Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Elektronisk kontoutskrift   Elektronisk kontoutskrift gir deg mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Visma.net Financials (via Visma.net Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil dermed supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).     Merk: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger på faktura fra Visma.net Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å   ikke  importere   Elektronisk kontoutskrift .  Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger - Elektronisk kontoutskrift). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Visma.net Financials).   Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere elektronisk kontoutskrift.  Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger elektronisk kontoutskrift eller ikke. Se artikler om bankavstemming.  Rutine for import    Merk: Vi anbefaler å vente med import av elektronisk kontoutskrift til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene". Vi anbefaler å velge Importer fra Autopay som i feltet Standard behandling for kontoutdrag (les mer om Standard behandling i denne artikkelen). På den måten kan du selv bestemme når de skal matches og behandles.    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil dette komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.    1. Velg meldingstypen Kontoutdrag, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Gå til Bankstyring - Transaksjoner - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching.    5. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk og deretter Lagre i det vanlige skjermbildet.  Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      6. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette kan ses under fanen Match med betaling på de aktuelle linjene. Lagre.      7. Klikk Behandle. Systemet vil nå behandle alle transaksjoner som er huket av i kolonnen Klar til behandling. For de transaksjonene som er matchet med betalinger vil systemet linke transaksjonen mot de eksisterende betalingene. For disse vil det altså ikke bokføres noen nye bilag. Lagre.    8. De som står igjen må linkes manuelt. For å gjøre dette, marker linjen(e) og klikk Opprett dokument.   9. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170 (fra posteringstypen). Lagre.       10. Når de resterende transaksjonene er huket av for Klar til behandling kan du klikke Behandle for å bokføre disse.    Se også Samleside om bankavstemming    De fleste banker som støtter Autopay støtter også elektronisk kontoutskrift (utenom Nets). Ta kontakt med banken din for spørsmål om tilgjengelighet og bestilling. Merk: en forutsetning for å motta elektronisk kontoutskrift er at avtalen er registrert på nytt format (ISO20022)
Vis hele artikkelen
27-11-2017 11:02 (Sist oppdatert 28-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3027 Visninger
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
16-05-2018 14:23 (Sist oppdatert 01-02-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4391 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 28-01-2022)
 • 11 Svar
 • 1 liker
 • 12624 Visninger
1.  Mottar en inngående kreditnota via Autoinvoice til fakturainnboks. 2.  Kreditnota blir til en inngående faktura. 3. XML filen som avsender sender er ikke iht PEPPOL formatet 4. Når CreditNoteTypeCode=381 skal totalsummene oppgis som positive verdier i XML filen:   5. Vi sjekker filen og ser at totalsummene oppgis som negative verdier:   6. Resultatet i dette tilfelle er at AutoInvoice får en kreditnota hvor summene er negative og dette regnes da som en faktura jf. standarden. Dette er ikke noe vi kan overstyre dessverre. 7. Mottaker må ta kontakt med fakturautsteder og be de om å få rettet opp formatet.
Vis hele artikkelen
13-09-2021 11:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 463 Visninger
Visma net ERP støtter ikke 3 valutaer ved betaling.   1. Klienten har basisvaluta NOK. 2. Det er registrert en inngående faktura i PLN.(Polske Zloty). 3. Ved opprettelse av betaling(AP50300S), blir det benyttet  betalingskonto i USD    4. Betalingen blir gjennomført i banken, men ved innlesning av utført betaling til Autopay innboksen feiler det. Følgende feilmelding kommer opp:   5. Dette oppstår fordi betalt beløp i PLN blir omregnet til NOK og ikke til USD i Visma net ERP.    6. Betalingen må da korrigeres slik at betalt beløp omregnet fra PLN til NOK blir justert til at NOK blir erstattet med USD beløpet.    7. Betalingen blir utlignet med inngående faktura og posten med feil i Autopay innboksen kan behandles på nytt og feilmeldingen blir borte.  
