Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Importere ansatte via excel i Visma.net Payroll. Ved fusjon, endring av organisasjonsnummer. 
Vis hele artikkelen
10-11-2021 08:16 (Sist oppdatert 21-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4359 Visninger
Hvilke lønnsdata kan du forvente av Flyttefabrikken ved overgang til Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:24 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 12259 Visninger
Hva må gjøres i Visma Lønn før flytting til Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-09-2021 12:41 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 12691 Visninger
Avstemming og kontroll Det er du som lønnsansvarlig som kjenner firmaet du kjører lønn for best. Derfor er avstemming og kontroll spesielt viktig å gjøre etter at Flyttefabrikken har flyttet over dataene fra det gamle systemet til Payroll.   Hjelpeguide for kontroll Vi har laget en oversikt over hva du bør kontrollere, slik at du kan føle deg trygg på dataene før første lønnskjøring. Oversikten finner du som en guide inne i Payroll. Vi anbefaler at du kontrollerer så snart du ha fått tilbakemelding om at dataene er flyttet.    Hjelpeguiden kan også startes via Hjelp-knappen   i Payroll, og deretter "Hjelpeguider | For deg som kommer fra H&L | Sjekkliste etter flytting via Flyttefabrikken" eller "Hjelpeguider | For deg som kommer fra VL | Sjekkliste etter flytting via Flyttefabrikken".     Utdypende sjekkliste etter Flyttefabrikken Du finner også et utdypende brukertips for sjekkliste etter Flyttefabrikken i denne brukerartikkelen.   Kontroll ved første lønnskjøring Det er viktig å benytte god tid på de første lønnskjøringene, både for å sikre et korrekt lønnsgrunnlag til kunde, men også for å føle trygghet i nytt system. Dersom våre anbefalinger til hvilke kunder som bør flyttes først, følges, bør de første kundene ha en enkel lønnskjøring slik at du kan bruke mer tid på å forstå sammenhengen i modulene og automatikken. Vi anbefaler at du kontrollerer lønnsgrunnlaget mot det siste lønnsgrunnlaget i det forrige systemet slik at du enkelt kan se om det finnes store avvik. Vi anbefaler også at du kontrollerer regnskapsbilaget, slik at du ser at de ulike lønnspostene går mot korrekt konto i regnskapet.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 517 Visninger
Vi vet at det å bytte et system krever innsats. Selv om mye kan være likt, vil også mye være forskjellig. Det er viktig å sette av tid til å bli kjent med det nye systemet, og viktig å vite hvem du skal kontakte når du står fast. Denne overgangsguiden har til hensikt å hjelpe deg et stykke på vei, slik at du får en mest mulig effektiv og trygg overgang til et nytt lønnssystem i skyen.   I denne overgangsguiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en overgang mot Payroll for regnskapsbyråer. Overgangsguiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du linker til alle underliggende dokumenter som inngår i overgangsguiden.   Forberedelser Før du starter å flytte firmaer over til Payroll vil vi anbefale deg å planlegge prosessen nøye.   Lag en rollefordeling hos regnskapsbyrået Bestill lisens for Payroll for regnskapsbyrået Lag en utrullingsplan for hvilke kunder som flyttes først Excel-fil for nedlastning finner du nederst på siden (Utrullingsveileder_1.1.xlsx) Opprett et demomiljø for Payroll Gjennomfør relevante "Kom i gang"-kurs for Payroll  Bli kjent innholdet i dokumentet Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå Excel-fil for nedlastning nederst på siden (Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå.xlsx) Google Sheet for nedlastning via link Sørg alltid for å være på siste versjon av lønnsprogrammet. Dette vil sikre en mest mulig smidig overgang.   Overgang til Payroll Når opplæringen er utført og en utrullingsplan er på plass, kan man påstarte selve overgangen av kunder til Payroll.   For firmaer som har benyttet Huldt & Lillevik eller Visma Lønn finnes det to alternative overgangsguider til hvordan overgangen utføres. Har firmaet benyttet benyttet visma.net-tjenester mot lønnsprogrammet, så MÅ man benytte Flyttefabrikken (Overgangsguide A). Vi anbefaler også at Flyttefabrikken benyttes på de andre firmaene.   