Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
I Transportavtalet ska beordrad restid, typiskt när man kört egen bil före och efter arbetspasset, ersättas med grundtimlön, premiekompensation samt i förekommande fall ob-ersättning. Restiden skall ej räknas som fullgjord arbetstid och skall ej inräknas i arbetstidsmåttet vid beräkning av eventuell övertid. TransPA har fullt stöd för att känna av detta så därför finns god anledning att särskilja denna restid från övriga arbetsuppgifter under arbetspasset. Restid är en av få arbetsuppgifter som TransPA levereras med. Många andra kan ni fint skapa själva efter eget behov för att få önskad lön framräknad.   Vid resa med egen bil kan arbetsgivare och anställd överenskomma om bilersättning för de körda milen.   Exempel: Hur kan man registrera in när en anställd ska få ersättning för att tagit sin privata bil för att t.ex. avlöst en chaufför ute på fält?   Registrera tidrapporten med start och sluttid samt rast. Restid registrerar ni som första och sista arbetsuppgift, likt nedan, då Kristina i exemplet kört egen bil från 07.00 till 08.00 och vid dagens slut från 15.00 till 16.00. Ni trycker på plustecknet för att skapa ny rad. Starttid för varje arbetsuppgift är det som krävs. I löneberäkningen syns här att restiden finns redovisad på egen rad, löneart med de två timmarna och premiekomp, men har ej inkluderats i timmarna för övertid och övertidsersättning. Därmed blir övertidssaldot också helt korrekt.     Milersättning, kräver manuell åtgärd Funktion för att få milersättningen rätt utbetald saknas tyvärr i TransPA. Här behöver vi ta hjälp av ditt löneprogram som kan hantera om ersättningen ska vara skattefri och/eller skattepliktig. Ett sätt att få in det i tidrapporteringen och synligt i löneberäkningen är att skriva i tidrapportens fält för noteringar som i exemplet. Noteringen syns som gul notis den aktuella dagen och syns vid hovring. Även synlig längst ned i noteringsfältet.  Tänk på att vi alltså inte skapar upp någon lönerad. Istället behöver ni uppmärksamma totala antalet och därefter rekommenderar vi er att lägga till löneraden för milersättning manuellt, direkt i löneprogrammet istället. Där finns stöd på löneartsnivå att definera den som skattefri.    
Visa fullständig artikel
28-11-2019 11:43 (Uppdaterad 01-03-2024)
 • 2 Svar
 • 3 gilla
 • 2903 Visningar
Vi bygger just nu en helt ny tidrapportering som ska komma till glädje för alla era medarbetare som tidrapporterar i TransPA!    Projektet är stort och omfattande. Vi har gjort en hel del sedan arbetet startade, men fram tills nu har det varit lite för tidigt att slå på trumman. Men nu känns det som att tiden är inne för att informera och hålla er uppdaterade vart vi står i projektet. Det känns väldigt roligt att vi nu kommit en bit i detta arbete och successivt, månad för månad, tar oss framåt och får mer och mer funktionalitet på plats som vi vet att ni som kunder efterfrågar! Detta vill vi naturligtvis dela med oss av och här nedan kommer vi ge er status allt eftersom vi löpande släpper ut uppdateringar.   Varför kommer vi med en ny version av tidrapporteringen?   Förbättrat användargränssnitt och anpassat för mobila skärmar  Tidrapportering sker i stor utsträckning i mobilen idag och det är stor anledning till att vi fokuserar på en förbättrad användarupplevelse på en mindre skärm. Det är det första som man kan notera när man loggar in i nya gränssnittet.   TransPA API - helt nya möjligheter till integration  En stor drivkraft och faktor för oss varför vi vill bygga en ny miljö för tidrapportering är att på helt nya sätt kunna kommunicera med försystem och andra programvaruleverantörer. Detta möjliggör vi nu via vårt nya publika API, där vi skapar möjlighet med integration från och till TransPA. Den digitala tekniken är fantastisk och skapar helt nya möjligheter. Ni har säkert många olika tjänsteleverantörer med olika styrkor. Vi vill vara breda här och möjliggöra för er att få in all den data som är som mest värdefull för er. Att kunna ta emot exempelvis pass, tidrapporter och färdskrivardata från olika leverantörer sätter vi högt på agendan i och med att vi nu bygger ut vårt API med så många anslutningsmöjligheter som möjligt för era andra viktiga leverantörer.   Status - vad finns i nya TransPA TIDRA? Som sagt, vi arbetar oss framåt hela tiden för att Tidra ska bli så komplett som möjligt i användarvänlighet och funktionalitet, med målet att ni ska känna att TIDRA är det självklara valet.  Saknas något som vi är vana vid i den traditionella tidrapporteringen? Vi listar här funktioner och dess status för att ni ska kunna bedöma om ni vill börja prova vår nya tidrapportering eller om ni ser att ni vill invänta ytterligare funktioner som ännu ej är på plats.      Funktion, stöd för: Standard tidrapportering TransPA TIDRA Raster Ja Ja Fordon Ja Ja Släp Ja Nej Arbetsuppgifter Ja Ja Loggning Ja Ja Tidrapportera från pass (ett pass per dag) Ja Ja Visning av passnamn Ja Ja Tvingande säkerhetskontroll Ja Ja Spara övertid till kompbank Ja Ja Vägarbetstidslagen (informera och förhindra) Ja Ja Visning av färdskrivardata Ja Ja, utvärderingsfas Välja kostnadsställe Ja Nej Fältet mätarstart/mätarslut (kan namnändras utifrån ert önskemål) Ja Nej Redigera tidrapport Ja Nej Tidrapportering för MFA och TMA (möjlighet att spara/plocka flex/komp) Ja Nej   Hur aktiverar vi nya TransPA TIDRA för våra anställda? Vi är i en pågående process där vi migrerar era anställda till den nya inloggningen med Visma Connect, inloggningsmetoden med mailadress. Är ni en av de kunder som har gått igenom processen så finns möjlighet att aktivera TransPA TIDRA i verktyg - inställningar - tidrapportering. Om ni ännu inte har migrerats, hör av er till oss i chatten, telefon eller maila support.transpa@visma.com så kan vi säkert aktivera er och ta er igenom processen.    
