Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. Her finner du hvordan dette gjøres i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:26 (Sist oppdatert 23-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3950 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:44 (Sist oppdatert 12-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6038 Visninger
Inntil 31.12.2020 ble lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig), ikke bokført i 50 serien i regnskapet som skattepliktige fordel (standard 5220/5291). Som følge av dette er denne lønnsarten endret med virkning fra 01.01.21.   Tidligere var lønnsart 23100 Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) en hjelpelønnsart. Denne starter 2 nye lønnsarter:  23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) for innberetning og bokføring  inntil grensen på 4.392 er nådd  23200 - Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) for bokføring etter at grensen på 4.392 er passert   Fra 01.01.21 er lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig) endret slik at denne gir utbetaling og bokføring. Standard bokføring på denne lønnsarten er konto 6910. I tillegg starter lønnsarten automatisk lønnsart 23160 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig), hvor innberetning inntil 4.392 gjøres.     I tillegg bokføres ytelsen som en fordel i på den ansatte fra denne lønnsarten på konto 5220/5291 som standard.               Sjekk denne også https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Elektronisk-kommunikasjon-fri-telefon-refusjon-av-bredband/ta-p/298135
Vis hele artikkelen
28-12-2020 08:09 (Sist oppdatert 28-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1183 Visninger
Dersom regnskapsbilaget ikke balanserer vil differansen bli ført på konto for øreavrunding. Du sette opp konto som skal benyttes til øreavrunding i Employees under Innstilinger | Selskapsinnstillinger. I dette eksemplet konto 7740 Avrundingskonto.     I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å forstå hvor et beløp på avrundingskontoen kommer fra. Her finner du noen tips til hva du bør sjekke for å finne differansene.   Manglende konto på lønnsart Dette er det vanligste årsaken til at man får differanser. Du må derfor sjekke at alle lønnsarter som er med i en lønnskjøring er til tilknyttet en konto. Dette vises i fanen Kontering på lønnsarten:     I Payroll er kontoer knyttet mot en Kontotype. I eksemplet over er lønnsarten knyttet til kontotype 30000 Faste lønninger som igjen er koblet til konto 5010 Fast lønn. Du må derfor alltid påse at kontotypen er tilknyttet en konto. Dersom konto mangler på kontotypen, vises det slik på lønnsarten. Dette medfører at transaksjoner fra denne lønnsarten vil bli bokført på konto for avrunding.   I slike tilfellet anbefaler vi at du angir konto på kontotypen under Innstilinger | Kontotype. Les mer om kontotyper her.   Feil definisjon på lønnsart Under Generell Informasjon på lønnsart, angir du i feltet Til utbetaling om en lønnsart skal utbetales eller ikke. Alt som skal utbetales skal ha hake i dette feltet, mens f.eks. naturalytelser som kun skal øke grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift ikke skal ha det.     Hvis oppsettet er feil vil det medføre en differanse som føres mot konto for øreavrunding. Følgende bør sjekkes: At lønnsarter med hake i feltet Til utbetaling kun er definert med debet konto i fanen kontering At lønnsarter uten hake i feltet Til utbetaling er definert med både debet og kredit konto i fanen kontering   Manglende konto på kontotypen Du bør også kontrollere at alle kontotyper er tilknyttet en konto. Dette ser du enkelt i Employees under Innstilinger | Kontotyper.  Er konto blank for noen av kontotypene, anbefaler vi at du legger inn aktuell konto.     Tidspunkt for endring Når du endrer på en lønnsart må du angi dato for når endringen skal gjelde i fra. Dersom du velger "I nåværende versjon", vil det medfører at Payroll rekalkulerer endringene tilbake til foregående endringsdato/startdato. Dette medfører at bokføring som tidligere er gjort på avrundingskontoen vil bli tilbakeført.     Husk også å angi dato for når endringen skal gjelde fra når du endrer konto på en kontotype!   Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned, for å unngå at du får med deg rekalkuleringer fra tidligere kalendermåneder. Når du gjør endringer i august før lønnskjøringen er bekreftet kan du benytt endringsdato 01.08 Når du har bekreftet lønnskjøringen for august, bruk endringsdato fra neste måned, altså 01.09   Feilsøking For å se hvilke transaksjoner som er ført på avrundingskontoen i en periode, anbefaler vi transaksjonsoversikten i Payroll. Velg Rapporter | Transaksjoner per konto og kostnadsbærer. Legg inn utvalg på avrundingskontoen i feltet Kontoer, i vårt eksempel konto 7740.     Du vil da se hvilke ansatte som har transaksjoner mot den aktuelle kontoen. Gå deretter til  lønnskjøringen/lønnsslippen for den aktuelle ansatte for å forsøke å finne igjen beløpet som kom på avrundingskontoen.     I dette eksemplet ser vi at det var lønnsarten for kontorrekvisita som manglet konto.   Relaterte brukertips: Innstilling lønnsarter  Endre lønnsart Kontoer, innstilling og endring Kontotyper    
Vis hele artikkelen
25-09-2019 14:41 (Sist oppdatert 25-09-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1976 Visninger
Når en bruker i Visma.net endrer navn på sin profil/bruker, vil du få varsel i Visma.net Employee om at det er uoverensstemmelser mellom systemene som må rettes.
