cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma.net ERP

Sort by:
Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) Det er nå mulig å sette Periodiseringsnøkler Aktiv / Ikke Aktiv (ScreenId=DR202000) Oversikt over status Aktiv / Ikke Aktiv på periodiseringsnøkler i Periodiseringsnøkler (ScreenId=DR2020PL) Tidligere var det ikke et parameter for dette. Periodiseringsnøkler som har vært i bruk kan ikke slettes. For å unngå å bruke Periodiseringsnøkler som ikke skal brukes, blir Aktiv / Ikke Aktiv innført.
View full article
01-12-2020 17:57 (Updated 01-12-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 40 Views
Ny funksjonalitet tilgjengelig i v ersjon 8.28 (planlagt 25. november 2020). Det er nå mulig å skjule flere transaksjoner på en gang i Behandle inngående betalinger ( ScreenId=AR305000 ) og Behandle banktransaksjoner ( ScreenId=CA306000 ) Tidligere kunne man bare skjule en transaksjon av gangen.  Funksjonaliteten benyttes hvis man har fått importert transer flere ganger og trenger å rydde opp. Det er ikke mulig bare å slette transaksjoner fra disse skjermbildene.   
View full article
24-11-2020 12:41 (Updated 24-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 134 Views
 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. 
View full article
06-12-2018 16:00 (Updated 20-11-2020)
 • 2 Replies
 • 1 kudos
 • 1000 Views
I enkelte tilfeller ønskes det å oppheve matching f.eks hvis du har matchet en betaling mot feil faktura.
View full article
19-11-2020 16:03 (Updated 19-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1170 Views
På utgående faktura har du muligheter til å legge inn Ekstern referanse på faktura Denne kommer ikke automatisk ut på fakturaen.
View full article
12-12-2016 21:09 (Updated 10-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 526 Views
Kontoutdrag kan brukes som alternativ til vanlig purring. Dette er en mildere variant enn purring, og sender bare en oversikt over utestående poster til kunden. 
View full article
07-12-2015 16:00 (Updated 10-11-2020)
 • 1 Replies
 • 0 kudos
 • 2654 Views
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
View full article
13-12-2017 11:35 (Updated 03-11-2020)
 • 7 Replies
 • 2 kudos
 • 6243 Views
Utvidet flerspråklig støtte   Med Visma.net ERP kan du oversette mange registre til flere språk på tvers av hele systemet. Du kan for eksempel angi en beskrivelse av en lagervare på flere språk. Ved hjelp av utskriftspråket som er definert på kunden/leverandøren, kan du skrive ut en lokalisert versjon i flere rapporter.
View full article
21-10-2020 10:13 (Updated 22-10-2020)
 • 1 Replies
 • 5 kudos
 • 379 Views
Det er nå mulig å avskrive saldo på leverandørfaktura. Det kan benyttes i de tilfellene hvor det er små differanser mellom faktura og betaling, og det er avklart med leverandør at differansen på faktura skal avskrives og faktura lukkes.   Funksjonaliteten er tilgjengelig på faktura som er åpen og utestående beløp er innenfor beløp definert som avskrivningsgrense.   Dette aktiveres på Leverandørinnstillinger (AP101000). I feltet Avskrivningsgrense registreres beløpet for avskrivningsgrensen. I feltet Årsakskode registreres årsakskode.     Årsakskode Hvordan avskrivningen bokføres styres av årsakskoden. Åpne Årsakskoder (CS211000) og opprett kode med korrekt Konto. Velg  Avskrivning for leverandør i feltet Bruk. Avskriv faktura Åpne fakturaen du skal avskrive via skjermbildet Inngående faktura (AP301000). Velg Behandlinger og Avskrivning.     Det opprettes nå et bilag for avskrivning.   Årsakskoden styrer konteringen:   Fakturaen får status Avsluttet.   Denne funksjonen ligger også på kundereskontro. Der er det flere muligheter. Du kan sette avkrivningsgrense pr. kunde, og du kan velge å avskrive flere fakturaer samtidig. Det er det ikke funksjonalitet for på leverandørreskontro. I kundemodulen mottar du det kunden betaler, mens på leverandørsiden er det du selv som oppretter betalingen og da har du mulighet for å påse at beløpet er tilsvarende som på faktura. Mange benytter også AutoPay hvor betaling opprettes på utestående fakturabeløp. Vi anser derfor at det er mindre behov for massebehandling av avskrivning på leverandørreskontro.
View full article
15-10-2020 15:25 (Updated 15-10-2020)
 • 4 Replies
 • 5 kudos
 • 580 Views
Visma.net ERP støtter nå å sende PEPPOL BIS 3.0 direkte.
View full article
07-10-2020 19:29 (Updated 08-10-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 846 Views
I Visma.net Financials har man muligheten til å opprette en faktura (ut- og inngående), lagre den og deretter slette den. Ingenting bokføres før en trykker Oppdater. Ved opprettelse av fakturaen får den et fakturanummer. Det er derfor viktig at man endrer serien manuelt tilbake da dette ikke skjer automatisk dersom man sletter en uoppdatert faktura. Slik kan man utfylle hull i nummerserien.
