Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā? Un kāpēc citreiz man pieliekot papildus rindas ir kļūdas paziņojums?
Skatīt visu rakstu
07-10-2021 13:06 (Atjaunots 07-10-2021)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 336 Skatījumi
Video prezentācija par biznesa inteliģences iespējām
Skatīt visu rakstu
17-11-2020 15:30 (Atjaunots 03-08-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 528 Skatījumi
Publicēto atskaišu dati atkarībā no WEB lietotāja objektiem   Līdz šim bija praktiski neiespējami izveidot savu publicēto atskaiti, piemēram, katram darbiniekam savu, jo tas nozīmētu, ka jāveido tik publicētas atskaites, cik darbinieku. Vai arī izveidot publicēto atskaiti Peļņas atskaitei, bet tā, lai sistēma prastu pati nofiltrēt datus par noliktavām.   Sākot ar 540.versiju sistēmā ir pieejama opcija, kas ļauj primāri WEB lietotāja kartītē norādīt objektu jeb filtrēšanas kritēriju - vienu vai vairākus, pēc kura sistēmai ir jāmāk pašai filtrēt datus un atspoguļot HOP Publicētajā atskaitē.   Piemēram, vēloties HOP atspoguļot Līgumu atlikumus, bet filtrētus pa Līgumu kartīšu atbildīgajiem, pietiek ar to, ka WEB lietotāja kartītē ir izvēlēts objekts <Atbildīgais> un norādīta konkrētā vērtība.     Nākamais solis ir Publicētās atskaites publicēšanas jeb konfigurēšanas brīdī - uzstādot Lietotāja filtrēšanas kritērijus, jānorāda konkrētais saraksts, kas jāfiltrē un filtrā jānorāda vērtība <WEB lietotāja objekts>.   Tādējādi sistēma sapratīs, ka HOPā minētā atskaite ir jāatsoguļo filtrēta pa konkrēto izvēlēto objektu.   Sīkāk par šo varat uzzināt, lasot 540.versijas aprakastu. Būsim pateicīgi, ja komentāros pievienosiet savu viedokli un vērtējumu vai tas Jums palīdzēs ikdienā ērtāk un efektīvāk strādāt ar Horizon.    
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 19-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 931 Skatījumi
Instrukcija, kā iegūt atskaiti par kontu apgrozījumu un detalizāciju pa korespondējošajiem kontiem.
Skatīt visu rakstu
24-02-2021 10:31 (Atjaunots 25-10-2019)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1287 Skatījumi
No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.   Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:   https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...   Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.   1. Virsgrāmatas starpkonts   Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”. Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti   Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.       Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)   2. Klienta kartīte un bankas konts   Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu.  Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts       Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).   3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā   No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām  pēc FIFO principa , tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Izņēmuma gadījumi: 1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā. 2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.)  Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi     Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.       4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites   EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā. Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai. Piemēram, Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)         P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.    
Skatīt visu rakstu
13-01-2021 09:21
 • 14 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 5606 Skatījumi
Programmā ir apvienoti saraksti “Grāmatojumi” un “Grāmatojumi pa dokumentiem”.  Kā tas ietekmē ikdienas darbību?
