avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Hvordan knytte typer i Expense mot riktig lønnsart i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
25-07-2017 10:36
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 3744 Visninger
Det er lagt inn en kontroll på korrekt fødselsår på ansatte. Du kan oppleve å få følgende feilmelding når du sender a-melding: "Arbeidsforhold må oppgis med startdato som er etter arbeidstakers fødselsdato. Gjelder inntektsmottaker xxx under virksomhet xx med arbeidsforholds_Id xx. Arbeidsforhold er oppgitt med startdato 01.01.2018 og fødselsdato er 19.10.2066".   For å rette opp i dette kan du kjøre rapporten "Sette korrekt fødselsår" under Utskrifter / Kontrollrapportert. Deretter kan du sende a-meldingen.   MERK! Har du utenlandske ansatte som kun er registrert med utenlandsk identifikator, og vedkommende har vært registrert med fødselsdato f.eks 19.10.2066 tidligere, så må alle perioder der den ansatte er meldt inn erstattes. Gjelder det ansatte med norsk fødselsnummer eller D-nummer så er det ikke nødvendig å erstatte a-meldinger tilbake i tid.   Relaterte brukertips: Erstatningsmelding
Vis hele artikkelen
31-08-2020 08:59
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 830 Visninger
Her finner du oversikten over webservice adresser som Visma Lønn bruker.
Vis hele artikkelen
01-01-2017 20:00
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1181 Visninger
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
21-03-2017 16:30
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2224 Visninger
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV.
Vis hele artikkelen
20-12-2016 01:06
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 4947 Visninger
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'   Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.    Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.   Relaterte brukertips Hvordan sende erstatningsmelding Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 15:22
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2376 Visninger
Support har fått flere henvendelser på hvordan rapporten "Årsverk" kommer fram til tallene den viser.
Vis hele artikkelen
23-03-2016 16:22
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 3251 Visninger
Noen kunder opplever at de får feilmelding når de åpner "Altinn meldingsboks" via Visma Lønn
Vis hele artikkelen
04-03-2016 19:11
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2954 Visninger
Oversikt over felter med betydning for a-meldingen, og viktigheten med dette.
Vis hele artikkelen
06-03-2015 18:15
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 10668 Visninger
Når skal jeg bruke erstatningsmelding og nullstill melding?
Vis hele artikkelen
27-10-2014 17:30
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 15204 Visninger
Tilbakemeldinger - kjente problemer
Vis hele artikkelen
02-09-2014 01:04
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 26213 Visninger
04-03-2020 09:18
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 374 Visninger
Vi har en feil i versjon 14.10 som vi tidligere har skrevet om i dette brukertipset.   Nå har vi lagt ut en patch 2 - 14.10.2 som alle må legges inn for å sjekke om de har manglende lønnsberegninger og for å forhindre fremtidige manglende lønnsberegninger. 
Vis hele artikkelen
29-01-2020 09:59
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2438 Visninger
Hvis du har ansatte med bankkonto i utlandet kan følgende tips være til litt hjelp
Vis hele artikkelen
28-04-2014 20:30
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2154 Visninger
Når det gjelder feriedager kan det gjøres forskjellige avtaler og det er også noen utfordringer ved ny ansatte.
Vis hele artikkelen
07-03-2014 23:49
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 4262 Visninger
Fordeler med fellesregister - endring på for eksempel på en lønnsart vil gjelde for alle klienter / firmaer. Kan gjøre adgangskontrollen enklere.
Vis hele artikkelen
30-08-2013 24:01
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1511 Visninger
Endring av rollen som gir tilgang til Aa-melding.
Vis hele artikkelen
25-07-2013 17:00
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 649 Visninger
I Excel kan du hente ut data fra Visma Lønn ved bruk av databasespørring. Support har fått spørsmål om denne type spørring kan ødelegge noe- til det er svaret NEI. Dette er bare en spørring og ikke endring. Det gjør derfor ikke noe å forsøke.    1. I Excel går du under arkfanen "Data / From Other Sources / From SQL Server ".    2.  I feltet "Server name" må du legge inn servernavnet hvor SQL er installert. Har installert Visma Lønn lokalt på din pc så legger du inn pcnavnet i dette feltet.  3. I nedtrekksliten velger du hvilke firma du vil hente ut data fra. Under i tabellen kan velger du videre hvilke tabell i SQL du vil innhente opplysninger. Trykk videre på "Next".    4. I neste bildet trykker du på "Finish".    5. Data fra den tabellen i SQL er innhentet i Excel som du kan lagre, og/eller jobbe videre med.    Ut ifra denne listen kan du nå for eksempel lage deg dine egne tilpassede ansattlister. Bruke flettefunksjon til masseutsending med mer.   Andre muligheter i Excel: Registreringsark Import av ansatt ++    
Vis hele artikkelen
09-04-2013 18:20
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2187 Visninger
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
19-05-2015 18:05
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 8992 Visninger
På lønnslippen kan "Feriedager brukt" og "Feriedager til gode" vises.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:34
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1959 Visninger
Selvbetjening