avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
senast uppdaterad av LenaFritzson VISMA ‎28-01-2020 10:01
Lägger man inte in mobilnummer när man skapar upp en ny systemanvändare i TransPA finns det möjlighet att lägga till detta efteråt, men det krävs då inloggning för den enskilda systemanvändaren via https://home.visma.com      Här loggar man in med samma uppgifter som den nya TransPA-inloggningen. Du får fram dina uppgifter genom att klicka på ditt namn välj sedan Mina uppgifter. Klicka på Lägg till telefonnummer, här kan ni också ändra din E-postadress genom att klicka på "pennan" uppe i högra hörnet.       Använder ni tjänsten Behörighetskontroll (BKY )och väljer skicka larm till utvalda systemanvändare när behörigheten är ogiltigt via sms är det viktigt att det finns mobilnummer registrerat på systemanvändaren för att funktionen skall fungera.     I denna artikel kan ni läsa om hur ni lägger till ny systemanvändare.  
Visa fullständig artikel
av JoakimPirholt VISMA
En bra idé kan vara att ha sina fordon registrerade i TransPA, både i planeringshänseende, men också för möjligheten till kostnadsuppföljning, om du låter dina anställda ange fordon när de tidrapporterar. I fordonsregistret är det internnummer som är den viktigaste variabeln, och därför måste det vara unikt och det kan inte ändras, i likhet med signaturen i personalregistret. Registreringsnumret går däremot att ändra men betänk då att samma internnummer kan syfta på olika fordon, om du väljer att återanvända internnumren i ditt register. I likhet med din personal kan du använda stationsort och trafikområde för att kunna gruppera och sortera dina fordon. Du kan också lägga till egna sorteringsalternativ genom att skapa fordonsgrupper, som i ovanstående exempel är typ av fordon (hjullastare eller kranbil) men kan naturligtvis vara vilken typ av gruppering som helst. Du skapar en fordonsgrupp genom att klicka på Fordonsgrupper högst upp, följt av Skapa ny fordonsgrupp och skriva benämningen på din grupp.   Lägga till fordon Tillbaka på fliken för Fordon skapar du ett nytt fordon genom att klicka Lägg till fordon. I den nedanstående dialogrutan måste du ange ett unikt internnummer och en registreringsnummer, övriga fält är frivilliga. Kostnadsfördelning och uppföljning är något du kan göra om du låter sådant följa med vid överföringen till ditt löneprogram, och kostnadsställe är ytterligare en sådan dimension som du kan välja att fördela på, förutom fordonet i sig. Mer om detta kan du läsa under Resultat- och kostnadsuppföljning.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av LenaFritzson VISMA ‎26-11-2019 11:45
Under verktyg - inställningar - kommunikation hittar ni grundinställningarna för de anställdas tidrapportering, generellt gäller det för alla företag i databasen.         Tillåten tidsförskjutning anger hur många minuter man tillåter att en tidrapport kan registreras framåt i tiden. Exempel: En tidrapport registreras kl. 16.30 med en inställning på 00:15 det innebär att den anställde inte får ange att arbetspasset avslutas senare än kl. 16.45     Om rutan Fordonsnummer är obligatorisk är ikryssad så måste ett fordon anges när man registrerar in en tidrapport. En varningsruta visas om man försöker spara en tidrapport utan att ha angett ett fordonsnummer.       För varje chaufför kan man ange hur denne ska registrera sin arbetstid. Tänk på att ni väljer personliga inställningar för tidrapportering under varje anställd. Efter fullgjort arbetspass, kvittera pass eller stämpelklocka då ni lägger in personal.     För de som använder stämpelklockan tillämpas dessa regler:     Maximalt tillåten längd på arbetspass anger den maximala längden som utstämpling kan ske.   Instämpling före arbetspassets start anger vad som skall tillämpas när arbetstagaren stämplar in före den schemalagda tiden. Om använd aktuell tid väljs kommer den instämplade tiden att sättas på tidrapporten. Annars sätts den schemalagda starttiden.   