avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A. Karlsen VISMA for 6 timer siden
Lønnsart 204 er ikke en standard lønnsart., men benyttes i dette brukertipset. Hovebokskonto er kun et eksempel, bruk "riktig" kontonummer ut ifra din kontoplan. Relaterte brukertips Anbefalt oppsett elektronisk kommunikasjon Lønnsart 200 Lønnsart 201 Lønnsart 203  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A. Karlsen VISMA for 7 timer siden
  Hovebokskontoer er bare eksempler, velg ut ifra din kontoplan.   Tilleggsopplysninger: Relaterte brukertips Anbefalt oppsett elektronisk kommunikasjon Lønnsart 201 Lønnsart 203 Lønnsart 204        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A. Karlsen VISMA for 7 timer siden
Lønnsart 203 er ikke en standard lønnsart., men benyttes i dette brukertipset. Hovebokskonto er kun et eksempel, bruk "riktig" kontonummer ut ifra din kontoplan.   Relaterte brukertips Anbefalt oppsett elektronisk kommunikasjon Lønnsart 200 Lønnsart 201 Lønnsart 204
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A. Karlsen VISMA for 7 timer siden
Lønnsart 201 er ikke en standard lønnsart, men benyttes i dette brukertipset. Oppgaven til denne lønnsarten er å stoppe fordelsbeskattning når grensen (4392) er nådd. I beløp er det her skrevet inn 0,0001. Dette er ikke så lett å se, men må gjøres hvis ikke vil du få en feilmelding når grensen er nådd. Legg merke til at "Vis på utskrift" er deaktivert. Dette fordi det ikke er noen grunn for at denne lønnsarten skal vises på ansattes lønnsslipp. Vi anbefaler at konto og motkonto ikke har verdi, da det ikke er noen grunn for å postere dette tusendels øret.   Relaterte brukertips Anbefalt oppsett elektronisk kommunikasjon Lønnsart 200 Lønnsart 203 Lønnsart 204
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎16-10-2020 08:17
Skatteoppkreveren kan pålegge arbeidsgiver å foreta utleggstrekk til dekning av ubetalt skatt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎07-10-2020 15:04
Innføring i hvordan man fører lønnsart 190.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎07-10-2020 15:01
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎07-10-2020 14:58
Oppsett for Lønnsart 17 - Overtidstillegg 50%
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎06-10-2020 12:17
I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer det du har sendt i A-meldingene
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-09-2020 12:01
Visma support har fått en del henvendelser på hva man skal gjøre i Visma Lønn i forhold til tiltakspakker i forbindelse med Covid-19 hvor det ble  bestemt at arbeidsgiveravgiften for 3.termin 2020 reduseres med 4 prosentenheter.  Dette kan du også lese mer på Skatteetatens sine sider.   Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene. Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav med det nye beløpet til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.  Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober. De som allerede har betalt opprinnelig beløp til normal forfallsdato, vil få tilbakebetalt differansen.   Du skal altså ikke gjøre noe i Visma Lønn, men for enklere avstemming vil vi anbefale å føre reduksjonen på kontoer i nærheten av 5400 / 2770, f.eks 5401 (kredit) / 2771 (debet)manuelt i regnskapet. Dette gjelder uansett om du har valgt å vente til krav med redusert beløp, eller om du har fått tilbakebetalt reduksjonen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎24-09-2020 13:38
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-09-2020 14:40
Her finner du oversikten over webservice adresser som Visma Lønn bruker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎22-09-2020 13:00
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎22-09-2020 12:59
Oppsett for Lønnsart 160 - Smusstillegg 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎22-09-2020 12:56
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎22-09-2020 11:25
I dette brukertipset finner du kjente feilmeldinger ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn.   Feilmelding: Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    Feilmelding: "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmeldinghttps://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3   Andre kjente utfordringer: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Dersom dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt.  https://oppslag.visma.no/juridisk/regelnytt/Sider/3-ting-du-m%C3%A5-vite-om-digitale-inntektsmelding.aspx Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:46
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:45
Oppsett for lønnsart 15
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:42
Hjelp til hvordan man fører parkering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:35
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst