avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Creating and Assigning a Payroll Manager   When the company is created, make sure that the payroll manager gets the right roles. If one or more roles are missing, access to the various modules may not work as desired.   Admin / Users and Roles Go to Admin / Users and Roles. If it is the paymaster who is stated as the admin user in the order of Visma.net Payroll, the user will already be created and you will see this in the list of users. If the payroll manager is listed, click on the name to access the user. If the payroll officer is not created as a user, this must be done before moving on. Click the "Add User" button at the top right. Fill in the required information. Required fields are marked with a star (*).   Provide the payroll manager access to the customer relationship If you had to create the payroll manager as a user, you must also give access to the customer relationship. If the payroll manager was already created as a user, you can proceed to the next section. In the field "Give access to ..." you must choose which customer relationship the payroll manager should have access to. Since you have already created your company, you will have more choices in this field from which they are separated by company and customer. Customer is the overall customer relationship, where the licenses are activated. Companies are the individual companies that have been created. The payroll manager must now be added with access to the customer.   When the payroll manager has gained access to the customer relationship, you must add which roles he / she should have. This is done on the line where the customer name is now listed. In order to be an admin user in the system, the payroll manager must have role of Customer administrator in the Admin column. Therefore add this role by clicking on the line with the customer relationship, and then clicking in the field for Admin. The roles that can be added come up automatically, and you click on each of the roles to assign them to the user. The selected roles will be highlighted in green color. You can click multiple roles at the same time, or click away a role to remove roles.   Once you have added all the roles the payroll manager should have for the customer relationship, click anywhere in the image.   The Payroll Manager has now received an email with information about new roles for the relevant customer relationship and the company. If the payroll manager does not previously have a Visma.net user, this e-mail also contains a message that the user must be activated.   Provide the payroll manager access to the various services for the company   You can now add roles for each individual company you have previously created. In the "Add access to ..." field you should now select the correct company name followed by "(company)". The company lays down as an active line of the customer relationship.   On the line that has been added you should now click in the columns for the different services and select one or more roles according to the list below. The selected roles will be highlighted in green.   Once you've added all the required roles, the image will look like the 4th image in this thread. Click "Save and Close" at the bottom right to save the user.   After the settings have been saved, the payroll manager can log on to Visma.net to further set up the solution. If you have assigned roles to yourself or the user has been logged on while the roles were added, you / the user must relog to see the various services you have accessed.   Here is an overview of the roles you need to activate, with an explanation:   Approval Absence Approver – access to approve absence requests Expense Approver – access to Authorize Travel Expenses System Administrator - check workflow and assign documents Timesheet Approver - access to approve timesheets Autopay AutoPay Administrator - access to set up an AutoPay agreement AutoPay Approver –Have the ability to approve the payment AutoPay Payroll Access –Give access to view the generated bank file in AutoPay AutoReport AutoReport user – Access to set the setup against Altinn Calendar AbsenceAdministrator / Plus - See an overview of all employees. Also have the right to register absence on behalf of the employee Visma.net Employees Management EmployeesManagement Administrator - Access to register company settings and employees Expense Expense Company Administrator - View the settings of the firmVisma.net Payroll Visma.net Payroll Administrator - Access to complete payroll in Payroll Visma.net Time Time Administrator / Plus - See overview of all employees. Also has the right to register hours on behalf of the employee   NOTE! Some of the roles are incompatible with each other. If you put more roles than those described above, you may not be able to access the various services. If the payroll manager is to be a user of the Absence, Time and Expense services, this will be created when the payroll manager is created as an employee in the setup. It is therefore not necessary to assign roles for this now.  
Vis hele artikkelen
17-07-2019 11:55
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 797 Visninger
Create a company When you are going to start Visma.net products, this must be ordered from Visma or a Visma dealer. Visma creates the customer in Visma.net based on information about the company and admin user. The payroll manager (contact person stated in the order) will have the opportunity to logon Visma.net and accept the TOS (Terms of Service). When admin user is enabled and the Terms of Service (TOS) is approved, you are ready to establish the company in the Visma.net solution. Admin / Companies Go to Admin / Companies Make sure you are on the right customer at the top right of the picture. If you are not, you must click on the drop down menu and select the correct customer. If you only have one customer for  the Visma.net solution, you will always be on the right customer. To create a new company, click on the "Add Company ..." button Enter the required information. Required fields are marked with a star (*). Furthermore, you must activate the services the new company should have. In order for the solution to function in its entirety, the following services must be activated: Approval AutoPay AutoReport Calendar Expense Master Data Management Payslip Visma.net Employees Management Visma.net Payroll Visma.net Time You activate the services by clicking "On". Click the "Save and Close" button to save the new company. You are now ready to go to the next step, Assigning Roles to the Payroll Manager.
