Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:03
Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok.   Når du skal opprette en klient må du registrere firmaets åpningsbalanse og åpne poster på reskontro. Mange velger å registrere åpningsbalansen/IB hovedbok, for deretter å registrere åpne poster på reskontro. Det er viktig å tenke på at hovedbok for reskontro ikke må registreres dobbelt. Disse kontoene blir ofte registrert sammen med IB hovedbok. Ved registrering og oppdatering av åpne poster på kunde/leverandør blir vanligvis hovebokskonto for kunde og leverandør også oppdatert.  Noe som fører til doble saldoer på disse.    La oss si at hovedbok for kunder er konto 1500. Ved innleggelse av hovedbokssaldoer velger mange å registrere IB på konto 1500. Når du da registrerer åpne poster på kunder blir vanligvis konto 1500 oppdatert, noe som fører til at saldo på 1500 blir dobbelt. Hvordan unngå dette?  Vi har et parameter som kan aktiveres slik at hovedboken ikke oppdateres når du legger inn åpne poster på kunder.  Det finner du under: Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger feltet "Aktiver migreringsmodus".     Dette feltet skal ikke være aktivert i vanlig drift, kun når du legger inn IB.   Vi viser et eksempel på oppdatering av faktura når dette feltet ikke er aktivert: Ved oppdatering av faktura blir det opprettet en bunt og postert på hovedbok. Her ser vi at f.eks konto 1500 oppdateres. Det er slik det skal være når du bruker systemet i vanlig drift.   Ved oppstart av klient og innlegging av åpningsbalanse har du mulighet for å aktivere feltet   "Aktiver migreringsmodus". Vi viser et eksempel der dette er aktivert.  Registrerer faktura (åpen post) og oppdaterer. Viktig å registrere hva som er reel åpen post i feltet "Saldo" i fakturahode. Det blir oppdatert til feltet "Utestående beløp" etter oppdatering av faktura. I dette eksemplet er åpen saldo 5000,-, registrer kr 5000,- i feltet Saldo.   Merk: feltet Avgiftskode på fakturalinjene må stå tomt slik at ikke fakturaen tas med i mva-oppgaven!     Da foretas ingen hovedboksposteringer. Vi ser det ved å gå til fanen regnskapsdetaljer. I feltet Buntnr ligger det ikke noen bunt, men teksten "migrated". Denne teksten indikerer at det er saldoinnlegging og ingen hovedboksposteringer. I dette tilfelle er det ikke foretatt noen bokføring mot 1500.     Samme funksjonalitet for leverandørreskontro. Det ligger under leverandørreskontro, Innstillinger , Leverandørinnstilligner og feltet "Aktiver migreringsmodus".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Helga Marie Auran VISMA ‎21-06-2018 08:42
Vi ser her på hvordan en kan endre kolonnesett i en rapport - slik at enkelte kolonner i rapport også henter tall fra budsjetthovedbok. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎06-09-2019 10:53
Det er i Financials lagt opp fire hovedbøker (databaser) fra default. Informasjon kan altså føres inn i ulike databaser. Hvor mye en bruker de ulike hovedbøkene er opp til den enkelte bruker
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-06-2018 12:22
Elektronisk kontoutskrift kommer inn i Autopay innboksen og legger seg under "Meldingstype kontoutdrag". Deretter må en merke filen og trykke på "Behandle" for å kunne behandle den. Filen vil da bli tilgjengelig i Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner. Vi er da klare til avstemme elektronisk kontoutdrag mot hovedbok for betalingskonto 1935. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:47
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Saldo - Hovedbokssaldo Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2017).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder.  Finnes under Hovedbok - Rapporter - Kontrolllister - Hovedbokssaldo for eksterne koder. Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2017 - 02-2017).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal Finnes under: Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Transaksjonsjournal Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon Finnes under Hovedbok-Rapporter-Kontrollister-Kontospesifikasjon Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips:  Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under  Arbeidsområde - Forespørsler . Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.       Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎19-09-2019 09:36
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎15-07-2019 15:16
Du har muligheter til å beregne provisjon i systemet. Det skjer ingen bokføring ved denne beregningen, men det er et godt hjelpemiddel for videre bokføring og lønnsutbetaling.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Attributter er egenskaper du kan legge inn på kunder, leverandører eller varer for å kunne sortere, gruppere, lage rapporter, informasjon osv.
Vis hele artikkelen
av Eline Karlshaugen VISMA
Dersom du ikke ønsker å oppdatere periodiseringen manuelt, kan du opprette en automatiseringsplan som periodiserer fremover i tid. Du kan få denne til å oppdatere alt som ligger fremover i tid til å oppdateres i løpet av en dag eller to.