A. Overgangsguide med Flyttefabrikken   NB! Obligatorisk for alle firmaer som har benyttet visma.net-tjenester knyttet mot sitt lønnssystem B. Overgangsguide uten Flyttefabrikken  Manuelt oppsett   For firmaer som har benyttet et annet lønnssystem, ikke har benyttet et lønnssystem hittil eller hvor firmaet er helt nyoppstartet, så kan denne oppstartsguiden benyttes:   A. Oppstartsguide for nytt firma  Manuelt oppsett   Etter at lønnsdataene er flyttet til Payroll Etter at data er returnert fra Flyttefabrikken, eventuelt lagt inn manuelt, så er det viktig med en kontroll og avstemming av opplysningene, samt klargjøre firmaet for sin første lønnskjøring i Payroll. Du kan lese mer om hva og hvordan du kan kontrollere lønnsdata her.   Er firmaet flyttet via Flyttefabrikken er det viktig å lese oppsummeringen du mottar fra Visma. Her vil du finne relevant informasjon om verdier vi ber deg kontrollere særskilt.   Hjelp i Payroll Det er mye nytt og lære seg, og ikke alltid lett å huske all informasjon. For raskt å finne svar på spørsmål så finner du informasjon om hvordan du finner dine svar her.   Hjelp til oppsett Regnskapsbyråer som ikke er knyttet til Visma-partner for Payroll kan benytte våre konsulenter til å komme trygt i gang med programvaren. Du finner mer informasjon her.     Relaterte tips: Overgangsguide for kunder som ikke er regnskapsbyråer finner du her.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3535 Visninger
Overgangsguider for overgang til Payroll     Overgangsguide for regnskapsbyråer, eller kundeforhold med flere/mange firmaer   Overgangsguide for ordinære kunder, med en eller få firmaer  
Vis hele artikkelen
21-02-2023 15:11 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2222 Visninger
Business / Global og MDM Dersom Business / Global er koblet mot visma.net vil økonomissystemet ta eierskap over kontoplan og/eller kostnadsbærere i Payroll, det vil si at det ikke vil være mulig å opprette dette direkte i Payroll. Det er derfor viktig at dere har aktivert synk mellom Business / Global og Master Data Management (MDM).  Dersom denne synken ikke er aktivert før overgang til Payroll vil det ikke komme inn noen kontoer og/eller kostnadsbærere i Payroll. Synken kan aktiveres i ettertid, men vi anbefaler at det er satt opp i forkant av overgangen.    Hvordan vet du om Business eller Global er koblet mot visma.net?  Om Business / Global er koblet mot visma.net kan du se i Settings > Integrert bedrifter.   MERK! Dersom det bestilles Payroll Byrå, og kunden skal ligge på eget kundekort, så må Integrasjonen mellom Business / Global og MDM settes opp før Payroll aktiveres. Kontroller også at integrasjonen er fungerende, slik at dataverdier eksisterer i MDM. Kontrollen kan utføres ved at man i forskjellige tjenester av Visma.net (f.eks. Expense, Approval, o.l.) kan se om f.eks. kostnadsbærere og/eller kontoplan er identisk med økonomisystemet.   Vi anbefaler også at integrasjonen mellom Business / Global og MDM settes opp i forkant av bestillingen, også dersom det ikke er Payroll Byrå som skal settes opp.   ERP (Financials) For integrasjon og oppsett mot Visma.net ERP så kan du følge dette brukertipset.   Relaterte brukertips Business og MDM Global og MDM Overgangsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll
Vis hele artikkelen
29-08-2022 12:09 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1184 Visninger
Overgangsguiden   I denne guiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en overgang til Payroll. Guiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du  link til alle underliggende dokumenter som inngår i overgangsguiden.   Forberedelser Oppstart Integrasjon mot Visma.net (Calendar / Expense) Integrasjon mot Visma Business/Visma Global for Payroll Bestilling Bestilling av lisens Visma Partner Store (NB! Utføres kun av Visma Partner) (FAQ | Video) Direktekunder av Visma Software AS Signering av Terms Of Service (TOS) Fakturering - hvordan telles ansatte   Overgangen Rydd opp i gamle opplysninger  Oversikt over lønnsdata som blir flyttet/ikke flyttet Flyttefabrikken Bestilling av Flyttefabrikken Huldt & Lillevik Bestilling av Flyttefabrikken Visma Lønn Etterkontroll av Flyttefabrikken  Annet oppsett   Sjekkliste og kartleggingsmal Vi har også laget en sjekkliste og kartleggingsmal som du kan følge for å holde oversikt ved overgangen. Denne er kun ment til hjelp og er valgfri å følge.  
Vis hele artikkelen
06-10-2021 11:50 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 8667 Visninger
Fribeløp i forbindelse med arbeidsgiveravgifts beregning i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
23-03-2022 14:11 (Sist oppdatert 25-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1377 Visninger
Etter at du har fått tilgang til firmaet etter migrering til Visma.net Payroll er det viktig at dere gjør en kontroll av overført data. Det vil bli gitt en tilbakemelding på ting som er spesielle for akkurat ditt firma, som dere må ta tak i. I tillegg er det noen standard sjekkpunkter vi oppfordrer til å gjøre en kontroll av.    Her finner dere oversikten over hvilke lønnsdata du kan forvente ved flytting.    Employee Ansatte med mangelfulle verdier havner i "Utkast" i Employee Fyll ut manglende informasjon som er merket med røde utropstegn Faste transaksjoner på ansatte i utkast må registreres manuelt etter at den ansatte er lagret Ansatte som har sluttet som havner i "Utkast" i Employee fordi det tidligere er brukt Visma.net Fyll ut påkrevd informasjon og slett sluttdato på den ansatte. Se spørsmål til support nederst i denne artikkelen for mer informasjon. Stillingsopplysninger Avlønningstype, månedslønn/timelønn, arbeidsforholdstype. Ved mange ansatte kan ansattrapportene i HRM Analytics være nyttige Arbeidstidsordning Påvirker hvordan timesatsen / overtidssatsen blir beregnet Hittilverdier Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner |inngående saldo. Merk at det kun er feriepenger i år/i fjor, feriepenger alderstillegg i år/i fjor, elektronisk kommunikasjon, fagforeningstrekk som blir overført. Et tips kan være å bruke Transaksjoner, detaljert under rapporter i Payroll og filtrere på de ulike IS-lønnsartene. Faste transaksjoner Ligger på den ansatte i Employee | Transaksjoner | Faste transaksjoner. Listen av lønnsarter som blir sendt ved tilbakemelding er en indikator på hvilke faste transaksjoner som har blitt flyttet. Finnes ikke lønnsarten i denne listen betyr det at den faste transaksjonen ikke har blitt overført. Kontotyper  Kontroller at kontotyper har blitt koblet mot en konto. Spesielt viktig er det at disse kontotypene har konto:  22000 - Skyldig arbeidsgiveravgift 22100 - Skylding arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 24000 - Skyldige feriepenger 31000 - Påløpte feriepenger 40000 - Arbeidsgiveravgift 41000 - Avsatt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Regnskapsbilaget  Sammenlign kontering mot regnskapsrapport i tidligere lønnssystem, og utfør nødvendige korrigeringer på aktuelle lønnsarter i Payroll og/eller under kontotyper i Employee. Vi anbefaler at du tar ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert" som du finner i Payroll under "Rapporter | Standardardrapporter". Kontroller særskilt at du ikke har uønskede bevegelser på konto definert som Avrundingskonto i selskapsinnstillingene, at det er balanse mellom debet og kredit, samt at alle konto hvor du ønsker kostnadsbærerfordeling har dette. Payroll Lønnsarter i 800XXX-serien Disse er opprettet i migreringsprosessen. Lønnsartene finner du i Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Disse lønnsartene du finner her er lønnsarter fra det tidligere lønnsprogrammet hvor vi ikke har funnet noen match mot standard lønnsartregister i Payroll. Lønnsartnummeret har tallet 8 i første og siste posisjon, og de 4 sifrene mellom disse er tilsvarende lønnsartnummeret du kjenner i det tidligere lønnsprogrammet. Etterskuddslønn Har ditt firma etterskuddslønn (utbetaler fastlønn i måneden etter opptjening) må du sette opp dette som beskrevet her.   Expense Standard diett-, kjøre og utleggstyper blir koblet til en standard lønnsart gjeldende for Visma.net Payroll som da bestemmer utbetaling, beregning, kontering og rapportering.  Kjøre- og Utleggstyper som er opprettet i tillegg til disse standardtypene vil ikke være koblet til en lønnsart, og dette må utføres før ansatte registrerer reiseregninger.  Husk at man trenger en lønnsart pr. forskjellig regnskapskonto som ønskes spesifisert, ettersom verdiene debetkonto/kreditkonto på utleggstyper ikke har noen funksjon mot Visma.net Payroll.   