Visa fullständig artikel
18-03-2024 15:12 (Uppdaterad 17-07-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 828 Visningar
Hur rapporterar en anställd in traktamente från tidrapporteringen? Den anställde har bara rest inom Sverige.   När den anställde har kommit tillbaka till stationsorten kan hen rapportera in sin resa på hemkomstdagen.   I vårt exempel nedan lämnar den anställde stationsorten måndag 5 juli Kl.09:00 & avslutar resan på stationsorten torsdag den 8 juli Kl.22:00. Klicka på Resa på hemkomstdagen. Bild.1 Då resan är i Sverige väljer vi ”Typ av resa” enligt Transport. Den anställde har sovit i lastbilen och har således inte haft någon Fri logi, den anställde ska då inte markera ”Fri logi”. Står företaget för t ex Logi på hotell kryssar man i rutan ”Fri Logi” den anställde får då inget Logi traktamente.  Bild 2. Ändra datumet när resan började och fyll i klockslaget när ni lämnar stationsorten, fyll i klockslaget när resan avlutades på stationsorten, datumet kommer automatisk då vi rapporterar in resan på hemkomstdagen. Klicka sedan på spara. Bild.3 Gränsövergångar behöver vi inte bry oss om då resan är inom Sverige. Ni kan läsa mer i denna artikel om traktamentes resa inom norden.  När allt är klart ser den anställde resan på startsidan.   Här hittar ni en manual för hur man tidrapporterar, som PDF på Svenska & Engelska  
Visa fullständig artikel
29-07-2021 13:22 (Uppdaterad 29-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1535 Visningar
Då våra chaufförer under en dag kan använda mer än en bil under sitt arbetspass, hur lägger dom in det i tidrapporteringen?    När den anställde rapporterar in sin tid i TransPA kan de registrera in flera olika fordon eller arbetsuppgifter på en dag. Detta gör man under fältet "Arbetsuppgifter" klicka på  plustecknet längst till höger. Då kommer ett nytt fält fram här fyller man i Från kl när de började köra det andra fordonet, i fältet fordon väljer dom nästa bil när allt är ifyllt klickar man på spara.  
Visa fullständig artikel
02-07-2021 09:13 (Uppdaterad 02-07-2021)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 736 Visningar
Den kanske mest utförliga rapport vi har.    Här visas faktiskt arbetad tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, släp, kostnadsställe, arbetsuppgift, mätarställning (eller egna mätvärden) Även ej aktiva anställda ingår i rapporten.   Om en anställd har använt flera fordon eller arbetsuppgifter på samma dag kommer denna rapport visa flera linjer. Se exempel nedan där Truls har bytt fordon under dagen där tiden fördelas per fordon. Klicka på knappen utför bredvid från och till datumet så laddas rapporten.   Tips! För att visa summerad arbetad tid/fordon tar du tag i fordonsrubriken och drar upp den i det ljusgrå fältet.   Här nedan visar vi ett exempel på hur ni kan göra för att få fram hur mycket arbetstid det finns på varje bil när ni har exporterat tidstransaktioner till Excel.    1. Gå till fältet Fordon reg.nr klicka på den lilla "list pilen" till höger. 2. Välj sortera från A till Ö så vi får fordonen i ordning. 3. Välj fliken Data 4. Markera Del-summa här kan man välja att summera sin rapport, i vårt exempel vill vi ha att rapporten ska summera varje förändring av fordon. Den ska summera och räkna antalet timmar.    Bilden här nedan visar att vi har fått fram en summa på varje bil samt en totalsumma på alla fordon.    Här har vi valt att summera, då visas arbetad tid per fordon och en totalsumma för hela perioden.   Här finns även en film som visar tidtransaktioner   En annan användbar rapport vi har är utförd tid här kan ni på ett enkelt sätt vill ta fram vilka dagar det finns arbetstid rapporterad på.  
