avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Användarhandbok med beskrivningar om grundläggande funktionalitet.
Visa fullständig artikel
13-12-2017 14:54
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 693 Visningar
Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt.    Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i systeminställningar har markerats i rutorna Inväntar betalning och Skickad.     Efter att du valt kreditera får du välja mellan två alternativ: ● Skapa endast kredit - krediterar originalfakturan och markerar de ingående posterna som ej fakturerbara så att de inte blir fakturerbara i en ny faktura ● Skapa kredit och nytt fakturautkast - krediterar originalfakturan och skapar ett nytt fakturautkast med posterna från originalfakturan så att du kan justera det som var fel och skicka en ny faktura   Om du av misstag väljer Skapa endast kredit och vill fakturera posterna på nytt går du till Fakturering - Skapa fakturor - Skapa från grunden. Välj samma kund och projekt och fäll ut fliken Ofakturerade poster - markera Visa ej fakturerbara poster och håll muspekaren över posten du vill fakturera och bocka i rutan till vänster. Markera alla poster som du vill fakturera igen och välj "Fakturera nu" högst upp så läggs raden till på fakturan.      I dagsläget kan du inte skapa en delkreditering av faktura. Hela fakturan måste krediteras och justeringar görs på det nya fakturautkastet. Du kan inte heller skapa fristående kreditfakturor via Skapa från grunden eftersom kreditfakturor i Project Management måste ha en hänförlig debetfaktura. (Det går att skapa negativa debetfakturor men detta klassas inte som en kreditfaktura)   Vid somliga tillfällen så kanske du och din kund istället har kommit överens om att inte kreditera en utstående faktura utan istället dra av det på nästkommande faktura.  Du skapar avdraget på nästkommande faktura genom att placera ett minustecken framför Antal.     Vid integration mot t.ex. Visma.net ERP så måste totalbeloppet vara positivt i slutändan - det går inte att föra över en debetfaktura med negativt belopp, synkroniseringen av en sådan faktura kommer att misslyckas. 
Visa fullständig artikel
15-05-2020 11:28 (Uppdaterad 05-11-2020)
 • 1 Svar
 • 2 gilla
 • 635 Visningar
Med fakturamallar kan man definiera standardinställningar för fakturor, såsom:   Fördefiniera inställningar för fakturor. T.ex. hur poster ska grupperas samt presenteras, färg på fakturan och vilken information som ska visas. Placera element i sidhuvudet, t.ex. faktureringsadress och logga. Definiera standardtexter som ska visas före och efter fakturans poster Fakturamallar skapas under Kugghjulet > Inställningar > Fakturamallar.  På den sidan väljer man även vilken fakturamall som ska vara standard samt om mallarna ska anpassas till nya eller gamla gränssnittet. Man kan också inaktivera och återaktivera de upplagda fakturamallarna vid behov. PROJEKTSPECIFIKA MALLAR   En projektspecifik mall kan inte hanteras under inställningar. Projektspecifika mallar skapas när man redigerar inställningar eller ändrar texter direkt på en faktura. När dessa inställningar sparas kommer nästa faktura i projektet att använda dessa inställningar istället för inställningar från fakturamallar. I projektet kommer det anges att man använder en projektspecifik mall.   Vill man ändra i en projektspecifik mall måste detta göras direkt på en faktura, och kommer alltså bara påverka fakturor skickade från detta projekt.   SKAPA ELLER REDIGERA EN FAKTURAMALL   Gå till Kugghjulet > Inställningar > Fakturamallar för att skapa en ny mall, ange det önskade namnet på fakturamallen och tryck på knappen Lägg till. Vill du redigera en befintlig fakturamall trycker du på pennan  bredvid fakturamallen. När du redigerar inställningar i mallar gör du inställningar i två flikar:  Faktura och Inställningar.   I avdelningen Faktura ändrar du inställningar för: Layout bland fakturans huvudelement: adressfält, rubrik, totaltfält (med bankuppgifter och ocr-nummer) samt fakturainformation Standard kontaktperson för fakturering (bland användare i Visma.net PM) Text att visa ovanför och under fakturans poster. Texten ovanför fakturans poster kan innehålla taggar med dynamisk information Texten i rutorna för adressfält och fakturainformation kan riktas från vänster eller höger. Detta styr man genom att hålla musen över fältet och trycka på symbolen som visas i hörnet:     I avdelningen   Inställningar   hanteras inställningar för fakturan: Vilken färg fakturan ska formateras med Vilka kolumner som ska visas på fakturan Hur fakturans poster ska visas (arbetstimmar, resor & utlägg samt produkter) Hur fakturans poster ska grupperas, och om de ska visas på bilaga OBS! Glöm inte att trycka på knappen Spara efter att ni har gjort era inställningar.   