Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Denne artikkelen viser deg hvordan du legger inn inngående saldo, og registrerer åpne poster på reskontro.
Vis hele artikkelen
17-07-2018 13:24 (Sist oppdatert 30-12-2022)
 • 4 Svar
 • 3 liker
 • 5494 Visninger
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende driftsmidler i Financials.
Vis hele artikkelen
16-10-2018 12:22 (Sist oppdatert 21-11-2023)
 • 4 Svar
 • 1 liker
 • 8370 Visninger
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
16-05-2018 14:23 (Sist oppdatert 01-02-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5798 Visninger
Noen ganger så kan det være vanskelig å vite hvorfor en inngående faktura legger seg på leverandør A istedet for leverandør B. Vi skal se på noen scenarioer som kan være aktuelle.  
Vis hele artikkelen
29-04-2018 12:54 (Sist oppdatert 11-08-2022)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4457 Visninger
Vi ser her på hvordan en kan endre kolonnesett i en rapport - slik at enkelte kolonner i rapport også henter tall fra budsjetthovedbok. 
Vis hele artikkelen
19-06-2018 11:06 (Sist oppdatert 21-06-2018)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4251 Visninger
Ser her på hvilke forespørsler og rapporter som en kan velge at tall skal hentes fra budsjetthoved.    
Vis hele artikkelen
11-05-2018 14:29 (Sist oppdatert 01-08-2018)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 4621 Visninger
Fra tid til annen kan det være hensiktsmessig å regenerere hovedbokssaldoen. Dette gjør at systemet går gjennom alle bunter og teller opp disse på nytt. Dersom du skal regenerere hovedbokssaldoen er det viktig at ingen andre bruker systemet samtidig, eller at det kjøres noen automatiseringsplaner. Denne artikkelen forteller hvordan man kan sette opp en automatiseringsplan dersom man for eksempel ønsker å regenerer hovedbokssaldoen på natt.   1. Gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Regenerer hovedbokssaldo (ScreenID GL509900)   2. Marker ønsket hovedbok og velg hvilken periode som skal regenereres   3. Klikk på symbolet for automatiseringsplan, og Legg til.     4. Velg Regenerer i feltet Behandlingsnavn. Under fanekortet Detaljer kan du gi automatiseringsplanen en Beskrivelse. I feltet Starter på: velger du hvilken dato automatiseringsplanen skal kjøres. I dette eksempelet er det valgt Utførselsgrense: 1. Dette gjør at automatiseringsplanen kun kjøres en gang.      5. Under fanekortet Tidsplan velger du hvilket tidspunkt automatiseringsplanen skal kjøres, ved å fylle ut feltene Kjør mellom:. Valgene vi har gjort i dette eksempelet vil starte regenereringen klokken 00:00, og siden dette kjøres hver 6. time vil automatiseringsplanen kjøres kun en gang.     6. Under fanekortet Betingelser ligger det betingelser basert på valget om hvilken hovedbok du ønsker å regenerere. Under fanekortet Filterverdier ligger det filtre basert på valget om hvilken periode du ønsker å regenerere. Disse valgene tok du i steg 2.   7. Siste steg er å lagre automatiseringsplanen ved å trykke på lagre-knappen. Automatiseringsplanen vil da starte etter hvilke valg du har gjort under opprettelsen.
Vis hele artikkelen
04-01-2023 11:52
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 1129 Visninger
Denne artikkelen beskriver blanketten Proformafaktura.
Vis hele artikkelen
02-09-2016 16:30 (Sist oppdatert 16-08-2022)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 4575 Visninger
I versjon 8.18 blir leveringsdato på salgsordre oppdatert hvis du endrer denne på tilhørende innkjøpsordre. 
Vis hele artikkelen
16-12-2019 13:21 (Sist oppdatert 16-08-2022)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 2375 Visninger
I versjon 8.18 er det mulig å sende e-post til kontaktpersonen på salgsordren. 
Vis hele artikkelen
16-12-2019 12:42 (Sist oppdatert 16-08-2022)
 • 3 Svar
 • 2 liker
 • 3165 Visninger
I Visma.net ERP kan du definere priser på forskjellige nivåer. Her finner du mer informasjon rundt dette.
Vis hele artikkelen
11-06-2018 11:55 (Sist oppdatert 12-07-2022)
 • 3 Svar
 • 1 liker
 • 2888 Visninger
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder og partnere, har vi lagt til en ny skjulefunksjon i Innboks for utgiftsbildet i Visma.net ERP. Nå kan du skjule alle utlegg som er merket som "Feil" og som ikke lar seg viderebehandle. For å gjøre dette går du til utlegg som er merket som "Feil", markerer utleggene du vil skjule, og klikker på "Skjul/Vis"-knappen. Nå blir utlegget flyttet til "Skjult" seksjon.  Det er også mulig å flytte skjulte utlegg tilbake til "Feil". For å gjøre det, markerer du skjulte utlegg og trykker på "Skjul/Vis" knappen.  Husk at skjulte utlegg må opprettes manuelt i "Utlegg" skjermbildet. 
