Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Feriepenger fra tidligere år kommer i lønnskjøring i 2024, rettelse lagt ut Visma Payroll
Vis hele artikkelen
25-01-2024 10:38 (Sist oppdatert 26-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 2380 Visninger
Utfordringer i HRM Analytics med rapporten "Avstemmingsliste per konto"
Vis hele artikkelen
06-12-2023 09:50 (Sist oppdatert 12-12-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 770 Visninger
Vi har nå kommet med en funksjon der man kan masseoppdatere sluttdato og sluttårsak på ansatte.   For å kunne bruke denne masseoppdateringen må du gå inn til den nye versjonen av Employees. Denne versjonen finner du nederst til venstre i Employees der du kan trykke "Åpne ny ansattliste".   I det nye grensesnittet huker du av for de ansatte du ønsker å avslutte, deretter klikker du "Oppdater utvalg" og "Avslutt stilling".   Du kan legge inn en sluttdato og sluttårsak og velge "Bruk for alle". Da vil samme verdier legge seg på alle ansatte du valgte tidligere. Det er også mulig å redigere en og en person i dette bildet. NB: Det er kun ansatte med Arbeidsforholdstype: "Ordinært arbeidsforhold" eller "Maritimt arbeidsforhold" som skal ha sluttårsak.   Når du er ferdig med å legge inn sluttdato og årsak klikker du "Se igjennom". Her kan du kan du kontrollere at alt ser riktig ut.   Når alt ser riktig ut klikker du "Avslutt stilling". Systemet jobber nå med å legge inn disse verdiene på ansatte. Du trenger ikke stå i dette bildet mens oppdateringen pågår og kan gå videre til å gjøre andre oppgaver. Systemet fortsetter jobben i bakgrunn.   Skulle du oppdage at noe har blitt feil etter du har masseoppdatert, er det fortsatt mulig å gjøre redigering i dette bildet så lenge sluttdatoen er frem i tid. Er sluttdatoen satt tilbake i tid og noe har blitt feil må du endre inne på den ansatte i Employee.   Relaterte brukertips Masseoppdatering / masseendring Masseoppdatere lønn 
Vis hele artikkelen
17-10-2023 14:16 (Sist oppdatert 17-10-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1048 Visninger
Etterskuddslønn i Payroll, når du har brukt Payroll fra før.
Vis hele artikkelen
25-05-2023 10:57 (Sist oppdatert 01-06-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1834 Visninger
I dette brukertipset forklarer vi hvordan du kan legge til faste rapporter i lønnskjøringen. I den nye versjonen av Payroll så er det ikke mulig å legge inn rapporter inne i lønnskjøringen. 
Vis hele artikkelen
29-03-2023 09:51 (Sist oppdatert 29-03-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1154 Visninger
I Payroll har det nå kommet en funksjon for å opprette Tags (ansattgrupper) og knytte det til ansatte. Dette kan videre brukes som utvalg på rapporter i HRM Analytics, utvalg lønnskjøringer, utvalg ved masseoppdatering av lønn, avslutte faste transaksjoner, endre tidsavtale (Calendar). Mer funksjonalitet vil også komme fremover.   Oppsett Innstillingene for Tags (grupper) finner du flere steder. Fra Payroll | Innstillinger | Tags   Fra Employee | Innstillinger | Tags   I menyen Tags klikk på plusstegnet for å legge til en ny Tag   Skriv inn navn på gruppen, en kort beskrivelse og velg en farge for gruppen. Klikk Lagre.   Tildele ansatte en Tag Når du har opprettet alle gruppene, klikk Ansatte for å komme til oversikten over ansatte i selskapet.   Her kan du velge et utvalg av personer som skal tildeles en Tag, dersom du ikke velger noen blir alle ansatte valgt. Klikk deretter på Oppdater utvalg og Endre tags   I dette skjermbildet kan du tildele tags til ansatte. En mulighet er å velge en eller flere Tags (grupper) og knappen Bruk på alle så blir det tildelt alle ansatte og deretter gjøre endringer på enkelte personer.   En ansatt kan også være tildelt mer enn en tag av gangen.   Når du er ferdig med å tildele ansatte tags klikk Endre tags - se gjennom. I dette bildet kan du se over endringene du har gjort. Hvis man i etterkant av oppsettet skal endre/legge til en ny tag vil du i dette bildet se hva tags var før endringen og hvilken tags den ansatte er tildelt etter endringen.   