Visa fullständig artikel
09-01-2020 10:29 (Uppdaterad 21-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2180 Visningar
Under verktyg - inställningar - kommunikation hittar ni grundinställningarna för de anställdas tidrapportering, generellt gäller det för alla företag i databasen.         Tillåten tidsförskjutning anger hur många minuter man tillåter att en tidrapport kan registreras framåt i tiden. Exempel: En tidrapport registreras kl. 16.30 med en inställning på 00:15 det innebär att den anställde inte får ange att arbetspasset avslutas senare än kl. 16.45     Om rutan Fordonsnummer är obligatorisk är ikryssad så måste ett fordon anges när man registrerar in en tidrapport. En varningsruta visas om man försöker spara en tidrapport utan att ha angett ett fordonsnummer.       För varje chaufför kan man ange hur denne ska registrera sin arbetstid. Tänk på att ni väljer personliga inställningar för tidrapportering under varje anställd. Efter fullgjort arbetspass, kvittera pass eller stämpelklocka då ni lägger in personal.     För de som använder stämpelklockan tillämpas dessa regler:     Maximalt tillåten längd på arbetspass anger den maximala längden som utstämpling kan ske.   Instämpling före arbetspassets start anger vad som skall tillämpas när arbetstagaren stämplar in före den schemalagda tiden. Om använd aktuell tid väljs kommer den instämplade tiden att sättas på tidrapporten. Annars sätts den schemalagda starttiden.   Utstämpling före arbetspassets slut anger vad som ska tillämpas när arbetstagaren stämplar ut före den schemalagda tiden. Om använd aktuell tid väljs tid kommer den utstämplade tiden att sättas på tidrapporten. Annars sätts den schemalagda sluttiden.   Utstämpling efter arbetspasset slut anger vad som skall tillämpas när arbetstagaren stämplar ut efter den schemalagda tiden. Om använd aktuell tid väljs kommer den utstämplade tiden att sättas på tidrapporten. Annars sätts den schemalagda sluttiden.  
Visa fullständig artikel
26-11-2019 12:53 (Uppdaterad 26-11-2019)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1745 Visningar
Med hjälp av denna rapport kan ni på ett enkelt sätt ta fram vilka dagar som det finns arbetstid rapporterad på. Du får även information om start- och sluttid för arbetspasset, hur mycket rast som är rapporterat samt hur mycket tid som kvalificeras som OB-tid. Rapporten är som förvald grupperad efter personens namn och summeringen av arbetstiden visas efter varje person. Du kan enkelt ändra grupperingsvalet genom att dra rubriken för önskad kolumn upp till grupperingsfältet. Genom detta kan du t ex ta fram den totala närvarotiden per stationsort och person.   Rapporten är lämplig att använda som fakturaunderlag för de företag som arbetar med uthyrning.   (OBS! även ej aktiva anställda ingår i rapporten)   Rapporten finns under Analyser-Rapporter-Tidrapporter- Utförd tid. Klicka på knappen utför bredvid från och till datumet så laddas rapporten.     En annan användbar rapport vi har är Tidstransaktioner  här visas faktiskt arbetat tid. Fördelningen kan ske per anställd, fordon, kostnadsställe, arbetsuppgift osv. 
Visa fullständig artikel
06-09-2019 15:35 (Uppdaterad 21-06-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1694 Visningar
Vill ni få bättre kontroll över att personalen verkligen har påbörjat sitt pass i tid? Har det hänt att en tur skulle ha körts men chauffören inte fanns på plats tid?   I TransPA finns det en funktion som gör att det kan larma för de personer som inte har påbörjat sitt arbetspass senast 2 minuter efter start. Larmet går som SMS till de mobilnummer som anges på den stationsort som passet tillhör.   För att komma igång med funktionen gå till verktyg-inställningar-företagsinställningar. Under rubriken larm kryssar du i att ni vill aktivera funktionen. Varje sms kostar 0,95 kr/st.   Kontrollen utför på alla personer som rapporterar sin tid med stämpelklocka eller kvittering av pass.   Larmet skickas när det saknas instämplingsaktivitet, tidrapport, eller frånvaro registrerad med samma starttid som passet.   Under register-stationsort lägger ni till vilken stationsort & mobilnummer larmet skall gå till.     Kvittering av Arbetspass Detta alternativ innebär att personalen skall kvittera alla sina arbetspass. Vid kvittering skapas en tidrapport som är likvärdig med det planerade passet. Denna funktion är användbar om arbetstagaren alltid ska få betalt för den planerade tiden. Eftersom kvitteringen kan ske när som helst under dagen är den även användbar i samband med möjligheten till larm. Ett pass som är kvitterat kan förändras av personalen tills tidrapporten blivit attesterad. När kvittering tillämpas är det fortfarande möjligt för personalen att lägga till nya tidrapporter för dagar där det saknas pass.  
Visa fullständig artikel
05-09-2019 13:08 (Uppdaterad 05-09-2019)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1494 Visningar
I vårt exempel registrerar vi en tidrapport där den anställde ska ha extra ersättning för APL-handledare mellan kl.13.00–16.00.   Klicka på plustecknet för att få fram en ny rad.   Registrera in arbetsuppgiften från kl. 13.00 under aktivitet väljer vi APL-handledare och sparar sedan tidrapporten.   Ersättningen för arbetsuppgiften syns med lönerad i löneberäkningen. Markerar du löneraden får ni fram spårningen som visar i vilken tidrapport som arbetsuppgiften finns i.      I denna artikel kan ni läsa om hur man registrerar passningstjänst.   I denna artikel kan ni läsa om hur man registrerar arbetsuppgifter.    
Visa fullständig artikel
08-08-2019 13:34 (Uppdaterad 05-08-2021)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1506 Visningar
Varje frånvaro som registreras kan anges att det skall vara tillsvidare. Det innebär att du inte behöver tänka på att lägg in nya poster så länge personen är frånvarande. Det vanligaste behovet för detta är sjukskrivning men kan användas för alla typer av frånvaro.   Påbörja en tillsvidare-registrering genom att välja Tillsvidare som frånvarolängd klicka på spara, valet tillsvidare går inte att välja på datum bakåt i tiden. Tips! Om en person går hem tidigare en dag p.g.a sjukdom kan du lägga in frånvarotiden för den dagen,  t ex 3 tim och sedan kryssa i Tillsvidare. Nästa dag kommer transPA att känna av den ordinarie arbetstiden för dagen och lägga det som frånvarotid.   När du sparar frånvaron skapas en sjukregistrering för idag och efter midnatt kommer det att skapas en sjukregistrering för morgondagen. Detta fortsätter ända tills du som administratör avslutar frånvaron genom att redigera senaste  frånvaroposten för att stänga av.  Klicka i fältet stäng av. Nu har ni möjlighet att ta bort den senaste frånvaroposten.   Tips! För att ta bort frånvaroblock i kalendern där det inte ska ligga någon frånvaro kan ni hålla inne Ctrl samtidigt som ni klickar på frånvaron dag för dag när ni är klara klickar ni på ta bort.     OBS! om ni har anställda som går på schema där ni drar frånvaro enligt schematiden behöver schemat läggas ut först för att  kunna fånga upp rätt antal frånvarotimmar.    
Visa fullständig artikel
28-06-2019 11:26 (Uppdaterad 21-09-2023)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 1501 Visningar
Ibland vill man knappa in en stor mängd tidrapporter åt någon på en och samma gång. Då kan det vara idé att använda Snabbregistrering av tidrapporter. Du hittar den under Verktyg. Här behöver du bara välja en anställd och en vecka och sedan börja skriva. Använd gärna tabb mellan rutorna för snabbast inmatning. Frånvaro behöver bara anges med frånvaroorsak och antal timmar för respektive dag. När veckan är klar är det bara att spara.  Observera att om ni behöver ha med fordon i tidrapporterna kan de behöva redigeras från kalendern.
Visa fullständig artikel
03-10-2018 16:17 (Uppdaterad 03-10-2018)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1173 Visningar
Här hittar du manualen för hur man rapporterar tid som anställd, som PDF, på svenska och engelska.    
Visa fullständig artikel
03-08-2018 16:23 (Uppdaterad 07-12-2021)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 7511 Visningar
För att en resa ska vara berättigad till traktamente så är kravet överliggning med dygnsvila på bortaort. Överliggning behöver inte vara natt. Transportavtalet säger att traktamentet börjar räknas från den tid när man släpper handbromsen på stationsorten och avslutas när man är åter på sin stationsort och drar i handbromsen, dvs arbetstid, lastning/lossning eller andra förberedelser före och efter resan ska inte räknas med.   Hur ska jag få TransPA att hjälpa till med beräkningen? För att få TransPA till att räkna traktamente åt er så krävs att ni rapporterar en aktivitet av typen resa. Reseberäkningen är helt skiljd från arbetstiden. Arbetspasset rapporteras först dag för dag och resan registreras separat som en aktivitet först efter hemkomst.   Beräkningen bygger på hur lång resan är i antal timmar. Traktamente utgår endast om resan pågår mer än 15 timmar. Registrerar ni en kortare resa än så kommer inte TransPA föreslå någon ersättning för traktamente.   Vi kan inte veta när på dygnet den anställde sover, men vi följer vad EG:s bestämmelser om kör och vilotider säger om vila och därför utgår ett första logitraktamente efter 15 timmar. Därefter utgår ett nytt logitraktamente löpande var 24:e timme.    De första två halvdagstraktamentena utgår efter 12 timmar + 1 timme. Därefter ges ett nytt halvdagstraktamente var 12:e timme. Hur kan det se ut i TransPA? Exempel på resa registrerad, inrikes utan gränsövergångar där den anställde sover i lastbilen (ingen fri logi)   Följande tabell visar resultatet i antal traktamenten och vid vilket klockslag de uppstår: Datum Klockslag Antal halvdagstraktamente Antal logitraktamente 2 februari 07:00 resa startar       19:00 1     20:00 1     22:00   1 3 februari 08:00 1     20:00 1     22:00   1 4 februari 08:00 1     16:15 resan slutar       I löneberäkningen presenteras följande: Inrikes traktamente - dag: Ställer jag mig på raden Inrikes traktamente - dag så visas resan som beräkningen kommer ifrån och antal halvdagstraktamenten samt belopp för de inrikesresor som startats och avslutats i löneperioden. Inrikes traktamente – logi: Samma sak här, vill jag se var denna beräkning kommer ifrån så klickar jag på raden som presenterar logi. Det finns två ytterligare rader för traktamente - skattepliktigt traktamente och skattefritt traktamente. Vad är detta? Här är de sammanlagda traktamentsbeloppen fördelade i vad som ska vara skattefritt respektive skattepliktigt enligt skatteverkets regler. Ni kan läsa mer i denna artikeln om skatteverkets regler vid traktamente.   Varifrån kommer beloppen som rör traktamenten? Finns dom inlagda i transPA? Beloppen finns inlagda i programmet från början och uppdateras per automatik om/när nya belopp kommer i standardlönegrupperna. Gå till register - lönegrupper, transport- och utlandsavtalet. Här syns era lönegrupper som finns upplagda i registret i denna artikel kan ni läsa mer om hur ni skapar upp nya lönegrupper.  I exemplet har vi 6 år i yrket  Klicka på "pennan" till vänster om lönegruppens namn så öppnas ett nytt fönster, klicka på  "pennan" bredvid Giltig från 2022-04-01 för att ta fram hur lönegruppen ser ut. Under traktamente syns beloppen.         Under verktyg-inställningar-länder finns skatteverkets traktamentsbelopp för både Sverige och utlandet. Klicka på "pennan" så öppnas ett nytt fönster där ni ser det skattefria traktamentsbeloppet och här finns även reduceringsbelopp för fria måltider.    