Vis hele artikkelen
13-03-2024 14:33 (Sist oppdatert 13-03-2024)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 363 Visninger
I versjon 9.50 (06. juni 2023) har vi lansert en ny funksjon som kan sette opp en sperre mot å føre bilag på reskontro fra et annet arbeidsområde enn Kunde- eller Leverandørreskontro. Dette gir deg mulighet til å hindre differanser mellom reskontro og hovedboken.   I skjermbilde Kontoplan (GL202500) er det nå kommet to nye kolonner; Kontrollkonto for arbeidsområde og Tillatt manuell registrering.    Hvilke kontoer som kobles til reskontro kan tilpasses for hvilken som helst konto ved å endre i feltet Kontrollkonto for arbeidsområde.   Dersom kontoen er satt opp som Kunde- eller Leverandørreskontro og du ikke har satt på haken Tillatt manuell registrering, vil du få en feilmelding dersom du forsøker å opprette et dokument i en annen modul enn Kunde-/Leverandørreskontro som vil føre til føringer på de respektive kontoene.   For selskap opprettet etter 6. juni vil ikke haken Tillatt manuell registrering være huket på. For selskap opprettet før 6. juni, vil haken være på for alle kontrollkontoer.
Vis hele artikkelen
07-06-2023 12:24 (Sist oppdatert 07-06-2023)
 • 2 Svar
 • 3 liker
 • 950 Visninger
I lagervarer (IN205000) og ikke lagerførte varer (IN202000) har vi mulighet for å endre varestatus på en vare. Ved bruk av status “ingen salg” og “ingen innkjøp” fikk man tidligere ikke fullført allerede opprettede leveranser og innkjøp. Det får du lov til nå.    Når “ingen salg” er aktivert skal man fortsatt tillate å opprette og sende leveranser på salgsordre som allerede er laget og tildelt et ordrenr. Fakturering skal også være mulig for disse postene.  Det er derimot ikke mulig å opprette et nytt salg. Du vil da få varsel allerede ved valget av en vare at “Varen kan ikke selges".   Tilsvarende for innkjøp. Målet med denne innstillingen er å fase ut lagervarer og ikke lagerførte varer, men ikke blokke allerede eksisterende ordre(salg og innkjøp) liggende i systemet. Vi ønsker også å muliggjøre retur av utfasede varer fra kunder, og å returnere disse varene til leverandørene.
Vis hele artikkelen
02-05-2023 17:03 (Sist oppdatert 05-05-2023)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 612 Visninger
Question Hei 🙂 Har en kunde som ønsker å ta ut resultatrapport for f.eks. kun mai til juli per måned, og vi har derfor valgt standard kolonnesett DPL12 Resultatrapport - 12 måneder med kontonr. og har en fra og til periode på parameter på 05-2022 og 07-2022. Alle føringer i hele året vises likevel. Burde det ikke skjedd en filtrering her basert på parameterene? Answer kolonne set viser alt selv om du definerer fra til periode men du kan opprette et synlig formel som bare viser de som er på utvalget fra - til periode , dette kan du gjøre ved å lage en synlig formel i kolonnesett. husk at du må opprette dette for alle perioder. formelen er slik for Januar =Left( @StartPeriod, 2 )<='01'And Left( @EndPeriod, 2 )>='01' og for februar blir det slik =Left( @StartPeriod, 2 )<='02'And Left( @EndPeriod, 2 )>='02' husk at du må legge inn alle perioder i alle kolonnene se vedlegg visible exp column set  
Vis hele artikkelen
20-07-2022 09:43
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 962 Visninger
På salgsordre kan man se Enhetskostnad for produktet man selger. Som standard er riktignok dette en gjennomsnittlig enhetskostnad basert på nåværende lagerbeholdning. Har man ikke lagerbeholdning vil det ikke vises noen enhetskostnad. Dette vil være tilfellet for såkalte "skaffevarer", altså varer man kjøper inn ifbm. med et konkret salg (Innkjøp til ordre). Her vil det ikke vises noen enhetskostnad på salgsordrelinjen.     Det er riktignok mulig å vise erstatningskostnaden (innkjøpsprisen) på salgsordren. Dette gjør at man får beregnet margin på salget (øverst til høyre).    Erstatningskostnad hentes med denne prioriteten:    1. Pris fra leverandørprisavtalen for standardleverandøren til varen     2. Siste pris for standardleverandøren til varen     3. Siste kostpris (siste mottatte pris) på varen     For å vise erstatningskostnaden må man huke av for Bruk erstatningskostnad for bruttomargin/fortjeneste.   Merk: Erstatningskostnaden per enhet vises ikke på salgsordrelinjen, men nederst i skjermbildet. Den blir riktignok brukt for å kalkulere Totalkostnad og beregne margin øverst til høyre i skjermbildet.        Dette gjør det enklere å få oversikt over lønnsomheten for salget. 
