avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.     
Vis hele artikkelen
05-08-2021 12:33
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 4 Visninger
Utg og inng faktura er registrert i valuta. Ved bokføring blir de omregnet til lokal valuta.  Når det blir gjort utbetaling / innbetaling blir det samtidig avregnet Agio/ Disagio.  Hvis man f.eks ved mnd slutt skal vise hva den faktiske verdien på utestående fakturaer / inngående fakturaer i valuta er på en rapport, kan man bruke valutajustering.  ( det er vel mest vanlig å gjøre dette ved årsavslutning )   NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Denne vil da bli benyttet. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.   1. Valutajustering kunde: ( ScreenId=CM505000 ) Velg periode, hvilken valuta dato som skal benyttes,valuta og gi en beskrivelse. Aktuelle utgående fakturaer vil nå komme opp. (bare med status åpne) Det vil da komme en linje pr faktura.  Vi ser her at verdien av fordringene har økt.    Huk av for de som skal revalueres og kjør rutinen.   Nå blir man dratt til: Hovedbokstransaksjoner (GL301000). Bunten er opprettet via Valutabehandlingsmodulen og den skal automatisk reverseres i neste periode.Den er postert.  Trykk på Vis i std / Vis i valuta og du får se beregnet Agio / Disagio. Trykk på reverser bunter: 1 og du får se den reverserte bunten ( 000458 ) av denne bunten (000457)   Den har blitt postert den 1. i neste periode, slik at den midlertidige justeringen er nullet.  Om reverseringen skal skje ved postering eller ved periodeavsluting kan settes i: Hovedboksinnstillinger (GL102000). Ved denne kjøringen var den satt til Ved postering.  NB: Velges Ved periodeavslutning blir ikke  reverseringsbunten kjørt før:  Avslutt regnskapsperiode (GL50300S), kjøres for hovedbok i den perioden som justeringsbunten hører til.    2. Valutajustering leverandør (CM504000), utføres på samme måte som vist for kunde over. Starter her:   
Vis hele artikkelen
29-07-2021 12:52
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 39 Visninger
Brukes ved justering av f.eks bank konto i valuta.  
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:48
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 35 Visninger
Det er mulig å benytte forskjellige bokføringsmetoder når periodiseringsnøkkler opprettes. Vi ser på bokføringsmetodene:  Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager. Fleksibelt etter dager i perioden.
Vis hele artikkelen
29-07-2021 10:04
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 38 Visninger
Dersom du får feilmeldingen under ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice, må du sjekke at Mva.reg.nr. er registrert i riktig format både på Firma (CS101500 ) og på Kunde (AR303000):   Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’.   Tilsvarende gjelder om du får feilmeldingen: Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).   PEPPOL-formatet krever at Mva.reg.nr er angitt i formatet: NO<org.no>MVA, både på Firma og Kunde.   Firma (CS101500 )   Kunde (AR303000)
Vis hele artikkelen
14-05-2021 12:51 (Sist oppdatert 07-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 206 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 22-06-2021)
 • 7 Svar
 • 1 Liker
 • 6473 Visninger
I versjon 8.51 som blir lagt ut tirsdag 01.06.2021, har vi lagt til en ny kolonne for Beskrivelse under fanen Avgiftsdetaljer på Inngående faktura (AP301000). Her vises avgiftsnummeret sin beskrivelse, og dette gjør det enklere å se hvilken avgift som blir benyttet.    I versjon 8.53 som blir tilgjengelig tirsdag 15.06.2021 er samme kolonne lagt til i Utgående faktura (AR301000 / SO303000)  
Vis hele artikkelen
01-06-2021 09:38 (Sist oppdatert 15-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 156 Visninger
Visma.net ERP støtter nå å sende PEPPOL BIS 3.0 direkte.
Vis hele artikkelen
07-10-2020 19:29 (Sist oppdatert 09-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1653 Visninger
Ved opprettelse av driftsmiddel, kan du få feilmelding:  Avskrivningsbokperiode ble ikke funnet i systemet.   
