Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
I Visma Lønn kan du enkelt flytte over dine lønnsdata til Payroll. Før du flytter til Payroll må du ha versjon 18.00 av Visma Lønn.    I denne versjonen vil importen til Payroll automatisk starte når dere fullfører migreringen fra Visma Lønn. Det vil si at det ikke vil være muligheter for tilpasninger før import.    Dersom dere ønsker å endre ansattnummer må dette gjøres i Visma Lønn før dere starter migreringen. Mer informasjon om hvordan du endrer ansattnummer finner du her. MERK: Hvis du benytter Visma.net kan du IKKE endre ansattnummer.   Har ditt firma integrasjon med Calendar eller Expense er det viktig at alt er fullført, overført og behandlet i Visma Lønn. For mer informasjon se her.   MERK: det er viktig at du på forhånd har bestilt Payroll-lisens og at Terms of Services (TOS) er signert.    Start flyttingen til Payroll I Visma Lønn finner du "Flytt til Payroll” på toppmenyen, eller du kan hente den frem i hurtigmenyen til høyre. Når du trykker på knappen får du opp følgende bilde: De røde kryssene blir grønne etter hvert som du fullfører stegene.    Trykk på Steg for steg veiledning for å starte veiledningen som tar deg gjennom stegene i flyttingen.   Steg 1: Les viktige retningslinjer før flytting  Det er viktig at du setter deg inn i hva denne prosessen innebærer. Spesielt viktig er det hvis dere også benytter Expense eller Calendar i dag.   Steg 2: Skjema for Flyttefabrikken Du blir henvist videre til et skjema som må fylles ut med verdier vi trenger for å kunne sette opp Payroll for ditt firma. Dette må fylles ut da vi trenger litt ekstra informasjon om kundeforholdet, som vi ikke får hentet ut av datapakken som blir eksportert fra Visma Lønn. Dette skjemaet vil du også kunne finne her.   Det er viktig at dette skjemaet blir fylt ut før du fullfører de resterende stegene.    Merk: det tar ca. 5 minutter før denne informasjonen er oppdatert hos oss. Du vil ikke kunne fullføre migreringen før vi har mottatt denne informasjonen.    Steg 3: Velg ansatte Her kan du velge hvilke ansatte du ønsker å ha med i migreringen. Kontroller listen og gjør nødvendige endringer før du trykker på "Sett ansatte i flyttemodus". Alle aktive ansatte og sluttede som har igjen feriepenger til gode på feriepengelisten vil ha haken på som standard.   Steg 4: Kan firma flytte Når du trykker på Kan firma migreres gjøres det en sjekk på om alle lønnskjøringer er godkjent, og om du eventuelt har en integrasjon mot visma.net og om denne kan deaktiveres. I tillegg vil det gjøres en del andre valideringer av dataene, eventuelle feil vil bli vist i meldingsvinduet.  Rett eventuelle feil og trykk på Kan firma migreres på nytt. Anbefaler å trykke på Tøm meldinger før du kjører en ny sjekk.  Her finner du en oversikt over meldinger du kan få.   Hvis du har integrasjon mot visma.net, kommer også denne meldingen opp: Vi anbefaler på det sterkeste at du her trykker på Yes, sånn at du får synkronisert de ansatte, så de er riktig oppdatert i Visma.net før vi starter flyttingen. Når du trykker Yes kommer du rett inn i visma.net Oppsett bildet. Her må du trykke på knappen Synkroniser i linjen for MDM Ansatte.   Steg 5: Koble firmaet fra Visma.net Knappen Koble firma fra visma.net bryter alle koblinger i integrasjonen automatisk. Etter du har trykket på denne kan du ikke lenger lese inn timer, fravær eller reiseregninger, eller overføre data fra Visma Lønn til visma.net. Du kan heller ikke angre dette valget, så før du trykker på knappen må du være helt sikker på at du skal migrere til Payroll.   Bruker du Expense? Viktig at alle påbegynte reiseregninger er godkjent/utbetalt, eller slettet, i Visma.net Expense før du trykker på knappen Koble firma fra Visma.net   Bruker du Calendar? Viktig at all fravær / timelister er importert til Visma Lønn og at evt. lønnskjøringen er godkjent før du trykker på knappen Koble firma fra Visma.net.   