Calendar  Kontroller og eventuelt korriger feriesaldo. Se brukertips her.  Endre feriedager på ansatte med redusert stilling. Se brukertips her.  Endre/opprette ferieavtaler som går utover 12 %. Se brukertips her. Nye permisjonsbeskrivelser fra 2023. Kontroller permisjoner som går over årsskifte 2022/2023. Se mer i dette brukertipset på hvordan dette gjøres, og hvilke type permisjoner det gjelder.  Har du egenopprettede fraværskoder vil disse bli skjult, og koblet fraværskode vil bli borte. Skjult haken må fjernes manuelt og man må koble mot lønnsart fra Payroll.   Bli klar til første lønnskjøring  Regnskapsbilag For at regnskapsrapporten skal bli riktig er det viktig at dere sjekker konteringen på de lønnsartene som blir brukt. Her kan rapporten "Regnskapsrapport detaljert" være til stor hjelp.  Finner du et beløp på avrundingskontoen er et godt tips å sjekke om alle kontotypene er knyttet til en konto. Ansatte og transaksjoner Opprett variable lønnsarter dersom du ikke finner en som passer ditt bruk i systemet.   Legg inn variable transaksjoner/ importer variable transaksjoner. Les mer her i dette brukertipset om hvordan du importerer variable transkasjoner. Legg inn pårørende til de ansatte hvis ønskelig. Merk at barn må legges inn hos de ansatte som skal kunne registrere med koden sykt barn i Calendar. Pågående permisjoner rapportert i A-melding i forrige lønnssystem må registreres med identiske opplysninger i Visma.net Calendar (Fra dato, Til dato og permisjonstype må være identisk). Legg inn eventuelle nye ansatte, nye transaksjoner, endrede transaksjoner eller endrede verdier som har tilkommet etter at vi fikk tilsendt databasen fra deres tidligere lønnssystem. Gjør eventuelle justeringer på ferieavtalen hos de ansatte. Les mer her.   Legg inn ansattes leder på hvert enkelt ansattkort, under fanen stilling. Ikke alle pakker har dette feltet - finner du ikke feltet, har dere ikke dette inkludert i pakken.  Brukere i Visma.net Tilpass e-posten som blir sendt ut til de ansatte når de blir aktivert som bruker. Se brukertips her . Lag bruker til de ansatte. Du finner knappen “Lag bruker” inne på ansattkortet til hver enkelt ansatt. Det vil da automatisk genereres en mail til hver enkelt ansatt med beskrivelse av hvordan aktivere brukeren sin. Dette må gjøres dersom de ansatte skal motta lønnsslippen elektronisk. Har bruker (ansatt) aktivert kontoen i Visma.net, så vil du ikke finne knappen "Lag bruker" inne i Employees etter flytting. Du må derfor tildele de ønskede rollene manuelt. Her kan "brukergrupper" i Admin være til stor hjelp.  Skal ansatte ha tilgang til flere tjenester enn lønnsslipp via app/web, må de ansatte tildeles aktuelle brukerroller. Du kan lese mer her. Integrasjoner Dersom du ikke allerede har gjort det må du registrere datasystem i Altinn. I Altinn må du også registrere at du benytter Visma.net som ditt datasystem, slik at du får en SystemID. Datasystemet for Visma.net Payroll heter i Altinn.no: "Visma.net Financials". Dette trenger du for å importere skattekort og sende A-melding. Her finner du informasjon om hvordan du registrerer datasystem i Altinn. Lønnskjøring Last inn skattekort. Kontroller lønnsslippene i steget "Kontroller lønnsslipper"  i Payroll.   Annet Alle kurs i Visma.net Payroll er inkludert i programvaren, og alle kurs kan tas digitalt på det tidspunktet som passer deg. Vi anbefaler deg å gjennomføre Grunnkurs før du begynner å bruke Visma.net Payroll.   Vi tilbyr In-App læring, som blant annet inneholder guider, videoer og artikler for hvordan man utfører ulike oppgaver i programmet.   NB! Dersom dere har Visma.net Expense er ikke tjenesten aktivert på kundekortet. Dette må aktiveres ved behov. Dersom alle ansatte skal benytte Expense må dette aktiveres før man lager bruker. Er det kun noen ansatte som skal ha Expense, aktiver tjenesten etter brukere er opprettet.   Spørsmål til support Det ligger mange ansatte i utkast. Disse har sluttet for en stund siden og jobber ikke lengre hos oss. Er det mulig å slette disse? Disse ansatte er mest sannsynlig brukere i visma.net, og kan derfor ikke slettes. Finnes det en slett-knapp, er det bare å slette. Du må fylle ut all påkrevd informasjon for å få lagret den/de ansatte som ligger i utkast. Dersom du ikke har fødselsnumret til den ansatte kan du bruke et fiktivt. Fiktivt fødselsnr kan du generere her. Evt. kan du registrere internasjonal ID.   Relaterte brukertips Migreringsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll
Vis hele artikkelen
24-10-2022 08:58 (Sist oppdatert 02-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 6046 Visninger
Lønnsarter som ikke kan/må kopieres i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
26-01-2023 17:33 (Sist oppdatert 08-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4435 Visninger
Terms of Service (TOS) er Vismas bruksvilkår, og gjelder for alle kunder av Visma Software AS.   Hvis du ønsker å se eller laste ned TOS kan du se her. Der kan du også laste ned TOS i PDF-format.
Vis hele artikkelen
16-08-2019 14:03 (Sist oppdatert 26-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1979 Visninger
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 11:18 (Sist oppdatert 26-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 5623 Visninger
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike tjenestene  ikke fungere som ønskelig i forhold til din rolle som lønningsansvarlig i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 12:22 (Sist oppdatert 30-08-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 9182 Visninger
Hvordan registrere inngående saldo i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
22-05-2019 09:43 (Sist oppdatert 31-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3024 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene / feltene på lønnsarten brukes til i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 26-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 12997 Visninger
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
24-10-2017 11:33 (Sist oppdatert 19-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2754 Visninger
Alle typer i Expense ligger forhåndsdefinert med en lønnsart fra Payroll. I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer her, men vi anbefaler at du ser over at de typene dere benytter er koblet mot riktig lønnsart under «Kjøring», «Diett» og «Utlegg». 
Vis hele artikkelen
07-02-2018 11:22 (Sist oppdatert 19-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2635 Visninger
Visma.net Payroll er datostyrt og her skal vi gå gjennom hva dette betyr. 
Vis hele artikkelen
21-05-2019 15:45 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2557 Visninger
Vi vet at dere i regnskapsbransjen kan faget lønn, men det er viktig å investere tid i hvordan man lærer seg selve systemet slik at dette kan benyttes på en mest mulig effektiv måte. Kjernen i Payroll er basert på datostyring - dette er en annen tankegang enn hva mange er vant med fra jordbaserte systemer som Visma Lønn og Huldt & Lillevik. Erfaringen vår tilsier at de som dedikerer god tid til opplæring, også får en enklere overgang til nytt lønnssystem. Vi har derfor laget et digitalt opplæringsløp for deg som byrå, som tar for seg kjernen i hvordan lønnssystemet fungerer.   Kom i gang-kurs i Payroll Visma har et stort fokus på digital opplæring og har derfor laget et eget Kom i gang-kurs for deg som skal kjøre lønn i et regnskapsbyrå. Det grunnleggende kursene består av korte og effektive moduler som tar for seg kjernen i lønnssystemet og hvordan de ulike modulene i systemet henger sammen.    Du finner vårt digitale kurs for "Kom i gang med Payroll for regnskapsbyrå" i Visma Learning Universe. Logg inn i Visma Learning Universe. Dersom du allerede har en Connect-bruker (samme brukernavn og passord som Visma.net og Visma Community), vil du få beskjed om å aktivere brukeren din. Dersom du ikke har en Connect-bruker fra tidligere, må du opprette dette fra påloggingsbildet. Du finner så kurset Kom i gang med Visma.net Payroll (For regnskapsbyrå) her. Vi anbefaler også at du ser på flere andre relevante opplæringsdeler for Payroll her.                 
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 03-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 566 Visninger
Fagkonferansen