avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Ruben_Auren VISMA ‎17-09-2019 09:59
How to create a Paycode Payroll/ Settings/ Rules/ Paycodes     To create a new Paycode click on the button "New Paycode" at the bottom right on this screen.   Here you may choose to create the Paycode "from existing" or "from scratch". We recommend that you always choose "from existing" and use a Paycode that is similar to the one you want to create.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 13:44
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 13:28
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 11:18
Filformaet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet brukes av flere regnskapssystemer som blant annet eAccounting.    Du definerer SIE 4 som eksportformat under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Bokføring.    Feltbeskrivelse:   Felt Verdi Kommentar #FLAGGA #FLAGGA 0 Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget. #PROGRAM #PROGRAM “Visma.net Payroll” Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen. #FORMAT #FORMAT PC8 Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437). #GEN #GEN 20170708 Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708 #SIETYP #SIETYP 4 Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4. #ORGNR #ORGNR Organization number Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP #FNAMN #FNAMN “Company name” Navnet på firmaet #DIM #DIM dimension identifier dimension description Navnene på kostnadsbærere i firmaet #VER #VER “” “” wage run pay date “Wage run title” F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn” { { Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer #TRANS #TRANS account no {object list} amount quantity Kontonummer fra regnskap. Objektliste = Dimensjon hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/dimensjon. Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt. Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet. Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null. #TRANS   En rad/transaksjon per konto } }   Eksempel fil: #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0 #FORMAT PC8 #GEN 20170807 #SIETYP 4 #ORGNR 911108275 #FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV" #DIM 1 "Avdeling" #DIM 2 "Prosjekt" #VER "" "" 20170620 "M†nedslonn" {  #TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00  #TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00  #TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00  #TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00  #TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00  #TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00 }
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 10:20
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 09:44
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎06-09-2019 13:32
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎06-09-2019 11:23
I dette brukertipset forklarer vi hva du må tenke over dersom du benytter dimensjoner i Visma.net Payroll, og ønsker at transaksjoner skal konteres på dimensjoner. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎06-09-2019 09:30
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
How to change existing Paycodes Location: Payroll / Settings/ Rules / Paycodes If you want to change an existing paycode, select it in the list to open up a window with information about that Paycode.     Then click "Edit" in the bottom right. You will be asked when you want to change your paycode from.     Now it is important to make a conscious decision. If you choose to apply changes in current version, Payroll will recalculate all salaries in this Paycode back to the date this version was created. This will likely cause wrong salary to the employees or errors in the accounting sheet during the next payroll. Therefore you should in almost all cases use a from date here. We recommend using the first day of the next calendar month without a created payroll. For example if we are in June it would be a good idea to set the date to 01.06 in cases where the payroll for june is not created yet. If the payroll for June already is created the from date should be 01.07.  We do not recommend applying other changes to excisting paycodes than changing account types. In cases where you want to change anything else it is better to create a new paycode using the original as a template.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:18
Når en bruker i Visma.net endrer navn på sin profil/bruker, vil du få varsel i Visma.net Employee om at det er uoverensstemmelser mellom systemene som må rettes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 09:37
Her får du hjelp slik at du kan knytte arbeidstiden til de ansatte det gjelder.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 15:08
Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Les mer om disse her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 15:02
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten. Her finner du ut hvordan. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 10:35
Her finner du en veiledning for innstillingene på fraværskoder. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 10:32
Dette brukertipset viser hvordan man oppretter en kode for ferie i Calender.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 10:27
Hvordan opprette en kode for foreldrepermisjon i Calender
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 09:51
Det kan være flere grunner for at e-postadressen som ligger under ansatt ønskes endret. Her finner du grunner til dette. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎22-07-2019 15:55
Her går vi gjennom hva de forskjellige feltene betyr når man skal opprette en kode for fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎22-07-2019 15:40
Hvordan opprette en kode for sykt barn i calendar.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips