Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
Mededelingen CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen. Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Gewijzigd en verbeterd Berekening te verjaren verlof Waarom In functie 163010 - Eindejaarsverwerking verlof wordt, naast het over te nemen saldo per verlofsoort, ook een berekening uitgevoerd van de hoeveelheid verlof per verlofsoort wat komt te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kent 2 belangrijke tekortkomingen: De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kijkt niet in alle gevallen ver genoeg vooruit, waardoor het kan gebeuren dat het berekende te vervallen verlof feitelijk al vervallen is, of zeer binnenkort gaat vervallen. Voorbeeld: Op 5 januari 2022 wordt de eindejaarsverwerking uitgevoerd voor het verlofjaar 2021 voor verlofsoort ABC, lopend van 1 januari tot en met 31 december 2021. De verjaringstermijn voor verlofsoort ABC is 12 maanden. Deze eindejaarsverwerking voor 2021  berekent het verlof dat op 1 januari 2022 is vervallen, in plaats van het verlof dat op 1 januari 2023 komt te vervallen.  2. Een (her)berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort wordt niet uitgevoerd als er sprake is van een verlofopname die resulteert in een wijziging van de hoeveelheid te vervallen verlof. Voorbeeld: Voor een medewerker is in de eindejaarsverwerking berekend dat van de verlofsoort ABC per 1 juli 2022 36 uur vervalt. De medewerker neemt op 1 maart 2022 7,2 uur op van deze verlofsoort. De hoeveelheid te vervallen verlof van verlofsoort ABC per 1 juli wordt niet opnieuw berekend, terwijl de hoeveelheid te vervallen verlof per 1 juli 2022 nu 28,8 is. In deze release wordt alleen het probleem zoals hiervoor beschreven bij punt 1 opgelost. De oplossing van het probleem, beschreven in punt 2 komt beschikbaar in een volgende release. Hoe De wijze waarop de eindejaarsverwerking verlof het verjaringsmoment en de hoeveelheid te verjaren verlof bepaalt, is aangepast. In het hierboven genoemde voorbeeld onder punt 1 zal dan ook het te vervallen verlof per 1 januari 2023 worden berekend en niet meer het te vervallen verlof per 1 januari 2022. Daarnaast is het verslag van de eindejaarsverwerking aangepast voor wat betreft de melding van het verlof van een verlofsoort dat gaat verjaren: als er sprake is van mogelijke verjaring, wordt niet meer het verlofjaar afgedrukt waarin de verjaring gaat plaatsvinden, maar het exacte verjaringsmoment in de vorm van een datum. Actie Er is geen actie nodig. Aanpassing rubriekeigenschappen Waarom Ten behoeve van de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. In dergelijke gevallen moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes. Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken: Aanleveren salarisverwerker (Aanleveren salarisverw.) Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper) Terugwerkende kracht mutatie huidig jaar (Herek. huidig jaar) Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar) Hoe In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn:   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverw. DIW <> begindt loonper Herrek huidig jaar Herrek vorig jaar P00680 / P00681 / P00682 / P00683 / P00684 / P00685 / P00686 / P00687 / P00688 / P00689 Afwijkende rente 01/02/04/04/05/06/07/08/09/10       N P06969 Bedrag pauze nachtdienst   N     P06979 Vergoeding dienstreizen met privé auto 6   J     P01100 Corr.ORT verlof   N     P07108 Vertraagd loon   N     P00151 Pensioenpremie       N P00152 Pensioenpremie (afwijkend)       N P00157/P00167 Bedrag werkgever pensioensparen 1/2       N P00180 Nominale premie ZVW       J P00184 Nominale premie ZVW       J P01704 Wijze korten afbouwregeling 1   N     P01710 Doorl. vak.verl   N   J P07920 Garantiefactor   N     P08101 Cd verz ZVW   N     P02324 Trede carrièrepatroon   N     P02418 Dagloon ziektewet   N     P00438 Periodegemiddelde ORT   N     P02596 Flex BAPO percentage korting   N     P02854 Indicatie oude wachtgeldregeling   N     P02855 Wachtgeldsituatie ABP   N     P02960 / P02961 Verlofuren verlofregeling 9 / 10   N     P09011 / P09012 / P09013 / P09014 / P09015 / P09016 / P09017 / P09018 / P09019 / P09020 / P09021 / P09022 / P09023 / P09024 / P09025 / P09026 / P09027 / P09028 / P09029 Aantal eenheden   N     P09125 Reserve N N N N P06150 / P06151 / P06152 / P06153 Indic. garant 1 / 2 / 3 / 4   N     P05189 Generatieb. vrijw. voortz. pf   J       Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving 2022 Premiedifferentiatie Aof Per 2022 worden 3 tarieven geïntroduceerd voor de Aof-premie, een onderdeel van de WIA-premie. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Gewijzigde en nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr Wko Gewijzigde en nieuwe rubrieken rubriek omschrijving P90401 Grsl Aof tot max P93697 Grsl Aof ongemax P90374  Afdr Aof hoog P91557 Grondslag Aof hoog P91558 Grondslag Aof laag P91559 Grondslag Aof uitkering P92775 Afdracht Aof laag P91893 Afdr Aof uitkering P93047 Afdr werkkosten Gewijzigde en nieuwe importrubrieken importrubriek omschrijving 01901 Grsl Aof tot max 01697 Grsl Aof ongemax 01874 Afdr Aof hoog 01557 Grsl Aof hoog 01558 Grsl Aof laag 01559 Grsl Aof uitk 01775 Afdr Aof laag 01893 Afdr Aof uitk 02047 Afdr wko Arbeidsvoorwaardenbedrag Per 2022 gaat het PB (Persoonlijk Budget) formeel verantwoord worden in de loonaangifte en sluit daarmee aan op de bestaande systematiek voor VT en EJU. Alle periodiek opgebouwde bedragen worden vanaf 2022 verantwoord op de post Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag. Als gevolg hiervan, zijn een aantal wijzigingen in de inrichting van HR Core Beaurt noodzakelijk. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12. Vervallen exportcode exportcode omschrijving 02086 Corr EJU in LA Vervallen uitvoercodes uitvoercode omschrijving 2251 PB-recht VT-LA 2252 PB-bet. VT-LA Vervallen rubriek rubriekcode omschrijving P02086 Correctie EJU in loonaangifte P92251 (Vervallen) PB-recht VT-LA P92252 (Vervallen) PB-bet. VT-LA Vervallen importrubrieken Gewijzigde uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02086 Corr uitbet EJU 1 Gewijzigde rubrieken rubriek omschrijving P91086 Correctie uitbetaling EJU 1 Nieuwe uitvoercodes uitvoercode omschrijving 02258 Opbw arbdsvwdnbdr 02259 Opnm arbdsvwdnbdr 02417 Corr uitbet EJU 2 02418 Corr uitbet EJU 3 02419 Corr uitbet EJU 4 02420 Corr uitbet EJU 5 02421 Corr uitbet EJU 6 02422 Corr uitbet EJU 7 02423 Corr uitbet PB 1 02424 Corr uitbet PB 2 02425 Corr uitbet PB 3 02426 Corr uitbet PB 4 02427 Corr uitbet PB 5 Nieuwe rubrieken rubriekcode omschrijving P92258 Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag P92259 Opname arbeidsvoorwaardenbedrag P92417 Correctie uitbetaling EJU 2 P92418 Correctie uitbetaling EJU 3 P92419 Correctie uitbetaling EJU 4 P92420 Correctie uitbetaling EJU 5 P92421 Correctie uitbetaling EJU 6 P92422 Correctie uitbetaling EJU 7 P92423 Correctie uitbetaling PB 1  P92424 Correctie uitbetaling PB 2 P92425 Correctie uitbetaling PB 3  P92426 Correctie uitbetaling PB 4  P92427 Correctie uitbetaling PB 5  Nieuwe importrubrieken   importrubriek omschrijving rubriekcode 02258 Opbw arbdsvwdnbdr P92258 02259 Opnm arbdsvwdnbdr P92259 02417 Corr uitbet EJU 2 P92417 02418 Corr uitbet EJU 3 P92418 02419 Corr uitbet EJU 4 P92419 02420 Corr uitbet EJU 5 P92420 02421 Corr uitbet EJU 6 P92421 02422 Corr uitbet EJU 7 P92422 02423 Corr uitbet PB 1 P92423 02424 Corr uitbet PB 2 P92424 02425 Corr uitbet PB 3 P92425 02426 Corr uitbet PB 4 P92426 02427 Corr uitbet PB 5 P92427   Publishing Date : 11/25/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 19:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 760 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030515) Mededelingen Geen release in oktober Wegens een verhuizing van ons datacenter begin oktober, is er geen release van Beaufort voor periode 10. Voor meer informatie zie de Youforce community: Verhuizing datacenter op 1,2, en 3 oktober Nieuw Zoeken op roepnaam Waarom Eén van de ideeën in het Ideeënportaal was om te kunnen zoeken op Roepnaam. Hoe Deze functionaliteit is nu opgenomen in HR Core Beaufort. Op de diverse selectieschermen is op het selectietabblad Persoon het veld Roepnaam toegevoegd. Dit selectieveld kan op dezelfde wijze worden toegepast als alle andere reeds bestaande selectievelden.  Gewijzigd en verbeterd Controle ingangsdatum roltoewijzing Waarom Bij de opgave van een 'foutieve' ingangsdatum bij een roltoewijzing (bijvoorbeeld: 01-02-0221 ipv 01-02-2021) kon er een blauw scherm ontstaan.  Hoe De controle op 'ingangsdatum' is aangescherpt; een datum vóór 01 januari 1900 wordt niet meer geaccepteerd. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe en gewijzigde exportcodes Waarom In navolging van Payroll Gemal (zie Release notes Payroll Gemal 2021-08/03) en vooruitlopend op de IKV-functionaliteit die per 2023 beschikbaar komt, worden in HR Core Beaufort een aantal wijzigingen doorgevoerd in de exportcodes. Een tweetal exportcodes wijzigt qua naamgeving en een drietal nieuwe exportcodes wordt toegevoegd. Hoe Gewijzigde exportcodes: Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw 02922 Datum in dienst Startdatum IKV 02924 Datum uit dienst Einddatum IKV Nieuwe exportcodes: Exportcode Omschrijving 02219 Code nieuwe IKV 02220 Datum in-dienst 02221 Datum uit-dienst Actie Verdere actie is op dit moment niet nodig in HR Core Beaufort. Je blijft de rubrieken P00322 Datum in dienst (Exportcode 02922) en P00830 Datum uit dienst (Exportcode 02924) vastleggen in HR Core Beaufort. HR Core Beaufort levert zoals gebruikelijk de invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV aan Payroll Gemal; Payroll Gemal genereert op basis van de aangeleverde invoercodes de invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst. Opgeloste meldingen Berekening WTF-factor incorrect (change 16353731) Melding De berekening van de WTF-factor is in sommige gevallen niet correct.   Oplossing Als de WTF-factor was gewijzigd op de peildatum, dan werd niet de juiste factor bepaald. De programmatuur is hierop aangepast. Maximum posities waardeomschrijving (change 2759590) Melding De lengte van een waardeomschrijving van een rubriek in een tabel was op het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) gemaximeerd tot 25 posities ondanks dat de tabellengte 50 posities kan bevatten. Oplossing Via het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) kan als waarde omschrijving nu 50 posities worden opgegeven. Ontbrekende uitvoercodes (change 2843657) Melding Een tweetal uitvoercodes en de daaraan gekoppelde rubriekcodes zijn niet aanwezig in HR Core Beaufort, waardoor deze gegevens niet geïmporteerd kunnen worden. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd: Rubriek Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92170 PFZW francise AP 02170 Pfzw franch.AP P92171 PFZW francise OP 02171 Pfzw franch.OP Totalen met sterretjes op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' (change 2859286) Melding Op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' worden sterretjes vermeld voor en na de totaal waarden. Oplossing Het formaat van de waarde is aangepast, zodat er geen sterretjes meer worden vermeld bij de totaal waarden. Controle op wijzigen registratienummer bij dienstverband (change 2271715) Melding Bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll kan het registratienummer worden leeggemaakt via Indirect Muteren. Het gevolg is dat het afroepen van de salarisaanlevering een blauw scherm oplevert. Oplossing De controle is zodanig aangescherpt dat bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll het registratienummer niet kan worden leeggemaakt met Indirect Muteren. In dit geval wordt de volgende melding op het verslag weergegeven en de mutatie wordt afgekeurd. Melding (PI_0490): Het leegmaken van het registratienummer (P01105) is teruggedraaid omdat dit niet is toegestaan in geval van een bestaande arbeidsrelatie met een koppeling naar de salarisverwerker. Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 19:17 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 744 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030451) Mededeling voor HR Core in-huis klanten Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort Community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd. Mededeling voor HR Core Online klanten Citrix update 11 april 2020 Op het Youforce portaal en op de HR Core Beaufort Community hebben wij begin februari een belangrijke mededeling gepubliceerd over de toegang tot HR Core Beaufort Online na 11 april 2020. Op 11 april installeren wij een update van Citrix. Voorafgaand aan deze update is het noodzakelijk dat de volgende versies van de Citrix Receiver en/of de Workspace App geïnstalleerd zijn: Citrix Receiver 4.9.7000 (Long Term Service Release) of hoger. Citrix Workspace App 1907 of hoger. Als u na de installatie van de update niet de bijbehorende versie van de Citrix receiver heeft, dan kunt u niet meer inloggen in de applicaties waarvoor Citrix gebruikt wordt. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een lokaal geïnstalleerde Citrix Receiver of de Citrix Workspace App. Inrichtingswijzigingen Percentage bijzondere beloning in uitvoercode Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Nieuwe rubriek en uitvoercode Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93826 Perc. bijzondere beloning 02826 Perc. Bijz. Bel Uitbreiding percentage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. Het aantal decimalen voor de onderstaande rubrieken is vergroot van 2 naar 3 posities. Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 Als u gebruik maakt van bovenstaande rubrieken om een procentuele toelage op basis van een inpasnummer te specificeren, moet u rekening houden met het volgende: Als u mutaties van deze rubrieken met terugwerkende kracht wil vastleggen, dan is dit alleen mogelijk met terugwerkende kracht tot 2020-01 Als u mutaties van deze rubrieken wilt vastleggen, dan moet u gebruik maken van release 2020-04 van HR Core Online, aangezien Payroll Gemal vanaf release 2020-04 uitgaat van de gewijzigde definitie. Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04. In release 2020-03 is rubriek P00492 Instantiebetaling ten onrechte vervallen verklaard. Deze rubriek is weer in gebruik genomen. Gewijzigde rubriek en exportcode Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving P00492 Instantiebetaling 02492 Instantiebetaling CAO code toegevoegd Er is een nieuwe Cao-code toegevoegd aan rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Code  Omschrijving 4091 BRANCHE CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORG Opgeloste meldingen Proefproductie werkt niet goed (change 1894832) Melding Bij het aanmaken van een proefproductiebestand bepaalt HR Core de exportkenmerken van de rubrieken die in het bestand aanwezig zijn. Echter als een exportkenmerk in HR Core is verwijderd en deze kan daarom niet bepaald worden, verschijnt een foutmelding op het scherm dat de exportkenmerk van de bewuste rubriek niet gevonden kon worden. Vervolgens stopt het aanmaken van het proefproductiebestand. Oplossing Als bij het aanmaken van een proefproductiebestand geen exportkenmerk door HR Core wordt gevonden, wordt er een regel hierover aangemaakt in de proefproductie.log ((PI_2251) Exportkenmerk P0xxxx- van de mutatie niet gevonden). Het aanmaken van het bestand wordt voortgezet. Bij het aanmaken van een normaal productiebestand wordt trouwens ook een melding weggeschreven in de logging en wordt de verwerking ook gewoon voortgezet. De locatie van de ProefProductie.log is trouwens verplaatst naar de PRT map. Startdatum zwangerschapsverlof kan niet worden aangepast (change 1171819) Melding Als een gebruiker de 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, wil wijzigen naar 1 dag ná de bevallingsdatum, verschijnt onderin HR Core ten onrechte de melding 'De eerste AO-dag mag niet meer dan een dag na de bevallingsdatum liggen'. De gebruiker kan hierdoor ten onrechte de gewenste datum niet opslaan. Overigens gaat in geval van indirecte mutaties de verwerking in deze situatie wel goed. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat een 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, gewijzigd kan worden naar 1 dag na de bevallingsdatum. Melding 'Nog mutaties aanwezig' voor functies raadplegen/overzicht systeemmutaties (change 1966842) Melding Na het activeren van de autorisatielogging verschijnt er bij het opstarten van de functies Raadplegen systeemmutaties (100026) en Overzicht systeemmutaties (160216) een pop-up melding met de tekst 'Er zijn nog mutaties in het loggingsbestand aanwezig'.  Dit heeft verder geen consequenties voor de werking van de functies. Oplossing De melding is onterecht. De programmatuur is hierop aangepast zodat de melding niet meer verschijnt. De melding verscheen ook in functie 'Overzicht gebruikersmutaties (160210)'. Deze functie is ook aangepast. Foutmelding initialisatie AVG logging (change 1968909) Melding Bij het starten van de initialisatie AVG logging in Beaufort Service verschijnt een blauw scherm met een foutmelding. De initialisatie wordt niet uitgevoerd. Oplossing Deze melding treedt op bij HR Core Beaufort als u nog gebruik maakt van een versie van Microsoft SqlServer database van voor 2012. In dit geval worden de gebruikte statements in de programmatuur nog niet ondersteund. De functie 'Initialisatie AVG logging' in Beaufort Service is aangepast zodat ook rekening wordt gehouden met oudere versies van Microsoft SqlServer database. Percentage loondoorbetaling bij UWV melding (change 986134) Melding Het percentage loondoorbetaling moet nu altijd door de klant worden gevuld en is verplicht bij de UWV-melding met reden aangifte 04 'Ziek art 29b ZW'. Het zou mooi zijn als deze rubriek default gevuld zou kunnen met de werkgeverrubriek Percentage ziekengeld (S07113). Oplossing Op het scherm 'Aanvullende gegevens UWV Digi-ZSM', als onderdeel van een Ziekteregistratie, is de rubriek P02244 'Percentage loondoorbetaling bij ziekte' toegevoegd. De rubriek wordt geïnitialiseerd met de waarde van de WG rubriek S07113 (Percentage ziekengeld) en is muteerbaar. Een voordeel van de aanwezigheid van P02244 op dit scherm is dat de klant niet zelf een scherm met deze rubriek hoeft te maken. Daarnaast wordt de rubriek gevuld met een initiële waarde omdat WG rubriek S07113 toch al (ingevuld) aanwezig is. Overigens is de waarde van de rubriek P02244 verplicht gesteld op het scherm zodra het veld 'Cd reden aangifte AO' de waarde '04' ('Ziek art 29b ZW'.) heeft. Publishing Date : 3/24/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 714 Weergaven
Versie 2 - 28 oktober 2021 - We hebben een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. Dit is in blauw weergegeven. Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030516) Mededelingen Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0  Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar. Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.  Herinnering - Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 6 oktober op de community. Gewijzigd en verbeterd Aanpassen lengte rubriek P01303 (change 2861680) en P02508 (change 2920303) Waarom  De rubrieken P01303 (extra uren 2) en P02508 (Reisbewegingen) hebben beide een lengte van 5 numeriek met 2 decimalen. In sommige gevallen was dit te gelimiteerd en bovendien niet in lijn met de toegestane lengte in Payroll Gemal. Hoe  De lengte van de rubrieken P01303 en P02508 is aangepast naar 6 numeriek met 2 decimalen. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P00332 - code soortloner (change 2917471) Waarom In Payroll Gemal kon je de rubriek P00332 (code soortloner) al met terugwerkende kracht over het vorig jaar muteren, maar in Beaufort nog niet. Hoe Bij de rubriekdefinitie van rubriekcode P00332 (code soortloner) is de optie Herrek. vorg jaar geactiveerd. Actie Er is geen actie nodig. Waarde 6 toegevoegd bij de rubriekcodes Afhandeling uit dienst PB (change 2920320) Waarom In Payroll Gemal was bij de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB de waarde 6 al beschikbaar, maar in Beaufort nog niet. Hoe Aan de rubriekcodes voor Afhandeling uit dienst PB  (P12837, P12895, P12899, P12932, P12957) is de waarde 6 toegevoegd met als omschrijving: Opnieuw in dienst, zonder tegenboeking saldo PB. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Foutmelding bij invoeren nieuwe inkomstenverhoudingen (change 2875996) Melding Soms verscheen bij het invoeren van een nieuw dienstverband (inkomstenverhouding) een blauw scherm. Oplossing  Het bleek dat het blauwe scherm verscheen als bij het invoeren van nieuwe dienstverbanden, veelvuldig één en hetzelfde identieke Burgerservicenummer (BSN) werd hergebruikt. Hoewel het feitelijk om een oneigenlijke werkwijze gaat, zijn we van mening dat Beaufort ook in dit soort gevallen niet tot blauwe schermen mag leiden. Daarom hebben we dit technisch opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Werknemers niet te selecteren (change 2904918) Melding Na het selecteren van dienstverbanden, werd de procedure niet  gecontinueerd, maar verscheen de melding: wegschrijven succesvol.  Het betreft de selectieschermen dienstverband (160045) en dienstverband OIR (160046). Oplossing We hebben de fout in de release hersteld en een nieuwe upgrade aangemaakt, (Upgrade 202109/030515). Deze upgrade is ter beschikking gesteld/geïnstalleerd op 7 september 2021 en de bijbehorende instructie vind je op de community van HR Core Beaufort (online).  Actie Voor HR Core Beaufort Online klanten zijn de aangepaste componenten al automatisch geïnstalleerd. Voor de on premise klanten, zie het bericht Fout in release 2021-09 Selectiescherm dienstverband / Selectiescherm dienstverband OIR dat 7 september 2021 op de community van HR Core Beaufort (online) is gepubliceerd. Overigens zal deze fout na installatie van de 2021-11 release automatisch opgelost zijn. U hoeft niet een eerdere release te (her)installeren. Missende waarde  voor Code soort dienstijd ABP (change 2884198) Melding In de tabel Diensttijd ABP extern ontbrak de waarde WGP. Oplossing De waarde WGP Werkn met politiek verlof is toegevoegd aan de tabel  Diensttijd ABP extern. Tevens is de waarde WVP Politieke functie gemarkeerd als vervallen. Actie Om de waarde WGP te kunnen gebruiken, moet je in de functie 203008 Soort diensttijd ABP een eigen code aanmaken die je vervolgens koppelt aan de nieuwe waarde WGP. Het is overigens niet nodig de waarde WVP te converteren naar WGP bij de dienstverbanden waar je deze hebt vastgelegd; in de aanlevering naar APG interpreteert Payroll Gemal de waarde WVP als WGP. Aanvullende acties bij leegmaken datum uit dienst (change 2890147) Melding Als via indirect muteren P00830 Datum uit dienst wordt leeggemaakt, moeten, naast de bestaande acties, ook de rubrieken P01113 Reden einde dv en P00850 Reden uit dienst LA/UPA worden leeggemaakt. Oplossing Het leegmaken van rubriek P00830 Datum uit dienst via een indirecte mutatie resulteert in de volgende acties: P00362 Code afhandeling vakantietoeslag krijgt waarde 0. P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering krijgt waarde 0. P01113 Reden einde dv wordt leeggemaakt. P00850 Reden uit dienst LA/UPA wordt leeggemaakt als P02941 Datum uit dienst LA/UPA leeg is. Actie Er is geen verdere actie nodig. De einddatum WAZO werd onterecht berekend (change 2831889) Melding Bij een nieuwe zwangerschapsziekmelding, geen zwangerschapsverlof, werd de einddatum WAZO onterecht berekend. Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat de einddatum WAZO alleen wordt berekend bij zwangerschapsverlof. Actie Er is geen actie nodig. Thuiswerkactiviteiten niet goed berekend  (change 2952298) Melding Bij urenregistratie van thuiswerk in Tijdregistratie, werden de uren niet goed berekend bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) Oplossing De programmatuur is hierop aangepast, zodat ook bij een andere regeling dan Algemeen (ALG) de uren thuiswerk goed worden berekend. Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Procentuele toelagen met eigen grondslag Vanuit het wensenportaal van Payroll Gemal is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een procentuele toelage met een eigen grondslag. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-11/3. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 00632 Procent.toelage 2 00633 Procent.toelage 3 01921 Cd.pro.toel.reg 1 01922 Cd.pro.toel.reg 2 01923 Cd.pro.toel.reg 3 Nieuwe rubrieken en exportcodes Nieuwe referentiewaardes Rubriekcode Waarde Omschrijving P11921, P11922, P11923 0 Niet van toepassing P11921, P11922, P11923 1 Recht op procentuele toelage Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving 631 Procent.toelage 1 632 Procent.toelage 2 633 Procent.toelage 3 Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving 00631 Procent.toelage 1 P92631 Procentuele toelage 1 00632 Procent.toelage 2 P92632 Procentuele toelage 2 00633 Procent.toelage 3 P92633 Procentuele toelage 3 Publishing Date : 10/28/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:16 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 714 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030513) Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1701,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1570,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Toepassen standaard import pad Waarom Beaufort kent een aantal functies waarin je een import pad dient te selecteren. In sommige gevallen zal Beaufort standaard het pad tonen zoals je dat in Mijn Beaufort hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld in geval van functie 100257- Importeren (kolom)mutaties. In andere gevallen zal het standaard pad worden bepaald op basis van een stuurgegeven. Bijvoorbeeld bij de functie 200297- Import tijdregistratie waarbij de waarde uit stuurgegeven DRPIPATH wordt toegepast. Echter waar geen standaard waarde kon worden bepaald - doordat bijvoorbeeld het stuurgegeven leeg is - werd als standaard pad de CFG folder van de Beaufort installatie toegepast. Dit is niet wenselijk omdat je deze folder niet kunt benaderen. Hoe Als Beaufort niet op de gebruikelijke wijze het standaard pad kan bepalen, zal Beaufort de waarde uit het Raet stuurgegeven IMP_PAD toepassen. Uiteraard kun je dan alsnog een ander pad kiezen als dat wenselijk is. Actie Er is geen actie nodig. Extra gegevens zichtbaar bij batch gerelateerde functies Waarom In Beaufort kun je een groot aantal functies in batch uitvoeren. Met diverse ondersteunende functies kun je deze batchopdrachten beheren. Hierbij was het niet altijd makkelijk om de juiste batchopdracht te selecteren. Door een aantal aanvullende kenmerken te tonen, hebben we het onderhouden van de juiste batchopdrachten wat eenvoudiger gemaakt. Hoe Na installatie van deze release zullen bij de diverse batchfuncties zoals 'wachtrij alle/eigen batchopdrachten', 'terugzetten alle/eigen batchopdrachten', 'raadplegen historische batchopdrachten' en 'stoppen batchverwerking' indien van toepassing en indien beschikbaar de productiesoort, het aanleverend proces en de gekozen rubriekenset gerelateerd aan de betreffende batchopdracht worden weergegeven.  Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Roltoewijzingen en mutatieverantwoording (change 1576574 ) Melding Als voor rubrieken van gegevenssoort RT Roltoewijzing de Mutatieverantwoording wordt aangevinkt, dan resulteert het schrijven van de mutatieverantwoording in een ernstige foutsituatie. Oplossing Met ingang van deze release is het mogelijk om mutaties van de rubrieken van de gegevenssoort RT Mutatieverantwoording op te slaan in de Mutatieverantwoording. Actie Als je wilt dat mutaties van de gegevenssoort RT voortaan worden opgeslagen in de Mutatieverantwoording, moet je in functie 210000 Rubrieken het veld Mutatieverantwoording aanvinken. Het betreft de rubrieken P01061 Org.eenheid, P01062 Rol, P01063 Ingangsdatum, P01064 Einddatum en P01065 Omschrijving. Contractindicaties niet altijd verplicht (change 2596350) Melding In de functie 160041 Premiedifferentiatie WAB zijn de rubrieken P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474 Code oproepovereenkomst in alle gevallen verplicht. Sinds 1 januari 2021 zijn deze contractindicaties echter niet meer in alle gevallen verplicht, bijvoorbeeld bij een stagiair. Oplossing De functie 160041 Premiedifferentiatie WAB is aangepast. De hiervoor genoemde rubrieken zijn niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband niet is aangevinkt. Bovendien zijn de hiervoor genoemde rubrieken niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband is aangevinkt èn rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding één van de volgende waardes heeft: 04 Deelvisser 06 Musicus / artiest 07 Stagiair 18 Publiekrechtelijke aanstelling 79 Opting-in regeling 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen Actie Er is geen actie nodig. Onjuiste productiesoort (en verrekenperiode) bij verwerken indirecte mutaties (change 1917382) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties genereert Beaufort in sommige gevallen aanvullende mutaties. Indien de productiesoort van de indirecte mutaties en de Beaufort sessie waarin de mutaties verwerkt worden niet gelijk waren, kon dat tot problemen leidden. De indirecte mutaties werden dan weggeschreven onder de productiesoort van de indirecte mutaties (bv JWP), maar de aanvullende automatisch gegenereerde mutaties kregen de Beaufort sessie mee (bv NOR). Oplossing De functie Verwerken indirecte mutaties (100252) is zodanig aangepast dat indirecte mutaties nu automatisch per productiesoort verwerkt worden, ongeacht de Beaufort sessie. Uiteraard nog steeds uitsluitend voor het geselecteerde aanleverende proces. Hierdoor zullen aanvullende mutaties gebaseerd op procesacties de juiste productiesoort en gerelateerde kenmerken als verrekenperiode meekrijgen. Beaufort zal per productiesoort controleren of er relevante mutaties gereed staan en deze vervolgens in de volgorde NOR-COR-JWP-GSA daadwerkelijk verwerken. Mochten er bijvoorbeeld geen COR mutaties gereed staan zal die stap worden overgeslagen en wordt de volgende productiesoort (JWP) verwerkt. Per verwerkte productiesoort wordt een verwerkingsrapport gegenereerd. Als je de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) handmatig start, zal dit ook gebeuren in situaties waarin er geen mutaties te verwerken bleken te zijn. Dit om je daarvan op de hoogte te stellen. Als de functie 100252 automatisch wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld via batch), dan zullen er uitsluitend rapporten worden gegenereerd indien er daadwerkelijk mutaties verwerkt zijn. Actie Omdat de wijzigingen in de verwerking van indirecte mutaties volledig in de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) zijn opgenomen, is geen aanvullende actie nodig.  Discrepantie in verwerking te importeren bestanden bij foutieve IMP_BUL (change 1648201) Melding Als bij het handmatig importeren met de functie 'Import. externe ind. mutaties' de locatie uit het stuurgegeven IMP_BUL onbekend was, dan ging het importproces verder zonder een back-up te maken. Oplossing De werking is gewijzigd: als het importbestand niet verplaatst kan worden in de locatie van het stuurgegeven IMP_BUL, dan wordt het importproces gestopt. Op het importverslag wordt vermeld dat de locatie niet beschikbaar is en het importbestand wordt niet verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/28/2021
Volledig artikel weergeven
18-06-2021 16:49 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 699 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030461 en upgrade 030509) Mededeling Migreren naar HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5.  Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar ofwel HR Core Beaufort 3.5 ofwel naar HR Core Online. Gewijzigd en verbeterd Aanpassing bestandsnaam verwerkingsverslagen indirect muteren Waarom HR Core (Online) kent binnen 'indirect muteren' een groot aantal aanleverende processen (bijvoorbeeld HSS), waarbij per proces een verwerkingsverslag wordt gegenereerd. De naamgeving van deze bestanden is voor alle processen identiek, een timestamp maakt de naam uniek. Een voorbeeld hiervan is vrw_ind_muteren_2020122917073169.txt. Door deze naamgeving is het lastig zoeken naar een verwerkingsverslag van een specifiek aanleverend proces.   Hoe  Na installatie van deze release kun je kiezen voor een naamgeving waarin ook de procescode is opgenomen. Hierdoor is het veel makkelijker zoeken naar het verslag waarin je op dat moment geïnteresseerd bent. Een voorbeeld van deze nieuwe benaming is vrw_ind_muteren_hss_2020122917073169.txt. Dit geldt voor de verwerkingsverslagen maar ook voor de hieraan gerelateerde csv-bestanden. Op basis van het bestaande stuurgegeven INDMUTVW kunnen de verwerkte en/of verwijderde indirecte mutaties worden weggeschreven in csv-bestanden, die dan ook terug te vinden zijn in de PRT-folder. Voorbeelden van deze nieuwe benamingen zijn dpia101_verwerk_records_hss_20210106_084339.csv en dpia101_verwijderen_records_hss_20210120_084851.csv. De keuze tussen bestaande en nieuwe benaming kan worden gemaakt op basis van het nieuwe stuurgegeven VERW_VSL. Voor HR Core Online klanten zal dit stuurgegeven automatisch op de nieuwe benaming staan (dus inclusief procescode). Voor HR Core in-huis klanten staat het stuurgegeven standaard op de bestaande benaming (dus zonder procescode). Actie Afhankelijk van de gewenste situatie kan je het stuurgegeven VERW_VSL naar believen aanpassen. Vanaf dat moment zullen nieuw gegenereerde verslagen en (indien geactiveerd) csv-bestanden die naamgeving volgen.  Mobiele nummer in ARBO-berichten Waarom In de EDI-berichten naar de ARBO-diensten wordt momenteel het vaste telefoonnummer vermeld. Een wens was om het mobiele nummer door te geven in plaats van het vaste telefoonnummer om de bereikbaarheid van de werknemer te vergroten. Deze wens staat ook geregistreerd op het Ideeën portaal onder nummer HCB4-I-167. Dit idee is in deze release gehonoreerd. Hoe Bij het genereren van de EDI-berichten voor de ARBO-diensten wordt nu eerst gekeken of er een mobiel nummer aanwezig is. Zo ja, dan wordt dit telefoonnummer in het bericht geplaatst. Zo nee, dan wordt het vaste telefoonnummer gebruikt zoals in de huidige situatie. Actie Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Bij nieuwe berichten zal automatisch de nieuwe werkwijze worden gehanteerd. Reeds aangemaakte berichten worden niet aangepast. Minimale interval batchopdracht 5 minuten Waarom Om de stabiliteit en performance van HR Core (Online) te waarborgen is de minimale interval van batchopdrachten naar vijf minuten gezet. De hoeveelheid batchopdrachten die binnen de vijf minuten worden afgeroepen, kunnen leiden tot problemen in de batchverwerking. Hoe Er is een controle toegevoegd bij het definiëren/aanpassen van de batchopdrachten.  Actie Bij het definiëren van nieuwe batchopdrachten komt er een melding als er een interval kleiner dan vijf minuten wordt gekozen. Opgeloste meldingen EDI - WAZO bericht onvolledig bij meerling (change 2168744) Melding  Bij het aanleveren van de rubriek P02247 Meerling vanuit Self Service wordt niet automatisch de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo op de waarde 4 gezet. In de berichtgeving naar het UWV is deze waarde wel van belang. Oplossing  Het proces van indirect muteren is aangepast, zodat bij het bepalen van de waarde van rubriek P02232 Reden verzuim Wazo de rubriek P02247 Meerling nu ook wordt meegenomen. Is er sprake van een meerling (rubriek heeft waarde 'J'), dan wordt de waarde 4 vastgelegd in de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo. EDI - WAZO bericht niet versturen bij uit-dienst (change 1866176) Melding  Het is mogelijk dat een zwangerschapsverlof wordt ingevoerd met een ingangsdatum zwangerschap in de toekomst. Echter indien voor die tijd deze medewerker uit-dienst gaat, wordt de WAZO-melding nog wel aangemaakt en verstuurd naar het UWV. Dit is niet wenselijk. Oplossing  Bij het aanmaken van het WAZO-bericht wordt gecontroleerd of het betreffende dienstverband nog steeds in-dienst is. Zo nee, dan wordt het bericht niet meer verstuurd. EDI - WAZO bericht adres foutief bij buitenlands adres (change 2341429) Melding Bij het aanmaken een WAZO-melding wordt het adres van de werknemer in het bericht opgenomen. Als de medewerker in het buitenland woont, wordt het adres niet goed in het bericht vermeld waardoor het bericht kan worden afgekeurd.  