Når oppsettet er klart klikker du Endre tags - lagre endringer. Systemet vil nå jobbe med å tildele ansatte tags. Du trenger ikke stå i dette skjermbildet mens systemet jobber, det vil fortsatt i bakgrunn mens du gjør andre oppgaver. Filtrering Når ansatte er tildelt en tag så kan det brukes på ulike masseoppdateringer som Masseoppdatering av lønn, avslutte faste transaksjoner, eller tildeling av tidsavtaler (Calendar).   I ansattlisten klikk på Filter ikonet og velg en eller flere tags som et filter.   Etter du har lagt til et filter, klikk Oppdater utvalg og velg en type masseoppdatering du ønsker å gjøre for utvalget. For eksempel masseoppdatere lønn for alle som er i gruppen Fastlønnet.     Se video med oppsett og filtrering her!   HRM Analytics I tjenesten HRM Analytics kan du også bruke tags som filter på flere av de ulike rapportene. I Analytics så får du ikke en nedtrekksmeny, men du må skrive inn navnet på den gruppen du skal bruke som filter. Merk at feltet er sensitiv på skrivefeil, stor/små bokstaver.   Ekstra lønnskjøring Når du oppretter en ekstra lønnskjøring i Payroll kan du bruke Tags som et utvalg for hvilke ansatte som skal inkluderes i den ekstra lønnskjøringen. Klikk Ekstra lønnskjøring for å opprette en ny lønnskjøring.   Under Utvalg av ansatte får du nå en oversikt over ansatte og hvilken tag (gruppe) de tilhører. Lønnskjøringen kan her filtreres på en eller flere tags.     Funksjonalitet som kommer Oppsett med Tags som utvalg på løpende lønnskjøringer . Utviklingsplaner. Relaterte brukertips Masseoppdatere lønn Masseoppdatere avslutte faste transaksjoner
Vis hele artikkelen
22-02-2023 12:33 (Sist oppdatert 03-10-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 3716 Visninger
5 % ekstra arbeidsgiveravgift i Payroll
Vis hele artikkelen
10-02-2023 14:39 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 6479 Visninger
Overføring av regnskapsbunt til VB NXT.
Vis hele artikkelen
27-01-2023 12:47 (Sist oppdatert 23-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1982 Visninger
Hvordan opprette lønnsart som henter grunnlag og kostnadsbærer fra andre lønnsarter i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
15-11-2022 15:24 (Sist oppdatert 01-12-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1686 Visninger
Hvordan sette opp automatisk redusering av fast bilgodtgjørelse når ansatte levere liste over kjørte kilometer i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
16-09-2022 14:38 (Sist oppdatert 18-10-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1904 Visninger
En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke skatt og avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. En nettolønnsavtale innebærer at nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
09-03-2022 14:18 (Sist oppdatert 14-09-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 2848 Visninger
Du kan sette opp Visma.net Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte. Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.
Vis hele artikkelen
04-02-2022 08:29 (Sist oppdatert 07-06-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 4411 Visninger
Du kan nå masseoppdatere lønn på alle ansatte i Visma.net Payroll. Du kan velge å øke lønnen med en % eller et beløp for alle eller valgte ansatte. I tillegg kan du gjøre individuell endringer på ansatte. Les mer om dette her.
Vis hele artikkelen
20-12-2021 15:49 (Sist oppdatert 29-08-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 3768 Visninger
Hvordan registrere premie til for OTP / AFP i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-12-2021 10:43 (Sist oppdatert 14-09-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 5188 Visninger
I den nye grensesnittet til Payroll "NextGenPay" har du mulighet for å forhåndsvise a-melding før du bekrefter/sender betaling til banken. Du kan lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
15-10-2021 10:28 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 2430 Visninger
I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan lage bankfil i Visma.net Payroll som kan lastes opp i nettbanken.