Vis hele artikkelen
29-10-2018 14:02 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1236 Visninger
Account Types In visma.net, a new term appears that may be unknown to most people. Account types are a way of categorizing pay codes in order to link them to a common account. Many types of wages may have the same account (eg fixed salary, hourly wage, overtime, etc.) and instead of linking the same account to all these pay codes, one can associate the account with an account type that is common to all pay codes. This will make it easier to maintain your account records since you only need to change the account type on the account. Updating of wage types that are linked to the current account type then happens automatically.   Employees/ settings / Account types All account types must be linked to the correct account before the first pay run, to ensure that every transaction are posted towards the correct account a set of standard account types are already inside the system. If the customer has chosen a default accounting standard, the accounts will also be available automatically linked to an account type. To link the account type to the correct account, you can click on the individual account type, then you will reach this window: Now you may click "Edit" to edit this account type. Name: You can change the name of the account type if you wish. Account: Select account from the main ledger accounts previously entered under Employees / Settings / Accounts. Version valid from: Enter a new start date for the version to be valid if it is to apply from a particular date. If it is to apply back in time, do not specify a date. Delete this version: You can choose to delete the version of the account type you are on. Please note that this may result in retroactive changes in time, if the account type is used.      NOTE! If you set the change date back in time, before the last paycheck was approved, this will result in re-calculation of the transactions on the accounting report for the next pay run. If you use the "Delete this version" button, the account type will be returned to the previous version, and will result in recalculation of transactions on the accounting report for the next pay run.   NOTE 2! We recommend that all account types are linked to an account even if they are not in use, in case you start using the account type at a later date. The consequence of not linking an account to an account type is that the accounting document becomes incomplete if you use a salary type that is linked to this account type. The account types 32410, 32420 and 32430 (Travel expenses, not mandatory with different VAT rates) are without an account even if you have chosen the default chart of accounts. These must therefore be linked to an account manually.
