karti, ar dāvanu karti u.c. veidos. Tāpēc kases pavadzīmē ir iespēja norādīt maksāšanas sadalījumu.   Līdz ar to, kases pavadzīmei tiek piesaistīti arī dažādi maksājuma dokumenta veidi. Turklāt vairāki maksājuma veidi var nonākt sistēmā un piesaistīties pie kases pavadzīmes automātiski, piemēram, ienākošais maksājums no bankas, izmantojot Tiešsaistes bankas risinājumu. Taču skaidras naudas darījumi sistēmā ir jāievada manuāli un lietotājam jāatver konkrēta pārdošanas kases pavadzīme, jānospiež maksāšanas sadalījuma poga, jāpiefiksē skaidras naudas darījuma summa un manuāli jāveido kases ieņēmuma orderis par šādu summu, un tad šis kases orderis jāpiesaista pie pārdošanas kases pavadzīmes. Ļoti daudz manuālu darbību.   Tādēļ Realizācijas preču dokumentu sarakstam ir pievienota jauna darbība “Ģenerēt kases ieņēmumu orderi” (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti - Darbības), kas automātiski ģenerē ienākošo kases orderi.     Vednī jānorāda dokumenta statuss, kase un kases pavadzīmes maksāšanas veids.     Rezultātā sistēma ģenerē katram iezīmētajam preču dokumentam savu kases ieņēmumu orderi: Kases ieņēmuma ordera dokumenta datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta datumu; Kases ieņēmuma ordera klients tiek aizpildīts ar preču dokumenta klientu; Kases ieņēmuma ordera summa un saistītā summa tiek aizpildīta ar kases pavadzīmes maksājuma sadalījuma rindiņas summu, kurai maksājuma sadalījums vienāds ar vednī norādīto. Ja kases pavadzīmes sadalījuma rindiņas summa ir lielāka par nepiesaistīto summu, tad kases ieņēmuma ordera summas tiek aizpildītas ar kases pavadzīmes nepiesaistīto summu. Kases ieņēmuma orderim automātiski tiek piesaistīts preču dokuments; Pamatojums – tiek aizpildīts atkarībā no kases ieņēmuma ordera dok. tipā norādītās pamatojuma definīcijas.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Agnese Ancova-Cernavska VISMA ‎12-12-2019 10:24
Strādājot pie Vispārīgās personu datu aizsardzības regulas prasībām, viens no izaicinājumiem bija spēt ātri un vienkārši sagatavot informāciju par fiziskās personas datiem, ja tā vērsusies ar iesniegumu un jautā: ''Kādi dati jums ir par mani?''   Lai to realizētu, esam izveidojuši Datu kopsavilkuma atskaiti, kas spēj patstāvīgi identificēt visus sistēmas sarakstus, kuros persona var tikt norādīta un sarakstus, kuros faktiski ir izmantota.   Kādi Datu kopsavilkumi ir pieejami?   * Personas kartītēm (Pamatdati - Personu kartītes) * Klientu kartītēm (Pamatdati - Klientu saraksts) * Avansa norēķinu personu kartītēm (Pamatdati - Avansa norēķini) * Atbildīgajiem (Pamatdati - Uzņēmums) * Atbildīgām personām (Pamatdati - Inventārs/Pamatlīdzekļi) * Bērniem (Pamatdati - Vecāku maksas)   Kā tas strādā?   Izvēlamies interesējošo objektu jeb sarakstu, piemēram, Personu kartītes Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes   Izvēlamies darbinieku par kuru jāapkopo informācija Personu kartīšu sarakstā zem izvēlnes <Darbības> atrodam atskaiti <Darbinieka datu kopsavilkums>.   Šajā brīdī sistēma apkopo informāciju par visiem sarakstiem, kuros darbinieks varēja tikt norādīts, lai gala rezultātā sagatavotu apkopojumu par sarakstiem, kuros tas faktiski ticis izmantots.     Kā redzams, tad attiecībā uz darbinieku, sistēmā kopā ir pieejami 123 saraksti, kuros darbinieks varēja tikt piesaistīts.   Kad sistēma pabeigusi darbu ar sarakstu atlasi, tiek sagatavots pārskats ar faktiskajiem sarakstiem, kuros darbinieks piesaistīts.   Saraksti, kuros darbinieks ticis piesaistīts, iezīmēti ar zilu krāsu.     Tie sistēmas saraksti, kuros darbinieks netika atrasts, nav ierakstu par identificēto rindu skaitu.   Šāds datu kopsavilkums iegūstams par katru darbinieku atsevišķi un ir pielietojams ikdienas darbam situācijās, kad svarīgi saprast, piemēram, kur tas bijis izmantots un kādi klasifikatori/saraksti jācaurskata, lai to deaktivizētu.
Skatīt visu rakstu
Anita Barbane VISMA
Instrukcija, kā rīkoties, ja darbiniekam ievadītā prombūtnenetiek iekļauta ARF izlietojumā.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎30-11-2019 11:04
Dokumentu apmaksas režīma konfigurācijas apraksts CHD hibrīda kases aparātos.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎30-11-2019 10:59
Svarīgākais, kas jāņem vērā veidojot un drukājot fiskālos čekus no CHD kases aparātiem.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎29-11-2019 17:26
Atskaišu izdruku un dokumentu formu krātuve
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Aiva Bondare VISMA ‎28-11-2019 17:46
Horizon nepieciešams veikt izmaiņas komandējumu dienas naudas summās.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Sarmīte Spēlmane VISMA ‎27-11-2019 16:56
Kā efektīvi un ātri izdrukāt svītrkodus jauniegādātājiem inventāriem vai pamatlīdzekļiem? 
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎20-11-2019 15:14
Instrukcija, kā atjaunot Horizon licenci.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎20-11-2019 14:42
Videoseminārā apskatītās tēmas: Horizon iespējas apsaimniekotājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Iedzīvotāju pašapkalpošanās risinājums Bill.me – platformas integrēta attīstība. Horizon un Bill.me integrācijas pieredze - ar ko jārēķinās ieviešanas procesā?   Vairāk par Visma Horizon Nekustamo īpašumu pārvaldības risinājumu » Vairāk par Bill.me risinājumu Horizon klientiem »   Saistītie raksti Videoseminārs "Iedzīvotāju pašapkalpošanās risinājums komunālajiem pakalpojumiem" ieraksts
Skatīt visu rakstu
Aiva Bondare VISMA
Apraksts, kam un kā izmatot atskaiti “NPI/I norakstīšanas sadalījums”.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎25-10-2019 13:06
Instrukcija, kā izmantot grāmatojumu periodus un starpperiodus.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Agnese Ancova-Cernavska VISMA ‎22-10-2019 17:34
Ātrāka sarakstā vai atskaitē attēloto kartīšu jeb objektu vai dokumentu labošana un apskatīšana.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎18-10-2019 14:28
Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas mākoņrisinājuma klientiem.
Skatīt visu rakstu
Pēdējā atjauninājuma autors Mija Zaļūksne VISMA ‎11-10-2019 20:35
Pilns 545. versijas apraksts un galvenās izmaiņas tajā.
Skatīt visu rakstu
Mija Zaļūksne VISMA
VID atbilde, kā aizpildīt "Paziņojums par IIN", ja ir neliela alga, atvieglojumi un jāpiemēro 23% IIN.
Skatīt visu rakstu
Agnese Ancova-Cernavska VISMA
Sīkāks apraksts par "Atkārtoti atvērt atskaiti" funkciju "BACK".
Skatīt visu rakstu
Izceltā tēma