Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Dessverre er det en feil i versjon 16.10 som gjør at feriepenger til gode for tidligere år som er utbetalt kommer tilbake igjen på feriepengelisten dersom du bruker rutinen "Slette ansatte som har sluttet og data oppbevart i minimum antall år automatisk etter godkjenning av lønn".   Ta kontakt med support for å få script som retter dette - kontakt oss på lonn@visma.no for mer informasjon dersom du opplever denne feilen.   Vi beklager ulempen dette medfører.
Vis hele artikkelen
11-02-2022 13:57 (Sist oppdatert 11-04-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1668 Visninger
Lønnsart for lønnskompensasjon pga innreiserestriksjoner i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
23-04-2021 13:03 (Sist oppdatert 26-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1617 Visninger
I dette brukertipset kan du lese om hvordan gi naturalytelse fordel som gave i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-02-2021 10:51 (Sist oppdatert 28-09-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 6112 Visninger
Hvis du har ansatte som har flere aktive linjer under fane 5 - Arbeidsforhold, så vil du få feilmelding ved innsending av a-melding. Les mer her om hvordan du løser det.
Vis hele artikkelen
22-12-2020 13:52 (Sist oppdatert 22-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1409 Visninger
Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1. Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut MERK! Gå under arkfane 5 - Lønnsarter tilleggsopplysninger og sett på haken for "Ikke rapportere antall til a-melding".   3. Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnede ansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
26-02-2021 14:33 (Sist oppdatert 08-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3425 Visninger
Ved flytting av Visma Lønn til ny server så hender det at ikke alle meldingskøer blir opprettet. Fremgangsmåten for å få opprettet køen finner du i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
25-11-2020 12:26 (Sist oppdatert 06-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1834 Visninger
Importere fra Visma.net inn i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
13-11-2017 15:32 (Sist oppdatert 26-09-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3318 Visninger
Hvordan knytte typer i Expense mot riktig lønnsart i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
25-07-2017 10:36 (Sist oppdatert 13-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 5306 Visninger
Det er lagt inn en kontroll på korrekt fødselsår på ansatte. Du kan oppleve å få følgende feilmelding når du sender a-melding: "Arbeidsforhold må oppgis med startdato som er etter arbeidstakers fødselsdato. Gjelder inntektsmottaker xxx under virksomhet xx med arbeidsforholds_Id xx. Arbeidsforhold er oppgitt med startdato 01.01.2018 og fødselsdato er 19.10.2066".   For å rette opp i dette kan du kjøre rapporten "Sette korrekt fødselsår" under Utskrifter / Kontrollrapportert. Deretter kan du sende a-meldingen.   MERK! Har du utenlandske ansatte som kun er registrert med utenlandsk identifikator, og vedkommende har vært registrert med fødselsdato f.eks 19.10.2066 tidligere, så må alle perioder der den ansatte er meldt inn erstattes. Gjelder det ansatte med norsk fødselsnummer eller D-nummer så er det ikke nødvendig å erstatte a-meldinger tilbake i tid.   Relaterte brukertips: Erstatningsmelding
Vis hele artikkelen
31-08-2020 08:59 (Sist oppdatert 02-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1498 Visninger
Her finner du oversikten over webservice adresser som Visma Lønn bruker.
Vis hele artikkelen
01-01-2017 20:00 (Sist oppdatert 14-12-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2548 Visninger
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
21-03-2017 16:30 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3253 Visninger
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV.
Vis hele artikkelen
20-12-2016 01:06 (Sist oppdatert 19-04-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 7442 Visninger
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2023.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2023. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 634) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 98) Mer om reise og diett kan du finne på Altinn sine sider. Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil. Sett på haken for "Send korreksjon" dersom du sender a-melding tilbake i tid.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en lønnskjøring i inneværende måned. Registrer antallet totalt for året som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil. Sett på haken for "Erstattningsmelding" dersom du sender a-melding tilbake i tid.     Relaterte brukertips Hvordan sende erstatningsmelding Sende korreksjonskjøring tilbake i tid  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 15:22 (Sist oppdatert 28-09-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4197 Visninger
Support har fått flere henvendelser på hvordan rapporten "Årsverk" kommer fram til tallene den viser.
Vis hele artikkelen
23-03-2016 16:22 (Sist oppdatert 09-08-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 5289 Visninger
Noen kunder opplever at de får feilmelding når de åpner "Altinn meldingsboks" via Visma Lønn
Vis hele artikkelen
04-03-2016 19:11 (Sist oppdatert 07-05-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4634 Visninger
Oversikt over felter med betydning for a-meldingen, og viktigheten med dette.
Vis hele artikkelen
06-03-2015 18:15 (Sist oppdatert 20-12-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 12600 Visninger
Når skal jeg bruke erstatningsmelding og nullstill melding?
Vis hele artikkelen
27-10-2014 17:30 (Sist oppdatert 29-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 19078 Visninger
Tilbakemeldinger - kjente problemer
Vis hele artikkelen
02-09-2014 01:04 (Sist oppdatert 30-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 28261 Visninger
04-03-2020 09:18
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1085 Visninger
Vi har en feil i versjon 14.10 som vi tidligere har skrevet om i dette brukertipset.   Nå har vi lagt ut en patch 2 - 14.10.2 som alle må legges inn for å sjekke om de har manglende lønnsberegninger og for å forhindre fremtidige manglende lønnsberegninger. 
Vis hele artikkelen
29-01-2020 09:59 (Sist oppdatert 29-01-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3193 Visninger
Fagkonferansen