Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.   Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:  https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...   Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.   1. Virsgrāmatas starpkonts   Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”. Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti   Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.       Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)   2. Klienta kartīte un bankas konts   Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu.  Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts       Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).   3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā   No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām pēc FIFO principa, tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Izņēmuma gadījumi: 1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā. 2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.)  Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi     Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.       4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites   EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā. Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai. Piemēram, Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)         P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.    
Skatīt visu rakstu
13-01-2021 09:21
 • 14 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 7922 Skatījumi
Apraksts, kā veikt korektu valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanu moduļos Apgāde, Realizācija un Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
19-07-2019 10:31 (Atjaunots 19-07-2019)
 • 4 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 4780 Skatījumi
Instrukcija, kā slēgt operāciju kontus ar dokumentu "Kontu reformācija starpperiodā".
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 12:52 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 4470 Skatījumi
Apraksts, kam un kā izmantot Kontu atlikumu pārgrāmatošanas dokumentus.
Skatīt visu rakstu
24-05-2019 13:41
 • 3 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 4302 Skatījumi
Vai, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr.87,  realizācijas kontu pārgrāmatošana tikai virsgrāmatas līmenī ir pieņemama? Nobalsojiet!
Skatīt visu rakstu
20-08-2018 10:55
 • 1 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 4044 Skatījumi
Instrukcija, kā Horizon iegūt jaunus Bilances un Peļņas zaudējuma aprēķina pārskatus.
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 12:34 (Atjaunots 06-07-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3153 Skatījumi
 Funkcijas, ko nodrošina Budžeta kontrole.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:01 (Atjaunots 22-03-2023)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2520 Skatījumi
Tā kā publiskās pārvaldes sektora iestādēm no 01.01.2019. mainījās MK noteikumos Nr.87; 1031; 1032 definētie klasifikatori (kontu plāns un klasifikācijas kodi), atgādinām pārskatīt un vajadzības gadījumā veikt nepieciešamos labojumus finanšu pārskatu aprakstos, piemēram, PVN deklarācijā, budžeta izpildes pārskatā u.c. Vairāk lasiet šeit. 
Skatīt visu rakstu
21-01-2019 09:52 (Atjaunots 21-01-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2315 Skatījumi
    Infodienā 2018. apskatījām 3 ieteikumus efektīvākai Horizon kontu un dimensiju pārvaldībai. Šeit aprakstīts pirmais ieteikums par kontu grupēšanas iespējām. 
Skatīt visu rakstu
30-05-2018 09:48 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2155 Skatījumi
Instrukcija, kā iegūt atskaiti par kontu apgrozījumu un detalizāciju pa korespondējošajiem kontiem.
Skatīt visu rakstu
24-02-2021 10:31 (Atjaunots 25-10-2019)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1767 Skatījumi
Kā panākt, lai pietiek izveidot vienu publicēto atskaiti un HoP dati tiek filtrēti pēc personas, kas pieslēgusies HoP.
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 21-02-2023)
 • 2 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1699 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot Horizon iebūvēto rīku Atlikumu atskaišu salīdzināšana
Skatīt visu rakstu
14-02-2020 11:25 (Atjaunots 20-02-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1644 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot grāmatojumu periodus un starpperiodus.
Skatīt visu rakstu
25-10-2019 12:12 (Atjaunots 25-10-2019)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1573 Skatījumi
Budžeta veidošanas uzstādījumi, ievade, grozījumi un datu ielasīšana no Excel faila
Skatīt visu rakstu
15-05-2020 11:31
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 1277 Skatījumi
  Infodienā 2018. apskatījām 3 ieteikumus efektīvākai Horizon kontu un dimensiju pārvaldībai. Rakstā aprakstīts otrais ieteikums par objektu dimensijām.   
Skatīt visu rakstu
30-05-2018 09:49 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1157 Skatījumi
Projekta dimensija ir atšķirīga savā uzbūvē no pārējām 6 finanšu uzskaites dimensijām. Un arī projekta dimensiju var iekļaut budžeta kontrolē.  Lai sāktu lietot budžeta kontroli projektu griezumā, programmas uzskaites parametros jāieliek atzīme par dimensijas iekļaušanu kontrolē (Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → Dimensijas).     Projekta dimensijas sarakstā ierakstiem jāieliek atzīmes par budžeta ievadi un kontroli (Pamatdati → Kontu plāns → Projekts).   Budžeta kontrole arī projekta dimensijas griezumā tiek nodrošināta dokumentos: Izejošais maksājuma uzdevums; Ienākošais maksājuma uzdevums; Avansa norēķinu maksājuma uzdevums; Kases izdevumu orderis; Kases ieņēmumu orderis; Avansieru kases izdevumu orderis; Bankas pārvedums; Kases pārvedums; Skaidras naudas kvīts; Skaidras naudas čeks; VK vēstule izdevumu korekcijai; VK vēstule ieņēmumu korekcijai.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 07:55 (Atjaunots 04-10-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1100 Skatījumi
Apraksts  un ieteikumi par grāmatošanas periodu statusiem
Skatīt visu rakstu
12-08-2020 15:34
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 1022 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 11:38 (Atjaunots 29-11-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 953 Skatījumi
Ieteikums publiskā sektora iestādēm, kā pilnveidot savu uzskaiti ērtākai un ātrākai datu ieguvei gada pārskatu sastādīšanā 
Skatīt visu rakstu
29-01-2020 14:01 (Atjaunots 27-01-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 936 Skatījumi
Apraksts, kā kontu apgrozījumā pa klientiem pārgrāmatot ierakstu, kurā, kā norakstīšanas mērķis, uzrādās klients?
Skatīt visu rakstu
13-12-2017 12:39 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 871 Skatījumi