SKAPA FAKTURAMALL FRÅN FAKTURA   Alla inställningar, förutom placering av huvudelement, går fortfarande att göra direkt på fakturan i varje projekt. Då blir inställningen anpassad, och gäller för framtida fakturor i projektet. Användare med administratörsrättigheter kan dessutom från fakturans inställningsavdelning längst ner välja att spara inställningarna i den aktuella fakturan som en ny fakturamall:   VÄLJ FAKTURAMALL   Inställningar för fakturamallar definieras i olika nivåer, från avdelningar till projekt och enskild faktura.   AVDELNING   För att välja fakturamall för avdelning, gå till Kugghjulet > Inställningar > Avdelningar. Redigera sen avdelningen och välj vilken fakturamall denna avdelning som standard ska få.   KUNDER   Gå till kunden och kundinställningar > fakturauppgifter, där kan ni redigera vilken fakturamall kundens projekt ska få som standard. Det är också denna mall som automatiskt kommer användas när man samfakturerar flera projekt för kunden.     PROJEKT   Gå till projektet. Öppna avdelningen projektinställningar > faktureringsinformation. Här kan man välja vilken fakturamall fakturor i projektet automatiskt ska få.     FAKTUROR   På en faktura kan man välja vilken fakturamall som ska användas. Öppna avdelningen Inställningar och välj vilken fakturamall som ska användas. Nästa faktura i projektet kommer då också få denna mall automatiskt.   MASSUPPDATERA FAKTURAMALLAR FÖR KUNDER ELLER PROJEKT   Det är möjligt att massuppdatera projekt eller kunder med vilken fakturamall som ska gälla för respektive. Tänk på att du måste ha behörigheter för att genomföra uppdateringen. Öppna en projekt- eller kundrapport. Markera raderna som du önskar uppdatera (har du inte rättigheter att uppdatera visas inte någon ruta för markering) Välj åtgärd Ändra fakturamall från menyn längst upp på sidan och välj vilken fakturamall du önskar uppdatera till Tryck på uppdatera för att slutföra uppdateringen.  
Visa fullständig artikel
11-12-2019 16:17 (Uppdaterad 16-12-2019)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 559 Visningar
Kom igång med e-faktura och lev upp till de nya kraven på e-faktura till offentlig sektor.
Visa fullständig artikel
06-05-2019 14:35 (Uppdaterad 06-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 495 Visningar
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt för ett fast pris, oavsett antal arbetade timmar. Fastpris När du i Visma.net Project Management ska fakturera kund ett fast pris för ett projekt använder du produkter. En produkt kan faktureras direkt, vid angivet datum eller efter slutförd fas. För att definiera fasta priser måste vi se till att timpriser inte faktureras, det gör vi i Prislistor. Vi börjar med att ställa in så att timpriser inte debiteras Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (Under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Fastpris , och trycker på Lägg till :       Det viktigaste i denna prislista är att vi har ett förinställt pris på 0 kr/tim. Detta eftersom vi inte kommer debitera någon kostnad per timme.   Om du har någon arbetstyp som faktiskt ska debiteras per timme kan du trycka på Ny rad , välja arbetstyp och ange kostnaden. I min prislista vill jag alltid att arbetstypen Support ska faktureras per timme, så jag lägger ett timpris på 750 kr:       Gå längre ner på sidan och tryck på spara.   Vi har nu skapat en prislista där endast konsultation kommer debiteras baserat på antal timmar med den valda arbetstypen.   Vi ska nu skapa ett projekt och välja prissättning Skapa nytt projekt och spara det. Gå till avdelningen Finanser och tryck på pilen under Ange priser > Prislista . I listan för prislistor väljer jag den vi skapade, fastpris.     Tänk på att om även resekostnader ska ingå i det fasta priset och kommer förekomma i projektet att se till att Resor är urbockade.    Vi kan nu börja registrera arbetstid i projektet:   Vi har 11 arbetade timmar, men inget att fakturera. Det ska vi ändra på:   Vi fakturerar våra fastprisprojekt med hjälp av Produkter Vi går i projektet till avdelningen Finanser > Avgifter och övriga kostnader > Produkter Där kan vi genom att börja skriva i sökrutan skriva direkt vad vi vill att posten ska kallas, antal, enhet, pris och kostnad Denna produkt är det arbete vi har gjort åt kunden, så jag anger att kostnaden ska vara 0 kr. Projektet kommer fortfarande belastas med kostnaden för arbetstimmar.     Produkten blir omgående fakturerbar, vilket gör att den kommer läggas till i projektets nästa faktura.   Vill vi inte att produkten ska vara fakturerbar omgående kan vi under Fakturering > Klart för fakturering välja ett annat alternativ. Det är också här vi kan ändra produktens uppgifter, t.ex. pris, moms och beskrivning:   Det går att skapa produkter i Visma.net Project Management och prissätta dem. Om man t.ex. levererar samma tjänst ofta. Dessa skapas under Kugghjulet > Inställningar > Produkter (Under projekt) .   Nu kan vi skapa en faktura i projektet, för det fasta belopp vi vill fakturera kunden.    Om vi skulle rapportera in arbetstypen Konsultation skulle denna bli fakturerbar baserat på arbetade timmar:        