Oplossing  De programmatuur is aangepast en bij het aanmaken van nieuwe berichten zal het buitenlands adres goed worden vermeld. EDI - bericht naar Arbo bij einde WAZO (change 2047696) Melding De hersteldmelding van het zwangerschapsverlof levert geen hersteldbericht op voor de Arbodienst. Oplossing Het vastleggen van een datum herstel moet leiden tot een '0130 - volledig herstel'gebeurtenis. Indien de bevallingsdatum wordt ingevoerd, berekent HR Core (Online) ook de einddatum van het zwangerschapsverlof. Echter, er is gebleken dat in dit geval de gebeurtenis 0130 niet wordt aangemaakt. Deze gebeurtenis is nodig om het bericht naar de Arbodiensten te versturen. Er is een wijziging doorgevoerd waardoor nu wel de gebeurtenis wordt aangemaakt. Salarismutaties aanvullend geboorteverlof (change 2391714) Melding  Door een fout in de programmatuur werden niet in alle gevallen salarismutaties voor rubriek P12146 aangemaakt na het berekenen van het aanvullend geboorteverlof. De berekende waarden waren wel terug te vinden in de systeemmutaties. Oplossing  Na installatie van deze release is dit opgelost en leidt het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof tot de juiste salarismutaties. Rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) niet in variabele loonverdeling (change 2445249) Melding  De rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) konden niet worden gebruikt binnen de directe of speciale doorbelasting functionaliteit, terwijl dit wel in Gemal toegestaan is. Oplossing  De inrichting van de betreffende rubrieken in de rubriekentabel is aangepast, waardoor P03699 en P00694 direct of speciaal kunnen worden doorbelast. Verwijderen variabele loonverdeling (change 2419862) Melding  Door een fout in de programmatuur was het niet meer mogelijk een variabele loonverdeling te verwijderen. Oplossing  Deze fout is opgelost en vanaf deze release is het weer mogelijk een nog niet aangeleverde variabele loonverdeling te verwijderen. Actieve signaleringen niet aangemaakt (change 2567151) Melding  In bepaalde gevallen waarbij een signaaldefinitie condities bevatte op basis van eigen rubrieken, werd niet altijd het signaal gegenereerd terwijl wel aan alle condities werd voldaan. Dit gebeurde alleen als het signaal gegenereerd moest worden op basis van een nieuw geïmporteerd dienstverband. Bij het (achteraf) handmatig genereren van de signalen ging het wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release worden ook in geval van condities op basis van eigen rubrieken ook via indirect muteren de juiste signalen aangemaakt. Overschrijven salarismutaties directe doorbelastingen (change 2331735) Melding  In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen.  Oplossing  Dit is opgelost door de identificatie van directe doorbelastingen in de entiteit Salarismutaties aan te passen. Er wijzigt op zich niets. De directe doorbelastingen kun je op dezelfde wijze aanleveren. In die gevallen waar je correcties op nog niet aangeleverde directe doorbelastingen moeten doorvoeren, kan je dat eveneens op dezelfde wijze met de bestaande functionaliteit in HR Core (Online) doen.   Inrichtingswijzigingen Opschonen vervallen codes 2020 Rubrieken die al in 2020 waren komen te vervallen zijn nu zodanig aangepast dat ook de indicatie salarisverwerker en mutatieverantwoording zijn uitgezet en waar het nog niet gebeurd was, is ook de exportcode op vervallen gezet. Het betreft de onderstaande rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P07435 (Vervallen) Tegemoetkoming ziektekosten UWV  01435 Vervallen P02266 (Vervallen) Afwijkende risicopremiegroep     P02274 (Vervallen) Werkbonus     P02409 (Vervallen) berekeningsmethode ziekengeld     P04183 (Vervallen) BBL 03183 Vervallen Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91435 (Vervallen) Tegemoetk zk kstn 01435 Vervallen P91540 (Vervallen) Werkbonus 01540 Vervallen P90600 (Vervallen) Loon WAO-WIA 01600 Vervallen P90677 (Vervallen) Lnnat pr WIA-WGA 01677 Vervallen P90396 (Vervallen) Loon 65 plus 01896 Vervallen P90800 (Vervallen) Cum.loon WAO-WIA 02800 Vervallen Anoniementarief als LH-tabel HR Core (Online) kent rubriek P00333 om het soort loonheffingstabel dat van toepassing is op een dienstverband vast te leggen. Daarnaast kent HR Core (Online) rubriek P02270 waarmee aangegeven kan worden dat het anonieme inkomstenbelastingtarief van toepassing is en rubriek P02271 welke aangeeft dat het dienstverband als anoniem wordt beschouwd voor de berekening van de ziektekostenverzekering. In het kader van de belastingaangifte worden de waarden van de rubrieken P02270 en P02271 samengevoegd in de referentiewaarden van rubriek P00333. Hiermee wordt de van toepassing zijnde loonheffing meer eenduidig in zowel HR Core (Online) als Payroll Gemal. Vervallen rubrieken en exportcodes   Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02270 Anoniem LH Anoniem LH (Vervallen) 02270 Anoniem LH Vervallen P02271 Anoniem ZVW/WN Anoniem ZVW/WN (Vervallen) 02271 Anoniem ZVW/WN Vervallen Nieuwe externe* referentiewaarde rubriek P00333 (Soort loonheffingstabel) Code Omschrijving 4 Anoniementarief (*) Met betrekking tot soort loonheffingstabel kent Beaufort een tweetal tabelfuncties: 205006 (Loonheffingstabel extern) en 203010 (Soort loonheffingstabel). Functie 205006 is uitgebreid met de nieuwe externe waarde 4. Met de andere functie 203010 kunt je een corresponderende Beaufort codering vastleggen (bijvoorbeeld: 'ANM - Anoniementarief' en deze koppelen aan de externe code 4. Naast deze inrichtingswijzigingen wordt ook een conversie uitgevoerd die rubriek P00333 van de juiste waarde gaat voorzien. In deze conversie wordt bij een dienstverband rubriek P00333 met de waarde 4 gevuld indien: het dienstverband een datum in-dienst heeft kleiner dan de systeemdatum en een datum uit-dienst die leeg is of groter dan de systeemdatum en het dienstverband een relatie heeft met de salarisverwerker en rubriek P02270 en/of P02271 heeft een waarde 1. Deze conversie resulteert in een salarismutatie met een ingangsdatum gelijk aan 1-1-2021 of gelijk aan de datum in-dienst als deze na 1-1-2021 ligt. Rubrieken en exportcode onterecht vervallen verklaard In release 2021-02 zijn ten onrechte de omschrijving van rubrieken P00850  en P02591 en de exportcode 02591 aangepast met de tekst 'Vervallen'. Dit wordt in release 2021-03 weer hersteld. Het feit dat de omschrijving ten onrechte was aangepast heeft geen effect op de werking van de rubrieken en de exportcode.   Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) P00850 (Vervallen) Reden uit dienst LA/UPA Reden uit dienst LA/UPA P02591 (Vervallen) Aantal Reisbewegingen thuiswerk Aantal Reisbewegingen thuiswerk   Exportcode Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 02591 Vervallen Reisbew thuiswerk   Publishing Date : 2/24/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 19:11 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 681 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030462 en upgrade 030510) Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar HR Core Beaufort 3.5 of HR Core Beaufort Online. Nieuw Ondersteuning SIVI-standaard Waarom Voor de uitwisseling van gegevens tussen HR Core Online en Arbodiensten zijn we een API (Application Programming Interface) aan het ontwikkelen. Deze API maakt gebruik van de SIVI-berichtuitwisseling specificaties voor de verzuimgegevens. Om deze gegevensuitwisseling volledig te ondersteunen zijn twee rubrieken nodig bij de registratie van ziekte. De rubrieken zijn beschikbaar gesteld voor alle klanten maar zullen in de gegevensuitwisseling met de Arbodiensten alleen gebruikt worden vanuit HR Core Online. Hoe De nieuwe rubrieken zijn: Rubriek Omschrijving P02200 Actiecode SIVI P02201 Opmerking SIVI Aan de rubriek P02200 is een referentietabel gekoppeld met de door SIVI gehanteerde actiecodes. Deze rubrieken zijn toegevoegd aan een nieuw venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI; het nieuwe venster is toegevoegd aan procedure 734000 Aanv./financiele gegevens EDI. Tevens zijn de rubrieken opgenomen in de rubriekenset HSS, waardoor de rubrieken beschikbaar komen in Self Service. Actie Het nieuwe venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI is alleen geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. Indien gewenst, kan je applicatiebeheerder andere gebruikersgroepen autoriseren en het venster toevoegen aan zelf gedefinieerde procedures. Gewijzigd en verbeterd Pop-up melding versturen Payroll Gemal productiebestand Waarom In de 2020-07 release hebben we de naamgeving van de XML-bestanden ten behoeve van Payroll Gemal aangepast om onderscheid te kunnen maken tussen HR Core Beaufort Online en HR Core Beaufort in-huis aanleveringen. Deze wijziging was op één plek niet volledig doorgevoerd. Hoe Hoofdmenu > Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering > knop Versturen De aanlevering kent een aantal stappen, waarvan de laatste het versturen van het aangemaakte productiebestand is. Bij deze stap kan er een pop-up melding verschijnen die aangeeft dat het XML-bestand niet (meer) aanwezig is. In deze melding werd nog de oude benaming (dus zonder de onderscheidende P of O op de 5e positie) getoond. Dit is na deze release opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Voorkomen gelijktijdige importprocessen Waarom In HR Core Beaufort (Online) zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd bij het besturen van de processen voor het importeren van indirecte mutaties. Een niet gewenst gevolg van deze verbeteringen is, dat een importproces wordt opgestart - terwijl een vorig importproces nog niet is beëindigd - waardoor hetzelfde importbestand twee maal verwerkt wordt of een importbestand helemaal niet wordt verwerkt. Hoe Om te voorkomen dat twee importprocessen gelijktijdig uitgevoerd worden, is een mechanisme ingevoerd dat gelijk is aan het mechanisme dat batchprocessen controleert. Dit mechanisme maakt gebruik van twee stuurgegevens: IMP_ID (Startdatum/tijd import bestanden ind.mutaties) en IMPMXD (Max. duur van importbestanden ind.mutaties (hh;nn), vast stuurgegeven). Bij de start van een importproces wordt stuurgegeven IMP_ID gecontroleerd en - indien leeg - gevuld met de startdatum en tijd van het importproces. Als het stuurgegeven IMP_ID een waarde heeft, wordt aan de hand van stuurgegeven IMPMXD gecontroleerd of de maximale duur van het vorige importproces is overschreden. Is de maximale duur niet overschreden, dan wordt het nieuwe importproces niet opgestart. Is de maximale duur wel overschreden, dan wordt aangenomen dat het vorige importproces is afgebroken en wordt het nieuwe importproces opgestart door het overschrijven van de waarde van stuurgegeven IMP_ID. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik stuurgegeven DEFACCON bij EDI-berichten aanvullend geboorteverlof Waarom Wij hebben geconstateerd dat bij het gebruik van het stuurgegeven DEFACCON (Rubriek actieconditie TAM) tijdens het genereren van acties voor EDI-berichten aanvullend geboorteverlof, een ernstige foutsituatie kan optreden als het stuurgegeven DEFACCON geen waarde heeft. Hoe Functie 240020 Genereren acties is aangepast. Als het stuurgegeven DEFACCON leeg is, wordt de lege waarde niet gebruikt bij het genereren van acties Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Performance export Tactische Modules (change 2444720) Melding De export Tactische Modules heeft diverse onderdelen die nu per definitie compleet worden geëxporteerd. Ook in die gevallen waarbij bepaalde onderdelen mogelijk niet relevant zijn, maar wel een significante impact hebben op de performance van de export.  Oplossing De exportfunctie (175505) is uitgebreid met twee aanvullende selectiemogelijkheden: Excl. medewerkersbestanden met historie: door deze aan te vinken worden de historische bestanden (BH* en/of PH*) niet geëxporteerd. Excl. incidentele export: door deze aan te vinken worden de incidentele bestanden (ti_roltoewijzing, ti_orgeenheid, ti_rubriekwaarde, ti_rubriek) niet geëxporteerd. Beide selectiemogelijkheden staan standaard uitgevinkt wat betekent dat de export conform de oude werking functioneert: inclusief historische- en incidentele bestanden. Dit in verband met de bestaande batchopdrachten die voor deze functie zijn ingericht. Om te voorkomen dat medewerkergegevens door de ontvangende partij worden afgekeurd in verband met onbekende organisatorische eenheden en/of rubrieken, zal in sommige gevallen - ongeacht de selectieoptie Excl. incidentele export - automatisch ook een incidentele export plaatsvinden. Indien de organisatiestructuur wordt geactualiseerd of de rubriekenset wordt aangepast wordt het nieuwe vaste stuurgegeven EXPTMIE op de waarde 'J' gezet. Dit is de trigger die ervoor zorgt dat bij de volgende export Tactische modules automatisch ook een incidentele export wordt aangemaakt. Na de export zal het stuurgegeven EXPTMIE weer op 'N' worden gezet door het systeem. Indien er dus voor is gekozen om standaard niet de incidentele export te laten uitvoeren zorgt het systeem er zelf voor dat, indien benodigd, toch een incidentele export wordt uitgevoerd. Op dit automatische mechanisme In HR Core kunt u niet ingrijpen. Het blijft natuurlijk mogelijk om zelf eenmalig of op regelmatige basis de incidentele export uit te voeren. Actie Indien je de samenstelling van de export wilt beperken (dus bijvoorbeeld géén historische bestanden en/of géén incidentele bestanden), moet je de eventuele bestaande batchopdracht verwijderen en een nieuwe met de aangepaste selectiecriteria klaarzetten. Problemen proefproductie (change 2555580) Melding In sommige gevallen werd het XML-bestand van een proefproductie door een onjuiste XML-structuur afgekeurd in Payroll Gemal. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren (zie ook release notes 2021-02), hebben we een aantal wijzigingen in de programmatuur doorgevoerd waarmee we dit probleem hopen op te lossen. Fout in bepalen uurloon/salaris bij aanvulling minimumloon (change 2516976) Melding Het bruto uurloon wordt bepaald over het salaris. Bij aanvulling minimumloon wordt het bruto uurloon te laag vastgesteld.  Oplossing Het bruto uurloon wordt nu bepaald over het bruto salaris. Het bruto salaris is het salaris eventueel inclusief aanvulling minimumloon. Foutmelding bij koppelen loonverdeling (change 2304641) Melding Indien gekoppelde loonverdelingen met terugwerkende kracht moeten worden herrekend - bijvoorbeeld door een TWK wijziging van organisatorische eenheid of functie - kon in sommige gevallen een foutmelding optreden (PI_3186 De geldende hoofdkostenplaats, -soort en -drager op 'dd-mm-yyyy' kunnen niet bepaald worden. Koppelen wordt afgebroken'). Gekoppelde loonverdelingen en bijbehorende salarismutaties werden dan niet aangemaakt. Oplossing Dit probleem werd veroorzaakt door het ontbreken van relevante historie voor de TWK-periodes waarvoor de gekoppelde loonverdeling gegenereerd moet worden. Dit is opgelost door in een dergelijke situatie de eerstvolgende historische waarde van kostenplaats of kostensoort of kostendrager te hanteren. Dit wordt alleen toegepast indien er voor zowel de organisatorische eenheid als de functie geen historie op de peildatum (P05017) aanwezig is en wordt met een pop-up melding bij het koppelen van de loonverdeling gemeld.  Indien dit niet gewenst is, kun je uiteraard de historie van het betreffende dienstverband herstellen en nogmaals met terugwerkende kracht de loonverdeling koppelen. Dezelfde routine is ook ingebouwd in de functie Genereren gekoppelde loonverd. (160062). Hier zal een dergelijke situatie worden gemeld op het verwerkingsverslag. Sorteren op kolommen in selectiescherm dienstverband (change 2545436) Alleen HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 Melding In het selectiescherm Dienstverband is het - net als in andere selectieschermen - mogelijk de sortering van de selectieobjecten aan te passen door op de kolomtitel te klikken. In HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 werkte deze sortering echter niet goed en leidde tot een foutmelding in de statusbalk: "0111 Field SORT_INNER_ENT.BFT_KOP not available". Oplossing Dit probleem is na deze release opgelost.  CAO informatie CAO sector Ambulancezorg: uitloop bij extra dienst. Recentelijk is door alle betrokkenen overeenstemming bereikt over de gewijzigde interpretatie van art 4.11 (Overwerktoeslag) van de CAO sector Ambulancezorg voor wat betreft de geldende toeslag als er sprake is van uitloop van een extra dienst voor een fulltimer. De gewijzigde interpretatie komt er op neer dat met ingang van 1 april 2021 de toeslag voor de uitloopuren van een extra dienst gelijk is aan de toeslag voor een extra dienst, n.l. 75 % (i.p.v. 50%), zonder dat daarbij sprake is van terugwerkende kracht. Als je op dit moment de uitloopuren van een extra dienst afrekent tegen 50%, dan heeft de gewijzigde interpretatie gevolgen voor de aanlevering van de betreffende uren aan Payroll Gemal . Als je de uren uitloop van een extra dienst rechtstreeks aanlevert aan HR Core Beaufort (Online) via een bestand met indirecte mutaties (DPIA100-bestand), dan moet je zorgen dat je de uren uitloop van een extra dienst die je aanlevert voor afrekening tegen 50% voortaan aanlevert met de juiste rubriekcode voor afrekening tegen 75%. Welke rubriek je hiervoor nu gebruikt en welke rubriek je vanaf 1 april 2021 moet gaan gebruiken moet je zelf bepalen, maar aangezien het een overwerktoeslag betreft is het volgende waarschijnlijk van toepassing:  Uren uitloop extra dienst wordt momenteel aangeleverd in rubriek P00047 Uren toeslag overwerk 3e percentage (= 50 %). Uren uitloop extra dienst moet - te beginnen met de uren voor april 2021 - worden aangeleverd in P00048 Uren toeslag overwerk 4e percentage (= 75 %). Als je gebruik maakt van de module Tijdregistratie om de uren uitloop van een extra dienst in HR Core Beaufort (Online) te registreren en te verwerken, dan moet je de inrichting in HR Core Beaufort (Online) zelf aanpassen zodat de uitloopuren van een extra dienst voortaan worden afgerekend tegen 75 %. De benodigde aanpassing is afhankelijk van de wijze waarop momenteel in Tijdregistratie de regeling Overwerk en de activiteitsoort 16 (Overwerk) zijn ingericht.  Bij de aanpassing moet je rekening houden met het feit dat na 1 april de uitloopuren van een normale dienst onveranderd moeten worden afgerekend tegen 50 % en de uitloopuren van een extra dienst vanaf 1 april tegen 75%. Voor nadere uitleg voor het inrichten van regelingen en activiteiten raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Regelingen onderhouden > Regeling overwerk en Module Tijdregistratie > Inrichting van de module Tijdregistratie > Activiteiten onderhouden Als je gebruik maakt van een importbestand om de module Tijdregistratie te vullen, dan moet je de wijze waarop uitloopuren van een normale dienst en uitloopuren van een extra dienst aanlevert, aanpassen aan de wijzigingen van de regeling Overwerk en/of de activiteitsoort 16 (Overwerk). Voor nadere uitleg over de structuur van het importbestand raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Import en export tijdregistratie. Let op: bovenstaande wijzigingen moet je doorvoeren nadat de aangeleverde uren voor de periode maart 2021 zijn verwerkt in HR Core Beaufort (Online) en aangeleverd aan Payroll Gemal en voordat je de uren voor de periode april 2021 gaat verwerken in HR Core Beaufort (Online).  
