Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Wenche_Jacobsen VISMA
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten.   Fremgangsmåte: Velg Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll. Hent opp lønnsart 90050 Sum Forskuddstrekk. Gå til fanen «Kontering» og klikk «Endre » . Angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon » . Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden du skal kjøre neste lønn. (NB! Dersom du også endrer konto/kontotype, så husk å angi samme endringsdato) Legg inn kontotype 10300 - Bank på debet og kontotype 10400 - Bankinnskudd skattetrekk på kredit.   Klikk «Lagre».
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:52
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
Calender / Arbeidstid / Medarbeidere Her kan du knytte malen for arbeidstiden til de ansatte det gjelder.   Trykk på den første dagen malen for arbeidstiden skal gjelde fra. Du får da opp følgende bilde: Her kan du velge den arbeidstidsmalen som skal gjelde for den ansatte ved å trykke på den og trykke lagre. I kalenderen til den ansatte vil det nå stå ett timeantall på hver dag den ansatte skal jobbe.   Du kan lage en arbeidstidsordning som er utenfor arbeidstiden i kontrakten, da vil du få denne meldingen ved lagring: Hvis turnusen i kalenderen ikke samsvarer med arbeidstiden oppgitt i Employees på den ansatte, f.eks. at turnusen er lagt opp med virkning fra før startdatoen på den ansatte, vil du få opp følgende varsel i kalenderen: Justere timer Calender / arbeidstid / Medarbeidere Du har også mulighet til å justere arbeidstimene på spesifikke dager som ikke påvirker turnusen. Trykk på dagen det gjelder og gå til fanen «Tilpass vakt». Her ligger det noen standard vaktkoder og eventuelt de du har oppretter selv. Hvis det ikke ligger en vaktkode som passer trykker du på «Ny vaktkode». Du må fylle inn de samme innstillingene her som når du opprettet en ny vaktkode under arbeidstidsoppsett.   Trykk på den vaktkoden du skal benytte og trykk «lagre».   Denne vil da legge seg kun på den dagen du valgte. Ikke mulig å legge inn ny verdi Jeg ønsker å legge inn en ny verdi på en dag, men får denne meldingen: Denne meldingen kommer når det allerede finnes registrering på denne dagen. Disse må fjernes før det er mulig å endre arbeidstiden. Løsning: Slett det som er registrert på dagen. Endre arbeidstiden. Registrer det som er slettet på nytt.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:39
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:25
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 08:58
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-04-2019 13:15
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte      D: Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com eller telefon 21 89 64 04 mellom 08:00 - 18:00 (Man-Fre). Du kan også chatte med oss nederst på siden her.    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 08:40
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎04-04-2019 12:58
Her finner du en veiledning for hvordan du kan skjule enkelte arbeidstidskoder fra Calendar, på en eller flere ansatte.
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Reglene gjelder for arbeidstakere som bruker følgende yrkesbiler: Varebil klasse 2 eller Lastebiler under 7501 kilo Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller: Sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk, som dette brukertipset tar for seg. Metoden for individuell verdsettelse innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer med en sats på kr 3,40 (pr. 2019) per km. Med private kilometer menes: Kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og Annen privat kjøring For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring utover det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over. I Payroll så løses dette på følgende måte: 1. Varebilen må være opprettet som en firmabil i “Bilregisteret”, med typen “Varebil klasse 2/lastebil < 7501 kg”: TIPS-Det er feltet "Navn" som vises når du skal velge bil inne på de ansatte. Det er derfor en fordel om du legger inn et navn som gjør at du kjenner igjen bilen.    2. Deretter må denne bilen knyttes til den ansatte. Når bilen er valgt, kan du nå velge å enten bruke beregningsmetoden “Listepris” (sjablongmetoden) eller “Kilometer per måned”. For individuell verdsettelse må du her velge “Kilometer per måned”:   3.  Når denne metoden velges, må du deretter legge inn en variabel transaksjon, for å få registrert antall kilometer. Lønnsarten som skal benyttes heter “310260 - Kilometer Yrkesbil klasse 2 / Lastebil < 7501 kg”. MERK!  Les mer om denne lønnsarten under . Du trenger kun å registrere dato og antall, da satsen (3,40 pr. 2019) hentes fra et skript som ligger på lønnsarten: 4. I lønnskjøringen vil du kunne se utregningen:    5. I a-meldingen vil denne lønnsarten bi innrapportert med følgende beskrivelse:    MERK! Om lønnsart 310260: Lønnsart 310260 er en vanlig variabel lønnsart som ikke har noen validering og som dermed kan benyttes når som helst. Det vil si at lønnsarten kan benyttes selv om det ikke er knyttet noen firmabil til den ansatte. Dette vil føre til at a-meldingen vil feile, da det ikke finnes noen registreringsnummer. Det er også mulig å bruke denne lønnsarten selv om du har valgt å bruke sjablongmetoden.   Hvis du benytter denne lønnsarten feil, det vil si benytter lønnsarte uten at det er lagt opp yrkesbil på den ansatte, vil a-meldingen feile.   Hvis du har brukt lønnsarten feil, må følgende gjøres for å rette: lagt til firmabil på den ansatte så må en ny lønnskjøring opprettes for å generere ny a-melding   Relaterte brukertips: Bilregister
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-03-2019 15:47
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 12:14
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:58
Her finner du en veildning for hvordan du kan opprette en ny arbeidstidskode i Visma.net Calendar
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:56
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:38
Rapporter du kan ta ut i Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:33
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Calender / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Ansatt Når standard ferieavtale er valg er det denne som blir lagt til på alle ansatte. Dersom du har opprettet en ny ferieavtale som skal knyttes til en eller flere ansatte, må denne derfor nå knyttes til disse ansatte.   Klikk på den aktuelle ansatte i listen. Du vil da få opp et nytt bilde.   Klikk på «Endre» for å endre ferieavtalen til den ansatte.   Velg om du ønsker å knytte den nye ferieavtalen til den ansatte fra en gitt dato, eller om denne skal være gjeldende også tilbake i tid. Hvis du ikke har tatt i bruk systemet før man skal endre ferieavtalen kan du velge "I nåværende versjon". Hvis systemet er tatt i bruk bør du velge "I ny versjon fra" og legge inn datoen endringene gjelder fra, med mindre den faktisk skal ha tilbakevirkende kraft. Dersom «I nåværende versjon» velges vil dette kunne medføre rekalkuleringer på ferieberegning tilbake i tid.   Dersom du velger «I nåværende versjon» og versjonen er brukt i systemet tidligere, vil du varselet som vist over. Dette vil kunne medføre rekalkuleringer. Du kan nå endre ferieavtalen i feltet ferieavtale.   Ønsker du å opprette en ny ferieavtale, se veiledning for dette her.  Har du ansatte med reduserte stillinger, hvor den ansatte f.eks. har fri en eller flere dager i uken, må du også endre feriedagene til den ansatte. En veiledning for dette finner du her.    For å gå videre til neste steg i oppsettet, klikk her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:25
Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standard avtaler som er 12 % og 10,2 %.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:14
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:09
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:02
Under Employees / Den ansatte / Transaksjoner kan man legge til lønnsarter som skal kjøres på de ansatte. Her har man valget mellom Faste, Variable og Inngående saldo. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019