Visa fullständig artikel
24-12-2019 09:43
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 407 Visningar
Hej!   För er som vill använda den nya fakturalayouten bör ni uppmärksamma att den nya layouten använder ny font och storlek på texten i fakturahuvudet. Detta innebär att ni kan behöva justera placeringen av er text i era fakturamallar vid övergången till den nya fakturalayouten.    Nedan kommer ett exempel på en mall som har konverterats till den nya layouten, längst till vänster är hur den såg ut med den gamla layouten, bilden i mitten visar hur den ser ut med den nya layouten utan justeringar och bilden längst ut till höger visar layouten efter förändring i fakturamallen: Vad vi kan se är att layouten från den gamla till den nya har flyttat runt våra texter en del för att anpassa de olika delarna för det nya formatet. I mitt exempel orsakade detta inte något oläsligt men i mallar där det är anpassat med mindre marginaler kan information i värsta fall hamna över varandra.  Så innan vi tar den nya fakturalayouten i bruk kan det vara läge att justera hur informationen ser ut på våra mallar. Först har vi hur fakturahuvudet såg ut i mallen som gav våra två första varianter: Här anser jag att informationen är justerad för långt till höger samt att kundnamn och adress hamnar för långt till vänster. Jag justerar nu mallen för att få den att se ut som i den sista bilden ovan: När jag är nöjd med redigeringen, sparat min mall och anser att fakturan ser bra ut är jag redo för fakturering med den nya layouten.  
Visa fullständig artikel
04-12-2019 14:13
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 394 Visningar
Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.
Visa fullständig artikel
26-10-2018 07:16
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 392 Visningar
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt efter antal arbetade timmar.   DEBITERING PER TIMME   Det viktigaste när det gäller att debitera projekt per timme är att ha korrekta   prislistor   eller   prissättningar   i projekt. Alla arbetade timmar blir automatiskt fakturerbara enligt den valda prissättningsmodellen, som när som helst går att ändra.   Vi börjar med att skapa en prislista, med korrekta timpriser: Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Debitering per timme, och trycker på Lägg till   Jag börjar med att låta den första raden, 0 kr/tim, stå kvar. Detta för att fånga upp alla timmar som inte ska debiteras (intern tid osv.). Vill ni istället ha ett lägsta standardpris anges detta här.  Därefter trycker jag på Ny rad och lägger till ett pris för allt som ska debiteras. Jag kan ange pris för personer eller arbetstyper. Eller kombinera de båda:   I exemplet ovan har Max Norrsel och Tobias Söderlund en egen prissättning när de gör Konsultation och Planering, men alla andra personers priser baseras helt på vilken arbetstyp de registrerar.  Vi har nu skapat en prislista med våra priser, som kan användas i våra projekt.   Vi ska nu skapa ett projekt, och välja prissättning: Skapa nytt projekt, eller gå till ett befintligt. Gå till avdelningen Finanser > Ange Priser > Prislista och välj Debitering per timme i listan för prislistor.   Vi kan genom att välja Ändra till projektspecifik prissättning redigera priserna om vi vill att andra regler ska gälla i detta projekt. Eller om vi vill lägga till prissättningsregler i en fas görs detta i projektet genom att välja Lägg till undantag för fastpris (under Fasspecifika Prisundantag).    Registrerar du arbetstid i projektet går timmarna direkt in och blir fakturerade enligt vår prislista.      Om vi vill kan vi i fakturan redigera priserna, eller ändra antalet timmar som ska faktureras genom att klicka på på posten som ska redigeras.      Glöm inte att trycka på spara när ni är klara.
Visa fullständig artikel
19-12-2019 16:12 (Uppdaterad 20-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 378 Visningar
Uppdatera era fakturamallar för ny layout och snabbare pdf-generering.