Visa fullständig artikel
03-08-2018 11:51 (Uppdaterad 08-09-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 9558 Visningar
I TransPA finns verktyg för att utföra kontroll mot vägarbetstidslagen både i samband med planering / schemaläggning och vid tidrapportering. Allt för att förhindra att överträdelser sker. Uppföljning kan ni göra via rapport.   Val av varningar utifrån er verksamhets behov De varningar som är aktiva i TransPA som standard är följande: Rast understiger 15 minuter Dygnsvilan understiger 9 timmar Dygnsvilan understiger 11 timmar Veckovilan är kortare än 24 timmar Veckovilan är kortare än 45 timmar Veckoarbetstiden överstiger 60 timmar Genomsnittlig veckoarbetstid överstiger 48 timmar Sammanlagd rasttid överstiger 90 minuter   Följande fyra varningar kan ni själva ställa in efter eget önskemål som på/av Som standard så är inställningarna/varningarna aktiverade, men ni anpassar dom i era inställningar för tidrapportering. Denna funktion har tillkommit som ett resultat av Transportavtalets överenskommelse kring extra ATF som kompensation vid nattarbete som överstiger 10 timmar: Rast om minst 30 minuter saknas Rast om minst 45 minuter saknas Arbetad tid utan rast överstiger 6 timmar Total arbetstid vid nattarbete överstiger 10 timmar Kontroll sker i TransPAs följande delar Kontroll i schema Gå till schemaläggning och välj valfritt schema. Här hittar ni kontrollen inne i denna kolumn. Klicka på pilen till höger så görs kontroll. Finns det överträdelser så syns nu detta tillsammans med en förklaring.   Efter förändring av schema kan ni göra ny kontroll, välj Uppdatera och ni får nytt svar tillbaka.   Kontroll i anställds tidrapportering Ni väljer själva om ni vill ha kontroll påslagen och hur den ska fungera då era anställda rapporterar tid. Inställningen görs i Verktyg - Inställningar - Tidrapportering, med följande tre val:   Visa inte - ingen kontroll görs.   Informera - I samband med att tidrapport registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Vill man ändå registrera tidrapporten bekräftar man med spara en extra gång. Informera och förhindra registrering - I samband med att tidrapport ska registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Registrering kan ej göras så länge överträdelse finns. Inställning för kontroll i administratörs vy Gå till Verktyg - Inställningar - Personliga inställningar. Här kan ni välja om ni vill ha kontroll eller ej då ni själva som administratör registrerar pass och tidrapporter.   Uppföljning av överträdelser i rapporter Ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med denna fråga är att ni i TransPA kan följa upp hur er inrapporterade tid klarar sig i förhållande till vad vägarbetstidslagen säger. Underlag tar ni fram via Analyser - Rapporter - Överträdelser mot vägarbetstidslagen. Detaljerad rapport: Här har vi tagit fram en rapport som visar överträdelser mot vägarbetstidslagen under perioden 1-8 februari. För att tydliggöra överträdelsen utöver textinformationen har vi här i exemplet klistrat in tidrapporten för att visa hur dagen har rapporterats.   