Utstämpling före arbetspassets slut anger vad som ska tillämpas när arbetstagaren stämplar ut före den schemalagda tiden. Om använd aktuell tid väljs tid kommer den utstämplade tiden att sättas på tidrapporten. Annars sätts den schemalagda sluttiden.   Utstämpling efter arbetspasset slut anger vad som skall tillämpas när arbetstagaren stämplar ut efter den schemalagda tiden. Om använd aktuell tid väljs kommer den utstämplade tiden att sättas på tidrapporten. Annars sätts den schemalagda sluttiden.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av JoakimPirholt VISMA ‎30-07-2018 13:46
  I detta avsnitt bekantar vi oss med kalendern och förklarar menyradens symboler. Det som visas i kalendern beror på vilken flik som är markerad.  Tre olika vyer kan väljas. Antingen utifrån person, fordon eller pass Personvyn används ofta. Du ser allt gällande din personal så som planerat arbetspass, frånvaro, rapporterad tid, digital färskrivardata, resa och andra aktiviteter. Fordonsvyn   används då du vill se hur dina fordon är planerade. Bakåt i tiden kan du se vem som kört aktuellt fordon en viss dag. Detta blir definitivt först när tidrapporten syns (grön). Framåt i tiden ses planerat fordon (blå). För att få en rättvis bild behöver ni planera alla fordon.  Passvy använder du som arbetar och utgår ifrån företagets arbetspass. Här syns passmallarna och hur de är planerade och utlagda i kalendern.     Dessutom finns en rad med inställningar som hjälper dig att utforma kalendern så som du önskar. Nedan följer en beskrivning av samtliga funktioner. Inställningarna sparas automatiskt på dig som systemanvändare. Här kan du välja hur många dagar du vill ska visas. Klicka gärna i rutan och skriv in önskat antal dagar, avsluta med enter. 1-31 dagar kan väljas. Med dessa knappar markerar du utseende i Kalendern.      1      2       3      4      5     Placera händelser över hela dagen. Placera händelser exakt där de inträffar på dygnet. Visa/dölj hovringsinformation för händelser. Visa/dölj pass utan personal. Visa/dölj färdskrivardata.  Här väljer du den information som skall synas i kalendern gällande den anställde. Välj något ur registret markera och tryck på pilen i någon av kolumnerna alt ”dra och släppmetoden”. Obs! det är viktigt att kolumnerna tillsammans blir 100%. (Här i exemplet nedan har vi lyft ned statistikceller i alla fyra kolumner och satt kolumnbredden till 70 + 10 + 10 +10 = 100%) När du sedan är i kalendern kan du hovra över statistikcellen, för att se dina val.   Här väljer du vilka anställda som skall visas i kalendern, och på vilket sätt.   1       2      3   Sortera de anställda Gruppera de anställda Filtrera de anställda Här väljer du vilken information som skall visas på varje aktivitet (arbetspass, tidrapport) i Kalendern. Förklaring till menyradens övriga val Utöver attestfunktionen så kan ni även godkänna tidrapporter från kalendern. Markera de tider ni önskar genom att hålla nere ctrl-knappen och klicka på tiden så aktiveras valet godkänn och ni kan bekräfta med denna knapp.   Ni kan söka efter anställd genom att ange förnamn eller efternamn. Om ni har anställningsnummer eller signatur synligt i kalendern så kan ni även söka på detta. Får ni flera träffar så gå till nästa med pilarna. För att förflytta dig en period framåt eller bakåt så använder du höger och vänster pil. Klickar du på idag så syns denna dag som första dag i din vy. Klickar du på triangelsymbolen så kommer kalendern fram och då kan du välja valfri dag.    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Oscar Mattsson VISMA ‎26-09-2019 11:51
