Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎02-01-2019 13:46
Lønnsoppgave eller sammenstillingsoppgave skal sendes til ansatte innen 1.februar 2017
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
 Da det fra april 2019 vil være krav om at ansatte som har arbeidsforholdstype "2-Frilanser, honorar mm" er denne testen bygget inn i Visma Lønn versjon 13.10. Vi ser at denne testen er litt vel ivrig, og testen gjøres på alle ansatte selv om de har sluttdato. For å slippe å legge inn yrke på alle ansatte, så har vi laget en ny fil som bare tester på ansatte som ikke har sluttdato. Er du et firma med mange ansatte med denne arbeidsforholdstypen anbefaler vi at du legger inn denne filen "WgCREDAGReport.SQL". Denne filen lagres der Visma Lønn er installert (på server hvis Visma Lønn er installert der) på mappen "Sys". Standard filsti er "C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys" erstatt filen som ligger der fra før.  Du finner filen under "Nedlastinger / Versjon 13.10".   Relaterte brukertips Hvordan legge inn yrke på ansatte med arbeidsforholdstype ="2-Frilanser, honorar mm"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎12-11-2018 13:46
Noen kunder opplever at de får feilmelding når de åpner "Altinn meldingsboks" via Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎10-01-2019 11:17
Oversikt over felter med betydning og viktigheten med dette
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
  I versjon 13.10 er det lagt til et nytt felt for å sende korreksjoner på A-melding. Alle korrigeringer som foretas må følges kontantprinsippet. Det har vi sett kan skape feilmelding i A-melding tilbakemelding.   Eksempel: En ansatt har fått utbetalt for mye i januar 2018, dette får lønningskontoret først vite om nå. I henhold til veiledningen til a-meldingen skal feil korrigeres i de månedene de har oppstått.   Opprett en trekkfri lønnskjøring i januar 2018, følg dette brukertipset for korrigering av lønn.   Siden a-meldingen følger kontantprinsippet må denne lønnskjøringen sendes inn i periode 1 - 2018.   Gå under "Utskrifter / Altinn / A-melding (A02)". Angi hvilket rapporteringsår og hvilket lønnskjørenr. du ønsker å sende. Legg inn den rapporteringsmåneden du ønsker å sende A-melding på. Nederst i dialogen angir du en huke på "Send korreksjoner".     Når du sender inn en A-meldingen på den valgte lønnskjøringen vil systemet kun sende inn de ansatte / arbeidsforhold som er i den lønnskjøringen.   Tidligere har systemet sendt inn alle aktive arbeidsforhold, samt ansatte som har ansattdato 3 måneder frem i tid ut i fra rapporteringsmåneden. Noe som har gjort at enkelte får feilmelding i A-melding på ansatte som har ansattdato frem i tid.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎10-12-2018 14:33
Fra april 2019 er krav om yrkeskode personer som sendes inn med "Arbeidsforholdstype = 2-Frilanser, honorar mm".    Dette kravet er innebygd i versjon 13.10 slik at du ikke får sendt inn a-melding i 2019 uten at det ligger yrkeskode på disse ansatte. Yrkeskode kan legges inn på en og en ansatt, men kan også gjøres i ansattlister hvis du har mange ansatte hvor dette nå må registreres.   Gå inn på "Ansatte / Ansattlister / Ansattliste". Hent frem kolonnene "Arbeidsforholdstype" og "Yrke" (eventuelt også "Yrkesbetegnelse") frem via tabelloppsett.   Søk frem de ansatte som har "Arbeidsforholdstype" - "2-Frilanser, honorar mm". Legg inn korrekt yrke på den / de ansatte ved å trykke på F2 knappen på tastaturet. Hvis du skal ha likt yrke på mange / alle ansatte kan du bruke masseoppdatering.   Beskrivelsen av endringen i Altinn finner du her.   Spørsmål til support: Statusmelding om at "Yrkeskode må være utfylt" etter lønnsberegning Får du fortsatt melding om at "Yrkeskode" må være utfylt etter at du har lønnsberegnet og ansatt er registrert med yrke i ansattopplysninger kan du se bort ifra denne meldingen: Meldingen kommer av at transaksjonene i lønnsregistreringen ikke har yrkeskode.  Visma Lønn vil ikke stoppe innsending av A-melding så lenge yrkeskoden ligger i ansattopplysninger.    Relaterte brukertips Felt på ansatte som har betydning i a-meldingen.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎04-10-2018 11:59
 Support har fått henvendelser på at det nå blir sendt ut brev fra Skatteetaten dersom det er ansatte som står med åpne arbeidsforhold men som ikke har mottatt lønn i løpet av en periode. Vi vil minne dere på at det finnes en rapport i Visma Lønn som vi anbefaler å ta ut. Rapporten heter "A-melding, ansatte uten lønn i perioden som blir rapportert inn som "aktiv" til AA-registeret",  den finner du i "Utskrifter / Kontrollrapporter A-melding".   Her kan du gjøre utvalg for en eller flere kjøringer:   Rapporten vil vise de aktive ansatte som ikke har mottatt lønn i løpet av den perioden dere tar ut rapporten for.   Dersom de ansatte som kommer opp i rapporten faktisk er ansatte som har sluttet, så må du sluttmelde disse med opprinnelig sluttdato.  Sett den ansattes arbeidsstatus til "Sluttet" og legg inn en "Sluttdato".  Det er ikke nødvendig å sende A-melding tilbake i tid. Disse opplysningene vil bli med neste gang du sender en A-melding.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-02-2019 15:38
Fra og med 2017 innføres det en finansskatt. Finansskatten består av to elementer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-01-2018 08:47