Vis hele artikkelen
19-07-2019 13:12
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1308 Visninger
Account setup   In order to be able to charge costs and remuneration on the correct accounts, you are dependent on the accounts being set up in Payroll, and that they are properly linked to wages. Payroll has the option of using two types of standard chart of accounts, which you have specified under the Onboarding Wizard or in Employees | Settings | Company Settings | Accounting, but you can also add your own accounts, or add your own accounts to an existing account set.   Employees / Settings / Accounts It is very important that all the accounts you use are created before registering transactions and wages because they are used in other contexts in the system. For example, the Payroll accounts use them when you create the accounting file at the end of the payroll process. If you have chosen to use one of the account setups predefined in the system, some accounts will already be ready for use. The link to the account types is also predefined, you can read more about this in the article Account types. Click "Add Account" to create new accounts. Account: Enter the desired account number. Maximum length is 40 characters. It is important that this account number is the same as that used in the accounting system, unless accounting will be mistaken for transfer to accounting. Name: Add the requested name to the account. Maximum length is 60 characters. Properties: Specify whether account shell is used for amount, quantity, or both. Dimensions: Specify whether the account should be associated with dimensions. Possible choices are "Not allowed", "Optional" or "Mandatory". Eg. for some companies it will be useful that there should always be a department responsible for transactions related to salary (Required), but not desirable for transactions related to withholding tax (Not allowed). If you create an account with ID starting with numbers 3-9, the system will automatically suggest "optional" as the setting for the dimensions. Account valid from: By default, the validity dates of the account are set without a specific date. That is, the account will be valid at any time. If you want to specify a validity period, enter the start and / or end date here.   To create multiple accounts consecutively, check "More registrations" next to the Save button. When you save, the account will be saved and the image will be ready to create the next account immidietly.   Note! If you are going to use Visma.net Financials as an accounting system, all accounts MUST be set up with the dimensions "Optional", or "Mandatory". This is because Visma.net Financials requires a dimension on most accounts. If the accounts are not set up with "Optional" or "Mandatory", the accounting file of Visma.net Financials will fail upon transfer and you will have to post manually.
Vis hele artikkelen
19-07-2019 11:00
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1927 Visninger
Pension To get the electronic pension reporting (FNO report) you must first add the pension company under Employees / Settings / Pension. Click "Add Pension" You will then see the following picture: In use: Enter the date from which this will apply. Pension company: Enter the name of the pension company.   Note! The report will only be generated for the first time in January 2019. If this report is to be used from January 2019 then you must enter from date 01.01.19.   Note! It is only possible to enter one pension company When all the information is entered, press "Continue", then press "Save" at the bottom right.      
Vis hele artikkelen
19-07-2019 10:19
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1172 Visninger
Unions If you have employees who are members of a union, you must establish the union in Employees / Settings / Unions. Click on "Add union" to add a new union.   The following values can/must be filled in: Number: Fill in a number on the union if you want to use one. Name: Fill in the name of the union. Address: Touch "Add" to enter the address. (It will appear on the union report) E-mail adress: Tap "Add" to enter email address. Phone Number: Touch "Add" to enter the phone number. Payment method: Choose between "Bank file" and "Manual". If a bank file is selected, the payment of the union client will be included in the file for Autopoay. Bank Account Number: Must be filled in if payment method "Bank File" is specified. Use reference number from: Here you choose wether to use reference number from Union or Employment. Union reference number: Must be filled in if payment method "Bank File" is specified. Entitled to tax deductions: Here it is stated whether the union's trait for this union should reduce the employees' basis for tax or not. Fee percentage: If the quota is to be deducted in percent, fill in this here. For example, 5% is value 5. Minimum fee: If it is not to be deducted less than a given amount, enter this limit here (applies to the percentage deduction). Maximum fee: If no more than a given amount is to be deducted, fill in this limit here (applies to the percentage deduction). Fixed fee: If a fixed amount is to be deducted, register it here. Collective insurance amount: If collective insurance is to be part of the union, you can fill in this value here (the value can also be overridden on each employee). Unions insurance amount: If other insurance is part of the union, you can fill in this value here (the value can also be overruled on each employee).   Press "Continue" and then "Save" at the bottom of the page to save the union.  
Vis hele artikkelen
19-07-2019 10:09
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1200 Visninger
The tax collectors Unlike Creditors, tax collectors are municipalities who submit claims to employees in your company. Tax collectors must also be registered in your system in order to be associated with the employees. Employees / Settings / Tax collectors There are no predefined municipalities in the system. This must therefore be created manually. The municipalities are mainly used for creditor payment to municipalities, or Outlay deduction - tax and fee. Click on "Add" and fill in required fields to add a new Municipality: Municipality: Select municipality from the drop-down menu. Bank account numbers for each municipality are predefined and appear automatically. Type of deduction: This is automatically set to Pull Out - Tax and Tax, and is not possible to change. Address: The field is optional. Click "Add Address" if you wish to enter it. Phone: The field is optional. Click "Add Phone" if you wish to enter it.  
