annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Tilpasning af kontoplan i Visma Løn
Vis hele artiklen
10-09-2019 12:31 (Senest opdateret 15-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 4511 Visninger
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn.
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:58 (Senest opdateret 26-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3605 Visninger
Håndtering af fritvalg i Visma Løn
Vis hele artiklen
12-12-2017 17:17 (Senest opdateret 19-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3911 Visninger
Vedhæftet et regneark som kan hjælpe med at beregne Feriepengedifferenceberegning i Ny Ferielov
Vis hele artiklen
08-07-2020 21:48 (Senest opdateret 19-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1121 Visninger
Sådan tilmeldes rapporter til lønkørslen  Husk, du kan tilvælge tre valgfrie rapporter.   I Arbejdsgiver stamoplysninger tilgås højre-menuen/drop-down og her vælges Rapportbestilling.  I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige eller obligatoriske. Hvis man ønsker at tilmelde en frivillig rapport, så dobbeltklikkes der blot på linjen for rapporten, og datoen i ’Bestilt fra’ rettes til fx 01-10-2020. Husk at trykke Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Anciennitetskort’ blive dannet i kørsler efter d. 1. oktober 2020. Rapporten vil derfor kunne tilgås via Udskrifter fra lønkørsel. Er rapporten ikke tilmeldt i Rapportbestillinger, kan den ALTID dannes manuelt via Rapporter (se næste side).   Sådan dannes rapporter manuelt efter endt lønkørsel   Man danner en rapport via 'Rapporter' og 'Rapporter'. I højre-menuen/drop-down vælges fx  ’Ferieregnskab’. Herefter skriver man kørselsordre fx ’12010’. Til sidst trykker man OK, og rapporten dannes i 'Vis job'.    
Vis hele artiklen
30-09-2020 15:40 (Senest opdateret 01-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 810 Visninger
Din hjælp til gennemsnitsberegning af både timeløn og månedsløn.
Vis hele artiklen
10-09-2019 13:03 (Senest opdateret 08-09-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 752 Visninger
Vejledning til afmelding af rapporter i forbindelse med lønkørsel   I Arbejdsgiver stamoplysninger tilgås højre-menuen/drop-down og her vælges Rapportbestilling.   I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige eller obligatoriske.      Hvis man ønsker at stoppe en frivillig rapport, så dobbeltklikkes der blot på linjen for rapporten, og datoen i ’Bestilt til’ rettes til fx 30-06-2020.           Husk at trykke Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Bogføringsbilag med spec. Regneark’ ikke længere blive dannet efter d. 30. juni 2020. Rapporten vil derfor ikke kunne tilgås via Udskrifter fra lønkørsel, men vil ALTID kunne dannes manuelt via Rapporter (se næste side).       Sådan dannes rapporter manuelt   Man danner en rapport via Rapporter og Rapporter. I højre-menuen/drop-down vælges fx ’Bogføringsbilag med spec.’. Herefter skriver man kørselsordre fx ’12007’ og evt. vælger en Arbejdsgiver, man vil køre for – i dette tilfælde Arbejdsgiver 1. Til sidst trykker man OK og rapporten dannes i Vis job.      
Vis hele artiklen
25-08-2020 11:42
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 229 Visninger
DA Barselsfond Vi har samlet en række praktiske oplysninger om DA Barselsfond.
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:55 (Senest opdateret 04-08-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 923 Visninger
13-03-2020 12:46 (Senest opdateret 09-07-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2763 Visninger
Kør løn om natten og oplev at få mere tid til andre opgaver
Vis hele artiklen
04-06-2020 12:53 (Senest opdateret 04-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 338 Visninger
Her finder du vejledning til brugeradministration i Visma Løn.
Vis hele artiklen
01-07-2019 15:37 (Senest opdateret 04-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1198 Visninger
Videoen viser hvordan du opretter en ny arbejdsgiver
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:48
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 221 Visninger
Videoen viser hvordan du opretter en ekstra lønkørsel i Visma Løn er det en supplerende lønkørsel. 
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:47
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 660 Visninger
Videoen viser hvordan du opretter nye afdelinger og udbetalingsteder i Visma Løn.
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:45
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 169 Visninger
Videoen viser hvordan du kører en fremtidig lønseddel på en medarbejder og hvordan du starter en lønkørsel samt godkendelse af lønkørsel.
