Mijn Communities
Help

CAO's Youforce Payroll Gemal

Sorteren op:
In onze releasenotes Gemal hebben we bij onderwerp 2024-01/31 Nieuwe CAO, onderdeel 2, onder het kopje IKB geheel pensioengevend, geschreven over de aansturing van het niet-pensioengevend budget 2 [1]. Door het overhevelen van het percentage, is de IKB NPG-regeling voor onze CAO-aansturing niet meer relevant. We hebben daarom de diverse aansturingen bij deze regeling geschoond. Naar aanleiding van vragen aan ons service center, willen we je nog informeren over het volgende:   Je kunt zelf een eigen aansturing gehanteerd hebben waarbij je bijvoorbeeld het saldo van 01 IKB PG (Persoonlijk Budget 1) laat doorstorten naar budget 2 (werkgevercode 03668 = 2). In dat geval zul je nu zelf mogelijk (met terugwerkende kracht tot 202401) de aansturingen voor budget 2 moeten vastleggen die voorheen vanuit de CAO-aansturing waren vastgelegd; bijvoorbeeld werkgevercode 03687 = 2 = afrekenen saldo PB bij uitdienst; of werkgevercode 03605 = 1 = PB2 uitbetalen als bruto bedrag in periode 12. Je ziet de 'oude' CAO-aansturing bijvoorbeeld terug op je overzicht specificatie productiegegevens van 2023-12.   In dezelfde releasenotes Gemal onderwerp 2024-01/31 Nieuwe CAO, onderdeel 2, hebben we onder het kopje Schaalmaxima, geschreven dat we met ingang van 2024-02 (uitgaande van vastlegging één maand achteraf) de nieuwe ORT maxima aanpassen naar waarde (inpasnummer) 8096 van schaal 0008. Voor de volledigheid: deze aanpassing gebeurt wel met ingang van 2024-01 omdat het uurloon ORT al een maand ‘achterloopt’.    Meer informatie [1] GDI > Werkgevergegevens > Persoonlijk Budget > Definitie Budgetten > 02 IKB NPG
Volledig artikel weergeven
24-01-2024 17:30 (Bijgewerkt op 24-01-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 268 Weergaven
Update 12-01-2024 Afgelopen nacht hebben we beide zaken aangepast en in productie genomen. In februari zullen we een automatische herrekening uitvoeren voor degenen die al een salarisproductie gedaan hebben.   Oorspronkelijk bericht 8 januari 2024: In onze releasenotes Gemal hebben we bij onderwerp 2024-01/31 Nieuwe CAO geschreven over de nieuwe CAO en bij onderdeel 1 over de gewijzigde salarisregeling, waaronder schaal A. Hetgeen daar vermeld is over het aantal te werken jaaruren, met bijbehorend maandloon, is correct: het aantal te werken uren (1886,40 / 12 maanden) x € 13,27 = € 2.086,05. We constateren echter dat het aantal jaaruren, zoals opgenomen in werkgevercode 03463, niet correct is: daar staat 1831, terwijl het dus 1886,40 moet zijn. Daarnaast constateren we dat salarisbedragen van participatieschaal PA-A, die gebaseerd zijn op het minimum maandloon, onjuistheden bevatten. We streven ernaar om beide zaken tussentijds aan te passen. We houden je op de hoogte van de voortgang.
Volledig artikel weergeven
08-01-2024 17:30 (Bijgewerkt op 12-01-2024)
  • 3 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 576 Weergaven