Ansatte kan ikke bruke Visma.net tjenestene i migreringsperioden (fra du starter migreringen i Visma Lønn til du får beskjed at migrering er utført).   Du får også opp en dialog med Angi brukernavn for kundeadministrator hvis du har hatt integrasjon mot visma.net. Her skal du legge inn e-posten til en bruker som er Adminbruker i visma.net. Steg 6: Start migrering Bekreftelse på tilgang For å kunne starte flyttingen av data må du huke av for at du aksepterer at ressurser hos Visma Software AS kan tildele seg nødvendige tilganger.    Flytte firmaet til annet kundeforhold Dersom Payroll skal opprettes på samme kundeforhold som Visma Lønn ligger på idag, trenger du ikke å foreta deg noe. Da lar du haken stå på Nei.    Dersom du ønsker at firmaet skal opprettes/flyttes til et annet kundeforhold må du huke av for “Ja, jeg ønsker at firmaet skal flyttes til et annet kundeforhold”. Da vil feltene for informasjon om kontaktperson bli aktivert. Vi vil kontakte deg på denne e-posten for en oppklaring av hvilket kundeforhold firmaet skal tilhøre.    Tilfellet hvor firmaet skal på et annet kundeforhold er for eksempel når økonomisystemet ligger på et annet kundeforhold.    Eksporter følgende data Her har du mulighet til å utelate data som tilhører de ansatte dersom det er ønskelig. Hold musepekeren over det blå informasjonsmerket for hva slags data de forskjellige gruppene inneholder. Som standard er det huket av for alle. Les mer her om hvilke lønnsdata dette innebærer. Start flytting av data Når dere trykker på “start flytting av data” vil data eksporteres og sendes til oss. Det vil bli gjort en sjekk opp mot skjemaet med oppstartsverdier. Dersom dette ikke er fylt ut eller ikke har blitt oppdatert hos oss enda vil det komme opp et varsel om at du må prøve igjen om noen minutter.    MERK: Når vi har mottatt dataene vil aktiveringen av Payroll og import av data automatisk påbegynnes. Det vil da ikke være mulig å stoppe importen når den er påstartet.    Tilbakemelding Dere vil få en tilbakemelding fra oss på e-post når importen er fullført. Denne e-posten vil spesifisere dersom det er noe dere må gjøre en ekstra kontroll på. Utover det anbefaler vi at dere gjør en generell kontroll av dataen som er overført, da feil kan fremkomme - og at oppsett kan være annerledes i Payroll enn hva dere er vant med i Visma Lønn.     Sjekkliste etter Flyttefabrikken    Opplæring Mens du venter på at Payroll blir klargjort anbefaler vi at du ser på våre digitale læringskurs, som er inkludert i programvaren. Som et minimum bør du ha vært gjennom kurset “Kom i gang med Visma.net Payroll” før du skal kjøre din første lønnskjøring i Payroll. Du vil også finne en rekke andre tilleggskurs på siden. Kursene til Payroll finner du her.   
Vis hele artikkelen
27-12-2023 10:54 (Sist oppdatert 09-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 639 Visninger
I steget Kan firma flyttes gjøres en rekke sjekker for å klargjøre firmaet ditt til flytting. I dette steget får du både informasjonsmeldinger - som du kan rette opp. Og advarsler - som må rettes opp.   Informasjon: Sjekk på om det finnes åpne lønnskjøringer i forrige eller inneværende år. Anbefaler at du godkjenner eller sletter kjøringen. Slett kjøring under Forespørsel / Status lønnskjøring, marker linjen og trykk på “Delete” på tastaturet.     Informasjon: Sjekk på om det er integrasjon mellom økonomisystem og visma.net, synkronisering må gjøres fra det systemet.   Informasjon: Fast transaksjonstype 6 - Trekk med saldo støttes ikke i Payroll og blir ikke overført. Når du har fått tilgang til firmaet ditt i Payroll kan du registrere dette som et Fast forskudd, der du regner ut hvor mange måneder trekk dette utgjør og legger inn sluttdato på denne transaksjonen utifra det.     