avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Ansattopplysninger

07-03-2018 14:49 (Sist oppdatert 15-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2587 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.
 
 
Employees / Oversikt

Her skal de ansatte og deres informasjon legges inn. For å komme i gang må du først klikke på «Legg til ansatt» nederst i venstre hjørne.

 legg til ansatt.png

 

Du vil nå få opp et nytt bilde hvor du kan registrere opplysninger om den ansatte. Fanen Ansatt inneholder alle faste opplysninger på den ansatte, mens fanen Stilling inneholder opplysninger tilknyttet det enkelte stillingen til den ansatte. Når du oppretter den ansatte for første gang må du legge inn informasjon i begge fanene før du kan lagre den ansatte.

 

Person

Under person legger du inn informasjon som navn, fødselsnummer, adresse og telefon.

Screenshot_53.png

Ansattnummer: Legg inn ansattnummeret til den enkelte ansatte. Dersom du tidligere har benyttet et annet lønnssystem, og den ansatte har et ansattnummer fra tidligere, bør dette benyttes. Ansattnummeret kan ikke endres etter at den ansatte har blitt lagret.
Fornavn/Etternavn: Legg inn den ansattes fornavn og etternavn
Type identifikator: Her kan du angi mellom: fødselsnummer, D-nummer eller i internasjonalID. InternasjonalID benyttes i de tilfeller hvor den ansatte verken har fått tildelt fødselsnummer eller D-nummer.
Type InternasjonalID: Her kan du velge mellom å registrere den ansatte med “Pass”, “Social Security nummer”, “Tax nummer” eller “Value added tax nummer”. Feltet er kun tilgjengelig dersom internasjonalID velges i «Type identifikator».
Land: Legg inn landet hvor den ansatte er folkeregistrert. Feltet er kun tilgjengelig dersom internasjonalID velges i «Type identifikator».
Fødselsdato: Dette feltet fylles ut automatisk i henhold til personnummer/d-nummer, etter lagring av opplysningene. Dersom internasjonalID er valgt i «Type identifikator» må feltet oppdateres manuelt.
Kjønn: Dette feltet fylles ut automatisk i henhold til personnummer/d-nummer, etter lagring av opplysningene. Dersom internasjonalID er valgt i «Type identifikator» må feltet oppdateres manuelt.

 

Skriv ut lønnsslipp: Velg om lønningsansvarlig ønsker å få mulighet til å skrive ut lønnsslippen til den ansatte, eller ikke, under modulen Payroll.

Lønnslipp på engelsk: Huk av feltet hvis den ansatte skal få sin lønnslipp på engelsk

Lønnskonto, type: Velg om den ansatte skal få sin utbetaling kontant eller via bankbetaling. Dersom bankbetaling velges må også bankkontonummeret til den ansatte legges inn.
Kontonummer: Dersom det er valgt utbetaling via bankbetaling, må bankkontonummeret til den ansatte legges inn.

 

Faste trekk: 

Dersom den ansatte f.eks ønsker at et fast beløp skal utbetales til en sparekonto hver måned, kan du legge inn dette her. Klikk på "legg til" for å legge til en ny konto
Capture.PNG

faste trekk.png

I bruk: 
Legg inn når den nye utbetalingskontoen skal være gyldig fra. Dette bør være første dato i en kalendermåned, f.eks. 01.02.2018.
Kontonummer: Legg inn ønsket kontonummer utbetalingen skal utbetales til. 
Navn kontoinnehaver:
 Legg inn navn på kontoinnehaver om ønskelig. 
Betalingsmetode: Velg om et fast beløp eller en beløpet fra en fast lønnsart skal utbetales til den oppgitte bankkontoen. Foreløpig er kun beløp i bruk. Dersom beløp velges, må du legge inn beløpet som skal utbetales til bankkontoen i feltet som fremkommer under. 
Beskrivelse: Legg inn beskrivelse om ønskelig. 
Kid: Dersom du har en fast KID som skal oversendes sammen med betalingen kan du legge inn denne her.Kontaktinformasjon: Disse feltene er valgfrie, men vi anbefaler at de fylles ut slik at de f.eks. fremkommer på lønnsslippen til den enkelte ansatte. Klikk på «Legg til Adresse» eller «Legg til Telefonnummer» for å legge til verdier her.
E-post: For at en ansatt skal få en bruker i Visma.net må en e-post adresse registreres her. Vi anbefaler at e-post adresse legges inn fortløpende som den ansatte blir registrert. Klikk på «Legg til e-post», og legg inn informasjonen som kreves. Du kan legge til flere e-postadresser for hver ansatte, f.eks. en med e-posttype «Privat» og en med e-posttype «Arbeid». 

