Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Mededelingen  Menu aangepast - Instroom gewijzigd in Instroom / Uitstroom Waarom  Met het toevoegen van de menuoptie Voorstel transitievergoeding en de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding worden nu via het menu Instroom, naast de instroomprocessen ook uitstroomprocessen ondersteund. Daarom is met release van januari 2020 de naam van de menu-ingang gewijzigd van Instroom naar Instroom / Uitstroom. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom De naam van de menu-ingang is aangepast  Uw actie  Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Onjuiste weergave verlof - Verlof over jaargrens werd in oude jaar geboekt (change 1888123) Melding  Terwijl het Verlofjaar 2019 nog actief was, zijn er opnames voor 2020 gedaan. Deze opnames kwamen in de kolom Verrekend van 2019 te staan. Bij het aanmaken van het nieuwe jaar, werden deze opnames echter ook in het nieuwe jaar verwerkt en werden ook de overgehevelde uren met deze opnames werden verlaagd. Pas na het herrekenen van het voorgaande jaar, zijn deze opnames correct verwerkt en kwamen ze in de kolom Verrekend van 2020 te staan.  Oplossing  Het moment van opname is bepalend voor het boeken van de opname van het verlof en op basis hiervan zal HR Core Business de geraakte verlofjaren opnieuw herberekenen. Verlof dat u boekt voor 2020, terwijl het verlofjaar 2020 nog niet is aangemaakt, wordt voortaan afgeboekt, zodra het verlofsaldo van het verlofjaar 2020 beschikbaar komt. Het wordt dus niet meer eerst afgeboekt van het saldo van 2019. Verlof dat u in 2019 boekt, wordt afgeboekt van het verlofjaar 2019. Verlof dat u in 2019 boekt, terwijl het verlofjaar 2020 al beschikbaar is, wordt afgeboekt van het saldo van het verlofjaar 2019. Het eventuele van 2019 naar 2020 overgehevelde saldo wordt verminderd met deze opname. Let op dat bij verlofboekingen in voorgaande, inactieve jaren, alle voorgaande jaren automatisch worden herberekend.  Uw actie We adviseren u het verlofjaar 2020 te verwijderen door de actie Ongedaan maken huidig verlofjaar. Het huidige verlofjaar is daarna weer 2019. Hier kunt het verlof opnieuw berekenen door de actie Huidig verlofjaar corrigeren.  Na afronding van deze actie kunt u opnieuw verlofjaar 2020 creëren.    Autorisatiegroep - nieuwe autorisatiegroep niet meteen zichtbaar (change 1418078) Melding Als u een nieuwe autorisatiegroep had aangemaakt, was deze niet meteen zichtbaar en was het niet mogelijk deze nieuw groep toe te wijzen. Dit kwam omdat HR Core Business altijd toetste of een autorisatiegroep op de eerste dag van de huidige periode beschikbaar was en deze dan pas in het scherm toonde. Oplossing De manier van toetsen is aangepast. HR Core Business kijkt nu over de gehele (huidige) periode welke autorisatiegroepen beschikbaar zijn en dus getoond moeten worden.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Probleem opslaan e-mailadressen met hoofdletters (change 1924212)  Melding Het opslaan van een e-mailadres waarin een hoofdletter voorkwam, lukte niet omdat het geen geldige invoer was. Dit kwam door een nieuwe controle op geldige e-mailadressen. Oplossing De controle is aangepast, zodat u e-mailadressen met hoofdletters gewoon kunt opslaan.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:37 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 433 Weergaven
Mededelingen  Update Wet Arbeidsmarkt in Balans Over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die vanaf 1-1-2020 in werking is getreden, worden regelmatig vragen gesteld aan de Servicedesk over de volgende onderwerpen. Uitbreiden uren bij parttimers De overheid kent een aantal voorschriften voor het uitbreiden van de uren bij (parttime) medewerkers. Wij adviseren u deze goed te lezen, voordat u besluit hoe u het uitbreiden van uren in Payroll Business wilt laten verwerken. In Payroll Business kunt u afhankelijk van de situatie, extra uren laten uitbetalen als meeruren. Dit doet u op de gebruikelijke manier voor het uitbetalen van (meer)uren binnen uw bedrijf. Als het uitbreiden van de uren bij een parttimer voor onbepaalde tijd is, kunt u de uren en dagen aanpassen via het scherm Arbeidscontract.  Als het bij een parttimer gaat om het uitbreiden van het aantal contracturen voor bepaalde tijd, kunt u in Payroll Business een tweede contract voor deze medewerker vastleggen met een andere inkomstenverhouding en tegen de hoge WW-premie. Dit doet u door de medewerker te kopiëren en vervolgens de informatie voor het tweede contract vast te leggen.  Meer dan 30% verloonde uren dan contracturen Als er sprake is van de lage WW-premie, maar er zijn in een kalenderjaar meer dan 30 % verloonde uren ten opzichte van de contracturen, dan moet aan het einde van het jaar de lage WW-premie worden herzien. Daarom komen in een van de volgende releases in Payroll Business nieuwe payrollelementen beschikbaar, waarmee u kunt controleren of een medewerker meer dan 30% verloonde uren heeft ten opzichte van de contracturen.   Awf premieberekening bij uitbetalen werknemersverzekeringen - dit is een aanvulling op eerdere berichtgeving Bij uitkeringen werknemersverzekeringen, zoals Uitkeringen door UWV, Betalingen door een eigenrisicodrager ZW / WGA en werkgeversbetalingen, is altijd de lage Awf-premie van toepassing. Dit kan gelden voor de volgende drie situaties: Naast de uitkering werknemersverzekeringen, betaalt u geen loon meer aan de werknemer. In dit geval vult u in het scherm Loonheffingen bij het nieuwe veld Uitsluitend werkgeversbetaling (WW laag toepassen) de waarde Ja in. In het scherm Arbeidscontract vult u bij de velden Contract onbepaalde / bepaald tijd, Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing in. Hierdoor berekent Payroll Business de lage Awf-premie. Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u ook brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de lage Awf-premie verschuldigd. In dit geval vult u in het scherm Arbeidscontract bij de volgende velden de volgende waardes in: Contract onbepaalde / bepaalde tijd = Onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst = Ja Oproepovereenkomst = Nee Hierdoor berekent Payroll Business over de uitkering en het brutoloon de lage AWf-premie.  Naast de uitkering werknemersverzekeringen betaalt u brutoloon aan de werknemer en over dat brutoloon is de hoge AWf premie verschuldigd. In dat geval moet u de looncomponent(en) waarmee u de uitkering werknemersverzekeringen uitbetaalt, in de volgende grondslag plaatsen: Looncomponenten AWf laag. Dit doet u via Instellingen > Berekening > Grondslag. In het scherm Arbeidscontract is minimaal één van de volgende velden niet gevuld met een waarde die geldt voor de lage AWf (zie punt 2): Contract onbepaalde / bepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst Hierdoor berekent Payroll Business over het brutoloon de hoge Awf premie en over de uitkering werknemersverzekeringen de lage Awf premie. De totale aanwas en de totale premie wordt aan de Belastingdienst doorgegeven als Awf hoog, conform de richtlijnen van de belastingdienst. Awf berekening bij bedrijven met weekperodiciteit Bij bedrijven met  medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week werken kon het voorkomen dat zowel Afw-hoog als Awf-laag werd berekend voor deze medewerker. Deze fout is nu vanaf 1-1-2020 hersteld.  Menu aangepast - Instroom gewijzigd in Instroom / Uitstroom Waarom  Met het toevoegen van de menuoptie Voorstel transitievergoeding en de wizard Kopiëren medewerker - Transitievergoeding worden nu via het menu Instroom, naast de instroomprocessen ook uitstroomprocessen ondersteund. Daarom is met release van januari 2020 de naam van de menu-ingang gewijzigd van Instroom naar Instroom / Uitstroom. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom De naam van de menu-ingang is aangepast  Uw actie  Er is geen actie nodig.  Logo Visma | Raet in rapporten staat nu rechtsboven Waarom Om de leesbaarheid van onze rapporten te verbeteren, komt het Visma | Raet logo niet meer linksboven, maar rechtsboven in de rapporten te staan. Wij blijven de komende tijd aandacht besteden aan het verbeteren van de overzichtelijkheid van onze rapporten en de weergave van de Visma | Raet logo's.  Hoe Wij gaan deze wijziging de komende tijd doorvoeren in alle rapporten. Uw actie  Er is geen actie nodig.  Nieuw  Tussentijds betalen voor meerdere bedrijven in één keer Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor Deze functie is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en organisaties met veel bedrijven. Waarom  Het proces Tussentijds betalen controleert of uw medewerkers specifieke declaraties hebben ingediend en betaalt deze direct uit. Hierdoor hoeft de medewerker niet te wachten tot de eerstvolgende payrollverwerking. Dit proces kon u tot nu toe alleen maar voor één bedrijf starten. Vanaf deze release kunt u het proces voor meerdere bedrijven tegelijk starten. Hoe  Log in met de gebruikersgroep voor Administratiebeheer. Ga naar Administratiebeheer > Beheer > Tussentijds betalen Monitor. In dit scherm ​kunt u een productiegroep selecteren. Vervolgens ziet u alle bedrijven die zijn gekoppeld aan de betreffende productiegroep.  Per bedrijf ziet u in welke payrollperiode het bedrijf zich bevindt en welke tussentijdse evaluatie eerder heeft plaatsgevonden. Selecteer de bedrijven in de groep waarvoor het proces gestart moet worden. Gebruik eventueel het bovenste vinkje om alle bedrijven in één keer te selecteren. Controleer onderaan de lijst de datum en het tijdstip van de verwerking en kies voor Evaluatie, Betaling of Beide De manier waarop het proces de betalingen evalueert is verder niet veranderd. Voor meer uitleg zie de online help, onderwerp Tussentijdse betalingen. Betalingen controleren Als u de gegenereerde betalingen wilt controleren, kan dit via het rapport Tussentijdse betalingen. Hiervoor moet u op dit moment nog steeds inloggen bij de betreffende klant. Binnenkort komt er een optie bij om ook dit rapport collectief aan te maken. Uw actie Als u al gebruik maakt van productiegroepen, is het scherm meteen klaar voor gebruik. Kies een productiegroep, controleer eventueel de getoonde bedrijven en start de verwerking. Als u nog geen productiegroepen heeft ingericht, kan dit alsnog: Maak productiegroepen aan via Administratiebeheer > Instellingen > Productiegroepen. Koppel de bedrijven aan de groepen via Administratiebeheer > Instellingen > Payroll stuurgegevens. Automatisch cumulatief journaliseren Waarom  Tot op heden was het alleen mogelijk om via Payroll Business de automatische journalisering te gebruiken voor de maandelijkse journaalposten. Het maken van een cumulatieve journaalpost moest u handmatig doen en het was niet mogelijk om deze dan in het Salarisdossier te plaatsen.  Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Automatische journalisering Aan het scherm Automatische journalisering ​zijn per 1-1-2020 de volgende nieuwe velden toegevoegd: Aanmaken overzichten cumulatieve journaalpost Kies hier Ja, als u wilt dat Payroll Business voor alle overzichten die u aanvinkt in het scherm Overzichtdefinitie (zie de tekst hieronder), automatisch een cumulatieve journaalpost aanmaakt en naar Salarisdossier stuurt. Eerste periode boekjaar  Hier geeft u aan wat de eerste periode is van het boekjaar. Als voor deze periode de eerste salarisverwerking plaatsvindt, maakt Payroll Business automatisch een cumulatieve journaalpost aan over alle periodes die liggen tussen de hier opgegeven periode boekjaar van afgelopen jaar en huidig jaar.  Journalisering > Beheer > Uitvoerdefinitie > Overzichtdefinitie Aan het scherm Overzichtdefinitie is nu de optie​ Automatisch cumulatief journaliseren toegevoegd. Plaats hier een vinkje als u wilt dat er bij het automatisch journaliseren, ook automatisch een cumulatieve journaalpost wordt aangemaakt. Denk er dus aan dat u hiervoor zowel de optie Automatisch journaliseren als de optie Automatisch cumulatief journaliseren moet aanzetten. U kunt dit per rapport aangeven en ook afwijken van de maandelijkse automatische journaaloverzichten.. Uw actie Als u gebruik wilt maken van de automatische journalisering na afsluiting van een boekjaar, moet u bovenstaande acties uitvoeren. Signalering Wet Arbeidsmarkt in Balans - uit dienst binnen twee maanden Waarom De hoogte van de WW-premie is mede afhankelijk van de lengte van het dienstverband. Als een dienstverband waarvoor u als werkgever de lage WW-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet u alsnog de hoge WW-premie betalen. Om u erop te attenderen dat dit speelt, hebben we een nieuwe signalering gemaakt. Hoe Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag De nieuwe signalering is een Waarschuwing en het gaat om een signalering voor de categorie Loonaangifte. In het scherm Signaleringsverslag geeft u bij Periode t/m de periode op waarin de ontslagdatum valt. Als de periode vanaf de datum in dienst t/m de datum uit dienst korter is dan twee maanden ziet u de volgende signalering: Uitdienst binnen 2 maanden - Awf mogelijk herzien. Bij de berekening wordt rekening gehouden met schrikkeljaren conform de regels van de Belastingdienst. Uw actie Er is geen actie nodig.  Loonheffing niet meer verdeeld in afzonderlijke componenten Waarom Tot dusver werd de totaal berekende loonheffing uitgesplitst in de volgende afzonderlijke componenten: AOW component ANW component WLZ component Loonbelasting component In de praktijk blijkt dat de verdeling van de loonheffing in afzonderlijke premiedelen niet meer uitvoerbaar is, met name als er sprake is van heffingskortingen en bijzondere beloningen. Daarom vindt de uitsplitsing niet meer plaats in Payroll Business. Hoe Vanaf 01-01-2020 worden de bovenstaande payrollelementen niet meer berekend. Uiteraard blijft Payroll Business wel het totale bedrag van de loonheffing berekenen, zoals nu ook al plaatsvindt. Uw actie Er is geen actie nodig. Berekening Loonheffing bij herleidingsregels met alleen premieplicht Waarom  Als een medewerker alleen premieplichtig is voor de volksverzekering, geldt er een maximum bedrag aan Loonheffing dat u bij een medewerker mag inhouden. Payroll Business hield al rekening met dit maximum. Als een een medewerker echter in de loop van het jaar een herleidingsregel kreeg, werd voor het bepalen van het maximum ten onrechte ook het gedeelte meegenomen van de periodes waarin voor de  medewerker nog geen herleidingsregel van toepassing was. Hoe Met ingang van 01-01-2020 is dit aangepast en wordt het maximum van de Loonheffing vanaf het moment dat de herleidingsregel met alleen premieplicht wordt aangezet, correct berekend. Hiervoor is ook het nieuwe payrollelement Loonheffing (alleen premieplichtig) in Payroll Business opgenomen. Dit cumulatieve payrollelement wordt gebruikt om te toetsen of de medewerker het maximum bedrag voor de Loonheffing heeft bereikt. Uw actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd  Meer mogelijkheden Betalingsoverzicht netto resultaat Waarom Omdat er veel wensen en ideeën zijn gemeld over het Betalingsoverzicht netto resultaat, hebben we het rapport op basis hiervan aangepast en nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Hieronder staan de voornaamste wijzigingen. Meer informatie over de werking van het rapport en uitleg over de nieuwe velden vindt u in de online help via Schermen en velden > Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat. Hoe Rapporten > Betalingen > Betalingsoverzicht netto resultaat Aan het rapport Betalingsoverzicht netto resultaat zijn de volgende mogelijkheden en functionaliteiten voor het samenstellen van rapportages toegevoegd: U hoeft niet meer te kiezen welk type betaling u wilt. In het rapport zijn nu altijd alle types opgenomen per tabblad (xlsx) of pagina (pdf).  Het nieuwe rapport bevat altijd een totaalblad waarop alle totalen van de verschillende types betalingen zijn uitgewerkt. Zo kunt u sneller de aansluiting maken met uw betaalbestand en journaalpost.  U kunt zelf kiezen of u uw rapport wilt opslaan in Mijn rapporten of  in Gedeelde Rapporten zodat uw collega's dit rapport ook kunnen ophalen en het rapport maar een keer aangemaakt hoeft te worden. Bij betalingen via Kas of betalingen met een negatief netto resultaat, worden de kolommen BIC en IBAN niet meer getoond. Het is nu mogelijk om op klantniveau een rapport aan te maken voor meerdere bedrijven. Payroll Business maakt dan per bedrijf een rapport aan. Uw actie  Er is geen actie nodig. U kunt het rapport aanmaken zoals u gewend bent. Arbeidsvoorwaarde Reiskosten - Fiscale uitruil verrekenen in specifieke periode  Waarom Tot nu toe was het mogelijk de fiscale uitruil van reiskosten iedere periode te verrekenen of alleen aan het einde van het jaar of niet. Sommige klanten hebben echter de wens om de uitruil in specifieke perioden te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer het uitbetalen van de vakantietoeslag of eindejaarsuitkering plaatsvindt. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om met ingang van 1-1-2020 in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten specifieke perioden op te geven waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten Aan het bedrijfs- en medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd: Periode fiscale uitruil (1e afrekenperiode) Periode fiscale uitruil (2e afrekenperiode) waarin u een specifieke periode kunt vastleggen waarin de fiscale uitruil moet plaatsvinden.  Daarnaast is aan de volgende velden: Fiscale ruimte verrekenen Afrekenen bij uitdienst (fisc.ruimte)  de optie In opgegeven periode fiscale uitruil en einde jaar toegevoegd. Deze optie moet u selecteren als u een specifieke afrekenperiode hebt opgegeven. Naast de opgegeven periode(n) vindt er ook altijd een afrekening plaats in de laatste periode van het kalenderjaar. Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, kunt u dit met ingang van 1-1-2020 inrichten in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Wijzigen medewerkercode beperkt toegestaan Waarom Sinds release 01-2020 is de identificatie van inkomstenverhoudingen in de Loonaangifte gewijzigd: voorheen was dit een technisch nummer. Dit is vervangen door een functionele code, die is samengesteld uit Bedrijfscode, Medewerkercode en Nummer Inkomstenverhouding.  Door deze wijziging kunt u, als de Belastingdienst vragen stelt over een specifieke aangifte, de medewerker gemakkelijker opzoeken. Ook bij de gegevensuitwisseling met andere applicaties is de medewerkercode een belangrijke sleutel, bijvoorbeeld voor een urenregistratiesysteem of pensioenaangifte. Om deze gegevensstromen zo betrouwbaar mogelijk te maken, is het wijzigen van de medewerkercode vanaf deze release alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Hoe Medewerker Als u een nieuwe medewerker heeft vastgelegd, kunt u daarna de medewerkercode nog wijzigen zolang er geen definitieve payrollverwerking heeft plaatsgevonden. Zodra de payrollcyclus is afgesloten (definitief gemaakt), is de medewerkercode meestal al doorgegeven in diverse interfaces. Het wijzigen is daarom vanaf dat moment niet meer mogelijk. Als u toch medewerkercodes wilt wijzigen van medewerkers die al verloond zijn, kunt u in overleg met onze Servicedesk de mogelijkheid tot wijzigen laten activeren. Hernummeren kan nodig zijnbijvoorbeeld bij een fusie of overname. Administratiebeheer  > Inrichting > Algemeen > Bedrijf  Deze menu-ingang is alleen beschikbaar voor administratiekantoren, consultants en de Servicedesk van Visma | Raet. Aan het scherm Bedrijf is het veld Wijzigen medewerkercode toestaan toegevoegd. Hiermee kunt u aangeven vanaf wanneer het is toegestaan om bij medewerkers de medewerkercode te wijzigen en wanneer dit weer geblokkeerd moet worden. Dit doet u als volgt. De standaard waarde is Nee, dus wijzigen is normaal gesproken niet toegestaan. Kies de gewenste Ingangsdatum en wijzig de waarde in Ja, als gedurende een bepaalde periode wijzigen mogelijk moet zijn. Zet - indien van toepassing - de waarde weer op Nee met ingang van een latere Ingangsdatum. Uw actie Er is geen actie nodig. Alleen In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een fusie of overname, kan het ook nodig zijn medewerkercodes te wijzigen. In dat geval zal de consultant die het proces begeleidt actie ondernemen. Selecteren medewerker verbeterd bij Afrekenmatrices en Looncomponenten uitvoer Waarom  Soms werd bij de rapporten Afrekenmatrix Medewerker, Werkgever, Per periode en Looncomponenten uitvoer een medewerker niet gevonden, terwijl deze wel via het zoekscherm was geselecteerd.  Hoe Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix werkgever Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix per periode Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer De zoekmethode is aangepast. U kunt direct beginnen met het intypen van een zoektekst en tegelijkertijd wordt de lijst van medewerkers die aan de zoekcriteria voldoen, getoond. U kunt zoeken op medewerkercode of medewerkernaam. Uw actie Er is geen actie nodig. Nieuw scherm voor rapport Overzicht bedrijfsinrichting Waarom Als u het scherm voor het opvragen van het Overzicht bedrijfsinrichting opende, zag u in het navigatiepad niet altijd het laatst geselecteerde bedrijf. Daarom is het scherm vernieuwd. Hoe  Rapporten > Inrichting > Overzicht bedrijfsinrichting Het nieuwe scherm ondersteunt wel het vasthouden van het laatst geselecteerde bedrijf in het navigatiepad.   Uw actie Het het nieuwe scherm Overzicht bedrijfsinrichting moet worden toegevoegd aan de profielen. Voor de volgende standaard profielen is dit onderdeel van de release van maart 2020: Payroll Business klant profiel Payroll Business Raet Consultant HR Core HR Core Raet consultant Als u eigen profielen gebruikt, raden wij u aan te inventariseren in welke profielen het rapport Overzicht bedrijfsinrichting en het bijbehorende scherm is opgenomen. U kunt deze profielen dan na de release van maart 2020 aanpassen. Koppeling arbeidsvoorwaardevariant ANW Hiaat op basis van fulltime met Periodieke interface UPA Waarom Per ingang van 1-1-2020 is aan de arbeidsvoorwaarde ANW Hiaat de nieuwe variant ANW Hiaat op basis van fulltime toegevoegd. Het was echter nog niet mogelijk om  de volgende gegevens via de Periodieke interface UPA aan te leveren: berekende ANW Hiaat-premies Verzekerd bedrag Jaarloon fulltime Productkenmerk  Productvariant Vanaf release 03-2020 kunt u deze gegevens wel aanleveren. Hoe Aan het bedrijfsscherm en het medewerkersscherm van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime  zijn de volgende velden toegevoegd: Verzekerd bedrag (ANW Hiaat) Productkenmerk (ANW Hiaat) Productvariant (ANW Hiaat)  Daarnaast is het mogelijk gemaakt ook voor deze variant de ANW Hiaat-gegevens aan te leveren via de Periodieke interface UPA. Uw actie Als u ANW Hiaat-gegevens van de arbeidsvariant ANW Hiaat op basis van fulltime via de Periodiek interface UPA wilt aanleveren, moet u het volgende uitvoeren, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020: Arbeidsvoorwaarde variant ANW Hiaat op basis van fulltime De nieuwe velden Verzekerd bedrag (ANW Hiaat), Productkenmerk (ANW Hiaat) en Productvariant (ANW Hiaat) invullen. Referentietabel UPA – koppeling pensioenregelingen (Instellingen/Berekening/Referentietabellen beheer) Een nieuwe regel toevoegen aan de referentietabel met de volgende instellingen: Selecteer een vrij Regelinggegevensbloknummer Selecteer de Pensioensoort ANW_Hiaat Voer bij Kenmerk het Productkenmerk in Voer bij Variant de Productvariant in Voer bij Relatienummer PUO het relatienummer in De overige velden zijn voor ANW Hiaat niet van toepassing. Vakantietoeslag Peilmoment- en Combinatiemethode met Generatiepact-functionaliteit Waarom Bij medewerkers met de arbeidsvoorwaarde Generatiepact werd bij het bepalen van de vakantietoeslagreserveringen bij de arbeidsvoorwaardevarianten Peilmoment methode en Combinatie methode (peil deel), geen rekening gehouden met het doorbetalingspercentage. Hierdoor waren de vakantietoeslagen te hoog. Vanaf release 2020-03 wordt er wel rekening gehouden met het doorbetalingspercentage als u het nieuwe veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) op Ja heeft gezet. Hoe Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Peilmoment methode) Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Peilmoment methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact, kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten. U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen.  