Mijn Communities
Help

Releases Youforce HR Core Beaufort

Sorteren op:
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030515) Mededelingen Geen release in oktober Wegens een verhuizing van ons datacenter begin oktober, is er geen release van Beaufort voor periode 10. Voor meer informatie zie de Youforce community: Verhuizing datacenter op 1,2, en 3 oktober Nieuw Zoeken op roepnaam Waarom Eén van de ideeën in het Ideeënportaal was om te kunnen zoeken op Roepnaam. Hoe Deze functionaliteit is nu opgenomen in HR Core Beaufort. Op de diverse selectieschermen is op het selectietabblad Persoon het veld Roepnaam toegevoegd. Dit selectieveld kan op dezelfde wijze worden toegepast als alle andere reeds bestaande selectievelden.  Gewijzigd en verbeterd Controle ingangsdatum roltoewijzing Waarom Bij de opgave van een 'foutieve' ingangsdatum bij een roltoewijzing (bijvoorbeeld: 01-02-0221 ipv 01-02-2021) kon er een blauw scherm ontstaan.  Hoe De controle op 'ingangsdatum' is aangescherpt; een datum vóór 01 januari 1900 wordt niet meer geaccepteerd. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe en gewijzigde exportcodes Waarom In navolging van Payroll Gemal (zie Release notes Payroll Gemal 2021-08/03) en vooruitlopend op de IKV-functionaliteit die per 2023 beschikbaar komt, worden in HR Core Beaufort een aantal wijzigingen doorgevoerd in de exportcodes. Een tweetal exportcodes wijzigt qua naamgeving en een drietal nieuwe exportcodes wordt toegevoegd. Hoe Gewijzigde exportcodes: Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw 02922 Datum in dienst Startdatum IKV 02924 Datum uit dienst Einddatum IKV Nieuwe exportcodes: Exportcode Omschrijving 02219 Code nieuwe IKV 02220 Datum in-dienst 02221 Datum uit-dienst Actie Verdere actie is op dit moment niet nodig in HR Core Beaufort. Je blijft de rubrieken P00322 Datum in dienst (Exportcode 02922) en P00830 Datum uit dienst (Exportcode 02924) vastleggen in HR Core Beaufort. HR Core Beaufort levert zoals gebruikelijk de invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV aan Payroll Gemal; Payroll Gemal genereert op basis van de aangeleverde invoercodes de invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst. Opgeloste meldingen Berekening WTF-factor incorrect (change 16353731) Melding De berekening van de WTF-factor is in sommige gevallen niet correct.   Oplossing Als de WTF-factor was gewijzigd op de peildatum, dan werd niet de juiste factor bepaald. De programmatuur is hierop aangepast. Maximum posities waardeomschrijving (change 2759590) Melding De lengte van een waardeomschrijving van een rubriek in een tabel was op het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) gemaximeerd tot 25 posities ondanks dat de tabellengte 50 posities kan bevatten. Oplossing Via het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) kan als waarde omschrijving nu 50 posities worden opgegeven. Ontbrekende uitvoercodes (change 2843657) Melding Een tweetal uitvoercodes en de daaraan gekoppelde rubriekcodes zijn niet aanwezig in HR Core Beaufort, waardoor deze gegevens niet geïmporteerd kunnen worden. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd: Rubriek Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92170 PFZW francise AP 02170 Pfzw franch.AP P92171 PFZW francise OP 02171 Pfzw franch.OP Totalen met sterretjes op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' (change 2859286) Melding Op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' worden sterretjes vermeld voor en na de totaal waarden. Oplossing Het formaat van de waarde is aangepast, zodat er geen sterretjes meer worden vermeld bij de totaal waarden. Controle op wijzigen registratienummer bij dienstverband (change 2271715) Melding Bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll kan het registratienummer worden leeggemaakt via Indirect Muteren. Het gevolg is dat het afroepen van de salarisaanlevering een blauw scherm oplevert. Oplossing De controle is zodanig aangescherpt dat bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll het registratienummer niet kan worden leeggemaakt met Indirect Muteren. In dit geval wordt de volgende melding op het verslag weergegeven en de mutatie wordt afgekeurd. Melding (PI_0490): Het leegmaken van het registratienummer (P01105) is teruggedraaid omdat dit niet is toegestaan in geval van een bestaande arbeidsrelatie met een koppeling naar de salarisverwerker. Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 19:17 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 729 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030515) Mededelingen Geen release in oktober Wegens een verhuizing van ons datacenter begin oktober, is er geen release van Beaufort voor periode 10. Voor meer informatie zie de Youforce community: Verhuizing datacenter op 1,2, en 3 oktober Nieuw Zoeken op roepnaam Waarom Eén van de ideeën in het Ideeënportaal was om te kunnen zoeken op Roepnaam. Hoe Deze functionaliteit is nu opgenomen in HR Core Beaufort. Op de diverse selectieschermen is op het selectietabblad Persoon het veld Roepnaam toegevoegd. Dit selectieveld kan op dezelfde wijze worden toegepast als alle andere reeds bestaande selectievelden.  Gewijzigd en verbeterd Controle ingangsdatum roltoewijzing Waarom Bij de opgave van een 'foutieve' ingangsdatum bij een roltoewijzing (bijvoorbeeld: 01-02-0221 ipv 01-02-2021) kon er een blauw scherm ontstaan.  Hoe De controle op 'ingangsdatum' is aangescherpt; een datum vóór 01 januari 1900 wordt niet meer geaccepteerd. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe en gewijzigde exportcodes Waarom In navolging van Payroll Gemal (zie Release notes Payroll Gemal 2021-08/03) en vooruitlopend op de IKV-functionaliteit die per 2023 beschikbaar komt, worden in HR Core Beaufort een aantal wijzigingen doorgevoerd in de exportcodes. Een tweetal exportcodes wijzigt qua naamgeving en een drietal nieuwe exportcodes wordt toegevoegd. Hoe Gewijzigde exportcodes: Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw 02922 Datum in dienst Startdatum IKV 02924 Datum uit dienst Einddatum IKV Nieuwe exportcodes: Exportcode Omschrijving 02219 Code nieuwe IKV 02220 Datum in-dienst 02221 Datum uit-dienst Actie Verdere actie is op dit moment niet nodig in HR Core Beaufort. Je blijft de rubrieken P00322 Datum in dienst (Exportcode 02922) en P00830 Datum uit dienst (Exportcode 02924) vastleggen in HR Core Beaufort. HR Core Beaufort levert zoals gebruikelijk de invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV aan Payroll Gemal; Payroll Gemal genereert op basis van de aangeleverde invoercodes de invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst. Opgeloste meldingen Berekening WTF-factor incorrect (change 16353731) Melding De berekening van de WTF-factor is in sommige gevallen niet correct.   Oplossing Als de WTF-factor was gewijzigd op de peildatum, dan werd niet de juiste factor bepaald. De programmatuur is hierop aangepast. Maximum posities waardeomschrijving (change 2759590) Melding De lengte van een waardeomschrijving van een rubriek in een tabel was op het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) gemaximeerd tot 25 posities ondanks dat de tabellengte 50 posities kan bevatten. Oplossing Via het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) kan als waarde omschrijving nu 50 posities worden opgegeven. Ontbrekende uitvoercodes (change 2843657) Melding Een tweetal uitvoercodes en de daaraan gekoppelde rubriekcodes zijn niet aanwezig in HR Core Beaufort, waardoor deze gegevens niet geïmporteerd kunnen worden. Oplossing De ontbrekende uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd: Rubriek Omschrijving uitvoercode Omschrijving P92170 PFZW francise AP 02170 Pfzw franch.AP P92171 PFZW francise OP 02171 Pfzw franch.OP Totalen met sterretjes op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' (change 2859286) Melding Op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' worden sterretjes vermeld voor en na de totaal waarden. Oplossing Het formaat van de waarde is aangepast, zodat er geen sterretjes meer worden vermeld bij de totaal waarden. Controle op wijzigen registratienummer bij dienstverband (change 2271715) Melding Bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll kan het registratienummer worden leeggemaakt via Indirect Muteren. Het gevolg is dat het afroepen van de salarisaanlevering een blauw scherm oplevert. Oplossing De controle is zodanig aangescherpt dat bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll het registratienummer niet kan worden leeggemaakt met Indirect Muteren. In dit geval wordt de volgende melding op het verslag weergegeven en de mutatie wordt afgekeurd. Melding (PI_0490): Het leegmaken van het registratienummer (P01105) is teruggedraaid omdat dit niet is toegestaan in geval van een bestaande arbeidsrelatie met een koppeling naar de salarisverwerker. Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 19:16 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 650 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030514) Mededelingen Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 1 juli op de community. Gewijzigd en verbeterd Status batchverwerking aangepast Waarom Omdat het opslaan van de logging van de batchverwerking in een tekstbestand (DPIA024.TXT) bewerkelijk is en voor systeembeheerders het zoeken in en opschonen van de logging bemoeilijkt, hebben we dit aangepast.  Hoe We hebben de Functie 430035 Status batchverwerking aangepast, waardoor de logging van de batchverwerking niet langer wordt wegeschreven naar het bestand DPIA024.TXT, maar naar de gelijknamige tabel DPIA024 in de Beaufort database. Deze wijziging maakt het mogelijk om meer gericht te kunnen zoeken naar de status van een bepaalde batchverwerking. Daarnaast is het nu voor systeembeheerders eenvoudiger om de inhoud van de tabel op te schonen. De wijziging in de manier van opslaan van de te loggen informatie heeft in functioneel opzicht geen gevolgen. Veilig stellen inhoud DPIA024.TXT Er vindt gaan conversie plaats van de gegevens van het bestand DPIA024.TXT naar tabel DPIA024, maar systeembeheer zal de inhoud van het bestand DPIA024.TXT wel veilig stellen.  Actie Er is geen actie nodig. Afhandelen ontbrekende logon-user gewijzigd Waarom Als een gebruiker inlogt in HR Core Beaufort, wordt voor deze gebruiker een logon-id gegenereerd en opgeslagen voor de duur van de sessie. HR Core Beaufort gebruikt deze logon-id bij een aantal (sub)processen, zoals het opslaan van de mutatielogging of het aanmaken van salarismutaties. Zodra de gebruiker uitlogt, wordt de logon-id verwijderd. Soms wordt de logon-id echter verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd in HR Core Beaufort. Tot nu toe kreeg de gebruiker dan de melding dat er een ernstige foutsituatie was opgetreden. Omdat dit niet de lading dekte, hebben we dit aangepast en melden we voortaan dat de Beaufort-sessie van de gebruiker niet langer actief is en Beaufort zal worden afgesloten. Hoe Als de logon-id is verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd, zie je als gebruiker vanaf deze release de melding PI_1195: Je Beaufort-sessie is niet meer actief, Beaufort zal worden afgesloten. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P01100 ook VTWK  Waarom Naar aanleiding van opmerkingen van klanten is het in Payroll Gemal mogelijk gemaakt om invoercode 01100 Correctie ORT tijdens vakantieverlof met terugwerkende kracht over de jaargrens heen te kunnen muteren. Hoe Rubriek P01100 Corr ORT verlof is aangepast; de eigenschap Herrek. vorig jaar is aangevinkt. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:33 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 765 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030514) Mededelingen Officelink maakt plaats voor Template Editor Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 1 juli op de community. Gewijzigd en verbeterd Afhandelen ontbrekende logon-user gewijzigd Waarom Als een gebruiker inlogt in HR Core Beaufort, wordt voor deze gebruiker een logon-id gegenereerd en opgeslagen voor de duur van de sessie. HR Core Beaufort gebruikt deze logon-id bij een aantal (sub)processen, zoals het opslaan van de mutatielogging of het aanmaken van salarismutaties. Zodra de gebruiker uitlogt, wordt de logon-id verwijderd. Soms wordt de logon-id echter verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd in HR Core Beaufort. Tot nu toe kreeg de gebruiker dan de melding dat er een ernstige foutsituatie was opgetreden. Omdat dit niet de lading dekte, hebben we dit aangepast en melden we voortaan dat de Beaufort-sessie van de gebruiker niet langer actief is en Beaufort zal worden afgesloten. Hoe Als de logon-id is verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd, zie je als gebruiker vanaf deze release de melding PI_1195: Je Beaufort-sessie is niet meer actief, Beaufort zal worden afgesloten. Actie Er is geen actie nodig. Rubriek P01100 ook VTWK  Waarom Naar aanleiding van opmerkingen van klanten is het in Payroll Gemal mogelijk gemaakt om invoercode 01100 Correctie ORT tijdens vakantieverlof met terugwerkende kracht over de jaargrens heen te kunnen muteren. Hoe Rubriek P01100 Corr ORT verlof is aangepast; de eigenschap Herrek. vorig jaar is aangevinkt. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:32 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 650 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030513) Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1701,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1570,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Toepassen standaard import pad Waarom Beaufort kent een aantal functies waarin je een import pad dient te selecteren. In sommige gevallen zal Beaufort standaard het pad tonen zoals je dat in Mijn Beaufort hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld in geval van functie 100257- Importeren (kolom)mutaties. In andere gevallen zal het standaard pad worden bepaald op basis van een stuurgegeven. Bijvoorbeeld bij de functie 200297- Import tijdregistratie waarbij de waarde uit stuurgegeven DRPIPATH wordt toegepast. Echter waar geen standaard waarde kon worden bepaald - doordat bijvoorbeeld het stuurgegeven leeg is - werd als standaard pad de CFG folder van de Beaufort installatie toegepast. Dit is niet wenselijk omdat je deze folder niet kunt benaderen. Hoe Als Beaufort niet op de gebruikelijke wijze het standaard pad kan bepalen, zal Beaufort de waarde uit het Raet stuurgegeven IMP_PAD toepassen. Uiteraard kun je dan alsnog een ander pad kiezen als dat wenselijk is. Actie Er is geen actie nodig. Extra gegevens zichtbaar bij batch gerelateerde functies Waarom In Beaufort kun je een groot aantal functies in batch uitvoeren. Met diverse ondersteunende functies kun je deze batchopdrachten beheren. Hierbij was het niet altijd makkelijk om de juiste batchopdracht te selecteren. Door een aantal aanvullende kenmerken te tonen, hebben we het onderhouden van de juiste batchopdrachten wat eenvoudiger gemaakt. Hoe Na installatie van deze release zullen bij de diverse batchfuncties zoals 'wachtrij alle/eigen batchopdrachten', 'terugzetten alle/eigen batchopdrachten', 'raadplegen historische batchopdrachten' en 'stoppen batchverwerking' indien van toepassing en indien beschikbaar de productiesoort, het aanleverend proces en de gekozen rubriekenset gerelateerd aan de betreffende batchopdracht worden weergegeven.  Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Roltoewijzingen en mutatieverantwoording (change 1576574 ) Melding Als voor rubrieken van gegevenssoort RT Roltoewijzing de Mutatieverantwoording wordt aangevinkt, dan resulteert het schrijven van de mutatieverantwoording in een ernstige foutsituatie. Oplossing Met ingang van deze release is het mogelijk om mutaties van de rubrieken van de gegevenssoort RT Mutatieverantwoording op te slaan in de Mutatieverantwoording. Actie Als je wilt dat mutaties van de gegevenssoort RT voortaan worden opgeslagen in de Mutatieverantwoording, moet je in functie 210000 Rubrieken het veld Mutatieverantwoording aanvinken. Het betreft de rubrieken P01061 Org.eenheid, P01062 Rol, P01063 Ingangsdatum, P01064 Einddatum en P01065 Omschrijving. Contractindicaties niet altijd verplicht (change 2596350) Melding In de functie 160041 Premiedifferentiatie WAB zijn de rubrieken P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474 Code oproepovereenkomst in alle gevallen verplicht. Sinds 1 januari 2021 zijn deze contractindicaties echter niet meer in alle gevallen verplicht, bijvoorbeeld bij een stagiair. Oplossing De functie 160041 Premiedifferentiatie WAB is aangepast. De hiervoor genoemde rubrieken zijn niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband niet is aangevinkt. Bovendien zijn de hiervoor genoemde rubrieken niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband is aangevinkt èn rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding één van de volgende waardes heeft: 04 Deelvisser 06 Musicus / artiest 07 Stagiair 18 Publiekrechtelijke aanstelling 79 Opting-in regeling 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen Actie Er is geen actie nodig. Onjuiste productiesoort (en verrekenperiode) bij verwerken indirecte mutaties (change 1917382) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties genereert Beaufort in sommige gevallen aanvullende mutaties. Indien de productiesoort van de indirecte mutaties en de Beaufort sessie waarin de mutaties verwerkt worden niet gelijk waren, kon dat tot problemen leidden. De indirecte mutaties werden dan weggeschreven onder de productiesoort van de indirecte mutaties (bv JWP), maar de aanvullende automatisch gegenereerde mutaties kregen de Beaufort sessie mee (bv NOR). Oplossing De functie Verwerken indirecte mutaties (100252) is zodanig aangepast dat indirecte mutaties nu automatisch per productiesoort verwerkt worden, ongeacht de Beaufort sessie. Uiteraard nog steeds uitsluitend voor het geselecteerde aanleverende proces. Hierdoor zullen aanvullende mutaties gebaseerd op procesacties de juiste productiesoort en gerelateerde kenmerken als verrekenperiode meekrijgen. Beaufort zal per productiesoort controleren of er relevante mutaties gereed staan en deze vervolgens in de volgorde NOR-COR-JWP-GSA daadwerkelijk verwerken. Mochten er bijvoorbeeld geen COR mutaties gereed staan zal die stap worden overgeslagen en wordt de volgende productiesoort (JWP) verwerkt. Per verwerkte productiesoort wordt een verwerkingsrapport gegenereerd. Als je de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) handmatig start, zal dit ook gebeuren in situaties waarin er geen mutaties te verwerken bleken te zijn. Dit om je daarvan op de hoogte te stellen. Als de functie 100252 automatisch wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld via batch), dan zullen er uitsluitend rapporten worden gegenereerd indien er daadwerkelijk mutaties verwerkt zijn. Actie Omdat de wijzigingen in de verwerking van indirecte mutaties volledig in de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) zijn opgenomen, is geen aanvullende actie nodig.  Discrepantie in verwerking te importeren bestanden bij foutieve IMP_BUL (change 1648201) Melding Als bij het handmatig importeren met de functie 'Import. externe ind. mutaties' de locatie uit het stuurgegeven IMP_BUL onbekend was, dan ging het importproces verder zonder een back-up te maken. Oplossing De werking is gewijzigd: als het importbestand niet verplaatst kan worden in de locatie van het stuurgegeven IMP_BUL, dan wordt het importproces gestopt. Op het importverslag wordt vermeld dat de locatie niet beschikbaar is en het importbestand wordt niet verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/28/2021
Volledig artikel weergeven
18-06-2021 16:49 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 689 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030513) Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-07-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1701,00. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1570,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Gewijzigd en verbeterd Toepassen standaard import pad Waarom Beaufort kent een aantal functies waarin je een import pad dient te selecteren. In sommige gevallen zal Beaufort standaard het pad tonen zoals je dat in Mijn Beaufort hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld in geval van functie 100257- Importeren (kolom)mutaties. In andere gevallen zal het standaard pad worden bepaald op basis van een stuurgegeven. Bijvoorbeeld bij de functie 200297- Import tijdregistratie waarbij de waarde uit stuurgegeven DRPIPATH wordt toegepast. Echter waar geen standaard waarde kon worden bepaald - doordat bijvoorbeeld het stuurgegeven leeg is - werd als standaard pad de CFG folder van de Beaufort installatie toegepast. Dit is niet wenselijk omdat je deze folder niet kunt benaderen. Hoe Als Beaufort niet op de gebruikelijke wijze het standaard pad kan bepalen, zal Beaufort de waarde uit het Raet stuurgegeven IMP_PAD toepassen. Uiteraard kun je dan alsnog een ander pad kiezen als dat wenselijk is. Actie Er is geen actie nodig. Extra gegevens zichtbaar bij batch gerelateerde functies Waarom In Beaufort kun je een groot aantal functies in batch uitvoeren. Met diverse ondersteunende functies kun je deze batchopdrachten beheren. Hierbij was het niet altijd makkelijk om de juiste batchopdracht te selecteren. Door een aantal aanvullende kenmerken te tonen, hebben we het onderhouden van de juiste batchopdrachten wat eenvoudiger gemaakt. Hoe Na installatie van deze release zullen bij de diverse batchfuncties zoals 'wachtrij alle/eigen batchopdrachten', 'terugzetten alle/eigen batchopdrachten', 'raadplegen historische batchopdrachten' en 'stoppen batchverwerking' indien van toepassing en indien beschikbaar de productiesoort, het aanleverend proces en de gekozen rubriekenset gerelateerd aan de betreffende batchopdracht worden weergegeven.  Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Roltoewijzingen en mutatieverantwoording (change 1576574 ) Melding Als voor rubrieken van gegevenssoort RT Roltoewijzing de Mutatieverantwoording wordt aangevinkt, dan resulteert het schrijven van de mutatieverantwoording in een ernstige foutsituatie. Oplossing Met ingang van deze release is het mogelijk om mutaties van de rubrieken van de gegevenssoort RT Mutatieverantwoording op te slaan in de Mutatieverantwoording. Actie Als je wilt dat mutaties van de gegevenssoort RT voortaan worden opgeslagen in de Mutatieverantwoording, moet je in functie 210000 Rubrieken het veld Mutatieverantwoording aanvinken. Het betreft de rubrieken P01061 Org.eenheid, P01062 Rol, P01063 Ingangsdatum, P01064 Einddatum en P01065 Omschrijving. Contractindicaties niet altijd verplicht (change 2596350) Melding In de functie 160041 Premiedifferentiatie WAB zijn de rubrieken P08259 Code contract (on)bepaalde tijd, P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474 Code oproepovereenkomst in alle gevallen verplicht. Sinds 1 januari 2021 zijn deze contractindicaties echter niet meer in alle gevallen verplicht, bijvoorbeeld bij een stagiair. Oplossing De functie 160041 Premiedifferentiatie WAB is aangepast. De hiervoor genoemde rubrieken zijn niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband niet is aangevinkt. Bovendien zijn de hiervoor genoemde rubrieken niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband is aangevinkt èn rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding één van de volgende waardes heeft: 04 Deelvisser 06 Musicus / artiest 07 Stagiair 18 Publiekrechtelijke aanstelling 79 Opting-in regeling 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen Actie Er is geen actie nodig. Onjuiste productiesoort (en verrekenperiode) bij verwerken indirecte mutaties (change 1917382) Melding Bij het verwerken van indirecte mutaties genereert Beaufort in sommige gevallen aanvullende mutaties. Indien de productiesoort van de indirecte mutaties en de Beaufort sessie waarin de mutaties verwerkt worden niet gelijk waren, kon dat tot problemen leidden. De indirecte mutaties werden dan weggeschreven onder de productiesoort van de indirecte mutaties (bv JWP), maar de aanvullende automatisch gegenereerde mutaties kregen de Beaufort sessie mee (bv NOR). Oplossing De functie Verwerken indirecte mutaties (100252) is zodanig aangepast dat indirecte mutaties nu automatisch per productiesoort verwerkt worden, ongeacht de Beaufort sessie. Uiteraard nog steeds uitsluitend voor het geselecteerde aanleverende proces. Hierdoor zullen aanvullende mutaties gebaseerd op procesacties de juiste productiesoort en gerelateerde kenmerken als verrekenperiode meekrijgen. Beaufort zal per productiesoort controleren of er relevante mutaties gereed staan en deze vervolgens in de volgorde NOR-COR-JWP-GSA daadwerkelijk verwerken. Mochten er bijvoorbeeld geen COR mutaties gereed staan zal die stap worden overgeslagen en wordt de volgende productiesoort (JWP) verwerkt. Per verwerkte productiesoort wordt een verwerkingsrapport gegenereerd. Als je de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) handmatig start, zal dit ook gebeuren in situaties waarin er geen mutaties te verwerken bleken te zijn. Dit om je daarvan op de hoogte te stellen. Als de functie 100252 automatisch wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld via batch), dan zullen er uitsluitend rapporten worden gegenereerd indien er daadwerkelijk mutaties verwerkt zijn. Actie Omdat de wijzigingen in de verwerking van indirecte mutaties volledig in de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) zijn opgenomen, is geen aanvullende actie nodig.  Discrepantie in verwerking te importeren bestanden bij foutieve IMP_BUL (change 1648201) Melding Als bij het handmatig importeren met de functie 'Import. externe ind. mutaties' de locatie uit het stuurgegeven IMP_BUL onbekend was, dan ging het importproces verder zonder een back-up te maken. Oplossing De werking is gewijzigd: als het importbestand niet verplaatst kan worden in de locatie van het stuurgegeven IMP_BUL, dan wordt het importproces gestopt. Op het importverslag wordt vermeld dat de locatie niet beschikbaar is en het importbestand wordt niet verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 6/28/2021