 

Barn og pårørende

Klikk på «Legg til» for å legge til barn eller pårørende på den ansatte.

Legg til.PNG

 

Relasjon: Velg hvilken relasjon den pårørende har til den ansatte. Mulige valg er Barn, Ektefelle, Forelder, Samboer og Annen. 
Fornavn: Legg inn fornavnet til den pårørende. 
Etternavn: Legg inn etternavnet til den pårørende.
Fødselsdato: Legg inn fødselsdato til den pårørende. For relasjonen «Barn» må dette feltet registreres fordi det har betydning for antall dager barns sykdom i tjenesten Calendar.
Aleneforsørger: Feltet er kun tilgjengelig for relasjonen «Barn». Dersom den ansatte er aleneforsørger for barnet setter du hake her. Haken har betydning for antall dager barns sykdom den ansatte kan registrere i tjenesten Calendar. 
Kronisk sykt barn: Feltet er kun tilgjengelig for relasjonen «Barn». Dersom barnet til den ansatte er kronisk sykt setter du hake her. Haken har betydning for antall dager barns sykdom den ansatte kan registrere i tjenesten Calendar.
E-posttype: Dersom du ønsker å registrere e-postadresse til den pårørende legger du inn hvilken type e-post du ønsker å registrere. Mulige valg er Annen, Arbeid og Privat. 
E-post: Legg inn e-postadressen til den pårørende dersom dette er ønskelig. 
Telefontype: Dersom du ønsker å registrere telefonnummer til den pårørende legger du inn hvilken type telefonnummer du ønsker å registrere. Mulige valg er Arbeid, Mobil arbeid, Mobil privat og Privat. 
Telefonnummer: Legg inn telefonnummeret til den pårørende dersom dette er ønskelig. 
Notat: Dette er et fritekstfelt hvor du kan gjøre korte notater ang. den pårørende eller tilknytning til den ansatte. 
Sluttdato relasjon: Dersom relasjonen på ett tidspunkt ikke lenger skal være gyldig, kan du angi en sluttdato for relasjonen.

Hovedkontakt: Dersom den pårørende er den ansattes hovedkontakt huker du av i dette feltet. 

 

Hvilke felter som fremkommer avhenger litt av hvilken relasjon som legges inn. Barn er den type pårørende som krever fleste felter utfylt.

 

Stilling

Under fanen stilling legges alle opplysninger vedr. stillingen til den ansatte opp. For å komme hit, klikker du her

 

Skatt og andre trekk

Her angis opplysninger om den ansattes skattekort. Det er mulig å hente inn skattekort elektronisk fra Altinn til Payroll. Samt registrere utleggstrekk på den ansatte.
Skattekort.png

Skatt

Send skattekortforespørsel: Når du registrerer en ny ansatt, settes dette feltet automatisk til «Ja». Ønsker du ikke å innhente skattekortopplysninger på en ansatt, kan feltet overstyres til «Nei». Vi anbefaler alltid å hente skattekortopplysninger fra Altinn, slik at du alltid har oppdaterte skattekortopplysninger på de ansatte.

Inntektsår: Året skattekortet er utstedet for.

ID: Verdien i dette feltet viser hvilken versjon av skattekortet som er hentet inn fra skatteetaten. Hvis lønningsansvarlig gjør en manuell endring av feltene «Skatteprosent», «Skattetabell» eller «Frikort» vil feltet bli satt til blankt.