Skatīt visu rakstu
28-12-2020 13:23 (Atjaunots 28-12-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 419 Skatījumi
Apraksts  un ieteikumi par grāmatošanas periodu statusiem
Skatīt visu rakstu
12-08-2020 15:34
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 599 Skatījumi
Budžeta veidošanas uzstādījumi, ievade, grozījumi un datu ielasīšana no Excel faila
Skatīt visu rakstu
15-05-2020 11:31
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 704 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot Horizon iebūvēto rīku Atlikumu atskaišu salīdzināšana
Skatīt visu rakstu
14-02-2020 11:25
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1053 Skatījumi
Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, ir papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte. Līdz šim budžeta kontroli bija iespējams veikt pamatdimensiju griezumā. Turpmāk budžeta kontroli iespējams veikt arī pēc projekta dimensijas.   Svarīgi! Ja uzskaitē tiek izmantotas Valsts kases vēstules un 2020. gadā ir plānots budžeta kontrolē izmantot projekta dimensiju, tad pirms jaunu VK vēstuļu ievadīšanas par 2020. gadu ir jāveic programmas atjaunināšana uz 550. versiju vai 545. versiju (sākot ar 12. laidienu). Tas nepieciešams, lai šajos dokumentos tiktu aizpildīta projekta dimensija. Pretējā gadījumā budžeta kontroli projektu dimensijas griezumā ieslēgt nebūs iespējams.   Projekta dimensija budžeta kontrolē   Lai sāktu lietot budžeta kontroli projektu griezumā, programmas uzskaites parametros jāieliek atzīme par dimensijas iekļaušanu kontrolē (Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → Dimensijas).     Projekta dimensijas sarakstā ierakstiem jāieliek atzīmes par budžeta ievadi un kontroli (Pamatdati → Kontu plāns → Projekts).   Budžeta kontrole arī projekta dimensijas griezumā tiek nodrošināta dokumentos: Izejošais maksājuma uzdevums; Ienākošais maksājuma uzdevums; Avansa norēķinu maksājuma uzdevums; Kases izdevumu orderis; Kases ieņēmumu orderis; Avansieru kases izdevumu orderis; Bankas pārvedums; Kases pārvedums; Skaidras naudas kvīts; Skaidras naudas čeks; VK vēstule izdevumu korekcijai; VK vēstule ieņēmumu korekcijai.   Veikti uzlabojumi budžeta izlietojuma atskaitē (Atskaites → Budžets → Budžeta izlietojums): Atskaites atlases filtrā pievienota iespēja sarakstu filtrēt pēc kontrolē iekļautajām dimensijām; Pievienotas izlietojuma summas projektu griezumā; Pievienota iespēja atskaites izdrukas formu papildināt ar izlietojuma summām projektu griezumā.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 07:55 (Atjaunots 17-12-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 743 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot grāmatojumu periodus un starpperiodus.
Skatīt visu rakstu
25-10-2019 12:12 (Atjaunots 25-10-2019)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 712 Skatījumi
Apraksts, kā veikt korektu valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanu moduļos Apgāde, Realizācija un Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
19-07-2019 10:31 (Atjaunots 19-07-2019)
 • 4 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 3264 Skatījumi
Apraksts, kam un kā izmantot Kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentus.
Skatīt visu rakstu
24-05-2019 13:41
 • 3 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 3245 Skatījumi
Tā kā publiskās pārvaldes sektora iestādēm no 01.01.2019. mainījās MK noteikumos Nr.87; 1031; 1032 definētie klasifikatori (kontu plāns un klasifikācijas kodi), atgādinām pārskatīt un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamos labojumus finanšu pārskatu aprakstos, piemēram, PVN deklarācijā, budžeta izpildes pārskatā u.c. Vairāk lasiet šeit. 
Skatīt visu rakstu
21-01-2019 09:52 (Atjaunots 21-01-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1593 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:38 (Atjaunots 29-11-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 685 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Finanšu pārskati.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:40 (Atjaunots 29-11-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 652 Skatījumi
Vai, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.87,  realizācijas k ontu pārgrāmatošana tikai virsgrāmatas līmenī ir pieņemama? Nobalsojiet!
Skatīt visu rakstu
20-08-2018 10:55
 • 1 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 3133 Skatījumi
Instrukcija, kā Horizon iegūt jaunus Bilances un Peļņas zaudējuma aprēķina pārskatus.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 12:34 (Atjaunots 06-07-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2476 Skatījumi
Apraksts, kā kontu apgrozījumā pa klientiem pārgrāmatot ierakstu, kurā, kā norakstīšanas mērķis, uzrādās klients?
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 12:39 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 681 Skatījumi
Instrukcija, kā slēgt operāciju kontus ar dokumentu "Kontu reformācija starpperiodā".
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 12:52 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 3178 Skatījumi