Instellingen > Arbeidsvoorwaardengegevens > Vakantietoeslag (Combinatie methode) Aan het bedrijfsscherm Vakantietoeslag (Combinatie methode) is vanaf 1-1-2020 het veld Generatiepact (Peil vak.toesl.) toegevoegd. Als u gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact., kunt u dit veld per de gewenste ingangsdatum op Ja zetten. U zorgt ervoor dat in de grondslag Vakantietoeslag – basisgrondslag niet één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3 is opgenomen. In de grondslagen Vakantietoeslag -extra opbouw en Vakantietoeslag – extra opbouw afw. periode plaatst u indien nodig, wel één van de looncomponenten Generatiepact vermindering 1 t/m 3. Uw actie Vanaf de ingangsdatum 1-1-2020 kunt u de Generatiepact-functionaliteit voor de arbeidsvoorwaardevarianten Vakantietoeslag Peilmoment methode en Combinatie methode aanzetten.  Rapport Looncomponenten uitvoer verbeterd Waarom Het rapport looncomponenten uitvoer zag er verouderd uit. Daarom is de achterliggende techniek vernieuwd. Tevens is hiermee een melding opgelost, zie onder Opgeloste meldingen, onderwerp Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039). Hoe  Rapporten > Berekening > Looncomponenten uitvoer Voornaamste wijzigingen: Het XLS-formaat is vervangen door het nieuwere XLSX-formaat. Naast de looncomponent, wordt voortaan ook de sublooncomponent vermeld - indien van toepassing. De PDF-variant wordt bij het afdrukken niet meer gecomprimeerd naar A4-formaat.  Ook is het voortaan gemakkelijker om zelf de Excel-data te bewerken: Als u een groepeerkenmerk toepast, bijvoorbeeld Afdeling, wordt dit niet meer tussen de detailregels vermeld, maar als kolom.  Het blok met totaalregels staat nu op een apart tabblad. Uw actie Er is geen actie nodig. Eventuele definities die u eerder gemaakt heeft, kunt u blijven gebruiken. Gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting van schermen verwijderd Waarom Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting wordt vanaf 1-1-2020 niet meer gebruikt in de salarisberekening. Het aansturen van de levensloopverlofkorting vindt nu plaats via de referentietabel Loonheffing levensloopverlofkorting.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop bijdrage werkgever Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop opname Medewerker > Contract > Arbeisdvoorwaarden > Levensloop sparen Medewerker > Contract > Loonkostenvoordelen Het gegevenselement Jaarbedrag levensloopverlofkorting is van de volgende schermen verwijderd: Levensloop bijdrage werkgever Levensloop opname Levensloop sparen Loonkostenvoordelen Uw actie Er is geen actie nodig. Generatiepact Percentages pensioen aanpassen naar max 200% Waarom Tot nu toe was het uitgangspunt van de arbeidsvoorwaarde Generatiepact dat er werd gekeken naar de fulltime-uren en dat er een vermindering plaatsvond van het salaris. Een aantal CAO's schrijven echter voor dat er bij deelname aan het generatiepact, voor het bepalen van de premie moet worden uitgegaan van de parttime-uren. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Generatiepact Vanaf deze release is voor het veld Generatiepact percentage pensioenopbouw van het medewerkerscherm Generatiepact het waardebereik uitgebreid, zodat het nu mogelijk is hier een percentage groter dan 100% op te geven. Deze wijziging geldt vanaf 1-1-2020. Uw actie Als u de nieuwe functionaliteit van het Generatiepact wilt gebruiken, dan kan dit met ingang van 1-1-2020. Aanpassen maximale lengtes velden doorgifte Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Waarom Het bestandsformaat van de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) heeft voor elk veld dat moet worden doorgegeven, een validatie op het maximum aantal posities van elk veld. Voor een aantal van deze velden zagen wij dat vanuit Payroll Business een te lange waarde werd doorgegeven, waardoor de aangifte werd afgekeurd. Dit hebben we in de maart release opgelost. Hoe Wij hebben deze velden afgekapt, zodat deze met een juiste lengte naar de aangifte worden doorgegeven. De waarde in Payroll Business kunt u zo laten staan. Wij zorgen voor de afkapping in de Uniforme Pensioen Aangifte. Het gaat om de volgende velden: Functiecode Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 8. Woonplaats Deze wordt doorgegeven met een maximum aantal posities van 24. Uw actie Als u zelf een andere waarde mee wilt geven die niet afgekapt hoeft te worden, dan moet u uw inrichting hierop aanpassen. Toegepast percentage fiscale bijtelling auto van de zaak getoond in arbeidsvoorwaarde Waarom Door het afbouwen van de kortingsregelingen voor de fiscale bijtelling, is nu niet eenduidig van de categorie af te lezen welk bijtellingspercentage wordt toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld bij een eerste datum toelating in 2019 voor categorie 11. Auto op waterstof een bijtellingspercentage gelden van 4%, terwijl bij een eerste datum toelating in 2020, een bijtellingspercentage van 8% geldt. Daarom is het wenselijk het toegepaste percentage te tonen in het arbeidsvoorwaardenscherm Auto van de zaak. Hoe Medewerker > Arbeidsvoorwaardenpakket > Auto van de zaak Aan het medewerkerscherm Auto van de zaak is het veld Toegepast % bijtelling toegevoegd. Hierin ziet u, na een salarisverwerking, het toegepast bijtellingspercentage. Dit is het percentage voor aftopping in verband met een cataloguswaarde hoger dan € 50.000 euro. Uw actie Er is geen actie nodig. Voorstel Transitievergoeding - melding bij datum in dienst voor medewerker onder de 18  Waarom Bij het bepalen van de dienstjaren voor het berekenen van de transitievergoeding geldt het volgende: Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte, is er geen transitievergoeding van toepassing.   Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden maanden waarin de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen, tot het bereiken van de achttienjarige leeftijd buiten beschouwing gelaten. Hoe Instroom / Uitstroom > Voorstel transitievergoeding Omdat de historie van de medewerker en de gewerkte uren niet altijd beschikbaar is in Payroll Business, wordt er een waarschuwing gegeven bij het berekenen van een voorstel transitievergoeding voor een medewerker die ten tijde van de indiensttreding nog geen 18 jaar is. Er wordt hierbij gekeken naar het laatste contract.  Uw actie Als de medewerker nog geen 18 was en 12 uur of minder heeft gewerkt, kunt u Afwijkende jaren in dienst, afwijkende maanden in dienst en afwijkende dagen in dienst invoeren, óf u kunt er voor kiezen een Afwijkende datum in dienst in te voeren, bijvoorbeeld de datum waarop de medewerker meer dan gemiddeld 12 uur per week ging werken, of de datum waarop de medewerker 18 werd.  PAWW in samenvoegregeling  Waarom Om de reeds berekende en ingehouden PAWW-premie van andere Inkomstenverhoudingen (IKV's) mee te nemen, moeten de PAWW-gegevens beschikbaar komen in het scherm Samenvoegregeling. Hoe De volgende velden zijn beschikbaar voor de samenvoegregeling: PAWW cumulatieve premie wn (overige ikv) PAWW cumulatieve grondslag wn (overige ikv) PAWW cumulatief loon wn (overige ikv) PAWW cumulatief maximumloon wn (overige ikv) PAWW cumulatieve franchise wn (overige ikv) In de MKV PAWW moeten deze waarden meegenomen worden in de berekening. Uw actie Als u gebruik de Samenvoegregeling wilt gebruiken om de berekende en ingehouden premie PAWW van andere IKV's in de berekening mee te nemen, moet u deze vastleggen in de beschikbare velden in de Samenvoegregeling. Opgeloste meldingen  Afrekenmatrix zoeken op medewerkernaam werkte niet altijd (change 1845471) Melding In specifieke gevallen werd bij het gebruiken van het zoekvenster de medewerker niet gevonden. Dit is nu opgelost. Oplossing De zoekmethode is aangepast. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd. Uw actie Er is geen actie nodig Rapport Looncomponenten uitvoer gaf verkeerde resultaten (change 493039) Melding Als het rapport Looncomponenten uitvoer voor  één persoon werd opgevraagd met output in Pdf-formaat, dan werden de cumulatieven dubbel weergegeven.  Oplossing We hebben de werking van het rapport aangepast zodat de dubbeltelling in de hiervoor genoemde situatie niet meer voorkomt. Ook is de lay-out aangepast,  aan die van de huidige standaard. Zie in deze release notes het onderwerp hierover onder Gewijzigd en verbeterd. Uw actie Er is geen actie nodig. Validatiewaarden op Engelse loonstroken in het Nederlands (change 1897893) Melding Op de Engelstalige loonstrook worden de validatiewaarden (Ja / Nee / Niet van toepassing) van de gegevenselementen Schriftelijke arbeidsovereenkomst en Oproepovereenkomst in het Nederlands weergegeven. Oplossing We hebben de validatiewaarden vertaald, zowel in het Engels als het Duits.  Uw actie Er is geen actie nodig. Engelse vertaling ontbrak of was onjuist (change 1834766) Melding De looncomponent ANW Hiaat onbelast staat op de loonstrook als Free pay component (general). Door deze algemene vertaling was het niet duidelijk welke looncomponent werd bedoeld. Oplossing Voortaan staat de looncomponent ANW Hiaat onbelast in het Nederlands op de Engelstalige loonstrook. Uw actie Er is geen actie nodig. Levensloopverlofkorting niet getoond in referentietabel (change 1904076) Melding Bij het overzicht Referentietabel was het niet mogelijk de tabel Loonheffing levensloopverlofkorting te kiezen.  Oplossing Dit is opgelost, zodat u de tabel weer kunt selecteren.  Uw actie Er is geen actie nodig. Automatisch route berekenen - Nee tenzij... veranderde niet bij wijziging adres (change 1643628) Melding Als u op medewerkerniveau bij de automatische route berekening had gekozen voor Nee tenzij, werd deze waarde bij een adreswijziging niet altijd automatisch aangepast naar Ja. Oplossing Vanaf deze release is dit opgelost en verandert voortaan wel automatisch in Ja. Uw actie Er is geen actie nodig. Vermelding Contract bepaalde/onbepaalde tijd op de loonstrook Melding In release 2019-07 hebben wij de naam van het veld Soort contract gewijzigd in Contr. onbep./bep. tijd. Dit is namelijk de omschrijving dit de Belastingdienst hanteert. In het scherm Arbeidscontract ziet u sindsdien de nieuwe omschrijving, maar op de loonstrook stond nog de oude omschrijving Soort contract Oplossing Ook op de loonstrook is de omschrijving nu aangepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Exporteren CSV mist gegevens Melding Bepaalde gegevens die u wilde exporteren, werden niet opgenomen in het exportbestand. Ook bij het opvragen van een exportbestand met alleen de betreffende elementen, gaf geen resultaat. Oplossing De oplossing van het probleem is inmiddels uitgeleverd, De elementen worden nu correct opgehaald en opgenomen in het exportbestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Ten onrechte salarisberekening voor medewerkers uit dienst (change 970895) Melding Door een wijziging in de inrichting op klantniveau, verscheen voor twee medewerkers die ruim zeven jaar uit dienst zijn voor een grondslagregeling de foutmelding: deling door nul.  Payroll Business controleert ook bij medewerkers die uit dienst zijn sommige waarden, omdat er sprake kan zijn van nabetalingen. De fout is ontstaan omdat de berekening van overuren was gewijzigd; de basis was periodebedrag van grondslag en dit werd gewijzigd in standaard uurloon. Bij deze medewerkers faalde de controle en vond er een salarisberekening plaats, omdat er gecontroleerd werd met elementen die nog niet bestonden, toen de medewerkers uit dienst gingen. Oplossing Vanaf deze release is de berekening van de volgende grondslagen hierop aangepast: Overuren Overige uren tabel Overige uren bijzonder tarief Toeslagen vast Toeslagen variabel  De berekende waarde zelf is niet veranderd, maar de berekeningswijze wel zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 mei 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Payrollelement Reservering Vakantietoeslag periode foutief vastgesteld (change 987515) Melding Een medewerker krijgt vakantiegeld uitbetaald, waarna blijkt dat het gereserveerde bedrag extreem hoog is. Het probleem ontstond doordat de medewerker geen salaris heeft, maar alleen uitkeringen en aanvullingen. Deze uitkeringen en aanvullingen worden deels meegenomen in de vakantietoeslag extra opbouw. Omdat er geen salaris is, is de basisgrondslag vakantietoeslag 0. Bij de reserveringen ging dit fout, omdat de vakantietoeslag werd berekend met de peilmethode en er geen grondslag was, maar wel een reservering in de vorige periode. Deze reservering werd overgenomen en daar werden de cumulatieve reservering over de extra opbouw en de sublooncomponenten bij opgeteld. Hierdoor werd de reservering te hoog vastgesteld. Oplossing De berekening is aangepast, zodat deze fout niet meer zal optreden. De ingangsdatum van de nieuwe berekeningswijze is 1 januari 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Onterechte signaleringen - Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83) (change 1888964) Melding Na het verwerken van de eerste periode van 2020 bleek dat de volgende signalering onterecht werd gegeven bij medewerkers die de eerste dag van een perdiode in dienst kwamen: Signalering 2054 - Geen aanwas AWf laag bij niet BBL (83).  Oplossing De signaaldefinities is aangepast, zodat de signalering niet meer worden gegeven als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt. Deze aanpassing gaat in per 01-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Onterechte signaleringen - oproepovereenkomst (change 1876482 ) Melding Na verwerking van de eerste periode van 2020 bleek dat bepaalde signaleringen voor een oproepovereenkomst onterecht werden gegeven.  Oplossing De signaaldefinities zijn aangepast, zodat de signaleringen niet meer worden gegeven: als een medewerker niet op de eerste dag van een periode in dienst komt. als bij een DGA of een transitievergoeding voor bepaalde gegevens de waarde Niet van toepassing is vastgelegd. Deze aanpassingen gaan in per 01-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 2/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:34 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 764 Weergaven
In deze versie ... Aangepast in versie 2 Bij Uw actie staat nu waar u in de Datafeed de velden vindt die u moet toevoegen.  Gewijzigd en verbeterd Gegevens toegevoegd Waarom Voor wet en regelgeving ontbraken er gegevens in de modellen en in de Datafeed. Deze gegevens zijn toegevoegd aan alle modellen, met uitzondering van Verzuim. Hoe De volgende gegevens zijn toegevoegd aan zowel de modellen van Report builder als de Datafeed: WAO/WIA registratie Restverdiencapaciteit WAO/WIA klasse WIA AO % pr WIA AO % th Arbeidscontract Schriftelijke arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst Gratificatie 2 Afrekening bij uitdienst (grat 2) Percentage (grat 2) Uitbetalingsperc (grat 2) Uitgestelde betaling vrijb (grat 2) Gratificatie (grat 2) Opgeb recht grat 2 periode (Loonaangifte) Opgeb recht grat 2 vast (Loonaangifte) Uw actie U moet zelf uw rapporten of configuratie van de Datafeed aanpassen om de toegevoegde velden zichtbaar te maken. In de Datafeed vindt u de velden als volgt: Navigeer naar Medewerker> WAO_WIA_registratie en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Restverdiencapaciteit WAO/WIA registratie WAO/WIA klasse WAO/WIA registratie WIA AO % pr WAO/WIA registratie WIA AO % th WAO/WIA registratie Navigeer naar Arbeidscontract > Arbeidscontract en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Oproepovereenkomst OproepovereenkomstOmschrijving Schriftelijke arbeidsovereenkomst Schriftelijke arbeidsovereenkomstOmschrijving  Navigeer naar Arbeidscontract en breid de entiteit uit. Gratificatie 2 is toegevoegd als een nieuwe entiteit en bestaat uit de volgende velden: Afrekening bij uitdienst (grat 2) Percentage (grat 2) Uitbetalingsperc (grat 2) Uitgestelde betaling vrijb (grat 2) Gratificatie (grat 2) Opgeb recht grat 2 periode (Loonaangifte) Opgeb recht grat 2 vast (Loonaangifte) Publishing Date : 2/27/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:24 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 347 Weergaven
Mededelingen Raet ideeënplatform voor Payroll business verhuist naar Payroll business product communitiy Omdat wij continu willen werken aan het verbeteren van de communicatie met onze gebruikers, hebben wij het Raet ideeënplatform verhuisd naar de Payroll Business product community. Het voordeel hiervan is dat u hier niet alleen ideeën kunt inleggen, maar ook kunt participeren in forums, blogs en nieuws.  We hebben alle gebruikers met alle ideeën en ‘votes’ naar de Visma | Raet community voor Payroll Business verhuisd. Dit betekent dat de actieve leden van een groep, actief lid worden van de corresponderende productgroep in de community. Wanneer u nog geen lid was van de Payroll Business community, heeft u inmiddels een email ontvangen met het verzoek lid te worden. In de komende weken zullen ook de andere productgroepen verhuizen naar de productspecifieke communities. Zo zullen de HR Core business ideeën uit het Ideeënplatform samen met de gebruikers in de komende week verhuizen naar de HR Core Business product community en zo ook voor de andere producten.  U kunt het nieuwe ideeënplatform voor Payroll Business vinden via deze link. Waardenlijst Reden uit Dienst is correct Veel klanten nemen contact met ons op omdat zij menen dat het onjuist is dat code 02 niet voorkomt in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business, terwijl deze wel voorkomt in de lijst met redenen uit dienst van de Belastingdienst. Ook de codes 80 en 81 uit de nieuwe waardenlijst in Payroll Business roepen vragen op, omdat deze juist niet voorkomen in de lijst van de Belastingdienst. De waardenlijst in Payroll Business is echter correct. Toelichting Samen met alle Software leveranciers (SWO's) is besloten om de nieuwe lijst van de Belastingdienst te combineren met de redenen uit dienst voor de Uniforme Pensioenaangifte. Voor de pensioenfondsen is het niet mogelijk hun processen correct uit te voeren als code 02 binnenkomt, omdat deze code niet specifiek genoeg is. In overleg met alle SWO’s is besloten om code 02 uit te splitsen in code 80 en 81. Daarom ziet u deze codes in de nieuwe waardenlijst Reden uitdienst in Payroll Business. Verwerken codes 80 en 81 Als u code 80 of 81 selecteert voor een medewerker die uit dienst gaat, wordt dit als volgt verwerkt: Pensioenaangifte: code 80 en 81 worden opgenomen in de pensioenaangifte en naar het betreffende pensioenfonds verstuurd. Loonaangifte: als u kiest voor code 80 of 81 wordt in de loonaangifte code 02 opgenomen en naar de Belastingdienst verstuurd. Toekomst De Belastingdienst onderzoekt of zij vanaf 2021 de code 02 ook kunnen vervangen door code 80 en 81, zodat de lijsten met redenen uit dienst dan hetzelfde zijn. Nieuw scherm rapport Overzicht bedrijfsinrichting in release van maart 2020 In de release van maart 2020 komt er een nieuw scherm beschikbaar voor het rapport Overzicht bedrijfsinrichting. Als u het huidige scherm opent, toont het navigatiepad niet altijd het laatst geselecteerde bedrijf. Het nieuwe scherm gaat dit wèl ondersteunen en vervangt daarom het oude scherm.  Het nieuwe scherm Overzicht bedrijfsinrichting moet worden toegevoegd aan de profielen. Voor de volgende standaard profielen is dit onderdeel van de release van maart 2020: Payroll Business klant profiel Payroll Business Raet Consultant HR Core HR Core Raet Consultant Als u eigen profielen heeft gedefinieerd, raden wij u aan te inventariseren welke profielen het rapport Overzicht bedrijfsinrichting en het bijbehorende scherm gebruiken. U kunt deze profielen dan na de release van maart 2020 aanpassen.  Nieuw Scherm Loonaangifte - veld Reden einde inkomstenverhouding flexwerker verwijderd Waarom Vanaf januari 2020 hanteren de Belastingdienst en de Uniforme Pensioenaangifte een standaard lijst met redenen uit dienst. Meer informatie hierover vindt u in de Release notes van 2020-01, onderwerp Loonaangifte - conversietabel Reden uit dienst. De waarden in deze standaard lijst vervangen de waarden van het veld Reden einde inkomstenverh.flexw. Daarom is dit veld van het scherm Loonaangifte verwijderd.  Hoe  Medewerker > Interfaces > Loonaangifte Het veld Reden einde inkomstenverh.flexw. is met ingang van 1-1-2020 verwijderd van het scherm Loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Berekening uren loonaangifte bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Waarom Op het moment wordt het aantal verloonde uren ((NL) Loonaangifte) gecorrigeerd met het aantal opgegeven uren van de verschillende verlofsoorten bij Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Als er echter alleen een percentage was ingevoerd voor een verlofsoort, vond er geen correctie plaats. Vanaf deze release is het mogelijk is om de opgenomen verlofuren af te leiden van een percentage op basis van contract- of  bedrijfsuren bij Loondoorbetaling bij verlof (uitplitsing). Vervolgens ontstond de vraag om op basis van de uren ook verloonde uren in de loonaangifte aan te passen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) U kunt het afleiden van de verlofuren- en daaruitvolgend de verloonde uren op basis van het percentage Loondoorbetaling bij verlof met ingang van 1 januari 2020 in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) als volgt vastleggen: veld Basis opname verlof Geef hier op of of het opgenomen verlof gekort moet worden op basis van contracturen of op basis van bedrijfsuren. veld Afleiden uren uit percentage verlof Vul hier Ja in als u wilt dat de uren voor loonaangifte worden gecorrigeerd met de uren berekend op basis van het percentage opgenomen verlof. Uw actie Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u vastleggen welke basis, bedrijf- of contracturen, voor het opgenomen verlof geldt en of u wilt dat de verlofuren van het opgegeven percentage afgeleid moeten worden. Gewijzigd en verbeterd  Inkomstenverhouding staat voortaan in overzichten Afrekenmatrix en overzicht Payrollelementen Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Daarom breiden wij nu al sommige rapporten uit met de kolom IKV, zodat duidelijk is onder welke inkomstenverhouding Payroll Business de berekende gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst. Hoe Rapporten > Berekening Aan de volgende rapporten is de kolom IKV toegevoegd: Afrekenmatrix medewerker Afrekenmatrix werkgever Payrollelementen In de loop van februari ziet u in deze kolom bij alle medewerkers het nummer inkomstenverhouding zoals dat tot nu toe is vastgelegd bij de medewerker. Later dit jaar kunt u zien dat een eventuele transitievergoeding en de bijbehorende inhoudingen worden uitbetaald via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. In het overzicht Payrollelementen ziet u het nummer inkomstenverhouding alleen bij de elementen die gebruikt worden in de loonaangifte. Uw actie Er is geen actie nodig. Reden uit dienst verplicht bij datum uit dienst Waarom Voor de loonaangifte en het berekenen van een transitievergoeding, is niet alleen de datum uit dienst, maar ook de reden uit dienst nodig. Daarom controleert Payroll Business vanaf deze release of bij het uit dienst melden van een medewerker via het scherm Medewerker, zowel de Datum uitdienst als de Reden uit dienst is ingevuld.  