Utstedt dato: Verdien i dette feltet viser datoen for når skatteetaten genererte skattekortet til den aktuelle ansatte. Hvis et av feltene for skatt; «Skatteprosent», «Skattetabell», «Frikort», og «Frikortbeløp» endres manuelt, blir feltene «Skattekort ID» og «Skattekort dato» satt til blankt. Ved neste lønnskjøring i Payroll vil du få muligheten til å sende en skattekortforespørsel dersom alternativet «Send skattekortforespørsel» har verdien «Ja».

Dato for siste endring: Verdien i dette feltet viser datoen for når den siste skattekortforespørselen ble oppdatert. Denne datoen er ikke mulig å endre.

Hovedarbeidsgiver: Angi om bedriften er hovedarbeidsgiver eller ikke. Dersom dette feltet settes til «Ja» vil systemet trekke etter tabellkortet til den ansatte, dersom dette er angitt. Settes feltet til «Nei» vil prosenten på den ansatte bli benyttet, selv om den ansatte har et tabellkort. Dette feltet blir ikke oppdatert elektronisk fra Altinn.

Skattetabell: Importerer du skattekort fra skatteetaten, blir feltet oppdatert automatisk etter innhenting av skattekortopplysninger. Det vil si at du ikke trenger å skrive noe manuelt i dette feltet. Importerer du ikke skattekortopplysninger via Altinn, vil du måtte fylle inn og vedlikeholde feltet manuelt. Vi anbefaler alltid å hente skattekortopplysninger fra Altinn, slik at du alltid har oppdaterte skattekortopplysninger på de ansatte.

Skatteprosent: Importerer du skattekort fra skatteetaten, blir feltet oppdatert automatisk etter innhenting av skattekortopplysninger. Det vil si at du ikke trenger å skrive noe manuelt i dette feltet. Importerer du ikke skattekortopplysninger via Altinn, vil du måtte fylle inn og vedlikeholde feltet manuelt. Vi anbefaler alltid å hente skattekortopplysninger fra Altinn, slik at du alltid har oppdaterte skattekortopplysninger på de ansatte.

Kildeskattprosent: Dersom den ansatte har et skattekort merket "Kildeskatt på lønn", leses (registreres) prosent inn i dette feltet.

Frikort: Importerer du skattekort fra skatteetaten, blir feltet oppdatert automatisk til «Ja» etter innhenting av skattekortopplysninger.
Frikort beløp: (Kun synlig hvis den ansatte har frikort) Importerer du skattekort fra skatteetaten, blir feltet oppdatert automatisk etter innhenting av skattekortopplysninger hvis den ansatte har en frikortsaldo.

Full skatt i nov/des: Her kan du angi om den ansatte ønsker full skatt i den måneden bedriften normalt trekker halv skatt. Ønsker en av dine ansatte full skatt også i måneden det normalt kun trekkes halv skatt, angir du «Ja» i dette feltet. Innstillinger om hvilken måned som skal være gjeldende for halv skatt angis under Employee / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Diverse. 

Skatt fra første krone: (Kun synlig hvis det under Employee | Innstillinger | Selskapsinnstillinger er satt at firmaet er en skattefri org.)  Hvis du huker av her blir det beregnet skatt fra første krone, i stedet for først etter at den ansatte har tjent kr 10.000.

Skal denne personen motta pensjonsytelser?: Hvis du huker av her, benyttes pensjonstabellen som er mottatt via skattekortimporten.  

 

 

Andre trekk

Her legger du inn hvis den ansatte har utleggstrekk. 

Linked user data: Viser hvilken bruker den ansatte er koblet mot i admin.

 

A-melding/NAV

Under A-melding/NAV registrerer du persontype, permittering og du må du angi om den ansatte er kronisk syk eller om bedriften velger å forskuttere lønn ved sykdom og annet fravær.

ameldingnav.png

A-melding: Angi hvilken persontype den ansatte rapporteres som i A-meldingen, valgene er Ingen, Norsk pendler, Sokkelarbeider, Utenlandsk pendler, Utenlands pendler med skattekort uten standard fradrag, Utlending med opphold i Norge.

