avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / VCG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
10-12-2015 14:56 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 12975 Visninger
Fra 01.01.2021 er det ny a-meldingsversjon, i dette brukertipset har vi skrevet om hvilke endringer som er gjort i Visma Lønn i forhold til dette.
Vis hele artikkelen
14-12-2020 11:44 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1404 Visninger
Bransjenormen legger til rette for at lønnssystemene kan rapportere de samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Vis hele artikkelen
04-04-2013 21:59 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 4966 Visninger
Ny elektronisk skattekortløsning
Vis hele artikkelen
04-04-2013 21:52 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 20965 Visninger
04-04-2013 19:56 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1035 Visninger
Kontonumrene brukt på våre eksempler, er bare eksempler og må avstemmes med ditt firma sin kontoplan.
Vis hele artikkelen
04-04-2013 19:50 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 860 Visninger
Det er ikke tillatt å sende inn positivt forskuddstrekk per ansatt per måned i a-meldingen. Du vil nå få feilmelding ved innsending av a-melding hvis en ansatt har positivt skattetrekk for en måned.
Vis hele artikkelen
18-12-2019 13:55 (Sist oppdatert 03-03-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 2765 Visninger
Det er lagt inn en kontroll på korrekt fødselsår på ansatte. Du kan oppleve å få følgende feilmelding når du sender a-melding: "Arbeidsforhold må oppgis med startdato som er etter arbeidstakers fødselsdato. Gjelder inntektsmottaker xxx under virksomhet xx med arbeidsforholds_Id xx. Arbeidsforhold er oppgitt med startdato 01.01.2018 og fødselsdato er 19.10.2066".   For å rette opp i dette kan du kjøre rapporten "Sette korrekt fødselsår" under Utskrifter / Kontrollrapportert. Deretter kan du sende a-meldingen.   MERK! Har du utenlandske ansatte som kun er registrert med utenlandsk identifikator, og vedkommende har vært registrert med fødselsdato f.eks 19.10.2066 tidligere, så må alle perioder der den ansatte er meldt inn erstattes. Gjelder det ansatte med norsk fødselsnummer eller D-nummer så er det ikke nødvendig å erstatte a-meldinger tilbake i tid.   Relaterte brukertips: Erstatningsmelding
Vis hele artikkelen
31-08-2020 08:59 (Sist oppdatert 02-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 802 Visninger
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'   Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.    Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.   Relaterte brukertips Hvordan sende erstatningsmelding Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 15:22 (Sist oppdatert 02-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2235 Visninger
I denne artikkelen finner du en oversikt over fraværsrapportene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 18:11 (Sist oppdatert 26-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 4304 Visninger
Versjonsnummer i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
09-04-2013 18:18 (Sist oppdatert 26-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2182 Visninger
 Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut MERK! Gå under arkfane 5 - Lønnsarter tilleggsopplysninger og sett på haken for "Ikke rapportere antall til a-melding".   3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
26-02-2021 14:33
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1770 Visninger
Man kan skjule ansatte som har sluttet slik at man ikke ser de i ansattregister. Tidligere ansatt.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 24:00 (Sist oppdatert 26-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3062 Visninger
Melding om duplikate e-postadresser eller ODPUserId i Visma Lønn. Fremgangsmåten for å rette dette finner du i dette brukertipset. 
Vis hele artikkelen
26-02-2021 12:25 (Sist oppdatert 26-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 813 Visninger
I 2021 er det en ny a-meldingsversjon. Dette brukertipset beskriver hva du må gjøre for å sende a-melding og erstatningsmelding i 2020 og 2021.
Vis hele artikkelen
14-12-2020 11:43 (Sist oppdatert 25-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 550 Visninger
I dette brukertipset kan du lese om hvordan gi naturalytelse fordel som gave i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-02-2021 10:51 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1903 Visninger
Noen av statusene er det mulig å endre på etter at lønnskjøringen er godkjent
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:00 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1561 Visninger
Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
06-06-2016 17:00 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 46025 Visninger
I denne artikkelen finner du beskrivelse av hvordan registrere fravær, fraværskoder, fraværstekster og fraværsbetingelser.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 18:24 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 4539 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn.
Vis hele artikkelen
22-03-2016 01:29 (Sist oppdatert 23-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 5451 Visninger
Selvbetjening