avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
MERK! Fraværskode "35- Permittering" er en type fridag. Du kan ikke registrere denne på samme dag som en ordinær fridag uten at du får alarm på overlappende fraværsregistrering. Dette vil også medføre dobbeltreduksjon av avtalte dagsverk, det vil si du vil få negative avtalte dagsverk (og faktisk utførte dagsverk) på fraværsrapportene. Dette har ikke noe påvirkning på A-meldingen. Når du skal registrerer på fraværskode "35-Permittering" anbefaler vi at du fjerner alle fridagene i permitteringsperioden, da NAV ønsker at permitteringen skal komme i en periode uten opphold i helgene.
Vis hele artikkelen
18-12-2016 23:58
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1767 Visninger
Import av timer fra Visma.net Time til Visma Lønn
Vis hele artikkelen
16-12-2016 20:31
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1236 Visninger
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'   Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.    Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.   Relaterte brukertips Hvordan sende erstatningsmelding Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 15:22
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2391 Visninger
Noen opplever å få feilmeldingen "Encountered an improper argument" ved utskrift
Vis hele artikkelen
01-09-2016 19:56
 • 0 Svar
 • 4 Liker
 • 3300 Visninger
Ofte stilte spørsmål og feilsøking vedr integrasjon med Visma.net (VCG og Sync Engine).
Vis hele artikkelen
29-08-2016 19:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 7640 Visninger
11-07-2016 23:06
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 756 Visninger
Support har fått flere henvendelser vedrørende lønnskompensasjonsordningen som er på plass i NAV. Her har vi samlet de typiske problemstillingene, hvordan du kan kontrollere at du har gjort riktig, hvordan du kan rette dersom du har gjort feil og hvordan registrere refusjonen i lønnssystemet.
Vis hele artikkelen
02-06-2020 10:20
 • 0 Svar
 • 7 Liker
 • 5621 Visninger
Har du utbetalt feriepenger / sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
23-06-2016 19:07
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 5674 Visninger
Legg inn riktig kontonr for skyldig feriepenger. Relaterte brukertips "Nulle ut" beløp som henger igjen på fp.liste Korrigere utbetalt feriepenger/sluttoppgjør
Vis hele artikkelen
23-06-2016 18:20
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3806 Visninger
Registrering av antall dager om bord for sjøfolk
Vis hele artikkelen
30-05-2016 18:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1270 Visninger
  I "Sats" kan du legge inn 0,00001. Da er det kun antall dager som blir innberettet og ikke noe beløp. 
Vis hele artikkelen
19-05-2016 20:25
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 982 Visninger
Support har fått flere henvendelser på hvordan rapporten "Årsverk" kommer fram til tallene den viser.
Vis hele artikkelen
23-03-2016 16:22
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 3271 Visninger
Oppsett for lønnsart 918 i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
23-03-2016 16:15
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 360 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn.
Vis hele artikkelen
22-03-2016 01:29
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 5549 Visninger
Noen kunder ønsker ikke bruke ny integrasjon med Visma.net. Hvis det bare brukes Expense er dette mulig.
Vis hele artikkelen
18-03-2016 16:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1494 Visninger
Ideelle organisasjoner kan følge dette brukertipset ved oppretting av lønnsarter for bilgodtjørelse
Vis hele artikkelen
04-03-2016 23:42
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 919 Visninger
Noen kunder opplever at de får feilmelding når de åpner "Altinn meldingsboks" via Visma Lønn
Vis hele artikkelen
04-03-2016 19:11
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2964 Visninger
Kunder som har brukt Visma Lønn i flere år, vil ikke ha "korrekt" fraværskode register.  Du kan enkelt kontrollere om du har et oppdatert fraværskode register ved å sjekke om fraværskode 3 er "Sykpenger NAV utbetaler" i ditt registert. Dersom fraværskode 3 er Barn syk så har du et gammelt register.   MERK! For å ta i bruk Visma.net Calendar er det viktig du har standard fraværskoder i Visma Lønn.   Oppdatere fra gammel fraværskode register til ny Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / Systemdata". Velg "Fraværskode", sett "Import modus = Erstatt hele innholdet i tabellene" og trykk "Start".    MERK! I gammelt register vil fraværskode 3 gjelde "Barn syk". Når du importerer til nytt register så vil denne fraværskoden endre seg til "Sykepenger NAV utbetaler". Dette betyr at etter at nye fraværskoder er importert så må all fravær som tidligere er reigstrert på kode 3 endres manuelt til kode 10. Dette gjør du enklest i "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering alle". Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / .    MERK! Har du laget egne fraværskoder vil disse bli slettet. Skaff deg derfor oversikt over fraværskodene du har opprettet (alle med nr. 100 og høyere). Disse må opprettes på nytt etter innlesingen.    Relaterte brukertips: Oversikt over standard fraværskoder
Vis hele artikkelen
26-02-2016 22:35
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1970 Visninger
Det er laget nye regler for beskatning av varebil klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kg.
Vis hele artikkelen
12-02-2016 21:13
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 5655 Visninger
Vi har utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-02-2016 19:54
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 19227 Visninger
Selvbetjening