Mijn Communities
Help

CAO's Visma.Net Payroll

Sorteren op:
Cao ondersteuning Visma.net In onderstaande tabel wordt toegelicht welke cao ondersteuning door Visma.net wordt geboden.  Onderwerp Ondersteuning Uitzonderingen Berekening pensioenpremie De berekening van de pensioenpremie vindt plaats op basis van de definities zoals gesteld door het pensioenfonds In uitzonderlijke, complexe situaties kan het voorkomen dat bepaalde componenten niet automatisch worden ondersteund, maar dat functionaliteit wordt geboden om het component handmatig in te voeren.  Pensioenaangifte De samenstelling van de pensioenaangifte conform de definities van het pensioenfonds.    Automatische pensioenaangifte pensioenfonds Het ondersteunen van het automatisch aanleveren van de pensioenaangifte aan het pensioenfonds houdt in dat er een directe verbinding is van Visma.net naar het pensioenfonds. Er zijn geen handmatige aangiftes door de klant nodig.  Visma.net ondersteunt de automatische pensioenaangifte naar de volgende pensioenfondsen:  ABP PFZW Pensioenfonds Detailhandel Molenaarspensioenfonds PGB Bpf AVH Pensioenfonds Particuliere Beveiliging SPW Andere dan de pensioensfondsen uit de lijst, zullen geen automatische pensioenaangifte hebben. O Toeslagen Toeslagen zoals gedefinieerd in de cao en welke kunnen worden geautomiseerd conform vast rekenregels en/of parameters.  In complexe situaties, of wanneer er sprake is van een zeer klein aantal medewerkers, zullen de toeslagen niet worden geautomatiseerd. Deze kunnen in die gevallen handmatig worden ingevoerd.  Reiskosten (woon-werk) De berekening van reiskosten woon-werk wordt ondersteund. Dit behelst het volgende:  Reiskosten op basis van reisafstand x bedrag Reiskosten op basis van staffels per reisafstand Het bepalen van de fiscale ruimte voor de reiskosten  In complexe situaties, of wanneer er sprake is van een zeer klein aantal medewerkers, zullen de reiskosten niet worden geautomatiseerd. Deze kunnen in die gevallen handmatig worden ingevoerd.  Vakantietoeslag Vakantietoeslag op basis van de volgende methodes: Peilmethode Opbouw methode Cobminatiemethode   Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte en indien van toepassing, korting bij (langdurig) ziekte.  In complexe situaties, of wanneer er sprake is van een zeer klein aantal medewerkers, zal de loondoorbetaling bij ziekte niet worden geautomatiseerd. Deze kunnen in die gevallen handmatig worden ingevoerd.    Specifieke aanleveringen PO/VO Daarnaast worden voor de onderwijscao's PO en VO nog de volgende specifieke aanleveringen ondersteund: Payroll aanlevering Ondersteuning DUO GGL Aanlevering van gewogende gemiddelde leeftijdsgegeven naar DUO GGL - wordt uitgefaseerd. DUO OWP Aanlevering van medewerkgegevens naar DUO OWP. DUO IPTO  Aanlevering van medewerkergegevens naar DUO IPTO ten behoeve van personeelstelling. Risicofonds Aanlevering van payroll gegevens naar het Risicofonds  . Vervangingsfonds Aanlevering van vervangingskosten en verantwoording van de vervangingspool naar het vervangingsfonds.    Specifieke cao ondersteuning voor PO/VO en Bestuurders PO/VO   HRM Items Ondersteuning Contracten Functionele ondersteuning contract types Salarisschalen* Salarisschalen worden periodiek bijgewerkt op basis van de cao akkoorden.  Verlof Functionele ondersteuning van vakantie-, bijzonder verlof, ouderschapsverlof en spaarverlof.  Sustainable employability Ondersteuning van de duurzame inzetbaarheidsuren conform de parameters zoala gedefineerd in de cao.  Verzuim Ondersteuning van wettelijke verzuimregistratie*  *cao loondoorbetaling en loonkorting bij ziekte worden ondersteund in de payroll scope "Loondoorbetaling bij ziekte". * Salarisschalen voor klanten in het MBO en HBO worden door Visma.net onderhouden.
Volledig artikel weergeven
21-06-2022 14:44 (Bijgewerkt op 26-07-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 136 Weergaven