Med TransPA Silver är du snabbt igång med digital tidrapportering, attestering, kalenderöversikt, kompetensuppföljning mm.   Här kommer lite information om hur du kommer igång. 1. Börja med att lägga in din personal i TransPA under fliken Personal Här fyller du i uppgifter som Namn, efternamn, signatur, lösenord, färdskrivarkortnr, anställningskontrakt, ange vilken yrkeskategori och arbetsledare m,m som personalen skall ha så kan dom anställda snart börja logga in och tidrapportera sina arbetsdagar. Här kan du läsa mer om dom olika inställningarna under fliken Personal      Under fliken kalender får man en bra översikt på dom anställdas arbetsdagar, här kan vi ställa in kalendern på många olika sätt för att få den efter just den kalender vy som du vill ha. sortera efter arbetsgrupper, stationsorter, anställningsform, arbetsledare m,m vi får även en överskådlig vy på den arbetade tiden, vi lägger även in frånvaro samt justerar arbetspassen här. Du kan läsa mer om dom olika inställnings alternativen under fliken Kalender      Under fliken Attest kan man enkelt godkänna personalens tidsrapporter i Attest vyn kan se olika start och stop tider på tidrapporten, arbetspasset, färdskrivartiderna, resorna. Vi kan även här se hur mycket tidsrapporterna avviker från färdskrivaren. du kan läsa mer om dom olika flikarna på länken Attest   En bra idé kan vara att ha sina fordon registrerade i TransPA både i planeringshänseende, men också för möjligheten till kostnadsuppföljning, om du låter dina anställda ange fordon när de tid rapporterar. du kan läsa mer om detta på länken Fordon     Genom att registrera kompetens i TransPA får ni full koll på era kompetenser i företaget och dess giltighetstider. När det gäller hur kompetens avlönas så har vi en funktion som sköter detta per automatik och förenklar hanteringen för er. När kompetensutvecklingen utförs utanför den ordinarie arbetstiden utgår endast timlön men inte övertidsersättning. du kan läsa mer om detta på länken Kompetens Färdskrivarkoppling En populär funktion som vi erbjuder är att läsa in er färdskrivardata i TransPA. Att kunna se färdskrivardata är en viktig funktion för kontroll och uppföljning.   Vi hämtar färdskrivaraktiviteter varje natt. För Idha Online, Scania, Optac Stoneridge, Tacho-online,  görs utöver natthämtningen även hämtning då anställd loggar in och tidrapporterar. För Volvo Dynafleet skickas även data direkt från bilen så fort det används, ungefär var 10:e minut. Vi hjälper er gärna igång med denna tjänst. Du kan läsa mer om hur du aktiverar denna funktionen på länken Färdskrivare Under fliken Analyser kan vi ta fram olika typer av rapporter och uppföljningar vi kan även här se olika avvikelser från färdskrivarrapporten. I silver version kan vi få tillgång till olika tids rapporter som utförd tid, rapporterad tid, arbetad tid/månaden, aktiviteter, frånvaro, arbetad tid per fordon eller anställd, här finns massor av olika rapporter att kunna få ut.      Meddelandefunktionen är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera med personalen.  Med hjälp av denna kan du skicka ut information som du vill sprida till enskilda personer, till utvalda grupper eller till hela företaget. Det kan vara något som behöver bli känt inom organisationen, policys, personalinformation, inbjudningar m m. Du kan även skicka personliga meddelande som bara riktar sig till en eller några personer. du kan läsa mer om meddelande funktionen på länken Meddelanden     Här har vi samlat allt som har med säkerhet att göra, 1. Felrapporter visar obehandlade (nya) rapporter och inkluderar resultaten av förarnas säkerhetskontroll av fordon och registrering av tillbud, skador och olyckor. du kan läsa mer om detta på länken Felrapporter  2. Säkerhetskontrollen innefattar kontroller av fordon som förarna kan göra innan avfärd, som registreras direkt i samband med att de tid rapporterar. Det går välja att göra den tvingande och man kan även schemalägga den, du kan läsa mer om detta på länken Säkerhetskontroll  3.Tillbudsrapportering är en funktion