Vis hele artikkelen
10-06-2022 14:10 (Sist oppdatert 12-09-2022)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 1167 Visninger
Dette brukertipset forklarer deg hvordan du kan allokere deler av lagervarene i en salgsordre.   Dersom du har en salgsordre på 100 stk av en vare men kun ønsker å allokere for eksempel 60 av disse gjøres det på følgende måte:   Åpne allokeringer vinduet inne i salgsordren:   Velg antallet du ønsker å allokere, dobbelklikk på under linjen eller trykk TAB (på tastaturet ditt). På linje nummer 2 fører du inn hvor mange som ikke skal allokeres også huker du av for “allokert” på antallet du ønsker å allokere.    Dersom du ikke legger inn den andre linjen med differansen mellom salgsordreantall og allokert vil antallet på salgsordren endre seg.   Alternativt: I tilfeller hvor du har en salgsordre som overstiger lagerbeholdningen din kan du åpne “allokering”-vinduet og huke av for “allokert” og linje 2 vil automatisk dukke opp for å unngå at antallet på salgsordren endrer seg.   Det finnes også en innstilling for å påse at den alternative løsningen kommer automatisk. Du går da til skjermbilde som heter “Ordretyper” (screenID=SO201000) og under fanen “malinnstillinger” kan du huke av for “Krev vareallokering”. Systemet vil nå automatisk allokere det antallet du har på lager. Baksiden ved denne innstillingen er at alle ordre av denne typen nå vil allokeres. Man må derfor påse at man ønsker alle salgsordre allokert før man setter på denne innstillingen. Merk at man fremdeles kan åpne allokering skjermbilde og overstyre selvom man har innstillingen skrudd på.
Vis hele artikkelen
31-03-2022 16:10
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1076 Visninger
Fra og med versjon 8.36 (tilgjengelig 9. februar 2021) er det implementert et nytt felt for status i skjembildet "Behandle banktransaksjoner" (CA306000). I tidligere versjoner ble det kun vist et varsel, mens nå ser man også status i en egen kolonne. Klikk på "Status legend" for å få en oversikt over de ulike statusene. Dette er de fem statusene:   NDS (NO: IDB: Ingen Dokument er Brukt): Systemet oppretter en betaling på en kunde, men ingen faktura er matchet mot den betalingen. En åpen post blir opprettet (betaling). RB (NO: UB: Utestående Balanse): Restbalanse på opprettet dokument. F.eks. hvis du mottar en betaling på kr 120 som blir matchet mot en faktura på kr 100, så vil du ha en balanse på 20 kr. NB (NO: IF: Forbindelser nr. ikke valgt): Brukes dersom du har en betaling som skal opprettes, og kunden eller leverandøren er ikke valgt. NE (NO: IP: Posteringtype ikke valgt): Brukes dersom det er Banktransaksjoner som skal opprettes, og posteringstypen ikke er valgt.  NL (NO: IL: Lokasjon ikke valgt): Brukes dersom kunden har flere lokasjoner, og du skal opprette en betaling hvor lokasjon ikke er valgt.   I noen tilfeller kan du få flere av de statusen i samme betaling eller i samme banktransaksjoner.  
Vis hele artikkelen
09-02-2021 15:34 (Sist oppdatert 09-02-2021)
 • 2 Svar
 • 2 liker
 • 1698 Visninger
Når det er satt opp en integrasjon mellom Visma.net Expense og Visma.net Financials har du mulighet til å registrere en reiseregning på forskjellige prosjekter.   Merk: dette er i pilot foreløpig. Ta kontakt med din partner for mer informasjon.   Slik gjør du det.   Først legger du inn en beskrivelse og kostnadsbærere. Så må du velge et prosjekt og prosjektoppgave. Den du velger her vil komme opp som standard senere i prosessen. Huk av “Fakturer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Etter du har lagret kan du velge dato, tidspunkt og formål.     Klikk på Neste og så kan legge inn det som gjelder for måltid og losji, eventuelt kostnadsfordelingen. Deretter velger du riktig prosjekt. Standard kommer opp den du har valgt på første siden. Det kan du endre her når det trenges. Huk av “Fakturaer på prosjekt” når det skal viderefaktureres (i Visma.net Financials).     Samme prinsipp gjelder for neste stegene, kjørebok og utlegg. Her kan du legge inn flere linjer med forskjellige prosjekter om det trenges.       Når du har kontrollert sammendraget kan du sende reiseregningen til godkjenning (i Visma.net Approval eller Visma Manager app).     Når det er godkjent er reiseregningen tilgjengelig i Innboks for utgifter.         Klikk på Utleggsdetaljer for å se innholdet.     Når alt er ok klikker du på Behandle.
Vis hele artikkelen
20-01-2021 20:37 (Sist oppdatert 09-03-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 2424 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
09-09-2017 12:39 (Sist oppdatert 09-08-2022)
 • 2 Svar
 • 1 liker
 • 5362 Visninger