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 20:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 674 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030463 en upgrade 030511) Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar HR Core Beaufort 3.5 of naar HR Core Online. Werkwijze opschonen logging-bestanden Graag brengen we de werkwijze rondom het opschonen van logging-bestanden in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 20 april op de community. Gewijzigd en verbeterd  Uitbreiding PY- en PZ-rubrieken Waarom Beaufort kent PY- en PZ-rubrieken - voor gebruik binnen Self Service - waarmee de begin- en einddatum van mutaties gestuurd kunnen worden. Tot op heden waren deze rubrieken alleen beschikbaar voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV én een koppeling naar de salarisverwerker. Naar aanleiding van diverse klantwensen op het Ideeën Portaal is besloten de mogelijkheid van PY- en PZ-rubrieken ook open te stellen voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV zónder een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Rubrieken > Rubrieken In systeemfunctie 210000 Rubrieken zal nu ook bij ingedeelde PS/DV rubrieken (startend met een 'P') zónder koppeling de knop 'HSS datums' beschikbaar zijn. Als je op deze knop drukt, zal voor de betreffende rubriek een begin- en einddatum rubriek worden aangemaakt. Deze rubrieken kunnen alleen gebruikt worden in Self Service. Voor details verwijzen wij je naar de handleiding van Self Service. Voor deze PY- en PZ-rubrieken blijven dezelfde begrenzingen gelden: omdat de 2e positie van de rubriekcode wordt vervangen door een Y of Z, betekent dit dat dit alleen voor P0* rubrieken gaat werken. Actie Maak voor de rubrieken naar keuze de PY- en PZ-rubrieken aan. Bij zwangerschapsverlof P01634 (reden herstel) automatisch vullen Waarom In de situatie dat voor een medewerker met een openstaand ziektegeval zwangerschapsverlof wordt vastgelegd, sluit HR Core Beaufort automatisch het openstaande ziektegeval af. Een veel gehoorde wens met betrekking tot deze bestaande functionaliteit betrof het automatisch vullen van de reden herstel (P01634) van het openstaande geval. Hoe Na installatie van deze release zal in het voornoemde geval de reden herstel van het te sluiten ziektegeval automatisch worden gevuld met de waarde 5 (ingang zwangerschapsverlof). Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce: back-up Waarom In het Ideeën Portaal is de wens ingediend om aan de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce de mogelijkheid toe te voegen om een back-up op te slaan van de exportbestanden Organisatie_BO4_GEM_<timestand>.xml en Roltoewijzingen_BO4_GEM_<timestand>.xml. Onderzoek wees uit dat de back-up mogelijkheid wel beschikbaar was voor deze functie, maar dat deze functie nooit beschreven is in de helptekst en bovendien niet goed werkte. Hoe Om een back-up te kunnen maken van de exportbestanden, is een nieuw stuurgegeven geïntroduceerd: ROLOEBUL Locatie backup RUM bestanden. De standaard waarde voor het stuurgegeven ROLOEBUL is dezelfde als de waarde voor het stuurgegeven RUM_BUL Locatie backup RUM bestanden. Actie Om een back-up te maken van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moeten de stuurgegevens ROLOE_BU en ROLOEBUL worden gecontroleerd en desgewenst aangepast. Wet- en regelgeving Grondslag voor 30%-regeling De grondslag voor de berekening van de 30%-regeling is aangepast om het mogelijk te maken om het aanvullend geboorteverlof (AGBV) buiten de berekening van de 30%-regeling te houden. Het biedt de mogelijkheid de grondslag zelf in te richten. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2021-05. In dit kader is in HR Core Beaufort een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Gewijzigde rubrieken (DPIA028)   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverwerker Herrek. huidig jr Herrek vorig jaar P09132 (Vervallen) Minimumloon buiten 30% regeling N N N P09133 (Vervallen) Minimum VT buiten 30% regeling N N N P09134 (Vervallen) EJU deels buiten 30% regeling N N N P07670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd P90670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd Gewijzigde exportcodes   Export code Omschrijving 03132 Vervallen 03133 Vervallen 03134 Vervallen 01670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde uitvoercode   Code Standaard tekst 1670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde importrubriek   Rubriekcode import Omschrijving 01670 Grondslag 30 % regeling Opgeloste meldingen Rubriek P03699/P00694 afgekeurd (change 2645910) Melding Als de rubrieken P03699 en P00694 tegelijk werden aangeleverd via een indirecte mutatie, dan kon de eerste mutatie afgekeurd worden met meldingsnummer (PI_3179). Oplossing De controle op mutaties met eenzelfde soort rubriek kenmerk als P03699/P00694 is verbeterd: de mutatie wordt niet meer afgekeurd. Werking functie 165003 - Opschonen per periode (change 2625901) Melding Bij grote hoeveelheden op te schonen perioderesultaten stopte deze functie na een bepaalde periode zonder daadwerkelijk de data te hebben verwijderd. Oplossing Dit is opgelost door een aanpassing in de programmatuur. Afhankelijk van de hoeveelheid op te schonen data, zal dit nog enige tijd duren, maar hierbij zal wel daadwerkelijk worden opgeschoond. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 17:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 672 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030461 en upgrade 030509) Nieuw Beter inzicht batchverwerking Waarom  In de huidige werkwijze wordt de logging van de batchprocessen weggeschreven in het tekstbestand DPIA024.txt. Om het inzicht toegankelijker te maken wordt de logging nu weggeschreven in een databasetabel en is er een functie Status batchwerking aangemaakt waarmee je de logging kan bekijken. Op deze manier hoef je HR Core Online niet af te sluiten om de status van de batchverwerking in te zien.  Hoe  Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Status import/export > Status batchverwerking  Een nieuwe functie 430035 Status batchwerking is aangemaakt en toegevoegd aan bovenstaand menu. Deze functie geeft de logging van de batchverwerking weer zoals voorheen in het bestand DPIA024.txt werd gedaan. In deze functie wordt standaard de logging van de batchverwerking van de afgelopen dag getoond. Door het opgeven van een begin/einddatum kan je een selectie doen op een bepaalde dag/tijdsframe.  Actie De functie is standaard opgenomen in het menu van applicatiebeheer. De benodigde autorisatie zal moeten worden toegevoegd voor de gebruikersgroepen die deze functie zullen gaan gebruiken (default autorisatie is gedaan voor gebruikersgroep AB). Gewijzigd en verbeterd Aanpassing bestandsnaam verwerkingsverslagen indirect muteren Waarom HR Core (Online) kent binnen 'indirect muteren' een groot aantal aanleverende processen (bijvoorbeeld HSS), waarbij per proces een verwerkingsverslag wordt gegenereerd. De naamgeving van deze bestanden is voor alle processen identiek, een timestamp maakt de naam uniek. Een voorbeeld hiervan is vrw_ind_muteren_2020122917073169.txt. Door deze naamgeving is het lastig zoeken naar een verwerkingsverslag van een specifiek aanleverend proces.   Hoe  Na installatie van deze release kun je kiezen voor een naamgeving waarin ook de procescode is opgenomen. Hierdoor is het veel makkelijker zoeken naar het verslag waarin je op dat moment geïnteresseerd bent. Een voorbeeld van deze nieuwe benaming is vrw_ind_muteren_hss_2020122917073169.txt. Dit geldt voor de verwerkingsverslagen maar ook voor de hieraan gerelateerde csv-bestanden. Op basis van het bestaande stuurgegeven INDMUTVW kunnen de verwerkte en/of verwijderde indirecte mutaties worden weggeschreven in csv-bestanden, die dan ook terug te vinden zijn in de PRT-folder. Voorbeelden van deze nieuwe benamingen zijn dpia101_verwerk_records_hss_20210106_084339.csv en dpia101_verwijderen_records_hss_20210120_084851.csv. De keuze tussen bestaande en nieuwe benaming kan worden gemaakt op basis van het nieuwe stuurgegeven VERW_VSL. Voor HR Core Online klanten zal dit stuurgegeven automatisch op de nieuwe benaming staan (dus inclusief procescode). Voor HR Core in-huis klanten staat het stuurgegeven standaard op de bestaande benaming (dus zonder procescode). Actie Afhankelijk van de gewenste situatie kan je het stuurgegeven VERW_VSL naar believen aanpassen. Vanaf dat moment zullen nieuw gegenereerde verslagen en (indien geactiveerd) csv-bestanden die naamgeving volgen.  Mobiele nummer in ARBO-berichten Waarom In de EDI-berichten naar de ARBO-diensten wordt momenteel het vaste telefoonnummer vermeld. Een wens was om het mobiele nummer door te geven in plaats van het vaste telefoonnummer om de bereikbaarheid van de werknemer te vergroten. Deze wens staat ook geregistreerd op het Ideeën portaal onder nummer HCB4-I-167. Dit idee is in deze release gehonoreerd. Hoe Bij het genereren van de EDI-berichten voor de ARBO-diensten wordt nu eerst gekeken of er een mobiel nummer aanwezig is. Zo ja, dan wordt dit telefoonnummer in het bericht geplaatst. Zo nee, dan wordt het vaste telefoonnummer gebruikt zoals in de huidige situatie. Actie Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Bij nieuwe berichten zal automatisch de nieuwe werkwijze worden gehanteerd. Reeds aangemaakte berichten worden niet aangepast. Minimale interval batchopdracht 5 minuten Waarom Om de stabiliteit en performance van HR Core (Online) te waarborgen is de minimale interval van batchopdrachten naar vijf minuten gezet. De hoeveelheid batchopdrachten die binnen de vijf minuten worden afgeroepen, kunnen leiden tot problemen in de batchverwerking. Hoe Er is een controle toegevoegd bij het definiëren/aanpassen van de batchopdrachten.  Actie Bij het definiëren van nieuwe batchopdrachten komt er een melding als er een interval kleiner dan vijf minuten wordt gekozen. Opgeloste meldingen EDI - WAZO bericht onvolledig bij meerling (change 2168744) Melding  Bij het aanleveren van de rubriek P02247 Meerling vanuit Self Service wordt niet automatisch de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo op de waarde 4 gezet. In de berichtgeving naar het UWV is deze waarde wel van belang. Oplossing  Het proces van indirect muteren is aangepast, zodat bij het bepalen van de waarde van rubriek P02232 Reden verzuim Wazo de rubriek P02247 Meerling nu ook wordt meegenomen. Is er sprake van een meerling (rubriek heeft waarde 'J'), dan wordt de waarde 4 vastgelegd in de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo. EDI - WAZO bericht niet versturen bij uit-dienst (change 1866176) Melding  Het is mogelijk dat een zwangerschapsverlof wordt ingevoerd met een ingangsdatum zwangerschap in de toekomst. Echter indien voor die tijd deze medewerker uit-dienst gaat, wordt de WAZO-melding nog wel aangemaakt en verstuurd naar het UWV. Dit is niet wenselijk. Oplossing  Bij het aanmaken van het WAZO-bericht wordt gecontroleerd of het betreffende dienstverband nog steeds in-dienst is. Zo nee, dan wordt het bericht niet meer verstuurd. EDI - WAZO bericht adres foutief bij buitenlands adres (change 2341429) Melding Bij het aanmaken een WAZO-melding wordt het adres van de werknemer in het bericht opgenomen. Als de medewerker in het buitenland woont, wordt het adres niet goed in het bericht vermeld waardoor het bericht kan worden afgekeurd.  Oplossing  De programmatuur is aangepast en bij het aanmaken van nieuwe berichten zal het buitenlands adres goed worden vermeld. EDI - bericht naar Arbo bij einde WAZO (change 2047696) Melding De hersteldmelding van het zwangerschapsverlof levert geen hersteldbericht op voor de Arbodienst. Oplossing Het vastleggen van een datum herstel moet leiden tot een '0130 - volledig herstel'gebeurtenis. Indien de bevallingsdatum wordt ingevoerd, berekent HR Core (Online) ook de einddatum van het zwangerschapsverlof. Echter, er is gebleken dat in dit geval de gebeurtenis 0130 niet wordt aangemaakt. Deze gebeurtenis is nodig om het bericht naar de Arbodiensten te versturen. Er is een wijziging doorgevoerd waardoor nu wel de gebeurtenis wordt aangemaakt. Salarismutaties aanvullend geboorteverlof (change 2391714) Melding  Door een fout in de programmatuur werden niet in alle gevallen salarismutaties voor rubriek P12146 aangemaakt na het berekenen van het aanvullend geboorteverlof. De berekende waarden waren wel terug te vinden in de systeemmutaties. Oplossing  Na installatie van deze release is dit opgelost en leidt het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof tot de juiste salarismutaties. Rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) niet in variabele loonverdeling (change 2445249) Melding  De rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) konden niet worden gebruikt binnen de directe of speciale doorbelasting functionaliteit, terwijl dit wel in Gemal toegestaan is. Oplossing  De inrichting van de betreffende rubrieken in de rubriekentabel is aangepast, waardoor P03699 en P00694 direct of speciaal kunnen worden doorbelast. Verwijderen variabele loonverdeling (change 2419862) Melding  Door een fout in de programmatuur was het niet meer mogelijk een variabele loonverdeling te verwijderen. Oplossing  Deze fout is opgelost en vanaf deze release is het weer mogelijk een nog niet aangeleverde variabele loonverdeling te verwijderen. Actieve signaleringen niet aangemaakt (change 2567151) Melding  In bepaalde gevallen waarbij een signaaldefinitie condities bevatte op basis van eigen rubrieken, werd niet altijd het signaal gegenereerd terwijl wel aan alle condities werd voldaan. Dit gebeurde alleen als het signaal gegenereerd moest worden op basis van een nieuw geïmporteerd dienstverband. Bij het (achteraf) handmatig genereren van de signalen ging het wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release worden ook in geval van condities op basis van eigen rubrieken ook via indirect muteren de juiste signalen aangemaakt. Overschrijven salarismutaties directe doorbelastingen (change 2331735) Melding  In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen.  Oplossing  Dit is opgelost door de identificatie van directe doorbelastingen in de entiteit Salarismutaties aan te passen. Er wijzigt op zich niets. De directe doorbelastingen kun je op dezelfde wijze aanleveren. In die gevallen waar je correcties op nog niet aangeleverde directe doorbelastingen moeten doorvoeren, kan je dat eveneens op dezelfde wijze met de bestaande functionaliteit in HR Core (Online) doen.   Inrichtingswijzigingen Opschonen vervallen codes 2020 Rubrieken die al in 2020 waren komen te vervallen zijn nu zodanig aangepast dat ook de indicatie salarisverwerker en mutatieverantwoording zijn uitgezet en waar het nog niet gebeurd was, is ook de exportcode op vervallen gezet. Het betreft de onderstaande rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P07435 (Vervallen) Tegemoetkoming ziektekosten UWV  01435 Vervallen P02266 (Vervallen) Afwijkende risicopremiegroep     P02274 (Vervallen) Werkbonus     P02409 (Vervallen) berekeningsmethode ziekengeld     P04183 (Vervallen) BBL 03183 Vervallen Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91435 (Vervallen) Tegemoetk zk kstn 01435 Vervallen P91540 (Vervallen) Werkbonus 01540 Vervallen P90600 (Vervallen) Loon WAO-WIA 01600 Vervallen P90677 (Vervallen) Lnnat pr WIA-WGA 01677 Vervallen P90396 (Vervallen) Loon 65 plus 01896 Vervallen P90800 (Vervallen) Cum.loon WAO-WIA 02800 Vervallen Anoniementarief als LH-tabel HR Core (Online) kent rubriek P00333 om het soort loonheffingstabel dat van toepassing is op een dienstverband vast te leggen. Daarnaast kent HR Core (Online) rubriek P02270 waarmee aangegeven kan worden dat het anonieme inkomstenbelastingtarief van toepassing is en rubriek P02271 welke aangeeft dat het dienstverband als anoniem wordt beschouwd voor de berekening van de ziektekostenverzekering. In het kader van de belastingaangifte worden de waarden van de rubrieken P02270 en P02271 samengevoegd in de referentiewaarden van rubriek P00333. Hiermee wordt de van toepassing zijnde loonheffing meer eenduidig in zowel HR Core (Online) als Payroll Gemal. Vervallen rubrieken en exportcodes   Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02270 Anoniem LH Anoniem LH (Vervallen) 02270 Anoniem LH Vervallen P02271 Anoniem ZVW/WN Anoniem ZVW/WN (Vervallen) 02271 Anoniem ZVW/WN Vervallen Nieuwe externe* referentiewaarde rubriek P00333 (Soort loonheffingstabel) Code Omschrijving 4 Anoniementarief (*) Met betrekking tot soort loonheffingstabel kent Beaufort een tweetal tabelfuncties: 205006 (Loonheffingstabel extern) en 203010 (Soort loonheffingstabel). Functie 205006 is uitgebreid met de nieuwe externe waarde 4. Met de andere functie 203010 kunt u een corresponderende Beaufort codering vastleggen (bijvoorbeeld: 'ANM - Anoniementarief' en deze koppelen aan de externe code 4. Naast deze inrichtingswijzigingen wordt ook een conversie uitgevoerd die rubriek P00333 van de juiste waarde gaat voorzien. In deze conversie wordt bij een dienstverband rubriek P00333 met de waarde 4 gevuld indien: het dienstverband een datum in-dienst heeft kleiner dan de systeemdatum en een datum uit-dienst die leeg is of groter dan de systeemdatum en het dienstverband een relatie heeft met de salarisverwerker en rubriek P02270 en/of P02271 heeft een waarde 1. Deze conversie resulteert in een salarismutatie met een ingangsdatum gelijk aan 1-1-2021 of gelijk aan de datum in-dienst als deze na 1-1-2021 ligt. Rubrieken en exportcode onterecht vervallen verklaard In release 2021-02 zijn ten onrechte de omschrijving van rubrieken P00850  en P02591 en de exportcode 02591 aangepast met de tekst 'Vervallen'. Dit wordt in release 2021-03 weer hersteld. Het feit dat de omschrijving ten onrechte was aangepast heeft geen effect op de werking van de rubrieken en de exportcode.   Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) P00850 (Vervallen) Reden uit dienst LA/UPA Reden uit dienst LA/UPA P02591 (Vervallen) Aantal Reisbewegingen thuiswerk Aantal Reisbewegingen thuiswerk   Exportcode Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 02591 Vervallen Reisbew thuiswerk   Publishing Date : 2/24/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 19:12 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 665 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030463 en upgrade 030511) Mededeling Werkwijze opschonen logging-bestanden Graag brengen we de werkwijze rondom het opschonen van logging-bestanden in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 20 april op de community. Gewijzigd en verbeterd  Uitbreiding PY- en PZ-rubrieken Waarom Beaufort kent PY- en PZ-rubrieken - voor gebruik binnen Self Service - waarmee de begin- en einddatum van mutaties gestuurd kunnen worden. Tot op heden waren deze rubrieken alleen beschikbaar voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV én een koppeling naar de salarisverwerker. Naar aanleiding van diverse klantwensen op het Ideeën Portaal is besloten de mogelijkheid van PY- en PZ-rubrieken ook open te stellen voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV zónder een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Rubrieken > Rubrieken In systeemfunctie 210000 Rubrieken zal nu ook bij ingedeelde PS/DV rubrieken (startend met een 'P') zónder koppeling de knop 'HSS datums' beschikbaar zijn. Als je op deze knop drukt, zal voor de betreffende rubriek een begin- en einddatum rubriek worden aangemaakt. Deze rubrieken kunnen alleen gebruikt worden in Self Service. Voor details verwijzen wij je naar de handleiding van Self Service. Voor deze PY- en PZ-rubrieken blijven dezelfde begrenzingen gelden: omdat de 2e positie van de rubriekcode wordt vervangen door een Y of Z, betekent dit dat dit alleen voor P0* rubrieken gaat werken. Actie Maak voor de rubrieken naar keuze de PY- en PZ-rubrieken aan. Opschonen logging batchprocessen Waarom Sinds release 2021-03 wordt de logging van batchprocessen niet langer weggeschreven in een tekstbestand DPIA024.txt maar opgeslagen in een database tabel. Om de omvang van deze tabel te beheersen, is in deze release een automatische opschoningsfunctie opgenomen. Hoe De opschoning van loggingsinformatie wordt dagelijks uitgevoerd. Loggingsregels die meer dan 6 maanden oud zijn, worden verwijderd. Actie Er is geen actie nodig. Automatisch verwerken indirecte mutaties: verwerkingsverslagen Waarom Met de functie 430025 Configuratie importprocessen kun je aangeven of een procescode automatisch verwerkt moet worden. Als een procescode aangemerkt is voor automatisch verwerken, dan wordt - telkens als de automatische verwerking wordt gestart- voor iedere procescode een verwerkingsverslag vrw_ind_muteren_<procescode>_<timestamp>.txt aangemaakt. Dit verslag wordt ook aangemaakt als er voor een bepaalde procescode geen indirecte mutaties zijn die voor verwerking in aanmerking komen. Met ingang van deze release worden er geen verwerkingsverslagen meer aangemaakt voor procescodes waarvoor geen indirecte mutaties verwerkt hoeven worden. Hoe Aan het automatisch verwerken van indirecte mutaties is een controle toegevoegd om te bepalen of voor een procescode indirecte mutaties verwerkt moeten worden. Actie Er is geen actie nodig. Bij zwangerschapsverlof P01634 (reden herstel) automatisch vullen Waarom In de situatie dat voor een medewerker met een openstaand ziektegeval zwangerschapsverlof wordt vastgelegd, sluit HR Core Beaufort automatisch het openstaande ziektegeval af. Een veel gehoorde wens met betrekking tot deze bestaande functionaliteit betrof het automatisch vullen van de reden herstel (P01634) van het openstaande geval. Hoe Na installatie van deze release zal in het voornoemde geval de reden herstel van het te sluiten ziektegeval automatisch worden gevuld met de waarde 5 (ingang zwangerschapsverlof). Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce: back-up Waarom In het Ideeën Portaal is de wens ingediend om aan de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce de mogelijkheid toe te voegen om een back-up op te slaan van de exportbestanden Organisatie_BO4_GEM_<timestand>.xml en Roltoewijzingen_BO4_GEM_<timestand>.xml. Onderzoek wees uit dat de back-up mogelijkheid wel beschikbaar was voor deze functie, maar dat deze functie nooit beschreven is in de helptekst en bovendien niet goed werkte. Hoe Om een back-up te kunnen maken van de exportbestanden, is een nieuw stuurgegeven geïntroduceerd: ROLOEBUL Locatie backup RUM bestanden. De standaard waarde voor het stuurgegeven ROLOEBUL is dezelfde als de waarde voor het stuurgegeven RUM_BUL Locatie backup RUM bestanden. Actie Om een back-up te maken van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moeten de stuurgegevens ROLOE_BU en ROLOEBUL worden gecontroleerd en desgewenst aangepast. Wet- en regelgeving Grondslag voor 30%-regeling De grondslag voor de berekening van de 30%-regeling is aangepast om het mogelijk te maken om het aanvullend geboorteverlof (AGBV) buiten de berekening van de 30%-regeling te houden. Het biedt de mogelijkheid de grondslag zelf in te richten. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2021-05. In dit kader is in HR Core Beaufort een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Gewijzigde rubrieken (DPIA028)   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverwerker Herrek. huidig jr Herrek vorig jaar P09132 (Vervallen) Minimumloon buiten 30% regeling N N N P09133 (Vervallen) Minimum VT buiten 30% regeling N N N P09134 (Vervallen) EJU deels buiten 30% regeling N N N P07670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd P90670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd Gewijzigde exportcodes   Export code Omschrijving 03132 Vervallen 03133 Vervallen 03134 Vervallen 01670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde uitvoercode   Code Standaard tekst 1670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde importrubriek   Rubriekcode import Omschrijving 01670 Grondslag 30 % regeling Opgeloste meldingen Rubriek P03699/P00694 afgekeurd (change 2645910) Melding Als de rubrieken P03699 en P00694 tegelijk werden aangeleverd via een indirecte mutatie, dan kon de eerste mutatie afgekeurd worden met meldingsnummer (PI_3179). Oplossing De controle op mutaties met eenzelfde soort rubriek kenmerk als P03699/P00694 is verbeterd: de mutatie wordt niet meer afgekeurd. Werking functie 165003 - Opschonen per periode (change 2625901) Melding Bij grote hoeveelheden op te schonen perioderesultaten stopte deze functie na een bepaalde periode zonder daadwerkelijk de data te hebben verwijderd. Oplossing Dit is opgelost door een aanpassing in de programmatuur. Afhankelijk van de hoeveelheid op te schonen data, zal dit nog enige tijd duren, maar hierbij zal wel daadwerkelijk worden opgeschoond. Onderwijs Controle op WTF werkdagen in relatie tot percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen aangepast  Waarom In het scherm 'In- en uitdienstgegevens' kun je de uren en/of WTF (WerkTijdFactor) per werkdag vastleggen. In geval van mutaties zal ook direct automatisch het percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen worden herberekend. De WTF DV per week is gemaximeerd op 1,2. In die gevallen waarbij deze waarde werd overschreden, werd dat weliswaar door HR Core Beaufort geconstateerd, maar niet correct afgehandeld. De WTF DV per week (PE1237) bevatte de optelsom van alle WTF-waarden per werkdag (dus groter dan 1,2), terwijl het corresponderende percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen door de controle niet werd herberekend. Hoe Deze mogelijke inconsistentie tussen WTF en percentage deelbetrekking is opgelost. In een situatie waarbij de maximum waarden worden overschreden, is het niet meer mogelijk deze in de database op te slaan. Omschrijving rubriekcode PE0404 gewijzigd  Waarom  De omschrijving van rubriekcode PE0404 was onterecht gewijzigd naar 'vervallen', de rubriekcode is nog in gebruik. Oplossing  De omschrijving van de rubriek PE0404 is gewijzigd naar 'Pct deelbetrekking dienstverband' en de prompt omschrijving naar '% db dienstverband'. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 17:51 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 670 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030460 en upgrade 030508). Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5.  Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om te migreren naar HR Core Beaufort 3.5, dan dien je dit vóór 1 februari 2021 kenbaar gemaakt te hebben met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je van plan bent om dit jaar te migreren naar HR Core Online, meldt dit dan vóór 1 februari 2021 bij jouw Customer Succes Manager of bij jouw huidige Accountmanager. Gewijzigd en verbeterd Berekenen verlof extra uren nu ook op basis van P01303 Waarom In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2). Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om die reden is functie 163013 (Bereken verlof obv extra uren) zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend maar ook op basis van P01303. Hoe  Verlofadministratie > Bereken verlof obv extra uren Aan het scherm van de functie 'Bereken verlof obv extra uren' zijn twee checkboxen met betrekking tot de rubrieken P00403 en P01303 toegevoegd. Op basis van de hiermee geselecteerde rubriek(en) zal het verlof berekend worden. Door P00403 te selecteren, zal de berekening plaatsvinden zoals je tot op heden gewend was. Daarnaast kunt je ook gebruik maken van de extra uren vastgelegd in rubriek P01303. Actie Geen verdere actie benodigd, anders dan het maken van de juiste selectie bij gebruik van deze functie. Exporteren gegevens (XML)  Waarom Beaufort Service kent de functie 'Exporteren gegevens (XML)'. Hiermee kunnen - bijvoorbeeld ten behoeve van het analyseren van issues - tabelinhoud worden geëxporteerd. Naast de daadwerkelijke tabellen werden met deze functionaliteit ook automatisch views geëxporteerd. Onder andere gezien de omvang van deze views, is dat niet in alle gevallen wenselijk. Hoe  Beaufort Service module > Exporteren gegevens (XML) Het scherm 'Exporteren gegevens (XML)' is uitgebreid met een selectieoptie 'Incl. views'. Indien deze optie is aangevinkt, werkt de functie zoals vanouds. Tabellen én views die aan de invoer/wildcards voldoen, worden geëxporteerd. Indien de optie is uitgevinkt zal de export uitsluitend daadwerkelijke tabellen bevatten en géén views. Bij de export van een tabel inclusief views dien je gebruik te maken van wildcards, bijvoorbeeld "dpic300*". Hoewel het exportverslag bij een export zonder views er iets anders uit ziet, is de verdere werking van deze functie gelijk gebleven. Actie Indien je de XML's wilt opslaan in een afwijkende directory, dien je de benodigde schrijfrechten op de directory te hebben. Als dat niet het geval is worden geen bestanden inclusief views weggeschreven. Als je gebruik maakt van de standaard Raet paden hoef je geen verdere actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Conversie P00314 niet uitgevoerd in proefproductie (change 2318987) Melding  Bij een salarismutatie op rubriek P00314 (code salarisregeling) moet in de aanlevering naar Payroll Gemal een conversie plaatsvinden. Deze conversie vertaalt de HR Core Beaufort codering naar de corresponderende Gemal codering en werd - in geval van een proefproductie - niet correct uitgevoerd. In de reguliere aanlevering ging dit wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release zal ook in een proefproductie de conversie van P00314 correct worden uitgevoerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Proefproductie afgekeurd door onjuiste tags (change 2173945) Melding In sommige gevallen bevatte het XML-bestand van een proefproductie onjuiste afsluitende tags. Hierbij kan gedacht worden aan meerdere afsluitende persoon tags achter elkaar, waardoor het bestand door Payroll Gemal werd afgekeurd. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren, lijkt dit te worden veroorzaakt doordat meerdere processen tegelijkertijd in hetzelfde bestand proberen te schrijven. Om dit te voorkomen, worden de tussentijdse - tijdelijke - bestanden in de PRT-directory voorzien van een additionele timestamp. Zodra gereed, wordt het definitieve bestand met de juiste benaming naar de juiste folder verplaatst. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Aanleveren IBAN en BIC bij buitenlandse bankrekening (change 1815751) Melding Een wijziging in een buitenlands rekeningnummer werd in Payroll Gemal afgekeurd wegens het ontbreken van de corresponderende BIC code, omdat in een dergelijk geval beide gegevens aangeleverd moeten worden.  Oplossing De aanlevering is zodanig aangepast dat bij een salarismutatie op een buitenlands IBAN nummer (P01207) automatisch ook de bijbehorende BIC code (P01208) aan Payroll Gemal wordt aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Aanpassen omschrijving waarde 04 van rubriek P02220 (change 2347076) Melding De referentie-omschrijving van waarde 04 behorende bij rubriek P02220 Code reden aangifte AO heeft als omschrijving 'Ziek art 29b ZW'. Deze omschrijving is niet meer van deze tijd en moet worden vervangen worden door de omschrijving 'No risk' Oplossing De referentie-omschrijving van waarde 04 van rubriek P02220 is aangepast naar 'No risk'. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Probleemrapport salarisberekening (change 2422595) Melding Het minimumloon percentage van BBL'ers 15 t/m 17 jaar is niet opgenomen in HR Core Beaufort Oplossing De percentages minimumloon van BBL'ers 15 t/m 17 jaar zijn toegevoegd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Reden uittrede ABP verplicht bij gevulde datum uittreding (change 2446441) Melding Indien in het scherm Pensioenfonds de datum uittreding werd gevuld, moest ook de 'reden uittrede ABP' verplicht worden gevuld, ongeacht het geselecteerde pensioenfonds.  Oplossing Omdat met ingang van 2021 de 'reden uittrede ABP' (P01183) is komen te vervallen, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Rubriek  P01183 (reden uittrede ABP) is van het scherm Pensioenfonds verwijderd. De controles met betrekking tot rubriek P01183 zijn komen te vervallen, dus ook de relatie met betrekking tot datum uittreding. De corresponderende consistentie controles voor indirect muteren zijn vervallen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Reiskosten woon-werk op declaratiebasis Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P01970 Fiscale kilometers woon-werk declaratie 01970 Fisc km ww decl P01981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P03670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P03671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 P11905 Kilometer regeling 6 01905 Kilometerregeling 6 P11907 Kilometer regeling 7 01907 Kilometerregeling 7 P11909 Kilometer regeling 8 01909 Kilometerregeling 8 P11911 Kilometer regeling 9 01911 Kilometerregeling 9 P11913 Kilometer regeling 10 01913 Kilometerregeling 10 P11906 Aantal kms kmregeling 6 01906 Aantal kilometers 6 P11908 Aantal kms kmregeling 7 01908 Aantal kilometers 7 P11910 Aantal kms kmregeling 8 01910 Aantal kilometers 8 P11912 Aantal kms kmregeling 9 01912 Aantal kilometers 9 P11914 Aantal kms kmregeling 10 01914 Aantal kilometers 10 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P93670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P93671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 Vervallen codes 2021-01 Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-12/6. Vervallen rubrieken en exportcodes Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P00356 Code SV (Vervallen) Code SV 02356 Code SV Vervallen P00345 Speciale werknemers (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Speciale werknemer Vervallen P00410 Percentage deelbetrekking pensioenfonds (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 percentage deelbetrekking PF Vervallen       02850 Reden uit dienst PFZW Vervallen P02591* Aantal Reisbewegingen thuiswerk (Vervallen) Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591* Reisbew thuiswerk Vervallen * Helaas zijn de rubriek P02591 en de exportrcode 02591 ten onrechte aangemerkt als Vervallen. De aanpassingen van deze rubriek en exportcode zijn echter uitsluitend tekstueel. Dat wil zeggen dat de rubriek P02591 en de exportcode 02591 nog steeds gebruikt kunnen worden op de manier die je gewend was. In release 2021-03 zullen we de wijzigingen aan de omschrijving van de rubriek P02591 en de invoercode 02591 ongedaan maken. Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P90513 Factor korting ziekengeld meerwerk (Vervallen) Fact korting ziekengeld meerw 01513 Fact krt zk meerw Vervallen P90840 Cum. salaris extra uren (Vervallen) Cum. salaris extra uren 02840 Cum. sal extr uren Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) Cum korting VT 02852 Cum korting VT Vervallen P90969 Uurloon overwerk (Vervallen) Uurloon overwerk 02969 Uurloon overwerk Vervallen P92282 Uren opslag ADV (Vervallen) Uren opslag ADV 02282 Uren opslag ADV Vervallen P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld (Vervallen) Reiskosten ww vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Vervallen Onderhoud CAO codes CBS-LA-2021 De omschrijving van de onderstaande CAO-codes is aangepast. Het betreft de waarden van de referentietabel behorende bij rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. CAO Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 1630 SECTOR GEMEENTEN Branche CAO gemeente 1637 SECTOR PROVINCIES Provinciale sector 1646 SECTOR RIJK Rijk CAO 1294 SECTOR WATERSCHAPPEN Werken voor Waterschappen Publishing Date : 1/27/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 16:17 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 665 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030515) Mededelingen Geen release in oktober Wegens een verhuizing van ons datacenter begin oktober, is er geen release van Beaufort voor periode 10. Voor meer informatie zie de Youforce community: Verhuizing datacenter op 1,2, en 3 oktober Nieuw Zoeken op roepnaam Waarom Eén van de ideeën in het Ideeënportaal was om te kunnen zoeken op Roepnaam. Hoe Deze functionaliteit is nu opgenomen in HR Core Beaufort. Op de diverse selectieschermen is op het selectietabblad Persoon het veld Roepnaam toegevoegd. Dit selectieveld kan op dezelfde wijze worden toegepast als alle andere reeds bestaande selectievelden.  Gewijzigd en verbeterd Controle ingangsdatum roltoewijzing Waarom Bij de opgave van een 'foutieve' ingangsdatum bij een roltoewijzing (bijvoorbeeld: 01-02-0221 ipv 01-02-2021) kon er een blauw scherm ontstaan.  Hoe De controle op 'ingangsdatum' is aangescherpt; een datum vóór 01 januari 1900 wordt niet meer geaccepteerd. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe en gewijzigde exportcodes Waarom In navolging van Payroll Gemal (zie Release notes Payroll Gemal 2021-08/03) en vooruitlopend op de IKV-functionaliteit die per 2023 beschikbaar komt, worden in HR Core Beaufort een aantal wijzigingen doorgevoerd in de exportcodes. Een tweetal exportcodes wijzigt qua naamgeving en een drietal nieuwe exportcodes wordt toegevoegd. Hoe Gewijzigde exportcodes: Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw 02922 Datum in dienst Startdatum IKV 02924 Datum uit dienst Einddatum IKV Nieuwe exportcodes: Exportcode Omschrijving 02219 Code nieuwe IKV 02220 Datum in-dienst 02221 Datum uit-dienst Actie Verdere actie is op dit moment niet nodig in HR Core Beaufort. Je blijft de rubrieken P00322 Datum in dienst (Exportcode 02922) en P00830 Datum uit dienst (Exportcode 02924) vastleggen in HR Core Beaufort. HR Core Beaufort levert zoals gebruikelijk de invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV aan Payroll Gemal; Payroll Gemal genereert op basis van de aangeleverde invoercodes de invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst. Opgeloste meldingen Berekening WTF-factor incorrect (change 16353731) Melding De berekening van de WTF-factor is in sommige gevallen niet correct.   Oplossing Als de WTF-factor was gewijzigd op de peildatum, dan werd niet de juiste factor bepaald. De programmatuur is hierop aangepast. Maximum posities waardeomschrijving (change 2759590) Melding De lengte van een waardeomschrijving van een rubriek in een tabel was op het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) gemaximeerd tot 25 posities ondanks dat de tabellengte 50 posities kan bevatten. Oplossing Via het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) kan als waarde omschrijving nu 50 posities worden opgegeven. Ontbrekende uitvoercodes (change 2843657) Melding Een tweetal uitvoercodes en de daaraan gekoppelde rubriekcodes zijn niet aanwezig in HR Core Beaufort, waardoor deze gegevens niet geïmporteerd kunnen worden. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd: Rubriek Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92170 PFZW francise AP 02170 Pfzw franch.AP P92171 PFZW francise OP 02171 Pfzw franch.OP Totalen met sterretjes op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' (change 2859286) Melding Op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' worden sterretjes vermeld voor en na de totaal waarden. Oplossing Het formaat van de waarde is aangepast, zodat er geen sterretjes meer worden vermeld bij de totaal waarden. Controle op wijzigen registratienummer bij dienstverband (change 2271715) Melding Bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll kan het registratienummer worden leeggemaakt via Indirect Muteren. Het gevolg is dat het afroepen van de salarisaanlevering een blauw scherm oplevert. Oplossing De controle is zodanig aangescherpt dat bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll het registratienummer niet kan worden leeggemaakt met Indirect Muteren. In dit geval wordt de volgende melding op het verslag weergegeven en de mutatie wordt afgekeurd. Melding (PI_0490): Het leegmaken van het registratienummer (P01105) is teruggedraaid omdat dit niet is toegestaan in geval van een bestaande arbeidsrelatie met een koppeling naar de salarisverwerker. Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 19:16 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 663 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030514) Mededelingen Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 1 juli op de community. Gewijzigd en verbeterd Afhandelen ontbrekende logon-user gewijzigd Waarom Als een gebruiker inlogt in HR Core Beaufort, wordt voor deze gebruiker een logon-id gegenereerd en opgeslagen voor de duur van de sessie. HR Core Beaufort gebruikt deze logon-id bij een aantal (sub)processen, zoals het opslaan van de mutatielogging of het aanmaken van salarismutaties. Zodra de gebruiker uitlogt, wordt de logon-id verwijderd. Soms wordt de logon-id echter verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd in HR Core Beaufort. Tot nu toe kreeg de gebruiker dan de melding dat er een ernstige foutsituatie was opgetreden. Omdat dit niet de lading dekte, hebben we dit aangepast en melden we voortaan dat de Beaufort-sessie van de gebruiker niet langer actief is en Beaufort zal worden afgesloten. Hoe Als de logon-id is verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd, zie je als gebruiker vanaf deze release de melding PI_1195: Je Beaufort-sessie is niet meer actief, Beaufort zal worden afgesloten. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P01100 ook VTWK  Waarom Naar aanleiding van opmerkingen van klanten is het in Payroll Gemal mogelijk gemaakt om invoercode 01100 Correctie ORT tijdens vakantieverlof met terugwerkende kracht over de jaargrens heen te kunnen muteren. Hoe Rubriek P01100 Corr ORT verlof is aangepast; de eigenschap Herrek. vorig jaar is aangevinkt. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:32 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 659 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030460 en upgrade 030508). Gewijzigd en verbeterd Berekenen verlof extra uren nu ook op basis van P01303 Waarom In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2). Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om die reden is functie 163013 (Bereken verlof obv extra uren) zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend maar ook op basis van P01303. Hoe  Verlofadministratie > Bereken verlof obv extra uren Aan het scherm van de functie 'Bereken verlof obv extra uren' zijn twee checkboxen met betrekking tot de rubrieken P00403 en P01303 toegevoegd. Op basis van de hiermee geselecteerde rubriek(en) zal het verlof berekend worden. Door P00403 te selecteren, zal de berekening plaatsvinden zoals je tot op heden gewend was. Daarnaast kunt je ook gebruik maken van de extra uren vastgelegd in rubriek P01303. Actie Geen verdere actie benodigd, anders dan het maken van de juiste selectie bij gebruik van deze functie. Exporteren gegevens (XML)  Waarom Beaufort Service kent de functie 'Exporteren gegevens (XML)'. Hiermee kunnen - bijvoorbeeld ten behoeve van het analyseren van issues - tabelinhoud worden geëxporteerd. Naast de daadwerkelijke tabellen werden met deze functionaliteit ook automatisch views geëxporteerd. Onder andere gezien de omvang van deze views, is dat niet in alle gevallen wenselijk. Hoe  Beaufort Service module > Exporteren gegevens (XML) Het scherm 'Exporteren gegevens (XML)' is uitgebreid met een selectieoptie 'Incl. views'. Indien deze optie is aangevinkt, werkt de functie zoals vanouds. Tabellen én views die aan de invoer/wildcards voldoen, worden geëxporteerd. Indien de optie is uitgevinkt zal de export uitsluitend daadwerkelijke tabellen bevatten en géén views. Bij de export van een tabel inclusief views dien je gebruik te maken van wildcards, bijvoorbeeld "dpic300*". Hoewel het exportverslag bij een export zonder views er iets anders uit ziet, is de verdere werking van deze functie gelijk gebleven. Actie Indien je de XML's wilt opslaan in een afwijkende directory, dien je de benodigde schrijfrechten op de directory te hebben. Als dat niet het geval is worden geen bestanden inclusief views weggeschreven. Als je gebruik maakt van de standaard Raet paden hoef je geen verdere actie te ondernemen. Controles voorafgaand aan importeren mutaties Waarom HR Core Beaufort voerde voor de procescodes HSS en RVM al een aantal vooraf-controles uit op de te importeren DPIA100 bestanden. Dit met als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele probleemsituaties te onderkennen. Ook dienen deze controles uitgevoerd te worden indien mutaties niet via een bestand aangeleverd worden, maar ook via een ander aanlevermethode zoals een API.  Hoe Divers / Import externe indirecte mutaties Applicatiebeheer / Beheer import/export / Configuratie importprocessen De vooraf-controles met betrekking tot ziektegegevens zoals deze van toepassing zijn op de huidige procescode HSS zijn aangepast/uitgebreid ter voorbereiding op de verwerking van gegevens uit toekomstig vernieuwde processen. In die gevallen waarin problemen worden geconstateerd, verschijnt een melding op het importverslag en worden de mutaties voor het object afgekeurd. Deze werking is gelijk aan de reeds bestaande controles op HSS en RVM. Hierbij is het mogelijk om ziektemutaties vanuit verschillende bronnen te importeren naast Self Service en Verzuim Management. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Conversie P00314 niet uitgevoerd in proefproductie (change 2318987) Melding  Bij een salarismutatie op rubriek P00314 (code salarisregeling) moet in de aanlevering naar Payroll Gemal een conversie plaatsvinden. Deze conversie vertaalt de HR Core Beaufort codering naar de corresponderende Gemal codering en werd - in geval van een proefproductie - niet correct uitgevoerd. In de reguliere aanlevering ging dit wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release zal ook in een proefproductie de conversie van P00314 correct worden uitgevoerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Proefproductie afgekeurd door onjuiste tags (change 2173945) Melding In sommige gevallen bevatte het XML-bestand van een proefproductie onjuiste afsluitende tags. Hierbij kan gedacht worden aan meerdere afsluitende persoon tags achter elkaar, waardoor het bestand door Payroll Gemal werd afgekeurd. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren, lijkt dit te worden veroorzaakt doordat meerdere processen tegelijkertijd in hetzelfde bestand proberen te schrijven. Om dit te voorkomen, worden de tussentijdse - tijdelijke - bestanden in de PRT-directory voorzien van een additionele timestamp. Zodra gereed, wordt het definitieve bestand met de juiste benaming naar de juiste folder verplaatst. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Aanleveren IBAN en BIC bij buitenlandse bankrekening (change 1815751) Melding Een wijziging in een buitenlands rekeningnummer werd in Payroll Gemal afgekeurd wegens het ontbreken van de corresponderende BIC code, omdat in een dergelijk geval beide gegevens aangeleverd moeten worden.  Oplossing De aanlevering is zodanig aangepast dat bij een salarismutatie op een buitenlands IBAN nummer (P01207) automatisch ook de bijbehorende BIC code (P01208) aan Payroll Gemal wordt aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Aanpassen omschrijving waarde 04 van rubriek P02220 (change 2347076) Melding De referentie-omschrijving van waarde 04 behorende bij rubriek P02220 Code reden aangifte AO heeft als omschrijving 'Ziek art 29b ZW'. Deze omschrijving is niet meer van deze tijd en moet worden vervangen worden door de omschrijving 'No risk' Oplossing De referentie-omschrijving van waarde 04 van rubriek P02220 is aangepast naar 'No risk'. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Probleemrapport salarisberekening (change 2422595) Melding Het minimumloon percentage van BBL'ers 15 t/m 17 jaar is niet opgenomen in HR Core Beaufort Oplossing De percentages minimumloon van BBL'ers 15 t/m 17 jaar zijn toegevoegd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Reden uittrede ABP verplicht bij gevulde datum uittreding (change 2446441) Melding Indien in het scherm Pensioenfonds de datum uittreding werd gevuld, moest ook de 'reden uittrede ABP' verplicht worden gevuld, ongeacht het geselecteerde pensioenfonds.  Oplossing Omdat met ingang van 2021 de 'reden uittrede ABP' (P01183) is komen te vervallen, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Rubriek  P01183 (reden uittrede ABP) is van het scherm Pensioenfonds verwijderd. De controles met betrekking tot rubriek P01183 zijn komen te vervallen, dus ook de relatie met betrekking tot datum uittreding. De corresponderende consistentie controles voor indirect muteren zijn vervallen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Reiskosten woon-werk op declaratiebasis Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P01970 Fiscale kilometers woon-werk declaratie 01970 Fisc km ww decl P01981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P03670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P03671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 P11905 Kilometer regeling 6 01905 Kilometerregeling 6 P11907 Kilometer regeling 7 01907 Kilometerregeling 7 P11909 Kilometer regeling 8 01909 Kilometerregeling 8 P11911 Kilometer regeling 9 01911 Kilometerregeling 9 P11913 Kilometer regeling 10 01913 Kilometerregeling 10 P11906 Aantal kms kmregeling 6 01906 Aantal kilometers 6 P11908 Aantal kms kmregeling 7 01908 Aantal kilometers 7 P11910 Aantal kms kmregeling 8 01910 Aantal kilometers 8 P11912 Aantal kms kmregeling 9 01912 Aantal kilometers 9 P11914 Aantal kms kmregeling 10 01914 Aantal kilometers 10 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P93670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P93671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 Vervallen codes 2021-01 Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-12/6. Vervallen rubrieken en exportcodes Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P00356 Code SV (Vervallen) Code SV 02356 Code SV Vervallen P00345 Speciale werknemers (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Speciale werknemer Vervallen P00410 Percentage deelbetrekking pensioenfonds (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 percentage deelbetrekking PF Vervallen       02850 Reden uit dienst PFZW Vervallen P02591* Aantal Reisbewegingen thuiswerk (Vervallen) Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591* Reisbew thuiswerk Vervallen * Helaas zijn de rubriek P02591 en de exportcode 02591 ten onrechte aangemerkt als Vervallen. De aanpassingen van deze rubriek en exportcode zijn echter uitsluitend tekstueel. Dat wil zeggen dat de rubriek P02591 en de exportcode 02591 nog steeds gebruikt kunnen worden op de manier die je gewend was. In release 2021-03 zullen we de wijzigingen aan de omschrijving van de rubriek P02591 en de invoercode 02591 ongedaan maken. Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P90513 Factor korting ziekengeld meerwerk (Vervallen) Fact korting ziekengeld meerw 01513 Fact krt zk meerw Vervallen P90840 Cum. salaris extra uren (Vervallen) Cum. salaris extra uren 02840 Cum. sal extr uren Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) Cum korting VT 02852 Cum korting VT Vervallen P90969 Uurloon overwerk (Vervallen) Uurloon overwerk 02969 Uurloon overwerk Vervallen P92282 Uren opslag ADV (Vervallen) Uren opslag ADV 02282 Uren opslag ADV Vervallen P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld (Vervallen) Reiskosten ww vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Vervallen Onderhoud CAO codes CBS-LA-2021 De omschrijving van de onderstaande CAO-codes is aangepast. Het betreft de waarden van de referentietabel behorende bij rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. CAO Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 1630 SECTOR GEMEENTEN Branche CAO gemeente 1637 SECTOR PROVINCIES Provinciale sector 1646 SECTOR RIJK Rijk CAO 1294 SECTOR WATERSCHAPPEN Werken voor Waterschappen Onderwijs Alleen HR Core Online Opgeloste meldingen CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum (change 2202903) Melding De functie 'Berekenen WTF factor peildatum' levert niet het resultaat op wat wordt verwacht. Oplossing De functie is gecontroleerd en er is geconstateerd dat de berekening correct is en geen aanpassing behoeft. Wel is de titel aangepast en helptekst toegevoegd om de werking van de functie verder te verduidelijken. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Publishing Date : 1/27/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 16:18 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 659 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030513) Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1701,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1570,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Toepassen standaard import pad Waarom Beaufort kent een aantal functies waarin je een import pad dient te selecteren. In sommige gevallen zal Beaufort standaard het pad tonen zoals je dat in Mijn Beaufort hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld in geval van functie 100257- Importeren (kolom)mutaties. In andere gevallen zal het standaard pad worden bepaald op basis van een stuurgegeven. Bijvoorbeeld bij de functie 200297- Import tijdregistratie waarbij de waarde uit stuurgegeven DRPIPATH wordt toegepast. Echter waar geen standaard waarde kon worden bepaald - doordat bijvoorbeeld het stuurgegeven leeg is - werd als standaard pad de CFG folder van de Beaufort installatie toegepast. Dit is niet wenselijk omdat je deze folder niet kunt benaderen. Hoe Als Beaufort niet op de gebruikelijke wijze het standaard pad kan bepalen, zal Beaufort de waarde uit het Raet stuurgegeven IMP_PAD toepassen. Uiteraard kun je dan alsnog een ander pad kiezen als dat wenselijk is. Actie Er is geen actie nodig. Extra gegevens zichtbaar bij batch gerelateerde functies Waarom In Beaufort kun je een groot aantal functies in batch uitvoeren. Met diverse ondersteunende functies kun je deze batchopdrachten beheren. Hierbij was het niet altijd makkelijk om de juiste batchopdracht te selecteren. Door een aantal aanvullende kenmerken te tonen, hebben we het onderhouden van de juiste batchopdrachten wat eenvoudiger gemaakt. Hoe Na installatie van deze release zullen bij de diverse batchfuncties zoals 'wachtrij alle/eigen batchopdrachten', 'terugzetten alle/eigen batchopdrachten', 'raadplegen historische batchopdrachten' en 'stoppen batchverwerking' indien van toepassing en indien beschikbaar de productiesoort, het aanleverend proces en de gekozen rubriekenset gerelateerd aan de betreffende batchopdracht worden weergegeven.  Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Roltoewijzingen en mutatieverantwoording (change 1576574 ) Melding Als voor rubrieken van gegevenssoort RT Roltoewijzing de Mutatieverantwoording wordt aangevinkt, dan resulteert het schrijven van de mutatieverantwoording in een ernstige foutsituatie. Oplossing Met ingang van deze release is het mogelijk om mutaties van de rubrieken van de gegevenssoort RT Mutatieverantwoording op te slaan in de Mutatieverantwoording. Actie Als je wilt dat mutaties van de gegevenssoort RT voortaan worden opgeslagen in de Mutatieverantwoording, moet je in functie 210000 Rubrieken het veld Mutatieverantwoording aanvinken. Het betreft de rubrieken P01061 Org.eenheid, P01062 Rol, P01063 Ingangsdatum, P01064 Einddatum en P01065 Omschrijving. Contractindicaties niet altijd verplicht (change 2596350) Melding In de functie 160041 Premiedifferentiatie WAB zijn de rubrieken P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474 Code oproepovereenkomst in alle gevallen verplicht. Sinds 1 januari 2021 zijn deze contractindicaties echter niet meer in alle gevallen verplicht, bijvoorbeeld bij een stagiair. Oplossing De functie 160041 Premiedifferentiatie WAB is aangepast. De hiervoor genoemde rubrieken zijn niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband niet is aangevinkt. Bovendien zijn de hiervoor genoemde rubrieken niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband is aangevinkt èn rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding één van de volgende waardes heeft: 04 Deelvisser 06 Musicus / artiest 07 Stagiair 18 Publiekrechtelijke aanstelling 79 Opting-in regeling 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen Actie Er is geen actie nodig. Onjuiste productiesoort (en verrekenperiode) bij verwerken indirecte mutaties (change 1917382) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties genereert Beaufort in sommige gevallen aanvullende mutaties. Indien de productiesoort van de indirecte mutaties en de Beaufort sessie waarin de mutaties verwerkt worden niet gelijk waren, kon dat tot problemen leidden. De indirecte mutaties werden dan weggeschreven onder de productiesoort van de indirecte mutaties (bv JWP), maar de aanvullende automatisch gegenereerde mutaties kregen de Beaufort sessie mee (bv NOR). Oplossing De functie Verwerken indirecte mutaties (100252) is zodanig aangepast dat indirecte mutaties nu automatisch per productiesoort verwerkt worden, ongeacht de Beaufort sessie. Uiteraard nog steeds uitsluitend voor het geselecteerde aanleverende proces. Hierdoor zullen aanvullende mutaties gebaseerd op procesacties de juiste productiesoort en gerelateerde kenmerken als verrekenperiode meekrijgen. Beaufort zal per productiesoort controleren of er relevante mutaties gereed staan en deze vervolgens in de volgorde NOR-COR-JWP-GSA daadwerkelijk verwerken. Mochten er bijvoorbeeld geen COR mutaties gereed staan zal die stap worden overgeslagen en wordt de volgende productiesoort (JWP) verwerkt. Per verwerkte productiesoort wordt een verwerkingsrapport gegenereerd. Als je de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) handmatig start, zal dit ook gebeuren in situaties waarin er geen mutaties te verwerken bleken te zijn. Dit om je daarvan op de hoogte te stellen. Als de functie 100252 automatisch wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld via batch), dan zullen er uitsluitend rapporten worden gegenereerd indien er daadwerkelijk mutaties verwerkt zijn. Actie Omdat de wijzigingen in de verwerking van indirecte mutaties volledig in de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) zijn opgenomen, is geen aanvullende actie nodig.  Discrepantie in verwerking te importeren bestanden bij foutieve IMP_BUL (change 1648201) Melding Als bij het handmatig importeren met de functie 'Import. externe ind. mutaties' de locatie uit het stuurgegeven IMP_BUL onbekend was, dan ging het importproces verder zonder een back-up te maken. Oplossing De werking is gewijzigd: als het importbestand niet verplaatst kan worden in de locatie van het stuurgegeven IMP_BUL, dan wordt het importproces gestopt. Op het importverslag wordt vermeld dat de locatie niet beschikbaar is en het importbestand wordt niet verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/28/2021
Volledig artikel weergeven
18-06-2021 16:51 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 647 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030462 en upgrade 030510) Nieuw Ondersteuning SIVI-standaard Waarom Voor de uitwisseling van gegevens tussen HR Core Online en Arbodiensten zijn we een API (Application Programming Interface) aan het ontwikkelen. Deze API maakt gebruik van de SIVI-berichtuitwisseling specificaties voor de verzuimgegevens. Om deze gegevensuitwisseling volledig te ondersteunen zijn twee rubrieken nodig bij de registratie van ziekte. De rubrieken zijn beschikbaar gesteld voor alle klanten maar zullen in de gegevensuitwisseling met de Arbodiensten alleen gebruikt worden vanuit HR Core Online. Hoe De nieuwe rubrieken zijn: Rubriek Omschrijving P02200 Actiecode SIVI P02201 Opmerking SIVI Aan de rubriek P02200 is een referentietabel gekoppeld met de door SIVI gehanteerde actiecodes. Deze rubrieken zijn toegevoegd aan een nieuw venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI; het nieuwe venster is toegevoegd aan procedure 734000 Aanv./financiele gegevens EDI. Tevens zijn de rubrieken opgenomen in de rubriekenset HSS, waardoor de rubrieken beschikbaar komen in Self Service. Actie Het nieuwe venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI is alleen geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. Indien gewenst, kan je applicatiebeheerder andere gebruikersgroepen autoriseren en het venster toevoegen aan zelf gedefinieerde procedures. Gewijzigd en verbeterd Pop-up melding versturen Payroll Gemal productiebestand Waarom In de 2020-07 release hebben we de naamgeving van de XML-bestanden ten behoeve van Payroll Gemal aangepast om onderscheid te kunnen maken tussen HR Core Beaufort Online en HR Core Beaufort in-huis aanleveringen. Deze wijziging was op één plek niet volledig doorgevoerd. Hoe Hoofdmenu > Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering > knop Versturen De aanlevering kent een aantal stappen, waarvan de laatste het versturen van het aangemaakte productiebestand is. Bij deze stap kan er een pop-up melding verschijnen die aangeeft dat het XML-bestand niet (meer) aanwezig is. In deze melding werd nog de oude benaming (dus zonder de onderscheidende P of O op de 5e positie) getoond. Dit is na deze release opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Voorkomen gelijktijdige importprocessen Waarom In HR Core Beaufort (Online) zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd bij het besturen van de processen voor het importeren van indirecte mutaties. Een niet gewenst gevolg van deze verbeteringen is, dat een importproces wordt opgestart - terwijl een vorig importproces nog niet is beëindigd - waardoor hetzelfde importbestand twee maal verwerkt wordt of een importbestand helemaal niet wordt verwerkt. Hoe Om te voorkomen dat twee importprocessen gelijktijdig uitgevoerd worden, is een mechanisme ingevoerd dat gelijk is aan het mechanisme dat batchprocessen controleert. Dit mechanisme maakt gebruik van twee stuurgegevens: IMP_ID (Startdatum/tijd import bestanden ind.mutaties) en IMPMXD (Max. duur van importbestanden ind.mutaties (hh;nn), vast stuurgegeven)  Bij de start van een importproces wordt stuurgegeven IMP_ID gecontroleerd en - indien leeg - gevuld met de startdatum en tijd van het importproces. Als het stuurgegeven IMP_ID een waarde heeft, wordt aan de hand van stuurgegeven IMPMXD gecontroleerd of de maximale duur van het vorige importproces is overschreden. Is de maximale duur niet overschreden, dan wordt het nieuwe importproces niet opgestart. Is de maximale duur wel overschreden, dan wordt aangenomen dat het vorige importproces is afgebroken en wordt het nieuwe importproces opgestart door het overschrijven van de waarde van stuurgegeven IMP_ID. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik stuurgegeven DEFACCON bij EDI-berichten aanvullend geboorteverlof Waarom Wij hebben geconstateerd dat bij het gebruik van het stuurgegeven DEFACCON (Rubriek actieconditie TAM) tijdens het genereren van acties voor EDI-berichten aanvullend geboorteverlof, een ernstige foutsituatie kan optreden als het stuurgegeven DEFACCON geen waarde heeft. Hoe Functie 240020 Genereren acties is aangepast. Als het stuurgegeven DEFACCON leeg is, wordt de lege waarde niet gebruikt bij het genereren van acties Actie Er is geen actie nodig. Nieuw stuurgegeven Onderstaand stuurgegeven was eerder opgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes. Stuurgegeven Omschrijving Mogelijke waarden Default waarde APIMXHIS Aantal dagen vasthouden ind mut via API 15, 30, 60, 90 30 Indien je gebruik maakt van de Core data API als gegevensuitwisseling tussen Self Service en HR Core Online (dus er worden geen bestanden meer rechtstreeks vanuit Self Service gestuurd) dan worden de verstuurde indirecte mutaties het aantal dagen bewaard waarop het stuurgegeven ingesteld is. Standaard worden de indirecte mutaties 30 dagen bewaard. Je kan dit wijzigen naar 15, 60 of 90 dagen. Het stuurgegeven heeft geen invloed op de huidige bewaartermijn van HE*/TE*bestanden en verwerkingsverslagen. Opgeloste meldingen Performance export Tactische Modules (change 2444720) Melding De export Tactische Modules heeft diverse onderdelen die nu per definitie compleet worden geëxporteerd. Ook in die gevallen waarbij bepaalde onderdelen mogelijk niet relevant zijn, maar wel een significante impact hebben op de performance van de export.  Oplossing De exportfunctie (175505) is uitgebreid met twee aanvullende selectiemogelijkheden: Excl. medewerkersbestanden met historie: door deze aan te vinken worden de historische bestanden (BH* en/of PH*) niet geëxporteerd. Excl. incidentele export: door deze aan te vinken worden de incidentele bestanden (ti_roltoewijzing, ti_orgeenheid, ti_rubriekwaarde, ti_rubriek) niet geëxporteerd. Beide selectiemogelijkheden staan standaard uitgevinkt wat betekent dat de export conform de oude werking functioneert: inclusief historische- en incidentele bestanden. Dit in verband met de bestaande batchopdrachten die voor deze functie zijn ingericht. Om te voorkomen dat medewerkergegevens door de ontvangende partij worden afgekeurd in verband met onbekende organisatorische eenheden en/of rubrieken, zal in sommige gevallen - ongeacht de selectieoptie Excl. incidentele export - automatisch ook een incidentele export plaatsvinden. Indien de organisatiestructuur wordt geactualiseerd of de rubriekenset wordt aangepast wordt het nieuwe vaste stuurgegeven EXPTMIE op de waarde 'J' gezet. Dit is de trigger die ervoor zorgt dat bij de volgende export Tactische modules automatisch ook een incidentele export wordt aangemaakt. Na de export zal het stuurgegeven EXPTMIE weer op 'N' worden gezet door het systeem. Indien er dus voor is gekozen om standaard niet de incidentele export te laten uitvoeren zorgt het systeem er zelf voor dat, indien benodigd, toch een incidentele export wordt uitgevoerd. Op dit automatische mechanisme In HR Core kunt u niet ingrijpen. Het blijft natuurlijk mogelijk om zelf eenmalig of op regelmatige basis de incidentele export uit te voeren. Actie Indien je de samenstelling van de export wilt beperken (dus bijvoorbeeld géén historische bestanden en/of géén incidentele bestanden), moet je de eventuele bestaande batchopdracht verwijderen en een nieuwe met de aangepaste selectiecriteria klaarzetten. Problemen proefproductie (change 2555580) Melding In sommige gevallen werd het XML-bestand van een proefproductie door een onjuiste XML-structuur afgekeurd in Payroll Gemal. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren (zie ook release notes 2021-02), hebben we een aantal wijzigingen in de programmatuur doorgevoerd waarmee we dit probleem hopen op te lossen. Fout in bepalen uurloon/salaris bij aanvulling minimumloon (change 2516976) Melding Het bruto uurloon wordt bepaald over het salaris. Bij aanvulling minimumloon wordt het bruto uurloon te laag vastgesteld.  Oplossing Het bruto uurloon wordt nu bepaald over het bruto salaris. Het bruto salaris is het salaris eventueel inclusief aanvulling minimumloon. Foutmelding bij koppelen loonverdeling (change 2304641) Melding Indien gekoppelde loonverdelingen met terugwerkende kracht moeten worden herrekend - bijvoorbeeld door een TWK wijziging van organisatorische eenheid of functie - kon in sommige gevallen een foutmelding optreden (PI_3186 De geldende hoofdkostenplaats, -soort en -drager op 'dd-mm-yyyy' kunnen niet bepaald worden. Koppelen wordt afgebroken'). Gekoppelde loonverdelingen en bijbehorende salarismutaties werden dan niet aangemaakt. Oplossing Dit probleem werd veroorzaakt door het ontbreken van relevante historie voor de TWK-periodes waarvoor de gekoppelde loonverdeling gegenereerd moet worden. Dit is opgelost door in een dergelijke situatie de eerstvolgende historische waarde van kostenplaats of kostensoort of kostendrager te hanteren. Dit wordt alleen toegepast indien er voor zowel de organisatorische eenheid als de functie geen historie op de peildatum (P05017) aanwezig is en wordt met een pop-up melding bij het koppelen van de loonverdeling gemeld.  Indien dit niet gewenst is, kun je uiteraard de historie van het betreffende dienstverband herstellen en nogmaals met terugwerkende kracht de loonverdeling koppelen. Dezelfde routine is ook ingebouwd in de functie Genereren gekoppelde loonverd. (160062). Hier zal een dergelijke situatie worden gemeld op het verwerkingsverslag. Sorteren op kolommen in selectiescherm dienstverband (change 2545436) Alleen HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 Melding In het selectiescherm Dienstverband is het - net als in andere selectieschermen - mogelijk de sortering van de selectieobjecten aan te passen door op de kolomtitel te klikken. In HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 werkte deze sortering echter niet goed en leidde tot een foutmelding in de statusbalk: "0111 Field SORT_INNER_ENT.BFT_KOP not available". Oplossing Dit probleem is na deze release opgelost.  CAO informatie CAO sector Ambulancezorg: uitloop bij extra dienst. Recentelijk is door alle betrokkenen overeenstemming bereikt over de gewijzigde interpretatie van art 4.11 (Overwerktoeslag) van de CAO sector Ambulancezorg voor wat betreft de geldende toeslag als er sprake is van uitloop van een extra dienst voor een fulltimer. De gewijzigde interpretatie komt er op neer dat met ingang van 1 april 2021 de toeslag voor de uitloopuren van een extra dienst gelijk is aan de toeslag voor een extra dienst, n.l. 75 % (i.p.v. 50%), zonder dat daarbij sprake is van terugwerkende kracht. Als je op dit moment de uitloopuren van een extra dienst afrekent tegen 50%, dan heeft de gewijzigde interpretatie gevolgen voor de aanlevering van de betreffende uren aan Payroll Gemal . Als je de uren uitloop van een extra dienst rechtstreeks aanlevert aan HR Core Beaufort (Online) via een bestand met indirecte mutaties (DPIA100-bestand), dan moet je zorgen dat je de uren uitloop van een extra dienst die je aanlevert voor afrekening tegen 50% voortaan aanlevert met de juiste rubriekcode voor afrekening tegen 75%. Welke rubriek je hiervoor nu gebruikt en welke rubriek je vanaf 1 april 2021 moet gaan gebruiken moet je zelf bepalen, maar aangezien het een overwerktoeslag betreft is het volgende waarschijnlijk van toepassing:  Uren uitloop extra dienst wordt momenteel aangeleverd in rubriek P00047 Uren toeslag overwerk 3e percentage (= 50 %). Uren uitloop extra dienst moet - te beginnen met de uren voor april 2021 - worden aangeleverd in P00048 Uren toeslag overwerk 4e percentage (= 75 %). Als je gebruik maakt van de module Tijdregistratie om de uren uitloop van een extra dienst in HR Core Beaufort (Online) te registreren en te verwerken, dan moet je de inrichting in HR Core Beaufort (Online) zelf aanpassen zodat de uitloopuren van een extra dienst voortaan worden afgerekend tegen 75 %. De benodigde aanpassing is afhankelijk van de wijze waarop momenteel in Tijdregistratie de regeling Overwerk en de activiteitsoort 16 (Overwerk) zijn ingericht.  Bij de aanpassing moet je rekening houden met het feit dat na 1 april de uitloopuren van een normale dienst onveranderd moeten worden afgerekend tegen 50 % en de uitloopuren van een extra dienst vanaf 1 april tegen 75%. Voor nadere uitleg voor het inrichten van regelingen en activiteiten raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Regelingen onderhouden > Regeling overwerk en Module Tijdregistratie > Inrichting van de module Tijdregistratie > Activiteiten onderhouden Als je gebruik maakt van een importbestand om de module Tijdregistratie te vullen, dan moet je de wijze waarop uitloopuren van een normale dienst en uitloopuren van een extra dienst aanlevert, aanpassen aan de wijzigingen van de regeling Overwerk en/of de activiteitsoort 16 (Overwerk). Voor nadere uitleg over de structuur van het importbestand raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Import en export tijdregistratie. Let op: bovenstaande wijzigingen moet je doorvoeren nadat de aangeleverde uren voor de periode maart 2021 zijn verwerkt in HR Core Beaufort (Online) en aangeleverd aan Payroll Gemal en voordat je de uren voor de periode april 2021 gaat verwerken in HR Core Beaufort (Online).
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 20:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 612 Weergaven
  Nieuw Roltoewijzing persoon per organisatorische eenheid Waarom Rollen konden tot nu al worden toegewezen aan een organisatorische eenheid via : Organisatie > Organisatiestructuur > Gegevens organisatorische eenheid (dubbelklikken) en dan onderin bij 'Geleid door' een Persoon en Rol toevoegen. Voordeel van de nieuwe functionaliteit is dat een rol nu direct aan een persoon binnen een organisatorische eenheid kan worden toegewezen. Bovendien kan de rol ook direct met één handeling worden toegewezen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Hoe Organisatie > Roltoewijzing persoon Het toewijzen van rollen aan een organisatorische eenheid kan nu ook plaatsvinden vanuit een gekozen persoon. Hierbij wordt eerst een persoon geselecteerd en vervolgens een rol en een organisatorische eenheid. Voorwaarde is dat zowel de rollen als de organisatorische eenheden al zijn opgevoerd en bekend zijn in Beaufort. Naast het toewijzen van een rol aan één organisatorische eenheid, kunt u een rol ook direct (via een checkbox) toewijzen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid. Naast de rollen standaard rollen zoals Manager (MGR) kunt u op deze manier nog eenvoudiger andere rollen vastleggen in uw organisatiestructuur. U kunt uw eigen organisatiespecifieke rollen definiëren in 'Rollen org. Eenheid (170010)'. Daarna legt u deze vast in de organisatiestructuur en kunt u vervolgens deze rollen gebruiken in Youforce applicaties zoals Personeelsdossier, Actieve Signalering of voor 'eindgebruikers' in Self Service.  Let op: In Self Service kunt u echter bij de optie 'Vervanging' nog geen andere rol selecteren dan de rol manager ('MGR'). In een volgende release van Self Service zal dit wel mogelijk gemaakt worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de helptekst bij de functie Roltoewijzing persoon. Autorisatie De functie 160012 Roltoewijzing persoon en de procedure 700010 Roltoewijzing persoon zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer). Andere gebruikersgroepen kunt u eventueel zelf voor deze functionaliteit autoriseren. Gewijzigd en verbeterd Verbetering zoekmogelijkheid organisatiestructuur Naar aanleiding van enkele opmerkingen omtrent de nieuwe zoekmogelijkheden in de organisatiestructuur, zijn er nog enkele verbeteringen in aangebracht: De vormgeving van de zoekfunctie is duidelijker gemaakt.  Als een organisatorische eenheid wordt gevonden door de zoekfunctie, wordt nu ook het informatiescherm bijgewerkt met de juiste informatie van de organisatorische eenheid. In het gegevensscherm voor organisatorische eenheden is de technische sleutel toegevoegd, ten behoeve van invoer bij indirecte mutaties. Inrichtingswijzigingen Lengte bestaande PI-rubrieken met betrekking tot uren gewijzigd De definitie en de waarden van enkele PI-rubrieken zijn gewijzigd van maximaal 2 posities voor de komma (zonder decimalen) naar maximaal 2 posities met 2 decimalen. Het is nu dus ook mogelijk om decimalen vast te leggen. Hiermee zijn de rubrieken gelijkgesteld aan die van rubriek P01109 (Uren per week). Het gaat om de onderstaande rubrieken:   Rubriek Omschrijving PI0006 Ouderschapsverlofuren per week PI0008 Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof PI0013 Betaald of onbetaald verlofuren per week PI0015 Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl PI0019 Totaal aantal uren aanvraag kortdurend zorgverlof PI0023 Langdurend zorgverlofuren per week PI0025 Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof PI0030 Adoptie- en pleegzorgverlofuren per week PI0032 Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgverlof PI0119 2 Ouderschapsverlofuren per week PI0125 3 Ouderschapsverlofuren per week PI0131 4 Ouderschapsverlofuren per week IZZ CZ Zorgverzekering Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-03 (publicatie op 27 februari). Nieuwe invoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P03696 IZZ CZ basis 00696 IZZ CZ basis P03697 IZZ CZ aanv 00697 IZZ CZ aanv P03698 IZZ CZ wgbijdr 00698 IZZ CZ wgbijdr P03280 aant CZ Bewust regeling 1 03280 aant CZ Bewu r1 P03281 aant CZ Bewust regeling 2 03281 aant CZ Bewu r2 P03282 aant CZ Natura regeling 1 03282 aant CZ Nat r1 P03283 aant CZ Natura regeling 2 03283 aant CZ Nat r2 P03284 aant CZ Natura regeling 3 03284 aant CZ Nat r3 P03285 aant CZ Natura regeling 4 03285 aant CZ Nat r4 P03286 aant CZ Natura regeling 5 03286 aant CZ Nat r5 P03287 aant CZ Natura regeling 6 03287 aant CZ Nat r6 P03288 aant CZ Restitutie regeling 1 03288 aant CZ Res r1 P03289 aant CZ Restitutie regeling 2 03289 aant CZ Res r2 P03290 aant CZ Restitutie regeling 3 03290 aant CZ Res r3 P03291 aant CZ Restitutie regeling 4 03291 aant CZ Res r4 P03292 aant CZ Restitutie regeling 5 03292 aant CZ Res r5 P03293 aant CZ Restitutie regeling 6 03293 aant CZ Res r6 P03294 aant CZ Goed                 03294 aant CZ Goed P03295 aant CZ Zorg voor de Zorg - 03295 aant CZ ZvdZ P03296 aant CZ Compl                03296 aant CZ Compl P03297 aant CZ wgbijdr              03297 aant CZ wgbijdr Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P91696 IZZ CZ basis            00696 IZZ CZ basis P91697 IZZ CZ aanvullend       00697 IZZ CZ aanv P93698 IZZ CZ werkgeverbijdrage 00698 IZZ CZ wgbijdr De volgende invoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P02275 Aantal verzekerden VGZ restitutie R1 02275 Aant VGZ Res r1 P02276​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R2 02276 Aant VGZ Res r2 P02277​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R3 02277 Aant VGZ Res r3 P02278​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R4 02278 Aant VGZ Res r4 P02279​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R5 02279 Aant VGZ Res r5 P02280​ Aantal verzekerden VGZ restitutie R6 02280 Aant VGZ Res r6 P02281​ Aantal verzekerden VGZ natura R1     02281 Aant VGZ Nat r1 P02282​​ Aantal verzekerden VGZ natura R2     02282 Aant VGZ Nat r2 P02283​​ Aantal verzekerden VGZ natura R3     02283 Aant VGZ Nat r3 P02284​​ Aantal verzekerden VGZ natura R4     02284 Aant VGZ Nat r4 P02285​​ Aantal verzekerden VGZ natura R5     02285 Aant VGZ Nat r5 P02286​​ Aantal verzekerden VGZ natura R6     02286 Aant VGZ Nat r6 P03260 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1 03260 Aant VGZ Bewu r1 P03261 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 2 03261 Aant VGZ Bewu r2 P03262 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 3 03262 Aant VGZ Bewu r3 P03263 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 4 03263 Aant VGZ Bewu r4 P03264 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 5 03264 Aant VGZ Bewu r5 P03265 Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 6 03265 Aant VGZ Bewu r6 P02288​ Aantal verzekerden VGZ extra 2        02288 AT VGZ Extra 2 P02290​ Aantal verzekerden VGZ extra 3        02290 AT VGZ Extra 3 P02291​ Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt 02291 AT VGZ Bijz Bewu P02292​ Aantal verzekerden VGZ extra 1        02292 At VGZ Extra 1 P02294​ Reserve                               02294 reserve P09125​ Reserve                                03125 reserve P09126 Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed     03126 At VGZ Fysio Goed P09127​ Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter   03127 At VGZ Fysio Beter P09128​ Aantal verzekerden VGZ Tand Goed  03128 At VGZ Tand Goed P09129​​ Aantal verzekerden VGZ Tand Beter     03129 At VGZ Tand Beter P09130​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Europa 03130 At VGZ B Europa P09131​ Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld 03131 At VGZ B Wereld De volgende uitvoercodes hebben een gewijzigde omschrijving Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90181 IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P90183 IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Schoning codes oude ziekengeldberekening Vanaf 2019 is er een aantal codes komen te vervallen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/6. Vervallen invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P00433 Zwangerschapsdagen(berekening uitkering) 02433 Zwangersch.dgn (cor.uitk) P02454 Conversie ziekengeld 02454 Conversie ziekengeld P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek 02474 Uitk dgn tgv zwangerschap P00482 Uitkeringsdagen afwijkend 02482 Uitkeringsdgn afwijkend Vervallen uitvoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P90558 Coord.ln.zwngschp 01558 Coord.ln.zwngschp P90560 Dgnber.zwngrs.zg 01560 Dgnber.zwngrs.zg P90561 USW dgn zwangerschap 01561 USW dgn zwngrschp P90602 Loon ziekengeld 01602 Loon ziekengeld P90607 Dagen.berekening ZG 01607 Dgn.berekening ZG P90393 Wedde ziek 01893 Wedde ziek P90433 ZG t.g.v. zwangerschap 01933 ZG tgv zwangerschap P90753 ***.ziekengld.ORT 02753 ***.ziekengld.ORT P90898 ***. factor ziek 02898 ***.factor ziek P90900 ***. wedde ziek 02900 ***.wedde ziek Vervallen referentiecodes CAO UWV Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-02/3. Rubriek Code CAO UWV (P00842) bevat diverse referentiewaarden waarvan de volgende zijn komen te vervallen: 1722 1774 2321 Opgeloste meldingen BSN mag niet in exportbestand personen.edu voorkomen (change 1025382) Melding Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aanvullende rubriekenset in de functie Export Edumanager, wordt toch het BSN-nummer geëxporteerd. Oplossing De export is aangepast zodat het BSN-nummer niet meer wordt geëxporteerd ook al wordt er een aanvullende rubriekenset geselecteerd. Keuze 'Impromptu' in pulldown menu 'Extra' (change 367140)  Melding De keuze 'Impromptu' in het pulldown menu 'Extra' zou niet beschikbaar moeten zijn voor HR Core Online klanten. Oplossing De keuze 'Impromptu' is niet meer beschikbaar in het pulldown menu 'Extra' voor HR Core Online. Fiscaal woonland in rubriekenset HSS (change 1222238)  Melding Kan de rubriek Fiscaal woonland P12323 worden toegevoegd aan de rubriekenset HSS omdat deze van belang is bij registratie van dienstverband. Oplossing Rubriek P12323 (Indicatie fiscaal woonland) is toegevoegd aan de rubriekenset HSS.   Publishing Date : 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 21:09 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 582 Weergaven
De functies voor het upgraden van HR Core Beaufort 3.5 zijn hetzelfde gebleven. Het installeren van een upgrade bestaat nog steeds uit twee delen: Het uitvoeren van de data-installatie. Het bijwerken van de programmatuur op de clients.  Het downloadbestand plaatst u zoals gebruikelijk in de CUO-directory. Belangrijke wijziging De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat de upgrades voor HR Core Beaufort 3.5 incrementeel zijn. Dit wil zeggen dat de laatste release altijd alle componenten van HR Core Beaufort bevat en niet alleen de gewijzigde componenten van de vorige release. Hierdoor is het niet meer nodig de Beaufort-releases in volgorde te installeren. Als de databaseversie op 01 staat, kun je direct updaten naar versie 03 en hoef je niet eerst versie 02 te installeren. Naam upgrade gewijzigd Vanaf versie 3.5 is de naam van de upgrade gewijzigd. Het zijn geen .zip files meer maar .uar files, bijvoorbeeld BeaufortRelease030502.uar. Let op - installeren upgrades op Beaufort client versie 3.5.00 Voor het installeren van een eerste upgrade op een geïnstalleerde versie Beaufort 3.5.00 geldt een kleine restrictie: De functie Bijwerken upgrade(s) cliënt in het menu van de Beaufort Service-applicatie werkt in versie 3.5.00 nog niet correct en mag je daarom niet gebruiken!  Om de client software van Beaufort 3.5.00 te upgraden, moet je na het uitvoeren van de server upgrade via de Upgrades functie, de Beaufort 3.5 applicatie starten en constateert de software zelf dat deze moet worden bijgewerkt. Na bevestiging wordt de client software correct bijgewerkt. De functie Bijwerken upgrade(s) cliënt in het Beaufort Service-menu is in versie 3.5.01 gecorrigeerd, dus vanaf versie 3.5.01 en hoger kun je deze functie ook gebruiken om de client software te upgraden.
