avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Visma.net ERP støtter nå å sende PEPPOL BIS 3.0 direkte.
Vis hele artikkelen
07-10-2020 19:29 (Sist oppdatert 08-10-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1301 Visninger
I Visma.net Financials har man muligheten til å opprette en faktura (ut- og inngående), lagre den og deretter slette den. Ingenting bokføres før en trykker Oppdater. Ved opprettelse av fakturaen får den et fakturanummer. Det er derfor viktig at man endrer serien manuelt tilbake da dette ikke skjer automatisk dersom man sletter en uoppdatert faktura. Slik kan man utfylle hull i nummerserien.
Vis hele artikkelen
29-09-2020 09:13
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 876 Visninger
I versjon 8.25 har vi forbedret valideringen av leverandørens bankkonto. Dette gjøres for å øke sikkerheten ved utbetalinger.  Når du oppretter en leverandør og registerer betalingsinformasjon, vil det automatisk bli kjørt en validering via Autopay. Dette er i første omgang implementert for Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det er planlagt støtte for flere land i fremtiden.  I skjermbildet Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) listes alle leverandører som enten har ugyldig bankkonto eller som ikke har blitt validert, og du kan velge Regenerer alle for å validere alle i listen.   Etter oppgradering til versjon 8.25 vil alle bankkontoer ha status som at de ikke er validert. Det vil si at du må validere bankkonto på alle dine leverandører. Det vil ta noen minutter, men det vil også gi deg en sikkerhet om at du betaler til riktig kontonummer. Slik går du frem:   Gå til Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) Klikk Regenerer alle Systemet sjekker da informasjonen opp i mot Autopay validator. Hvis bankkonto er ugyldig så vil valideringen feile, og du kan korrigere bankkonto på leverandøren.
Vis hele artikkelen
16-09-2020 12:43 (Sist oppdatert 16-09-2020)
 • 6 Svar
 • 3 Liker
 • 1840 Visninger
Nye kontoer relatert til lønn er lagt inn som standard hovedbokskontoer.  Dette gjelder nye firmaer som opprettes fra og med versjon 8.25. Ønskes disse kontoene i eksisterende firmaer, må de opprettes manuelt via skjermbildet Kontoplan (GL202500). Det gjelder følgende kontoer: 1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere) 1579 Andre kortsiktige fordringer 2772 Skyldig finansskatt av lønn 2784 Påløpt finansskatt ferielønn 5250 Gruppeliveforsikring 5252 Ulykkesforsikring 5430 Finansskatt av lønn 5431 Finansskatt av påløpte feriepenger 5919 Trekk kantinekostnader ansatte
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:45 (Sist oppdatert 04-09-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 460 Visninger
I versjon 8.25 er det på nytt mulig å legge til både Notat og Fil i forespørselen Kundeinformasjon (AR402000). Flere av våre kunden har savnet muligheten, og nå er den tilbake igjen. Du slipper å åpne hver enkelt faktura for å se eller legge til notat og/eller filer.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:56 (Sist oppdatert 04-09-2020)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 284 Visninger
I versjon 8.25 har vi lagt til en kolonne Opprinnelig i både Fakturainnboks (AP50604S) og i forespørselen Fakturainnboks-Oversikt (AP40106S). Denne kolonnen vil vise hvordan den inngående fakturaen er mottatt. Du vil se om fakturaen er mottatt elektronisk eller via skanntjenesten. Dette er nyttig da vi vet at fakturaer som skannes inneholder mindre informasjon og krever mer redigering, og det er nå enkelt å se dette før du behandler fakturaen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:25
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 374 Visninger
I versjon 8.25 har vi lagt inn støtte for å endre Beskrivelse og Bankkontotype for betaling på bokførte inngående fakturaer (AP301000). Dersom du har bokført en inngående faktura, og ser at du har registrert feil bankkontotype eller beskrivelse, så kan du korrigere dette før du oppretter betaling.   Åpne en Inngående faktura som har status Ny, og her ser du at feltet Beskrivelse nå kan redigeres.   Under fanen Regnskapsdetaljer kan du endre Bankkontotype for betaling. Merk at dersom det er registrert en betaling eller delbetaling så vil feltet være låst, og ikke mulig å endre.     Hvis du ser at du har registrert feil bankkontonummer på en leverandør, så kan du nå endre bankkontonummer på leverandørkortet, og så gå til den inngående fakturaen og endre til en annen bankkontotype og så sette tilbake til opprinnelig bankkontotype. Da hentes nytt bankkontonummer.
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:21
 • 1 Svar
 • 6 Liker
 • 754 Visninger
I skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S) er kolonnene Fakturadato og Opprinnelig fakturadato nå tilgjengelig.     De vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes inn på følgende måte: 1. Åpne skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S). 2. Velg ikon for Feltvelger. Flytt kolonnen fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, Trykk OK.
Vis hele artikkelen
04-09-2020 10:04
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 276 Visninger
I skjermbildet Kjør periodisering (DR501000) har vi lagt til et felt som viser kunde-/leverandørnavn. Informasjon ligger i feltet Forbindelsesnavn.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 10:01
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 253 Visninger
I skjermbildet Inngående faktura (AP301000) har vi lagt til kolonnen "Leverandørens varenr.".   Kolonnen vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes på følgende måte: 1. Åpne Inngående faktura (AP301000) 2. Velg ikon for Feltvelger og flytt feltet over fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, trykk OK.        
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:31 (Sist oppdatert 04-09-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 264 Visninger
Mulighet for å kjøre test på Automatiseringsplan
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:45 (Sist oppdatert 04-09-2020)
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 353 Visninger
Sette kontraktsvarer som inaktive
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:54
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 241 Visninger
Nye filterverdier for Firma og Underenhet er lagt til på rapport DR650040 og forespørselene DR 401000 / DR 402000
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:41
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 255 Visninger
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.
Vis hele artikkelen
10-05-2019 18:10 (Sist oppdatert 31-07-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1586 Visninger
I versjon 8.24 har vi forbedret oversikten i skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S).
Vis hele artikkelen
24-06-2020 08:57 (Sist oppdatert 24-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 689 Visninger
I versjon 8.24 kan man se Antall poster i flere skjermbilder. 
Vis hele artikkelen
23-06-2020 11:33 (Sist oppdatert 23-06-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 438 Visninger
I versjon 8.24 er det mulig å endre kun dato eller beskrivelse på et bilag. 
Vis hele artikkelen
23-06-2020 11:30 (Sist oppdatert 23-06-2020)
 • 2 Svar
 • 0 Liker
 • 798 Visninger
  Denne artikkelen viser deg hvordan du korrigerer bilag opprettet i Visma.net ERP.    NB:   Funksjonen kan ikke benyttes ved endring av totalbeløp på reskontro (fakturaer og betalinger). Er totalbeløpet feil må disse reverseres og føres på nytt. Se artikler om reversering av kundefaktura, reversering av leverandørfaktura og reversering av betalingerr. Feil mva-konto (f.eks 2701). Bilag med feil mva-konto må reverseres.  Er det ført på feil inntekts eller kostnadskonto kan funksjonen brukes, så lenge kontoen skal på samme sted i mva-oppgaven. Dette fordi korrigeringen ikke tar effekt på mva, og vil derfor ikke forandre grunnlaget for mva-oppgaven. Hvis den ikke skal på samme sted må du reversere bilaget som nevnt over. Se evt. reversering av hovedbokstransaksjoner, og reversering av transaksjoner hvis bilagene er ført på henholdsvis Hovedbok eller Bankstyring.                                                                  Korrigering av et bilag   1. Gå til aktuelt bilag. 2. Hvis ikke bilaget er ført direkte på Hovedbokstransaksjoner, velg fanen Regnskapsdetaljer. 3. Klikk på buntnummeret. Dette åpner bilaget på  Hovedbokstransaksjoner .      4. Klikk på Behandlinger - Korriger.     Hvis bilaget inneholder en reskontro (2400, 1500 etc) får du beskjed om at enkelte transaksjoner ikke kan korrigeres (da disse ikke kan korrigeres). Klikk OK.        5. Vinduet Korriger transaksjoner åpnes.      6. Endre feltet Til konto på den aktuelle linjen. Merk at linjen hakes av etter dette.       7. Klikk Behandle for å utføre endringen     8. Korrigeringsbunten vises.      Klikker man på buntnr. ser man at originalkontoen er kreditert, mens den nye er debitert. Man vil også se linken til originalbunten til høyre. Bunten får typen Bilagskorreksjon.       På originalbunten vil man se at den ene linjen er korrigert. Linken til korrigeringsbilaget vises på samme linje.      Markerer man den korrigerte linjen vil man også kunne klikke  Historikk for bilagskorreksjon  og se hva som er gjort.        Merk: vi anbefaler å huke av for Oppdater bilagskorreksjonsbunter automatisk under Hovedbok - Konfigurasjon - Innstillinger - Hovedboksinnstillinger.     Hvis dette ikke er huket av må du oppdatere bilagene i etterkant under Hovedbok - Behandling - Daglig - Oppdater bilag.    Tips Du kan også korrigere bilag direkte fra   Hovedbok - Registrering - Forespørsler - Kontoutdrag. Ved å markere bilaget du ønsker å korrigere og velge knappen Korriger kommer du til skjermbilde for   Korriger bilag.                                Korrigering av flere bilag   Har man flere bilag på samme konto som er ført på en konto, men skulle på en annen, kan man bruke behandlingen Korriger transaksjoner til å korrigere alle på en gang.    1. Gå til Hovedbok - Arbeidsområde - Behandling - Regelmessig - Korriger transaksjoner 2. Klikk Hent 3. Velg kontoen du skal korrigere, både i feltet Fra konto og Til konto. Klikk Hent.      Bilagslinjene leses inn og vises.    4. Klikk Erstatt 5. Velg kontoen som skal korrigeres under Finn og kontoen som skal brukes isteden under Erstatt med. Klikk Erstatt.     Linjene er nå klar til behandling. Klikk Behandle.     Se også   Endre kostnadsbærer på bilag Endre kun dato eller beskrivelse på bilag  Korrigere deler av beløp  
Vis hele artikkelen
27-06-2019 10:37 (Sist oppdatert 23-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1214 Visninger
I forbindelse med en tidligere feil, er funksjonaliteten på skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S) nå endret. 
Vis hele artikkelen
09-12-2019 15:34 (Sist oppdatert 19-06-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 590 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan Godkjenningstatus oppdateres på inngående fakturaer, og hvorfor denne prosessen noen ganger tar lenger tid enn ønsket/forventet.
Vis hele artikkelen
23-01-2020 15:02 (Sist oppdatert 15-06-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 563 Visninger