Hoe Medewerker > Medewerker Als u via het scherm Medewerker een medewerker uit dienst meldt door bij Dienstverband indicatie te kiezen voor Uit dienst, vult Payroll Business automatisch de Peildatum in bij Datum uitdienst. Vanaf deze release, bent u in dit geval verplicht om bij het veld Reden uit dienst een reden op te geven. Doet u dit niet, dan kunt u de wijzigingen in het scherm niet opslaan. Let op: als u een medewerker uit dienst meldt door het importeren van een Datum uitdienst, waarschuwt het systeem niet als hierbij de reden uit dienst ontbreekt. U moet dus zelf controleren of bij het importeren van een Datum uitdienst ook de Reden uit dienst aanwezig is. Uw actie Er is geen actie nodig. Wizards - knop Opslaan niet meer in ieder vervolgscherm aanwezig Waarom Om het gebruik van de wizards overzichtelijker te maken, is de knop Opslaan niet langer in ieder vervolgscherm aanwezig. Payroll Business slaat de gegevens in een scherm namelijk ook op als u op de knop Volgende of Vorige klikt. Het gaat om de volgende wizards: Aanmaken medewerker Kopiëren medewerker Kopiëren medewerker transitievergoeding  Aanmaken medewerker met profielgroep  Hoe Instroom/Uitstroom >  Aanmaken medewerker Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker Instroom/Uitstroom >  Kopiëren medewerker transitievergoeding Instroom/Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep  In de eerste schermen van de volgende wizards:  Kopiëren medewerker Kopiëren medewerker met transitievergoeding Aanmaken medewerker met profielgroep ziet u rechtsonder nog de knop Opslaan. Daarna ziet u bij het invullen van de schermen van de verschillende wizards, rechtsonder alleen nog de knoppen Annuleren, Vorige en Volgende en niet langer de knop Opslaan.  Een uitzondering hierop is het scherm Arbeidsvoorwaarden in de wizards. Deze heeft nog wel de knop om op te slaan, zodat u wijzigingen in het arbeidsvoorwaardencluster en/of arbeidsvoorwaarden kunt invoeren. U kunt altijd naar het volgende scherm met de knop Volgende en naar het vorige scherm met de knop Vorige. Als u op één van deze knoppen klikt, slaat het systeem de gegevens automatisch op.  Uw actie Er is geen actie nodig. Startdatum opvolgend werkgeverschap in transitievergoeding Waarom Voor het berekenen van de transitievergoeding is het voor externe medewerkers, zoals uitzendkrachten, die in dienst komen van belang dat de startdatum van de uitzendperiode wordt meegenomen voor het bepalen van de dienstjaren. In deze situatie is dan namelijk sprake van opvolgend werkgeverschap. Daarom is kunt u vanaf deze release de startdatum opvolgend werkgeverschap vastleggen, zodat Payroll Business bij het berekenen van de transitievergoeding rekening kan houden met deze startdatum. Hoe Medewerker > Medewerker Aan het scherm Medewerker is met ingang van 1-1-2020 het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap toegevoegd. Daarnaast kunt u zoals gebruikelijk, de Datum indienst invoeren. Payroll Business gebruikt de Startdatum opvolgend werkgeverschap voor het bepalen van de dienstjaren bij het berekenen van de transitievergoeding.  Uw actie Als er sprake is van voormalige uitzend- of inleenkrachten die in dienst komen, kunt u de startdatum van de inleen- of uitzendperiode vastleggen in het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap.  Watermerk loonstrook donkerder Waarom Het watermerk van de loonstrook dat aangeeft dat het om een conceptstrook gaat, was bij het printen, en met name bij het kopiëren, nauwelijks zichtbaar.  Hoe De conceptstroken hebben nu een watermerk dat donkerder is, waardoor het ook zichtbaar blijft bij het kopiëren van de loonstrook. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Wijziging adres leidde niet tot wijziging mailmerge-gegevens (change 1849646)  Melding Bij het wijzigen van het adres werd het mailmerge-adres niet altijd bijgewerkt, waardoor de salarisstrook nog naar het oude adres werd verstuurd. Oplossing  Dit is opgelost. De mailmerge-adresgegevens worden voortaan bijgewerkt en zijn weer actueel. Uw actie Er is geen actie nodig. ANW-premie werd niet berekend (change 1868803) Melding Na de release van 2020-01 vond er in de arbeidsvoorwaarde ANW hiaat bij de volgende varianten geen premieberekening meer plaats: 0001 Gesplitste jaarpremie werkgever/werknemer 0003 Gesplitste periodepremie werkgever/werknemer 0004 ANW Hiaat op basis van leeftijdtabel Oplossing Dit is opgelost en inmiddels hersteld via een tussentijdse release op 07-01-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Journalisering - verwijderen nulregels uit exportdefinitie lukte niet meer (change 69753) Melding Als er een exportdefinitie werd gekozen om een exportbestand aan te maken en de beide kolommen debet en credit hadden allebei 0 als waarde, dan werd deze nulregel ten onrechte ook opgenomen in het exportbestand. Hierdoor was het niet mogelijk het bestand in het financiële systeem te importeren. Oplossing Vanaf de februari release komen deze nul regels niet meer voor in het exportbestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Nabetaling winstdeling te vroeg uitbetaald (change 4427036) Melding Als u met terugwerkende kracht de arbeidsvoorwaarde Winstdeling had toegevoegd, vond soms twee maanden na het uitbetalen van de winstdeling ineens een nabetaling plaats bij een medewerker die voor de uitbetalingsperiode uit dienst was gegaan. Een reden voor het met terugwerkende kracht toevoegen van de arbeidsvoorwaarde Winstdeling, is het laten plaatsvinden van reserveringen in de journaalpost. De regeling heeft een opbouw van een vast percentage over het hele jaar, waarbij uitbetaling plaatsvindt in een vaste periode na het opbouwjaar. Het probleem ontstond, omdat de bedrijfsinstelling voor Afrekening bij uitdienst (winstd) niet correct werd uitgevoerd. Oplossing Uitbetaling vindt plaats bij uit dienst treden op basis van de instellingen op bedrijfsniveau van de arbeidsvoorwaarde Winstdeling (obv werkelijke opbouw). Uw actie Er is geen actie nodig. Payrollelement Reservering Vakantietoeslag periode foutief (change 987515) Melding Bij een medewerker die geen salaris heeft, maar alleen uitkeringen en aanvullingen, vond een extreem hoge reservering vakantietoeslag plaats. Omdat er geen salaris is, is de basisgrondslag vakantietoeslag 0. Bij de reserveringen gaat het in deze situatie een fout, omdat als er via de peilmethode berekend wordt er in de situatie dat er geen grondslag is waardoor geen reservering berekend kan worden, ondanks dat er in de vorige periode wel een reservering aanwezig is.  Oplossing De berekening is hierop aangepast, zodat deze fout niet meer zal optreden. Uw actie Er is geen actie nodig. Loonheffingen niet goed berekend in december door nulstellen Jaarloon BB Per datum indienst (change 1387709) Melding Voor een nieuwe medewerker berekent Payroll Business automatisch het jaarloon bijzondere beloning. U kunt ook zelf een waarde opgeven, maar als u in het jaar dat de medewerker in dienst is gekomen het jaarloon bijzondere beloning wijzigt, wordt de waarde die Payroll Business heeft berekend, verwijderd. Als u het jaarloon heeft vastgelegd met een peildatum die ligt na de datum in dienst, gaat de door het systeem berekende waarde vanaf de datum in dienst verloren. Hierdoor wordt er voor eenmalige betalingen tot de periode waarin u het jaarloon heeft ingevoerd, een tarief van 0 (nul) toegepast. Oplossing Dit is nu gecorrigeerd. Als u na de datum in dienst het jaarloon bijzondere beloning zelf vastlegt, blijft de waarde die Payroll Business op de datum in dienst heeft bepaald, actief. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 17:16 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 783 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verwerkingsproces verbeterd Waarom Sinds oktober 2019 komen er regelmatig vertragingen voor in het verwerken van de mutaties naar de applicaties van Management Informatie, zoals Rapportages en Datafeed. Daarom hebben we het verwerkingsproces aangepast. Hoe In deze release hebben we verbeteringen doorgevoerd in het verwerkingsproces, waardoor de doorlooptijd van de mutaties is teruggebracht. We blijven samen met HR Core werken aan dit proces om de doorlooptijd verder terug te brengen. Via de release notes houden we u hiervan op de hoogte. Uw actie Er is geen actie nodig. Datafeed - Vooraankondiging - Wijziging volgorde gegevens in bestand Dit onderwerp geldt alleen voor de gebruikers van de Datafeed. In de volgende release, d.w.z. de maart release, gaan we nog op de gebruikelijke manier nieuwe elementen in de Datafeed opnemen door het toevoegen van nieuwe kolommen aan het eind van het bestand. U vindt deze structuur ook terug in het metabestand. Manier toevoegen kolommen wijzigt vanaf eerste release na maart release Waarom Vanaf de eerste release na de maart release voegen we nieuwe kolommen in de Datafeed niet meer toe aan het eind van het bestand. Vanaf deze release zijn de kolommen in het bestand alfabetisch gerangschikt en voegen we nieuwe kolommen toe in alfabetische volgorde. Hierdoor kunnen wij eventuele tussentijdse wijzigingen sneller en efficiënter vrijgeven. Voor de volgorde van de kolommen in de output is het metabestand leidend.  We brengen u nu al op de hoogte van deze wijziging, zodat u uw processen tijdig kunt aanpassen.  Uw actie Als uw Datafeed-proces altijd al het metabestand inleest om de kolommen van de data te bepalen, hoeft u niets te doen. Als uw Datafeed-proces het metabestand inleest op volgorde van de kolommen, moet u dit proces aanpassen zodat het proces de kolommen inleest op basis van de kolommen in het metabestand. Opgeloste meldingen BI Rapportage niet volledig (change 12254285) Melding Niet alle data werd meegenomen in een export naar Management Informatie. Oplossing De export is aangepast, zodat het probleem vanaf deze release is opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. Functie-informatie ontbrak (change 10162188 en 13169604) Melding In het reportmodel ontbraken enkele onderdelen van de functie-informatie. Oplossing Dit is opgelost. De gegevens zijn aangevuld. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-01-2020 20:40 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 368 Weergaven
Changed and improved Sector and Risk group in Digipoort for week 42 sickness notification Why Pursuant to the Labor Market in Balance Act and starting on 1 January 2020, HR Core Business and Payroll Business will no longer use the Risk Group to determine the unemployment insurance (WW) contribution. The UWV (employee insurance agency) still uses this field as an identification key, meaning they still expect to receive it.  How Although you no longer need to register the risk group in HR Core Business, we will continue to transmit it to UWV. Starting on 1-1-2020, we will fill out the following risk premium groups for a new payroll tax number and/or sector code: 07 for the employment agency sector (sector code 52) 03 for the graphics sector (sector code 09) 01 for other sectors Your action No action is required.  Generate work schedule for a maximum of two years Why Until this release it was possible to set the end date for generating a work schedule as 31-12-9999, which meant that work schedules could be generated in advance for thousands of years. This could lead to enormous amounts of work schedule data, which could inundate interfaced systems. It can also be convenient to generate a work schedule for shorter periods to conduct periodic checks from time to time.   How Settings > Work pattern > Generate work schedule  You are now required to enter an end date in the End date (max. 2 years) field. This can be up to two calendar years in advance from the Start date field. If you enter an end date that is more than two calendar years in the future, the system will not accept the date and will delete your entry in the End date (max. 2 years) field. Your action No action is required. Resolved notifications E-mail addresses with certain extensions were no longer stored in HR Core Business (change 1866682) Notification It was no longer possible to save e-mail addresses with the extension @xx.xxx.com in HR Core business, because these were not recognized as a valid e-mail address. However, it is sometimes necessary to save e-mail addresses with the extension @nl.visma.com, as well as e-mail addresses with the extension @visma.com (the extensions shown are examples). Solution This has been resolved. Starting with this release, you can once again save e-mail addresses with a @xx.xxx.com extension.  Your action No action is required. Publishing Date : 1/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-01-2020 20:32 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 206 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Sector en Risicogroep in Digipoort 42e weekmelding Waarom Naar aanleiding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans gebruiken HR Core Business en Payroll Business vanaf 1 januari 2020 januari de Risicogroep niet meer voor het bepalen van de WW-premie. Omdat UWV dit veld gebruikt als identificatiesleutel, verwachten zij dit veld nog wel.  Hoe Hoewel u de risicogroep niet meer in HR Core Business hoeft vast te leggen, geven wij deze nog wel door aan het UWV. Bij een nieuw loonheffingennummer en/of sectorcode vanaf 1-1-2020, vullen wij de volgende risicopremiegroepen in: 07 voor de uitzendbranche (sectorcode 52) 03 voor de grafische sector (sectorcode 09) 01 voor andere sectoren Uw actie Er is geen actie nodig.  Werkrooster genereren voor maximaal twee jaar Waarom Tot deze release was het mogelijk om de einddatum voor het genereren van een werkrooster op 31-12-9999 te zetten, waardoor voor duizenden jaren werkroosters vooruit werden gegenereerd. Dit kon leiden tot het genereren van enorme hoeveelheden data voor werkroosters, waar de aanpalende systemen niet op berekend zijn. Het kan ook nuttig zijn het werkrooster te genereren voor kortere periodes, zodat er periodiek een controle kan plaatsvinden op de actualiteit van het werkrooster als u dit opnieuw genereert.  Hoe Instellingen > Werkpatroon > Werkrooster genereren  U bent verplicht een einddatum in te vullen in het veld Datum tot en met (max. 2 jaar). Op basis van de Datum vanaf kunt u hier maximaal twee kalenderjaren vooruit invullen. Vult u een einddatum in die op basis van de ingevulde datum bij Datum vanaf meer dan twee kalenderjaren in de toekomst ligt, dan accepteert het systeem de datum niet en maakt het veld Datum tot en met (max. 2 jaar) leeg. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen E-mailadressen met bepaalde extensies werden niet meer opgeslagen in HR Core Business (change 1866682) Melding  Het was niet meer mogelijk om e-mailadressen met de extensie @xx.xxx.com in HR Core business op te slaan, omdat deze niet werden herkend als een valide e-mailadres. Het moet echter wel mogelijk zijn, om bijvoorbeeld e-mailadressen met de extensie @nl. visma.com op te slaan, evenals bijvoorbeeld e-mailadressen met de extensie visma.com. Oplossing  Dit is opgelost. Vanaf deze release kunt u e-mailadressen met een extensie @xx.xxx.com. weer opslaan.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 1/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-01-2020 20:24 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 477 Weergaven
Notifications Give feedback on our software Use Wootric to give immediate feedback on our software. If you work with HR Core Business - Payroll Business, we will ask you for feedback in the application starting in January 2020. We will ask you a single closed question and we will ask you to provide additional background to your answer in Wootric, an online questionnaire platform. This will help us understand your priorities better so that we can improve the planning and development of new functionality. Your answers will be completely anonymous, and we will not share the results with third parties. Changed and improved Email address verification Why Email addresses are used in related applications for handling workflows. Invalid email addresses can cause workflow disruptions. The system needs to check whether the address is valid to prevent such problems. How  Employee > Employee > Employees If you enter an email address in the Email address field, the system will check whether the address consists of a user, an @ symbol and a domain. If the email address is invalid, an error message will be returned upon saving. Your action Check email addresses for accuracy. If an existing email address has an invalid format, you will receive an error message when you save any change in the Employees screen. This will also happen when you change another field in the screen and the Email address field contains an address that does not have the required format.  Active notifications for on-call contracts Why According to the Balanced Labour Market Act, which enters into force on 1 January 2020, employers are obliged to offer on-call workers a contract after 12 months of at least the average working time over the past 12 months. This offer must be made at the latest by the 13th month. In order to take action in time, you will need a notification as the end of the 12th month of an on-call contract approaches.  How Settings > Active notification > Define notification  The On-call contract option has been added to the notification conditions. You can now define a notification specifically for on-call contracts. When defining a notification, for example, a notification 12 months after the start date of an on-call contract, select Start date (Contract) as the source date type. Then go to the Conditions tab and select On-call contract = Yes for the appropriate condition. Your action If you have employees with an on-call contract, you can define a notification that will warn you when the end of their 12th month (measured from the start of the contract) is approaching. Visma | Raet logo in reports Why The acquisition of Raet and the combined Visma | Raet brand mean a new corporate logo. Reports will feature our new logo starting with this release. How Rapporten Het Raet-logo in de rapporten is vervangen door het logo Visma | Raet. Uw actie No action is required.  Resolved notifications Export files rejected in HR Self Service files because of Enters (change 1549928)  Notification  If an export was sent to HR Self Service and it contained an extraneous Enter, for example in a note field, the file was sometimes rejected.  Solution This has been solved by correcting any extraneous Enters in a file. HR Self Service now no longer rejects the file.  Your action No action is required.  Incorrect negative leave balance following simultaneous leave requests (change 1722007) Notification If two leave requests arrived at HR Core Business simultaneously, the second request was sometimes debited from the wrong leave box, resulting in an incorrect and negative leave balance.  Solution We have reprogrammed the software. Leave requests coming from different systems are now processed one at a time. Your action No action is required.  Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:33 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 221 Weergaven
Mededelingen  Feedback op onze software Geef direct feedback op onze software met Wootric. Werkt u met HR Core Business - Payroll Business, dan vragen we u vanaf januari 2020 in de applicatie om feedback. We stellen u één gesloten vraag en verzoeken om een toelichting via de online enquête software van Wootric. We krijgen zo meer inzicht in uw prioriteiten en stemmen de planning en ontwikkeling van nieuwe functies of verbeteringen hier beter op af. Uw deelname is volstrekt anoniem en we delen of publiceren de uitkomsten niet buiten Visma | Raet. Gewijzigd en verbeterd  Controle e-mailadres Waarom Het e-mailadres wordt in aanpalende applicaties gebruikt voor het afhandelen van workflows. Om te voorkomen dat deze workflows stagneren door een onjuist e-mailadres, wordt voortaan gecontroleerd of de samenstelling van het e-mailadres juist is. Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers Als u een e-mailadres vastlegt in het veld E-mailadres, controleert het systeem of dit e-mailadres bestaat uit een zogenaamd lokaal gedeelte, een @ en een domein. Voldoet het ingevulde e-mailadres niet aan deze indeling, dan ziet u een foutmelding bij het opslaan van de gegevens. Uw actie Controleer de e-mailadressen op juistheid. Als een bestaand e-mailadressen niet voldoet aan de juiste indeling, krijgt u een foutmelding zodra u een wijziging in het scherm Medewerkers opslaat. Dit gebeurt dus ook als u een ander veld in het scherm hebt gewijzigd en het veld E-mailadres een adres bevat dat niet aan de vereiste indeling voldoet.  Actieve signalering oproepovereenkomst Waarom Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 van kracht wordt, zijn werkgevers verplicht om oproepkrachten na 12 maanden een contract aan te bieden tenminste de gemiddelde arbeidsduur in de afgelopen 12 maanden. Dit aanbod moet uiterlijk in de 13e maand plaatsvinden. Om tijdig actie te kunnen ondernemen, is het wenselijk dat u een signaal krijgt als het einde van de 12 maanden van een oproepovereenkomst in zicht is.  Hoe Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren signaal  Aan de signaalcondities is het gegevenselement Oproepovereenkomst toegevoegd, zodat u een signalering kunt definiëren die specifiek is voor oproepovereenkomsten. Bij het vastleggen van de definitie van het signaal, bijvoorbeeld de signalering 12 maanden na de begindatum van de oproepovereenkomst, kiest u in de Signaaldefinitie als Brondatumsoort voor Begindatum (Contract) en via het tabblad Condities legt u de bijbehorende conditie Oproepovereenkomst = Ja vast. Uw actie Als u medewerkers in dienst heeft met een oproepovereenkomst, kunt u een specifiek signaal definiëren dat u waarschuwt dat het eind van de 12e maand vanaf het begin van een oproepovereenkomst nadert. Logo Visma | Raet in rapporten Waarom Met de overname door Visma en het combineren van het merk Visma | Raet hebben we een nieuw logo waarin deze combinatie tot uiting komt. Vanaf deze release ziet u dit nieuwe logo terug in de rapporten Hoe Rapporten Het Raet-logo in de rapporten is vervangen door het logo Visma | Raet. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Koppeling HR Self Service - Bestanden afgekeurd vanwege Enters (change 1549928)  Melding  Als in een export naar HR Self Service een enter in het bestand stond, bijvoorbeeld vanuit een notitieveld, werd het bestand soms afgekeurd.  Oplossing Dit is opgelost door het corrigeren van de enters in een bestand, zodat HR Self Service de bestanden niet meer afkeurt.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Onterecht negatief saldo bij meerdere verlofafboekingen op hetzelfde moment (change 1722007)  Melding Als twee verlofaanvragen op hetzelfde moment bij HR Core Business binnenkwamen, werd de tweede aanvraag soms afgeboekt vanuit het verkeerde verlofpotje waardoor dit ten onrechte negatief werd.  Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat de verlofaanvragen die vanuit andere systemen binnenkomen na elkaar worden verwerkt.  Uw actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 12/20/2019