Vis hele artikkelen
19-07-2019 09:26
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1113 Visninger
Creditors Creditors are external and possibly internal companies and institutions with requirements for the employees of your company. These must be registered in the system in order to obtain an automatic deduction from the salary of the individual employee. NAV Collection center/innkrevingssentral Outlay - Legal offenses Outlay - Claims by State enterprises These creditors are not possible to change or delete. To add new creditors, click the "Add" button on the right. A new window opens and you need to fill in the following information: Name: Enter a name for the creditor. The field is obligatory. Bank account number: If it is to be paid automatically to the creditor, account number must be entered. Overdue balance: If you tick off in this field, any negative balance will be transferred to the next period. Type of deduction: All new creditors will get the Other category. This field is not possible to change. The field is used to categorize the creditors when linking the individual creditor and the deduction to the employee later.   Once the information on the creditor is stored, you will only see a line of some information about the creditor. To see all the information on the creditor, you can click the arrow to the right to expand the image.  
Vis hele artikkelen
19-07-2019 09:12
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1143 Visninger
Once the company is created and the payroll manager is assigned roles, you can begin to set up the actual system. To make this easier for you as a payroll manager, you will be guided through an onboarding wizard where you can set up most of the settings required for the solution to work fully. We recommend filling in as much information as possible in this, but it is also possible to fill in / change the information in the various services later. The boarding wizard will automatically appear when you enter the Employees service. Here is an overview of the steps in the onboarding wizard and what the different fields mean. At the bottom of the article you will also find a PDF document that refers to where to find the different fields in the system. Step 1: Welcome. Step 2: Company. Here, some of the company settings are defined. Address: Click "Add" to add the company address, if desired. Phone: Click "Add" to add the company phone number, if desired.   Company contact person: Enter the contact information. The fields are mandatory. Company logo: Here you can enter the logo that will be shown on the payslip in Visma.net Payroll.    Business sub-unit Name: Enter a name for the business sub-unit. This is a mandatory field, and therefore a business must be registered with the company. Bussiness number: Enter the bussiness number of the sub-unit. If you do not know what the sub-unit's number is, you can look up the organization number in the Brønnøydundsregistrene (https://www.brreg.no/), and look at "overview of registered sub-units". You can also find this information in the Brønnøysund Register Center. Start-up month A-message: Define which month you want the system to start sending A-messages. The field can be changed later as long as no A messages have been sent yet. After the first A-message has been sent, it is no longer possible to change the field. Type of business: This field is shown as ordinary, and is unchangeable at this point in time.   NOTE! If you have several businesses (locations) in the same company, you must create all the businesses. Click "Add" to add more businesses.   Bank information Create bank file: If you are using Visma Auto pay, and have a bank agreement, you can check this box for Payroll to automatically create a file for automatic salary payments. If checked it is mandatory to add the bank account from which the payments should be sent from. Bank salary: Click add, to define bank salary account number. Bank guarantee for tax: Check this box if you have a bank guarantee for tax. If not you need to split tax into a seperate bank account, it is then mandatory to fill in that account number here in that case. Payment of unpaid tax: Here you can choose between monthly and bi - monthly payment. Half tax: Here you may choose if you want to remove half tax in November or Desember.   Step 3: Company Calendar Transfer of attendance and absence to Payroll: Here you can choose if attendance and absence registration done by employees should be registered in Payroll automatically, or if they have to be approved first. Inclusive Workplace (IA): Specify whether or not the company is an IA company. This has, among other things, an impact on absence in Absence and payment in Payroll. If your company practices the IA rules even if you are formally not an IA company, you must set YES here to make it right in relation to the self-reporting days in Visma.net Calendar.   National holidays: Here you choose if the national holidays are days off or normal work days.   Step 4: Wage run. This step will create first wage run with a default payout date. The system later creates ongoing pay slips with the same payout date as stated in this image.   Wage run title: Title of the wage run, standard is "Månedslønn." Pay out date: Day of month when salary is being paid. Pro rata method: Here you can choose if en employee beginning or ending work in the middle of a month, or gets a change to payment should be calculated per calender days or work days. Difference threshold: Here you choose the percentage (0-100) for which Payroll wage runs will be used to present deviations compared to previous wage run results.   