som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. du kan läsa mer om detta på länken Tillbudsrapportering 4. Med hjälp av behörighetskontroll i samarbete med BKY kan du låta Transportstyrelsens dagliga kontroll av körkort och behörigheter även slå igenom i TransPA, med larm, påminnelser etc. du kan läsa mer om detta på länken Behörighetskontroll     Under fliken påminnelser får man olika påminnelse i fall något giltighetstid håller på att gå ut som T.ex. Anställningskontrakt, kompetenserna m,m     Under fliken register, registrerar vi alla olika typer av inställningar i TransPA som Aktivitetstyp, arbetsgrupp , arbetsuppgifter, tex i fall man vill att föraren registrera någon speciell arbetsuppgift under dagen.  Man kan lägga in olika stationsorter , trafikområden, vi skapar även här upp ett register för all utrustningen som man delar ut till sina förare som passerkort, tank kort kläder, m,m du kan läsa mer om detta på länken Register     Under fliken verktyg kan man ställa in sina inställningar för TransPA för att det skall passa just dit företag, som T.ex. företagsinställningar, tidsrapportering och attest inställningar, man kan även lägga till fler företag, snabbregistrera tids rapporter eller frånvaro för föraren. Går man vidare med TransPA kommer det finnas fler inställningar som man kan justera som systeminställningar, löneberäkning, personliga inställningar m,m     TransPA erbjuder dig en enkel och smidig möjlighet att skapa en handbok för din personal. I handboken kan du publicera alla dokument som din personal behöver ha tillgång till, t ex personalpolicy, kvalitetspolicy, lastningsinstruktioner, förarhandbok m m. Handboken kan läsas direkt i mobiltelefonen via personalens tidsrapportering. du kan läsa mer om detta på länken Handbok    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av JoakimPirholt VISMA ‎06-08-2018 13:50
  Vi delar upp användare av TransPA i två olika kategorier. De som arbetar inne i TransPA, administrativt. En sådan användare kallar vi för systemanvändare. Personal som tidrapporterar. Dessa skapas upp av lämplig systemanvändare. I detta avsnitt förklarar vi hur ni skapar upp systemanvändare.   Har du ingen egen inloggning? Då ska du se till att skapa upp dig själv som systemanvändare i TransPA.  Från början har ni bara en inloggning på företaget kallad ADMIN, med tilldelat lösenord från oss.  Denna användare har full behörighet och är främst tänkt att användas i inledningsskedet, just för att ni ska kunna skapa upp era egna personliga systemanvändare med önskade behörigheter. Har du inte tillgång till denna så be någon ansvarig eller med behörighet till systeminställningar om hjälp. Ni skapar systemanvändare i TransPA klient. Ni kan obehindrat skapa upp så många systemanvändare ni önskar.    Behörig loggar in som administratör och väljer därefter i menyn verktyg och klicka på generella inställningar. Om ni redan har TransPA klient installerad så startar nu programmet upp. Om du inte har installerat programmet så följ avsnittet   installation av TransPA klient.   Här används samma inloggning som i den webbaserade delen,   www.mytranspa.com. Välj därefter Arkiv - systeminställningar. Här kommer TransPA känna av om du har tillgång till behörigheten systeminställningar eller ej.    Nu ser ni en lista över era systemanvändare. Vill ni skapa en ny så klicka på knappen och nedanstående ruta kommer upp. Nu kommer ni få välja en signatur som blir definitiv, går alltså ej att ändra. Tänk på stora och små bokstäver. Ni väljer därefter ett lösenord som ni även kommer få bekräfta. Tänk på att inte välja ett för enkelt lösenord som kan göra att någon obehörig kan komma åt er information. Fyll i resten av uppgifterna. Välj nu också vilka delar av TransPA som denna användare ska ha behörighet till genom att bocka i rutorna. Ni ska också få aktivera ett eller flera företag som denna systemanvändare