Visa fullständig artikel
26-04-2019 09:45
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 355 Visningar
KLART FÖR FAKTURERING   När det finns möjlighet att skapa en faktura av produkter, arbetstimmar eller resekostnader visas som standard klart för fakturering med beloppet uppe i högra hörnet i projektöversikten. För att skapa en faktura klickar man på beloppet. Därefter visas automatiskt utkastet av fakturan.     NY FAKTURA   Om det inte finns något redo att faktureras kan fakturor skapas manuellt. Detta kan man göra genom att antingen trycka på beloppet 0,00 kr i projektöversikten eller genom att i avedelningen Fakturering - Skapa fakturor trycka på knappen Skapa från grunden.     Finns något belopp redo att faktureras kommer detta också att automatiskt visas på fakturan. När en faktura skapas utan fördefinierat belopp får man själv ange informationen. Man använder då knappen Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till produkter som ska faktureras.     Om en ny produkt som inte är fördefinierad anges här kan den inte belastas med en kostnad. Lägg då istället upp produkten under Produkter i projektöversikten. Finns det ofakturerade poster i projektet kan man välja att fakturera dem på fakturan som skapas.     Det går även att visa ej fakturerbara poster genom att markera Visa ej fakturerbara poster. Ifall dem ska faktureras behöver posterna markeras. Därefter trycker man på Fakturera nu uppe på sidan.    
Visa fullständig artikel
13-12-2019 13:59 (Uppdaterad 13-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 371 Visningar
Några tips om hur du kan följa upp värdet av registrerad tid i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
02-09-2019 12:42
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 349 Visningar
Vill du hitta en snabb sökväg till utgifter som är klara för fakturering enligt vad som är definierat i projekten kan du klicka på Fakturering > Skapa fakturor.     Nu listas alla poster som är klara för fakturering. Om man är i behov av att filtrera listan för att hitta vissa fakturaposter kan man filtrera listan efter: Avdelning - vilken intern avdelning som står som ägare på projektet. Projektledare - vem som står som ägare på projektet. Datum (klart för fakturering) - vilket datum posten gjordes fakturerbar och kan t.ex. användas för att efter månadsskifte endast fakturera poster fram till och med den sista i föregående månad.  Vill du lägga till flera filter får du klicka på Lägg till filter uppe i högra hörnet.     För att lista poster som är klara för fakturering kan du också gå in på startsidan > Finansstyrning > Klar att fakturera.     Trycker man på Klar att fakturera skickas man till Fakturering > Skapa fakturor. I listan som kommer upp väljer man sedan genom att bocka för vilka fakturor som ska skapas, önskar man markera alla rader använder man den översta bockrutan för att markera alla. När du markerat vilka rader som du önskar skapa fakturor för trycker du på knappen Skapa till status "Utkast" längst uppe på skärmen. Trycker du på pillen vid sidan får du skapa fakturor till en annan status istället.   ÅTGÄRDA FLERA FAKTUROR SAMTIDIGT   Efter att man skapar en faktura hamnar den under Fakturering > Fakturor. Där ser man fakturorna antingen i en kanban-vy eller som en lista. Vill du åtgärda flera fakturor samtidigt gör du det genom att gå till Lista och bocka i fakturorna som ska åtgärdas. Därefter trycker man på Välj åtgärd och väljer hur fakturorna ska hanteras från listan.     Tänk på att: Innan faktura skapas ange rätt bankinformation
Visa fullständig artikel
17-12-2019 16:55
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 343 Visningar
 För att en faktura ska komma fram till rätt e-postmottagare anger du detta på fliken Projektinformation.
Visa fullständig artikel
08-11-2018 16:36
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 311 Visningar
Så här behandlar du adresserna som betrodda.
Visa fullständig artikel
06-08-2020 12:50 (Uppdaterad 21-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 308 Visningar
Var skapar jag en sidfot? Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar - varför kan jag inte se fottexten? Jag behöver skapa nya avdelningar i min organisation -  hur gör jag med sidfoten?
Visa fullständig artikel
21-04-2020 10:08 (Uppdaterad 19-10-2020)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 314 Visningar
Här visar vi hur du kan återanvända informationen i offerten för att skapa en faktura.
Visa fullständig artikel
11-11-2019 19:53
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 304 Visningar
Så skriver du enkelt ut flera fakturor på en gång.
Visa fullständig artikel
03-05-2019 13:14 (Uppdaterad 03-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 307 Visningar
Fråga Går det att delkreditera en faktura i Visma Severa? Svar   Nej det går inte att delkreditera en faktura i Visma Severa. Hela fakturan krediteras sedan kan man välja att fakturera på en ny faktura och där justera belopp/poster för att fakturan ska vara korrekt. Kolla gärna på vår videoguide för krediteringar i Visma Severa
Visa fullständig artikel
25-07-2018 10:49 (Uppdaterad 27-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 258 Visningar
Så här sorterar du fakturavyn.
Visa fullständig artikel
21-10-2019 16:44 (Uppdaterad 30-11-2020)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 277 Visningar
Etiketter