Informasjon:  Utbetalingsmåte 1 - Via reskontro i økonomisystem / Ubetalingsmåte 3 - Utland Autopay /  Manuell er ikke støttet i Payroll, blir satt til Kontant.                   Informasjon om yrkeskoder: Denne kommer på alle firmaer. Vet du at du har vært under Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Yrkeskoder og lagt inn egne koder her, så må du sjekke at du ikke har lagt disse kodene på ansatte. De må da endres.                Advarsel: Samme e-post på flere ansatte må korrigeres før flytting til Payroll.   Advarsel: Integrasjon mot visma.net og dokumenter som ikke er godkjent. Du må gå inn i Approval og godkjenne (eller avvise) dokumenter som ikke er godkjent. Hvis du velger og godkjenne må timer/utlegg/fravær som ble godkjent leses inn / importeres i Visma Lønn før du fortsetter.   Advarsel:  Ansatt som har fast transaksjonstype 3,4 eller 5 med både sats og beløp. Fjern sats eller beløp.   Advarsel: Calendar krever at barn er registrert på de ansatte for at de skal få registrert barn syk. Får du denne meldingen må du gå på den/de ansatte du får opp i fanen Personalopplysninger / Pårørende og registrere barn i tabellen Barn. Eventuelt, om du ikke skal ha med fravær kan du gå i Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering, alle. Gjør søk på kode 10 - Barn syk, marker alle linjene og slett de.   Advarsel: Telefonnummer har ugyldig telefon/mobilnummer. Gå på den ansatte og fanen Personalopplysninger og korriger før flytting til Payroll. Advarsel: Ansatt har overlappende firmabiler. Gå på den ansatte og fanen Faste transaksjoner, rydd opp i overlappende datoer.   Advarsel: Faste transaksjoner som har kostnadsbærer med Til dato blir ikke flyttet, dette må rettes opp. Fjern til dato på kostnadsbærer eller sett til dato på den faste transaksjonen.    Advarsel: Arbeidsted mangler verdi, dette må rettes før flytting til Payroll. Gå til Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidssteder og legg inn virksomhetsnummer og/eller kommunenummer. Hvis du har hatt ambulerende virksomhet, så er ikke disse arb.stedene knyttet til ansatte, og vil ikke bli opprettet i Payroll. Du kan da bruke org.nr 960993144 på det ambulerende arbeidsstedet. (Har du flere kan du bruke 960993145 på neste osv. her får du varsel om at det er ugyldig, men du får lagret uansett).   Advarsel: Ansatt har ikke gyldig arbeidstidsordning. Dette må rettes på den ansatte før flytting kan gjennomføres.    Advarsel:  Maks antall tegn beløp på fagforening, dette må rettes før flytting til Payroll. Korriger dette under Grunndata / Fordringshavere.   Advarsel: Det finnes dokumenter som ikke er godkjent i Apporval. Det omfatter reiser/utlegg, fravær og timer. Dette må godkjennes i Approval og overføres til Visma Lønn og behandles der før du kan gå videre. Dokumenter til behandling er som følger.   Hvis du har advarsler (gul trekant) MÅ disse rettes før migrering kan fortsette. Etter du har rettet det som må rettes, går du tilbake til Flytt til Payroll bildet.  Trykk på Tøm meldinger og Kan firma flyttes på nytt.    Relatert brukertips Flytt til Payroll
Vis hele artikkelen
27-12-2023 11:21 (Sist oppdatert 02-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 378 Visninger
Det er endringer i reglene for arbeidsgiveravgift  som gjør at mange av de firmaer som før 2018 kom under reglene for "sektorunntatte næringen" nå ikke lenger gjør dette.  Les mer på Skatteetaten.   For disse firmaene betyr dette at de heller ikke trenger å følge reglene om blandet virksomhet lenger.  Hva gjør du som er berørt av disse regel endringene i Visma Lønn? Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for "sektorunntatte aktiviteter". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "2-Sektorunntatte aktiviteter (CC)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA)". Har du kryss for "Blandet virksomhet", gå da inn på ansvarsenheter og fjern verdiene i "Beregningsform for arbeidsgiveravgift" og fjern så krysset for "Blandet virksomhet". Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for sektorunntatt næring for "Godstransport på vei". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "5-Godstransport på vei (GG)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA). Har du kryss for "Blandet virksomhet", fjern dette krysset og lagre. Dette gjelder hvis ditt firma hører til sone 1-5 med unntak av sone 1A.   Mitt firma faller inn under for "Godstransport på vei", og holder til i sone 1A -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Kontroller at står  "5-Godstransport på vei (GG)"  og sett fribeløpet til kr 250.000.    Mitt firma faller inn under reglene for sektoruntatt firma og er del av et konsern Dette må med i A-meldingen er fordi skatteetaten trenger en forklaring på hvorfor det benyttes høy arbeidsgiveravgift sats. Et firma som er berørt av dette må gjøre følgende: Fribeløpet må manuelt endres under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Legg inn verdien "Annen bagatellmessig støtte" under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt" i feltet "Start skjermbilde" skriv 700321. Her taster du inn den andelen av fribeløpet som er brukt i andre deler av konsernet. Eksempel: Taster inn 100.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 400.000. Taster inn 300.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 200.000. Taster inn 500.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 0.   MERK! Når du har sendt inn a-melding for januar, må du igjen åpne skjermbilde 700321 og fjerne beløpet som du har registrert. Sender du inn samme beløp i februar, oppfatter Skatteetaten dette feil.    Godstransport på vei fra 2024 Er ditt firma under Godstransport på vei fra 2024, så skal dere endre til Generelle næringer og ha 850.000 i fribeløp. Se mer informasjon her
Vis hele artikkelen
05-01-2018 13:13 (Sist oppdatert 25-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2924 Visninger
PATCH 1 LIGGER NÅ UTE PÅ COMMUNITY UNDER NEDLASTINGER   I versjon 18.00 så fjernes spesialtegn på navn og e-postadresse ved migrering. Dette gjør at den ansatte blir opprettet i Payroll med navn / e-postadresse uten spesialtegn (f.eks. bindestrek).   Det kommer en patch i løpet av kort tid som retter dette slik at navn og e-postadresse ikke fjerner bindestrek. Vi anbefaler alle kunder å vente med å migrere inntil ny patch blir lagt ut på Community.   Dersom du allikevel ønsker å migrere nå, så kan du kontrollere hvilke ansatte som har bindestrek i navn / e-postadresse kolonnene i ansattlisten i Visma Lønn ved å søke etter %-% eller %_% i den blå søkefeltlinjen (FØR du migrerer). Disse ansatte må du rette på i etterkant i Payroll.
Vis hele artikkelen
23-01-2024 11:47 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 630 Visninger
I versjon 18.00 av Visma Lønn vil du få opp en melding når du trykker på Start flytting hvis det finnes en ny versjon av MigrationToolNxt.   Hvis du ikke har endret innstillingene i vl.ssp filen, trykker du ok her, og nyeste versjon vil lastes ned og oppdateres automatisk.    Har du gjort endringer i vl.ssp filen, (fjernet semikolon i denne linjen ;PARAMETER=RUN_MIGRATIONTOOLNXT_FROM_INSTALLED_FOLDER 1) så må du laste ned filene manuelt og erstatte de. Nyeste versjon av MigrationToolNxt lastes ned under Verktøy / MigrationToolNxt ny versjon. Det er 3 filer som da lastes ned - MigrationToolNxt.exe - MigrationToolNxt.exe.config - MigrationToolApiNxt.dll   Disse 3 filene må da manuelt kopieres til installert område for VL C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn   I tillegg skal MigrationToolApiNxt.dll  kopieres til    C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\ DotNetExtensions   Dette MÅ gjøres på ALLE maskiner.  