Vis hele artikkelen
05-10-2021 09:51 (Sist oppdatert 30-10-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 4684 Visninger
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
12-01-2018 11:26 (Sist oppdatert 09-05-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 7581 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 06-09-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 17194 Visninger
 Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. Her beskriver vi hvordan dette gjøres i Payroll.
Vis hele artikkelen
15-08-2018 15:53 (Sist oppdatert 21-09-2023)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 6955 Visninger
I sammenheng med terminbetaling -/rapportering og ved årets slutt, gjennomføres det ofte avstemming mot regnskap.    Desto oftere avstemming gjennomføres, desto mindre jobb ved årsavslutning.  Vi har her samlet noen brukertips for hvilke(n) rapport(er) som kan benyttes for å avstemme de forskjellige hovedbokskontoer.   Hovedbokskontonummerene nevnt i dette brukertipset tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan. Ditt firma kan benytte andre nummere.   Et generelt tips er at mange av avvikene kommer av manuelle føringer på hovedbokskontoen. Så start alltid med å kontrollere at det kun er regnskapsbilag fra Payroll på aktuell hovedbokskonto.    Avstemming av termin Ved avstemming av termin så er det arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og utleggstrekk og tilhørende kontoer som man ønsker å avstemme.   Vi anbefaler å hente ut A07 pr. termin. Tallene for avstemming finner du i feltene Sum Forskuddstrekk og Sum arbeidsgiveravgift. MERK! pr. nå så fremkommer ikke Utleggstrekk for restskatt i A07. Ukjent for Visma når Skatteetaten vil gjøre det mulig.    Disse tallene vil være naturlig å avstemme mot konto 2770 Arbeidsgiveravgift og 2600 Forskuddstrekk. Og konto 1950 Bankkonto for forskuddstrekk/skattetrekk skal ha tilsvarende beløp som konto 2600 + eventuelt utleggstrekk for restskatt. Mindre avvik pga. renteinntekter og kontogebyr kan forekomme. Det er mulig i flere banker å be de belaste gebyrer driftskontoen. Tilsvarende at renteinntekter godskrives driftskontoen. For på den måten ha samme beløp bankkonto for skattetrekk -1950, som på hovebokskonto 2600.   Du vil finne de samme tallene under Payroll | Rapporter | Standardrapporter  rapporten Terminoppgjør.  Og under Payroll |Oppgaver, her vil du finne Terminoppgjør.   Avvik på disse kontoen Dette kan komme av at det er sendt inn nye A-meldinger med nye verdier tilbake i tid. Da kan rapporten Avstemming av A-melding mot regnskap og dette brukertipset være til hjelp.   Avstemming av hvilke hovedbokskontoer  lønnsytelser er bokført på i regnskap Her finner du en rapport i HRM Analytics som kan være til hjelp. Les mer her.   Avstemmingtemming av lønnssytelser mot A07 Du vil i dette brukertipset finne beskrevet to gode rapporter for å avstemme hvor de forskjellige inntektstyper har blitt bokført.    Samme rapporter kan benyttes for å gjøre utvalg på hvor arbeidsgiveravgift pliktige ytelser er bokført. De kan også gi oversikt over hvor ytelser som er med i feriepengegrunnlaget er bokført. Avstemme feriepenger Du finner feriepenglisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter  og i HRM Analytics. Feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standard rapporter finner du beskrevet her. Det er skyldige feriepenger, som skal stemme med konto 2940.      Relaterte brukertips Årsavslutting Bestille A06 / A07 i Altinn Avstemme A-melding mot regnskap Avstemme lønnsytelser mot hovedbok Feriepengeliste    
Vis hele artikkelen
02-01-2024 09:19 (Sist oppdatert 29-12-2023)
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 2085 Visninger
Fagkonferansen