Vis hele artikkelen
31-05-2021 09:54 (Sist oppdatert 31-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 118 Visninger
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
22-02-2017 20:29 (Sist oppdatert 06-05-2021)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 2180 Visninger
I versjon 8.47 som blir lagt ut tirsdag 04.05.2021 så har vi gjort en endring i Fakturainnboks (AP50604S), som gjør at du som bruker kan laste ned fakturavedlegg på nytt dersom det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten. Dette er et verktøy som da kan benyttes ved lignende hendelser som vi hadde i mars i år: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg.   Du kan behandle fakturaen, og så legge til vedlegg manuelt hvis ønskelig, men du kan også velge  Innboksstatus: Feil ved vedlegg i Fakturainnboks. Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg.    Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt.   Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 04-05-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 181 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 21-04-2021)
 • 2 Svar
 • 1 Liker
 • 1240 Visninger
I versjon 8.45 som blir lagt ut tirsdag 20.04.2021 så er det gjort flere forbedringer i forespørselen Kontoutdrag i hovedbok (GL404000).    Det er gjort forbedringer i hastighet slik at denne nå skal være lettere å jobbe med. Rettet en feil i forbindelse med Branch funksjonalitet der det i noen tilfeller ble vist feil inngående og utgående saldo. Det er lagt til et valg for Manuelt startet søk  Slik filteret fungerer i dag, så oppdaterer listen seg med en gang du har lagt inn filter som gjør at du får treff på transaksjoner. Ved å huke av for Manuelt startet søk, så setter du filter, og så klikker du på Søk.  Hvis du ikke huker av for dette valget, så vil forespørselen fungere likt som tidligere.       
Vis hele artikkelen
19-04-2021 21:21
 • 1 Svar
 • 1 Liker
 • 372 Visninger
Oppstartsveiviser   Dersom du allerede har Visma.net ERP når du starter opp med Visma.net Payroll, vil du i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere fra ERP:     Kostnadsbærerne eies nemlig av Visma.net ERP og synkroniseres automatisk til Employees. Disse må dermed administreres i Visma.net ERP for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over kostnadsbærerne i Employees ved å gå til Innstillinger fra toppmenyen og ved å velge Kostnadsbærertyper eller Kostnadsbærere i menyen til venstre.      Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så vil også disse kunne bli overført fra Visma.net ERP til Visma.net Payroll. I oppstartsveiviseren må du velge ønsket kontoplan til å være Visma.net Financials under steget som heter Lønnskjøring. Da vil den kontoplanen som er tilgjengelig i Visma.net ERP også være tilgjengelig i Visma.net Payroll.      I det neste steget, som heter Bokføring, vil du se alle kontoene fra Visma.net ERP, samt at du må velge en Avrundingskonto (standard konto 7799) og velge Eksportformat til å være Visma.net Financials.      I tillegg er må du sette på en innstilling inne i selve Visma.net ERP for at nye kontoer skal synkroniseres over til Payroll. Gå til Meny - Hovedbok og velg Hovedboksinnstillinger under Innstillinger. Her må du hake av for Webhook-melding for at synkroniseringen av kontoer skal fungere og denne innstillingen ligger som regel nede til venstre i bilde. Sende regnskapsfil   Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma.net ERP fra lønnskjøringen i steget Betaling og rapportering.  Vi anbefaler at lønnskjøringen er ferdig kontrollert og at betalingen er bekreftet, før regnskapsfilen blir sendt. Da kan du nemlig være sikker på at alle resultatene fra lønnskjøringen er med i filen.   Trykk på Send for å sende regnskapsfilen til Visma.net ERP:     Statusen endres da til Sender:     Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til Sendt:   Merk: Hvis du forsøker å sende regnskapsfilen til Visma.net Financials og kontoer/kostnadsbærere mangler, vil du få en feilmelding. I Visma.net ERP   Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i Visma.net ERP som et ny bunt under Hovedbokstransaksjoner (GL301000).   Merk! Bunten får status Balansert og må oppdateres for å ta effekt i regnskapet.  OBS! MVA håndteres ikke i denne overføringen som går til Hovedbokstransaksjonene. Dersom man ønsker kan man aktivere Expense-integrasjonen for å håndtere MVA på en enklest mulig måte. Les mer om dette her. 
Vis hele artikkelen
27-06-2019 10:54 (Sist oppdatert 15-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 583 Visninger
Visma tilbyr online grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). I forbindelse med disse har vi laget kursdokumentasjon som kan lastes ned her. 
Vis hele artikkelen
03-06-2020 12:16 (Sist oppdatert 03-03-2021)
 • 2 Svar
 • 1 Liker
 • 4826 Visninger
Fra og med versjon 8.36 (tilgjengelig 9. februar 2021) er det implementert et nytt felt for status i skjembildet "Behandle banktransaksjoner" (CA306000). I tidligere versjoner ble det kun vist et varsel, mens nå ser man også status i en egen kolonne. Klikk på "Status legend" for å få en oversikt over de ulike statusene. Dette er de fem statusene:   NDS (NO: IDB: Ingen Dokument er Brukt): Systemet oppretter en betaling på en kunde, men ingen faktura er matchet mot den betalingen. En åpen post blir opprettet (betaling). RB (NO: UB: Utestående Balanse): Restbalanse på opprettet dokument. F.eks. hvis du mottar en betaling på kr 120 som blir matchet mot en faktura på kr 100, så vil du ha en balanse på 20 kr. NB (NO: IF: Forbindelser nr. ikke valgt): Brukes dersom du har en betaling som skal opprettes, og kunden eller leverandøren er ikke valgt. NE (NO: IP: Posteringtype ikke valgt): Brukes dersom det er Banktransaksjoner som skal opprettes, og posteringstypen ikke er valgt.  NL (NO: IL: Lokasjon ikke valgt): Brukes dersom kunden har flere lokasjoner, og du skal opprette en betaling hvor lokasjon ikke er valgt.   I noen tilfeller kan du få flere av de statusen i samme betaling eller i samme banktransaksjoner.  
Vis hele artikkelen
09-02-2021 15:34 (Sist oppdatert 09-02-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 318 Visninger
Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. Vi vil nedenfor se på stegene for budsjettering i Financials i del 1 og i del 2 vil vi se på oppsett og konfigurasjon.
Vis hele artikkelen
26-04-2018 15:50 (Sist oppdatert 21-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1417 Visninger
Fra og med versjon 8.33 (19. januar 2021) kan du nå velge å bli varslet når Fakturainnboks mottar nye fakturaer.     Dette kan du aktivere i vinduet Egendefinerte meldinger (SM205041). Her ligger tre forhåndsdefinerte varslinger, en per mulig status av en faktura i Fakturainnboks: Ny, Feil og Blokkert.  Som standard er disse varslinger satt til ikke Aktiv.     Merk: Dette er et vindu hvor kun bruker med rollen System Administrator har tilgang. Vi anbefaler at du eventuelt tar kontakt med din Visma partner for å komme i gang med dette.   Hver varsling (Ny, Feil og Blokkert) kan du aktivere her og angi hvem som er mottaker. Det kan være en rolle eller en spesifikk bruker.     Varslingene vises i varslingspanelet øverst til høyre. Når du klikker på fakturaen her, blir du omdirigert til gjeldende faktura i Fakturainnboks.  
Vis hele artikkelen
19-01-2021 09:39
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 401 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du endrer avgiftssats. 
Vis hele artikkelen
01-04-2020 12:05 (Sist oppdatert 14-01-2021)
 • 2 Svar
 • 2 Liker
 • 1355 Visninger
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 19-12-2020)
 • 7 Svar
 • 2 Liker
 • 8414 Visninger