Vis hele artikkelen
19-01-2024 09:23
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 611 Visninger
Noen kunder som kjører på ASP / Citrix løsninger kan oppleve å få en av disse feilmeldingene i Flytt til Payroll bildet: "This program is blocked by group policy. For more information, contact your system administrator". "Tilgangen til programmet er nektet. Ta kontakt med ..."   Får du en av disse, eller lignende feilmeldinger, så skyldes det av rettigheter mot den enkelte brukers Temp - mappe. Kort fortalt så bruker Visma Lønn denne mappen for å raskt og fortløpende levere ut nye versjoner av migrasjonsverktøyet. Når det er begrensede tilganger mot denne mappen så vil også migreringen stoppe når ny versjon er tilgjengelig (da den ikke kan kjøres på grunn av group policy).   Får du denne feilmeldingen, og kan / ønsker ikke å endre på policyen mot Temp-mappen, så må følgende innstilling aktiveres av IT/driftsleverandør i VL.ssp filen (standard sti er C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys). Dette må gjøres på alle maskiner hvor Visma Lønn kjører. Fjern semikolon i denne setningen i filen: ;PARAMETER=RUN_MIGRATIONTOOLNXT_FROM_INSTALLED_FOLDER 1   Ved å gjøre dette vil du IKKE få automatisk tilgang på nyeste versjon av MigrationToolNxt, men må selv sørge for å laste ned og kopiere de nødvendige filene til riktig område på alle maskiner hvor Visma Lønn er installert. Skal du migrere et firma og det foreligger en ny versjon av migrasjonsverktøyet så vil du få et varsel om ny versjon. Ny versjon kan lastes ned manuelt under "Verktøy / MigrationToolNxt". Dette kan gjøres av deg som kjører lønn, og trenger ikke å gjøre av IT / driftsleverandør, men de må erstatte filene på installert område (husk at MigrationToolApiNxt.dll også må erstattes på DotNetExtensions katalogen).   Det er 3 filer som da lastes ned - MigrationToolNxt.exe - MigrationToolNxt.exe.config - MigrationToolApiNxt.dll   Disse 3 filene må da manuelt kopieres til installert område for VL C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn   I tillegg skal MigrationToolApiNxt.dll  kopieres til    C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\ DotNetExtensions   Dette MÅ gjøres på ALLE maskiner
Vis hele artikkelen
04-01-2024 10:44 (Sist oppdatert 19-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 403 Visninger
I dette brukertipset har vi samlet alle relevante brukertips og spørsmål for deg som migrerer eller har migrert fra Visma Lønn til Payroll.   Jeg ønsker å migrere til Payroll. Hvordan går jeg frem? Dette gjør du ved å trykke på "Flytteknappen ". Vi anbefaler at du tar kontakt med din Visma Partner før du utfører punktene i "Flytteknappen".   Hva bør jeg tenke på før jeg går over til Payroll? Dette har vi skrevet mer om i brukertipset "Nyttige tips og rapporter ved overgangen til nytt lønnssystem". Vi anbefaler at du setter deg godt inn i punktene skrevet her.   Beholder jeg tilgangen til Visma Lønn? Dette har vi skrevet mer om i brukertipset "Nyttige tips og rapporter ved overgangen til nytt lønnssystem". Vi anbefaler at du setter deg godt inn i punktene skrevet her.   Bør jeg sende ut lønnsoppgavene før jeg bytter lønnssystem? Ja, vi anbefaler at du sender ut lønnsoppgaven fra Visma Lønn før du går over til Payroll.   Finnes det kurs på Payroll? Ja, du finner kurset her og er inkludert i ditt Payroll abonnement.   Kan jeg få testbruker / testfirma på Payroll? Dette kan du lære mer om her.   Hvor finner jeg en oversikt over alle klientene jeg har i Visma Lønn? Følg dette brukertipset.   Aktuelle brukertips Migreringsguiden Flytteknappen - Flytt Payroll Opplysninger som flyttes fra Visma Lønn til Payroll Nyttige tips og rapporter ved overgang til nytt lønnssystem 
Vis hele artikkelen
20-02-2023 12:43 (Sist oppdatert 17-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2334 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi hvordan du sender lønnsoppgave til dine ansatte.
Vis hele artikkelen
08-01-2016 17:02 (Sist oppdatert 02-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 32095 Visninger
Dersom du har byttet lønnssystem i løpet av 2023 er det et par ting du må tenke på under årsavslutningen.   Du trenger ikke å oppgradere til årsoppgjørsversjon hvis du ikke skal kjøre lønn i Visma Lønn i 2024.    Oppslag Visma Lønn Ønsker du oppslagslisens på Visma Lønn så kan du bestille dette via din Visma Partner eller ved å sende en mail til bestilling@visma.no MERK! Mange av våre kunder har Visma Lønn installert på en server hos asp-leverandører. Ønsker du oppslagslisens på Visma Lønn så må du beregne at det vil fortsette å påløpe kostnader til asp-leverandør. Det er fullt mulig å installere Visma Lønn på din egen maskin. Ønsker du ikke å ha en oppslagslisens på Visma Lønn så anbefaler vi på det sterkeste at du tar en utkopiering av klienten(e), og beholder disse da disse kan i etterkant gjenopprettes ved behov.   Lønnsoppgave / sammenstillingsoppgave Det må sendes lønnsoppgave fra både Visma Lønn og nytt system for 2023. Lønnsoppgaven skal være sendt ut til de ansatte senest 01.02.2024. Du trenger ikke ny versjon for å få sendt lønnsoppgaven til de ansatte.    Avstemming Avstemmingsrapporter finnes under Utskrifter / Avstemming.  Bestill avstemmingsrapport fra Altinn for perioden du skal avstemme under Utskrifter / Rapporter / A-melding bestilling A06. Dersom du skal avstemme hele året samlet må du benytte rapporter fra både nytt og gammelt system.   Korreksjoner/ekstrakjøringer Lønn som eventuelt skal korrigeres for 2023 må korrigeres i det systemet lønnen opprinnelig ble kjørt. 