Volledig artikel weergeven
20-12-2019 16:28 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 712 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Aantal looncomponenten Variabele Werkgeverslast uitgebreid Waarom  Vanuit de markt kwam de wens voor het uitbreiden van het aantal looncomponenten met het kenmerk Variabel werkgeverslast eenmalig. Hoe  We hebben 30 nieuwe looncomponenten (nummer 31 t/m 60) met het kenmerk Variabele werkgeverslast eenmalig aangemaakt met een ingangsdatum van 1-1-2021.  Actie Als je deze nieuwe looncomponenten wilt gebruiken, kun je deze muteren bij de medewerker. Bruto inhouding 30%-regeling in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn  Waarom Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de bruto inhouding van de 30%-regeling, de grondslag kan verlagen van de variabele pensioenen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW.  Dit is toen gerealiseerd voor de volgende variabele pensioenen:  Pensioen Pensioen aanvulling Pensioen overbrugging Pensioen extra VUT Vroegpensioen Vroegpensioen extra WIA hiaat WIA hiaat extra ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP) Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen: Sociaal fonds Opleidingsfonds Extra fonds Extra fonds 2 Extra fonds 3 Extra fonds 4 In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2021.    Hoe Contract > Arbeidsvoorwaarden > 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding Aan het scherm 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding is per 1-1-2021 het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) toegevoegd. Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de 30%-regeling vanaf 01-01-2021 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn.  Let op: dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij 10 Soort grondslag is opgegeven 1 in eigen grondslag SV-loon.  De omschrijving van het bestaande veld Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen heeft nu als omschrijving gekregen Bruto inh. 30% in gronds. var. pens. (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar Actie Wil je de nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) de waarde Ja vast. Dit is pas mogelijk met ingang van 1-1-2021. Vanaf die datum is deze nieuwe functionaliteit beschikbaar.  Uurloon standaard niet goed berekend bij 53e week Waarom Als bij een vierwekenbedrijf de 53e week werd uitbetaald en het salaris werd aangevuld tot het minimum loon, dan werd het payrollelement Uurloon standaard te hoog bepaald. Hoe Dit is opgelost. Als het salaris aangevuld moet worden tot het minimum loon, wordt nu naast de looncomponent Minimumloon - aanvulling, ook de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 geschreven, zodat dit net als het salaris wordt uitgesplitst. Als de looncomponenten Salaris (salaris per periode) en Minimumloon - aanvulling zijn opgenomen in de grondslag Uurloon standaard, dan wordt het uurloon correct berekend, ook als er sprake is van de 53e week. Actie Als er in jouw organisatie wordt aangevuld tot het minimum loon, moet je de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 toevoegen aan de journalisering. Foutcode Belastingdienst toegevoegd aan signaleringen Waarom Bepaalde signaleringen die ons systeem geeft, worden ook teruggekoppeld door de Belastingdienst. Om duidelijk te maken welke signaleringen in ons systeem de Belastingdienst zal terugkoppelen, hebben wij hieraan de foutcode van de Belastingdienst toegevoegd. Hoe Vanaf deze release zijn de volgende signaleringen hernoemd: Nieuwe omschrijving  Oude omschrijving 1828 - LKV aanvr oudere wn niet toegest: lft < 56 LKV aanvr. oudere wn. niet toegest.: leeft. < 56  1829 - LKV aanv niet toeges bij Srt.ink en WN verz LKV aanvr. niet toegest. bij Srt.ink. en WN verz.  1830 - LKV aanvr niet toegest: AOW ger.lft bij ind LKV aanvr. niet toegest.: AOW ger.leeft. bij ind 1831 - LKV aanv niet toeges AOW lft bij start per. LKV aanvr. niet toegest.: AOW lft. bij start afr.p  Deze signaleringen worden nog steeds in dezelfde situaties gegeven. Vanaf 2021 gaat Payroll Business deze gegevens toetsen als poortcontrole en wordt de loonaangifte hierop bij het inzenden afgekeurd. Daarom worden deze signaleringen vanaf 2021 als Fout gegeven. Actie Er is alleen actie nodig als deze signaleringen in het Signaleringverslag staan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. Signaleringen aangepast Waarom De volgende signaleringen stonden soms onterecht in het Signaleringsverslag: 2031 - Contract onbep/bep tijd is verplicht 2035 - Ind. schr. arb.overeenk. verplicht 2039 - Indicatie oproepovereenkomst verplicht Dit kwam voor als in de overeenkomstige velden van het scherm Arbeidscontract was gekozen voor Niet van toepassing. Hoe Met ingang van release 2020-12 hebben we ervoor gezorgd dat het systeem de hiervoor genoemde signaleringen alleen nog geeft in de juiste situatie. Daarnaast zijn deze signaleringen met ingang van 2021 beëindigd. Voor 2021 komen hier nieuwe signaleringen voor in de plaats, zie het onderwerp Nieuwe signaleringen Loonaangifte L2102, L2103, L2109 en L 2110 aan het eind van deze release notes. Voor deze nieuwe signaleringen geldt dat je ze moet oplossen voordat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt.  Actie Als deze signaleringen nog in het Signaleringsverslag voorkomen, pas dan de inrichting aan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. Waardenlijsten in meerdere talen Waarom HR Core Business en Payroll Business worden in meerdere talen gebruikt. Daarom is het wenselijk om de namen van bijvoorbeeld functies en afdelingen vast te kunnen leggen in een andere taal dan het Nederlands. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Aan het scherm Waardenlijst is het veld Taal toegevoegd, waarmee je de taal kunt selecteren zodat je ook in andere talen de toegestane waarden en omschrijvingen kunt vastleggen. Als in een bepaalde taal nog niet alle omschrijvingen zijn vastgelegd, terwijl dat in een van de andere talen wel het geval is, zie je in de omschrijving de betreffende waarde, omsloten door een hekje (#). Voorbeeld: de functie 1000 Verkoper is alleen in het Nederlands vastgelegd. Kies je Duits of Engels, dan zie je de functie 1000 #1000#. Daarnaast is in dit scherm manier van navigeren aangepast aan de gangbare norm: het selecteren van de soort doelgroep en doelgroep is vervangen door een navigatiepad bovenin het scherm. Actie Inventariseer welke behoefte er is bij medewerkers en managers in jouw organisatie om gegevens in andere talen te zien, bijvoorbeeld in Self Service. Gegevenselementen waarvoor jouw organisatie zelf een waardenlijst heeft aangemaakt, kun je van een eigen vertaling voorzien. Denk aan afdelingen en functies, maar ook aan bijvoorbeeld Reden ontslag en Type medewerker.   Controleer het niveau waarop je de lijst wilt onderhouden. Selecteer de klant (jouw organisatie) of een van de bedrijven via het navigatiepad bovenin het scherm. Zorg dat je de juiste ingangsdatum hebt geselecteerd. Selecteer het betreffende gegevenselement, kies een taal en vul de lijst aan. Met de export- en importoptie gaat dit gemakkelijk: zet de taal in het scherm op Nederlands exporteer de lijst pas de lijst in Excel aan naar bijvoorbeeld Engelse functie-omschrijvingen zet de taal in het scherm op Engels importeer de lijst klikt op Opslaan om de lijst in het Engels te bewaren Waardenlijsten die door Visma | Raet op een hoger niveau zijn gedefineerd, zoals Geslacht of Nationaliteit, zijn nog niet in alle talen beschikbaar, maar gaan we in de komende releases bijwerken. Actie Administratiekantoren Wist je dat je met een spreadsheet voor meerdere klanten en bedrijven tegelijkertijd de waardelijsten in meerdere talen kunt onderhouden? Dat kan via Beheer  > Externe mutaties. Log daarvoor in op Adminstratieniveau. Uitleg over het formaat spreadsheet dat daarvoor geschikt is, vind je in de  online help, zoek naar Raet Basisdocument. PAWW-maximum vanaf 2021 juist berekend - geen workaround meer voor verkeerde PAWW-premieberekening bij medewerkers uit dienst Waarom Bij medewerkers die uit dienst waren en een nabetaling ontvingen waarover PAWW moest worden ingehouden, werd de PAWW premie soms foutief berekend. Dit kwam omdat Payroll Business niet op de juiste manier rekening hield met het maximum loon waarover PAWW moest worden ingehouden. Via een workaround kon je er toch voor zorgen dat voor die medewerkers de juiste PAWW werd berekend. Vanaf 2021 wordt het maximum loon voor de PAWW wel op de juiste manier berekend. De workaround is hierdoor niet meer nodig en wordt met ingang van 1-1-2021 weer verwijderd.   Hoe Medewerker > Medewerker > Samenvoegregeling In het scherm Samenvoegregeling kon je bij het veld PAWW afwijkend cumulatief maximumloon wn het maximum bedrag opgeven waarmee Payroll Business moest rekenen bij het bepalen van de PAWW-premie. Met ingang van 1-1-2021 is dit veld van het scherm verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig.  Opslaan Conversietabel niet meer mogelijk bij dezelfde waarden Waarom Bij het aanmaken van een conversietabel was het mogelijk om dezelfde waarde nog een keer op te slaan. Hierdoor werden onder andere dat foutieve APG-aangiftes aangemaakt of werd een foutieve Reden uit dienst aan de Belastingdienst doorgegeven. Om dit te voorkomen hebben we een controle aan het veld Waarde toegevoegd. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Als je een regel in het conversieschema wilt aanpassen waarvan een waarde al bestaat, krijg je voortaan de volgende een melding:  ... waarde bestaat al. Deze melding verschijnt ook als het conversieschema al is ingericht, omdat het systeem bij het openen van het scherm de bestaande inrichting controleert, zodat je ook dan bij het opslaan eventuele fouten kunt herstellen.  Actie Er is geen actie nodig. 30% regeling en het overgaan van mastertitel naar regulier bij het behalen van de 30-jarige leeftijd Waarom Als een medewerker een mastertitel heeft en de 30-jarige leeftijd bereikt, gaat de berekening van het norminkomen van laag naar hoog. Het is wenselijk dat dit automatisch plaatsvindt door een toetsing in het systeem, zodat altijd het juiste norminkomen wordt gehanteerd.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30% regeling excl extraterritoriale kosten Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten In deze arbeidsvoorwaardevariant kun je kiezen hoe het Norminkomen wordt getoetst bij de overgang van mastertitel naar regulier: Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden nieuw opgebouwd 1. Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. De berekening van de 30%-regeling werkt volgens het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen. Bij deze keuze zal dus het totaal fiscaal inkomen over alle perioden van het lopende jaar worden opgeteld, zo ook het norminkomen, en met dit cumulatief wordt het 30%-percentage berekend.  2. Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden opnieuw opgebouwd Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. Echter hier is het verschil dat bij het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen vanaf dat moment het hoge norminkomen van toepassing is. Het norminkomen en het cumulatief fiscaal loon worden vanaf de eerstvolgende maand gestart met 0 euro. De inrichting voor keuze 1 of 2 Je kunt het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) inrichten op zowel bedrijfs- en klantcao niveau als op contractniveau. Actie Als je de cumulatieven per soort norminkomen apart wilt laten berekenen, vul dan per de 1e van het jaar op bedrijfs- of klantcaoniveau bij het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) de waarde Mastertitel norminkomen splitsen in. Waardebereik velden voor Verkopen uren uitgebreid Waarom Om, zeker in deze tijd waarin veel mensen thuiswerken vanwege Corona, stuwmeren aan verlof te voorkomen, moet het mogelijk zijn voor medewerkers om ook grotere aantallen verlofuren te kunnen verkopen. Daarom is het is het nu mogelijk om voor het verkopen van uren maximaal 9999,99 vast te leggen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren In het scherm Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren is het waardebereik van de volgende velden aangepast, zodat je hier nu als maximale waarde 9999,99 kunt vastleggen: Uren doneren Uren verkopen  Uren verrekenen Acties Er is geen actie nodig. Nieuw icoon voor oproepen online help Waarom Payroll Business en HR Core Business hebben een uitgebreide online help. Hierin vind je niet alleen per scherm uitleg over de velden in dat specifieke scherm, maar er zijn ook hoofdstukken met Procedurebeschrijvingen met uitleg over speciale onderwerpen, zoals transitievergoeding, TWK-berekening en loonkostenverdeling. Tot nu toe kon je deze help alleen oproepen via het menu van de rechtermuisknop, maar dat was niet voor alle gebruikers makkelijk te vinden. Daarom is het nu ook mogelijk de help op te roepen via een icoon rechtsboven in het scherm. Hoe Aan bijna alle schermen is rechtsboven het icoon  toegevoegd. Door hier op te klikken open je eveneens de helpfunctie. Acties Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Inhouding PAWW in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn (2102146) Waarom Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de inhouding van de PAWW, de grondslag van de variabele pensioenen kan verlagen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen:  Pensioen Pensioen aanvulling Pensioen overbrugging Pensioen extra. VUT Vroegpensioen Vroegpensioen extra WIA hiaat WIA hiaat extra ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP) Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Dit gaat om de volgende variabele pensioenen: Sociaal fonds Opleidingsfonds Extra fonds Extra fonds 2 Extra fonds 3 Extra fonds 4 In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2020.    Hoe Instellingen > Berekeningen > Stichting PAWW Aan het scherm Stichting PAWW is per 1-1-2020 het volgende veld toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, verlaagt de inhouding van de PAWW-premie vanaf 01-01-2020 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn. Let op Dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij de parameter Soort grondslag is opgegeven: 1 in eigen grondslag SV-loon.  Het bestaande veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. heeft nu als omschrijving gekregen PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar Actie Wil je deze nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) de waarde Ja vast. Denk eraan dat hierdoor herberekeningen zullen plaatsvinden. Genereren Overzicht Bedrijfsinrichting lukte niet altijd (2039446) Melding Soms werd het overzicht bedrijfsinrichting niet gegenereerd. Dit kwam doordat het het aanmaken van het rapport nog via een oude server verliep. Dit is vanaf deze release veranderd. Oplossing We laten het Overzicht bedrijfsinrichting voortaan genereren via een nieuwe, snellere server. Ook hebben wij het overzicht als volgt aangepast: Het overzicht wordt niet meer gegenereerd in PDF, maar in XSLX-formaat. Voor ieder subrapport dat je hebt aangevinkt, zie je in het excelbestand een apart tabblad. In het laatste tabblad van het excelbestand vind je de Rapport-parameters op basis waarvan het overzicht is aangemaakt. Actie Er is geen actie nodig. Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816) Melding Soms was in de rapporten Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) niet de juiste waarde zichtbaar. Op contractniveau was er dan bijvoorbeeld een mutatie te zien in het arbeidsvoorwaardenscherm, terwijl de rapportage de waarde van het CAO-niveau liet zien. In andere gevallen was de CAO-waarde niet zichtbaar. Oplossing Mutaties worden nu altijd correct getoond, het systeem kijkt in deze volgorde naar het voorkomen van een waarde:   Als er een mutatie bij het contract van de medewerker is, wordt deze altijd getoond. Als die niet aanwezig is, kan er een klantspecifieke waarde zijn ingericht op Bedrijf-CAO niveau, Bedrijf niveau, Klant-CAO niveau of Klantniveau. Als er geen klantspecifieke inrichting is, wordt de waarde van het CAO-niveau getoond. Deze verbeteringen zijn doorgevoerd bij: Exporteren CSV Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Actie Er is geen actie nodig.  Ad-hoc rapportage (uitgebreid) verbeterd Melding Soms was niet de juiste waarde zichtbaar in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid).  Oplossing Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Je ziet weer de juiste waarden in het rapport, zie het vorige onderwerp Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816). Daarnaast zie je voortaan bij het resultaat onder Mijn rapporten de toegepaste peildatum. Actie Er is geen actie nodig.  Verwerken Externe mutaties ging fout voor Locatieomschrijving (1796917) Melding Bij het importeren van een extern mutatiebestand, verscheen in het verwerkingsverslag de melding: Gegevens op het veld Locatieomschrijving en deze zijn niet opgeslagen, terwijl het importeren van de Locatieomschrijving wel plaatsvindt. Oplossing Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties Vanaf deze release is het weer mogelijk om het veld Locatieomschrijving (postadres) te importeren, daarnaast hebben we hetzelfde probleem opgelost voor het veld Locatie omschrijving. Actie Er is geen actie nodig. Auto van de zaak - Onjuiste ingangsdatum nieuw bijtellingspercentage bij 4-weken verloning Melding Bij 4-weken verloning vond de toetsing van de 60 maandsperiode niet plaats op de eerste dag van de maand die volgde op de tenaamstelling van de auto, maar op de eerste dag van de afrekenperiode. Op 7 oktober 2020 werd de 60 maanden na tenaamstelling vastgesteld en werd het toegepaste bijtellingspercentage aangepast naar 7% tot 50.000 en daarboven naar 25%. Deze toetsing zou echter plaats moeten vinden op de eerste dag van de maand die volgt op de tenaamstelling. In dit voorbeeld is het bijtellingspercentage voor de maand oktober nog 7% en zou de afsluiting van de 60 maandsperiode pas ingaan op 1 november. Oplossing De beëindiging van de 60 maandsperiode vindt voortaan plaats op de eerste van de maand nadat 60 maanden zijn verstreken. Bij een 4-weekse verloning zal dit in die periode een splitsing in het toegepaste percentage en de aftopwaarde veroorzaken. Als bijvoorbeeld de 60 maanden termijn vervalt per 1 april 2021, dan zal vanaf volgend jaar in periode 4 een splitsing worden toegepast: van 29 - 31 maart het reductietarief en vanaf 1 - 25 april het standaard percentage. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2021. Acties Er is geen actie nodig. Berekening voorstel Transitievergoeding rekende met vakantietoeslag voorgaande jaar en niet met de toekomstige vakantietoeslag (2310095) Melding Voor een medewerker die uit dienst gaat, werd bij het bepalen van het voorstel transitievergoeding niet gerekend met 8% vakantietoeslag van het laatste salaris, terwijl de verwachting is dat bij de grondslag onafhankelijke looncomponenten 8% van de grondslag van het laatste basisloon wordt gehanteerd. Oplossing Vanaf deze release wordt bij de transitievergoeding voor de onafhankelijke looncomponenten gekeken naar de huidige periode op basis van het fulltime dienstverband. Hierbij bepaalt de grondslag wat meegenomen wordt in het bepalen van het bedrag voor de onafhankelijke looncomponenten. Voor het uurloon/variabele salaris kijkt het systeem voortaan naar de referteperiode en voert op basis daarvan de berekening uit. Actie Er is geen actie nodig. Onterechte melding Incidentele inkomstenvermindering ziekte in Mutatieverslag (2316644)  Melding In het Mutatieverslag werd bij veel medewerkers een incidentele inkomstenvermindering getoond, die met terugwerkende kracht door muteerder Payroll engine was aangemaakt. Er stond voor 2020 wel een incidentele inkomstenverlaging Ziekte in het Mutatieverslag, terwijl er geen korting was in de betreffende periodes. Het was onduidelijk hoe je dit kon verhelpen. Oplossing Dit is opgelost. In 2021 zal voor de situaties waarin geen korting is, ook geen incidentele inkomstenverlaging Ziekte meer worden geschreven. Actie Er is geen actie nodig. Betalen compensatie ziektegeld variabele vergoeding (2279297) Melding Voor Variabel ziekengeld is in het veld Afw. ziekteuurloon var. verg de waarde 0 ingevoerd, zodat er geen variabel ziekengeld wordt berekend. Hierdoor vonden echter onverwacht herberekeningen plaats.  Oplossing Medewerker > Contract > Loondoorbetaling bij ziekte  Uitsplitsing / Referentietabel Aan het scherm Loondoorbetaling bij ziekte Uitsplitsing / Referentietabel is vanaf deze release het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding toegevoegd. Als je hier Nee invult, voorkom je dat Payroll Business variabel ziekengeld berekent, zonder herberekeningen te veroorzaken. Het is ook mogelijk dit nieuwe veld gedurende de maand te muteren, omdat de ingangsdatum van ziekte doorgaans niet op de eerste dag van de periode valt. Het veld is per 1 oktober 2020 beschikbaar voor de varianten: Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) Loondoorbetaling bij ziekte (Referentietabel) Meer informatie vind je in de online help. Actie Als je wilt dat er geen compensatie ziektegeld variabele vergoeding wordt uitbetaald, zet dan het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding op Nee. Logo te groot weergegeven op loonstrook (2327530) Melding Na het uploaden van een nieuwe afbeelding van een logo werd het logo veel te groot weergegeven op de salarisstrook. Oplossing Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo Het probleem was de breedte / hoogte verhouding van het logo. In de huidige versie van Payroll Business zijn de eisen aan het logo versoepeld. Bestandsformaat: GIF/PNG Bij een verhouding van  2:1 (breedte:hoogte) wordt de beschikbare ruimte in de loonstrookmodellen het beste benut. Wil je hiervan afwijken, bijvoorbeeld als het logo vierkant is, dan adviseren wij om het resultaat goed op de voorlopige loonstrook te controleren. Omvang: max. 125 KB Acties Controleer voor je een logo gaat uploaden of het bestand voldoet aan de hierboven genoemde specificaties. Ziektedagen werden niet meegeteld in SV-dagen Melding Na een salarisverwerking waren er voor de periode negatieve SV-dagen, terwijl je verwacht dat SV-dagen niet worden gecorrigeerd.  