Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Inngående fakturaer vil ha ulik status ut fra hvor langt de er kommet i behandlingen. Les mer om det her.
Vis hele artikkelen
22-03-2018 11:58 (Sist oppdatert 29-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1804 Visninger
Hovedbokskontoer blir kategorisert i kontotyper. Ved opprettelse av hovedbokskonto angir du hvilken kontotype denne kontoen hører til. Kontoer i klasse 1 knyttes som regel til kontotype aktiva. Kontotypen har blant annet betydning for rapporteringen.
Vis hele artikkelen
27-04-2018 09:25 (Sist oppdatert 12-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1208 Visninger
Hvis du opplever at lagre og lukk - / lagre knappen ikke er tilgjengelig når du vil legge til en tidsplan,  er ikke Visma.net tjenesten:  Advanced automation blitt aktivert på klienten. 
Vis hele artikkelen
27-03-2018 10:22 (Sist oppdatert 24-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 928 Visninger
Opprettes det leveranse på en salgsordre, blir lagervarer som er klare for levering med på leveransen. Hva så med "Ikke lagerførte varer"?
Vis hele artikkelen
17-10-2018 09:15 (Sist oppdatert 22-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1230 Visninger
Flytter du en vare fra et lager til et annet kan du f.eks bruke rutnine Lageroverføring. Rutinen finner du under Lager, Arbeidsområde, Registrering og Lageroverføring.
Vis hele artikkelen
23-02-2018 15:13 (Sist oppdatert 04-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1316 Visninger
Du kan printe faktura i Financials og sende via post til kunde. Du kan også sende faktura til AutoInvoice og la AutoInvoice printe og sende ut faktura. Her finner du en nøyere beskrivelse på hvordan du skal gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
14-03-2018 10:30 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1097 Visninger
Vi har fått ønsker på at brukere skal kunne administrere sin egen AutoInvoice konto, dvs endre e-postadresser og andre innstillinger for AutoInvoice. Det har også vært etterlyst mulighet for å følge fakturastatuser ved bruk av AutoInvoice. Det har vi nå gitt mulighet for. 
Vis hele artikkelen
14-03-2018 09:19 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1361 Visninger
I Visma.net ERP kan du sende eFaktura til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma.    Slik går du frem:    Gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000) Klikk Endre og huk av for Avtale mellom tjenesteyter og forbruker, Autoinvoice Klikk Aktiver Gå til Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Under Avtale mellom tjenesteyter og forbruker for å sende forbrukers e-faktura til banken, klikk Aktiver.  Oppgi navn og e-post adresse på den personen i ditt firma som skal signere avtalen på vegne av firmaet. Denne personen vil motta en e-post for godkjenning av avtalen. Dersom du har en OCR-avtale med banken kan du også velge å bruke avtaleregistrering. For å aktivere dette, huk av for Bruk avtaleregistrering (med OCR). Dette gjør at kunden blir spurt om å bruke eFaktura for deg som leverandør i nettbanken, etter å ha betalt en faktura på vanlig måte. For å bruke dette må du fylle ut Betalingskontoen du har OCR avtale på. Du må også angi Plasseringen til eFaktura-referansen i  KID-nummeret. eFaktura referansen er alltid lik kundenummer. Hvis du har KID-nummer bestående av kundenummer (5 siffer) + fakturanr, så blir plasseringen 1-5 (dette er standard i Visma.net Financials). Fyll også inn Antall sifre i KID-nummeret inkludert kontrollsiffer. Dette er 12 som standard i Visma.net ERP.  Klikk OK. Da sendes det en e-post til den e-post adressen du oppga Aktiveringsstatus endres til: E-post melding sendt Statusmelding for aktivering legges til og viser: OK: Epost sendt til "e-post addresse". E-posten sendes fra noreply.autoinvoice@visma.com.  Mottaker må godkjenne avtalen ved å klikke på linken i mottatt e-post Les gjennom avtalen og huk av for å bekrefte at den er lest. Klikk deretter Aksepter Merk: etter at du har aktivert avtalen i Visma.net ERP vil det kunne ta opptil 24 timer før avtalen er aktiv i banken. Nets oppretter avtalen med en gang, og Autoinvoice sjekker hver halvtime for nye aktive avtaler.  Avtalen skal også opprettes i kundens bank, og her kan tiden variere fra bank til bank. Vi ser at det vanligvis tar rundt 2 timer, men det kan ta opptil 24 timer. Du kan følge med på status i skjermbildet Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Når avtalen er signert, er det ikke mulig å ha andre B2C-avtaler på samme organisasjonsnummer. For info om hvordan du bruker B2C i praksis, se denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
16-02-2018 14:34 (Sist oppdatert 04-12-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3707 Visninger
 Noen brukere kan oppleve å få meldingen "Denne siden kan ikke vises" / "This site cant't be reached" og "mdm.visma.net took to long to respond" når du logger deg inn på visma.net.   Dette skjer pga at bruker har fått rettighet til MDM Administrator og MDM Viewer. Disse sidene har man ikke tilgang til utenfor Visma sitt nettverk og er ment for support.     Administrator i ditt firma må da fjerne roller for MDM Administrator og MDM Viewer på deg som bruker. Når disse rollene er fjernet skal du kunne logge på visma.net som vanlig.   Dersom ingen i firma har rettigheter til å endre rollene med en annen bruker enn den som får feilen må de kontakte support slik at vi kan utføre dette!  
Vis hele artikkelen
22-01-2018 07:44
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1153 Visninger
Ved registrering av inngående faktura kan du bestemme selv om det er netto-eller bruttobeløp som registreres på fakturalinjen.
Vis hele artikkelen
22-01-2018 07:48 (Sist oppdatert 11-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1913 Visninger
Hvis en inngående / utgående betaling ikke lar seg matche mot et bilag i systemet, vil IBAN informasjon som er registrert i systemet på kunde / leverandør bli brukt for matching.
Vis hele artikkelen
13-12-2017 13:12 (Sist oppdatert 08-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2103 Visninger
Målet med de nye funksjonene i salgsordrebildet er å forenkle flyten for kunder som selger pakker. Til nå har det vært vanskelig å se detaljer om pakkemontering. I denne versjonen har det kommet nye funksjoner på varelinjen i salgsordrebildet.
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 18-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1414 Visninger
Denne artikkelen forklarer deg hva du gjør hvis du får mail fra Autopay om at en eller flere betalinger er avvist. 
Vis hele artikkelen
13-11-2017 15:48 (Sist oppdatert 16-04-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2564 Visninger
Elektronisk kontoutskrift   Elektronisk kontoutskrift gir deg mulighet for å importere kontoutskriften fra banken direkte i Visma.net Financials (via Visma.net Autopay). Kontoutdraget inneholder alle transaksjoner, inkl. bankgebyrer, betaling med kort etc. Filene vil dermed supplere inn og utbetalingsfilene som importeres.   For at dette skal bli importert til Financials må Elektronisk kontoutskrift være valgt under Velg tjenester (se artikkel om oppsett av Autopay).     Merk: bruk av dette forutsetter at man behandler transaksjonene på en viss måte for å unngå at inn og utbetalinger bokføres dobbelt. Dette medfører noe manuelt arbeid, og er beskrevet lenger ned i artikkelen. Det første du bør spørre deg er om du trenger elektronisk kontoutskrift.    Hvis innbetalingsavtalen med banken inkluderer betalinger både med og uten KID, og du har få andre transaksjoner enn utbetalinger på faktura fra Visma.net Financials (f.eks bankgebyrer, kortkjøp etc), anbefaler vi å ikke importere Elektronisk kontoutskrift. Selv om du ikke huker av for dette vil elektronisk kontoutskrift fortsatt være tilgjengelig i Autopay (under Oversikt - Nedlastninger - Elektronisk kontoutskrift). Denne vil da kunne ses på ved behov (f.eks ved bankavstemming i Visma.net Financials).  Hvis du derimot har mange transaksjoner utenom inn og utbetalinger på fakturaer kan det være nyttig å importere elektronisk kontoutskrift.  Elektronisk kontoutskrift er ingen god erstatning for komplett innbetalingsavtale. Har du innbetalingsavtale som inkluderer alle betalinger (både med og uten KID) vil denne gi mer informasjon en kontoutskriften, f.eks informasjon om kunden som har betalt. Informasjonen vil riktignok kunne variere mellom banker. Hør evt. med din bank hva som er inkludert. Informasjon i innbetalingsfilen vil uansett være nyttig i avstemmingen. Vi anbefaler derfor en komplett innbetalingsavtale med banken.    Tips: Financials har en god avstemmingsfunksjon som gjør at du enkelt kan legge til transaksjoner som mangler i regnskapet. Dette bør tas med i vurderingen av hvorvidt du trenger elektronisk kontoutskrift eller ikke. Se artikler om bankavstemming.  Rutine for import    Merk: Vi anbefaler å vente med import av elektronisk kontoutskrift til slutten av måneden, etter at innbetalinger og utbetalinger for måneden er importert og bokført. På den måten kan du matche transaksjonene i kontoutdraget mot allerede bokførte betalinger, og bare bokføre "hullene". Vi anbefaler å velge Importer fra Autopay som i feltet Standard behandling for kontoutdrag (les mer om Standard behandling i denne artikkelen). På den måten kan du selv bestemme når de skal matches og behandles.    Når Elektronisk kontoutskrift er valgt i Autopay (som nevnt over) vil dette komme inn i Autopay-innboks. Merk: her ligger de under meldingstypen Kontoutdrag.    1. Velg meldingstypen Kontoutdrag, status Ny og klikk Behandle alle.     2. Gå til Bankstyring - Transaksjoner - Behandle banktransaksjoner.    3. Velg betalingskontoen   4. Klikk på Innstillinger for matching.    5. Tøm feltet Referanse/bilagsnr. verdi og legg inn 50 i feltene Dokumentdatoverdi og Kunde/leverandørverdi. Klikk Lagre og lukk og deretter Lagre i det vanlige skjermbildet.  Merk: denne innstillingen må gjøres for hver gang man går inn i skjermbildet. Går du ut av det må altså innstillingen settes på nytt.      6. Klikk på Automatisk avstemming. Når dette gjøres vil systemet matche transaksjonene mot allerede bokførte betalinger. Dette kan ses under fanen Match med betaling på de aktuelle linjene. Lagre.      7. Klikk Behandle. Systemet vil nå behandle alle transaksjoner som er huket av i kolonnen Klar til behandling. For de transaksjonene som er matchet med betalinger vil systemet linke transaksjonen mot de eksisterende betalingene. For disse vil det altså ikke bokføres noen nye bilag. Lagre.    8. De som står igjen må linkes manuelt. For å gjøre dette, marker linjen(e) og klikk Opprett dokument.   9. Velg aktuell modul. Hvis det f.eks er bankkostnader velger du Bankstyring og deretter aktuell posteringstype, f.eks Bankkostnader. I eksemplet under vil transaksjonen bli bokført på konto 8170 (fra posteringstypen). Lagre.       10. Når de resterende transaksjonene er huket av for Klar til behandling kan du klikke Behandle for å bokføre disse.    Se også Samleside om bankavstemming    De fleste banker som støtter Autopay støtter også elektronisk kontoutskrift (utenom Nets). Ta kontakt med banken din for spørsmål om tilgjengelighet og bestilling. Merk: en forutsetning for å motta elektronisk kontoutskrift er at avtalen er registrert på nytt format (ISO20022)
Vis hele artikkelen
27-11-2017 11:02 (Sist oppdatert 28-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3788 Visninger
 Legger du inn en varelinje med minus i antall på en salgsordre, vil du få melding om at det ikke er tillatt.
Vis hele artikkelen
21-09-2017 15:48 (Sist oppdatert 26-07-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 903 Visninger