View full article
29-09-2020 09:13 (Updated 29-09-2020)
 • 0 Replies
 • 2 kudos
 • 685 Views
I versjon 8.25 har vi forbedret valideringen av leverandørens bankkonto. Dette gjøres for å øke sikkerheten ved utbetalinger.  Når du oppretter en leverandør og registerer betalingsinformasjon, vil det automatisk bli kjørt en validering via Autopay. Dette er i første omgang implementert for Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det er planlagt støtte for flere land i fremtiden.  I skjermbildet Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) listes alle leverandører som enten har ugyldig bankkonto eller som ikke har blitt validert, og du kan velge Regenerer alle for å validere alle i listen.   Etter oppgradering til versjon 8.25 vil alle bankkontoer ha status som at de ikke er validert. Det vil si at du må validere bankkonto på alle dine leverandører. Det vil ta noen minutter, men det vil også gi deg en sikkerhet om at du betaler til riktig kontonummer. Slik går du frem:   Gå til Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) Klikk Regenerer alle Systemet sjekker da informasjonen opp i mot Autopay validator. Hvis bankkonto er ugyldig så vil valideringen feile, og du kan korrigere bankkonto på leverandøren.
View full article
16-09-2020 12:43 (Updated 16-09-2020)
 • 5 Replies
 • 3 kudos
 • 1023 Views
Nye kontoer relatert til lønn er lagt inn som standard hovedbokskontoer.  Dette gjelder nye firmaer som opprettes fra og med versjon 8.25. Ønskes disse kontoene i eksisterende firmaer, må de opprettes manuelt via skjermbildet Kontoplan (GL202500). Det gjelder følgende kontoer: 1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere) 1579 Andre kortsiktige fordringer 2772 Skyldig finansskatt av lønn 2784 Påløpt finansskatt ferielønn 5250 Gruppeliveforsikring 5252 Ulykkesforsikring 5430 Finansskatt av lønn 5431 Finansskatt av påløpte feriepenger 5919 Trekk kantinekostnader ansatte
View full article
04-09-2020 14:45 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 259 Views
I versjon 8.25 er det på nytt mulig å legge til både Notat og Fil i forespørselen Kundeinformasjon (AR402000). Flere av våre kunden har savnet muligheten, og nå er den tilbake igjen. Du slipper å åpne hver enkelt faktura for å se eller legge til notat og/eller filer.  
View full article
04-09-2020 12:56 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 2 kudos
 • 155 Views
I versjon 8.25 har vi lagt til en kolonne Opprinnelig i både Fakturainnboks (AP50604S) og i forespørselen Fakturainnboks-Oversikt (AP40106S). Denne kolonnen vil vise hvordan den inngående fakturaen er mottatt. Du vil se om fakturaen er mottatt elektronisk eller via skanntjenesten. Dette er nyttig da vi vet at fakturaer som skannes inneholder mindre informasjon og krever mer redigering, og det er nå enkelt å se dette før du behandler fakturaen.  
View full article
04-09-2020 12:25 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 2 kudos
 • 215 Views
I versjon 8.25 har vi lagt inn støtte for å endre Beskrivelse og Bankkontotype for betaling på bokførte inngående fakturaer (AP301000). Dersom du har bokført en inngående faktura, og ser at du har registrert feil bankkontotype eller beskrivelse, så kan du korrigere dette før du oppretter betaling.   Åpne en Inngående faktura som har status Ny, og her ser du at feltet Beskrivelse nå kan redigeres.   Under fanen Regnskapsdetaljer kan du endre Bankkontotype for betaling. Merk at dersom det er registrert en betaling eller delbetaling så vil feltet være låst, og ikke mulig å endre.     Hvis du ser at du har registrert feil bankkontonummer på en leverandør, så kan du nå endre bankkontonummer på leverandørkortet, og så gå til den inngående fakturaen og endre til en annen bankkontotype og så sette tilbake til opprinnelig bankkontotype. Da hentes nytt bankkontonummer.
View full article
04-09-2020 12:21 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 5 kudos
 • 464 Views
I skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S) er kolonnene Fakturadato og Opprinnelig fakturadato nå tilgjengelig.     De vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes inn på følgende måte: 1. Åpne skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S). 2. Velg ikon for Feltvelger. Flytt kolonnen fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, Trykk OK.
View full article
04-09-2020 10:04 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 149 Views
I skjermbildet Kjør periodisering (DR501000) har vi lagt til et felt som viser kunde-/leverandørnavn. Informasjon ligger i feltet Forbindelsesnavn.  
View full article
04-09-2020 10:01 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 2 kudos
 • 137 Views
I skjermbildet Inngående faktura (AP301000) har vi lagt til kolonnen "Leverandørens varenr.".   Kolonnen vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes på følgende måte: 1. Åpne Inngående faktura (AP301000) 2. Velg ikon for Feltvelger og flytt feltet over fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, trykk OK.        
View full article
04-09-2020 09:31 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 141 Views
Mulighet for å kjøre test på Automatiseringsplan
View full article
04-09-2020 09:45 (Updated 04-09-2020)
 • 0 Replies
 • 3 kudos
 • 202 Views
Visma kursoversikt