Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Når du angir sluttdato på en ansatt vil denne ligge som inaktiv i Employees. For å vise inaktive personer klikker du på filterikonet i panelet til venstre og huker av feltet Inaktive.    Ansatte som sluttet foregående år og har feriepenger tilgode vil automatisk komme med i lønnskjøringen i månedene som er valgt for utbetaling av feriepenger, selv om de er inaktive.    Dersom du skal utbetale feriepenger fjoråret i en annen måned kan du manuelt registrere lønnsarten for feriepenger som en variable transaksjon på den ansatte (lønnsart 16100 og eventuelt 16120). Dette må du gjøre i Employees, siden inaktive ansatte uten transaksjoner, ikke vises i Payroll.  Den ansatte vil komme med i neste lønnskjøring, siden vedkommende har transaksjoner. Det er ikke nødvendig å gjenansatte for å utbetale feriepenger.   NB! Du trenger ikke angi beløp på lønnsarten(e) da systemet automatisk henter beløpet som står på feriepengelisten   Dersom den ansatte skal få utbetalt deler av feriepengene angir du beløpet på lønnsarten(e). Dette beløpet vil da redusere feriepengesaldoen. Relaterte brukertips Samleside for feriepenger Sluttoppgjør
Vis hele artikkelen
18-08-2021 07:27 (Sist oppdatert 23-05-2022)
 • 0 Svar
 • 7 liker
 • 5466 Visninger
Hvordan tilbakeføre utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-11-2022 15:35 (Sist oppdatert 11-01-2023)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 1582 Visninger
Her finner du en oversikt over brukertips som tar for seg feriepenger og feriedager i Visma.net Payroll og Calendar.
Vis hele artikkelen
14-05-2020 08:28 (Sist oppdatert 24-10-2023)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 23615 Visninger
Skal du kjøre feriepenger i Payroll?   I læringsplanen Feriepenger i Payroll har vi satt sammen alt du trenger å vite om feriepenger i Payroll i vår digitale læringsplattform Visma Learning Universe. Kurset er inkludert i ditt programvareabonnement.   I denne korte videoen er du et eksempel på hvor enkel en lønnskjøring med feriepenger kan være i Payroll:       Minner også om at vi anbefaler å følge kanalen vår i Visma Learning Universe. Du finner mer informasjon her.   Ønsker du å melde deg på Vårens fagfonferanse digitalt, eller fysisk? Du finner mer informasjon og kan melde deg på her.  
Vis hele artikkelen
26-04-2023 08:39 (Sist oppdatert 26-04-2023)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 766 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 23-05-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 17722 Visninger
Ved utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll blir arbeidsgiveravgift av feriepenger overført fra tidligere avsetning, i tillegg til at den "tilsynelatende" bokføres på nytt. Det som i praksis skjer er at  arbeidsgiveravgiften føres debet/kredit konto for arbeidsgiveravgift (5400), så det er ingen reell  kostnadsføring. Kunder som tidligere har brukt Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn, vil oppleve en forskjell i hvordan arbeidsgiveravgiften ved utbetaling av feriepenger bokføres. I dette brukertipset har vi satt opp et eksempel som forklarer hva som skjer i Visma.net Payroll. Eksemplet tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan.   Opptjening feriepenger 2022: Lønnsarter Konto Debet Kredit 902000 - Avsatte feriepenger 2940   10000   5092  10000           910000 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5405  790     2785   790   Utbetaling feriepenger 2023: Lønnsarter Konto Debet Kredit 16100 - Feriepenger fjoråret 2940 10000   901100 - Til Utbetaling 2930   10000         92000 - Overføring av avsatt aga 2785  790     5400   790 119100 - Arbeidsgiveravgift 5400 790     2770   790 Relaterte brukertips Samleside for alle brukertips relatert til feriepenger og feriedager
Vis hele artikkelen
09-06-2020 14:06 (Sist oppdatert 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2925 Visninger
Når en ansatt slutter har denne ansatte krav på å få utbetalt alle feriepenger. Både feriepenger opptjent i fjoråret hvis disse ikke er utbetalt og det som er opptjent i år. Her finner du hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
02-01-2019 13:30 (Sist oppdatert 31-05-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 15793 Visninger
Anbefaling i forhold til ansatt uten full opptjening i Payroll.
Vis hele artikkelen
04-05-2023 09:19
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1687 Visninger
Flere stillinger og feriepenger og feriedager i Payroll
Vis hele artikkelen
26-04-2023 11:37 (Sist oppdatert 09-06-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 900 Visninger
Hvordan registrere feriepengesats utover 12% i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
21-05-2021 14:47 (Sist oppdatert 24-05-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1491 Visninger
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1657 Visninger
Visma.net Payroll trekker automatisk ansatte for ferie i henhold til valget som er gjort på ferieavtalen den ansatte tilhører. Ønsker du korrigere deler av ferietrekket Payroll genererer, kan det gjøres med lønnsart 16700 - Trekk i lønn for ferie manuell. For å redusere trekket må du registrere beløp med negativt fortegn (-) på lønnsart 16700. Dette er en trekklønnsart så i lønnskjøringen vil beløpet bli positivt på 16700 - Trekk i lønn for ferie manuell og redusere totalt ferietrekk. For å øke ferietrekk registreres transaksjonen uten fortegn.     Ingen ferietrekk Enkelt kunder praktiserer 0 trekk i feriemåneden, dvs at alle feriepengene skal utbetales og fastlønn stoppes. I disse tilfellene anbefaler vi at du endrer avtalen til å si "Ikke ferietrekk". Eventuelt oppretter en egen ferieavtale, hvor du velger Ikke ferietrekk, i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie". Les mer om hvordan du oppretter en ferieavtale her.   I tillegg må du huske å stoppe fastlønnen for de ansatte. Vi anbefaler at du oppretter en kopi av lønnsart 10090 - Stopp fastlønn hvor du endrer Lønnsbeskrivelsen i fanen Innberetning A-melding som vist nedenfor, slik at trekket blir korrekt rapportert til Altinn.   Du kan bruke rutinen Masseoppdatering  (faste transaksjoner) i Employees for å legge til lønnsarten på alle ansatte.     Relaterte brukertips: Masseregistrere transaksjoner Opprette lønnsart Samleside for feriepenger  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 07:29 (Sist oppdatert 15-06-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4663 Visninger
Hvordan unngå "felles" utbetaling av feriepenger til en ansatte som er sykemeldt / permittert / i permisjon i Payroll.
Vis hele artikkelen
27-04-2020 15:02 (Sist oppdatert 08-06-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3477 Visninger
Hvordan skrive ut en feriepengeliste i Payroll. Også pr. en angitt måned.
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:19 (Sist oppdatert 24-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4598 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:40 (Sist oppdatert 06-12-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 8415 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Her har du en guide til hvordan du gjør dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
07-06-2018 10:44 (Sist oppdatert 25-05-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 6158 Visninger
Fri dag som påvirker feriesaldoen i Payroll - Vaktkode
Vis hele artikkelen
11-05-2023 08:04 (Sist oppdatert 09-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 337 Visninger
Feriepenge utbetaling utland / opptjent i utland i Payroll.
Vis hele artikkelen
09-06-2021 08:14 (Sist oppdatert 18-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1337 Visninger
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Konfigurasjon ferieavtale Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger, løpende trekk eller ingen trekk) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du  under  Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale.   Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Ferieadministrasjon| Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:22 (Sist oppdatert 21-04-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2438 Visninger
Feriedager ved oppstart i løpet av året i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-05-2019 07:22 (Sist oppdatert 15-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6510 Visninger