avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Här visar vi hur du kan skapa en projektplan och andra projektförutsättningar.
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:18 (Uppdaterad 13-12-2017)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 271 Visningar
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
30-01-2020 11:30
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 275 Visningar
Här visar vi hur du jobbar med försäljningsöversikten.  
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:14 (Uppdaterad 13-12-2017)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 263 Visningar
Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:46
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 218 Visningar
Nytillkommen funktionalitet i nya Severa
Visa fullständig artikel
16-01-2018 13:15 (Uppdaterad 24-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 223 Visningar
Fråga I nya Severa visas ett antal gamla projekt i försäljningsöversikten som inte är relevanta längre. Kan man rensa bort dem? Svar Vad som visas i försäljningsöversikten avgörs av projektens försäljningsstatus. Under Verktyg/Inställningar kan du se era försäljningsstatusar och om de betraktas som Pågående, Vunna eller Förlorade försäljningsprojekt. Alla projekt som har försäljningsstatus som motsvarar Pågående status kommer att visas i försäljningsöversikten. 
Visa fullständig artikel
24-11-2017 16:41
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 216 Visningar
Fråga I nya Severa klickar man på knappen med de tre punkterna i projektvyn för att se projektbeskrivningen, kan man få beskrivningen att ligga framme hela tiden?  Svar Projektbeskrivningen kan bara visas genom att klicka på knappen. 
Visa fullständig artikel
13-11-2017 08:18
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 217 Visningar
Miljö med flera valutor finns tillgängligt i version Enterprise av Project Management. Vi har stöd för över 160 olika valutor och du aktiverar tillägget vid Kugghjul > Uppgraderingar > Egenskaper.  För mer information om tillägget klicka här . Läs hela dokumentet INNAN aktivering.    När tillägget är aktiverat kan du skapa prislistor, offerter och fakturor i annan valuta än företagets basvaluta. Innan du kan göra det måste du dock lägga till önskade valutor och deras kurs manuellt i Kugghjul > Inställningar > Valutor. När du skapat valutan och eventuell prislista i Inställningar så är du redo att använda funktionen och det är viktigt att du känner till följande.   Vid tillfället då du skapar försäljningsprojekt/projekt med annan valuta än SEK kommer du se och eventuellt reagera på att inte all finansiell information i försäljningsprojekt/projekt visas i den valuta du valde. En del visas i företagets basvaluta och en del i försäljningsprojektets/projektets valda valuta. Det är inte ett programfel utan tänkt att fungera så.    Kostnader och avgifter i ett projekt med annan valuta än SEK som är kopplade mot en prislista/produkt visas i valutan som valts i projektet medan alla andra beräkningar i system görs i företagets basvaluta.    Demobolaget nedan har valt SEK som basvaluta och lagt till EUR som valuta.  I nedan exempel visas Försäljningsprojektets förväntade försäljningsvärde i SEK men om du skapar en Offert så visas summeringen i EUR. Samma regel gäller för Projekt och Fakturor.      Om du går vidare in på fliken Finanser > Avgifter och övriga kostnader ser du även här att valutan är blandad - Enhetskostnaden visas i SEK medan Enhetspriset visas i EUR. Därför att dessa priser är oftast avtalade på förhand mellan dig och din kund och ska faktureras i överenskommen valuta medan de interna beräkningarna fortsatt ska ske i basvalutan.     
Visa fullständig artikel
16-09-2020 15:14 (Uppdaterad 15-09-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 209 Visningar
Vilken logik styr projektets priser?
