avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
senast uppdaterad av LenaFritzson VISMA ‎18-05-2020 10:26
På personkortet under fliken lön finns det ett värde där du kan ange den gällande semesterfaktor för varje person. I schemaläggningen kan du få hjälp med att beräkna fram denna faktor naturligtvis på det regelverk som finns angivna i kollektivavtalet.   I schemaläggaren visas semesterfaktorn för varje person som går i schemat. När du hovrar över namnet på en person visas semesterfaktorn för just denna person. Beräkningen uppdateras hela tiden i bakgrunden och i takt med att du förändrar schemat. Du väljer själv om du vill använda den framräknade semesterfaktorn.    I Allmänt-rutan finns en inställning där du kan kryssa i Uppdatera semesterfaktor.  När den är ikryssad kommer fältet semesterfaktor på personkortet för alla personer i schemat att uppdateras till det framräknade personliga värdet när schemat har sparas. Om den inte är ikryssad förändras inte värdet på personkortet. Denna inställning ger dig därför möjlighet att välja när du vill förändra en lönepåverkande semesterfaktor. Om du t ex vill göra klar löneberäkningen med den nuvarande semesterfaktorn väljer du att kryssa i uppdateringen först när du är färdig med lönerna.   Kom ihåg att det alltid är värdet på personkortet som används i löneberäkningen.   Under-verktyg-inställningar-löneberäkning behöver ni kryssa i rutan använd semesterpass för schemalagd personal.   I exemplet nedan har den anställde en framräknad semesterfaktor på 1,25
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Olof From VISMA ‎05-12-2019 11:21
  Nedan följer en film som beskriver Schemaläggningen och visar hur ett enkelt schema kan byggas. Exemplet i filmen baserar sig på ett en-veckas schema med 4 anställda med olika pass.  Se även hur du kan schemalägga fordon eller   schemalägga med pass utan personal    Schemaläggning - introduktion      
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Berntsson VISMA ‎15-11-2019 16:26
Här försöker vi ge klarhet i hur schemaläggningen med dess scheman och passmallar hänger ihop och vad ni kan behöva göra i olika situationer som kan uppstå. Vid förändringar, då felaktiga pass kan finnas utlagda i kalendern som ska ersättas, behövs ofta passen ej tas bort manuellt, utan när nytt schema byggs upp används istället funktionen "ersätt tidigare utlagda arbetspass" i ditt schema. Var noga med att välja rätt fr o m datum för att få både tidigare och framtida pass korrekta.   Allt eftersom uppdrag förändras kan man behöva uppdatera och förändra sitt passmallsregister och sina scheman. För att få en bättre översyn och lyfta fram de scheman och pass som är aktuella  kan man med fördel avaktivera de scheman och passmallar ni ej längre använder. Notera att åtgärden inaktivera ej på något sätt påverkar de arbetspass som är utlagda i kalendern. Scheman inaktiveras enkelt genom att välja önskat schema via pennan i schemaläggningen och bocka ur bocken aktiv och därefter spara, så här: Nu kan jag ta ställning till om jag vill ha kvar schemat i systemet som ej aktivt, eller om jag vill ta bort den helt. Ta bort-symbolen med minustecken finns synlig först då posten är inaktiv. Kanske kan detta schema komma till användning senare i er verksamhet? Era inaktiverade scheman tas enkelt fram genom att klicka på denna symbol   Passmallar Att inaktivera passmallar för att förbättra din översiktsvy är mer komplicerat och kräver fler åtgärder.  I detta fall vill jag inaktivera passmallen men s om texten visar kan passmallen ej göras inaktiv. Jag behöver se över schemat "Bruket distribution 510, 4v rullande".   Notera att det fungerar på samma sätt här oavsett om schemat finns utlagt i kalendern eller ej. Det enda som har betydelse är att du har skapat ett schema där passet finns.    Jag tar fram mitt schema och klickar på minustecknet. I detta fall är det en av de anställda som är planerad med denna passmall. Jag klickar på minustecknet och klickar på passen en i taget. Jag ser att schemat innehåller pass i fyra veckor så jag bläddrar fram vecka för vecka med pilen och är noga med att få bort alla pass så samtliga veckor blir tomma. Därefter sparar jag schemat, spara och stäng.   Nu går jag tillbaka till mitt passmallsregister och denna gång kan jag bocka ur aktiv-bocken och göra passmallen inaktiv. Här syns den nu istället i listan över ej aktiva.     Likt scheman kan jag nu ta ställning till om jag vill ha kvar den i systemet som ej aktiv, eller om jag vill ta bort den helt.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av LenaFritzson VISMA ‎20-09-2018 14:39
För att ta bort en anställd från ett schema behöver ni gå in på schemat och ta bort passen som ligger utlagt på den anställde, när alla pass är borta försvinner personen från schemat. (Är det ett schema på flera schemaperioder behöver passen tas bort på alla veckorna)   Aktivera minustecknet i verktygsfältet så raderas passen snabbt och effektivt, när ni klickar på ett pass tas det bort direkt utan varning.     När sista passet är borta på den anställde försvinner personen från schemaläggningen klicka på spara och stäng.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Olof From VISMA ‎01-04-2019 14:46
I TransPA finns verktyg för att utföra kontroll mot vägarbetstidslagen både i samband med planering / schemaläggning och vid tidrapportering. Allt för att förhindra att överträdelser sker. Uppföljning kan ni göra via rapport.   Kontroll i schema Gå till schemaläggning och välj valfritt schema. Här hittar ni kontrollen inne i denna kolumn. Klicka på pilen till höger så görs kontroll. Finns det överträdelser så syns nu detta tillsammans med en förklaring.   Efter förändring av schema kan ni göra ny kontroll, välj Uppdatera och ni får nytt svar tillbaka.   Kontroll i anställds tidrapportering Ni väljer själva om ni vill ha kontroll påslagen och hur den ska fungera då era anställda rapporterar tid. Inställningen görs i Verktyg - Inställningar - Tidrapportering, med följande tre val:   Visa inte - ingen kontroll görs.   Informera - I samband med att tidrapport registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Vill man ändå registrera tidrapporten bekräftar man med spara en extra gång. Informera och förhindra registrering - I samband med att tidrapport ska registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Registrering kan ej göras så länge överträdelse finns. Inställning för kontroll i administratörs vy Gå till Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar.  Här kan ni välja om ni vill ha kontroll eller ej då ni själva som administratör registrerar pass och tidrapporter.   Uppföljning av överträdelser i rapporter Ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med denna fråga är att ni i TransPA kan följa upp hur er inrapporterade tid klarar sig i förhållande till vad vägarbetstidslagen säger. Underlag tar ni fram via Analyser - Rapporter - Överträdelser mot vägarbetstidslagen. Detaljerad rapport: Här har vi tagit fram en rapport som visar överträdelser mot vägarbetstidslagen under perioden 1-8 februari. För att tydliggöra överträdelsen utöver textinformationen har vi här i exemplet klistrat in tidrapporten för att visa hur dagen har rapporterats.   
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Olof From VISMA ‎05-12-2019 11:44
Ibland vet man inte alltid vem som kommer att arbeta ett pass. I den här filmen beskriver vi hur du ändå kan planera i tidige skede där personal ej är bestämt och i ett senare skede knyta passet till vald anställd.   Schemaläggning - oplanerade pass  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Olof From VISMA ‎05-12-2019 10:51
I nedanstående film beskrivs hur du kan schemalägga fordon.   Schemaläggning - fordonsplanering   
Visa fullständig artikel