Dit kwam doordat er sinds oktober een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte is en de ziektedagen niet meer werden meegeteld in de SV-dagen. Er werd namelijk gekeken of het doorbetalingspercentage ziektedagen of ziekte bij één van de twee varianten gelijk is aan 0. Hier werd altijd aan voldaan, omdat er geen onderscheid werd gemaakt tussen de variant Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) en de variant Loondoorbetaling ziekte (referentietabel) waardoor dit resulteerde in correctiedagen. Oplossing Voortaan kijkt Payroll Business eerst welke variant van toepassing is en daarna pas of voor de toegepaste variant het doorbetalingspercentage voor ziekte of ziekte-uren gelijk is aan 0. Actie Er is geen actie nodig. Wijzigen Rapportsjablonen weer mogelijk Melding Let op: de functie Rapportsjablonen is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en consultants Het was tijdelijk niet meer mogelijk om rapportsjablonen te wijzigen. Oplossing Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen Het probleem is verholpen, het scherm werkt weer. Daarnaast hebben we de zoekfunctie verbeterd: als je veel sjablonen hebt aangemaakt kun je nu filteren op de naam van het rapport of van het sjabloon. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Nieuwe signaleringen Loonaangifte - L2102, L2103, L2109 en L2110 Waarom Vanaf 2021 zijn er nieuwe signaleringen geïntroduceerd en zijn bepaalde signaleringen aangescherpt.  Hoe Vanaf deze release zijn de volgende foutsignaleringen toegevoegd met ingang van 1-1-2021:  Let op: dit zijn foutsignaleringen die je moet oplossen vóórdat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt.  2102 - Ind. Arbeidsovereenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Contr. onbep./bep. tijd gevuld zijn met onbepaalde tijd of bepaalde tijd. 2103 - Indicatie overeenkomst Arb, Opr, Schrift Als het veld Aard arbeidsverhouding gelijk is aan 4, 6, 7, 18 , 79 of 81 dan moeten de velden Contr. onbep./bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovk en Oproepovereenkomst allemaal gevuld zijn met Niet van toepassing. 2109 - Ind. Schriftelijke overeenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Ja of Nee hebben. 2110 - Indc. Oproepovereenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Ja of Nee hebben. Actie Als je deze signaleringen in het Signaleringsverslag ziet, controleer dan de inrichting en pas deze zo nodig aan. Zie voor informatie over deze en andere signaleringen de online help Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. APG - wijzigingen pensioenaangifte per 2021 Waarom Elk jaar geeft APG wijzigingen door voor het aanleveren van de pensioenaangifte. Voor de pensioenaangiftes richting APG voor 2021, hebben we daarom de hieronder vermelde wijzigingen doorgevoerd. Hoe Vanaf 2021 verandert er voor twee van de vier interfaces voor APG het volgende: Voor Woondiensten is het vanaf 2021 niet meer nodig het VPL-pensioen door te geven. Wij zorgen ervoor dat vanaf de eerste periode van 2021 dit productkenmerk niet meer wordt doorgegeven aan APG. Voor Baksteen is het vanaf 2021 niet meer nodig BPFBAK als regelingkenmerk door te geven. Wij zorgen ervoor dat dit regelingkenmerk vanaf de eerste periode van 2021 niet meer wordt doorgegeven aan APG. Redenen uit dienst conform Belastingdienst Daarnaast zal APG de redenen uit dienst van de Belastingdienst gaan gebruiken. Tot en met 2020 gebruikte APG eigen redenen die werden opgegeven via een conversietabel. Deze conversietabel kan je vanaf 2021 verwijderen. Actie Om ervoor te zorgen dat vanaf 2021 de juiste redenen uit dienst worden doorgegeven, moet je het volgende aanpassen. Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces Als jouw organisatie de waardenlijst met redenen uit dienst van de Belastingdienst gebruikt die Visma | Raet onderhoudt op landniveau, maak dan in het scherm van de Periodieke interface APG het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel leeg. Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Gebruikt jouw organisatie een eigen waardenlijst met redenen uit dienst, dan is er voor het doorgeven van de juiste waarden aan de Belastingdienst al een conversietabel ingericht. Deze Conversietabel kun je dan ook koppelen via het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel in het scherm Periodieke interface APG. Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:48 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 711 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Persoonscode voortaan alleen-lezen Waarom  Omdat aanpalende applicaties de persoonscode gebruiken als sleutelveld, is het wijzigen ervan niet wenselijk. Dit kan zelfs resulteren in het niet meer kunnen koppelen van persoonsgegevens, omdat de laatst bekende persoonscode een andere was. Daarom is het niet meer mogelijk om de persoonscode te wijzigen via het scherm Persoon. Als het toch nodig is om een andere persoonscode aan een medewerker te koppelen, kun je dit doen door het wijzigen van het unieke persoonlijke Id (UPI).  Hoe  Medewerker > Persoon > Persoon  In het scherm Persoon is het veld Persoonscode vanaf deze release een alleen-lezen veld en daarmee niet langer te wijzigen via het scherm of via import.  Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Als het toch nodig is een persoonscode te wijzigen, kan dit via het scherm Wijzig UPI. Actie Er is geen actie nodig. Foutmelding bij beëindigen Organisatorische eenheid op begindatum Waarom Als je een Organisatorische eenheid beëindigt met een Peildatum die gelijk is aan de ingangsdatum van de Organisatorische eenheid, dan viel de einddatum van de organisatorische eenheid vóór de ingangsdatum. Hierdoor was het niet meer mogelijk de Organisatorische eenheid te raadplegen of wijzigen.  Hoe Instellingen > Formatie & organisatie > Organisatorische eenheden Als je een organisatorische eenheid beëindigt op de ingangsdatum van dezelfde organisatorische eenheid, dan resulteert dit vanaf nu in de foutmelding: Het beëindigen van deze OE is mislukt, gevolgd door de technische informatie. Het is wel mogelijk om de organisatorische eenheid te verwijderen per de ingangsdatum. Dit heeft hetzelfde resultaat als het beëindigen op de ingangsdatum. Actie Er is geen actie nodig. Vrije velden toepassen in profielen Waarom Veel organisaties gebruiken vrije velden voor het vastleggen van gegevens die specifiek nodig zijn binnen die organisatie. Omdat dit vaak velden zijn met een standaard waarde, is het wenselijk dat deze vrije velden te kunnen toevoegen en gebruiken in profielen. Daarom is het vanaf deze release mogelijk om ook vrije velden op te nemen in een profiel Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Via de zoekfunctie die je gebruikt voor het zoeken naar en toevoegen van een gegevenselement aan een profiel, is het nu ook mogelijk om vrije velden te zoeken en selecteren. Je selecteert een vrij veld door de code of naam van het vrije veld (element) in te typen, de lijst met alle vrije velden roep je op door bij Soort element de tekst vrij element in te typen. Vervolgens kun je hier voor het geselecteerde veld (element) een standaard waarde invullen.   Let op Het is niet mogelijk vrije velden in een profiel op te nemen, die zowel medewerker- als op contractniveau in gebruik zijn. Probeer je een vrij veld toe te voegen dat op beide niveaus is gedefinieerd, dan krijg je een foutmelding. Dit los je op door het vrije veld te definiëren op één niveau. Actie Er is geen actie nodig. Rapport Verlofrecht alleen nog in Excel Waarom Zoals aangekondigd in de vorige release notes hebben we vanaf release 2020-12 het rapport Verlofrecht aangepast. Van gebruikers hebben we feedback hebben gekregen dat zij het rapport bij voorkeur in excel beschikbaar willen hebben, zodat zij het gemakkelijk kunnen gebruiken voor controle-doeleinden. Daarom is het rapport Verlofrecht vanaf deze release alleen nog beschikbaar in excelformaat. Daarnaast is de performance voor het aanmaken van het rapport verbeterd. Hoe Instellingen > Verlof > Verlofrecht toekennen Als je via het scherm Verlofrecht toekennen een van de volgende Acties uitvoert: Nieuw verlofjaar, Huidig verlofjaar corrigeren of Huidig verlofjaar ongedaan maken, dan wordt het rapport hiervan voortaan alleen nog aangemaakt in excelformaat en niet meer als pdf. Wil je het rapport toch naar pdf te exporteren, dan kun je dit doen door de excel op te slaan als pdf. Actie Er is geen actie nodig. Rapporten Verwerkingsverslag werkroosters genereren en Overboeken verlofrechten in excel en pdf Waarom Zoals aangekondigd in de vorige release notes gaan we in het kader van het verbeteren van de operationele rapporten als eerste de rapporten rond het toekennen van verlofrechten aanpassen. Van gebruikers hebben we feedback hebben gekregen dat zij de rapporten Verwerkingsverslag werkroosters genereren en Overboeken verlofrechten bij voorkeur in excel beschikbaar willen hebben, zodat zij deze gemakkelijk kunnen gebruiken voor controle-doeleinden. Daarom zijn deze rapporten vanaf release 2020-12 beschikbaar in zowel excelformaat als pdf. Daarnaast is de performance voor het aanmaken van deze rapporten verbeterd. Hoe Instellingen > Werkpatroon > Werkroosters genereren Instellingen > Verlof > Overboeken verlofrechten Als je de actie Werkroosters genereren of Overboeken verlofrechten uitvoert, kun je de rapporten hiervan opvragen in zowel excelformaat als pdf. De standaard waarde in het veld Opslaan als is Excel.  Actie Als je het rapport wilt opvragen in pdf, moet je de waarde van het veld Opslaan als wijzigen in Pdf. In- en uitdienstdatum toegevoegd aan scherm AVG Wissen Persoonsgegevens Waarom In het scherm AVG Wissen Persoonsgegevens zie je de medewerkers die de laatste 7 jaar niet in dienst zijn geweest. De lijst bevat ook medewerkers die die nooit in dienst zijn getreden. Van deze medewerkers zou je in principe de persoonsgegevens moeten wissen omdat er geen doelbinding meer is. Soms is het echter wenselijk deze persoonsgegevens nog niet te verwijderen, bijvoorbeeld omdat een medewerker een maand later alsnog in dienst treedt. Op basis van feedback in het wensenportaal en de customer effort score hebben wij daarom de getoonde gegevens in dit scherm uitgebreid, zodat je de medewerkers die nooit in dienst zijn getreden kunt herkennen. Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen persoonsgegevens Aan het scherm AVG Wissen persoonsgegevens zijn de kolommen Datum Indienst en Datum Uitdienst toegevoegd. Als deze kolommen leeg zijn, kan dit ondersteunen in de keuze om de persoonsgegevens van de medewerker te wissen. Acties Er is geen actie nodig. AVG Wissen persoonsgegevens - aantal te wissen gegevens uitgebreid Waarom Uit de feedback van de customer effort score voor het scherm AVG wissen persoonsgegevens die we naar aanleiding van de vorige release hebben ontvangen, bleek dat het wenselijk was de te wissen persoonsgegevens verder uit te breiden. Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de volgende gegevens gewist: contractgegevens Functie  Afdeling  Vestiging  Kostenplaats Organisatie Eenheid  kindgegevens Voorletters kind Roepnaam kind Geslacht Voornamen kind Memo Datum overlijden kind Salarisstrookviewer Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer Daarnaast is niet langer mogelijk om via de Salarisstrook viewer de salarisstrook van gewiste personen op te vragen.  Acties Er is geen actie nodig. Medewerkercode van manager voortaan getoond in historie Organisatorische eenheid Waarom Bij de zogenaamde Gemba walk, wordt op de werkvloer rondgelopen en geobserveerd hoe gebruikers het systeem gebruiken om er achter te komen welke kleine en grote verbeteringen je kunt doorvoeren. Hieruit bleek dat er behoefte is aan het tonen van de medewerkercode van de manager in de historie van de Organisatorische eenheid. Hiermee voorkom je extra invoertijd voor het opzoeken van medewerkercodes van managers als achternamen vaker voorkomen. Hoe Instellingen > Formatie & organisatie > Organisatorische eenheden Als je een organisatorische eenheid hebt geselecteerd en de historie van de organisatorische eenheid opvraagt, zie je vanaf deze release de medewerkercode van de manager in een aparte kolom voor de naam van de manager staan. Dit geldt voor zowel de manager als de back up manager.  Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Vrije schermen - opmerkingen naar aanleiding van aanpassingen september release (2239929) Melding Vanaf september release is het mogelijk om na het selecteren van een vrij scherm, eerst een medewerker te selecteren. Als je dit doet opent het vrije scherm meteen en hoef je niet te wachten tot alle medewerkers zijn geladen.  Als het vrije scherm echter was aangemaakt als contractscherm: was het selecteren van een medewerker nog niet mogelijk ging het scherm, nadat je bij een medewerker had gekeken en wilde annuleren, weer de gehele lijst met medewerkers openen wat een time out kon veroorzaken Oplossing In deze release zijn de hiervoor genoemde zaken opgelost: Vanaf deze release geldt ook voor vrije schermen die zijn aangemaakt zijn op contractniveau dat het scherm niet direct opent met alle medewerkers, maar met een leeg scherm. Hierna kun je net als de vrije schermen die op medewerkerniveau zijn aangemaakt, zoeken op medewerker en medewerkercode. Als je, na het openen van het vrije scherm bij een medewerker op Annuleren klikt, ga je terug naar het eerste zoekscherm en niet meer naar het scherm met alle medewerkers. Hierna kun je weer starten met zoeken van een medewerker. Acties Er is geen actie nodig. Workflows verdwijnen uit signaaldefinitie bij instellen einddatum ontvanger (2180114) Melding Als  via Actieve signalering een einddatum bij een workflow als ontvanger werd ingevoerd, verdwenen ook de andere workflows bij ontvangers. Oplossing Instellingen > Actieve signalering > Signaal ontvangers  Dit is opgelost. De andere workflows die bij de ontvangers zijn gedefinieerd, blijven actief totdat er specifiek voor die ontvangers een einddatum wordt ingevoerd.  Actie Wij adviseren om te controleren op de aanwezigheid van workflows als ontvangers.  Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:46 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 489 Weergaven
Modified and Improved Person code read-only from now on Why Interface applications use the person code as a key field, which is why changing it is unwise. A change to a person code can even result in an inability to link personal details, as the last known person code was different. This is why it is no longer possible to change the person code on the Person screen. If it nevertheless becomes necessary to link a different person code to an employee, you can do this by changing the Unique Personal ID (UPI). How Employee > Person > Person  On the Person screen, the Person code field is a read-only field as of this release, and it can no longer be changed on the screen or through an import.  Management > Data exchange > Modify UPI If it nevertheless becomes necessary to change a person code, this can be done on the Change UPI screen. Action No action is required. Error message when terminating Organizational unit on start date Why If you terminate an Organizational unit with a Reference Date equal to the start date of the Organizational unit, then the end date of the organizational unit was set before the start date. As a result, it was no longer possible to consult or modify the Organizational unit.  How Settings > Formation & Organization > Organizational Units If you terminate an organizational unit on the effective date of the same organizational unit, you will now see the following error message: Termination of this OU failed, followed by the technical details. It is still possible to delete the organizational unit as of the effective date. This has the same result as termination on the effective date. Action No action is required. Using free fields in profiles Why Many organizations use free fields to record data that is specifically relevant to them. Many fields have default values, which is why it is desirable to be able to add and use free fields in profiles. Free fields in profiles are possible as of this release. How Settings > Recording > Profiles The search function for finding and adding a data element to a profile now also allows searching for and selecting free fields. You select a free field by typing in the code or name of the free field (element). You can call up a list of all free fields by typing free element in the Type of element search parameter. You can then enter a standard value for the selected field (element) here. Please note You cannot include free fields in a profile that are in use at both employee and contract level. If you try, you will receive an error message. You can resolve this by defining the free field at one level. Action No action is required. Leave entitlement report now only in Excel Why As announced in the previous release notes, we have adjusted the Leave entitlement report from release 2020-12. We have received feedback from users that they prefer to have the report available in Excel for auditing purposes. This is why the Leave entitlement report is only available in Excel format as of this release. In addition, report generation performance has been improved. How Settings > Leave > Grant leave entitlement If you perform one of the following Actions on the Grant leave entitlement screen: New leave year, Correct current leave year or Undo current leave year, the corresponding report will now only be created in Excel format and no longer as a PDF. If you still want to export the report to PDF, you can do this by saving the Excel as a PDF. Action No action is required. Generate work schedules processing reports and Transfer of leave entitlements reports in Excel and PDF Why As announced in the previous release notes, we are starting with adjustments to the reports on granting leave as part of the operational reporting improvements. We have received feedback from users that they prefer to have the Generate work schedules processing report and the Transfer of leave entitlements report available in Excel for auditing purposes. These reports are available in both Excel format and PDF as of release 2020-12. In addition, report generation performance has been improved. How Settings > Work pattern > Generate work schedules Settings > Leave > Transfer leave Entitlements If you perform the Generate work schedules or Transfer leave entitlements actions, you can export the reports in both Excel format and PDF. Excel is the default value in the Save as field.  Action If you want to export the report in PDF, you must change the value in the Save as field to PDF. Start and end dates added to the GDPR Delete Personal Data screen Why The GDPR Delete Personal Data screen shows you all employees who have not been employed for the last seven years. The list also includes individuals who never entered employment. In principle, you should delete the personal data of these individuals because there is no longer any purpose limitation. Sometimes, however, it may be useful not to delete this personal data, for example because an individual will be entering employment a month later. Based on feedback in the wishes portal and from the customer effort score, we have expanded the data shown on this screen so that you can recognize the individuals who never entered employment. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data The Start Date and End Date columns have been added to the GDPR Delete Personal Data screen. If these columns are empty, the user may find it easier to decide whether to delete the individual’s personal data. Actions No action is required. GDPR Delete Personal Data - data to be deleted expanded Why Feedback from the customer effort score for the GDPR Delete Personal Data screen following the previous release indicated a need for a greater range of personal data to be deleted. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data  If an employee’s personal data is deleted, the following fields will also be deleted as of this release: contract details Position  Department  Location  Cost center Organizational Unit  details of children Child’s initials Child’s first name Gender Child’s first and middle names Memo Date of child’s death Salary slip viewer Reports > Salary breakdown > Salary slip viewer In addition, it is no longer possible to call up the salary slip of deleted individuals in the Salary slip viewer.  Actions No action is required. Manager’s employee code is now shown in the Organizational unit history Why During a Gemba walk, people walk around the workplace and observe how users make of use the system to identify potential improvements, both large and small. The most recent walk revealed a need to see the manager’s employee code in the Organizational unit history. This eliminates the additional time required for looking up managers’ employee codes in the case of common surnames. How Settings > Formation & Organization > Organizational Units If you have selected an organizational unit and requested the history of the organizational unit, as of this release you will see the manager’s employee code in a separate column before the manager’s name. This applies to both the manager and the backup manager.  Action No action is required. Solved Messages Free screens - comments regarding September release modifications (2239929) Message As of the September release, you can select an employee after selecting the free screen. This means the free screen will open immediately and you no longer have to wait until all employees have been loaded.  However, if the free screen was created as a contract screen: it was not yet possible to select an employee the screen opened the entire list of employees again after the user consulted an employee or tried to cancel, which could cause a timeout Solution The following issues have been solved as of this release: Starting with this release, free screens that have been created at contract level will not open immediately with all employees, but with a blank screen. Once the screen opens, you can search by employee and employee code, just like on the free screens that have been created at employee level. If you click Cancel after opening the free screen for an employee, you will return to the first search screen and no longer to the screen showing all employees. You can then resume searching for an employee. Actions No action is required. Workflows disappear from notification definition when setting receiver end date (2180114) Message If an end date was entered in a workflow as recipient through Active notification, the other workflows also disappeared from recipients. Solution Settings > Active notification > Notification recipients  This has been resolved. The other workflows defined for the recipients remain active until an end date is entered specifically for those recipients.  Action We recommend checking for the presence of workflows and recipients. Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:44 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 215 Weergaven