Visa fullständig artikel
03-08-2018 14:52 (Uppdaterad 22-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1744 Visningar
Tillbudsrapportering är en funktion i TransPA som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. Rapportera Från denna sida kan du rapportera olika typer av tillbud. Ditt företag kan använda sig av alla dessa typer eller endast några. Information som rapporteras är snarlik, den viktigaste skillnaden är rubriken som anger vilken typ av åtgärd som skall vidtas. Stäm av med din arbetsgivare om hur ni skall använda dessa, men här finns några generella råd om när de kan användas. Olycka - används för att rapportera en olycka som inträffat under arbetstid. Information skall finnas om hur, var och när olyckan inträffade samt vilka personer som är iblandade. Information om olyckor som rapporteras skall i normalfallet rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket. Skada - används för att rapportera alla typer av skador som inte avser personskador. T ex skador på fordon, gods eller på lastnings/lossningsplats. Information om hur, när och var skadan inträffade samt gärna kontaktuppgifter till inblandade personer. Avvikelse - används för att rapportera resultat som avviker från det förväntade. Beskriv vad avvikelsen innebär och var/när den inträffade. Tillbud - används för att rapportera händelser som hade kunnat leda till en olycka. Information skall finnas om hur, var och när tillbudet uppstod samt en förklaring av händelseförloppet. Gärna med ett förslag till åtgärd.   När du klickar på någon av rapportera-funktionerna visas en sida där du skall ange väsentliga uppgifter om tillbudet. Utseendet kan variera något beroende på typ. Fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt. Det har stor betydelse för vilka åtgärder som skall vidtas. Plats - ange var tillbudet inträffade, t ex ort och gatuadress. När du klickar på Hämta plats hämtas den ungefärliga platsen där du befinner dig när du rapporterar. Informationen visas då som en position med koordinater. Den används för närvarande inte till något, vi rekommenderar därför att skriva in platsen i klartext. Tid - ange när tillbudet inträffade. Beskrivning - ange hur tillbudet inträffade. Beskriv så utförligt som möjligt. Bild - bifoga en bild från mobilkameran som kompletterar informationen. Inblandade - ange vilka personer förutom du själv som på något sätt är inblandade i tillbudet samt deras kontaktuppgifter. När du klickar på Spara skapas en felrapport utifrån din rapportering. Du kan följa vad som sker med denna rapport om du går till funktionen Felrapporter. Där kan du se vem som är ansvarig och aktuell status.
Visa fullständig artikel
02-08-2018 16:01 (Uppdaterad 30-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1205 Visningar
03-08-2018 12:02 (Uppdaterad 30-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1265 Visningar
Kompensationsledighet är något som tillämpas i många olika branschavtal. Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan ersättning för övertid utges i ledighet istället för i form av pengar. Vid övertidsarbete ska även övertidssaldo räknas upp, vilket innebär att för varje arbetad timmes övertid  ska övertidssaldot öka med en timme, vare sig den anställde väljer att få den utbetald eller sparad som komp.   I TransPA finns full funktion för hantering av både övertidssaldo och kompsaldo. Ni får en bra översikt där ni kan följa intjänad och uttagen komptid. Ni kan själv ställa in en gräns för kompsaldotaket , vilket gör att i löneberäkningen kommer det komma upp en varning bredvid kompsaldot. Standardinställningen i programmet är 40 h, men kan ändras manuellt.   I denna artikel: Begränsa överföring till kompbank kan ni läsa mer om vilken åtgärd ni behöver göra för att begränsa överföringen till kompbanken när den anställde nått "taket"   Saldohantering Likt övriga saldon kan man se kompsaldon och övertidssaldon för respektive person i Löneberäkningen högst upp till höger och i personalregistret, under fliken Lön på respektive person. Kompsaldo påverkas inte när nytt år kommer, utan saldot lever vidare. Övertidssaldot däremot skapas ett nytt för varje år efter att januaris lön är sparad, dvs avvikelser för december är klara.   I rapporten innestående saldo kan ni få aktuellt saldo som rör komp, flex, ATF-saldo och övertid för samtliga era anställda.   OBS: I löneberäkningen ser jag att övertidssaldot är minus. Hur kan det vara så? Skulle ni ha anställda som börjar det nya året med att plocka från kompbanken så kan övertidssaldot bli minus i februaris lön. Uttag från kompbanken ska nämligen reducera antalet timmar från övertidstimmar, förutom att sänka kompbankens saldo, och därav kan fenomenet uppstå. I samband med att de får betald övertid eller sparar till kompbanken under resten av året kommer naturligtvis övertidssaldot att passera 0 igen.    Komp i tidrapporteringen I tidrapporteringen finns det följande två val för att använda sig av komp.  Vad som menas är att eventuell skillnad mot ens tänkta arbetstid ska påverka antingen i form av pengar, i normalfallet som betald övertid (1) eller att det i så fall ska sparas eller dras från kompbanken (2).   