Visa fullständig artikel
16-07-2020 12:55
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 254 Visningar
I denna tid när många medarbetare kan vara sjuka eller frånvarande av andra orsaker och många sitter utspridda på hemmakontor är det viktigt att få en bra överblick över projekt, resurser, projektuppgifter och tidrapportering. Nedan ger vi några tips om hur du kan använda resursallokeringen och aktivitetshanteringen i Project Management för att få bättre överblick över dina tillgängliga resurser.   Resursallokering I resursallokeringen får du en överblick över vilka medarbetare som är tillgängliga och vilka som är frånvarande den närmaste tiden. Detta förutsätter att de anställda markerar frånvaro i systemet med hjälp av frånvaroktiviteter. (Om du behöver lägga till nya frånvarotyper, hittar du dessa inställningar under Inställningar/Aktivitetstyper.)   Kalender och projektuppgifter Alla anställda bör uppdatera sin kalender löpande. Om ni använder Office 365, Exchange eller Google calendar kan dessa kalendrar integreras med Project Management. På det sättet får man en god översikt i Project Management över både medarbetarnas resursallokeringar och mer detaljerade uppgifter i kalendern. I kalendervyn kan den anställde se både sin resursallokering, kalenderaktiviteter och aktiviteter.   Samarbete och projektuppgifter När man behöver planera om uppgifter underlättar det att få en överblick över de uppgifter som till exempel ska utföras i ett projekt och snabbt kunna fördela om ansvar till andra projektmedlemmar. På fliken Samarbete visas alla projektuppgifter. Här kan man planera och tilldela olika projektuppgifter till olika medarbetare. Det går också att flytta dem till en ny status genom att dra-och-släppa dem till relevant statuskolumn.
Visa fullständig artikel
31-03-2020 17:04
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 213 Visningar
I Visma.net Project Management kan ni jobba både med interna och extra projekt.   För att skapa ett internt projekt trycker ni på rubriken Projekt och sedan på Lägg till projekt. Därefter pendlar man till Internt projekt på fönstret som dyker upp.    Under rubriken Kontaktperson har man möjlighet att välja en kontaktperson.  Ifall en efterfrågad person inte finns med på listan behöver ni lägga upp dem på det interna bolaget. Ni kan göra det genom att söka upp det gråmarkerade bolaget under Kunder.      Efteråt kommer ni in på kundkortet och lägger upp nya kontakter genom att trycka på Ny kontakt under fliken Kontaktuppgifter. 
Visa fullständig artikel
24-02-2020 14:56 (Uppdaterad 24-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 244 Visningar
Under Community Live sände vi webinar om projekthantering i Severa och Visma.net ERP. Här hittar du svar på de frågor som kom in. 
Visa fullständig artikel
30-10-2018 12:31
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 208 Visningar
Nu finns lönsamhetsberäkningen på offerter tillgänglig i nya Severa
Visa fullständig artikel
16-02-2018 15:56 (Uppdaterad 16-02-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 210 Visningar
Fråga Hur gör jag för att skapa en projektuppgift på Samarbets-flikens kanban-tavla i nya Severa? Jag kan inte välja det som aktivitetstyp? Svar I systeminställningarna Inställningar/Aktivitetstyper behöver ni definiera en ny aktivitetstyp som tillhör kategorin Projektuppgift. Då kommer den nya aktivitetstypen att vara valbar i nya Severa.  