 

Permittering: Angi om den ansatte er permittert, startdato og fraværsprosent er obligatorisk.

 

Kronisk syk: Angi om den ansatte er kronisk syk. Dersom det settes «Ja» i dette feltet må du også angi fra og til dato. Innstillingen benyttes i Calendar i forbindelse med fraværsgrenser. 

Forskutterer sykdom: Angi om det skal forskutteres sykepenger eller ikke til den aktuelle ansatte.

Forskutterer annet fravær: Angi om det skal forskutteres permisjonspenger eller ikke til den aktuelle ansatte.
Fagforening: Dersom du ønsker å knytte en fagforening til den ansatte, klikker du «Legg til» og
angir fagforeningen den ansatte skal tilknyttes. Informasjon om trekk o.l. vil hentes fra
innstillingene som er angitt på den valgte fagforeningen under Employees / Innstillinger / Fagforeninger, men du kan også velge å overstyre informasjonen pr. ansatt dersom dette er
ønskelig.

 

Firmabil

Dersom den ansatte har avtale om firmabil, må bilen knyttes til den ansatte. Bilen må være opprettet under «Employees / Innstillinger / Bilregister» før du kan legge inn bilen på den ansatte.

firmabil.png

 

Klikk på «Legg til» for å legge bilen inn på den ansatte.

Legg til.PNG

 

bil.png

I bruk: Her er det svært viktig å registrere datoen den ansatte får bilen til disposisjon, fordi systemet vil beregne den skattemessige fordelen for alle måneder fra og med startdatoen. Dette gjelder allikevel ikke for kalendermåneder før Visma.net Payroll tas i bruk. F.eks. har den ansatte fått firmabil fra 01.01.2016, men systemet tas ikke i bruk før i januar 2018, og første lønnskjøring er i januar 2018. Du kan da legge inn 01.01.2016 som fradato. Systemet beregner den skattemessige fordelen fra og med januar 2018.
Dersom bilen ikke tas i bruk før 01.04.2018 og systemet er i bruk fra januar 2018 skal 01.04.2018 registreres som fradato. Dersom det legges inn fradato 01.01.2018 vil systemet beregne skattemessig fordel fra og med januar, evt. reberegne for tidligere kalendermåneder dersom det finnes lønnskjøringer som allerede er bekreftet.
Bil: Velg blant bilene som tidligere er registrert under Employees / Innstillinger / Bilregister. Her fremkommer kun navnet og det er derfor viktig at bilen er gitt et forståelig navn slik at det enkelt kan skilles på hvilken bil som skal knyttes til den ansatte. Ved kun en bil registrert, eller en bil «tilgjengelig» vil denne bilen fremkomme automatisk.
Antall kjørelengde arbeid: Dersom du med sikkerhet vet at den ansatte kjører over 40.000 km. i arbeid i løpet av kalenderåret, kan du legge inn et antall over 40.000 kilometer i dette feltet. Systemet vil da beregne et lavere skattemessig beløp for den ansatte. Vi anbefaler at det legges inn en lavere verdi enn 40.000 kilometer inntil du mottar en elektronisk kjørebok som dokumenterer kjørelengden. Feltet kan endres senere, og vil da medføre en rekalkulering med tilbakebetaling av skatt til den ansatte.

Beregningsmetode: Hvis dette er en yrkesbil vil du få opp dette feltet. Her må du velge om beregningen av bilen skal gå etter listepris (sjablongregelen) eller kilometer per måned. 

Beregningsmetode: Velg mellom Ingen, Kilometer per måned, eller Listepris

 

 

I neste steg av denne veiledningen finner du en beskrivelse av hvordan du registrerer opplysninger i fanen Transaksjoner. For å komme til neste steg, klikk her.

Aktuelt brukertips