Mine områder
Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
I Mamut er det mulig å legge fast tekst på fakturautskrifter når du genererer en ordre. Nedenfor følger en fremgangsmåte for hvordan du legger fast tekst på en faktura.
Vis hele artikkelen
13-03-2006 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 3582 Visninger
Om du mottar en eFaktura i Mamut Online, kan du velge å importere og bokføre den i Mamut på tre forskjellige måter.
Vis hele artikkelen
15-04-2014 01:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3281 Visninger
I Mamuthar du muligheten til å opprette en uavhengig kreditnota (som ikke er knyttet opp mot en bestemt faktura) ved å velge Ubehandlet Kreditnota ved opprettelse av ordre.
Vis hele artikkelen
27-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3110 Visninger
Skanning av inngående faktura kan aktiveres om du ønsker at PDF-faktura på epost skal kunne tolkes som elektronisk faktura. Dette åpner for at dine leverandører kan sende deg fakturaer på papir eller e-post som tolkes, og sendes inn i din Mamut som en elektronisk faktura til bokføring.
Vis hele artikkelen
04-09-2018 16:00 (Sist oppdatert 23-10-2018)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 3081 Visninger
For å kunne fakturere uten mva må du velge en avgiftstype for ingen avgift/avgiftsfri på produktet som skal faktureres. Denne avgiftstypen må igjen være knyttet mot en avgiftsfri konto.
Vis hele artikkelen
16-07-2009 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2974 Visninger
Utskrift av proforma faktura gjøres via ordremodulen.
Vis hele artikkelen
22-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 19-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2967 Visninger
Det er flere grunner til at sending av eDokument feiler, men som oftest er årsaken at påkrevd informasjon mangler. I denne artikkelen har vi listet de vanligste feilkildene.
Vis hele artikkelen
07-01-2014 08:00 (Sist oppdatert 25-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2953 Visninger
Dersom det mangler kontonummer på faktura m/giro (og andre relevante regnskapsrapporter) tyder dette på at du ikke har lagt inn kontonummer i Firmainnstillinger, eller at kontonummeret er lagt inn på feil sted.
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 25-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2848 Visninger
I denne artikkelen får du en detaljert beskrivelse på hvordan opprette et produkt i ditt Mamut-program.
Vis hele artikkelen
19-04-2012 09:00 (Sist oppdatert 29-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2796 Visninger
En strukturvare er et produkt som er sammensatt av flere produkter. Før du kan opprette en strukturvare må du opprette produktene som skal inngå som komponenter i strukturvaren.
Vis hele artikkelen
07-07-2008 09:00 (Sist oppdatert 29-10-2018)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2709 Visninger
Ved å opprette en tilbudsmal har du muligheten for å legge de samme produktene til grunn for utsending av tilbud til flere kunder. Dette gjør det også veldig enkelt å gå videre til utskrift av ordre og fakturering for de som imøteser tilbudet med en bestilling.
Vis hele artikkelen
08-08-2012 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2686 Visninger
Hvis du har aktivert integrasjonen med Outlook på brukeren i Mamut, men det ikke kommer noen verktøylinje i Outlook, kan det være litt forskjellige ting som er årsak. Her er de fleste årsakene med løsninger.
Vis hele artikkelen
21-12-2012 08:00 (Sist oppdatert 25-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2661 Visninger
Når integrasjonen mellom Outlook og Mamut er aktivert, kan det forekomme feilmeldinger i Outlook relatert til dette.
Vis hele artikkelen
21-12-2012 08:00 (Sist oppdatert 25-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2623 Visninger
I Mamut One Enterprise E5 er det mulig å bokføre produktkostnad når varer tas ut av lager. Standard oppsett er kostnadsføring ved innkjøp, men du kan selv endre dette. Ved overgang fra kostnadsføring ved innkjøp til kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager, vil endringen først tre i kraft for produkter som føres inn på lager etter at denne innstillingen er satt. Dette betyr at varer som allerede ligger inne med en beholdning, ikke blir kostnadsført ved fakturering før lageret har rullert, og nye varer er tatt inn på lager.
Vis hele artikkelen
23-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2345 Visninger
I Mamut One kan du registrere rabatter på flere nivåer, et såkalt rabatthierarki.
Vis hele artikkelen
14-10-2009 09:00 (Sist oppdatert 23-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2338 Visninger
Utgående fakturaer bør alltid bokføres på bilagsart UF (Utgående Faktura) eller en egenopprettet bilagsart for dette formålet. Nedenfor følger en kort fremgangsmåte for hvordan du registrerer utgående faktura i Bilagsregistrering.
Vis hele artikkelen
27-10-2006 09:00 (Sist oppdatert 09-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2276 Visninger
I Autoinvoice modulen har du en funksjon for å identifisere alle kunder som kan motta elektronisk faktura. Du finner den under Autoinvoice - Autoidentifiser kunder. Klikk på denne
Vis hele artikkelen
03-09-2018 15:53 (Sist oppdatert 18-09-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2177 Visninger
Ved hjelp av avtalefakturering, eller abonnementsfakturering, kan du opprette avtaler og regelmessig fakturere kundene dine.
Vis hele artikkelen
23-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 09-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2054 Visninger
Av og til kan det være ønskelig å skrive ut en faktura med null i pris på alle varelinjer, en såkalt nullfaktura. Dette kan f.eks. være i forbindelse med utsendelse av demovarer.
Vis hele artikkelen
14-01-2008 08:00 (Sist oppdatert 12-11-2018)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1988 Visninger
Dersom du ønsker å legge inn fasttekst på betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, må dette gjøres i innstillinger for betalingspåminnelse.
Vis hele artikkelen
11-10-2005 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1928 Visninger