Volledig artikel weergeven
09-07-2020 16:09
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 568 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030443). Mededelingen Splitsing code SV In het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving gaat de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst worden in drie afzonderlijke exportcodes: 02122 Code WW 02123 Code WIA 02124 Code ZW Voor HR Core Beaufort houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken: P02122  Werknemersverzekering WW  P02123  Werknemersverzekering WIA   P02124  Werknemersverzekering ZW  Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel. Met het draaien van de functie 175510 incidentele export TM en HSS wordt de definitie van de rubrieken geëxporteerd.  De indicatie Blokk. indirect mut. staat aan en de indicatie Aanleveren salarisverw. staat uit zodat eventuele mutaties op deze nieuwe rubrieken nog niet verwerkt worden in HR Core Beaufort en Payroll Gemal. In de oktober release gaan we de overige aanpassingen in HR Core Beaufort aanleveren. Hieronder vallen onder meer het aanpassen van diverse schermen, zodat de nieuwe rubrieken in HR Core Beaufort kunnen worden ingevoerd, en het overzicht stamblad werknemer.  Daarom is het vanaf deze release mogelijk de nieuwe codes aan te leveren vanuit Self Service. Wilt u na de oktober release gebruik maken van het aangepaste waardebereik van de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124), dan moet u of uw formulier in Self Service aanpassen of de waardes van de nieuwe rubrieken onderhouden in HR Core Beaufort. Uw actie Als u alvast gebruik wilt maken van de rubrieken in HR Self Service om uw formulieren aan te passen, dan moet u de volgende acties uitvoeren: Toevoegen van de rubrieken P02122, P02123 en P02124 aan de HSSK tabel. Draaien van de  functie 175510 incidentele export TM en HSS. Gewijzigd en verbeterd Rubriek P08321 in opslag termijn historie gewijzigd naar 12 maanden In een vorige release is rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 opgeleverd met 0 maanden in de opslag termijn historie. Dit is gewijzigd naar 12 maanden. Inrichtingswijzigingen Toelage over inpasnummer Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-08.  Nieuwe invoercodes   Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1 P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2 P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3 P03256 Procentuele toelage inpasnummer 1 03256 Proc toel inpsnr 1 P03257 Procentuele toelage inpasnummer 2 03257 Proc toel inpsnr 2 P03258 Procentuele toelage inpasnummer 3 03258 Proc toel inpsnr 3 P03259 Procentuele toelage rato 1 03259 Proc toel rato 1 P03278 Procentuele toelage rato 2 03278 Proc toel rato 2 P03279 Procentuele toelage rato 3 03279 Proc toel rato 3 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91182 Toelage over inpasnummer 1 01182 Proc toel inpsnr 1 P91281 Toelage over inpasnummer 2 01281 Proc toel inpsnr 2 P91282 Toelage over inpasnummer 3 01282 Proc toel inpsnr 3   Opgeloste meldingen Opslaan waarde P02486 lukt niet bij in- en uitdienstgegevens (change 1609896) Salarisadministratie > Werknemer > Dv-gegevens per soort > In- en uitdienstgegevens (700102) Melding Na upgrade 41 kan veld P02486 Std.werktijd inst. niet opgeslagen worden. Voorheen kon de code 2 wel als waarde voor rubriek P02486 opgeslagen worden. Oplossing De functie in- en uitdienst is aangepast zodat de waarde nu weer opgeslagen kan worden.  Salarisspecificatie met fout Verlofsaldo (change 396604) Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Aanmaken verlofgeg. sal. verw. (163019) Melding Bij het aanmaken van de verlofgegevens salarisverwerker (functie 163019) werd het verlofsaldo voor Payroll Gemal niet altijd correct bijgewerkt als een persoon daarvoor uit dienst was gemeld. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat de verlofrechten nu correct worden bepaald. Afwijkende selectieschermen in functie 'Loonaangifte gegevens' (change 1334365) Salarisadministratie > Werknemer > DV-gegevens per soort > Loonaangifte gegevens (700116) Melding Wanneer in de functie 'Loonaangifte gegevens' op de index knop bij ' landcode ISO' of ' Wao-Wia afd 2017' wordt gedrukt, verschijnt een ander index scherm dan bij de overige rubrieken op het scherm. Oplossing De programmatuur is zodanig aangepast dat niet alleen in deze functie maar ook in alle andere functies hetzelfde standaard index scherm wordt getoond. Publishing Date : 7/25/2019
Volledig artikel weergeven
06-09-2019 20:41 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 531 Weergaven
  Gewijzigd en verbeterd Salarisschalen en inpasnummers Waarom Het vastleggen van salarisschalen en inpassingsnummers in Payroll Gemal is gebaseerd op een werkwijze die inmiddels door de tijd is achterhaald. In deze werkwijze wordt een salarisschaal (Rubriek P01151) en een inpasnummer (P01152) in Payroll Gemal vastgelegd met dezelfde invoercode: 02351. Deze werkwijze leverde tot nu toe geen problemen op. Echter: met de toevoeging van het onderwijsdomein aan HR Core Beaufort. levert deze werkwijze wel problemen op omdat voor de aanlevering van salarisgegevens voor het onderwijsdomein aan Payroll Gemal andere afspraken gelden. Hoe Het vastleggen van werknemers die verloond worden via een inpasnummer verandert niet in HR Core Beaufort. Wat verandert is de aanlevering aan Payroll Gemal: het inpasnummer wordt voortaan aangeleverd met invoercode 02316. De aanlevering van de salarisschaal blijft gebeuren met invoercode 02351. De gewijzigde vastlegging van het inpasnummer in Payroll Gemal wordt aangestuurd door een conversie in HR Core Beaufort waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die worden verloond via een inpasnummer opnieuw worden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie wordt uitgevoerd voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 worden verloond via een inpasnummer. Samen met het aanleveren van de salarisgegevens van de dienstverbanden wordt ook de werkgeverrubriek S03001 (Splitsing invoercode schaal/inpasnr) aangeleverd met waarde 1 aan Payroll Gemal voor instelling 0001 ten teken dat de conversie van schaal en inpasnummer is uitgevoerd. Wat moet u doen U moet de conversie van schaal en inpasnummer zelf uitvoeren. Het beste moment om de conversie uit te voeren is het moment waarop u aanlevering naar Payroll Gemal heeft uitgevoerd, inclusief aanleveringen voor een eventuele correctieproductie. U kunt de conversie vinden in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie aanlevering inpasnummers. Als u de conversie start moet u een printer kiezen om het beknopte verwerkingsverslag af te drukken of te tonen. Het beknopte verwerkingsverslag is terug te vinden in de PRT-map met de naam ppiz3402_<jjjjmmddtttttttt.txt. Nadat de conversie is uitgevoerd wordt de menu-keuze 'Conversie aanlevering inpasnummers' niet meer getoond in het menu 'Uitvoeren conversie Beaufort'. Selectiemogelijkheden uitgebreid bij bepalen bruto salarissen Waarom Een wens van een klant is om de selectiemogelijkheden bij het bepalen van de bruto salarissen uit te breiden. Deze wens heeft zijn basis in het feit dat de functie bij de huidige selectiemogelijkheden te lang duurt als een grote hoeveelheid bruto salarissen opnieuw berekend moet worden. Hoe Salarisadministratie > Salarisregelingen > Bepalen bruto salarissen (160060) (417610) Aan het bestaande venster voor het selecteren van de dienstverbanden waarvoor het bruto salaris opnieuw bepaald moet worden, hebben we de volgende selectiemogelijkheden toegevoegd: Soort arbeidsrelatie Hiërarchische organisatorische eenheid + boom optie Opdrachtgever Instelling Inrichtingswijzigingen Schoning 2019 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-03/7. Vervallen rubrieken/invoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P07182 Premie aanvulling IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P01543 Restitutie ZVW (Vervallen)  01543 Vervallen P01769 Correctie jaargrondslag flex (Vervallen)  01769 Vervallen P08046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen)  02046 Vervallen P08047 Correctie maandgrondslag PFZW (Vervallen)  02047 Vervallen P00369 Code blokkade gegevensuitwisseling GMA/VB6.(Vervallen)  02369 Vervallen P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek (Vervallen)  02474 Vervallen P02511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen)  02511 Vervallen P02516 Vrijwillige voortzetting PFZW (Vervallen) 02516 Vervallen P00591 Roosterdagen (Vervallen) 02591 Vervallen P02889 Code IP aanvullingsplan 2 (Vervallen) 02889 Vervallen P00837 Datum ingang arbeidsongeschiktheid (Vervallen) 02930 Vervallen Vervallen rubrieken/uitvoercodes   Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P91985 Eindejaarsuitk 4 (Vervallen) 00985 Vervallen P90182 Premie aanv IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen P90543 Restitutie ZVw (Vervallen) 01543 Vervallen P90555 Suppletie USW (Vervallen) 01555 Vervallen P90557 Suppletie WAO-WIA (Vervallen) 01557 Vervallen P90558 Coord.ln.zwngschp (Vervallen) 01558 Vervallen P90559 Wachtdagen (Vervallen) 01559 Vervallen P90591 Roosterdagen (Vervallen) 01591 Vervallen P90602 Loon ziekgengeld (Vervallen) 01602 Vervallen P90607 Dagen berekening ZG (Vervallen) 01607 Vervallen P90680 Afdrgrsl aanv IP2 (Vervallen) 01680 Vervallen P91769 Jaargrndslg flex (Vervallen) 01769 Vervallen P91798 Wgbijdrg aanv IP2 (Vervallen) 01798 Vervallen P90393 Wedde ziek (Vervallen) 01893 Vervallen P90433 Ziekt t.g.v. zwangerschap (Vervallen) 01933 Vervallen P92046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen) 02046 Vervallen P92047 correcite maandgrondslag PFZW (Vervallen) 02047 Vervallen P92232 ABP jr. in 2017 (Vervallen) 02232 Vervallen P91511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen) 02511 Vervallen P90753 Cum. ziekengld ORT (Vervallen) 02753 Vervallen P90792 Oorspronkelijke grondslag (Vervallen) 02792 Vervallen P90802 Cum. coord.ln.zg (Vervallen) 02802 Vervallen P90807 Cum. dagen berekening zg (Vervallen) 02807 Vervallen P90874 PFZW ORT dit jaar (Vervallen) 02874 Vervallen P90876 PFZW %db dit jaar (Vervallen) 02876 Vervallen P90898 Cum. factor ziek (Vervallen) 02898 Vervallen P90899 Cum. wedde in dnst (Vervallen) 02899 Vervallen P90900 Cum. wedde ziek (Vervallen) 02900 Vervallen Code burgerlijke staat waarde 0 (Onbekend). Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/3. Aan de code/waarde tabel Burgerlijke staat is de volgende waarde toegevoegd: Code Omschrijving Ext.code Omschrijving ONB Onbekend 0 Onbekend Uitbreiding afbouwregelingen Payroll Gemal heeft 3 nieuwe afbouwregelingen geïntroduceerd en de huidige afbouwregeling ORT omgezet naar afbouwregeling 1. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/2. Nieuwe rubrieken en invoercodes Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving P01705 Afwijkend aantal stappen per periode 1 01705 Afb reg 1 ppstp P03234 Afwijkend aantal stappen per periode 2 03234 Afb reg 2 ppstp P03271 Afwijkend aantal stappen per periode 3 03271 Afb reg 3 ppstp P03277 Afwijkend aantal stappen per periode 4 03277 Afb reg 4 ppstp P03235 Afbouwregeling 2 03235 Afbouwreg 2 P03266 Afbouwregeling 3 03266 Afbouwreg 3 P03272 Afbouwregeling 4 03272 Afbouwreg 4 P03237 Afwijkend percentage afbouw 2 03237 Afw perc afb reg 2 P03267 Afwijkend percentage afbouw 3 03267 Afw perc afb reg 3 P03273 Afwijkend percentage afbouw 4 03273 Afw perc afb reg 4 P03238 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 2 03238 Afw gem afb reg 2 P03268 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 3 03268 Afw gem afb reg 3 P03274 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 4 03274 Afw gem afb reg 4 P03239 Kortingsbedrag afbouwregeling 2 03239 Kort afb reg 2 P03269 Kortingsbedrag afbouwregeling 3 03269 Kort afb reg 3 P03275 Kortingsbedrag afbouwregeling 4 03275 Kort afb reg 4 P03240 Wijze korting afbouwregeling 2 03240 Wijz krt afb reg 2 P03270 Wijze korting afbouwregeling 3 03270 Wijz krt afb reg 3 P03276 Wijze korting afbouwregeling 4 03276 Wijz krt afb reg 4 Nieuwe uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92267 Periodes afbreg 2 02267 Periodes afbreg 2 P92290 Periodes afbreg 3 02290 Periodes afbreg 3 P92294 Periodes afbreg 4 02294 Periodes afbreg 4 P92268 Gem afb reg 2 02268 Gem afb reg 2 P92291 Gem afb reg 3 02291 Gem afb reg 3 P92295 Gem afb reg 4 02295 Gem afb reg 4 P92269 Dremp afb reg 2 02269 Dremp afb reg 2 P92292 Dremp afb reg 3 02292 Dremp afb reg 3 P92296 Dremp afb reg 4 02296 Dremp afb reg 4 P92270 Grsl afb reg 2 02270 Grsl afb reg 2 P92293 Grsl afb reg 3 02293 Grsl afb reg 3 P92297 Grsl afb reg 4 02297 Grsl afb reg 4 P91690 Grsl afb reg 2 00690 Afb reg 2 P91691 Grsl afb reg 3 00691 Afb reg 3 P91692 Grsl afb reg 4 00692 Afb reg 4 Gewijzigde omschrijving invoercodes Invoercode Omschrijving 1700 Afbouwreg 1 1701 Afw perc afbreg 1 1702 Afw gem afbreg 1 1703 Kort afbreg 1 1704 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van rubrieken Rubriek omschrijving prompt P01700 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P01701 Afw perc afbouwreg 1 Afw perc afbreg 1 P01702 Afw gem afbouwreg 1 Afw gem afbreg 1 P01703 Kort afbouwreg 1 Kort afbreg 1 P01704 Wijz krt afbouwreg 1 Wijz krt afbreg 1 Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode omschrijving 01076 Afb reg 1 02109 Periodes afbreg 1 02128 Gem afbreg 1 02129 Dremp afbreg 1 02130 Grsl afbreg 1 Gewijzigde omschrijving en prompt van uitvoercodes Rubriek omschrijving prompt P90076 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1 P91109 Periodes afbouwreg 1 Periodes afbreg 1 P91128 Gemiddelde afbouwreg 1 Gem afbreg 1 P91129 Drempel afbouwreg 1 Dremp afbreg 1 P92130 Grsl afbouwreg 1 Grsl afbreg 1 Opgeloste meldingen Berekening bruto salaris stopt (change 569350) Melding Als er een garantie schaal/anciënniteit is vastgelegd die niet meer bestaat in de salarisregeling, dan komt de functie 'bepalen bruto salaris' niet netjes tot een einde.  Oplossing De functie is aangepast. Indien de garantie schaal/anciënniteit niet meer bestaat, verschijnt er een melding op het verslag voor het betreffende dienstverband dat het salaris niet berekend kan worden. Melding op het verslag berekenen bruto salaris ontbreekt (change 396588) Melding Indien er een wijziging op een van de salariscomponenten met TWK heeft plaatsgevonden, dan wordt het dienstverband niet meegenomen in de berekening in de functie 'Bepalen brutosalarissen 160060'. Er wordt echter geen melding gegeven op het verslag.  Oplossing De functie is aangepast zodat de melding wordt weergegeven op het verslag. Functie 218021 Verdeelde resultaten werknemer uit menu halen (change 607821) Melding De functie '218021 Verdeelde resultaten werknemer' gaat nog uit van de oude indeling Verdeelde resultaten (DPIL004) en moet uit het menu worden gehaald. Oplossing De functie is uit menu verwijderd. Codes Afrekenen uit-dienst niet aangeleverd vanuit Self Service maar wel gevuld in HR Core Beaufort (change 1225129) Melding Bij het invoeren van een nieuwe medewerker vanuit Self Service worden de rubrieken P00362 en P02375 aangemaakt met waarde 0 terwijl dit niet nodig is. Oplossing Bij een nieuw dienstverband wordt vanuit Self Service de datum uit-dienst leeg aangeleverd. Dit zorgde ervoor dat de rubrieken P00362 Code afhandeling vakantietoeslag en P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering met waarde 0 werden aangemaakt. Dit is alleen nodig indien een reeds gevulde datum uit-dienst weer leeg wordt gemaakt. De functionaliteit is aangepast zodat niet meer onnodig de rubrieken P00362 en P02375 worden aangemaakt. Loonverdeling in JWP 14 lukt niet als salarisaanlevering januari is gedraaid (change 1236329) Melding Er verschijnt een melding dat alleen in salarisperiode 01 nog loonverdeling in een JWP-sessie mag worden gedaan. Echter als januari al gedraaid is, is het wenselijk dat dat er nog mutaties voor JWP-14 kunnen worden gedaan. Oplossing De ingebouwde controle was te strikt en is verruimd. Het is nu ook mogelijk om loonverdeling in een JWP-sessie te doen als januari al gedraaid is maar februari nog niet. Aanpassing verwerkingsverslag (incidentele) export Tactische Modules (change 838921) Melding Op het verwerkingsverslag van de (incidentele) export TM wordt voor HR Core Beaufort Online gebruikers de melding afgedrukt: 'Het programma voor bestandsuitwisseling met Youforce is niet geïnstalleerd of geregistreerd. Deze melding is niet terecht omdat het programma waar deze melding op duidt niet meer wordt gebruikt. Oplossing De melding wordt niet meer getoond op het verwerkingsverslag van de (incidentele) export Tactische Modules. Aanlevering P01204 (reden betaling bankgegevens) niet correct in proefproductie (change 1298869) Melding Bij het aanmaken van een aanlevering voor een proefproductie wordt de rubriek P01204 (Reden betaling bankgegevens) onjuist getransformeerd naar een Payroll Gemal mutatie. Oplossing De transformatie van de rubriek P01204 is gecorrigeerd. De transformatie is nu dezelfde als bij een normale productie. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 17:16 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 434 Weergaven
Labels