Mededeling  Verslag toekenning verlofrecht We zijn bezig met het verbeteren van de operationele rapporten. Met het oog op de jaarwisseling en de HR processen rondom het toekennen van verlofrecht, is het rapport Verslag toekennning verlofrecht één van de rapporten die hier als eerste voor in aanmerking komt. Het bevorderen van de performance zal een onderdeel van de verbeteringen zijn. Op basis van feedback van gebruikers is vastgesteld dat het de voorkeur heeft het rapport in excel beschikbaar te hebben, zodat dit gemakkelijk gebruikt kan worden voor controle-doeleinden. Daarom is het rapport Verslag toekennning verlofrecht vanaf de decemberrelease alleen nog beschikbaar in excelformaat. Als er behoefte is om het rapport toch naar pdf te exporteren, dan kun je dit doen door de excel op te slaan als pdf. Nieuw  Arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland  Waarom  Bij de bedrijven die door onze partner Lohn AG in Duitsland worden verloond, ontstond de behoefte aan één arbeidsvoorwaarde met specifieke gegevens voor de verloning in Duitsland.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Integratie Duitsland Als de consultant van Visma | Raet bij de implementatie de arbeidsvoorwaarde Integratie Duitsland aan het arbeidsvoorwaardencluster heeft toegevoegd, is deze beschikbaar in het Arbeidsvoorwaardenpakket. De velden die in het arbeidsvoorwaardenscherm Integratie Duitsland staan, bevatten de gegevens die nodig zijn voor het verlonen in Duitsland, eventueel aangevuld met specifieke velden die gelden voor het bedrijf. Meer informatie over deze arbeidsvoorwaarde en de velden vind je in de online help.   Actie Er is geen actie nodig.  Rapport Voorgestelde UPI Waarom Voor applicaties die gebruik gaan maken van HR Core Business via API's, zoals Verzuim 2.0 en Identity & Access Management, is het nodig dat bij alle medewerkers de Unieke Persoonlijke Identiteit (UPI) is ingevuld. Om je hierin te ondersteunen hebben wij een rapport ontwikkeld dat laat zien: of UPI's zijn ingevuld of er bij ingevulde UPI's conflicten zijn, bijvoorbeeld op de uniciteit van de UPI versus het Burgerservicenummer (BSN) van de medewerker welke UPI het systeem voorstelt Je kunt dit rapport gebruiken om de voorgestelde UPI's te genereren.  Hoe Rapporten > Controle > Voorgestelde UPI In het scherm Voorgestelde UPI geef je op of je het rapport wilt genereren in Excel of Csv. Let op: als je voor medewerkercodes en/of UPI's voorloopnullen gebruikt en je opent een csv-bestand in Excel, dan kunnen deze voorloopnullen wegvallen. Vervolgens kun je bij Medewerkerselectie opgeven welke medewerkers je in het rapport wilt zien: Alleen conflicten Deze selectie laat alleen de medewerkers zien waarvoor op basis van de UPI en het BSN, en eventueel de achternaam en geboortedatum, conflicten ontstaan. Alleen zonder UPI Deze selectie toont alleen de medewerkers zonder UPI. Zonder UPI en gerelateerde medewerkers Deze selectie toont de medewerkers zonder UPI en medewerkers die op basis van BSN, Achternaam of geboortedatum gerelateerd zijn aan de medewerker zonder UPI. Alles Deze selectie toont alle medewerkers.  Tot slot kun je ervoor kiezen om wel of geen opmerkingen in het rapport op te nemen. Als je de optie hiervoor aan zet, zie je bijvoorbeeld opmerkingen die over een conflict gaan. Het rapport Voorgestelde UPI komt als Excel of CSV in Mijn rapporten te staan. De taal van het rapport is Engels, omdat dit over het algemeen de taal is van de koppelingen die de UPI gaan gebruiken.   Meer informatie en uitleg over de diverse kolommen vind je in de Online Help. Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd  AVG Wissen Persoonsgegevens uitgebreid Waarom  In de feedback die we van onze klanten hebben ontvangen op de nieuwe functionaliteit AVG wissen persoonsgegevens is gevraagd om de persoonsgegevens die worden gewist, uit te breiden met een aantal velden.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de persoonsgegevens van een medewerker worden gewist, worden vanaf deze release ook de volgende gegevens gewist: Medewerkergegevens Geboortedatum Identity  UPI Partnergegevens Achternaam Partner Voornamen Partner Telefoonnummer Partner Straat (mdw.) Huisnummer (mdw.) Huisnummer toevoeging (mdw.) Postcode (mdw.) Woonplaats (mdw.) Woonland Actie De gegevens worden gewist wanneer je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt.  AVG Verwijderen Persoonsgegevens naar Self Service Waarom  Tot deze release moest je persoonsgegevens en workflows in Self Service handmatig verwijderen, als deze op basis van de AVG niet langer bewaard mochten blijven. Vanaf deze release is dit gewijzigd en wordt er bij het verwijderen van een medewerker via AVG Wissen Persoonsgegevens aan Self Service doorgegeven om ook daar deze medewerkergegevens te verwijderen.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens  Als de medewerker is verwijderd via AVG Wissen Persoonsgegevens, wordt deze medewerker via de export Self Service verstuurd met de indicatie V (= verwijder). Actie De medewerker wordt als verwijderd naar Self service verstuurd, als je de menu-optie AVG Wissen Persoonsgegevens gebruikt.  Uniciteitscheck UPI alleen op Burgerservicenummer Waarom In de praktijk kan het voorkomen dat, met name bij het opnieuw in dienst nemen, medewerkers in dienst komen waarbij de naam net iets anders is geschreven, maar waarbij het op basis van het Burgerservicenummer (BSN) wel degelijk om dezelfde persoon gaat. Daarom is er voor gekozen de uniciteitscheck die nagaat of UPI uniek is, te beperken tot het BSN en alleen de check op de achternaam en geboortedatum uit te voeren op het moment dat het BSN niet aanwezig is.  Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI De controle op de uniciteit van een UPI gaat als volgt: Als de UPI wordt vastgelegd bij de medewerker en de UPI bestaat reeds bij een andere medewerker met hetzelfde BSN, dan wordt deze UPI geaccepteerd. Als de UPI reeds bestaat bij een andere medewerker met een ander BSN, dan wordt deze UPI afgewezen en krijg je een foutmelding. Als er bij de bestaande medewerker met dezelfde UPI geen BSN bestaat, vindt de controle op uniciteit plaats op basis van achternaam en geboortedatum. Actie Er is geen actie nodig.  UPI op basis van BSN bij import en Self Service Waarom  Sinds de vorige release controleert het systeem bij het invoeren van het BSN van een nieuwe medewerker via de wizard Aanmaken medewerker of Aanmaken medewerker met profielgroep of dit BSN binnen de klant al bekend is en vult, als dit zo is, bij het veld Uniek Persoonlijk Id een voorgestelde waarde in.  Het was wenselijk om dit ook op deze manier te laten plaatsvinden bij het invoeren van nieuwe medewerkers via Import of via Self Service.  Hoe HR Self Service  Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand > Raet Basisdocument Als de medewerker met een BSN wordt ingevoerd, zal de applicatie, als er reeds een UPI bekend is bij hetzelfde BSN, deze UPI automatisch aanvullen bij import of invoer via HR Self Service.  Dit aanvullen gebeurt pas bij het voltooien van de import. Een aangevulde UPI zie je dus nog niet bij het invoeren van een nieuwe medewerker in Self Service, maar is pas zichtbaar op het moment dat de gegevens zijn gesynchroniseerd met HR Core Business. Actie Er is geen actie nodig Opgeloste meldingen Waarde voor taal verschijnt niet in HR Self Service (change 2271307) Melding  De rubriek PS10 Taal verscheen voor sommige medewerkers niet in het formulier in HR Self Service. Omdat de taal, dus rubriek PS10, als standaard waarde is ingevoerd op het niveau van Nederland en op medewerkerniveau kan worden overgeschreven, werd deze niet meegegeven als deze niet expliciet was ingevoerd op het niveau van de medewerker zelf. Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release wordt ook de opgeschakelde waarde van het niveau Nederland bij de medewerker meegegeven in de export naar Self Service. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 10/22/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:06 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 509 Weergaven
Notifications Grant leave entitlement report We are working on improving the operational reports. While we are heading towards the turn of the year, we are entering the period in which the HR processes regarding the granting of leave entitlement are executed. This means that it makes sense to to prioritize improving the report Grant leave entitlement. Increase of performance will be part of the improvements. Based on feedback from our users, we have determined that it is preferable to have the report Grant leave entitlement available in excel. so that it can be easily used for control purposes. Therefore, as of the December release, the report will only be available in Excel format. Should there be a need to export this report to pdf, you can do this by saving the excel as pdf.   New Integration of terms of employment Germany Why  At the companies that are remunerated by our partner Lohn AG, in Germany, the need arose for integrated terms of employment with specific data for remuneration in Germany.  How Employee > Contract > Terms of employment package > Integration Germany If, during implementation, the Visma | Raet consultant has added the Integration Germany terms of employment to the terms of employment cluster, this will be available in the Terms of employment package. The fields displayed in the Integration Germany terms of employment screen contain data that is required for remuneration in Germany, supplemented in some cases by company-specific fields. You can find more information about these terms of employment and the fields related to them in the online help. Action No action is required. Proposed UPIs report Why For applications that will make use of HR Core Business through APIs, including Verzuim 2.0 and Identity & Access Management, it is necessary to award a Unique Personal Identity (UPI) to each employee. To support you in this process, we have developed a report that shows: whether the UPI fields have been filled out whether there are conflicts related to the completed UPI fields, for example with regard to the unicity of a UPI in relation to the employee’s citizen service number (BSN) UPIs proposed by the system You can use this report to generate the proposed UPIs.  How Reports > Check > Proposed UPIs In the Proposed UPIs screen, you can specify whether you want to generate the report in Excel or CSV. Please note: if you use leading zeros for employee codes and/or UPIs and you open a CSV file in Excel, these leading zeros may be omitted. You can then specify which employees you want to see in the report under Employee selection: Conflicts only This selection only shows employees for whom there are conflicts based on their UPI and BSN, or on their last name or date of birth. No UPI only This selection only shows employees who do not have a UPI. No UPI and related employees This selection shows the employees who do not have a UPI and employees who are related to these employees based on their BSN, last name or date of birth. All This selection shows all employees.  Finally, you can choose whether or not to include comments in the report. If you enable this option, you might see comments about a work conflict, for example. The Proposed UPIs report will be available as an Excel or CSV document under My reports. The language used in the report is English, as the links the UPIs will use tend to also be in English. You can find more information and explanations about the various columns in the online help. Action No action is required. Modified and improved GDPR Delete Personal Data expanded Why In the feedback we received from our customers on the new GDPR Delete Personal Data tool, we were asked to expand the number of personal data fields that are deleted by this functionality.  How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data  If an employee’s personal data is deleted, the following fields will be also deleted as of this release: Employee data ·         Date of birth ·         Identity  ·         UPI Partner data ·         Partner’s last name ·         Partner’s first and middle names ·         Partner’s phone number ·         Street (employee) ·         House number (employee) ·         House number suffix (employee) ·         Postal code (employee) ·         Town/city (employee) ·         Country of residence Action The data can be deleted by using the GDPR Delete Personal Data menu option. GDPR Delete Personal Data linked to Self Service Why Before this release, personal data and workflows in Self Service that could no longer be stored under the GDPR had to be deleted manually. As of this release, when an employee is deleted using GDPR Delete Personal Data, a notification will automatically be sent to Self Service as a reminder to delete the employee data there as well. How Employee > Employee > GDPR Delete Personal Data If an employee is deleted using GDPR Delete Personal Data, the letter V (Dutch: verwijder) will appear in their Self Service profile as a reminder to delete their data. Action If you use the GDPR Delete Personal Data menu option, a notification will be sent to Self Service indicating that the employee has been deleted. UPI unicity check only for citizen service number Why In practice, especially when rehiring, you might encounter a newly hired employee whose name is written slightly differently than when they were previously employed, but whose citizen service number (BSN) already occurs in the system, indicating that they are in fact the same person. That is why the unicity check, which assesses whether a UPI is unique, is limited to the BSN. The last name and date of birth are only checked when there is no BSN available.  How Employee > Inflow/Outflow > Create employee Employee > Inflow/Outflow > Create employee with profile group Management > Data exchange > Modify UPI The UPI unicity check goes as follows: If a UPI that is entered for an employee is already linked to another employee with the same BSN, the UPI will be accepted. If a UPI that is entered for an employee is already linked to another employee with a different BSN, the UPI will be rejected, and an error message will appear. If the existing employee with the same UPI does not have a BSN, the unicity check takes place on the basis of the employee’s last name and date of birth. Action No action is required.  UPIs based on BSN for Import and Self Service Why  Since the previous release, when entering the BSN for a new employee using the Create employee or Create employee with profile group wizards, the system checks whether that BSN is already known by the client and auto-populates the Unique Personal ID field with a suggested value if this is the case. From now on, this will also happen for new employees who are added using Import or Self Service. How HR Self Service  Manage > External changes > Upload external changes file > Raet Basic document If a new employee is entered using their BSN and the system finds that a UPI already exists for this BSN, the application will auto-populate the UPI field with this UPI when importing or entering through HR Self Service. The field will remain empty until the import is completed. This means that an auto-populated UPI will not be visible while entering a new employee in Self Service. It will only become visible when the data is synchronized with HR Core Business. Action No action is required. Resolved notifications Language value does not appear in HR Self Service (change 2271307) Message For some employees, the PS10 Language heading did not appear on the form in HR Self Service. Because the language heading (i.e. the PS10) is entered as a standard value at the national level and can be overwritten at the employee level, it was not included if it was not explicitly entered at the employee level. Solution This has been resolved. As of this release, the national level is also included for each employee in the export to Self Service. Action No action is required. Publishing Date : 10/22/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:04 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 217 Weergaven
Aangepast in versie 2 In versie 2 zijn onder Mededelingen de volgende onderwerpen toegevoegd: Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868) Nieuwe Terugkoppeling L2041 vanaf 1-1-2021 bij aangifte Loonheffingen Mededelingen Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868)  In de release notes van september hebben wij aangegeven dat change 1934868 is opgelost. Omdat de optie Exportdefinitie meestal alleen beschikbaar is binnen het consultancyprofiel zien klanten deze optie niet en is het aanpassen ervan niet mogelijk. Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center komen we hier graag nog even op terug. Als je de aanpassing zoals vermeld in de release notes van september wilt doorvoeren, neem dan contact op met ons Service Center. Nieuwe Terugkoppeling L2041 vanaf 1-1-2021 bij aangifte Loonheffingen Vanaf de Loonaangifte van januari 2021 gaat de Belastingdienst een extra controle terugkoppelen. Het betreft de Melding L2041: De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl het Aantal contracturen per week 0 is. Je kunt dit controleren door het Signaleringsverslag op te vragen en de medewerkers aan te passen met de melding: 2041 - Ind. opr.overeenk. moet Ja zijn bij 0 uren. Dit scheelt meldingen na de loonaangifte van januari 2021. Gewijzigd en verbeterd Meerdere Inkomstenverhoudingen voor Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om via een tweede contract de transitievergoeding te verlonen. Als voorbereiding hierop hebben we in deze release weer een aantal zaken aangepast. De interface van UPA is aangepast zodat ook met dit tweede contract de juiste gegevens per Inkomstenverhouding (IKV) naar de Pensioenfondsen worden verstuurd. Hoe Als je gebruikt maakt van het tweede IKV, zal in de Interface voor UPA automatisch een tweede IKV worden aangemaakt. Actie Er is geen actie nodig. Kolom IKV toegevoegd aan aantal controlerapporten Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding (IKV). Als voorbereiding hierop voegen we aan de rapporten Individuele loonstaat, Collectieve loonstaat, Verzamelloonstaat en Controleoverzicht loonaangifte alvast de kolom IKV toe, zodat duidelijk is via welke Inkomstenverhouding bepaalde uitbetalingen zijn gedaan.  Hoe Rapporten > Controle > Individuele loonstaat Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat Rapporten > Controle > Controleoverzicht loonaangifte Aan bovenstaande rapporten is vanaf deze release de kolom IKV toegevoegd. Daarnaast hebben we voor de Individuele loonstaat het element Tijdelijke Heffingskorting van het rapport verwijderd. Actie Er is geen actie nodig. Privacylink en Contactformulier bij Net Promote Score en Customer Effort Score Waarom We zijn recent begonnen met het meten van de feedback van onze klanten op ons product. Hiervoor gebruiken wij de Net Promotor Score (NPS) via Wootric en de Customer Effort Score (CES). De NPS geeft aan in welke mate je Payroll Business zou aanbevelen. Via de CES geef je de mate van inspanning aan die het je kost om een proces of taak te voltooien.  Om te verduidelijken waarom wij graag feedback ontvangen over onze producten heen, wat wij doen met de feedbackgegevens en welke gegevens wij opslaan, is er een privacypagina ontworpen waarin al deze vragen worden beantwoord. Ook willen we graag met de klanten die feedback hebben gegeven in contact komen. Hoe Als de pop-up waarin we om feedback vragen in het scherm opkomt, kun je in deze pop-up onderin klikken op de link naar de privacypagina. Om te weten of we contact met je mogen opnemen, kun je ervoor kiezen om aan het einde van de feedback te kiezen voor het invullen van een contactformulier. Dit is een vrije keuze. Actie Als je de privacypagina wilt bekijken, klik dan op de link de pop-up. Wil je dat wij contact met je opnemen over de feedback, vul dan het contactformulier in. Laatste actuele datum niet meer in scherm Verwerken externe mutaties Waarom In het scherm Verwerken externe mutaties zag je bovenin altijd de Laatste actuele datum. Deze datum was echter de datum over heel Payroll Business heen en zei niets over de laatste datum waarop je als klant deze mutaties had ingelezen. De meest actuele datum werd onderin het scherm al getoond.  Hoe Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties Omdat de Laatste actuele datum onjuist is, wordt deze vanaf deze release niet meer in het scherm Verwerken externe mutaties getoond. Actie Er is geen actie nodig. Nul vaste reisdagen per week Waarom Door de landelijke maatregelen tegen het coronavirus worden werknemers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Dit kan van invloed zijn op de reiskostenvergoeding. Voor reiskostenvergoedingen die na 12 maart zijn afgesproken, geldt dat deze deze zelfs alleen vergoed mogen worden op basis van de werkelijk afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer. Om te voorkomen dat je reiskosten in zijn geheel moet blokkeren of verwijderen en vervolgens weer moet deblokkeren of toevoegen als er wèl reisdagen zijn, is het vanaf deze release mogelijk om 0 (nul) reisdagen in te voeren.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten Vanaf deze release is het mogelijk om in het medewerkerscherm Reiskosten 0 reisdagen vast te leggen bij het veld Vaste reisdagen per week. Hierdoor wordt de reiskostenvergoeding niet uitbetaald. Zodra de medewerker alsnog reisdagen heeft, kan je de 0 reisdagen overschrijven met de werkelijke reisdagen, of als de reisdagen fluctueren, vastleggen in het veld Afwijkende reisdagen. Voor de volgende berekeningsmethoden mag bij het gebruik van afwijkende reisdagen het aantal Vaste reisdagen per week geen 0 zijn, maar moeten hier de oorspronkelijke dagen zijn ingevuld. Voor deze berekeningsmethoden wordt namelijk de verhouding tussen de afwijkende reisdagen en de vaste reisdagen per week berekend. Het invullen van een 0 bij Vaste reisdagen per week resulteert bij deze methoden in een deling door 0, waardoor een foutmelding in de salarisverwerking ontstaat. 4. Dagenbepaling fiscus / Dagen per week / Vaste vergoeding 9. Dag.bep.fisc/Reisdagen per week/Vaste vergoeding 10. Dag.bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel vaste verg.   Actie Als je deze mogelijkheid wilt gebruiken, geef dan bij de betreffende medewerkers 0 reisdagen op bij Vaste reisdagen per week. Let er op dat je bij de berekeningsmethoden 4, 9 en 10. je bij het invoeren van afwijkende reisdagen het oorspronkelijke aantal Vaste reisdagen per week moet invullen.  Uren cumulatief en per periode voor Aanvullend geboorteverlof Waarom Het controleren van de doorbetaalde uren voor Aanvullend geboorteverlof, deed je tot deze release via de Afrekenmatrix medewerker of via de Ad-hoc rapportage. Het is echter wenselijk om de opgenomen uren ook te kunnen controleren in het arbeidsvoorwaardescherm Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing), zodat je kunt nagaan welke uren vanuit HR Core Business zijn gebruikt voor het doorbetalen van het Aanvullend geboorteverlof.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Het veld ... uren berekend bevat nu naast de berekende uren bij een vast percentage, ook de berekende uren als er sprake is van een verlofopname via HR Core Business. Dit geldt voor alle verlofsoorten bij loondoorbetaling bij verlof waarbij sprake is van Berekende uren.  Actie Er is geen actie nodig Opgeloste meldingen Afronding minimum uurloon ging niet altijd goed (16197879) Melding Als een medewerker het wettelijk minimum loon verdient, moet het uurloon naar boven worden afgerond op 2 decimalen. Deze afronding naar boven ging niet altijd goed. Hierdoor kwam het voor dat het standaard uurloon toch niet naar boven werd afgerond op 2 decimalen, als een medewerker het minimum loon verdient.   Oplossing Dit is aangepast, zodat vanaf deze release het standaard uurloon correct naar boven wordt afgerond, als een medewerker het minimum loon verdient.  