Vis hele artikkelen
17-07-2019 10:17 (Sist oppdatert 17-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 721 Visninger
Rapporter du kan ta ut i Expense
Vis hele artikkelen
07-02-2018 12:13 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1432 Visninger
Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilke alternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger i systemet.
Vis hele artikkelen
15-12-2017 15:12 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1413 Visninger
Spørsmål: Er det mulig å eksportere ansatte fra Visma.net Payroll?   Svar: Dessverre støtter ikke Visma.net Payroll eksportering av ansatte i nåværende versjon. 
Vis hele artikkelen
29-05-2019 14:11
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 811 Visninger
Det er 3 nye felter som skal rapporteres i a-meldingen fra 2021. Ansettelseform, sluttårsak og pensjonsinnretning. 
Vis hele artikkelen
28-12-2020 15:18 (Sist oppdatert 23-12-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1269 Visninger
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 11:18 (Sist oppdatert 23-03-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2316 Visninger
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
07-07-2017 14:05 (Sist oppdatert 30-04-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1580 Visninger
Ansatte kan nå få utbetalt reiseoppgjør fra Visma.net Expense på egen bankkonto. Du registrerer reisekonto på de ansatte under fanen Person i Employees.   Klikk + under Tilleggskontoer.     Angi når kontoen skal tas i bruk, legg inn navn på kontoinnehaver og kontonummer. I feltet Betalingsmetode velger du Lønnsart og i feltet Lønnsart velger du 901150 Expense utbetalinger .   Alle standard Expense lønnsarter er definert med Expense bankkonto i fanen Generell informasjon under Innstillinger | Lønnsarter i Payroll. Dersom du har egendefinerte lønnsarter som du bruker i Expense, må du huke av Bankkonto for Expense på disse.   I lønnskjøringen vil utbetalingen til reisekonto vises på egen linje øverst til høyre.   I tillegg vises det en egen linje for overføring til reisekonto på lønnsslippen til den ansatte.      
Vis hele artikkelen
24-09-2020 16:09
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 382 Visninger
SSB Egenmeldt sykefravær er en kvartalsvis statistikk hvor du skal rapportere antall egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk fordelt på kjønn.  SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter.   Dersom du blir plukket ut til å sende inn statistikken finner du grunnlaget for rapportering under Rapporter | Egenmeldt sykefravær i Visma.net Calendar. Det er foreløpig ikke støtte for direkte innsending til Altinn, så du må legge inn dette manuelt i Altinn. Du finner mer informasjon her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/egenmeldt-sykefravar/
Vis hele artikkelen
24-08-2020 13:42
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 447 Visninger
I Payroll kan lønn til de ansatte, samt utbetaling til kreditorer, fagforening mm gjøres manuelt eller via Autopay. Dersom du har satt opp en Autopay avtale kan du sende betaling til Autopay fra fanen Betaling og rapportering i Payroll.    Når du klikker «Send bankfil» oppdateres s tatusen i Payroll, og betalingen må da godkjennes i Autopay.   Du finner betalingen på startsiden i AutoPay:     Merk av aktuell(e) betaling(er) og klikk «Godkjenne betalinger». Du må deretter angi et passord. Dette passordet er det samme som du bruker ved innlogging i Visma.net.    Betalingen blir godkjent, og du kan nå bekrefte den i Payroll:   Du får da opp følgende varsel og må klikke «Ja» for å gå videre. Betalingen vil være bekreftet i løpet av kort tid. Du har også mulighet til å ta ut en betalingsliste i PDF eller i Excel.   Etter at betalingen er bekreftet er det ikke mulig å gjøre endringer i lønnskjøringen. Eventuelle registreringer som er gjort etter betalingen er bekreftet vil tas med på neste lønnskjøring.     Merk!   Payroll oppretter ikke bankfil. Kun en betalingsrapport som kan benyttes for manuelle betaling hvis du ikke skal remittere via AutoPay.        Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale Feil utbetalingsdato - Avbryte betaling i Autopay  
Vis hele artikkelen
22-04-2020 09:57 (Sist oppdatert 20-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 811 Visninger