Volledig artikel weergeven
18-06-2021 16:51 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 635 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030464 en upgrade 030512) Nieuw Tijdregistratie en thuiswerkvergoeding Waarom In het kader van thuiswerken kun je als organisatie een vergoeding uitbetalen aan je medewerkers. Voor de verwerking van de dagen of uren waarop thuis is gewerkt, hebben we in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit opgenomen waarop dit kan worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opgenomen die je kunt koppelen aan een eigen activiteit. Deze activiteitsoort resulteert in de tellers 'thuiswerk in uren' of 'thuiswerk in dagen'. Dit laatste is afhankelijk of je een rubriek hebt gekoppeld aan teller 19 of 20 in de regeling Algemeen. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf. Dit houdt in dat ook de thuiswerkdagen/uren een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 19 verwerkt in een salarismutatie, als in de regeling Algemeen code 19 of 20 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Als er geen rubriek is gekoppeld, zal de betreffende teller op 0 blijven staan en worden er geen salarismutaties aangemaakt. Er wordt geen reisbeweging geteld voor deze activiteit. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR In beide verslagen is ‘deel 1’ gesplitst in een 'deel 1a' wat de bestaande gegevens bevat en een 'deel 1b' wat het thuiswerken in zowel dagen als uren bevat. Actie Indien je gebruik wilt maken van gewerkte uren thuiswerk in de module Tijdregistratie, moet je een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Afhandeling ernstige foutsituatie Alleen HR Core Beaufort 3.5 Waarom Sinds release 2019-02 van HR Core Beaufort Online 3.5 is de afhandeling van ernstige foutsituaties, de zogenaamde 'blauwe schermen', aangepast.  De reden hiervoor was tweeledig. Ten eerste is geconstateerd dat er in bepaalde ernstige foutsituaties gegevens worden getoond die niet voldoen aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. Ten tweede is gezocht naar een mogelijkheid om onze communicatie te vergemakkelijken. Met ingang van deze release wordt de gewijzigde afhandeling van ernstige foutsituaties ook gehanteerd voor HR Core Beaufort 3.5 In huis. Hoe Als een ernstige foutsituatie optreedt, krijg je niet langer een blauw scherm te zien met een uitgebreide beschrijving van de foutsituatie. In plaats daarvan wordt een uniek foutcode getoond, waarmee de foutinformatie kan worden opgezocht in de database. Om als applicatiebeheerder inzicht te hebben in de blauwe schermen is er een nieuwe functie gemaakt waarmee de details van de blauwe schermen te raadplegen zijn. Op basis van de ingevoerde selectiedata wordt een overzicht van de blauwe schermen getoond en kan er gekozen worden om de details te raadplegen. Deze functie (430045 Raadplegen ernstige fout) is niet opgenomen in het menu en is alleen geautoriseerd voor de applicatiebeheerder.  Pad: Hoofdmenu > a la carte > Raadplegen ernstige fout Met behulp van deze functie kan de applicatiebeheerder inzicht krijgen in de opgetreden ernstige fouten bij een gebruiker.  Door het invullen de datums van - t/m kan er een selectie worden gemaakt. Default selectie is de afgelopen week. Let op: In HR Core Beaufort 3.4 is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS aangepast Waarom De koptekst van het Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS suggereert dat de fouten die in het verslag worden afgedrukt uitsluitend afkomstig zijn van indirecte mutaties met procescode HSS. Dit is niet langer het geval.  Hoe De koptekst van het foutverslag is aangepast van Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS naar Foutverslag controleren indirecte mutaties. Actie Er is geen actie nodig. Controle startdatum aanvullend geboorteverlof Waarom De startdatum van aanvullend geboorteverlof moet minimaal 8 kalenderdagen na de geboortedatum van het kind liggen. Om afkeur door het UWV te voorkomen, is deze controle in Beaufort toegevoegd. Dit geldt voor zowel de mutaties vanuit Self Service als mutaties die direct in Beaufort zijn vastgelegd. Hoe Indirect mutaties: als een startdatum wordt aangeleverd die minder dan 8 dagen na de geboortedatum ligt, zal dat worden gesignaleerd op het verslag 'Verwerken indirecte mutaties'. Als je met de functie 703009 de gegevens direct in Beaufort invoert, dan zal Beaufort een melding geven. Actie Aan de hand van de signalering/melding dien je vervolgens de juiste startdatum vast te leggen. Actieve signalering: Bewaken acties Waarom In de functie Bewaken acties is het controleren van de geselecteerde acties, voorafgaand aan het tonen, een onderdeel van de functie dat een negatieve invloed heeft op de performance, met name wanneer sprake is van een groot aantal acties. Om de performance van de functie te verbeteren, is enige tijd geleden het stuurgegeven AS_BACTL Controleren AS Bewaken acties geïntroduceerd. Als AS_BACTL de waarde 'N' bevat, wordt het controleren van de acties overgeslagen. In deze release is aan de functie Bewaken acties de mogelijkheid toegevoegd om op incidentele basis het controleren van de acties uit te voeren ondanks het feit dat stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' bevat. Hoe Aan het tabblad Bewaken acties van de gelijknamige functie is een knop Controleer signalen toegevoegd waarmee de controle van de getoonde acties kan worden uitgevoerd. Deze knop wordt uitsluitend getoond als het stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' heeft. Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce Waarom In release 2021-05 is de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce aangepast: de mogelijkheid om een back-up op te slaan van de exportbestanden is aangepast en beschreven in de help informatie van de functie. Helaas is bij deze aanpassing een deel ongedocumenteerde functionaliteit verloren gegaan, te weten de mogelijkheid om een extra kopie aan te maken van de exportbestanden. In deze release is dit hersteld en gedocumenteerd. Hoe Voor het maken van een back-up en ook een extra kopie van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moet het stuurgegeven ROLOE_BU Indicatie kopie roltoewijzing Youforce de waarde 'J' bevatten. De extra kopie van de exportbestanden wordt geplaatst in de locatie die is vastgelegd in het stuurgegeven EXP_PAD, de back-up wordt geplaatst in de locatie vastgelegd in het stuurgegeven ROLOEBUL. Alleen indien de stuurgegevens een locatie bevatten, zullen de bestanden worden opgeslagen. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Code reden regres (P02222) wordt niet gevuld (change 2639555) Melding Als rubriek P02222 Code reden regres wordt aangeleverd als indirecte mutatie en verwerkt, kan het gebeuren dat deze mutatie door procesactie 131 direct weer ongedaan wordt gemaakt. De oorzaak hiervan is een controle die gericht is op het verplicht zijn van rubriek P02222 Code reden regres als rubriek P02220 Code reden aangifte AO een bepaald waardebereik heeft. Deze controle maakt P02222 Code reden regres leeg als P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of een waarde heeft buiten het hiervoor genoemde waardebereik. P02222 Code reden regres en P02220 Code reden aangifte AO zijn 2 van de aanvullende gegevens benodigd voor het aanmaken van berichten voor het UWV. Oplossing De strikte controle van rubriek P02222 Code reden regres is aangepast. De rubriek wordt niet langer leeggemaakt als rubriek P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of buiten het waardebereik valt waarbij P02222 Code reden regres verplicht is. Tevens is de functie 234080 Aanvullende gegevens UWV digi-ZSM aangepast aangezien deze functie een soortgelijke controle op P02222 en P02220 uitvoert zoals hiervoor beschreven Actie Er is geen actie nodig. Foutmelding 'Postcode syntax is onjuist' (change 2719660) Melding In het scherm 'Adresgegevens persoon' trad soms een foutmelding op over een incorrecte postcode syntax, die vervolgens moeizaam handmatig te corrigeren was.  Oplossing De functie 'Land' (203024) bevat per landcode de mogelijkheid om de postcode syntax vast te leggen. Na installatie van deze release zal Beaufort op basis van deze syntax de controle uitvoeren en indien niet correct, automatisch corrigeren. Bijvoorbeeld in geval van Nederland automatisch de spatie tussen de 4 getallen en de 2 letters toevoegen of juist verwijderen.  Dit zal niet alleen in het scherm 'Adresgegevens persoon' het geval zijn, maar ook in de Beaufort schermen waar een postcode kan worden vastgelegd. Actie Er is geen actie nodig. Inlezen kolommutaties geeft foutmelding (change 2666111) Melding In functie 100257 Importeren kolommutaties heb je de mogelijkheid om naar het te importeren bestand te navigeren. Indien de standaard directory van de gebruiker om technische (netwerk) redenen niet beschikbaar was, liep Beaufort vast. Oplossing Na installatie van deze release zal Beaufort - zodra je op de navigeren knop drukt - controleren of de standaard directory beschikbaar is. Als dat niet het geval is, zal dit met een pop-up melding worden aangegeven. Je hebt dan twee mogelijkheden: je kunt nogmaals proberen je standaard directory te benaderen of je kunt een andere directory kiezen.   Actie Er is geen actie nodig. Blauw scherm bij onjuist ingevoerd nominaal salaris (change 2692001) Melding Indien abusievelijk een nominaal salaris groter dan 150.000 p/m werd ingevoerd, resulteerde dat in een blauw scherm en kon deze foutieve invoer ook niet meer in hetzelfde scherm worden gecorrigeerd. Oplossing Na installatie van deze release is de maximale waarde van het nominale salaris gelimiteerd op 150.000. Hierdoor zullen de automatische vervolgberekeningen op basis van het nominaal salaris correct verlopen en niet meer tot een blauw scherm leiden.   Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Drempelvrijstelling RVU Naar aanleiding van een wetswijziging per 2021 is er een drempelvrijstelling van toepassing op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) uitkeringen. Vanaf periode 06 kan je (met terugwerkende kracht tot 1-1-2021) in Gemal gebruik maken van de regeling ‘Drempelvrijstelling RVU’ zoals gepubliceerd door de overheid. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving  02935 Startdatum RVU Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P02935 Startdatum RVU 02935 Startdatum RVU Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  02366 Max drmplvrijst 02367 Gereal vrijstllng Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02366 Max drempelvrijst RVU P92366 Max drempelvrijstelling RVU 02367 Gereal vrijstelling RVU P92367 Gerealiseerde vrijstelling RVU Vervallen invoercode 02857 sleutel ABP Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Vervallen rubriek en export code Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02857 Sleutel ABP Sleutel ABP (Vervallen) 02857 Sleutel ABP Vervallen Nieuwe CAO Aan de Slag Alleen van toepassing voor CAO gemeenten/SGO en CAO WSW De VNG en Cedris namens de werkgevers zijn een onderhandelaarsresultaat overeengekomen met de bonden voor een nieuwe CAO: de CAO Aan de Slag. Deze CAO is speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie belast met de uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe CAO code   Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag Salarisregeling extern Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag   Aanpassingen tabellen Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern Voor de rubrieken P00859 Code soort diensttijd ABP en P00421 Code deeldiensttijd geldt dat je een eigen set van codes kunt inrichten. Deze codes moeten gekoppeld worden aan de door Payroll Gemal gebruikte codes om bij een aanlevering aan de salarisverwerker de vertaling te kunnen maken. Geconstateerd is dat de inrichting van de tabellen met externe coderingen niet meer up-to-date is. In deze release wordt de externe codering voor Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern aangepast aan de codering die Payroll Gemal hanteert. Diensttijd ABP extern Nieuwe code Code Omschrijving WWU Werknemer m WW uitkering Vervallen codes Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) AD Ambtelijke diensttijd (Vervallen) Ambt diensttd FL Functioneel lftontslag (Vervallen) FLO VT Verloftijd (Vervallen) Verloftijd WH Wachtgeldtijd herpl.wg (Vervallen) Wachtg hpl wg WT Wachtgeldtijd (Vervallen) Wachtgeldtijd Deeldiensttijd extern Gewijzigde code Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 7 Per telt mee voor 37,5 % WWU per telt mee voor 50%   Publishing Date : 5/27/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 19:39 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 793 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030464 en upgrade 030512) Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar HR Core Beaufort 3.5 of naar HR Core Online. Nieuw Tijdregistratie en thuiswerkvergoeding Waarom In het kader van thuiswerken kun je als organisatie een vergoeding uitbetalen aan je medewerkers. Voor de verwerking van de dagen of uren waarop thuis is gewerkt, hebben we in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit opgenomen waarop dit kan worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opgenomen die je kunt koppelen aan een eigen activiteit. Deze activiteitsoort resulteert in de tellers 'thuiswerk in uren' of 'thuiswerk in dagen'. Dit laatste is afhankelijk of je een rubriek hebt gekoppeld aan teller 19 of 20 in de regeling Algemeen. De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf. Dit houdt in dat ook de thuiswerkdagen/uren een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker. Hoe Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit Activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk is toegevoegd. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Periodeberekening In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 19 verwerkt in een salarismutatie, als in de regeling Algemeen code 19 of 20 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek. Als er geen rubriek is gekoppeld, zal de betreffende teller op 0 blijven staan en worden er geen salarismutaties aangemaakt. Er wordt geen reisbeweging geteld voor deze activiteit. Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR In beide verslagen is ‘deel 1’ gesplitst in een 'deel 1a' wat de bestaande gegevens bevat en een 'deel 1b' wat het thuiswerken in zowel dagen als uren bevat. Actie Indien je gebruik wilt maken van gewerkte uren thuiswerk in de module Tijdregistratie, moet je een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 19 Gewerkte uren thuiswerk opvoeren.  Gewijzigd en verbeterd Afhandeling ernstige foutsituatie Alleen HR Core Beaufort 3.5 Waarom Sinds release 2019-02 van HR Core Beaufort Online 3.5 is de afhandeling van ernstige foutsituaties, de zogenaamde 'blauwe schermen', aangepast.  De reden hiervoor was tweeledig. Ten eerste is geconstateerd dat er in bepaalde ernstige foutsituaties gegevens worden getoond die niet voldoen aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging. Ten tweede is gezocht naar een mogelijkheid om onze communicatie te vergemakkelijken. Met ingang van deze release wordt de gewijzigde afhandeling van ernstige foutsituaties ook gehanteerd voor HR Core Beaufort 3.5 In huis. Hoe Als een ernstige foutsituatie optreedt, krijg je niet langer een blauw scherm te zien met een uitgebreide beschrijving van de foutsituatie. In plaats daarvan wordt een uniek foutcode getoond, waarmee de foutinformatie kan worden opgezocht in de database. Om als applicatiebeheerder inzicht te hebben in de blauwe schermen is er een nieuwe functie gemaakt waarmee de details van de blauwe schermen te raadplegen zijn. Op basis van de ingevoerde selectiedata wordt een overzicht van de blauwe schermen getoond en kan er gekozen worden om de details te raadplegen. Deze functie (430045 Raadplegen ernstige fout) is niet opgenomen in het menu en is alleen geautoriseerd voor de applicatiebeheerder.  Pad: Hoofdmenu > a la carte > Raadplegen ernstige fout Met behulp van deze functie kan de applicatiebeheerder inzicht krijgen in de opgetreden ernstige fouten bij een gebruiker.  Door het invullen de datums van - t/m kan er een selectie worden gemaakt. Default selectie is de afgelopen week. Let op: In HR Core Beaufort 3.4 is de afhandeling van een ernstige foutsituatie niet gewijzigd. Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS aangepast Waarom De koptekst van het Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS suggereert dat de fouten die in het verslag worden afgedrukt uitsluitend afkomstig zijn van indirecte mutaties met procescode HSS. Dit is niet langer het geval.  Hoe De koptekst van het foutverslag is aangepast van Foutverslag controleren indirecte mutaties HSS naar Foutverslag controleren indirecte mutaties. Actie Er is geen actie nodig. Controle startdatum aanvullend geboorteverlof Waarom De startdatum van aanvullend geboorteverlof moet minimaal 8 kalenderdagen na de geboortedatum van het kind liggen. Om afkeur door het UWV te voorkomen, is deze controle in Beaufort toegevoegd. Dit geldt voor zowel de mutaties vanuit Self Service als mutaties die direct in Beaufort zijn vastgelegd. Hoe Indirect mutaties: als een startdatum wordt aangeleverd die minder dan 8 dagen na de geboortedatum ligt, zal dat worden gesignaleerd op het verslag 'Verwerken indirecte mutaties'. Als je met de functie 703009 de gegevens direct in Beaufort invoert, dan zal Beaufort een melding geven. Actie Aan de hand van de signalering/melding dien je vervolgens de juiste startdatum vast te leggen. Actieve signalering: Bewaken acties Waarom In de functie Bewaken acties is het controleren van de geselecteerde acties, voorafgaand aan het tonen, een onderdeel van de functie dat een negatieve invloed heeft op de performance, met name wanneer sprake is van een groot aantal acties. Om de performance van de functie te verbeteren, is enige tijd geleden het stuurgegeven AS_BACTL Controleren AS Bewaken acties geïntroduceerd. Als AS_BACTL de waarde 'N' bevat, wordt het controleren van de acties overgeslagen. In deze release is aan de functie Bewaken acties de mogelijkheid toegevoegd om op incidentele basis het controleren van de acties uit te voeren ondanks het feit dat stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' bevat. Hoe Aan het tabblad Bewaken acties van de gelijknamige functie is een knop Controleer signalen toegevoegd waarmee de controle van de getoonde acties kan worden uitgevoerd. Deze knop wordt uitsluitend getoond als het stuurgegeven AS_BACTL de waarde 'N' heeft. Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce Waarom In release 2021-05 is de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce aangepast: de mogelijkheid om een back-up op te slaan van de exportbestanden is aangepast en beschreven in de help informatie van de functie. Helaas is bij deze aanpassing een deel ongedocumenteerde functionaliteit verloren gegaan, te weten de mogelijkheid om een extra kopie aan te maken van de exportbestanden. In deze release is dit hersteld en gedocumenteerd. Hoe Voor het maken van een back-up en ook een extra kopie van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moet het stuurgegeven ROLOE_BU Indicatie kopie roltoewijzing Youforce de waarde 'J' bevatten. De extra kopie van de exportbestanden wordt geplaatst in de locatie die is vastgelegd in het stuurgegeven EXP_PAD, de back-up wordt geplaatst in de locatie vastgelegd in het stuurgegeven ROLOEBUL. Alleen indien de stuurgegevens een locatie bevatten, zullen de bestanden worden opgeslagen. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Code reden regres (P02222) wordt niet gevuld (change 2639555) Melding Als rubriek P02222 Code reden regres wordt aangeleverd als indirecte mutatie en verwerkt, kan het gebeuren dat deze mutatie door procesactie 131 direct weer ongedaan wordt gemaakt. De oorzaak hiervan is een controle die gericht is op het verplicht zijn van rubriek P02222 Code reden regres als rubriek P02220 Code reden aangifte AO een bepaald waardebereik heeft. Deze controle maakt P02222 Code reden regres leeg als P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of een waarde heeft buiten het hiervoor genoemde waardebereik. P02222 Code reden regres en P02220 Code reden aangifte AO zijn 2 van de aanvullende gegevens benodigd voor het aanmaken van berichten voor het UWV. Oplossing De strikte controle van rubriek P02222 Code reden regres is aangepast. De rubriek wordt niet langer leeggemaakt als rubriek P02220 Code reden aangifte AO niet aanwezig is of buiten het waardebereik valt waarbij P02222 Code reden regres verplicht is. Tevens is de functie 234080 Aanvullende gegevens UWV digi-ZSM aangepast aangezien deze functie een soortgelijke controle op P02222 en P02220 uitvoert zoals hiervoor beschreven Actie Er is geen actie nodig. Foutmelding 'Postcode syntax is onjuist' (change 2719660) Melding In het scherm 'Adresgegevens persoon' trad soms een foutmelding op over een incorrecte postcode syntax, die vervolgens moeizaam handmatig te corrigeren was.  Oplossing De functie 'Land' (203024) bevat per landcode de mogelijkheid om de postcode syntax vast te leggen. Na installatie van deze release zal Beaufort op basis van deze syntax de controle uitvoeren en indien niet correct, automatisch corrigeren. Bijvoorbeeld in geval van Nederland automatisch de spatie tussen de 4 getallen en de 2 letters toevoegen of juist verwijderen.  Dit zal niet alleen in het scherm 'Adresgegevens persoon' het geval zijn, maar ook in de Beaufort schermen waar een postcode kan worden vastgelegd. Actie Er is geen actie nodig. Inlezen kolommutaties geeft foutmelding (change 2666111) Melding In functie 100257 Importeren kolommutaties heb je de mogelijkheid om naar het te importeren bestand te navigeren. Indien de standaard directory van de gebruiker om technische (netwerk) redenen niet beschikbaar was, liep Beaufort vast. Oplossing Na installatie van deze release zal Beaufort - zodra je op de navigeren knop drukt - controleren of de standaard directory beschikbaar is. Als dat niet het geval is, zal dit met een pop-up melding worden aangegeven. Je hebt dan twee mogelijkheden: je kunt nogmaals proberen je standaard directory te benaderen of je kunt een andere directory kiezen.   Actie Er is geen actie nodig. Blauw scherm bij onjuist ingevoerd nominaal salaris (change 2692001) Melding Indien abusievelijk een nominaal salaris groter dan 150.000 p/m werd ingevoerd, resulteerde dat in een blauw scherm en kon deze foutieve invoer ook niet meer in hetzelfde scherm worden gecorrigeerd. Oplossing Na installatie van deze release is de maximale waarde van het nominale salaris gelimiteerd op 150.000. Hierdoor zullen de automatische vervolgberekeningen op basis van het nominaal salaris correct verlopen en niet meer tot een blauw scherm leiden.   Actie Er is geen actie nodig. Inrichtingswijzigingen Drempelvrijstelling RVU Naar aanleiding van een wetswijziging per 2021 is er een drempelvrijstelling van toepassing op de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) uitkeringen. Vanaf periode 06 kan je (met terugwerkende kracht tot 1-1-2021) in Gemal gebruik maken van de regeling ‘Drempelvrijstelling RVU’ zoals gepubliceerd door de overheid. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe exportcodes Exportcode Omschrijving  02935 Startdatum RVU Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P02935 Startdatum RVU 02935 Startdatum RVU Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  02366 Max drmplvrijst 02367 Gereal vrijstllng Nieuwe importrubrieken Uitvoercode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02366 Max drempelvrijst RVU P92366 Max drempelvrijstelling RVU 02367 Gereal vrijstelling RVU P92367 Gerealiseerde vrijstelling RVU Vervallen invoercode 02857 sleutel ABP Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Vervallen rubriek en export code Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02857 Sleutel ABP Sleutel ABP (Vervallen) 02857 Sleutel ABP Vervallen Nieuwe CAO Aan de Slag Alleen van toepassing voor CAO gemeenten/SGO en CAO WSW De VNG en Cedris namens de werkgevers zijn een onderhandelaarsresultaat overeengekomen met de bonden voor een nieuwe CAO: de CAO Aan de Slag. Deze CAO is speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie belast met de uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-06. Nieuwe CAO code   Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag Salarisregeling extern Code Omschrijving 84 CAO Aan de Slag   Aanpassingen tabellen Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern Voor de rubrieken P00859 Code soort diensttijd ABP en P00421 Code deeldiensttijd geldt dat je een eigen set van codes kunt inrichten. Deze codes moeten gekoppeld worden aan de door Payroll Gemal gebruikte codes om bij een aanlevering aan de salarisverwerker de vertaling te kunnen maken. Geconstateerd is dat de inrichting van de tabellen met externe coderingen niet meer up-to-date is. In deze release wordt de externe codering voor Diensttijd ABP extern en Deeldiensttijd extern aangepast aan de codering die Payroll Gemal hanteert. Diensttijd ABP extern Nieuwe code Code Omschrijving WWU Werknemer m WW uitkering Vervallen codes Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) AD Ambtelijke diensttijd (Vervallen) Ambt diensttd FL Functioneel lftontslag (Vervallen) FLO VT Verloftijd (Vervallen) Verloftijd WH Wachtgeldtijd herpl.wg (Vervallen) Wachtg hpl wg WT Wachtgeldtijd (Vervallen) Wachtgeldtijd Deeldiensttijd extern Gewijzigde code Code Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 7 Per telt mee voor 37,5 % WWU per telt mee voor 50%   Publishing Date : 5/27/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 19:42 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 763 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030463 en upgrade 030511) Mededeling Werkwijze opschonen logging-bestanden Graag brengen we de werkwijze rondom het opschonen van logging-bestanden in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 20 april op de community. Gewijzigd en verbeterd  Uitbreiding PY- en PZ-rubrieken Waarom Beaufort kent PY- en PZ-rubrieken - voor gebruik binnen Self Service - waarmee de begin- en einddatum van mutaties gestuurd kunnen worden. Tot op heden waren deze rubrieken alleen beschikbaar voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV én een koppeling naar de salarisverwerker. Naar aanleiding van diverse klantwensen op het Ideeën Portaal is besloten de mogelijkheid van PY- en PZ-rubrieken ook open te stellen voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV zónder een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Rubrieken > Rubrieken In systeemfunctie 210000 Rubrieken zal nu ook bij ingedeelde PS/DV rubrieken (startend met een 'P') zónder koppeling de knop 'HSS datums' beschikbaar zijn. Als je op deze knop drukt, zal voor de betreffende rubriek een begin- en einddatum rubriek worden aangemaakt. Deze rubrieken kunnen alleen gebruikt worden in Self Service. Voor details verwijzen wij je naar de handleiding van Self Service. Voor deze PY- en PZ-rubrieken blijven dezelfde begrenzingen gelden: omdat de 2e positie van de rubriekcode wordt vervangen door een Y of Z, betekent dit dat dit alleen voor P0* rubrieken gaat werken. Actie Maak voor de rubrieken naar keuze de PY- en PZ-rubrieken aan. Opschonen logging batchprocessen Waarom Sinds release 2021-03 wordt de logging van batchprocessen niet langer weggeschreven in een tekstbestand DPIA024.txt maar opgeslagen in een database tabel. Om de omvang van deze tabel te beheersen, is in deze release een automatische opschoningsfunctie opgenomen. Hoe De opschoning van loggingsinformatie wordt dagelijks uitgevoerd. Loggingsregels die meer dan 6 maanden oud zijn, worden verwijderd. Actie Er is geen actie nodig. Automatisch verwerken indirecte mutaties: verwerkingsverslagen Waarom Met de functie 430025 Configuratie importprocessen kun je aangeven of een procescode automatisch verwerkt moet worden. Als een procescode aangemerkt is voor automatisch verwerken, dan wordt - telkens als de automatische verwerking wordt gestart- voor iedere procescode een verwerkingsverslag vrw_ind_muteren_<procescode>_<timestamp>.txt aangemaakt. Dit verslag wordt ook aangemaakt als er voor een bepaalde procescode geen indirecte mutaties zijn die voor verwerking in aanmerking komen. Met ingang van deze release worden er geen verwerkingsverslagen meer aangemaakt voor procescodes waarvoor geen indirecte mutaties verwerkt hoeven worden. Hoe Aan het automatisch verwerken van indirecte mutaties is een controle toegevoegd om te bepalen of voor een procescode indirecte mutaties verwerkt moeten worden. Actie Er is geen actie nodig. Bij zwangerschapsverlof P01634 (reden herstel) automatisch vullen Waarom In de situatie dat voor een medewerker met een openstaand ziektegeval zwangerschapsverlof wordt vastgelegd, sluit HR Core Beaufort automatisch het openstaande ziektegeval af. Een veel gehoorde wens met betrekking tot deze bestaande functionaliteit betrof het automatisch vullen van de reden herstel (P01634) van het openstaande geval. Hoe Na installatie van deze release zal in het voornoemde geval de reden herstel van het te sluiten ziektegeval automatisch worden gevuld met de waarde 5 (ingang zwangerschapsverlof). Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce: back-up Waarom In het Ideeën Portaal is de wens ingediend om aan de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce de mogelijkheid toe te voegen om een back-up op te slaan van de exportbestanden Organisatie_BO4_GEM_<timestand>.xml en Roltoewijzingen_BO4_GEM_<timestand>.xml. Onderzoek wees uit dat de back-up mogelijkheid wel beschikbaar was voor deze functie, maar dat deze functie nooit beschreven is in de helptekst en bovendien niet goed werkte. Hoe Om een back-up te kunnen maken van de exportbestanden, is een nieuw stuurgegeven geïntroduceerd: ROLOEBUL Locatie backup RUM bestanden. De standaard waarde voor het stuurgegeven ROLOEBUL is dezelfde als de waarde voor het stuurgegeven RUM_BUL Locatie backup RUM bestanden. Actie Om een back-up te maken van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moeten de stuurgegevens ROLOE_BU en ROLOEBUL worden gecontroleerd en desgewenst aangepast. Wet- en regelgeving Grondslag voor 30%-regeling De grondslag voor de berekening van de 30%-regeling is aangepast om het mogelijk te maken om het aanvullend geboorteverlof (AGBV) buiten de berekening van de 30%-regeling te houden. Het biedt de mogelijkheid de grondslag zelf in te richten. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2021-05. In dit kader is in HR Core Beaufort een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Gewijzigde rubrieken (DPIA028)   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverwerker Herrek. huidig jr Herrek vorig jaar P09132 (Vervallen) Minimumloon buiten 30% regeling N N N P09133 (Vervallen) Minimum VT buiten 30% regeling N N N P09134 (Vervallen) EJU deels buiten 30% regeling N N N P07670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd P90670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd Gewijzigde exportcodes   Export code Omschrijving 03132 Vervallen 03133 Vervallen 03134 Vervallen 01670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde uitvoercode   Code Standaard tekst 1670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde importrubriek   Rubriekcode import Omschrijving 01670 Grondslag 30 % regeling Opgeloste meldingen Rubriek P03699/P00694 afgekeurd (change 2645910) Melding Als de rubrieken P03699 en P00694 tegelijk werden aangeleverd via een indirecte mutatie, dan kon de eerste mutatie afgekeurd worden met meldingsnummer (PI_3179). Oplossing De controle op mutaties met eenzelfde soort rubriek kenmerk als P03699/P00694 is verbeterd: de mutatie wordt niet meer afgekeurd. Werking functie 165003 - Opschonen per periode (change 2625901) Melding Bij grote hoeveelheden op te schonen perioderesultaten stopte deze functie na een bepaalde periode zonder daadwerkelijk de data te hebben verwijderd. Oplossing Dit is opgelost door een aanpassing in de programmatuur. Afhankelijk van de hoeveelheid op te schonen data, zal dit nog enige tijd duren, maar hierbij zal wel daadwerkelijk worden opgeschoond. Onderwijs Controle op WTF werkdagen in relatie tot percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen aangepast  Waarom In het scherm 'In- en uitdienstgegevens' kun je de uren en/of WTF (WerkTijdFactor) per werkdag vastleggen. In geval van mutaties zal ook direct automatisch het percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen worden herberekend. De WTF DV per week is gemaximeerd op 1,2. In die gevallen waarbij deze waarde werd overschreden, werd dat weliswaar door HR Core Beaufort geconstateerd, maar niet correct afgehandeld. De WTF DV per week (PE1237) bevatte de optelsom van alle WTF-waarden per werkdag (dus groter dan 1,2), terwijl het corresponderende percentage deelbetrekking exclusief uitbreidingen door de controle niet werd herberekend. Hoe Deze mogelijke inconsistentie tussen WTF en percentage deelbetrekking is opgelost. In een situatie waarbij de maximum waarden worden overschreden, is het niet meer mogelijk deze in de database op te slaan. Omschrijving rubriekcode PE0404 gewijzigd  Waarom  De omschrijving van rubriekcode PE0404 was onterecht gewijzigd naar 'vervallen', de rubriekcode is nog in gebruik. Oplossing  De omschrijving van de rubriek PE0404 is gewijzigd naar 'Pct deelbetrekking dienstverband' en de prompt omschrijving naar '% db dienstverband'. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 17:51 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 653 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030463 en upgrade 030511) Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar HR Core Beaufort 3.5 of naar HR Core Online. Werkwijze opschonen logging-bestanden Graag brengen we de werkwijze rondom het opschonen van logging-bestanden in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 20 april op de community. Gewijzigd en verbeterd  Uitbreiding PY- en PZ-rubrieken Waarom Beaufort kent PY- en PZ-rubrieken - voor gebruik binnen Self Service - waarmee de begin- en einddatum van mutaties gestuurd kunnen worden. Tot op heden waren deze rubrieken alleen beschikbaar voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV én een koppeling naar de salarisverwerker. Naar aanleiding van diverse klantwensen op het Ideeën Portaal is besloten de mogelijkheid van PY- en PZ-rubrieken ook open te stellen voor ingedeelde rubrieken met de gegevenssoort PS of DV zónder een koppeling naar de salarisverwerker. Hoe Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Rubrieken > Rubrieken In systeemfunctie 210000 Rubrieken zal nu ook bij ingedeelde PS/DV rubrieken (startend met een 'P') zónder koppeling de knop 'HSS datums' beschikbaar zijn. Als je op deze knop drukt, zal voor de betreffende rubriek een begin- en einddatum rubriek worden aangemaakt. Deze rubrieken kunnen alleen gebruikt worden in Self Service. Voor details verwijzen wij je naar de handleiding van Self Service. Voor deze PY- en PZ-rubrieken blijven dezelfde begrenzingen gelden: omdat de 2e positie van de rubriekcode wordt vervangen door een Y of Z, betekent dit dat dit alleen voor P0* rubrieken gaat werken. Actie Maak voor de rubrieken naar keuze de PY- en PZ-rubrieken aan. Bij zwangerschapsverlof P01634 (reden herstel) automatisch vullen Waarom In de situatie dat voor een medewerker met een openstaand ziektegeval zwangerschapsverlof wordt vastgelegd, sluit HR Core Beaufort automatisch het openstaande ziektegeval af. Een veel gehoorde wens met betrekking tot deze bestaande functionaliteit betrof het automatisch vullen van de reden herstel (P01634) van het openstaande geval. Hoe Na installatie van deze release zal in het voornoemde geval de reden herstel van het te sluiten ziektegeval automatisch worden gevuld met de waarde 5 (ingang zwangerschapsverlof). Actie Er is geen actie nodig. Export roltoewijzingen Youforce: back-up Waarom In het Ideeën Portaal is de wens ingediend om aan de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce de mogelijkheid toe te voegen om een back-up op te slaan van de exportbestanden Organisatie_BO4_GEM_<timestand>.xml en Roltoewijzingen_BO4_GEM_<timestand>.xml. Onderzoek wees uit dat de back-up mogelijkheid wel beschikbaar was voor deze functie, maar dat deze functie nooit beschreven is in de helptekst en bovendien niet goed werkte. Hoe Om een back-up te kunnen maken van de exportbestanden, is een nieuw stuurgegeven geïntroduceerd: ROLOEBUL Locatie backup RUM bestanden. De standaard waarde voor het stuurgegeven ROLOEBUL is dezelfde als de waarde voor het stuurgegeven RUM_BUL Locatie backup RUM bestanden. Actie Om een back-up te maken van de exportbestanden die worden aangemaakt door de functie 180122 Export roltoewijzingen Youforce, moeten de stuurgegevens ROLOE_BU en ROLOEBUL worden gecontroleerd en desgewenst aangepast. Wet- en regelgeving Grondslag voor 30%-regeling De grondslag voor de berekening van de 30%-regeling is aangepast om het mogelijk te maken om het aanvullend geboorteverlof (AGBV) buiten de berekening van de 30%-regeling te houden. Het biedt de mogelijkheid de grondslag zelf in te richten. Voor meer informatie zie de Gemal release notes 2021-05. In dit kader is in HR Core Beaufort een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Gewijzigde rubrieken (DPIA028)   Rubriek Omschrijving Aanleveren salarisverwerker Herrek. huidig jr Herrek vorig jaar P09132 (Vervallen) Minimumloon buiten 30% regeling N N N P09133 (Vervallen) Minimum VT buiten 30% regeling N N N P09134 (Vervallen) EJU deels buiten 30% regeling N N N P07670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd P90670 Grondslag 30% regeling ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd Gewijzigde exportcodes   Export code Omschrijving 03132 Vervallen 03133 Vervallen 03134 Vervallen 01670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde uitvoercode   Code Standaard tekst 1670 Grondslag 30%-reg Gewijzigde importrubriek   Rubriekcode import Omschrijving 01670 Grondslag 30 % regeling Opgeloste meldingen Rubriek P03699/P00694 afgekeurd (change 2645910) Melding Als de rubrieken P03699 en P00694 tegelijk werden aangeleverd via een indirecte mutatie, dan kon de eerste mutatie afgekeurd worden met meldingsnummer (PI_3179). Oplossing De controle op mutaties met eenzelfde soort rubriek kenmerk als P03699/P00694 is verbeterd: de mutatie wordt niet meer afgekeurd. Werking functie 165003 - Opschonen per periode (change 2625901) Melding Bij grote hoeveelheden op te schonen perioderesultaten stopte deze functie na een bepaalde periode zonder daadwerkelijk de data te hebben verwijderd. Oplossing Dit is opgelost door een aanpassing in de programmatuur. Afhankelijk van de hoeveelheid op te schonen data, zal dit nog enige tijd duren, maar hierbij zal wel daadwerkelijk worden opgeschoond. Publishing Date : 4/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-04-2021 17:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 656 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030462 en upgrade 030510) Nieuw Ondersteuning SIVI-standaard Waarom Voor de uitwisseling van gegevens tussen HR Core Online en Arbodiensten zijn we een API (Application Programming Interface) aan het ontwikkelen. Deze API maakt gebruik van de SIVI-berichtuitwisseling specificaties voor de verzuimgegevens. Om deze gegevensuitwisseling volledig te ondersteunen zijn twee rubrieken nodig bij de registratie van ziekte. De rubrieken zijn beschikbaar gesteld voor alle klanten maar zullen in de gegevensuitwisseling met de Arbodiensten alleen gebruikt worden vanuit HR Core Online. Hoe De nieuwe rubrieken zijn: Rubriek Omschrijving P02200 Actiecode SIVI P02201 Opmerking SIVI Aan de rubriek P02200 is een referentietabel gekoppeld met de door SIVI gehanteerde actiecodes. Deze rubrieken zijn toegevoegd aan een nieuw venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI; het nieuwe venster is toegevoegd aan procedure 734000 Aanv./financiele gegevens EDI. Tevens zijn de rubrieken opgenomen in de rubriekenset HSS, waardoor de rubrieken beschikbaar komen in Self Service. Actie Het nieuwe venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI is alleen geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. Indien gewenst, kan je applicatiebeheerder andere gebruikersgroepen autoriseren en het venster toevoegen aan zelf gedefinieerde procedures. Gewijzigd en verbeterd Pop-up melding versturen Payroll Gemal productiebestand Waarom In de 2020-07 release hebben we de naamgeving van de XML-bestanden ten behoeve van Payroll Gemal aangepast om onderscheid te kunnen maken tussen HR Core Beaufort Online en HR Core Beaufort in-huis aanleveringen. Deze wijziging was op één plek niet volledig doorgevoerd. Hoe Hoofdmenu > Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering > knop Versturen De aanlevering kent een aantal stappen, waarvan de laatste het versturen van het aangemaakte productiebestand is. Bij deze stap kan er een pop-up melding verschijnen die aangeeft dat het XML-bestand niet (meer) aanwezig is. In deze melding werd nog de oude benaming (dus zonder de onderscheidende P of O op de 5e positie) getoond. Dit is na deze release opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Voorkomen gelijktijdige importprocessen Waarom In HR Core Beaufort (Online) zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd bij het besturen van de processen voor het importeren van indirecte mutaties. Een niet gewenst gevolg van deze verbeteringen is, dat een importproces wordt opgestart - terwijl een vorig importproces nog niet is beëindigd - waardoor hetzelfde importbestand twee maal verwerkt wordt of een importbestand helemaal niet wordt verwerkt. Hoe Om te voorkomen dat twee importprocessen gelijktijdig uitgevoerd worden, is een mechanisme ingevoerd dat gelijk is aan het mechanisme dat batchprocessen controleert. Dit mechanisme maakt gebruik van twee stuurgegevens: IMP_ID (Startdatum/tijd import bestanden ind.mutaties) en IMPMXD (Max. duur van importbestanden ind.mutaties (hh;nn), vast stuurgegeven)  Bij de start van een importproces wordt stuurgegeven IMP_ID gecontroleerd en - indien leeg - gevuld met de startdatum en tijd van het importproces. Als het stuurgegeven IMP_ID een waarde heeft, wordt aan de hand van stuurgegeven IMPMXD gecontroleerd of de maximale duur van het vorige importproces is overschreden. Is de maximale duur niet overschreden, dan wordt het nieuwe importproces niet opgestart. Is de maximale duur wel overschreden, dan wordt aangenomen dat het vorige importproces is afgebroken en wordt het nieuwe importproces opgestart door het overschrijven van de waarde van stuurgegeven IMP_ID. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik stuurgegeven DEFACCON bij EDI-berichten aanvullend geboorteverlof Waarom Wij hebben geconstateerd dat bij het gebruik van het stuurgegeven DEFACCON (Rubriek actieconditie TAM) tijdens het genereren van acties voor EDI-berichten aanvullend geboorteverlof, een ernstige foutsituatie kan optreden als het stuurgegeven DEFACCON geen waarde heeft. Hoe Functie 240020 Genereren acties is aangepast. Als het stuurgegeven DEFACCON leeg is, wordt de lege waarde niet gebruikt bij het genereren van acties Actie Er is geen actie nodig. Nieuw stuurgegeven Onderstaand stuurgegeven was eerder opgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes. Stuurgegeven Omschrijving Mogelijke waarden Default waarde APIMXHIS Aantal dagen vasthouden ind mut via API 15, 30, 60, 90 30 Indien je gebruik maakt van de Core data API als gegevensuitwisseling tussen Self Service en HR Core Online (dus er worden geen bestanden meer rechtstreeks vanuit Self Service gestuurd) dan worden de verstuurde indirecte mutaties het aantal dagen bewaard waarop het stuurgegeven ingesteld is. Standaard worden de indirecte mutaties 30 dagen bewaard. Je kan dit wijzigen naar 15, 60 of 90 dagen. Het stuurgegeven heeft geen invloed op de huidige bewaartermijn van HE*/TE*bestanden en verwerkingsverslagen. Opgeloste meldingen Performance export Tactische Modules (change 2444720) Melding De export Tactische Modules heeft diverse onderdelen die nu per definitie compleet worden geëxporteerd. Ook in die gevallen waarbij bepaalde onderdelen mogelijk niet relevant zijn, maar wel een significante impact hebben op de performance van de export.  Oplossing De exportfunctie (175505) is uitgebreid met twee aanvullende selectiemogelijkheden: Excl. medewerkersbestanden met historie: door deze aan te vinken worden de historische bestanden (BH* en/of PH*) niet geëxporteerd. Excl. incidentele export: door deze aan te vinken worden de incidentele bestanden (ti_roltoewijzing, ti_orgeenheid, ti_rubriekwaarde, ti_rubriek) niet geëxporteerd. Beide selectiemogelijkheden staan standaard uitgevinkt wat betekent dat de export conform de oude werking functioneert: inclusief historische- en incidentele bestanden. Dit in verband met de bestaande batchopdrachten die voor deze functie zijn ingericht. Om te voorkomen dat medewerkergegevens door de ontvangende partij worden afgekeurd in verband met onbekende organisatorische eenheden en/of rubrieken, zal in sommige gevallen - ongeacht de selectieoptie Excl. incidentele export - automatisch ook een incidentele export plaatsvinden. Indien de organisatiestructuur wordt geactualiseerd of de rubriekenset wordt aangepast wordt het nieuwe vaste stuurgegeven EXPTMIE op de waarde 'J' gezet. Dit is de trigger die ervoor zorgt dat bij de volgende export Tactische modules automatisch ook een incidentele export wordt aangemaakt. Na de export zal het stuurgegeven EXPTMIE weer op 'N' worden gezet door het systeem. Indien er dus voor is gekozen om standaard niet de incidentele export te laten uitvoeren zorgt het systeem er zelf voor dat, indien benodigd, toch een incidentele export wordt uitgevoerd. Op dit automatische mechanisme In HR Core kunt u niet ingrijpen. Het blijft natuurlijk mogelijk om zelf eenmalig of op regelmatige basis de incidentele export uit te voeren. Actie Indien je de samenstelling van de export wilt beperken (dus bijvoorbeeld géén historische bestanden en/of géén incidentele bestanden), moet je de eventuele bestaande batchopdracht verwijderen en een nieuwe met de aangepaste selectiecriteria klaarzetten. Problemen proefproductie (change 2555580) Melding In sommige gevallen werd het XML-bestand van een proefproductie door een onjuiste XML-structuur afgekeurd in Payroll Gemal. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren (zie ook release notes 2021-02), hebben we een aantal wijzigingen in de programmatuur doorgevoerd waarmee we dit probleem hopen op te lossen. Fout in bepalen uurloon/salaris bij aanvulling minimumloon (change 2516976) Melding Het bruto uurloon wordt bepaald over het salaris. Bij aanvulling minimumloon wordt het bruto uurloon te laag vastgesteld.  Oplossing Het bruto uurloon wordt nu bepaald over het bruto salaris. Het bruto salaris is het salaris eventueel inclusief aanvulling minimumloon. Foutmelding bij koppelen loonverdeling (change 2304641) Melding Indien gekoppelde loonverdelingen met terugwerkende kracht moeten worden herrekend - bijvoorbeeld door een TWK wijziging van organisatorische eenheid of functie - kon in sommige gevallen een foutmelding optreden (PI_3186 De geldende hoofdkostenplaats, -soort en -drager op 'dd-mm-yyyy' kunnen niet bepaald worden. Koppelen wordt afgebroken'). Gekoppelde loonverdelingen en bijbehorende salarismutaties werden dan niet aangemaakt. Oplossing Dit probleem werd veroorzaakt door het ontbreken van relevante historie voor de TWK-periodes waarvoor de gekoppelde loonverdeling gegenereerd moet worden. Dit is opgelost door in een dergelijke situatie de eerstvolgende historische waarde van kostenplaats of kostensoort of kostendrager te hanteren. Dit wordt alleen toegepast indien er voor zowel de organisatorische eenheid als de functie geen historie op de peildatum (P05017) aanwezig is en wordt met een pop-up melding bij het koppelen van de loonverdeling gemeld.  Indien dit niet gewenst is, kun je uiteraard de historie van het betreffende dienstverband herstellen en nogmaals met terugwerkende kracht de loonverdeling koppelen. Dezelfde routine is ook ingebouwd in de functie Genereren gekoppelde loonverd. (160062). Hier zal een dergelijke situatie worden gemeld op het verwerkingsverslag. Sorteren op kolommen in selectiescherm dienstverband (change 2545436) Alleen HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 Melding In het selectiescherm Dienstverband is het - net als in andere selectieschermen - mogelijk de sortering van de selectieobjecten aan te passen door op de kolomtitel te klikken. In HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 werkte deze sortering echter niet goed en leidde tot een foutmelding in de statusbalk: "0111 Field SORT_INNER_ENT.BFT_KOP not available". Oplossing Dit probleem is na deze release opgelost.  CAO informatie CAO sector Ambulancezorg: uitloop bij extra dienst. Recentelijk is door alle betrokkenen overeenstemming bereikt over de gewijzigde interpretatie van art 4.11 (Overwerktoeslag) van de CAO sector Ambulancezorg voor wat betreft de geldende toeslag als er sprake is van uitloop van een extra dienst voor een fulltimer. De gewijzigde interpretatie komt er op neer dat met ingang van 1 april 2021 de toeslag voor de uitloopuren van een extra dienst gelijk is aan de toeslag voor een extra dienst, n.l. 75 % (i.p.v. 50%), zonder dat daarbij sprake is van terugwerkende kracht. Als je op dit moment de uitloopuren van een extra dienst afrekent tegen 50%, dan heeft de gewijzigde interpretatie gevolgen voor de aanlevering van de betreffende uren aan Payroll Gemal . Als je de uren uitloop van een extra dienst rechtstreeks aanlevert aan HR Core Beaufort (Online) via een bestand met indirecte mutaties (DPIA100-bestand), dan moet je zorgen dat je de uren uitloop van een extra dienst die je aanlevert voor afrekening tegen 50% voortaan aanlevert met de juiste rubriekcode voor afrekening tegen 75%. Welke rubriek je hiervoor nu gebruikt en welke rubriek je vanaf 1 april 2021 moet gaan gebruiken moet je zelf bepalen, maar aangezien het een overwerktoeslag betreft is het volgende waarschijnlijk van toepassing:  Uren uitloop extra dienst wordt momenteel aangeleverd in rubriek P00047 Uren toeslag overwerk 3e percentage (= 50 %). Uren uitloop extra dienst moet - te beginnen met de uren voor april 2021 - worden aangeleverd in P00048 Uren toeslag overwerk 4e percentage (= 75 %). Als je gebruik maakt van de module Tijdregistratie om de uren uitloop van een extra dienst in HR Core Beaufort (Online) te registreren en te verwerken, dan moet je de inrichting in HR Core Beaufort (Online) zelf aanpassen zodat de uitloopuren van een extra dienst voortaan worden afgerekend tegen 75 %. De benodigde aanpassing is afhankelijk van de wijze waarop momenteel in Tijdregistratie de regeling Overwerk en de activiteitsoort 16 (Overwerk) zijn ingericht.  Bij de aanpassing moet je rekening houden met het feit dat na 1 april de uitloopuren van een normale dienst onveranderd moeten worden afgerekend tegen 50 % en de uitloopuren van een extra dienst vanaf 1 april tegen 75%. Voor nadere uitleg voor het inrichten van regelingen en activiteiten raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Regelingen onderhouden > Regeling overwerk en Module Tijdregistratie > Inrichting van de module Tijdregistratie > Activiteiten onderhouden Als je gebruik maakt van een importbestand om de module Tijdregistratie te vullen, dan moet je de wijze waarop uitloopuren van een normale dienst en uitloopuren van een extra dienst aanlevert, aanpassen aan de wijzigingen van de regeling Overwerk en/of de activiteitsoort 16 (Overwerk). Voor nadere uitleg over de structuur van het importbestand raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Import en export tijdregistratie. Let op: bovenstaande wijzigingen moet je doorvoeren nadat de aangeleverde uren voor de periode maart 2021 zijn verwerkt in HR Core Beaufort (Online) en aangeleverd aan Payroll Gemal en voordat je de uren voor de periode april 2021 gaat verwerken in HR Core Beaufort (Online).