Chart of Accounts: There are three different possibilities for the chart of accounts in the system, one of which allows you to set up a completely separate account register. If you want to use the predefined charts of accounts, you can choose between "Norwegian standard chart of accounts" and "Mamut standard chart of accounts".   NOTE: If you select the Norwegian Standard Chart of Accounts or Mamut Standard Chart of Accounts, you will receive this message: Click save anyway to continue.   Altinn: Here you will set up Altinn credentials. You need to choose default report step, and fill in computer system ID and computer system password.   Step 5: Accounting. During this step you have the opportunity to view / add account and make changes to account types.   Accounts: If you have selected "Norwegian Standard Chart of Accounts" or "Mamut Standard Accounts Chart", the accounts will be synchronized and updated automatically. You do not need to enter your own accounts if the selected account set covers the accounts you want. If you still need multiple accounts, you can enter them under "Accounts". Account types: Account type is a new term that appears in Payroll. This is a way of defining salary types so that if you later If you change the general ledger account for salary, you can change the account on the account types so that this is updated for all salary types related to this particular type of account. We recommend that you read more about the account typers in the tutorial.   NOTE! If you use Visma.net Financials, the integration account requires the accounts to be found in both systems. Some of the accounts used in Visma.net Payroll do not exist in Visma.net Financials - these must be created manually in Visma.net Financials in order for the accounting file from Visma.net Payroll to be transferred without errors. To add new accounts, click "Add account" under the accounts field. ID: Enter the desired account number. Maximum length is 40 characters. It is important that this account number is the same as that used in the accounting system, if not the transfer will push through to the accounting system with errors. Name: Enter the desired name for the account. Maximum length is 60 characters. Properties: Specify whether to use the account for amounts, number, or both. Account valid from: By default, the validity dates of the account are set without a specific date. That means, the account will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and specify the start and / or end date.   NOTE: Here we recommend that you look over the proposal that the account is linked to the correct account type.   Accounting information: Here you will choose adjustment account and export file format.    Step 6: Dimensions. In this step you can enter your cost carriers, or dimensions as it is called in Payroll. Dimension definitions are type of cost carrier, while dimension values are the different values of the cost bearers. Eg. You can add the dimension value "Department" and enter the different departments under "Dimension values".   If you use Visma.net Financials or have had Visma.net Expense from earlier, dimension definitions and dimensions will be transferred to the onboarding wizard. If you do not use Visma.net Financials, you will create your own dimension definitions manually by pressing "Add dimension definition"   Id: Specify which Id to use for the definition. Maximum length is 10 characters. The field is obligatory. Name: Enter the name of the dimension definition type. Maximum length is 30 characters. The field is obligatory. Is numeric: Specify whether the dimension values ​​(the different cost carriers) are numeric or not. Select order: The priority that the priority order should have. The order is used in the payroll itself, and specifies where Payroll should start looking for dimensions. Eg. Payroll will first see if there is a dimension on the actual transaction. If there are no values ​​here, it further looks at the position of each employee. If this is also blank, it will search for dimensions of the type of salary that have been used. Possible choices are: Transaction Position Paycode Transaction Paycode Position Dimension definition valid from: By default, the validity dates are set for dimensional definition without specific date. That means, the dimension definition will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and start and / or end date.   Furthermore, you create dimension values ​​by clicking "Add dimension definition"   Step 7: Finish All the steps in the Onboardingswizards are now complete. Click "Save" to exit the wizard. Congratulations, you are now done with the onboarding wizard and hopefully have filled in most of the settings. You are now ready to use the system. Click on Save to move forward. If there are settings you have not known at the time you went through the onboarding wizard, or there are settings you want to change or add, this must be done before adding employees. The onboarding wizard you will automatically take you to Employees / Overview. It is in this picture that you create the employees, but we recommend that you look through Company settings first. Much of the company settings are already defined in the onboarding wizard, but there are a couple of registry entries in Company settings that may be useful to look at.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 12:07
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1852 Visninger