Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Om det er feil i koblingen mellom fraværskoder, havner fraværet på fraværskode 98 i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
01-01-2016 19:21 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1593 Visninger
I dette brukertipset har vi tips på hva du bør huske på ved overgangen til et nytt lønnssystem.   Visma.net Payroll Migrerer du fra Visma Lønn til Visma.net Payroll via Flyttefabrikken vil lønnsdataene dine bli ivaretatt og overført. I dette brukertipset ser du hvilke data du kan forvente overført av Flyttefabrikken.   Andre lønnssystem Skal du bytte til et annet lønnssystem så har Visma ingen måte å eksportere ansattopplysninger eller lønnsopplysninger slik at de kan importeres til ditt nye lønnssystem. I denne artikkelen har vi lagt opp noen punkter på hvilke rapporter du kan ta ut.   Rapporter Lønnsoppgave Vi anbefaler at du sender ut lønnsoppgaven fra Visma Lønn før du går over til ditt nye lønnssystem. Hittilverdier Ønsker du en oversikt over hittilverdier på de ansatte så kan du ta ut rapporten "A-melding, sammenstilling av opplysninger liste" som du finner under "Utskrifter / Årsrapporter" Feriepengeliste Ta ut feriepengelisten for med opptjeningsår 2022 og 2023 for å få en oversikt over gjenstående feriepenger for i år og for feriepenger som skal utbetales neste år Ansattliste Du kan eksportere ansattliste til Excel. Du kan selv bestemme hvilke opplysninger (kolonner) du ønsker å ha med i listen din via tabelloppsettet. I alle lister i Visma Lønn kan du høyreklikke i listen og velge "Kopier tabellinnhold til Excel". Gå inn i et excel-ark og velg "Lim inn" for å lime inn innholdet. Godkjent lønn Ønsker du en oversikt over alle lønnstransaksjoner for eksempel de siste fem årene finner du dette i "Forespørsel / Godkjent lønn". Gjør utvalg på lønnsårene du ønsker å eksportere historikk på, og kopier dette over til Excel Du kan også ta ut en oversikt over akkumulert lønn med utvalg på kun skattetrekk på alle ansatte. Dette gjør du i "Forespørsel / Akkumulert lønn" med utvalg på akknr. 935 og 937. Personalrapporter Du finner alle personalrapporter under "Utskrifter / Personalrapporter / Likestillingsrapporter". Disse kan du eksportere til PDF. Avstemmingsrapport Det er viktig at du har gjort alt av avstemming - uavhengig når på året du bytter lønnssystem. Vi anbefaler at avstemmer det du har i Visma Lønn mot ditt økonomisystem og A06 Avstemmingsinformasjon: A06 Avstemmingsinformasjon Avstemmingsrapport mot Visma Global eller Visma Business Feriepengeliste A-melding Bør jeg avslutte ansattes arbeidsforhold? Ihht. a-ordningen veiledning så skal det ikke være nødvendig å avslutte ansattes arbeidsforhold ved bytte av lønnssystem. Det er viktig at ansatte blir opprettet med de samme opplysningene (arbeidsforhold, ansettelse osv) i det nye systemet. Vi anbefaler allikevel at du gjør en opprydding ved å sluttmelde alle ansatte som er sluttet. Bør jeg sluttmelde ansatte med aktive permisjoner / permitteringer? Du bør kontrollere at alle permisjoner som skulle vært sluttmeldt faktisk er sluttmeldt i Visma Lønn. Har du ansatte med en aktiv permisjon / permittering så må disse registreres med samme startdato i ditt nye lønnssystem.  Kan jeg sende a-melding fra mitt nye lønnssystem og Visma Lønn på samme måned? Nei, dette vil gjøre at a-meldingen din feiler. Du kan ikke sende a-melding fra Visma Lønn og ditt nye lønnssystem på samme måned. Har du gått over til et nytt system og skal utføre korrigeringer på måneder hvor du brukte Visma Lønn, så må disse korreksjonene utføres i Visma Lønn på de respektive månedene. Jeg har byttet lønnssystem og får feilmelding i a-meldingen ved første lønnskjøring Les mer om dette her. Lisens og oppbevaringspliktig data Vi anbefaler alltid at du har en backup av klienten(e), uavhengig om du har en oppslagslisens eller ikke. Ønsker du oppslagslisens på Visma Lønn så kan du bestille dette via din Visma Partner eller ved å sende en mail til bestilling@visma.no MERK! Mange av våre kunder har Visma Lønn installert på en server hos asp-leverandører. Ønsker du oppslagslisens på Visma Lønn så må du beregne at det vil fortsette å påløpe kostnader til asp-leverandør. Det er fullt mulig å installere Visma Lønn på din egen maskin. Ønsker du ikke å ha en oppslagslisens på Visma Lønn så anbefaler vi på det sterkeste at du tar en utkopiering av klienten(e), og beholder disse da disse kan i etterkant gjenopprettes ved behov. Dette er et konsulentoppdrag som kan bestilles av support. Med forbehold om at de fremtidige versjonene støtter en innlesing av backup tatt ut fra eldre versjoner.  
