cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Visma.net ERP

Sort by:
Visma.net benytter fakturaformidlingstjenesten Visma Autoinvoice. Denne vil la deg sende fakturaer elektronisk i EHF format, men også til e-post eller print dersom dette er aktivert. Etter en faktura er sendt til Autoinvoice kan det være nyttig å vite hva status på denne er.
View full article
20-08-2015 22:32 (Updated 23-08-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 845 Views
På Periodiseringsnøkler har vi forbedret mulighetene for bokføring av utgifter. 
View full article
03-06-2020 22:01 (Updated 03-06-2020)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 452 Views
Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 
View full article
15-06-2016 16:53 (Updated 02-06-2020)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 857 Views
Attributter er egenskaper du kan legge inn på kunder, leverandører eller varer. Denne artikkelen viser hvordan det settes opp og brukes. 
View full article
23-05-2016 23:18 (Updated 31-10-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 1302 Views
Du kan registrere en fritekst tilknyttet ordrelinjene. Denne teksten kan også skrives ut på ordredokumenter.
View full article
19-05-2016 17:30 (Updated 17-09-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 1252 Views
Har du en bruker som slutter og ikke lenger skal ha tilgang til Visma.net ERP? Denne artikkelen forklarer hvordan du fjerner brukeren fra alle firmaer og tjenester under kunden. 
View full article
13-05-2016 17:56 (Updated 15-10-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 1264 Views
Visma tilbyr grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). Du kan laste ned kursdokumentasjonen og melde deg på kurs her. 
View full article
03-06-2020 12:16 (Updated 10-06-2020)
 • 2 Replies
 • 1 kudos
 • 1359 Views
Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 
View full article
11-01-2016 22:00 (Updated 04-11-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 2574 Views
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan føre tap på fordring i forbindelse med at kunden er konkurs. Merk: dette er kun et teknisk forslag. Du er selv ansvarlig for at regnskapet følger lover og regler. 
View full article
15-12-2015 22:59 (Updated 13-09-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 1713 Views
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
View full article
03-12-2015 21:48 (Updated 12-09-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 4633 Views
Forklaring på hvordan du legger inn betalingsbetingelser på engelsk.
View full article
13-10-2015 24:57 (Updated 29-08-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 670 Views
I versjon 8.21 kan du endre kunde eller leverandør på en eksisterende faktura. 
View full article
10-05-2020 09:36 (Updated 11-05-2020)
 • 2 Replies
 • 3 kudos
 • 671 Views
Denne artikkelen beskriver hvordan man nå kan sende et dokument på nytt til Approval selv om det allerede er godkjent.  
View full article
18-02-2020 10:39 (Updated 10-05-2020)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 698 Views
Vi vil her se på noen nyheter som har kommet i Report designer.     Redigere Strekkode Nå er det mulig å endre størrelse på strekkoder.  Her har jeg hentet en bildeboks og lagt på blanketten. Endrer så Kilde til "Strekkkode". Legger inn en verdi. Og nede til høyre kan vi se plasseringen og størrelsen til bildeboksen.   Her har jeg endret størrelsen og vi ser at strekkoden har blitt større.   Tilpasse størrelse på papir Man kan nå velge selv hvilken størrelse man vil han på en blankett. Trykk på det grå området, og så kan du endre PaperKind fra A4 til Custom.  Da kan du selv bestemme størrelsen på blanketten.    Bilde som bakgrunn/vannmerke Vil du merke dine dokumenter/fakturaer så er det mulig å gjøre nå. Trykk på den grå bakgrunnen. Så gå til Bakgrunnsbilde og trykk på de tre prikkene. Der kan du laste opp en bildefil.  Jeg har lastet opp en fil som heter Copyright. Slik ble fakturaen. Copyright i et rektangel vil da være med på alle sider.      Sideskift Hvis man ønsker så kan man legge inn sideskift/page break på en faktura.  Ved å bruke sideskift så kan du f.eks. nå få en vareetikett per side. Som vi ser så kan vi legge inn sideskift før, etter og før og etter.   Her har jeg valgt sideskift før, og slik ser det ut. Side to er da fakturaen.     Skriv på hver side Som standard på en faktura på to sider, så vises betalingsinformasjon og informasjon om avsender bare nederst på side to. Nå er det mulig å endre det slik at den informasjonen vises på alle sider.  I eksemplet her så gjelder det for subReport1, men kan og gjelde for alle deler av blanketten.     Sidetelling Tidligere har det vært litt problemer med sidetelling i footer og header. Nå fungerer det ved å sette aktiv på Skriv på første side og Skriv på siste side.      Endre størrelse og skalering på bilder Na er det lagt inn mulighet for å redigere bilder i report designer.     Flere skrifttyper tilgjengelig Vi har gjort tilgjengelig de mest brukte skrifttpyene i Report designer.  Og man kan legge inn ønsket størrelse på skrift ved å legge inn f.eks. "16px".   Endre størrelse på subReport Trykker man i subReport i Report designer så får man muligheten til redigere egenskaper.        
View full article
18-02-2020 11:50 (Updated 18-02-2020)
 • 2 Replies
 • 5 kudos
 • 672 Views
Vi har lagt til to nye kolonner i skjermbildet Kjør periodisering (DR501000): Ref.nr og Forbindelsesnr.
View full article
13-02-2020 13:13 (Updated 13-02-2020)
 • 2 Replies
 • 3 kudos
 • 611 Views
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
View full article
15-11-2019 15:50 (Updated 15-11-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 709 Views
I versjon 8.17 er det mulig å skjule kolonnen Rabatt på Ordrebekreftelse (SO64111S).
View full article
15-11-2019 12:47 (Updated 15-11-2019)
 • 2 Replies
 • 1 kudos
 • 700 Views
I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) har vi gjort det enklere å vise kostnadsbærere i Approval.
View full article
28-09-2019 13:07 (Updated 28-09-2019)
 • 2 Replies
 • 1 kudos
 • 726 Views
I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) har vi innført begrensninger på antall ordre som kan behandles i samme prosess i skjermbildet Skriv ut /send ordrer med e-post (SO502000).
View full article
27-09-2019 15:37 (Updated 27-09-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 610 Views
Denne artikkelen gir viktig info om KID-nummer ifbm. betaling av mva til Skatteetaten. 
View full article
27-06-2019 14:30 (Updated 27-06-2019)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 662 Views
Visma kursoversikt