Vis hele artikkelen
11-12-2023 13:25
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 679 Visninger
Er det mulig å sende inn data til Flyttefabrikken etter hovedkjøringen, men før ekstrakjøringen i desember?   Svaret er JA, det er mulig å sende inn data til Flyttefabrikken etter hovedkjøringen, men før ekstrakjøring. Merk at det er et par ting du må tenke på.     Vi vet det er mange som har en lønnskjøring tidlig i desember, men har en ekstra kjøring senere i måneden. Noe som gjør at tidsrommet mellom ekstrakjøringen og januar lønnskjøringen blir veldig kort. Det er da mulig å flytte over til Payroll etter hovedkjøringen og før ekstrakjøringen, for å få bedre tid.  Hva du må gjøre/tenke på for å migrere til Payroll mellom to kjøringer i samme måned: Trykk på “Flytt til Payroll”-knappen i VL og fyll ut skjemaet med oppstartsverdier som normalt etter at hovedkjøringen er ferdig. Bestilling av Flyttefabrikken Visma Lønn Kontroll overført data som normalt  Gjennomfør ekstrakjøringen i Visma Lønn som tiltenkt.  Du skal ikke kjøre Flyttefabrikken på nytt etter ekstrakjøringen.  Dersom du vet at ekstrakjøringen inneholder ytelser som påvirker feriepenger har du to muligheter:  Legge med en kommentar i skjemaet dere fyller ut ved flytting om at dere ikke ønsker at vi importerer inngående saldo. Da må dere selv legge inn dette når det er klart. Her kan dere bruke masseoppdateringsfunksjonen i Employee for å enklere registrere inngående saldo på flere ansatte.   Vi importerer inngående saldo. Dere oppdaterer importert saldo med riktig verdier etterpå. Dette må da oppdateres manuelt på en og en ansatt under transaksjoner i Employee. Alternativt legge til en ny transaksjon med kun korreksjonen.  Er det ingen ytelser som påvirker feriepengegrunnlaget er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer på importert saldo etter at ekstrakjøringen er kjørt i gammelt system.  Kontroll overført data som normalt    Merk: Dersom det er en kobling mot Visma.net vil denne bli brutt ved overgang til Payroll. Det vil si at bruker dere Calendar, Expense og/eller Payslip vil ikke disse tjenestene lengre være koblet mot gammelt system etter overgang. 
Vis hele artikkelen
08-12-2023 10:53
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 350 Visninger
Alt om årsavslutningen / nytt år 2024   Før du ringer oss i januar anbefaler vi at du ser gjennom innholdet i denne artikkelen. Her finner du tips som kan hjelpe deg gjennom årsavslutningen. Kurs Årsavslutningskurs er også tilgjengelig på våre kurssider i Learnings Universe som du kan logge deg inn på her. Årsavslutningskurset ble spilt inn i 2021 men er fortsatt gjeldende for 2023. Frister i 2024 5. januar: frist for å sende A-melding på desember 15. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1. februar: frist for å sende lønnsoppgave til de ansatte Brukertips  Generelle brukertips på årsavslutning finner du her.   