1. Spara eventuell över- och undertid som över- och undertid Om man väljer detta alternativ kommer all övertid som uppstår att ge upphov i betald övertid och övertidsersättning. Om man istället har arbetat för lite, kommer motsvarande mängd att presenteras som undertid för månaden. Det är dock du som löneadministratör som avgör hur denna undertid ska behandlas, att dras från lönen, ta från deras kompbank eller ingen åtgärd alls.   2. Spara eventuell över- och undertid som komptid Med detta alternativ valt, om man har arbetat "för lite" resulterar det i att man drar denna tid från kompsaldot, och ger på så vis kompledigt. Vid uttag av kompensationsledighet skall motsvarande övertid återföras som tillgänglig övertid enligt gällande avtal. Alltså om man tar ut 1,5 timme kompledigt så kommer övertidssaldot reduceras med 1 timme. Bland löneraderna syns antal komptimmar som dras från intjänade komptimmar. Löneraden som presenteras är "uttag från kompbank". Saldon uppdateras när du sparar lönen.   Har man istället arbetat "för mycket" kommer antal övertidstimmar multipliceras med 1,5 och sedan överföras till kompbanken. Som exempel om du har 1 timmes övertid, som du vill spara till kompbanken. Bland löneraderna syns det uppräknade värdet direkt, "överföring till kompbank, antal 1,5". Övertidssaldot ökar med en timme. Saldon uppdateras när du sparar lönen.   Observera Tänk på att arbetstidsförläggningen ni tillämpar påverkar resultatet för er och era anställda när de väljer att plocka/spara övertiden i kompbanken. Har den anställde övertid per dag kan hen få specifika dagar att räknas, men använder ni kanske vecko- eller månadsarbetstid så kommer en större period räknas samman när valen för komp använts i tidrapporteringen. Exempel: Den anställde går på månadsarbetstid och har arbetat 180h jämfört med sitt arbetstidsmått som denna månad är 168h. TransPA känner av arbetstidsförläggningen och slår då samman hela periodens övertidstimmar till komp och presenterar i löneberäkningen, överföring till komp 18h (12 x 1,5). Här räcker det att man på enstaka dag i perioden valt spara övertiden i kompbanken för att få denna effekt.   Uttag av komptimmar i pengar Om den anställde vill ta ut sina komptimmar i pengar görs detta på följande sätt: Klicka på ny rad i löneberäkningen, därefter väljer du alternativet - Uttag från kompbank När du har valt uttag från kompbank skall du därefter fylla i antal timmar manuellt, låt À-pris och belopp vara tomt. Obs! har ni valt under verktyg-inställningar-löneberäkningen kryssat i "Exportera frånvarolönearter med negativt antal" behöver ni fylla i minus antal timmar se bild nedan. Därefter lägger du till ytterligare en rad, denna gång väljer du timlön. Skriv in samma antal timmar så räknar TransPA automatiskt ut rätt summa.      Tips: Om det handlar om en anställd som slutar och därmed vill ha sin kompbank utbetald som pengar, kan du istället välja, symbolen markerad på bilden nedan, månaden efter att kontraktet tar slut, att utföra Betala ut innestående saldon som lön och på så vis tömma eventuell kompbank, flexbank och arbetstidsförkortning, på en och samma gång. Sedan har du bara eventuella outnyttjade semesterdagar kvar att lägga till i ditt löneprogram.
Visa fullständig artikel
03-08-2018 12:07 (Uppdaterad 25-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 20064 Visningar
Här beskrivs vilka möjligheter ni har att påverka er tidrapportering i transPA. Ni kan ta god hjälp av de olika inställningar som finns inbyggda i programmet för att få just den hantering ni önskar utifrån era behov. Vi börjar med att ta oss till rätt vy: Här finns följande inställningar:   Stäng av frånvarorapportering - Förhindrar att personal rapporterar frånvaro. Markera detta val om ni vill att endast administratörer ska hantera frånvaro.   Stäng av planerad frånvaro - Förhindrar att personal rapporterar frånvaro framåt i tiden. Ni kanske vill att er personal ska kunna frånvarorapportera, men att kommande frånvaro ska tas emot och administreras av arbetsledare.   Stäng av reseregistrering - Med reseregistrering avses resa som är berättigad till traktamente. Om ni aldrig utför sådana resor så kan ni stänga av funktionen.   Visa passtider och passnamn - Med inställningen påslagen syns både passets tider och passnamn. Det kan se ut på detta sätt: Om ni väljer att ej visa passtider och passnamn syns det istället så här, endast passnamn:   Stäng av registrering av Utlandsresa - Vid registrering av resa berättigad till traktamente får ni normalt välja typ av resa - enligt Transportavtalet eller Utlandsavtalet. Om ni endast tillämpar transportavtalet så kan ni underlätta för era anställda som tidrapporterar, genom att stänga av möjligheten att rapportera resa enligt Utlandsavtalet.   Stäng av nytt meddelande - Med denna inställning aktiverad kan era anställda endast svara på meddelanden från administratörer, men kan dock ej inleda en ny konversation.   Hämta kostnadsställe från fordonsregistret - Beskrivs i avsnittet om resultat- och kostnadsuppföljning   Visa kostnadsställe - Beskrivs i avsnittet om resultat- och kostnadsuppföljning   Visa förändringslogg - Är du administratör i TransPA och attesterar tider kan du gå in på en tidrapporten och klicka på fliken Log. Här kan du se när tidrapporten registrerades, av vem och när. Ev. ändringar sedan den skapades syns och finns kommentar med orsak syns denna också. Det kan se ut så här: Väljer ni att visa förändringslogg så kommer samma information finnas tillgänglig i anställdas tidrapportering. Man gör på samma sätt - klicka på vald tidrapport och fliken Log.   