OBS! - Slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn dag 3 til 20 I følge de nye reglene, vil refusjonsordningen opphøre for permitteringsperioder som starter etter 20. april. Dette begrunner regjeringen med at ordningen på denne måten skal bli enklere å håndtere for Nav. Dermed vil det etter 20 april 2020, etter alt å dømme, være slutt på at arbeidsgivere forskutterer lønn disse dagene.  Du kan lese mer om det på Fagområde for Lønn & HR.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAV oppfordrer arbeidsgivere som permitterer ansatte, og som har økonomi til det, å forskuttere lønn inntil 6G fra dag 3. til 20. i permitteringsperioden. Dette vil sikre at de permitterte får de pengene de har krav på i en periode hvor NAV vil ha lengre saksbehandlingstider enn normalt. Forskutterte beløp vil bli refundert fra NAV på et senere tidspunkt.   Du finner artikkelen hos NAV her .   NAV har ikke presisert hvordan denne forskutteringen skal behandles i praksis. Det er ingen klare retningslinjer som beskriver om forskuddet i perioden fra dag 3. til dag 20. skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonstrekk og fagforeningstrekk.  Hvis bedriften beregner arbeidsgiveravgift og feriepenger, er det ikke sikkert dette blir refundert fra NAV, som vil medføre at det blir en ekstra kostnad for bedriften.    På bakgrunn av dette er det vanskelig å gi en anbefaling på en lønnsart arbeidsgivere som skal forskutterer lønn til de ansatte i denne perioden kan benytte.   Et alternativ kan være å gi de ansatte lån i perioden som ikke påvirker innberetningen.  Det bør da inngås en avtale mellom bedriften og den ansatte om at lånet kan trekkes tilbake ved utbetaling av feriepenger/neste lønn.    NAV nå har åpnet for at permitterte kan søke om forskudd på dagpenger , så dette kan være et alternativ til at arbeidsgiver forskutterer.   Ønsker du allikevel en lønnsart for å forskuttere, vennligst ta kontakt med oss på support (se kontaktinformasjon på support fanen).
Vis hele artikkelen
01-04-2020 16:02 (Sist oppdatert 15-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 995 Visninger
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
07-05-2018 15:40 (Sist oppdatert 18-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2097 Visninger
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter en helt ny lønnsart. 
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:25 (Sist oppdatert 15-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2061 Visninger
  For at Payroll skal kunne ta hensyn til korrekt datostyring og retroaktive endringer, er det viktig å ta stilling til om Payroll skal utbetale lønn ut i fra arbeidsdager eller kalenderdager.   På Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger kan man velge delberegningsmetode. Du får opp to valg i listen, arbeidsdager og kalenderdager. Velger du arbeidsdager så Visma.net Payroll beregne faktiske arbeidsdager i måneden, men velger du kalenderdager vil den regne alle dagene i en måned.    Valget vil påvirke ansatte som starter / slutter midt i en måned, og tilfeller hvor en datostyrt lønnsart legges inn som en transaksjon fra en gitt dato.    Eksempel 1: Juli har totalt 21 arbeidsdager og 31 kalenderdager. Begynner den ansatte 11. juli, med en fastlønn på 60 000,- så vil beregningen for fastlønn bli slik:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i juli * faktisk jobbet arbeidsdager i juli= fastlønn i juli 60.000,- / 21 * 15 = 42.857,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i juli * faktisk dager i juli fra begyntdato = fastlønn i juli 60.000,- / 31 * 21 = 40.645,-   Eksempel 2: Begynner derimot den ansatte 16. oktober, hvor oktober har 22 arbeidsdager og 31 kalenderdager, blir forskjellen mellom arbeidsdager og kalenderdager som følger:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i oktober * faktisk jobbet arbeidsdager i oktober = fastlønn i oktober 60 000,- / 22 * 12= 32 727,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i oktober * faktisk dager i oktober fra begyntdato = fastlønn i oktober 60 000,- / 31 * 16 = 30 968,-     Det er med andre ord viktig å ta en vurdering av hvilken delberegningsmetode som skal benyttes. I disse tilfellene skilles det ca. 2000,- på bruk av arbeidsdager og kalenderdager. Dette vil variere ut i fra hvilken lønn den ansatte har, men eksemplene over viser at det kan utgjøre store beløp både for firma og for den enkelte ansatte.   Husk at hvis du skal endre dette etter at en eller flere lønnskjøringer er utbetalt fra Payroll, bør du legge på dato for når endringen skal gjelde fra (dvs. ikke "bruk eksisterende gyldig fradato"), slik at innstillingen ikke medfører rekalkulering tilbake i tid for ansatte som allerede kan være påvirket av innstillingen.
Vis hele artikkelen
28-09-2017 16:05 (Sist oppdatert 29-09-2017)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3247 Visninger
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Mamut Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:33
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1935 Visninger
Høstkonferanse 2021