Under finner du også aktuelle brukertips vi får mye spørsmål om: Hvordan kjøre lønn med halv skatt eller trekkfri lønnskjøring Halv skatt på ansatte med kildeskatt / 12 måneders trekk Innberette trekkpliktige naturalytelser når ansatte ikke har lønn Opprette lønnsår 2024 Bestille skattekort for 2024 Lønnsoppgave 2024 Avstemme arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser - RF 1022 Satser for bilgodtgjørelse Rapporter til styrets innberetning Feil på tilbakemelding A-melding Hvordan erstatte/nullstille A-melding? Hvordan kjøre sluttoppgjør? Negativ lønnsbeskrivelse/A-meldingsnr totalt for inntektsåret Feil rapportering av trekkfri utgiftsgodtgjørelse A-melding - terminoppgjør Rapportering til pensjonsselskap via a-meldingen Ofte stilte spørsmål Jeg er ikke ferdig med 2023 - kan jeg allikevel opprette 2024? Ja, Visma Lønn er et toårig lønnssystem så du vil til enhver tid ha to åpne lønnsår. Når du oppretter 2024 blir 2022 avsluttet automatisk. Du kan jobbe med lønnskjøringer på tvers av lønnsårene 2023 og 2024. Må jeg ha ny versjon for å kunne opprette 2024? Nei, du kan opprette 2024 uavhengig av versjon. Blir satser på lønnsarter oppdatert? Husk at satser ( f.eks bilgodtgjørelse / diettgodtgjørelse) på lønnsarter må selv vedlikeholdes ved overgang til 2024 hvis de blir endret. Hvis du bruker Visma.net Expense vil satsene være oppdatert. Jeg får melding om "Finner ikke gyldig inntektstype" når jeg kjører lønn i 2024? Kjør "Oppdater grunndata" så får du inn inntektskombinasjoner for 2024. Må jeg ha versjon 18.00 for å kunne sende lønnsoppgave til de ansatte? Nei, du kan benytte versjon 17.10. Hvordan får jeg support for Visma Lønn? Selvbetjening - hjelp deg selv 24/7! Kontakt våre produkteksperter - mer informasjon finner du her.
Vis hele artikkelen
17-11-2023 13:05
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2089 Visninger
I denne artikkelen finner du en oversikt over fraværsrapportene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 18:11 (Sist oppdatert 10-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6646 Visninger
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på, les mer om det her.    Fordeler med Autopay: Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift  Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019)  Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)   For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende: Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. Ta kontakt med din Visma Partner eller Kundesenteret for bestilling. Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes.  On Premis Gateway /  Visma Cloud Gateway  Visma Lønn bruker On Premis Gateway / Cloud Gateway  til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG / VCG ikke er installert. Du kan lese mer om det her. Visma Lønn Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".    Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay".    Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay.    Visma.net Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller". Følgende roller som må tildeles er: Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay.    Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon".  Les mer om bankavtaler her.   Slik betaler du fra Visma Lønn   Ønsker ditt firma å legge opp flere AutoPay avtaler på samme organisasjonsnummer og bankkonto så kan du lese mer om dette her.  
Vis hele artikkelen
25-05-2018 13:18 (Sist oppdatert 31-10-2023)
 • 0 Svar
 • 6 liker
 • 12938 Visninger
Windows Server 2012 og Windows Server 2012 R2 supporteres ikke lenger av Microsoft (f.o.m 10.10.23), og støttes derfor ikke av Visma Lønn. Dette betyr at nye versjoner av Visma Lønn ikke blir testet og feilsøking vil ikke bli gjort på disse operativsystemene. Les mer om dette her.   Dersom du har Windows Server 2012 R2 så anbefaler vi å oppgradere operativsystemet snarlig.   