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Kontoutdrag kan brukes for å sende en påminnelse til kunden i stedet for å sende purringer. Dette er en mildere variant og gir deg mulighet til å sende en oversikt over utestående poster til kunden. Før du kan starte med å opprette og skrive ut kontoutdrag må du sette opp noen innstillinger for dette i systemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎29-08-2019 10:11
For å finne saldoen på leverandørreskontroen kan du gå gjennom følgende tre steg
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎14-09-2019 12:15
Denne rutinen kan brukes til å utligne saldoer når man har en kunde som også er leverandør. Altså en betaling hvor man trekker fra en kunde- eller leverandørfaktura, når kunden og leverandøren er den samme aktøren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎17-10-2019 12:47
Denne artikkelen viser  hvordan du oppretter et driftsmiddel fra et innkjøp.  NB! Sjekk artikkelen vedrørende innstillinger før du går videre med å opprette et driftsmiddel. 
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Hvis du på Utgående faktura (AR301000) oppretter en linje uten Avgiftskode, og samtidig har huket av for Send til AutoInovice på fakturaen, vil du få feilmelding når du prøver å lagre dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎01-08-2019 15:15
Her finner du hjelp dersom du får opp feilmelding "Default Non-Stock item not set for Tax ID". 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎14-05-2018 07:45
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Du kan lese mer om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Bokforing-og-regnskap/standardformat-regnskap-saf-t/   Visma.net Financials har fra versjonen 6.13 en egen rutine for håndtering av SAF-T.   Du finner SAF-T rapporteringen under Finans, Avgifter, Behandling, Avslutning og SAF-T rapport. Du starter med å velge periodene du vil rapportere for. Kontoer med bevegelse i perioden vil da hentes og vise IB og UB. Det er flere muligheter i dette skjermbildet som vi omtaler senere i dokumentet.   Sending av SAF-T rapport til Altinn: Følgende felt må være utfylt før du sender SAF-T til Altinn: Kontaktperson, e-post, telefon og referansenr Informasjon vedrørende disse feltene registreres under Innstillinger, Konfigurasjon, Firmaopplysninger fanen «Innstillinger for Altinn»: Referansenr: Får du tilsendt av myndighetene når de sender deg forespørsel om å sende SAF-T rapport. Når Altinn innstillinger er definert, vil de bli lagt til i skjermbildet for til SAF-T rapporten. Sending av SAFT-T rapporten gjøres ved å velge knappen «Send rapport».   Tjenesten AutoReport åpnes da det er denne som benyttes til å sende selve rapporten til Altinn. Du må be om pin kode, klikk knappen «Forespør SMS pinkode». Pinkode sendes til deg på telefon og du registrerer koden i feltet «Pin kode sendt på SMS». Klikk så «Send rapporten».     Visma.net Financials har nå sendt SAF-T rapporten til Altinn. Informasjon om selve sendingen kan du se i AutoReport eller under Mva, Avslutning og «AutoReport status».      NB! Siste del av verifiseringen gjøres ved å logge inn i Altinn-portalen.   Tilleggsfunksjonalitet i dette skjermbilde: «Last ned fil» Denne gir deg mulighet til å eksportere SAF-T rapport til fil, f.eks til revisor. Du kan i tillegg til hovedbok også legge ved informasjon om kunder, leverandører, kostandsbærere og prosjekt. Aktiveres disse feltene, vil det vises som egene faner. Prosjekt har ikke egen fane, men prosjektbilagene blir med i rapporten hvis feltet er aktivert.     Er det mangler i felter som er påkrevd i rapporten vil de vises med rødt kryss. Er det f.eks mangelfulle opplysninger på kunde vil det stå et rødt kryss i feltet som har mangler. Du kan da gå inn f.eks på kunde og legge inn informasjon og lagre. Har du korrigert informasjon f.eks på kunde må du åpne rapporten på nytt og legge inn perioder for at endringen skal vises. Eksport av filen gjøres via knappen «Eksporter fil». Filnavn: Orgnr, fra-til periode, navnet til firma og en tidsstamp. Filen er Zippet.   Det er også to andre funksjoner i skjermbildet: Kontoutdrag hvor du kan se på tallene bak den aktive linjen du står på.     Avgiftskontroll – detaljer for å kontrollere grunnlaget for mva. Her er det mulighet for drilldown for å se detaljene rundt de tallene som høre til aktiv rad.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎22-07-2019 15:08
Guide til hvordan du kan ta et skjermbilde av programmet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 11:00
Hvor ofte du skal rapportere mva til Skatteetaten avgjøres av hva du har valgt i antall avgiftsterminer pr år. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:43
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en leverandørfaktura/ oppretter en kreditnota.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎19-07-2019 13:31
På kunden har du en fane for kontaktpersoner. Den kontakten du ønsker skal foreslås som kontakt på salgsordren, setter du som "Er standard". I eksemplet under har jeg satt at Berit Hansen skal være standard kontakt.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!