Skal kun brukes av regnskapsbyråer. Dette er et brukertips som viser hvordan du kan kjøre årsavslutning, og oppretting av nytt lønnsår for flere firmaer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Linda Gil Billdal VISMA ‎05-12-2017 13:20
Arkfanen "5- Arbeidsforhold" har blitt forbedret i versjon 11. I dette brukertipset har vi beskrevet hva som er nytt og forbedret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎13-11-2018 10:52
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-04-2018 12:21
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør det mulig å innrapportere permisjon i A-meldingen fra fraværsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎26-06-2018 10:42
Har du ansatte som er permitterte må disse rapporteres inn til A-ordningen. Dette er et brukertips for hvordan dette kan gjøres i versjon 10 av Visma Lønn, i versjon 11 vil det komme en ny løsning på dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Linda Gil Billdal VISMA ‎05-12-2017 13:24
Support har fått flere henvendelser på hvordan rapporten "Årsverk" kommer fram til tallene den viser.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎11-01-2019 11:19
I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎09-04-2018 15:14
Ideelle organisasjoner kan følge dette brukertipset ved oppretting av lønnsarter for bilgodtjørelse
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎05-12-2018 12:55
Vi har utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran VISMA ‎08-12-2017 09:57
Det ble gjort en del endringer i forhold til hvor Visma Lønn henter opplysninger om den ansatte til A-meldingen i versjon 10.00. I versjon 10.00 har fane 5 inne på den ansatte endret navn til  "Arbeidsforhold". Det er her A-meldingen nå henter opplysningene om yrke, arbeidssted og start og sluttdato. Det betyr at det er ikke "Historikk / Hovedarbeidssted" slik som i versjon 9.50. Er en ansatt sluttet, setter du sluttdato under "Ansattopplysninger", og når du først sender A-melding til altinn vil også sluttdato bli oppdatert under fane 5, Arbeidsforhold.     Når du skal sette en ansatt som har sluttet til aktiv igjen, må du gjøre følgende: Under "Ansattopplysninger" endre arbeidsstatus til aktiv, fjerne sluttdato og legge inn ny ansattdato Gå videre under fane "5 - Arbeidsforhold" og sette en ny linje med fra dato. Husk å fylle inn arbeidssted, startdato, yrke og andel av stilling. Andel av stilling skal stå til 100 når du bare har en aktiv linje under arbeidsforhold. Tilbakemelding fra altinn, Altinn meldingsboks. Du kan nå skrive ut kvittering fra "Forespørsel / Altinn meldingsboks". Når du har hentet tilbakemelding A03 a-melding og velger "Vis meldinger" får du nå en knapp for "Skriv ut" i bildet. Når du har åpnet a-meldingsreturen får du nå også valgt andre bilder i Visma Lønn når du har returmeldingen oppe. Permisjon: Blir rapportert nå 6 måneder tilbake i tid, her er det "Historikk / Arbeidsstatus" fanen som A-meldingen henter opplysninger fra.   A-melding uten inntektskombinasjon: Du kan nå rapportere A-melding som kun inneholder refusjon av sykepenger fra NAV eller  Tilskudd og premie til pensjon - OTP.   Rapporter A-melding: Vi har 5 kontrollrapporter. De finner du under "Utskrifter / Kontrollrapporter A-melding". Les mer om disse her.    A-melding, kontrolliste før innsending versjon 2.0. Det er lagt inn en ny rapport "A-melding, kontrolliste før innsending versjon 2.0". Ta utvalg på det du skal sende til Altinn. Denne rapporten inneholder de fleste forretningsregler som ligger i Altinn når du sender inn a-melding. Merk: Vi anbefaler at du kjører rapporten før du sender inn a-melding til Altinn   A-melding, kontrolliste inntektskombinasjoner versjon 2.0. Det er lagt inn en ny rapport "A-melding, kontrolliste inntektskombinasjoner versjon 2.0". Ta utvalg på det du skal sende til Altinn. Rapporten sjekker om det er feil på transaksjonene i godkjent lønn i forhold til hvordan inntektskombinasjon er satt opp i Visma Lønn. Du kan velge om du vil skrive ut rapporten med kun feilmeldinger ved å huke av for det i utskriftsparameteret. Merk: Vi anbefaler at du kjører rapporten før du sender inn a-melding – hak av for "Skriv bare feilmeldinger".   Overlappende transaksjoner i ansatthistorikk : Det er lagt inn en ny rapport "Overlappende transaksjoner i ansatthistorikk". Rapporten sjekker ansatte som har overlappende transaksjoner i historikk, dvs. 2 transaksjoner som gjelder samme tidsrom for samme type arbeidsforhold; f.eks. (hoved)avdelinger, arbeidsstatus eller hovedarbeidssted. Dette er feil som må korrigeres.   Arbeidssteder: Det er lagt inn et kryss for "ikke aktiv" på arbeidssted. Dersom du har gamle arbeidssteder du ikke vil at noen skal benytte, kan du sette på dette krysset. Husk at dette kun er mulig å gjøre på arbeidssteder som ikke har vært i bruk de siste 6 månedene. Du vil da få en melding hvis du prøver å legge inn dette arbeidsstedet som hovedarbeidssted.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎09-04-2018 15:27
I versjon 9.5 av Visma Lønn ble ikke stillingsbrøk på timelønnede ansatte innrapportert til Altinn. Dette er endret i versjon 10.0.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-11-2018 08:56
Veldedige og ideelle organisasjoner er skattefrie organisasjoner som er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om det totale beløpet. Det skal da beskattes for kr 10 000 og beløpet som overskrides.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Prøv Visma Sign