Vis hele artikkelen
20-02-2023 12:35 (Sist oppdatert 20-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 941 Visninger
I denne artikkelen har vi samlet alle brukertips og ofte stilte spørsmål rundt feriepenger.   I denne filmen viser vi hvor raskt du kjører feriepenger. Har du Visma Lønn så har du også tilgang til en rekke kurs. Ønsker du et komplett feriepengekurs så finner du det i Visma Learning Universe ved å trykke her. Brukertips Du finner alle relevante under "Brukertips" og kategorien "Ferie". Under finner du en oversikt over noen av brukertipsene under denne kategorien.   Utbetale feriepenger I dette brukertipset finner du forklaring på hvordan du kjører rutinene for utbetaling av feriepenger eller manuelt utbetale feriepenger. Permitterte ansatte og feriepenger I denne artikkelen finner du mer informasjon for hvordan du skal håndtere utbetaling av feriepenger til ansatte som er eller har vært permittete. Korrigere utbetalte feriepenger / sluttoppgjør Les mer om dette her. Trekk av lønn ved ferieuttak - ansatt har ikke full opptjening Les mer om dette her Endre feriepengeprosent på en eller flere ansatte Les mer om dette her. Registrere / endre feriepengegrunnlag Les mer om dette her. Endre feriedager på en ansatt Les mer om dette her. Nulle ut beløp i feriepengelisten  - "Tidligere opptjent, ikke utbetalt" Les mer om dette her. Feriepenger og ansatte med kildeskatt / tabellkort med 12 mnd trekkLes mer om dette her   Spørsmål til support Når jeg genererer feriepenger i Visma Lønn blir det foreslått trekk på 25 dager - kan jeg fortsatt trekke for 3,33 dager? Ja, det kan du. Bare overstyr til "-3,33". Support anbefaler å trekke -25 og overføre fastlønn på ansatt. Visma support sin erfaring er at det er enklere for de ansatte å forstå "-25" enn "3,33". Skal det være skattetrekk på feriepenger over 60 år og feriepenger opptjent tidligere år? Ja, feriepenger over 60 år er trekkpliktig også i juni. Du har kun trekkfritak på feriepenger i ferieåret - når feriepenger betales ut i senere år skal det beregnes skatt. Vær kjent med at feriepenger er skattepliktige tilsvarende som vanlig lønn. Ansatt som har fått utbetalt sluttoppgjør/forskudd på feriepenger tidligere dette året kommer med hele beløpet etter genering av feriepenger. Hvorfor?  Det er først når du trykker på knappen "Lønnsberegning alle" at Visma Lønn kontrollerer mot feriepengelista på hva som har blitt utbetalt av feriepenger tidligere år. Da vil beløpet enten bli slettet helt/eller redusert.  Ansatte som har fastlønn med redusert stillingsbrøk, skal antall dager for trekk i lønn for ferie reduseres?  Nei. For de ansatte som har redusert stillingsbrøk skal ha samme antall dager trekk i lønn for ferie. Dette er fordi at satsen/dagslønn er beregnet iht stillingsbrøken.  Det blir ikke trukket noen skatt på feriepengekjøringen. Hvorfor kommer det et minusbeløp? Grunnen til det er at grunnlaget for skatteberegning blir redusert med trekk i lønn ved ferie. Eksempel: Fastlønn                                                                 30 000   Tabell- prosenttrekk Trekk i lønn for ferie                                         -  40 000   Tabell- prosenttrekk Elektronisk kommunikasjon                               366        Tabell- prosenttrekk Feriepenger                                                           50 000   Trekkfritt                       Skattegrunnlag     30 000 - 40 000 + 366 =     - 9634 kr  Negativ skattegrunnlag, ingen beregning Jeg får statusmelding etter lønnsberegning "Lønnsart for lønn/trekk ved feriepengeutbetaling for ansatt xxx: Antall dager registrert er -25, antall dager i rest er -20."  Denne statusmeldingen kommer av at du allerede har trukket feriedager på den ansatte, eller at den ansatte har færre feriedager per år på ansattkortet sitt enn det du nå skal trekke. Denne meldingen stopper ikke lønnskjøringen videre, men kommer for å gjøre deg oppmerksom på om du bør endre antall feriedager. Hvis antallet er riktig, bare se bort fra denne meldingen.
Vis hele artikkelen
24-05-2023 12:25 (Sist oppdatert 24-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 623 Visninger
I 2023 er skattekort til grensegjenger endret. Les mer om endringen her. Det betyr at det skal trekkes skatt i 12 måneder i 2023.  I denne artikkelen forklarer vi hvilke endringer du må gjøre i Visma Lønn.   Grunndata - oppdatering av sats Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Satser og grenser for å oppdatere til riktig sats i feltet "Skattesats for grensegjenger". Her skal du legge inn 7,9.   Utbetaling av feriepenger - forskuddstrekk Forskuddstrekk blir ikke generert automatisk for ansatte som har fått skattekort for grensegjenger. Du må beregne skatten manuelt (skattesats * grunnlag) og registrere beløpet på standard lønnsart 500 - Korrigering / Ekstra skattetrekk.   Relaterte artikler  Grensegjenger
Vis hele artikkelen
01-06-2023 10:52 (Sist oppdatert 01-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 66 Visninger
Fagkonferansen