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:43
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 173 Visninger
Videoen viser hvordan du kan oprettet satser i en resultattabel
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:39
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 176 Visninger
Denne video viser hvordan du opretter en ny medarbejder. Fortager ændringer til en allerede eksisterende medarbejder samt hvordan du fratræder en medarbejder.
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:34 (Senest opdateret 13-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 245 Visninger
Videoen viser hvordan du kan oprette nye stillingskategorier og løngrupper
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:37
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 333 Visninger
Videoen viser hvordan du indlæser en fil i lønsystemet.
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:30 (Senest opdateret 13-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 342 Visninger
Som del af hjælpepakken til erhvervslivet kan I søge lønkompensation for medarbejdere, som er hjemsendt som følge af COVID-19. I kan søge lønkompensation, hvis mindst 30 % af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere er hjemsendt. Du kan læse mere om, hvad der skal til for, at I kan søge lønkompensation her.    Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe jer med at få søgt lønkompensationen.   Ferie i lønkompensationsperioden For at virksomheden kan søge om lønkompensation er medarbejderen forpligtet til at anvende ferie, feriefridage og/eller optjent afspadsering på i alt 5 dage i lønkompensationsperioden.    Såfremt du ikke har ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode svarende til 5 dage, skal du holde tjenestefri uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår. Du kan læse mere om afholdelse af ferie, og hvordan du registrerer ferien her .   Sådan kommer du i gang Ønsker du, at vi skal hjælpe dig med at søge lønkompensation, skal du i Visma Løn registrere de medarbejdere, som du har tænkt dig at hjemsende. Ordningen skelner mellem funktionærer og ikke-funktionærer. Derfor er der oprettet to forskellige fraværskoder i Visma Løn: for funktionærer anvendes FK 91, for ikke-funktionærer, elever og lærlinge anvendes FK92. Du kan læse mere om bestemmelse af funktionærer/ikke-funktionærer her . Register fravær i Visma løn: Det er vigtigt, at du anvend korrekt fraværskode: For funktionærer - vælg FK91 Hjemsendt COVID19 funktionær For ikke-funktionærer, lærlinge og elever - vælg FK92 Hjemsendt COVID19 ikke-funktionær Registrer eventuel ferie i perioden med korrekt fraværskode. Læs mere her .  Når du har registreret alle hjemsendte medarbejdere, skal du give besked til Visma. Det gør du ved, at  Give os besked via CRM (Community) og meddele, at der ligger fravær, som der skal søges kompensation for I beskeden skal du oplyse den mailadresse, hvor du ønsker at modtage filen til jeres ansøgning (sendes via sikker mail) HUSK at kontrollere oplysningerne og tilføje eventuelle ændringer inden , I sender ansøgningen til behandling gennem virk.dk.  Vi vil nu hente, beregning og udarbejde den Excel-fil, som skal vedlægges ansøgningen som dokumentation. Resultatet sendes til den angivne mailadresse.   Excel-filen indeholder nedenstående oplysninger.: A: Påkrævet information B: Beskrivelse  C: Hvad skal kunden kontrollere? CPRnummer - - Navn - - Periode start - - Periode slut - - Ansættelsesforhold - - Månedsløn  Visma angiver månedsløn inkl. ATP og arbejdsgivers pensionsandel.  Kontrollér om den oplyste løn er retvisende for kompensationsperioden. Hvis ikke, indsæt nyt beløb Beskæftigelsesgrad i timer Visma angiver normtid. For medarbejdere uden fast normtid oplyser Visma den gennemsnitlige arbejdstid på baggrund af de seneste 3 måneders arbejdstid.  Kontrollér om den oplyste arbejdstid er retvisende for kompensationsperioden. Hvis ikke, indsæt antal arbejdstimer Antal dage undtaget  Ferie og anden sygdom  registreres som fravær med korrekt fraværskode. Visma oplyser antallet af dage.  OBS: Det oplyste omfatter ikke evt. planlagt uddannelse eller dage, hvor medarbejderen er omfattet af anden offentlig ydelse Kontrollér om antallet af dage undtaget er korrekt. Indsæt evt. korrekt antal dage Når I har kontrolleret om data er korrekte, indsendes ansøgning via virk.dk . Se evt. vejledning samme sted. Du kan indberette igen på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt (fx hvis flere medarbejdere hjemsendes eller perioden forlænges).
Vis hele artiklen
31-03-2020 21:17 (Senest opdateret 13-05-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 333 Visninger