Visa totaltid inklusive raster - Önskar ni se totaltid på pass och tidrapporter där även raster är inkluderade aktiverar ni det här.   Kontrollera överträdelser mot vägarbetstidslagen - OBS! Denna inställning kan ställas in annorlunda för er som administratör. Detta görs istället i menyn verktyg - inställningar - personliga inställningar.    Här visar vi så denna meny med inställning för era anställda.   TransPA kan i samband med tidrapportering kontrollera om överträdelser sker mot vägarbetstidslagen. Här kan ni slå på funktionen och väljer då också hur den ska fungera. Visa inte Ingen kontroll görs i tidrapporteringen. Informera I samband med att tidrapport registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Vill man ändå registrera tidrapporten bekräftar man med spara en extra gång.   Informera och förhindra registrering I samband med att tidrapport ska registreras utförs kontroll. Finns överträdelse syns information om orsak tillsammans med varning längst ned. Registrering kan ej göras så länge överträdelse finns.   Avancerade inställningar för Vägarbetstidslagen Med detta val kan ni själva välja att slå på eller av varningar om följande fyra situationer skulle uppstå:       Förklaring till visning av saldon Ni styr själva vad som visas i vyn för tidrapportering. Nedanstående inställning skulle ge personal som tidrapporterar full åtkomst till samtliga saldon, då vi valt att ej gömma varken övertid, komptid, flextid eller arbetstidsförkortning. Vi har dessutom valt att visa preliminära saldon. Detta skulle kunna ge följande utseende i tidrapporteringen, med saldon efter senast sparad lön:   Har ni preliminära saldon synliga så får ni fram dessa genom att klicka på vågskålen Här visas dels saldon efter senast sparad lön, men också hur resultatet hade blivit om ni sparat lön idag. Observera att, om ni väljer att gömma saldon för kompbank så kommer personalens möjlighet i tidrapporteringen påverkas. Funktionen att spara övertid till kompbank och plocka frånvaro från kompbank är då helt avstängda. Har ni ingen önskan om att tillämpa komptid så har ni alltså ett bra sätt att stänga av funktionen.   Dokumentation av tidrapporter Här ställer ni in vilken återkoppling ni önskar då en tidrapport förändras. Ni kan ställa in kraven olika beroende på om arbetsledare eller personal gör förändring. Har ni valt Alltid eller Valfritt dyker denna ruta upp efter ändring av tidrapport:   Här har den anställde förändrat tidrapporten. Valet att skicka meddelande är valfritt, men gör man det så får arbetsledaren ett tydligt besked på transPA startsida. Lämnas rutan tomt så kan arbetsledaren ändå se historik med händelser och orsak i tidrapportens förändringslogg. Så här kan ett meddelande se ut:   Klicka på rutan för att komma till dina meddelanden. Här syns det olästa. Klicka på meddelandet för att läsa och här kan ni också enkelt svara om ni önskar.   Mätarställning - kan namnändras, ett sätt att få in ett värde tillsammans med era tidrapporter Här syns fältet mätarställning med värde för start och slut. Dessa fält kommer finnas synliga vid tidrapportering (dock finns inget krav att ni ska fylla i information i fälten). Fälten kan anpassas efter ert företags behov och har ni andra värden som ni istället skulle vilja få in så kan ni fylla i andra benämningar, likt ordernr och antal här nedan, vilket då istället kommer synas för era anställda. OBS! Fälten kan endast ta emot siffror. Ni kan sedan ta ut dessa värden för uppföljning via rapporter.   Möjlighet att skapa tidrapporter baserat på färdskrivaraktiviteter Vill ni att transPA ska presentera färdskrivartid som förslag till tidrapport kan man slå på funktionen enligt nedan. Man kan välja vilken status de skapade tidrapporter ska ha när de skapas upp: Vi rekommenderar rapporterad, vilket innebär att den anställde vid behov kan förändra tidrapporten innan den går vidare för attestering av arbetsledare. Väljer ni istället attesterad skulle det innebära att den anställde inte har någon chans att påverka den inlästa tiden och det är då bara arbetsledaren som kan förändra tidrapporten som föreslås. Den kommer ej heller synas i attestlistan för godkännande. Ni kan göra era anställda uppmärksammade på att tidrapporter skapats upp genom att informera via sms eller e-post. Uppgifterna hämtas från angivna fält i personregistret. Funktionen bygger på att vi behöver sätta samman färdskrivaraktiviteter och knyta dem samman likt ett arbetspass. Arbetspasset blir fullständigt när kommande dygnsvila har kommit in från er färdskrivarleverantör, vilket innebär en viss fördröjning. Ni kan hitta mer information om detta i avsnittet visning av färdskrivartider.   Tidsbegränsad visning av pass Grundinställningen innebär att alla framtida utlagda pass syns i vyn för anställda som tidrapporterar. Kanske sitter ni och planerar nya scheman som ni lagt ut på prov, men som ni just nu vill dölja? Då finns här inställningsmöjligheter för det. Önskar ni en begränsad vy av kommande planerade pass kan ni ändra här till rullande med önskat antal dagar framåt i tiden. Ni kan också få pass att synas till och med önskat datum.   Tjänstemannaavtalet, använd flextid för tjänstemän - beskrivs i avsnittet flexhantering för tjänstemän  
Visa fullständig artikel
02-08-2018 15:41 (Uppdaterad 21-01-2024)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2252 Visningar