Actie Er is geen actie nodig. Voorstel transitievergoeding - Grondslag vaste looncomponenten niet meegenomen in berekening transitievergoeding (2144556) Melding  De voorgestelde waarde voor de transitievergoeding week soms af van de berekende waarde bij een gebroken jaar in dienst. Dit kwam voor als er bij het in dienst treden van een medewerker sprake was van een gebroken maand, waardoor het niet mogelijk was het aantal maanden in dienst vast te stellen voor het berekenen van de grondslag vaste looncomponenten voor de transitievergoeding. Oplossing De berekening is aangepast zodat het gebroken dienstjaar wordt meegenomen in de berekening. Actie Er is geen actie nodig.  Aanvullend geboorteverlof - uitbetaling (2257245) Melding  Als aanvullend geboorteverlof is opgenomen en je ervoor kiest om de Uitbetaling UWV in één keer achteraf te verrekenen, doe je dat door in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) het veld Beëindiging tbv verrekening aanv. geb. verlof op Ja te zetten en het bedrag in te vullen bij Bedrag uitbetaald door UWV aanv. geboorteverlof. Het kwam echter voor dat deze stappen waren gevolgd en het doorbetalingspercentage voor aanvullend geboorteverlof op 0 was gezet, er toch geen verrekening van de uitbetaling UWV op de loonstrook stond. Dit kwam doordat de uitbetaling plaatsvond in een periode nadat aanvullend geboorteverlof was opgenomen en de uitbetaling alleen verrekend werd, als er ook een loondoorbetaling voor het aanvullend geboorteverlof in dezelfde periode plaatsvond. Oplossing Vanaf deze release wordt als in de laatste periode het Doorbetalingspercentage aanvullend geboorteverlof op 0 wordt gezet en er dus geen loondoorbetaling van het aanvullend geboorteverlof plaatsvindt, toch de UWV uitbetaling verrekend als de velden Beëindiging tbv verrekening aanv. geb. verlof en Bedrag uitbetaald door UWV aanv. geboorteverlof zijn ingevuld. Actie  Er is geen actie nodig. Geen begrenzing op maximum dagloon ziekengeld (2188775) Melding Ziektedagen worden geboekt met de verwachting dat er wordt afgetopt op het Maximum dagloon Ziektewet. De ziektedagen werden echter volledig doorbetaald. Het aftoppen op het Maximum dagloon Ziektewet vindt alleen plaats als het ziektegeld wordt berekend op basis van ziektedagen. Bij werknemers waarvoor ook ziekte-uren waren ingevuld was het maximum dagloon niet toegepast omdat ziekte-uren vóór dagen gaan. In de online help stond in toelichting van het veld Toepassen maximum dagloon niet duidelijk vermeld dat de loondoorbetaling bij ziekte alleen werd afgetopt op het wettelijk vastgestelde maximum dagloon ziektewet als je ziektedagen had opgegeven. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast omdat bleek dat er behoefte is dat het maximum dagloon ziekengeld ook wordt toegepast bij het opgeven van ziekte-uren. Voortaan wordt er ook als er ziekte-uren zijn opgegeven gecontroleerd op het maximum dagloon. Actie Er is geen actie nodig.  Foutmelding salarisverwerking deling 0 bij transitievergoeding (2278094) Melding Bij een voorlopige verwerking verscheen er een foutmelding in verband met deling door 0. Dit probleem trad op bij medewerkers die in 2017 in dienst zijn gekomen en in 2020 uit dienst worden gemeld, Als de medewerker meer dan een jaar in dienst is geweest, maar minder dan 3 jaar, wordt de duur van de referteperiode voor variabele vergoedingen berekend in werkdagen. Payroll Business haalt echter alleen gegevens op uit de laatste 2 jaar en geen gegevens uit eerdere jaren. Hierdoor was het niet mogelijk werkdagen te bepalen en dit resulteerde in de foutmelding Deling door nul omdat er geen werden dagen geretourneerd. Oplossing Het is wel mogelijk kalenderdagen langer dan twee jaar terug te bepalen. Daarom gebruikt Payroll Business voor het bepalen van de referteperiode voor de grondslag variabele vergoedingen voortaan kalenderdagen in plaats van werkdagen, waardoor de deling door nul wordt voorkomen en de foutmelding niet meer verschijnt. Actie Er is geen actie nodig. In de journaalexport ontbraken verbijzonderingen (2122980) Melding In de journaalexport kun je meerdere selectiecriteria opnemen, waaronder kostenplaats en classificatiekenmerk. Bij het verwerken van een declaratie met verbijzondering kwamen echter niet alle verbijzonderingscriteria en de vaste zaken uit het scherm arbeidscontract in de journalisering en in de journaalexport terecht. Oplossing Vanaf deze release worden alle verbijzonderingscriteria die zijn ingericht in de journaalpostoverzichten  en journaalexport rapportages getoond. Actie Als je hier gebruik van wilt maken, kun je dit in de journaalpostmodule inrichten. Wet- en regelgeving Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Waarom Vanaf 2021 is aan de Loonaangifte de Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd toegevoegd.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Om dit aan te sturen is per 1-1-2021 aan het scherm Arbeidscontract het veld Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd toegevoegd. Dit veld heeft als standaardwaarde Niet van toepassing. Signaleringen - waarschuwing Om aan te geven welke waarde dit veld moet hebben, zijn er de volgende signaleringen aangemaakt: 2105 - Publ.recht.aanstelling moet Ja of Nee zijn 2106 - Publ.recht.aanstelling moet NVT zijn Meer informatie over deze signaleringen vind je in de online help in het onderwerp Signaleringen loonaangifte. Publishing Date : 10/26/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:01 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 645 Weergaven
Mededelingen  Uniek Persoonlijk Id en Conversie persoon Waarom  Bij gebruik van generieke API's, zoals Identity en Access management, Verzuim Management en Verzuim Management 2.0, is het gebruik van het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht. Dit zorgt er voor dat aanpalende applicaties en services unieke personen en de onderliggende medewerkers kunnen identificeren. Hiervoor is niet alleen het veld UPI beschikbaar gesteld, maar introduceren we ook een nieuw niveau in de structuur van HR Core business, dat de medewerkers aan elkaar koppelt.  Voorbeeld van de structuur van een persoon met onderliggende medewerkers: Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Medewerker > Persoon > Persoon Als je een van de hiervoor genoemde oplossingen gaat gebruiken, vragen we om als onderdeel van het implementatietraject de UPI in te vullen. De UPI wordt gebruikt om unieke Personen mee aan te maken. Voor het aanmaken van personen is een conversie nodig. Deze conversie houdt in dat de persoonsgegevens die op het niveau van de medewerker staan, worden gesynchroniseerd en opgenomen op het niveau van de persoon. In het document Persoonsgegevens 2020-10 dat beschikbaar is op de community, vind je de gegevens die beschikbaar worden gesteld aan aanpalende applicaties op het niveau van de persoon en daarom worden gesynchroniseerd. Uw actie Voordat de synchronisatie naar de persoon wordt gestart is het van belang dat de Unieke Persoonlijke Id's zijn ingevuld. Daarnaast moeten de gegevens van de medewerker met het meest recente dienstverband actueel zijn.  Nieuw  Referentie naar de persoon bij de medewerker Waarom  Met de toepassing van de UPI en het in gebruik nemen van het niveau Persoon binnen de structuur van HR Core Business, is er behoefte ontstaan aan inzicht in de relatie van de medewerker met de persoon.  Hoe  Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Aan het scherm Medewerkers is het veld Persoon toegevoegd, waaraan je kunt zien welke referentie naar de persoon bestaat. Dit veld kun je niet zelf aanpassen.  De referentie naar de persoon is zichtbaar zodra het nieuwe niveau Persoon is geactiveerd. Het uitrollen van dit nieuwe niveau, zal gefaseerd en naar behoefte plaatsvinden, initieel voor klanten die gebruik gaan maken van de oplossing Identity en Access management of van Verzuim Management 2.0. Uw actie  Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Uniciteitscheck UPI op basis van BSN Waarom Omdat het soms voorkomt dat er binnen een organisatie meerdere medewerkers met dezelfde achternaam en geboortedatum werkzaam zijn, is het nodig de uniciteitscheck van het Uniek Persoonlijk id (UPI) te laten plaatsvinden via het Burgerservicenummer (BSN). Onder bepaalde voorwaarden mag het BSN gebruikt worden om deze check uit te voeren. Het is echter niet toegestaan het BSN als resultaat of zoekveld te presenteren. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Beheer > Gegevensuitwisseling > Wijzig UPI Bij het invoeren van een Uniek Persoonlijk Id (UPI) voor een medewerker controleert de applicatie of de UPI al in gebruik is. Als dit zo is, moet het BSN van de bestaande medewerker met de bestaande UPI overeenkomen met de combinatie BSN en UPI van de nieuwe medewerker. De controle op de achternaam en geboortedatum blijft van toepassing.  Uw actie Als je de UPI wilt wijzigen of invoeren om aan te duiden dat het om dezelfde persoonsgegevens bij meerdere medewerkers gaat, dan moeten BSN, achternaam en geboortedatum van de verschillende medewerkers overeenkomen.  Automatisch vullen Uniek Persoonlijke Id (UPI) Waarom Bij het invoeren van een nieuwe medewerker, moest de gebruiker de beslissing nemen of deze medewerker via een Uniek Persoonlijk Id (UPI) aan een andere medewerker met dezelfde persoonsgegevens gekoppeld moest worden. Als de gebruiker bij een medewerker, waarvan reeds een medewerker bestaat met dezelfde persoonsgegevens een andere UPI invoert, leidt dit tot een nieuw uniek persoon en kan deze niet meer aan de bestaande medewerker worden gekoppeld. Om dit te voorkomen, wordt nu bij invoer op basis van het Burgerservicenummer (BSN) een UPI vooringevuld, als dit BSN reeds bekend is binnen de klant. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker Medewerker > Instroom / Uitstroom > Aanmaken medewerker met profielgroep Bij het invoeren van het BSN van een nieuwe medewerker, controleert het systeem of dit BSN binnen de klant al bekend is en vult, als dit zo is, bij het veld Uniek Persoonlijk Id een voorgestelde waarde in. Als het toch de bedoeling is dat het invoeren van een nieuwe medewerker leidt tot een nieuwe persoon, dan kun je deze voorgestelde UPI overschrijven. Dit geldt nog niet voor Import of Self Service.  Uw actie De UPI wordt ingevuld op basis van de combinatie BSN en UPI die reeds bekend is binnen de applicatie. We adviseren daarom ervoor te zorgen dat de huidige combinaties van BSN en UPI correct zijn.  Autogenereren Uniek Persoonlijk ID Waarom Om het unieke persoonlijke ID (UPI) automatisch te kunnen vullen met de medewerkercode of met een automatisch gegenereerde UPI, zijn er nieuwe stuurgegevens beschikbaar. Hiermee kun je instellen dat het UPI automatisch gevuld wordt met de medewerkercode of met een nummer dat automatisch wordt gegenereerd al dan niet op basis van een volgnummer. Als je het UPI automatisch laat genereren, kun je ervoor kiezen of je het automatisch gegenereerde nummer wilt aanvullen met voorloopnullen en zo ja, tot welke maximale lengte. Hoe Instellingen >Vastlegging > Stuurgegevens UPI Vanaf deze release is het scherm Stuurgegevens UPI toegevoegd aan het menu Instellingen > Vastlegging. Bij het invoeren van een nieuwe medewerker wordt op basis van de instellingen die in dit scherm zijn vastgelegd het UPI gevuld.  Veld / optie Toelichting UPI vullen met Medewerkercode Kies hiervoor als je wilt dat bij het invoeren van een nieuwe medewerker als UPI automatisch de medewerkercode wordt ingevuld. Let op dat bij gebruik van de medewerkercode, dit kan leiden tot unieke UPI's per medewerker, terwijl sommige medewerker juist dezelfde UPI zouden moeten krijgen, om deze te kunnen identificeren als dezelfde persoon. Automatisch genereren Kies hiervoor als je wilt dat de applicatie automatisch een UPI genereert.  Zodra je Automatisch genereren selecteert, zie je de hieronder beschreven velden voor het vastleggen van een aantal eigenschappen van het automatisch gegenereerde UPI. Volgnummer Geef een volgnummer op, als je wilt dat de UPI's die de applicatie automatisch genereert zijn gebaseerd op dit volgnummer + 1, dit volgnummer +2, etc. Dit veld zie je alleen als je bij UPI vullen met hebt gekozen voor Automatisch genereren. Voorloopnullen Plaats hier een vinkje als je wilt dat het automatisch genereerde UPI wordt aangevuld met voorloopnullen tot de maximale lengte die je opgeeft bij Totale lengte. Zodra je hier een vinkje plaatst zie je ook de velden Totale lengte en Voorbeeld. Totale lengte Geef de totale lengte van het UPI op, dus uit hoeveel karakters het maximaal mag bestaan. Staat de optie Voorloopnullen aan, dan vult de applicatie het automatisch gegenereerde UPI aan met voorloopnullen tot de maximale lengte. Let op: we adviseren geen UPI's langer dan 15 karakters te gebruiken. Dit veld is alleen zichtbaar als bij Volgnummer een vinkje staat. Voorbeeld Hier zie je een voorbeeld van het UPI gebaseerd op de instellingen die je in het scherm hebt vastgelegd. Dit veld is alleen zichtbaar als bij Volgnummer een vinkje staat. Uw actie Als je binnen jouw organisatie de UPI's automatisch wilt laten genereren, leg dan de gewenste instellingen vast zoals hierboven beschreven.  Locatie omschrijving, Identity en PingID toegevoegd aan synchronisatie persoon Waarom Als onderdeel van de synchronisatie van persoonsgegevens van de medewerker met het niveau van de Persoon, zijn ook de volgende gegevens toegevoegd: Locatie omschrijving Locatie omschrijving (postadres) Identity en PingID. Dit betekent dat de ingevoerde waardes in deze velden ook worden opgeslagen bij de persoon en bij andere medewerkers worden gekoppeld aan deze persoon.  Hoe Medewerker > Medewerker > Adresgegevens medewerker Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend) Zodra het nieuwe niveau Persoon in gebruik is, worden deze gegevens beschikbaar gesteld op het niveau van de persoon. Dat betekent dat deze gegevens beschikbaar worden gesteld, op het moment dat gegevens van een persoon worden opgevraagd. Het houdt ook in dat andere gekoppelde medewerkers met dezelfde persoonsgegevens, gekoppeld aan dezelfde persoon, met deze waardes worden bijgewerkt.  Uw actie Gebruik je het niveau Persoon, dan adviseren we om ervoor te zorgen dat bovengenoemde velden met de meest actuele waardes zijn gevuld. Dit zijn de waardes die ook worden gesynchroniseerd met de persoon en de andere gekoppelde medewerkers. Publishing Date : 9/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 16:05 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 605 Weergaven
Mededelingen Rapporten krijgen Visma kleuren Waarom Door het samengaan van Raet en Visma is de behoefte ontstaan om de groene huisstijl van de Raet-modules aan te passsen. Hoe De komende maanden gaan we de diverse rapporten van HR Core Business en Payroll Business geleidelijk omzetten naar de huisstijl van Visma in de kleuren blauw-wit-rood-zwart. Actie Er is geen actie nodig, de werking van de rapporten verandert hierdoor niet. Payroll-resultaten 2020 opnieuw berekend Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede inkomstenverhouding. Hoe Voor het correct berekenen van meerdere inkomstenverhoudingen hebben wij nieuwe payrollelementen geïntroduceerd: als er tot nu toe alleen een cumulatief bedrag beschikbaar was, bijvoorbeeld ZVW loon werkn laag, is er voortaan ook een periode-bedrag beschikbaar, bijvoorbeeld ZVW loon werknemer periode. Deze nieuwe payrollelementen zijn voorzien van een verwijzing naar de inkomstenverhouding (IKV), zodat ze gebruikt kunnen worden in de loonaangifte en in diverse overzichten. Sommige cumulatieve payrollelementen hadden tot nu toe ook al een verwijzing naar de IKV. Deze IKV-aanduidingen zullen de komende maanden geleidelijk vervallen. Reden hiervoor is dat een opgebouwd cumulatief binnenkort het resultaat kan zijn van meerdere inkomstenverhoudingen en dus in principe geen IKV-verwijzing moet bevatten. Na het vrijgeven van release 2020-10, zal Payroll Business de nieuwe payrollelementen voor heel 2020 met terugwerkende kracht berekenen.  Actie De eerste salarisberekening na de release duurt mogelijk langer dan je gewend bent; houd hier rekening mee door tijdig een eerste verwerking of vervolgverwerking te starten. Na de verwerking zie je de nieuwe payrollelementen terug in: Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever: plaats hiervoor een vinkje bij de optie Overzicht payroll-elementen Rapport Payrollelementen BTL91-betalingen niet meer beschikbaar Medewerker > Medewerker > Overboekingen buiten SEPA (BTL91) Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Zoals enige tijd geleden aangekondigd, hebben wij daarom met ingang van deze release de functie Overboekingen buiten SEPA (BTL91) uit het medewerkermenu verwijderd. In een volgende release gaan we de interface ook verwijderen uit het scherm Interfaces in het menu Instellingen. Nieuw Gewerkte uren duidelijker op de salarisstrook Waarom  Wij krijgen regelmatig het verzoek om gewerkte uren en overuren duidelijker te vermelden op de salarisstrook. Achterliggende redenen zijn meestal: De relatie tussen uren en het berekende bedrag is voor de medewerker niet altijd duidelijk. Met name mutaties die met terugwerkende kracht zijn uitgevoerd, leveren verwarring op. Hoe  Het bruto-netto gedeelte van het loonstrookmodel Vierkoloms (staand) A4 is uitgebreid met een extra kolom Berekening: daarin zie je voortaan naast het bedrag ook de gewerkte uren. Voorbeeld  Overuren 120%    -    10 uur    -     150,00  Dit is gerealiseerd voor de volgende arbeidsvoorwaarden: Salaris variabel bruto - gewerkte uren, ziekte-uren en verlofuren Overuren - uren geld/geld en uren tijd/geld Overige uren tabel Overige uren bijzonder tarief Toeslagen variabel - aantallen zonder specifieke eenheid Bijzonderheden Uren die met terugwerkende kracht zijn vastgelegd verschijnen op een aparte regel, samen met het resulterende bedrag en een asterik (*). De arbeidsvoorwaarde Toeslagen variabel verwerkt aantallen waarbij de eenheid vrij interpreteerbaar is, bijvoorbeeld Aantal ritten. De aanduiding op de strook is daarom eenheden in plaats van uren. De uren worden alleen getoond als je ze vastlegt met eenmalige mutaties. Deze vind je terug onder Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen). Als je uren vastlegt met één mutatie voor de hele periode in het arbeidsvoorwaardescherm, is het aantal uren op de strook vooralsnog niet zichtbaar. Het is niet altijd mogelijk de aantallen weer te geven, dit hangt af van de instellingen voor de weergave:  Als je bijvoorbeeld kiest voor het splitsen van de overwerkvergoeding en de toeslag, worden de uren alleen vermeld bij de overwerkvergoeding. Dit om te voorkomen dat dezelfde uren op meerdere regels worden weergegeven. Kies je voor het salderen van overwerk en toeslagen, dan worden er eveneens geen uren weergegeven. Verder zijn ook andere verbeteringen in het loonstrookmodel doorgevoerd: De kolom ZVW loon is verwijderd, deze is sinds een aantal jaren per definitie gelijk aan het fiscale loon. De kolommen Bruto en Fiscaal zijn naar rechts verplaatst. De kolom Bruto heet nu Bruto-Netto. Alle wijzigingen gelden ook voor de modellen Vierkoloms (staand) A4 met urenspecificatie en Vierkoloms (staand) A4 met extra resultaatregels. In de toekomst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om meer informatie te vermelden in de nieuwe kolom Berekening, bijvoorbeeld gedeclareerde kilometers en het toegepaste uurloon. Als je daar ideëen over hebt, horen wij het graag via de Community! Actie  In principe hoef is er geen actie nodig. Wel zijn er vanaf nu nieuwe mogelijkheden. Dit hangt af van het loonstrookmodel dat je op dit moment gebruikt: Je gebruikt het Vierkolomsmodel als je op dit moment de kolommen Bruto - Fiscaal - ZVW loon en SV loon ziet. In dat geval zie je  de wijzigingen vanzelf bij de eerstvolgende verwerking.  Zie je alleen de kolommen Verg./Inh. - Belastb. loon - SV loon, dan gebruik je het Driekolomsmodel. In dit model is qua lay-out geen ruimte voor bovenstaande verbeteringen. Zie je de kolommen Bruto - Loonheffing - Netto en mogelijk nog andere inhoudingen, dan gebruik je het model Matrix staand A4 of Matrix liggend A4. Deze modellen zijn vooralsnog ongewijzigd. Overstappen naar een ander loonstrookmodel In overleg met onze Servicedesk kun je eventueel overstappen naar het Vierkolomsmodel, zodat medewerkers bovenstaande informatie te zien krijgen. Overstappen naar een ander loonstrookmodel is mogelijk aan het begin van een afrekenperiode, zolang er nog geen eerste verwerking heeft plaatsgevonden,  Het vak met Aantallen beter benutten Als je het Vierkolomsmodel gebruikt is het in principe niet meer nodig om de gewerkte uren te vermelden in het vak Aantallen. Daar is dus meer ruimte voor andere zaken. Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Kies het Bedrijf en selecteer vervolgens het Loonstrookmodel en het Loonstrookgebied. Verwijder de urensoorten die je niet meer wilt laten zien en voeg eventueel andere elementen toe, bijvoorbeeld verlofsaldi of gedeclareerde kilometers. Meer gebruik maken van alternatieve omschrijvingen Wist je dat je de omschrijving van de looncomponent kunt aanpassen naar eigen behoefte? Dit kan door het vastleggen van een alternatieve omschrijving. Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Zo kunt je het percentage dat van toepassing is op een bepaalde looncomponent toevoegen aan de omschrijving als dat nog niet gebeurd is, bijvoorbeeld: Overuren 120%. Jaaropgaaf klaar voor meerdere inkomstenverhoudingen Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker, de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede Inkomstenverhouding (IKV). Hoe De jaaropgaaf is voorbereid, zodat het mogelijk is meerdere IKV's weer te geven: Als de medewerker in de loop van het jaar meerdere inkomstenverhoudingen heeft gehad, zie je meerdere kolommen met bedragen. Het nummer inkomstenverhouding staat als kolomkop boven de bedragen. Actie Er is geen actie nodig. De manier waarop je de jaaropgaven afroept, is ongewijzigd: Collectief via Beheer  > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Individueel via Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Nieuwe regeling Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel) Waarom Voor het kunnen vastleggen van doorbetalingspercentages op basis van de ziekteduur, is er nu een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte beschikbaar. Voor deze variant is er een referentietabel waarbij je het doorbetalingspercentage bij de bijbehorende ziekteduur in maanden kunt vastleggen. Het is alleen mogelijk deze regeling te gebruiken als je ook Ziekteverzuim in HR Core gebruikt of de verzuimoplossing Verzuim Managment 2.0.  Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Doorbetalingsperc. ziekte aantal maanden ziek Aan de lijst met referentietabellen is de referentietabel Referentietabel Doorbetalingsperc. ziekte - aantal maanden ziek toegevoegd. Hierin kun je per ziektesoort en aantal maanden het doorbetalingspercentage vastleggen op basis waarvan een medewerker die ziek is krijgt doorbetaald. Je selecteert een ziektesoort, nu is alleen de ziektesoort Ziek nog mogelijk,en legt het aantal maanden ziek en het bijbehorende doorbetalingspercentage vast.  Looncomponentenregeling Looncomponenten die moeten worden uitgesplitst, kun je via de Service Desk in een looncomponentenregeling laten opnemen.  