Vis hele artikkelen
30-10-2023 15:58
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 372 Visninger
Hvordan opprette nytt lønnsår i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
01-01-2015 20:42 (Sist oppdatert 11-10-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 23058 Visninger
I 2023 er skattekort til grensegjenger endret. Les mer om endringen her. Det betyr at det skal trekkes skatt i 12 måneder i 2023.  I denne artikkelen forklarer vi hvilke endringer du må gjøre i Visma Lønn.   Grunndata - oppdatering av sats Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Satser og grenser for å oppdatere til riktig sats i feltet "Skattesats for grensegjenger". Her skal du legge inn 7,9.   Utbetaling av feriepenger - forskuddstrekk Forskuddstrekk blir ikke generert automatisk for ansatte som har fått skattekort for grensegjenger. Du må beregne skatten manuelt (skattesats * grunnlag) og registrere beløpet på standard lønnsart 500 - Korrigering / Ekstra skattetrekk.   Utbetaling av lønn med halv skatt Ansatte med skattekort for grensegjenger skal trekke fullt skattetrekk alle måneder, på transaksjoner på disse ansatte må "Trekkode" stå til "0 - Fullt trekk". Les mer her om hvordan du kan endre trekkode på transaksjonsnivå. Relaterte artikler  Grensegjenger
Vis hele artikkelen
01-06-2023 10:52 (Sist oppdatert 06-10-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1433 Visninger
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2023.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2023. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 634) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 98) Mer om reise og diett kan du finne på Altinn sine sider. Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil. Sett på haken for "Send korreksjon" dersom du sender a-melding tilbake i tid.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en lønnskjøring i inneværende måned. Registrer antallet totalt for året som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil. Sett på haken for "Erstattningsmelding" dersom du sender a-melding tilbake i tid.     Relaterte brukertips Hvordan sende erstatningsmelding Sende korreksjonskjøring tilbake i tid  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 15:22 (Sist oppdatert 28-09-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4386 Visninger
Du finner en oversikt over alle aktive klienter / firmaer i Visma Lønn under "Utskrifter / Kontrollrapporter / Org.nr. mine lønnsklienter". Klikk på knappen "Velg alle firmaer" og huk av for "Slå sammen valgte firmaer" nederst i høyre hjørne. Klikk deretter på "Forhåndsvisning".   Nå vil du få en liste over alle aktive klienter / firmaer du har tilgang til i Visma Lønn.   MERK! Dersom du får feilmelding som sier "Login failed for user 'klientnavn'" kommer det av at du ikke har tilgang til denne klienten. Dersom denne klienten er en inaktiv klient, så anbefaler vi at dere sletter den fra vl.ssc filen. Les mer om dette her. Dersom denne klienten er en aktiv klient så må du få tilgang til denne klienten. Les mer om dette her. Alternativt vil være å fjerne haken på den / de klientene som feiler slik at du får tatt ut rapporten uten disse klientene.
Vis hele artikkelen
29-08-2023 13:41
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 940 Visninger
Det er innført ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på den delen som overstiger 750 000 kroner i lønnsinntekt fom. innteksåret 2023. Les mer om dette her.   Beregning I Visma Lønn versjon 17.10 vil dette håndteres automatisk da det er lagt inn to nye akkumulatorer (932 og 933) som summerer grunnlaget.   Kontering I "Firmaopplysninger / Lønnskontosett" er det lagt inn to nye: " Ekstra arbeidsgiveravgift" debet og kredit. Systemet legger inn samme kontoer som du har i "Arbeidsgiveravgift", vi anbefaler at du oppretter ny kostnadskonto for enklere avstemming.   På A-melding terminoppgjør vil både aga og ekstra aga gå mot balansekonto for aga (standard 2770) så derfor er det unødvendig med egen balansekonto for ekstra aga.   Dersom firmaet ønsker to balansekontoer må de føre over saldoen manuelt selv ved betaling.   Rapporter Arbeidsgiveravgift og Ekstra Arbeidsgiveravgift blir summert sammen på følgende rapporter: A-melding terminoppgjør Innbetaling skatter og avgifter via AutoPay A-melding (A02) A-melding avstemming A-melding rapportering (A02) Rapporten "Beregnet arbeidsgiveravgift" viser avgiftsgrunnlag og beregnet avgift for Arbeidsgiveravgift og ekstra arbeidsgiveravgift.   Du kan også lese mer om dette i "Nyheter og forbedringer" for versjon 17.10.   MERK!  Du vil få en feilmelding i versjon 17.10 dersom du sender en a-melding hvor du har en lønnskjøring hvor lønn på en eller flere ansatte generer 5% i aga. Feilmeldingen sier:  "EDAG-197 - Oppgitt kombinasjon av beregningskode, sone og sats er feil". Dette er nå løst i patch 2 som ligger ute under "Nedlastinger" på Community.   Når du har installert pathcen må du regenere akkumulatorer og sende erstatningsmelding (eventuelt sende den på nytt hvis du nullstilte den).   Har du feil på regnskapsbilaget må du i tillegg regenerere regnskapsbilag.  Regenerering av både regnskapsbilag og akkumulatorer gjøres under Vertkøy/ Administratorfunksjoner / Vedlikehold av data.
Vis hele artikkelen
02-01-2023 11:28 (Sist oppdatert 17-08-2023)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 6395 Visninger
For at Visma Lønn skal behandle lønn til grensegjengere korrekt må lønnsarten settes opp på riktig måte.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:13 (Sist oppdatert 01-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2100 Visninger