Visa fullständig artikel
13-11-2017 08:15
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 224 Visningar
Vill du använda attest av resposter innan vidarefakturering i projekt? (Gäller version Premium & Enterprise)   I Kugghjul > Inställningar > Resealternativ går det att ställa in om resposter ska vara tillgängliga omedelbart för fakturering eller inte. Om kryssrutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad så måste de anställda klicka på Skapa reseräkning och få denna godkänd av sin överordnade innan resposten är fakturerbar.     Alla resekostnader som rapporteras i fönstret Tid & Utlägg eller via en reseräkning visas även i det aktuella projektet under fliken Finanser. Resekostnader kan antingen vara fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.   Resposterna hamnar under fliken Ej fakturerbart fram tills att posten är godkänd (endast när rutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad).     (Vi är medvetna om att även när posten finns i fliken ej fakturerbart så står det klart för fakturering: omgående på posten. Därför att så snart posten är godkänd är den omgående klar för fakturering.)   Hur godkänner jag reseräkningar?  Om du har behörighet att godkänna reseräkningar går du till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Resor > Reseräkningar.   Här kan du anpassa filter och värden om det behövs, klicka på ett reseräkningsnummer för att öppna den. När du har granskat reseräkningen kan du antingen ändra status till Godänd eller Ej godkänd. Du kan också markera kryssrutorna till vänster om du vill behandla fler samtidigt.    För att en respost ska finnas tillgänglig i rapporten och kunna godkännas krävs det att det har skapats ett utkast av en reseräkning där resposten ingår. Det går att skapa reseräkningar retroaktivt om de anställde har glömt eller liknande. OBS: Så länge inte perioden är låst.    Om resekostnader fortfarande visas som ej fakturerbara i projektet och inte dyker upp på fakturan efter godkännande kan du kontrollera sektionen Ange priser på fliken Finanser i projektet och säkerställa att resekostnader är markerade som fakturerbara.   Notera: * Om du använder tjänsten Reseräkning kan du använda appen Visma Scanner för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. * Vid integrationen till Visma Lön innebär detta att bara de utlägg och resekostnader som är kopplade till en godkänd reseräkning kommer med i lönefilen.  Resekostnader som rapporteras in och läggs i en reseräkning kommer inte med i lönefilen förrän den månad som reseräkningen godkänns i sin helhet.   
Visa fullständig artikel
14-09-2020 14:39 (Uppdaterad 14-09-2020)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 211 Visningar
Vad används begreppen Projektets värde och Sannolikhet till? 
Visa fullständig artikel
01-10-2018 13:06
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 200 Visningar
Fråga  Hur tar jag bort slutdatum för ett projekt? Om jag raderar datumet kommer det tillbaka när jag flyttar markören till något annat fält? Svar  Du kan ta bort ett datum genom att ställa markören i datumfältet och trycka på ESC-knappen.
Visa fullständig artikel
29-08-2018 15:22
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 191 Visningar
Fråga Hur används datumet Förväntat orderdatum i försäljningsprojektet?  Svar När du skapar ett nytt försäljningsprojekt anger du ett datum då du bedömer att affären kommer att kunna stängas.  Detta datum används tillsammans med värdet Förväntat värde för att beräkna prognostiserad försäljning och faktisk försäljning.  När ett försäljningsprojekt stängs genom att flyttas till någon av de stängda processtegen, t.ex. "Beställning" eller "Avböjt förslag" kommer det förväntade försäljningsdatumet uppdateras med dagens datum då det stängdes.  Samtidigt kommer nyckeltalen i försäljningsöversikten uppdateras med dessa värden.   
Visa fullständig artikel
29-05-2020 15:50
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 198 Visningar
Nu finns värdet "fas" i aktivitetsrapporten.
Visa fullständig artikel
28-05-2020 21:42
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 163 Visningar
När du skapar ett projekt måste du välja vilken prissättning som ska gälla utefter en prislista. När du valt en prislista kan du klicka på Ändra till projektspecifik prislista och då redigera arbetstimspriser och produktpriser för det specifika projektet.    Viktigt att känna till är att priser för Resekostnader inte kan redigeras från fliken Finanser. Priserna för resekostnader måste vara korrekt angivna i prislistan som väljs från start i projektet.  Om du i efterhand vill uppdatera resekostnaderna går du till Inställningar - Prislistor. Antingen redigerar du en befintlig prislista eller så skapar du en helt ny med de önskade resekostnaderna.    Om du påbörjar en projektspecifik prislista på fliken Finanser och sedan måste ändra resekostnaderna kommer de projektspecifika ändringarna du gjort att gå förlorade. Detta eftersom du måste byta prislista till den som du uppdaterat/skapat med de nya priserna för resekostnader och sedan igen klicka på Ändra till projektspecifik prislista. 
Visa fullständig artikel
06-07-2020 13:55 (Uppdaterad 06-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 170 Visningar