Instellingen > Berekening > Grondslag In de grondslag geef je de looncomponenten op die  meetellen voor de berekening van het Ziekendagloon vaste vergoedingen en eventueel van het Ziekendagloon variabele vergoedingen.  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel) Je kunt hier de volgende gegevens vastleggen: Veld Veld Dagen voor berekening dagloon Korting ziekengeld tonen Ziekteuren opgave Gebruik contracturen referteperiode Dagloon Ziektegeld berekening Ziekteuren, invoer via Afrekenperiodes ophalen vaste vergoedingen Periode invoer ziekteuren Afrekenperiodes ophalen variabele vergoedingen Peilmoment aantal maanden ziek Afrekenperiodes ophalen SV loon Koppeling ziekte 1 t/m 3 met HR Core ziektesoort Toepassen maximum dagloon   Meer informatie vind je in de online help. Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel)  Hier kun je de volgende gegevens vastleggen Afwijkend ziekte-uurloon var. verg. Aanvullend bedrag uit te betalen ziekengeld Ziekte-uren 1 t/m 3 Daarnaast is er een veld waarin Payroll Business aangeeft of het een doorlopend ziektegeval betreft. In de velden Doorbetalingsperc ziektedagen / uren 1 t/m 3 zie je informatie over het toegepaste doorbetalingspercentage uit de referentietabel. Meer informatie vind je in de online help. Actie Als je de regeling wilt gaan gebruiken, kun deze inrichten zoals is beschreven in de online help.  Gewijzigd en verbeterd Salarisstrook viewer - Lijst medewerkers niet volledig zichtbaar Waarom  Als er al een loonstrook van een persoon was geopend en er werd geprobeerd een andere medewerker te zoeken, dan verscheen de lijst met medewerkers achter de getoonde salarisstrook. Hierdoor zag je er slechts drie regels en niet de gehele lijst met medewerkers die voldeden aan de zoekopdracht. Dit kwam alleen als je Payroll Business had geopend in Internet explorer, bij Google Chrome deed dit probleem zich niet voor. Hoe  Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer In deze release is het probleem opgelost. Ook als je werkt met Internet Explorer, zie je weer de complete lijst met medewerkers die aan de zoekopdracht voldoen. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Soort element weer getoond bij het zoeken naar loonstrookelementen (1604745)  Melding  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen In het zoekvenster van de functie Loonstrookelementen was de kolom Soort leeg, waardoor je geen onderscheid kon zien tussen gegevenselementen, payrollelementen en looncomponenten. De kolom Rekeneigenschap is vaak leeg omdat deze alleen van toepassing is op looncomponenten.  Oplossing  De kolom Soort is weer gevuld.  Actie Er is in principe geen actie nodig. Als je eerder besloten had om te wachten met het toevoegen van elementen, kun je nu alsnog het juiste element zoeken en toevoegen. Knop Gebruikersinstellingen onderin menubalk niet meer getoond (2180082)  Melding Als je bij een gebruiker bijvoorbeeld oude bedrijven uit het menu wilde halen, maakte je soms alle bedrijven onzichtbaar. Hierdoor verdween de knop Instellingen   en was het niet meer mogelijk om zelf weer een bedrijf toe te voegen. Oplossing  De programmatuur is aangepast, zodat het niet meer mogelijk is om alle bedrijven onzichtbaar te maken. Binnen de autorisatie van een professional moet minimaal één bedrijf toegevoegd blijven, anders is opslaan niet mogelijk.  Als je probeert alle bedrijven te verbergen verschijnt bij het opslaan de melding: Er moet ten minste één bedrijf zijn toegevoegd aan de lijst met zichtbare bedrijven.  Actie Er is geen actie nodig. Conditie voor signaleringen Uitdienst binnen twee maanden aangescherpt  (15393480) Melding 1 Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt: 1. Uitdienst binnen 2 maanden - AWf mogelijk herzien Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet de waarde Ja is ingevuld.  Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden. Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat dit het geval kan zijn. Het herzien van de AWf doe je door in het scherm Loonheffingen bij het veld WW herzien de waarde Ja in te vullen met als Peildatum (ingangsdatum) de datum in dienst van de medewerker. Hierna controleert Payroll Business of het nodig is de AWf  te herzien en past deze zo nodig aan.   Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW. Oplossing  1 Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.   Melding 2 Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt: 2. Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien indicatie op Ja Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja is ingevuld. Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden.  Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat de medewerker binnen twee maanden uit dienst is gegaan en dat Payroll Business het veld WW herzien de waarde Ja heeft gegeven met als ingangsdatum de datum in dienst van de medewerker. Payroll Business controleert vervolgens of het nodig is de AWf te herzien en past deze zo nodig aan.   Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW. Oplossing 2 Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.   Actie Er is geen actie nodig. Lengte dagvergoeding Z4 afwijkend in Payroll Business (2224860) Melding Bij invoer via Self Service of via import, was het niet mogelijk om voor het element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) 1000,00 of meer uren te muteren. Bij het handmatig vastleggen via de schermen in Payroll Business bleek het wel mogelijk om meer uren dan 1000,00 op te geven. Dit kwam omdat de lengte van het veld via import inclusief decimalen maximaal 5 posities was. Oplossing De handmatige invoer via de schermen in Payroll Business liet de waarde van 1000,00 of meer onterecht toe. Het was echter een wens van de melder om ook via Self Service of import 1000,00 of meer te kunnen invoeren. Daarom hebben we de eigenschappen van dit specifieke element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) aangepast, zodat het invoeren van 1000,00 of meer met een maximum van 9999,99 nu ook is toegestaan. Actie Er is geen actie nodig.  Arbeidsvoorwaarde 30% regeling - veld Toepassen normbedrag 30% regeling niet meer aanwezig (2237153) Melding Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling was van de arbeidsvoorwaardeschermen voor de 30%-regeling verdwenen.  Oplossing Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling is inmiddels weer beschikbaar. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 9/22/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 15:15 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 693 Weergaven
Notifications Unique Personal ID and person conversion Why When using generic APIs, such as Identity and Access Management, Medical Leave Management and Medical Leave Management 2.0, the use of the Unique Personal ID (UPI) is mandatory. It ensures that unique persons and associated employees are identifiable in interface applications and services. The UPI field is available for specifying this ID, and now a new level in the HR Core Business structure has been introduced to link employees. An example of a person’s structure with associated employees: How Employee > Employee > Employees Employee > Person > Person When you use either of the above solutions, the UPI must be specified as part of the implementation process. The UPI is used to create unique persons. This requires a conversion, which ensures that the personal data at the employee’s level is synchronized and included at the person’s level. The Person Data 2020-10 document – available in the community – contains the data that is made available to interface applications at the person’s level and is used for synchronization. Your action Before synchronization commences, the Unique Personal IDs must haven been specified. The data of the employee with the most recent employment must be current. New Reference to the employee’s associated person Why With the application of UPI and the introduction of the Person level in the HR Core Business structure insight into the employee’s relation with the person is required.  How Employee > Employee > Employees The Employees screen now includes the Person field that shows the reference. This field cannot be modified. The reference is displayed when the new Person level has been activated. This new level will be rolled out in phases and where required – initially for clients who will start using Identity and Access Management or Medical Leave Management 2.0. Your action No action is required. Modified and Improved UPI uniqueness check based on BSN Why As an organization may have multiple employees with the same last name and date of birth, the UPI uniqueness check must take place using the BSN (Citizen Service Number). The BSN may be used under certain conditions. The BSN may not be used as a result or search field. How Employee > Inflow/Outflow > Create Employee Employee > Inflow/Outflow > Create Employee with Profile Group Management > Data exchange > Modify UPI When an employee’s Unique Personal ID (UPI) is entered, a check is performed to determine if the UPI is already in use. If it is, the BSN of the existing employee with the existing UPI must match the BSN+UPI combination of the new employee. The last name and date of birth must still be checked. Your action If you want to change or enter the UPI to indicate that the same personal data applies to multiple employees, the BSN, last name and date of birth of these employees must match. Auto-population of Unique Personal ID (UPI) Why When entering a new employee, the user must determine whether that employee should be linked to another employee with the same personal data through a Unique Personal ID (UPI). When the user specifies a different UPI for an employee (where an employee with the same personal data already exists), this will result in a new unique person; that person cannot be linked to the existing employee. This situation is now prevented through auto-population of a UPI based on the BSN (if the BSN is already known by the client). How Employee > Inflow/Outflow > Create Employee Employee > Inflow/Outflow > Create Employee with Profile Group When specifying the BSN of a new employee, the system checks if that BSN is known by the client and auto-populates the Unique Personal ID field with a suggested value. If the intention is to create a new person by entering a new employee, the suggested UPI can be overwritten. This is not yet possible for self service or import.  Your action The UPI is auto-populated based on the BSN+UPI combination already available in the application. We therefore recommend making sure the current BSN+UPI combinations are correct. Autogeneration of Unique Personal ID Why In order to be able to automatically fill in the unique personal ID (UPI) with the employee code or with an automatically generated UPI, new control data is available. With this you can set that the UPI is automatically filled with the employee code or with a number that is automatically generated, whether or not based on a serial number. If you have the UPI generated automatically, you can choose whether you want to supplement the automatically generated number with leading zeros and if so, up to what maximum length. Hoe Settings > Data entry > Configuration UPI As of this release, the Configuration UPI screen has been added to the Settings > Data entry menu. When entering a new employee, the UPI is filled in based on the settings recorded in this screen.   Veld / optie Toelichting Fill UPI with Employee code Select this if you want the employee code to be entered automatically when entering a new employee as a UPI. Please note that when using the employee code, this can lead to unique UPIs per employee, while some employees should receive the same UPI in order to identify them as the same person. Auto generate Choose this if you want the application to automatically generate a UPI. Once you select Auto Generate, you will see the fields described below for capturing some of the properties of the auto-generated UPI. Sequence number Enter a sequence number, if you want the UPIs that the application generates automatically, are based on this sequence number + 1, this sequence number +2, etc. You will only see this field if you have selected Auto generate in the Fill UPI with field. Leading zeros Place a check mark here if you want the automatically generated UPI to be supplemented with leading zeros up to the maximum length you specify at Total length. As soon as you put a check mark here, you will also see the fields Total length and Preview. Total length Enter the total length of the UPI, i.e. how many characters it may contain. If the option Leading zeros is checked, the application fills the automatically generated UPI with leading zeros up to the maximum length. Please note that we advise not to use UPIs longer than 15 characters. This field is only visible if you have checked the Sequence number option. Preview Here you can see an example of the UPI based on the settings you have entered in the screen. This field is only visible if you have checked the Sequence number option. Your action If you want to have the UPIs generated automatically within your organization, record the desired settings as described above. Location description, Identity and PingID added to person synchronization Why As part of the synchronization process of the personal data of an employee at the person’s level, the following data has been added: Location description Postal address location description Identity and PingID This means that the values specified in these fields are also stored at the person and other employees linked to this person. How Employee > Employee > Employee address details Employee > Employee > Employee (supplementary) Once the new Person level is in use, this data is made available at the person’s level. This means that the data is made available when data of a person is retrieved. The values of other linked employees with the same personal data, linked to the same person, are also updated. Your action When the Person level is used, we recommend ensuring that the above fields contain current values. These values are also synchronized with the person and the other linked employees. Publishing Date : 9/18/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 15:07 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 254 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Gegevens toegevoegd Waarom Voor wet en regelgeving ontbraken er gegevens in de modellen en in de datafeed. Deze gegevens zijn toegevoegd aan alle modellen, met uitzondering van Verzuim. Hoe De volgende gegevens zijn toegevoegd aan zowel de modellen van Report builder als de Datafeed: Kindgegevens  Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) Extra individueel verlof Expiratiedatum Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aanv. geboorteverlof percentage periode Aanv. geboorteverlof percentage vast Aanv. geboorteverlof uren periode Aanv. geboorteverlof uren vast Aanvullend geboorteverlof uren berekend UWV uitkering aanv. geboorteverlof Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof Max dagloon toepassen aanv. geboorteverlof Uw actie U moet zelf je rapporten of configuratie van de Datafeed aanpassen om de toegevoegde velden zichtbaar te maken. In de Datafeed vind je de velden als volgt: Navigeer naar Kindgegevens | Kindgegevens en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) Navigeer naar Extra individueel verlof | Extra individueel verlof en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Expiratiedatum Navigeer naar Arbeidscontract | Loondoorbetaling_bij_verlof_Uitsplitsing en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Aanv. geboorteverlof percentage periode Aanv. geboorteverlof percentage vast Aanv. geboorteverlof uren periode Aanv. geboorteverlof uren vast Aanvullend geboorteverlof uren berekend UWV uitkering aanv. geboorteverlof Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof Max dagloon toepassen aanv. geboorteverlof Publishing Date : 7/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-07-2020 17:24 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 370 Weergaven
Mededelingen Verbeteren 4-koloms salarisstrook Vanaf de  komende releases gaan we de 4-koloms salarisstrook verbeteren. Geregistreerde uren In het bruto-netto gedeelte zullen wij naast de bedragen van de looncomponenten voor overuren en toeslaguren, ook de geregistreerde uren gaan vermelden, in combinatie met het toegepaste uurloon. Deze aanpassingen gaan we vanaf september in de loop van het najaar gefaseerd opleveren. Kolom ZVW loon verwijderen Daarnaast verwijderen we aparte kolom voor ZVW loon, omdat door gewijzigde wetgeving de bedragen in de kolom ZVW loon al langere tijd gelijk zijn aan de bedragen in de kolom Fiscaal loon.  BTL91-betalingen binnenkort niet meer beschikbaar Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Daarom gaan we binnenkort de betreffende opties uit het menu verwijderen. Update meerdere Inkomstenverhoudingen en Transitievergoeding Vanaf de oktober release is het niet meer nodig om voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker aan te maken. De nieuwe functionaliteit hiervoor stellen we eerst beschikbaar aan een aantal pilotklanten, die we vanuit Visma | Raet benaderen. Via de release notes en de berichtgeving op de Payroll Business Community houden we je op de hoogte van de voortgang.  Uniek Persoonlijk id (UPI) Waarom Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die: de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken én  de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers en kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben. Voorbeeld J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen. Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.   Uw actie  Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld.  Feedback op onze applicatie Waarom  In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld.  Hoe Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties: Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.  Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen signaleringen Waarom De signalering RSP is groter dan het maximum wordt gegevens als op contractniveau de waarde van het veld RSP hoger is dan de waarde van het veld RSP-maximum. Het signaal werd  echter ook gegeven als het veld RSP-maximum geen waarde had. Dit was niet terecht. Hoe De programmatuur is aangepast, zodat de signalering nu niet meer verschijnt als het veld RSP-maximum geen waarde heeft.  Uw actie Er is geen actie nodig. Kwaliteit logo verbeterd Waarom Naar aanleiding van een wens, PRB-I-136, in het wensenportaal is het mogelijk gemaakt een logo toe te voegen van het type .png. Hiermee krijgt de afbeelding van het logo een hogere kwaliteit.   Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo  Vanaf deze release is het mogelijk een bedrijfslogo van het type .gif of .png toe te voegen. Let er hierbij op dat de bestandsgrootte voldoet aan de volgende voorwaarden: Maximale bestandsgrootte logo is 125 KB Kies als resolutie voor de afbeelding de verhouding van 2:1 voor een optimale weergave op de loonstrook, bijvoorbeeld een resolutie van 800 x 400 pixels.   Uw actie Je kunt een logo van het nieuwe bestandstype .png, of van het bestandstype .gif, toevoegen zoals hierboven beschreven. Corrigeren pensioenopbouw bij opgenomen aanvullend geboorteverlof Waarom Afhankelijk van de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds wordt bij opname van aanvullend geboorteverlof de pensioenopbouw gekort.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen varianten Bij de pensioenvarianten Pensioen Vast kun je de pensioenopbouw corrigeren door Ja te kiezen bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Is hier Ja ingevuld, dan wordt de pensioenpremie gekort op basis van het doorbetalingspercentage dat is vastgelegd voor aanvullend geboorteverlof in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing).  Als de werkgever gedeeltelijk loon doorbetaalt tijdens het aanvullend geboorteverlof, wordt er over dit deel wél premie berekend. Als de medewerker meer verdient dan het maximum dagloon UWV en de werkgever hier rekening mee houdt en dus meer dan de 70% doorbetaalt, met inachtneming van het maximum dagloon, dan houdt Payroll Business bij het berekenen van de premie rekening met het doorbetalingspercentage.  Uw actie Als je wilt dat Payroll Business bij opname van aanvullend geboorteverlof, de pensioenpremie corrigeert, vul dan Ja in bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Scherm Voorstel transitievergoeding aangepast Waarom Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we het scherm Voorstel Transitievergoeding aangepast. De komende tijd gaan we de gebruikerservaring van dit scherm monitoren en vragen je daarom bij het gebruik van dit scherm feedback te geven. Per gebruiker wordt deze feedback ongeveer eenmaal per 6 maanden uitgevraagd. We gaan de feedback gebruiken om de functionaliteit van het scherm Voorstel transitievergoeding verder te verbeteren.   Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Voorstel Transitievergoeding In het scherm Voorstel Transitievergoeding zijn de volgende gegevens aangepast: Veld Altijd uitvoeren is hernoemd naar Negeer reden uit dienst Veld Afwijkende datum uit dienst is vervangen door het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap.   De positie van de velden Voorstel transitievergoeding en Verrekenen kosten met transitievergoeding is omgedraaid. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Aanvullend geboorteverlof (WIEG) maximum dagloon (change 2148479) Melding Het aftoppen van 70% op het maximum dagloon bij aanvullend geboorteverlof bleek niet altijd te worden uitgevoerd. Ook was de hoogte van de aftopping niet juist, als er wel werd afgetopt. Oplossing Dit is nu gecorrigeerd. Als bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja , wordt het totaal van de looncomponenten die gekoppeld zijn aan de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof  afgetopt op 70% van het maximum dagloon. Dit is onafhankelijk van het doorbetalingspercentage dat je hebt ingevoerd. Uw actie Als je het maximum dagloon wilt toepassen, controleer dan of bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja is ingevuld. Payroll Business zal dan bij een nieuwe salarisverwerking het aftoppen van het maximum dagloon correct toepassen. Signaal Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW (change 1813082) Melding Bij een medewerker die uitsluitend belastingplichtig is en waarbij de premieplicht voor SV uit staat, verscheen onterecht de volgende melding in het Signaleringsverslag: Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW.  Daarnaast was de toelichting in de online Help onduidelijk.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat de onterechte melding niet meer verschijnt en in de online help is de toelichting bij deze signalering aangepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Profielgroepen - Niet alle profielen werden weergegeven (change 2123079) Melding Als de profielen die aan een profielgroep zijn gekoppeld, over meerdere pagina's werden weergegeven, zag je alleen de eerste pagina en kon je de profielen op de volgende pagina's niet selecteren.  Oplossing Dit is opgelost. Je kunt weer naar de volgende pagina's navigeren, zodat alle profielen zichtbaar zijn.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 702 Weergaven