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 20:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 602 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030462 en upgrade 030510) Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar HR Core Beaufort 3.5 of HR Core Beaufort Online. Nieuw Ondersteuning SIVI-standaard Waarom Voor de uitwisseling van gegevens tussen HR Core Online en Arbodiensten zijn we een API (Application Programming Interface) aan het ontwikkelen. Deze API maakt gebruik van de SIVI-berichtuitwisseling specificaties voor de verzuimgegevens. Om deze gegevensuitwisseling volledig te ondersteunen zijn twee rubrieken nodig bij de registratie van ziekte. De rubrieken zijn beschikbaar gesteld voor alle klanten maar zullen in de gegevensuitwisseling met de Arbodiensten alleen gebruikt worden vanuit HR Core Online. Hoe De nieuwe rubrieken zijn: Rubriek Omschrijving P02200 Actiecode SIVI P02201 Opmerking SIVI Aan de rubriek P02200 is een referentietabel gekoppeld met de door SIVI gehanteerde actiecodes. Deze rubrieken zijn toegevoegd aan een nieuw venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI; het nieuwe venster is toegevoegd aan procedure 734000 Aanv./financiele gegevens EDI. Tevens zijn de rubrieken opgenomen in de rubriekenset HSS, waardoor de rubrieken beschikbaar komen in Self Service. Actie Het nieuwe venster 234085 Aanvullende gegevens SIVI is alleen geautoriseerd voor gebruikersgroep AB. Indien gewenst, kan je applicatiebeheerder andere gebruikersgroepen autoriseren en het venster toevoegen aan zelf gedefinieerde procedures. Gewijzigd en verbeterd Pop-up melding versturen Payroll Gemal productiebestand Waarom In de 2020-07 release hebben we de naamgeving van de XML-bestanden ten behoeve van Payroll Gemal aangepast om onderscheid te kunnen maken tussen HR Core Beaufort Online en HR Core Beaufort in-huis aanleveringen. Deze wijziging was op één plek niet volledig doorgevoerd. Hoe Hoofdmenu > Salarisadministratie > Verwerking salarismutaties > Aanmaken aanlevering > knop Versturen De aanlevering kent een aantal stappen, waarvan de laatste het versturen van het aangemaakte productiebestand is. Bij deze stap kan er een pop-up melding verschijnen die aangeeft dat het XML-bestand niet (meer) aanwezig is. In deze melding werd nog de oude benaming (dus zonder de onderscheidende P of O op de 5e positie) getoond. Dit is na deze release opgelost. Actie Er is geen actie nodig. Voorkomen gelijktijdige importprocessen Waarom In HR Core Beaufort (Online) zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd bij het besturen van de processen voor het importeren van indirecte mutaties. Een niet gewenst gevolg van deze verbeteringen is, dat een importproces wordt opgestart - terwijl een vorig importproces nog niet is beëindigd - waardoor hetzelfde importbestand twee maal verwerkt wordt of een importbestand helemaal niet wordt verwerkt. Hoe Om te voorkomen dat twee importprocessen gelijktijdig uitgevoerd worden, is een mechanisme ingevoerd dat gelijk is aan het mechanisme dat batchprocessen controleert. Dit mechanisme maakt gebruik van twee stuurgegevens: IMP_ID (Startdatum/tijd import bestanden ind.mutaties) en IMPMXD (Max. duur van importbestanden ind.mutaties (hh;nn), vast stuurgegeven). Bij de start van een importproces wordt stuurgegeven IMP_ID gecontroleerd en - indien leeg - gevuld met de startdatum en tijd van het importproces. Als het stuurgegeven IMP_ID een waarde heeft, wordt aan de hand van stuurgegeven IMPMXD gecontroleerd of de maximale duur van het vorige importproces is overschreden. Is de maximale duur niet overschreden, dan wordt het nieuwe importproces niet opgestart. Is de maximale duur wel overschreden, dan wordt aangenomen dat het vorige importproces is afgebroken en wordt het nieuwe importproces opgestart door het overschrijven van de waarde van stuurgegeven IMP_ID. Actie Er is geen actie nodig. Gebruik stuurgegeven DEFACCON bij EDI-berichten aanvullend geboorteverlof Waarom Wij hebben geconstateerd dat bij het gebruik van het stuurgegeven DEFACCON (Rubriek actieconditie TAM) tijdens het genereren van acties voor EDI-berichten aanvullend geboorteverlof, een ernstige foutsituatie kan optreden als het stuurgegeven DEFACCON geen waarde heeft. Hoe Functie 240020 Genereren acties is aangepast. Als het stuurgegeven DEFACCON leeg is, wordt de lege waarde niet gebruikt bij het genereren van acties Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Performance export Tactische Modules (change 2444720) Melding De export Tactische Modules heeft diverse onderdelen die nu per definitie compleet worden geëxporteerd. Ook in die gevallen waarbij bepaalde onderdelen mogelijk niet relevant zijn, maar wel een significante impact hebben op de performance van de export.  Oplossing De exportfunctie (175505) is uitgebreid met twee aanvullende selectiemogelijkheden: Excl. medewerkersbestanden met historie: door deze aan te vinken worden de historische bestanden (BH* en/of PH*) niet geëxporteerd. Excl. incidentele export: door deze aan te vinken worden de incidentele bestanden (ti_roltoewijzing, ti_orgeenheid, ti_rubriekwaarde, ti_rubriek) niet geëxporteerd. Beide selectiemogelijkheden staan standaard uitgevinkt wat betekent dat de export conform de oude werking functioneert: inclusief historische- en incidentele bestanden. Dit in verband met de bestaande batchopdrachten die voor deze functie zijn ingericht. Om te voorkomen dat medewerkergegevens door de ontvangende partij worden afgekeurd in verband met onbekende organisatorische eenheden en/of rubrieken, zal in sommige gevallen - ongeacht de selectieoptie Excl. incidentele export - automatisch ook een incidentele export plaatsvinden. Indien de organisatiestructuur wordt geactualiseerd of de rubriekenset wordt aangepast wordt het nieuwe vaste stuurgegeven EXPTMIE op de waarde 'J' gezet. Dit is de trigger die ervoor zorgt dat bij de volgende export Tactische modules automatisch ook een incidentele export wordt aangemaakt. Na de export zal het stuurgegeven EXPTMIE weer op 'N' worden gezet door het systeem. Indien er dus voor is gekozen om standaard niet de incidentele export te laten uitvoeren zorgt het systeem er zelf voor dat, indien benodigd, toch een incidentele export wordt uitgevoerd. Op dit automatische mechanisme In HR Core kunt u niet ingrijpen. Het blijft natuurlijk mogelijk om zelf eenmalig of op regelmatige basis de incidentele export uit te voeren. Actie Indien je de samenstelling van de export wilt beperken (dus bijvoorbeeld géén historische bestanden en/of géén incidentele bestanden), moet je de eventuele bestaande batchopdracht verwijderen en een nieuwe met de aangepaste selectiecriteria klaarzetten. Problemen proefproductie (change 2555580) Melding In sommige gevallen werd het XML-bestand van een proefproductie door een onjuiste XML-structuur afgekeurd in Payroll Gemal. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren (zie ook release notes 2021-02), hebben we een aantal wijzigingen in de programmatuur doorgevoerd waarmee we dit probleem hopen op te lossen. Fout in bepalen uurloon/salaris bij aanvulling minimumloon (change 2516976) Melding Het bruto uurloon wordt bepaald over het salaris. Bij aanvulling minimumloon wordt het bruto uurloon te laag vastgesteld.  Oplossing Het bruto uurloon wordt nu bepaald over het bruto salaris. Het bruto salaris is het salaris eventueel inclusief aanvulling minimumloon. Foutmelding bij koppelen loonverdeling (change 2304641) Melding Indien gekoppelde loonverdelingen met terugwerkende kracht moeten worden herrekend - bijvoorbeeld door een TWK wijziging van organisatorische eenheid of functie - kon in sommige gevallen een foutmelding optreden (PI_3186 De geldende hoofdkostenplaats, -soort en -drager op 'dd-mm-yyyy' kunnen niet bepaald worden. Koppelen wordt afgebroken'). Gekoppelde loonverdelingen en bijbehorende salarismutaties werden dan niet aangemaakt. Oplossing Dit probleem werd veroorzaakt door het ontbreken van relevante historie voor de TWK-periodes waarvoor de gekoppelde loonverdeling gegenereerd moet worden. Dit is opgelost door in een dergelijke situatie de eerstvolgende historische waarde van kostenplaats of kostensoort of kostendrager te hanteren. Dit wordt alleen toegepast indien er voor zowel de organisatorische eenheid als de functie geen historie op de peildatum (P05017) aanwezig is en wordt met een pop-up melding bij het koppelen van de loonverdeling gemeld.  Indien dit niet gewenst is, kun je uiteraard de historie van het betreffende dienstverband herstellen en nogmaals met terugwerkende kracht de loonverdeling koppelen. Dezelfde routine is ook ingebouwd in de functie Genereren gekoppelde loonverd. (160062). Hier zal een dergelijke situatie worden gemeld op het verwerkingsverslag. Sorteren op kolommen in selectiescherm dienstverband (change 2545436) Alleen HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 Melding In het selectiescherm Dienstverband is het - net als in andere selectieschermen - mogelijk de sortering van de selectieobjecten aan te passen door op de kolomtitel te klikken. In HR Core Beaufort (Online) versie 3.5 werkte deze sortering echter niet goed en leidde tot een foutmelding in de statusbalk: "0111 Field SORT_INNER_ENT.BFT_KOP not available". Oplossing Dit probleem is na deze release opgelost.  CAO informatie CAO sector Ambulancezorg: uitloop bij extra dienst. Recentelijk is door alle betrokkenen overeenstemming bereikt over de gewijzigde interpretatie van art 4.11 (Overwerktoeslag) van de CAO sector Ambulancezorg voor wat betreft de geldende toeslag als er sprake is van uitloop van een extra dienst voor een fulltimer. De gewijzigde interpretatie komt er op neer dat met ingang van 1 april 2021 de toeslag voor de uitloopuren van een extra dienst gelijk is aan de toeslag voor een extra dienst, n.l. 75 % (i.p.v. 50%), zonder dat daarbij sprake is van terugwerkende kracht. Als je op dit moment de uitloopuren van een extra dienst afrekent tegen 50%, dan heeft de gewijzigde interpretatie gevolgen voor de aanlevering van de betreffende uren aan Payroll Gemal . Als je de uren uitloop van een extra dienst rechtstreeks aanlevert aan HR Core Beaufort (Online) via een bestand met indirecte mutaties (DPIA100-bestand), dan moet je zorgen dat je de uren uitloop van een extra dienst die je aanlevert voor afrekening tegen 50% voortaan aanlevert met de juiste rubriekcode voor afrekening tegen 75%. Welke rubriek je hiervoor nu gebruikt en welke rubriek je vanaf 1 april 2021 moet gaan gebruiken moet je zelf bepalen, maar aangezien het een overwerktoeslag betreft is het volgende waarschijnlijk van toepassing:  Uren uitloop extra dienst wordt momenteel aangeleverd in rubriek P00047 Uren toeslag overwerk 3e percentage (= 50 %). Uren uitloop extra dienst moet - te beginnen met de uren voor april 2021 - worden aangeleverd in P00048 Uren toeslag overwerk 4e percentage (= 75 %). Als je gebruik maakt van de module Tijdregistratie om de uren uitloop van een extra dienst in HR Core Beaufort (Online) te registreren en te verwerken, dan moet je de inrichting in HR Core Beaufort (Online) zelf aanpassen zodat de uitloopuren van een extra dienst voortaan worden afgerekend tegen 75 %. De benodigde aanpassing is afhankelijk van de wijze waarop momenteel in Tijdregistratie de regeling Overwerk en de activiteitsoort 16 (Overwerk) zijn ingericht.  Bij de aanpassing moet je rekening houden met het feit dat na 1 april de uitloopuren van een normale dienst onveranderd moeten worden afgerekend tegen 50 % en de uitloopuren van een extra dienst vanaf 1 april tegen 75%. Voor nadere uitleg voor het inrichten van regelingen en activiteiten raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Regelingen onderhouden > Regeling overwerk en Module Tijdregistratie > Inrichting van de module Tijdregistratie > Activiteiten onderhouden Als je gebruik maakt van een importbestand om de module Tijdregistratie te vullen, dan moet je de wijze waarop uitloopuren van een normale dienst en uitloopuren van een extra dienst aanlevert, aanpassen aan de wijzigingen van de regeling Overwerk en/of de activiteitsoort 16 (Overwerk). Voor nadere uitleg over de structuur van het importbestand raadpleeg de helptekst van HR Core Beaufort (Online): Module Tijdregistratie > Import en export tijdregistratie. Let op: bovenstaande wijzigingen moet je doorvoeren nadat de aangeleverde uren voor de periode maart 2021 zijn verwerkt in HR Core Beaufort (Online) en aangeleverd aan Payroll Gemal en voordat je de uren voor de periode april 2021 gaat verwerken in HR Core Beaufort (Online).  
Volledig artikel weergeven
19-03-2021 20:53 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 661 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030461 en upgrade 030509) Nieuw Beter inzicht batchverwerking Waarom  In de huidige werkwijze wordt de logging van de batchprocessen weggeschreven in het tekstbestand DPIA024.txt. Om het inzicht toegankelijker te maken wordt de logging nu weggeschreven in een databasetabel en is er een functie Status batchwerking aangemaakt waarmee je de logging kan bekijken. Op deze manier hoef je HR Core Online niet af te sluiten om de status van de batchverwerking in te zien.  Hoe  Hoofdmenu > Applicatiebeheer > Status import/export > Status batchverwerking  Een nieuwe functie 430035 Status batchwerking is aangemaakt en toegevoegd aan bovenstaand menu. Deze functie geeft de logging van de batchverwerking weer zoals voorheen in het bestand DPIA024.txt werd gedaan. In deze functie wordt standaard de logging van de batchverwerking van de afgelopen dag getoond. Door het opgeven van een begin/einddatum kan je een selectie doen op een bepaalde dag/tijdsframe.  Actie De functie is standaard opgenomen in het menu van applicatiebeheer. De benodigde autorisatie zal moeten worden toegevoegd voor de gebruikersgroepen die deze functie zullen gaan gebruiken (default autorisatie is gedaan voor gebruikersgroep AB). Gewijzigd en verbeterd Aanpassing bestandsnaam verwerkingsverslagen indirect muteren Waarom HR Core (Online) kent binnen 'indirect muteren' een groot aantal aanleverende processen (bijvoorbeeld HSS), waarbij per proces een verwerkingsverslag wordt gegenereerd. De naamgeving van deze bestanden is voor alle processen identiek, een timestamp maakt de naam uniek. Een voorbeeld hiervan is vrw_ind_muteren_2020122917073169.txt. Door deze naamgeving is het lastig zoeken naar een verwerkingsverslag van een specifiek aanleverend proces.   Hoe  Na installatie van deze release kun je kiezen voor een naamgeving waarin ook de procescode is opgenomen. Hierdoor is het veel makkelijker zoeken naar het verslag waarin je op dat moment geïnteresseerd bent. Een voorbeeld van deze nieuwe benaming is vrw_ind_muteren_hss_2020122917073169.txt. Dit geldt voor de verwerkingsverslagen maar ook voor de hieraan gerelateerde csv-bestanden. Op basis van het bestaande stuurgegeven INDMUTVW kunnen de verwerkte en/of verwijderde indirecte mutaties worden weggeschreven in csv-bestanden, die dan ook terug te vinden zijn in de PRT-folder. Voorbeelden van deze nieuwe benamingen zijn dpia101_verwerk_records_hss_20210106_084339.csv en dpia101_verwijderen_records_hss_20210120_084851.csv. De keuze tussen bestaande en nieuwe benaming kan worden gemaakt op basis van het nieuwe stuurgegeven VERW_VSL. Voor HR Core Online klanten zal dit stuurgegeven automatisch op de nieuwe benaming staan (dus inclusief procescode). Voor HR Core in-huis klanten staat het stuurgegeven standaard op de bestaande benaming (dus zonder procescode). Actie Afhankelijk van de gewenste situatie kan je het stuurgegeven VERW_VSL naar believen aanpassen. Vanaf dat moment zullen nieuw gegenereerde verslagen en (indien geactiveerd) csv-bestanden die naamgeving volgen.  Mobiele nummer in ARBO-berichten Waarom In de EDI-berichten naar de ARBO-diensten wordt momenteel het vaste telefoonnummer vermeld. Een wens was om het mobiele nummer door te geven in plaats van het vaste telefoonnummer om de bereikbaarheid van de werknemer te vergroten. Deze wens staat ook geregistreerd op het Ideeën portaal onder nummer HCB4-I-167. Dit idee is in deze release gehonoreerd. Hoe Bij het genereren van de EDI-berichten voor de ARBO-diensten wordt nu eerst gekeken of er een mobiel nummer aanwezig is. Zo ja, dan wordt dit telefoonnummer in het bericht geplaatst. Zo nee, dan wordt het vaste telefoonnummer gebruikt zoals in de huidige situatie. Actie Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Bij nieuwe berichten zal automatisch de nieuwe werkwijze worden gehanteerd. Reeds aangemaakte berichten worden niet aangepast. Minimale interval batchopdracht 5 minuten Waarom Om de stabiliteit en performance van HR Core (Online) te waarborgen is de minimale interval van batchopdrachten naar vijf minuten gezet. De hoeveelheid batchopdrachten die binnen de vijf minuten worden afgeroepen, kunnen leiden tot problemen in de batchverwerking. Hoe Er is een controle toegevoegd bij het definiëren/aanpassen van de batchopdrachten.  Actie Bij het definiëren van nieuwe batchopdrachten komt er een melding als er een interval kleiner dan vijf minuten wordt gekozen. Opgeloste meldingen EDI - WAZO bericht onvolledig bij meerling (change 2168744) Melding  Bij het aanleveren van de rubriek P02247 Meerling vanuit Self Service wordt niet automatisch de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo op de waarde 4 gezet. In de berichtgeving naar het UWV is deze waarde wel van belang. Oplossing  Het proces van indirect muteren is aangepast, zodat bij het bepalen van de waarde van rubriek P02232 Reden verzuim Wazo de rubriek P02247 Meerling nu ook wordt meegenomen. Is er sprake van een meerling (rubriek heeft waarde 'J'), dan wordt de waarde 4 vastgelegd in de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo. EDI - WAZO bericht niet versturen bij uit-dienst (change 1866176) Melding  Het is mogelijk dat een zwangerschapsverlof wordt ingevoerd met een ingangsdatum zwangerschap in de toekomst. Echter indien voor die tijd deze medewerker uit-dienst gaat, wordt de WAZO-melding nog wel aangemaakt en verstuurd naar het UWV. Dit is niet wenselijk. Oplossing  Bij het aanmaken van het WAZO-bericht wordt gecontroleerd of het betreffende dienstverband nog steeds in-dienst is. Zo nee, dan wordt het bericht niet meer verstuurd. EDI - WAZO bericht adres foutief bij buitenlands adres (change 2341429) Melding Bij het aanmaken een WAZO-melding wordt het adres van de werknemer in het bericht opgenomen. Als de medewerker in het buitenland woont, wordt het adres niet goed in het bericht vermeld waardoor het bericht kan worden afgekeurd.  Oplossing  De programmatuur is aangepast en bij het aanmaken van nieuwe berichten zal het buitenlands adres goed worden vermeld. EDI - bericht naar Arbo bij einde WAZO (change 2047696) Melding De hersteldmelding van het zwangerschapsverlof levert geen hersteldbericht op voor de Arbodienst. Oplossing Het vastleggen van een datum herstel moet leiden tot een '0130 - volledig herstel'gebeurtenis. Indien de bevallingsdatum wordt ingevoerd, berekent HR Core (Online) ook de einddatum van het zwangerschapsverlof. Echter, er is gebleken dat in dit geval de gebeurtenis 0130 niet wordt aangemaakt. Deze gebeurtenis is nodig om het bericht naar de Arbodiensten te versturen. Er is een wijziging doorgevoerd waardoor nu wel de gebeurtenis wordt aangemaakt. Salarismutaties aanvullend geboorteverlof (change 2391714) Melding  Door een fout in de programmatuur werden niet in alle gevallen salarismutaties voor rubriek P12146 aangemaakt na het berekenen van het aanvullend geboorteverlof. De berekende waarden waren wel terug te vinden in de systeemmutaties. Oplossing  Na installatie van deze release is dit opgelost en leidt het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof tot de juiste salarismutaties. Rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) niet in variabele loonverdeling (change 2445249) Melding  De rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) konden niet worden gebruikt binnen de directe of speciale doorbelasting functionaliteit, terwijl dit wel in Gemal toegestaan is. Oplossing  De inrichting van de betreffende rubrieken in de rubriekentabel is aangepast, waardoor P03699 en P00694 direct of speciaal kunnen worden doorbelast. Verwijderen variabele loonverdeling (change 2419862) Melding  Door een fout in de programmatuur was het niet meer mogelijk een variabele loonverdeling te verwijderen. Oplossing  Deze fout is opgelost en vanaf deze release is het weer mogelijk een nog niet aangeleverde variabele loonverdeling te verwijderen. Actieve signaleringen niet aangemaakt (change 2567151) Melding  In bepaalde gevallen waarbij een signaaldefinitie condities bevatte op basis van eigen rubrieken, werd niet altijd het signaal gegenereerd terwijl wel aan alle condities werd voldaan. Dit gebeurde alleen als het signaal gegenereerd moest worden op basis van een nieuw geïmporteerd dienstverband. Bij het (achteraf) handmatig genereren van de signalen ging het wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release worden ook in geval van condities op basis van eigen rubrieken ook via indirect muteren de juiste signalen aangemaakt. Overschrijven salarismutaties directe doorbelastingen (change 2331735) Melding  In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen.  Oplossing  Dit is opgelost door de identificatie van directe doorbelastingen in de entiteit Salarismutaties aan te passen. Er wijzigt op zich niets. De directe doorbelastingen kun je op dezelfde wijze aanleveren. In die gevallen waar je correcties op nog niet aangeleverde directe doorbelastingen moeten doorvoeren, kan je dat eveneens op dezelfde wijze met de bestaande functionaliteit in HR Core (Online) doen.   Inrichtingswijzigingen Opschonen vervallen codes 2020 Rubrieken die al in 2020 waren komen te vervallen zijn nu zodanig aangepast dat ook de indicatie salarisverwerker en mutatieverantwoording zijn uitgezet en waar het nog niet gebeurd was, is ook de exportcode op vervallen gezet. Het betreft de onderstaande rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P07435 (Vervallen) Tegemoetkoming ziektekosten UWV  01435 Vervallen P02266 (Vervallen) Afwijkende risicopremiegroep     P02274 (Vervallen) Werkbonus     P02409 (Vervallen) berekeningsmethode ziekengeld     P04183 (Vervallen) BBL 03183 Vervallen Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91435 (Vervallen) Tegemoetk zk kstn 01435 Vervallen P91540 (Vervallen) Werkbonus 01540 Vervallen P90600 (Vervallen) Loon WAO-WIA 01600 Vervallen P90677 (Vervallen) Lnnat pr WIA-WGA 01677 Vervallen P90396 (Vervallen) Loon 65 plus 01896 Vervallen P90800 (Vervallen) Cum.loon WAO-WIA 02800 Vervallen Anoniementarief als LH-tabel HR Core (Online) kent rubriek P00333 om het soort loonheffingstabel dat van toepassing is op een dienstverband vast te leggen. Daarnaast kent HR Core (Online) rubriek P02270 waarmee aangegeven kan worden dat het anonieme inkomstenbelastingtarief van toepassing is en rubriek P02271 welke aangeeft dat het dienstverband als anoniem wordt beschouwd voor de berekening van de ziektekostenverzekering. In het kader van de belastingaangifte worden de waarden van de rubrieken P02270 en P02271 samengevoegd in de referentiewaarden van rubriek P00333. Hiermee wordt de van toepassing zijnde loonheffing meer eenduidig in zowel HR Core (Online) als Payroll Gemal. Vervallen rubrieken en exportcodes   Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02270 Anoniem LH Anoniem LH (Vervallen) 02270 Anoniem LH Vervallen P02271 Anoniem ZVW/WN Anoniem ZVW/WN (Vervallen) 02271 Anoniem ZVW/WN Vervallen Nieuwe externe* referentiewaarde rubriek P00333 (Soort loonheffingstabel) Code Omschrijving 4 Anoniementarief (*) Met betrekking tot soort loonheffingstabel kent Beaufort een tweetal tabelfuncties: 205006 (Loonheffingstabel extern) en 203010 (Soort loonheffingstabel). Functie 205006 is uitgebreid met de nieuwe externe waarde 4. Met de andere functie 203010 kunt u een corresponderende Beaufort codering vastleggen (bijvoorbeeld: 'ANM - Anoniementarief' en deze koppelen aan de externe code 4. Naast deze inrichtingswijzigingen wordt ook een conversie uitgevoerd die rubriek P00333 van de juiste waarde gaat voorzien. In deze conversie wordt bij een dienstverband rubriek P00333 met de waarde 4 gevuld indien: het dienstverband een datum in-dienst heeft kleiner dan de systeemdatum en een datum uit-dienst die leeg is of groter dan de systeemdatum en het dienstverband een relatie heeft met de salarisverwerker en rubriek P02270 en/of P02271 heeft een waarde 1. Deze conversie resulteert in een salarismutatie met een ingangsdatum gelijk aan 1-1-2021 of gelijk aan de datum in-dienst als deze na 1-1-2021 ligt. Rubrieken en exportcode onterecht vervallen verklaard In release 2021-02 zijn ten onrechte de omschrijving van rubrieken P00850  en P02591 en de exportcode 02591 aangepast met de tekst 'Vervallen'. Dit wordt in release 2021-03 weer hersteld. Het feit dat de omschrijving ten onrechte was aangepast heeft geen effect op de werking van de rubrieken en de exportcode.   Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) P00850 (Vervallen) Reden uit dienst LA/UPA Reden uit dienst LA/UPA P02591 (Vervallen) Aantal Reisbewegingen thuiswerk Aantal Reisbewegingen thuiswerk   Exportcode Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 02591 Vervallen Reisbew thuiswerk   Publishing Date : 2/24/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 19:12 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 655 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030461 en upgrade 030509) Mededeling Migreren naar HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5.  Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Zorg ervoor dat je tijdig gemigreerd bent naar ofwel HR Core Beaufort 3.5 ofwel naar HR Core Online. Gewijzigd en verbeterd Aanpassing bestandsnaam verwerkingsverslagen indirect muteren Waarom HR Core (Online) kent binnen 'indirect muteren' een groot aantal aanleverende processen (bijvoorbeeld HSS), waarbij per proces een verwerkingsverslag wordt gegenereerd. De naamgeving van deze bestanden is voor alle processen identiek, een timestamp maakt de naam uniek. Een voorbeeld hiervan is vrw_ind_muteren_2020122917073169.txt. Door deze naamgeving is het lastig zoeken naar een verwerkingsverslag van een specifiek aanleverend proces.   Hoe  Na installatie van deze release kun je kiezen voor een naamgeving waarin ook de procescode is opgenomen. Hierdoor is het veel makkelijker zoeken naar het verslag waarin je op dat moment geïnteresseerd bent. Een voorbeeld van deze nieuwe benaming is vrw_ind_muteren_hss_2020122917073169.txt. Dit geldt voor de verwerkingsverslagen maar ook voor de hieraan gerelateerde csv-bestanden. Op basis van het bestaande stuurgegeven INDMUTVW kunnen de verwerkte en/of verwijderde indirecte mutaties worden weggeschreven in csv-bestanden, die dan ook terug te vinden zijn in de PRT-folder. Voorbeelden van deze nieuwe benamingen zijn dpia101_verwerk_records_hss_20210106_084339.csv en dpia101_verwijderen_records_hss_20210120_084851.csv. De keuze tussen bestaande en nieuwe benaming kan worden gemaakt op basis van het nieuwe stuurgegeven VERW_VSL. Voor HR Core Online klanten zal dit stuurgegeven automatisch op de nieuwe benaming staan (dus inclusief procescode). Voor HR Core in-huis klanten staat het stuurgegeven standaard op de bestaande benaming (dus zonder procescode). Actie Afhankelijk van de gewenste situatie kan je het stuurgegeven VERW_VSL naar believen aanpassen. Vanaf dat moment zullen nieuw gegenereerde verslagen en (indien geactiveerd) csv-bestanden die naamgeving volgen.  Mobiele nummer in ARBO-berichten Waarom In de EDI-berichten naar de ARBO-diensten wordt momenteel het vaste telefoonnummer vermeld. Een wens was om het mobiele nummer door te geven in plaats van het vaste telefoonnummer om de bereikbaarheid van de werknemer te vergroten. Deze wens staat ook geregistreerd op het Ideeën portaal onder nummer HCB4-I-167. Dit idee is in deze release gehonoreerd. Hoe Bij het genereren van de EDI-berichten voor de ARBO-diensten wordt nu eerst gekeken of er een mobiel nummer aanwezig is. Zo ja, dan wordt dit telefoonnummer in het bericht geplaatst. Zo nee, dan wordt het vaste telefoonnummer gebruikt zoals in de huidige situatie. Actie Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Bij nieuwe berichten zal automatisch de nieuwe werkwijze worden gehanteerd. Reeds aangemaakte berichten worden niet aangepast. Minimale interval batchopdracht 5 minuten Waarom Om de stabiliteit en performance van HR Core (Online) te waarborgen is de minimale interval van batchopdrachten naar vijf minuten gezet. De hoeveelheid batchopdrachten die binnen de vijf minuten worden afgeroepen, kunnen leiden tot problemen in de batchverwerking. Hoe Er is een controle toegevoegd bij het definiëren/aanpassen van de batchopdrachten.  Actie Bij het definiëren van nieuwe batchopdrachten komt er een melding als er een interval kleiner dan vijf minuten wordt gekozen. Opgeloste meldingen EDI - WAZO bericht onvolledig bij meerling (change 2168744) Melding  Bij het aanleveren van de rubriek P02247 Meerling vanuit Self Service wordt niet automatisch de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo op de waarde 4 gezet. In de berichtgeving naar het UWV is deze waarde wel van belang. Oplossing  Het proces van indirect muteren is aangepast, zodat bij het bepalen van de waarde van rubriek P02232 Reden verzuim Wazo de rubriek P02247 Meerling nu ook wordt meegenomen. Is er sprake van een meerling (rubriek heeft waarde 'J'), dan wordt de waarde 4 vastgelegd in de rubriek P02232 Reden verzuim Wazo. EDI - WAZO bericht niet versturen bij uit-dienst (change 1866176) Melding  Het is mogelijk dat een zwangerschapsverlof wordt ingevoerd met een ingangsdatum zwangerschap in de toekomst. Echter indien voor die tijd deze medewerker uit-dienst gaat, wordt de WAZO-melding nog wel aangemaakt en verstuurd naar het UWV. Dit is niet wenselijk. Oplossing  Bij het aanmaken van het WAZO-bericht wordt gecontroleerd of het betreffende dienstverband nog steeds in-dienst is. Zo nee, dan wordt het bericht niet meer verstuurd. EDI - WAZO bericht adres foutief bij buitenlands adres (change 2341429) Melding Bij het aanmaken een WAZO-melding wordt het adres van de werknemer in het bericht opgenomen. Als de medewerker in het buitenland woont, wordt het adres niet goed in het bericht vermeld waardoor het bericht kan worden afgekeurd.  Oplossing  De programmatuur is aangepast en bij het aanmaken van nieuwe berichten zal het buitenlands adres goed worden vermeld. EDI - bericht naar Arbo bij einde WAZO (change 2047696) Melding De hersteldmelding van het zwangerschapsverlof levert geen hersteldbericht op voor de Arbodienst. Oplossing Het vastleggen van een datum herstel moet leiden tot een '0130 - volledig herstel'gebeurtenis. Indien de bevallingsdatum wordt ingevoerd, berekent HR Core (Online) ook de einddatum van het zwangerschapsverlof. Echter, er is gebleken dat in dit geval de gebeurtenis 0130 niet wordt aangemaakt. Deze gebeurtenis is nodig om het bericht naar de Arbodiensten te versturen. Er is een wijziging doorgevoerd waardoor nu wel de gebeurtenis wordt aangemaakt. Salarismutaties aanvullend geboorteverlof (change 2391714) Melding  Door een fout in de programmatuur werden niet in alle gevallen salarismutaties voor rubriek P12146 aangemaakt na het berekenen van het aanvullend geboorteverlof. De berekende waarden waren wel terug te vinden in de systeemmutaties. Oplossing  Na installatie van deze release is dit opgelost en leidt het berekenen van de uren aanvullend geboorteverlof tot de juiste salarismutaties. Rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) niet in variabele loonverdeling (change 2445249) Melding  De rubrieken P03699 (transitievergoeding) en P00694 (ontslagvergoeding) konden niet worden gebruikt binnen de directe of speciale doorbelasting functionaliteit, terwijl dit wel in Gemal toegestaan is. Oplossing  De inrichting van de betreffende rubrieken in de rubriekentabel is aangepast, waardoor P03699 en P00694 direct of speciaal kunnen worden doorbelast. Verwijderen variabele loonverdeling (change 2419862) Melding  Door een fout in de programmatuur was het niet meer mogelijk een variabele loonverdeling te verwijderen. Oplossing  Deze fout is opgelost en vanaf deze release is het weer mogelijk een nog niet aangeleverde variabele loonverdeling te verwijderen. Actieve signaleringen niet aangemaakt (change 2567151) Melding  In bepaalde gevallen waarbij een signaaldefinitie condities bevatte op basis van eigen rubrieken, werd niet altijd het signaal gegenereerd terwijl wel aan alle condities werd voldaan. Dit gebeurde alleen als het signaal gegenereerd moest worden op basis van een nieuw geïmporteerd dienstverband. Bij het (achteraf) handmatig genereren van de signalen ging het wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release worden ook in geval van condities op basis van eigen rubrieken ook via indirect muteren de juiste signalen aangemaakt. Overschrijven salarismutaties directe doorbelastingen (change 2331735) Melding  In geval directe doorbelastingen voor dezelfde medewerker met meerdere Self Service bestanden werden aangeleverd, kon het voorkomen dat al gereedstaande - nog aan de Payroll aan te leveren - directe doorbelastingen werden overschreven door de daarna geïmporteerde en verwerkte directe doorbelastingen.  Oplossing  Dit is opgelost door de identificatie van directe doorbelastingen in de entiteit Salarismutaties aan te passen. Er wijzigt op zich niets. De directe doorbelastingen kun je op dezelfde wijze aanleveren. In die gevallen waar je correcties op nog niet aangeleverde directe doorbelastingen moeten doorvoeren, kan je dat eveneens op dezelfde wijze met de bestaande functionaliteit in HR Core (Online) doen.   Inrichtingswijzigingen Opschonen vervallen codes 2020 Rubrieken die al in 2020 waren komen te vervallen zijn nu zodanig aangepast dat ook de indicatie salarisverwerker en mutatieverantwoording zijn uitgezet en waar het nog niet gebeurd was, is ook de exportcode op vervallen gezet. Het betreft de onderstaande rubrieken: Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P07435 (Vervallen) Tegemoetkoming ziektekosten UWV  01435 Vervallen P02266 (Vervallen) Afwijkende risicopremiegroep     P02274 (Vervallen) Werkbonus     P02409 (Vervallen) berekeningsmethode ziekengeld     P04183 (Vervallen) BBL 03183 Vervallen Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P91435 (Vervallen) Tegemoetk zk kstn 01435 Vervallen P91540 (Vervallen) Werkbonus 01540 Vervallen P90600 (Vervallen) Loon WAO-WIA 01600 Vervallen P90677 (Vervallen) Lnnat pr WIA-WGA 01677 Vervallen P90396 (Vervallen) Loon 65 plus 01896 Vervallen P90800 (Vervallen) Cum.loon WAO-WIA 02800 Vervallen Anoniementarief als LH-tabel HR Core (Online) kent rubriek P00333 om het soort loonheffingstabel dat van toepassing is op een dienstverband vast te leggen. Daarnaast kent HR Core (Online) rubriek P02270 waarmee aangegeven kan worden dat het anonieme inkomstenbelastingtarief van toepassing is en rubriek P02271 welke aangeeft dat het dienstverband als anoniem wordt beschouwd voor de berekening van de ziektekostenverzekering. In het kader van de belastingaangifte worden de waarden van de rubrieken P02270 en P02271 samengevoegd in de referentiewaarden van rubriek P00333. Hiermee wordt de van toepassing zijnde loonheffing meer eenduidig in zowel HR Core (Online) als Payroll Gemal. Vervallen rubrieken en exportcodes   Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P02270 Anoniem LH Anoniem LH (Vervallen) 02270 Anoniem LH Vervallen P02271 Anoniem ZVW/WN Anoniem ZVW/WN (Vervallen) 02271 Anoniem ZVW/WN Vervallen Nieuwe externe* referentiewaarde rubriek P00333 (Soort loonheffingstabel) Code Omschrijving 4 Anoniementarief (*) Met betrekking tot soort loonheffingstabel kent Beaufort een tweetal tabelfuncties: 205006 (Loonheffingstabel extern) en 203010 (Soort loonheffingstabel). Functie 205006 is uitgebreid met de nieuwe externe waarde 4. Met de andere functie 203010 kunt je een corresponderende Beaufort codering vastleggen (bijvoorbeeld: 'ANM - Anoniementarief' en deze koppelen aan de externe code 4. Naast deze inrichtingswijzigingen wordt ook een conversie uitgevoerd die rubriek P00333 van de juiste waarde gaat voorzien. In deze conversie wordt bij een dienstverband rubriek P00333 met de waarde 4 gevuld indien: het dienstverband een datum in-dienst heeft kleiner dan de systeemdatum en een datum uit-dienst die leeg is of groter dan de systeemdatum en het dienstverband een relatie heeft met de salarisverwerker en rubriek P02270 en/of P02271 heeft een waarde 1. Deze conversie resulteert in een salarismutatie met een ingangsdatum gelijk aan 1-1-2021 of gelijk aan de datum in-dienst als deze na 1-1-2021 ligt. Rubrieken en exportcode onterecht vervallen verklaard In release 2021-02 zijn ten onrechte de omschrijving van rubrieken P00850  en P02591 en de exportcode 02591 aangepast met de tekst 'Vervallen'. Dit wordt in release 2021-03 weer hersteld. Het feit dat de omschrijving ten onrechte was aangepast heeft geen effect op de werking van de rubrieken en de exportcode.   Rubriek Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) P00850 (Vervallen) Reden uit dienst LA/UPA Reden uit dienst LA/UPA P02591 (Vervallen) Aantal Reisbewegingen thuiswerk Aantal Reisbewegingen thuiswerk   Exportcode Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 02591 Vervallen Reisbew thuiswerk   Publishing Date : 2/24/2021
Volledig artikel weergeven
19-02-2021 19:11 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 668 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030460 en upgrade 030508). Gewijzigd en verbeterd Berekenen verlof extra uren nu ook op basis van P01303 Waarom In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2). Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om die reden is functie 163013 (Bereken verlof obv extra uren) zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend maar ook op basis van P01303. Hoe  Verlofadministratie > Bereken verlof obv extra uren Aan het scherm van de functie 'Bereken verlof obv extra uren' zijn twee checkboxen met betrekking tot de rubrieken P00403 en P01303 toegevoegd. Op basis van de hiermee geselecteerde rubriek(en) zal het verlof berekend worden. Door P00403 te selecteren, zal de berekening plaatsvinden zoals je tot op heden gewend was. Daarnaast kunt je ook gebruik maken van de extra uren vastgelegd in rubriek P01303. Actie Geen verdere actie benodigd, anders dan het maken van de juiste selectie bij gebruik van deze functie. Exporteren gegevens (XML)  Waarom Beaufort Service kent de functie 'Exporteren gegevens (XML)'. Hiermee kunnen - bijvoorbeeld ten behoeve van het analyseren van issues - tabelinhoud worden geëxporteerd. Naast de daadwerkelijke tabellen werden met deze functionaliteit ook automatisch views geëxporteerd. Onder andere gezien de omvang van deze views, is dat niet in alle gevallen wenselijk. Hoe  Beaufort Service module > Exporteren gegevens (XML) Het scherm 'Exporteren gegevens (XML)' is uitgebreid met een selectieoptie 'Incl. views'. Indien deze optie is aangevinkt, werkt de functie zoals vanouds. Tabellen én views die aan de invoer/wildcards voldoen, worden geëxporteerd. Indien de optie is uitgevinkt zal de export uitsluitend daadwerkelijke tabellen bevatten en géén views. Bij de export van een tabel inclusief views dien je gebruik te maken van wildcards, bijvoorbeeld "dpic300*". Hoewel het exportverslag bij een export zonder views er iets anders uit ziet, is de verdere werking van deze functie gelijk gebleven. Actie Indien je de XML's wilt opslaan in een afwijkende directory, dien je de benodigde schrijfrechten op de directory te hebben. Als dat niet het geval is worden geen bestanden inclusief views weggeschreven. Als je gebruik maakt van de standaard Raet paden hoef je geen verdere actie te ondernemen. Controles voorafgaand aan importeren mutaties Waarom HR Core Beaufort voerde voor de procescodes HSS en RVM al een aantal vooraf-controles uit op de te importeren DPIA100 bestanden. Dit met als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele probleemsituaties te onderkennen. Ook dienen deze controles uitgevoerd te worden indien mutaties niet via een bestand aangeleverd worden, maar ook via een ander aanlevermethode zoals een API.  Hoe Divers / Import externe indirecte mutaties Applicatiebeheer / Beheer import/export / Configuratie importprocessen De vooraf-controles met betrekking tot ziektegegevens zoals deze van toepassing zijn op de huidige procescode HSS zijn aangepast/uitgebreid ter voorbereiding op de verwerking van gegevens uit toekomstig vernieuwde processen. In die gevallen waarin problemen worden geconstateerd, verschijnt een melding op het importverslag en worden de mutaties voor het object afgekeurd. Deze werking is gelijk aan de reeds bestaande controles op HSS en RVM. Hierbij is het mogelijk om ziektemutaties vanuit verschillende bronnen te importeren naast Self Service en Verzuim Management. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Conversie P00314 niet uitgevoerd in proefproductie (change 2318987) Melding  Bij een salarismutatie op rubriek P00314 (code salarisregeling) moet in de aanlevering naar Payroll Gemal een conversie plaatsvinden. Deze conversie vertaalt de HR Core Beaufort codering naar de corresponderende Gemal codering en werd - in geval van een proefproductie - niet correct uitgevoerd. In de reguliere aanlevering ging dit wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release zal ook in een proefproductie de conversie van P00314 correct worden uitgevoerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Proefproductie afgekeurd door onjuiste tags (change 2173945) Melding In sommige gevallen bevatte het XML-bestand van een proefproductie onjuiste afsluitende tags. Hierbij kan gedacht worden aan meerdere afsluitende persoon tags achter elkaar, waardoor het bestand door Payroll Gemal werd afgekeurd. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren, lijkt dit te worden veroorzaakt doordat meerdere processen tegelijkertijd in hetzelfde bestand proberen te schrijven. Om dit te voorkomen, worden de tussentijdse - tijdelijke - bestanden in de PRT-directory voorzien van een additionele timestamp. Zodra gereed, wordt het definitieve bestand met de juiste benaming naar de juiste folder verplaatst. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Aanleveren IBAN en BIC bij buitenlandse bankrekening (change 1815751) Melding Een wijziging in een buitenlands rekeningnummer werd in Payroll Gemal afgekeurd wegens het ontbreken van de corresponderende BIC code, omdat in een dergelijk geval beide gegevens aangeleverd moeten worden.  Oplossing De aanlevering is zodanig aangepast dat bij een salarismutatie op een buitenlands IBAN nummer (P01207) automatisch ook de bijbehorende BIC code (P01208) aan Payroll Gemal wordt aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Aanpassen omschrijving waarde 04 van rubriek P02220 (change 2347076) Melding De referentie-omschrijving van waarde 04 behorende bij rubriek P02220 Code reden aangifte AO heeft als omschrijving 'Ziek art 29b ZW'. Deze omschrijving is niet meer van deze tijd en moet worden vervangen worden door de omschrijving 'No risk' Oplossing De referentie-omschrijving van waarde 04 van rubriek P02220 is aangepast naar 'No risk'. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Probleemrapport salarisberekening (change 2422595) Melding Het minimumloon percentage van BBL'ers 15 t/m 17 jaar is niet opgenomen in HR Core Beaufort Oplossing De percentages minimumloon van BBL'ers 15 t/m 17 jaar zijn toegevoegd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Reden uittrede ABP verplicht bij gevulde datum uittreding (change 2446441) Melding Indien in het scherm Pensioenfonds de datum uittreding werd gevuld, moest ook de 'reden uittrede ABP' verplicht worden gevuld, ongeacht het geselecteerde pensioenfonds.  Oplossing Omdat met ingang van 2021 de 'reden uittrede ABP' (P01183) is komen te vervallen, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Rubriek  P01183 (reden uittrede ABP) is van het scherm Pensioenfonds verwijderd. De controles met betrekking tot rubriek P01183 zijn komen te vervallen, dus ook de relatie met betrekking tot datum uittreding. De corresponderende consistentie controles voor indirect muteren zijn vervallen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Reiskosten woon-werk op declaratiebasis Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P01970 Fiscale kilometers woon-werk declaratie 01970 Fisc km ww decl P01981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P03670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P03671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 P11905 Kilometer regeling 6 01905 Kilometerregeling 6 P11907 Kilometer regeling 7 01907 Kilometerregeling 7 P11909 Kilometer regeling 8 01909 Kilometerregeling 8 P11911 Kilometer regeling 9 01911 Kilometerregeling 9 P11913 Kilometer regeling 10 01913 Kilometerregeling 10 P11906 Aantal kms kmregeling 6 01906 Aantal kilometers 6 P11908 Aantal kms kmregeling 7 01908 Aantal kilometers 7 P11910 Aantal kms kmregeling 8 01910 Aantal kilometers 8 P11912 Aantal kms kmregeling 9 01912 Aantal kilometers 9 P11914 Aantal kms kmregeling 10 01914 Aantal kilometers 10 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P93670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P93671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 Vervallen codes 2021-01 Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-12/6. Vervallen rubrieken en exportcodes Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P00356 Code SV (Vervallen) Code SV 02356 Code SV Vervallen P00345 Speciale werknemers (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Speciale werknemer Vervallen P00410 Percentage deelbetrekking pensioenfonds (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 percentage deelbetrekking PF Vervallen       02850 Reden uit dienst PFZW Vervallen P02591* Aantal Reisbewegingen thuiswerk (Vervallen) Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591* Reisbew thuiswerk Vervallen * Helaas zijn de rubriek P02591 en de exportcode 02591 ten onrechte aangemerkt als Vervallen. De aanpassingen van deze rubriek en exportcode zijn echter uitsluitend tekstueel. Dat wil zeggen dat de rubriek P02591 en de exportcode 02591 nog steeds gebruikt kunnen worden op de manier die je gewend was. In release 2021-03 zullen we de wijzigingen aan de omschrijving van de rubriek P02591 en de invoercode 02591 ongedaan maken. Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P90513 Factor korting ziekengeld meerwerk (Vervallen) Fact korting ziekengeld meerw 01513 Fact krt zk meerw Vervallen P90840 Cum. salaris extra uren (Vervallen) Cum. salaris extra uren 02840 Cum. sal extr uren Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) Cum korting VT 02852 Cum korting VT Vervallen P90969 Uurloon overwerk (Vervallen) Uurloon overwerk 02969 Uurloon overwerk Vervallen P92282 Uren opslag ADV (Vervallen) Uren opslag ADV 02282 Uren opslag ADV Vervallen P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld (Vervallen) Reiskosten ww vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Vervallen Onderhoud CAO codes CBS-LA-2021 De omschrijving van de onderstaande CAO-codes is aangepast. Het betreft de waarden van de referentietabel behorende bij rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. CAO Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 1630 SECTOR GEMEENTEN Branche CAO gemeente 1637 SECTOR PROVINCIES Provinciale sector 1646 SECTOR RIJK Rijk CAO 1294 SECTOR WATERSCHAPPEN Werken voor Waterschappen Onderwijs Alleen HR Core Online Opgeloste meldingen CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum (change 2202903) Melding De functie 'Berekenen WTF factor peildatum' levert niet het resultaat op wat wordt verwacht. Oplossing De functie is gecontroleerd en er is geconstateerd dat de berekening correct is en geen aanpassing behoeft. Wel is de titel aangepast en helptekst toegevoegd om de werking van de functie verder te verduidelijken. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Publishing Date : 1/27/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 16:18 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 646 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030460 en upgrade 030508). Mededeling Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5 De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5.  Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om te migreren naar HR Core Beaufort 3.5, dan dien je dit vóór 1 februari 2021 kenbaar gemaakt te hebben met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je van plan bent om dit jaar te migreren naar HR Core Online, meldt dit dan vóór 1 februari 2021 bij jouw Customer Succes Manager of bij jouw huidige Accountmanager. Gewijzigd en verbeterd Berekenen verlof extra uren nu ook op basis van P01303 Waarom In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2). Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om die reden is functie 163013 (Bereken verlof obv extra uren) zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend maar ook op basis van P01303. Hoe  Verlofadministratie > Bereken verlof obv extra uren Aan het scherm van de functie 'Bereken verlof obv extra uren' zijn twee checkboxen met betrekking tot de rubrieken P00403 en P01303 toegevoegd. Op basis van de hiermee geselecteerde rubriek(en) zal het verlof berekend worden. Door P00403 te selecteren, zal de berekening plaatsvinden zoals je tot op heden gewend was. Daarnaast kunt je ook gebruik maken van de extra uren vastgelegd in rubriek P01303. Actie Geen verdere actie benodigd, anders dan het maken van de juiste selectie bij gebruik van deze functie. Exporteren gegevens (XML)  Waarom Beaufort Service kent de functie 'Exporteren gegevens (XML)'. Hiermee kunnen - bijvoorbeeld ten behoeve van het analyseren van issues - tabelinhoud worden geëxporteerd. Naast de daadwerkelijke tabellen werden met deze functionaliteit ook automatisch views geëxporteerd. Onder andere gezien de omvang van deze views, is dat niet in alle gevallen wenselijk. Hoe  Beaufort Service module > Exporteren gegevens (XML) Het scherm 'Exporteren gegevens (XML)' is uitgebreid met een selectieoptie 'Incl. views'. Indien deze optie is aangevinkt, werkt de functie zoals vanouds. Tabellen én views die aan de invoer/wildcards voldoen, worden geëxporteerd. Indien de optie is uitgevinkt zal de export uitsluitend daadwerkelijke tabellen bevatten en géén views. Bij de export van een tabel inclusief views dien je gebruik te maken van wildcards, bijvoorbeeld "dpic300*". Hoewel het exportverslag bij een export zonder views er iets anders uit ziet, is de verdere werking van deze functie gelijk gebleven. Actie Indien je de XML's wilt opslaan in een afwijkende directory, dien je de benodigde schrijfrechten op de directory te hebben. Als dat niet het geval is worden geen bestanden inclusief views weggeschreven. Als je gebruik maakt van de standaard Raet paden hoef je geen verdere actie te ondernemen. Opgeloste meldingen Conversie P00314 niet uitgevoerd in proefproductie (change 2318987) Melding  Bij een salarismutatie op rubriek P00314 (code salarisregeling) moet in de aanlevering naar Payroll Gemal een conversie plaatsvinden. Deze conversie vertaalt de HR Core Beaufort codering naar de corresponderende Gemal codering en werd - in geval van een proefproductie - niet correct uitgevoerd. In de reguliere aanlevering ging dit wel goed. Oplossing  Na installatie van deze release zal ook in een proefproductie de conversie van P00314 correct worden uitgevoerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Proefproductie afgekeurd door onjuiste tags (change 2173945) Melding In sommige gevallen bevatte het XML-bestand van een proefproductie onjuiste afsluitende tags. Hierbij kan gedacht worden aan meerdere afsluitende persoon tags achter elkaar, waardoor het bestand door Payroll Gemal werd afgekeurd. Oplossing Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren, lijkt dit te worden veroorzaakt doordat meerdere processen tegelijkertijd in hetzelfde bestand proberen te schrijven. Om dit te voorkomen, worden de tussentijdse - tijdelijke - bestanden in de PRT-directory voorzien van een additionele timestamp. Zodra gereed, wordt het definitieve bestand met de juiste benaming naar de juiste folder verplaatst. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  Aanleveren IBAN en BIC bij buitenlandse bankrekening (change 1815751) Melding Een wijziging in een buitenlands rekeningnummer werd in Payroll Gemal afgekeurd wegens het ontbreken van de corresponderende BIC code, omdat in een dergelijk geval beide gegevens aangeleverd moeten worden.  Oplossing De aanlevering is zodanig aangepast dat bij een salarismutatie op een buitenlands IBAN nummer (P01207) automatisch ook de bijbehorende BIC code (P01208) aan Payroll Gemal wordt aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Aanpassen omschrijving waarde 04 van rubriek P02220 (change 2347076) Melding De referentie-omschrijving van waarde 04 behorende bij rubriek P02220 Code reden aangifte AO heeft als omschrijving 'Ziek art 29b ZW'. Deze omschrijving is niet meer van deze tijd en moet worden vervangen worden door de omschrijving 'No risk' Oplossing De referentie-omschrijving van waarde 04 van rubriek P02220 is aangepast naar 'No risk'. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Probleemrapport salarisberekening (change 2422595) Melding Het minimumloon percentage van BBL'ers 15 t/m 17 jaar is niet opgenomen in HR Core Beaufort Oplossing De percentages minimumloon van BBL'ers 15 t/m 17 jaar zijn toegevoegd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Reden uittrede ABP verplicht bij gevulde datum uittreding (change 2446441) Melding Indien in het scherm Pensioenfonds de datum uittreding werd gevuld, moest ook de 'reden uittrede ABP' verplicht worden gevuld, ongeacht het geselecteerde pensioenfonds.  Oplossing Omdat met ingang van 2021 de 'reden uittrede ABP' (P01183) is komen te vervallen, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Rubriek  P01183 (reden uittrede ABP) is van het scherm Pensioenfonds verwijderd. De controles met betrekking tot rubriek P01183 zijn komen te vervallen, dus ook de relatie met betrekking tot datum uittreding. De corresponderende consistentie controles voor indirect muteren zijn vervallen. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Reiskosten woon-werk op declaratiebasis Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. Nieuwe rubrieken en exportcodes Rubriekcode Omschrijving  Exportcode Omschrijving P01970 Fiscale kilometers woon-werk declaratie 01970 Fisc km ww decl P01981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P03670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P03671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 P11905 Kilometer regeling 6 01905 Kilometerregeling 6 P11907 Kilometer regeling 7 01907 Kilometerregeling 7 P11909 Kilometer regeling 8 01909 Kilometerregeling 8 P11911 Kilometer regeling 9 01911 Kilometerregeling 9 P11913 Kilometer regeling 10 01913 Kilometerregeling 10 P11906 Aantal kms kmregeling 6 01906 Aantal kilometers 6 P11908 Aantal kms kmregeling 7 01908 Aantal kilometers 7 P11910 Aantal kms kmregeling 8 01910 Aantal kilometers 8 P11912 Aantal kms kmregeling 9 01912 Aantal kilometers 9 P11914 Aantal kms kmregeling 10 01914 Aantal kilometers 10 Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P93981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8 P93670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9 P93671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10 Vervallen codes 2021-01 Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-12/6. Vervallen rubrieken en exportcodes Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P00356 Code SV (Vervallen) Code SV 02356 Code SV Vervallen P00345 Speciale werknemers (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Speciale werknemer Vervallen P00410 Percentage deelbetrekking pensioenfonds (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 percentage deelbetrekking PF Vervallen       02850 Reden uit dienst PFZW Vervallen P02591* Aantal Reisbewegingen thuiswerk (Vervallen) Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591* Reisbew thuiswerk Vervallen * Helaas zijn de rubriek P02591 en de exportrcode 02591 ten onrechte aangemerkt als Vervallen. De aanpassingen van deze rubriek en exportcode zijn echter uitsluitend tekstueel. Dat wil zeggen dat de rubriek P02591 en de exportcode 02591 nog steeds gebruikt kunnen worden op de manier die je gewend was. In release 2021-03 zullen we de wijzigingen aan de omschrijving van de rubriek P02591 en de invoercode 02591 ongedaan maken. Vervallen importrubrieken Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving oud Omschrijving nieuw P90513 Factor korting ziekengeld meerwerk (Vervallen) Fact korting ziekengeld meerw 01513 Fact krt zk meerw Vervallen P90840 Cum. salaris extra uren (Vervallen) Cum. salaris extra uren 02840 Cum. sal extr uren Vervallen P90852 Cum korting VT (Vervallen) Cum korting VT 02852 Cum korting VT Vervallen P90969 Uurloon overwerk (Vervallen) Uurloon overwerk 02969 Uurloon overwerk Vervallen P92282 Uren opslag ADV (Vervallen) Uren opslag ADV 02282 Uren opslag ADV Vervallen P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld (Vervallen) Reiskosten ww vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Vervallen Onderhoud CAO codes CBS-LA-2021 De omschrijving van de onderstaande CAO-codes is aangepast. Het betreft de waarden van de referentietabel behorende bij rubriek P00842 Code CAO CBS/LA. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02. CAO Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw) 1630 SECTOR GEMEENTEN Branche CAO gemeente 1637 SECTOR PROVINCIES Provinciale sector 1646 SECTOR RIJK Rijk CAO 1294 SECTOR WATERSCHAPPEN Werken voor Waterschappen Publishing Date : 1/27/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 16:17 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 652 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030459 en upgrade 030507) Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Waarnemingstoelage verschil inschaling Het probleem met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal is opgelost. Vanaf deze release is de functionaliteit voor de waarnemingstoelage beschikbaar. Zie ook het bericht op de community van 26 november over dit onderwerp. Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1684,80. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1555,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen Aanpassing configuratie P01303 In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2) [1]. Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om deze reden wordt in release 2021-02 de functie 163013 Bereken verlof obv extra uren zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend, maar ook op basis van P01303. Om dit goed te ondersteunen moet de configuratie van P01303 aangepast worden. De configuratie voor dit element ziet er als volgt uit: stam = J variabel = J vervangend = N diw <> begindt loonper = J   Meer informatie [1] Release notes Payroll Gemal 2020-11/3. Bedragcomponenten naar urencomponenten Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/13. Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  2396 Vrijwvrtz Ld zk 2397 Vrijwvrtz senvl 2398 Vrijwvrtz OSV  2399 Vrijwvrtz ONB  2400 Vrijwvrtz LL  2401 Vrijwvrtz Kzg  2402 Vrijwvrtz Lzg  2403 Vrijwvrtz Cal  2404 Vrijwvrtz verl9  2405 Vrijwvrtz verl10   2406 Vrijwvrtz verl11 2407 Vrijwvrtz verl12 2408 Vrijwvrtz verl13 2409 Vrijwvrtz verl14 2410 Vrijwvrtz verl15 2395 Uren opslag PB 2412 Uren intens.toesl 2413 Uren afw.volt  2414 Uren opslag ADV  2350 Verlnde uren PFZW  2415 Extra urn sol.fun  2416 Vrijwvrtz Genbel. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortdurig zorgverlof P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig zorgverlof P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenverlof P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget P92412 Uren intensiteitstoeslag P92413 Uren factor afwijkende voltijd P92414 Uren opslag ADV P93350 (*) Verloonde uren PFZW P92415 Extra uren solistische functie P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid Nieuwe importcodes Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02396 Vrijwvrtz Ld zk P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek 02397 Vrijwvrtz senvl P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof 02398 Vrijwvrtz OSV P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof 02399 Vrijwvrtz ONB P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof 02400 Vrijwvrtz LL P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof 02401 Vrijwvrtz Kzg P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortd. zorgverlof 02402 Vrijwvrtz Lzg P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langd. zorgverlof 02403 Vrijwvrtz Cal P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenvrlf 02404 Vrijwvrtz verl9 P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 02405 Vrijwvrtz verl10 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 02406 Vrijwvrtz verl11 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 02407 Vrijwvrtz verl12 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 02408 Vrijwvrtz verl13 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 02409 Vrijwvrtz verl14 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 02410 Vrijwvrtz verl15 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 02395 Uren opslag PB P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget 02412 Uren intens.toesl P92412 Uren intensiteitstoeslag 02413 Uren afw.volt P92413 Uren factor afwijkende voltijd 02414 Uren opslag ADV P92414 Uren opslag ADV 02350 (*)  Verlnde uren PFZW P93350 Verloonde uren PFZW 02415 Extra urn sol.fun P92415 Extra uren solistische functie 02416 Vrijwvrtz Genbel. P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid (*) Uitvoercode 02350 en importrubriek P93350 zijn in HR Core Beaufort opgevoerd voor toekomstig gebruik. De uitvoercode zal op een later moment in gebruik genomen worden in Payroll Gemal. Reden uittrede ABP vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/83. Gewijzigd rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P01183 Reden uittreden ABP (Vervallen) 02861 Vervallen Aan de omschrijving van de waarden in de referentietabellen 'Reden uittreding pensioenfonds' en 'Reden uittreding pensioenfonds extern' is de tekst 'vervallen' toegevoegd. Indien op het moment van installeren van de upgrade er nog niet aangeleverde mutaties aanwezig zijn voor rubriek P01183, dan zal er ook een mutatie worden aangemaakt voor rubriek P00850 (Reden uit-dienst LA/UPA). Indien er al een salarismutatie voor rubriek P00850 aanwezig is zal deze niet worden overschreven. In de onderstaande tabel staat vermeld hoe de waarde voor rubriek P00850 wordt bepaald op basis van de reden uittreding pensioenfonds extern.   Reden uittreding pensioenfonds extern P00850 Reden uit-dienst LA/UPA  O 31 I 31 A 80 B 80 W 99 V 99   Statistische deeltijdfactor bepaling jaarinkomen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/82. Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  2229 ABP stat. dtf. peil Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Nieuwe importcode Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02229 ABP stat. dtf. peil. P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Beëindiging regeling WIW In het kader van de beëindiging regeling WIW zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Je dient de betrokken werknemers zelf over te zetten naar de WSW-regeling. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/87. De omschrijving van de volgende externe code 'soort pensioenfonds' (systeemfunctie 205009) is gewijzigd: Externe code Omschrijving  X Vervallen Daarnaast worden de omschrijving van de soorten pensioenfonds met de externe code 'X' (systeemfunctie 203013) gewijzigd naar '(Vervallen) + omschrijving' waarbij de omschrijving mogelijk afgekapt is na 25 posities. Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  1548 Vervallen 1549 Vervallen Gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving  P91548 PWRI grondslag WIW (Vervallen) P91549 PWRI afdracht WIW (Vervallen) Gewijzigde importcodes Uitvoercode Omschrijving  01548 Vervallen 01549 Vervallen Meerdere dienstverbanden volgens pro-rata berekening Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/11. Nieuwe uitvoercodes Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92776 Loon loonheffing tabel wit 01776 Loon LH tabel wit P91680 Grondslag UFO premie voor VCR berek 01680 Grsl UFO ongemax P92694 Grondslag WHK diff voor VCR berek 01694 Grsl WHK ongemax P93696 Grondslag mdw inhouding WIA premie voor VCR berek 01696 Grsl inh WIA ong P93697 Grondslag WIA basispremie voor VCR berek 01697 Grsl WIA ongemax P92348 Grondslag WW tarieven voor VCR berek 02348 Grsl WW tot z max P92349 Grondslag WW tarieven na VCR berek 02349 Grsl WW max Functionaliteit Speciale werknemer opgesplitst Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02836 30% regeling 02836 30%-regeling  P02845 Wachtgelder (zorg) 02845 Wachtgelder (zorg) P12889 Kwartaaltabel Loonheffing 02889 Kwartaaltabel LH De rubrieken hebben de onderstaande waarde in de referentietabellen: Rubriek Waarde Omschrijving P02836 1 30% regeling 1 P02836 2 30% regeling 2 P02845 0 n.v.t. P02845 1 wachtregeling zorgsector  P12889 0 n.v.t. P12889 1 student/scholier kwartaaltabel De onderstaande rubriek komt te vervallen en de bijbehorende referentiewaarden worden ook allemaal voorzien van de tekst (vervallen). Rubriek Omschijving oud Omschrijving nieuw P00345 Speciale werknemers Speciale werknemers (vervallen) Payroll Gemal verzorgt een conversie. Om de waarden hierbij gelijk te trekken is er in Beaufort Service een functie toegevoegd die je eenmalig kunt uitvoeren. Op basis van de onderstaande tabel worden de waarden van P00345 geconverteerd naar de waarden voor de nieuwe rubrieken. Hiervan zal geen salarismutatie worden aangemaakt aangezien de conversie dus ook door Payroll Gemal wordt uitgevoerd. Beaufort Service → Conversie uitvoeren → Conversie P00345 Code speciale werknemer Voor alle actieve dienstverbanden met een datum in-dienst <= 01-01-2021 zullen de waarden 2, 3, 6, 7 en 9 worden geconverteerd. Indien er al een waarde is opgevoerd voor de nieuwe rubrieken, zal deze niet worden overschreven (de conversie voor dit dienstverband wordt dan niet uitgevoerd). P00345 P02836 P02845 P12889 P23155 2 (30%-regeling 1) 1       3 (30%-regeling 2) 2       6 (WN onder ww/wachtg.reg.)   1     7 (Student kwartaaltabel)     1   9 (Solist func MO groep (vervalt 1-1-21))       1 IZZ VGZ uitbreiding opties ziektekostenverzekering per 2021 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/89. In het kader van de uitbreidingsopties voor de ziektekostenverzekering zijn de onderstaande nieuwe rubrieken toegevoegd en zijn een tweetal rubrieken gewijzigd qua omschrijving. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12006 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 02006 Aant VGZ Basis r1 P12007 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r2 02007 Aant VGZ Basis r2 P12008 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r3 02008 Aant VGZ Basis r3 P12009 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r4 02009 Aant VGZ Basis r4 P12010 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r5 02010 Aant VGZ Basis r5 P12011 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r6 02011 Aant VGZ Basis r6 P12012 Aantal verzekerden VGZ Instap 02012 Aant VGZ Instap Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving nieuw P00181 Nominale premie IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P00183 Nominale premie IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Publishing Date : 12/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-12-2020 17:12 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 790 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030459 en upgrade 030507) Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Waarnemingstoelage verschil inschaling Het probleem met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal is opgelost. Vanaf deze release is de functionaliteit voor de waarnemingstoelage beschikbaar. Zie ook het bericht op de community van 26 november over dit onderwerp.   Nieuwe major versie HR Core Beaufort en verlening support HR Core Beaufort 3.4 De nieuwe major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om te migreren naar HR Core Beaufort 3.5, dan dien je dit vóór 1 februari 2021 kenbaar gemaakt te hebben met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je voornemens bent om op komend jaar te migreren naar de HR Core Online, meldt dit dan vóór 1 februari bij jouw Customer Succes Manager of bij jouw huidige Accountmanager. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 030453). Wet- en regelgeving Minimumloon aangepast Vanaf 01-01-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon: WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1684,80. W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1555,20. De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast. Inrichtingswijzigingen Aanpassing configuratie P01303 In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2) [1]. Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om deze reden wordt in release 2021-02 de functie 163013 Bereken verlof obv extra uren zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend, maar ook op basis van P01303. Om dit goed te ondersteunen moet de configuratie van P01303 aangepast worden. De configuratie voor dit element ziet er als volgt uit: stam = J variabel = J vervangend = N diw <> begindt loonper = J   Meer informatie [1] Release notes Payroll Gemal 2020-11/3. Bedragcomponenten naar urencomponenten Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/13. Nieuwe uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  2396 Vrijwvrtz Ld zk 2397 Vrijwvrtz senvl 2398 Vrijwvrtz OSV  2399 Vrijwvrtz ONB  2400 Vrijwvrtz LL  2401 Vrijwvrtz Kzg  2402 Vrijwvrtz Lzg  2403 Vrijwvrtz Cal  2404 Vrijwvrtz verl9  2405 Vrijwvrtz verl10   2406 Vrijwvrtz verl11 2407 Vrijwvrtz verl12 2408 Vrijwvrtz verl13 2409 Vrijwvrtz verl14 2410 Vrijwvrtz verl15 2395 Uren opslag PB 2412 Uren intens.toesl 2413 Uren afw.volt  2414 Uren opslag ADV  2350 Verlnde uren PFZW  2415 Extra urn sol.fun  2416 Vrijwvrtz Genbel. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortdurig zorgverlof P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig zorgverlof P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenverlof P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget P92412 Uren intensiteitstoeslag P92413 Uren factor afwijkende voltijd P92414 Uren opslag ADV P93350 (*) Verloonde uren PFZW P92415 Extra uren solistische functie P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid Nieuwe importcodes Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02396 Vrijwvrtz Ld zk P92396 Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek 02397 Vrijwvrtz senvl P92397 Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof 02398 Vrijwvrtz OSV P92398 Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof 02399 Vrijwvrtz ONB P92399 Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof 02400 Vrijwvrtz LL P92400 Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof 02401 Vrijwvrtz Kzg P92401 Uren vrijw voortzetting pensioen kortd. zorgverlof 02402 Vrijwvrtz Lzg P92402 Uren vrijw voortzetting pensioen langd. zorgverlof 02403 Vrijwvrtz Cal P92403 Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenvrlf 02404 Vrijwvrtz verl9 P92404 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 02405 Vrijwvrtz verl10 P92405 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 02406 Vrijwvrtz verl11 P92406 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 02407 Vrijwvrtz verl12 P92407 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 02408 Vrijwvrtz verl13 P92408 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 02409 Vrijwvrtz verl14 P92409 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 02410 Vrijwvrtz verl15 P92410 Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 02395 Uren opslag PB P92395 Uren opslag Persoonlijk Budget 02412 Uren intens.toesl P92412 Uren intensiteitstoeslag 02413 Uren afw.volt P92413 Uren factor afwijkende voltijd 02414 Uren opslag ADV P92414 Uren opslag ADV 02350 (*)  Verlnde uren PFZW P93350 Verloonde uren PFZW 02415 Extra urn sol.fun P92415 Extra uren solistische functie 02416 Vrijwvrtz Genbel. P92416 Vrijwillige voortzetting generatiebeleid (*) Uitvoercode 02350 en importrubriek P93350 zijn in HR Core Beaufort opgevoerd voor toekomstig gebruik. De uitvoercode zal op een later moment in gebruik genomen worden in Payroll Gemal. Reden uittrede ABP vervallen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/83. Gewijzigd rubriek Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P01183 Reden uittreden ABP (Vervallen) 02861 Vervallen Aan de omschrijving van de waarden in de referentietabellen 'Reden uittreding pensioenfonds' en 'Reden uittreding pensioenfonds extern' is de tekst 'vervallen' toegevoegd. Indien op het moment van installeren van de upgrade er nog niet aangeleverde mutaties aanwezig zijn voor rubriek P01183, dan zal er ook een mutatie worden aangemaakt voor rubriek P00850 (Reden uit-dienst LA/UPA). Indien er al een salarismutatie voor rubriek P00850 aanwezig is zal deze niet worden overschreven. In de onderstaande tabel staat vermeld hoe de waarde voor rubriek P00850 wordt bepaald op basis van de reden uittreding pensioenfonds extern.   Reden uittreding pensioenfonds extern P00850 Reden uit-dienst LA/UPA  O 31 I 31 A 80 B 80 W 99 V 99   Statistische deeltijdfactor bepaling jaarinkomen Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/82. Nieuwe uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  2229 ABP stat. dtf. peil Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Nieuwe importcode Importcode Omschrijving Rubriek Omschrijving  02229 ABP stat. dtf. peil. P92229 ABP statische deeltijdfactor peilmoment Beëindiging regeling WIW In het kader van de beëindiging regeling WIW zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Je dient de betrokken werknemers zelf over te zetten naar de WSW-regeling. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/87. De omschrijving van de volgende externe code 'soort pensioenfonds' (systeemfunctie 205009) is gewijzigd: Externe code Omschrijving  X Vervallen Daarnaast worden de omschrijving van de soorten pensioenfonds met de externe code 'X' (systeemfunctie 203013) gewijzigd naar '(Vervallen) + omschrijving' waarbij de omschrijving mogelijk afgekapt is na 25 posities. Gewijzigde uitvoercodes Uitvoercode Omschrijving  1548 Vervallen 1549 Vervallen Gewijzigde rubrieken Rubriek Omschrijving  P91548 PWRI grondslag WIW (Vervallen) P91549 PWRI afdracht WIW (Vervallen) Gewijzigde importcodes Uitvoercode Omschrijving  01548 Vervallen 01549 Vervallen Meerdere dienstverbanden volgens pro-rata berekening Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/11. Nieuwe uitvoercodes Rubriek Omschrijving Uitvoercode Omschrijving P92776 Loon loonheffing tabel wit 01776 Loon LH tabel wit P91680 Grondslag UFO premie voor VCR berek 01680 Grsl UFO ongemax P92694 Grondslag WHK diff voor VCR berek 01694 Grsl WHK ongemax P93696 Grondslag mdw inhouding WIA premie voor VCR berek 01696 Grsl inh WIA ong P93697 Grondslag WIA basispremie voor VCR berek 01697 Grsl WIA ongemax P92348 Grondslag WW tarieven voor VCR berek 02348 Grsl WW tot z max P92349 Grondslag WW tarieven na VCR berek 02349 Grsl WW max Functionaliteit Speciale werknemer opgesplitst Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/6. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02836 30% regeling 02836 30%-regeling  P02845 Wachtgelder (zorg) 02845 Wachtgelder (zorg) P12889 Kwartaaltabel Loonheffing 02889 Kwartaaltabel LH De rubrieken hebben de onderstaande waarde in de referentietabellen: Rubriek Waarde Omschrijving P02836 1 30% regeling 1 P02836 2 30% regeling 2 P02845 0 n.v.t. P02845 1 wachtregeling zorgsector  P12889 0 n.v.t. P12889 1 student/scholier kwartaaltabel De onderstaande rubriek komt te vervallen en de bijbehorende referentiewaarden worden ook allemaal voorzien van de tekst (vervallen). Rubriek Omschijving oud Omschrijving nieuw P00345 Speciale werknemers Speciale werknemers (vervallen) Payroll Gemal verzorgt een conversie. Om de waarden hierbij gelijk te trekken is er in Beaufort Service een functie toegevoegd die je eenmalig kunt uitvoeren. Op basis van de onderstaande tabel worden de waarden van P00345 geconverteerd naar de waarden voor de nieuwe rubrieken. Hiervan zal geen salarismutatie worden aangemaakt aangezien de conversie dus ook door Payroll Gemal wordt uitgevoerd. Beaufort Service → Conversie uitvoeren → Conversie P00345 Code speciale werknemer Voor alle actieve dienstverbanden met een datum in-dienst <= 01-01-2021 zullen de waarden 2, 3, 6, 7 en 9 worden geconverteerd. Indien er al een waarde is opgevoerd voor de nieuwe rubrieken, zal deze niet worden overschreven (de conversie voor dit dienstverband wordt dan niet uitgevoerd). P00345 P02836 P02845 P12889 P23155 2 (30%-regeling 1) 1       3 (30%-regeling 2) 2       6 (WN onder ww/wachtg.reg.)   1     7 (Student kwartaaltabel)     1   9 (Solist func MO groep (vervalt 1-1-21))       1 IZZ VGZ uitbreiding opties ziektekostenverzekering per 2021 Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/89. In het kader van de uitbreidingsopties voor de ziektekostenverzekering zijn de onderstaande nieuwe rubrieken toegevoegd en zijn een tweetal rubrieken gewijzigd qua omschrijving. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P12006 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 02006 Aant VGZ Basis r1 P12007 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r2 02007 Aant VGZ Basis r2 P12008 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r3 02008 Aant VGZ Basis r3 P12009 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r4 02009 Aant VGZ Basis r4 P12010 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r5 02010 Aant VGZ Basis r5 P12011 Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r6 02011 Aant VGZ Basis r6 P12012 Aantal verzekerden VGZ Instap 02012 Aant VGZ Instap Gewijzigde omschrijving rubrieken Rubriek Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving nieuw P00181 Nominale premie IZZ VGZ basis 01181 IZZ VGZ basis P00183 Nominale premie IZZ VGZ aanvullend 01183 IZZ VGZ aanv Publishing Date : 12/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-12-2020 17:15 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 915 Weergaven
  Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030458 en upgrade 030506). Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13). De werking in HR Core Beaufort (Online) is en wordt hierop niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Feedback gevraagd met betrekking tot gebruik OfficeLink Bij het gebruik van de module OfficeLink binnen HR Core Beaufort Online wordt er gebruikt gemaakt van Microsoft Office. Om de beveiligingsrisico's te verlagen bij het gebruik van Microsoft Office binnen de HR Core Beaufort Online omgeving zijn wij van plan om het gebruik van macro's en add-ons niet meer toe te staan per 1 januari 2021, aangezien de basisfunctionaliteit van OfficeLink niet afhankelijk is van deze opties. Wij kunnen echter niet nagaan of jouw organisatie bij de toepassing van OfficeLink wél gebruik maakt van deze opties, daarom zouden wij graag jouw feedback ontvangen met betrekking tot dit gebruik van OfficeLink en willen wij je vragen om deze poll in te vullen. Het invullen kost je maar twee minuten! Zie ook de berichtgeving op de community. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 030453). Gewijzigd en verbeterd Status beheer import/export  Waarom Om de verwerking van import en export te kunnen monitoren, worden er logregels weggeschreven met de status van de verwerking van het import/-exportbestand. Je kan deze informatie raadplegen met de functie Status import/export bestanden (430015). Er zijn een tweetal verbeteringen aangebracht in deze functie te weten het kunnen schonen van de logregels en het kunnen raadplegen van het verwerkingsverslag van de import van Self Service. Tevens worden de gebruikte stuurgegevens die nodig zijn voor deze functie default 'aangezet'. Als er onderzoek moet worden gedaan naar een probleem in de import/export, dan is het zeer handig dat ook de informatie gelogd is in de tabel. Gebeurt dit niet dan is het zoeken naar een probleem veel lastiger. Indien je dit niet wenst, dan kun je de inhoud van de stuurgegevens aanpassen na de release. Hoe Schonen Tot nu toe was het niet mogelijk om de logregels op te schonen. Het groeien van de logtabel draagt niet bij in de performance van de functie. Om deze reden is er een nieuwe optie toegevoegd waarmee op basis van het geselecteerde file-mask en datum er opgeschoond kan worden. Je kunt dus zelf bepalen per soort import/export hoelang de informatie bewaard moet worden. Rechtstreeks toegang tot verwerkingverslag bij import vanuit Self Service Op het tabblad Self Service import is een extra optie 'logbestand' toegevoegd. Indien je van de import van het Self Service bestand het verwerkingsverslag wilt zien, ga je op de betreffende regel staan en klik je op de knop 'logbestand'. Op basis van de datum-tijd van het bestand wordt in de 'PRT-directory' gezocht naar het bijbehorende verwerkingsverslag. Indien dit is gevonden, wordt dit getoond in de verkenner en kan je het bestand openen. Het voordeel hiervan is dat je niet eerst zelf naar de juiste directory hoeft te gaan om het verwerkingsverslag op te zoeken. Stuurgegevens Tijdens het installeren van de upgrade wordt voor onderstaande stuurgegeven de waarde op 'J' gezet: HSSIMLOG - Logging import bestanden HSS HSSEXLOG - Logging export bestanden HSS RTMIMLOG - Logging import bestanden Tactische modules RTMEXLOG - Logging export bestanden Tactische modules RUM_LOG - Logging export bestanden Usermanagement OVRGLOG - Logging overige import bestanden indirect muteren Actie De functionaliteit wordt standaard uitgeleverd, je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. We raden aan om in jouw beheerproces van HR Core Beaufort (Online) het schonen van de logregels op te nemen. Proefproductie laten werken als jaarwerkproductie Waarom In de 2020-10 release hebben we het mogelijk gemaakt om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van deze release van HR Core Beaufort (Online) is het ook mogelijk om een proefproductie als jaarwerkproductie te laten uitvoeren.  Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties en correctie mutaties, ook JWP-mutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing welke soort mutaties worden verwerkt is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort (Online) zich bevindt: in dit geval dien je een JWP Jaarwerk productie te starten. Als HR Core Beaufort (Online) zich in een andere sessie bevindt dan NOR, COR of JWP, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort (Online) zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort (Online) op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen van dienstverbanden Waarom Het verhuizen van dienstverbanden over opdrachtgevers heen is aan voorwaarden verbonden en dient in Payroll Gemal doorgevoerd te worden. Het was echter ook nog steeds mogelijk dit proces in HR Core Beaufort (Online) te starten, met uiteindelijk afkeur in Payroll Gemal tot gevolg. Omdat het echter niet wenselijk is dat HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal wat dit betreft uit elkaar gaan lopen, blijft de verhuisfunctionaliteit in HR Core Beaufort (Online) actief, maar zullen er in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen mutaties meer aan Payroll Gemal worden aangeleverd. De overige verhuisfunctionaliteit, bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere instelling binnen dezelfde opdrachtgever, is ongewijzigd gebleven. Hoe De functies 700113 Verhuizing dienstverband en 700121 Collectieve OIR verhuizing zijn zodanig aangepast dat in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen salarismutaties worden aangemaakt voor de dienstverbanden waarbij de opdrachtgever wijzigt. In de overige gevallen worden de reguliere naar Payroll Gemal gegenereerd. Actie Bij een verhuizing over opdrachtgevers heen dien je deze in Payroll Gemal uit te voeren. Daarna moet dezelfde verhuizing ook in HR Core Beaufort (Online) worden doorgevoerd zodat het dienstverband zowel in HR Core Beaufort (Online) als Payroll Gemal op gelijke wijze geregistreerd staat. Performance importeren resultaatgegevens Waarom De performance van het importeren van resultaatgegevens (functie 165000) liet in geval van grote hoeveelheden te importeren data te wensen over. In sommige gevallen duurde deze import dermate lang dat andere gebruikersprocessen hier hinder van ondervonden. Hoe De functie 165000 Importeren resultaatgegevens is 'onder de motorkap' aangepast, waarbij een stuk overbodige logging van het importproces is verwijderd. Hiermee is een significante verbetering van de performance van dit importproces bereikt. Functioneel is er verder niks veranderd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Werkgevercode 33012/33022 uitgebreid met factor blokkade In januari 2020 is uitvoercode 02301 factor blokkade bezetting gemaakt. Dit heeft effect op de telling van de medewerkers bij het maken van de journaalposten. Vanaf deze release zal bij de telling van de medewerkers op basis van factor gewerkt (werkgevercodes 33012 en 33022 waarde 2) uitvoercode 02301 in mindering worden gebracht op het totaal.  De berekening in de PKB-module is hierop aangepast. Tevens is de omschrijving van referentie waarde 2 behorende bij de rubrieken S33012 en S33022 aangepast naar: 2 = wel, o.b.v. uc 1506, 1991 en 2301. Na de synchronisatie van de werkgevergevens zal deze waarde ook in HR Core Beaufort zichtbaar zijn. Wet- en regelgeving Aanpassingen n.a.v. gegevensspecificaties Loonaangifte en UPA 2021 In het kader van de Loonaangifte en UPA 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie omtrent de Payroll Gemal aanpassingen zie de Payroll Gemal release notes voor 2020-12. Wat betreft HR Core Beaufort (Online) is een wijziging met betrekking tot het BSN nummer doorgevoerd: het is in de HR Core Beaufort (Online) schermen nu niet meer mogelijk om een BSN op te voeren die start met een 8 of een 9. Ook het indirect muteren proces is hier op aangepast: in die gevallen waarin een BSN welke start met een 8 of een 9 wordt aangeleverd, zal dit worden gesignaleerd op het verwerkingsverslag. De mutatie wordt wél verwerkt om te voorkomen dat de gegevensverwerking stagneert. Daarnaast zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd: De omschrijving van rubriek P90374 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van uitvoercode 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van importrubriek 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De referentiewaarden van rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding zijn uitgebreid met waarde 53 = Uitk ihkv vervroegde uitt. Opgeloste meldingen Inzien variabele loonverdeling verrekenperiode (change 1887963) Melding Bij het vastleggen van een variabele loonverdeling met terugwerkende kracht was in het scherm niet zichtbaar welke variabele loonverdelingen voor die periode al aangeleverd waren. Door dit gebrek aan inzicht kon er -in totaal- sprake zijn van een te hoge of te lage variabele loonverdeling. Oplossing Bij de opgave van een verrekenperiode die voor de actuele verrekenperiode ligt, worden in een extra tabel onder de huidige loonverdelingsregels de aangeleverde mutaties van de geselecteerde verrekenperiode en dezelfde productiesoort getoond.  Voorbeeld: In salarisperiode 08/2020 zijn 2 variabele loonverdelingen vastgelegd. In de salarisperiode 09/2020 wordt er op het scherm 'Variabele loonverdeling' de Verrekenperiode 08/2020 opgegeven met als resultaat dat onderaan het scherm de 2 variabele loonverdelingsgegevens van de verrekenperiode 08/2020 worden getoond. Deze regels zijn niet te wijzigen, maar geven wel weer wat bij de salarisverwerker is aangeleverd. Mede op basis van deze informatie kan de juiste correctie worden doorgevoerd, zonder dat het totaal resultaat gaat afwijken. Tevens kunnen andere reeds aangeleverde variabele loonverdelingen voor dezelfde periode -waar nodig- tegen geboekt worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Geen salarismutaties voor rubriek P00850 - Reden uit dienst LA/UPA (change 2150256) Rubriek P00850 (Reden uit dienst LA/UPA) is verplicht als de datum uit dienst is ingevuld. Dit leidt vervolgens tot salarismutaties naar Payroll Gemal. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst: indien voor een dienstverband rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een waarde ongelijk aan 11, 13 of 15 heeft, mag rubriek P00850 niet worden doorgegeven aan Payroll Gemal. In die gevallen waar dat wel gebeurt, leidt dat tot een foutmelding bij de Loonaangifte. In de voorgaande release hebben we in dit kader al een relevante controle toegevoegd. In deze release worden de controles gecompleteerd. Oplossing De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 82 of 83 EN Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld Bij dienstverbanden waarvoor bovenstaande niet geldt, zal het gegeven Reden uit dienst LA/UPA een 'alleen lezen' karakter krijgen en kan er geen waarde worden vastgelegd. Een eventueel gevulde waarde wordt leeggemaakt en leidt tot een salarismutatie met een lege waarde zodat ook in Payroll Gemal de waarde wordt leeggemaakt. Ook wat betreft indirecte mutaties is een dergelijke controle toegevoegd en worden waar van toepassing lege salarismutaties aan Payroll Gemal aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde productiesoort bij wijziging Organisatie Eenheid in geval van een correctieproductie (change 1703825) Melding Bij een wijziging van een Organisatie Eenheid in een soort aanlevering 'correctieproductie', werd de loonverdeling als salarismutaties aangemaakt voor een 'normale productie'.  Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt de loonverdeling aangemaakt voor de correctieproductie. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen medewerkers met een datum in dienst in voorgaande jaren  (change 2363783) Melding Het verhuizen van medewerkers met een datum in dienst die vóór het voorgaande jaar ligt, was niet meer mogelijk. Dit in verband met een IKV gerelateerde controle. Het betreft functie 700113 - Verhuizing dienstverband. Oplossing De IKV gerelateerde controle op datum in dienst is alleen van toepassing in geval het IKV wordt gewijzigd. Door een fout in de programmatuur ging deze controle echter ook af bij een verhuizing zonder dat het IKV gewijzigd werd. Dit is nu opgelost en kan er in een dergelijk geval waarbij het IKV niet wijzigt, weer verhuist worden. Een wijziging in IKV is alleen mogelijk als de datum in dienst groter of gelijk is aan het voorgaande jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde waarde in proefproductie bestand (change 2285236) Melding In een specifieke klantsituatie werd voor een van de medewerkers exportcode 02308 (Postadres - plaatsnaam) met een foutieve waarde gevuld.  In plaats van de plaatsnaam kwam dan een vreemde lettercombinatie in het bestand terecht. Dit betrof overigens alleen de proefproductie, in het echte aanleverbestand werd deze code wel correct aangeleverd. Oplossing De foutafhandeling binnen het aanmaken van de proefproductie is verbeterd. In die situaties waarin onverhoopt sprake is van een incorrecte exportcode zal het onderhavige gegeven niet worden geëxporteerd en wordt hier melding van gemaakt op het verwerkingsverslag van de export. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Foutmeldingen bij opmaken scherm (change 2245881) Melding Als een eigen rubriek met datatype S en lengte 0 was gedefinieerd, volgde er bij de aanroep van het vrije scherm waarop deze rubriek aanwezig was, de melding '0163 - Indirect failure, field veld_0 dpia032 not available'. Oplossing Dit is hersteld en de meldingen worden niet meer weergegeven. Het rubriek veld wordt nog wel weergegeven maar kan niet meer ingevuld worden aangezien de lengte 0 is. Actie Als je wel een waarde wilt invullen, dan kun je de lengte wijzigen naar groter dan 0. Maximum lengte huisnummer-toevoeging UWV-ziekmelding en WAZO-bericht (change 2271752) Melding De UWV-berichten voor ziekmelding en WAZO worden afgekeurd indien er meer dan 4 posities voor de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd. Oplossing Bij het aanmaken van de UWV-berichten wordt ervoor gezorgd dat alleen de eerste 4 posities van de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd in het bericht. Dit zorgt ervoor dat het UWV-bericht niet meer wordt afgekeurd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschonen verlofrecht komend verlofjaar bij voortijdig uit dienst (change 1970742) Melding Indien voor een medewerker al de verlofrechten voor het komende jaar waren berekend, werden deze niet opgeschoond als deze medewerker alsnog in het huidige jaar uit dienst werd gemeld. Voor het juiste begrip: de verlofrechten van het huidige jaar werden wél goed herberekend. Oplossing Na installatie van deze release zal in dergelijke gevallen het verlofrecht voor het komende jaar correct worden opgeschoond. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verlofrecht niet meegenomen na eindejaarverwerking (change 1992032) Melding Indien een medewerker op de laatste dag van het jaar (31 december) in dienst kwam, werden de verlofrechten voor dat jaar correct berekend maar bij de eindejaarberekening niet overgeheveld naar het nieuwe jaar.  Oplossing Na installatie van deze release zal ook in dit specifieke geval het verlofrecht correct worden overgeheveld naar het nieuwe jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitruil reiskosten en coronamaatregelen Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubriek   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02591 Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591 reisbew. thuiswerk Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Extra code voor meeruren met oppluspercentage Nadat de vorige release voor HR Core Beaufort (Online) al gemaakt was, bleek de omschrijving van onderstaande uitvoercode gewijzigd te zijn in Payroll Gemal. Met deze release wordt dit weer rechtgetrokken in HR Core Beaufort (Online). Gewijzigde omschrijving uitvoercode Rubriek Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving nieuw P91303 Sal. extra uren 2 01303 Sal. extra uren 2     Wijziging inrichting rubriek P01303 Naar aanleiding van een aanpassing van de kenmerken van code 01303 door Gemal zijn ook de corresponderende kenmerken van rubriek P01303 gewijzigd. In onderstaande tabel zijn deze gewijzigde kenmerken te zien. Alle overige kenmerken zijn ongewijzigd. Rubriek Stam gegeven Variabel gegeven Vervangende mutatie DIW ongelijk begindatum loonperiode P01303 J J N J   Code overlijden In navolging op de aanpassing van de vorige release m.b.t. de referentietabel van rubriek P00850 (Datum uit dienst UPA/LA) is de rubriek code overlijden opgenomen. De waarde 'overlijden' zit niet meer in de referentietabel en moet apart worden doorgegeven. Om aan te geven dat een persoon is overleden moet de exportcode 02100 worden gebruikt. Zie ook release notes Payroll Gemal 2020-10/4. Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P12100 Code overleden 02100 Code overleden Referentiewaarden    Rubriek Waarde Omschrijving P12100 1 Ja P12100 0 Nee Indien je de datum overlijden (rubriek P01005) invoert in HR Core Beaufort (Online), dan zal automatisch ook de waarde 1 worden doorgeven op exportcode 02100. Heb je per ongeluk de datum overlijden ingevoerd terwijl dit niet de bedoeling was en je maakt deze weer leeg dan zal de waarde 0 worden doorgeven.  Grondslagen uren VRZ-regelingen In de release 2020-03 zijn de uitvoercodes voor de grondslagen reeds uitgeleverd. Echter er is gebleken dat er een verschil zit in de range van uitvoercodes van HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal en met deze release wordt dit rechtgetrokken. De range in HR Core Beaufort (Online) is van 02350 t/m 02364 terwijl Payroll Gemal de range 02351 t/m 02365 hanteert voor de verloonde uren VRZ1 t/m 15. Overzicht uitvoercodes na deze release Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving nieuw   Uitvoercode  Omschrijving was P92324 Uren verloond PFZW 02324 Uren verlnd PFZW       P92350 Uren verloond VRZ1 02351 Uren verlnd VRZ1   02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02352 Uren verlnd VRZ2   02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02353 Uren verlnd VRZ3   02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02354 Uren verlnd VRZ4   02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02355 Uren verlnd VRZ5   02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02356 Uren verlnd VRZ6   02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02357 Uren verlnd VRZ7   02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02358 Uren verlnd VRZ8   02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02359 Uren verlnd VRZ9   02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02360 Uren verlnd VRZ10   02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02361 Uren verlnd VRZ11   02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02362 Uren verlnd VRZ12   02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02363 Uren verlnd VRZ13   02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02364 Uren verlnd VRZ14   02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02365 (nieuw) Uren verlnd VRZ15   02364 Uren verlnd VRZ15 Vervallen uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  02350 Vervallen Indien je gebruikt maakt van de module TRES zal je  vanaf het moment dat je deze uitvoercodes ook in gebruik hebt genomen opnieuw de resultaten moeten inlezen zodat de rubrieken verwijzen naar de juist uitvoercodes aangezien de range was van 02350 - 02364 en is nu 02351 - 02365. Waarnemingstoelage verschil inschaling Let op: Tijdens de laatste testen van de functionaliteit is er nog een probleem geconstateerd met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal. Dit probleem zal worden opgelost met de januari release. Tot die tijd kan deze nieuwe functionaliteit niet gebruikt worden. In de regel is een medewerker voor een functie ingeschaald op een schaal X met trede Y waarbij een inpasnummer met bijbehorend bedrag hoort. Een medewerker kan tijdelijk ook bepaalde taken of werkzaamheden van een andere functie uitvoeren die gewoonlijk tegen een andere, hogere inschaling beloond worden. Deze medewerker kan dan hiervoor beloond worden door een toelage ter hoogte van het verschil in salaris tussen beide inschalingen naar rato van de werkzaamheden. Je kan dit ‘handmatig’ doen door het betreffend bedrag zelf te bepalen maar vervolgens zal je ook bij elke salariswijziging dit bedrag moeten aanpassen. Met onderstaande nieuwe functionaliteit bieden we voor deze situatie meer ondersteuning voor de aanlevering van de juiste rubrieken voor Payroll Gemal.  Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P02095 Waarneming schaal 02095 Waarnmg schaal  P02096 Waarneming ancienniteit 02096 Waarnmg trede P12102 Waarneming rato 02102 Waarnmg rato P02117 Waarneming procentuele inschaling 02117 Waarnmg procinsch Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P91185 Waarnemingstoelage 1185 Waarnemingstoel, Om het kunnen vastleggen van de waarnemingstoelage te vereenvoudigen is er een nieuwe functie in HR Core Beaufort (online) aangemaakt. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Waarnemingstoelage  De functie kan alleen worden gestart voor een werknemer indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: Bij de werknemer moet de code salarisregeling zijn gevuld. De werknemer moet per maand worden verloond (soort loner = M). Wordt hier niet voldaan dan verschijnt er een melding op het scherm. Wordt er wel aan voldaan dan komen op het scherm de onderstaande gegevens te staan: Salarisregeling (ter info, niet muteerbaar). Soort loner (ter info, niet muteerbaar). Schaal (verplicht - P02095). Ancienniteit (verplicht - P02096). % inschaling functie (optioneel, P12102). % waarneming (optioneel, P02117). Net zoals op het scherm voor de salarisgegevens is het mogelijk om gebruik te maken van de referentietabellen om de schaal, anciënniteit te selecteren binnen de salarisregeling. Op basis van de ingevoerde gegevens worden er salarismutaties aangemaakt voor de genoemde rubrieken. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Salaris Bij het wijzigen van de salarisregeling en bij het wijziging van de soortloner van M naar een ander type zullen automatisch de gegevens voor de waarnemingstoelage worden leeggemaakt. Deze zijn immers afhankelijk van de salarisregeling en soortloner en zullen bij een wijziging opnieuw moeten worden ingevoerd. → Indirect muteren Aan het proces van indirect muteren zijn ook consistentiecontroles en procesacties toegevoegd met betrekking tot het juist vullen/opschonen van de gegevens m.b.t. de waarnemingstoelage. Publishing Date : 11/26/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 17:26 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 928 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030458 en upgrade 030506). Mededelingen Eindejaarsproductie (13e, 14e en 15e periode) In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13). De werking in HR Core Beaufort (Online) is en wordt hierop niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.  Feedback gevraagd met betrekking tot gebruik OfficeLink Bij het gebruik van de module OfficeLink binnen HR Core Beaufort Online wordt er gebruikt gemaakt van Microsoft Office. Om de beveiligingsrisico's te verlagen bij het gebruik van Microsoft Office binnen de HR Core Beaufort Online omgeving zijn wij van plan om het gebruik van macro's en add-ons niet meer toe te staan per 1 januari 2021, aangezien de basisfunctionaliteit van OfficeLink niet afhankelijk is van deze opties. Wij kunnen echter niet nagaan of jouw organisatie bij de toepassing van OfficeLink wél gebruik maakt van deze opties, daarom zouden wij graag jouw feedback ontvangen met betrekking tot dit gebruik van OfficeLink en willen wij je vragen om deze poll in te vullen. Het invullen kost je maar twee minuten! Zie ook de berichtgeving op de community. Nieuwe major versie HR Core Beaufort De nieuwe major versie 3.5 is inmiddels beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Wij ondersteunen versie 3.4 in ieder geval tot en met de release van januari (030459). Na deze datum wordt belangrijke wetgeving alleen nog doorgevoerd in HR Core Beaufort 3.5 (denk bijvoorbeeld aan het IKV-vraagstuk). Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om deze versie te installeren, dan adviseren wij je om dit kenbaar te maken met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je voornemens bent om op korte termijn te migreren naar de HR Core Online, dan hoef je niets te doen. Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 030453). Gewijzigd en verbeterd Status beheer import/export  Waarom Om de verwerking van import en export te kunnen monitoren, worden er logregels weggeschreven met de status van de verwerking van het import/-exportbestand. Je kan deze informatie raadplegen met de functie Status import/export bestanden (430015). Er zijn een tweetal verbeteringen aangebracht in deze functie te weten het kunnen schonen van de logregels en het kunnen raadplegen van het verwerkingsverslag van de import van Self Service. Tevens worden de gebruikte stuurgegevens die nodig zijn voor deze functie default 'aangezet'. Als er onderzoek moet worden gedaan naar een probleem in de import/export, dan is het zeer handig dat ook de informatie gelogd is in de tabel. Gebeurt dit niet dan is het zoeken naar een probleem veel lastiger. Indien je dit niet wenst, dan kun je de inhoud van de stuurgegevens aanpassen na de release. Hoe Schonen Tot nu toe was het niet mogelijk om de logregels op te schonen. Het groeien van de logtabel draagt niet bij in de performance van de functie. Om deze reden is er een nieuwe optie toegevoegd waarmee op basis van het geselecteerde file-mask en datum er opgeschoond kan worden. Je kunt dus zelf bepalen per soort import/export hoelang de informatie bewaard moet worden. Rechtstreeks toegang tot verwerkingverslag bij import vanuit Self Service Op het tabblad Self Service import is een extra optie 'logbestand' toegevoegd. Indien je van de import van het Self Service bestand het verwerkingsverslag wilt zien, ga je op de betreffende regel staan en klik je op de knop 'logbestand'. Op basis van de datum-tijd van het bestand wordt in de 'PRT-directory' gezocht naar het bijbehorende verwerkingsverslag. Indien dit is gevonden, wordt dit getoond in de verkenner en kan je het bestand openen. Het voordeel hiervan is dat je niet eerst zelf naar de juiste directory hoeft te gaan om het verwerkingsverslag op te zoeken. Deze functionaliteit werkt echter alleen als het opslaan van de verwerkingsverslagen op een centrale plek in de organisatie plaatsvindt en er in de ASN-file gebruik wordt gemaakt van het relative pad (../prt).  Stuurgegevens Tijdens het installeren van de upgrade wordt voor onderstaande stuurgegeven de waarde op 'J' gezet: HSSIMLOG - Logging import bestanden HSS HSSEXLOG - Logging export bestanden HSS RTMIMLOG - Logging import bestanden Tactische modules RTMEXLOG - Logging export bestanden Tactische modules RUM_LOG - Logging export bestanden Usermanagement OVRGLOG - Logging overige import bestanden indirect muteren Actie De functionaliteit wordt standaard uitgeleverd, je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. We raden aan om in jouw beheerproces van HR Core Beaufort (Online) het schonen van de logregels op te nemen. Proefproductie laten werken als jaarwerkproductie Waarom In de 2020-10 release hebben we het mogelijk gemaakt om een proefproductie als correctieproductie te laten uitvoeren. Met ingang van deze release van HR Core Beaufort (Online) is het ook mogelijk om een proefproductie als jaarwerkproductie te laten uitvoeren.  Hoe De procedure 150055 Aanlevering proefproductie kan nu, naast normale mutaties en correctie mutaties, ook JWP-mutaties verwerken in een bestand voor de proefproductie. De beslissing welke soort mutaties worden verwerkt is afhankelijk van de sessie waarin HR Core Beaufort (Online) zich bevindt: in dit geval dien je een JWP Jaarwerk productie te starten. Als HR Core Beaufort (Online) zich in een andere sessie bevindt dan NOR, COR of JWP, wordt dit gemeld en is het niet mogelijk om medewerkers te selecteren. In welke sessie HR Core Beaufort (Online) zich bevindt en welke salarisperiode verbonden is aan die sessie, kan je terugvinden in de menubalk Extra > Info salarisverwerking. Normaal gesproken start HR Core Beaufort (Online) op met het sessiegegeven NOR Normale productie. Je kunt het sessiegegeven wijzigen met de functie 150102 Afwijkende sessiegegevens. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen van dienstverbanden Waarom Het verhuizen van dienstverbanden over opdrachtgevers heen is aan voorwaarden verbonden en dient in Payroll Gemal doorgevoerd te worden. Het was echter ook nog steeds mogelijk dit proces in HR Core Beaufort (Online) te starten, met uiteindelijk afkeur in Payroll Gemal tot gevolg. Omdat het echter niet wenselijk is dat HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal wat dit betreft uit elkaar gaan lopen, blijft de verhuisfunctionaliteit in HR Core Beaufort (Online) actief, maar zullen er in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen mutaties meer aan Payroll Gemal worden aangeleverd. De overige verhuisfunctionaliteit, bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere instelling binnen dezelfde opdrachtgever, is ongewijzigd gebleven. Hoe De functies 700113 Verhuizing dienstverband en 700121 Collectieve OIR verhuizing zijn zodanig aangepast dat in geval van een verhuizing over opdrachtgevers heen, geen salarismutaties worden aangemaakt voor de dienstverbanden waarbij de opdrachtgever wijzigt. In de overige gevallen worden de reguliere naar Payroll Gemal gegenereerd. Actie Bij een verhuizing over opdrachtgevers heen dien je deze in Payroll Gemal uit te voeren. Daarna moet dezelfde verhuizing ook in HR Core Beaufort (Online) worden doorgevoerd zodat het dienstverband zowel in HR Core Beaufort (Online) als Payroll Gemal op gelijke wijze geregistreerd staat. Performance importeren resultaatgegevens Waarom De performance van het importeren van resultaatgegevens (functie 165000) liet in geval van grote hoeveelheden te importeren data te wensen over. In sommige gevallen duurde deze import dermate lang dat andere gebruikersprocessen hier hinder van ondervonden. Hoe De functie 165000 Importeren resultaatgegevens is 'onder de motorkap' aangepast, waarbij een stuk overbodige logging van het importproces is verwijderd. Hiermee is een significante verbetering van de performance van dit importproces bereikt. Functioneel is er verder niks veranderd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Werkgevercode 33012/33022 uitgebreid met factor blokkade In januari 2020 is uitvoercode 02301 factor blokkade bezetting gemaakt. Dit heeft effect op de telling van de medewerkers bij het maken van de journaalposten. Vanaf deze release zal bij de telling van de medewerkers op basis van factor gewerkt (werkgevercodes 33012 en 33022 waarde 2) uitvoercode 02301 in mindering worden gebracht op het totaal.  De berekening in de PKB-module is hierop aangepast. Tevens is de omschrijving van referentie waarde 2 behorende bij de rubrieken S33012 en S33022 aangepast naar: 2 = wel, o.b.v. uc 1506, 1991 en 2301. Na de synchronisatie van de werkgevergevens zal deze waarde ook in HR Core Beaufort zichtbaar zijn. Wet- en regelgeving Aanpassingen n.a.v. gegevensspecificaties Loonaangifte en UPA 2021 In het kader van de Loonaangifte en UPA 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie omtrent de Payroll Gemal aanpassingen zie de Payroll Gemal release notes voor 2020-12. Wat betreft HR Core Beaufort (Online) is een wijziging met betrekking tot het BSN nummer doorgevoerd: het is in de HR Core Beaufort (Online) schermen nu niet meer mogelijk om een BSN op te voeren die start met een 8 of een 9. Ook het indirect muteren proces is hier op aangepast: in die gevallen waarin een BSN welke start met een 8 of een 9 wordt aangeleverd, zal dit worden gesignaleerd op het verwerkingsverslag. De mutatie wordt wél verwerkt om te voorkomen dat de gegevensverwerking stagneert. Daarnaast zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd: De omschrijving van rubriek P90374 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van uitvoercode 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De omschrijving van importrubriek 01874 is gewijzigd naar Afdr WAO-Aof. De referentiewaarden van rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding zijn uitgebreid met waarde 53 = Uitk ihkv vervroegde uitt. Opgeloste meldingen Inzien variabele loonverdeling verrekenperiode (change 1887963) Melding Bij het vastleggen van een variabele loonverdeling met terugwerkende kracht was in het scherm niet zichtbaar welke variabele loonverdelingen voor die periode al aangeleverd waren. Door dit gebrek aan inzicht kon er -in totaal- sprake zijn van een te hoge of te lage variabele loonverdeling. Oplossing Bij de opgave van een verrekenperiode die voor de actuele verrekenperiode ligt, worden in een extra tabel onder de huidige loonverdelingsregels de aangeleverde mutaties van de geselecteerde verrekenperiode en dezelfde productiesoort getoond.  Voorbeeld: In salarisperiode 08/2020 zijn 2 variabele loonverdelingen vastgelegd. In de salarisperiode 09/2020 wordt er op het scherm 'Variabele loonverdeling' de Verrekenperiode 08/2020 opgegeven met als resultaat dat onderaan het scherm de 2 variabele loonverdelingsgegevens van de verrekenperiode 08/2020 worden getoond. Deze regels zijn niet te wijzigen, maar geven wel weer wat bij de salarisverwerker is aangeleverd. Mede op basis van deze informatie kan de juiste correctie worden doorgevoerd, zonder dat het totaal resultaat gaat afwijken. Tevens kunnen andere reeds aangeleverde variabele loonverdelingen voor dezelfde periode -waar nodig- tegen geboekt worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Geen salarismutaties voor rubriek P00850 - Reden uit dienst LA/UPA (change 2150256) Rubriek P00850 (Reden uit dienst LA/UPA) is verplicht als de datum uit dienst is ingevuld. Dit leidt vervolgens tot salarismutaties naar Payroll Gemal. Dit is echter niet in alle gevallen gewenst: indien voor een dienstverband rubriek P00893 (Code soort inkomstenverhouding) een waarde ongelijk aan 11, 13 of 15 heeft, mag rubriek P00850 niet worden doorgegeven aan Payroll Gemal. In die gevallen waar dat wel gebeurt, leidt dat tot een foutmelding bij de Loonaangifte. In de voorgaande release hebben we in dit kader al een relevante controle toegevoegd. In deze release worden de controles gecompleteerd. Oplossing De Reden uit dienst LA/UPA (P00850) is alleen verplicht als Code soort inkomstenverhouding (P00893) = 11, 13 of 15 EN  Code aard arbeidsverhouding (P02268)= 01, 10, 11, 82 of 83 EN Datum uit dienst (P00830) of Datum uit dienst loonaangifte (P02941) is gevuld Bij dienstverbanden waarvoor bovenstaande niet geldt, zal het gegeven Reden uit dienst LA/UPA een 'alleen lezen' karakter krijgen en kan er geen waarde worden vastgelegd. Een eventueel gevulde waarde wordt leeggemaakt en leidt tot een salarismutatie met een lege waarde zodat ook in Payroll Gemal de waarde wordt leeggemaakt. Ook wat betreft indirecte mutaties is een dergelijke controle toegevoegd en worden waar van toepassing lege salarismutaties aan Payroll Gemal aangeleverd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde productiesoort bij wijziging Organisatie Eenheid in geval van een correctieproductie (change 1703825) Melding Bij een wijziging van een Organisatie Eenheid in een soort aanlevering 'correctieproductie', werd de loonverdeling als salarismutaties aangemaakt voor een 'normale productie'.  Oplossing In deze release is dit hersteld en wordt de loonverdeling aangemaakt voor de correctieproductie. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verhuizen medewerkers met een datum in dienst in voorgaande jaren  (change 2363783) Melding Het verhuizen van medewerkers met een datum in dienst die vóór het voorgaande jaar ligt, was niet meer mogelijk. Dit in verband met een IKV gerelateerde controle. Het betreft functie 700113 - Verhuizing dienstverband. Oplossing De IKV gerelateerde controle op datum in dienst is alleen van toepassing in geval het IKV wordt gewijzigd. Door een fout in de programmatuur ging deze controle echter ook af bij een verhuizing zonder dat het IKV gewijzigd werd. Dit is nu opgelost en kan er in een dergelijk geval waarbij het IKV niet wijzigt, weer verhuist worden. Een wijziging in IKV is alleen mogelijk als de datum in dienst groter of gelijk is aan het voorgaande jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verkeerde waarde in proefproductie bestand (change 2285236) Melding In een specifieke klantsituatie werd voor een van de medewerkers exportcode 02308 (Postadres - plaatsnaam) met een foutieve waarde gevuld.  In plaats van de plaatsnaam kwam dan een vreemde lettercombinatie in het bestand terecht. Dit betrof overigens alleen de proefproductie, in het echte aanleverbestand werd deze code wel correct aangeleverd. Oplossing De foutafhandeling binnen het aanmaken van de proefproductie is verbeterd. In die situaties waarin onverhoopt sprake is van een incorrecte exportcode zal het onderhavige gegeven niet worden geëxporteerd en wordt hier melding van gemaakt op het verwerkingsverslag van de export. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Foutmeldingen bij opmaken scherm (change 2245881) Melding Als een eigen rubriek met datatype S en lengte 0 was gedefinieerd, volgde er bij de aanroep van het vrije scherm waarop deze rubriek aanwezig was, de melding '0163 - Indirect failure, field veld_0 dpia032 not available'. Oplossing Dit is hersteld en de meldingen worden niet meer weergegeven. Het rubriek veld wordt nog wel weergegeven maar kan niet meer ingevuld worden aangezien de lengte 0 is. Actie Als je wel een waarde wilt invullen, dan kun je de lengte wijzigen naar groter dan 0. Maximum lengte huisnummer-toevoeging UWV-ziekmelding en WAZO-bericht (change 2271752) Melding De UWV-berichten voor ziekmelding en WAZO worden afgekeurd indien er meer dan 4 posities voor de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd. Oplossing Bij het aanmaken van de UWV-berichten wordt ervoor gezorgd dat alleen de eerste 4 posities van de rubriek 'huisnummer-toevoeging' worden aangeleverd in het bericht. Dit zorgt ervoor dat het UWV-bericht niet meer wordt afgekeurd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opschonen verlofrecht komend verlofjaar bij voortijdig uit dienst (change 1970742) Melding Indien voor een medewerker al de verlofrechten voor het komende jaar waren berekend, werden deze niet opgeschoond als deze medewerker alsnog in het huidige jaar uit dienst werd gemeld. Voor het juiste begrip: de verlofrechten van het huidige jaar werden wél goed herberekend. Oplossing Na installatie van deze release zal in dergelijke gevallen het verlofrecht voor het komende jaar correct worden opgeschoond. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Verlofrecht niet meegenomen na eindejaarverwerking (change 1992032) Melding Indien een medewerker op de laatste dag van het jaar (31 december) in dienst kwam, werden de verlofrechten voor dat jaar correct berekend maar bij de eindejaarberekening niet overgeheveld naar het nieuwe jaar.  Oplossing Na installatie van deze release zal ook in dit specifieke geval het verlofrecht correct worden overgeheveld naar het nieuwe jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Inrichtingswijzigingen Uitruil reiskosten en coronamaatregelen Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubriek   Rubriek Omschrijving Exportcode Omschrijving P02591 Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591 reisbew. thuiswerk Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Extra code voor meeruren met oppluspercentage Nadat de vorige release voor HR Core Beaufort (Online) al gemaakt was, bleek de omschrijving van onderstaande uitvoercode gewijzigd te zijn in Payroll Gemal. Met deze release wordt dit weer rechtgetrokken in HR Core Beaufort (Online). Gewijzigde omschrijving uitvoercode Rubriek Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving nieuw P91303 Sal. extra uren 2 01303 Sal. extra uren 2     Wijziging inrichting rubriek P01303 Naar aanleiding van een aanpassing van de kenmerken van code 01303 door Gemal zijn ook de corresponderende kenmerken van rubriek P01303 gewijzigd. In onderstaande tabel zijn deze gewijzigde kenmerken te zien. Alle overige kenmerken zijn ongewijzigd. Rubriek Stam gegeven Variabel gegeven Vervangende mutatie DIW ongelijk begindatum loonperiode P01303 J J N J   Code overlijden In navolging op de aanpassing van de vorige release m.b.t. de referentietabel van rubriek P00850 (Datum uit dienst UPA/LA) is de rubriek code overlijden opgenomen. De waarde 'overlijden' zit niet meer in de referentietabel en moet apart worden doorgegeven. Om aan te geven dat een persoon is overleden moet de exportcode 02100 worden gebruikt. Zie ook release notes Payroll Gemal 2020-10/4. Nieuwe rubriek Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P12100 Code overleden 02100 Code overleden Referentiewaarden    Rubriek Waarde Omschrijving P12100 1 Ja P12100 0 Nee Indien je de datum overlijden (rubriek P01005) invoert in HR Core Beaufort (Online), dan zal automatisch ook de waarde 1 worden doorgeven op exportcode 02100. Heb je per ongeluk de datum overlijden ingevoerd terwijl dit niet de bedoeling was en je maakt deze weer leeg dan zal de waarde 0 worden doorgeven.  Grondslagen uren VRZ-regelingen In de release 2020-03 zijn de uitvoercodes voor de grondslagen reeds uitgeleverd. Echter er is gebleken dat er een verschil zit in de range van uitvoercodes van HR Core Beaufort (Online) en Payroll Gemal en met deze release wordt dit rechtgetrokken. De range in HR Core Beaufort (Online) is van 02350 t/m 02364 terwijl Payroll Gemal de range 02351 t/m 02365 hanteert voor de verloonde uren VRZ1 t/m 15. Overzicht uitvoercodes na deze release Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving nieuw   Uitvoercode  Omschrijving was P92324 Uren verloond PFZW 02324 Uren verlnd PFZW       P92350 Uren verloond VRZ1 02351 Uren verlnd VRZ1   02350 Uren verlnd VRZ1 P92351 Uren verloond VRZ2 02352 Uren verlnd VRZ2   02351 Uren verlnd VRZ2 P92352 Uren verloond VRZ3 02353 Uren verlnd VRZ3   02352 Uren verlnd VRZ3 P92353 Uren verloond VRZ4 02354 Uren verlnd VRZ4   02353 Uren verlnd VRZ4 P92354 Uren verloond VRZ5 02355 Uren verlnd VRZ5   02354 Uren verlnd VRZ5 P92355 Uren verloond VRZ6 02356 Uren verlnd VRZ6   02355 Uren verlnd VRZ6 P92356 Uren verloond VRZ7 02357 Uren verlnd VRZ7   02356 Uren verlnd VRZ7 P92357 Uren verloond VRZ8 02358 Uren verlnd VRZ8   02357 Uren verlnd VRZ8 P92358 Uren verloond VRZ9 02359 Uren verlnd VRZ9   02358 Uren verlnd VRZ9 P92359 Uren verloond VRZ10 02360 Uren verlnd VRZ10   02359 Uren verlnd VRZ10 P92360 Uren verloond VRZ11 02361 Uren verlnd VRZ11   02360 Uren verlnd VRZ11 P92361 Uren verloond VRZ12 02362 Uren verlnd VRZ12   02361 Uren verlnd VRZ12 P92362 Uren verloond VRZ13 02363 Uren verlnd VRZ13   02362 Uren verlnd VRZ13 P92363 Uren verloond VRZ14 02364 Uren verlnd VRZ14   02363 Uren verlnd VRZ14 P92364 Uren verloond VRZ15 02365 (nieuw) Uren verlnd VRZ15   02364 Uren verlnd VRZ15 Vervallen uitvoercode Uitvoercode Omschrijving  02350 Vervallen Indien je gebruikt maakt van de module TRES zal je  vanaf het moment dat je deze uitvoercodes ook in gebruik hebt genomen opnieuw de resultaten moeten inlezen zodat de rubrieken verwijzen naar de juist uitvoercodes aangezien de range was van 02350 - 02364 en is nu 02351 - 02365. Waarnemingstoelage verschil inschaling Let op: Tijdens de laatste testen van de functionaliteit is er nog een probleem geconstateerd met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal. Dit probleem zal worden opgelost met de januari release. Tot die tijd kan deze nieuwe functionaliteit niet gebruikt worden. In de regel is een medewerker voor een functie ingeschaald op een schaal X met trede Y waarbij een inpasnummer met bijbehorend bedrag hoort. Een medewerker kan tijdelijk ook bepaalde taken of werkzaamheden van een andere functie uitvoeren die gewoonlijk tegen een andere, hogere inschaling beloond worden. Deze medewerker kan dan hiervoor beloond worden door een toelage ter hoogte van het verschil in salaris tussen beide inschalingen naar rato van de werkzaamheden. Je kan dit ‘handmatig’ doen door het betreffend bedrag zelf te bepalen maar vervolgens zal je ook bij elke salariswijziging dit bedrag moeten aanpassen. Met onderstaande nieuwe functionaliteit bieden we voor deze situatie meer ondersteuning voor de aanlevering van de juiste rubrieken voor Payroll Gemal.  Lees voor aanvullende informatie de release notes 2020-12 van Payroll Gemal. Nieuwe rubrieken Rubriek Omschrijving  Exportcode Omschrijving  P02095 Waarneming schaal 02095 Waarnmg schaal  P02096 Waarneming ancienniteit 02096 Waarnmg trede P12102 Waarneming rato 02102 Waarnmg rato P02117 Waarneming procentuele inschaling 02117 Waarnmg procinsch Nieuwe uitvoercode Rubriek Omschrijving  Uitvoercode Omschrijving  P91185 Waarnemingstoelage 1185 Waarnemingstoel, Om het kunnen vastleggen van de waarnemingstoelage te vereenvoudigen is er een nieuwe functie in HR Core Beaufort (online) aangemaakt. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Waarnemingstoelage  De functie kan alleen worden gestart voor een werknemer indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: Bij de werknemer moet de code salarisregeling zijn gevuld. De werknemer moet per maand worden verloond (soort loner = M). Wordt hier niet voldaan dan verschijnt er een melding op het scherm. Wordt er wel aan voldaan dan komen op het scherm de onderstaande gegevens te staan: Salarisregeling (ter info, niet muteerbaar). Soort loner (ter info, niet muteerbaar). Schaal (verplicht - P02095). Ancienniteit (verplicht - P02096). % inschaling functie (optioneel, P12102). % waarneming (optioneel, P02117). Net zoals op het scherm voor de salarisgegevens is het mogelijk om gebruik te maken van de referentietabellen om de schaal, anciënniteit te selecteren binnen de salarisregeling. Op basis van de ingevoerde gegevens worden er salarismutaties aangemaakt voor de genoemde rubrieken. → Salarisadministratie → Werknemer → Alle dienstverbandgegevens → Salaris Bij het wijzigen van de salarisregeling en bij het wijziging van de soortloner van M naar een ander type zullen automatisch de gegevens voor de waarnemingstoelage worden leeggemaakt. Deze zijn immers afhankelijk van de salarisregeling en soortloner en zullen bij een wijziging opnieuw moeten worden ingevoerd. → Indirect muteren Aan het proces van indirect muteren zijn ook consistentiecontroles en procesacties toegevoegd met betrekking tot het juist vullen/opschonen van de gegevens m.b.t. de waarnemingstoelage. Publishing Date : 11/26/2020
Volledig artikel weergeven
20-11-2020 17:24 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1055 Weergaven
Labels