ska få tillgång till genom att klicka på raden för företagets namn - Nej ändras då till Ja. I detta exempel nedan så har vi gett vissa behörigheter för Pelle, men bara gett tillgång till företaget TransPA. Om ni har flera företag så kan ni välja att ha det ni arbetar mest i som förvalt. När du är färdig så sparar du på den gröna bocken. Nu är systemanvändaren skapad och kan logga in med sin egen inloggning både på www.mytranspa.com och i transPA klient. Prova redan nu genom att stänga ner TransPA klient och logga ut från www.mytranspa.com, logga därefter in igen men nu som din egna användare.    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av JoakimPirholt VISMA ‎09-08-2018 08:36
På startmenyn ser du blåa och orange knappar, de orange knapparna måste du aktivt gå in för att se eller göra någonting, de blå knapparna visar information om att något skall göras eller påminnelser. Själva layouten styrs av dina användarrättigheter, med andra ord så har du de knappar som du har tillgång till och behöver i ditt arbete. Om du klickar på "transPA" längst upp till vänster så kommer du tillbaks till startsidan. Om du klickar på figuren med rutorna så når du en snabbmeny. Dessa funktioner är alltid tillgängliga i TransPA. Starta fjärrhjälp, Ändra lösenord och Info om er TransPA licens, finns under kugghjulet Namnet visar vem som är inloggad och klickar du på namnet visas företaget.  Utloggning sker genom att klicka på dörren.
Visa fullständig artikel
av JoakimPirholt VISMA
Du som arbetar inne i TransPA som administratör kallar vi för systemanvändare.   Många av er behöver inte installera någonting, utan når alla nödvändiga funktioner i TransPA genom webbsidan  www.mytranspa.com . Vi vill hänvisa dig att använda någon av webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge eller Internet Explorer 11 eller senare. Det är endast i dessa webbläsare vi säkerställer full funktion. För att logga in som systemanvändare väljer du Administrera.   Nu kommer inloggningsrutan upp.  Ert kund-id  fick ni när ni startade igång med TransPA. Är du osäker så titta i er dokumentation, fråga kollega eller ta kontakt med oss på TransPA support.  Din signatur och ditt lösenord är personliga uppgifter som valdes när du lades upp som systemanvändare.  Var noga med att ange korrekt uppgifter med stora och små bokstäver, på samma sätt som när du skapades upp. Ni får en bekräftelse på att signaturen är rätt genom att ange den och därefter ställa er på lösenord på raden nedanför. Kommer då företagets namn upp så är signaturen korrekt.  Har ni flera företag så välj i listan, därefter logga in. Har du ingen egen inloggning? Se avsnittet Så här skapar ni systemanvändare . Om du önskar ändra ditt lösenord så kan du göra detta som inloggad genom att klicka på kugghjulet, ändra lösenord.   TransPA Klient Vårt arbete med att göra TransPA Gold helt webbaserat pågår för fullt och när detta är klart innebär det att ni kommer åt alla delar helt utan installation. Än så länge finns dock vissa delar av TransPA som ännu inte är överflyttade från vår PC-baserade klient till webben. Detta kommer du märka genom att vissa menyval inte öppnar en ny sida, utan istället anropar denna klient. Om du behöver komma åt någon av nedanstående funktioner krävs installation. Se avsnittet installation av transPA klient. Funktioner som kräver TransPA klient är: systeminställningar  där idag följande funktioner finns: Skapa administratörer och ställa in dess behörigheter Registret över länder med belopp för skattefritt traktamente Inställningar för tidrapportering - funktionen tillåten tidsförskjutning samt inställning för om fordonsnummer är obligatoriskt eller ej Inställningar för stämpelklocka Inställningar för att begränsa anställdas tidrapportering till specifika datorer Företagsinställningar Inställningar i lönegrupper Löneberäkning  
Visa fullständig artikel