Vis hele artikkelen
26-08-2021 15:12
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 657 Visninger
Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     
Vis hele artikkelen
05-08-2021 12:33
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 496 Visninger
Utg og inng faktura er registrert i valuta. Ved bokføring blir de omregnet til lokal valuta.  Når det blir gjort utbetaling / innbetaling blir det samtidig avregnet Agio/ Disagio.  Hvis man f.eks ved mnd slutt skal vise hva den faktiske verdien på utestående fakturaer / inngående fakturaer i valuta er på en rapport, kan man bruke valutajustering.  ( det er vel mest vanlig å gjøre dette ved årsavslutning )   NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Denne vil da bli benyttet. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.   1. Valutajustering kunde: ( ScreenId=CM505000 ) Velg periode, hvilken valuta dato som skal benyttes,valuta og gi en beskrivelse. Aktuelle utgående fakturaer vil nå komme opp. (bare med status åpne) Det vil da komme en linje pr faktura.  Vi ser her at verdien av fordringene har økt.    Huk av for de som skal revalueres og kjør rutinen.   Nå blir man dratt til: Hovedbokstransaksjoner (GL301000). Bunten er opprettet via Valutabehandlingsmodulen og den skal automatisk reverseres i neste periode.Den er postert.  Trykk på Vis i std / Vis i valuta og du får se beregnet Agio / Disagio. Trykk på reverser bunter: 1 og du får se den reverserte bunten ( 000458 ) av denne bunten (000457)   Den har blitt postert den 1. i neste periode, slik at den midlertidige justeringen er nullet.  Om reverseringen skal skje ved postering eller ved periodeavsluting kan settes i: Hovedboksinnstillinger (GL102000). Ved denne kjøringen var den satt til Ved postering.  NB: Velges Ved periodeavslutning blir ikke  reverseringsbunten kjørt før:  Avslutt regnskapsperiode (GL50300S), kjøres for hovedbok i den perioden som justeringsbunten hører til.    2. Valutajustering leverandør (CM504000), utføres på samme måte som vist for kunde over. Starter her:   
Vis hele artikkelen
29-07-2021 12:52
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 857 Visninger
Brukes ved justering av f.eks bank konto i valuta.  
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:48
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 700 Visninger
Det er mulig å benytte forskjellige bokføringsmetoder når periodiseringsnøkkler opprettes. Vi ser på bokføringsmetodene:  Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager. Fleksibelt etter dager i perioden.
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:04
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 586 Visninger
Dersom du får feilmeldingen under ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice, må du sjekke at Mva.reg.nr. er registrert i riktig format både på Firma (CS101500 ) og på Kunde (AR303000):   Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’.   Tilsvarende gjelder om du får feilmeldingen: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).   PEPPOL-formatet krever at Mva.reg.nr er angitt i formatet: NO<org.no>MVA, både på Firma og Kunde.   Firma (CS101500 )   Kunde (AR303000)
Vis hele artikkelen
14-05-2021 12:51 (Sist oppdatert 07-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 896 Visninger
I versjon 8.47 som blir lagt ut tirsdag 04.05.2021 så har vi gjort en endring i Fakturainnboks (AP50604S), som gjør at du som bruker kan laste ned fakturavedlegg på nytt dersom det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten. Dette er et verktøy som da kan benyttes ved lignende hendelser som vi hadde i mars i år: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg.   Du kan behandle fakturaen, og så legge til vedlegg manuelt hvis ønskelig, men du kan også velge  Innboksstatus: Feil ved vedlegg i Fakturainnboks. Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg.    Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt.   Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 04-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 589 Visninger
I versjon 8.45 som blir lagt ut tirsdag 20.04.2021 så er det gjort flere forbedringer i forespørselen Kontoutdrag i hovedbok (GL404000).    Det er gjort forbedringer i hastighet slik at denne nå skal være lettere å jobbe med. Rettet en feil i forbindelse med Branch funksjonalitet der det i noen tilfeller ble vist feil inngående og utgående saldo. Det er lagt til et valg for Manuelt startet søk  Slik filteret fungerer i dag, så oppdaterer listen seg med en gang du har lagt inn filter som gjør at du får treff på transaksjoner. Ved å huke av for Manuelt startet søk, så setter du filter, og så klikker du på Søk.  Hvis du ikke huker av for dette valget, så vil forespørselen fungere likt som tidligere.       
Vis hele artikkelen
19-04-2021 21:21
 • 1 Svar
 • 1 liker
 • 996 Visninger
Fra og med versjon 8.36 (tilgjengelig 9. februar 2021) er det implementert et nytt felt for status i skjembildet "Behandle banktransaksjoner" (CA306000). I tidligere versjoner ble det kun vist et varsel, mens nå ser man også status i en egen kolonne. Klikk på "Status legend" for å få en oversikt over de ulike statusene. Dette er de fem statusene:   NDS (NO: IDB: Ingen Dokument er Brukt): Systemet oppretter en betaling på en kunde, men ingen faktura er matchet mot den betalingen. En åpen post blir opprettet (betaling). RB (NO: UB: Utestående Balanse): Restbalanse på opprettet dokument. F.eks. hvis du mottar en betaling på kr 120 som blir matchet mot en faktura på kr 100, så vil du ha en balanse på 20 kr. NB (NO: IF: Forbindelser nr. ikke valgt): Brukes dersom du har en betaling som skal opprettes, og kunden eller leverandøren er ikke valgt. NE (NO: IP: Posteringtype ikke valgt): Brukes dersom det er Banktransaksjoner som skal opprettes, og posteringstypen ikke er valgt.  NL (NO: IL: Lokasjon ikke valgt): Brukes dersom kunden har flere lokasjoner, og du skal opprette en betaling hvor lokasjon ikke er valgt.   I noen tilfeller kan du få flere av de statusen i samme betaling eller i samme banktransaksjoner.  
Vis hele artikkelen
09-02-2021 15:34 (Sist oppdatert 09-02-2021)
 • 2 Svar
 • 2 liker
 • 1223 Visninger
Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. Vi vil nedenfor se på stegene for budsjettering i Financials i del 1 og i del 2 vil vi se på oppsett og konfigurasjon.
Vis hele artikkelen
26-04-2018 15:50 (Sist oppdatert 21-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2337 Visninger
Fra og med versjon 8.33 (19. januar 2021) kan du nå velge å bli varslet når Fakturainnboks mottar nye fakturaer.     Dette kan du aktivere i vinduet Egendefinerte meldinger (SM205041). Her ligger tre forhåndsdefinerte varslinger, en per mulig status av en faktura i Fakturainnboks: Ny, Feil og Blokkert.  Som standard er disse varslinger satt til ikke Aktiv.     Merk: Dette er et vindu hvor kun bruker med rollen System Administrator har tilgang. Vi anbefaler at du eventuelt tar kontakt med din Visma partner for å komme i gang med dette.   Hver varsling (Ny, Feil og Blokkert) kan du aktivere her og angi hvem som er mottaker. Det kan være en rolle eller en spesifikk bruker.     Varslingene vises i varslingspanelet øverst til høyre. Når du klikker på fakturaen her, blir du omdirigert til gjeldende faktura i Fakturainnboks.  
Vis hele artikkelen
19-01-2021 09:39
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 917 Visninger
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 19-12-2020)
 • 13 Svar
 • 3 liker
 • 15426 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29.3 (planlagt 10. desember 2020).   Ved behandling av Inngående betalinger (AR305000) og  Behandle banktransaksjoner (CA306000) vil det nå bli mulig å knytte opp flere dokumenter fra samme kunde/leverandør på en gang. Det har blitt implementert en ny knapp: Velg dokumenter, som viser de åpne dokumentene som hører til valgt kunde/leverandør.  Det har også blitt mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet.    Eksempel i Behandle Inngående betalinger:   Klikk på Opprett for å behandle inngående betaling Velg Arbeidsområde Kundereskontro, aktuell Kunde og trykk på Velg dokumenter. Det er mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet. Dette vil gjøre arbeidet med å finne dokumenter enklere.  Huk av for de dokumentene som skal  knyttes opp mot innbetalingen.  Det er mulig å knytte opp både utgående fakturaer og kreditnotaer.     Betalingsbeløp viser totalsummen av markerte linjer, og dette kan ikke overstige Totalbeløp.     Velg  Legg til og lukk når aktuelle fakturaer/kreditnotaer er valgt.    Trykk på Lagre, og innbetalingen blir merket med Klar til behandling. De knyttede transene vises også til høyre i skjermbildet. Klikk Behandle for å fullføre.  En innbetaling fra en kunde som gjelder flere dokumenter har nå blitt knyttet sammen.   
Vis hele artikkelen
10-12-2020 09:18
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1053 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) Det er nå mulig å sette Periodiseringsnøkler Aktiv / Ikke Aktiv (ScreenId=DR202000) Oversikt over status Aktiv / Ikke Aktiv på periodiseringsnøkler i Periodiseringsnøkler (ScreenId=DR2020PL) Tidligere var det ikke et parameter for dette. Periodiseringsnøkler som har vært i bruk kan ikke slettes. For å unngå å bruke Periodiseringsnøkler som ikke skal brukes, blir Aktiv / Ikke Aktiv innført.
Vis hele artikkelen
10-12-2020 09:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1004 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i v ersjon 8.28 (planlagt 25. november 2020). Det er nå mulig å skjule flere transaksjoner på en gang i Behandle inngående betalinger ( ScreenId=AR305000 ) og Behandle banktransaksjoner ( ScreenId=CA306000 ) Tidligere kunne man bare skjule en transaksjon av gangen.  Funksjonaliteten benyttes hvis man har fått importert transer flere ganger og trenger å rydde opp. Det er ikke mulig bare å slette transaksjoner fra disse skjermbildene.   
Vis hele artikkelen
24-11-2020 12:41
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1385 Visninger
 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. 
Vis hele artikkelen
06-12-2018 16:00 (Sist oppdatert 20-11-2020)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 3118 Visninger